Kell a CSOK-hoz munkaviszony? Itt a válasz! - Hitelnet.hu

Kell a CSOK-hoz munkaviszony? Itt a válasz!

A leggyakrabban feltett kérdés CSOK jogosultsággal kapcsolatban talán az, hogy kell-e munkaviszony a CSOK-hoz? A kérdés összetettebb, mint amilyennek elsőre hangzik, de írásunkban igyekszünk mindenre kiterjedő választ adni.

A CSOK feltételek az egyes lakáscéloktól függően némileg eltérhetnek egymástól, de akár használt, akár új lakásra szeretnénk igénybe venni a támogatást, a jogosultsághoz megfelelő társadalombiztosítási jogviszonnyal kell rendelkeznünk, persze kivétel ez alól is van. Sorra vesszük a lehetőségeket.

kalkulátor

Hitelkalkulátor

Számoljon hitelkalkulátorunkkal, tekintse meg egyedi kedvezményeinket

Tovább a Hitelkalkulátorhoz

CSOK jogosultsági feltétel

A CSOK igénybevételének egyik alapfeltétele, hogy az igénylő – házastársak, élettársak esetén legalább az egyik fél – meghatározott időtartamon át, folyamatosan biztosított legyen, vagyis rendelkezzen társadalombiztosítási jogviszonnyal.

Ki számít biztosítottnak?

Biztosított az, akinek az alap jogviszonya biztosítási kötelezettséget keletkeztet. A biztosítást keletkeztető jogviszonyok köre azonban szűkebb, mint a kizárólag egészségügyi szolgáltatásra jogosító jogviszonyoké. A kizárólag egészségügyi szolgáltatásra jogosultak nem biztosítotti jogviszonyban állnak, ezért részükre nem állítható ki olyan igazolás, amely a CSOK igénybevételének feltétele.

Társadalombiztosítást keletkeztető jogviszony alapján biztosítottnak minősülők:

 • Alkalmazottként dolgozók, vagyis akik más foglalkoztató alkalmazásában állnak : A biztosítást az keletkezteti, hogy alkalmazásban áll valaki, ezért a TB jogviszony attól független fennáll, hogy a foglalkoztatás teljes vagy részmunkaidőben történik. Nincs különbség aszerint sem, hogy az alkalmazott személyt állami szerv, szövetkezet, gazdasági társaság, vagy egyéb magánszemély foglalkoztatja, a lényeg, hogy az illető munkaviszonyban (vagy hasonló jellegű jogviszonyban) áll.
 • Szövetkezet tevékenységében személyesen közreműködő tag : A szövetkezet tevékenységében munkaviszony, megbízási vagy vállalkozási jogviszony keretében személyesen közreműködő tag biztosított. Kivétel: iskolaszövetkezet nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folyatató tanulója, nyugdíjas szövetkezet öregségi nyugdíjban vagy átmeneti bányászjáradékban részesülő tagja, és a szociális szövetkezetben tagi munkavégzés keretében munkát végző tag.
 • Tanulószerződés alapján szakképző iskolai tanulmányokat folytató tanuló – 25. életévének betöltéséig a tanulói, hallgatói jogviszonya szünetelésének időtartama alatt is
 • Álláskeresési támogatásban részesülők
 • Egyéni és társas vállalkozók, amennyiben tb. szempontból nem kiegészítő tevékenységet folytatnak
 • Díjazás ellenében munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyek – megbízási szerződés alapján, egyéni vállalkozónak nem minősülő vállalkozási jogviszonyban személyesen munkát végző személy, ha az e tevékenységéből származó, tárgyhavi járulékalapot képező jövedelme eléri a 30%-át, illetőleg naptári napokra annak 1/30-ad részét.      Kivétel: közérdekű önkéntes tevékenységet végző személy.
 • Egyházi szolgálati viszonyban álló egyházi személy – ha nem saját jogú nyugdíjas
 • Mezőgazdasági őstermelő, ha a reá irányadó nyugdíjkorhatárig hátralévő idő és a már megszerzett szolgálati idő együttesen legalább 20 év. Ide tartozik a családi gazdálkodónak minősülő magánszemély és e magányszemélynek a családi gazdaságban nem foglalkoztatottként közreműködő családtagja is.
  • Kivétel: saját jogú nyugdíjas, özvegyi nyugdíjban részesülő személy, vagy betöltötte az öregségi korhatárt.
 • Választott tisztségviselők, ha a díjazásuk (járulékalapot képező jövedelemnek minősülő tiszteletdíjuk) eléri a minimálbér harminc százalékát, vagyis 2018. január 1-jétől a havi 41.400,- Ft-ot elérő tiszteletdíj esetén. 
 • Állami projektértékelői jogviszonyban álló személy 
 • Az a természetes személy, akire az európai közösségi szabályok szerint a magyar tb jogot kell alkalmazni.

