Az adó-visszatérítési támogatás igénylésével kapcsolatban a vonatkozó kormányrendelet megjelenése óta folyamatosan keringenek tévhitek, melyeket cikkeinkben időről időre igyekszünk eloszlatni. Az elmúlt időszakban újra és újra visszatérő kérdés az építési telek, valamint az építkezés bekerülési költségének egyidejű ÁFA visszatérítéséhez kapcsolódik. Ennek jártunk most utána több forrásból is.

ÁFA visszatérítés az építési telek és a bekerülési költség vonatkozásában

A vonatkozó kormányrendelet értelmében adó-visszatérítési támogatás nemcsak az építkezés bekerülési költségéhez kapcsolódóan igényelhető, hanem magának az építési telek vételárának ÁFA tartalma is visszaigényelhető.

Építési telek ÁFA visszatérítése esetén a telek vételáráról számla benyújtása szükséges. Mivel a támogatott személyek a telket az esetek többségében magánszemélytől és nem gazdálkodó szervezettől vásárolják, így a jogosultság feltételeként előírt számla általában nem áll rendelkezésre. Emiatt a telekár ÁFA visszaigénylésére sem nyílik lehetőség. Ebből adódik, hogy az adó-visszatérítési támogatások többsége a bekerülési költség ÁFA tartamára irányul, ezért lényegesen kevesebb szó esik arról, amikor együtt igényelnék vissza az ügyfelek a telek és a bekerülési költség ÁFÁ-ját. Így kevésbé ismert az erre vonatkozó eljárási rend. Ennek tudható be az is, hogy több olyan bankfiók van, melyeknél még nem volt példa a kétféle ÁFA együttes visszaigénylésére.

Igényelhető együttesen az ÁFA visszatérítés a telekre és a bekerülési költségre?

Olvasónk arról kapott tájékoztatatást az egyik hitelintézetnél, hogy az ÁFA visszatérítést vagy csak a telekár vonatkozásában, vagy csak a bekerülési költségre vonatkozóan igényelheti vissza, de együttesen nem.

Ez valóban így van?

Mit mond a kormányrendelet?

„69. § (1) Új lakás építése esetén

a) a legfeljebb 150 m2 hasznos alapterületű lakás vagy a legfeljebb 300 m2 hasznos alapterületű egylakásos lakóépület természetes személy építője vagy építtetője az építési bekerülési költség megfizetéséhez, illetve
b) az építkezés helyéül szolgáló építési telek vételárához az építési telek természetes személy tulajdonosa

adó-visszatérítési támogatást igényelhet.

3) Az adó-visszatérítési támogatás az (1) bekezdés szerinti költségekre egyidejűleg és legfeljebb egy alkalommal, 2015. január 1-jén vagy azt követően kiállított számla alapján legkésőbb 2019. december 31-ig igényelhető.

Fentiekből következik, hogy az adó-visszatérítési támogatás igénylése nem vagylagos, hanem a telek vételárára és a bekerülési költségre együttesen is igényelhető, amennyiben az egyéb jogszabályi feltételek is teljesülnek.  A támogatás együttes összege nem haladhatja meg az 5 millió forintot.

Az igénylés módja telekár és bekerülési költség együttes ÁFA visszatérítése esetén

Mivel az adó-visszatérítési támogatás egy alkalommal igényelhető, ezért az erre vonatkozó kérelmet egyszerre kell benyújtani a telekárra és a bekerülési költségre vonatkozóan. Továbbá, mivel az építési telek ÁFA tartalma csak akkor igényelhető vissza, ha az adott telken építkezés is megvalósul és az ehhez szükséges engedéllyel (építési engedély, egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység esetén a bejelentés megtörtént) az igénylő rendelkezik, ezért az építkezésre vonatkozó valamennyi előírt dokumentumot is csatolni kell a kérelemhez.

Milyen ütemben történik az ÁFA visszatérítése, ha együttesen igényeljük a telekre és a bekerülési költségre?

Az adó-visszatérítési támogatás:

- építési telekre jutó részét: az építési telek vételáráról kiállított számla benyújtását követően, ha már a támogatott személy nevén van a telek, egy összegben,

- az építés bekerülési költségre jutó részét: az építkezés készültségi fokának megfelelőn, utólagosan 

folyósítja a hitelintézet a támogatott személy fizetési számlájára.

A bekerülési költség vonatkozásában a hitelintézet által elfogadott teljes bekerülési költség legalább 70%-ának erejéig szükséges számlát bemutatni, amelynek kiállítása az építési engedély kiadását vagy az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének bejelentését legfeljebb 6 hónappal előzheti meg.

Továbbá az építési telek vételár és/vagy bekerülési költség esetében csak a 2015. január 1-jét követően kiállított számlák fogadhatók el.

Adó-visszatérítési támogatás jogosultsági feltételei

Az adó-visszatérítési támogatás további jogosultsági feltételei IDE kattintva tekinthetők meg.

Feliratkozás az új kérdésekre/válaszokra
Visszajelzés

0 hozzászólás
Inline Feedbacks
Minden hozzászólás megtekintése