CSOK feltételek, támogatás igénylés 2021

A Családi Otthonteremtési Kedvezmény ( CSOK ) egy vissza nem térítendő állami támogatás. Amennyiben Ön teljesíti a CSOK szerződésben leírtakat, a támogatást nem kell visszafizetnie.

Milyen lakáscélok esetén igényelhető a CSOK?

A CSOK Magyarország területén megvalósuló alábbi lakáscélok esetén igényelhető:

 • Új lakás vásárlása
 • Új lakás építése
 • Használt lakás vásárlása
 • Meglévő lakás bővítése

A támogatás vásárlás esetén a vételár kiegyenlítéséhez; építés, bővítés esetén a kérelem benyújtásakor a hitelintézet által elfogadott költségvetésből még fennmaradó bekerülési költségekre igényelhető.

Ki igényelhet CSOK-ot?

 • Magyar állampolgár, és az a személy, akit a magyar állampolgárságról szóló törvény alapján magyar állampolgárnak kell tekinteni,
 • a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozó személy, aki a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodás jogát Magyarország területén gyakorolja,
 • a harmadik országbeli állampolgár, ha a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben foglaltak szerint bevándorolt vagy letelepedett jogállással rendelkezik,
 • a hontalan, ha a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben foglaltak alapján ilyen jogállásúnak ismerték el.

A nem magyar állampolgár támogatott személy részére a CSOK a három hónapot meghaladó tartózkodási jogosultság fennállásának időtartama alatt nyújtható, ha Magyarország területén bejelentett lakóhellyel rendelkezik.

A kedvezményt házastársak, fiatal házaspárok és élettársak együttes igénylőként igényelhetik. A támogatási szerződés megkötése esetén az együttes igénylők mindketten támogatott személlyé válnak. CSOK-ra gyermeket eltartó egyedülálló támogatott személyek is jogosultak lehetnek.

Nem veheti igénybe a kedvezményt az, akit a támogatás igénylését megelőző öt évben az e rendelet vagy az egyéb lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok szerint igénybe vett vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatás vagy ezt megelőlegező kölcsön vonatkozásában a kormányhivatal, a Kincstár vagy az állami adóhatóság végleges határozatával, vagy bíróság jogerősen visszafizetésre kötelezett.

Ki számít gyermeknek CSOK szempontjából?

Gyermek:

 • a magzat a terhesség betöltött 12. hetét követően,
 • 25 évesnél fiatalabb eltartott gyermek,
 • 25 évesnél idősebb, megváltozott munkaképességű személy.

Mely gyermek után igényelhető a CSOK:

 • vér szerinti gyermek után,
 • örökbe fogadott gyermek után
 • legalább egy éve a támogatott személy gyámsága alatt álló gyermek után (a gyermek szüleinek halála esetén)

CSOK összege

Az alábbi táblázatban összefoglaljuk, mekkora összegű CSOK támogatás igényelhető az egyes lakáscélok esetén.

CSOK összege használt lakás vásárlásra:

CSOK összege használt lakás vásárlás esetén
Gyermekek száma Minimális hasznos alapterület (lakás / lakóház) CSOK összege
1 40 m2 600.000 Ft
2 50 m2 1.430.000 Ft
3 60 m2 2.200.000 Ft
4 vagy több 70 m2 2.750.000 Ft

CSOK összege új lakás vásárlásra / építkezésre:

CSOK összege új építésü lakás vásárlása, építkezés esetén
Gyermekek száma Minimális hasznos alapterület (lakás / lakóház) CSOK összege
1 40/70 m2 600.000 Ft
2 50/80 m2 2.600.000 Ft
3 vagy több 60/90 m2 10.000.000 Ft

CSOK összege tetőtérben kialakító új lakásra

CSOK összege tetőtérben kialakításra kerülő új lakás esetén
Gyermekek száma CSOK összege
1 600.000 Ft
2 2.600.000 Ft
3 vagy több 10.000.000 Ft

CSOK összege bővítésre

CSOK összege ingatlan bővítés esetén
Gyermekek száma Minimális hasznos alapterület CSOK összege
1 40 m2 600.000 Ft
2 50 m2 1.430.000 Ft
3 60 m2 2.200.000 Ft
4 vagy több 70 m2 2.750.000 Ft

Hasznos alapterület: a lakáson belül közvetlenül megközelíthető, következő helyiségek alapterületének – a nettó alapterületnek csak azon része vehető figyelembe, ahol a belmagasság legalább 1,90 m – összege: előszoba, közlekedő, nappali, hálószoba, étkező, konyha, étkezőkonyha, fürdőszoba, WC, kamra, tároló, gardrób, mosókonyha, kazánhelyiség és egyéb fűthető helyiség. A számítás során nem lehet figyelembe venni a gépjárműtároló és a pinceszinti helyiség alapterületét.

Falusi CSOK összege bővítés / korszerűsítés esetén

Csak meghatározott településeken elérhető. További részletekért kattints ide.

Falusi CSOK összege bővítés/korszerűsítés esetén
Gyermekek száma Támogatás összege
1 300.000 Ft
2 1.300.000 Ft
3 vagy több 5.000.000 Ft

Falusi CSOK összege vásárlással egybekötött bővítés, korszerűsítés esetén

Csak meghatározott településeken elérhető. További részletekért kattints ide.

Falusi CSOK összege vásárlással egybekötött bővítés/korszerűsítés esetén
Gyermekek száma Támogatás összege
1 600.000 Ft
2 2.600.000 Ft
3 vagy több 10.000.000 Ft

Támogatott ingatlanra vonatkozó előírások

A kedvezmény az alábbi ingatlanra vehető igénybe:

A lakhatás feltételeinek megfelelő, az ingatlan-nyilvántartásban lakóház vagy lakás megnevezéssel nyilvántartott ingatlan a hozzá tartozó földrészlettel, amely rendelkezik legalább:

 • 12 négyzetmétert meghaladó alapterületű lakószobával és főzőhelyiséggel – ennek hiányában további, legalább 4 négyzetméter alapterületű, a főzést lehetővé tevő, önálló szellőzésű lakótérrel, térbővülettel –, továbbá fürdőhelyiséggel és WC-vel,
 • közműves villamos energia szolgáltatással,
 • egyedi fűtési móddal,
 • közműves szennyvízelvezetéssel, vagy ha nincs a településen (településrészen) közműves szennyvízelvezetés, a szennyvíz tisztítása és elhelyezése egyedi szennyvízkezelő berendezéssel vagy tisztítómezővel ellátott oldómedencés műtárggyal vagy időszakos tárolása egyedi zárt szennyvíztárolóban történik, és
 • közműves ivóvíz-szolgáltatással, vagy ha a településen (településrészen) nincs közműves vízszolgáltatás, a telken ivóvíz minőségű vizet szolgáltató kút van.

