Ezek a dokumentumok szükségesek CSOK igényléshez 2018-ban

Ezek a dokumentumok szükségesek CSOK igényléshez 2018-ban

Utolsó módosítás: 2018. március 18. vasárnap

Mi változott 2018-ban?

A CSOK rendelet legutóbbi, 2018. március 15.-től hatályos módosítása – melyekek a benyújtandó dokumentumok listáját érinti – a következők:

Lakástakarék akció és kalkulátor

30 % állami támogatás, akár díjmentes számlanyitás és most Erzsébet utalványt adunk ajándékba

Részletek

Adminisztratív terhek csökkentése

Az igénylő eldöntheti, hogy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan büntetőjogi felelősség vállalásával tett nyilatkozattal VAGY dokumentumokkal igazolja a kedvezményre való jogosultság feltételeinek meglétét a következő esetekben:

CSOK jogosultsági feltételek igazolása
NYILATKOZATTAL DOKUMENTUMMAL
Házasság fennállásáról Házassági anyakönyvi kivonat
Gyermek születéséről Születési anyakönyvi kivonat
Gyermek elhelyezéséről Elvált szülők: jogerős bírósági ítélet
  Volt élettársak: jogerős bírósági határozat
  közokirat vagy lakcímkártya
Gyermek örökbefogadásáról Gyámhatóság engedélyező határozata
Gyámság fennállásáról Gyámhatóság kirendelő határozata
Gyermek adóazonosító jeléről Adókártya
Megváltozott munkaképességű Orvosszakértői szerv igazolása
személlyé válásról  
Köztartozás mentességről Nemleges együttes adóigazolás
Közép- vagy felsőfokú oktatási  
intézmény nappali tagozatos Oktatási intézmény igazolása
tanulói jogviszonyáról  
Büntetlen előéletről Erkölcsi bizonyítvány
Kizárólagos használati jogról Használati megosztási megállapodás

A nyilatkozatok a CSOK kérelem részét képezik.

Megelőlegező CSOK igénylésének változása

Vállalt gyermek után igényelt CSOK esetén nem lesz szükség a járási hivatal által kiállított hatósági igazolásra, mely szerint az Igénylő nem rendelkezik megelőlegezett lakáscélú állami támogatással.

CSOK kérelem benyújtására vonatkozó határidő

Lakásvásárlás esetén (használt, új egyaránt) az adásvételi szerződés megkötésétől számítva 180 napon belül nyújtható be a CSOK iránti kérelem a hitelintézetekhez.

A CSOK rendelet módosításának 2018. március 15.-ei hatálybalépésével az alábbi dokumentumok benyújtására van szükség a családi otthonteremtési kedvezmény igénylése esetén.

CSOK igénylés dokumentum listája

Az igénylési feltételeket az alábbi dokumentumokkal kell igazolni:

Személyazonosság, életkor igazolása:

 • Személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvány: személyazonosító igazolvány vagy útlevél és adóigazolvány

Bejelentett lakóhely, személyi azonosító igazolása:

 • Lakcímet és személyi azonosítót igazoló hatósági igazolvány: lakcímkártya
 • EGT államban keresőtevékenységet folytató igénylő esetén: külföldi hatóság által kiállított okirattal, a személyi azonosítót a személyi azonosítót igazoló hatósági igazolvánnyal

Családi állapot igazolása:

 • Házasság: nyilatkozat vagy anyakönyvi kivonat
 • Élettársak közös háztartásban élése és időtartama: nyilatkozat
 • Elvált szülők kiskorú gyermekének elhelyezése, ideértve a közös szülői felügyeletet is: nyilatkozat vagy jogerős bírósági ítélet
 • Volt élettársak esetén a gyermek elhelyezését: nyilatkozat vagy jogerős bírósági döntés, közokirat vagy lakcímet igazoló hatósági igazolvány

Gyermekek részéről szükséges igazolások:

 • Meglévő gyermek: nyilatkozat vagy születési anyakönyvi kivonat, lakcímkártya, 20. életévét betöltött gyermek: személyazonosító igazolvány,
 • Magzat: a várandósság betöltött 12. hetét: a várandósgondozási könyv vagy a kezelőorvos által kiállított, a várandósság tényéről és annak fennállása időpontjáról szóló igazolás
 • Örökbefogadás: nyilatkozat vagy a gyámhatóság engedélyező határozata
 • Gyámság: nyilatkozat vagy a gyámhatóság kirendelő határozata
 • Azt a tényt, hogy az igénylő csak olyan személy után igényel CSOK-ot, aki után e rendelet és egyéb lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok szerinti vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatás igénybevétele még nem történt, büntetőjogi felelősség vállalásával tett, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozattal igazolhatja

Egyéb jogosultsági feltételek igazolása:

TB biztosítotti jogviszony: (Házastársak, élettársak esetén elegendő az egyik fél részéről.) 30 napnál nem régebbi:

 • Magyarországi TB jogviszony esetén: az illetékes egészségbiztosítási pénztári feladatokat ellátó kormányhivatal igazolása,
 • EGT állambeli TB jogviszony esetén: az illetékes külföldi hatóság által kiállított igazolás hiteles magyar nyelvű fordítása
 • Középfokú oktatási-nevelési intézmény nappali tagozatán fennállói tanulói jogviszony esetén: nyilatkozat vagy a középfokú intézmény által kiállított igazolás vagy az érettségi bizonyítvány vagy az arról az azt kiállító oktatási intézmény által készített hiteles másolat,
 • Felsőoktatási intézmény nappali tagozatán fennálló hallgatói jogviszony esetén: nyilatkozat vagy a felsőoktatási intézmény által kiállított igazolás,
 • Ápolási díj megállapítása esetén: a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala ápolási díjat megállapító végleges határozata

Köztartozás-mentesség: nyilatkozat vagy 30 napnál nem régebbi nemleges együttes adóigazolás valamennyi támogatott személyre vonatkozóan (Az igazolás nem szükséges, ha a támogatott személy szerepel a NAV köztartozásmentes adózói adatbázisában.)

Büntetlen előéletet: nyilatkozat vagy 90 napnál nem régebbi, érvényes hatósági bizonyítvány (erkölcsi bizonyítvány), amelyhez csatolni kell az igénylő írásbeli hozzájárulását ahhoz, hogy a hatósági bizonyítványban foglalt személyes adatait a hitelintézet és a járási hivatal a családi otthonteremtési kedvezményre való jogosultsága megállapításának céljából és időtartamára kezelje.

Ingatlanra vonatkozó jogosultsági feltételek igazolása:

 • 5 éven belül értékesített lakás vagy tulajdoni hányad esetén (csak használt lakáscél esetén!): adásvételi szerződés és a lakás eladási árát csökkentő tételek igazolására szolgáló dokumentumok

További szükséges dokumentumok a CSOK-kal érintett lakás vonatkozásában

Vásárlás esetén:

 • Adásvételi szerződés (180 napnál nem régebbi)
 •  A tulajdonjog megszerzésére irányuló szándékot nem hiteles tulajdoni lap másolat lekérésével ellenőrzi a hitelintézet
 • Méretezett alaprajz
 • Térképmásolat (családi ház, ikerház, sorház esetén)
 • Új lakás vásárlása esetén: 2008. július elsején vagy azt követően kiadott használatbavételi engedély, fennmaradási engedély, vagy használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvány a használatbavétel időpontjáról (Értékesítési célra épülő új lakás esetében a felsorolt dokumentumok benyújtása a támogatási szerződés megkötésének feltétele.)

Építés, bővítés esetén:

 • Jogerős építési engedély és módosításai vagy az építésügyi hatóság által kiállított igazolás arról, hogy az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység bejelentése megtörtént. (Építés esetén 2008. július 1-jén, vagy azt követően kiadott engedély vagy az igazolás az egyszerű bejelentésről a kedvezményre való jogosultság feltétele.)

Az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység igazolása az alábbi dokumentumokkal történik:

 • a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről szóló 155/2016. (VI.13.) Kormányrendelet szerint a készenlétbe helyezett elektronikus építési napló PDF formátumú, letölthető visszaigazolása,
 • az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenységhez szükséges kivitelezési dokumentáció PDF/A formátumban (Aláírólap tervjegyzékkel, Helyszínrajz, Kitűzési helyszínrajz, Utcakép, Eltérő szintek alaprajzai, Metszetek, Homlokzatok, Tartószerkezeti tervek, Épület műszaki berendezéseinek rendszerterve, Műszaki leírás, költségvetés kiírás),
 • tervezői szerződés (az építtető és az építész tervező között tervezői művezetésre létrejött szerződés)
 • az igénylőnek a bejelentés megtörténtét követő 15 nap elteltével tett nyilatkozatának becsatolása, mely szerint az építési tevékenységet megkezdheti és a hitelintézet részére benyújtott a 155/2016. (VI. 13.) Kormányrendelet alapján készenlétbe helyezett elektronikus építési napló PDF formátumú, letölthető visszaigazolása és az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenységhez szükséges kivitelezési dokumentáció megegyeznek az építésügyi hatóság részére benyújtottakkal (banki formanyomtatvány)
 • 30 napnál nem régebbi tulajdoni lap
 • Térképmásolat
 • Ügyvéd által ellenjegyzett ráépítési megállapodás (építés, bővítés esetén, ha szükséges)
 • Épülő, de használatbavételi engedéllyel nem rendelkező lakás tulajdonjogának megszerzése és továbbépítése esetén a vételár 70%-a erejéig az előző építtető nevére – vagy amennyiben az előző építtető gazdálkodó szervezet – a gazdálkodó szervezet által a teljes vételárról kiállított számlák

A NYILATKOZAT MINDEN ESETBEN TELJES BIZONYÍTÓ EREJŰ MAGÁNOKIRATBA FOGLALT BÜNTETŐJOGI FELELŐSSÉG VÁLLALÁSÁVAL TETT NYILATKOZATOT JELENT! AZ ÁLLAMI ADÓHATÓSÁG A CSOK IGÉNYLÉSEKOR TETT NYILATKOZATOK VALÓSÁGTARTALMÁT VALAMENNYI TÁMOGATOTT SZEMÉLYNÉL HATÓSÁGI ELLENŐRZÉS KERETÉBEN VIZSGÁLJA!

 


Tegye fel kérdését, szóljon hozzá Ön is a fenti témához!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

CAPTCHA AREA

Hozzászólások
 • Anita szerint:

  Tisztelt hitelnet!
  Azt szeretném öntől megkérdezni, hogy a férjem az ült börtönben garázdaság és testi sértés miatt. Elküldtük az erkölcsi bizonyítványhoz a nyomtatványokat és azt a választ kaptuk rá, hogy nem áll jogukban büntetlen előéletről igazolást kiadniuk, mivel 2019-ben fog mentesülni alóluk. Egyébként ez nagy kiszúrás nagyon sok családdal, nem csak velünk sajnos, miért kell erkölcsi? Aki volt büntetve, az már nem változhat meg? Annak a gyerekeinek nincs szüksége lakásra? Ezt törölniük kellene. Régebben semmi nem kellett hozzá, csak személyes adatok. Most meg annyi minden kell. Szerintem sok család nem ért egyet azzal, hogy kérnek erkölcsit.
  Várom válaszát.

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Anita!
   A CSOK rendelet megalkotásában irodánk nem illetékes. Ezzel kapcsolatos észrevételeit az Emberi Erőforrások Minisztériumának teheti meg.

 • Anita szerint:

  Azt szeretném megtudni önöktől, hogy a férjem büntetett előéletű és hogy igénybe tudnánk-e venni a csokot használt lakás vásárlásra. 2013-ban szabadult garázdaság miatt és testi sértés miatt ült börtönben. Sajnos kb. 2 éve volt újabb garázdaságból kifolyólag felfüggesztése.
  Kérem, segítsenek valahogy a csokot kihasználnunk. 6 gyermekem van, gyesen vagyok és én nem tudom így igénybe venni.
  Várom mielőbbi válaszukat.

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Anita!
   Arról, hogy mely bűncselekmények elkövetése zárja ki a CSOK jogosultságot, IDE kattintva tájékozódhat. Az igénylőnek a CSOK kérelem benyújtásakor a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól már mentesülnie kellett. Ezzel kapcsolatban férje jogi képviselője tud pontos tájékoztatást adni Önöknek.

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Anita!
   Arról, hogy mely bűncselekmények elkövetése zárja ki a CSOK jogosultságot, IDE kattintva tájékozódhat. Az igénylőnek a CSOK kérelem benyújtásakor a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól már mentesülnie kellett. Ezzel kapcsoaltban férje jogi képviselője tud pontos tájékoztatást adni Önöknek.

 • Tibor szerint:

  Jó reggelt!
  Szeretném megkérdezni, hogy a Csok igénybevételéhez feltétlenül szükséges-e erkölcsi bizoníitvány?
  Válaszukat előre is köszönöm!
  Üdv.
  Tibor

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Tibor!
   2015. március 15-től benyújtott CSOK igénylés esetén nem szükséges az erkölcsi bizonyítványt csatolni a kérelemhez, de a büntetlen előélet, illetve a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alóli mentesülés továbbra is feltétel lesz. A büntetlen előéletről az igénylő a kérelem benyújtásakor büntetőjogi felelősség vállalásával teljes bizonyító erejű magánokiratban is nyilatkozhat, amely nyilatkozathoz csatolni kell az igénylő írásbeli hozzájárulását ahhoz, hogy a nyilatkozatban foglalt személyes adatokat a hitelintézet, az állami adóhatóság és a járási hivatal a CSOK-ra való jogosultsága megállapításának és az igénybevétel jogszerűsége ellenőrzésének céljából és időtartamára kezelje.

 • Dávid szerint:

  Tisztelt Cím!
  A dokumentumok között nem látok munkaviszonyra vonatkozó igazolást. Kell-e ilyen egyáltalán, és ha igen, akkor hány hónapos munkaviszonyt kell visszamenőlegesen igazolni?
  Válaszukat előre is köszönöm!

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Dávid!
   Csak CSOK igényléshez nem szükséges munkaviszony. A TB jogviszonyról szükséges igazolást a területileg illetékes OEP állítja ki.

 • Renáta szerint:

  Jó napot kívánok!
  Renáta vagyok és négygyermekes családanya. Igénybe szeretném venni a csokot, ha lehet! Jelenleg gyesen vagyok kisfiammal!

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Renáta!
   Úgy tudjuk, ha a gyes mellett nincs meglévő munkaviszony, akkor nem adható ki a CSOK jogosultsághoz szükséges TB jogviszony igazolás. Pontos tájékoztatást ez ügyben a területileg illetékes OEP tud adni Önnek.

 • Renáta szerint:

  Az a kérdésem lenne, hogy ápolási díjban részesültem 2016. szeptember 30-ig és 2016. október 7-től gyesen vagyok.
  Erre kiadható a TB igazolás a csokhoz?

