CSOK feltételek, támogatás igénylés 2021

A Családi Otthonteremtési Kedvezmény ( CSOK ) egy vissza nem térítendő állami támogatás. Amennyiben Ön teljesíti a CSOK szerződésben leírtakat, a támogatást nem kell visszafizetnie.

Milyen lakáscélok esetén igényelhető a CSOK?

A CSOK Magyarország területén megvalósuló alábbi lakáscélok esetén igényelhető:

 • Új lakás vásárlása
 • Új lakás építése
 • Használt lakás vásárlása
 • Meglévő lakás bővítése

A támogatás vásárlás esetén a vételár kiegyenlítéséhez; építés, bővítés esetén a kérelem benyújtásakor a hitelintézet által elfogadott költségvetésből még fennmaradó bekerülési költségekre igényelhető.

Ki igényelhet CSOK-ot?

 • Magyar állampolgár, és az a személy, akit a magyar állampolgárságról szóló törvény alapján magyar állampolgárnak kell tekinteni,
 • a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozó személy, aki a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodás jogát Magyarország területén gyakorolja,
 • a harmadik országbeli állampolgár, ha a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben foglaltak szerint bevándorolt vagy letelepedett jogállással rendelkezik,
 • a hontalan, ha a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben foglaltak alapján ilyen jogállásúnak ismerték el.

A nem magyar állampolgár támogatott személy részére a CSOK a három hónapot meghaladó tartózkodási jogosultság fennállásának időtartama alatt nyújtható, ha Magyarország területén bejelentett lakóhellyel rendelkezik.

A kedvezményt házastársak, fiatal házaspárok és élettársak együttes igénylőként igényelhetik. A támogatási szerződés megkötése esetén az együttes igénylők mindketten támogatott személlyé válnak. CSOK-ra gyermeket eltartó egyedülálló támogatott személyek is jogosultak lehetnek.

Nem veheti igénybe a kedvezményt az, akit a támogatás igénylését megelőző öt évben az e rendelet vagy az egyéb lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok szerint igénybe vett vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatás vagy ezt megelőlegező kölcsön vonatkozásában a kormányhivatal, a Kincstár vagy az állami adóhatóság végleges határozatával, vagy bíróság jogerősen visszafizetésre kötelezett.

Ki számít gyermeknek CSOK szempontjából?

Gyermek:

 • a magzat a terhesség betöltött 12. hetét követően,
 • 25 évesnél fiatalabb eltartott gyermek,
 • 25 évesnél idősebb, megváltozott munkaképességű személy.

Mely gyermek után igényelhető a CSOK:

 • vér szerinti gyermek után,
 • örökbe fogadott gyermek után
 • legalább egy éve a támogatott személy gyámsága alatt álló gyermek után (a gyermek szüleinek halála esetén)

CSOK összege

Az alábbi táblázatban összefoglaljuk, mekkora összegű CSOK támogatás igényelhető az egyes lakáscélok esetén.

CSOK összege használt lakás vásárlásra:

CSOK összege használt lakás vásárlás esetén
Gyermekek száma Minimális hasznos alapterület (lakás / lakóház) CSOK összege
1 40 m2 600.000 Ft
2 50 m2 1.430.000 Ft
3 60 m2 2.200.000 Ft
4 vagy több 70 m2 2.750.000 Ft

CSOK összege új lakás vásárlásra / építkezésre:

CSOK összege új építésü lakás vásárlása, építkezés esetén
Gyermekek száma Minimális hasznos alapterület (lakás / lakóház) CSOK összege
1 40/70 m2 600.000 Ft
2 50/80 m2 2.600.000 Ft
3 vagy több 60/90 m2 10.000.000 Ft

CSOK összege tetőtérben kialakító új lakásra

CSOK összege tetőtérben kialakításra kerülő új lakás esetén
Gyermekek száma CSOK összege
1 600.000 Ft
2 2.600.000 Ft
3 vagy több 10.000.000 Ft

CSOK összege bővítésre

CSOK összege ingatlan bővítés esetén
Gyermekek száma Minimális hasznos alapterület CSOK összege
1 40 m2 600.000 Ft
2 50 m2 1.430.000 Ft
3 60 m2 2.200.000 Ft
4 vagy több 70 m2 2.750.000 Ft

Hasznos alapterület: a lakáson belül közvetlenül megközelíthető, következő helyiségek alapterületének – a nettó alapterületnek csak azon része vehető figyelembe, ahol a belmagasság legalább 1,90 m – összege: előszoba, közlekedő, nappali, hálószoba, étkező, konyha, étkezőkonyha, fürdőszoba, WC, kamra, tároló, gardrób, mosókonyha, kazánhelyiség és egyéb fűthető helyiség. A számítás során nem lehet figyelembe venni a gépjárműtároló és a pinceszinti helyiség alapterületét.

Falusi CSOK összege bővítés / korszerűsítés esetén

Csak meghatározott településeken elérhető. További részletekért kattints ide.

Falusi CSOK összege bővítés/korszerűsítés esetén
Gyermekek száma Támogatás összege
1 300.000 Ft
2 1.300.000 Ft
3 vagy több 5.000.000 Ft

Falusi CSOK összege vásárlással egybekötött bővítés, korszerűsítés esetén

Csak meghatározott településeken elérhető. További részletekért kattints ide.

Falusi CSOK összege vásárlással egybekötött bővítés/korszerűsítés esetén
Gyermekek száma Támogatás összege
1 600.000 Ft
2 2.600.000 Ft
3 vagy több 10.000.000 Ft

Támogatott ingatlanra vonatkozó előírások

A kedvezmény az alábbi ingatlanra vehető igénybe:

A lakhatás feltételeinek megfelelő, az ingatlan-nyilvántartásban lakóház vagy lakás megnevezéssel nyilvántartott ingatlan a hozzá tartozó földrészlettel, amely rendelkezik legalább:

 • 12 négyzetmétert meghaladó alapterületű lakószobával és főzőhelyiséggel – ennek hiányában további, legalább 4 négyzetméter alapterületű, a főzést lehetővé tevő, önálló szellőzésű lakótérrel, térbővülettel –, továbbá fürdőhelyiséggel és WC-vel,
 • közműves villamos energia szolgáltatással,
 • egyedi fűtési móddal,
 • közműves szennyvízelvezetéssel, vagy ha nincs a településen (településrészen) közműves szennyvízelvezetés, a szennyvíz tisztítása és elhelyezése egyedi szennyvízkezelő berendezéssel vagy tisztítómezővel ellátott oldómedencés műtárggyal vagy időszakos tárolása egyedi zárt szennyvíztárolóban történik, és
 • közműves ivóvíz-szolgáltatással, vagy ha a településen (településrészen) nincs közműves vízszolgáltatás, a telken ivóvíz minőségű vizet szolgáltató kút van.

