Egy lízingügylet elindítása esetén fontos tisztában lenni a lízingügylet szereplőivel, illetve a velük szemben támasztott egyéb követelményekkel. Az alábbiakban bemutatjuk az ezzel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat.

A lízingügylet szereplői:

  • Lízingbeadó: Lízingtársaság
  • Lízingbevevő: a Lízingbeadóval lízingszerződést kötő, legalább a 18. életévét betöltött, cselekvőképes természetes személy.
  • Társlízingbevevő: a lízingügyletbe történő bevonása nem kötelező. Társlízingbevevő kizárólag a Lízingbevevő személy házastársa, élettársa, vagy közeli hozzátartozója lehet.
  • Technikai társlízingbevevő: zárt végű pénzügyi lízing esetén kerülhet bevonásra abban az esetben, ha a lízingszerződés lezárásakor több személy kívánt tulajdonjoghoz jutni az ingatlanban, s ilyenkor a Lízingbevevő mellett a többi tulajdonjogot szerezni kívánó személyt is be kell vonni az ügyletbe. A Technikai Társlízingbevevő jogilag Társlízingbevevőnek minősül.
  • Technikai kezes: ha a lízingügyletbe kiegészítő ingatlanfedezet kerül bevonásra és a pótingatlant haszonélvezeti jog terheli, akkor a haszonélvezeti jog jogosultját a lízingügyletbe Technikai Kezesként be kell vonni.

A lízingügylet szereplőinek meg kell felelniük az egyes pénzintézetek által az életkorral szemben előírt feltételeknek is. Általában a Lízingbevevő és Társlízingbevevő életkora a lízingügylet lejáratakor nem haladhatja meg a 70. életévet, minimum 15 éves futamidő esetén pedig a 75. életévet. A Technikai társlízingbevevőre és Technikai kezesre azonban nem vonatkoznak ezen életkori előírások. Vezető pénzügyi partnereink egyikénél egyáltalán nincsen felső életkorhatár.

A lízingügylet igénybe vételéhez a Lízingbevevőnek és Társlízingbevevőnek – amennyiben alkalmazotti státuszban dolgozik - legalább 3 hónapos munkaviszonnyal kell rendelkeznie és nem állhat próbaidő alatt. A lízinget nyugdíjas személy is igényelheti.

További fontos követelmény, hogy sem a Lízingbevevő, sem a Társlízingbevevő személy adatai nem szerepelhetnek a Központi Hitelinformációs Rendszerben. A Technikai Társlízingbevevő, valamint Technikai kezes KHR státusza nem kerül ellenőrzésre.

A Lízingbevevő, illetve Társlízingbevevő személy lehet devizabelföldi, vagy bizonyos feltételek mellett devizakülföldi természetes személy is. A lízingügylet minden egyes szereplőjének rendelkeznie kell magyarországi bejelentett lakcímmel, s nem lehet folyamatban ellene büntetőeljárás.

A lízingügylet szereplőivel, illetve igénylésével kapcsolatban, a Hitelnet irodáiban és Partnereinél kérhető bővebb felvilágosítás.

Feliratkozás az új kérdésekre/válaszokra
Visszajelzés

0 hozzászólás
Inline Feedbacks
Minden hozzászólás megtekintése