Mint ismeretes a 2020. március 18-ig folyósított hitelekre törlesztési moratórium került kihirdetésre. Azóta is számos kérdés érkezik olvasóinktól azzal kapcsolatban, hogy a hitelkártyák, folyószámlahitelek esetében miként érvényesül a fizetési halasztás. Továbbá szeretnék tudni, hogy a moratórium érvényes-e az Eszközkezelős díjfizetésekre, valamint a felmondott vagy végrehajtás alatt lévő hitelekre. E kérdéskörben segíti a tisztánlátást az MNB fogyasztóvédelmi felügyeletének alábbi tájékoztatása.

A fizetési halasztás általánosan kiterjed a fogyasztói hitelekre függetlenül a hiteltípustól (például személyi kölcsön, hitelkártya, folyószámlahitel, pénzügyi lízing) vagy hitelcéltól (például babaváró, lakás vagy szabad felhasználás), illetve jelzálogfedezethez való kötöttségétől (jelzáloghitelek és ingatlanfedezet nélkül nyújtott hitelek).

A fizetési moratóriummal érintett hitelszerződések körébe nem csak a piaci hitelezők – így bankok, takarékszövetkezetek, lakástakarékpénztárak, pénzügyi vállalkozások – által üzletszerűen nyújtott hitelek, hanem a munkáltatói kölcsönök is beletartoznak.

Hitelkártyák, folyószámlahitelek

A fizetési moratórium a hitelkártyákat, folyószámlahiteleket is érinti oly módon, hogy ezeknél a termékeknél a március 18-ig igénybe vett hitelrészre érvényes a fizetési halasztás. Tehát az úgynevezett rulírozó – hitelkártya, folyószámlahitel – valamint a szakaszos folyósítású – építési hitel – kölcsönöknél a 2020. március 18. után folyósított, illetve lehívott összegeket nem érinti a moratórium.

Meddig kell visszafizetni hitelkártyák, folyószámlahitelek esetében a meg nem fizetett kamatokat?

A fizetési moratóriumra vonatkozó kormányrendelet a futamidővel rendelkező konstrukciókra állapít meg rendelkezéseket. A futamidővel nem rendelkező hitelek március 18-ig már felvett összegei esetén – az MNB értelmezése alapján – a moratórium lezárultát, jelenleg 2020. december 31-ét követően válik esedékessé a visszafizetés.

A vonatkozó rendelkezések értelmében az elmaradt kamatok, díjak teljesítésének határideje, illetve a kötelezettségvállalás időtartama a fizetési moratórium idejével meghosszabbodik.

Az MNB azonban – a jogalkotó céllal összhangban – elvárja a futamidővel nem rendelkező termékek esetén is, hogy az ezekből eredő elmaradt kamatbevételek moratóriumot követő rendezése se egyszeri törlesztéssel, hanem hosszabb időszakra szétosztva valósuljon meg. A cél ebben az esetben is az, hogy a visszafizetés ne jelentsen a hitelfelvevők számára aránytalan terhet.

MNB álláspont

Az MNB álláspontja szerint:

  • az ügyfél és a hitelező közös megegyezésén kell alapulnia annak, hogy a meg nem fizetett tartozását az ügyfél milyen időtávon fizesse vissza. Tekintettel arra, hogy a hitelkártyák, folyószámlahitelek esetében jellemzően kisebb hitelösszegekről van szó, elfogadható, ha ez az időszak például a bankszektor által javasolt 12 hónap lenne
  • a moratórium alatt felhalmozódó kamat a hitelkereten belül úgy kell szerepeljen, hogy arra a moratórium lejáratát követően kamat nem számítható fel. Kamatos kamat tehát nem keletkezhet, amennyiben azt az ügyfél a moratórium lejártát követő időszakban havonta, részletekben megfizeti.
    Ellenben, ha az ügyfél a moratórium lejáratát követően esedékessé vált felhalmozódott kamatrészletet nem fizeti meg a megegyezés szerinti határidőben, úgy arra már számítható kamat

Eszközkezelős ingatlanok

A fizetési moratórium a Nemzetei Eszközkezelő Programban résztvevőket is érinti: a fizetési halasztás az eszközkezelős bérleti díj fizetésére és a vételár részletfizetésre is kiterjed, vagyis a fogyasztók ezek teljesítésére is haladékot kapnak.

Felmondott, végrehajtás alatt lévő hitelek

Az MNB kiemelte, hogy a már felmondott vagy végrehajtás alatt lévő, korábbi hitelek esetében nem lépett életbe fizetési moratórium.

