Egy 2014. december 31-én megjelent és 2015. február 1-től hatályos NGM rendelet rögzíti a hitelközvetítők és bankok által a hiteligénylők részére nyújtandó, jelentősen szigorított tájékoztatási kötelezettséget, illeszkedve ezáltal a Fair Bank törvény rendelkezéseihez. Az elmúlt évek negatív tapasztalatai alapján a cél egyértelmű, a felelős hitelfelvevői magatartás erősítése.

Hiteltanácsadás

A hitelközvetítői tevékenység 2009-ben már egyszer jelentős szabályozáson ment keresztül, mivel korábban ez a pénzügyi tevékenység gyakorlását semmilyen feltételhez nem kötötték. A most megjelent rendelet azonban már sokkal szigorúbb tájékoztatási kötelezettséget ír elő, olyan számításokkal, melyek megfelelően modelleznek szinte minden jövőbeli helyzetet.

A szóbeli tájékoztatás során a felvenni kívánt hitel eddig is ismert alapadatain túl (hitelösszeg, futamidő, havi törlesztő részlet, THM ) a hiteligénylő olyan, eddig nem alkalmazott képletet fog megismerni, mint a havi adósságszolgálat és elfogadható jövedelmek hányadosával kapott jövedelemarányos törlesztőrészlet mutató. Forint hitel igénylése esetén, ha az adós és adóstárs nettó összjövedelme 400.000,-Ft alatt van, akkor a ez a mutató max. 50%, míg ettől eltérő esetben 60% lehet. Az egyes bankok a jogszabályi kereten belül a hitelbírálat során differenciált %-ot alkalmazhatnak.

Tájékoztatni kell az adóst a hitel kamatozásának módjáról, változhat-e, és ha igen, milyen gyakran a kamata. Amennyiben a felvenni kívánt hitel referenciakamathoz kötött, akkor számszerűsíteni kell a kamatváltozás hatásait a törlesztő részlet alakulására, tovább modellezni kell a rendelkezésre álló jövedelem változásának hatásait is.

Lakás és jelzáloghitelek esetén a fedezetül szolgáló ingatlan és a felvehető hitelösszeg korlátaiban nem történt változás, a kitettség a forgalmi értékének 80 %-át nem haladhatja meg. Természetesen az egyes bankok gyakorlata a jogszabályi korlátokat figyelembe véve a bírálat során itt is eltérő.

Az igénylők figyelmét fel kell hívni még arra is, hogy kizárólag alaposan áttanulmányozott és megértett hitelszerződést írjon alá. A pénzügyi teljesítőképességének romlása, így különösen a rendszeres jövedelmének csökkenése vagy más rendkívüli kiadás felmerülése nem mentesíti a hitelszerződésben foglaltak teljesítése alól. A felmondott hitelszerződésből eredő tartozások érvényesítésének költségei is az ügyfelet terhelik, valamint – ha a biztosíték (lakóingatlan fedezet értéke) nem elegendő a tartozás rendezésére – a fogyasztó jövedelmére, más vagyontárgyára is végrehajtás foganatosítható.

A részletes szóbeli tájékoztatás megtörténtét a hiteligénylőnek és az ingatlan tulajdonosainak is aláírásukkal igazolniuk kell, az egyes számításokat, az indikatív ajánlatot írásban vagy más tartós adathordozón a rendelkezésükre kell bocsátani.

A kölcsönszerződést az adós eddig is előre megkaphatta, de szintén új elem a rendeletben, hogy jelzáloghitelek esetén a legalább 7 napnak el kell telnie hitelszerződés tervezetének átadása és a tényleges szerződéskötés között.

Feliratkozás az új kérdésekre/válaszokra
Visszajelzés
2 hozzászólás
Inline Feedbacks
Minden hozzászólás megtekintése

Arról szeretnék érdeklődni, hogy a bank miért adhatja el a tartozást jogutódlással és a behajtó cég ha már tiltatja a nyugdíjból a tartozást van-e joga végrehajtást kérni az ingatlanra? Ilyen esetben mit lehet tenni? Ezt a kiskaput miért hagyták nyitva a behajtó cégeknek, hogy több százezer Ft-ot számoljanak a megvásárolt tartozásra?