A lakásnak – az ingatlan értékbecslési szakvélemény alapján – a lakhatási igények kielégítésére alkalmasnak kell lennie, melyet a hitelintézet a CSOK kérelem elbírálása során helyszíni szemle keretében, szemrevételezéssel vizsgál.

Ha a helyszíni szemle során a hitelintézet megállapítja, hogy a lakás a lakhatási igények kielégítésére nem alkalmas, az igénylő a hitelintézet részére szakvéleménnyel igazolhatja a lakás lakhatási igények kielégítésére való alkalmasságát. A lakhatási igények kielégítésére való alkalmasságot igazoló statikai szakvélemény megléte esetén a lakhatási igények kielégítésére való alkalmatlanságra hivatkozással a hitelintézet nem utasíthatja el a kérelmet.

Tulajdonszerzés a támogatott ingatlanban

A támogatott lakásban kizárólag az igénylő szerezhet tulajdont. Házaspár, illetve élettársak esetén mindkét félnek – bármilyen arányban – az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdonjoggal kell rendelkeznie.

Több lakásból álló osztatlan közös tulajdonú ingatlan esetén a CSOK-kal érintett lakásra vonatkozó használati megállapodással igazolni szükséges az igénylő kizárólagos használati jogát.

Amennyiben a CSOK kérelem benyújtása előtt a kiskorú gyermek – az elhunyt szülő után – már korábban tulajdont szerzett, akkor az újabb lakásban – a gyámhatóság rendelkezésének megfelelő mértékben – a támogatott személy mellett a kiskorú gyermek is szerezhet tulajdont.

A támogatásra való jogosultságot nem érint, ha a kérelem benyújtását követően az igénylő, illetve a támogatási szerződés megkötését követően a támogatott személy elhalálozása esetén, a lakásban annak egyenes ági rokona, házastársa vagy élettársa szerez tulajdont.

Jogosultsági alapfeltételek

A támogatás igényléséhez az alábbi alapvető feltételeknek is teljesülni kell: 

 • Büntetlen előélet
 • Adótartozás-mentesség
 • Megfelelő TB jogviszony

Életvitelszerű bentlakás a támogatott ingatlanban

A támogatott személyeknek és azon gyermekeknek – akikre tekintttel a vissza nem térítendő támogatás folyósításra került – a folyósítást követő 10 évig kell életvitelszerűen a támogatott lakásban lakniuk. A folyósítást követő 90 napon belül be kell mutatni a lakcímet igazoló hatósági igazolványt.

A 10 éves elidegenítési és terhelési tilalom idején a lakásra a támogatott személynek lakásbiztosítással kell rendelkeznie.

A célingatlanra a CSOK szerződés megkötését követő 10 évig terjedő időszakra az állam javára jelzálogjog, valamint annak biztosítására elidegenítési és terhelési tilalom kerül bejegyzésre.

A CSOK-ot biztosító jelzálogjog ranghelyét kizárólag a CSOK-kal érintett lakás építése, bővítése vagy vásárlása érdekében felvett lakáscélú hitelintézeti, illetve lakás-takarékpénztári kölcsönt, valamint az építkezés helyéül szolgáló építési telek megvásárlására felvett hitelintézeti, illetve lakás-takarékpénztári kölcsönt biztosító jelzálogjog előzheti meg.

Bentlakásra vonatkozó kivételek

Nem minősül a bentlakási kötelezettség megszegésének az alábbi eset:

 • a gyermek – a gyermekvédelmi szakellátások körébe tartozó otthont nyújtó ellátás keretében elhelyezett gyermek kivételével – tanulmányai folytatása miatt átmenetileg nem a támogatott személy lakásában lakik,
 • a támogatott személyt vagy a gyermeket, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igényelte, egészségi állapota miatt tartósan egészségügyi intézményben kezelik,
 • ha a támogatott személy és a gyermek, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igényelték, a támogatott személy munkavállalására tekintettel – indokoltan – legfeljebb öt évig a lakás elhelyezkedése szerinti településtől eltérő településen tartózkodik,
 • ha a támogatott személy és a gyermek – foglalkoztatásra irányuló jogviszony következtében – ideértve a sajátos egyházi jogviszonyt is – a foglalkoztatásra irányuló jogviszony jellegéből következően köteles a szolgálati helyén a foglalkoztató által térítésmentesen biztosított szolgálati lakásban lakni a foglalkoztatásra irányuló jogviszony fennállása alatt,
 • a támogatott személy vagy a gyermek, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igényelte, közeli hozzátartozó ápolása miatt ideiglenesen nem a támogatott személy lakásában lakik,
 • a támogatott személy az 1. mellékletben nem szereplő vétség miatt letöltendő szabadságvesztés büntetését tölti,
 • a nagykorú gyermek, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igényelték, elköltözik vagy
 • a kiskorú gyermek, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igényelték, a nagykorúvá válását követően elköltözik.

Támogatott ingatlan, mint vállalkozás székhelye

A CSOK kérelem benyújtásakor az igénylőnek teljes bizonyító erejű magánokiratban nyilatkoznia kell arról, hogy a legalább többségi tulajdonában álló gazdasági társaság – ide nem értve a részvénytársaságot -, illetve az általa folytatott egyéni vállalkozói tevékenység székhelyenként – az állam javára bejegyzett elidegenítési és terhelési tilalom fennállása alatt – a CSOK-kal érintett lakást jelenti be a cégnyilvántartásba, illetve az egyéni vállalkozók nyilvántartásába.