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Renáta!
   Csak gyes esetén nem áll fenn társadalombiztosítási jogviszony, így véleményünk szerint nem adható ki az Ön részére a CSOK igényléshez szükséges TB jogviszony igazolás. Pontos tájékoztatást ez ügyben a területileg illetékes OEP tud adni Önnek.

 • Viktória szerint:

  Érdeklődni szeretnék, hogy felvettek 6 hónapos tanfolyamra, az munkának számít a csok igényléshez?

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Viktória!
   Tanfolyamon való részvétel információink szerint nem keletkeztet társadalombiztosítási jogviszonyt, így véleményünk szerint ezzel nem szerez jogosultságot a CSOK-ra.

 • Jolán szerint:

  Nagyon sokan még így sem tudnak hozzá jutni a csokhoz.

 • Viktória szerint:

  Jó napot.
  Viktória vagyok. Egyedül nevelek három gyerekemet. A legkisebbik húsz hónapos és gyesen vagyok, nincs munkaviszonyom.
  Azt szeretném megtudni, hogy a csokot így igénybe vehetem-e, lehet rá mód?
  Válaszát előre is köszönöm szépen.

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Viktória!
   CSOK igényléshez legalább 180 napos TB jogviszony szükséges. Csak gyes esetén – munkaviszony hiányában – információink szerint nem adható ki a CSOK igényléshez szükséges igazolás. Konkrét tájékoztatást az ügyben a területileg illetékes OEP tud adni Önnek.

 • Reni és Márkó szerint:

  Jó napot.
  Érdeklődni szeretnénk, hogy 4 gyermekre szeretnénk igénybe venni a csokot használt ingatlan vásárlásra. Páromnak jelenleg már egy éve folyamatos munkaviszonya van, de nem tudjuk pontosan mi változott februárban a csok igénylése esetén.
  Kérem részletes tájékoztatást.
  Előre is köszönöm.

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Reni és Márkó!
   A várható változásokat tartalmazó kormányrendelet még nem került kihirdetésre, így új információval sajnos nem rendelkezünk. Ha kihirdetésre került a módosítás, honlapunkon be fogunk számolni róla. Addig is kérjük, kövessék új bejegyzéseinket!

 • Viktória szerint:

  Én érdeklődni szeretnék, hogy február 5-én volt kint az értékbecslő. Azután mennyi idő, míg választ kapunk, hogy sikerült vagy sem.
  Előre is köszönöm a választ.
  Viktória

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Viktória!
   Ez hitelintézetenként eltérő lehet. A CSOK kérelem befogadásakor kapott tájékoztatóban szerepel a CSOK kérelem elbírásának várható időtartama. Konkrét tájékoztatást az érintett bankfiók tud adni Önnek.

 • Rena szerint:

  Egyedülállóként nevelem a kisfiamat (12 éves). Az önkormányzat eladná a lakást és szeretném megvenni.
  Milyen papírok kellenek ehhez, hogy igénybe vehessem?
  Válaszát előre is köszönöm: Renáta

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Renáta!
   A CSOK igényléshez jelenleg szükséges dokumentumokról fenti bejegyzésünkből tájékozódhat. Február 15-től azonban egyszerűsödni fognak az adminisztratív terhek, így várhatóan kevesebb dokumentációra lesz szükség. Erről azonban még nincs pontos információnk. Ha lesz, honlapunkon közzétesszük. Addig is kérjük, kövesse bejegyzéseinket!

 • Balázs szerint:

  Jó napot!
  3 gyerekem van, gyesen vagyok a kicsivel, ő hat hónapos. Érdeklődnék, hogy ez beleszámít a 180 nap tb igazolásba, ha előtte nem volt munkám? De a párom 3 éve őstermelő, de bejelentett munkaviszonya az nincs.
  Így jogosult valamelyikünk a csokra?

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Balázs!
   Csak gyes esetén – amennyiben a korábbi munkaviszony nem áll fenn – információink szerint nem adható ki a CSOK igényléshez szükséges TB jogviszony igazolás. Arról, hogy párjának őstermelőként kiadható-e az igazolás, a területileg illetékes OEP tud pontos tájékoztatást adni.

 • Katalin szerint:

  Jó napot.
  Házat cserélnék nagyobbra egy szobával, viszont a férjemnek van egy háza 100 százalékban, de anyukája a haszonélvező 5 éve. Azt mondták ez nem akadály. Viszont most volt hagyatéki, meghalt az apukája, örökölt egy portát egy negyed részben, amin papíron van egy kis ház, egyébként csak porta, nem létezik a ház. Ez akadály a házcseréhez csokra?

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Katalin!
   Az 1/4 tulajdoni arányú lakóingatlan nem akadály CSOK igénylésnél. A vonatkozó kormányrendelet értelmében ugyanis az igénylőnek más lakásban (akár több lakásban is) legfeljebb 50% tulajdoni hányad megengedett. A haszonélvezeti joggal terhelt lakóingatlan szintén nem akadály.

 • Zoltán szerint:

  Szia!
  Csak annyit szeretnék kérdezni, hogy pontosan mi kell a csokhoz, hogy milyen feltételek, mert erkölcsi az lehet baj lenne, mert volt egy-két ügyem 5-6 éve és most ez végett nem vehetem fel a 3 gyermekemre a csokot?

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Zoltán!
   Arról, hogy mely bűncselekmények zárják ki a CSOK jogosultságot, IDE kattintva tájékozódhat. Amennyiben az igénylő büntetőjogi felelősségét a bíróság fenti bűncselekmények elkövetése miatt megállapította, de a támogatás igénylésének időpontjában az igénylő e bűncselekmények vonatkozásában a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól már mentesült, igényelhető a támogatás.

 • Viktória szerint:

  Érdeklődni szeretnék. Január 17-én adtuk be a papírokat a csok használt lakás vásárláshoz.
  Mennyi idő múlva jön ki az értékelő?

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Viktória!
   A befogadást követően néhány napon belül megtörténik az értékbecslés. Kérdésére pontos választ az érintett bankfiók tud adni.

 • Szilvia szerint:

  Tisztelt Hitelnet!
  Új házat építünk a férjemmel és 2 gyermek után szeretnénk igényelni a CSOK-ot. Még csak az alapja készült el a háznak, így nem tudjuk hogy a meglévő költségvetéstől el fogunk -e térni (reméljük hogy igen), viszont a kérelmet be kell nyújtanunk, mert jövő hónapban már mind a ketten tölteni fogjuk a 40. életévünket.
  Érdeklődnék, hogy ha megkapnánk a támogatást, akkor a költségvetésben most szereplő végösszeg 70%-áért kell számlát bemutatnunk? Mi történik, ha nem lesz annyiért számlánk?
  Előre is köszönöm a segítségét!
  Szilvia

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Szilvia!
   Számlát a hitelintézet által elfogadott költségvetés 70%-áról szükséges bemutatni. Ha nem lesz annyi számla, akkor sajnos nem jogosultak a támogatásra, így visszafizetési kötelezettségük keletkezne.
   Ha meglévő gyermekek után igénylik a támogatást, akkor nincsen életkorra vonatkozó korhatár, a CSOK meglévő gyermekek után 40 éves kor felett is igényelhető. Fontos azonban, hogy a támogatás (és az esetleges hitel) a költségvetésből még hátralévő munkálatok finanszírozására használható fel.

 • Fanni szerint:

  Tisztelt Hitelnet!
  Amennyiben férjem és én 2015 decemberében vettünk lakást, 2016 szeptemberében házasodtunk és most várjuk 1. gyermekünket, a Csok-ra valamilyen formában igényt tarthatunk-e? Vagy csak abban az esetben, amennyiben az ingatlanunkat bővítenénk?
  Köszönettel: Fanni

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Fanni!
   A 2015 decemberi lakásvásárláshoz kapcsolódóan CSOK igénybevételére sajnos nincs lehetőségük, de ha a meglévő lakóingatlant legalább egy szobával bővítik, úgy jogosultak lehetnek a kedvezményre. A további feltételeket IDE kattintva ismerhetik meg.

 • Erzsi szerint:

  Jó napot kívánok!
  Érdeklődni szeretnék, ha nincs a férjemnek bejelentett munkahelye vagy csak őstermelő, akkor nem tudjuk felvenni?
  Köszönöm a válaszát.

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Erzsi!
   Információink szerint kiadható a CSOK jogosultsághoz szükséges TB jogviszony igazolás őstermelő esetén akkor, ha az őstermelőre irányadó nyugdíjkorhatárig hátralévő idő és a már megszerzett szolgálati idő együttesen legalább 20 év és az őstermelői tevékenység legalább 180 napja, illetve – a CSOK típusától függően – 2 éve fennáll. Konkrét tájékoztatást a területileg illetékes OEP tud adni az ügyben.

 • Ildi szerint:

  Tisztelt Hitelnet!
  Köztartozásnak minősül a kisadózó adóhátralék? A hátralék rendszeresen van fizetve, áprilisban le is jár. Ha annak minősül, de kifizetjük a hátralékot, akkor a NAV-tól azonnal megkapjuk a köztartozás mentes igazolást, vagy van egy időintervallum, aminek le kell telnie?
  Köszönöm!

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Ildi!
   Erre a kérdésre az igazolás kiadásában illetékes NAV tud Önnek pontos választ adni.

 • Regina szerint:

  Szép napot.
  Ha negatív KHR listán szerepelek, de a férjem igényelné a csokot, akkor lenne esélye, hogy még kapnánk?

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Regina!
   A CSOK jogosultságot a negatív KHR nem befolyásolja, hitelfelvételre ez esetben azonban sajnos nincs lehetőség. Házastársak kizárólag együttes igénylés esetén lehetnek jogosultak a támogatásra.

 • Júlia szerint:

  Ha a nevem szerepel egy lakáson, mint adóstárs, attól még igénybe tudom venni a CSOK-ot?

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Júlia!
   Ha csak adóstársként szerepel egy hitelügyletben, még jogosult lehet CSOK-ra. Amennyiben tulajdonos is, úgy használt lakás vásárlásánál más lakásban legfeljebb 50% lakástulajdon megengedett.

 • Andrea szerint:

  Tisztelt Szakértő!
  Személyesen szeretnénk kikérni az adó és tb igazolásokat csok 10+10 igényléshez. Egyszerre kézhez kapjuk amikor igényeljük, vagy várni kell pár napot míg kiállítják?
  Válaszát előre is köszönöm!
  Üdvözlettel: Andrea

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Andrea!
   Információink szerint az igazolások kiállítására néhány napot várni kell.

 • Erzsébet szerint:

  Egy éve már külön élek a férjemmel, hivatalosan nem váltunk el. A gyermekek nálam vannak.
  Vehetek-e a csok igénybevételével használt lakást úgy, hogy a tulajdonjog csak a három gyermekem nevére kerüljön bejegyzésre?

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Erzsébet!
   A CSOK igénybevételével vásárolandó lakásban a gyermekek nem szerezhetnek tulajdonjogot. Házastársak esetén mindkét félnek tulajdonjogot kell szereznie a célingatlanban.

 • Lilla szerint:

  Tisztelt Hitelnet!
  Férjem külföldön dolgozik április óta, kapott eu-s tb kártyát is. Én 1 hónapja kezdtem itthon dolgozni, eddig gyesen voltam. 1 gyermekünk van és szeretnék még 2 gyermeket vállalni. Használt lakás vásárlását tervezzük csak csok igénybevételével.
  A kérdésem az lenne, hogy a férjem igénybe tudná-e venni a csokot?

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Lilla!
   CSOK igénybevételére házastársak kizárólag együttes igénylés esetén lehetnek jogosultak. Az igénylők legalább egyikének megfelelő TB jogviszonnyal kell rendelkeznie. A jogosultsághoz a kérelem benyújtásakor mindenképpen magyarországi TB jogviszonnyal kell rendelkezni, a külföldi TB jogviszony csak a 180 napból fennmaradó időszak igazolására használható fel. Férje külföldi munkavállalóként sajnos nem tudja teljesíteni a magyarországi TB jogviszonyt a kérelem benyújtásakor. Ha Önnek a gyes ideje alatt nem volt munkaviszonya, akkor további 5 hónap elteltével lesz meg a 180 napos, folyamatos TB jogviszonya, s akkor nyújtható majd be a CSOK kérelem, amennyiben az egyéb feltételek is teljesülnek.

 • Anikó szerint:

  Tisztelt Hitelnet!
  Sikeres csok igénylése után mennyi idő lehet, hogy a földhivatal bejegyezze a nevünkre a házat? Ugyanis az ügyvéd most november 3-án szólt, hogy még az előadókkal alá kell íratni a papírt a beleegyezési nyilatkozatot, hogy a nevünkre kerülhessen a ház. A ház már ki van fizetve. Október 17-én utalják a csokot a vételár kiegyenlítésére. Mennyi idő lehet? Ha kifutnak az időből, milyen következményei lehetnek?
  Válaszát előre is köszönöm.
  Üdvözlettel.
  Anikó

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Anikó!
   Ha maradéktalanul kifizetésre került a vételár és az ügyvéd a földhivatalba benyújtotta az eladók tulajdonjogról lemondó nyilatkozatát, akkor elvileg 30 napon belül végleges határozattal törlik a korábbi tulajdonost a tulajdoni lapról.

 • Orsi szerint:

  Tisztelt Hitelnet!
  A mai napon megírtuk a CSOK szerződést, de a folyósítás feltételeként többek között azt kérte a bank, hogy az eladó felek írjanak egy nyilatkozatot(?), saját adatokkal, a ház adataival, hogy mikor mennyi pénzt kaptak tőlünk mint vevőktől, tanú aláírásokkal. Ennek hogyan kellene kinéznie, és nyilatkozat a neve egyáltalán? Mit kellene még tartalmaznia? Személyes adatokból is azokat amiket az adásvételibe is kellett írni? A bankban kétszer is visszakérdeztem, ennyit tudtam felírni, hogy a saját erőről írjanak papírt. Semmi tájékoztató leírást nem kaptunk, hogy mit is tartalmazzon, azt mondtak erre nincs formanyomtatvány.
  Köszönöm a segítséget előre is!

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Orsi!
   Az eladóknak nyilatkozniuk kell arról, hogy a teljes önerőt (x összeg) átvették Önöktől. Ezzel az eladók azt igazolják, hogy Önök valóban maradéktalanul megfizették részükre az adásvételi szerződésben vállalt önerőt. (A kölcsön és az esetleges támogatás folyósítására csak az önerő maradéktalan megfizetése után kerülhet sor.) A dokumentum neve: Nyilatkozat vagy Nyilatkozat az önerő megfizetéséről és két tanúval is alá kell íratni. Azokat a személyes adatokat tartalmazza amiket az adásvételi szerződés, valamint hivatkozik a vásárolt ingatlanra is (település, cím, helyrajzi szám).