A fizetési moratórium igénybevétele, illetve a moratóriumból való kilépés

A fizetési halasztás ugyan automatikusan életbe lépett a hitelek esetében, de igénybevétele nem kötelező a fogyasztókra nézve. Annak, aki továbbra is törleszteni szeretné hitelét, azt szükséges jeleznie hitelezője felé. A bankok honlapjukon tájékoztatják az ügyfeleket a törlesztési moratórium alatti teljesítésére vonatkozó bejelentés módjáról. Online és telefonos csatornákon egyaránt megtehető a törlesztésre vonatkozó nyilatkozat, valamint a bankfiókokban is befogadják azokat. Erről korábban ITT írtunk.

A fizetési halasztás miatt módosuló kölcsönöket nem szükséges közjegyzői okiratba foglalni. Az MNB tájékoztatása szerint ugyanis a meglévő közjegyzői okiratok a moratórium szerint módosult tartalom keretei között továbbra is érvényesek.

Az MNB közölte továbbá, hogy ha az ügyfél úgy dönt, hogy vállalja a törlesztőrészletek megfizetését és erről tájékoztatja a bankot, majd a későbbiekben mégis részt kíván venni a fizetési moratóriumban, úgy a moratórium – bármilyen újabb nyilatkozat nélkül – automatikus védőhálót nyújt számára.

Fordított esetben, azaz, ha a moratórium ideje alatt, a fizetési halasztás igénybevétele során dönt úgy a fogyasztó, hogy a továbbiakban mégis vállalja a hitel törlesztését, akkor arra is lehetősége van. Ehhez – akár elektronikus úton is – törlesztésre vonatkozó szándékát jelezze a hitelezőnek. Jelzésnek tekinthető az is, ha a fogyasztó törlesztőrészletét átutalja vagy befizeti.

Fizetési moratóriummal kapcsolatos panaszok kezelése

Ha egy pénzintézet eltérne a fizetési moratóriumra vonatkozó jogszabályi előírásoktól, az ügyfél első körben bankjánál, ennek elutasítása vagy válasz nélkül hagyása esetén anyagi jogvita esetén az MNB mellett működő Pénzügyi Békéltető Testületnél tehet panaszt. A fogyasztóvédelmi jogszabály megsértésének minősül, ha az ügyfél panaszára 30 napig nem válaszol a bank, akkor az MNB ügyfélszolgálatán tehető panasz.

Feliratkozás az új kérdésekre/válaszokra
Visszajelzés

12 hozzászólás
Inline Feedbacks
Minden hozzászólás megtekintése

Az lenne a kérdésem, hogy hitelkártyám van és nem tettem nyilatkozatot moratórium kapcsán. Olvastam a Budapest Bank honlapján, hogy akinek hitelkártyája van, és tovább szeretne fizetni, annak nem kell nyilatkozatot tenni. Minden hónapban fizettem a kért összeget.
Most meg terhelték a számlámat a moratórium 1 alatt felgyülemlett kamat összegével!

Üdvözlöm.
Az lenne a kérdésem, hogy hitelkártyám van és nem tettem nyilatkozatot moratórium kapcsán. Olvastam a pénzintézetem honlapján, hogy akinek hitelkártyája van, és tovább szeretne fizetni, annak nem kell nyilatkozatot tenni. Minden hónapban használom a kártyám és becsületesen fizetek szinte dupláját mint amit kérnek, soha nem merítem le a hitelkeretet.
Kérdésem, hogy fizetési moratórium miatt 2020 03 18-10.31-ig 12577 Ft és 74139 Ft kamatot írtunk önnek jóvá. Kérdésem, hogy akkor most mi ez?
Köszönöm a válaszát.
Tisztelettel.
Sanyi

Üdvözlöm.
Cetelem Banknál volt egy szabad felhasználású hitelem. 2 havi nem csúszás után felmondtam a hitelt és szerencsésen kötöttünk egy másik szerződést. Viszont nem vagyok jogosult a moratóriumra. Kaptam halasztást, viszont annyi keresetem van amiből megélek. Továbbiakban nem hajlandóak semmiféle halasztásra.
Esetleg ez jogszerű? Felmondott hitel, viszont érvényes új részletfizetésen van feléjük.

Felmondott hitelemre részletfizetés volt engedélyezve. Két hónapot nem tudtam fizetni. Most újból fizetek 45.000 Ft-ra rátettek 40.000 Ft kamatot. És még kamatoztatják.
Ez szabályos.

Várható-e a hitelmoratórium kiterjesztése a felmondott hitelekre?

A szocpol támogatás visszafizetésére is vonatkozik a moratórium?