Kell a CSOK-hoz munkaviszony? Itt a válasz!

A leggyakrabban feltett kérdés CSOK jogosultsággal kapcsolatban talán az, hogy kell-e munkaviszony a CSOK-hoz? A kérdés összetettebb, mint amilyennek elsőre hangzik, de írásunkban igyekszünk mindenre kiterjedő választ adni.

A CSOK feltételek az egyes lakáscéloktól függően némileg eltérhetnek egymástól, de akár használt, akár új lakásra szeretnénk igénybe venni a támogatást, a jogosultsághoz megfelelő társadalombiztosítási jogviszonnyal kell rendelkeznünk, persze kivétel ez alól is van. Sorra vesszük a lehetőségeket.

CSOK jogosultsági feltétel

A CSOK igénybevételének egyik alapfeltétele, hogy az igénylő – házastársak, élettársak esetén legalább az egyik fél – meghatározott időtartamon át, folyamatosan biztosított legyen, vagyis rendelkezzen társadalombiztosítási jogviszonnyal.

Ki számít biztosítottnak?

Biztosított az, akinek az alap jogviszonya biztosítási kötelezettséget keletkeztet. A biztosítást keletkeztető jogviszonyok köre azonban szűkebb, mint a kizárólag egészségügyi szolgáltatásra jogosító jogviszonyoké. A kizárólag egészségügyi szolgáltatásra jogosultak nem biztosítotti jogviszonyban állnak, ezért részükre nem állítható ki olyan igazolás, amely a CSOK igénybevételének feltétele.

Társadalombiztosítást keletkeztető jogviszony alapján biztosítottnak minősülők:

 • Alkalmazottként dolgozók, vagyis akik más foglalkoztató alkalmazásában állnak : A biztosítást az keletkezteti, hogy alkalmazásban áll valaki, ezért a TB jogviszony attól független fennáll, hogy a foglalkoztatás teljes vagy részmunkaidőben történik. Nincs különbség aszerint sem, hogy az alkalmazott személyt állami szerv, szövetkezet, gazdasági társaság, egyéni vállalkozó vagy egyéb magánszemély foglalkoztatja, a lényeg, hogy az illető munkaviszonyban (vagy hasonló jellegű jogviszonyban) áll.
 • Szövetkezet tevékenységében személyesen közreműködő tag : A szövetkezet tevékenységében munkaviszony, megbízási vagy vállalkozási jogviszony keretében személyesen közreműködő tag biztosított. Kivétel: iskolaszövetkezet nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folyatató tanulója, nyugdíjas szövetkezet öregségi nyugdíjban vagy átmeneti bányászjáradékban részesülő tagja, és a szociális szövetkezetben tagi munkavégzés keretében munkát végző tag.
 • Tanulószerződés alapján szakképző iskolai tanulmányokat folytató tanuló – 25. életévének betöltéséig a tanulói, hallgatói jogviszonya szünetelésének időtartama alatt is
 • Álláskeresési támogatásban részesülők
 • Egyéni és társas vállalkozók, amennyiben tb. szempontból nem kiegészítő tevékenységet folytatnak
 • Díjazás ellenében munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyek – megbízási szerződés alapján, egyéni vállalkozónak nem minősülő vállalkozási jogviszonyban személyesen munkát végző személy, ha az e tevékenységéből származó, tárgyhavi járulékalapot képező jövedelme eléri a minimálbér 30%-át, illetőleg naptári napokra annak 1/30-ad részét.      Kivétel: közérdekű önkéntes tevékenységet végző személy.
 • Egyházi szolgálati viszonyban álló egyházi személy – ha nem saját jogú nyugdíjas
 • Mezőgazdasági őstermelő, ha a reá irányadó nyugdíjkorhatárig hátralévő idő és a már megszerzett szolgálati idő együttesen legalább 20 év. Ide tartozik a családi gazdálkodónak minősülő magánszemély és e magányszemélynek a családi gazdaságban nem foglalkoztatottként közreműködő családtagja is.
  • Kivétel: saját jogú nyugdíjas, özvegyi nyugdíjban részesülő személy, vagy betöltötte az öregségi nyugdíj korhatárt.
 • Választott tisztségviselők, ha a díjazásuk (járulékalapot képező jövedelemnek minősülő tiszteletdíjuk) eléri a minimálbér harminc százalékát, vagyis 2018. január 1-jétől a havi 41.400,- Ft-ot elérő tiszteletdíj esetén. 
 • Állami projektértékelői jogviszonyban álló személy 
 • Az a természetes személy, akire az európai közösségi szabályok szerint a magyar tb jogot kell alkalmazni.