TB jogviszony CSED, GYED, GYES ideje alatt

Sokakat érintő kérdés, hogy csed, gyed, illetve gyes alatt kiadható-e az igénylő számára a jogosultsághoz szükséges TB jogviszony igazolás.

A társadalombiztosítottság szempontjából az a meghatározó, hogy a jogviszony igazolás kiállításának napján fennáll-e a cseden, gyeden, gyesen lévő személy korábbi munkaviszonya, illetve a társadalombiztosítást keletkeztető fenti jogviszonyok valamelyike. Ha igen, akkor az illető biztosítottnak minősül és kiadható a szükséges igazolás.

Ha azonban a korábbi munkaviszony (jogviszony) a csed, gyed, gyes ideje alatt megszűnt és az igazolás kiállításának napján nem áll fenn, akkor sajnos az igénylő nem minősül biztosítottnak, számára nem állítható ki a CSOK jogosultsághoz szükséges hatósági igazolás.

Milyen hosszú jogviszonyt szükséges igazolni CSOK jogosultsághoz?

Az előírt jogviszony időtartamát tekintve a CSOK rendelet különbséget tesz aszerint, hogy új vagy használt lakásra, illetve hány gyermek után igényeljük a kedvezményt:

 • Új lakás esetén legfeljebb két gyermek után igényelt CSOK esetén legalább 180 napos,
 • Új lakás esetén legalább három gyermek után igényelt CSOK esetén legalább 2 éves,
 • Használt lakás vásárlása, bővítése esetén – függetlenül a gyermekek számától – legalább 180 napos jogviszony szükséges.

Hogyan igazolható a CSOK jogosultsághoz szükséges jogviszony?

Ezt a kérdést – az előzőhöz hasonlóan – szintén lakáscélonként és a gyermekszám figyelembevételével célszerű vizsgálni, ugyanis nem egységes a követelmény.

Hogyan kell az igénylőnek a legalább 180 napos, folyamatos TB jogviszony fennállását igazolni használt lakás vásárlása, bővítése esetén?

30 napnál nem régebbi okirattal szükséges igazolni, hogy az igénylő a kérelem benyújtásakor

 • a magyar társadalombiztosítási rendszerben biztosított*ideértve a közfoglalkoztatási jogviszonyt is

ÉS

legalább 180 napja folyamatosan:

 • a magyar társadalombiztosítási rendszerben biztosított – ideértve a közfoglalkoztatási jogviszonyt is -, VAGY
 • a nemzeti köznevelésről szóló törvény hatálya alá tartozó középfokú nevelési – oktatási intézményben vagy a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytat, VAGY
 • kereső tevékenysége alapján valamely másik Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam társadalombiztosítási rendszerének hatálya alá tartozott és ezt az illetékes külföldi hatóság által kiállított igazolás hiteles fordításával igazolja

*2018. március 15-től benyújtáskor szükséges, a magyar társadalombiztosítási rendszerben megvalósuló jogviszony kiváltható, valamely másik Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam társadalombiztosítási rendszerének hatálya alatt fennálló biztosítotti jogviszonnyal, AMENNYIBEN a az igénylő – házaspár, illetve élettárs esetén legalább az egyik fél – teljes bizonyító erejű magánokiratban vállalja, hogy a támogatási szerződés megkötését követő 180 napon belül a magyar társadalombiztosítási rendszerben biztosítottá válik.

