Aki új lakást épít vagy meglévő lakóházát bővíti lakáscélú hitel vagy támogatás igénybevételével, annak az általános igénylési dokumentumokon kívül további iratokat is be kell nyújtania a kérelem elbírálásához. Az alábbiakban összefoglaljuk, hogy melyek ezek a lakáscél specifikus dokumentumok.

Építés, bővítés specifikus dokumentumok

2016.07.01-től benyújtott egyszerű bejelentéshez kötött építés, 2017.01.01-től engedélyezett 300 nm-t meg nem haladó hasznos alapterületűre történő bővítés esetén, valamint 2017.04.27-től benyújtott 300 nm-t meghaladó saját célú lakás bővítése esetén a következő dokumentumokat kell benyújtani az adott lakáscélnak megfelelően:

 • Egyszerű bejelentés visszaigazolása - a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről szóló 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet szerint a készenlétbe helyezett elektronikus építési napló PDF formátumú, letölthető visszaigazolása – „Készenlétbe helyezés adatai” című dokumentum

Az E-napló benyújtott készenlétbe helyezési kérelemnek „Készenléti állapotban” kell lennie, így tölthető le a visszaigazolás. Az építtető számára az E-naplóban az elérési út: az "e-naplók" menün belül az adott e-naplót megnyitva az "E-napló alapadatok" blokk mellett jobb oldalon található „e-napló nyomtatása"

 • Kivitelezési dokumentáció az egyszerű bejelentéshez kapcsolódóan, az E-naplóból letöltött PDF formátumban:
 • Aláírólap tervjegyzékkel
 • Helyszínrajz
 • Kitűzési helyszínrajz
 • Utcakép
 • Eltérő szintek alaprajzai
 • Metszetek
 • Homlokzatok
 • Tartószerkezeti tervek
 • Épületgépészeti és épületvillamossági rendszerleírás
 • Műszaki leírás
 • Költségvetési kiírás
 • Nyilatkozat lakóépület építésének egyszerű bejelentéséhez dokumentum. A nyilatkozat a bejelentés megtörténtét követő 15 nap elteltével tehető meg, mellyel nyilatkozik, hogy az építési tevékenységet megkezdheti és a Bank részére benyújtott dokumentumok megegyeznek az építésügyi hatóság részére benyújtott dokumentumokkal. -banki formanyomtatvány
 • 300 nm-t meghaladó saját célú lakás bővítése esetén: az építtető teljes bizonyító erejű magánokiratban tett nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy természetes személy és az építési tevékenységet saját lakhatásának biztosítása céljából végzi

Már megkezdett építés, bővítés esetén szükséges további dokumentumok:

 • E-napló – elektronikus formában (PDF) Minden építtetőt tartalmaznia kell az e-naplónak („egyéb építtető”).

Az e-napló jelenlegi működéséből eredően az egyszerű bejelentés e-naplós rögzítése csak egy személy (építtető) nevére lehetséges, de a készenlétbe helyezést követően további építtető felvihető az e-naplóba. Ezeket a személyeket az e-naplóban külön soron egyéb építtető néven lehet megtalálni. Elvárt, hogy minden építtető kerüljön feltüntetésre.

E-főnaplón belül az e-főnaplóhoz rendelt szerepkörök részen új szerep felvitele/építtető rögzítése; Minden e-főnapló esetén rögzítendő; annyi e-főnapló kerül létrehozásra, ahány vállalkozóval az építtető szerződésben áll. Az építtető számára a dokumentum letöltés elérési útja az e-naplóból: e-naplók/kiválasztandó az érintett e-naplón belül az adott vállalkozóra rögzített e-főnapló/E-főnapló nyomtatás.

 • E-napló nyilatkozat összesítő lap – elektronikus formában (PDF) Ha az építés megkezdődött: az építés megkezdésének és a felelős műszaki vezető igazolására nyitott állapotú „E-napló nyilatkozat összesítő lap”, melyen a kezdési időpont az építési engedély kiállítása utáni időpont, a felelős műszaki vezető kamarai engedélyszámmal rendelkezik.

Az építtető számára az E-naplóban az (egyik) elérési út: az "e-naplók" menün belül az adott e-naplót megnyitva az "E-napló alapadatok" blokk mellett jobb oldalon található ”e-napló összesítő lap nyomtatása”

 • Tervezői művezetés igazolása – ha már az alapozási munkálatokkal végeztek.

A Banki helyszíni szemlét megelőzően legfeljebb 15 nappal történhet meg a tervezői művezetés (201701.01-től indított egyszerű bejelentések esetében legfeljebb 30 nappal történhet meg a tervezői művezetés). Az igazolás elektronikus formában szükséges benyújtani az e-naplóból generálható PDF dokumentum.

Egyéb dokumentumok

 • Költségvetési nyomtatvány – banki formanyomtatvány
 • Kivitelező esetén: kivitelezői, vállalkozói szerződés, kivitelező aláírási címpéldánya – nem minden esetben kötelező
 • Előzetes ráépítési megállapodás - ha a ráépítést követően a tulajdoni hányadok rendezése szükséges
 • Társasház alapító okirat - társasház alapítás esetén, ha az albetétesítésre még nem került sor
 • Könnyűszerkezetes épületnél ÉME/ÉMI/NMÉ/ETA engedély vagy – pénzintézettől függően - annak hiányában a tervező külön nyilatkozata a szerkezeti megfelelőségről, továbbá szerkezetkész állapot elérése esetén a felelős műszaki vezető e-naplóban tett nyilatkozata a 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet 7. §-a szerinti megfelelés vonatkozásában.

FONTOS

Az építési hatóságtól kapott információ szerint az építmény térfogatnövelésével nem járó tetőtér-beépítés nem engedélyköteles bővítés, ezért ennek egyszerű bejelentése sem szükséges. Ezt a tényt az építési hatóság igazolja azzal, hogy ezt rávezeti a tervdokumentációra.

Minderről bővebb információ korábbi cikkünkben olvasható.

További kérdése lenne a témában?

Amennyiben CSOK, ÁFA vagy lakáshitel igénylésével, jogosultságával kapcsolatban további kérdése lenne, tegye fel online Hitelszakértőinknek!

Feliratkozás az új kérdésekre/válaszokra
Visszajelzés

2 hozzászólás
Inline Feedbacks
Minden hozzászólás megtekintése

Építési napló
A tervezőnk tavaly többször elmondta, hogy nem kell természetes személynek e-építési naplót vezetni, és megnyitni se, az e-építési napló.hu azt írta tavaly, hogy nem kell megnyitni se, mert ha nincs aktivitás, akkor be kell zárni, viszont, ha megnyitjuk, vezetni kell.
Ellenkező véleményeket hallunk.
Saját erőből építkezünk.
Köszönettel,
Enikő