Kell a CSOK-hoz munkaviszony? Itt a válasz! - Hitelnet.hu

Kell a CSOK-hoz munkaviszony? Itt a válasz!

Utolsó módosítás: 2018. május 09. szerda

A leggyakrabban feltett kérdés CSOK jogosultsággal kapcsolatban talán az, hogy kell-e munkaviszony a CSOK-hoz? A kérdés összetettebb, mint amilyennek elsőre hangzik, de írásunkban igyekszünk mindenre kiterjedő választ adni.

A CSOK feltételek az egyes lakáscéloktól függően némileg eltérhetnek egymástól, de akár használt, akár új lakásra szeretnénk igénybe venni a támogatást, a jogosultsághoz megfelelő társadalombiztosítási jogviszonnyal kell rendelkeznünk, persze kivétel ez alól is van. Sorra vesszük a lehetőségeket.

CSOK jogosultsági feltétel

A CSOK igénybevételének egyik alapfeltétele, hogy az igénylő – házastársak, élettársak esetén legalább az egyik fél – meghatározott időtartamon át, folyamatosan biztosított legyen, vagyis rendelkezzen társadalombiztosítási jogviszonnyal.

Ki számít biztosítottnak?

Biztosított az, akinek az alap jogviszonya biztosítási kötelezettséget keletkeztet. A biztosítást keletkeztető jogviszonyok köre azonban szűkebb, mint a kizárólag egészségügyi szolgáltatásra jogosító jogviszonyoké. A kizárólag egészségügyi szolgáltatásra jogosultak nem biztosítotti jogviszonyban állnak, ezért részükre nem állítható ki olyan igazolás, amely a CSOK igénybevételének feltétele.

Társadalombiztosítást keletkeztető jogviszony alapján biztosítottnak minősülők:

 • Alkalmazottként dolgozók, vagyis akik más foglalkoztató alkalmazásában állnak : A biztosítást az keletkezteti, hogy alkalmazásban áll valaki, ezért a TB jogviszony attól független fennáll, hogy a foglalkoztatás teljes vagy részmunkaidőben történik. Nincs különbség aszerint sem, hogy az alkalmazott személyt állami szerv, szövetkezet, gazdasági társaság, egyéni vállalkozó vagy egyéb magánszemély foglalkoztatja, a lényeg, hogy az illető munkaviszonyban (vagy hasonló jellegű jogviszonyban) áll.
 • Szövetkezet tevékenységében személyesen közreműködő tag : A szövetkezet tevékenységében munkaviszony, megbízási vagy vállalkozási jogviszony keretében személyesen közreműködő tag biztosított. Kivétel: iskolaszövetkezet nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folyatató tanulója, nyugdíjas szövetkezet öregségi nyugdíjban vagy átmeneti bányászjáradékban részesülő tagja, és a szociális szövetkezetben tagi munkavégzés keretében munkát végző tag.
 • Tanulószerződés alapján szakképző iskolai tanulmányokat folytató tanuló – 25. életévének betöltéséig a tanulói, hallgatói jogviszonya szünetelésének időtartama alatt is
 • Álláskeresési támogatásban részesülők
 • Egyéni és társas vállalkozók, amennyiben tb. szempontból nem kiegészítő tevékenységet folytatnak
 • Díjazás ellenében munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyek – megbízási szerződés alapján, egyéni vállalkozónak nem minősülő vállalkozási jogviszonyban személyesen munkát végző személy, ha az e tevékenységéből származó, tárgyhavi járulékalapot képező jövedelme eléri a minimálbér 30%-át, illetőleg naptári napokra annak 1/30-ad részét.      Kivétel: közérdekű önkéntes tevékenységet végző személy.
 • Egyházi szolgálati viszonyban álló egyházi személy – ha nem saját jogú nyugdíjas
 • Mezőgazdasági őstermelő, ha a reá irányadó nyugdíjkorhatárig hátralévő idő és a már megszerzett szolgálati idő együttesen legalább 20 év. Ide tartozik a családi gazdálkodónak minősülő magánszemély és e magányszemélynek a családi gazdaságban nem foglalkoztatottként közreműködő családtagja is.
  • Kivétel: saját jogú nyugdíjas, özvegyi nyugdíjban részesülő személy, vagy betöltötte az öregségi nyugdíj korhatárt.
 • Választott tisztségviselők, ha a díjazásuk (járulékalapot képező jövedelemnek minősülő tiszteletdíjuk) eléri a minimálbér harminc százalékát, vagyis 2018. január 1-jétől a havi 41.400,- Ft-ot elérő tiszteletdíj esetén. 
 • Állami projektértékelői jogviszonyban álló személy 
 • Az a természetes személy, akire az európai közösségi szabályok szerint a magyar tb jogot kell alkalmazni.