Hogyan kell az igénylőnek a legalább 180 napos, folyamatos TB jogviszony fennállását igazolni új lakás vásárlása, építése esetén, legfeljebb két gyermek után?

30 napnál nem régebbi okirattal szükséges igazolni, hogy az igénylő a kérelem benyújtásakor

 • a magyar társadalombiztosítási rendszerben biztosított* – ide nem értve a közfoglalkoztatási jogviszonyban foglalkoztatott személyt – VAGY
 • a nemzeti köznevelésről szóló törvény hatálya alá tartozó középfokú nevelési – oktatási intézményben vagy a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytat,

ÉS

legalább 180 napja folyamatosan:

 • a magyar társadalombiztosítási rendszerben biztosított – ide nem értve a közfoglalkoztatási jogviszonyban foglalkoztatott személyt -, VAGY
 • a nemzeti köznevelésről szóló törvény hatálya alá tartozó középfokú nevelési – oktatási intézményben vagy a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytat, VAGY
 • kereső tevékenysége alapján valamely másik Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam társadalombiztosítási rendszerének hatálya alá tartozott és ezt az illetékes külföldi hatóság által kiállított igazolás hiteles fordításával igazolja

*2018. március 15-től benyújtáskor szükséges, a magyar társadalombiztosítási rendszerben megvalósuló jogviszony kiváltható, valamely másik Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam társadalombiztosítási rendszerének hatálya alatt fennálló biztosítotti jogviszonnyal, AMENNYIBEN a az igénylő – házaspár, illetve élettárs esetén legalább az egyik fél – teljes bizonyító erejű magánokiratban vállalja, hogy a támogatási szerződés megkötését követő 180 napon belül a magyar társadalombiztosítási rendszerben biztosítottá válik.

Hogyan kell az igénylőnek a legalább 2 éves, folyamatos TB jogviszony fennállását igazolni új lakás vásárlása, építése esetén, legalább három gyermek után?

30 napnál nem régebbi okirattal szükséges igazolni, hogy az igénylő a kérelem benyújtásakor

 • a magyar társadalombiztosítási rendszerben biztosított* – ide nem értve a közfoglalkoztatási jogviszonyban foglalkoztatott személyt – VAGY
 • a nemzeti köznevelésről szóló törvény hatálya alá tartozó középfokú nevelési – oktatási intézményben vagy a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytat,

ÉS

legalább 2 éve folyamatosan:

 • a magyar társadalombiztosítási rendszerben biztosított (az igénylést megelőző 180 nap kivételével a közfoglalkoztatási jogviszony által szerzett biztosítási idő is beleszámít), VAGY
 • a nemzeti köznevelésről szóló törvény hatálya alá tartozó középfokú nevelési – oktatási intézményben vagy a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytat, VAGY
 • kereső tevékenysége alapján valamely másik Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam társadalombiztosítási rendszerének hatálya alá tartozott és ezt az illetékes külföldi hatóság által kiállított igazolás hiteles fordításával igazolja

 *2018. március 15-től benyújtáskor szükséges, a magyar társadalombiztosítási rendszerben megvalósuló jogviszony kiváltható, valamely másik Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam társadalombiztosítási rendszerének hatálya alatt fennálló biztosítotti jogviszonnyal, AMENNYIBEN a az igénylő – házaspár, illetve élettárs esetén legalább az egyik fél – teljes bizonyító erejű magánokiratban vállalja, hogy a támogatási szerződés megkötését követő 180 napon belül a magyar társadalombiztosítási rendszerben biztosítottá válik.

A benyújtást közvetlen megelőző 180 napnak, az igénylő kereső tevékenysége alapján biztosított jogviszonyban töltött időnek kell minősülnie a társadalombiztosítási rendszerben.

