Továbbépítési engedély esetén nem igényelhető a CSOK!

Számos olvasói kérdést kapunk CSOK igényléssel összefüggésben a továbbépítési engedély témájához kapcsolódóan. Annak néztünk utána, hogy az a támogatott személy, akinek továbbépítésre adták ki az engedélyt, jogosult-e az új lakásépítés esetén járó családi otthonteremtési kedvezmény igénybevételére.

Az alaphelyzet általában az, hogy az igénylőknek az ingatlan-nyilvántartásban telekként nyilvántartott, de már elkezdett építkezésük van, melynek az érvényes építési engedélye lejárt, így azt meghosszabbíttatták. Ezt követően az építési hatóság nem új lakóingatlan építésére, hanem továbbépítésre szóló engedélyt adott ki.

Kérdés az, hogy továbbépítési engedély esetén jár-e a CSOK?

A kérdésben a hitelintézeteket is megkérdeztük. A válaszok összhangban állnak a Nemzetgazdasági Minisztériumtól kapott állásfoglalással:

„Új lakás építéséhez CSOK abban az esetben igényelhető, ha a tervezett építkezés a Rendelet 3. § (1) bekezdés 9. pontja értelmében új lakásnak minősül, továbbá teljesíti az OTÉK által előírt összes lakásfunkciót és eléri támogatást igénylésénél figyelembe vehető gyermekek száma szerinti minimális hasznos alapterület.

3. § (1) E rendelet alkalmazásában: …

  1. új lakás: a meglévő épület vagy épületrész átalakítása kivételével

a) az alapozási munkáktól kezdődően teljes egészében újonnan épített, a lakhatás feltételeinek a vonatkozó jogszabályi követelmények szerint megfelelő, az ingatlan-nyilvántartásban lakóház vagy lakás megnevezéssel nyilvántartott vagy ilyenként feltüntetésre váró ingatlan a hozzá tartozó földrészlettel (a továbbiakban: lakás), amely elkészültét követően használatbavételi vagy hatósági bizonyítvánnyal igazolandó használatbavétel tudomásulvételi vagy bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvány iránti eljárásra köteles, ideértve a tanyán található lakóépületet is, és amely legalább az alábbi feltételeknek megfelel:

aa) 12 négyzetmétert meghaladó alapterületű lakószobával és főzőhelyiséggel – ennek hiányában további, legalább 4 négyzetméter alapterületű, a főzést lehetővé tevő, önálló szellőzésű lakótérrel, térbővülettel -, továbbá fürdőhelyiséggel és WC-vel rendelkezik,

ab) közműves villamos energia szolgáltatással rendelkezik,

ac) egyedi fűtési móddal rendelkezik,

ad) közműves szennyvízelvezetéssel rendelkezik, vagy ha nincs a településen (településrészen) közműves szennyvízelvezetés, a szennyvíz tisztítása és elhelyezése egyedi szennyvízkezelő berendezéssel vagy tisztítómezővel ellátott oldómedencés műtárggyal vagy időszakos tárolása egyedi zárt szennyvíztárolóban történik, és

ae) közműves ivóvíz-szolgáltatással rendelkezik, vagy ha a településen (településrészen) nincs közműves vízszolgáltatás, a telken ivóvíz minőségű vizet szolgáltató kút van; vagy”

Fentiek alapján tehát az a lakóingatlan, amely nem az alapozási munkáktól kezdődően újonnan kerül megépítésre, nem tesz eleget az új lakásra vonatkozó feltételeknek. Továbbépítési engedély esetén már meglévő alapra történik az építés, így az igénylő a családi otthonteremtési kedvezményre sajnos nem lehet jogosult.


Utolsó módosítás: 2020. március 22. vasárnap

Tegye fel kérdését, szóljon hozzá Ön is a fenti témához!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

CAPTCHA AREA


Hasonló bejegyzések