A lakásnak – az ingatlan értékbecslési szakvélemény alapján – a lakhatási igények kielégítésére alkalmasnak kell lennie, melyet a hitelintézet a CSOK kérelem elbírálása során helyszíni szemle keretében, szemrevételezéssel vizsgál.

Ha a helyszíni szemle során a hitelintézet megállapítja, hogy a lakás a lakhatási igények kielégítésére nem alkalmas, az igénylő a hitelintézet részére szakvéleménnyel igazolhatja a lakás lakhatási igények kielégítésére való alkalmasságát. A lakhatási igények kielégítésére való alkalmasságot igazoló statikai szakvélemény megléte esetén a lakhatási igények kielégítésére való alkalmatlanságra hivatkozással a hitelintézet nem utasíthatja el a kérelmet.

Tulajdonszerzés a támogatott ingatlanban

A támogatott lakásban kizárólag az igénylő szerezhet tulajdont. Házaspár, illetve élettársak esetén mindkét félnek – bármilyen arányban – az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdonjoggal kell rendelkeznie.

Több lakásból álló osztatlan közös tulajdonú ingatlan esetén a CSOK-kal érintett lakásra vonatkozó használati megállapodással igazolni szükséges az igénylő kizárólagos használati jogát.

Amennyiben a CSOK kérelem benyújtása előtt a kiskorú gyermek – az elhunyt szülő után – már korábban tulajdont szerzett, akkor az újabb lakásban – a gyámhatóság rendelkezésének megfelelő mértékben – a támogatott személy mellett a kiskorú gyermek is szerezhet tulajdont.

A támogatásra való jogosultságot nem érint, ha a kérelem benyújtását követően az igénylő, illetve a támogatási szerződés megkötését követően a támogatott személy elhalálozása esetén, a lakásban annak egyenes ági rokona, házastársa vagy élettársa szerez tulajdont.

Jogosultsági alapfeltételek

A támogatás igényléséhez az alábbi alapvető feltételeknek is teljesülni kell: 

 • Büntetlen előélet
 • Adótartozás-mentesség
 • Megfelelő TB jogviszony

Életvitelszerű bentlakás a támogatott ingatlanban

A támogatott személyeknek és azon gyermekeknek – akikre tekintttel a vissza nem térítendő támogatás folyósításra került – a folyósítást követő 10 évig kell életvitelszerűen a támogatott lakásban lakniuk. A folyósítást követő 90 napon belül be kell mutatni a lakcímet igazoló hatósági igazolványt.

A 10 éves elidegenítési és terhelési tilalom idején a lakásra a támogatott személynek lakásbiztosítással kell rendelkeznie.

A célingatlanra a CSOK szerződés megkötését követő 10 évig terjedő időszakra az állam javára jelzálogjog, valamint annak biztosítására elidegenítési és terhelési tilalom kerül bejegyzésre.

A CSOK-ot biztosító jelzálogjog ranghelyét kizárólag a CSOK-kal érintett lakás építése, bővítése vagy vásárlása érdekében felvett lakáscélú hitelintézeti, illetve lakás-takarékpénztári kölcsönt, valamint az építkezés helyéül szolgáló építési telek megvásárlására felvett hitelintézeti, illetve lakás-takarékpénztári kölcsönt biztosító jelzálogjog előzheti meg.

Bentlakásra vonatkozó kivételek

Nem minősül a bentlakási kötelezettség megszegésének az alábbi eset:

 • a gyermek – a gyermekvédelmi szakellátások körébe tartozó otthont nyújtó ellátás keretében elhelyezett gyermek kivételével – tanulmányai folytatása miatt átmenetileg nem a támogatott személy lakásában lakik,
 • a támogatott személyt vagy a gyermeket, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igényelte, egészségi állapota miatt tartósan egészségügyi intézményben kezelik,
 • ha a támogatott személy és a gyermek, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igényelték, a támogatott személy munkavállalására tekintettel – indokoltan – legfeljebb öt évig a lakás elhelyezkedése szerinti településtől eltérő településen tartózkodik,
 • ha a támogatott személy és a gyermek – foglalkoztatásra irányuló jogviszony következtében – ideértve a sajátos egyházi jogviszonyt is – a foglalkoztatásra irányuló jogviszony jellegéből következően köteles a szolgálati helyén a foglalkoztató által térítésmentesen biztosított szolgálati lakásban lakni a foglalkoztatásra irányuló jogviszony fennállása alatt,
 • a támogatott személy vagy a gyermek, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igényelte, közeli hozzátartozó ápolása miatt ideiglenesen nem a támogatott személy lakásában lakik,
 • a támogatott személy az 1. mellékletben nem szereplő vétség miatt letöltendő szabadságvesztés büntetését tölti,
 • a nagykorú gyermek, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igényelték, elköltözik vagy
 • a kiskorú gyermek, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igényelték, a nagykorúvá válását követően elköltözik.

Támogatott ingatlan, mint vállalkozás székhelye

A CSOK kérelem benyújtásakor az igénylőnek teljes bizonyító erejű magánokiratban nyilatkoznia kell arról, hogy a legalább többségi tulajdonában álló gazdasági társaság – ide nem értve a részvénytársaságot -, illetve az általa folytatott egyéni vállalkozói tevékenység székhelyenként – az állam javára bejegyzett elidegenítési és terhelési tilalom fennállása alatt – a CSOK-kal érintett lakást jelenti be a cégnyilvántartásba, illetve az egyéni vállalkozók nyilvántartásába.

