Az állami kamattámogatású lakáshitelek csoportján belül az elmúlt években az otthonteremtési kamattámogatás keretében nyújtott lakáshitelek mellett háttérbe szorult az államilag támogatott lakáshitelek azon típusa, mely új lakás építésére, vásárlására és meglévő lakóingatlan korszerűsítésére igényelhető a futamidő első 20 évében biztosított kamattámogatással! Most felelevenítjük, hogy ez a fajta hitelkonstrukció mely esetekben és milyen ügyleti kamat mellett vehető igénybe!

Támogatott lakáshitel 20 évig tartó állami támogatással

Az új lakás vásárlására, építésére, valamint lakóingatlan korszerűsítésére igényelhető hitelkonstrukció a fiatalok, valamint a többgyermekes családok lakáscélú kölcsöneinek állami támogatásáról szóló kormányrendelet alapján nyújtható.

A kamattámogatás a hitel futamidejének első 20 évében vehető igénybe, de a kölcsön maximális futamideje 30 év is lehet. A kölcsön kamata a támogatott időszakban – 20 év – a kamatperiódushoz igazodó ÁKKH-hoz, mint referenciahozamhoz kötött. A támogatási időszak lejárata után  - ha a kölcsön futamideje meghaladja a támogatási időszakot -  a hitel piaci kamatozásúvá válik.

Maximális hitelösszeg:

 • Új lakás vásárlása, építése esetén, Budapesten és megyei jogú városokban maximum 12,5M Ft, egyéb településeken maximum 10M Ft
 • Korszerűsítés esetén – településtípustól függetlenül – maximum 5M Ft.

Mely bankoknál és mekkora kamattal vehető igénybe a 20 évig támogatott lakáshitel?

2016-11-18_18-05-12_2

Legfontosabb jogosultsági feltételek:

 • Új lakás vásárlása, építése esetén a kölcsönre egyedülállók, és gyermektelenek is jogosultak lehetnek. Nagykorú, legfeljebb 1 gyermeket nevelő személy esetén a maximális életkor 35 év, több gyermekes igénylő esetén 45 év a kérelem benyújtásakor.
 • Meglévő lakás korszerűsítése esetén a kölcsönt bármely magyar, vagy Magyarországon állandó lakhellyel rendelkező külföldi állampolgár igényelheti.
 • Építés vagy vásárlás esetén, a telekár nélkül számított, ÁFA összegét is tartalmazó építési költség vagy vételár, nem haladhatja meg:
  •  Budapesten és a megyei jogú városokban a 25 millió forintot,
  • Egyéb településeken a 20 millió forintot.
 • Nagykorú támogatott személy, építési költséghatár nélkül településtípustól függetlenül igényelheti a kölcsönt lakáskorszerűsítésre.
 • Az igénylők, valamint az igénylők eltartott gyermekei és együttköltöző családtagjai nem rendelkeznek államilag kamattámogatott kölcsönnel, illetve csak a Kormányrendelet szerint megengedett lakástulajdonuk lehet, melyek a következők:
  • az igénylőnek, házastársának, élettársának, bejegyzett élettársának, kiskorú gyermekének, valamint a vele együttköltöző családtagjának együttesen legfeljebb 50%-os tulajdoni hányada van, feltéve, hogy a tulajdonközösség megszüntetése vagy öröklés útján került a tulajdonukba,
  • a lakástulajdon lebontását az építésügyi hatóság elrendelte vagy engedélyezte, vagy
  • a lakás a kölcsönkérelem benyújtását megelőzően több mint két éve öröklés vagy ajándékozás jogcímén, haszonélvezettel terhelten került az igénylőnek, házastársának, élettársának, bejegyzett élettársának, kiskorú gyermekének vagy a vele együttköltöző családtagjának a tulajdonába, és a haszonélvező a lakásban lakik.
 • Az 5 éven belül értékesített ingatlan árát kötelezően be kell forgatni a támogatott kölcsönből finanszírozott ingatlanba, amely csökkenthető:
  • az értékesített lakást terhelő és a lakás eladása érdekében egy összegben visszafizetett önkormányzati, munkáltatói támogatással,
  • a lakás eladása érdekében egy összegben visszafizetett lakáscélú hitelintézeti kölcsön összegével,
  • a számlával igazolt ingatlan-közvetítői jutalék összegével,
  • a kamattámogatásra irányuló kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül értékesített lakása, illetve tulajdoni hányada értékesítésével egyidejűleg vagy azt követően vásárolt és az építés helyszínéül szolgáló építési teleknek az ÁFA összegével növelt vételárával,
  • a kamattámogatással vásárolni kívánt lakás telekárat is tartalmazó vételárának legfeljebb 10%-ával, ha ezen összeg kifizetése a korábbi lakás eladását bejegyző ingatlan-nyilvántartási eljárásban hozott határozat kiadásának időpontját legfeljebb 120 nappal előzi meg,
  • olyan számlával, szerződéssel igazoltan kifizetett összeggel, amelyet az igénylő az általa vásárolni kívánt, de végül a tulajdonába nem került lakás megszerzésére fizetett ki, ha az összeg az értékesítés céljára lakást építő gazdasági társaság, bíróság által elrendelt felszámolásának teljes befejezését követően nem térült meg,
  • a lakásértékesítésből származó bevétel után megfizetett és az állami adóhatóság által igazolt személyi jövedelemadó összegével.
 • Építés, illetve korszerűsítés esetén legalább a költségvetés 70%-át, illetve amennyiben a támogatott kölcsön összege ennél magasabb, úgy ennek összegét kitevő, vásárlás esetén a teljes vételárat számlával kell igazolni.
 • Az igénylőknek a hitel célját képező ingatlanban együttesen legalább 50%-os tulajdoni hányaddal kell rendelkezniük.
Feliratkozás az új kérdésekre/válaszokra
Visszajelzés

0 hozzászólás
Inline Feedbacks
Minden hozzászólás megtekintése