CSOK-hoz szükséges TB jogviszony

A vonatkozó kormányrendelet meghatározza azokat a személyi és egyéb jogosultsági feltételeket, melyek teljesülése elengedhetetlen CSOK igényléséhez. Egyik ilyen követelmény a megfelelő TB jogviszony igazolása.
CSOK-ra az a támogatott személy lehet jogosult, aki megfelelő TB jogviszonyt tud igazolni. Házastársak vagy élettársak igénylése esetén elegendő, ha legalább az egyik fél rendelkezik az előírt társadalombiztosítási jogviszonnyal.

TB Jogviszony igazolása a különböző lakáscélú támogatások igénylésnél
Használt lakás vásárlás, bővítés Új lakás vásárlás és építés "Falusi" CSOK "Babaváró" hitel "Lakásfelújítási" támogatás
Igényléskor legalább az egyik fél biztosított igen igen igen igen igen
Mentesülés TB jogviszony alól (GYOD, ápolási esetén) igen igen igen nem igen
TB jogviszony minimális időtartama 180 nap 180 nap 1 év 3 év 1 év
10 M CSOK: 2 év 10M CSOK: 2 év
Tbj. 6. § igen igen igen igen igen
Tbj. 4. § 11. pontja szerinti kiegészítő tevékenységet folytató személy igen igen igen - igen
Igényléskor Közfoglalkoztatott igen nem Igen max 1 év nem
10 M CSOK: nem
Igényléskor középfokú nappali tanulmány Igen igen nem nem nem
10 M CSOK: nem
Igényléskor felsőfokú nappali tanulmány Igen igen nem nem nem
10 M CSOK: nem 10 M CSOK: Igen
Magyar állampolgár külfödi TB jogviszonya Igen igen igen igen igen
Igényléskor külfödi TB (magyar TB 180 napon belüli vállallásával igen igen igen nem nem
Igényléskor magyar TB nem nem nem igen Igen

Társadalombiztosítási jogviszony – egészségbiztosítási jogviszony

Már az elején fontos tisztázni, hogy a TB jogviszony nem azonos az egészségbiztosítási jogviszonnyal. A társadalombiztosítást keletkeztető jogviszonyok köre szűkebb, mint a kizárólag egészségügyi szolgáltatásra jogosító jogviszonyoké.

A kizárólag egészségügyi szolgáltatásra jogosultak nem biztosítotti jogviszonyban állnak, ezért részükre nem állítható ki olyan igazolás, mely CSOK igénylésének feltétele. Kizárólag egészségügyi szolgáltatásra jogosultak például azok a cseden, gyeden, vagy gyesen lévő személyek, akiknek nem áll fenn munkaviszonyuk a családtámogatások ideje alatt, illetve ide tartoznak a nyugdíjasok is. Azzal, hogy valaki befizeti saját maga után az egészségbiztosítási hozzájárulást, még nem keletkezik TB jogviszonya.

Ki minősül biztosítottnak?

 • Alkalmazottként dolgozó
 • Szövetkezet tevékenységében személyesen közreműködő tag
 • Álláskeresési támogatásban részesülők
 • Nem kiegészítő tevékenységet folytató egyéni és társas vállalkozók
 • Egyházi személyek
 • Mezőgazdasági őstermelő
 • Egyéb, munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személyek
 • Választott tisztségviselők
 • Főállású kisadózók
 • Állami projektértékelők

TB jogviszonyra vonatkozó előírások

Az, hogy CSOK igénylése esetén a TB jogviszony igazolására vonatkozóan milyen feltételeknek kell megfelelni, eltérő attól függően, hogy a támogatást mely lakáscélra (új vagy használt) és hány gyermek után (legfeljebb 2 vagy legalább 3) kívánjuk igénybe venni. 

TB jogviszony időtartama

A támogatások igénylésének alapfeltétele, hogy az igénylő a CSOK kérelem benyújtásakor, valamint az azt megelőző időszakban rendelkezzen TB jogviszonnyal. A jogviszony időtartamára az alábbi előírások vonatkoznak:

 • Használt lakás esetén – gyermekszámtól függetlenül: minimum 180 nap
 • Új lakás esetén – legfeljebb 2 gyermek után igényelt CSOK esetén: minimum 180 nap
 • Új lakás esetén – legalább 3 gyermek után igényelt 10M Ft CSOK esetén: minimum 2 év

Itt érdemes megjegyezni a falusi CSOK-ra, babaváró hitelre vonatkozó előírásokat is:

 • Falusi CSOK esetén: minimum 1 év
 • A 10M Ft összegű falusi CSOK esetén: minimum 2 év
 • Babaváró hitel esetén: minimum 3 év

A folyamatos TB jogviszonyban 30 nap megszakítás megengedett. Ez akár többszöri megszakítás is lehet, lényeg, hogy összesen ne legyen 30 napnál hosszabb kiesés a TB jogviszonyban.

Közfoglalkoztatotti jogviszony figyelembevétele az igénylést megelőző időszakban

Használt lakás esetén a közmunka is beleszámít a TB jogviszonyba, új lakás esetén azonban nem vehető figyelembe.

Itt érdemes megjegyezni falusi CSOK és babaváró hitel vonatkozásában is a közmunka elfogadhatóságát:

 • Falusi CSOK esetén: figyelembe vehető
 • A 10M Ft összegű falusi CSOK esetén: nem vehető figyelembe
 • Babaváró hitel esetén: maximum 1 év vehető figyelembe

Középfokú, felsőfokú nappali tanulmányok figyelembevétele az igénylést megelőző időszakban

Középfokú nevelési-oktatási intézményben vagy felsőoktatási intézményben folytatott tanulmányok az alábbiak szerint vehetők figyelembe:

 • Használt lakás esetén: közép- és felsőfokú tanulmány egyaránt figyelembe vehető
 • Új lakás esetén: közép- és felsőfokú tanulmány egyaránt figyelembe vehető

Falusi CSOK és babaváró hitel tekintetében egyaránt:

 • Középfokú tanulmány nem vehető figyelembe
 • Felsőfokú tanulmány figyelembe vehető 

Külföldi munkavégzés figyelembevétele

A külföldi munkavégzés tekintetében meg kell különböztetni a támogatási kérelem benyújtásakor, valamint a támogatási kérelem benyújtását megelőző időszak igazolásaként elfogadható külföldi TB jogviszonyt.

