Kell a CSOK-hoz munkaviszony? Itt a válasz! - Hitelnet.hu

Kell a CSOK-hoz munkaviszony? Itt a válasz!

A leggyakrabban feltett kérdés CSOK jogosultsággal kapcsolatban talán az, hogy kell-e munkaviszony a CSOK-hoz? A kérdés összetettebb, mint amilyennek elsőre hangzik, de írásunkban igyekszünk mindenre kiterjedő választ adni.

A CSOK feltételek az egyes lakáscéloktól függően némileg eltérhetnek egymástól, de akár használt, akár új lakásra szeretnénk igénybe venni a támogatást, a jogosultsághoz megfelelő társadalombiztosítási jogviszonnyal kell rendelkeznünk, persze kivétel ez alól is van. Sorra vesszük a lehetőségeket.

CSOK jogosultsági feltétel

A CSOK igénybevételének egyik alapfeltétele, hogy az igénylő – házastársak, élettársak esetén legalább az egyik fél – meghatározott időtartamon át, folyamatosan biztosított legyen, vagyis rendelkezzen társadalombiztosítási jogviszonnyal.

Ki számít biztosítottnak?

Biztosított az, akinek az alap jogviszonya biztosítási kötelezettséget keletkeztet. A biztosítást keletkeztető jogviszonyok köre azonban szűkebb, mint a kizárólag egészségügyi szolgáltatásra jogosító jogviszonyoké. A kizárólag egészségügyi szolgáltatásra jogosultak nem biztosítotti jogviszonyban állnak, ezért részükre nem állítható ki olyan igazolás, amely a CSOK igénybevételének feltétele.

Társadalombiztosítást keletkeztető jogviszony alapján biztosítottnak minősülők:

 • Alkalmazottként dolgozók, vagyis akik más foglalkoztató alkalmazásában állnak : A biztosítást az keletkezteti, hogy alkalmazásban áll valaki, ezért a TB jogviszony attól független fennáll, hogy a foglalkoztatás teljes vagy részmunkaidőben történik. Nincs különbség aszerint sem, hogy az alkalmazott személyt állami szerv, szövetkezet, gazdasági társaság, vagy egyéb magánszemély foglalkoztatja, a lényeg, hogy az illető munkaviszonyban (vagy hasonló jellegű jogviszonyban) áll.
 • Szövetkezet tevékenységében személyesen közreműködő tag : A szövetkezet tevékenységében munkaviszony, megbízási vagy vállalkozási jogviszony keretében személyesen közreműködő tag biztosított. Kivétel: iskolaszövetkezet nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folyatató tanulója, nyugdíjas szövetkezet öregségi nyugdíjban vagy átmeneti bányászjáradékban részesülő tagja, és a szociális szövetkezetben tagi munkavégzés keretében munkát végző tag.
 • Tanulószerződés alapján szakképző iskolai tanulmányokat folytató tanuló – 25. életévének betöltéséig a tanulói, hallgatói jogviszonya szünetelésének időtartama alatt is
 • Álláskeresési támogatásban részesülők
 • Egyéni és társas vállalkozók, amennyiben tb. szempontból nem kiegészítő tevékenységet folytatnak
 • Díjazás ellenében munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyek – megbízási szerződés alapján, egyéni vállalkozónak nem minősülő vállalkozási jogviszonyban személyesen munkát végző személy, ha az e tevékenységéből származó, tárgyhavi járulékalapot képező jövedelme eléri a 30%-át, illetőleg naptári napokra annak 1/30-ad részét.      Kivétel: közérdekű önkéntes tevékenységet végző személy.
 • Egyházi szolgálati viszonyban álló egyházi személy – ha nem saját jogú nyugdíjas
 • Mezőgazdasági őstermelő, ha a reá irányadó nyugdíjkorhatárig hátralévő idő és a már megszerzett szolgálati idő együttesen legalább 20 év. Ide tartozik a családi gazdálkodónak minősülő magánszemély és e magányszemélynek a családi gazdaságban nem foglalkoztatottként közreműködő családtagja is.
  • Kivétel: saját jogú nyugdíjas, özvegyi nyugdíjban részesülő személy, vagy betöltötte az öregségi korhatárt.
 • Választott tisztségviselők, ha a díjazásuk (járulékalapot képező jövedelemnek minősülő tiszteletdíjuk) eléri a minimálbér harminc százalékát, vagyis 2018. január 1-jétől a havi 41.400,- Ft-ot elérő tiszteletdíj esetén. 
 • Állami projektértékelői jogviszonyban álló személy 
 • Az a természetes személy, akire az európai közösségi szabályok szerint a magyar tb jogot kell alkalmazni.

TB jogviszony CSED, GYED, GYES ideje alatt

Sokakat érintő kérdés, hogy csed, gyed, illetve gyes alatt kiadható-e az igénylő számára a jogosultsághoz szükséges TB jogviszony igazolás.

A társadalombiztosítottság szempontjából az a meghatározó, hogy a jogviszony igazolás kiállításának napján fennáll-e a cseden, gyeden, gyesen lévő személy korábbi munkaviszonya, illetve a társadalombiztosítást keletkeztető fenti jogviszonyok valamelyike. Ha igen, akkor az illető biztosítottnak minősül és kiadható a szükséges igazolás.

Ha azonban a korábbi munkaviszony (jogviszony) a csed, gyed, gyes ideje alatt megszűnt és az igazolás kiállításának napján nem áll fenn, akkor sajnos az igénylő nem minősül biztosítottnak, számára nem állítható ki a CSOK jogosultsághoz szükséges hatósági igazolás.

Milyen hosszú jogviszonyt szükséges igazolni CSOK jogosultsághoz?

Az előírt jogviszony időtartamát tekintve a CSOK rendelet különbséget tesz aszerint, hogy új vagy használt lakásra, illetve hány gyermek után igényeljük a kedvezményt:

 • Új lakás esetén legfeljebb két gyermek után igényelt CSOK esetén legalább 180 napos,
 • Új lakás esetén legalább három gyermek után igényelt CSOK esetén legalább 2 éves,
 • Használt lakás vásárlása, bővítése esetén – függetlenül a gyermekek számától – legalább 180 napos jogviszony szükséges.

Hogyan igazolható a CSOK jogosultsághoz szükséges jogviszony?

Ezt a kérdést – az előzőhöz hasonlóan – szintén lakáscélonként és a gyermekszám figyelembevételével célszerű vizsgálni, ugyanis nem egységes a követelmény.

Hogyan kell az igénylőnek a legalább 180 napos, folyamatos TB jogviszony fennállását igazolni használt lakás vásárlása, bővítése esetén?

30 napnál nem régebbi okirattal szükséges igazolni, hogy az igénylő a kérelem benyújtásakor

 • a magyar társadalombiztosítási rendszerben biztosított*ideértve a közfoglalkoztatási jogviszonyt is

ÉS

legalább 180 napja folyamatosan:

 • a magyar társadalombiztosítási rendszerben biztosított – ideértve a közfoglalkoztatási jogviszonyt is -, VAGY
 • a nemzeti köznevelésről szóló törvény hatálya alá tartozó középfokú nevelési – oktatási intézményben vagy a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytat, VAGY
 • kereső tevékenysége alapján valamely másik Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam társadalombiztosítási rendszerének hatálya alá tartozott és ezt az illetékes külföldi hatóság által kiállított igazolás hiteles fordításával igazolja

*2018. március 15-től benyújtáskor szükséges, a magyar társadalombiztosítási rendszerben megvalósuló jogviszony kiváltható, valamely másik Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam társadalombiztosítási rendszerének hatálya alatt fennálló biztosítotti jogviszonnyal, AMENNYIBEN a az igénylő – házaspár, illetve élettárs esetén legalább az egyik fél – teljes bizonyító erejű magánokiratban vállalja, hogy a támogatási szerződés megkötését követő 180 napon belül a magyar társadalombiztosítási rendszerben biztosítottá válik.