CSOK-hoz szükséges TB jogviszony

A vonatkozó kormányrendelet meghatározza azokat a személyi és egyéb jogosultsági feltételeket, melyek teljesülése elengedhetetlen CSOK igényléséhez. Egyik ilyen követelmény a megfelelő TB jogviszony igazolása.
CSOK-ra az a támogatott személy lehet jogosult, aki megfelelő TB jogviszonyt tud igazolni. Házastársak vagy élettársak igénylése esetén elegendő, ha legalább az egyik fél rendelkezik az előírt társadalombiztosítási jogviszonnyal.

TB Jogviszony igazolása a különböző lakáscélú támogatások igénylésnél
Használt lakás vásárlás, bővítés Új lakás vásárlás és építés "Falusi" CSOK "Babaváró" hitel "Lakásfelújítási" támogatás
Igényléskor legalább az egyik fél biztosított igen igen igen igen igen
Mentesülés TB jogviszony alól (GYOD, ápolási esetén) igen igen igen nem igen
TB jogviszony minimális időtartama 180 nap 180 nap 1 év 3 év 1 év
10 M CSOK: 2 év 10M CSOK: 2 év
Tbj. 6. § igen igen igen igen igen
Tbj. 4. § 11. pontja szerinti kiegészítő tevékenységet folytató személy igen igen igen - igen
Igényléskor Közfoglalkoztatott igen nem Igen max 1 év nem
10 M CSOK: nem
Igényléskor középfokú nappali tanulmány Igen igen nem nem nem
10 M CSOK: nem
Igényléskor felsőfokú nappali tanulmány Igen igen nem nem nem
10 M CSOK: nem 10 M CSOK: Igen
Magyar állampolgár külfödi TB jogviszonya Igen igen igen igen igen
Igényléskor külfödi TB (magyar TB 180 napon belüli vállallásával igen igen igen nem nem
Igényléskor magyar TB nem nem nem igen Igen

Társadalombiztosítási jogviszony – egészségbiztosítási jogviszony

Már az elején fontos tisztázni, hogy a TB jogviszony nem azonos az egészségbiztosítási jogviszonnyal. A társadalombiztosítást keletkeztető jogviszonyok köre szűkebb, mint a kizárólag egészségügyi szolgáltatásra jogosító jogviszonyoké.

A kizárólag egészségügyi szolgáltatásra jogosultak nem biztosítotti jogviszonyban állnak, ezért részükre nem állítható ki olyan igazolás, mely CSOK igénylésének feltétele. Kizárólag egészségügyi szolgáltatásra jogosultak például azok a cseden, gyeden, vagy gyesen lévő személyek, akiknek nem áll fenn munkaviszonyuk a családtámogatások ideje alatt, illetve ide tartoznak a nyugdíjasok is. Azzal, hogy valaki befizeti saját maga után az egészségbiztosítási hozzájárulást, még nem keletkezik TB jogviszonya.

Ki minősül biztosítottnak?

 • Alkalmazottként dolgozó
 • Szövetkezet tevékenységében személyesen közreműködő tag
 • Álláskeresési támogatásban részesülők
 • Nem kiegészítő tevékenységet folytató egyéni és társas vállalkozók
 • Egyházi személyek
 • Mezőgazdasági őstermelő
 • Egyéb, munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személyek
 • Választott tisztségviselők
 • Főállású kisadózók
 • Állami projektértékelők

TB jogviszonyra vonatkozó előírások

Az, hogy CSOK igénylése esetén a TB jogviszony igazolására vonatkozóan milyen feltételeknek kell megfelelni, eltérő attól függően, hogy a támogatást mely lakáscélra (új vagy használt) és hány gyermek után (legfeljebb 2 vagy legalább 3) kívánjuk igénybe venni. 

TB jogviszony időtartama

A támogatások igénylésének alapfeltétele, hogy az igénylő a CSOK kérelem benyújtásakor, valamint az azt megelőző időszakban rendelkezzen TB jogviszonnyal. A jogviszony időtartamára az alábbi előírások vonatkoznak:

 • Használt lakás esetén – gyermekszámtól függetlenül: minimum 180 nap
 • Új lakás esetén – legfeljebb 2 gyermek után igényelt CSOK esetén: minimum 180 nap
 • Új lakás esetén – legalább 3 gyermek után igényelt 10M Ft CSOK esetén: minimum 2 év

Itt érdemes megjegyezni a falusi CSOK-ra, babaváró hitelre vonatkozó előírásokat is:

 • Falusi CSOK esetén: minimum 1 év
 • A 10M Ft összegű falusi CSOK esetén: minimum 2 év
 • Babaváró hitel esetén: minimum 3 év

A folyamatos TB jogviszonyban 30 nap megszakítás megengedett. Ez akár többszöri megszakítás is lehet, lényeg, hogy összesen ne legyen 30 napnál hosszabb kiesés a TB jogviszonyban.

Közfoglalkoztatotti jogviszony figyelembevétele az igénylést megelőző időszakban

Használt lakás esetén a közmunka is beleszámít a TB jogviszonyba, új lakás esetén azonban nem vehető figyelembe.

Itt érdemes megjegyezni falusi CSOK és babaváró hitel vonatkozásában is a közmunka elfogadhatóságát:

 • Falusi CSOK esetén: figyelembe vehető
 • A 10M Ft összegű falusi CSOK esetén: nem vehető figyelembe
 • Babaváró hitel esetén: maximum 1 év vehető figyelembe

Középfokú, felsőfokú nappali tanulmányok figyelembevétele az igénylést megelőző időszakban

Középfokú nevelési-oktatási intézményben vagy felsőoktatási intézményben folytatott tanulmányok az alábbiak szerint vehetők figyelembe:

 • Használt lakás esetén: közép- és felsőfokú tanulmány egyaránt figyelembe vehető
 • Új lakás esetén: közép- és felsőfokú tanulmány egyaránt figyelembe vehető

Falusi CSOK és babaváró hitel tekintetében egyaránt:

 • Középfokú tanulmány nem vehető figyelembe
 • Felsőfokú tanulmány figyelembe vehető 

Külföldi munkavégzés figyelembevétele

A külföldi munkavégzés tekintetében meg kell különböztetni a támogatási kérelem benyújtásakor, valamint a támogatási kérelem benyújtását megelőző időszak igazolásaként elfogadható külföldi TB jogviszonyt.