TB jogviszony CSED, GYED, GYES ideje alatt

Sokakat érintő kérdés, hogy csed, gyed, illetve gyes alatt kiadható-e az igénylő számára a jogosultsághoz szükséges TB jogviszony igazolás.

A társadalombiztosítottság szempontjából az a meghatározó, hogy a jogviszony igazolás kiállításának napján fennáll-e a cseden, gyeden, gyesen lévő személy korábbi munkaviszonya, illetve a társadalombiztosítást keletkeztető fenti jogviszonyok valamelyike. Ha igen, akkor az illető biztosítottnak minősül és kiadható a szükséges igazolás.

Ha azonban a korábbi munkaviszony (jogviszony) a csed, gyed, gyes ideje alatt megszűnt és az igazolás kiállításának napján nem áll fenn, akkor sajnos az igénylő nem minősül biztosítottnak, számára nem állítható ki a CSOK jogosultsághoz szükséges hatósági igazolás.

Milyen hosszú jogviszonyt szükséges igazolni CSOK jogosultsághoz?

Az előírt jogviszony időtartamát tekintve a CSOK rendelet különbséget tesz aszerint, hogy új vagy használt lakásra, illetve hány gyermek után igényeljük a kedvezményt:

 • Új lakás esetén legfeljebb két gyermek után igényelt CSOK esetén legalább 180 napos,
 • Új lakás esetén legalább három gyermek után igényelt CSOK esetén legalább 2 éves,
 • Használt lakás vásárlása, bővítése esetén – függetlenül a gyermekek számától – legalább 180 napos jogviszony szükséges.

Hogyan igazolható a CSOK jogosultsághoz szükséges jogviszony?

Ezt a kérdést – az előzőhöz hasonlóan – szintén lakáscélonként és a gyermekszám figyelembevételével célszerű vizsgálni, ugyanis nem egységes a követelmény.

Hogyan kell az igénylőnek a legalább 180 napos, folyamatos TB jogviszony fennállását igazolni használt lakás vásárlása, bővítése esetén?

30 napnál nem régebbi okirattal szükséges igazolni, hogy az igénylő a kérelem benyújtásakor

 • a magyar társadalombiztosítási rendszerben biztosított*ideértve a közfoglalkoztatási jogviszonyt is

ÉS

legalább 180 napja folyamatosan:

 • a magyar társadalombiztosítási rendszerben biztosított – ideértve a közfoglalkoztatási jogviszonyt is -, VAGY
 • a nemzeti köznevelésről szóló törvény hatálya alá tartozó középfokú nevelési – oktatási intézményben vagy a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytat, VAGY
 • kereső tevékenysége alapján valamely másik Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam társadalombiztosítási rendszerének hatálya alá tartozott és ezt az illetékes külföldi hatóság által kiállított igazolás hiteles fordításával igazolja

*2018. március 15-től benyújtáskor szükséges, a magyar társadalombiztosítási rendszerben megvalósuló jogviszony kiváltható, valamely másik Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam társadalombiztosítási rendszerének hatálya alatt fennálló biztosítotti jogviszonnyal, AMENNYIBEN a az igénylő – házaspár, illetve élettárs esetén legalább az egyik fél – teljes bizonyító erejű magánokiratban vállalja, hogy a támogatási szerződés megkötését követő 180 napon belül a magyar társadalombiztosítási rendszerben biztosítottá válik.