Hogyan kell az igénylőnek a legalább 180 napos, folyamatos TB jogviszony fennállását igazolni új lakás vásárlása, építése esetén, legfeljebb két gyermek után?

30 napnál nem régebbi okirattal szükséges igazolni, hogy az igénylő a kérelem benyújtásakor

 • a magyar társadalombiztosítási rendszerben biztosított* – ide nem értve a közfoglalkoztatási jogviszonyban foglalkoztatott személyt – VAGY
 • a nemzeti köznevelésről szóló törvény hatálya alá tartozó középfokú nevelési – oktatási intézményben vagy a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytat,

ÉS

legalább 180 napja folyamatosan:

 • a magyar társadalombiztosítási rendszerben biztosított – ide nem értve a közfoglalkoztatási jogviszonyban foglalkoztatott személyt -, VAGY
 • a nemzeti köznevelésről szóló törvény hatálya alá tartozó középfokú nevelési – oktatási intézményben vagy a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytat, VAGY
 • kereső tevékenysége alapján valamely másik Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam társadalombiztosítási rendszerének hatálya alá tartozott és ezt az illetékes külföldi hatóság által kiállított igazolás hiteles fordításával igazolja

*2018. március 15-től benyújtáskor szükséges, a magyar társadalombiztosítási rendszerben megvalósuló jogviszony kiváltható, valamely másik Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam társadalombiztosítási rendszerének hatálya alatt fennálló biztosítotti jogviszonnyal, AMENNYIBEN a az igénylő – házaspár, illetve élettárs esetén legalább az egyik fél – teljes bizonyító erejű magánokiratban vállalja, hogy a támogatási szerződés megkötését követő 180 napon belül a magyar társadalombiztosítási rendszerben biztosítottá válik.

Hogyan kell az igénylőnek a legalább 2 éves, folyamatos TB jogviszony fennállását igazolni új lakás vásárlása, építése esetén, legalább három gyermek után?

30 napnál nem régebbi okirattal szükséges igazolni, hogy az igénylő a kérelem benyújtásakor

 • a magyar társadalombiztosítási rendszerben biztosított* – ide nem értve a közfoglalkoztatási jogviszonyban foglalkoztatott személyt – VAGY
 • a nemzeti köznevelésről szóló törvény hatálya alá tartozó középfokú nevelési – oktatási intézményben vagy a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytat,

ÉS

legalább 2 éve folyamatosan:

 • a magyar társadalombiztosítási rendszerben biztosított (az igénylést megelőző 180 nap kivételével a közfoglalkoztatási jogviszony által szerzett biztosítási idő is beleszámít), VAGY
 • a nemzeti köznevelésről szóló törvény hatálya alá tartozó középfokú nevelési – oktatási intézményben vagy a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytat, VAGY
 • kereső tevékenysége alapján valamely másik Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam társadalombiztosítási rendszerének hatálya alá tartozott és ezt az illetékes külföldi hatóság által kiállított igazolás hiteles fordításával igazolja

 *2018. március 15-től benyújtáskor szükséges, a magyar társadalombiztosítási rendszerben megvalósuló jogviszony kiváltható, valamely másik Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam társadalombiztosítási rendszerének hatálya alatt fennálló biztosítotti jogviszonnyal, AMENNYIBEN a az igénylő – házaspár, illetve élettárs esetén legalább az egyik fél – teljes bizonyító erejű magánokiratban vállalja, hogy a támogatási szerződés megkötését követő 180 napon belül a magyar társadalombiztosítási rendszerben biztosítottá válik.

A benyújtást közvetlen megelőző 180 napnak, az igénylő kereső tevékenysége alapján biztosított jogviszonyban töltött időnek kell minősülnie a társadalombiztosítási rendszerben.

Ebbe az időtartamba nem számítható bele a közfoglalkoztatási jogviszonyban eltöltött idő, az álláskeresési támogatásban való részesülés, valamint a tanulószerződés alapján szakképző iskolai tanulmányok folytatása alapján szerzett biztosítási idő.

A jogviszonnyal kapcsolatos további információk

 • A folyamatos biztosításban legfeljebb 30 nap megszakítás
 • Házastársak, élettársak igénylése esetén legalább az egyik félnek kell teljesíteni a TB jogviszonyra vonatkozó feltételt.
 • Külföldi munkavállalás esetén EGT-n kívül országban fennálló jogviszony NEM fogadható el.
 • Fenti jogviszony igazolás nem szükséges, ha az igénylő a fővárosi és megyei kormányhivatal ápolási díjat megállapító jogerős határozata alapján ápolási díjban részesül.

Hol lehet kérni a biztosítási jogviszonyról szóló igazolás kiállítását?

Az igazolás a lakó- vagy tartózkodási hely szerinti kormányhivatal megyeszékhelyen működő járási hivatalának egészségbiztosítási osztályán (korábban OEP) kérhető. Az igazolás kiállítása illetékmentes. Tapasztalatok alapján néhány napon belül kiállításra kerül.

További kérdése van?

A TB jogviszonnyal vagy egyéb CSOK jogosultsággal kapcsolatos kérdését ide kattintva online Szakértőinknek is felteheti.

kalkulátor

Babaváró hitel kalkulátor

Akár kamatmentes hitel ingatlanfedezet nélkül

Tovább a Hitelkalkulátorhoz

Utolsó módosítás: 2018. május 09. szerda

Tegye fel kérdését, szóljon hozzá Ön is a fenti témához!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

CAPTCHA AREA


Hozzászólások

János szerint:

2019-09-10 - 12:09

Ha éppen munkahelyet váltok, de októberben nyújtom be a CSOk és ahhoz tartozó hitelkérelmet, az kizáró ok lehet? (90 napnal kevesebb egy munkahelyen eltöltött jogviszony és próbaidő)
Köszönöm!

Hitelnet.hu szerint:

2019-09-11 - 07:57

Kedves János!
A CSOK-hoz szükséges TB jogviszony szempontjából nem gond, viszont a hitelbírálat szempontjából igen. Az aktuális munkahelyen meg kell lenni legalább a 3 hónapos, nem próbaidős, határozatlan idejű munkaviszonynak.

András szerint:

2019-08-08 - 17:02

Jó napot kívánok! e
Elsősorban az lenne a kérdésem, hogy az én élettársam 2014.10.19 óta gyesen van, de nem dolgozott sehol. Ő ki tudja használni a falusi csokot? Már 3 gyerekünk van és most úton van a 4. baba is, már 4 hónapos terhes.
A válaszukat előre is köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2019-08-14 - 08:52

Kedves András!
Fenti esetben felesége sajnos nem rendelkezik a CSOK jogosultsághoz szükséges TB jogviszonnyal. Ha azonban ez az Ön részéről megvan, igényelhető a támogatás. A TB jogviszonyra vonatkozó előírást ugyanis elegendő egyik félnek teljesíteni.

