Az Szja-törvény lehetővé teszi, hogy a munkaadók adómentes lakáscélú támogatást nyújtsanak dolgozóiknak maximum 5 millió forintig. Ez a támogatás ma már korábban felvett lakáscélú hitel törlesztésére is igénybe vehető, megkönnyítve ezzel a hiteltörlesztés havi terhét. Érdemes utánajárni tehát, hogy a lakáscélú munkáltatói támogatás milyen módon és mely lakáscélok esetében érhető el.

Milyen lakáscélra adható az adómentes munkáltatói támogatás?

 • Lakásvásárláshoz
 • Lakásépítéshez
 • Lakóingatlan legalább egy szobával történő bővítéséhez
 • Lakásorszerűsítéshez
 • Lakáscélú felhasználásra hitelintézettől vagy korábbi munkáltatótól felvett hitel visszafizetéséhez, törlesztéséhez, valamint a hitelhez kapcsolódó más kötelezettségek –késedelmi pótlék, végrehajtási díj, előtörlesztési díj, stb. –  megfizetéséhez

Milyen mértékig adómentes a támogatás?

Az adómentes vissza nem térítendő munkáltatói támogatás nem haladja meg a lakás vételárának, építési vagy korszerűsítési költségének a 30%-át, s legfeljebb 5 millió forint lehet. Az értékhatárt oly módon kell vizsgálni, hogy a folyósítás évét megelőző négy évben a munkáltató vagy más munkáltatók által ilyen címen folyósított támogatásokat is számításba kell venni.

Hogyan igényelhető a támogatás?

Elsőként annak kell utánajárnunk, hogy munkaadónk foglalkozik-e a támogatás nyújtásával. Sajnos nem minden munkáltatónál lehetséges az igénybevétel, ami annak köszönhető, hogy ezzel jelentős felelősség hárul a munkáltatóra, ugyanis az ő feladata ellenőrizni például azt, hogy a dolgozó jogosult-e a támogatásra. A támogatás jogosulatlan felvétele hátrányosan érinti a munkaadót és dolgozót egyaránt.

Milyen feltételekkel igényelhető a támogatás?

A vissza nem térítendő munkáltatói lakáscélú támogatás igénybevételének egyik feltétele a méltányolható lakásigénynek való megfelelés. A méltányolható lakásigény keretein belül meghatározták, hogy a célingatlanban lakók száma alapján mennyi lehet a maximális szobaszám.

A lakásigény akkor tekinthető méltányolhatónak, ha a lakószobák száma:

 • 1-2 együttköltöző családtag esetében: legfeljebb 3,
 • 3 együttköltöző családtag esetében: legfeljebb 3,5,
 • 4 együttköltöző családtag esetében: legfeljebb 4

Minden további személy esetében fél lakószobával nő a lakásigény mértéke. Két fél szobát egy szobaként kell számításba venni. A fél szoba hasznos alapterülete 6-12 m2, a szoba alapterülete 12,01-30 m2. Amennyiben ennél nagyobb, úgy két szobaként kell figyelembe venni.

Milyen dokumentumokkal kell igazolni a munkáltatói támogatás felhasználását?

 • Lakásvásárlás esetén: az adásvételi szerződés és tulajdoni lap, valamint a vételárnak a támogatás folyósítását megelőző 6 hónapon belül és a folyósítás évét követő év március 31. napja közötti időszakban történő kifizetését igazoló okirat,
 • Lakásépítés, bővítés esetén: jogerős építési engedély, valamint a támogatás felhasználását igazoló – a folyósítást megelőző 6 hónapon belül és a folyósítás évét követő év utolsó napjáig kiállított, a munkavállaló vagy közeli hozzátartozója nevére kiállított – számla,
 • Lakáskorszerűsítés esetén: a támogatás felhasználását igazoló – a folyósítást megelőző 6 hónapon belül és a folyósítás évét követő év utolsó napjáig kiállított, a munkavállaló vagy közeli hozzátartozója nevére szóló – számla,
 • A munkavállaló által adósként, adóstársként hitelintézettől vagy korábbi munkáltatótól lakáscélú felhasználásra felvett hitel visszafizetéséhez, törlesztéséhez, a hitelhez kapcsolódó más kötelezettségek megfizetéséhez nyújtott támogatás esetén:  a hitelintézettel, korábbi munkáltatóval fennálló hitelszerződés, valamint a támogatás folyósításának évére vonatkozóan a hiteltörlesztést igazoló okirat, számlakivonat. Nincs szükség ezen igazolás beszerzésére akkor, ha ezt a támogatást a magánszemély önálló hitelszámlájára vagy a hitelt nyújtó hitelintézet törlesztéshez használt központi elszámoló számlájára utalják.
Feliratkozás az új kérdésekre/válaszokra
Visszajelzés

2 hozzászólás
Inline Feedbacks
Minden hozzászólás megtekintése

Lakásépítéshez munkáltatói adómentes támogatást adunk. Hitelt nem vesznek igénybe. A rendeletekből nem derül ki egyértelműen, hogy a Kincstár közreműködése ebben az esetben kötelező-e?
Köszönettel: