CSOK feltételek, támogatás igénylés 2021

A Családi Otthonteremtési Kedvezmény ( CSOK ) egy vissza nem térítendő állami támogatás. Amennyiben Ön teljesíti a CSOK szerződésben leírtakat, a támogatást nem kell visszafizetnie.

CSOK

Milyen lakáscélok esetén igényelhető a CSOK?

A CSOK Magyarország területén megvalósuló alábbi lakáscélok esetén igényelhető:

 • Új lakás vásárlása
 • Új lakás építése
 • Használt lakás vásárlása
 • Meglévő lakás bővítése

A támogatás vásárlás esetén a vételár kiegyenlítéséhez; építés, bővítés esetén a kérelem benyújtásakor a hitelintézet által elfogadott költségvetésből még fennmaradó bekerülési költségekre igényelhető.

Ki igényelhet CSOK-ot?

 • Magyar állampolgár, és az a személy, akit a magyar állampolgárságról szóló törvény alapján magyar állampolgárnak kell tekinteni,
 • a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozó személy, aki a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodás jogát Magyarország területén gyakorolja,
 • a harmadik országbeli állampolgár, ha a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben foglaltak szerint bevándorolt vagy letelepedett jogállással rendelkezik,
 • a hontalan, ha a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben foglaltak alapján ilyen jogállásúnak ismerték el.

A nem magyar állampolgár támogatott személy részére a CSOK a három hónapot meghaladó tartózkodási jogosultság fennállásának időtartama alatt nyújtható, ha Magyarország területén bejelentett lakóhellyel rendelkezik.

A kedvezményt házastársak, fiatal házaspárok és élettársak együttes igénylőként igényelhetik. A támogatási szerződés megkötése esetén az együttes igénylők mindketten támogatott személlyé válnak. CSOK-ra gyermeket eltartó egyedülálló támogatott személyek is jogosultak lehetnek.

Nem veheti igénybe a kedvezményt az, akit a támogatás igénylését megelőző öt évben az e rendelet vagy az egyéb lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok szerint igénybe vett vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatás vagy ezt megelőlegező kölcsön vonatkozásában a kormányhivatal, a Kincstár vagy az állami adóhatóság végleges határozatával, vagy bíróság jogerősen visszafizetésre kötelezett.

Ki számít gyermeknek CSOK szempontjából?

Gyermek:

 • a magzat a terhesség betöltött 12. hetét követően,
 • 25 évesnél fiatalabb eltartott gyermek,
 • 25 évesnél idősebb, megváltozott munkaképességű személy.

Mely gyermek után igényelhető a CSOK:

 • vér szerinti gyermek után,
 • örökbe fogadott gyermek után
 • legalább egy éve a támogatott személy gyámsága alatt álló gyermek után (a gyermek szüleinek halála esetén)

CSOK összege

Az alábbi táblázatban összefoglaljuk, mekkora összegű CSOK támogatás igényelhető az egyes lakáscélok esetén.

CSOK összege használt lakás vásárlásra:

CSOK összege használt lakás vásárlás esetén
Gyermekek száma Minimális hasznos alapterület (lakás / lakóház) CSOK összege
1 40 m2 600.000 Ft
2 50 m2 1.430.000 Ft
3 60 m2 2.200.000 Ft
4 vagy több 70 m2 2.750.000 Ft

CSOK összege új lakás vásárlásra / építkezésre:

CSOK összege új építésü lakás vásárlása, építkezés esetén
Gyermekek száma Minimális hasznos alapterület (lakás / lakóház) CSOK összege
1 40/70 m2 600.000 Ft
2 50/80 m2 2.600.000 Ft
3 vagy több 60/90 m2 10.000.000 Ft

CSOK összege tetőtérben kialakító új lakásra

CSOK összege tetőtérben kialakításra kerülő új lakás esetén
Gyermekek száma CSOK összege
1 600.000 Ft
2 2.600.000 Ft
3 vagy több 10.000.000 Ft

CSOK összege bővítésre

CSOK összege ingatlan bővítés esetén
Gyermekek száma Minimális hasznos alapterület CSOK összege
1 40 m2 600.000 Ft
2 50 m2 1.430.000 Ft
3 60 m2 2.200.000 Ft
4 vagy több 70 m2 2.750.000 Ft

Hasznos alapterület: a lakáson belül közvetlenül megközelíthető, következő helyiségek alapterületének – a nettó alapterületnek csak azon része vehető figyelembe, ahol a belmagasság legalább 1,90 m – összege: előszoba, közlekedő, nappali, hálószoba, étkező, konyha, étkezőkonyha, fürdőszoba, WC, kamra, tároló, gardrób, mosókonyha, kazánhelyiség és egyéb fűthető helyiség. A számítás során nem lehet figyelembe venni a gépjárműtároló és a pinceszinti helyiség alapterületét.

Falusi CSOK összege bővítés / korszerűsítés esetén

Csak meghatározott településeken elérhető. További részletekért kattints ide.

Falusi CSOK összege bővítés/korszerűsítés esetén
Gyermekek száma Támogatás összege
1 300.000 Ft
2 1.300.000 Ft
3 vagy több 5.000.000 Ft

Falusi CSOK összege vásárlással egybekötött bővítés, korszerűsítés esetén

Csak meghatározott településeken elérhető. További részletekért kattints ide.

Falusi CSOK összege vásárlással egybekötött bővítés/korszerűsítés esetén
Gyermekek száma Támogatás összege
1 600.000 Ft
2 2.600.000 Ft
3 vagy több 10.000.000 Ft

Támogatott ingatlanra vonatkozó előírások

A kedvezmény az alábbi ingatlanra vehető igénybe:

A lakhatás feltételeinek megfelelő, az ingatlan-nyilvántartásban lakóház vagy lakás megnevezéssel nyilvántartott ingatlan a hozzá tartozó földrészlettel, amely rendelkezik legalább:

 • 12 négyzetmétert meghaladó alapterületű lakószobával és főzőhelyiséggel – ennek hiányában további, legalább 4 négyzetméter alapterületű, a főzést lehetővé tevő, önálló szellőzésű lakótérrel, térbővülettel –, továbbá fürdőhelyiséggel és WC-vel,
 • közműves villamos energia szolgáltatással,
 • egyedi fűtési móddal,
 • közműves szennyvízelvezetéssel, vagy ha nincs a településen (településrészen) közműves szennyvízelvezetés, a szennyvíz tisztítása és elhelyezése egyedi szennyvízkezelő berendezéssel vagy tisztítómezővel ellátott oldómedencés műtárggyal vagy időszakos tárolása egyedi zárt szennyvíztárolóban történik, és
 • közműves ivóvíz-szolgáltatással, vagy ha a településen (településrészen) nincs közműves vízszolgáltatás, a telken ivóvíz minőségű vizet szolgáltató kút van.