TB jogviszony CSED, GYED, GYES ideje alatt

Sokakat érintő kérdés, hogy csed, gyed, illetve gyes alatt kiadható-e az igénylő számára a jogosultsághoz szükséges TB jogviszony igazolás.

A társadalombiztosítottság szempontjából az a meghatározó, hogy a jogviszony igazolás kiállításának napján fennáll-e a cseden, gyeden, gyesen lévő személy korábbi munkaviszonya, illetve a társadalombiztosítást keletkeztető fenti jogviszonyok valamelyike. Ha igen, akkor az illető biztosítottnak minősül és kiadható a szükséges igazolás.

Ha azonban a korábbi munkaviszony (jogviszony) a csed, gyed, gyes ideje alatt megszűnt és az igazolás kiállításának napján nem áll fenn, akkor sajnos az igénylő nem minősül biztosítottnak, számára nem állítható ki a CSOK jogosultsághoz szükséges hatósági igazolás.

Milyen hosszú jogviszonyt szükséges igazolni CSOK jogosultsághoz?

Az előírt jogviszony időtartamát tekintve a CSOK rendelet különbséget tesz aszerint, hogy új vagy használt lakásra, illetve hány gyermek után igényeljük a kedvezményt:

 • Új lakás esetén legfeljebb két gyermek után igényelt CSOK esetén legalább 180 napos,
 • Új lakás esetén legalább három gyermek után igényelt CSOK esetén legalább 2 éves,
 • Használt lakás vásárlása, bővítése esetén – függetlenül a gyermekek számától – legalább 180 napos jogviszony szükséges.

Hogyan igazolható a CSOK jogosultsághoz szükséges jogviszony?

Ezt a kérdést – az előzőhöz hasonlóan – szintén lakáscélonként és a gyermekszám figyelembevételével célszerű vizsgálni, ugyanis nem egységes a követelmény.

Hogyan kell az igénylőnek a legalább 180 napos, folyamatos TB jogviszony fennállását igazolni használt lakás vásárlása, bővítése esetén?

30 napnál nem régebbi okirattal szükséges igazolni, hogy az igénylő a kérelem benyújtásakor

 • a magyar társadalombiztosítási rendszerben biztosított*ideértve a közfoglalkoztatási jogviszonyt is

ÉS

legalább 180 napja folyamatosan:

 • a magyar társadalombiztosítási rendszerben biztosított – ideértve a közfoglalkoztatási jogviszonyt is -, VAGY
 • a nemzeti köznevelésről szóló törvény hatálya alá tartozó középfokú nevelési – oktatási intézményben vagy a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytat, VAGY
 • kereső tevékenysége alapján valamely másik Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam társadalombiztosítási rendszerének hatálya alá tartozott és ezt az illetékes külföldi hatóság által kiállított igazolás hiteles fordításával igazolja

*2018. március 15-től benyújtáskor szükséges, a magyar társadalombiztosítási rendszerben megvalósuló jogviszony kiváltható, valamely másik Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam társadalombiztosítási rendszerének hatálya alatt fennálló biztosítotti jogviszonnyal, AMENNYIBEN a az igénylő – házaspár, illetve élettárs esetén legalább az egyik fél – teljes bizonyító erejű magánokiratban vállalja, hogy a támogatási szerződés megkötését követő 180 napon belül a magyar társadalombiztosítási rendszerben biztosítottá válik.

