CSOK feltételek, támogatás igénylés 2021

A Családi Otthonteremtési Kedvezmény ( CSOK ) egy vissza nem térítendő állami támogatás. Amennyiben Ön teljesíti a CSOK szerződésben leírtakat, a támogatást nem kell visszafizetnie. Az alábbi bejegyzésünkben a CSOK feltételeket mutatjuk be részletesen:

CSOK feltételek

Milyen lakáscélok esetén igényelhető a CSOK?

A CSOK Magyarország területén megvalósuló alábbi lakáscélok esetén igényelhető:

 • Új lakás vásárlása
 • Új lakás építése
 • Használt lakás vásárlása
 • Meglévő lakás bővítése

A támogatás vásárlás esetén a vételár kiegyenlítéséhez; építés, bővítés esetén a kérelem benyújtásakor a hitelintézet által elfogadott költségvetésből még fennmaradó bekerülési költségekre igényelhető.

Ki igényelhet CSOK-ot?

 • Magyar állampolgár, és az a személy, akit a magyar állampolgárságról szóló törvény alapján magyar állampolgárnak kell tekinteni,
 • a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozó személy, aki a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodás jogát Magyarország területén gyakorolja,
 • a harmadik országbeli állampolgár, ha a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben foglaltak szerint bevándorolt vagy letelepedett jogállással rendelkezik,
 • a hontalan, ha a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben foglaltak alapján ilyen jogállásúnak ismerték el.

A nem magyar állampolgár támogatott személy részére a CSOK a három hónapot meghaladó tartózkodási jogosultság fennállásának időtartama alatt nyújtható, ha Magyarország területén bejelentett lakóhellyel rendelkezik.

A kedvezményt házastársak, fiatal házaspárok és élettársak együttes igénylőként igényelhetik. A támogatási szerződés megkötése esetén az együttes igénylők mindketten támogatott személlyé válnak. CSOK-ra gyermeket eltartó egyedülálló támogatott személyek is jogosultak lehetnek.

Nem veheti igénybe a kedvezményt az, akit a támogatás igénylését megelőző öt évben az e rendelet vagy az egyéb lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok szerint igénybe vett vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatás vagy ezt megelőlegező kölcsön vonatkozásában a kormányhivatal, a Kincstár vagy az állami adóhatóság végleges határozatával, vagy bíróság jogerősen visszafizetésre kötelezett.

Ki számít gyermeknek CSOK feltételek szempontjából?

Gyermek:

 • a magzat a terhesség betöltött 12. hetét követően,
 • 25 évesnél fiatalabb eltartott gyermek,
 • 25 évesnél idősebb, megváltozott munkaképességű személy.

Mely gyermek után igényelhető a CSOK:

 • vér szerinti gyermek után,
 • örökbe fogadott gyermek után
 • legalább egy éve a támogatott személy gyámsága alatt álló gyermek után (a gyermek szüleinek halála esetén)

CSOK összege

Az alábbi táblázatban összefoglaljuk, mekkora összegű CSOK támogatás igényelhető az egyes lakáscélok esetén.

CSOK összege használt lakás vásárlásra:

CSOK összege használt lakás vásárlás esetén
Gyermekek száma Minimális hasznos alapterület (lakás / lakóház) CSOK összege
1 40 m2 600.000 Ft
2 50 m2 1.430.000 Ft
3 60 m2 2.200.000 Ft
4 vagy több 70 m2 2.750.000 Ft

CSOK összege új lakás vásárlásra / építkezésre:

CSOK összege új építésü lakás vásárlása, építkezés esetén
Gyermekek száma Minimális hasznos alapterület (lakás / lakóház) CSOK összege
1 40/70 m2 600.000 Ft
2 50/80 m2 2.600.000 Ft
3 vagy több 60/90 m2 10.000.000 Ft

CSOK összege tetőtérben kialakító új lakásra

CSOK összege tetőtérben kialakításra kerülő új lakás esetén
Gyermekek száma CSOK összege
1 600.000 Ft
2 2.600.000 Ft
3 vagy több 10.000.000 Ft

CSOK összege bővítésre

CSOK összege ingatlan bővítés esetén
Gyermekek száma Minimális hasznos alapterület CSOK összege
1 40 m2 600.000 Ft
2 50 m2 1.430.000 Ft
3 60 m2 2.200.000 Ft
4 vagy több 70 m2 2.750.000 Ft

Hasznos alapterület: a lakáson belül közvetlenül megközelíthető, következő helyiségek alapterületének – a nettó alapterületnek csak azon része vehető figyelembe, ahol a belmagasság legalább 1,90 m – összege: előszoba, közlekedő, nappali, hálószoba, étkező, konyha, étkezőkonyha, fürdőszoba, WC, kamra, tároló, gardrób, mosókonyha, kazánhelyiség és egyéb fűthető helyiség. A számítás során nem lehet figyelembe venni a gépjárműtároló és a pinceszinti helyiség alapterületét.

Falusi CSOK összege bővítés / korszerűsítés esetén

Csak meghatározott településeken elérhető. További részletekért kattints ide.