Dani szerint:

2019-08-05 - 13:57

Jó napot!
Az lenne a kérdésem, hogy a 3 vagy több gyermek esetén a 2 év folyamatos jogviszont meg lehet-e osztani? Pl. 1 évig nappali tagozatos egyetemi hallgató, a következő 1 évben pedig egyéni vállalkozó (TB által biztosított) jogviszony?
Köszönöm a választ.

Hitelnet.hu szerint:

2019-08-12 - 10:53

Kedves Dani!
Igen, a kéféle jogviszony összeadódik.

Misi szerint:

2019-07-29 - 18:22

Üdvözlöm!
Élettársammal igényelnénk csokot használt lakásvásárlásra. Tb biztosítási jogviszonyom igazoltam a bank felé. A bank kéri a gyesen lévő párom tb jogviszony igazolását is.
Szükség van erre?

Hitelnet.hu szerint:

2019-07-31 - 10:18

Kedves Misi!
A vonatkozó kormányyrendelet rögzíti, hogy élettársak, házastársak CSOK igénylése esetén elegendő az egyik félnek igazolnia a szükséges TB jogviszonyt.

Mária szerint:

2019-07-28 - 20:13

Jó napot kívánok!
Ha én már 8 éve egyedülálló szülő vagyok, 26 évesen itt vagyok 3 gyerekel és nincs munkahelyem se, akkor így hogy jár?

Hitelnet.hu szerint:

2019-07-29 - 14:37

Kedves Mária!
Munkahely hiányában sajnos nem rendelkezik a CSOK jogosultsághoz szükséges TB jogviszonnyal.

Gábor szerint:

2019-07-26 - 23:02

Szép napot.
Nekünk 3 gyerekünk van. Házasok vagyunk. Tb jogviszonyom megszakítás nélküli közmunka 2 évig, illetve 8 napos megszakítással munkaerőpiac 1 éve már.
Megfelelek-e a falusi csok-ra?

Hitelnet.hu szerint:

2019-07-30 - 13:50

Kedves Gábor!
A 10 milliós CSOK jogosultsághoz legalább 2 éves TB jogviszony szükséges, melybe a közmunka sajnos nem számít bele.

Szilvia szerint:

2019-07-26 - 13:54

Jó napot kívánok!
A falusi csokot szerettük volna elintézni, de gyeden lévő vagyok, nem államilag kapom, hanem munkahely által 717 nap van folyamatos jogviszony, de mégis a tb azt írja az igazoláson, hogy nem felelt meg, de nem értem, hogy miért.
Tudnának-e ebben nekem segíteni.
Válaszukat előre is köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2019-07-29 - 12:45

Kedves Szilvia!
A kérdésre az ebben illetékes egészségbiztosító tud Önnek pontos választ adni.

Réka szerint:

2019-07-25 - 14:05

Ha én 2017. 01. 31-ig dolgoztam és utána gyeden voltam, most meg 2019.02.16. óta gyesen vagyok, igénybe tudom-e venni a csokot, ha most nem dolgozom?

Hitelnet.hu szerint:

2019-07-29 - 09:46

Kedves Réka!
Ha korábbi munkaviszonya jelenleg is fennáll, úgy információink szerint kiadható a jogosultsághoz szükséges TB jogviszony igazolás. Pontos tájékoztatást ez ügyben a területileg illetékes NAV tud Önnek adni.

Ilona szerint:

2019-07-24 - 10:42

Üdvözlöm!
Egy gyermekem van, akit egyedülállóként fogadtam örökbe. Van egy párom, aki jelenleg az élettársam, szeptemberben pedig már a férjem lesz. A kislányunknak jogilag nem vér szerinti és nem örökbefogadó apja. Ebben az esetben igényelhetjük a 300 ezer forint falusi CSOK-ot felújításra? Nekem nincs meg jelenleg a tb jogviszony ehhez, neki igen. Köszönöm a válaszát előre is!

Hitelnet.hu szerint:

2019-07-29 - 08:46

Kedves Ilona!
Véleményünk szerint fenti esetben is igényelhető a támogatás.

Lajos szerint:

2019-07-17 - 21:08

Jó estét.
Azt szeretném kérdezni, hogy nekem 37 nap megszakítással van meg a 2 évem, hogy így lehet-e igényelni a falusi csokot?

Hitelnet.hu szerint:

2019-07-17 - 22:05

Kedves Lajos!
A 2 éves TB jogviszonyban 30 nap megszakításnál nem lehet több, így sajnos a leírt esetben nem áll fenn a jogosultság.

Teréz szerint:

2019-07-12 - 19:39

Hérom éve gyesen vagyok. 3 gyerek van.
Érdeklődnék a tb jogviszonyba beleszámít-e falusi csoknál?

Hitelnet.hu szerint:

2019-07-15 - 10:15

Kedves Teréz!
Ha a gyes mellett nincsen fennálló munkaviszonya, akkor önmagában a gyes sajnos nem keletkeztet TB jogviszonyt.

Viktória szerint:

2019-07-11 - 12:29

Hasznos

Heni szerint:

2019-07-10 - 18:16

2018. március 15-től benyújtáskor szükséges, a magyar társadalombiztosítási rendszerben megvalósuló jogviszony kiváltható, valamely másik Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam társadalombiztosítási rendszerének hatálya alatt fennálló biztosítotti jogviszonnyal, AMENNYIBEN a az igénylő – házaspár, illetve élettárs esetén legalább az egyik fél – teljes bizonyító erejű magánokiratban vállalja, hogy a támogatási szerződés megkötését követő 180 napon belül a magyar társadalombiztosítási rendszerben biztosítottá válik.
Kérdésem az lenne, hogy a bemásolt szöveg mit jelent? Mármint ha nincs meg 2 évem, de nyilatkozom, hogy 180 napon belül meglesz, akkor is megkaphatom a 3 gyerekre a támogatást?

Hitelnet.hu szerint:

2019-08-17 - 07:50

Kedves Heni!
Sajnos nem. A 2 éves TB jogviszonynak mindenképpen meg kell lenni a CSOK kérelem benyújtásakor. Amennyiben jelenleg külföldi TB jogviszonya van, akkor az is elfogadható, ha vállalja, hogy 180 napon belül magyar TB jogviszonyt létesít.

Renáta szerint:

2019-07-08 - 09:14

A sima csokhoz hány év TB jogviszony kell?
S kell-e hitelbírálat?
A válaszukat köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2019-08-23 - 14:24

Kedves Renáta!
A normál CSOK-hoz – amennyiben legalább 3 gyermek után történik az igénylés – minimum 2 éves, a többi esetben legalább 180 napos TB jogviszony szükséges. Hitelbírálat nincs csak CSOK igénylés esetén, jogosultsági vizsgálat vizsont van.

Réka szerint:

2019-05-29 - 07:04

Tisztelt Cím,
kérdésem az lenne, hogy jelenleg álláskereső vagyok, aktív korúak ellátásában részesülök, előtte egy éves határozott idejű szerződésem volt (2018-2019-ig). Párom egy éve egyéni vállalkozó.
Ebben az esetben is igényelhető a CSOK? Illetve egy, maximum két gyerek vállalása esetén, használt házra milyen összegben?
Válaszukat köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-29 - 09:19

Kedves Réka!
A CSOK jogosultsághoz 2 gyermek esetén elegendő 180 napos folyamatos TB jogviszony, melyben legfeljebb 30 nap megszakítás lehet. A támogatási összeg ez esetben 1.430.000 Ft.

