CSOK feltételek, támogatás igénylés 2021

A Családi Otthonteremtési Kedvezmény ( CSOK ) egy vissza nem térítendő állami támogatás. Amennyiben Ön teljesíti a CSOK szerződésben leírtakat, a támogatást nem kell visszafizetnie. Az alábbi bejegyzésünkben a CSOK feltételeket mutatjuk be részletesen:

CSOK feltételek

Milyen lakáscélok esetén igényelhető a CSOK?

A CSOK Magyarország területén megvalósuló alábbi lakáscélok esetén igényelhető:

 • Új lakás vásárlása
 • Új lakás építése
 • Használt lakás vásárlása
 • Meglévő lakás bővítése

A támogatás vásárlás esetén a vételár kiegyenlítéséhez; építés, bővítés esetén a kérelem benyújtásakor a hitelintézet által elfogadott költségvetésből még fennmaradó bekerülési költségekre igényelhető.

Ki igényelhet CSOK-ot?

 • Magyar állampolgár, és az a személy, akit a magyar állampolgárságról szóló törvény alapján magyar állampolgárnak kell tekinteni,
 • a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozó személy, aki a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodás jogát Magyarország területén gyakorolja,
 • a harmadik országbeli állampolgár, ha a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben foglaltak szerint bevándorolt vagy letelepedett jogállással rendelkezik,
 • a hontalan, ha a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben foglaltak alapján ilyen jogállásúnak ismerték el.

A nem magyar állampolgár támogatott személy részére a CSOK a három hónapot meghaladó tartózkodási jogosultság fennállásának időtartama alatt nyújtható, ha Magyarország területén bejelentett lakóhellyel rendelkezik.

A kedvezményt házastársak, fiatal házaspárok és élettársak együttes igénylőként igényelhetik. A támogatási szerződés megkötése esetén az együttes igénylők mindketten támogatott személlyé válnak. CSOK-ra gyermeket eltartó egyedülálló támogatott személyek is jogosultak lehetnek.

Nem veheti igénybe a kedvezményt az, akit a támogatás igénylését megelőző öt évben az e rendelet vagy az egyéb lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok szerint igénybe vett vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatás vagy ezt megelőlegező kölcsön vonatkozásában a kormányhivatal, a Kincstár vagy az állami adóhatóság végleges határozatával, vagy bíróság jogerősen visszafizetésre kötelezett.

Ki számít gyermeknek CSOK feltételek szempontjából?

Gyermek:

 • a magzat a terhesség betöltött 12. hetét követően,
 • 25 évesnél fiatalabb eltartott gyermek,
 • 25 évesnél idősebb, megváltozott munkaképességű személy.

Mely gyermek után igényelhető a CSOK:

 • vér szerinti gyermek után,
 • örökbe fogadott gyermek után
 • legalább egy éve a támogatott személy gyámsága alatt álló gyermek után (a gyermek szüleinek halála esetén)

CSOK összege

Az alábbi táblázatban összefoglaljuk, mekkora összegű CSOK támogatás igényelhető az egyes lakáscélok esetén.

CSOK összege használt lakás vásárlásra:

CSOK összege használt lakás vásárlás esetén
Gyermekek száma Minimális hasznos alapterület (lakás / lakóház) CSOK összege
1 40 m2 600.000 Ft
2 50 m2 1.430.000 Ft
3 60 m2 2.200.000 Ft
4 vagy több 70 m2 2.750.000 Ft

CSOK összege új lakás vásárlásra / építkezésre:

CSOK összege új építésü lakás vásárlása, építkezés esetén
Gyermekek száma Minimális hasznos alapterület (lakás / lakóház) CSOK összege
1 40/70 m2 600.000 Ft
2 50/80 m2 2.600.000 Ft
3 vagy több 60/90 m2 10.000.000 Ft

CSOK összege tetőtérben kialakító új lakásra

CSOK összege tetőtérben kialakításra kerülő új lakás esetén
Gyermekek száma CSOK összege
1 600.000 Ft
2 2.600.000 Ft
3 vagy több 10.000.000 Ft

CSOK összege bővítésre

CSOK összege ingatlan bővítés esetén
Gyermekek száma Minimális hasznos alapterület CSOK összege
1 40 m2 600.000 Ft
2 50 m2 1.430.000 Ft
3 60 m2 2.200.000 Ft
4 vagy több 70 m2 2.750.000 Ft

Hasznos alapterület: a lakáson belül közvetlenül megközelíthető, következő helyiségek alapterületének – a nettó alapterületnek csak azon része vehető figyelembe, ahol a belmagasság legalább 1,90 m – összege: előszoba, közlekedő, nappali, hálószoba, étkező, konyha, étkezőkonyha, fürdőszoba, WC, kamra, tároló, gardrób, mosókonyha, kazánhelyiség és egyéb fűthető helyiség. A számítás során nem lehet figyelembe venni a gépjárműtároló és a pinceszinti helyiség alapterületét.

Falusi CSOK összege bővítés / korszerűsítés esetén

Csak meghatározott településeken elérhető. További részletekért kattints ide.