Falusi CSOK összege bővítés/korszerűsítés esetén
Gyermekek száma Támogatás összege
1 300.000 Ft
2 1.300.000 Ft
3 vagy több 5.000.000 Ft

Falusi CSOK összege vásárlással egybekötött bővítés, korszerűsítés esetén

Csak meghatározott településeken elérhető. További részletekért kattints ide.

Falusi CSOK összege vásárlással egybekötött bővítés/korszerűsítés esetén
Gyermekek száma Támogatás összege
1 600.000 Ft
2 2.600.000 Ft
3 vagy több 10.000.000 Ft

Támogatott ingatlanra vonatkozó előírások

A kedvezmény az alábbi ingatlanra vehető igénybe:

A lakhatás feltételeinek megfelelő, az ingatlan-nyilvántartásban lakóház vagy lakás megnevezéssel nyilvántartott ingatlan a hozzá tartozó földrészlettel, amely rendelkezik legalább:

 • 12 négyzetmétert meghaladó alapterületű lakószobával és főzőhelyiséggel – ennek hiányában további, legalább 4 négyzetméter alapterületű, a főzést lehetővé tevő, önálló szellőzésű lakótérrel, térbővülettel –, továbbá fürdőhelyiséggel és WC-vel,
 • közműves villamos energia szolgáltatással,
 • egyedi fűtési móddal,
 • közműves szennyvízelvezetéssel, vagy ha nincs a településen (településrészen) közműves szennyvízelvezetés, a szennyvíz tisztítása és elhelyezése egyedi szennyvízkezelő berendezéssel vagy tisztítómezővel ellátott oldómedencés műtárggyal vagy időszakos tárolása egyedi zárt szennyvíztárolóban történik, és
 • közműves ivóvíz-szolgáltatással, vagy ha a településen (településrészen) nincs közműves vízszolgáltatás, a telken ivóvíz minőségű vizet szolgáltató kút van.

A lakásnak – az ingatlan értékbecslési szakvélemény alapján – a lakhatási igények kielégítésére alkalmasnak kell lennie, melyet a hitelintézet a CSOK kérelem elbírálása során helyszíni szemle keretében, szemrevételezéssel vizsgál.

Ha a helyszíni szemle során a hitelintézet megállapítja, hogy a lakás a lakhatási igények kielégítésére nem alkalmas, az igénylő a hitelintézet részére szakvéleménnyel igazolhatja a lakás lakhatási igények kielégítésére való alkalmasságát. A lakhatási igények kielégítésére való alkalmasságot igazoló statikai szakvélemény megléte esetén a lakhatási igények kielégítésére való alkalmatlanságra hivatkozással a hitelintézet nem utasíthatja el a kérelmet.

Tulajdonszerzés a támogatott ingatlanban

A támogatott lakásban kizárólag az igénylő szerezhet tulajdont. Házaspár, illetve élettársak esetén mindkét félnek – bármilyen arányban – az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdonjoggal kell rendelkeznie.

Több lakásból álló osztatlan közös tulajdonú ingatlan esetén a CSOK-kal érintett lakásra vonatkozó használati megállapodással igazolni szükséges az igénylő kizárólagos használati jogát.

Amennyiben a CSOK kérelem benyújtása előtt a kiskorú gyermek – az elhunyt szülő után – már korábban tulajdont szerzett, akkor az újabb lakásban – a gyámhatóság rendelkezésének megfelelő mértékben – a támogatott személy mellett a kiskorú gyermek is szerezhet tulajdont.

A támogatásra való jogosultságot nem érint, ha a kérelem benyújtását követően az igénylő, illetve a támogatási szerződés megkötését követően a támogatott személy elhalálozása esetén, a lakásban annak egyenes ági rokona, házastársa vagy élettársa szerez tulajdont.

Jogosultsági alapfeltételek

A támogatás igényléséhez az alábbi alapvető feltételeknek is teljesülni kell: 

 • Büntetlen előélet
 • Adótartozás-mentesség
 • Megfelelő TB jogviszony

Életvitelszerű bentlakás a támogatott ingatlanban

A támogatott személyeknek és azon gyermekeknek – akikre tekintttel a vissza nem térítendő támogatás folyósításra került – a folyósítást követő 10 évig kell életvitelszerűen a támogatott lakásban lakniuk. A folyósítást követő 90 napon belül be kell mutatni a lakcímet igazoló hatósági igazolványt.

A 10 éves elidegenítési és terhelési tilalom idején a lakásra a támogatott személynek lakásbiztosítással kell rendelkeznie.

A célingatlanra a CSOK szerződés megkötését követő 10 évig terjedő időszakra az állam javára jelzálogjog, valamint annak biztosítására elidegenítési és terhelési tilalom kerül bejegyzésre.

A CSOK-ot biztosító jelzálogjog ranghelyét kizárólag a CSOK-kal érintett lakás építése, bővítése vagy vásárlása érdekében felvett lakáscélú hitelintézeti, illetve lakás-takarékpénztári kölcsönt, valamint az építkezés helyéül szolgáló építési telek megvásárlására felvett hitelintézeti, illetve lakás-takarékpénztári kölcsönt biztosító jelzálogjog előzheti meg.