Andrea szerint:

2019-05-22 - 13:20

Üdvözletem,
magyar állampolgár vagyok, élettársi kapcsolatban élek gyermekeim apjával. Három közös gyerekünk van, párom szerb állampolgár. Jelenleg Máltán élünk és szeretnénk haza költözni. Én 2018 októberétől állok folyamatos TB jogviszonyban.
Csok igénybevételével szeretnék egy házat megvásárolni Tóalmáson, mely 55 négyzetméter jelenleg, tetőtere beépíthető, minden engedéllyel rendelkezik. Szeretnék falusi csokot igénybe venni ezek után.
Megkérem jelezze felém, hogy elegendő-e az én TB jogviszonyom? A páromnak idei év szeptemberében lesz kétéves TB jogviszonya.
Megvásárolhatjuk-e CSokkal a nevezett ingatlant, ami jelenleg, bár már elkezdődött a fenti rész kialakítása, ami plusz 55 négyzetmétert jelent, csak 55 négyzetméterrel rendelkezik a tulajdoni lapon?
Válaszukat várom!
Üdvözletem,
Andrea

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-22 - 14:56

Kedves Andrea!
A falusi CSOK jogosultsághoz 3 gyermek esetén legalább 2 éves TB jogviszony szükséges. Küldöldi TB jogviszony is elfogadható, de csak akkor, ha a magyar állampolgár és az a személy, akit a magyar állampolgárságról szóló törvény alapján magyar állampolgárnak kell tekinteni, a kérelem benyújtásának időpontjában kereső tevékenysége alapján valamely másik állam társadalombiztosítási rendszerének hatálya alatt áll és ezt az illetékes külföldi hatóság által kiállított igazolással igazolja, valamint teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan vállalja, hogy a támogatási szerződés megkötését követő 180 napon belül a Tbj. 5. §-a szerinti biztosítottá válik. Az Ön TB jogviszonya adott esetben akkor lenne elfogadható, ha a kérelem benyújtásakor meglenne a folyamatos 2 éves jogviszony. Párja fenti feltétel vállalására szerb állampolgár lévén sajnos nem jogosult.

Timea szerint:

2019-05-21 - 17:31

Tiszteletem, a kérdésem a következő, egy éve vásároltunk használt házat, 3 gyerekre vettünk fel Csokot, a település benne van a falusi Csok listán.
Kérdésem, hogy bővitésre igényelhetjük az új Csokot? Ebben az esetben csökkentik az összeget az elöző Csokkal?

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-22 - 10:37

Kedves Tímea!
A falusi CSOK keretében igényelhető a támogatás bővítésre anélkül, hogy a vásárláshoz felvett összeggel csökkenteni kellene a bővítésre adható maximum 5M Ft-os támogatást. A feltételekről bővebb információt ITT talál.

András szerint:

2019-04-17 - 21:53

Jó estét!
Elsősorban az lenne a kérdésem, hogy nekem van munkahelyem, de csak olyan munkahely, ami a felső Tisza vidék.
Arra ki tudom használni a falusi csokot? 3 gyermekem van.
A válaszukat előre is köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-18 - 07:14

Kedves András!
A CSOK jogosultságot nem befolyásolja az, hogy hol található a munkahely. Ha rendelkezik a szükséges TB jogviszonnyal, a CSOK jogosultsághoz szükséges TB jogviszony igazolás kiadható. Erről további információt a területileg illetékes egészségbiztosító tud adni Önnek.

József szerint:

2019-04-04 - 19:33

A hétvége és a táppénz, beteg szabadság beleszámítódik a 180 napba vagy kiveszik belőle?

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-05 - 09:38

Kedves József!
A TB jogviszonyba beleszámít a hétvége és a táppénz is.

Krisztina szerint:

2019-04-01 - 12:45

Üdvözlöm!
A férjem 3 éve külföldön dokgozik, én itthon vagyok 4 gyerekkel. Érdeklődnék, hogy a férjem kinti tb jogviszonya elfogadható-e, illetve, ha ő továbbra is külföldön dolgozna, én itthon találnék munkát 180 napon belül, az megfelelne-e a feltételeknek. Szeptembertől kezdi a kicsi az ovit, gondoltuk nyáron megpróbálnánk megigényelni.
Köszönöm a válaszát!

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-02 - 14:31

Kedves Krisztina!
A külföldi TB jogviszony elfogadható, de ebben az esetben férjének kellene vállalni, hogy 180 napon belül magyarországi TB jogviszonyt létesít. Ön ezt nem vállalhatja helyette, ha nem Ön igazolja a szükséges TB jogviszony fennállását a kérelem benyújtásakor.

Krisztina szerint:

2019-03-28 - 16:24

Jó napot.
2 éve gyeden vagyok és még a picivel 1 év van belőle.
Jogosult vagyok a csokra 4 gyermekkel?

Hitelnet.hu szerint:

2019-03-28 - 23:43

Kedves Krisztina!
Ha a gyed mellett korábbi munkaviszonya jelenleg is fennáll, akkor elvileg rendelkezik a CSOK jogosultsághoz szükséges TB jogviszonnyal.

Renáta szerint:

2019-03-21 - 19:44

Jó estét kívánok!
Érdeklődnék, hogy csok támogatás esetén használt vagy új lakáshoz is 2 év kell ledolgozva legyen? Milyen munka számít ebbe? Hány órában dolgozoknak? Közmnnkások is igényelhetik használt vagy új lakásra?

Hitelnet.hu szerint:

2019-03-22 - 12:38

Kedves Renáta!
Használt lakás vásárlásához igényelt CSOK esetén elegendő a 180 napos TB jogviszony.
Amennyiben új építésű lakásra, 3 vagy annál több gyermek után igényelnék a CSOK-ot, akkor legalább 2 éves folyamatos TB jogviszony szükséges.
Részmunkaidős állás is megfelelő lehet. Közmunkából származó jogviszony is elfogadható, de csak használt lakás vásárlásához igényelt CSOK esetén.

Sándor szerint:

2019-03-18 - 13:11

Érdeklődni szeretnék. 4 gyermeket nevelünk. Ausztriai Tb jogviszony elég a10+10-hez, új ház építéséhez?
Előre is köszönöm!
Sándor

Hitelnet.hu szerint:

2019-03-18 - 13:11

Kedves Sándor!
A jogosultsághoz elegendő a legalább 2 éves ausztriai TB jogviszony, de a külföldi munkavállalónak vállania kell, hogy a támogatási szerződés megkötését követő 180 napon belül magyarországi TB jogviszonyt létesít.

Erzsike szerint:

2019-03-16 - 17:27

Gyesen vagyok és érdekelne, hogy felvehettem-e csok támogatást?

Hitelnet.hu szerint:

2019-03-18 - 13:24

Kedves Erzsike!
CSOK-ra akkor lehet jogosult, ha a gyes mellett korábbi munkaviszonya is fennáll.

