Felhasználási feltételek, jognyilatkozat - Hitelnet.hu

Felhasználási feltételek, jognyilatkozat

Utolsó módosítás: 2017. december 12. kedd

Üzemeltető: C&I Hitelnet Kft.
Székhely: 9721 Gencsapáti, Deák F. u. 65
Központi Iroda: 9700 Szombathely, Fő tér 36
Levelezési cím: 9701 Szombathely, Pf. 90
Nyilvántartási szám: H-EN-I-145/2017
Adószám: 12768118-2-18

E-mail: info (@) hitelnet.hu

Lakástakarék akció és kalkulátor

30 % állami támogatás, akár díjmentes számlanyitás és most Erzsébet utalványt adunk ajándékba

Részletek

A C&I Hitelnet Kft (CG:18-09-104925) (Továbbiakban Üzemeltető) az alábbiakban összefoglalja az általa üzemeltetett oldalak (hitelnet.hu és a hozzá tartozó aldomainek) (továbbiakban Oldalak) használatának felhasználási feltételeit (a továbbiakban: “Felhasználási Feltételek”):

Felhasználó köteles elolvasni és elfogadni az Oldalak felhasználási feltételeit , valamint az alábbi vonatkozó feltételeket, kikötéseket és irányelveket azok jövőbeli kiegészítéseivel együtt.

A Felhasználó az Oldalakon megjelenő hitelkalkulátor,- valamint ajánlatkérő oldalakat, az Üzemeltetőhöz intézett kapcsolat felvételi oldalak ( kommentek, új kérdések ) akkor használhatja, ha elfogadja a Felhasználási Feltételeket.

Üzemeltető lehetővé teszi a www.hitelnet.hu portál (a továbbiakban: Portál) látogatói számára az alábbi szolgáltatások díjmentes használatát:

  • Hitelkalkulátor (a továbbiakba: Kalkulátor) használata
  • Online ajánlatkérés hitel témában
  • Korábbi bejegyzésekhez történő hozzászólás
  •  Új kérdés elküldése a Portál szakértői részére adatlap segítségével

Amennyiben Felhasználó hozzászólást vagy új kérdést tesz fel az Oldalakon  keresztül, az arra kapott válaszok, hozzászólások kizárólag az üzemeltető személyes véleményét tükrözik, azok nem jelentenek garanciát semmilyen tekintetben.  A kapott válaszok nem használhatók fel személyi kölcsön, jelzáloghitel vagy CSOK kérelem ügyintézése során, az esetleges károkért Üzemeltető semmilyen felelősséget nem vállal.

A Kalkulátorban tárolt adatok az egyes pénzügyi intézmények hivatalos üzletszabályzataiból, illetve egyéb nyilvános adataiból származnak. Ezekből az ajánlatokból – a személyi kölcsön kalkulátor kivételével – az Üzemeltető kiválasztja saját szempontja alapján a legalacsonyabb, átlagos és legmagasabb THM értékkel rendelkező kondíciókat. Ingatlan fedezet nélküli Személyi kölcsön esetében Üzemeletető közvetítői tevékenységet nem végez. Tekintettel arra, hogy személyi kölcsön esetén nem az összes pénzintézet tesz közzé teljes körű, illetőleg naprakész adatokat, ezért nem tudunk kötelezettséget vállalni arra, hogy az összes Magyarországon működő pénzintézet valamennyi elérhető konstrukciója közül ki tudjuk választani az elérhető legkedvezőbb ajánlatokat.

Üzemeltető mindent megtesz annak érdekében, hogy a Kalkulátorban tárolt adatok rendszeresen frissítésre kerüljenek. Tekintettel arra, hogy nem az összes pénzintézet tesz közzé teljes körű, illetőleg naprakész adatokat, ezért nem tudunk kötelezettséget vállalni arra, hogy az összes Magyarországon működő pénzintézet valamennyi elérhető konstrukciója közül ki tudjuk választani az elérhető legkedvezőbb ajánlatokat. Így az esetleges pontatlanságokból származó hibás tájékoztatás miatt felelősséget vállalni nem tudunk. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a Portál által adott eredmények és adatok nem minősülnek ajánlatnak vagy ajánlati felhívásnak.

A Kalkulátor által készített törlesztő részlet ajánlatok kizárólag tájékoztató jellegűek, szerződéskötési kötelezettséget egyik fél részére sem jelentenek (így különösen: a pénzintézet sem köteles kölcsönnyújtásra). Nem minden esetben tudjuk 100 %-os pontossággal lemodellezni a banki törlesztő részlet számítást, de az egyes banki hirdetményekben publikált képletek segítségével mindent elkövetünk, hogy legalább 98 %-os pontossággal megegyezzen. A rögzítés során történő pontatlanságból eredően Üzemeltetőt semmilyen felelősség nem terheli.