Ebbe az időtartamba nem számítható bele a közfoglalkoztatási jogviszonyban eltöltött idő, az álláskeresési támogatásban való részesülés, valamint a tanulószerződés alapján szakképző iskolai tanulmányok folytatása alapján szerzett biztosítási idő.

A jogviszonnyal kapcsolatos további információk

 • A folyamatos biztosításban legfeljebb 30 nap megszakítás
 • Házastársak, élettársak igénylése esetén legalább az egyik félnek kell teljesíteni a TB jogviszonyra vonatkozó feltételt.
 • Külföldi munkavállalás esetén EGT-n kívül országban fennálló jogviszony NEM fogadható el.
 • Fenti jogviszony igazolás nem szükséges, ha az igénylő a fővárosi és megyei kormányhivatal ápolási díjat megállapító jogerős határozata alapján ápolási díjban részesül.

Hol lehet kérni a biztosítási jogviszonyról szóló igazolás kiállítását?

Az igazolás a lakó- vagy tartózkodási hely szerinti kormányhivatal megyeszékhelyen működő járási hivatalának egészségbiztosítási osztályán (korábban OEP) kérhető. Az igazolás kiállítása illetékmentes. Tapasztalatok alapján néhány napon belül kiállításra kerül.

További kérdése van?

A TB jogviszonnyal vagy egyéb CSOK jogosultsággal kapcsolatos kérdését ide kattintva online Szakértőinknek is felteheti.

Utolsó módosítás: 2018. május 09. szerda

Tegye fel kérdését, szóljon hozzá Ön is a fenti témához!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

CAPTCHA AREA


Hozzászólások

Julcsi szerint:

2018-12-10 - 13:48

Érdeklődnék, angliai munkaviszonyom van, 10 éves, 3 gyermekkel szeretnek hazaköltözni. A tb az angol, egy teljes évre tudják igazolni, nem bontjak le hónapokra vagy a fizetesi lapon van feltüntetve.
Ezt így elfogadják?
Köszönettel.

Hitelnet.hu szerint:

2018-12-11 - 10:54

Kedves Julcsi!
Információink szerint az EGT részes államokban teljesített TB jogviszony igazolására az Európai Bizottság internetes oldalán szereplő intézmények által kiállított vagy ezen intézmények által felülhitelesített igazolások fogadható el. Az E104 nyomtatványon, az S041 nyomtatványon, illetve a nem formanyomtatványon kiállított jogviszony igazolás is elfogadható. A Bizottság E1. számú határozata értelmében, az illetékes hatóság nem minden esetben az E104 nyomtatványon vagy annak hordozható változatán, az S041 nyomtatványon jelöli meg a biztosítási időszakot, hanem lehetőség van bármilyen – természetesen hivatalos – formában listázva igazolni az ügyfél biztosítási időszakait, feltüntetve azt is, hogy milyen jellegű jogviszonyból származik.
További tájékoztatást e kérdésben az érintett hitelintézet tud adni Önnek.

Éva szerint:

2018-12-09 - 07:44

Üdvözlöm!
Érdeklődnék, hogy jól értelmezem-e, hogy 3 gyerekes 10M-os CSOK-hoz ha fennálló munkaviszony mellett vagyok GYED-en, akkor megkapom a TB igazolast? Legalább 2006 óta folyamatos a munkaviszonyom.

Hitelnet.hu szerint:

2018-12-11 - 10:05

Kedves Éva!
Információink szerint megkaphatja fenti esetben a jogviszony igazolást. Konkrét esetben javasoljuk azonban az ügyben a területileg illetékes egészségbiztosító megkeresését.

Anita szerint:

2018-11-24 - 08:28

Üdvözlöm!
Az lenne a kérdésem, hogy ha gyes mellett egy egyszemélyes Kft. Ügyvezetője vagyok Megbízási jogviszonnyal, akkor az TB jogviszonynak minősül-e? 4 gyermek után, használt lakásra szeretném igénybe venni a Csok-ot.
Köszönöm!