 • Péter szerint:

  Tisztelt Hitelnet!
  Bele kell foglalni az építési szerződésbe építési hitelcél esetében, hogy melyik banktól akarjuk felvenni a hitelt? És ha igen, mennyire pontosan? Elég, hogy hitelintézettől, vagy OTP Banktól, esetleg azt kell beleírni, hogy OTP Jelzálogbank Zrt-től?
  Köszönettel:
  Péter

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Péter!
   Információink szerint a kivitelezői szerződésbe nem szükséges belefoglalni a hitelnyújtó bank nevét.

 • Imre szerint:

  Tisztelt Hitelnet!
  Ha már van egy megvásárolt használt ingatlanunk (adásvételi szerződés kelte: 2016. 12. 15.), amire nem kértünk CSOK-ot, mivel nem volt gyermekünk és esélyes volt, hogy nem is lehet, de közben – szerencsére – összejött, akkor igényelhetjük a 17/2016 Korm. rendelet 23.§ szerint a gyermekenkénti 400.000 HUF-ot utólag, vagy ez csak azoknak szól, akik már legalább egy gyermek után felvették a CSOK-ot? (Házaspár vagyunk, én vagyok a fiatalabb és még nem múltam el 40 éves, csak ez az egy és egyben közös gyermekünk van.)
  Válaszukat előre is köszönöm!

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Imre!
   Jogosultak lehetnek az utóbb született gyermek utáni CSOK-ra (400.000 Ft) a gyermek megszületése után, ha a vásárláshoz vettek fel lakáshitelt. A kedvezmény ugyanis kizárólag a vételár megfizetéséhez felvett hitelintézeti kölcsöntartozás csökkentésére használható fel.

 • Péter szerint:

  Üdv!
  Ebben a pontban szereplő nyilatkozat pontosan hogy is néz ki: “az igénylőnek a bejelentés megtörténtét követő 15 nap elteltével tett nyilatkozatával, mely szerint az építési tevékenységet megkezdheti és a hitelintézet részére benyújtott dokumentumok megegyeznek az építésügyi hatóság részére benyújtottakkal”
  A feleségem és én vagyunk az igénylők, de társasház építésébe fogtunk bele, ahol a telek tekintetében csak 1/4-1/4 tulajdoni hányaddal rendelkezünk. Nekünk le kell írnunk egy darab papírra, hogy megkezdheti a generálkivitelező az építkezést, és a hitelintézet részére benyújtott dokumentumok megegyeznek az építésügyi hatóság részére benyújtottakkal? Ez számomra elég zavaros.
  Köszönettel:
  Péter

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Péter!
   Fenti nyilatkozat megtételére a bankok többségének van formanyomtatványa, azt szükséges kitölteni adott esetben.

 • László szerint:

  Tisztelt Hitelnet.hu!
  Érdeklődnék, hogy az alábbi sorrend megfelelő-e:
  1. Szükséges igazolások beszerzése
  2. Adásvételi szerződés megkötése függőben tartással (Földhivatali bejegyzés is szükséges?)
  3. Önerő (csok-on kívüli vételárrész) átutalása eladó részére, így a tulajdoni hányadok még házasság kötés előtt rendeződnek
  4. Házasságkötés (1 meglévő + 1 vállalt gyermek )
  5. Csok kérelem beadása
  Köszönöm szépen!

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves László!
   Elsőként annak kellene utánanézni, hogy milyen feltételei vannak a CSOK igénylésnek használt lakás vásárlása esetén, s Önök megfelelnek-e ezen feltételeknek. Ha igen, akkor az adásvételi szerződés (függőben tartással) megköthető akár házasságkötés előtt is, az önerő szintén kifizethető. A CSOK kérelem benyújtására – mivel megelőlegező CSOK-ot is igényelnek – házasságkötés után kerülhet sor. A CSOK kérelemhez szükséges dokumentumokat nem érdemes a kérelem benyújtása előtt lényegesen korábban beszerezni, mivel jellemzően 30 napig érvényesek.

   • László szerint:

    Köszönöm szépen!
    Természetesen minden szempontnak megfelelünk. Egyedül ezen a törvényi szövegezésen gondolkodtam még el, hogy feltételezi-e az 50%-50%-os tulajdoni hányadot a vásárolni kívánt családi házban házastársak esetén, de szerintem nem. Tehát megfelelő akár az 1/4 és a 3/4 is?
    “(4) Házastársak és élettársak esetén a lakásban mindkét félnek az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdonnal kell rendelkeznie.”

    • Hitelnet.hu szerint:

     Kedves László!
     Nem előírás az 50-50% tulajdonszerzés. Megfelelő akár az 1/4-3/4 tulajdoni hányad vásárlása is.

 • Fanni szerint:

  Tisztelt Szakértő!
  Csokot igényelni (2 tervezett gyermek) után úgy is lehet, ha nincs bejelentett munkaviszonyunk egyikünk nem sem, viszont a tb-t mindketten évek óta folyamatosan megszakítások nélkül fizetjük?
  Köszönöm.

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Fanni!
   A CSOK jogosultsághoz nem elegendő, ha az egészségbiztosítást fizetik, legalább 180 napos társadalombiztosítási jogviszony is szükséges hozzá. Erről bővebben ITT olvashat.

 • Magdi szerint:

  Az alsó szinten pincéből lett kialakítva szoba, konyha. Belmagassága 200 cm. A CSOK-hoz elfogadják-e, ha eladásra kerül a sor?
  Köszönettel: Magdi

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Magdi!
   A lakószoba a lakás minden olyan közvetlen természetes megvilágítású és szellőzésű, fűthető, huzamos tartózkodás céljára szolgáló, legalább 8 m2 hasznos alapterületű helyisége, amely lehetővé teszi az (1) bekezdés a) pontja szerinti tevékenységek folytatását – kivéve a jövedelemszerzést szolgáló munkavégzést – és az azokhoz kapcsolódó berendezések elhelyezését. Továbbá kérdés, hogy az adott helyiségekben a rendeltetésének megfelelő szellőzés, természetes megvilágítás biztosítható-e. Erről értékbecslő tudna Önöknek pontos felvilágosítást adni.

 • Zsolti szerint:

  Kedves hitelnet!
  A csok igénylés miatt számlát kellett nyitnunk egy banknál. Megtörtént az utalás. Utána megszüntethetem-e a számlát?

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Zsolti!
   Ha már nincs szükség a számlára, véleményünk szerint megszüntethető.

 • Anita szerint:

  Kedves Hitelnet!
  Páromnak előző házasságából született egy gyermeke. Ők ketten anyósoméknál vannak bejelentkezve. Én és a közös gyermekünk pedig édesanyámnál. Jelenleg albérletben vagyunk, de egyikőnk sincs ideiglenesen, se tartózkodási helyileg bejelentve. Szeretnénk házat venni, és azt szeretném tudni, van-e akadálya a különböző lakcímek miatt, hogy tudjuk a csokot intézni? Ha igen, mi a teendő?

 • Timi Tomi szerint:

  Tanácstalanok vagyunk. Használt lakásra csokot szeretnénk. 1 gyerkőc van, még egyet szeretnénk. De! Én Ausztriában dolgozom. A párom Ausztriából ment gyesre. NINCS ITTHONI TB-nk. De a kormányhivatalban azt mondták, az E 104-es igazolással megkapjuk a csokot. De a bankban állítják, illetve a tb-ben is, hogy kell magyar jogviszony. De 2 országban egyszerre nem lehet tb-m!! Szóval azt érzem, hogy itt senki nem tudja, hogy is van. Hozzáteszem, hogy még bankot se találtam, akinél egyáltalán beadhatnám, mert a hitelem is osztrák lesz. SEGÍTSÉG!

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Timi Tomi!
   A CSOK jogosultsághoz a kérelem benyújtásakor legalább az igénylők egyikének magyarországi TB jogviszonnyal kell rendelkeznie, s a 180 napból fennmaradó időszak igazolható EGT állambeli TB jogviszonnyal (E 104-es igazolás). A leírtak alapján – mivel jelenleg egyikük sem rendelkezik magyarországi társadalombiztosítási jogviszonnyal – sajnos nem lehetnek jogosultak a támogatásra.

 • Margit szerint:

  Az lenne a kérdésem, hogy az adó- és értékbizonyítványt elfogadja-e a bank, mert a gyámügy ezt kéri kiskorú ingatlanjának eladásánál vagy külön kell a banknak is az energiatanúsítvány?

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Margit!
   CSOK igényléshez energiatanúsítvány benyújtása nem szükséges.

 • Margit szerint:

  Azt szeretném tudni, mi van akkor, ha többért adom el a házam mint amennyi csokot tud igényelni a vevő? A fennmaradó összeget hogy kapom meg?

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Margit!
   A CSOK-ot a bankok a vételár utolsó részeként folyósítják akkor, ha a vevő a vételár többi részét már kifizette. Elsőként tehát a CSOK összegén felüli vételárrészt kell kiegyenlítenie a vevőnek. Ha ez megtörtént, utána utalják Önnek a CSOK összegét.

 • Andrea szerint:

  Üdvözlöm.
  Arról szeretnek érdeklődni, hogy a MÁK igazolás kiállítását lehet-e valamilyen módon sürgetni? Mindenképpen kell-e várnom rá 10 napot, ha igen, igényelhetem-e ügyfélkapun keresztül vagy a kormányablakban?
  Köszönöm.

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Andrea!
   Az igazolás információink szerint az illetékes járási hivatalnál igényelhető. A kiállítás időtartama hivatalonként eltérő lehet az előírt határidőn belül.

 • Ágnes szerint:

  Kedves Hitelnet!
  Érdeklődnék, hogy a MÁK-tól kapott igazolás, miszerint még nem vettünk igénybe CSok-ot, meddig érvényes?
  Köszönettel: Ágnes

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Ágnes!
   A CSOK igényléshez benyújtandó dokumentumok jellemzően 30 napig érvényesek.

 • Mihály szerint:

  Külföldön élőknek is tudnak hitelügyben segíteni? Írországban élünk és dolgozunk.
  Előre is köszönöm válaszukat.

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Mihály!
   Magyarországi hitelfelvételhez állandó magyarországi lakcím szükséges. Ennek hiányában sajnos nem tudunk Önöknek segíteni a hitelfelvételben.

 • Gy.-né szerint:

  Lenne még egy kérdésem: párom nevén van egy ház. Ő a tulajdonos és szeretnénk csokra megvásárolni egy másik házat. Lehetséges úgy is felvenni, ha van már tulajdon a nevén vagy át kell íratni a tulajdoni jogot? Annak milyen költségei lehetnek kb.?

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Asszonyom!
   Használt lakás vásárláshoz igényelt CSOK esetén kizáró ok az 1/1 tulajdoni arányú ház, kivéve ha haszonélvezeti joggal terhelt. Ha nem, akkor megoldás az ingatlan legalább 50%-ának elajándékozása lehet. Egyenesági rokonok között az ajándékozás illetékmentes. Az ajándékozáshoz ajándékozási szerződés szükséges, melynek munkadíjáról az okiratot készítő ügyvéd tud Önnek pontos felvilágosítást adni.

 • Timi szerint:

  Egy olyan kérdésem lenne, hogy szeretnénk megvásárolni egy házat és a ház tulajdonosainak mik a teendőik, milyen papírokat kell nekik szerezni?

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Timi!
   Adásvételi szerződést kell kötniük, melynek költsége a vevőt terheli. Az eladóknak ehhez energiatanúsítványt kell készíttetniük, ami az ő költségük.

 • Zsuzsa szerint:

  De ez a ház már árverezés alatt áll, sok hitel van rajta. Akkor sem gond ahhoz, hogy felvegyük a csokot használt lakásra?
  Köszönöm.

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Zsuzsa!
   Amennyiben az adott ingatlanon lévő tartozások között van az állami adóhatóság felé fennálló tartozás is, az valóban kizáró ok. Továbbá a CSOK igénybevételével vásárolandó lakás is veszélybe kerülhet a végrehajtás során.

 • Zsuzsa szerint:

  Még egy kérdés: kiskorú voltam mikor apukám meghalt, így örököltem negyed házat. A tesóm le tudott mondani anyu javára, én nem. Ezen sok tartozás van. Most szeretnénk a párommal házat venni szocpolra, használt lakást. Gondom lesz ebből? Mert be kell írnom, hogy ez a nevemen van?
  Kérem a segítségét, sürgős.

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Zsuzsa!
   Használt lakás vásárlásához igényelt CSOK esetén megengedett más lakásban legfeljebb 50% lakástulajdon, így a tulajdonában lévő negyed ház a CSOK jogosultságot nem zárja ki.

 • Irma szerint:

  Tisztelt szakértő!
  Olyant szeretnék kérdezni, hogy ha van már családi házunk 50-50 százalékban férjemmel, de hitel van még rajt, úgy jogosultak vagyunk-e csokra? Mi szeretnénk igényelni a 10+10 csokot és hogy lehet-e saját telekre épülni, mivel 2000 nm a telkünk?
  Választ köszönöm előre.

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Irma!
   Elsőként az illetékes építési hatóságot kellene megkérdezni, hogy építhető-e további épület az adott ingatlanra, s ha igen, milyen feltételekkel. Ha építhető új lakás, akkor az erre vonatkozó CSOK feltételekről ITT tájékozódhat. Az 50-50%-os, terhelt lakástulajdon alapesetben nem zárja ki a jogosultságot.

 • Zsuzsa szerint:

  Használt lakás vásárlásánál a csok felvételénél fontos, hogy ne legyen semmi ház a nevemen? Figyelik, hogy szerepelek-e a khr listán?
  Köszönöm.

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Zsuzsa!
   Használt ház vásárlásához igényelt CSOK esetén más lakásban legfeljebb 50% tulajdoni hányad megengedett, illetve nem kizáró ok az 1/1 tulajdoni hányad sem, ha az haszonélvezeti joggal terhelt. Feltétel, hogy a szerződésen vagy jogszabályon alapuló haszonélvezeti joggal történő megterhelésére 2016. február 10. előtt, vagy lakástulajdona jogszabályon alapuló haszonélvezeti joggal történő megterhelésére 2016. február 10. előtt vagy azt követően került sor. (Szerződésen alapuló haszonélvezeti jog az ajándékozás, jogszabályon alapuló az öröklés.)
   A KHR státuszt nem vizsgálják a hitelintézetek, ha az ügylethez hitelfelvétel nem kapcsolódik.

 • Krisztina szerint:

  Krisztina vagyok. 3 gyerekre hány m2-es lakást kell vásárolni, hogy megkapjuk a csok-ot?

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Krisztina!
   3 gyermek esetén a CSOK-kal vásárolni kívánt lakás hasznos alapterületének el kell érnie legalább a 60 m2-t. Ha nem lakást, hanem új építésű családi házat (egylakásos lakóépület) vásárolna, akkor a hasznos alapterületnek legalább 90 m2-nek kell lenni.

 • Ágoston szerint:

  Azt szeretném tudni, hogy közhasznú munkára 32 nap megszakítással megadják-e a csokot?
  Köszönöm.

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Ágoston!
   A közhasznú jogviszony beleszámít a használt lakás esetén előírt 180 napos TB jogviszonyba, azonban nem fogadható el, ha 30 napnál hosszabb a megszakítás a 180 napban.

 • Ágnes szerint:

  Tisztelt Szakértő!
  Azt szeretném megtudni, hogy tetőtér beépítésre megigényelhetem-e a CSOK-ot.
  A házunkban két kiskorú gyermekemmel élek és a férjemmel, de csak az én nevemen van az ingatlan.
  Köszönettel:
  Ágnes

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Ágnes!
   A jogosultsághoz férjének is kell rendelkeznie tulajdonrésszel a bővítendő lakóingatlanban. A további feltételekről IDE kattintva tájékozódhat.

 • Laci szerint:

  Tisztelt szakértő4
  Az lenne a kérdésem, hogy nemrég, 1 héttel ezelőtt kértem ki a tb igazolásomat a csokhoz. Ki is küldték, minden rendben van, megvan bőven a 180 nap. Sajnos az a problémám, hogy amikor kiküldték a tb igazolást, aznap megszűnt a munkahelyem.
  Lehet-e munkanélküli segély vagy passzív áppénz esetén igényelni a csokot így, hogy megvan a tb-t igazoló papír?

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Laci!
   Fenti igazolás 30 napon belül felhasználható CSOK igényléshez.

 • János szerint:

  Tisztelt Szakértő!
  Budapest XVI. kerületben élek egy kétlakásos társasházban. A telek kb. 800 nm, a két lakás mindenkori tulajdonosainak a tulajdona 50-50% arányban. Én az egyik lakás tulajdonosa vagyok édesanyámmal közösen. A telek szabad részére a feleségemmel szeretnénk egy kb. 60 nm-es külön épületet építeni lakás céljára. Az építkezéshez CSOK-ot és támogatott hitelt is igénybe kívánunk venni.
  Kérdésem, hogy ehhez elegendő-e a telek tulajdonosainak hozzájárulása, vagy helytálló a bank tájékoztatása, hogy CSOK csak akkor vehető fel a lakás építéséhez, ha a telek is 100 %-ban az igénylők tulajdonában áll?

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves János!
   Mivel a CSOK igénybevételével építendő házban csak a támogatott személyek szerezhetnek tulajdonrészt, ezért a bankok elvárják, hogy már az építkezés megkezdése előtt mindkét támogatott személynek legyen tulajdonrésze a telekben is. Osztatlan közös tulajdon lévén a finanszírozás használati megállapodással lehetséges.

 • Erika szerint:

  Tisztelt szakértő!
  Nekem olyan kérdésem lenne, ahhoz, hogy igényelni tudjuk a csokot, kell-e bejelentet munkahely?

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Erika!
   A CSOK igényléshez társadalombiztosítási jogviszony szükséges (legalább 180 nap). Az szerepel biztosítottként az egészségbiztosítás ellátásaira jogosultakról vezetett nyilvántartásban, akinek az alap jogviszonya biztosítási kötelezettséget keletkeztet. A leggyakoribbak: az alkalmazottként dolgozók, egyéni és társas vállalkozók, mezőgazdasági őstermelők, egyéb, munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személyek. További tájékoztatást ez ügyben az ebben illetékes OEP tud adni Önnek.

 • Edit szerint:

  Tisztelt Hitelnet!

  Férjemnek korábbi kapcsolatából (nem házasság, és nem bejegyzett élettársi kapcsolat) született 3 gyermeke. Mi össze vagyunk házasodva, 2 gyermeket nevelünk akik ebből a házasságból születtek. CSok igénybe vételével szeretnénk házat építeni. Előző kapcsolatából született egyik gyermeke aki 18. életévét betöltötte idén januárban, és jelenleg ugyan nem egy háztartásban él velünk, az új házba hozzánk szándékozik költözni életvitelszerűen. Kérem állásfoglalásukat azzal kapcsolatban, hogy ez esetben beszámítható-e 3. gyermeknek? És ha igen, akkor mi a módja. A tájékoztatókban csak arra vonatkozóan találtam leírást, ha hivatalos bírósági végzés van a kiskorú gyermek elhelyezéséről. Viszont itt nincs hivatalos bírósági végzés, tekintve, hogy nem voltak összeházasodva sem.

  Köszönettel: Edit

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Edit!
   CSOK-ra az Önökkel közös háztartásban élő, eltartott gyermek után lehetnek jogosultak, aki a támogatással finanszírozott lakóingatlanba is Önökkel költözik. Korábbi élettársi kapcsolatból született gyermek esetén a közös háztartásban élés igazolására elfogadható a lakcímkártya.

 • Norbert szerint:

  Tisztelt szakértő!
  Nekem olyan kérdésem lenne, ha ideiglenesen vagyok bejelentkezve és a Csokot igénybe szeretnénk venni a párommal használt lakás vásárlásra, akkor az problémát okozhat? Még olyan kérdésem lenne, hogy kell hozzá a minimum 180 nap jogviszony és a NAV-tól igazolás, hogy nincs tartozásom. Ezeket hogyan tudom kikérni? Telefonon lehet?: Vagy milyen címen és mi kell ehhez még, hogy kikérjem?
  Üdv.
  N.

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Norbert!
   Információink szerint a közös háztartásban élés igazolására az állandó lakcím mellett a tartózkodási hely is elfogadható. Ha az igénylők állandó lakóhelye vagy tartózkodási helye megegyezik, akkor az a CSOK igényléshez elfogadható. Az is elfogadható, ha egyik szereplő állandó lakcíme a másik szereplő tartózkodási helyével egyezik meg.
   A TB jogviszony igazolás a területileg illetékes OEP-nél személyesen vagy a szükséges Igénylő lap kitöltésével + személyi igazolvány, lakcímkártya, TAJ kártya másolatával postai úton, illetve Ügyfélkapus regisztráció útján kérhető. A NAV igazolás szintén személyesen a területileg illetékes NAV-nál vagy Ügyfélkapus regisztráció útján kérhető. További tájékoztatást ezzel kapcsolatban az illetékes hivatalok tudnak adni Önnek.

 • Edit szerint:

  A megvásárolni kívánt házban nincs vezetékes víz. Fúrt kuti víz van bekötve.
  Így kaphatok CSOK-ot?

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Edit!
   Közműves ivóvíz szolgáltatás hiányában a telken lévő, ivóvíz minőségű vizet szolgáltató kút is elfogadható.

 • Kata szerint:

  Tisztelt Hitelnet!
  Férjemnek előző kapcsolatából van egy 15 éves gyermeke, közös gyermekünk pedig hónapos. 8 éven belül szeretnénk még egy gyermeket.
  Kérdésem a következő, mind a ketten rendelkezünk ingatlannal. Én a szüleim házának 1\2-ével, a férjemnek pedig egy családi ház van a nevén, amiben jelenleg élünk.
  Építeni szeretnénk.
  Igényelhető részünkre a CSOK?
  Válaszát előre is köszönöm.

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Kata!
   Új ház építéséhez igényelt CSOK esetén nincsen lakástulajdonra vonatkozó korlátozás, így az említett ingatlanok nem zárják ki a támogatásra való jogosultságot.
   Férje előző kapcsolatából származó gyermeke után akkor igényelhetik a kedvezményt, ha a gyermek életvitelszerűen Önökkel közös háztartásban, közös lakcímen él és az építendő lakóingatlanban is lakóhelyet fog létesíteni.

 • Joci szerint:

  Tisztelt Cím.
  A volt páromtól van egy 5 éves kisfiam. Ha megnősülök egy új kapcsolatban, a volt páromnak van-e beleszólása, ha CSOK-ot akarok felvenni az új párommal, akinek van 2 gyermeke?
  Tisztelettel.
  Joci

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Joci!
   Fia után Ön akkor lehet jogosult CSOK-ra, ha a gyermek az Ön eltartottja, Önökkel egy háztartásban, közös lakcímen él és a CSOK-kal finanszírozni kívánt lakóingatlanba is Önökkel költözik.
   Élettársa 2 gyermeke után együttesen jogosultak lehetnek a támogatásra.

 • Mónika szerint:

  Tisztelt Hitelnet!
  Igénybe szeretnénk venni a Csokot új lakás vásárlásra. Házasok vagyunk, 2 gyerkőcöt szeretnénk. A házat, amit kinéztünk, márciusban kezdi el építeni a kivitelező.
  Ebben az esetben is lehetőségünk van igényelni már az építés közben? Ha igen, milyen dokumentumok benyújtására van szükség?
  Vagy csak akkor lehetséges, ha felépült a ház?
  Köszönöm válaszát!

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Mónika!
   Működik a tervező asztalról, CSOK igénybevételével történő lakásvásárlás. Erről bővebben ITT olvashat.

 • István szerint:

  Jó napot!
  Ukrajnában élünk a feleségemmel, meg a lányommal! Kettős állampolgárok vagyunk! Szeretnénk igényelni a használt lakásra a csokot. 3 gyereket szeretnénk vállalni!
  Mik a feltételek, hol érdeklődjünk és mik kellenek hozzá?

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves István!
   Az igényléshez állandó magyarországi lakcím szükséges, továbbá a jogosultsághoz – legalább egyikük részéről – minimum 180 napos társadalombiztosítási jogviszonnyal kell rendelkezni. A kérelem benyújtásakor csak magyarországi TB jogviszony fogadható el, a fennmaradó időszak másik EGT állam (!) TB jogviszonyával is igazolható.
   A további feltételeket IDE kattintva ismerheti meg, a szükséges dokumentumokról fenti bejegyzésünkből tájékozódhat. További felvilágosítást a magyarországi hitelintézeteknél kérhet.

 • Tibor szerint:

  Tisztelt Hitelnet!
  CSOK 10+10 hitelt szeretnénk felvenni feleségemmel új lakás vásárlásra. Ebben az évben tervezzük első gyerekünket, de még nem terhes a feleségem. Ebben az esetben is igényelhetjük a támogatást?
  Illetve a feleségem még a szülői házhoz van bejelentve, tehát papíron nem egy háztartásban élünk. Ez gondot jelenthet az igénylésnél?
  A harmadik kérdésem pedig az, hogy ha esetleg 10 éven belül mégse születne 3 gyerekünk, akkor milyen kondíciókkal és mennyi pénzt kéne visszafizetnünk a 10 milliós CSOK-ból?
  Válaszukat előre is köszönöm.
  Üdv,
  Tibor

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Tibor!
   A 10+10 milliós támogatás 3 vállalt gyermek után is igényelhető, így nem akadály, ha felesége a kérelem benyújtásakor még nem állapotos.
   Szintén nem jelent problémát, ha igényléskor felesége állandó lakcíme a szülői házban van, azonban a támogatás folyósítását követő 90 napon belül be kell mutatniuk a támogatással finanszírozott lakás címére szóló lakcímkártyát.
   Ha vállalt gyermekek nem teljesítése miatt visszafizetési kötelezettségük keletkezik, akkor az igénybe vett CSOK összegét csökkentve a gyermekvállalási határidő lejártának időpontjában meglévő gyermekek után járó CSOK összegével a támogatás folyósításának napjától számított, a Ptk. szerinti késedelmi kamat 5-szörösével növelten kell visszafizetni.

 • Tibor szerint:

  Tisztelt szakértő!
  Kérdésem a következő: ha büntetett előéletű vagyok, akkor nem is vehetem igénybe a csokot függetlenül attól, hogy én nem akarok hitelt venni rá, hanem elegendő a támogatás a használt ingatlanra.
  Válaszát várom.
  Tisztelettel.
  Tibor

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Tibor!
   CSOK igényléshez is szükséges mellékelni 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt. Arról, hogy mely bűncselekmények esetén nem igényelhető a CSOK, IDE kattintva tájékozódhat.

 • Andrea szerint:

  Üdvözlet!
  Használt lakás vásárlásra szeretnék csokot igényelni. Élettársi kapcsolatban vagyunk és két gyerkőc van. A kérdésem az lenne, hogy a hitelintézet a hitelkérelemnél mindkettőnk anyagi helyzetét vizsgálja vagy csak a páromét? Ő adja be a kérelmet, tehát Ő lesz a hitelfelvevő, viszont én szerepelek a KHR listán.
  Ez fog-e gondot okozni nekünk?

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Andrea!
   Ha csak CSOK-ot igényelnek, akkor nem probléma a KHR, hiszen CSOK igénylésnél a hitelintézeteknek nem kell vizsgálniuk az igénylők KHR státuszát. Lakáshitel felvételére azonban nem lesz lehetőségük egyik banknál sem negatív KHR esetén, ha Ön aktív státuszban szerepel a rendszerben. Legalább 6 havi passzív KHR státusz esetén bankpartnereink egyikénél van lehetőség lakáshitel igénylésére. Ha ez utóbbi feltételnek megfelel, személyre szabott tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! A CSOK és hitelügyletbe kötelező bevonni az élettársat, ezért párja Ön nélkül nem tudja igényelni.

 • Csaba szerint:

  Üdvözlöm!
  Az lenne a kérdésem, honnan számít a szocpolbeadás? 2 ünnep között adtuk be a szocpolt és már 2.-án jött a becsüs és 13.-án vittem be az ő papírját is!
  Kérdezni szeretném, mikortól számít a beadás?
  Köszönöm a gyors válaszát!

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Csaba!
   A kérelem benyújtásának napja az a nap, amikor az igénylő a kérelmet és az igénylési feltételeket igazoló dokumentumokat hiánytalanul benyújtja a hitelintézet részére. A hitelintézet a családi otthonteremtési kedvezmény igénylése iránti kérelem benyújtásáról és a becsatolt dokumentumokról igazolást ad az igénylőnek, amelyben tájékoztatja a kérelem elbírálásának a hitelintézet belső szabályzata szerinti várható időtartamáról.

 • Sz.-né szerint:

  Hol és melyik banknál igényelhető a csok?
  Kell-e hozzá önerő?
  Milyen típusú házat vehetek a csokkal?

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Asszonyom!
   A CSOK a hitelintézetek többségénél elérhető.
   Az önerő kérdése számos egyéb tényezőtől függ. Kérdésére pontos választ Szakértőink a további részletek ismeretében tudnak adni.
   CSOK-kal új építésű és használt lakóingatlan egyaránt vásárolható. Az új lakásra vonatkozó feltételekről ITT olvashat, a használt lakás esetén érvényes követelményekről IDE kattintva tájékozódhat.

 • Norbert szerint:

  4 gyermekkel vesszük igénybe a 10+10-es támogatást az OTP-nél. Eddig minden rendben ment, szerződést is írtunk. A folyósítás egyik feltétele a gyermekek adóigazolványának bemutatása. 3 gyermekünknek van, egynek viszont most kérnénk. Azt mondták a NAV-tól, hogy a kártya maga csak 1-2 hónap múlva készül el, alapanyag sincsen hozzá a nyomdában. Ellenben adnak egy igazolást, ami jó lesz a kártya megérkeztéig. Ezt elmondtam az OTP-s ügyintézőnek, aki váltig hajtogatja, hogy csak a kártya jó nekik.
  Mit tegyek?

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Norbert!
   A vonatkozó kormányrendelet valóban adóigazolványt ír elő az adóazonosító igazolására. Mivel azonban ennek elkészülte adott esetben hosszú időt venne igénybe, javasoljuk, hogy a bank kérje központjuk állásfoglalását a NAV igazolás elfogadhatóságáról.

 • Bence szerint:

  Tisztelt Hitelnet,
  Jogosultak vagyunk abban az esetben is a CSOK-ra, amennyiben az egyik gyermek nagykorú, már nem tanul nappali tagozaton felsőoktatási intézményben, állandó munkahellyel rendelkezik, de még nem töltötte be a 25. életévét?
  Köszönöm előre is a választ!

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Bence!
   A nagykorú, de 25 év alatti, munkahellyel rendelkező gyermek után is igényelhető a CSOK, amennyiben igazolhatóan Önökkel egy háztartásban él és az Önök eltartottja. Minderről bővebben ITT olvashat.

 • Ferenc szerint:

  Tisztelt Hitelnet!
  A következőkre szeretnék választ kapni:
  a.) Használt lakás vásárlás esetén a CSOK igényléshez, 30 napnál nem régebbi tulajdoni lap (széljegyen a vevő tulajdonjogával) csatolása szükséges. Pozitív elbírálás esetén, ez elegendő a kifizetéséhez is?
  b.) Vagy, a CSOK utalás feltétele: 1.) eladók a tulajdonjog bejegyzési engedély kiadásával, visszavonhatatlan hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy az ingatlan tulajdonjoga vevők javára bejegyzésre kerüljön. 2.) eljáró ügyvéd a tulajdonjog bejegyzési engedélyt az illetékes földhivatalhoz benyújtotta. 3.) eladók és vevők közös nyilatkozata a kölcsön folyósítás ütemezéséről és határidejéről?
  A választ előre is köszönöm!

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Ferenc!
   a.) A CSOK utalásához már olyan tulajdoni lap szükséges, melynek széljegyén látható a kedvezmény biztosítékaként a Magyar Állam javára bejegyzett jelzálogjog is, amit az első (vevő tulajdonjogát széljegyen tartalmazó) tulajdoni lap még nem tartalmaz.
   b.) Továbbá szükséges egy ügyvédi letéti nyilatkozat, mely tartalmazza az eladók visszavonhatatlan hozzájárulását ahhoz, hogy az ingatlan tulajdonjoga vevők javára bejegyzésre kerüljön a teljes vételár megfizetését követően.

 • Petra szerint:

  Jó napot kívánok!
  Azt szeretném kérdezni, hogy CSOK-hoz (használt lakás vásárlás) a megelőlegezési hitel igazolás, amit postán kiküldenek, milyen személyes adatokat tartalmaz? Az anya nevét is feltüntetik a kérelmezőknél vagy csak az adószámot, címet?
  Köszönöm a választ!

 • Ferenc szerint:

  Tisztelt Hitelnet!
  Az előző kérdésre kapott választ tovább gondolva: az önerő megfizetésének igazolása milyen formában történjen?
  A fogadószámlát vezető bank által kiállított hivatalos igazolás formájánban, vagy csak az eladó, ügyvéd előtt tett ellenjegyzett nyilatkozata felel meg.
  A CSOK kifizetésének feltétele, hogy a megvenni kívánt lakóingatlan már a vevő nevén legyen?
  A választ előre is köszönöm!

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Ferenc!
   Az önerő kifizetését az eladó, ügyvéd előtt tett, ügyvéd által ellenjegyzett nyilatkozatával kell igazolni a bank felé.
   Ha a vásárolandó lakás a CSOK kifizetése előtt a vevő nevére kerülne, akkor már nem lennének jogosultak a kedvezményre. A CSOK-ot a hitelintézet a vételár utolsó részeként folyósítja az eladó adásvételi szerződésben megadott számlájára.

  • Ferenc szerint:

   Tisztelt Hitelnet!

   Köszönöm a vászokat!
   Hasznosak voltak.

 • Ferenc szerint:

  Tisztelt Hitelnet!
  Használt lakóingatlan teljesen önerőből történő vásárlása esetén az önerő megfizetésének igazolását csatolni kell a CSOK igényléshez, vagy nem szükséges?
  A választ előre is köszönöm!

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Ferenc!
   Az önerő megfizetését igazolni kell a CSOK-ot nyújtó hitelintézet felé még a CSOK folyósítása előtt. Fontos azonban, hogy CSOK-kal történő vásárlás esetén a vételár maximum 10%-a fizethető ki készpénzben, a fennmaradó részt az eladó által megjelölt fizetési számlára vagy pénzügyi intézmény által vezetett, kölcsöntartozást nyilvántartó technikai számlára kell teljesíteni.

 • András szerint:

  Adóigazolás tényleg minden támogatott személy esetében kell? Ha jól értem, a gyermekek is támogatottak. A CIB dokumentum listája szerint csak az igénylők részéről kell ilyen igazolás.

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves András!
   Az igénylőknek nem lehet az állami adóhatóságnál nyilvántartott tartozásuk. A gyermekek részéről nincs szükség nemleges adóigazolásra.

 • Gyöngyi szerint:

  Tisztelt Hitelnet!
  Családi ház vásárlásához szeretnénk igénybe venni a CSOk-ot, egy gyerekünk van! Én a gyerekemmel egy lakcímre vagyok bejelentve, viszont a férjem lakcíme másik kerületbe szól.
  Ez gond lehet a CSOK igénylésénél?

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Gyöngyi!
   Az, hogy igényléskor nem egy lakcímen vannak, véleményünk szerint nem probléma, de a CSOK folyósítását követő 90 napon belül mindannyiuknak be kell mutatniuk a lakcímkártyát. mely igazolja, hogy a családi otthonteremtési kedvezménnyel vásárolt lakás mindazon személyek lakóhelye, akiknek együttköltözésére tekintettel a családi otthonteremtési kedvezmény folyósítása történt.

 • Edit szerint:

  Tisztelt Hitelnet!
  Építkezéshez szeretnénk igényelni a CSOK-ot! Házasok vagyunk (férjem 43, én 30 éves vagyok), van két gyermekünk és tervezzük a harmadikat is! Minden igazolásunk, minden papírunk megvan, leadtuk az igénylést. Viszont most szóltak, hogy még kellene egy igazolás a kormányablaktól, hogy még nem vettünk igénybe állami támogatást! Viszont a szükséges dokumentumok listájában ez egész pontosan úgy szerepelt, hogy meglévő állami támogatás eseten megelőlegezett támogatáshoz! Nem vettünk igénybe eddig semmit! Voltunk a kormányablaknál, viszont 21 napon belül küldik csak ki ezt az igazolást.
  A kérdésem az lenne, hogy ilyenkor az eddig leadott nav-os, oep-es, földhivatali igazolások lejárnak?
  Illetve valóban szükséges ez a papír?
  És most újból ki kell kérnünk mindent?
  Köszönöm a segítséget!

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Edit!
   Megelőlegezett családi otthonteremtési kedvezmény igénylése esetén (vagyis ha vállalt gyermek után is igénybe kívánják venni a kedvezményt) a kormányhivatal által kiállított igazolást kell benyújtani arról, hogy az egyéb lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok alapján megelőlegezett formában nyújtott lakáscélú állami támogatással nem rendelkeznek.
   Ha a CSOK kérelmüket már befogadta a bank, akkor véleményünk szerint a meglévő dokumentumok nem fognak lejárni, mert a hitelintézetek azt nézik, hogy a kérelem befogadásakor nem lehetnek 30 napnál régebbiek a papírok. Így valószínűleg nem kell újra kikérniük a többi papírt, de ezzel kapcsolatban mindenképpen javasoljuk, hogy egyeztessenek az érintett pénzintézettel.

 • Veronika szerint:

  Tisztelt Hitelnet!
  2005-ben felvett hitelünkre 2 gyermek után már felvettük a támogatást, most megszületett a 3. gyermek. Szeretném kérni utána is a jóváírást, de sajnos NAV tartozásunk van. Akkor ha jól értem, addig nem vehetjük igénybe a jóváírást, amíg a tartozás meg nem szűnik?

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Veronika!
   Az utóbb született gyermek utáni CSOK igénylésénél a szerződéskötéskor, vagyis 2005-ben érvényes feltételeknek kell megfelelniük, melyekről pontos felvilágosítást az érintett hitelintézet tud Önöknek adni.

 • Csaba szerint:

  Üdvözlöm.
  Szeretnénk a feleségemmel a családi házunk tetőterét beépíteni. A födémszerkezet nem kerülne megbontásra, mivel a padlásfeljáró már építésnél ki lett alakítva, és ablak nem kerülne beépítésre.
  Kérdésem az lenne, hogy ilyenkor is kell tervrajz módosítást készíttetni vagy ez egyszerű bejelentés?
  Elkezdtük már a szükséges dokumentumokat összeszedni, és a mai nap mikor az 1988-as használatbavételi engedélyt és az eredeti tervrajzot kikértem az önkormányzattól, és felhívtam egy tervezőirodát információszerzés végett, azt mondták, hogy nem felel meg a régi tervrajz, teljesen újat kell készíteni a mostani állapotról (mivel egy ablak nem arra a helyre lett beépítve, ahol az eredeti rajzon szerepel), és utána egy módosítást. Így a beépítendő 25 m2 tervrajzi munkája több százezer forint lenne.
  Ez valóban így működik?

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Csaba!
   A bővítési tervezettel összefüggő kérdésekben a területileg illetékes építési hatósághoz fordulhat. A hitelintézetekhez véleményünk szerint olyan tervrajz adható be, amely összhangban áll az ingatlan tényleges és bővítést követő státuszával. Pontos tájékoztatást ez ügyben a választott hitelintézettől lenne célszerű kérnie.

 • Gabriella szerint:

  Tisztelt szakértő!
  Használt lakás vásárláshoz szeretnénk csok-ot igénybe venni a férjemmel 2 gyermekre, melyből egy vállalt gyermek, egy pedig az én kislányom, akit egyedülállóként neveltem házasságunkig. Kislányom az édesapja nevét viseli, mert az apuka kitöltötte az apasági nyilatkozatot. Én egyedülállóként neveltem, bíróságon soha nem voltunk a gyermekelhelyezés miatt, mivel mindig is velem, az én lakcímemen lakott a gyermek. Így is tudnánk rá igénybe venni támogatást a férjemmel?

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Gabriella!
   Információink szerint a leírt esetben is jogosultak lehetnek a két gyermek utáni kedvezményre. Ha nincsen gyámhatósági jegyzőkönyv a gyermekelhelyezésről, akkor elfogadható a Kincstár igazolása a családi pótlék igénylő részére történő utalásáról.

 • P.-né szerint:

  Tisztelt Hitelenet!
  Nagymamától örökölt régi vidéki családi ház átalakításához, teljes felújításához (átalakított helységek, fél ház új fal, új tető, hatékony fűtésrendszer) a saját tőke elfogyott. Ház 3/4 készültségi fokban van. Fiatal dolgozó házaspár egy meglévő és egy úton lévő magzattal milyen hitelhez és CsOK-hoz juthat, hogy lakhatóvá váljon az ingatlan? (Jelenleg albérletben laknak.)
  Köszönettel!
  P.-né

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Asszonyom!
   Átalakításhoz, felújításhoz, korszerűsítéshez CSOK sajnos nem igényelhető. Az elérhető lakáshitelekről személyre szabott, díjmentes tájékoztatást a további részletek ismeretében tudnak adni Szakértőink. Ehhez kérjük, töltsék ki online adatlapunkat!

 • Nikol szerint:

  Tisztelt Hitelnet!
  Gyes előtt volt munkahelyem, ami meg lett szakítva. Eközben 90 napig munkanélküli ellátást kaptam, ekkor lettem terhes! Jelenleg 1 éves a gyermekem.
  Így jár nekem is a csok?

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Nikol!
   A leírtak alapján úgy véljük, hogy jelenleg nem rendelkezik a CSOK jogosultsághoz szükséges TB jogviszonnyal. Ezzel kapcsolatban pontos tájékoztatást az ebben illetékes OEP tud adni Önnek.

 • Csilla szerint:

  Ha valakinek a NAV-nál tartozás van, ott kell kifizetni, amikor kérjük az igazolást?

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Csilla!
   A NAV tartozás rendezésének módjáról a területileg illetékes NAV tud Önnek pontos tájékoztatást adni, irodánk ebben nem illetékes.

 • Brigi szerint:

  Tisztelt Ügyintéző!
  Szeretném a csokot egyedülállóként felvenni. Az én nevemen van mind a kettő. Gyermekelhelyezési per nem volt, így nincs jogerős határozatom róla, hogy nálam helyezték el őket. Házas pedig sosem voltam.
  Így mi a teendő? Ebben a helyzetben nem kell határozat?

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Brigi!
   Fenti esetben gyámhatósági jegyzőkönyvvel vagy a kincstár igazolásával, miszerint az igénylő részére történik a családi pótlék utalása, igényelhető a CSOK.

 • Zsolt szerint:

  Tisztelt Szakértő!
  Feleségemmel három gyereket nevelünk. Még nem vettünk igénybe gyerekek után járó támogatást. Saját tulajdonú ingatlannal rendelkezünk.
  A kérdésem az lenne, hogy új ingatlan építéséhez a telek vásárlás és a létező jogerős építési engedély kötelezőek, vagy van lehetőség arra, hogy mindez CSOK-ból legyen kivitelezhető?
  Igényléskor az erre fordított összegek önerőnek minősülnek?
  Köszönöm a válaszát!

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Zsolt!
   A telek vételára a CSOK-ból nem finanszírozható, azt önerőből szükséges megszerezni. Arról, hogy magához az építkezéshez mekkora összegű önerő szükséges, Szakértőink a további részletek ismeretében – például: építkezés helyszíne, telek értéke, költségvetés összege, igénylők igazolt nettó jövedelme, rendszeres kiadásai, stb. – tudják meghatározni. Ehhez kérjük, töltse ki online adatlapunkat vagy keressék fel a lakóhelyükhöz legközelebbi Hitelnet irodát.

 • Kinga szerint:

  Tisztelt szakértő!
  Kérdésem az lenne, hogy igényelhetik a csokot kárpátaljai kettős állampolgárok is?

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Kinga!
   Amennyiben Magyarországon szereznek lakástulajdont és megfelelnek a CSOK további igénylési feltételeinek is (például magyarországi TB jogviszony, stb.), akkor jogosultak lehetnek a kedvezményre.

 • Timi szerint:

  Üdv.
  A helyzetem a következő: Papíron férjnél vagyok, de február 20. óta külön élünk. A Máknál is be van jelentve a változás, egyedülállóként kapom a két kicsi gyerekre a családi pótlékot. Sosem voltunk bejelentve egy lakcímre. Május 1. óta dolgozom gyed mellett, közalkalmazottként. Büntetlen előéletű vagyok, nettó 130.000 fizetésem és 550.000 önerőm van. Van egy ház vidéken 2,8 millióért eladó. Kérdésem az volna, hogy egyedül hogyan tudnám megvenni? Jogosult vagyok-e a két gyerek után a csokra, vagy a házastárs ebben az esetben is vizsgálandó? Mert ő számvitel rendjének megsértéséért kapott 2 év próbára bocsájtást, ez alatt elkövetett egy súlyos testi sértést, ami még nem jutott el a bíróságig.
  Köszönöm a választ!

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Timi!
   CSOK igényléshez kötelező a házastárs bevonása. CSOK-ot volt párja nélkül tehát csak akkor tud igénybe venni, ha hivatalosan elválnak és a válásról, valamint a gyermekelhelyezésről jogerős bírósági határozat születik.

 • Erika szerint:

  Kedves Szakértő: Mi Kárpátaljai magyarok vagyunk, kettős állampolgárok, már egy éve dolgozunk Magyarországon, hivatalos munka rendben, tartózkodási engedély el, van 3 kis korú gyermekünk, akik közül csak egy tanul Magyarországon, a másik kettő Ukrajnában tanul magyar iskolában. Azt szeretném kérdezni, mi igényelhetjük-e a Csokot?
  Előre is köszönöm válaszát!

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Erika!
   Véleményünk szerint jogosultak lehetnek azon gyermekek után is a támogatásra, akik nem Magyarországon tanulnak.

 • Zsuzsa szerint:

  Tisztelt Szakértő!
  Használt lakás vásárlásához igényeltünk CSOK-ot 2 meglévő gyermekünk után. Már leadtuk a CSOK igényléséhez az összes dokumentumot a banknak és most várjuk az elbírálást. A gyerekeink 4 évesek és kellett róluk leadnunk: születési anyakönyvi kivonatot, lakcímkártyát, adókártyát.
  Több ismerősöm mondta viszont, hogy nekik a CSOK miatt személyi igazolványt is kellett készíttetni a gyermekükről és egyikük ugyanezen banknál intézte a CSOK-ot, szintén használt lakást vásárolnak.
  Ön szerint a gyermekek személyi igazolványára nekünk is szükségünk lehet? Várhatunk-e ilyen jelzést a banktól, hogy pótoljuk?
  Előre is köszönöm válaszát:
  Zsuzsa

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Zsuzsa!
   Információink szerint személyi igazolvány bemutatását nem minden hitelintézet kéri. Erről célszerű lenne az érintett bankok megkérdezni.

 • Ilona szerint:

  Tisztelt szakértő!
  Szeretném kikérni a véleményét arról, hogy szeretném igénybe venni a csokot használt lakás vásárlásra. Ehhez szükséges lakáshitelt is fel vennem?
  És még egy kérdés. Én egyedül nevelem gyerekeim, ilyenkor milyen dokumentumok szükségesek ahhoz, hogy be adhassam az igénylést, mivel mi a volt párommal szóban egyeztünk meg, így nincs bírósági végzés.
  Válaszát előre is köszönöm.

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Ilona!
   A CSOK lakáshitel nélkül is igénybe vehető. A gyermekelhelyezésről történt szóbeli megállapodás nem elegendő, a jogosultsághoz jogerős bírósági végzés szükséges.

 • Judit szerint:

  Tisztelt szakértő!
  Három hete elindítottuk a csok igénylést használt lakásra két meglévő gyermekre! Minden papírt beadtunk, minden stimmelt! Két hete volt nálunk az értékbecslő! Két napja hívott az ügyintézőnk, hogy a beadott erkölcsin nem szerepel a büntetlen előélet! Bizonyára tévesen kértük le, amit az ügyintéző sem vett észre a befogadásnál! Azonnal kikértünk egy újat és holnap be is visszük! Emiatt esetleg elutasíthatják a csok kérelmünket vagy lehet gond abból, hogy a tévedésünk miatt az újat most csatoljuk hozzá, ha egyébként minden más rendben van?

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Judit!
   A hiánypótlás miatt nem utasítják el a CSOK kérelmüket, ha a megfelelő erkölcsi bizonyítványt napokon belül pótolják.

   • Judit szerint:

    Köszönöm válaszát!
    Sajnos az OTP Bank-nál úgy néz ki másként mennek a dolgok! A mai napon reggel ahogy kézhez kaptuk az immár helyesen lekért erkölcsit, azonnal vittük az ügyintézőnkhöz, hogy esetleg csatolja az anyagunkhoz! Azt a választ kaptuk, hogy elbírálási fázisban már nincs lehetőség hiánypótlásra, az egyetlen megoldás ha mindent újra kezdünk! Újra kérjük le a NAV, OEP, Mák igazolásokat, újra kérjük ki a Fh-tól a tulajdon lapot, adjunk be egy új igénylést! Ez az egész azért bosszantó, mert amikor bevittük a tévesen lekért erkölcsit, ez az ügyintéző megnézte és befogadta azt, dátumozta, aláírta, majd mielőtt továbbküldte az igénylésünket a központba újra átnézte és megint mindent rendben talált, közben hozzánk jött az értékbecslő, majd eltelt két hét, már azt vártuk mikor írhatjuk alá a szerződést, erre az ügyintéző hétfőn azzal hív, hogy az erkölcsi nem jól lett lekérve! Már mindent kifizettünk az értékbecslőtől a folyósítási díjon át minden egyes kért iratot (kb. 100 ezer forint), letétben van az OTP-nél az önerőnk 1 270 000 Ft, most kezdjünk mindent elölről? Létezik az, hogy ennyire szigorú legyen a bírálat és ne legyen más megoldás??? El vagyok keseredve!

    • Hitelnet.hu szerint:

     Kedves Judit!
     Ezzel a panasszal esetleg az MNB Fogyasztóvédelmi Felügyeletéhez fordulhat. Sajnos nem tudunk mást tanácsolni, ha a bank új igénylés benyújtását kéri.

 • Gigi szerint:

  Tisztelt Szakértő!
  Három gyermekünk kiskorú. Férjem nyugdíjas, én gondozom. Van saját tulajdonú lakásunk, de új építésűt vennénk, ezt eladva és a CSOK-ot igénybe véve.
  Jogosultak vagyunk rá?
  Köszönettel: Gigi

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Gigi!
   Új építésű lakás vásárlásához igényelt CSOK esetén feltétel – legalább az egyikük részéről – a két éves TB jogviszony. Férje részéről ez a feltétel nem teljesül, mivel nyugdíjas. Amennyiben Ön a fővárosi és megyei kormányhivatal ápolási díjat megállapító jogerős határozata alapján ápolási díjban részesül, úgy ez a feltétel az Ön részéről teljesül. A további jogosultsági feltételeket IDE kattintva tekintheti meg.

 • Tivadar szerint:

  T. Szakértő!
  A CSOK -hoz szükséges-e valamilyen különleges tervrajz, vagy elég az, amit egy normál új ház építéséhez kérnek. Azért kérdem, mert a tervezőm, valami új jogrendeletre hivatkozva, 700.000 HUF-os tervrajzról beszél.
  Köszönöm előre is a választ.

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Tivadar!
   Ebben a kérdésben az építési hatóság tud Önnek pontos választ adni.

  • Gigi szerint:

   Tisztelt Szakértő!
   A szociális osztálytól kapom a gondozási díjat, tb-m a kormányhivataltól van. Régebben hívták ápolási díjnak, tavaly lett gondozási díj a neve. Ha ez így jó, akkor megvan a két év.
   Köszönettel: Gigi

   • Hitelnet.hu szerint:

    Kedves Gigi!
    Fentiek megítélésében nem vagyunk illetékesek, ez ügyben a hitelintézetekhez fordulhat.

 • Kata szerint:

  T Szakértő!
  4 gyermek édesanyja vagyok, férjemmel élek együtt. Jelenleg egy új ház építkezésében vagyunk benne, az építési engedély 2010. április 26-i. Az építkezés befejezéséhez szükséges CSOK-ra a banki ügyintéző szerint jogosultak lennénk, minden feltételnek megfelelünk, de egy kis nehézség adódott. Az építési tervben a lakóépület számított építményértéke 41.266 ezer Ft. A banki ügyintéző szerint új ház építésénél ennek az összegnek a 70%-t kell számlával igazolni. Viszont mi ennél az összegnél jóval kevesebbet fordítottunk, illetve fogunk fordítani a ház építésére, ezért ennyi számlát nem fogunk tudni bemutatni. Meg szeretném kérdezni, hogy ha a költségvetési összesítőben a tényleges építkezési költségek szerepelnek és azok összege az építési tervben lévő építmény értéknél alacsonyabbak, akkor is a tervben kiszámított összeg 70%-át kel számlával igazolni?
  Előre is köszönöm a segítséget!

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Kata!
   A hitelintézet által elfogadott költségvetés legalább 70%-át kell igazolni a CSOK jogosultsághoz.

   • Kata szerint:

    Kedves Szakértő!
    Mitől függ, hogy a bank milyen költségvetést fogad el? Meglehet, hogy ez bankonként eltérhet?

    • Hitelnet.hu szerint:

     Kedves Kata!
     A CSOK rendelet tartalmazza, hogy mely munkálatok számítanak bele a bekerülési költségbe, s erre általában a bankoknak is van formanyomtatványa.
     Erről bővebben ITT olvashat.

 • Viki szerint:

  Szép Napot!
  Egy olyan kérdésem lenne, hogy honnan kell beszerezni azt az igazolást, ami igazolja, hogy még egyikünk sem igényelt CSOK-ot?

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Viki!
   Megelőlegező CSOK igénylése esetén a területileg illetékes kormányhivatal állít ki igazolást arról, hogy az egyéb lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok alapján az igénylő lakásépítési kedvezményt megelőlegező kölcsönszerződéssel nem rendelkezik.
   Azt a tényt, hogy az igénylő csak olyan személy után igényel CSOK-ot, aki után e rendelet és egyéb lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok szerinti vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatás igénybevétele még nem történt, büntetőjogi felelősség vállalásával tett, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozattal igazolhatja, mely a CSOK kérelem részét képezi.

 • Ildikó szerint:

  TB biztosítotti jogviszony: (Házastársak, élettársak esetén elegendő az egyik fél részéről.) 30 napnál nem régebbi: az illetékes egészségbiztosítási pénztári feladatokat ellátó kormányhivatal igazolása, Mi a különbség a két igazolás között, mikor kell beszerezni és kinek a második igazolást, mert nekem a két nyomtatvány együtt jött fel.
  Köszönöm.

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Ildikó!
   Egyazon nyomtatványról van szó. A TB jogviszony igazolást az OEP adja ki.

   • Bettina szerint:

    Üdv.
    Érdeklődni szeretnék! Egyedülálló anyuka vagyok, 3 kiskorú gyereket nevelek. Érdeklődnék, hogy milyen iratokra lenne szükség a csok igénybevételéhez? Nekem azt mondták bent a takarékban Berettyóújfaluban, hogy 6 hónapos munkaviszonnyal rendelkeznem kell, de nem rendelkezem. Akkor nem is tudom igénybe venni?

    • Hitelnet.hu szerint:

     Kedves Bettina!
     A CSOK jogosultsághoz legalább 6 hónapos (180 nap) TB jogviszony szükséges. Ha munkaviszony hiányában ezzel nem rendelkezik, akkor sajnos valóban nem jogosult a kedvezmény igénybevételére.

 • Alex szerint:

  Tisztelt szakértő!
  Érdeklődni szeretnék, hogy 3 gyerekre szeretnék egy lakást vásárolni a csok-kal, de nincs benne fürdőszoba, se víz. Mi legyen az első lépésem? Ezeket a hiányosságokat pótolnánk persze a saját költségemen.

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Alex!
   Fürdőhelyiség nélküli lakóingatlan sajnos nem finanszírozható CSOK-kal. Ennek utólagos pótlására nincs lehetőség. A jogosultsághoz már a vásárláskor rendelkeznie kell az ingatlannak fürdőhelyiséggel. Közműves ivóvíz szolgáltatás hiányában elfogadható, ha a telken ivóvíz minőségű vizet szolgáltató kút van.

 • Judit szerint:

  Amennyiben nem vagyok egyéni vállalkozó és az adóigazolást interneten keresztül kértem, mennyi idő múlva érkezik ez meg?

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Judit!
   Ezzel kapcsolatban az érintett hivatal tud Önnek pontos választ adni.

 • Judit szerint:

  Kölcsönszerződéssel nem rendelkezek igazolás kiállítása hány napot vesz igénybe?

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Judit!
   Ezt a területileg illetékes kormányhivatalban tudják Önnek megmondani.

 • Judit szerint:

  Mennyi idő alatt van meg az igazolás és meddig érvényes?

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Judit!
   Kérdéséből nem derül ki, hogy konkrétan melyik igazolásra gondol.

 • Judit szerint:

  Megelőlegező kölcsönszerződéssel nem rendelkezek – erről kitől, milyen módon tudok igazolást kérni? Mennyi idő alatt van meg, kell fizetni érte? Mindkét féltől kell igazolás házasság esetén? (Szombathelyi lakos vagyok)

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Judit!
   Megelőlegező kedvezmény igénybevétele esetén a kormányhivatal állít ki igazolást arról, hogy az egyéb lakáscélú állami támogatásról szóló jogszabályok alapján az igénylők lakásépítési kedvezményt megelőlegező kölcsönszerződéssel nem rendelkeznek. Az illetékes kormányhivatal az ingatlan fekvése szerint illetékes megyei kormányhivatal.

 • Bernadett szerint:

  Tisztelt szakértő!
  Használt lakást szeretnék vásárolni, de az élettársam 2015. 03. 01.-én kezdett el dolgozni és 2015. 12. 31.-én megszűnt a munkaviszonya. 2 hónapig aktív korú ellátásba részesült és 2016. 03. 01. napjától megint dolgozik. Így megvan-e a 180 napja?
  Előre is köszönöm.

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Bernadett!
   A területileg illetékes OEP tud élettársának pontos tájékoztatást adni arról, hogy a CSOK jogosultsághoz szükséges 180 napos TB jogviszony igazolást ki tudják-e adni. Ehhez személyesen kellene felkeresnie az érintett hivatalt.

 • Regina szerint:

  T. Szakértő!
  Van egy gyermekem a páromtól, aki nem a férjem, de szeretnénk meg kettőt, így a 10+10 milliós lehetőséggel szeretnénk élni. Kinéztünk egy új házat, ami 18,5 millió forint. 10% foglalót kér a kivitelező. Ezt fedezhetjük a CSOK-ból? Illetve ebben az esetben a hitel összege maximum 8,5 millió forint lehet vagy lehet igényelni a 10 milliót, amit természetesen az új ház szaniterezésére, beépíthető konyhabútor megvásárlására költenénk?
  Párom 2015. január 1-31-ig munkanélküli volt, ez kizáró ok lehet? Illetve nekem van még diákhitelem, amit májusig végtörlesztek (jelenleg kb. 150 ezer a diákhitelem), ez kizáró ok lehet?
  Nagyon köszönöm a segítséget.