Kizárólag magyar állampolgár igénylő esetén a benyújtáskor szükséges, a magyar társadalombiztosítási rendszerben megvalósuló jogviszony kiváltható valamely másik állam vagy nemzetközi szerződéssel létrehozott nemzetközi szervezet társadalombiztosítási rendszerének hatálya alatt fennálló biztosítotti jogviszonnyal, ha ezt az igénylő – házastársak, fiatal házaspár vagy élettársak esetén legalább az egyik fél – az illetékes külföldi hatóság vagy a nemzetközi szervezet által kiállított igazolással igazolja, valamint teljes bizonyító erejű magánokiratban vállalja, hogy a támogatási szerződés megkötését követő 180 napon belül a magyar társadalombiztosítási rendszerben biztosítottá válik.

A NAV a CSOK igénylésekor vállalt, e kötelezettség teljesülését valamennyi támogatott személynél hatósági ellenőrzés keretében vizsgálja!

A támogatási kérelem benyújtásakor fennálló külföldi TB – a fenti feltétel vállalása mellett – az alábbi támogatások esetén fogadható el:

A támogatási kérelem benyújtását megelőző időszakban fennálló külföldi TB jogviszony valamennyi támogatás esetében elfogadható:

 • CSOK használt és új lakásra
 • Falusi CSOK
 • Babaváró hitel

TB jogviszonyra vonatkozó speciális feltétel

Új lakásra igényelt 10M Ft-os CSOK és babaváró hitel igénylése esetén

a 2 éves időszak számítása során a családi otthonteremtési kedvezmény igénylését megelőző 180 napos időtartamnak a Tbj. 6. § (1) bekezdés a), b) és d)-i) pontja szerinti jogviszonyban töltött időnek kell minősülnie, melybe a közfoglalkoztatási jogviszonyban töltött idő nem számít bele.

Az Egyesült Királyságból hazatérők TB jogviszonya

A családi otthonteremtési kedvezmény igénylésénél az Egyesült Királyságból hazaköltözők számára méltányossági eljárás lehetősége biztosított a külföldi TB jogviszony igazolása során.

Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága esetében – amennyiben a TB jogviszony igazolás nem megfelelősége vagy hiánya miatt a hitelintézet a támogatás iránti kérelmet elutasítja – az egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal az igénylő külön kérelmére, méltányosság keretében

a) az illetékes külföldi hatóságtól − az egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal bevonásával − nemzetközi jogsegély igénybevételével beszerzett vagy

b) az igénylő által benyújtott igazolásban, valamint a külföldi foglalkoztató által kiállított, foglalkoztatási jogviszonyról szóló igazolásban szereplő

adatok mérlegelése alapján, határozatában megállapíthatja, hogy az előírt jogviszony Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságában fennáll vagy fennállt.

A külföldi foglalkoztató által kiállított igazolás akkor fogadható el, ha

a) azt a külföldi foglalkoztató a támogatás iránti kérelem benyújtását legfeljebb 30 nappal megelőzően, vagy a kérelem benyújtását követően állította ki,

b) olyan foglalkoztatási jogviszonyt igazol, amelyre nézve az igénylő nem nyújtott be igazolást,

c) teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy a kiállítási hely joga szerinti más bizonyító erővel rendelkező okiratba foglalták, és

d) az igénylő annak hiteles magyar nyelvű fordítását is benyújtja a kormányhivatal részére.

Mentesülés TB jogviszony igazolása alól

Új és használt lakásra igényelt CSOK, valamint falusi CSOK igénylése esetén

mentesül a TB jogviszony igazolása alól az igénylő, ha végleges határozat alapján gyermekek otthongondozási díjában vagy ápolási díjban részül.

Ebben az esetben a CSOK összege (és a hozzá kapcsolódó, többgyermekes, családok kamattámogatott kölcsönének kamattámogatási része is) csekély összegű (de minimis) támogatásnak minősül. Ha a támogatásoknak az igénylő részére megállapítható összege – az igénylő nyilatkozata alapján – meghaladná a csekély összegű (de minimis) támogatásokra megállapított összeghatárt, akkor az igénylő legfeljebb ezen összeghatárig jogosult CSOK-ra (és a többgyermekes családok kamattámogatott kölcsönére).

CSOk igényléssel kapcsolatos gyakori kérdések

 • GYOD-ra felvehető a falusi CSOK?

  TB jogviszonyt nem kell igazolni, ha az igénylő a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalának végleges határozata alapján gyermekek otthongondozási díjában vagy ápolási díjban részesül.

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban

 • Terasz beépítésére igényelhető a CSOK?

  Bővítésnek minősül az épület függőleges (emeletráépítés, tetőtér-beépítés) és/vagy vízszintes irányú (hozzáépítés) fűthető hasznos alapterületének legalább egy lakószobával történő növelése érdekében végzett építési tevékenység.

  Nem minősül azonban bővítésnek a meglévő épület, épületrész vagy építmény átalakítása (pl: a terasz, gépjárműtároló beépítése, lakószobává alakítása, többlakásos épület esetében a szomszédos lakásból egy szobának a meglévő
  lakáshoz csatolása).

  Fentiek alapján terasz beépítésére a CSOK nem vehető igénybe.

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban

 • A lakásvásárlásra felvett CSOK után igényelhető a falusi CSOK felújításra?

  Falusi CSOK felújítási összegének igénylésekor ugyanezen ingatlan vásárlására felvett CSOK összegét nem kell levonni.

  Ha azonban a preferált településen lévő ingatlanra korábban nem vásárlási CSOK, hanem például építési, vagy nem CSOK, hanem szocpol vagy bármely egyéb vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatás lett felvéve, akkor annak összegével csökkenteni kell a felújításra adható falusi CSOK összegét.

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban

 • Falusi CSOK-os házba ki jelenthető be?

  A falusi CSOK-os ingatlanba a támogatott személyeknek és a gyermekeknek, akikre tekintettel a támogatás igénylése történt, állandó lakcímet kell létesíteniük. Úgy tudjuk, hogy nem szegi meg a CSOK előírást az a támogatott személy, akinek közeli hozzátartója is lakóhelyet létesít az ingatlanban. Azonban javasoljuk ez ügyben az illetékes járási hivatal lakástámogatási osztályának megkérdezését!

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban

 • Családtagtól történő házvásárlásra jár a falusi CSOK?

  A falusi CSOK nem igényelhető használt lakóingatlan vásárlásával egybekötött korszerűsítésre és/vagy bővítésre, amennyiben az eladó támogatott személyeknek közeli hozzátartozója.