Bentlakásra vonatkozó kivételek

Nem minősül a bentlakási kötelezettség megszegésének az alábbi eset:

 • a gyermek – a gyermekvédelmi szakellátások körébe tartozó otthont nyújtó ellátás keretében elhelyezett gyermek kivételével – tanulmányai folytatása miatt átmenetileg nem a támogatott személy lakásában lakik,
 • a támogatott személyt vagy a gyermeket, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igényelte, egészségi állapota miatt tartósan egészségügyi intézményben kezelik,
 • ha a támogatott személy és a gyermek, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igényelték, a támogatott személy munkavállalására tekintettel – indokoltan – legfeljebb öt évig a lakás elhelyezkedése szerinti településtől eltérő településen tartózkodik,
 • ha a támogatott személy és a gyermek – foglalkoztatásra irányuló jogviszony következtében – ideértve a sajátos egyházi jogviszonyt is – a foglalkoztatásra irányuló jogviszony jellegéből következően köteles a szolgálati helyén a foglalkoztató által térítésmentesen biztosított szolgálati lakásban lakni a foglalkoztatásra irányuló jogviszony fennállása alatt,
 • a támogatott személy vagy a gyermek, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igényelte, közeli hozzátartozó ápolása miatt ideiglenesen nem a támogatott személy lakásában lakik,
 • a támogatott személy az 1. mellékletben nem szereplő vétség miatt letöltendő szabadságvesztés büntetését tölti,
 • a nagykorú gyermek, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igényelték, elköltözik vagy
 • a kiskorú gyermek, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igényelték, a nagykorúvá válását követően elköltözik.

Támogatott ingatlan, mint vállalkozás székhelye

A CSOK kérelem benyújtásakor az igénylőnek teljes bizonyító erejű magánokiratban nyilatkoznia kell arról, hogy a legalább többségi tulajdonában álló gazdasági társaság – ide nem értve a részvénytársaságot -, illetve az általa folytatott egyéni vállalkozói tevékenység székhelyenként – az állam javára bejegyzett elidegenítési és terhelési tilalom fennállása alatt – a CSOK-kal érintett lakást jelenti be a cégnyilvántartásba, illetve az egyéni vállalkozók nyilvántartásába.

CSOK-hoz szükséges TB jogviszony

A vonatkozó kormányrendelet meghatározza azokat a személyi és egyéb jogosultsági feltételeket, melyek teljesülése elengedhetetlen CSOK igényléséhez. Egyik ilyen követelmény a megfelelő TB jogviszony igazolása.
CSOK-ra az a támogatott személy lehet jogosult, aki megfelelő TB jogviszonyt tud igazolni. Házastársak vagy élettársak igénylése esetén elegendő, ha legalább az egyik fél rendelkezik az előírt társadalombiztosítási jogviszonnyal.

TB Jogviszony igazolása a különböző lakáscélú támogatások igénylésnél
Használt lakás vásárlás, bővítés Új lakás vásárlás és építés "Falusi" CSOK "Babaváró" hitel "Lakásfelújítási" támogatás
Igényléskor legalább az egyik fél biztosított igen igen igen igen igen
Mentesülés TB jogviszony alól (GYOD, ápolási esetén) igen igen igen nem igen
TB jogviszony minimális időtartama 180 nap 180 nap 1 év 3 év 1 év
10 M CSOK: 2 év 10M CSOK: 2 év
Tbj. 6. § igen igen igen igen igen
Tbj. 4. § 11. pontja szerinti kiegészítő tevékenységet folytató személy igen igen igen - igen
Igényléskor Közfoglalkoztatott igen nem Igen max 1 év nem
10 M CSOK: nem
Igényléskor középfokú nappali tanulmány Igen igen nem nem nem
10 M CSOK: nem
Igényléskor felsőfokú nappali tanulmány Igen igen nem nem nem
10 M CSOK: nem 10 M CSOK: Igen
Magyar állampolgár külfödi TB jogviszonya Igen igen igen igen igen
Igényléskor külfödi TB (magyar TB 180 napon belüli vállallásával igen igen igen nem nem
Igényléskor magyar TB nem nem nem igen Igen

Társadalombiztosítási jogviszony – egészségbiztosítási jogviszony

Már az elején fontos tisztázni, hogy a TB jogviszony nem azonos az egészségbiztosítási jogviszonnyal. A társadalombiztosítást keletkeztető jogviszonyok köre szűkebb, mint a kizárólag egészségügyi szolgáltatásra jogosító jogviszonyoké.

A kizárólag egészségügyi szolgáltatásra jogosultak nem biztosítotti jogviszonyban állnak, ezért részükre nem állítható ki olyan igazolás, mely CSOK igénylésének feltétele. Kizárólag egészségügyi szolgáltatásra jogosultak például azok a cseden, gyeden, vagy gyesen lévő személyek, akiknek nem áll fenn munkaviszonyuk a családtámogatások ideje alatt, illetve ide tartoznak a nyugdíjasok is. Azzal, hogy valaki befizeti saját maga után az egészségbiztosítási hozzájárulást, még nem keletkezik TB jogviszonya.