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Regina!
   Vállalt gyermek után házasként lehetnek jogosultak a CSOK-ra, ha legalább az egyikük 40 év alatti. Foglalót külön nem tudnak fizetni a CSOK-ból. A CSOK és hitel összegét egy összegben a vételár utolsó részeként utalja a bank az eladónak. A CSOK és hitel összege nem haladhatja meg a vételárat. Ha kifizetnek 10% foglalót (1,85M Ft), akkor a vételárból fennmaradó összegre lehetnek jogosultak (10M CSOK + 6,65M Ft hitel).

 • Karcsi szerint:

  Tisztelt szakértő.
  Több banktól érdeklődtünk már. 4 gyerekre szeretnénk a csokot igényelni használt lakás vásárlásra, de majdnem minden bank máshogy reagál.’1. Büntetett előéletű vagyok, (közúti balesetért), mely nem tartozik a rendeletben előírtak közé. Az MKB alapból kizár. 2. Pont most szakadt meg a munkaviszonyom 2-év után, de 1 hét alatt el tudtam helyezkedni máshová. Még így is jogosult vagyok a csokra?
  Előre is köszönöm.

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Karcsi!
   1. A CSOK jogosultságot csak azon bűncselekmények zárják ki, melyeket a CSOK rendelet felsorol. Ezekről IDE kattintva tájékozódhat.
   2. A legalább 180 napos folyamatos TB jogviszonyban legfeljebb 30 nap megszakítás lehet, így a TB jogviszonya alapján jogosult lehet a támogatásra. Hitelfelvételnél azonban elvárás a legalább 3 hónapos munkaviszony igazolása a jelenlegi munkahelyen.

 • Bubu szerint:

  Tisztelt Szakértő,
  2013-ban vásároltunk egy használt családi házat, mely vételárából kb. 10 millió forintos lakáshitel még meg van, azt folyamatosan törlesztjük. Jelenleg van egy gyermekünk és tervezünk egy másodikat is. A kérdésem, hogy a fennálló lakáshitel törlesztésére valahogy fel lehet használni a CSOK-ot?

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Bubu!
   Adott esetben a CSOK visszamenőleg nem igényelhető, ezért a fennálló lakáshitel törlesztésére a támogatást sajnos nem tudják igénybe venni.

 • Tünde szerint:

  Tisztelt szakértő!
  Olyan kérdésem lenne önhöz, hogy Mi mind a ketten elmúltunk 40, de már van 4 gyerekünk és szeretnénk mi is igénybe venni a csok-ot. Nekük jár-e így? Nekem van tb biztosításom, mivel gyesen voltam az utolsó gyerkőccel, de előtte meg főállású anyuka voltam, meg még pluszban családi őstermelők vagyunk a férjemmel. Tartozásunk egyáltalán nincsen. Szeretnénk vásárolni egy szerkezetkész házat. Erre adják-e a csok-ot? Ha igen, akkor milyen formában? Nekünk kell fizetnünk mindent és utána fizetik ki az összeget?

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Tünde!
   Arról, hogy a jogosultsághoz szükséges TB jogviszony igazolás kiadható-e az Önök részére, a területileg illetékes OEP tud pontos tájékoztatást adni.
   Szerkezetkész ház vásárlásához azonban nem igényelhető a CSOK, csak a befejezéshez, abban az esetben, ha az eredeti építési engedélyt 2008. június 30. után adták ki. A támogatást a hitelintézetek a saját erő beépítését követően, készültségi foknak megfelelő számlabenyújtás után, szakaszosan folyósítják.

 • Norbert szerint:

  T. szakértő.
  Az lenne a kérdésem, hogy a párommal van két kiskorú gyermekünk. Ha van 15 millió forintunk, felvehehetjük hozzá a 10 millió állami támogatást újépítésű házra? Mert így ugye 25 millióból lehetne nézelődni. Én KHR listán aktívan szerepelek. Természetesen aláírnánk a harmadik gyermekre szóló rendelkezést stb. Úgy nézem a többi feltételnek megfelelünk kivéve a KHR listát, de úgy tudom ez nem kizáró ok, csak ha a 10 milliós állami kölcsönt is igényelnénk. Illetve annyi még, hogy a párom elmúlt 40 éves, csak én tudom igényelni vagy ő is? Vagyis ha az egyik nem múlt el 40 éves, mindegy ki igényli vagy csak aki fiatalabb 40 évesnél az igényelheti?
  Köszönettel várom válaszát: Norbert

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Norbert!
   Vállalt gyermek után azok a házaspárok igényelhetik a CSOK-ot, akik közül legalább az egyik fél 40 év alatti. Ugyanakkor a 10 milliós CSOK-nál kizáró ok, ha az igénylők valamelyike a KHR rendszerben hitelmulasztás miatt szerepel. Ez tehát nem csak a kedvezményes hitelnél, hanem a 10 milliós CSOK-nál problémát jelent. Házastársak együttes igénylés esetén lehetnek jogosultak a támogatásra, tehát mindkettejüknek meg kell felelni a KHR-re vonatkozó előírásnak.

 • Dinnyés Zsuzsanna szerint:

  Tisztelt Szakértő!
  Érdeklődnék, ha élettársi kapcsolatban élek, van egy gyermekünk, meglévő házam felújításához igényelhetem-e a CSOK támogatást illetve hová kell fordulnom a kitöltendő dokumentumok miatt?
  Köszönettel!

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Zsuzsanna!
   A CSOK lakásfelújításhoz sajnos nem vehető igénybe. Erre a célra lakáshitel igényelhető. A legkedvezőbb lakáshitelekről Szakértőink készséggel tájékoztatják, ha kitölti online ajánlatkérő nyomtatványunkat!

 • Szatmáriné Egri Etelka szerint:

  Tisztelt Szakértő!
  Mi egy olyan kérdésben szeretnénk a segítségét kérni, amiben sajnos senkitől nem kaptunk érdemleges választ, mivel a Csokhoz kapcsolódó jogszabály nem egyértelmű még jogászok, ügyvédek és a bankok szakemberei számára sem.
  Igénybe szeretnénk venni a Csokot, elvileg minden kritériumnak megfelelünk, és a jogszabály azt mondja ki, hogy: A vevő vállalja, hogy a saját erőnek legfeljebb a telekárat is tartalmazó vételár 10%-ával csökkentett részét az eladó által megjelölt – a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló törvényben meghatározott – fizetési számlára vagy pénzügyi intézmény által vezetett technikai számlára teljesíti. Tehát az önerőből a vételár legfeljebb 10%-a fizethető ki készpénzben.
  Mi így is tettük, tehát ez eladó által megjelölt számlaszámra befizettük, vagyis teljesítettük. Viszont a bankok szerint ez nem helyes, mivel utalni kellett volna. Ez viszont sehol nincs kikötve egyik banknál sem, csak az, hogy teljesíteni kell.
  Ebben a kérdésben szeretnénk az Ön véleményét kérni.
  Válaszát előre is köszönjük!

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Etelka!
   A vonatkozó kormányrendelet valóban nem mondja ki, hogy utalni kell a vételár 10%-ával csökkentett részét, ezért véleményünk szerint, ha azt az előírt fizetési számlára befizetik, teljesül az erre vonatkozó követelmény. Ám mivel nem vagyunk jogi szakértők, ezért ebben a kérdésben a Nemzetgazdasági Minisztérium jogászának állásfoglalását lenne célszerű kérni. Illetve a CSOK kérelem elutasítása esetén az írásbeli elutasítás kézhezvételétől számított 15 napon belül a családok otthonteremtési kedvezményére jogosító feltételeknek való megfelelés megállapítását kérheti a kormányhivataltól.

 • Andrea szerint:

  Tisztelt Szakértő.
  Szeretném megkérdezi,hogy mi a férjemmel építkezünk és szeretnénk felvenni 2 gyermekre a szocpolt (megelőlegező szocpol). 90 nm “A” energiaosztályos besorolás.
  Kérdés az lenne: Örököltem egy házat a testvéremmel közösen szüleim halála miatt. Ezt a házat mi eladtuk 3 éve és fele fele alapon osztoztunk. Ezt a pénzt az építkezésbe fektettük, de a férjem nevén fut az építkezés. Hogyan vagy milyen módon kell nekem bizonyítanom ” 5 éven belül értékesített lakás vagy tulajdoni hányad esetén: adásvételi szerződés és a lakás eladási árát csökkentő tételek igazolására szolgáló dokumentumok”.
  Következő kérdés: Tulajdonomban van még egy külterületi termőföld szintén testvéremmel közösen, illetve a Nagypapám után is van egy picike tulajdonrészem egy másik házban, de ott sokan vagyunk.
  Válaszát előre is köszönöm. 🙂

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Andrea!
   Ahhoz, hogy jogosultak lehessenek megelőlegező CSOK-ra, feltétel, hogy az építendő háznak mindketten tulajdonosai legyenek. Amennyiben az építési telket a férje nevére vásárolták, akkor az eladott lakás árát nem tudják csökkenteni a telekvásárlásra fordított összeggel, tehát a teljes eladási árat tovább kell forgatni önerőként az épülő házba.
   A külterületi termőföld és az örökléssel szerzett tulajdoni hányad nem zárja ki a jogosultságot.

 • Péter szerint:

  Tisztelt Szakértő!
  Csak az lenne a kérdésem, hogy ezt az igazolást kitől lehet beszerezni?
  “Vállalt gyermek: területileg illetékes megyei kormányhivatal igazolása arról, hogy az igénylők lakásépítési kedvezményt megelőlegező kölcsönszerződéssel nem rendelkeznek”
  Válaszát előre is köszönöm!

 • Vilmos szerint:

  Tisztelt szakértő!
  Azt szeretném megkérdezni, hogy van két kiskorú gyermekemet egyedül nevelem. Az élettársammal 16 évig éltünk együtt, de már több hónapja nem tartjuk egymással a kapcsolatot. Szeretném igénybe venni a két kiskorú gyermekemre a csok-ot, de egy dologgal nem vagyok tisztába, hogy az igénylő lapon szereplő elvált szülők esetén a gyermek elhelyezéséről jogerős bírósági ítélet, illetve gyámság alatt lévő esetén a gyámhatóság határozata, hogy ebben az esetben kell-e valamilyen határozatot csatolni az igénylő laphoz.
  Előre is köszönöm válaszát.

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Vilmos!
   Az egyes bankok különböző dokumentumokkal kérik igazolni a korábbi élettársi kapcsolatból született gyermekek elhelyezését. Van olyan hitelintézet, amely bírósági vagy gyámhatósági határozatot fogad el, de olyan is van, amely a támogatott személy nevére szóló kincstári igazolást kér a családi pótlék folyósításáról. Javasoljuk, hogy ez ügyben a bankoknál érdeklődjön.

 • Zsuzsanna szerint:

  Tisztelt Szakértő!
  Kisfiunk 20 hónapos, CSOK igényléséhez szükséges-e személyi igazolvánnyal rendelkeznie, vagy pedig elég a születési anyakönyvi kivonat? Egyéb okmányok ld. lakcímkártya, adókártya rendelkezésre állnak.
  Köszönöm!

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Zsuzsanna!
   A gyermek születéséről véleményünk szerint elég az anyakönyvi kivonat. Pontos választ a hitelintézetektől kaphat.

 • Imre szerint:

  Tisztelt Szakértő!
  CSOK igényléshez kikértük a NAV-tól a Köztartozás mentes adózói igazolást, amin az van, hogy hiteligényléshez adták ki. A Bankban nem tudják, hogy ez problémát jelent-e. Szerintem nem, mert ha az adatbázisban benne van valaki az igazolás sem kell ott sincs feltüntetve, hogy milyen céllal.
  Szakértő véleményét szeretném kérni.
  Előre is köszönöm.

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Imre!
   Véleményünk szerint az igazolás tartalma a lényeg, nem pedig az, hogy milyen céllal adták ki, de ez a kérdés mindenképpen az érintett hitelintézet hatásköre.

 • Nagy Péter szerint:

  Tisztelt uram, hölgyem!
  Nekem olyan kérdésem lenne, hogy milyen okmányok kellenek a szocpolhoz ezeken túl? Még azt szeretném megtudni, milyen feltételek vannak, hogy megkapjuk a támogatást?

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Péter!
   A CSOK igényléshez szükséges dokumentumok listáját fenti bejegyzésünkben megtalálja, illetve a hitelintézetektől kérhet tájékoztatást. A jogosultság feltételei szintén megtalálhatók honlapunkon, külön-külön lakáscélok szerint.

 • Péter szerint:

  Azt szeretném kérdezni, hogy ehhez a szocpolhoz mennyi munkaviszony kell és menyinek kell lennie a fizetésemnek, hogy megkapjam? Milyen okmányok kellenek ehhez?
  Köszönöm.

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Péter!
   A szocpoligényléshez legalább féléves munkaviszony szükséges. A fizetés nagyságát a hitelintézetek nem vizsgálják. Az igényléshez szükségese dokumentumokról fenti bejegyzésünkből tájékozódhat.

 • Petra szerint:

  Tiszteletem!
  Kérdezném, hogy az igazolásokat hol tudom beszerezni a csok-hoz?

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Petra!
   A TB jogviszony igazolást a területileg illetékes OEP, a köztartozás mentességről szóló igazolást a területileg illetékes NAV adja ki.

 • Eszter szerint:

  És ha nem voltunk házastársak csak együtt éltünk, úgy is jogosult lennék rá?

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Eszter!
   Ha igazolhatóan a gyermek az Ön eltartásában van, akkor jogosult lehet a támogatásra.

 • erzsebet szerint:

  Jó napot!
  Az lenne a kérdésem, hogy élettársi kapcsolatban élek, van 3 gyermekem. Igénybe szeretném venni a csok-ot használt lakás vásárlására. Az élettársamnak van tb jogviszonya már 1 éve.
  Azt szeretném tudni, hogy köztartozásmentes igazolást szükséges mindkettőnknek kérni?
  Előre is köszönöm szépen!

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Erzsébet!
   Igen, CSOK igénylés esetén mindkettejüknek igazolni kell, hogy nincsen köztartozásuk.

 • Kerekes Zoltánné szerint:

  Üdvözlöm.
  Kérdésem az lenne, hogy férjemmel használt lakást szeretnénk vásárolni. Én főállású anya vagyok, férjemnek folyamatos munkahelye van; három kiskorú gyerekünk van. Én aktív Baros vagyok.
  Így igényelhetjük a csokot?

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Asszonyom!
   A CSOK-ra való jogosultságot nem zárja ki az aktív BAR státusz. Ha a lakásvásárláshoz szükséges önerő rendelkezésükre áll és kölcsön felvétele nélkül is ki tudják egyenlíteni a vételárat, akkor igényelhető a támogatás.

 • Edina szerint:

  Köszönöm!