Kizárólag magyar állampolgár igénylő esetén a benyújtáskor szükséges, a magyar társadalombiztosítási rendszerben megvalósuló jogviszony kiváltható valamely másik állam vagy nemzetközi szerződéssel létrehozott nemzetközi szervezet társadalombiztosítási rendszerének hatálya alatt fennálló biztosítotti jogviszonnyal, ha ezt az igénylő – házastársak, fiatal házaspár vagy élettársak esetén legalább az egyik fél – az illetékes külföldi hatóság vagy a nemzetközi szervezet által kiállított igazolással igazolja, valamint teljes bizonyító erejű magánokiratban vállalja, hogy a támogatási szerződés megkötését követő 180 napon belül a magyar társadalombiztosítási rendszerben biztosítottá válik.

A NAV a CSOK igénylésekor vállalt, e kötelezettség teljesülését valamennyi támogatott személynél hatósági ellenőrzés keretében vizsgálja!

A támogatási kérelem benyújtásakor fennálló külföldi TB – a fenti feltétel vállalása mellett – az alábbi támogatások esetén fogadható el:

A támogatási kérelem benyújtását megelőző időszakban fennálló külföldi TB jogviszony valamennyi támogatás esetében elfogadható:

 • CSOK használt és új lakásra
 • Falusi CSOK
 • Babaváró hitel

TB jogviszonyra vonatkozó speciális feltétel

Új lakásra igényelt 10M Ft-os CSOK és babaváró hitel igénylése esetén

a 2 éves időszak számítása során a családi otthonteremtési kedvezmény igénylését megelőző 180 napos időtartamnak a Tbj. 6. § (1) bekezdés a), b) és d)-i) pontja szerinti jogviszonyban töltött időnek kell minősülnie, melybe a közfoglalkoztatási jogviszonyban töltött idő nem számít bele.

Az Egyesült Királyságból hazatérők TB jogviszonya

A családi otthonteremtési kedvezmény igénylésénél az Egyesült Királyságból hazaköltözők számára méltányossági eljárás lehetősége biztosított a külföldi TB jogviszony igazolása során.

Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága esetében – amennyiben a TB jogviszony igazolás nem megfelelősége vagy hiánya miatt a hitelintézet a támogatás iránti kérelmet elutasítja – az egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal az igénylő külön kérelmére, méltányosság keretében

a) az illetékes külföldi hatóságtól − az egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal bevonásával − nemzetközi jogsegély igénybevételével beszerzett vagy

b) az igénylő által benyújtott igazolásban, valamint a külföldi foglalkoztató által kiállított, foglalkoztatási jogviszonyról szóló igazolásban szereplő

adatok mérlegelése alapján, határozatában megállapíthatja, hogy az előírt jogviszony Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságában fennáll vagy fennállt.

A külföldi foglalkoztató által kiállított igazolás akkor fogadható el, ha

a) azt a külföldi foglalkoztató a támogatás iránti kérelem benyújtását legfeljebb 30 nappal megelőzően, vagy a kérelem benyújtását követően állította ki,

b) olyan foglalkoztatási jogviszonyt igazol, amelyre nézve az igénylő nem nyújtott be igazolást,

c) teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy a kiállítási hely joga szerinti más bizonyító erővel rendelkező okiratba foglalták, és

d) az igénylő annak hiteles magyar nyelvű fordítását is benyújtja a kormányhivatal részére.

Mentesülés TB jogviszony igazolása alól

Új és használt lakásra igényelt CSOK, valamint falusi CSOK igénylése esetén

mentesül a TB jogviszony igazolása alól az igénylő, ha végleges határozat alapján gyermekek otthongondozási díjában vagy ápolási díjban részül.

Ebben az esetben a CSOK összege (és a hozzá kapcsolódó, többgyermekes, családok kamattámogatott kölcsönének kamattámogatási része is) csekély összegű (de minimis) támogatásnak minősül. Ha a támogatásoknak az igénylő részére megállapítható összege – az igénylő nyilatkozata alapján – meghaladná a csekély összegű (de minimis) támogatásokra megállapított összeghatárt, akkor az igénylő legfeljebb ezen összeghatárig jogosult CSOK-ra (és a többgyermekes családok kamattámogatott kölcsönére).

CSOk igényléssel kapcsolatos gyakori kérdések

 • GYOD-ra felvehető a falusi CSOK?

  TB jogviszonyt nem kell igazolni, ha az igénylő a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalának végleges határozata alapján gyermekek otthongondozási díjában vagy ápolási díjban részesül.

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban

 • Terasz beépítésére igényelhető a CSOK?

  Bővítésnek minősül az épület függőleges (emeletráépítés, tetőtér-beépítés) és/vagy vízszintes irányú (hozzáépítés) fűthető hasznos alapterületének legalább egy lakószobával történő növelése érdekében végzett építési tevékenység.

  Nem minősül azonban bővítésnek a meglévő épület, épületrész vagy építmény átalakítása (pl: a terasz, gépjárműtároló beépítése, lakószobává alakítása, többlakásos épület esetében a szomszédos lakásból egy szobának a meglévő
  lakáshoz csatolása).

  Fentiek alapján terasz beépítésére a CSOK nem vehető igénybe.

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban

 • A lakásvásárlásra felvett CSOK után igényelhető a falusi CSOK felújításra?

  Falusi CSOK felújítási összegének igénylésekor ugyanezen ingatlan vásárlására felvett CSOK összegét nem kell levonni.

  Ha azonban a preferált településen lévő ingatlanra korábban nem vásárlási CSOK, hanem például építési, vagy nem CSOK, hanem szocpol vagy bármely egyéb vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatás lett felvéve, akkor annak összegével csökkenteni kell a felújításra adható falusi CSOK összegét.

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban

 • Falusi CSOK-os házba ki jelenthető be?

  A falusi CSOK-os ingatlanba a támogatott személyeknek és a gyermekeknek, akikre tekintettel a támogatás igénylése történt, állandó lakcímet kell létesíteniük. Úgy tudjuk, hogy nem szegi meg a CSOK előírást az a támogatott személy, akinek közeli hozzátartója is lakóhelyet létesít az ingatlanban. Azonban javasoljuk ez ügyben az illetékes járási hivatal lakástámogatási osztályának megkérdezését!

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban

 • Családtagtól történő házvásárlásra jár a falusi CSOK?