Falusi CSOK összege bővítés/korszerűsítés esetén
Gyermekek száma Támogatás összege
1 300.000 Ft
2 1.300.000 Ft
3 vagy több 5.000.000 Ft

Falusi CSOK összege vásárlással egybekötött bővítés, korszerűsítés esetén

Csak meghatározott településeken elérhető. További részletekért kattints ide.

Falusi CSOK összege vásárlással egybekötött bővítés/korszerűsítés esetén
Gyermekek száma Támogatás összege
1 600.000 Ft
2 2.600.000 Ft
3 vagy több 10.000.000 Ft

Támogatott ingatlanra vonatkozó előírások

A kedvezmény az alábbi ingatlanra vehető igénybe:

A lakhatás feltételeinek megfelelő, az ingatlan-nyilvántartásban lakóház vagy lakás megnevezéssel nyilvántartott ingatlan a hozzá tartozó földrészlettel, amely rendelkezik legalább:

 • 12 négyzetmétert meghaladó alapterületű lakószobával és főzőhelyiséggel – ennek hiányában további, legalább 4 négyzetméter alapterületű, a főzést lehetővé tevő, önálló szellőzésű lakótérrel, térbővülettel –, továbbá fürdőhelyiséggel és WC-vel,
 • közműves villamos energia szolgáltatással,
 • egyedi fűtési móddal,
 • közműves szennyvízelvezetéssel, vagy ha nincs a településen (településrészen) közműves szennyvízelvezetés, a szennyvíz tisztítása és elhelyezése egyedi szennyvízkezelő berendezéssel vagy tisztítómezővel ellátott oldómedencés műtárggyal vagy időszakos tárolása egyedi zárt szennyvíztárolóban történik, és
 • közműves ivóvíz-szolgáltatással, vagy ha a településen (településrészen) nincs közműves vízszolgáltatás, a telken ivóvíz minőségű vizet szolgáltató kút van.

A lakásnak – az ingatlan értékbecslési szakvélemény alapján – a lakhatási igények kielégítésére alkalmasnak kell lennie, melyet a hitelintézet a CSOK kérelem elbírálása során helyszíni szemle keretében, szemrevételezéssel vizsgál.

Ha a helyszíni szemle során a hitelintézet megállapítja, hogy a lakás a lakhatási igények kielégítésére nem alkalmas, az igénylő a hitelintézet részére szakvéleménnyel igazolhatja a lakás lakhatási igények kielégítésére való alkalmasságát. A lakhatási igények kielégítésére való alkalmasságot igazoló statikai szakvélemény megléte esetén a lakhatási igények kielégítésére való alkalmatlanságra hivatkozással a hitelintézet nem utasíthatja el a kérelmet.

Tulajdonszerzés a támogatott ingatlanban

A támogatott lakásban kizárólag az igénylő szerezhet tulajdont. Házaspár, illetve élettársak esetén mindkét félnek – bármilyen arányban – az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdonjoggal kell rendelkeznie.

Több lakásból álló osztatlan közös tulajdonú ingatlan esetén a CSOK-kal érintett lakásra vonatkozó használati megállapodással igazolni szükséges az igénylő kizárólagos használati jogát.

Amennyiben a CSOK kérelem benyújtása előtt a kiskorú gyermek – az elhunyt szülő után – már korábban tulajdont szerzett, akkor az újabb lakásban – a gyámhatóság rendelkezésének megfelelő mértékben – a támogatott személy mellett a kiskorú gyermek is szerezhet tulajdont.

A támogatásra való jogosultságot nem érint, ha a kérelem benyújtását követően az igénylő, illetve a támogatási szerződés megkötését követően a támogatott személy elhalálozása esetén, a lakásban annak egyenes ági rokona, házastársa vagy élettársa szerez tulajdont.

Jogosultsági alapfeltételek

A támogatás igényléséhez az alábbi alapvető feltételeknek is teljesülni kell: 

 • Büntetlen előélet
 • Adótartozás-mentesség
 • Megfelelő TB jogviszony

Életvitelszerű bentlakás a támogatott ingatlanban

A támogatott személyeknek és azon gyermekeknek – akikre tekintttel a vissza nem térítendő támogatás folyósításra került – a folyósítást követő 10 évig kell életvitelszerűen a támogatott lakásban lakniuk. A folyósítást követő 90 napon belül be kell mutatni a lakcímet igazoló hatósági igazolványt.

A 10 éves elidegenítési és terhelési tilalom idején a lakásra a támogatott személynek lakásbiztosítással kell rendelkeznie.

A célingatlanra a CSOK szerződés megkötését követő 10 évig terjedő időszakra az állam javára jelzálogjog, valamint annak biztosítására elidegenítési és terhelési tilalom kerül bejegyzésre.

A CSOK-ot biztosító jelzálogjog ranghelyét kizárólag a CSOK-kal érintett lakás építése, bővítése vagy vásárlása érdekében felvett lakáscélú hitelintézeti, illetve lakás-takarékpénztári kölcsönt, valamint az építkezés helyéül szolgáló építési telek megvásárlására felvett hitelintézeti, illetve lakás-takarékpénztári kölcsönt biztosító jelzálogjog előzheti meg.