 • Edina szerint:

  Kedves Hitelnet.hu!
  Szeretnék érdeklődni, hogy az új szocpol igénybe vehető-e nem Magyarországon élő, külföldön biztosított pár által is?
  Köszönöm.

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Edina!
   Az új szocpol esetén az igénylők közül legalább az egyik félnek OEP (Országos Egészségbiztosítási Pénztár) által kiállított TB jogviszony igazolás szükséges. Külföldi egészségbiztosító által kiadott igazolás sajnos nem fogadható el.

 • Márta szerint:

  Üdv!
  Érdeklődni szeretnék, hogy a köztartozásba mi tartozik bele pontosan? Ha valakinek Tb-elmaradása van, az is beleszámít? Illetve ha az elmaradt Tb tartozást részletfizetéssel teljesítjük, akkor társtulajdonosként lehet igényelni a Csok-ot?
  Köszönettel: Márta

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Márta!
   A köztartozásként kezelt tartozásokról pontos tájékoztatást a területileg illetékes NAV tud Önnek adni. Javasoljuk az ő megkeresésüket. Irodánk ebben sajnos nem illetékes.

 • Imre szerint:

  Tisztelt Szakértő!
  Párommal élettársi viszonyban neveljük lányunkat. Tervezünk még egy gyermeket, és márciusban vettünk egy használt házat. A vételre nem tudjuk igénybe venni a csok-ot, mert nem lett a szerződésbe beleírva a szándék. A tetőteret viszont szeretnénk beépíteni. Ha jól sejtem, erre igényelhetnénk a támogatást?
  Kb. 1 millió forintba kerülne, amit számlával tudnánk is igazolni. A ház egyébként kb. 100 nm-es, két szint + tetőtér (lenne így).
  Várom válaszát!

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Imre!
   Tetőtér-beépítéshez igényelhető a CSOK, de vállalt gyermek után csak házastársi kapcsolat esetén tudják igénybe venni. Megelőlegező CSOK igényléshez mindkettejüknek 40 év alattinak kell lenni. A kedvezmény összege a hitelintézet által elfogadott költségvetés számlával igazolt összegének 50%-áig tejedhet.
   A további előírásoknak IDE kattintva nézhet utána.

 • Éva szerint:

  Üdvözlöm!
  Gyeden vagyok. Kapok igazolást az OEP-től a Csokhoz?

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Éva!
   Információink szerint, kiadható az OEP igazolás gyeden lévőknek is, ha a korábbi munkaviszony a gyed ideje alatt is fennáll és időközben nem szűnt meg például egy határozott idejű munkaszerződés lejárata miatt. Pontos tájékoztatást a területileg illetékes OEP-től kaphat.

 • timea szerint:

  Tisztelt Szakértő!
  Használt parasztházat vásároltunk. Két kis gyermekünk van, a házban nincs se fűtés, se fürdőszoba. Ezek kialakításához igénybe vehető-e a CSOK?

 • Vadai Alexandra szerint:

  Kedves Szakértő!
  Vályogból épült házra jár a CSOK? 1979-ben épült beton alappal.
  Válaszát előre is köszönöm.

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Alexandra!
   Amennyiben az ingatlan az egyéb előírásoknak – melyekről honlapunkon tájékozódhat – is megfelel, akkor igényelhető a CSOK.

 • Rácz Jozsef szerint:

  Üdv.
  Érdeklődni szeretnénk, hogy a férjem közmunkán van, a 6 hónapos munkaviszony megvan, ebből márciusban munkanélkülit kapott, április 7-én vették vissza dolgozni. Ez is beletartozik? A TB-t ugyanúgy fogták tőle. A csok elfogadja?
  Köszönöm.

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves József!
   Arról, hogy a CSOK-hoz szükséges TB jogviszony igazolás kiadható-e fenti esetben, a területileg illetékes OEP tud Önöknek pontos tájékoztatást adni.

 • Baba szerint:

  Üdv.
  Érdeklődnék, hogy a férjem közmunkaprogramban dolgozik. Ez elegendő ahhoz, hogy igénybe tudjuk venni a csokot, ha aktív bar listások vagyunk, de 4 gyerekünk van.

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Baba!
   Ha férje foglalkoztatottsága legalább 180 napja folyamatosan fennáll (legfeljebb 15 nap megszakítás lehet), és az egyéb igénylési feltételeknek is megfelelnek, melyekről honlapunkon részletes leírás olvasható, akkor jogosultak lehetnek a CSOK-ra. A BAR lista nem befolyásolja a jogosultságot, ha kölcsönt nem kívánnak felvenni.

 • ZOLI KÉRDI szerint:

  Jó napot!
  Azt kérdezném, hogy nekem van 3 gyerekem, kiskorúak, vidéken lakom Szolnok megyei vagyok. Nincs munkahelyem nekem sem és a páromnak sem. Így hogyan vehetek használt lakást szocpol támogatásból?

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Zoli!
   Ha a szocpoljogosultsághoz szükséges TB jogviszony igazolást munkahely hiányában nem tudja az OEP kiadni Önnek vagy a párjának, akkor sajnos nem jogosultak a támogatás igénybevételére.

 • Karolina szerint:

  Tisztelt Szakértő!
  Érdeklődni szeretnék, hogy dokumentum hiánypótlással elindítható-e az igénylés július 1.-én, ha még 1-2 dokumentum megszerzése folyamatban van? Szeretnénk megnyitni az e-naplót, de ha jól tudom, addig nem lehet, amíg nincs benyújtva az igény CSOK-ra. Másik kérdésem, hogy van-e valami meghatározott formája a költségbecslésnek, mert ilyet sehol sem találok, és a bankok sem tudtak adni.
  Előre is köszönöm!

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Karolina!
   Információink szerint a CSOK kérelmet csak hiánytalan dokumentációval fogadják be a hitelintézetek. A költségvetésnek általában van formanyomtatványa a bankoknál.

 • Gábor szerint:

  Üdv!
  Olyan kérdésem lenne, hogy a múlt héten igényeltem a NAV-tól adókártyát a feleségemnek és a nagylányomnak a csok-hoz. Ameddig a kártyák nem készülnek el a NAV adószám igazolást állít ki, ami a kártya átvételéig érvényes. A bankok a kártya helyett elfogadják ezt az igazolást is?
  Köszönöm.

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Gábor!
   Véleményünk szerint a NAV adószám igazolás a CSOK kérelem benyújtásához elegendő lehet, de a CSOK szerződés megkötéséhez szükség lesz magára az adókártyára is.

 • Annamari szerint:

  Jó napot!
  Annyi lenne a kérdésem, hogy mennyi pénzre lesz szükségünk a házvásárláshoz vagyis a papírmunkákhoz?
  Előre is köszönöm.

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Annamari!
   A CSOK igényléshez szükséges dokumentumok kiadásának díjáról az egyes szolgáltatóknál érdeklődhet.

 • Winterné Termul Ilona szerint:

  Tisztelt Szakértő!
  Az lenne a kérdésem, hogy az új CSOK korhoz van-e kötve és gyermekeit egyedül nevelő szülő igényelheti-e?
  Válaszát előre is köszönöm.
  Tisztelettel: Ilona

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Ilona!
   Meglévő gyermekek után igényelt CSOK esetén a jogosultság nincs korhoz kötve. Egyedülálló személy is jogosult lehet rá, ha az igénylés egyéb feltételeinek megfelel.

 • Hajni szerint:

  Érdeklődnék. Mi 2009-ben vettük az akkor új házunkat hitelre. Akkor fel is vettük a 2 gyermek után a szocpolt. Most augusztusra várható a 3. Gyermekünk.
  Kérdésem, hogy ő utána is fel lehet venni az új CsOK-ot; vagyis mi bővíteni semerre nem tudunk, mert társasházban lakunk, viszont felújítani szeretnénk.
  Köszönöm a választ.

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Hajni!
   Ha az új lakás vásárlásához felvett kölcsönük jelenleg is fennáll és megfelelnek a méltányolható lakásigény feltételeinek, akkor az utóbb születendő gyermekük után jogosultak lehetnek utólagos szocpolra, mely a fennálló hiteltartozás csökkentésére fordítható. Ezen igényüket a gyermek megszületése után nyújthatják be az érintett hitelintézethez, s a 2009-ben érvényes támogatási összegre lehetnek jogosultak.
   A CSOK lakásfelújításra sajnos nem vehető fel.

 • R. Viktória szerint:

  Tisztelt Szakértő!
  Energetikai tanúsítványt még áprilisban csináltattunk. Ez érvényes lesz még júliusi igénylésnél?
  A benyújtandó dokumentumok között EREDETI adásvételi szerződés szerepel. Ez mit jelent? Több eredeti példánnyal kell rendelkeznem, vagy csak bemutatnom kell, és lemásolják, mint a személyes irataimat?
  És utolsó kérdésem, hogy tulajdoni lap széljegyére rákerülhetünk úgy is, hogy ügyvédi letétbe szeretnénk helyezni a vételárrészleteket (a CSOK-ot is), és csak ha megvan a teljes vételár, akkor kerül tovább az eladóhoz illetve a bankjához?
  Válaszát megköszönve
  Üdvözlettel:
  Viktória

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Viktória!
   A vonatkozó kormányrendelet nem tartalmazza, hogy az energiatanúsítvány milyen régi lehet, így a választott hitelintézetnél érdeklődhet, hogy van-e erre vonatkozóan valamilyen határidejük.
   Az adásvételi szerződés több példányban készül. A hitelintézet részére a földhivatali pecséttel ellátott eredeti példányt kell benyújtani.
   A CSOK összegét a hitelintézet csak akkor folyósítja, ha a vételár fennmaradó része már kifizetésre került. Azt, hogy az ügyvédi letétbe helyett vételárrész elfogadható-e, szintén az érintett hitelintézet tudja megmondani Önnek.

 • Anita szerint:

  Tisztelt Szakértő!
  Párommal élettársi viszonyban élünk, 2 gyermekünk van. Használt lakást szeretnénk vásárolni hitel nélkül.
  Kérdésem az lenne, hogy ha minden papírok megfelelnek, az én önerőmet odaadom az eladónak, és csak a Csok hiányzik a ház megvásárlásához, akkor mennyidőn belül valósul ez meg?
  Köszönöm válaszát!

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Anita!
   Mivel használt lakás vásárlásához július elsejétől lesz igényelhető a CSOK, ezért várhatóan hirtelen megemelkedik a kérelmek száma, ami az ügyintézési időt lényegesen meghosszabbíthatja. Véleményünk szerint legalább 30-60 napos átfutási idővel kell kalkulálni.

 • Horváthné Renáta szerint:

  Tisztelt Szakértő!
  Lakásunkat eladtuk, a rajta lévő adósságrendező hitelt szeretnénk a másik megvásárolt ingatlanra átvinni, amit készpénzért veszünk meg! Így jogosultak vagyunk a CSOK-ra? 3 gyermekünk van, még nem igényeltünk szocpolt!
  Köszönöm!

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Renáta!
   A jogosultság attól függ, hogy mennyiért adtál el a lakásukat, mennyiért vásárolják meg a másik lakást és mekkora összegű adósságrendező hitelt visznek az adott ingatlanra.

   • Horváthné Renáta szerint:

    7,5 millióért adtuk el, 7,9 millióért vesszük! Az adósságrendezőt úgy visszük, hogy plusz egy fedezetet kell adnunk! (7,9 millió az összege)

    • Hitelnet.hu szerint:

     Kedves Renáta!
     A CSOK összege nem haladhatja meg az eladási és vételár különbözetét, vagyis ebben az esetben maximum 400.000 Ft összegű kedvezményre lehetnek jogosultak.

 • Andrea szerint:

  Tisztelt Szakértő!
  Az egyik banktól ma azt a tájékoztatást kaptam, hogy szerepelnie kell az adásvételi szerződésben a CSOK igénylés tényének. A mi szerződésünkben ez nincs benne. Áprilisban vásároltuk a házat önerőből, a tulajdonjogunk már bejegyzésre került.
  A CSOK-ot két meglévő gyermek után szeretnénk igényelni, de lehet, hogy a “hiányos” szerződésünk miatt elesünk tőle?

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Andrea!
   A CSOK-tól azért esnek el sajnos, mert már kiegyenlítésre került a teljes vételár. A CSOK visszamenőleges igénybevételére nincs lehetőség. Ha még nem fizették volna ki a teljes vételárat, akkor az adásvételi szerződést lehetett volna módosítani a CSOK előírásoknak megfelelően, de így ez már nem kivitelezhető.

  • Lengyel Marianna szerint:

   Érdeklődnék, hogy gyesen vagyok 3 gyermekemmel és ezáltal tb támogatott is vagyok, de gyes előtt nem volt munkahelyem. Ebben az esetben én igényelhetek CSOK-ot? Élettársammal élek, de ő nem igényelheti, mert 40 évet betöltötte és nincs bejelentve az élettársi kapcsolatunk se.
   Válaszát előre is köszönöm.
   Marianna

   • Hitelnet.hu szerint:

    Kedves Marianna!
    Amennyiben a gyes előtt nem volt munkahelye, akkor információnk szerint az OEP nem tudja kiadni a CSOK jogosultsághoz szükséges TB jogviszony igazolást. Erről a területileg illetékes OEP-nél érdeklődhet.
    Meglévő gyermekek után igényelt támogatás esetén nem feltétel a bejegyzett élettársi kapcsolat és az sem kizáró ok, ha élettársa betöltötte már a 40. életévét.

    • Lengyel Marianna szerint:

     DE gyes előtt még tanultam és azért nem volt munkahelyem, de akkor is TB támogatott voltam.

     • Hitelnet.hu szerint:

      Kedves Marianna!
      A társadalombiztosítást keletkeztető jogviszonyok köre szűkebb, mint a kizárólag egészségügyi szolgáltatásra jogosító jogviszonyoké. Információink szerint a tanulók közül a valamennyi ellátásra jogosító biztosítás jelenleg kizárólag csak a tanulószerződés alapján szakképző iskolai tanulmányokat folytatóra terjed ki, enélkül a tanulók kizárólag egészségügyi ellátásra szereznek jogosultságot. Kérdés tehát, hogy Ön a gyes előtt milyen tanulmányokat folytatott.
      A CSOK jogosultsághoz szükséges igazolás kiadásáról – fenti információk nyilvántartása alapján – a területileg illetékes OEP tud Önnek pontos tájékoztatást adni.

 • Árpád szerint:

  Tisztelt Szakértő!
  Érdeklődni szeretnék, hogy konkrétan milyen dokumentumokat kell /és milyen hatóságoktól/ kikérni, hogy igénybe tudjuk venni a Csokot?
  Üdv, Árpád

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Árpád!
   A CSOK igényléshez szükséges dokumentumokról fenti bejegyzésünkből tájékozódhat.

Tegye fel kérdését, szóljon hozzá Ön is a fenti témához!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

CAPTCHA AREA

A hozzászólás elküldésével Ön elfogadja felhasználási feltételeinket