Hogyan kell az igénylőnek a legalább 180 napos, folyamatos TB jogviszony fennállását igazolni új lakás vásárlása, építése esetén, legfeljebb két gyermek után?

30 napnál nem régebbi okirattal szükséges igazolni, hogy az igénylő a kérelem benyújtásakor

 • a magyar társadalombiztosítási rendszerben biztosított* – ide nem értve a közfoglalkoztatási jogviszonyban foglalkoztatott személyt – VAGY
 • a nemzeti köznevelésről szóló törvény hatálya alá tartozó középfokú nevelési – oktatási intézményben vagy a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytat,

ÉS

legalább 180 napja folyamatosan:

 • a magyar társadalombiztosítási rendszerben biztosított – ide nem értve a közfoglalkoztatási jogviszonyban foglalkoztatott személyt -, VAGY
 • a nemzeti köznevelésről szóló törvény hatálya alá tartozó középfokú nevelési – oktatási intézményben vagy a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytat, VAGY
 • kereső tevékenysége alapján valamely másik Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam társadalombiztosítási rendszerének hatálya alá tartozott és ezt az illetékes külföldi hatóság által kiállított igazolás hiteles fordításával igazolja

*2018. március 15-től benyújtáskor szükséges, a magyar társadalombiztosítási rendszerben megvalósuló jogviszony kiváltható, valamely másik Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam társadalombiztosítási rendszerének hatálya alatt fennálló biztosítotti jogviszonnyal, AMENNYIBEN a az igénylő – házaspár, illetve élettárs esetén legalább az egyik fél – teljes bizonyító erejű magánokiratban vállalja, hogy a támogatási szerződés megkötését követő 180 napon belül a magyar társadalombiztosítási rendszerben biztosítottá válik.

Hogyan kell az igénylőnek a legalább 2 éves, folyamatos TB jogviszony fennállását igazolni új lakás vásárlása, építése esetén, legalább három gyermek után?

30 napnál nem régebbi okirattal szükséges igazolni, hogy az igénylő a kérelem benyújtásakor

 • a magyar társadalombiztosítási rendszerben biztosított* – ide nem értve a közfoglalkoztatási jogviszonyban foglalkoztatott személyt – VAGY
 • a nemzeti köznevelésről szóló törvény hatálya alá tartozó középfokú nevelési – oktatási intézményben vagy a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytat,

ÉS

legalább 2 éve folyamatosan:

 • a magyar társadalombiztosítási rendszerben biztosított (az igénylést megelőző 180 nap kivételével a közfoglalkoztatási jogviszony által szerzett biztosítási idő is beleszámít), VAGY
 • a nemzeti köznevelésről szóló törvény hatálya alá tartozó középfokú nevelési – oktatási intézményben vagy a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytat, VAGY
 • kereső tevékenysége alapján valamely másik Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam társadalombiztosítási rendszerének hatálya alá tartozott és ezt az illetékes külföldi hatóság által kiállított igazolás hiteles fordításával igazolja

 *2018. március 15-től benyújtáskor szükséges, a magyar társadalombiztosítási rendszerben megvalósuló jogviszony kiváltható, valamely másik Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam társadalombiztosítási rendszerének hatálya alatt fennálló biztosítotti jogviszonnyal, AMENNYIBEN a az igénylő – házaspár, illetve élettárs esetén legalább az egyik fél – teljes bizonyító erejű magánokiratban vállalja, hogy a támogatási szerződés megkötését követő 180 napon belül a magyar társadalombiztosítási rendszerben biztosítottá válik.

A benyújtást közvetlen megelőző 180 napnak, az igénylő kereső tevékenysége alapján biztosított jogviszonyban töltött időnek kell minősülnie a társadalombiztosítási rendszerben.