A lakásnak – az ingatlan értékbecslési szakvélemény alapján – a lakhatási igények kielégítésére alkalmasnak kell lennie, melyet a hitelintézet a CSOK kérelem elbírálása során helyszíni szemle keretében, szemrevételezéssel vizsgál.

Ha a helyszíni szemle során a hitelintézet megállapítja, hogy a lakás a lakhatási igények kielégítésére nem alkalmas, az igénylő a hitelintézet részére szakvéleménnyel igazolhatja a lakás lakhatási igények kielégítésére való alkalmasságát. A lakhatási igények kielégítésére való alkalmasságot igazoló statikai szakvélemény megléte esetén a lakhatási igények kielégítésére való alkalmatlanságra hivatkozással a hitelintézet nem utasíthatja el a kérelmet.

Tulajdonszerzés a támogatott ingatlanban

A támogatott lakásban kizárólag az igénylő szerezhet tulajdont. Házaspár, illetve élettársak esetén mindkét félnek – bármilyen arányban – az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdonjoggal kell rendelkeznie.

Több lakásból álló osztatlan közös tulajdonú ingatlan esetén a CSOK-kal érintett lakásra vonatkozó használati megállapodással igazolni szükséges az igénylő kizárólagos használati jogát.

Amennyiben a CSOK kérelem benyújtása előtt a kiskorú gyermek – az elhunyt szülő után – már korábban tulajdont szerzett, akkor az újabb lakásban – a gyámhatóság rendelkezésének megfelelő mértékben – a támogatott személy mellett a kiskorú gyermek is szerezhet tulajdont.

A támogatásra való jogosultságot nem érint, ha a kérelem benyújtását követően az igénylő, illetve a támogatási szerződés megkötését követően a támogatott személy elhalálozása esetén, a lakásban annak egyenes ági rokona, házastársa vagy élettársa szerez tulajdont.

Jogosultsági alapfeltételek

A támogatás igényléséhez az alábbi alapvető feltételeknek is teljesülni kell: 

 • Büntetlen előélet
 • Adótartozás-mentesség
 • Megfelelő TB jogviszony

Életvitelszerű bentlakás a támogatott ingatlanban

A támogatott személyeknek és azon gyermekeknek – akikre tekintttel a vissza nem térítendő támogatás folyósításra került – a folyósítást követő 10 évig kell életvitelszerűen a támogatott lakásban lakniuk. A folyósítást követő 90 napon belül be kell mutatni a lakcímet igazoló hatósági igazolványt.

A 10 éves elidegenítési és terhelési tilalom idején a lakásra a támogatott személynek lakásbiztosítással kell rendelkeznie.

A célingatlanra a CSOK szerződés megkötését követő 10 évig terjedő időszakra az állam javára jelzálogjog, valamint annak biztosítására elidegenítési és terhelési tilalom kerül bejegyzésre.

A CSOK-ot biztosító jelzálogjog ranghelyét kizárólag a CSOK-kal érintett lakás építése, bővítése vagy vásárlása érdekében felvett lakáscélú hitelintézeti, illetve lakás-takarékpénztári kölcsönt, valamint az építkezés helyéül szolgáló építési telek megvásárlására felvett hitelintézeti, illetve lakás-takarékpénztári kölcsönt biztosító jelzálogjog előzheti meg.

Bentlakásra vonatkozó kivételek

Nem minősül a bentlakási kötelezettség megszegésének az alábbi eset:

 • a gyermek – a gyermekvédelmi szakellátások körébe tartozó otthont nyújtó ellátás keretében elhelyezett gyermek kivételével – tanulmányai folytatása miatt átmenetileg nem a támogatott személy lakásában lakik,
 • a támogatott személyt vagy a gyermeket, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igényelte, egészségi állapota miatt tartósan egészségügyi intézményben kezelik,
 • ha a támogatott személy és a gyermek, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igényelték, a támogatott személy munkavállalására tekintettel – indokoltan – legfeljebb öt évig a lakás elhelyezkedése szerinti településtől eltérő településen tartózkodik,
 • ha a támogatott személy és a gyermek – foglalkoztatásra irányuló jogviszony következtében – ideértve a sajátos egyházi jogviszonyt is – a foglalkoztatásra irányuló jogviszony jellegéből következően köteles a szolgálati helyén a foglalkoztató által térítésmentesen biztosított szolgálati lakásban lakni a foglalkoztatásra irányuló jogviszony fennállása alatt,
 • a támogatott személy vagy a gyermek, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igényelte, közeli hozzátartozó ápolása miatt ideiglenesen nem a támogatott személy lakásában lakik,
 • a támogatott személy az 1. mellékletben nem szereplő vétség miatt letöltendő szabadságvesztés büntetését tölti,
 • a nagykorú gyermek, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igényelték, elköltözik vagy
 • a kiskorú gyermek, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igényelték, a nagykorúvá válását követően elköltözik.

Támogatott ingatlan, mint vállalkozás székhelye

A CSOK kérelem benyújtásakor az igénylőnek teljes bizonyító erejű magánokiratban nyilatkoznia kell arról, hogy a legalább többségi tulajdonában álló gazdasági társaság – ide nem értve a részvénytársaságot -, illetve az általa folytatott egyéni vállalkozói tevékenység székhelyenként – az állam javára bejegyzett elidegenítési és terhelési tilalom fennállása alatt – a CSOK-kal érintett lakást jelenti be a cégnyilvántartásba, illetve az egyéni vállalkozók nyilvántartásába.

CSOK-hoz szükséges TB jogviszony

A vonatkozó kormányrendelet meghatározza azokat a személyi és egyéb jogosultsági feltételeket, melyek teljesülése elengedhetetlen CSOK igényléséhez. Egyik ilyen követelmény a megfelelő TB jogviszony igazolása.
CSOK-ra az a támogatott személy lehet jogosult, aki megfelelő TB jogviszonyt tud igazolni. Házastársak vagy élettársak igénylése esetén elegendő, ha legalább az egyik fél rendelkezik az előírt társadalombiztosítási jogviszonnyal.