Zoltán szerint:

2019-03-15 - 18:35

Üdvözlöm.
Érdeklődnék, hogy ha én Ausztriában dolgozom és ott vagyok 8 órában bejelentve, viszont a magyar tb felé az E106 os nyomtatványon bejelentettem a tb jogviszonyom és él is a tb-m Magyarországon (zöldbe van), akkor igényelhetem 2 gyerekre a csokot?
Köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2019-03-18 - 12:36

Kedves Zoltán!
Ha Magyarországon csak egészségbiztosítást fizet, akkor magyar TB jogviszonnyal nem rendelkezik. A külföldi munkaviszonya alapján ez esetben is jogosult lehet CSOK-ra két gyermek után, de vállalnia kell, hogy a támogatási szerződés megkötését követő 180 napon belül magyarországi TB jogviszonyt létesít.

Beáta szerint:

2019-03-14 - 13:09

Aki aktív korúak ellátásban részesül és a tb-t fogják belőle, akkor az a személy is jogosult a csokra?

Hitelnet.hu szerint:

2019-03-18 - 09:00

Kedves Beáta!
Javasoljuk, hogy keresse fel a területileg illetékes egészségbiztosítót, ahol pontos választ kaphat kérdésére.

L-né szerint:

2019-03-08 - 12:46

Jó napot kívánok!
Érdeklődni szeretnék, hogy határozott vagy határozatlan idő kell a használt lakásvásárláshoz? Most egy évre vették fel a férjemet, de folyamatos hosszabbítás van.
Válaszát előre is köszönöm.
L-né

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-13 - 00:29

Kedves Asszonyom!
A határozott és határozatlan idejű munkaviszony egyaránt megfelelő a CSOK jogosultsághoz, ha legalább 180 napja folyamatosan fennáll, legfeljebb 30 nap megszakítással.

Beáta szerint:

2019-03-01 - 10:17

Üdv.
Érdeklődni szeretnék arról, hogy a napi bejelentés is beleszámít a TB jogviszonyba?

Hitelnet.hu szerint:

2019-03-01 - 23:17

Kedves Beáta!
Információink szerint napi bejelentés alapján nem adható ki a CSOK jogosultsághoz szükséges TB jogviszony igazolás. Erről további pontos tájékoztatást a területileg illetékes egészségbiztosító tud adni Önnek.

Orsolya szerint:

2019-02-28 - 07:09

Üdvözlöm!
Az elmúlt 6 évben 1 hónap megszakításom volt egyszeri alkalommal a munkaviszonyomban, de az az egy hónap sajnos 2018. májusa (ami ugye 31 napos hónap).
Kérdésem, hogy van-e mód esetleg valamiféle méltányosság gyakorlására, hogy igénybe vehessem a 3 vállalt gyermek után felvehető CSOK-ot? Vagy ez az 1 nap plusz megszakítás (a megengedett 30 naphoz képest) ezt lehetetlenné teszi?
Válaszát előre is köszönöm!

Hitelnet.hu szerint:

2019-03-13 - 10:20

Kedves Orsolya!
A 30 napot meghaladó megszakítás sajnos már nem megfelelő. Méltányossági lehetőségről nincs információnk.

Mária szerint:

2019-02-27 - 12:44

Üdvözlöm!
Szeretném megkérdezni, hogy a 10 milliós CSOK-hoz a 2 év tb jogviszonyt külföldi munkavállalással tudnánk igazolni, ehhez elfogadják-e?
A 2 év jogviszony alatt legfeljebb 30 nap megszakítás lehet. Ezt úgy kell értenem, hogy ha esetleg több munkahely volt, akkor a munkahely váltások közötti időszakokat összeszámolva maximum 30 nap lehet vagy pedig két munkahely között maximum 30 nap telhet el? Például a párom 3 munkahelyen dolgozott ez idő alatt és két munkahely között van hogy 1-2 nap telt el, de van hogy 2 hét.
Várom válaszát.
Köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2019-02-27 - 14:36

Kedves Mária!
A 2 éves TB jogviszony EGT állambeli jogviszonnyal is igazolható. A 2 évben összesen 30 nap megszakítás lehet, akár több munkahely között is.

Krisztina szerint:

2019-02-26 - 22:27

Üdv.
Érdeklődni szeretnék, hogy a csok igényléséhez szükséges-e a 6 hónap munkaviszony és a NAV-tól az igazolás? Ha új ház építésére szeretnénk kihasználni a csokot kell-e önerő hozzá?

Hitelnet.hu szerint:

2019-02-27 - 10:10

Kedves Krisztina!
A CSOK jogosultsághoz legalább 180 napos TB jogviszony szükséges. Erről részletek tájékoztatást fenti bejegyzésünkben talál. Feltétel a köztartozásmentesség, erről azonban nem szükséges benyújtani NAV igazolást, a CSOK kérelemben e tényről tett nyilatkozat is elfogadható. Az önerő kérdés szempontjából meghatározó az építkezés bekerülési költsége és egyéb forrásai. Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű hitel- és CSOK ügyintézést is!

Anna szerint:

2019-02-26 - 22:24

Meglévő 3 gyerekre új épétésnél ha felnőttoktatási intézmény nappali tagozatos tanuló vagyok, kell-e kérnem tb jogviszony igazolást 2 évről? Vagy elég csak az iskolai igazolást vinnem?

Hitelnet.hu szerint:

2019-02-27 - 10:02

Kedves Anna!
A vonatkozó kormányrendelet értelmében jogosult a támogatásra az a személy, aki a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytat és erről büntetőjogi felelősség vállalásával teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan nyilatkozik vagy a felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulást a felsőoktatási intézmény által kiállított igazolással támasztja alá.

Kamilla szerint:

2019-02-25 - 18:50

Jó estét!
Olyan kérdésem lenne, hogy gyesre fel lehet venni a Csokot?

Hitelnet.hu szerint:

2019-03-12 - 13:33

Kedves Kamilla!
A CSOK jogosultsághoz legalább 180 napos TB jogviszony szükséges, ami akkor áll fenn, ha a gyes mellett korábbi munkaviszonya is megvan.

Ibolya szerint:

2019-02-20 - 10:52

Igénybe vehető a kedvezményes csok, ha nem bankszámlára megy a bér, de van 4 gyermek a családban?

Hitelnet.hu szerint:

2019-03-07 - 13:34

Kedves Ibolya!
A jogosultságot nem zárja ki, ha a munkabér nem bankszámlára érkezik. Feltétel azonban a legalább 180 napos vagy 2 éves TB jogviszony. A további feltételekről honlapunkon tájékozódhat.

T szerint:

2019-02-19 - 20:39

Azt szeretném kérdezni, hogy a 10 milliós támogatásra nőknél, 3 év munkaviszony a feltétel, ez egy munkahelyen eltöltött folyamatos 3 évet jelent, vagy akár több munkahelyen, összeadva az éveket?

Hitelnet.hu szerint:

2019-03-07 - 13:09

Kedves T!
A pontos részletek még nem ismertek. Valószínűleg nem lesz feltétel, hogy ugyanazon munkahelyen legyen meg a 3 éves munkaviszony, de a folyamatosság – bizonyos megszakítással – elvárás lesz. A vonatkozó kormányrendelet kihirdetése után honlapunkon részletes tájékoztatást teszünk közzé a feltételekről. Addig is kérjük, kövesse új bejegyzéseinket!