  Közeli hozzátartozó: a házastárs, az egyeneságbeli rokon (szülő, nagyszülő, dédszülő, illetve a gyermek, unoka, dédunoka), az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő és a testvér.

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban

 • Feliratkozás az új kérdésekre/válaszokra
  Visszajelzés
  4K hozzászólás
  Inline Feedbacks
  Minden hozzászólás megtekintése

  Üdvözlöm!
  Arról érdeklődnék, hogy ha édesanyám jelenlegi férjétől vásárolnánk egy ingatlant, arra igényelhetnénk-e a falusi CSOK támogatást? (Édesanyámnak nincs a házban tulajdonjoga.)

  Kedves Zsolt!
  Információink szerint jogilag édesanyja férje közeli hozzátartozónak minősül, így a tőle történő vásárláshoz véleményünk szerint a CSOK nem vehető igénybe.

  Üdvözlöm!
  Falusi CSOK-ot szeretnénk igényelni, 3 gyermek után. Tetőtérben szeretnénk bővítéssel újabb szobát és egy mellékhelyiséget kialakítani. Ez mellett viszont az ingatlan külső szigetelését is szeretnénk elvégezni.
  Jól értelmezem, hogy a bővítés/korszerűsítés együttesen is elvégezhető?
  Vagy: vagy csak bővítés, vagy csak korszerűsítés “jogcímén” igényelhető a Falusi CSOK?
  Szíves válaszát köszönöm!

  Kedves Anita!
  Korszerűsítés és bővítés együttesen is elvégezhető. A falusi CSOK jogosultsági feltételeiről IDE kattintva tájékozódhat. Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű falusi CSOK ügyintézést is!

  OTP Banknál azt mondták, minden oké, megkapjuk a csokot! 3 gyermek után elég az élettársi hivatalos bejegyzés! Erre kitalálják, hogy csak össze kell házasodni! Sok kézen ment el az összes dokumentum! Senki nem szólt! Összeházasodtunk sosbe! Most megint elküldik a központba! Bp-re! Lesz még valami, amibe belekötnek?

  Kedves Erika!
  Mivel nem ismerjük a konkrét ügyletet, sajnos nem tudjuk megmondani, hogy CSOK jogosultságuk fennáll-e. A házastársi kapcsolat kizárólag abban az esetben feltétele a CSOK igénylésnek, ha nemcsak meglévő, hanem vállalt gyermek után is történik a CSOK igénylés.

  Jó napot kívánok!
  CSOK igénybevételével vásárolt lakás esetén meddig lehet a bejelentkezést elhalasztani? 5 évet lehet várni?

  Kedves Asszonyom!
  Úgy tudjuk, hogy a CSOK folyósítását követő 90 napon belül minden esetben szükséges állandó lakóhelyet létesíteni a támogatott ingatlanban, amit lakcímkártyával igazolni is szükséges. Ezt követően vannak olyan esetek, melyek nem minősülnek a bentlakási kötelezettség megszegésének. Ezekről fenti bejegyzésünkből tájékozódhat.

  Tisztelt Hölgyem/Uram!
  Ezt olvasom: “A CSOK a használt lakás megvásárlásáról szóló adásvételi szerződésben szereplő vételár, illetve lakáscsere esetén a vételár-különbözet megfizetéséhez igényelhető, ezért mindenképpen szükséges az adásvételi szerződésben a családi otthonteremtési kedvezmény megnevezését és annak igényelt összegét is feltüntetni. Ha a teljes vételár kiegyenlítésre került, CSOK igénybevételére utólagosan már nincs lehetőség.” Nos a fiamék múlt év végén vettek használt lakást! Egy gyermek van, elvileg 600.000 Ft támogatás járna. Csak számomra a fentebb említett kitétel annak függvényében értelmezhetetlen, hogy a támogatásra vonatkozó igény a szerződést megkötését követő 180. napig benyújtható. Melyik eladó szerződik úgy, pláne ha a kapott pénzből új ingatlant akar vásárolni, hogy pl. ezt a 600.000 forintot majd esetleg csak 6 hónap múlva látja? Szóval ez a támogatás jól jött volna az illeték megfizetésére, de ezek szerint az igénybevételére már nincs lehetőség? Mindenesetre, ha így lenne ez messze nem életszerű! Mert ezek szerint a támogatás nem az adott körülményektől, feltételektől függ, hanem pl. attól, hogy egy mondat szerepel-e, vagy sem a szerződésben?
  Várom válaszuk, tisztelettel: Endre

  Kedves Endre!
  A CSOK-ot a hitelintézetek minden esetben a vételár utolsó részeként az eladónak folyósítják, ezért kell szerepeltetni az adásvételi szerződésben. Az adásvételi szerződés megkötése után 180 nap áll rendelkezésre a támogatási kérelem benyújtására, ez azonban nem azt jelenti, hogy a bank majd csak 180 nap múlva fog utalni. Amennyiben benyújtásra került a CSOK kérelem, úgy a bank vásárlás esetén 30 napon belül elbírálja a CSOK kérelmet, majd a folyósítási feltételek teljesülését követően folyósít.
  A támogatás visszamenőleges igénybevételére sajnos nincs lehetőség. A CSOK illeték megfizetésére nem használható fel.

  Üdvözlöm!
  Érdeklődni szeretnék, hogy abban az esetben, ha egy céggel leszerződtem új lakás építésére, generál kivitelezés 5%-os ÁFÁ-val, akkor kötelező-e a műszaki ellenőr bevonása (nem a felelős műszaki ellenőrre gondolok)? Amennyiben igen, a műszaki ellenőr lehet-e közeli hozzátartozóm? CSOK is szerepel az ügyletben.
  Válaszukat előre is köszönöm: Zsuzsa

  Kedves Zsuzsa!
  E-napló vezetése esetén információink szerint tervezői művezetés is szükséges. Ezt a kérdést a tervezővel, illetve az építési hatósággal tudja egyeztetni.
  Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű CSOK ügyintézést is!