Ki minősül biztosítottnak?

 • Alkalmazottként dolgozó
 • Szövetkezet tevékenységében személyesen közreműködő tag
 • Álláskeresési támogatásban részesülők
 • Nem kiegészítő tevékenységet folytató egyéni és társas vállalkozók
 • Egyházi személyek
 • Mezőgazdasági őstermelő
 • Egyéb, munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személyek
 • Választott tisztségviselők
 • Főállású kisadózók
 • Állami projektértékelők

TB jogviszonyra vonatkozó előírások

Az, hogy CSOK igénylése esetén a TB jogviszony igazolására vonatkozóan milyen feltételeknek kell megfelelni, eltérő attól függően, hogy a támogatást mely lakáscélra (új vagy használt) és hány gyermek után (legfeljebb 2 vagy legalább 3) kívánjuk igénybe venni. 

TB jogviszony időtartama

A támogatások igénylésének alapfeltétele, hogy az igénylő a CSOK kérelem benyújtásakor, valamint az azt megelőző időszakban rendelkezzen TB jogviszonnyal. A jogviszony időtartamára az alábbi előírások vonatkoznak:

 • Használt lakás esetén – gyermekszámtól függetlenül: minimum 180 nap
 • Új lakás esetén – legfeljebb 2 gyermek után igényelt CSOK esetén: minimum 180 nap
 • Új lakás esetén – legalább 3 gyermek után igényelt 10M Ft CSOK esetén: minimum 2 év

Itt érdemes megjegyezni a falusi CSOK-ra, babaváró hitelre vonatkozó előírásokat is:

 • Falusi CSOK esetén: minimum 1 év
 • A 10M Ft összegű falusi CSOK esetén: minimum 2 év
 • Babaváró hitel esetén: minimum 3 év

A folyamatos TB jogviszonyban 30 nap megszakítás megengedett. Ez akár többszöri megszakítás is lehet, lényeg, hogy összesen ne legyen 30 napnál hosszabb kiesés a TB jogviszonyban.

Közfoglalkoztatotti jogviszony figyelembevétele az igénylést megelőző időszakban

Használt lakás esetén a közmunka is beleszámít a TB jogviszonyba, új lakás esetén azonban nem vehető figyelembe.

Itt érdemes megjegyezni falusi CSOK és babaváró hitel vonatkozásában is a közmunka elfogadhatóságát:

 • Falusi CSOK esetén: figyelembe vehető
 • A 10M Ft összegű falusi CSOK esetén: nem vehető figyelembe
 • Babaváró hitel esetén: maximum 1 év vehető figyelembe

Középfokú, felsőfokú nappali tanulmányok figyelembevétele az igénylést megelőző időszakban

Középfokú nevelési-oktatási intézményben vagy felsőoktatási intézményben folytatott tanulmányok az alábbiak szerint vehetők figyelembe:

 • Használt lakás esetén: közép- és felsőfokú tanulmány egyaránt figyelembe vehető
 • Új lakás esetén: közép- és felsőfokú tanulmány egyaránt figyelembe vehető

Falusi CSOK és babaváró hitel tekintetében egyaránt:

 • Középfokú tanulmány nem vehető figyelembe
 • Felsőfokú tanulmány figyelembe vehető 

Külföldi munkavégzés figyelembevétele

A külföldi munkavégzés tekintetében meg kell különböztetni a támogatási kérelem benyújtásakor, valamint a támogatási kérelem benyújtását megelőző időszak igazolásaként elfogadható külföldi TB jogviszonyt.

Kizárólag magyar állampolgár igénylő esetén a benyújtáskor szükséges, a magyar társadalombiztosítási rendszerben megvalósuló jogviszony kiváltható valamely másik állam vagy nemzetközi szerződéssel létrehozott nemzetközi szervezet társadalombiztosítási rendszerének hatálya alatt fennálló biztosítotti jogviszonnyal, ha ezt az igénylő – házastársak, fiatal házaspár vagy élettársak esetén legalább az egyik fél – az illetékes külföldi hatóság vagy a nemzetközi szervezet által kiállított igazolással igazolja, valamint teljes bizonyító erejű magánokiratban vállalja, hogy a támogatási szerződés megkötését követő 180 napon belül a magyar társadalombiztosítási rendszerben biztosítottá válik.

A NAV a CSOK igénylésekor vállalt, e kötelezettség teljesülését valamennyi támogatott személynél hatósági ellenőrzés keretében vizsgálja!