TB Jogviszony igazolása a különböző lakáscélú támogatások igénylésnél
Használt lakás vásárlás, bővítés Új lakás vásárlás és építés "Falusi" CSOK "Babaváró" hitel "Lakásfelújítási" támogatás
Igényléskor legalább az egyik fél biztosított igen igen igen igen igen
Mentesülés TB jogviszony alól (GYOD, ápolási esetén) igen igen igen nem igen
TB jogviszony minimális időtartama 180 nap 180 nap 1 év 3 év 1 év
10 M CSOK: 2 év 10M CSOK: 2 év
Tbj. 6. § igen igen igen igen igen
Tbj. 4. § 11. pontja szerinti kiegészítő tevékenységet folytató személy igen igen igen - igen
Igényléskor Közfoglalkoztatott igen nem Igen max 1 év nem
10 M CSOK: nem
Igényléskor középfokú nappali tanulmány Igen igen nem nem nem
10 M CSOK: nem
Igényléskor felsőfokú nappali tanulmány Igen igen nem nem nem
10 M CSOK: nem 10 M CSOK: Igen
Magyar állampolgár külfödi TB jogviszonya Igen igen igen igen igen
Igényléskor külfödi TB (magyar TB 180 napon belüli vállallásával igen igen igen nem nem
Igényléskor magyar TB nem nem nem igen Igen

Társadalombiztosítási jogviszony – egészségbiztosítási jogviszony

Már az elején fontos tisztázni, hogy a TB jogviszony nem azonos az egészségbiztosítási jogviszonnyal. A társadalombiztosítást keletkeztető jogviszonyok köre szűkebb, mint a kizárólag egészségügyi szolgáltatásra jogosító jogviszonyoké.

A kizárólag egészségügyi szolgáltatásra jogosultak nem biztosítotti jogviszonyban állnak, ezért részükre nem állítható ki olyan igazolás, mely CSOK igénylésének feltétele. Kizárólag egészségügyi szolgáltatásra jogosultak például azok a cseden, gyeden, vagy gyesen lévő személyek, akiknek nem áll fenn munkaviszonyuk a családtámogatások ideje alatt, illetve ide tartoznak a nyugdíjasok is. Azzal, hogy valaki befizeti saját maga után az egészségbiztosítási hozzájárulást, még nem keletkezik TB jogviszonya.

Ki minősül biztosítottnak?

 • Alkalmazottként dolgozó
 • Szövetkezet tevékenységében személyesen közreműködő tag
 • Álláskeresési támogatásban részesülők
 • Nem kiegészítő tevékenységet folytató egyéni és társas vállalkozók
 • Egyházi személyek
 • Mezőgazdasági őstermelő
 • Egyéb, munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személyek
 • Választott tisztségviselők
 • Főállású kisadózók
 • Állami projektértékelők

TB jogviszonyra vonatkozó előírások

Az, hogy CSOK igénylése esetén a TB jogviszony igazolására vonatkozóan milyen feltételeknek kell megfelelni, eltérő attól függően, hogy a támogatást mely lakáscélra (új vagy használt) és hány gyermek után (legfeljebb 2 vagy legalább 3) kívánjuk igénybe venni. 

TB jogviszony időtartama

A támogatások igénylésének alapfeltétele, hogy az igénylő a CSOK kérelem benyújtásakor, valamint az azt megelőző időszakban rendelkezzen TB jogviszonnyal. A jogviszony időtartamára az alábbi előírások vonatkoznak:

 • Használt lakás esetén – gyermekszámtól függetlenül: minimum 180 nap
 • Új lakás esetén – legfeljebb 2 gyermek után igényelt CSOK esetén: minimum 180 nap
 • Új lakás esetén – legalább 3 gyermek után igényelt 10M Ft CSOK esetén: minimum 2 év

Itt érdemes megjegyezni a falusi CSOK-ra, babaváró hitelre vonatkozó előírásokat is:

 • Falusi CSOK esetén: minimum 1 év
 • A 10M Ft összegű falusi CSOK esetén: minimum 2 év
 • Babaváró hitel esetén: minimum 3 év

A folyamatos TB jogviszonyban 30 nap megszakítás megengedett. Ez akár többszöri megszakítás is lehet, lényeg, hogy összesen ne legyen 30 napnál hosszabb kiesés a TB jogviszonyban.

Közfoglalkoztatotti jogviszony figyelembevétele az igénylést megelőző időszakban

Használt lakás esetén a közmunka is beleszámít a TB jogviszonyba, új lakás esetén azonban nem vehető figyelembe.

Itt érdemes megjegyezni falusi CSOK és babaváró hitel vonatkozásában is a közmunka elfogadhatóságát:

 • Falusi CSOK esetén: figyelembe vehető
 • A 10M Ft összegű falusi CSOK esetén: nem vehető figyelembe
 • Babaváró hitel esetén: maximum 1 év vehető figyelembe

Középfokú, felsőfokú nappali tanulmányok figyelembevétele az igénylést megelőző időszakban

Középfokú nevelési-oktatási intézményben vagy felsőoktatási intézményben folytatott tanulmányok az alábbiak szerint vehetők figyelembe:

 • Használt lakás esetén: közép- és felsőfokú tanulmány egyaránt figyelembe vehető
 • Új lakás esetén: közép- és felsőfokú tanulmány egyaránt figyelembe vehető

Falusi CSOK és babaváró hitel tekintetében egyaránt:

 • Középfokú tanulmány nem vehető figyelembe
 • Felsőfokú tanulmány figyelembe vehető 

Külföldi munkavégzés figyelembevétele

A külföldi munkavégzés tekintetében meg kell különböztetni a támogatási kérelem benyújtásakor, valamint a támogatási kérelem benyújtását megelőző időszak igazolásaként elfogadható külföldi TB jogviszonyt.

Kizárólag magyar állampolgár igénylő esetén a benyújtáskor szükséges, a magyar társadalombiztosítási rendszerben megvalósuló jogviszony kiváltható valamely másik állam vagy nemzetközi szerződéssel létrehozott nemzetközi szervezet társadalombiztosítási rendszerének hatálya alatt fennálló biztosítotti jogviszonnyal, ha ezt az igénylő – házastársak, fiatal házaspár vagy élettársak esetén legalább az egyik fél – az illetékes külföldi hatóság vagy a nemzetközi szervezet által kiállított igazolással igazolja, valamint teljes bizonyító erejű magánokiratban vállalja, hogy a támogatási szerződés megkötését követő 180 napon belül a magyar társadalombiztosítási rendszerben biztosítottá válik.

A NAV a CSOK igénylésekor vállalt, e kötelezettség teljesülését valamennyi támogatott személynél hatósági ellenőrzés keretében vizsgálja!