Hitelnet.hu szerint:

2018-11-26 - 08:34

Kedves Anita!
A díjazás ellenében munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében (megbízási szerződés alapján, egyéni vállalkozónak nem minősülő vállalkozási jogviszonyban) személyesen munkát végző személy, amennyiben az e tevékenységéből származó, tárgyhavi járulékalapot képező jövedelme eléri a minimálbér harminc százalékát, illetőleg naptári napokra annak harmincad részét, vagyis 2018. január 1-jétől a 138.000,- Ft-os minimálbérre tekintettel a biztosítási kötelezettség a havi 41.400,- Ft-os jövedelem esetén áll fenn. További pontos tájékoztatást a kérdésben illetékes egészségbiztosító tud adni Önnek.

Anikó szerint:

2018-11-20 - 04:35

Üdvözlöm!
Föállású anya vagyok, de mellette 2017 áprilisától dolgoztam 2 órában bejelentve és 2018 júliusától már 6 bejelentett órában dolgozok a főállasú anyaság mellett. Egyedülálló 4 gyerekes anyakènt jogosult lehetek-e a csokra?

Hitelnet.hu szerint:

2018-11-21 - 10:11

Kedves Anikó
Információink szerint részmunkaidős állás esetén is fennáll a TB jogviszony. A CSOK igényléshez szükséges igazolás kiadhatóságáról pontos tájékoztatást a területileg illetékes egészségbiztosító tud adni Önnek.

Elemér szerint:

2018-11-12 - 06:33

Ápolási díjban részesül a párom, élettársam. Igénybe vehető-e a CSOK valamelyik formája? Ha igen, hány hónap után? Nekem több éves munkaviszonyom van, de sajnos csak 2020-ban lesz tiszta az erkölcsi bizonyítványom.

Hitelnet.hu szerint:

2018-11-14 - 10:15

Kedves Elemér!
Élettársak (házastársak) kizárólag együttes igényléssel lehetnek jogosultak CSOK-ra. Az ápolási díjról szóló határozat ugyan helyettesíti a TB jogviszony igazolást, de mindkettejüknek meg kell felelni a CSOK feltételeknek egyéb – például az erkölcsi bizonyítvány – tekintetében is.

Andrea szerint:

2018-11-09 - 13:50

Üdvözlöm!
Építésre szeretnénk csokot igényelni. Férjemnek külföldön több éves folyamatos jogviszonya van. Nekem 5 hónap folyamatos jogviszonyom volt külföldön, majd 30 napig nem volt munkám és azután Magyarországon kezdtem el dolgozni (hitelfelvételnél 3 havi jogviszony lesz ez).
Jogosultak vagyunk a 2.6 milliós csokra?
Andrea

Hitelnet.hu szerint:

2018-11-09 - 14:17

Kedves Andrea!
A legalább 180 napos folyamatos TB jogviszonyban legfeljebb 30 nap megszakítás lehet. Ha Ön ezt nem lépte túl, akkor elfogadható a TB jogviszony a CSOK-hoz. Ellenkező esetben férje TB jogviszonya vehető figyelembe, de csak azzal a feltétellel, ha vállalja, hogy a támogatási szerződés megkötését követő 180 napon belül magyarországi TB jogviszonyt létesít.

Martina szerint:

2018-11-06 - 22:29

Azt szeretném megkérdezni, hogy ha visszamenőleg kifizetem a 6 hónapot, akkor utólag ad igazolást róla a társadalombiztosító? Azt elfogadjak a csokhoz úgy?

Hitelnet.hu szerint:

2018-11-08 - 14:48

Kedves Martina!
Visszamenőlegesen nem keletkeztethető társadalombiztosítási jogviszony.

Erzsébet szerint:

2018-11-02 - 14:59

Én közfoglalkoztatott vagyok.
Így nem vehetem fel a csokot?

Hitelnet.hu szerint:

2018-11-06 - 09:46

Kedves Erzsébet!
Használt lakás vásárlása esetén közfoglalkoztatottak számára is kiadható a CSOK igényléshez szükséges TB jogviszony igazolás.