  Üdvözlöm!
  Többgenerációs Csok iránt érdeklődnék.
  Adott egy ház, amiben páromnak 1/3 tulajdoni hányada van. Ebbe a házba vagyunk bejelentve párommal és a 2 kiskorú gyermekünkkel. Plusz még anyósom és párom testvére és annak gyerekei. Páromnak több éve jogviszonya van. Én nem dolgoztam még.
  Kérdésem az lenne, hogy igénybe tudnánk venni, hogy a tetőteret beépítsük egy különálló lakásnak a mi számunkra? Milyen feltételek vonatkoznak rá?
  Köszönöm.

  Kedves Klaudia!
  Kizáró ok sajnos, hogy a párjának van már tulajdonrésze a meglévő ingatlanban. Arról, hogy a tetőtérben létrehozni kívánt új lakásra vonatkozóan mely CSOK feltételeknek kell megfelelni, IDE kattintva tájékozódhat.

  Üdv!
  Mi történik akkor, ha vállalok 3 gyermeket, felveszem a 10 millió Ft csok-ot, de csak egy, vagy két gyermek születik?

  Kedves Tibor!
  Ebben az esetben a meg nem született gyermekekre eső támogatási összeg jegybanki alapkamat 5-szörösével növelt összegét vissza kellene fizetni.

  Egyetemista fiatalok házasságkötése esetén jogosultak-e és milyen feltételekkel a kedvezményes lehetőségek igénybevételére?
  Üdvözlettel, Péter

  Kedves Péter!
  CSOK igényléshez – annak típusától függően – meghatározott időtartamú TB jogviszony igazolása szükséges legalább az egyik fél részéről. Honlapunkon részletes leírás olvasható, hogy a CSOK mely fajtájához milyen időtartamú TB jogviszony szükséges és milyen egyéb jogosultsági feltételeknek kell megfelelni.
  Személyre szabott tájékoztatáshoz bővebb információkra lenne szükség. Ez esetben kérjük, töltsék ki online adatlapunkat és Szakértőink ismertetni fogják a lehetőségeket.

  Üdvözlöm!

  Azt szeretném kérdezni , hogy, ha jelenleg egy gyermekünk van, de szeretnénk még egyet és a jelenlegi családi házunkat bővítenénk a 2 gyermekre igényelhető 1,4 millió forintos támogatás kihasználásával, akkor ennek a támogatásnak az igénylésére természetesen a második gyermek vállalásával van-e lehetőség a gyermek fogantatása előtt és , ha van, mennyi idő elteltével kell a támogatás igénylése után a gyermeknek megszületnie?
  Nagyon szépen köszönöm a válaszát előre is.

  Kedves László!
  Megelőlegezett CSOK igénylésére is van lehetőség. A vállalt gyermeknek 4 éven belül kellene megszületni. A 4 évet bővítés esetén a használatbavételi engedély kiadásának dátumától kell számítani. A bővítésre vonatkozó CSOK feltételekről IDE kattintva tájékozódhatnak. Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű CSOK ügyintézést is!

  Jó napot kívánok!
  Egy kérdésem lenne. Férjemmel igényelni szeretnénk használt lakás vásárlásra 10 millió állami támogatást. Jelenleg két kiskorú gyermekünk van és tervezzük a harmadik picit.
  Mindketten dolgozunk, én jelenleg folyamatos 1,5 rendelkezem, viszont KHR listán szerepelek. (Amit fizetek.) Párom is folyamatos munkaviszonyban van, ö viszont nem szerepel KHR listán. Köztartozás nincs egyikünknek se.
  Jogosultak lehetünk így is?
  Köszönöm válaszát!

  Kedves Gabriella!
  A CSOK jogosultságot a negatív KHR információ nem zárja ki, ám a CSOK-hoz kapcsolódó támogatott hitel felvételére ez esetben nincs lehetőség. A 10 milliós CSOK jogosultsághoz legalább 2 éves TB jogviszony szükséges. Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű CSOK ügyintézést is!

  Üdvözlöm.
  Azt szeretném kérdezni, ha külföldről haza költözök magyarba, mi kell a csok igényléséhez?
  Köszönöm.

  Kedves András!
  A CSOK igénylés feltételeiről fenti bejegyzésünkből tájékozódhat. További konkrét kérdés esetén készséggel állunk rendelkezésére, illetve online adatlapunk kitöltésével készséggel adunk személyre szabott, díjmentes tájékoztatást.

  2020. november 20-i dátummal Családi Otthonteremtési Kedvezményt igényeltünk egy hitelintézettől újonnan épülő házunkhoz. 2 gyermek után igényeltük a kedvezményes 10 millió Ft-os hitelt és a 2 gyermek után járó vissza nem térítendő támogatást. A házépítés még jelenleg is zajlik; a hitelintézet még nem folyósította a teljes hitelösszeget és a vissza nem térítendő támogatást. 80%-os a készültségi fok.

  Az a különleges helyzet állt elő, hogy feleségem várandós ikerbabákkal, akiket 2021. november 27-re várunk.
  Szeretnénk utólagosan igényelni 3 gyermek után a 10 millió Ft-os vissza nem térítendő támogatást.
  1. Hogyan és miként kérelmezhetem a támogatást mind a kedvezményes hitel mind pedig a vissza nem térítendő támogatásra?
  2. Van-e erre lehetőség hogy mind kettőre vagy csak egyikre, másikra?
  3. Milyen dokumentumokat és hova kellene benyújtanunk?

  Mivel ez egy speciális helyzet, amire eddig nem találtunk precedenst, vagyis sem a hitelszerződésben, sem a CSOK-ra vonatkozó szerződésünkben nincs erre utalás, ezért fordultunk Önökhöz.
  A hitelintézet erre vonatkozóan nem tudott állást foglalni.

  Továbbá, amennyiben a jelenlegi házépítésre utólagosan nem kérhető a 3 gyermekre járó támogatás,
  akkor a jövőben egy tetőtérbeépítés esetén (ahol 3 külön szoba + 1 fürdőszoba lenne kialakítva) igényelhető-e a 3. gyermek után CSOK hitel, vagy vissza nem térítendő támogatás?

  Kedves László!
  Visszamenőlegesen (CSOK és CSOK hitelszerződés aláírásra került és volt részfolyósítás is) már sajnos nincs lehetőség a CSOK különbözet igénybevételére.
  Tetőtér-beépítéssel történő bővítés esetén az ikergyermekek után igényelhető lehet a CSOK 1.430.000 Ft összegben. Ennek feltételei IDE kattintva olvashatók.