Hogyan kell az igénylőnek a legalább 180 napos, folyamatos TB jogviszony fennállását igazolni új lakás vásárlása, építése esetén, legfeljebb két gyermek után?

30 napnál nem régebbi okirattal szükséges igazolni, hogy az igénylő a kérelem benyújtásakor

 • a magyar társadalombiztosítási rendszerben biztosított* – ide nem értve a közfoglalkoztatási jogviszonyban foglalkoztatott személyt – VAGY
 • a nemzeti köznevelésről szóló törvény hatálya alá tartozó középfokú nevelési – oktatási intézményben vagy a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytat,

ÉS

legalább 180 napja folyamatosan:

 • a magyar társadalombiztosítási rendszerben biztosított – ide nem értve a közfoglalkoztatási jogviszonyban foglalkoztatott személyt -, VAGY
 • a nemzeti köznevelésről szóló törvény hatálya alá tartozó középfokú nevelési – oktatási intézményben vagy a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytat, VAGY
 • kereső tevékenysége alapján valamely másik Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam társadalombiztosítási rendszerének hatálya alá tartozott és ezt az illetékes külföldi hatóság által kiállított igazolás hiteles fordításával igazolja

*2018. március 15-től benyújtáskor szükséges, a magyar társadalombiztosítási rendszerben megvalósuló jogviszony kiváltható, valamely másik Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam társadalombiztosítási rendszerének hatálya alatt fennálló biztosítotti jogviszonnyal, AMENNYIBEN a az igénylő – házaspár, illetve élettárs esetén legalább az egyik fél – teljes bizonyító erejű magánokiratban vállalja, hogy a támogatási szerződés megkötését követő 180 napon belül a magyar társadalombiztosítási rendszerben biztosítottá válik.

Hogyan kell az igénylőnek a legalább 2 éves, folyamatos TB jogviszony fennállását igazolni új lakás vásárlása, építése esetén, legalább három gyermek után?

30 napnál nem régebbi okirattal szükséges igazolni, hogy az igénylő a kérelem benyújtásakor

 • a magyar társadalombiztosítási rendszerben biztosított* – ide nem értve a közfoglalkoztatási jogviszonyban foglalkoztatott személyt – VAGY
 • a nemzeti köznevelésről szóló törvény hatálya alá tartozó középfokú nevelési – oktatási intézményben vagy a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytat,

ÉS

legalább 2 éve folyamatosan:

 • a magyar társadalombiztosítási rendszerben biztosított (az igénylést megelőző 180 nap kivételével a közfoglalkoztatási jogviszony által szerzett biztosítási idő is beleszámít), VAGY
 • a nemzeti köznevelésről szóló törvény hatálya alá tartozó középfokú nevelési – oktatási intézményben vagy a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytat, VAGY
 • kereső tevékenysége alapján valamely másik Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam társadalombiztosítási rendszerének hatálya alá tartozott és ezt az illetékes külföldi hatóság által kiállított igazolás hiteles fordításával igazolja

 *2018. március 15-től benyújtáskor szükséges, a magyar társadalombiztosítási rendszerben megvalósuló jogviszony kiváltható, valamely másik Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam társadalombiztosítási rendszerének hatálya alatt fennálló biztosítotti jogviszonnyal, AMENNYIBEN a az igénylő – házaspár, illetve élettárs esetén legalább az egyik fél – teljes bizonyító erejű magánokiratban vállalja, hogy a támogatási szerződés megkötését követő 180 napon belül a magyar társadalombiztosítási rendszerben biztosítottá válik.

A benyújtást közvetlen megelőző 180 napnak, az igénylő kereső tevékenysége alapján biztosított jogviszonyban töltött időnek kell minősülnie a társadalombiztosítási rendszerben.