Bentlakásra vonatkozó kivételek

Nem minősül a bentlakási kötelezettség megszegésének az alábbi eset:

 • a gyermek – a gyermekvédelmi szakellátások körébe tartozó otthont nyújtó ellátás keretében elhelyezett gyermek kivételével – tanulmányai folytatása miatt átmenetileg nem a támogatott személy lakásában lakik,
 • a támogatott személyt vagy a gyermeket, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igényelte, egészségi állapota miatt tartósan egészségügyi intézményben kezelik,
 • ha a támogatott személy és a gyermek, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igényelték, a támogatott személy munkavállalására tekintettel – indokoltan – legfeljebb öt évig a lakás elhelyezkedése szerinti településtől eltérő településen tartózkodik,
 • ha a támogatott személy és a gyermek – foglalkoztatásra irányuló jogviszony következtében – ideértve a sajátos egyházi jogviszonyt is – a foglalkoztatásra irányuló jogviszony jellegéből következően köteles a szolgálati helyén a foglalkoztató által térítésmentesen biztosított szolgálati lakásban lakni a foglalkoztatásra irányuló jogviszony fennállása alatt,
 • a támogatott személy vagy a gyermek, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igényelte, közeli hozzátartozó ápolása miatt ideiglenesen nem a támogatott személy lakásában lakik,
 • a támogatott személy az 1. mellékletben nem szereplő vétség miatt letöltendő szabadságvesztés büntetését tölti,
 • a nagykorú gyermek, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igényelték, elköltözik vagy
 • a kiskorú gyermek, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igényelték, a nagykorúvá válását követően elköltözik.

Támogatott ingatlan, mint vállalkozás székhelye

A CSOK kérelem benyújtásakor az igénylőnek teljes bizonyító erejű magánokiratban nyilatkoznia kell arról, hogy a legalább többségi tulajdonában álló gazdasági társaság – ide nem értve a részvénytársaságot -, illetve az általa folytatott egyéni vállalkozói tevékenység székhelyenként – az állam javára bejegyzett elidegenítési és terhelési tilalom fennállása alatt – a CSOK-kal érintett lakást jelenti be a cégnyilvántartásba, illetve az egyéni vállalkozók nyilvántartásába.

CSOK-hoz szükséges TB jogviszony

A vonatkozó kormányrendelet meghatározza azokat a személyi és egyéb jogosultsági feltételeket, melyek teljesülése elengedhetetlen CSOK igényléséhez. Egyik ilyen követelmény a megfelelő TB jogviszony igazolása.
CSOK-ra az a támogatott személy lehet jogosult, aki megfelelő TB jogviszonyt tud igazolni. Házastársak vagy élettársak igénylése esetén elegendő, ha legalább az egyik fél rendelkezik az előírt társadalombiztosítási jogviszonnyal.

TB Jogviszony igazolása a különböző lakáscélú támogatások igénylésnél
Használt lakás vásárlás, bővítés Új lakás vásárlás és építés "Falusi" CSOK "Babaváró" hitel "Lakásfelújítási" támogatás
Igényléskor legalább az egyik fél biztosított igen igen igen igen igen
Mentesülés TB jogviszony alól (GYOD, ápolási esetén) igen igen igen nem igen
TB jogviszony minimális időtartama 180 nap 180 nap 1 év 3 év 1 év
10 M CSOK: 2 év 10M CSOK: 2 év
Tbj. 6. § igen igen igen igen igen
Tbj. 4. § 11. pontja szerinti kiegészítő tevékenységet folytató személy igen igen igen - igen
Igényléskor Közfoglalkoztatott igen nem Igen max 1 év nem
10 M CSOK: nem
Igényléskor középfokú nappali tanulmány Igen igen nem nem nem
10 M CSOK: nem
Igényléskor felsőfokú nappali tanulmány Igen igen nem nem nem
10 M CSOK: nem 10 M CSOK: Igen
Magyar állampolgár külfödi TB jogviszonya Igen igen igen igen igen
Igényléskor külfödi TB (magyar TB 180 napon belüli vállallásával igen igen igen nem nem
Igényléskor magyar TB nem nem nem igen Igen

Társadalombiztosítási jogviszony – egészségbiztosítási jogviszony

Már az elején fontos tisztázni, hogy a TB jogviszony nem azonos az egészségbiztosítási jogviszonnyal. A társadalombiztosítást keletkeztető jogviszonyok köre szűkebb, mint a kizárólag egészségügyi szolgáltatásra jogosító jogviszonyoké.

A kizárólag egészségügyi szolgáltatásra jogosultak nem biztosítotti jogviszonyban állnak, ezért részükre nem állítható ki olyan igazolás, mely CSOK igénylésének feltétele. Kizárólag egészségügyi szolgáltatásra jogosultak például azok a cseden, gyeden, vagy gyesen lévő személyek, akiknek nem áll fenn munkaviszonyuk a családtámogatások ideje alatt, illetve ide tartoznak a nyugdíjasok is. Azzal, hogy valaki befizeti saját maga után az egészségbiztosítási hozzájárulást, még nem keletkezik TB jogviszonya.