A Portálon elhelyezett Kalkulátor használata teljes körűen díjmentes.

A Programot kizárólag magánszemélyek használhatják, saját vagy közvetlen hozzátartozójuk érdekében. A Program üzleti célból történő felhasználása tilos és következményekkel jár (így különösen: Hpt. szerinti közvetítői tevékenység, üzleti tanácsadás-, adatgyűjtés-, közzététel-, egyebek).

Üzemeltető nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, költségekért, amelyek a Portál használatából, vagy használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek az információtovábbítási késedelemből, számítógépes vírusból, vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból származhatnak.

Üzemeltető kijelenti, hogy adatkezelést a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezéseinek megfelelően végez.

Üzemeltető kijelenti, hogy amennyiben a Portálon található ajánlatkérő adatlap vagy hozzászólás és új kérdés esetén kitölthető adatlap kitöltésével a honlap látogatója személyes adatait megadja, úgy azokat Üzemeltető kapcsolatfelvételre és havi rendszerességű hírlevél küldése céljából kezeli.

Az oldal látogatója az ajánlatkérő adatlap kitöltésével hozzájárul ahhoz, hogy Üzemeltető a kitöltött adatlapokon található személyes adatokat a Portálon keresztül regisztrált vagy az Üzemeltetővel szerződött hitelközvetítő partnereknek átadja kapcsolatfelvétel céljából.

Üzemeltető felhívja a felhasználó figyelmét, hogy az adatszolgáltatás önkéntes. Amennyiben a felhasználó a honlapon elhelyezett adatlap kitöltésével, vagy egyéb online módon személyes adatot ad meg, ezzel hozzájárul ahhoz, hogy a C&I Hitelnet Kft. a megadott személyes adatot a fentiek szerint kezelje.

A Portálon és az azon található minden kép, grafika, logo, szöveges tartalom, adat és információ , illetve azok elrendezése szerzői jogi, illetve védjegyoltalom alatt áll, azok bármilyen formában történő felhasználása a személyes használatot meghaladó mértékben kizárólag Üzemeltető kifejezett erre vonatkozó írásos engedélyével lehetséges. Ezek jogosulatlan felhasználása jogszabályba ütközik.

Üzemeltető nem vállal felelősséget azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a weboldalak használatából, azok használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, meghibásodásából, üzemzavarából származnak.

A Kalkulátorral kapcsolatos valamennyi jog fenntartva.

Jelen felhasználási feltételek elfogadásával felhasználó kijelenti, hogy a Programot és a Portált saját felelősségére használja, és magára nézve a felhasználási feltételeket kötelezőnek ismeri el.

Üzemeltető lehetővé teszi a Portálon az alábbi szolgáltatások meghatározott díj ellenében igénybe vehető szolgáltatások használatát:

A Portálon elérhető földrajzi térségekben az ajánlatkérő ügyfelek adatainak elérhetőségét kapcsolatfelvétel céljából.

Üzemeltetőt a jövőben tetszőleges időpontban módosíthatja a Felhasználási Feltételeket, a változtatásokat pedig, valamennyi felhasználó köteles magára kötelező érvényűként elfogadni. Az Oldalakon elérhető szolgáltatásának használata a Szerződés módosításának elfogadását jelenti.

Üzemeltető mindent elkövet, hogy a rendszert a legmagasabb színvonalon üzemeltesse, és a rendszer használatából eredő esetleges károkért felelősséget nem vállal.

Üzemeltető adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal.

A C&I Hitelnet Kft adatkezelési nyilvántartási száma: NAIH-71687/2013

Adatkezelés

A jelen adatkezelési rendelkezések célja, hogy rögzítse a C&I Hitelnet Kft. (székhely: 19721 Gencsapáti, Deák F. u. 65; adószám: 12768118-2-18; a továbbiakban: Adatkezelő), által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket.

A tájékoztatás és az adatkezelési, közvetítői tevékenységek alapjául szolgáló jogszabályok:

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény,
a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény,
az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény,
a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény,
a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (a továbbiakban: Hpt.),
a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Bszt.).

Jelen szabályok kialakításakor az Adatkezelő különös tekintettel vette figyelembe az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény, a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény, valamint a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény rendelkezéseit. A jelen adatkezelési rendelkezések célja továbbá, hogy az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatások minden területén, – mindenféle megkülönböztetés nélkül – minden egyén számára biztosítva legyen, hogy a személyes adatainak kezelés során jogait tiszteletben tartsák.