  A falusi CSOK nem igényelhető használt lakóingatlan vásárlásával egybekötött korszerűsítésre és/vagy bővítésre, amennyiben az eladó támogatott személyeknek közeli hozzátartozója.

  Közeli hozzátartozó: a házastárs, az egyeneságbeli rokon (szülő, nagyszülő, dédszülő, illetve a gyermek, unoka, dédunoka), az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő és a testvér.

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban

 • Feliratkozás az új kérdésekre/válaszokra
  Visszajelzés
  4.1K hozzászólás
  Inline Feedbacks
  Minden hozzászólás megtekintése

  Tisztelt Hitelnet.hu!
  A kérdésem a következő lenne:
  Ha igényelem a CSOK támogatást és mellé a CSOK hitelt is 2 vállalt gyermekre (1.430.000 Ft támogatás + 10.000.000 Ft hitel), később lehetőségem van a CSOK támogatás és hitelt kibővítésére 3 gyermekre vonatkozóan (10.000.000 Ft támogatás+ 15.000.000 Ft hitel)?
  Előre is köszönöm a választ.

  Kedves Tamás!
  A felvett támogatás és hitel későbbi kibővítésére visszamenőlegesen már nincs lehetőség. Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű ügyintézést is!

  Az apa aláírása kell a CSOK igényléshez?
  Esetleg hol lehet ennek utána járni, hogy felvették-e már a gyermekemre?

  Kedves Csaba!
  Korábbi kapcsolatból vagy házasságból született gyermek esetén nem szükséges az apa aláírása a CSOK jogosultsághoz. A támogatásra az a szülő lehet jogosult, akinél – válás esetén – jogerős bírósági határozat alapján a gyermek elhelyezésre került, illetve akivel a gyermek közös háztartásban él lakcímkártyával igazolhatóan.

  Most tervezek venni egy családi házat saját erőből. Ezt követően barátnőmmel – akinek van egy 10 éves gyereke – házasságot kívánok kötni. A feleségemet vagy a gyereket tulajdonjogilag be kell-e vonni a házba.
  Jár-e a 600 e Ft csok?

  Kedves Géza!
  A CSOK-ot a vételár kiegyenlítéséhez tudnák igénybe venni akkor, ha a vásárláskor párja is tulajdonrészt szerezne – bármilyen arányban – az ingatlanban. A vételár kiegyenlítését követően már nem lesz lehetőség a CSOK-ot a vásárláshoz kapcsolódóan igénybe venni. A használt lakásvásárlásra vonatkozó további CSOK feltételekről IDE kattintva tájékozódhat. Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű CSOK ügyintézést is!

  Kedves Hitelnet!
  Családi ház tetőterébe szeretnénk egy lakószobával bővíteni a házat. 2003-ban akkor még 1 gyermek után vettünk igénybe fél szocpolt (200 e Ft), most 2 gyermek után igénybe tudjuk-e venni a különbözetet?
  Köszönöm válaszát.
  Ildikó

  Kedves Ildikó!
  A leírtak alapján igényelhető a CSOK különbözet a tetőtérben történő bővítéshez. A további jogosultsági feltételekről IDE kattintva tájékozódhatnak. Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű CSOK ügyintézést is!

  Elvált szülőként 2 kiskorú gyerekem van, akik közös felügyelet alatt állnak, az állandó lakcímük maradt a volt férjemé, a lakcímkártyájukon szereplő tartózkodási helyük pedig az én címem. Felváltva vannak itt is, ott is.
  Kérdésem az, hogy igényelhetem utánuk a CSOK-ot? (úgy, hogy az állandó lakcímük jelenleg a volt férjemé). Korábban semmi lakáscélú állami támogatást nem vettünk igénybe utánuk.

  Kedves Mária!
  CSOK-ra az a szülő lehet jogosult közös felügyelet esetén, akinek állandó lakcíme – lakcímkártyával igazoltan – megegyezik a gyermekek állandó lakcímével és akinél a jogerős bírósági határozat alapján a gyermekek elhelyezésre kerültek. Jelen esetben tehát volt férje lehetne jogosult a támogatást igénybe venni.

  Ha van már 50%-50%-ban a szülők nevén ingatlan, akkor igényelhetik a Csok-ot egy másik használt lakásvásárlására?

  Kedves Andrea!
  Igen, igényelhető a CSOK fenti esetben is. A meglévő lakástulajdon a hatályos kormányrendelet értemében nem zárja ki a CSOK jogosultságot. A használt lakásvásárlásra vonatkozó CSOK feltételekről IDE kattintva tájékozódhat. Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű CSOK ügyintézést is!

  Kedves Hitelnet!
  Egy városban szeretnénk egy új lakást vásárolni két meglévő gyerekkel (2,6M Ft) CSOK-kal, (10M Ft) CSOK hitellel, 5%-os Áfatámogatással, illetékmentességgel.
  A teljes ingatlan egy osztatlan közös tulajdon, amin van egy régi 100 nm-es ház egy magánszemély lakóval, akinek 50%-os tulajdoni aránya van. Emellé épített/épít idén januártól egy új lakást (ikerház felet) egy cég, akinek szintén 50%-os tulajdoni aránya van. A melléképületeknél összeér a régi és az új épület. Az új 110 nm-es, 3 szobás épületet szeretnénk megvenni az említett támogatásokkal. Az ügyvéd által ellenjegyzett használati megosztást most fogják megírni a jelenlegi tulajdonosok, hogy rendezetten eladható/hitelezhető legyen az új épület (és a hozzá tartozó kizárólagos használatú telekfél.)
  Kétlakásos társasházat most még nem szeretnénk/ nem szeretne az eladó alapítani, mert akkor időben nagyon elhúzódna a hitelfolyósításunk.
  Az új épület egyszerű bejelentéssel épül.
  Az lenne a kérdésem, hogy van-e a támogatások szempontjából jelentősége annak, ha az egyszerű bejelentés a meglévő épület bővítésére szól? Ha igen, akkor melyiket érinti a négy közül (CSOK, CSOK hitel, 5% Áfatámogatás, illetékmentesség)?
  Még egy kérdésem lenne:
  A hatósági bizonyítvány kb. 2 hónap múlva várható. A régi házban lakik az említett magánszemély lakó. Az új épületben a családom tagjai lennének az első természetes személyek bejelentve a birtokba adás után, de most még nincs két külön házszáma a régi és az új épületnek. Van jelentősége a támogatások szempontjából annak, hogy a címen van egy régi lakó, amikor megérkezik a hatósági bizonyítvány?
  Köszönettel:
  Dorián

  Kedves Dorián!
  Ha az egyszerű bejelentés „ meglévő lakóingatlan bővítése egy új lakással/lakóházzal”-ra szól, valamint minden egyéb feltétel teljesül, akkor igényelhető CSOK, Áfa támogatás. Nem kizáró ok, hogy nem alapítanak társasházat, hanem használati megállapodással rendelkeznek, mely a jogutódokra is kiterjed. Nem probléma, ha a meglévő lakóházban jelenleg is lakik valaki, a támogatás szempontjából nem kell vizsgálni a meglévő lakóingatlant.
  Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű ügyintézést is!