Ki minősül biztosítottnak?

 • Alkalmazottként dolgozó
 • Szövetkezet tevékenységében személyesen közreműködő tag
 • Álláskeresési támogatásban részesülők
 • Nem kiegészítő tevékenységet folytató egyéni és társas vállalkozók
 • Egyházi személyek
 • Mezőgazdasági őstermelő
 • Egyéb, munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személyek
 • Választott tisztségviselők
 • Főállású kisadózók
 • Állami projektértékelők

TB jogviszonyra vonatkozó előírások

Az, hogy CSOK igénylése esetén a TB jogviszony igazolására vonatkozóan milyen feltételeknek kell megfelelni, eltérő attól függően, hogy a támogatást mely lakáscélra (új vagy használt) és hány gyermek után (legfeljebb 2 vagy legalább 3) kívánjuk igénybe venni. 

TB jogviszony időtartama

A támogatások igénylésének alapfeltétele, hogy az igénylő a CSOK kérelem benyújtásakor, valamint az azt megelőző időszakban rendelkezzen TB jogviszonnyal. A jogviszony időtartamára az alábbi előírások vonatkoznak:

 • Használt lakás esetén – gyermekszámtól függetlenül: minimum 180 nap
 • Új lakás esetén – legfeljebb 2 gyermek után igényelt CSOK esetén: minimum 180 nap
 • Új lakás esetén – legalább 3 gyermek után igényelt 10M Ft CSOK esetén: minimum 2 év

Itt érdemes megjegyezni a falusi CSOK-ra, babaváró hitelre vonatkozó előírásokat is:

 • Falusi CSOK esetén: minimum 1 év
 • A 10M Ft összegű falusi CSOK esetén: minimum 2 év
 • Babaváró hitel esetén: minimum 3 év

A folyamatos TB jogviszonyban 30 nap megszakítás megengedett. Ez akár többszöri megszakítás is lehet, lényeg, hogy összesen ne legyen 30 napnál hosszabb kiesés a TB jogviszonyban.

Közfoglalkoztatotti jogviszony figyelembevétele az igénylést megelőző időszakban

Használt lakás esetén a közmunka is beleszámít a TB jogviszonyba, új lakás esetén azonban nem vehető figyelembe.

Itt érdemes megjegyezni falusi CSOK és babaváró hitel vonatkozásában is a közmunka elfogadhatóságát:

 • Falusi CSOK esetén: figyelembe vehető
 • A 10M Ft összegű falusi CSOK esetén: nem vehető figyelembe
 • Babaváró hitel esetén: maximum 1 év vehető figyelembe

Középfokú, felsőfokú nappali tanulmányok figyelembevétele az igénylést megelőző időszakban

Középfokú nevelési-oktatási intézményben vagy felsőoktatási intézményben folytatott tanulmányok az alábbiak szerint vehetők figyelembe:

 • Használt lakás esetén: közép- és felsőfokú tanulmány egyaránt figyelembe vehető
 • Új lakás esetén: közép- és felsőfokú tanulmány egyaránt figyelembe vehető

Falusi CSOK és babaváró hitel tekintetében egyaránt:

 • Középfokú tanulmány nem vehető figyelembe
 • Felsőfokú tanulmány figyelembe vehető 

Külföldi munkavégzés figyelembevétele

A külföldi munkavégzés tekintetében meg kell különböztetni a támogatási kérelem benyújtásakor, valamint a támogatási kérelem benyújtását megelőző időszak igazolásaként elfogadható külföldi TB jogviszonyt.

Kizárólag magyar állampolgár igénylő esetén a benyújtáskor szükséges, a magyar társadalombiztosítási rendszerben megvalósuló jogviszony kiváltható valamely másik állam vagy nemzetközi szerződéssel létrehozott nemzetközi szervezet társadalombiztosítási rendszerének hatálya alatt fennálló biztosítotti jogviszonnyal, ha ezt az igénylő – házastársak, fiatal házaspár vagy élettársak esetén legalább az egyik fél – az illetékes külföldi hatóság vagy a nemzetközi szervezet által kiállított igazolással igazolja, valamint teljes bizonyító erejű magánokiratban vállalja, hogy a támogatási szerződés megkötését követő 180 napon belül a magyar társadalombiztosítási rendszerben biztosítottá válik.

A NAV a CSOK igénylésekor vállalt, e kötelezettség teljesülését valamennyi támogatott személynél hatósági ellenőrzés keretében vizsgálja!

A támogatási kérelem benyújtásakor fennálló külföldi TB – a fenti feltétel vállalása mellett – az alábbi támogatások esetén fogadható el:

 • CSOK használt lakásra
 • CSOK új lakásra
 • Falusi CSOK

A támogatási kérelem benyújtását megelőző időszakban fennálló külföldi TB jogviszony valamennyi támogatás esetében elfogadható:

 • CSOK használt és új lakásra
 • Falusi CSOK
 • Babaváró hitel

TB jogviszonyra vonatkozó speciális feltétel

Új lakásra igényelt 10M Ft-os CSOK és babaváró hitel igénylése esetén

a 2 éves időszak számítása során a családi otthonteremtési kedvezmény igénylését megelőző 180 napos időtartamnak a Tbj. 6. § (1) bekezdés a), b) és d)-i) pontja szerinti jogviszonyban töltött időnek kell minősülnie, melybe a közfoglalkoztatási jogviszonyban töltött idő nem számít bele.