A támogatási kérelem benyújtásakor fennálló külföldi TB – a fenti feltétel vállalása mellett – az alábbi támogatások esetén fogadható el:

 • CSOK használt lakásra
 • CSOK új lakásra
 • Falusi CSOK

A támogatási kérelem benyújtását megelőző időszakban fennálló külföldi TB jogviszony valamennyi támogatás esetében elfogadható:

 • CSOK használt és új lakásra
 • Falusi CSOK
 • Babaváró hitel

TB jogviszonyra vonatkozó speciális feltétel

Új lakásra igényelt 10M Ft-os CSOK és babaváró hitel igénylése esetén

a 2 éves időszak számítása során a családi otthonteremtési kedvezmény igénylését megelőző 180 napos időtartamnak a Tbj. 6. § (1) bekezdés a), b) és d)-i) pontja szerinti jogviszonyban töltött időnek kell minősülnie, melybe a közfoglalkoztatási jogviszonyban töltött idő nem számít bele.

Az Egyesült Királyságból hazatérők TB jogviszonya

A családi otthonteremtési kedvezmény igénylésénél az Egyesült Királyságból hazaköltözők számára méltányossági eljárás lehetősége biztosított a külföldi TB jogviszony igazolása során.

Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága esetében – amennyiben a TB jogviszony igazolás nem megfelelősége vagy hiánya miatt a hitelintézet a támogatás iránti kérelmet elutasítja – az egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal az igénylő külön kérelmére, méltányosság keretében

a) az illetékes külföldi hatóságtól − az egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal bevonásával − nemzetközi jogsegély igénybevételével beszerzett vagy

b) az igénylő által benyújtott igazolásban, valamint a külföldi foglalkoztató által kiállított, foglalkoztatási jogviszonyról szóló igazolásban szereplő

adatok mérlegelése alapján, határozatában megállapíthatja, hogy az előírt jogviszony Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságában fennáll vagy fennállt.

A külföldi foglalkoztató által kiállított igazolás akkor fogadható el, ha

a) azt a külföldi foglalkoztató a támogatás iránti kérelem benyújtását legfeljebb 30 nappal megelőzően, vagy a kérelem benyújtását követően állította ki,

b) olyan foglalkoztatási jogviszonyt igazol, amelyre nézve az igénylő nem nyújtott be igazolást,

c) teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy a kiállítási hely joga szerinti más bizonyító erővel rendelkező okiratba foglalták, és

d) az igénylő annak hiteles magyar nyelvű fordítását is benyújtja a kormányhivatal részére.

Mentesülés TB jogviszony igazolása alól

Új és használt lakásra igényelt CSOK, valamint falusi CSOK igénylése esetén

mentesül a TB jogviszony igazolása alól az igénylő, ha végleges határozat alapján gyermekek otthongondozási díjában vagy ápolási díjban részül.

Ebben az esetben a CSOK összege (és a hozzá kapcsolódó, többgyermekes, családok kamattámogatott kölcsönének kamattámogatási része is) csekély összegű (de minimis) támogatásnak minősül. Ha a támogatásoknak az igénylő részére megállapítható összege – az igénylő nyilatkozata alapján – meghaladná a csekély összegű (de minimis) támogatásokra megállapított összeghatárt, akkor az igénylő legfeljebb ezen összeghatárig jogosult CSOK-ra (és a többgyermekes családok kamattámogatott kölcsönére).

CSOk igényléssel kapcsolatos gyakori kérdések

 • CSOK önkéntes visszafizetése után újra igényelhető új lakásra?

  A CSOK önkéntes visszafizetése után – újabb lakáscél esetén – van lehetőség a CSOK-ot újra igényelni a gyermekszám alapján járó maximális összegben. Ennek jogosultsági feltételeiről bővebb leírás IDE kattintva olvasható.

  Új építésű lakóingatlan vásárlása esetén – amennyiben a vásárláshoz CSOK igénylés is kapcsolódik – igénybe vehető az 5% ÁFA visszatérítés és az illetékmentesség is. Az ÁFA visszatérítés menetéről részletes tájékoztatás IDE kattintva érhető el.

  Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű ügyintézést is!

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban

 • Falusi CSOK esetén meddig nem adható el a ház?

  Falusi CSOK igénybevétele esetén 10 éves időtartamra elidegenítési és terhelési tilalom kerül bejegyzésre a támogatott ingatlanra. Ezen időszakban is eladható az ingatlan és a támogatás továbbvitelére is van lehetőség. Feltétel azonban, hogy szintén preferált településen lévő, nagyobb alapterületű és értékű ingatlant vásároljon a támogatott személy.

  Amennyiben nem preferált településen történne a vásárlás, akkor megoldás lehet, hogy még az ingatlan eladása előtt önkéntesen visszafizetésre került a CSOK, s az újabb vásárlás során új CSOK igénylés történik.

  A visszafizetésről bővebb információ IDE kattintva olvasható. A támogatás továbbvitelének feltételeiről a területileg illetékes járási hivatal lakástámogatási osztálya tud pontos tájékoztatást adni.

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban

 • Újépítésű lakás esetén van CSOK előírás Csok szobák méretére vonatkozóan?

  Új lakás vásárlásakor a szobák méretére vonatkozóan nincsen hasznos alapterület előírás. Az a feltétel, hogy a lakás rendelkezzen legalább egy, 12 m2-t meghaladó hasznos alapterületű szobával, ami a nappali is lehet.

  Magára az új építésű lakásra/lakóingatlanra vonatkozó minimális hasznos alapterület elvárásokról részletes tájékoztató IDE kattintva olvasható.

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban

 • A falusi CSOK-ból mekkora hányad igényelhető a vételár kifizetéséhez?

  A preferált kistelepülésen lévő lakás vásárlásával egybekötött bővítés, illetve korszerűsítés esetén a lakásvásárlásra a támogatás maximális összegének legfeljebb 50%-a használható fel. Ha ennél magasabb vételárú lakást kíván a támogatást igénylő vásárolni, akkor a támogatás összegét meghaladó vételárrészt kölcsönből vagy saját forrásból kell kiegyenlítenie.

  Például egy 6M Ft-os ingatlan esetén a 3 gyermek után járó 10M Ft-os falusi CSOK-nak maximum a fele, 5M Ft használható fel a vételár kiegyenlítéséhez. A vételárból fennmaradó 1M Ft saját erőből vagy – megfelelő jövedelem- és ingatlanfedezettség esetén – lakáshitelből finanszírozható.

