Augusztus elsejétől várhatják a banki elszámolásokat azok az ügyfelek, akik 2004. május 1. és 2014. július 19. között vettek fel forinthitelt vagy ténylegesen devizában törlesztett hitelt, és e szerződések lezárása 2009. július 27. előtt még nem történt meg. Az elszámolási kötelezettség hozzávetőlegesen 3,5 millió forinthitelt és 1,7 millió devizahitelt érint. Lássuk a legfontosabb kérdéseket és válaszokat a témában!

Milyen tételekkel kell elszámolniuk a bankoknak?

A hitelintézeteknek a tisztességtelennek minősített, egyoldalú szerződésmódosításból (kamat-, költség-, díjemelés) eredő túlfizetéseket kell elszámolniuk. Az elszámolás nem érinti az államilag támogatott lakáshitellel, folyószámlahitellel, illetve hitelkártya tartozással rendelkezőket, valamint nem érinti azokat, akik nem magánszemélyként vették fel kölcsönüket.

Meddig kell megkapniuk az érintetteknek az elszámoló levelet?

Az értesítések kiküldése 2015. augusztus 1. és szeptember 30. között történik. A pénzügyi szolgáltatók által indított perek ugyan augusztus 1. előtt már lezárultak, de az MNB által indított közérdekű keresetek egy része még folyamatban van. (Ezekben a perekben az MNB-nek kell bizonyítania, hogy az adott hitelintézetnél történt-e 2010. november 27. és 2014. július 19. között tisztességtelen, egyoldalú szerződésmódosítás.) A még folyamatban lévő perek esetében az elszámolás végső határideje az eljárás befejezésétől számított 60 nap. A perek pillanatnyi állásáról az egyes pénzügyi szolgáltatók honlapján lehet tájékozódni.

Nem kapnak elszámoló levelet azok, akinél nem történt tisztességtelen szerződésmódosítás és kölcsönük szerződésszerinti teljesítéssel már megszűnt.

Van-e valami teendője az ügyfeleknek?

Az érintettek automatikusan, névre szóló, tértivevényes levélben kapják meg az elszámolást. Teendője annak az ügyfélnek van, akinek időközben megváltozott a lakcíme. Ezt a változást jelenteni kell a hitelintézetnél! Ezt a személyes okmányok birtokában, az egyes bankfiókokban személyesen lehet megtenni.

Ha egy pénzügyi szolgáltatónál az elszámolási folyamat befejeződött, akkor erről 15 napon belül tájékoztatniuk kell ügyfeleiket a honlapjukon és a bankfiókban történő kifüggesztéssel. Az a fogyasztó, aki nem kapott elszámolást, a kifüggesztéstől számított 60 napon belül jelezheti, hogy jogosult lett volna elszámolásra, de nem kapta meg a levelet.

Esetleges panasszal az elszámoló levél kézhezvételét követő 30 napon belül lehet élni az érintett pénzügyi szolgáltatónál.

Mekkora összeg járhat vissza?

A visszatérítés összege attól függ, hogy az adott pénzintézet a futamidő alatt milyen mértékben emelet tisztességtelenül kamatot, költséget vagy díjat, így az egyes fogyasztói hitelszerződések elszámolásában jelentős eltérések lehetnek. Az azonban nyilvánvaló, hogy a forinthitelek esetében lényegesen több a kisebb összegű, viszonylag rövid futamidejű kölcsön – áruhitel, gyorskölcsön, amelynek kamatait a bankok nem emelték, így nincs az adós felé elszámolandó összeg.

Eszközkezelős ingatlan esetében hogyan számol el a pénzintézet?

Amennyiben a NET már megvásárolta a lakást, akkor a pénzügyi szolgáltatónak a fogyasztóval szemben nincsen elszámolási kötelezettsége.

Ha a NET nem írta alá az adásvételi szerződést addig, amíg a hitelintézetnek teljesíteni kell az elszámolási kötelezettségét, akkor a pénzintézet az adóssal számol el, illetve értesíti a NET Zrt.-t a módosulásokról.

Hogyan számol el a pénzintézet az örökössel?

Ha a hiteladós elhalálozott, akkor a pénzügyi szolgáltatónak az örökössel kell elszámolnia. Az örökösnek be kell jelentenie az érintett banknál, hogy hagyatéki vagy póthagyatéki eljárás van folyamatban. Az elszámolás megküldéséhez az örökösnek be kell mutatnia a jogerős hagyatéki, póthagyatéki végzést.

Feliratkozás az új kérdésekre/válaszokra
Visszajelzés
2 hozzászólás
Inline Feedbacks
Minden hozzászólás megtekintése

Tisztelt Cím!
Érdeklődnék, hogy tudnának-e segíteni a bankom által megküldött elszámoló levél értelmezésében, illetve abban, hogy pontosan számoltak-e.
Ha igen, akkor ezt mekkora díjért vállalnák?
(Ami nekem gyanús, az a kezelési költség, melyet ugyanúgy CHF-ben számoltak fel aktuális árfolyamokon, erről nem találok semmit a levélben.)