Az Egyesült Királyságból hazatérők TB jogviszonya

A családi otthonteremtési kedvezmény igénylésénél az Egyesült Királyságból hazaköltözők számára méltányossági eljárás lehetősége biztosított a külföldi TB jogviszony igazolása során.

Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága esetében – amennyiben a TB jogviszony igazolás nem megfelelősége vagy hiánya miatt a hitelintézet a támogatás iránti kérelmet elutasítja – az egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal az igénylő külön kérelmére, méltányosság keretében

a) az illetékes külföldi hatóságtól − az egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal bevonásával − nemzetközi jogsegély igénybevételével beszerzett vagy

b) az igénylő által benyújtott igazolásban, valamint a külföldi foglalkoztató által kiállított, foglalkoztatási jogviszonyról szóló igazolásban szereplő

adatok mérlegelése alapján, határozatában megállapíthatja, hogy az előírt jogviszony Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságában fennáll vagy fennállt.

A külföldi foglalkoztató által kiállított igazolás akkor fogadható el, ha

a) azt a külföldi foglalkoztató a támogatás iránti kérelem benyújtását legfeljebb 30 nappal megelőzően, vagy a kérelem benyújtását követően állította ki,

b) olyan foglalkoztatási jogviszonyt igazol, amelyre nézve az igénylő nem nyújtott be igazolást,

c) teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy a kiállítási hely joga szerinti más bizonyító erővel rendelkező okiratba foglalták, és

d) az igénylő annak hiteles magyar nyelvű fordítását is benyújtja a kormányhivatal részére.

Mentesülés TB jogviszony igazolása alól

Új és használt lakásra igényelt CSOK, valamint falusi CSOK igénylése esetén

mentesül a TB jogviszony igazolása alól az igénylő, ha végleges határozat alapján gyermekek otthongondozási díjában vagy ápolási díjban részül.

Ebben az esetben a CSOK összege (és a hozzá kapcsolódó, többgyermekes, családok kamattámogatott kölcsönének kamattámogatási része is) csekély összegű (de minimis) támogatásnak minősül. Ha a támogatásoknak az igénylő részére megállapítható összege – az igénylő nyilatkozata alapján – meghaladná a csekély összegű (de minimis) támogatásokra megállapított összeghatárt, akkor az igénylő legfeljebb ezen összeghatárig jogosult CSOK-ra (és a többgyermekes családok kamattámogatott kölcsönére).

CSOK igényléssel kapcsolatos gyakori kérdések

 • Munkavállalás miatt elköltözhetünk a CSOK-os lakásból?
  Kedves Hitelnet, Valamint kaptam egy jó munkát vidéken. 5 év eltelt a 10 éves CSOK moratóriumból. A következő 5 évben elköltözhetünk legálisan a pesti CSOK ingatlanunkból vidékre? Költözhetünk az egész…További részletek
 • Mennyi CSOK jár 2011. előtt igényelt és visszafizetett megelőlegező kölcsön esetén?
  CSOK igényléssel kapcsolatban szeretném a tájékoztatását kérni: 2005-ben 2 400 000 Ft megelőlegező kölcsönt igényeltünk korábbi házastársammal 2 gyermek vállalására. A gyermekvállalás teljesítésére vonatkozó határidő 2015. december 1. volt. 2006-ban…További részletek
 • Mennyi CSOK-ot kaphatunk a nem közös gyermekek után?
  Tisztelt Hitelnet! 2005-ben új lakás vásárlására 3.8M Ft szocpol lett felhasználva három gyermekre. Később született még egy gyermek. Majd elváltam, egyedül maradtam a 4 gyermekkel. Élettársi kapcsolatban élek, ahol szintén…További részletek
 • A melléképület (garázs, mosókonyha, kamra) alapterülete is figyelembe vehető CSOK igénylésnél?
  Tisztelt Címzett! Az OTP Bank elutasította aláírt szerződés utána Falusi CSOK kérelmünket, mi szerint a fedezetet nyújtó ingatlanunk hitelbiztosítéki értéke nem elegendő, ezért nem adtak hozzájáruló nyilatkozatot a jelzálogjog bejegyzéshez.…További részletek
 • Jogos a CSOK elutasítás, ha a ház közútról közvetlenül nem megközelíthető?
  Üdvözlöm! A bank elutasította a CSOK kérelmüket a pénzügyminisztériumtól kapott állásfoglalás alapján, mely az alábbi: “A lakás megközelíthetősége a lakás használata szempontjából bír jelentőséggel. Ahhoz, hogy az igénylők (később támogatott…További részletek
 • Hány napon belül kell bejelentkezni a CSOK-os lakásba?
  A CSOK-kal vásárolt lakásban a CSOK folyósítását követő 90 napon belül állandó lakóhelyet kell létesíteni. Ezt a hitelintézet felé a lakcímkártya bemutatásával igazolni is szükséges.
 • Ápolási díjra igényelhető a CSOK?
  Nem szükséges TB jogviszony igazolás benyújtása, ha az igénylő végleges határozat alapján ápolási díjban részesül.
 • Egyéni vállalkozás működhet a CSOK-os ingatlanban?
  A CSOK rendelet lehetővé teszi vállalkozás székhelyként történő bejelentését a támogatott ingatlanba. Ez azonban nem vonatkozik a telephelyre, amely alapvetően gazdasági tevékenység helyszíne. Gazdasági tevékenység nem végezhető a CSOK-os ingatlanban.
 • Illetékmentes a lakásvásárlás, ha csak 1 gyermek után igénylünk CSOK-ot?
  2021. január elsejétől megkötött adásvételi szerződések esetén a lakásvásárlás abban az esetben is illetékmentes, ha a támogatott személyek 1 gyermek után igénylik a CSOK-ot.
 • Egyedülállóként is igényelhető a CSOK 1 gyermekre?
  Egyedülálló személyek is jogosultak lehetnek CSOK-ra, ha megfelelnek a jogosultsági feltételeknek. A használt lakásvásárlásra vonatkozó CSOK feltételekről részletes leírás IDE kattintva olvasható. A CSOK igényléshez szükséges dokumentumokról IDE kattintva tájékozódhat.…További részletek
 • Feliratkozás az új kérdésekre/válaszokra
  Visszajelzés
  4.2K hozzászólás
  Inline Feedbacks
  Minden hozzászólás megtekintése