A támogatási kérelem benyújtásakor fennálló külföldi TB – a fenti feltétel vállalása mellett – az alábbi támogatások esetén fogadható el:

 • CSOK használt lakásra
 • CSOK új lakásra
 • Falusi CSOK

A támogatási kérelem benyújtását megelőző időszakban fennálló külföldi TB jogviszony valamennyi támogatás esetében elfogadható:

 • CSOK használt és új lakásra
 • Falusi CSOK
 • Babaváró hitel

TB jogviszonyra vonatkozó speciális feltétel

Új lakásra igényelt 10M Ft-os CSOK és babaváró hitel igénylése esetén

a 2 éves időszak számítása során a családi otthonteremtési kedvezmény igénylését megelőző 180 napos időtartamnak a Tbj. 6. § (1) bekezdés a), b) és d)-i) pontja szerinti jogviszonyban töltött időnek kell minősülnie, melybe a közfoglalkoztatási jogviszonyban töltött idő nem számít bele.

Az Egyesült Királyságból hazatérők TB jogviszonya

A családi otthonteremtési kedvezmény igénylésénél az Egyesült Királyságból hazaköltözők számára méltányossági eljárás lehetősége biztosított a külföldi TB jogviszony igazolása során.

Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága esetében – amennyiben a TB jogviszony igazolás nem megfelelősége vagy hiánya miatt a hitelintézet a támogatás iránti kérelmet elutasítja – az egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal az igénylő külön kérelmére, méltányosság keretében

a) az illetékes külföldi hatóságtól − az egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal bevonásával − nemzetközi jogsegély igénybevételével beszerzett vagy

b) az igénylő által benyújtott igazolásban, valamint a külföldi foglalkoztató által kiállított, foglalkoztatási jogviszonyról szóló igazolásban szereplő

adatok mérlegelése alapján, határozatában megállapíthatja, hogy az előírt jogviszony Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságában fennáll vagy fennállt.

A külföldi foglalkoztató által kiállított igazolás akkor fogadható el, ha

a) azt a külföldi foglalkoztató a támogatás iránti kérelem benyújtását legfeljebb 30 nappal megelőzően, vagy a kérelem benyújtását követően állította ki,

b) olyan foglalkoztatási jogviszonyt igazol, amelyre nézve az igénylő nem nyújtott be igazolást,

c) teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy a kiállítási hely joga szerinti más bizonyító erővel rendelkező okiratba foglalták, és

d) az igénylő annak hiteles magyar nyelvű fordítását is benyújtja a kormányhivatal részére.

Mentesülés TB jogviszony igazolása alól

Új és használt lakásra igényelt CSOK, valamint falusi CSOK igénylése esetén

mentesül a TB jogviszony igazolása alól az igénylő, ha végleges határozat alapján gyermekek otthongondozási díjában vagy ápolási díjban részül.

Ebben az esetben a CSOK összege (és a hozzá kapcsolódó, többgyermekes, családok kamattámogatott kölcsönének kamattámogatási része is) csekély összegű (de minimis) támogatásnak minősül. Ha a támogatásoknak az igénylő részére megállapítható összege – az igénylő nyilatkozata alapján – meghaladná a csekély összegű (de minimis) támogatásokra megállapított összeghatárt, akkor az igénylő legfeljebb ezen összeghatárig jogosult CSOK-ra (és a többgyermekes családok kamattámogatott kölcsönére).