Sz-né szerint:

2019-02-19 - 08:26

7 hónapot betöltötte a kisebbik fiam. A kicsivel GYED-en vagyok. A nagyobb 33 hónapos.
Igényelhetem-e a CSOK-ot? Munkaviszonyban állok, határozatlan időre.

Hitelnet.hu szerint:

2019-02-26 - 15:12

Kedves Asszonyom!
Mivel korábbi munkaviszonya jelenleg is fennáll, ezért a leírtak alapján rendelkezik a CSOK jogosultsághoz szükésges TB jogviszonnyal.

Gábor szerint:

2019-02-14 - 05:31

Családommal jelenleg Németországban élünk. Idén szeretnénk megigényelni a CSOK-ot, azon belül is csak az 5 millió Forint ÁFA visszaigénylést. Viszont csak 2 év múlva szeretnénk hazaköltözni. Mindkettőnknek van érvenyes biztosítása jelenleg.
Kérdésem, hogy elegendő-e, ha egyikünk az elbírálás idejére csak munkavállalói jogviszonyt létesít? Későbbiekben elenőrzik ennek meglétét?
Köszönöm valaszat!

Hitelnet.hu szerint:

2019-02-20 - 08:38

Kedves Gábor!
A németországi TB jogviszony is elfogadható, de a jogviszonyt igazoló félnek vállania kell, hogy a támogatási szerződés megkötését követő 180 napon belül magyarországi TB jogviszonyt létesít. Ezt igazolni is szükséges. Az adó-visszatérítési támogatásra vonatkozó további feltételekről IDE kattintva tájékozódhat.

Gabesz szerint:

2019-02-11 - 20:57

2 gyermekünk van, szeretnénk még 1 gyermeket vállalni. Új lakás vásárlását tervezzük. A feleségem gyesen van, nekem viszont volt 4 nap megszakítás a tb jogviszonyomban az elmúlt egy évben.
Így is jogosult vagyok a 3 gyerekre felvehető 10+15 millió forintos csokra?

Hitelnet.hu szerint:

2019-02-18 - 08:14

Kedves Gabesz!
A 10 milliós CSOK jogosultsághoz szükséges legalább 2 éves TB jogviszonyban legfeljebb 30 nap megszakítás megengedett.

Milán szerint:

2019-02-11 - 20:02

Tisztelt hitelnet.hu!
Külföldön élünk, Magyarországon szeretnénk ÚJ HÁZAT építeni és hazaköltözni. Azt hallottam, hogy a használatba vételi engedélyt követő 180 napon belül kell tb jogviszonyt létesíteni, nem pedig a csok szerződés aláírása után 180 napon belül.
Nehéz lenne egy félkész házba beköltözni és munkát vállalni…
Előre is köszönöm a választ.

Hitelnet.hu szerint:

2019-02-17 - 23:37

Kedves Milán!
A hatályos kormányrendelet értelmében az EGT állambeli TB jogviszonyt igazoló támogatott személynek továbbra is azt kell vállalnia, hogy a támogatási szerződés megkötését követő 180 napon belül létesít magyarországi TB jogviszonyt. (16/2016. (II.10.) kormányrendelet 31. § (4) bekezdés: “Az (1) bekezdés a) pontjában, valamint a (2) bekezdésben foglaltakat nem kell alkalmazni, ha az 5. § a) pontja szerinti igénylő – házastársak, fiatal házaspár vagy élettársak esetén legalább az egyik fél – a kérelem benyújtásának időpontjában kereső tevékenysége alapján valamely másik Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam társadalombiztosítási rendszerének hatálya alatt áll és ezt az illetékes külföldi hatóság által kiállított igazolással igazolja, valamint teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan vállalja, hogy a támogatási szerződés megkötését követő 180 napon belül a Tbj. 5. §-a szerinti biztosítottá válik.”)

Julcsi szerint:

2018-12-10 - 13:48

Érdeklődnék, angliai munkaviszonyom van, 10 éves, 3 gyermekkel szeretnek hazaköltözni. A tb az angol, egy teljes évre tudják igazolni, nem bontjak le hónapokra vagy a fizetesi lapon van feltüntetve.
Ezt így elfogadják?
Köszönettel.

Hitelnet.hu szerint:

2018-12-11 - 10:54

Kedves Julcsi!
Információink szerint az EGT részes államokban teljesített TB jogviszony igazolására az Európai Bizottság internetes oldalán szereplő intézmények által kiállított vagy ezen intézmények által felülhitelesített igazolások fogadható el. Az E104 nyomtatványon, az S041 nyomtatványon, illetve a nem formanyomtatványon kiállított jogviszony igazolás is elfogadható. A Bizottság E1. számú határozata értelmében, az illetékes hatóság nem minden esetben az E104 nyomtatványon vagy annak hordozható változatán, az S041 nyomtatványon jelöli meg a biztosítási időszakot, hanem lehetőség van bármilyen – természetesen hivatalos – formában listázva igazolni az ügyfél biztosítási időszakait, feltüntetve azt is, hogy milyen jellegű jogviszonyból származik.
További tájékoztatást e kérdésben az érintett hitelintézet tud adni Önnek.

Éva szerint:

2018-12-09 - 07:44

Üdvözlöm!
Érdeklődnék, hogy jól értelmezem-e, hogy 3 gyerekes 10M-os CSOK-hoz ha fennálló munkaviszony mellett vagyok GYED-en, akkor megkapom a TB igazolast? Legalább 2006 óta folyamatos a munkaviszonyom.

Hitelnet.hu szerint:

2018-12-11 - 10:05

Kedves Éva!
Információink szerint megkaphatja fenti esetben a jogviszony igazolást. Konkrét esetben javasoljuk azonban az ügyben a területileg illetékes egészségbiztosító megkeresését.

Anita szerint:

2018-11-24 - 08:28

Üdvözlöm!
Az lenne a kérdésem, hogy ha gyes mellett egy egyszemélyes Kft. Ügyvezetője vagyok Megbízási jogviszonnyal, akkor az TB jogviszonynak minősül-e? 4 gyermek után, használt lakásra szeretném igénybe venni a Csok-ot.
Köszönöm!

Hitelnet.hu szerint:

2018-11-26 - 08:34

Kedves Anita!
A díjazás ellenében munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében (megbízási szerződés alapján, egyéni vállalkozónak nem minősülő vállalkozási jogviszonyban) személyesen munkát végző személy, amennyiben az e tevékenységéből származó, tárgyhavi járulékalapot képező jövedelme eléri a minimálbér harminc százalékát, illetőleg naptári napokra annak harmincad részét, vagyis 2018. január 1-jétől a 138.000,- Ft-os minimálbérre tekintettel a biztosítási kötelezettség a havi 41.400,- Ft-os jövedelem esetén áll fenn. További pontos tájékoztatást a kérdésben illetékes egészségbiztosító tud adni Önnek.

Anikó szerint:

2018-11-20 - 04:35

Üdvözlöm!
Föállású anya vagyok, de mellette 2017 áprilisától dolgoztam 2 órában bejelentve és 2018 júliusától már 6 bejelentett órában dolgozok a főállasú anyaság mellett. Egyedülálló 4 gyerekes anyakènt jogosult lehetek-e a csokra?