  Kedves Válaszadó.
  Köszönöm a választ. A bejelentés a meglévő “egy lakásos lakóingatlan egy lakással történő bővítésére szól.” A bankban erre nem tudtak biztosat mondani. Kérhetem, hogy Ön vegye fel Velem a kapcsolatot? A vonatkozó jogszabályokat, indoklást szeretném megismerni.

  Kedves Dorián!
  Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat vagy keresse a lakóhelyéhez legközelebbi Hitelnet irodát! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű ügyintézést is!

  Azt szeretném tudni, hogyha a ház tanyaként van be jelentve a földhivatalba, az mennyire befolyásolja a csokot?

  Kedves Anna!
  Tanyaként bejegyzett ingatlan falusi CSOK-kal finanszírozható abban az esetben, ha az ingatlanon lakóépület is található. A falusi CSOK jogosultsági feltételeiről IDE kattintva tájékozódhat. Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű falusi CSOK ügyintézést is!

  Kedves Hitelnet!
  Azt szeretném kérdezni, hogy igényelhető-e a csok 1 meglévő gyermekre úgy, hogy van 5 éven belül eladott ház a képletben, aminek a vételárát nem ingatlan vásárlásba forgattuk vissza.
  Köszönöm!

  Kedves Gábor!
  Már korábban megszűnt az 5 éven belül eladott lakóingatlan árának továbbforgatására vonatkozó kötelezettség, ezért ez nem probléma. Amennyiben a további jogosultsági feltételek fennállnak, igényelhető a CSOK. Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű CSOK ügyintézést is!

  Ha áruhitelt szeretnék, mivel elromlott a mosógépem, az befolyásolja a falusi csokot?

  Kedves Lívia!
  A falusi CSOK támogatást nem befolyásolja áruhitel felvétele. A falusi CSOK jogosultsági feltételeiről IDE kattintva tájékozódhat. Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű falusi CSOK ügyintézést is!

  Tisztelt Hitelnet!
  Amennyiben a CSOK-ot 2 vállalt gyermek után szeretnénk igénybe venni, azonban valamilyen oknál fogva csak 1 gyermek születik meg az előírt határidőig, akkor a különbözet összeget és az arra évek arányában számított a jegybanki alapkamatot kell visszafizetni? Nincs egyén szankció a feltétel nem teljesülése esetén?
  Továbbá az lenne még a kérdésem, hogy új építésű ingatlannál az ÁFA visszaigénylésnek van-e valamilyen extra feltétele vagy elég a CSOK igénylésnél bejelölni, hogy ÁFA visszaigénylést tervezünk igénybe venni? Az eladó cég és az ingatlan céges kivitelezésben épül.
  Megtisztelő válaszukat előre is köszönöm.
  Üdvözlettel: Péter

  Kedves Péter!
  A különbözet jegybanki alapkamattal növelt összegét kell visszafizetni. Erről bővebb információt a területileg illetékes járási hivatal lakástámogatási osztálya tud bővebb információt adni.
  A támogatási kérelemben szükséges feltüntetni az ÁFA visszatérítés iránti igényt is. Ha jogosultak CSOK-ra, akkor generálkivitelezéssel történő kivitelezés esetén az 5% ÁFA visszatérítés feltételeinek is megfelelnek. A jogosultsági feltétekről bővebb információt IDE kattintva olvashatnak.
  Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű ügyintézést is!

  Tisztelt Hitelnet!
  2018-ban vettük fel a CSOK-ot (10 M. Ft.) és az Otthonteremtési hitel ÚJ LAKÁS vásárlására\építésére 3 gyermekes család számára (10 M Ft.) – ÚJ LAKÁS-ra. Sajnos úgy néz ki, hogy kezdjük kinőni a 2018-ban vásárolt ingatlant és ezért szeretnénk egy nagyobb ingatlanba átköltözni (inkább használtba, de az új építésű ingatlant sem zárjuk ki).
  Kérdéseim:
  – Mikor tehetjük meg ezt leghamarabb és mik a feltételei HASZNÁLT lakás vásárlása esetében?
  – Mikor tehetjük meg ezt leghamarabb és mik a feltételei ÚJ lakás vásárlása esetében?
  – Átvihető-e a CSOK támogatás HASZNÁLT lakásra és mik a feltételei?
  – Átvihető-e a CSOK támogatás ÚJ lakásra és mik a feltételei?
  – Átvihető-e az Otthonteremtési hitel ÚJ LAKÁS vásárlására\építésére 3 gyermekes család számára hitelből fennmaradó összeg HASZNÁLT lakásra és mik a feltételei?
  – Átvihető-e az Otthonteremtési hitel ÚJ LAKÁS vásárlására\építésére 3 gyermekes család számára hitelből fennmaradó összeg ÚJ lakásra és mik a feltételei?

  Válaszait előre is köszönöm,
  Krisztián

  Kedves Krisztián!
  Használt lakásra legkorábban 5 év után, új építésű lakásra bármikor átvihető az új lakásra felvett CSOK, ha a meglévő lakást értékesítik. Mindkét esetben feltétel, hogy nagyobb értékű és hasznos alapterületű lakást vásároljanak, mint az eladásra kerülő. Megoldás lehet a CSOK önkéntes visszafizetése, majd újbóli igénylése is. A CSOK hitel átvitelére azonban csak akkor van lehetőség, ha az újabb ingatlan már az Önök tulajdonában van. Ha a CSOK hitel visszafizetésre kerül, annak újbóli igénylésére nincs lehetőség.
  A CSOK másik ingatlanra történő átjegyzésének feltételeiről további, pontos tájékoztatást az ebben illetékes járási hivatal lakástámogatási osztálya tud adni Önöknek. Javasoljuk az érintett hivatal megkeresését az ügyben.