CSOK igényléssel kapcsolatos gyakori kérdések

 • Munkavállalás miatt elköltözhetünk a CSOK-os lakásból?
  Kedves Hitelnet, Valamint kaptam egy jó munkát vidéken. 5 év eltelt a 10 éves CSOK moratóriumból. A következő 5 évben elköltözhetünk legálisan a pesti CSOK ingatlanunkból vidékre? Költözhetünk az egész…További részletek
 • Mennyi CSOK jár 2011. előtt igényelt és visszafizetett megelőlegező kölcsön esetén?
  CSOK igényléssel kapcsolatban szeretném a tájékoztatását kérni: 2005-ben 2 400 000 Ft megelőlegező kölcsönt igényeltünk korábbi házastársammal 2 gyermek vállalására. A gyermekvállalás teljesítésére vonatkozó határidő 2015. december 1. volt. 2006-ban…További részletek
 • Mennyi CSOK-ot kaphatunk a nem közös gyermekek után?
  Tisztelt Hitelnet! 2005-ben új lakás vásárlására 3.8M Ft szocpol lett felhasználva három gyermekre. Később született még egy gyermek. Majd elváltam, egyedül maradtam a 4 gyermekkel. Élettársi kapcsolatban élek, ahol szintén…További részletek
 • A melléképület (garázs, mosókonyha, kamra) alapterülete is figyelembe vehető CSOK igénylésnél?
  Tisztelt Címzett! Az OTP Bank elutasította aláírt szerződés utána Falusi CSOK kérelmünket, mi szerint a fedezetet nyújtó ingatlanunk hitelbiztosítéki értéke nem elegendő, ezért nem adtak hozzájáruló nyilatkozatot a jelzálogjog bejegyzéshez.…További részletek
 • Jogos a CSOK elutasítás, ha a ház közútról közvetlenül nem megközelíthető?
  Üdvözlöm! A bank elutasította a CSOK kérelmüket a pénzügyminisztériumtól kapott állásfoglalás alapján, mely az alábbi: “A lakás megközelíthetősége a lakás használata szempontjából bír jelentőséggel. Ahhoz, hogy az igénylők (később támogatott…További részletek
 • Hány napon belül kell bejelentkezni a CSOK-os lakásba?
  A CSOK-kal vásárolt lakásban a CSOK folyósítását követő 90 napon belül állandó lakóhelyet kell létesíteni. Ezt a hitelintézet felé a lakcímkártya bemutatásával igazolni is szükséges.
 • Ápolási díjra igényelhető a CSOK?
  Nem szükséges TB jogviszony igazolás benyújtása, ha az igénylő végleges határozat alapján ápolási díjban részesül.
 • Egyéni vállalkozás működhet a CSOK-os ingatlanban?
  A CSOK rendelet lehetővé teszi vállalkozás székhelyként történő bejelentését a támogatott ingatlanba. Ez azonban nem vonatkozik a telephelyre, amely alapvetően gazdasági tevékenység helyszíne. Gazdasági tevékenység nem végezhető a CSOK-os ingatlanban.
 • Illetékmentes a lakásvásárlás, ha csak 1 gyermek után igénylünk CSOK-ot?
  2021. január elsejétől megkötött adásvételi szerződések esetén a lakásvásárlás abban az esetben is illetékmentes, ha a támogatott személyek 1 gyermek után igénylik a CSOK-ot.
 • Egyedülállóként is igényelhető a CSOK 1 gyermekre?
  Egyedülálló személyek is jogosultak lehetnek CSOK-ra, ha megfelelnek a jogosultsági feltételeknek. A használt lakásvásárlásra vonatkozó CSOK feltételekről részletes leírás IDE kattintva olvasható. A CSOK igényléshez szükséges dokumentumokról IDE kattintva tájékozódhat.…További részletek
 • Feliratkozás az új kérdésekre/válaszokra
  Visszajelzés
  4.2K hozzászólás
  Inline Feedbacks
  Minden hozzászólás megtekintése

  Záradék alatt lévő ingatlanra lehet-e csokot felvenni.
  Lehet-e akkor, ha csak a telekhatárt érinti.

  Jó napot!
  Úgy olvastam, hogy a CSOK támogatás folyósítása után 90 nappal be kell költözni az ingatlanba. Valamint, hogy 10 évig bent kell lakni az érintett ingatlanban, azonban indokolt esetben ez megszakítható (pl. külföldi munka miatt). Jelenleg külföldön élünk a családommal, pár év múlva tervezünk hazaköltözni.
  Lehetséges, hogy most felvegyük a CSOK támogatást és csak pl. 3 év múlva kötözzünk be?
  Köszönöm a választ.
  Péter

  Jó napot!
  Szeretnék érdeklődni. 3 gyermekem van. Szeretném a szocpolt igénybe venni használt lakásra.

  Azt mondja a tb, hogy nem vagyok biztosított, így nem vagyok jogosult a csokra, mivel gyesen vagyok.

  Tisztelt Szakértő!
  Sehol sem találtam választ az alábbi két kérdésemre:
  1, Amennyiben 5 évvel ezelőtt igénybe akartam venni a CSOK-ot 3 gyermekem után, de nem sikerült (mert sajnos a vételár 20%-át kifizettem készpénzben) és aláírtam egy CSOK lemondó nyilatkozatot, hogy a vásárlással tovább tudjunk lépni, ebben az esetben újra megpróbálhatom-e igénybe venni?
  2, Most van egy házam, mely hitellel terhelt. Ezt szeretném eladni, betörleszteni a hitelemet és venni egy másik házat (CSOK-al és támogatott hitellel). Létezik olyan kritérium, hogy ha eladom a házam (amin nincs CSOK támogatás), akkor a teljes eladási árát be kell forgatnom a másik ház vételárába?
  Válaszát előre is köszönöm!
  Üdvözlettel:
  Judit

  Tisztelt szakértő!
  Lakáscsere miatt éppen fizetjük vissza a csok+hitel konstrukciónkat. Gyerekvállalás teljesült, a hitelt letudtuk. A csok visszafizetésére azt mondta a mák, hogy kell valami igazolás a banktól, hogy teljesült a csok. A bankba a 2. gyerek lejelentésekor nem kaptam semmit. Az első gyerek után anno jött egy levél, hogy miket adtam le. Ezt kéri vajon a mák vagy valami más igazolás kérjek, mert az adott bankba kb. mindenki néz mint hal a szatyorban és telefonon is csak azt mondják, hogy menjek fiókba…. Mi kellhet a csok visszafizetése?
  Köszönöm a válaszát

  Ha 1 gyermekes házaspár használt családi ház vásárlására igényel CSOK-ot, akkor mindkét szülőnek tulajdonrészt kell szereznie az ingatlanban? Ha igen, mennyi a minimális hányad, amennyivel rendelkeznie kell bármelyik szülőnek?