  A támogatási összegnek bővítésre és/vagy korszerűsítésére felhasználható keretére vonatkozóan nincs a fentiekhez hasonló megkötés. Ha a támogatást igénylő 10 millió Ft falusi CSOK támogatásra jogosult, és a megvásárolni kívánt lakás vételára 3 millió Ft, akkor a fennmaradó, legfeljebb 7 millió Ft-ot fordíthatja a támogatási szerződésben, költségvetéssel alátámasztott bővítési és korszerűsítési munkálatokra.

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban

 • 2,4M Ft Szocpol után igényelhető CSOK különbözet új lakás vásárláshoz?

  Jogosult lehet az igénylő CSOK különbözetre új építésű lakás vásárlása esetén akkor is, ha korábban szocpolt vett igénybe. Új építésú lakás vásárlásához két gyermek után jelenleg 2,6M Ft összegű CSOK igényelhető. Ha az igénylők korábban 2,4M Ft összegű szocpolt kaptak, akkor most ugyanazon 2 gyermek után a CSOK és a szocpol különbözetére, jelen esetben 0,2M Ft-ra lehetnek jogosultak.

  A CSOK különbözet igénylésével egyidejűleg jogosulttá válnak az illetékmentességre, valamint az 5%-os ÁFA visszatérítésére is.

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban

 • Utolsó módosítás: 2021. január 26. kedd

  Feliratkozás az új kérdésekre/válaszokra
  Visszajelzés
  3.9K hozzászólás
  Inline Feedbacks
  Minden hozzászólás megtekintése

  Jó estét!
  Egy olyan kérdésem lenne, hogy ha a telek nem a mi nevükön van, de építkezni szeretnénk rá, akkor is igénybe lehet-e venni az egy gyerekes csok-ot?
  Illetve a ház könnyűszerkezetes lenne. (Ez befolyásoló tényező?)
  Előre is köszönöm a választ!
  Zsuzsanna

  Kedves Zsuzsanna!
  A CSOK könnyűszerkezetes építkezéshez is igénybe vehető. A teleknek, amin az építkezés megvalósul, az Önök tulajdonában kell lenni. Javasoljuk, hogy töltsék ki online adatlapunkat, hogy a bővebb információk ismeretében Szakértőink személyre szabott tájékoztatást tudjanak nyújtani Önöknek. Az építkezésre vonatkozó CSOK feltételekről IDE kattintva tájékozódhatnak. >! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű ügyintézést is!

  Nagyon szépen köszönöm a gyors választ!
  Üdvözlettel: Zsuzsanna

  Jó napot!
  Az lenne a kérdésem, hogy anyukám 22 évvel ezelőtt igénybe vette 3 gyerekre a szocpolt ház építésre, de azóta született még 2 gyermeke.
  Ki lehet neki használni a csokot lakásvásárlásra esetleg?

  Kedves Nikolett!
  Amennyiben a használt lakásvásárlásra vonatkozó CSOK feltételek fennállnak, akkor igényelhető a CSOK az azóta született 2 gyermek után is. A használt lakásvásárlásra vonatkozó CSOK feltételekről IDE kattintva tájékozódhatnak. Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű CSOK ügyintézést is!

  Azt szeretném kérdezni, hogy ha a harmadik gyerek úton van, akkor mennyi összeget tudunk felvenni használt lakásvásárlásra?
  És hogy aki passzív listán van, annak megadják a csokot?

  Kedves Kriszti!
  3 gyermek után használt lakásvásárlásra 2,2M Ft CSOK vehető fel. A további jogosultsági feltételekről IDE kattintva tájékozódhat. A passzív KHR státusz a CSOK jogosultságot nem zárja ki. Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű CSOK ügyintézést is!

  Én csak a szocpolt szeretném, azt hogy lehet felvenni?

  Kedves Tünde!
  A korábban szocpol néven ismert vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatás már nem érhető el. Jelenleg CSOK igényelhető az eltartott gyermekek számától és lakáscéltól függően. A jogosultsági feltételekről honlapunkon részletes leírás olvasható. További, konkrét kérdés esetén készséggel állunk rendelkezésére! Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű CSOK ügyintézést is!

  Kedves Hölgyem/Uram!
  Érdeklődnék, ha igénybe vennénk a sima Csokot használt lakás bővítésre vagy korszerűsítésre, akkor mindkettőnknek tulajdonosnak kell lennie?
  Köszönöm válaszát.

  Kedves Zsu!
  A sima CSOK korszerűsítésre nem vehető igénybe. Bővítés esetén a CSOK jogosultsághoz élettársak, házastársak igénylése esetén mindkét fél kell, hogy rendelkezzen tulajdoni hányaddal a bővítendő ingatlanban együttesen legalább 50%-ban. Az 50%-on belül bármilyen arányban lehetnek tulajdonosok. A bővítésre vonatkozó további CSOK feltételekről IDE kattintva tájékozódhatnak. Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű CSOK ügyintézést is!

  Szép napot!
  Azt szeretném kérdezni, hogy a Falusi Csokot szeretném igénybe venni, de én KHR-en vagyok. 3 gyerek után igényelném új lakás építésre. A tb jogviszony megvan.
  Van-e esélyünk rá?
  Választ előre is köszönöm.

  Kedves Zsuzsa!
  Új lakás építésére nem a falusi CSOK, hanem – preferált településen is – a normál CSOK igényelhető 3 gyermek után maximum 10M Ft összegben. A negatív KHR információ a CSOK jogosultságot nem zárja ki, de hitelfelvételre nincs lehetőség. Az új lakásépítésre vonatkozó további CSOK feltételekről IDE kattintva tájékozódhat. Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű CSOK ügyintézést is!

  2007-ben vásároltam jelenlegi ingatlanomat. Akkor igénybe vettem rá a SZOCPOLT. (Egy meglévő gyermekre, majd a 2. megszületése után őrá is megkaptam, illetve a fennlévő hitelből levették ezt az összeget.) Eltelt 10 év, már több mint 5 éve tehermentesítve van a ház.
  Igényelhetem a CSOK-ot?

  Kedves Ancsa!
  Újabb lakáscél esetén a jelenleg elérhető CSOK és a korábban kapott szocpol különbözetére lehet jogosult. Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű CSOK ügyintézést is!