Az Adatkezelők kapcsolattartásra kijelölt elektronikus levelezési címe: info@hitelnet.hu

Az adatkezelés jogalapja:

A hitelnet.hu honlapon elérhető szolgáltatást igénybe vevő érintett hozzájárulása.

A kezelt adatok köre (az alábbi felsorolásból egy, vagy több):

Név
E-mail
Telefonszám

Az adatkezelés jogalapja, célja, módja és időtartama

A jelen adatkezelési szabályzat elfogadásával a Felhasználó – az információs önrendelkezési jogról, és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény értelmében – önkéntes és megfelelő (az adatkezelés céljára, időtartamára, a felhatalmazás önkéntességére, az adatkezeléssel kapcsolatos jogokra és jogorvoslati lehetőségekre is kiterjedő) tájékoztatáson alapuló hozzájárulása alapján az Adatkezelőt felhatalmazza arra, hogy:

hozzájárulása visszavonásáig – az Adatkezelővel fennálló szerződéses kapcsolat megszűnése után is vagy az ilyen jogviszony létrejöttének bármely okból történő meghiúsulása esetén is – a részére átadott személyes adatait piackutatási, statisztikai és marketing célokra, valamint tanácsadási célból nyilvántartsa, kezelje, feldolgozza, és továbbítsa.

Az adatkezelés célja:

A szolgáltatási jogviszonnyal kapcsolatban keletkező jogok érvényesítésével és kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos adminisztratív, szervezési feladatok ellátása.

A kezelt személyes adatok köre

A Regisztrációval megadott, illetve harmadik fél részéről adattovábbítás keretében az Adatkezelő részére átadott személyes adatok az Adatkezelő rendszerében rögzítésre kerülnek.

Üzemeltető nem garantálja a Hitelt keresőknek, hogy megfelelő ajánlatot kapnak Üzemeltető szerződött partnereitől, de lehetőségeihez képest mindent elkövet, hogy ez megvalósulhasson. Üzemeltető nem garantálja, hogy az Oldalakon kiválasztott hitelkondíció esetében a bank bírálata pozitív lesz.

Üzemeltető nem ellenőrzi az általa hozzáférhetővé tett információk tartalmát, nem felel azokért a közvetlen vagy közvetett károkért, amelyeket a hiteligénylés közvetítéséből erednek.

Üzemeltető elkötelezett a szolgáltatások minőségének a legmagasabb szinten tartása irányában, de a rendszer használatából eredő esetleges károkért (saját jogi felelősségén túl) felelősséget nem vállal.

Üzemeltető az oldalakon elérhető szolgáltatás meghatározott részeihez való hozzáférést regisztrációhoz köti. A Hitelt keresők adatait kizárólag Üzemeltető szerződőt partnerei, alvállakozói kaphatják meg.

A regisztráció után Üzemeltető szerződött partnerei veszik fel a kapcsolatot a Hitelt kereső ügyfelekkel.

Regisztráció hitelt keresők részére
Üzemeltető szolgáltatását bármely Felhasználó (Hitelt kereső ) kizárólag akkor jogosult igénybe venni, illetve felhasználóvá akkor válhat, ha:

  • 18. életévét betöltötte és cselekvőképessége nem korlátozott; vagy
  • Jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdálkodó szervezet nevében jár el és kijelenti, hogy jogosult az adott szervezet képviseletére, és
  • A saját nevében, valós személyes adatai, illetve elérhetőségei megadásával regisztrál.

Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy amennyiben egy Hitelt kereső az Oldalak használata során valótlan adatokkal vagy több alkalommal regisztrál, a Szolgáltatást bármikor, a felhasználóval szemben bárminemű kötelezettség nélkül módosítsa, felfüggessze, vagy megszüntesse.

Hitelt kereső Felhasználó tudomásul veszi, hogy az Oldalakon elérhető Szolgáltatás bárminemű garancia vagy kötelezettség nélkül vehető igénybe.

A regisztrált Hitelt kereső Felhasználó köteles valós adatokat megadni. Amennyiben Üzemeltető tudomására jut, hogy a Felhasználó adatai nem felelnek meg a valóságnak, azonnal kizárhatja a szolgáltatásból, és ez a Hitelt kereső részéről súlyos jogi következménnyel jár.