Ebbe az időtartamba nem számítható bele a közfoglalkoztatási jogviszonyban eltöltött idő, az álláskeresési támogatásban való részesülés, valamint a tanulószerződés alapján szakképző iskolai tanulmányok folytatása alapján szerzett biztosítási idő.

A jogviszonnyal kapcsolatos további információk

 • A folyamatos biztosításban legfeljebb 30 nap megszakítás
 • Házastársak, élettársak igénylése esetén legalább az egyik félnek kell teljesíteni a TB jogviszonyra vonatkozó feltételt.
 • Külföldi munkavállalás esetén EGT-n kívül országban fennálló jogviszony NEM fogadható el.
 • Fenti jogviszony igazolás nem szükséges, ha az igénylő a fővárosi és megyei kormányhivatal ápolási díjat megállapító jogerős határozata alapján ápolási díjban részesül.

Hol lehet kérni a biztosítási jogviszonyról szóló igazolás kiállítását?

Lakástakarék kalkulátor

Akár évi 72 ezer Forint állami támogatás, akár díjmentes számlanyitás

Részletek

Az igazolás a lakó- vagy tartózkodási hely szerinti kormányhivatal megyeszékhelyen működő járási hivatalának egészségbiztosítási osztályán (korábban OEP) kérhető. Az igazolás kiállítása illetékmentes. Tapasztalatok alapján néhány napon belül kiállításra kerül.

További kérdése van?

A TB jogviszonnyal vagy egyéb CSOK jogosultsággal kapcsolatos kérdését ide kattintva online Szakértőinknek is felteheti.


Tegye fel kérdését, szóljon hozzá Ön is a fenti témához!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

CAPTCHA AREA

Hozzászólások
 • Delia szerint:

  Üdvözlöm!
  Fiatal házasként, 2 vállalt gyermekkel, használt lakásra szeretnénk igénybe venni a CSOK-ot, 2019 nyarán. A férjem most vált munkát, okt. 5-ig van munkaviszonya és elképzelhető, hogy nem lesz folytatólagos, vagyis várhatóan okt. közepén állna újra munkába, így 2 hét kiesne. Tudomásom szerint ilyenkor 1 hónapig passzívan még tart az egészségügyi biztosítása, de ez elfogadható az igénylésnél? 3 éve folyamatosan dolgozik egyébként és nekem is tartós a munkaviszonyom, de fél év hosszú idő, tehát a válasz úgy érdekel, hogy most csak a férjemet és az ő biztosítását vesszük figyelembe.
  Köszönöm!

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Delia!
   Az a lényeg, hogy a legalább 180 napos TB jogviszonyban 30 napnál hosszabb megszakítás ne legyen.

 • Klaudia szerint:

  Üdvözlöm.
  Érdeklődnék, hogy főállású anyaságin vagyok, a legkisebb gyermek 3 éves, a középső 6, a nagyobb lány 11 éves.
  Válófélben vagyok és érdekelne, hogy egyedülállóként jogosult lennék-e a Csok-ra?
  Várom válaszukat.
  Köszönöm.

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Klaudia!
   A CSOK jogosultsághoz legalább 180 napos folyamatos TB jogviszony szükséges, a főállású anyasági azonban nem keletkeztet TB jogviszonyt.Ebben az esetben a támogatásra sajnos nem lehet jogosult.

 • Ildikó szerint:

  Üdvözlöm,
  20 éve dolgozom bejelentett munkahelyen, tavaly és idén összesen 30 nap nem biztosított időm van. 3 gyerekre új ház építésre szeretnék csokot és hitelt felvenni.
  Ez esetben, ha jól értelmezem, a tb igazolás feltételének hiteligényléskor megfelelek?
  Tisztelettel.
  Ildikó

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Ildikó!
   Igen, a 2 éves TB jogviszonyban összesen 30 nap megszakítás megengedett.