Brigi szerint:

2018-10-31 - 12:51

Jó napot!
Én 3 gyermekemre szeretném a csokot felvenni egyedülállóként.
A kérdésem az lenne, hogy új lakásvásárlásra is elég a 6 hónap bejelentett munkahely?

Hitelnet.hu szerint:

2018-10-31 - 14:24

Kedves Brigi!
Az új építésű lakás vásárlásához igényelhető 10 milliós CSOK jogosultsághoz legalább 2 éves, folyamatos TB jogviszony szükséges. Minderről bővebben fenti bejegyzésünkből tájékozódhat.
Az új lakásvásárlásra vonatkozó CSOK feltételeket IDE kattintva ismerheti meg.

Delia szerint:

2018-10-08 - 07:37

Üdvözlöm!
Fiatal házasként, 2 vállalt gyermekkel, használt lakásra szeretnénk igénybe venni a CSOK-ot, 2019 nyarán. A férjem most vált munkát, okt. 5-ig van munkaviszonya és elképzelhető, hogy nem lesz folytatólagos, vagyis várhatóan okt. közepén állna újra munkába, így 2 hét kiesne. Tudomásom szerint ilyenkor 1 hónapig passzívan még tart az egészségügyi biztosítása, de ez elfogadható az igénylésnél? 3 éve folyamatosan dolgozik egyébként és nekem is tartós a munkaviszonyom, de fél év hosszú idő, tehát a válasz úgy érdekel, hogy most csak a férjemet és az ő biztosítását vesszük figyelembe.
Köszönöm!

Hitelnet.hu szerint:

2018-10-08 - 08:04

Kedves Delia!
Az a lényeg, hogy a legalább 180 napos TB jogviszonyban 30 napnál hosszabb megszakítás ne legyen.

Klaudia szerint:

2018-10-04 - 15:06

Üdvözlöm.
Érdeklődnék, hogy főállású anyaságin vagyok, a legkisebb gyermek 3 éves, a középső 6, a nagyobb lány 11 éves.
Válófélben vagyok és érdekelne, hogy egyedülállóként jogosult lennék-e a Csok-ra?
Várom válaszukat.
Köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2018-10-07 - 21:40

Kedves Klaudia!
A CSOK jogosultsághoz legalább 180 napos folyamatos TB jogviszony szükséges, a főállású anyasági azonban nem keletkeztet TB jogviszonyt.Ebben az esetben a támogatásra sajnos nem lehet jogosult.

Ildikó szerint:

2018-09-24 - 18:18

Üdvözlöm,
20 éve dolgozom bejelentett munkahelyen, tavaly és idén összesen 30 nap nem biztosított időm van. 3 gyerekre új ház építésre szeretnék csokot és hitelt felvenni.
Ez esetben, ha jól értelmezem, a tb igazolás feltételének hiteligényléskor megfelelek?
Tisztelettel.
Ildikó

Hitelnet.hu szerint:

2018-09-25 - 05:39

Kedves Ildikó!
Igen, a 2 éves TB jogviszonyban összesen 30 nap megszakítás megengedett.

Vilmos szerint:

2018-09-10 - 05:41

Tisztelt Hölgyem/Uram!
3 gyerek után szeretnénk megigényelni a 10+10-es CSOK-ot házépítésre. A ház már épül, megvettük a telket, és már egy nem kis összeget le is tettünk az építkezés első fázisára.
2016 júliusában Németországban kezdtem el dolgozni Freiberuflerként. Ez talán a magyar egyéni vállalkozónak felel meg. Ott én nem kötöttem egészségbiztosítási szerződést, hanem itthon volt lakcímem, és havonta fizettem a 7050 Ft egészségügyi szolgáltatási járulékot (azt hittem, hogy ezzel akkor nekem van itthon komplett TB-m). 2017 októberétől dolgozom Magyarországon alkalmazottként. Most egy hete voltunk az OEP-nél, hogy kérjük a 2 éves folyamatos TB jogviszonyról az igazolást, de el lettünk hajtva.
Mit tudunk tenni ebben az esetben a kivitelezővel való egyezkedésen kívül? Biztosan elúszott most ez a hajó, és csak és kizárólag 2019 októberében tudjuk majd megigényelni a 10+10-et, vagy esetleg van még valami megoldás?
Köszönöm!
Üdvözlettel:
Vilmos