  Tisztelt!
  Csokot 2 gyerekre tető beépítés. Azt a 2.600.000 Ft-ot előre utaljak vagy csak ahogy számlát benyújtottam?

  Ha öten vannak testvérek az eladók, akkor hogyan utalják a CSOK-ot?

  2008-ban 2.400.000 Ft megelőlegező kölcsönt vettünk fel 2 gyermekre. Mivel 8 éven belül nem született gyermek, ez átalakult piaci hitellé. Majd később 2 gyermek születése után igénybe vettük az utólagos lakásépítési kedvezményt.
  Kérdésem, hogy:
  1. Így, ha 3. gyermeket vállalunk, igénybe tudjuk-e venni a 7.600 e Ft CSOK különbözetet?
  2. Előzetes gyermek vállalásnál, illetve CSOK igénybevételénél van-e KHR vizsgálat?
  3. Ha magánszemély az építtető és tőle veszem meg az ingatlant a használatbavételi engedély kiadása előtt, úgy igénylehető-e a 10 M CSOK?
  4. Illetve ha a kész ingatlanra nem igényelhető, úgy ha 60-70%-os készültségen veszem meg az ingatlant, a befejezéshez igénylehető-e a 10 M CSOK?

  Amennyiben bővítésre veszem fel 1 gyerekre meglévő ingatlanra (pl. 2 plusz szoba építése tetőtérben) és csak a 600 000 Ft-ot, akkor kerül valamilyen bejegyzés az ingatlanra?

  2000-ben 200 000 Ft szocpolt, 2002-ben 1 000 000 Ft szocpolt vettem fel 2 gyermekem után.
  Mennyi CSOK jár még nekem és hogyan lehet pótolni a kiutalási dokumentumokat, mert annak idején a földhivatali bejegyzéshez be kellett adni mind a két eredeti példányt?

  Tisztelt Hitelnet.hu!
  A kérdésem a következő lenne:
  Ha igényelem a CSOK támogatást és mellé a CSOK hitelt is 2 vállalt gyermekre (1.430.000 Ft támogatás + 10.000.000 Ft hitel), később lehetőségem van a CSOK támogatás és hitelt kibővítésére 3 gyermekre vonatkozóan (10.000.000 Ft támogatás+ 15.000.000 Ft hitel)?
  Előre is köszönöm a választ.

  Közalkalmazottként dolgozom 8 hónapja, viszont sajnos aktív KHR listán vagyok.
  Kérdésem, hogy igényelhetem-e a csokot?

  Az apa aláírása kell a CSOK igényléshez?
  Esetleg hol lehet ennek utána járni, hogy felvették-e már a gyermekemre?

  Most tervezek venni egy családi házat saját erőből. Ezt követően barátnőmmel – akinek van egy 10 éves gyereke – házasságot kívánok kötni. A feleségemet vagy a gyereket tulajdonjogilag be kell-e vonni a házba.
  Jár-e a 600 e Ft csok?

  Kedves Hitelnet!
  Családi ház tetőterébe szeretnénk egy lakószobával bővíteni a házat. 2003-ban akkor még 1 gyermek után vettünk igénybe fél szocpolt (200 e Ft), most 2 gyermek után igénybe tudjuk-e venni a különbözetet?
  Köszönöm válaszát.
  Ildikó

  Elvált szülőként 2 kiskorú gyerekem van, akik közös felügyelet alatt állnak, az állandó lakcímük maradt a volt férjemé, a lakcímkártyájukon szereplő tartózkodási helyük pedig az én címem. Felváltva vannak itt is, ott is.
  Kérdésem az, hogy igényelhetem utánuk a CSOK-ot? (úgy, hogy az állandó lakcímük jelenleg a volt férjemé). Korábban semmi lakáscélú állami támogatást nem vettünk igénybe utánuk.