  Tisztelt hölgyem/Uram!
  Azzal a kérdéssel fordulok önhöz, hogy fel tudom-e venni a CSOK-ot? Van egy 2019-es számlám, egy új lakás vásárlásról, mely a férjem és az én nevemre van kiállítva. A teljes vételár még nincs kifizetve és szeretném hozzá felvenni a CSOK-ot. Sajnos azóta elváltam, a vagyonmegosztásban énhozzám került a félig megvett lakás.
  Most szeretném intézni a CSOK-ot. A szerződést újból kell írni, mert a félév letelt a földhivatalhoz.
  Tehát a kérdésem, igényelhetem-e a CSOK-ot így, hogy a számla közös néven szerepel? A válásról és vagyonmegosztásról a papírok megvannak.

  Kedves Erika!
  Mindenképpen az adásvételi szerződés felbontásával és újrakötésével lehetne a CSOK igénylést elindítani, de kérdés az, hogy van-e lehetőség adott esetben a szerződés felbontására és újrakötésére. Ez ügyben az adásvételi szerződéssel érintett ügyvédet kellene megkérdezni.

  Azt szeretném kérdezni, hogyha a párom tartozása kifizetésre kerül a Providentnél, mekkora hitelt vehetünk fel a csok mellé 3 gyerekre? Mindenképp a kamattámogatott hitelt szeretnénk. Úgy tudom, ha elmegyünk a Provident központjába és elmondjuk mi a helyzet, lehetséges, hogy azonnal leveszik a passzív KHR listáról is. Ha ez sikerül, megkapjuk a kamattámogatott hitelt a csok mellé?

  Kedves Evelin!
  Nincs olyan információnk, miszerint a Provident a tartozás kiegyenlítése után azonnal törölné az érintett felet a passzív KHR státuszból.
  A CSOK mellé igényelhető kamattámogatott lakáshitelre akkor lehetnek jogosultak, ha sem aktív, sem passzív státuszban nem szerepel egyikük sem a KHR-ben.
  A maximálisan felvehető CSOK hitel összege 3 gyermek esetén 15M Ft, de a ténylegesen elérhető hitelösszeg függ az adott ingatlan területi elhelyezkedésétől és értékétől, valamint az igénylők jövedelmi helyzetétől is.

  Tisztelt hölgyem/Uram!
  Én a második gyerekemet várom. Ehhez a CSOK-ra kellenek a munkaévi viszonyok? Én nem dolgoztam, de gyesen vagyok a kisfiammal.

  Kedves Andrea!
  CSOK igénylésnél feltétel, hogy az igénylők legalább egyike rendelkezzen megfelelő TB jogviszonnyal. A gyes önmagában nem keletkeztet TB jogviszonyt. Amennyiben párja rendelkezik a szükséges TB jogviszonnyal és a további CSOK feltételek is teljesülnek, úgy igényelhető a támogatás. Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű CSOK ügyintézést is!

  Jó napot kívánok!
  Szeretném igényelni a CSOK-ot lakásfelújításra. 3 gyermekem van. Én rokkant nyugdíjjal, feleségem gyermeknevelési támogatással rendelkezik. Nem adták ki részünkre a TB igazolást. Azzal indokolták, hogy mindketten csak egészségügyi ellátásra vagyunk jogosultak.
  Ebben az esetben milyen lehetőségeink vannak CSOK terén?

  Kedves János!
  TB jogviszony igazolás hiányában sajnos nem jogosultak CSOK igénybevételére.

  Aki 1 éves közmunkás, az mire jogosult, miként tud támogatást igénybe venni 4 gyerekre?

  Kedves Henrietta!
  Közmunkásként 1 éves TB jogviszonnyal használt lakás vásárlásához 4 gyermek után 2.750.000 Ft összegű CSOK-ra lehet jogosult, ha a további jogosultsági feltételek is fennállnak. A használt lakásvásárlásra vonatkozó további CSOK feltételekről IDE kattintva tájékozódhat. Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű CSOK ügyintézést is!

  Tisztelt Hitelnet,
  Saját tulajdonú házam alapterületét bővítenénk. Ezzel egyidejűleg beépítenének a bővített rész feletti tetőterét is. A ház így plusz kb. 80 m2 hasznos lakórésszel bővülne összesen.
  2 gyerek után én melyik összeget igényelhetem? 2,6M vagy 1,43M?
  Köszönöm.

  Kedves István!
  A hozzáépítéssel és tetőtér-beépítéssel történő bővítéshez 2 gyermek után 1,43M Ft összegű CSOK igényelhető. Ennek jogosultsági feltételeiről bővebb információt IDE kattintva olvashat. Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű CSOK ügyintézést is!

  Kedves Szakértő!
  Érdeklődni szeretnék, hogy mennyiben érinti a babaváró hitel, és a vissza nem térítendő (600 e Ft) állami támogatás felvételét, hogy az általunk megvásárolni kívánt ház cégtulajdonban lévő használt ingatlan?
  Válaszát előre is köszönöm!

  Kedves Fanni!
  A babaváró hitelt és a CSOK jogosultságot sem befolyásolja, ha a vásárolni kívánt használt ingatlan cég tulajdonában van. Fontos azonban, hogy az ingatlan tulajdoni lap szerinti megnevezése lakóház vagy lakás legyen. A babaváró hitel jogosultsági feltételeiről IDE kattintva tájékozódhatnak. A használt lakásvásárlásra vonatkozó CSOK feltételeket IDE kattintva tekinthetik meg. Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű CSOK és babaváró hitelügyintézést is!

  Tisztelt Hitelnet!
  Falusi csokra szeretnék házat vásárolni. Az lenne a kérdésem, hogy szükséges-e ügyvéddel íratni az adásvételi szerződést, illetve ha az eladó ragaszkodik a saját ügyvédjéhez, akkor nekem kell-e fizetni az ügyvéd díját?

  Kedves Tibor!
  Szükséges az ügyvéd (vagy közjegyző) által készített adásvételi szerződés. Az adásvételi szerződés díját jellemzően a vevő fizeti, ezért a vevő határozhatja meg, ki legyen az ügyvéd. Ha az eladó ragaszkodik a saját ügyvédjéhez, akkor meg kellene egyezniük, hogy ki milyen arányban fizeti a díjat. Ez az Önök közötti megállapodáson múlik. Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű CSOK ügyintézést is!

  Árverésen vásárolt és kifizetett ház vételárához utólag lehet-e csok-ot igényelni.

  Kedves Réka!
  Már kifizetett vételár esetén a CSOK utólag nem vehető igénybe.