Hitelnet.hu szerint:

2018-11-21 - 10:11

Kedves Anikó
Információink szerint részmunkaidős állás esetén is fennáll a TB jogviszony. A CSOK igényléshez szükséges igazolás kiadhatóságáról pontos tájékoztatást a területileg illetékes egészségbiztosító tud adni Önnek.

Elemér szerint:

2018-11-12 - 06:33

Ápolási díjban részesül a párom, élettársam. Igénybe vehető-e a CSOK valamelyik formája? Ha igen, hány hónap után? Nekem több éves munkaviszonyom van, de sajnos csak 2020-ban lesz tiszta az erkölcsi bizonyítványom.

Hitelnet.hu szerint:

2018-11-14 - 10:15

Kedves Elemér!
Élettársak (házastársak) kizárólag együttes igényléssel lehetnek jogosultak CSOK-ra. Az ápolási díjról szóló határozat ugyan helyettesíti a TB jogviszony igazolást, de mindkettejüknek meg kell felelni a CSOK feltételeknek egyéb – például az erkölcsi bizonyítvány – tekintetében is.

Andrea szerint:

2018-11-09 - 13:50

Üdvözlöm!
Építésre szeretnénk csokot igényelni. Férjemnek külföldön több éves folyamatos jogviszonya van. Nekem 5 hónap folyamatos jogviszonyom volt külföldön, majd 30 napig nem volt munkám és azután Magyarországon kezdtem el dolgozni (hitelfelvételnél 3 havi jogviszony lesz ez).
Jogosultak vagyunk a 2.6 milliós csokra?
Andrea

Hitelnet.hu szerint:

2018-11-09 - 14:17

Kedves Andrea!
A legalább 180 napos folyamatos TB jogviszonyban legfeljebb 30 nap megszakítás lehet. Ha Ön ezt nem lépte túl, akkor elfogadható a TB jogviszony a CSOK-hoz. Ellenkező esetben férje TB jogviszonya vehető figyelembe, de csak azzal a feltétellel, ha vállalja, hogy a támogatási szerződés megkötését követő 180 napon belül magyarországi TB jogviszonyt létesít.

Martina szerint:

2018-11-06 - 22:29

Azt szeretném megkérdezni, hogy ha visszamenőleg kifizetem a 6 hónapot, akkor utólag ad igazolást róla a társadalombiztosító? Azt elfogadjak a csokhoz úgy?

Hitelnet.hu szerint:

2018-11-08 - 14:48

Kedves Martina!
Visszamenőlegesen nem keletkeztethető társadalombiztosítási jogviszony.

Erzsébet szerint:

2018-11-02 - 14:59

Én közfoglalkoztatott vagyok.
Így nem vehetem fel a csokot?

Hitelnet.hu szerint:

2018-11-06 - 09:46

Kedves Erzsébet!
Használt lakás vásárlása esetén közfoglalkoztatottak számára is kiadható a CSOK igényléshez szükséges TB jogviszony igazolás.

Brigi szerint:

2018-10-31 - 12:51

Jó napot!
Én 3 gyermekemre szeretném a csokot felvenni egyedülállóként.
A kérdésem az lenne, hogy új lakásvásárlásra is elég a 6 hónap bejelentett munkahely?

Hitelnet.hu szerint:

2018-10-31 - 14:24

Kedves Brigi!
Az új építésű lakás vásárlásához igényelhető 10 milliós CSOK jogosultsághoz legalább 2 éves, folyamatos TB jogviszony szükséges. Minderről bővebben fenti bejegyzésünkből tájékozódhat.
Az új lakásvásárlásra vonatkozó CSOK feltételeket IDE kattintva ismerheti meg.

Delia szerint:

2018-10-08 - 07:37

Üdvözlöm!
Fiatal házasként, 2 vállalt gyermekkel, használt lakásra szeretnénk igénybe venni a CSOK-ot, 2019 nyarán. A férjem most vált munkát, okt. 5-ig van munkaviszonya és elképzelhető, hogy nem lesz folytatólagos, vagyis várhatóan okt. közepén állna újra munkába, így 2 hét kiesne. Tudomásom szerint ilyenkor 1 hónapig passzívan még tart az egészségügyi biztosítása, de ez elfogadható az igénylésnél? 3 éve folyamatosan dolgozik egyébként és nekem is tartós a munkaviszonyom, de fél év hosszú idő, tehát a válasz úgy érdekel, hogy most csak a férjemet és az ő biztosítását vesszük figyelembe.
Köszönöm!

Hitelnet.hu szerint:

2018-10-08 - 08:04

Kedves Delia!
Az a lényeg, hogy a legalább 180 napos TB jogviszonyban 30 napnál hosszabb megszakítás ne legyen.

Klaudia szerint:

2018-10-04 - 15:06

Üdvözlöm.
Érdeklődnék, hogy főállású anyaságin vagyok, a legkisebb gyermek 3 éves, a középső 6, a nagyobb lány 11 éves.
Válófélben vagyok és érdekelne, hogy egyedülállóként jogosult lennék-e a Csok-ra?
Várom válaszukat.
Köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2018-10-07 - 21:40

Kedves Klaudia!
A CSOK jogosultsághoz legalább 180 napos folyamatos TB jogviszony szükséges, a főállású anyasági azonban nem keletkeztet TB jogviszonyt.Ebben az esetben a támogatásra sajnos nem lehet jogosult.

Ildikó szerint:

2018-09-24 - 18:18

Üdvözlöm,
20 éve dolgozom bejelentett munkahelyen, tavaly és idén összesen 30 nap nem biztosított időm van. 3 gyerekre új ház építésre szeretnék csokot és hitelt felvenni.
Ez esetben, ha jól értelmezem, a tb igazolás feltételének hiteligényléskor megfelelek?
Tisztelettel.
Ildikó

Hitelnet.hu szerint:

2018-09-25 - 05:39

Kedves Ildikó!
Igen, a 2 éves TB jogviszonyban összesen 30 nap megszakítás megengedett.

Vilmos szerint:

2018-09-10 - 05:41

Tisztelt Hölgyem/Uram!
3 gyerek után szeretnénk megigényelni a 10+10-es CSOK-ot házépítésre. A ház már épül, megvettük a telket, és már egy nem kis összeget le is tettünk az építkezés első fázisára.
2016 júliusában Németországban kezdtem el dolgozni Freiberuflerként. Ez talán a magyar egyéni vállalkozónak felel meg. Ott én nem kötöttem egészségbiztosítási szerződést, hanem itthon volt lakcímem, és havonta fizettem a 7050 Ft egészségügyi szolgáltatási járulékot (azt hittem, hogy ezzel akkor nekem van itthon komplett TB-m). 2017 októberétől dolgozom Magyarországon alkalmazottként. Most egy hete voltunk az OEP-nél, hogy kérjük a 2 éves folyamatos TB jogviszonyról az igazolást, de el lettünk hajtva.
Mit tudunk tenni ebben az esetben a kivitelezővel való egyezkedésen kívül? Biztosan elúszott most ez a hajó, és csak és kizárólag 2019 októberében tudjuk majd megigényelni a 10+10-et, vagy esetleg van még valami megoldás?
Köszönöm!
Üdvözlettel:
Vilmos

Hitelnet.hu szerint:

2018-09-10 - 05:50

Kedves Vilmos!
Amennyiben a két éves TB jogviszony sem a magyar, sem a német hivatal által – akár együttesen – nem igazolható le, úgy sajnos igénylésüket most nem tudják beadni. Erre csak akkor lesz lehetőségük, ha kiadható lesz a szükséges igazolás az egészségbiztosító által.