Ebbe az időtartamba nem számítható bele a közfoglalkoztatási jogviszonyban eltöltött idő, az álláskeresési támogatásban való részesülés, valamint a tanulószerződés alapján szakképző iskolai tanulmányok folytatása alapján szerzett biztosítási idő.

A jogviszonnyal kapcsolatos további információk

 • A folyamatos biztosításban legfeljebb 30 nap megszakítás
 • Házastársak, élettársak igénylése esetén legalább az egyik félnek kell teljesíteni a TB jogviszonyra vonatkozó feltételt.
 • Külföldi munkavállalás esetén EGT-n kívül országban fennálló jogviszony NEM fogadható el.
 • Fenti jogviszony igazolás nem szükséges, ha az igénylő a fővárosi és megyei kormányhivatal ápolási díjat megállapító jogerős határozata alapján ápolási díjban részesül.

Hol lehet kérni a biztosítási jogviszonyról szóló igazolás kiállítását?

Az igazolás a lakó- vagy tartózkodási hely szerinti kormányhivatal megyeszékhelyen működő járási hivatalának egészségbiztosítási osztályán (korábban OEP) kérhető. Az igazolás kiállítása illetékmentes. Tapasztalatok alapján néhány napon belül kiállításra kerül.

További kérdése van?

A TB jogviszonnyal vagy egyéb CSOK jogosultsággal kapcsolatos kérdését ide kattintva online Szakértőinknek is felteheti.

Utolsó módosítás: 2018. május 09. szerda

Tegye fel kérdését, szóljon hozzá Ön is a fenti témához!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

CAPTCHA AREA


Hozzászólások

Vivien szerint:

2020-02-03 - 16:53

Üdvözlöm!
Az lenne a kérdésem, a párom 4 órában van bejelentve, így igénybe vehetjük a csokot?

Hitelnet.hu szerint:

2020-02-05 - 12:40

Kedves Vivien!
A 4 órás munkaviszony is keletkeztet TB jogviszonyt. Ha megfelelő ideje fennáll, akkor megfelelő lehet.

Tünde szerint:

2020-01-28 - 12:42

Ha valaki rokkantsági ellátásban részesül, annak jár a gyerekek utáni csok?

Hitelnet.hu szerint:

2020-01-28 - 13:52

Kedves Tünde!
A rokkantsági ellátás nem keletkeztet TB jogviszonyt, ami a CSOK jogosultság feltétele.

Beáta szerint:

2020-01-27 - 16:26

Üdvözlöm!
Az lenne a kérdésem, hogy egyedülálló anya 3 kiskorú gyermekkel, de jelenleg munkaviszony nélkül, TB-t fizetem magam után.
Milyen kedvezményre vagyok jogosult?

Hitelnet.hu szerint:

2020-01-28 - 13:22

Kedves Beáta!
Az egészségbiztosítási hozzájárulás megfizetése nem keletkeztet TB jogviszonyt. E nélkül sajnos nem igényelhető a CSOK egyik formája sem.

Ágnes szerint:

2019-09-30 - 20:19

Üdvözlöm.
Segítséget szeretnék kérni. Van egy nagyon beteg kisfiam, vele vagyok gyodon. Szeretném a csokot felvenni, mivel 3 gyermekem van. A legnagyobb a beteg, már minden papír megvan, de kérik a bankban a tb igazolást, mert a határozat a gyodrol nem belég azt mondták.
Arra lennék kíváncsi, hogy jogosult vagyok rá vagy sem, mert nem tudom.

Hitelnet.hu szerint:

2019-10-04 - 09:43

Kedves Ágnes!
A 2019. július 1-től hatályos CSOK rendelet értelmében nem szükséges TB jogviszony igazolás, ha az igénylő a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalának végleges határozata alapján gyermekek otthongondozási díjában vagy ápolási díjban részesül.