  Házastársak vagyunk, 3 gyermekünk van: 30, 28 és 24 évesek. Tetőfelújításra igénybe vehetjük saját ingatlanra a falusi Csokot?

  Ha van már 50%-50%-ban a szülők nevén ingatlan, akkor igényelhetik a Csok-ot egy másik használt lakásvásárlására?

  Kedves Hitelnet!
  Egy városban szeretnénk egy új lakást vásárolni két meglévő gyerekkel (2,6M Ft) CSOK-kal, (10M Ft) CSOK hitellel, 5%-os Áfatámogatással, illetékmentességgel.
  A teljes ingatlan egy osztatlan közös tulajdon, amin van egy régi 100 nm-es ház egy magánszemély lakóval, akinek 50%-os tulajdoni aránya van. Emellé épített/épít idén januártól egy új lakást (ikerház felet) egy cég, akinek szintén 50%-os tulajdoni aránya van. A melléképületeknél összeér a régi és az új épület. Az új 110 nm-es, 3 szobás épületet szeretnénk megvenni az említett támogatásokkal. Az ügyvéd által ellenjegyzett használati megosztást most fogják megírni a jelenlegi tulajdonosok, hogy rendezetten eladható/hitelezhető legyen az új épület (és a hozzá tartozó kizárólagos használatú telekfél.)
  Kétlakásos társasházat most még nem szeretnénk/ nem szeretne az eladó alapítani, mert akkor időben nagyon elhúzódna a hitelfolyósításunk.
  Az új épület egyszerű bejelentéssel épül.
  Az lenne a kérdésem, hogy van-e a támogatások szempontjából jelentősége annak, ha az egyszerű bejelentés a meglévő épület bővítésére szól? Ha igen, akkor melyiket érinti a négy közül (CSOK, CSOK hitel, 5% Áfatámogatás, illetékmentesség)?
  Még egy kérdésem lenne:
  A hatósági bizonyítvány kb. 2 hónap múlva várható. A régi házban lakik az említett magánszemély lakó. Az új épületben a családom tagjai lennének az első természetes személyek bejelentve a birtokba adás után, de most még nincs két külön házszáma a régi és az új épületnek. Van jelentősége a támogatások szempontjából annak, hogy a címen van egy régi lakó, amikor megérkezik a hatósági bizonyítvány?
  Köszönettel:
  Dorián

  Azt szeretném tudni, hogyha a ház tanyaként van be jelentve a földhivatalba, az mennyire befolyásolja a csokot?

  Kedves Hitelnet!
  Azt szeretném kérdezni, hogy igényelhető-e a csok 1 meglévő gyermekre úgy, hogy van 5 éven belül eladott ház a képletben, aminek a vételárát nem ingatlan vásárlásba forgattuk vissza.
  Köszönöm!

  Ha áruhitelt szeretnék, mivel elromlott a mosógépem, az befolyásolja a falusi csokot?

  Tisztelt Hitelnet!
  Amennyiben a CSOK-ot 2 vállalt gyermek után szeretnénk igénybe venni, azonban valamilyen oknál fogva csak 1 gyermek születik meg az előírt határidőig, akkor a különbözet összeget és az arra évek arányában számított a jegybanki alapkamatot kell visszafizetni? Nincs egyén szankció a feltétel nem teljesülése esetén?
  Továbbá az lenne még a kérdésem, hogy új építésű ingatlannál az ÁFA visszaigénylésnek van-e valamilyen extra feltétele vagy elég a CSOK igénylésnél bejelölni, hogy ÁFA visszaigénylést tervezünk igénybe venni? Az eladó cég és az ingatlan céges kivitelezésben épül.
  Megtisztelő válaszukat előre is köszönöm.
  Üdvözlettel: Péter

  Tisztelt Hitelnet!
  2018-ban vettük fel a CSOK-ot (10 M. Ft.) és az Otthonteremtési hitel ÚJ LAKÁS vásárlására\építésére 3 gyermekes család számára (10 M Ft.) – ÚJ LAKÁS-ra. Sajnos úgy néz ki, hogy kezdjük kinőni a 2018-ban vásárolt ingatlant és ezért szeretnénk egy nagyobb ingatlanba átköltözni (inkább használtba, de az új építésű ingatlant sem zárjuk ki).
  Kérdéseim:
  – Mikor tehetjük meg ezt leghamarabb és mik a feltételei HASZNÁLT lakás vásárlása esetében?
  – Mikor tehetjük meg ezt leghamarabb és mik a feltételei ÚJ lakás vásárlása esetében?
  – Átvihető-e a CSOK támogatás HASZNÁLT lakásra és mik a feltételei?
  – Átvihető-e a CSOK támogatás ÚJ lakásra és mik a feltételei?
  – Átvihető-e az Otthonteremtési hitel ÚJ LAKÁS vásárlására\építésére 3 gyermekes család számára hitelből fennmaradó összeg HASZNÁLT lakásra és mik a feltételei?
  – Átvihető-e az Otthonteremtési hitel ÚJ LAKÁS vásárlására\építésére 3 gyermekes család számára hitelből fennmaradó összeg ÚJ lakásra és mik a feltételei?