  Üdvözlöm!
  Lakásvásárlás kellős közepén vagyunk, kiderült az értékbecsléskor, hogy csak 49 m2 a lakás (bár társasházi alapító okirat szerint is 50 és tulajdon lap szerint is 50). Hitelintézet elutasította a két gyerek után járó csok igényt.
  Amit nem értek, ha nyilatkozom arról, hogy a 22 éves már nem költözik mégsem velünk, mert inkább már marad egyedül, akkor az egy gyerekre járó 600.000 Ft-ot miért nem lehet igényelni?
  Köszönöm válaszát!
  Üdv,
  Kati

  Kedves Kati!
  Az ügyben az elutasító határozat kézhezvételét követő 15 napon belül a területig illetékes járási hivatal lakástámogatási osztályához fordulhat fellebbezéssel.

  Jó napot.
  Azt szeretném megtudni, hogy 2 különböző személy tud-e azonos lakcímről CSOK-ot igényelni.
  Ez mennyire befolyásolja a másik személy kérelmét.
  Köszönöm szépen.

  Kedves Ágota!
  A megadott információk alapján sajnos nem tudunk kérdésére válaszolni. Pontos tájékoztatáshoz a konkrét ügylet ismerete szükséges. Kérjük, adjon meg bővebb információkat.

  Adott egy ingatlan. A tulajdonos jelenleg külföldön él, feleségével és 3 gyermekével szeretnék igénybe venni a csokot, hogy haza költözzenek. Az ingatlanba jelenleg a tulajdonos édesanya tartózkodik. Viszont a tulajdonos húga férje és gyermeke bejelentkezett az ingatlanba és elindították a csokot.
  A kérdésem az lenne, hogy mivel ők megigényelték azon a címen pedig nem ott élnek, a tulajdonos ugyanúgy meg tudja igényelni ugyanazon a címen a csokot saját maga részére.
  Előre is köszönöm a választ.

  Kedves Ágota!
  Az, hogy két külön család állandó lakcíme is ugyanaz, nem befolyásolja a CSOK jogosultságot, ha más-más lakáscélra igénylik a támogatást.

  Kedves Hitelnet!
  Érdeklődnék, ha az ingatlan tulajdoni lapján kivett lakóház és udvar és vegyes rendeltetés van bejegyezve, a bank elutasította a csok kérelmünket:(
  Minden más feltételnek megfeleltünk.
  A kérdésem az lenne, hogy valóban nem felelünk meg, ha vegyes rendeltetés is be van jegyezve?
  Köszönettel: Gábor

  Kedves Gábor!
  A CSOK rendelet értelmében a támogatás csak lakóházként, illetve lakásként nyilvántartott ingatlan finanszírozására használható fel, ha emellett vegyes megnevezés is szerepel, az elutasításra adhat okot. A támogatás ugyanis csak lakáscélú finanszírozásra vehető igénybe, egyéb tevékenység végzése az ingatlanban nem támogatott. Amennyiben nem ért egyet az elutasítással, akkor az elutasítás kézhezvételét követő 15 napon belül fellebbezést nyújthat be a területileg illetékes járási hivatal lakástámogatási osztályához.

  Üdvözlöm,
  Igényelhető-e CSOK 3 eltartott után abban az esetben, ha kettő közülük kiskorú, egy pedig 24 éves és részmunkaidőben foglalkoztatott? A többi feltételnek egyértelműen megfelelünk.

  Kedves Róbert!
  Igen, fenti esetben is igényelhető a támogatás, ha mindemellett mindhárom gyermek az Önök eltartásában, közös háztartásban él. A témában részletes leírást IDE kattintva olvashat.

  Jó napot!
  Azt mondták, hogy már közmunkásoktól visszavonták a használt lakás vásárlást is.

  Üdvözlöm!
  Érdeklődni szeretnék, hogy vásároltunk egy házat, a párom és én 50-50%-ban vagyunk tulajdonosnak,anyukám holtig tartó haszonélvező.
  gy is igényelhető a támogatás?

  Kedves Marietta!
  Ha felújításra szeretnének falusi CSOK-ot igényelni, ott kizáró ok a haszonélvezeti jog. A lakásfelújítási támogatás azonban ez esetben is igényelhető. Ennek további feltételeiről IDE kattintva tájékozódhat.

  Tisztelt Hölgyem/Uram!
  Én arra lennék kíváncsi, hogy új házat szeretnénk kivitelező céggel építtetni, házasok vagyunk, viszont még nincsen egy gyermekünk sem.
  Ilyen esetben, ha egy gyermeket vállalunk be előre, akkor jár a 600 ezer Ft és illetékmentesség és ÁFA visszaigénylés?
  Előre is köszönöm a választ!

  Kedves Lilla!
  Egy vállalt gyermek után igényelt CSOK esetén is jár az illetékmentesség és az ÁFA visszatérítés is. Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű CSOK ügyintézést is!

  Üdvözlöm!
  Olyan házat szeretnék megvenni Csok hitellel, amelynél a szomszéd telkén lévő vízaknából csatlakozik almérővel a vezetékes víz és a szennyvíz is a ház mellett a szomszéd telkén fut.
  Kizárja ez a Csok megfelelőséget?
  Köszönöm.

  Kedves János!
  Ha külön almérő, külön szolgáltatói szerződés van, az elfogadható. Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű CSOK ügyintézést is!

  Az lenne a kérdésem, hogy 2021-ben befejezett, készen lévő új társasházban, lakhatási engedély megvan, kiállítva, igénybe tudják-e venni az ismerősömék három gyerekre, a 10+10M CSOK-ot? A feltételeknek a lakás is és az Ő irányukba is megfelelnek.

  Kedves Ferenc!
  Amennyiben még nem került kiegyenlítésre a teljes vételár és még megfizetésre vár legalább a hitel és támogatás együttes összege, akkor igényelhető lehet a 10+10M CSOK. Az új lakásvásárlásra vonatkozó CSOK feltételekről IDE kattintva tájékozódhat. Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű CSOK és hitelügyintézést is!

  Jó estét kívánok!
  Én szeretném 4 gyerek után felvenni az 5 milliót. Mik a lehetőségeink, hogyan tudnám ezt igénybe venni, mert a ház is már megvan, amit kinéztünk, csak nem tudom, hogy mik kellenek hozzá, milyen iratok.