János szerint:

2019-09-10 - 12:09

Ha éppen munkahelyet váltok, de októberben nyújtom be a CSOk és ahhoz tartozó hitelkérelmet, az kizáró ok lehet? (90 napnal kevesebb egy munkahelyen eltöltött jogviszony és próbaidő)
Köszönöm!

Hitelnet.hu szerint:

2019-09-11 - 07:57

Kedves János!
A CSOK-hoz szükséges TB jogviszony szempontjából nem gond, viszont a hitelbírálat szempontjából igen. Az aktuális munkahelyen meg kell lenni legalább a 3 hónapos, nem próbaidős, határozatlan idejű munkaviszonynak.

András szerint:

2019-08-08 - 17:02

Jó napot kívánok! e
Elsősorban az lenne a kérdésem, hogy az én élettársam 2014.10.19 óta gyesen van, de nem dolgozott sehol. Ő ki tudja használni a falusi csokot? Már 3 gyerekünk van és most úton van a 4. baba is, már 4 hónapos terhes.
A válaszukat előre is köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2019-08-14 - 08:52

Kedves András!
Fenti esetben felesége sajnos nem rendelkezik a CSOK jogosultsághoz szükséges TB jogviszonnyal. Ha azonban ez az Ön részéről megvan, igényelhető a támogatás. A TB jogviszonyra vonatkozó előírást ugyanis elegendő egyik félnek teljesíteni.

Dani szerint:

2019-08-05 - 13:57

Jó napot!
Az lenne a kérdésem, hogy a 3 vagy több gyermek esetén a 2 év folyamatos jogviszont meg lehet-e osztani? Pl. 1 évig nappali tagozatos egyetemi hallgató, a következő 1 évben pedig egyéni vállalkozó (TB által biztosított) jogviszony?
Köszönöm a választ.

Hitelnet.hu szerint:

2019-08-12 - 10:53

Kedves Dani!
Igen, a kéféle jogviszony összeadódik.

Misi szerint:

2019-07-29 - 18:22

Üdvözlöm!
Élettársammal igényelnénk csokot használt lakásvásárlásra. Tb biztosítási jogviszonyom igazoltam a bank felé. A bank kéri a gyesen lévő párom tb jogviszony igazolását is.
Szükség van erre?

Hitelnet.hu szerint:

2019-07-31 - 10:18

Kedves Misi!
A vonatkozó kormányyrendelet rögzíti, hogy élettársak, házastársak CSOK igénylése esetén elegendő az egyik félnek igazolnia a szükséges TB jogviszonyt.

Mária szerint:

2019-07-28 - 20:13

Jó napot kívánok!
Ha én már 8 éve egyedülálló szülő vagyok, 26 évesen itt vagyok 3 gyerekel és nincs munkahelyem se, akkor így hogy jár?

Hitelnet.hu szerint:

2019-07-29 - 14:37

Kedves Mária!
Munkahely hiányában sajnos nem rendelkezik a CSOK jogosultsághoz szükséges TB jogviszonnyal.

Gábor szerint:

2019-07-26 - 23:02

Szép napot.
Nekünk 3 gyerekünk van. Házasok vagyunk. Tb jogviszonyom megszakítás nélküli közmunka 2 évig, illetve 8 napos megszakítással munkaerőpiac 1 éve már.
Megfelelek-e a falusi csok-ra?

Hitelnet.hu szerint:

2019-07-30 - 13:50

Kedves Gábor!
A 10 milliós CSOK jogosultsághoz legalább 2 éves TB jogviszony szükséges, melybe a közmunka sajnos nem számít bele.

Szilvia szerint:

2019-07-26 - 13:54

Jó napot kívánok!
A falusi csokot szerettük volna elintézni, de gyeden lévő vagyok, nem államilag kapom, hanem munkahely által 717 nap van folyamatos jogviszony, de mégis a tb azt írja az igazoláson, hogy nem felelt meg, de nem értem, hogy miért.
Tudnának-e ebben nekem segíteni.
Válaszukat előre is köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2019-07-29 - 12:45

Kedves Szilvia!
A kérdésre az ebben illetékes egészségbiztosító tud Önnek pontos választ adni.