 • Vilmos szerint:

  Tisztelt Hölgyem/Uram!
  3 gyerek után szeretnénk megigényelni a 10+10-es CSOK-ot házépítésre. A ház már épül, megvettük a telket, és már egy nem kis összeget le is tettünk az építkezés első fázisára.
  2016 júliusában Németországban kezdtem el dolgozni Freiberuflerként. Ez talán a magyar egyéni vállalkozónak felel meg. Ott én nem kötöttem egészségbiztosítási szerződést, hanem itthon volt lakcímem, és havonta fizettem a 7050 Ft egészségügyi szolgáltatási járulékot (azt hittem, hogy ezzel akkor nekem van itthon komplett TB-m). 2017 októberétől dolgozom Magyarországon alkalmazottként. Most egy hete voltunk az OEP-nél, hogy kérjük a 2 éves folyamatos TB jogviszonyról az igazolást, de el lettünk hajtva.
  Mit tudunk tenni ebben az esetben a kivitelezővel való egyezkedésen kívül? Biztosan elúszott most ez a hajó, és csak és kizárólag 2019 októberében tudjuk majd megigényelni a 10+10-et, vagy esetleg van még valami megoldás?
  Köszönöm!
  Üdvözlettel:
  Vilmos

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Vilmos!
   Amennyiben a két éves TB jogviszony sem a magyar, sem a német hivatal által – akár együttesen – nem igazolható le, úgy sajnos igénylésüket most nem tudják beadni. Erre csak akkor lesz lehetőségük, ha kiadható lesz a szükséges igazolás az egészségbiztosító által.

 • Csaba szerint:

  Párommal mindketten Ausztriában dolgozunk, jelenleg Gyesen van iker kislányainkkal. Ahogy olvasom a 180 napos folyamatos jogviszonyt tudom igazolni a kinti munkahelyemmel, viszont vállalnom kell, hogy 180 napon belül Magyarországon munkát vállalok.
  Kérdésem a következő lenne: Fel kell ehhez mondanom a kinti főállású, heti 40 órában bejelentett munkahelyemet vagy elég, ha ez mellett részmunkaidőben másodállást vállalok? Ha igen, akkor hány órában kell ezt megtennem?
  Köszönöm válaszát!

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Csaba!
   Információink szerint a kinti főállással párhuzamosan létesíthető részmunkaidős másodállás Magyarországon. Azt, hogy ezzel a CSOK jogosultsághoz megfelelő TB jogviszony milyen módon keletkeztethető, célszerű előzetesen a területileg illetékes egészségbiztosítóval egyeztetni.

 • Réka szerint:

  Kedves Cím!
  Érdeklődnék, hogy amennyiben osztrák munkaviszonyom van, milyen feltétellel kapok Csok támogatást egyedülállóként 2 gyermekre?
  Köszönöm!

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Réka!
   Fenti bejegyzésünkből tájékozódhat arról, hogy külföldi munkaviszony esetén milyen TB jogviszonyra vonatkozó előírásnak kell eleget tenni.

 • Katalin szerint:

  Üdvözletem. Köszönöm szépen a válaszukat.
  Az lenne most a kérdésem, hogy Írországban élek, azt tudom, hogy 2 év itteni TB szükseges hiteles fordítással a 10+10 milliós CSOK-hoz Új építésű ingatlan vásárlásához. 3 gyermekem van. Szeretnénk haza költözni.
  Otthon alá kell írnom, hogy 180 napon belül fizetem a TB-t. Lehetséges, hogy fizetem vagy bejelentett munkahely szükséges vagy esetleg mint egyéni vállalkozó fizethetem?
  Köszönöm válaszukat.
  Tisztelettel.

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Katalin!
   Nem elegendő az egészségbiztosítási fizetése, az ugyanis még nem keletkeztet TB jogviszonyt. Munkahelyet szükséges létesíteni, ami lehet egyéni vállalkozás is.