  Érdeklődni szeretnék, hogy a falusi csokot igényelném az 5 milliót felújításra, az erkölcsit mind a kettőnknek le kell kérni, mármint a feleségem és én. Én dolgozom, én volnék az igénylő.

  A férjemmel közösen vettünk egy lakást 2005-ben, amihez volt lakáskassza szerződésünk, amihez évente 72.000 Ft állami támogatásban részesültünk. 2019-ben volt a kifizetése, amit a lakáshitelbe beforgattunk. Érdeklődnék, hogy ez kizáró ok lehet ez az állami támogatás, ha 2021 novemberében használt házat szeretnénk vásárolni.
  Válaszát előre is köszönöm.

  3 gyermekes szülők 10 milliós CSOK-kal vásároltak új lakást. Időközben az egyik szülő apja egészségi állapota megromlott, gondozást igényel. A szülők befogadhatják-e a lakásba a nagyszülőt? A nagyszülő ez esetben bejelentkezhet-e a lakásba állandó vagy ideiglenes jelleggel?

  Üdvözlöm!
  Hasznos alapterülettel kapcsolatban lenne egy kérdésem. Új építésű lakásról van szó, két gyerek után szeretnénk rá felvenni a CSOK-ot. A tulajdoni lapon a hasznos alapterület 50 nm, a társasházi alapító okiratban azonban így szerepel: “49,65 nm, kerekítve 50 nm”.
  Tartozik még a lakáshoz egy 9 nm-es loggia és 11 nm-es veranda. A veranda a gyakorlatban egy szoba, ami a bejáratból nyílik, fűtéssel, villannyal rendelkezik, csak az egyik fala üvegajtó, ahonnan a loggia nyílik, a másik falból pedig a lakás többi része közelíthető meg.
  A kérdésem, hogy a veranda beleszámíthat a hasznos alapterületbe?
  Illetve mit fognak nézni, a kerekített 50 nm-t vagy a 49,65 nm-t?
  Köszönöm!

  Jó estét!
  Két gyermekünk van. 3 éve vásároltunk egy ingatlant Enyingen. Felvettük utánunk a csokot.
  Kérdésem az lenne, hogy tervezünk egy harmadik gyermeket, ő utána tudunk fel venni csokot? Bővíteni szeretnénk, persze hitel felvétele nélkül.

  Tisztelt Hölgyem/Uram!
  Két kérdéssel fordulok Önhöz.
  1, Ha egy telekvásárlás esetén a 4 éven belüli beépítés miatt illetékmentességet kapunk, de időközben a telek meghatározott hányadát használati megosztással eladjuk, akkor erre a részre utólag meg kell fizetnünk az illetéket vagy az építkezés miatt már nem?
  Illetve az új tulajdonos az ő hányadára kell, hogy fizessen illetéket vagy mivel ő is építkezik, ezért nem?
  2, A fent említett új tulajdonos korábban vásárolt (egy meglévő gyermek utáni CSOK-kal és illetékmentességgel) egy használt lakást 2021-ben, de az érintettek a telekvásárlás és építkezés miatt el is adják a lakást, akkor a CSOK-t vissza kell fizetni az államnak és az illetéket is kiróják utólag. Ha jól tudom. Viszont, ha ezt követően a fent említett telket használati megosztással megvásárolják tőlünk, amin építkeznek, akkor igényelhető itt újból ugyanarra a gyermekre vonatkozóan a CSOK és az ÁFA visszatérítés?
  Köszönöm szépen!

  Érdeklődni szeretnék, hogy anyasági segélyben részesülök.
  Úgy igénybe vehető az állami csok?

  Érdeklődni szeretnék, hogy ha van 3 gyermekem és 2 után már felvettem a szocpolt, akkor a korábbi szocpolról igazolást, hol kell kikérni?

  Tisztelt szakértő!
  Korábban éltünk a szocpol lehetőségével 2 gyereknél. 2004 és 2008-ban meg is születtek. Most szeretnénk venni egy használt lakást. Ehhez igényelhetünk csok-ot? Vagy teljesen felesleges, mert a szocpol nem lett vissza fizetve. 52 nm lenne a lakás.
  Köszönöm a választ!

  Szép napot!
  Érdeklődni szeretnék, hogy mikor kaphatjuk meg a CSOK-ot illetve a 15 millió forintos hitelt. Házastársak vagyunk, 3 gyereket szeretnénk vállalni. Az első gyerekkel már 12 hetesnek kell lennem, hogy intézni tudjuk a felvételt, vagy vállalhatunk egyből papíron 3 gyereket is?

  Érdeklődnék, közmunkára jár-e csok? Egyedülálló anya vagyok, 4 gyerekem van.

  Érdeklődni szeretnék, hogy aki már korábban Szocpol támogatást kapott 4 gyermek után új lakás építésére, Falusi CSOK lakásvársárlás és bővítés igénybevételénél a fennmaradó rész hány százalékát költheti lakás vásárlásra és mennyit bővítésre? Érvényes-e az 50-50%-os arány, vagy a vásárlásra fordítható részből vonják le a teljes korábban igényelt támogatási összeget?