Hitelnet.hu szerint:

2018-09-10 - 05:50

Kedves Vilmos!
Amennyiben a két éves TB jogviszony sem a magyar, sem a német hivatal által – akár együttesen – nem igazolható le, úgy sajnos igénylésüket most nem tudják beadni. Erre csak akkor lesz lehetőségük, ha kiadható lesz a szükséges igazolás az egészségbiztosító által.

Csaba szerint:

2018-09-09 - 11:59

Párommal mindketten Ausztriában dolgozunk, jelenleg Gyesen van iker kislányainkkal. Ahogy olvasom a 180 napos folyamatos jogviszonyt tudom igazolni a kinti munkahelyemmel, viszont vállalnom kell, hogy 180 napon belül Magyarországon munkát vállalok.
Kérdésem a következő lenne: Fel kell ehhez mondanom a kinti főállású, heti 40 órában bejelentett munkahelyemet vagy elég, ha ez mellett részmunkaidőben másodállást vállalok? Ha igen, akkor hány órában kell ezt megtennem?
Köszönöm válaszát!

Hitelnet.hu szerint:

2018-09-10 - 05:35

Kedves Csaba!
Információink szerint a kinti főállással párhuzamosan létesíthető részmunkaidős másodállás Magyarországon. Azt, hogy ezzel a CSOK jogosultsághoz megfelelő TB jogviszony milyen módon keletkeztethető, célszerű előzetesen a területileg illetékes egészségbiztosítóval egyeztetni.

Réka szerint:

2018-08-28 - 15:31

Kedves Cím!
Érdeklődnék, hogy amennyiben osztrák munkaviszonyom van, milyen feltétellel kapok Csok támogatást egyedülállóként 2 gyermekre?
Köszönöm!

Hitelnet.hu szerint:

2018-08-28 - 15:50

Kedves Réka!
Fenti bejegyzésünkből tájékozódhat arról, hogy külföldi munkaviszony esetén milyen TB jogviszonyra vonatkozó előírásnak kell eleget tenni.

Katalin szerint:

2018-08-20 - 23:43

Üdvözletem. Köszönöm szépen a válaszukat.
Az lenne most a kérdésem, hogy Írországban élek, azt tudom, hogy 2 év itteni TB szükseges hiteles fordítással a 10+10 milliós CSOK-hoz Új építésű ingatlan vásárlásához. 3 gyermekem van. Szeretnénk haza költözni.
Otthon alá kell írnom, hogy 180 napon belül fizetem a TB-t. Lehetséges, hogy fizetem vagy bejelentett munkahely szükséges vagy esetleg mint egyéni vállalkozó fizethetem?
Köszönöm válaszukat.
Tisztelettel.

Hitelnet.hu szerint:

2018-08-21 - 05:15

Kedves Katalin!
Nem elegendő az egészségbiztosítási fizetése, az ugyanis még nem keletkeztet TB jogviszonyt. Munkahelyet szükséges létesíteni, ami lehet egyéni vállalkozás is.

Katalin szerint:

2018-08-17 - 22:09

Ha főállású anya vagyok, beleszámít a TB jogviszony?
Köszönöm válaszát.
Tisztelettel.

Hitelnet.hu szerint:

2018-08-18 - 05:54

Kedves Katalin!
Főállású anyaság információink szerint nem keletkeztet társadalombiztosítási jogviszonyt.

István szerint:

2018-07-20 - 07:56

Házaspár esetén a férj igazolt külföldi tb. jogviszonya mellé jó-e a feleség 180 napon belüli magyar jogviszony igazolása? A feleség jelenleg osztrák gyesen van.