Réka szerint:

2019-07-25 - 14:05

Ha én 2017. 01. 31-ig dolgoztam és utána gyeden voltam, most meg 2019.02.16. óta gyesen vagyok, igénybe tudom-e venni a csokot, ha most nem dolgozom?

Hitelnet.hu szerint:

2019-07-29 - 09:46

Kedves Réka!
Ha korábbi munkaviszonya jelenleg is fennáll, úgy információink szerint kiadható a jogosultsághoz szükséges TB jogviszony igazolás. Pontos tájékoztatást ez ügyben a területileg illetékes NAV tud Önnek adni.

Ilona szerint:

2019-07-24 - 10:42

Üdvözlöm!
Egy gyermekem van, akit egyedülállóként fogadtam örökbe. Van egy párom, aki jelenleg az élettársam, szeptemberben pedig már a férjem lesz. A kislányunknak jogilag nem vér szerinti és nem örökbefogadó apja. Ebben az esetben igényelhetjük a 300 ezer forint falusi CSOK-ot felújításra? Nekem nincs meg jelenleg a tb jogviszony ehhez, neki igen. Köszönöm a válaszát előre is!

Hitelnet.hu szerint:

2019-07-29 - 08:46

Kedves Ilona!
Véleményünk szerint fenti esetben is igényelhető a támogatás.

Lajos szerint:

2019-07-17 - 21:08

Jó estét.
Azt szeretném kérdezni, hogy nekem 37 nap megszakítással van meg a 2 évem, hogy így lehet-e igényelni a falusi csokot?

Hitelnet.hu szerint:

2019-07-17 - 22:05

Kedves Lajos!
A 2 éves TB jogviszonyban 30 nap megszakításnál nem lehet több, így sajnos a leírt esetben nem áll fenn a jogosultság.

Teréz szerint:

2019-07-12 - 19:39

Hérom éve gyesen vagyok. 3 gyerek van.
Érdeklődnék a tb jogviszonyba beleszámít-e falusi csoknál?

Hitelnet.hu szerint:

2019-07-15 - 10:15

Kedves Teréz!
Ha a gyes mellett nincsen fennálló munkaviszonya, akkor önmagában a gyes sajnos nem keletkeztet TB jogviszonyt.

Viktória szerint:

2019-07-11 - 12:29

Hasznos

Heni szerint:

2019-07-10 - 18:16

2018. március 15-től benyújtáskor szükséges, a magyar társadalombiztosítási rendszerben megvalósuló jogviszony kiváltható, valamely másik Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam társadalombiztosítási rendszerének hatálya alatt fennálló biztosítotti jogviszonnyal, AMENNYIBEN a az igénylő – házaspár, illetve élettárs esetén legalább az egyik fél – teljes bizonyító erejű magánokiratban vállalja, hogy a támogatási szerződés megkötését követő 180 napon belül a magyar társadalombiztosítási rendszerben biztosítottá válik.
Kérdésem az lenne, hogy a bemásolt szöveg mit jelent? Mármint ha nincs meg 2 évem, de nyilatkozom, hogy 180 napon belül meglesz, akkor is megkaphatom a 3 gyerekre a támogatást?

Hitelnet.hu szerint:

2019-08-17 - 07:50

Kedves Heni!
Sajnos nem. A 2 éves TB jogviszonynak mindenképpen meg kell lenni a CSOK kérelem benyújtásakor. Amennyiben jelenleg külföldi TB jogviszonya van, akkor az is elfogadható, ha vállalja, hogy 180 napon belül magyar TB jogviszonyt létesít.