 • Katalin szerint:

  Ha főállású anya vagyok, beleszámít a TB jogviszony?
  Köszönöm válaszát.
  Tisztelettel.

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Katalin!
   Főállású anyaság információink szerint nem keletkeztet társadalombiztosítási jogviszonyt.

 • István szerint:

  Házaspár esetén a férj igazolt külföldi tb. jogviszonya mellé jó-e a feleség 180 napon belüli magyar jogviszony igazolása? A feleség jelenleg osztrák gyesen van.

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves István!
   A 180 napon belüli magyar TB jogviszony létesítését az az igénylő teljesítheti, aki a jogosultsághoz szükséges igazolást be tudja nyújtani a kérelemmel.

 • Krisztián szerint:

  Üdvözletem.
  Azt szeretném kérdezni, hogy a közmunkások is jogosultak a CSOK-ra?

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Krisztián!
   A közfoglalkoztatási jogviszonyban lévők a használt lakás vásárlására és bővítésére vonatkozó CSOK-ra lehetnek jogosultak, ha megvan a 180 napos folyamatos TB jogviszonyuk és teljesülnek a további CSOK feltételek is, melyekről ITT és ITT tájékozódhat.

 • Brigi szerint:

  Tisztelt Hitelnet!
  Azt szeretném kérdezni, hogy a csokhoz, illetve a hitelhez hány órás bejelentett munkahely szükséges, illetve mennyinek kell lennie a jövedelemnek?
  Válaszát előre is köszönöm.

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Brigi!
   A CSOK-hoz legalább 180 napos társadalombiztosítási jogviszony szükséges, ami már részmunkaidő esetén is elérhető. Erről bővebb tájékoztatást az ebben illetékes egészségbiztosító tud adni Önnek.
   Lakáshitel felvételéhez már elegendő lehet 3 hónapos, határozatlan időre szóló, nem próbaidős munkaviszony. A szükséges jövedelem összegét számos tényező befolyásolja. Javasoljuk, hogy töltse ki online adatlapunkat és a további részletek ismeretében Szakértőink személyre szabott tájékoztatják Önt.

 • Tomi szerint:

  Mennyi munkaviszony kell?

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Tomi!
   A CSOK jogosultsághoz – a támogatás fajtájától függően – 180 napos vagy 2 éves TB jogviszony szükséges. A részletekről fenti bejegyzésünkből tájékozódhat.

 • Roland szerint:

  Üdv.
  Azt szeretném megtudni, hogy kell-e a 6 hónapos munkaviszony a csok intézéséhez?

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Roland!
   A CSOK jogosultsághoz legalább 6 hónapos TB jogviszony szükséges. Erről bővebben fenti bejegyzésünkben olvashat.

 • Alexandra szerint:

  Ha élettársi kapcsolatban élek a párommal és nem rendelkezünk tb igazolással, a gyes pótolhatja részemről?
  Köszönöm.

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Alexandra!
   Ha korábbi munkaviszonya a gyes ideje alatt is fennáll minimum 180 napja, úgy tudjuk, kiadható a CSOK igényléshez szükséges TB jogviszony igazolás. Erről pontos információt az ebben illetékes egészségbiztosító tud adni Önnek. Ha nem áll fenn korábbi munkaviszonya, akkor csak gyes esetén sajnos nem rendelkezik a jogosultsághoz szükséges társadalombiztosítással.

 • Mónika szerint:

  Hány éves korig lehet igénybe venni a csokot?

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Mónika!
   Meglévő gyermekek után igényelt CSOK esetén a támogatott személyekre vonatkozóan nincsen felső életkorhatár. Amennyiben vállalt gyermek után történik a CSOK igénylés, úgy a megelőlegező CSOK kérelem benyújtásakor az igénylők egyike 40 év alatti kell, hogy legyen.

Tegye fel kérdését, szóljon hozzá Ön is a fenti témához!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

CAPTCHA AREA

A hozzászólás elküldésével Ön elfogadja felhasználási feltételeinket

Partnereink