  Tisztelt Hitelnet!
  A közelmúltban vettünk egy telket, amin egy már elkészült kb. 200 m2-es pinceszint van. A terület nem belterület, hanem Lf 5-ös besorolású terület.
  Érdeklődni szeretnék, hogy erre a területre igényelhető-e új ház építésére csok három gyermekünk után?
  Üdvözlettel: Judit

  Kedves Judit!
  A területileg illetékes építési hatóságnál kellene megkérdezni, hogy adott telekre építhető-e lakóingatlan (lakóingatlan építésére vonatkozó engedély kiadható-e vagy ÉTDR bejelentés tehető-e, valamint a felépítmény lakóingatlanként kerül-e feltüntetésre az ingatlan-nyilvántartásban. Ha igen, akkor a finanszírozáshoz igénybe vehető a CSOK is, amennyiben a további CSOK feltételek is fennállnak. Ezekről részletes leírás IDE kattintva olvasható. Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű CSOK ügyintézést is!

  Szia!
  A falusi csokra kell önerő használt lakásra és mennyi önerővel kell rendelkezni?

  Kedves Jolán!
  A falusi CSOK preferált településen használt lakásvásárlással egybekötött korszerűsítésre és/vagy bővítésre vehető igénybe. A szükséges önerő mértékének meghatározásánál fontos információ, hogy hány gyermek után történne a támogatás igénybevétele és mennyi az ingatlan vételára, valamint a várható korszerűsítés és/vagy bővítés bekerülési költsége. Személyre szabott tájékoztatáshoz tehát bővebb információkra lenne szükség. Kérjük, töltse ki online adatlapunkat és Szakértőink ismertetni fogják a lehetőségeket. A falusi CSOK jogosultsági feltételeiről IDE kattintva tájékozódhat. Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű falusi CSOK ügyintézést is!

  Jó napot kívánok
  Használt lakásra szeretnénk majd igénybe venni a csokot egy meglévő és egy vállalt babára, a házunk 12,5M Ft-ért kel majd el. A ház amit venni szeretnénk 10 M Ft és ennek a vásárlására szeretnénk igénybe venni, így maradna pénz a felújításra is. Vagy ez így nem lehetséges? Hogy a vételár egészét nem a vásárlásra költjük?
  Köszönöm.
  Üdvözlettel.
  Tündi

  Kedves Tündi!
  A vásárolandó ház utolsó részletének kifizetéséhez igényelhető a CSOK. Nincsen eladott ingatlan árának továbbforgatására vonatkozó kötelezettség, tehát a leírtak alapján működhet a CSOK igénylés, ha a további jogosultsági feltételek is adottak. Ezekről IDE kattintva olvasható részletes leírás. Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű CSOK ügyintézést is!

  Kedves Hitelnet!
  Ha a csok-ot bővítésre szeretném felvenni, akkor is muszáj, hogy tulajdonjogom keletkezzen a házon? Ha a párom igényelné, aki 33%-ban tulajdonosa az ingatlannak, de a lányomnak csak a nevelő apja, akkor neki nagyobb esélye lenne megkapni?

  Kedves Viki!
  CSOK abban az esetben igényelhető bővítésre, ha Ön is és párja is együttesen legalább 50% tulajdoni hányaddal rendelkezik a bővítendő ingatlanban. A jogosultságnak tehát feltétele, hogy párjának is és Önnek is legyen valamekkora tulajdon része, kettejüknek együtt minimum 50%.
  A bővítésre vonatkozó további CSOK feltételekről IDE kattintva tájékozódhatnak. Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű CSOK ügyintézést is!

  Tisztelt Hölgyem/Uram! Használt családi házat szeretnénk venni egy Bács-Kiskun megyei kis városban. 3.5 millió a vételár. 1.3 milliót kp-ban, a maradék 2.2.milliót a 3 meglévő gyermekre járó csokból szeretnénk fizetni. A két fiam bírósági végzéssel nálam van elhelyezve, illetve a kislányom apukájával együtt élünk (viszont nem egy a lakcímünk, gyerekeké és az enyém ugyanaz, de apáé más.) Egyedül szeretném igényelni a csokot. Van erre lehetőség? A bankban a kiscsaj” azt mondta csak akkor nem kell közösen igényelni, ha van a kislányról is bírósági végzés. Viszont elég bizonytalannak tűnt. Van lehetőség egyedül igényelnem? Jelenleg gyeden vagyok, de megvan a munkahelyem, minden… Továbbiak »

  Kedves Kitti!
  A támogatást akkor tudná Ön egyedül igényelni, ha egyedülálló lenne és nem lenne élettársa. Korábbi élettársi kapcsolatból született gyermek esetén nem feltétel a gyermekelhelyezésről szóló jogerős bírósági határozat. Ez csak akkor szükséges, ha korábbi házasságból született gyermek után történik a CSOK igénylés. Adott esetben elegendő lenne, ha Ön és a gyermek lakcímkártyával igazolhatóan közös lakcímen él.
  A falusi CSOK jogosultsági feltételeiről IDE kattintva tájékozódhat. Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű falusi CSOK ügyintézést is!

  Tisztelt Hölgyem/Uram!
  Használt ingatlan vásárlásához szeretnénk CSOK hitelt igénybe venni. A korábbiakban 2 gyermekem után 1.2M Ft úgynevezett szocpolt és az első közös ingatlanunk vásárlásakor 400.000 Ft áfa visszatérítést vettünk igénybe. Mivel kell most számolnunk?
  Köszönettel.
  Ilona

  Kedves Ilona!
  Ha 2 gyermek után történik most is a CSOK igénylés, akkor a 2 gyermek után használt lakásvásárláshoz igényelhető 1.430.000 Ft-ból le kell vonni a korábban kapott 1.200.000 Ft összegű szocpolt és a különbözet igényelhető. Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű CSOK ügyintézést is!