Renáta szerint:

2019-07-08 - 09:14

A sima csokhoz hány év TB jogviszony kell?
S kell-e hitelbírálat?
A válaszukat köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2019-08-23 - 14:24

Kedves Renáta!
A normál CSOK-hoz – amennyiben legalább 3 gyermek után történik az igénylés – minimum 2 éves, a többi esetben legalább 180 napos TB jogviszony szükséges. Hitelbírálat nincs csak CSOK igénylés esetén, jogosultsági vizsgálat vizsont van.

Réka szerint:

2019-05-29 - 07:04

Tisztelt Cím,
kérdésem az lenne, hogy jelenleg álláskereső vagyok, aktív korúak ellátásában részesülök, előtte egy éves határozott idejű szerződésem volt (2018-2019-ig). Párom egy éve egyéni vállalkozó.
Ebben az esetben is igényelhető a CSOK? Illetve egy, maximum két gyerek vállalása esetén, használt házra milyen összegben?
Válaszukat köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-29 - 09:19

Kedves Réka!
A CSOK jogosultsághoz 2 gyermek esetén elegendő 180 napos folyamatos TB jogviszony, melyben legfeljebb 30 nap megszakítás lehet. A támogatási összeg ez esetben 1.430.000 Ft.

Andrea szerint:

2019-05-22 - 13:20

Üdvözletem,
magyar állampolgár vagyok, élettársi kapcsolatban élek gyermekeim apjával. Három közös gyerekünk van, párom szerb állampolgár. Jelenleg Máltán élünk és szeretnénk haza költözni. Én 2018 októberétől állok folyamatos TB jogviszonyban.
Csok igénybevételével szeretnék egy házat megvásárolni Tóalmáson, mely 55 négyzetméter jelenleg, tetőtere beépíthető, minden engedéllyel rendelkezik. Szeretnék falusi csokot igénybe venni ezek után.
Megkérem jelezze felém, hogy elegendő-e az én TB jogviszonyom? A páromnak idei év szeptemberében lesz kétéves TB jogviszonya.
Megvásárolhatjuk-e CSokkal a nevezett ingatlant, ami jelenleg, bár már elkezdődött a fenti rész kialakítása, ami plusz 55 négyzetmétert jelent, csak 55 négyzetméterrel rendelkezik a tulajdoni lapon?
Válaszukat várom!
Üdvözletem,
Andrea

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-22 - 14:56

Kedves Andrea!
A falusi CSOK jogosultsághoz 3 gyermek esetén legalább 2 éves TB jogviszony szükséges. Küldöldi TB jogviszony is elfogadható, de csak akkor, ha a magyar állampolgár és az a személy, akit a magyar állampolgárságról szóló törvény alapján magyar állampolgárnak kell tekinteni, a kérelem benyújtásának időpontjában kereső tevékenysége alapján valamely másik állam társadalombiztosítási rendszerének hatálya alatt áll és ezt az illetékes külföldi hatóság által kiállított igazolással igazolja, valamint teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan vállalja, hogy a támogatási szerződés megkötését követő 180 napon belül a Tbj. 5. §-a szerinti biztosítottá válik. Az Ön TB jogviszonya adott esetben akkor lenne elfogadható, ha a kérelem benyújtásakor meglenne a folyamatos 2 éves jogviszony. Párja fenti feltétel vállalására szerb állampolgár lévén sajnos nem jogosult.

Timea szerint:

2019-05-21 - 17:31

Tiszteletem, a kérdésem a következő, egy éve vásároltunk használt házat, 3 gyerekre vettünk fel Csokot, a település benne van a falusi Csok listán.
Kérdésem, hogy bővitésre igényelhetjük az új Csokot? Ebben az esetben csökkentik az összeget az elöző Csokkal?

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-22 - 10:37

Kedves Tímea!
A falusi CSOK keretében igényelhető a támogatás bővítésre anélkül, hogy a vásárláshoz felvett összeggel csökkenteni kellene a bővítésre adható maximum 5M Ft-os támogatást. A feltételekről bővebb információt ITT talál.

