CSOK-os ingatlan így lehet vállalkozás székhelye!

Néhány hónapja nagy port kavart az a hír, miszerint a CSOK-os ingatlan nem lehet egyéni és társas vállalkozás székhelye, telephelye. Még a nyár folyamán módosult az erre vonatkozó előírás. Mutatjuk, hogy jelenleg milyen szabályok vonatkoznak a támogatott ingatlanba történő bejelentésre.

Sokan kapták fel a fejüket arra a tavasszal robbant hírre, miszerint a CSOK rendelet megszegésének minősül, ha vállalkozás működik a támogatott ingatlanban vagy akár csak a vállalkozásuk székhelyeként jelöljük meg a CSOK-os ingatlant. Ez az akkor érvényben lévő rendelet szerint visszafizetési kötelezettséggel járt.

A támogatott ingatlan hasznosítására vonatkozó rendelkezés

Mind az új, mind a használt lakásra vonatkozó CSOK rendelet rögzíti azokat az előírásokat a támogatott ingatlan hasznosításával kapcsolatban, amelyek megszegése a támogatás visszafizetését vonja maga után. Ezek az alábbiak:

„Ha – az állam javára bejegyzett elidegenítési és terhelési tilalom fennállása alatt – a családi otthonteremtési kedvezmény igénybevételével érintett

  1. a) lakást lebontják – kivéve, ha a bontás természeti katasztrófa miatt vált szükségessé – vagy elidegenítik,
  2. b) lakás nem a támogatott személy és azon kiskorú gyermekének lakóhelyéül szolgál, akire tekintettel a támogatást igénybe vette,
  3. c) lakás használatát harmadik személynek átengedik, azon használati vagy haszonélvezeti jogot alapítanak, vagy
  4. d) lakást a lakáscéltól eltérően hasznosítják,

a támogatott személy – a családi otthonteremtési kedvezmény visszafizetésének felfüggesztése és a (2) bekezdésben meghatározott eset kivételével – köteles a családi otthonteremtési kedvezmény folyósított összegét a bontás, a lakáscéltól eltérő hasznosítás megkezdésének, a lakóhely megváltoztatásának, a lakáshasználat átengedésének, illetve a lakás elidegenítésére vonatkozó szerződés megkötésének napjától számított, a Ptk. szerinti késedelmi kamattal növelten visszafizetni.

A rendeletnek ez a pontja július elsejétől a továbbiakkal egészült ki:

(1a) Nem minősül a lakáscéltól eltérő hasznosítás tilalma megsértésének az, ha az igénylő a családi otthonteremtési kedvezménnyel érintett lakást a legalább többségi tulajdonában álló gazdasági társaság – ide nem értve a részvénytársaságot -, vagy egyéni vállalkozói tevékenységet folytató igénylő esetében az egyéni vállalkozás székhelyeként bejelenti.

Milyen feltételekkel jelenthető be a CSOK-os ingatlanba gazdasági társaság székhelye?

A támogatási kérelem benyújtásakor az igénylőnek teljes bizonyító erejű magánokiratban nyilatkoznia kell arról, hogy a legalább többségi tulajdonában álló gazdasági társaság – ide nem értve a részvénytársaságot –, illetve az általa folytatott egyéni vállalkozói tevékenység székhelyeként – az állam javára bejegyzett elidegenítési és terhelési tilalom fennállása alatt – a családi otthonteremtési kedvezménnyel érintett lakást jelenti be a cégnyilvántartásba, illetve az egyéni vállalkozók nyilvántartásába.

Ebben az esetben a családi otthonteremtési kedvezmény összege csekély összegű (de minimis) támogatásnak minősül. Ha a családi otthonteremtési kedvezménynek az igénylő részére megállapítható összege – az igénylő nyilatkozata alapján – meghaladná a csekély összegű (de minimis) támogatásokra megállapított összeghatárt, akkor az igénylő legfeljebb ezen összeghatárig jogosult családi otthonteremtési kedvezményre.

Lehet-e telephely a CSOK-os ingatlan?

A fenti rendelkezés, amely lehetővé teszi vállalkozás székhelyként történő bejelentését a támogatott ingatlanba, nem vonatkozik a telephelyre, amely alapvetően gazdasági tevékenység helyszíne. Telephely tehát nem lehet a CSOK-os ingatlan.

Ugyanakkor a kormányrendelet nem zárja ki, hogy a székhelyen vállalkozási tevékenységet végezzenek, de ez nem járhat a jogszabályi feltételek megsértésével. Ha tehát a támogatott személy és a gyermek a lakásban életvitelszerűen él és e mellett az ingatlanban vagy akár a melléképületben vállalkozási tevékenységet végez, az megfelel a jogszabályi előírásoknak.

Kérdések és válaszok online!

Ha Önnek is van kérdése CSOK témában, tegye fel online! További, személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat!


Utolsó módosítás: 2019. december 11. szerda

Tegye fel kérdését, szóljon hozzá Ön is a fenti témához!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

CAPTCHA AREA


Hasonló bejegyzések