  Válaszait előre is köszönöm,
  Krisztián

  Amennyiben még a válás nem fejeződött be, még nincs jogerős bírósági határozat, csak beadásra került (közös megegyezéssel) van-e lehetőség CSOK “továbbvitelére”?

  Üdvözletem,
  lakásomat eladnám, kertes házat vennék megyeszékhelyen. A kertes háznál a melléképületben van kialakítva főző helyiség, alacsony belmagassággal. A főépületben az alaprajzon szerepel konyha, de abban a helyiségben se víz, se gáz nincs bevezetve. Nappalinak volt használva. A fürdőben van bojler, radiátor mindenhol, de a fűtéscső szét van durranva a bejárati ajtó felett, tehát jelenleg nem használható, mert télen valószínűleg mivel nem lakták és nem fűtötték, szétfagyott. Dupla kazán van a kazánházban, főépületben kívül. Ebben az esetben a csokot át fogják engedni vinni a megvenni kívánt ingatlanra? Hitel most is van, lenne a másikon is.

  Augusztus 24-én lesz meg a 2 év munkaviszonyból a falusi csok-hoz. Ha írásban tudom igazolni, hogy nem mond fel a cég, már most is igényelhetném a támogatást?

  1 gyermekre szeretném 600.000 Ft-os CSOK állami támogatást igénybe venni használt lakás vásárlásra.
  Melyik sort kell bejelölnöm?

  Screenshot_20210604-130945_Samsung Internet.jpg

  Elnézést, még az előbbi kérdésemhez tartozik: mekkora alapterületű helyiség számít a tetőtérben, vagyis minimum hány m2-es lakószoba kell ,hogy legyen, hogy lakásbővítésnek minősüljön, ill a CSOK igényelhető lehessen?

  A kérdésem a következő lenne: 16 éves, gimnazista a lányom. A tetőteret szeretnénk beépíteni. Tetőtér beépítésre, vagyis lakásbővítésre egy gyermek után milyen feltételekkel igényelhető a CSOK? Soha életemben semmilyen támogatást nem vettem még igénybe a gyerekeim után az államtól.
  A válaszukat megköszönöm!

  Szép napot!
  Érdeklődni szeretnék, egy meglévő gyermek után kapható-e szocpol /egyedülálló szülő/ tetőcserére, mert beázik úgy, hogy az igénylő 2/3 résszel rendelkezik és ő lakik a házban /1/3 rész a testvére. Szigetelés és színezés is szükséges lesz, valamint hőszigetelt ablakcsere is szükséges lenne. A lehetőségek miatt írom ezeket. Valamint még aktuális /ha kérdezhetem ezt itt/ a korszerűsítési kamatmentes hitel. Munkahely 15 éve van és egy helyen. 170 e Ft havi fix.
  Köszönöm szépen.
  Györgyi

  Üdv.
  1 gyerekem van, de még 1-et szeretnénk a férjemmel.
  Az a kérdésem, hogy munka által kell-e a tb jogviszony, mert én nem dolgozom, itthon vagyok a picivel. Azt elfogadják vagy csak a munka általi tb-t fogadják el?

  Üdvözletem.
  Van 5 éves bejelentett munkaviszonyom, viszont aktív bár-listás vagyok! Természeten fizetem! Van 2 gyermekem. Illetve 3.-at tervezzük a közeljövőben és szeretném a csok használt lakásvásárlást. Lehetséges ez? Így is?

  Üdvözlöm!
  2016-ban használt ingatlan vásárlásakor egy meglévő gyermekre házastársként 600.000 Ft CSOK-ot vettünk fel. 2021-ben a házat eladtuk, előtte önként visszafizettük a CSOK-ot. Jól tudom, hogy egy másik használt ingatlan vásárlásakor (ha minden egyéb feltételnek megfelelünk) újból megigényelhetjük azt?
  Valamint CSOK igénylés esetén előírás-e, hogy a lakcímkártyán az állandó lakcím legyen a CSOK támogatott ingatlan, vagy lehet tartózkodási hely is?
  Válaszukat köszönöm!

  Üdv!
  Mindkét félnek meg kell lennie a TB jogviszonynak, vagy az annyira nem szükséges?
  Meg arról érdeklődnék, aki fent van KHR listán, az nem kaphatja meg elvileg. De ha másik fél nincs fent a KHR listáján, akkor is igénybe lehet venni?

  Kérdése van?

  Kattintson ide és tegye fel

  Szakértőink eddig 45970 kérdésre válaszoltak.

  Iratkozz fel hírlevelünkre!

  4.2K
  0
  Tedd fel kérdésed vagy szól hozzá a témához!x