Hitelnet.hu szerint:

2018-07-20 - 08:00

Kedves István!
A 180 napon belüli magyar TB jogviszony létesítését az az igénylő teljesítheti, aki a jogosultsághoz szükséges igazolást be tudja nyújtani a kérelemmel.

Krisztián szerint:

2018-07-13 - 09:46

Üdvözletem.
Azt szeretném kérdezni, hogy a közmunkások is jogosultak a CSOK-ra?

Hitelnet.hu szerint:

2018-07-13 - 10:06

Kedves Krisztián!
A közfoglalkoztatási jogviszonyban lévők a használt lakás vásárlására és bővítésére vonatkozó CSOK-ra lehetnek jogosultak, ha megvan a 180 napos folyamatos TB jogviszonyuk és teljesülnek a további CSOK feltételek is, melyekről ITT és ITT tájékozódhat.

Brigi szerint:

2018-07-12 - 05:51

Tisztelt Hitelnet!
Azt szeretném kérdezni, hogy a csokhoz, illetve a hitelhez hány órás bejelentett munkahely szükséges, illetve mennyinek kell lennie a jövedelemnek?
Válaszát előre is köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2018-07-12 - 06:01

Kedves Brigi!
A CSOK-hoz legalább 180 napos társadalombiztosítási jogviszony szükséges, ami már részmunkaidő esetén is elérhető. Erről bővebb tájékoztatást az ebben illetékes egészségbiztosító tud adni Önnek.
Lakáshitel felvételéhez már elegendő lehet 3 hónapos, határozatlan időre szóló, nem próbaidős munkaviszony. A szükséges jövedelem összegét számos tényező befolyásolja. Javasoljuk, hogy töltse ki online adatlapunkat és a további részletek ismeretében Szakértőink személyre szabott tájékoztatják Önt.

Tomi szerint:

2018-07-10 - 08:25

Mennyi munkaviszony kell?

Hitelnet.hu szerint:

2018-07-10 - 08:26

Kedves Tomi!
A CSOK jogosultsághoz – a támogatás fajtájától függően – 180 napos vagy 2 éves TB jogviszony szükséges. A részletekről fenti bejegyzésünkből tájékozódhat.

Roland szerint:

2018-06-21 - 05:41

Üdv.
Azt szeretném megtudni, hogy kell-e a 6 hónapos munkaviszony a csok intézéséhez?

Hitelnet.hu szerint:

2018-06-21 - 05:56

Kedves Roland!
A CSOK jogosultsághoz legalább 6 hónapos TB jogviszony szükséges. Erről bővebben fenti bejegyzésünkben olvashat.

Alexandra szerint:

2018-05-14 - 05:10

Ha élettársi kapcsolatban élek a párommal és nem rendelkezünk tb igazolással, a gyes pótolhatja részemről?
Köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2018-05-14 - 05:14

Kedves Alexandra!
Ha korábbi munkaviszonya a gyes ideje alatt is fennáll minimum 180 napja, úgy tudjuk, kiadható a CSOK igényléshez szükséges TB jogviszony igazolás. Erről pontos információt az ebben illetékes egészségbiztosító tud adni Önnek. Ha nem áll fenn korábbi munkaviszonya, akkor csak gyes esetén sajnos nem rendelkezik a jogosultsághoz szükséges társadalombiztosítással.

Mónika szerint:

2018-05-11 - 22:52

Hány éves korig lehet igénybe venni a csokot?

Hitelnet.hu szerint:

2018-05-12 - 04:18

Kedves Mónika!
Meglévő gyermekek után igényelt CSOK esetén a támogatott személyekre vonatkozóan nincsen felső életkorhatár. Amennyiben vállalt gyermek után történik a CSOK igénylés, úgy a megelőlegező CSOK kérelem benyújtásakor az igénylők egyike 40 év alatti kell, hogy legyen.

Tegye fel kérdését, szóljon hozzá Ön is a fenti témához!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

CAPTCHA AREA


Hasonló bejegyzések