  Kedves Hitelnet. Köszönöm a választ!

  Üdvözletem,
  lakásomat eladnám, kertes házat vennék megyeszékhelyen. A kertes háznál a melléképületben van kialakítva főző helyiség, alacsony belmagassággal. A főépületben az alaprajzon szerepel konyha, de abban a helyiségben se víz, se gáz nincs bevezetve. Nappalinak volt használva. A fürdőben van bojler, radiátor mindenhol, de a fűtéscső szét van durranva a bejárati ajtó felett, tehát jelenleg nem használható, mert télen valószínűleg mivel nem lakták és nem fűtötték, szétfagyott. Dupla kazán van a kazánházban, főépületben kívül. Ebben az esetben a csokot át fogják engedni vinni a megvenni kívánt ingatlanra? Hitel most is van, lenne a másikon is.

  Kedves Ági!
  A leírtak alapján az ingatlan sajnos nem felel meg a CSOK kritériumoknak. Főzésre és vízvételre alkalmas konyhának kell lennie a főépületben. Ezen kívül működő fűtés is szükséges.

  Augusztus 24-én lesz meg a 2 év munkaviszonyból a falusi csok-hoz. Ha írásban tudom igazolni, hogy nem mond fel a cég, már most is igényelhetném a támogatást?

  Kedves Kérdező!
  A TB jogviszony igazolást az OEP kizárólag akkor tudja kiadni, ha az igazolás igénylésekor már fennáll a szükséges időtartamú jogviszony. Munkaviszony igazolás nem fogadható el ebben az esetben. Meg kell tehát várni az augusztus 24-ét.

  1 gyermekre szeretném 600.000 Ft-os CSOK állami támogatást igénybe venni használt lakás vásárlásra.
  Melyik sort kell bejelölnöm?

  Screenshot_20210604-130945_Samsung Internet.jpg

  Kedves Fruzsina!
  “a 17/2016. (II.10.) Korm. rendelet a használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről 14. § (1) bekezdés c) pont és az 51/B. § szerinti többgyermekes családok (legalább két gyermek esetén) otthonteremtési kamattámogatására vonatkozóan”
  Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű CSOK ügyintézést is!

  Elnézést, még az előbbi kérdésemhez tartozik: mekkora alapterületű helyiség számít a tetőtérben, vagyis minimum hány m2-es lakószoba kell ,hogy legyen, hogy lakásbővítésnek minősüljön, ill a CSOK igényelhető lehessen?

  Kedves Csilla!
  Legalább 8 m2 hasznos alapterületű szoba hozzáépítése vagy tetőtérben történő kialakítása szükséges.

  A kérdésem a következő lenne: 16 éves, gimnazista a lányom. A tetőteret szeretnénk beépíteni. Tetőtér beépítésre, vagyis lakásbővítésre egy gyermek után milyen feltételekkel igényelhető a CSOK? Soha életemben semmilyen támogatást nem vettem még igénybe a gyerekeim után az államtól.
  A válaszukat megköszönöm!

  Kedves Csilla!
  1 gyermek után lakásbővítésre 600.000 Ft összegű CSOK igényelhető. A jogosultsági feltételekről részletes leírást IDE kattintva olvashat. Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű CSOK ügyintézést is!

  Szép napot!
  Érdeklődni szeretnék, egy meglévő gyermek után kapható-e szocpol /egyedülálló szülő/ tetőcserére, mert beázik úgy, hogy az igénylő 2/3 résszel rendelkezik és ő lakik a házban /1/3 rész a testvére. Szigetelés és színezés is szükséges lesz, valamint hőszigetelt ablakcsere is szükséges lenne. A lehetőségek miatt írom ezeket. Valamint még aktuális /ha kérdezhetem ezt itt/ a korszerűsítési kamatmentes hitel. Munkahely 15 éve van és egy helyen. 170 e Ft havi fix.
  Köszönöm szépen.
  Györgyi

  Kedves Györgyi!
  Korszerűsítésre falusi CSOK igényelhető abban az esetben, ha a korszerűsítendő lakóingatlan preferált településen található. A preferált települések listáját fenti bejegyzésünkben találja. A 2/3 tulajdonrész elegendő a jogosultsághoz. A további feltételeket szintén fenti bejegyzésünkből ismerheti meg.
  A korszerűsítéshez nem kamatmentes, de kamattámogatott lakáshitel igényelhető. Erről Szakértőink készséggel tájékoztatják, ha kitölti online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű falusi CSOK és hitelügyintézést is!

  Üdv.
  1 gyerekem van, de még 1-et szeretnénk a férjemmel.
  Az a kérdésem, hogy munka által kell-e a tb jogviszony, mert én nem dolgozom, itthon vagyok a picivel. Azt elfogadják vagy csak a munka általi tb-t fogadják el?

  Kedves Asszonyom!
  Amennyiben korábbi munkaviszonya a gyed/gyes ideje alatt is fennáll, az megfelelő. Önmagában azonban a családtámogatási juttatások nem keletkeztetnek TB jogviszonyt, csak egészségbiztosítási jogviszonyt, ami nem elegendő a CSOK jogosultsághoz. Az is elegendő, ha férje részéről igazolható a megfelelő TB jogviszony. Ennek kiadhatóságáról pontos információt a területileg illetékes OEP tud adni Önöknek.

  Üdvözlöm!
  2016-ban használt ingatlan vásárlásakor egy meglévő gyermekre házastársként 600.000 Ft CSOK-ot vettünk fel. 2021-ben a házat eladtuk, előtte önként visszafizettük a CSOK-ot. Jól tudom, hogy egy másik használt ingatlan vásárlásakor (ha minden egyéb feltételnek megfelelünk) újból megigényelhetjük azt?
  Valamint CSOK igénylés esetén előírás-e, hogy a lakcímkártyán az állandó lakcím legyen a CSOK támogatott ingatlan, vagy lehet tartózkodási hely is?
  Válaszukat köszönöm!