Csaba szerint:

2018-09-09 - 11:59

Párommal mindketten Ausztriában dolgozunk, jelenleg Gyesen van iker kislányainkkal. Ahogy olvasom a 180 napos folyamatos jogviszonyt tudom igazolni a kinti munkahelyemmel, viszont vállalnom kell, hogy 180 napon belül Magyarországon munkát vállalok.
Kérdésem a következő lenne: Fel kell ehhez mondanom a kinti főállású, heti 40 órában bejelentett munkahelyemet vagy elég, ha ez mellett részmunkaidőben másodállást vállalok? Ha igen, akkor hány órában kell ezt megtennem?
Köszönöm válaszát!

Hitelnet.hu szerint:

2018-09-10 - 05:35

Kedves Csaba!
Információink szerint a kinti főállással párhuzamosan létesíthető részmunkaidős másodállás Magyarországon. Azt, hogy ezzel a CSOK jogosultsághoz megfelelő TB jogviszony milyen módon keletkeztethető, célszerű előzetesen a területileg illetékes egészségbiztosítóval egyeztetni.

Réka szerint:

2018-08-28 - 15:31

Kedves Cím!
Érdeklődnék, hogy amennyiben osztrák munkaviszonyom van, milyen feltétellel kapok Csok támogatást egyedülállóként 2 gyermekre?
Köszönöm!

Hitelnet.hu szerint:

2018-08-28 - 15:50

Kedves Réka!
Fenti bejegyzésünkből tájékozódhat arról, hogy külföldi munkaviszony esetén milyen TB jogviszonyra vonatkozó előírásnak kell eleget tenni.

Katalin szerint:

2018-08-20 - 23:43

Üdvözletem. Köszönöm szépen a válaszukat.
Az lenne most a kérdésem, hogy Írországban élek, azt tudom, hogy 2 év itteni TB szükseges hiteles fordítással a 10+10 milliós CSOK-hoz Új építésű ingatlan vásárlásához. 3 gyermekem van. Szeretnénk haza költözni.
Otthon alá kell írnom, hogy 180 napon belül fizetem a TB-t. Lehetséges, hogy fizetem vagy bejelentett munkahely szükséges vagy esetleg mint egyéni vállalkozó fizethetem?
Köszönöm válaszukat.
Tisztelettel.

Hitelnet.hu szerint:

2018-08-21 - 05:15

Kedves Katalin!
Nem elegendő az egészségbiztosítási fizetése, az ugyanis még nem keletkeztet TB jogviszonyt. Munkahelyet szükséges létesíteni, ami lehet egyéni vállalkozás is.

Katalin szerint:

2018-08-17 - 22:09

Ha főállású anya vagyok, beleszámít a TB jogviszony?
Köszönöm válaszát.
Tisztelettel.

Hitelnet.hu szerint:

2018-08-18 - 05:54

Kedves Katalin!
Főállású anyaság információink szerint nem keletkeztet társadalombiztosítási jogviszonyt.

István szerint:

2018-07-20 - 07:56

Házaspár esetén a férj igazolt külföldi tb. jogviszonya mellé jó-e a feleség 180 napon belüli magyar jogviszony igazolása? A feleség jelenleg osztrák gyesen van.

Hitelnet.hu szerint:

2018-07-20 - 08:00

Kedves István!
A 180 napon belüli magyar TB jogviszony létesítését az az igénylő teljesítheti, aki a jogosultsághoz szükséges igazolást be tudja nyújtani a kérelemmel.

Krisztián szerint:

2018-07-13 - 09:46

Üdvözletem.
Azt szeretném kérdezni, hogy a közmunkások is jogosultak a CSOK-ra?

Hitelnet.hu szerint:

2018-07-13 - 10:06

Kedves Krisztián!
A közfoglalkoztatási jogviszonyban lévők a használt lakás vásárlására és bővítésére vonatkozó CSOK-ra lehetnek jogosultak, ha megvan a 180 napos folyamatos TB jogviszonyuk és teljesülnek a további CSOK feltételek is, melyekről ITT és ITT tájékozódhat.

Brigi szerint:

2018-07-12 - 05:51

Tisztelt Hitelnet!
Azt szeretném kérdezni, hogy a csokhoz, illetve a hitelhez hány órás bejelentett munkahely szükséges, illetve mennyinek kell lennie a jövedelemnek?
Válaszát előre is köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2018-07-12 - 06:01

Kedves Brigi!
A CSOK-hoz legalább 180 napos társadalombiztosítási jogviszony szükséges, ami már részmunkaidő esetén is elérhető. Erről bővebb tájékoztatást az ebben illetékes egészségbiztosító tud adni Önnek.
Lakáshitel felvételéhez már elegendő lehet 3 hónapos, határozatlan időre szóló, nem próbaidős munkaviszony. A szükséges jövedelem összegét számos tényező befolyásolja. Javasoljuk, hogy töltse ki online adatlapunkat és a további részletek ismeretében Szakértőink személyre szabott tájékoztatják Önt.

Tomi szerint:

2018-07-10 - 08:25

Mennyi munkaviszony kell?

Hitelnet.hu szerint:

2018-07-10 - 08:26

Kedves Tomi!
A CSOK jogosultsághoz – a támogatás fajtájától függően – 180 napos vagy 2 éves TB jogviszony szükséges. A részletekről fenti bejegyzésünkből tájékozódhat.

Roland szerint:

2018-06-21 - 05:41

Üdv.
Azt szeretném megtudni, hogy kell-e a 6 hónapos munkaviszony a csok intézéséhez?

Hitelnet.hu szerint:

2018-06-21 - 05:56

Kedves Roland!
A CSOK jogosultsághoz legalább 6 hónapos TB jogviszony szükséges. Erről bővebben fenti bejegyzésünkben olvashat.

Alexandra szerint:

2018-05-14 - 05:10

Ha élettársi kapcsolatban élek a párommal és nem rendelkezünk tb igazolással, a gyes pótolhatja részemről?
Köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2018-05-14 - 05:14

Kedves Alexandra!
Ha korábbi munkaviszonya a gyes ideje alatt is fennáll minimum 180 napja, úgy tudjuk, kiadható a CSOK igényléshez szükséges TB jogviszony igazolás. Erről pontos információt az ebben illetékes egészségbiztosító tud adni Önnek. Ha nem áll fenn korábbi munkaviszonya, akkor csak gyes esetén sajnos nem rendelkezik a jogosultsághoz szükséges társadalombiztosítással.

Mónika szerint:

2018-05-11 - 22:52

Hány éves korig lehet igénybe venni a csokot?

Hitelnet.hu szerint:

2018-05-12 - 04:18

Kedves Mónika!
Meglévő gyermekek után igényelt CSOK esetén a támogatott személyekre vonatkozóan nincsen felső életkorhatár. Amennyiben vállalt gyermek után történik a CSOK igénylés, úgy a megelőlegező CSOK kérelem benyújtásakor az igénylők egyike 40 év alatti kell, hogy legyen.

Tegye fel kérdését, szóljon hozzá Ön is a fenti témához!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

CAPTCHA AREA


Hasonló bejegyzések