  Üdvözlet, A következőket szeretném kérdezni: 1) A TB jogosultsági feltételnek csak a CSOK igénylés időpontjában kell fennálnia, vagy a későbbiek során is? 2) Olvastam olyat, hogy a járványügyi veszélyhelyzet időtartama alatt elvesztett állás esetén a megszűnt TB jogviszonnyal kapcsolatosan van némi rugalmasság a CSOK-nál. Mik a pontos szabályok erre? 3) Mindezek, és az alábbi körülmények alapján jogosult vagyok-e CSOK-ra (fél év múlva induló új építkezésre)? A helyzetem: – Élettársamnak (akivel két közös kiskorú gyerekünk van) nincs munkaviszonya. – Én 18 évnyi folyamatos munkaviszony után 2020.09.02-ával elvesztettem az állásomat. – A 2020.10.20 és 2021.01.17. közti 90 napban álláskeresési járadékon voltam. –… Továbbiak »

  Kedves Imre! A TB jogosultsági feltételnek a CSOK kérelem benyújtásának időpontjában kell megfelelni. A későbbiekben a bank ezt már nem vizsgálja. A TB jogviszonyban a veszélyhelyzet ideje alatt, vagy a veszélyhelyzet megszűnését követő 30 napon belül bekövetkező megszakítás esetén, a veszélyhelyzet megszűnését követő 90. napig nem kell figyelembe venni a megszakítás időtartamát, akkor sem, ha az egybefüggően a 30 napot meghaladja. Babaváró hitelnél azonban feltétel, hogy a kölcsönkérelem benyújtását megelőző 180 napos időtartamnak – külföldről hazatérők esetében a 90 napos időtartamnak – a Tbj. 6. § (1) bekezdés a), b) vagy d)–i) pontja szerinti jogviszonyban töltött időnek kell minősülnie. Ebbe… Továbbiak »

  Tiszteletem,
  Ki számít élettársnak? Bejegyzett élettársi kapcsolatra van szükség, vagy elég, hogy van közös gyermekünk és ugyanaz az állandó lakcímünk?

  Kedves Mihály!
  Nem szükséges bejegyzett élettársi kapcsolat. Közös háztartásban élés szükséges. A CSOK kérelemben kell nyilatkozniuk az élettársi kapcsolat fennállásáról, valamint a lakcímkártyán kell egyezőségnek lenni a lakcímben (pl. mindkettejük állandó lakcíme azonos vagy egyikük állandó lakcíme egyezik a másik fél tartózkodási helyével, stb).
  Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű ügyintézést is!

  Jó napot kívánok!
  Érdeklődni szeretnék, hogy nekem az egyik gyermekem 1995-ben született, viszont beteg. Gyodon vagyok vele.
  Így igénybe tudom venni rá a csokot?

  Kedves Szilvia!
  Ha a GYOD végeleges és nem lesz több felülvizsgálat, akkor elfogadható TB jogviszony igazolás helyett.
  Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű CSOK ügyintézést is!

  Mennyi munkaviszony szükséges, ha 3 gyermekem van és használt lakásra szeretném a csok-ot igénybe venni?

  Kedves Asszonyom!
  3 gyermek után használt lakás vásárlásához igényelt CSOK esetén legalább 180 napos TB jogviszony igazolást szükséges benyújtani. A további jogosultsági feltételekről IDE kattintva tájékozódhat. Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű CSOK ügyintézést is!

  Üdvözlöm,
  Katalin vagyok érdeklődni szeretnék. Most fogunk válni a férjemmel. Ő lemond a gyerekek felügyeleti jogáról. Nekem nincs menedékem. 7 kiskorú gyermekünk van. Ha én gyesen vagyok, de még soha nem dolgoztam, így számomra igényelhető lenne-e a csok lakásvásárlásához?
  Válaszát előre is köszönöm.

  Kedves Katalin!
  Önmagában a gyes nem keletkeztet TB jogviszonyt, így arra a CSOK sajnos nem vehető igénybe.

  Külföldi tulajdonostól vásárolnék Falusi CSOK segítségével házat.
  Utalható-e a vételár külföldi bankszámlára, euróban?

  Kedves Zsuzsa!
  A falusi CSOK igénybevételével fizetendő vételár részlet nem utalható külföldi bankszámlára euróban. A bankok forintban, a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló törvényben meghatározott fizetési számlára tudnak utalni.

  Üdvözlöm,
  amennyiben 3 gyermek után szeretném felvenni a CSOK kedvezményes hitelt és a 10 milliós támogatást új építésű ház építésére/vásárlására meg van szabva, hogy a telek mérete mekkora kell, hogy legyen minimálisan? A háznál 3 gyermeknél, ha jól tudom 90 nm kell minimum.
  Köszönettel,
  Anett

  Kedves Anett!
  A telek méretére vonatkozó CSOK előírás nincsen. Az a lényeg, hogy beépíthetőség szempontjából a 90 m2 hasznos alapterületű ház felépíthető legyen rá.
  Az új lakás építésére vonatkozó további CSOK feltételekről IDE kattintva tájékozódhat. Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű CSOK és hitelügyintézést is!

  Számít-e az ingatlan értéke? A bank értékbecslési díjat is felszámol, holott a feltételek között nem találok értékre vonatkozó feltételt.

  Kedves László!
  CSOK igénylésnél az ingatlan értéke abból a szempontból meghatározó, hogy a vételár legfeljebb 20 százalékkal haladhatja meg a hitelintézet által megállapított forgalmi értéket. A forgalmi értéket az értékbecslő állapítja meg az értékbecslés során. Ezen túlmenően az értékbecslő az ingatlanra vonatkozó további, közművekre, helyiségekre vonatkozó előírások teljesülését is ellenőrzi. Mindezekről IDE kattintva olvashat részletes tájékoztatót.

  Köszönöm válaszát, de ez további kérdéseket vet fel. Én családi házat építtetek, számlával. Ez azt jelenti, hogy hiába igazolom számlával az építési költségeket, ha a bank értékbecslője azt mondja, hogy az elkészült ház sokkal kevesebbet ér (netán időközben beüt egy ingatlanválság), akkor nem kapom meg a támogatást? Én csak az 1 gyerek után járó 600 ezer forintot igényelném, hitelt nem veszek fel.
  Illetve a feltételek között nem találok olyat, hogy túl drágán vásárolt vagy épített ingatlan után nem jár a támogatás.
  Ez egy bizonyos bank egyéni feltétele?

  Kedves László! Nem, az alábbi feltétel vásárlás esetére vonatkozik: A lakás vételára legfeljebb 20 százalékkal haladhatja meg a hitelintézet által megállapított forgalmi értéket. Építkezés esetén nincs ilyen előírás, azonban a maximálisan felvehető hitelösszeget ez esetben az ingatlan várható jövőbeni értékéből kiindulva állapítja meg minden bank. Kisebb településen történő építkezés esetén előfordulhat, hogy hiába van egy adott bekerülési költéség, az értékbecslő által megállapított várható jövőbeni érték ennél kisebb is lehet. Ez csak akkor jelenthet problémát, ha az igénylő maximális finanszírozást szeretne. A CSOK jogosultságot ez nem fogja befolyásolni. Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a… Továbbiak »

  3.9K
  0
  Tedd fel kérdésed vagy szól hozzá a témához!x