András szerint:

2019-04-17 - 21:53

Jó estét!
Elsősorban az lenne a kérdésem, hogy nekem van munkahelyem, de csak olyan munkahely, ami a felső Tisza vidék.
Arra ki tudom használni a falusi csokot? 3 gyermekem van.
A válaszukat előre is köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-18 - 07:14

Kedves András!
A CSOK jogosultságot nem befolyásolja az, hogy hol található a munkahely. Ha rendelkezik a szükséges TB jogviszonnyal, a CSOK jogosultsághoz szükséges TB jogviszony igazolás kiadható. Erről további információt a területileg illetékes egészségbiztosító tud adni Önnek.

József szerint:

2019-04-04 - 19:33

A hétvége és a táppénz, beteg szabadság beleszámítódik a 180 napba vagy kiveszik belőle?

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-05 - 09:38

Kedves József!
A TB jogviszonyba beleszámít a hétvége és a táppénz is.

Krisztina szerint:

2019-04-01 - 12:45

Üdvözlöm!
A férjem 3 éve külföldön dokgozik, én itthon vagyok 4 gyerekkel. Érdeklődnék, hogy a férjem kinti tb jogviszonya elfogadható-e, illetve, ha ő továbbra is külföldön dolgozna, én itthon találnék munkát 180 napon belül, az megfelelne-e a feltételeknek. Szeptembertől kezdi a kicsi az ovit, gondoltuk nyáron megpróbálnánk megigényelni.
Köszönöm a válaszát!

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-02 - 14:31

Kedves Krisztina!
A külföldi TB jogviszony elfogadható, de ebben az esetben férjének kellene vállalni, hogy 180 napon belül magyarországi TB jogviszonyt létesít. Ön ezt nem vállalhatja helyette, ha nem Ön igazolja a szükséges TB jogviszony fennállását a kérelem benyújtásakor.

Krisztina szerint:

2019-03-28 - 16:24

Jó napot.
2 éve gyeden vagyok és még a picivel 1 év van belőle.
Jogosult vagyok a csokra 4 gyermekkel?

Hitelnet.hu szerint:

2019-03-28 - 23:43

Kedves Krisztina!
Ha a gyed mellett korábbi munkaviszonya jelenleg is fennáll, akkor elvileg rendelkezik a CSOK jogosultsághoz szükséges TB jogviszonnyal.

Renáta szerint:

2019-03-21 - 19:44

Jó estét kívánok!
Érdeklődnék, hogy csok támogatás esetén használt vagy új lakáshoz is 2 év kell ledolgozva legyen? Milyen munka számít ebbe? Hány órában dolgozoknak? Közmnnkások is igényelhetik használt vagy új lakásra?

Hitelnet.hu szerint:

2019-03-22 - 12:38

Kedves Renáta!
Használt lakás vásárlásához igényelt CSOK esetén elegendő a 180 napos TB jogviszony.
Amennyiben új építésű lakásra, 3 vagy annál több gyermek után igényelnék a CSOK-ot, akkor legalább 2 éves folyamatos TB jogviszony szükséges.
Részmunkaidős állás is megfelelő lehet. Közmunkából származó jogviszony is elfogadható, de csak használt lakás vásárlásához igényelt CSOK esetén.

Sándor szerint:

2019-03-18 - 13:11

Érdeklődni szeretnék. 4 gyermeket nevelünk. Ausztriai Tb jogviszony elég a10+10-hez, új ház építéséhez?
Előre is köszönöm!
Sándor

Hitelnet.hu szerint:

2019-03-18 - 13:11

Kedves Sándor!
A jogosultsághoz elegendő a legalább 2 éves ausztriai TB jogviszony, de a külföldi munkavállalónak vállania kell, hogy a támogatási szerződés megkötését követő 180 napon belül magyarországi TB jogviszonyt létesít.

Tegye fel kérdését, szóljon hozzá Ön is a fenti témához!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

CAPTCHA AREA


Hasonló bejegyzések