A Hitelt kereső felhasználók hozzájárulnak ahhoz, hogy Üzemeltető a legkedvezőbb hitelajánlat elérése érdekében az igényléssel kapcsolatban megadott adatokat (beleértve a személyes adatokat is) az oldalakon megjelentesse. A személyes elérhetőség (Név, cím, telefonszám, mail cím) azonban csak Üzemeltető szerződött partnerei vagy az oldalakon regisztrált és aktív előfizetéssel rendelkező Hitelközvetítők számára elérhetők.

Kizárólag a Hitelt kereső Felhasználó dönt arról, hogy milyen személyes és egyéb adatokat kíván közölni hiteligénylésében.

A Hitelt kereső Felhasználók által a regisztráció során megadott személyes adatokat Üzemeltető szolgáltatás alapján továbbítja szerződött partnereinek vagy az Oldalakon regisztrált hitelközvetítőknek, amiről értesíti a Hitelt kereső Felhasználót és elküldi a hitelközvetítő vagy a szerződött partner elérhetőségét. Minden Hitelt kereső Felhasználó a regisztrációval egyidejűleg hozzájárulását adja személyes adatainak a tárolására, valamint adatvédelmi nyilatkozatnak megfelelő kezelésére.

A Hitelt kereső felhasználó részére a regisztrációt követően Üzemeltető a regisztráció során megadott email címre küld egy levelet, ami tartalmazza, hogy az elküldött hiteligénylést mely szerződött partnerünk részére továbbítottuk. Amennyiben a Hitelt kereső Felhasználó által elküldött hiteligénylés nem a Üzemeltető szerződött partnere részére kerül továbbításra, hanem az Oldalakon regisztrált hitelközvetítő felé, akkor a a Üzemeltető által a regisztráció során elküldött email tartalmaz egy linket, ahol Hitelt kereső Felhasználó leiratkozhat a rendszerből. Ezen lehetőség használatával a Üzemeltető adatkezelési felhatalmazása megszűnik.

Üzemeltető az Oldalakon működtetett adatlapokon keresztül személyes információkat tárolhat, de ezt csak a szolgáltatás ideje alatt használja a felhasználó részére nyújtott szolgáltatás céljából Az adatkezelés időtartama a regisztráció törléséig történik.

A Hitelt kereső felhasználó egyértelműen és kifejezetten hozzájárul a Üzemeltető részére, hogy a regisztráció során megadott e-mail címre havi rendszerességgel hírleveleket küldjön, és ezt leiratkozásig használja. A Hitelt kereső Felhasználó hozzájárul a regisztrációban megadott neve, és e-mail címe tárolásához annak visszavonásáig. Felhasználó az adatszolgáltatás elől elállhat, arra nem kötelezhető.

A Hitelt kereső Felhasználó által feltöltött adatok valódiságáért, illetve az abban szereplő részletekért, valamint az oldalon közzétett hirdetésekben közölt anyagokért, – a szolgáltató – sem erkölcsi, sem anyagi felelősséget nem vállal. Az oldal rendeltetésszerű használatából eredő esetleges károk, a felhasználót terhelik.

A honlap megtekintése esetén, annak hatékonyabb szolgáltatásnyújtása érdekében “sütik” (cookie) kerülnek elhelyezésre az igénybe vevők számítógépén. Süti az igénybe vevő böngészőjén keresztül annak merevlemezére kerülő információs fájl, mely az igénybe vevő későbbi azonosítására szolgál. Ez a fájl konkrét információkat ad meg a honlap korábbi használatával kapcsolatban. Ezek az információk nem alkalmasak az igénybe vevő személyének azonosítására, csak az igénybe vevő gépének felismerésére.

Üzemeltető a honlapról begyűjtött süti-információk segítségével követni tudja az új és ismételt látogatók számát, valamint belső elemzéseket tud készíteni a felkeresett oldalakról, így jobban megismerheti a használati szokásokat. Lehetősége nyílik információkat elemezni, hogy ezzel is elősegíthesse a honlap szolgáltatásainak fejlesztését és javítását.

A legtöbb böngésző alapértelmezésében automatikusan elfogadja a sütiket, de az igénybe vevő a böngészőjében módosíthatja a beállításokat, lehetősége van a sütik elutasítására vagy arra, hogy szelektíven csak bizonyos sütiket fogadjon el. Abban az esetben azonban, ha kikapcsolja a sütiket, előfordulhat, hogy a honlap bizonyos szolgáltatásait nem tudja használni, vagy bizonyos oldalak nem fognak megfelelően megjelenni.

A jelen Szerződésre a Magyar Köztársaság joga irányadó. A jelen Szerződéssel összefüggő jogviták elbírálására a Felhasználók és az Üzemeltető alávetik magukat a Vas Megyei Bíróság kizárólagos illetékességének.