  Jó napot!
  Érdeklődnék, hogy a napokban kiderült, párom nem mondott le válás után a házról, amit első házasságából 1/2 tulajdoni részéről. Így ki tudja használni a csokot a meglévő gyermekeinkre vagy míg onnan nem mond le, nem vehető igénybe?
  Válaszát köszönöm!

  1 meglévő gyerek és 1 vállalt gyerek után felvettünk 2.400.000 Ft szocpolt. Megszületett a 2. gyerek, majd elváltunk, az ingatlant eladtuk. 2016-ban a nevemen futó 1.200.000 Ft szocpol visszafizetett támogatásnak lett minősítve.
  Felvehetem a 2 gyerek után az 1.430.000 Ft CSOK-ot?

  Jó napot kívánok!
  Korábbi írásukban tájékoztatták a tisztelt olvasókat azzal kapcsolatban, h.az Áfa visszatérítéshez, (max 5M Ft-ig) CSOK esetében különböző Bankok, milyen névre és címre kiállított számlákat fogadnak el az elbírálás során. Az Önök cikke szerint a K&H Bank elfogadja a személyi igazolványban szereplő állandó lakcímet.
  “K&H Bank, MKB Bank,
  Fenti pénzintézetek a támogatott személy állandó lakcímére kérik kiállítani a számlákat. Az MKB Bank nem fogadja el az építkezés helyszínére kiállított számlákat.”
  Utolsó módosítás: 2021. január 05. kedd
  A K&H Bank a hitelügyintézőmet a mai napon úgy értesítette, hogy csak az építés helyszínére kiállított számlát fogadnak el (2021.09.23)
  Jelen esetben csak helyrajzi szám van, amíg nem kapunk építési engedélyt.
  Ha lenne kedves esetleg tudna tájékoztatást adni bármi nemű változásról a 2 dátum közti időszakról?
  Válaszát előre is köszönöm.
  István

  Jó napot kívánok.
  Érdeklődni szeretnék a szocpol kihasználással kapcsolatban, hogy menyi munkaviszonnyal kell rendelkezni, hogy feltudjam venni?
  Választ előre is köszönöm.

  Jó napot!
  CSOK-kal kapcsolatos pár kérdéssel keresném önt. A párom 2018-ban elvált. Igényelte a 3 gyermekre a otthonteremtési támogatást. A volt felesége tulajdonára lemondott a házról. Azóta született 3 közös gyermekünk.
  Igénybe tudja venni erre a 3 gyermekre a CSOK-ot?

  Üdv.
  Egy gyermekünk van az élettartammal, de még kettőt szeretnénk bevállalni! Viszont nekem munkaviszonyom nincs, csak a páromnak. De neki külföldi, mivel kint Angliában dolgozik, viszont a párom szerepel a KHR listán.
  Így bármiben tudnánk részesülni?

  Elvált szülők, 2 gyerek, közös gyermekfelügyelet. Gyerekek állandó lakcíme anya lakcíme, de apa venne lakást, egyik gyerekre igénybe venné CSOK. De a bírósági végzés szerint a gyerek állandó lakcíme az anyaé kell legyen. Hogyan tudja apa bejelenteni a gyereket a cél ingatlanba állandóra, ha ellentmond a válási papírban leírtaknak?
  Ebben az esetben elegendő, ha a gyereknek csak a tartózkodási helye a cél ingatlan?

  Üdvözlöm!
  A Csokot szeretném igénybe venni 1 gyerekre. Jelenleg két munkahelyem van, 4 órás és 2 órás bejelentett munka. Mivel legalább 6 órás munka már beleszámít az igénylésbe, kérdésem az lenne, nekem így vajon elfogadják-e a két munkahelyet?
  Köszönöm a segítséget!

  Üdvözlöm!

  A kérdésem az lenne, hogy Csok hitelt szeretnénk felvenni babaváróval együtt házvásárlás miatt. Viszont egy providentes tartozás miatt, amiről tavasz végén értesültem, KHR listára kerültem. Ez már rendezve lett, így passzív listára kerültem. Én jelenleg gyesen vagyok, de a férjemnek van TB jogviszonya és nincs fent KHR listán.
  Megkapjuk az igényelt hiteleket?
  Köszönöm.

  Szép napot!
  Fiatal házaspár vagyunk, még nem született gyermekünk. Használt családi házat szeretnénk venni Falusi CSOK képes faluban. 3 gyereket szeretnénk vállalni és igénybe venni a támogatásokat, amik lehetségesek.
  Falusi CSOK-ot is igényelhetünk 3 vállalt gyermek után? Vagy csak a CSOK-ot?
  Előre is köszönöm a választ.

  40 évesek elmúltunk a feleségemmel, két 25 év alatti gyermekünk van, valamint a vásárolandó ingatlanon felül másik két ingatlan van az én nevemen. A csok felvétel kizáró oka-e ezek közül bármelyik új vagy használt ingatlan vásárlása esetén?
  Köszönöm.

  4.2K
  0
  Tedd fel kérdésed vagy szól hozzá a témához!x