  Kedves Tamás!
  Önkéntes CSOK visszafizetés után újabb lakásvásárláshoz ismét igényelhető a CSOK. A támogatott ingatlannak állandó lakóhelyként kell szerepelnie a lakcímkártyán, tartózkodási hely nem lehet. Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű CSOK ügyintézést is!

  Üdv!
  Mindkét félnek meg kell lennie a TB jogviszonynak, vagy az annyira nem szükséges?
  Meg arról érdeklődnék, aki fent van KHR listán, az nem kaphatja meg elvileg. De ha másik fél nincs fent a KHR listáján, akkor is igénybe lehet venni?

  Kedves Eszter!
  CSOK igényléshez elegendő, ha legalább egyikük rendelkezik az előírt TB jogviszonnyal. A negatív tartalmú KHR információ a CSOK jogosultságot nem zárja ki, hitelfelvételre azonban nincs lehetőség. További, személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű ügyintézést is!

  Új, ám “emelt szerkezetkész”, lakhatási engedéllyel rendelkező (az albetét már be van jegyezve) lakást szeretnék vásárolni a fejlesztőtől, CSOK és hitel igénybevételével. A hiányzó dolgokat (burkolatok, szaniterek, belső ajtók, konyhabútor és beépített szekrények) magam akarom megcsináltatni (mivel nem találom megfelelőnek a fejlesztő választékát). A fejlesztő nem akarja birtokba adni a lakást a teljes vételár kifizetéséig.
  Ilyen körülmények között van-e lehetőségem a CSOK igénybevételére? Mi lehet az áthidaló megoldás?

  Kedves József!
  Vásárlás esetén a CSOK igénylésnek feltétele a 100%-os készültség. E nélkül sajnos nem lehetséges a CSOK igénybevétele.

  Tisztelt Hitelnet!
  2008-ban két gyerek után vettük fel a Szocpolt lakásbővítés céljából /1.250.000 Ft/. A tavalyi évben ezt az ingatlant eladtuk. Jelenleg egy kisvárosban szeretnénk lakást venni – a két gyerek maradt – és az érdekelne, hogy igénybe tudnánk-e venne a Csok támogatást? Ha igénybe vehetnénk, akkor pedig változnak-e a feltételek valamiben a jelenlegi alapfeltételektől?
  Köszönöm szépen a választ!

  Kedves Zoly!
  CSOK különbözetet tudnának használt lakásvásárláshoz igénybe venni. Ez adott esetben azt jelenti, hogy a 2 gyermek után kapható 1.430.000 Ft összegű CSOK-ból le kell vonni a korábban kapott szocpol összegét, 1.250.000 Ft-ot és a különbözet, 180.000 Ft vehető igénybe. A továbbiakat illetően ugyanazok az alapfeltételek vannak érvényben, melyekről IDE kattintva tájékozódhat. Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű CSOK ügyintézést is!

  A CSOK-nál mennyire kizáró ok lehet a Diákhitel? Még nincs törlesztve és emellé van egy Fundamentánk is. Használt lakásvásárlásra szeretnénk igényelni a CSOK-ot és a hitelt 3 gyermekre. Babavárónál kizártak minket a Diákhitel miatt sajnos.
  Köszönöm válaszukat!

  Kedves Dávid!
  A meglévő diákhitel nem zárja ki a CSOK jogosultságot. Akkor jelenthet problémát, ha a nem törlesztett diákhitelt átadják behajtásra. Ez a NAV felé fennálló tartozásként jelenik meg, ami kizárja a CSOK jogosultságot.
  Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű CSOK ügyintézést is!

  CSOK-kal történő használt lakás vásárlásnál kell közjegyzői díjat fizetni?

  Kedves Fruzsina!
  A CSOK szerződést nem szükséges közjegyzői okiratba foglalni.

  Szeretném kérdezni, hogy 3 gyermek esetén, a meglévő családi házunk lakóterének bővítéséhez, ami egy földszint lakóegységgé alakításával történne (eddig üzlethelyiségként funkcionált) kaphatunk-e Csok támogatást, és ha igen, mennyit. Kinőttük a házat, szükséges lenne az átalakítás, felújítással együtt. Hitelt nem szeretnénk, 15 évvel ezelőtt szocpolt kaptunk, építkezéskor, de csak 2 gyermekre, a harmadik később született.
  Köszönöm válaszukat!

  Kedves Krisztina!
  Meglévő ingatlan átalakítása nem minősül bővítésnek, arra a CSOK sajnos nem vehető igénybe.

  Igényelhető-e a CSOK építésre, lakásvásárlásra abban az esetben, ha egy másik másik ingatlanban 25%-ban tulajdonjogom van, amit ajándékba kaptam édesanyámtól?

  Kedves Asszonyom!
  A meglévő lakástulajdon nem zárja ki a CSOK jogosultságot. Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű CSOK ügyintézést is!

  Április 30.-án kormányablakban beadtuk a csok igazolás utáni kérelmet és még nem kaptuk meg. A babaváróhoz másfél hét alatt megjött az igazolás. A csoknál lassabban érkezik postai úton az igazolás?

  Kedves Fruzsina!
  Nincs különbség az alapján, hogy CSOK-hoz vagy babaváró hitelhez történik az OEP igazolás kikérése. Az igazolás kiadásának időtartama inkább attól függ, hogy adott időszakban mennyi a kikért igazolások száma.

  Az 1 gyermek utáni 600.000 Ft támogatást a Babaváró hitelebe be lehet-e vonni törlesztő részként?

  Kedves Zsolt!
  A CSOK babaváró hitel előtörlesztésére nem használható fel.

  Üdvözlöm!
  3 gyermeket nevelünk. Van-e arra lehetőség, hogy csupán 1 vagy 2 gyermekre igénylem a Csok-t használt lakás vásárlásra? Tekintettel arra, hogy a 3 gyermeknek megfelelő négyzetméterű lakások már jóval drágábbak.

  Kedves Nóra!
  Úgy tudjuk, erre sajnos nincs lehetőség, valamennyi eltartott gyermeket kötelező figyelembe venni.

  Kérdése van?

  Kattintson ide és tegye fel

  Szakértőink eddig 45135 kérdésre válaszoltak.

  Iratkozz fel hírlevelünkre!

  4.1K
  0
  Tedd fel kérdésed vagy szól hozzá a témához!x