  Kedves Marika!
  4 gyermek után a falusi CSOK keretében vehető igénybe az 5M Ft-os támogatás a vételár kiegyenlítéséhez. Ez a támogatás akkor érhető el, ha falusi CSOK által preferált kistelepülésen található az ingatlan. A falusi CSOK önmagában csak a vételár kifizetéséhez azonban nem használható fel. A falusi CSOK keretében vállalni kell a vásárolt ingatlan korszerűsítését, felújítását és/vagy bővítését is. Erre a célra újabb 5M Ft érhető el, tehát összesen 10M Ft falusi CSOK vehető igénybe. A falusi CSOK jogosultsági feltételeiről IDE kattintva tájékozódhat. Az igényléshez szükséges dokumentumokat IDE kattintva ismerheti meg. Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű falusi CSOK ügyintézést is!

  Szép napot!
  Új építésű készház esetében érdeklődnék, hogy a szobaszámok és azok négyzetméter adatai is külön vizsgálandó tényezőként számítanak-e a CSOK jogosultság elbírálásánál vagy csak az összes négyzetméter?
  Köszönettel: Edit

  Kedves Edit!
  A CSOK jogosultság szempontjából csak a lakóingatlan hasznos alapterületű meghatározó, valamint feltétel, legyen legalább egy, 12 m2 hasznos alapterületet meghaladó szoba, ami a nappali is lehet.
  Az új lakásra vonatkozó további CSOK feltételekről IDE kattintva tájékozódhat. Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű CSOK ügyintézést is!

  Jó napot!
  Szeretném megkérdezni, hogy a páromnak 7 hónap munkaviszonya van, 2 gyerekünk van és egyet még bevállalunk. Építkezni szeretnénk. Szeretnénk igénybe venni a 10 milliós támogatást plusz mellé a kamattámogatott hitelt, ami 10+15 millió.
  Meg tudjuk ezt tenni?

  Kedves Evelin!
  A 10 milliós CSOK-hoz legalább 2 éves TB jogviszony igazolása szükséges. Ennek hiányában a támogatás és a kamattámogatott lakáshitel nem igényelhető.

  Tisztelt Hölgyem-Uram!
  Új ház építése esetén mi a minimum költségvetési összeg/négyzetméter?
  Gondolom bankfüggő, de egy átlagárat szeretnék tudni.
  Ha ön nem tudja a választ, akkor legyen szíves egy hivatalos forrást linkelni.
  Üdv.
  József

  Kedves József!
  Bankfüggő, de tégla építés esetén 300.000 Ft/m2 ár alatt egyik bank sem fogadja el a költségvetést. Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű CSOK ügyintézést is!

  Tisztelt Hölgyem/ Uram,
  Örökség útján jutottam egy negyed rész ingatlanhoz. Ez az ingatlan két éve eladásra került, amiből vásároltam egy lakást. Ezt a lakást most eladtam és szeretnék venni egy másikat, amire igénybe venném egy gyerek után a szocpolt.
  Kérdés lehetséges-e?

  Kedves Angelika!
  Amennyiben a használt lakásvásárlásra vonatkozó további CSOK feltételek is fennállnak, igényelhető a támogatás. A feltételekről IDE kattintva tájékozódhat. Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű CSOK ügyintézést is!

  Tisztelt Hölgyem/Uram!
  Érdeklődni szeretnék, hogy van-e felső értékhatára az ingatlannak CSOK igénylés esetén már meglévő gyermek megigénylésére. Az illetékmentesség milyen esetben jár? Valamint, ha a házastársak közül valakinek a nevén van 1/2 tulajdoni hányada egy ingatlanban, az kizáró ok?
  Köszönettel.
  Anita

  Kedves Anita!
  CSOK igénylésnél nincsen az ingatlanra vonatkozóan felső értékhatár. Az illetékmentesség abban az esetben jár, ha az igénylők legalább egy gyermek után a CSOK-ot is igénybe veszik. A támogatott személyek egyéb meglévő ingatlantulajdona nem zárja ki a CSOK jogosultságot.
  Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű CSOK ügyintézést is!

  Tisztelt Hölgyem/Uram!
  Mi 3 gyermeket szeretnénk, azonban még nincs egyetlen gyermekünk sem. Az lenne a kérdésem, hogy így, gyermektelenül be lehet-e vállalni előre a 3 gyermeket, vagy csak 2-t lehetséges? Illetve az is érdekelne, hogy örökbefogadás vagy lombikprogramon való részvétel esetén növekszik-e az az időtartam, amíg a gyermekeknek meg kell születniük?
  Üdvözlettel,
  Barbara

  Kedves Barbara!
  Használt lakóingatlan esetén maximum 2 gyermek vállalására van lehetőség, új építésű ingatlan esetén (építés, vásárlás) legfeljebb 3 gyermek vállalható előre.
  Ha a fiatal házaspár a gyermekvállalást örökbefogadással kívánja teljesíteni és a gyámügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalnak az örökbefogadásra való alkalmasságot megállapító határozatát a hitelintézet részére, a gyermekvállalás teljesítésére vonatkozó határidő lejárta előtt bemutatja, a gyermekvállalás teljesítésére vonatkozó határidő kettő évvel meghosszabbodik. Lombikprogram esetén az előzőhöz hasonló határidő hosszabbítás nincs. Ellenben, ha a fiatal házaspár a várandósság tényét orvosi bizonyítvánnyal a vállalási határidő lejártáig a hitelintézetnek igazolja, akkor határidő a várandósság orvosilag megállapított tényére tekintettel a várandósság végéig meghosszabbodik.
  A témában bővebb információ IDE kattintva olvasható. Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű CSOK ügyintézést is!

  Közmunkára is lehet felvenni csokot, jól értelmezem?

  Kedves Tamás!
  A használt lakásra vonatkozó CSOK közmunka esetén is elérhető lehet. A további jogosultsági feltételekről IDE kattintva tájékozódhat. Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű CSOK ügyintézést is!

  Kérdése van?

  Kattintson ide és tegye fel

  Szakértőink eddig 44439 kérdésre válaszoltak.

  Iratkozz fel hírlevelünkre!

  4K
  0
  Tedd fel kérdésed vagy szól hozzá a témához!x