CSOK feltételek, támogatás igénylés 2021

A Családi Otthonteremtési Kedvezmény ( CSOK ) egy vissza nem térítendő állami támogatás. Amennyiben Ön teljesíti a CSOK szerződésben leírtakat, a támogatást nem kell visszafizetnie. Az alábbi bejegyzésünkben a CSOK feltételeket mutatjuk be részletesen:

CSOK feltételek

Milyen lakáscélok esetén igényelhető a CSOK?

A CSOK Magyarország területén megvalósuló alábbi lakáscélok esetén igényelhető:

 • Új lakás vásárlása
 • Új lakás építése
 • Használt lakás vásárlása
 • Meglévő lakás bővítése

A támogatás vásárlás esetén a vételár kiegyenlítéséhez; építés, bővítés esetén a kérelem benyújtásakor a hitelintézet által elfogadott költségvetésből még fennmaradó bekerülési költségekre igényelhető.

Ki igényelhet CSOK-ot?

 • Magyar állampolgár, és az a személy, akit a magyar állampolgárságról szóló törvény alapján magyar állampolgárnak kell tekinteni,
 • a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozó személy, aki a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodás jogát Magyarország területén gyakorolja,
 • a harmadik országbeli állampolgár, ha a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben foglaltak szerint bevándorolt vagy letelepedett jogállással rendelkezik,
 • a hontalan, ha a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben foglaltak alapján ilyen jogállásúnak ismerték el.

A nem magyar állampolgár támogatott személy részére a CSOK a három hónapot meghaladó tartózkodási jogosultság fennállásának időtartama alatt nyújtható, ha Magyarország területén bejelentett lakóhellyel rendelkezik.

A kedvezményt házastársak, fiatal házaspárok és élettársak együttes igénylőként igényelhetik. A támogatási szerződés megkötése esetén az együttes igénylők mindketten támogatott személlyé válnak. CSOK-ra gyermeket eltartó egyedülálló támogatott személyek is jogosultak lehetnek.

Nem veheti igénybe a kedvezményt az, akit a támogatás igénylését megelőző öt évben az e rendelet vagy az egyéb lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok szerint igénybe vett vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatás vagy ezt megelőlegező kölcsön vonatkozásában a kormányhivatal, a Kincstár vagy az állami adóhatóság végleges határozatával, vagy bíróság jogerősen visszafizetésre kötelezett.

Ki számít gyermeknek CSOK feltételek szempontjából?

Gyermek:

 • a magzat a terhesség betöltött 12. hetét követően,
 • 25 évesnél fiatalabb eltartott gyermek,
 • 25 évesnél idősebb, megváltozott munkaképességű személy.

Mely gyermek után igényelhető a CSOK:

 • vér szerinti gyermek után,
 • örökbe fogadott gyermek után
 • legalább egy éve a támogatott személy gyámsága alatt álló gyermek után (a gyermek szüleinek halála esetén)

CSOK összege

Az alábbi táblázatban összefoglaljuk, mekkora összegű CSOK támogatás igényelhető az egyes lakáscélok esetén.

CSOK összege használt lakás vásárlásra:

CSOK összege használt lakás vásárlás esetén
Gyermekek száma Minimális hasznos alapterület (lakás / lakóház) CSOK összege
1 40 m2 600.000 Ft
2 50 m2 1.430.000 Ft
3 60 m2 2.200.000 Ft
4 vagy több 70 m2 2.750.000 Ft

CSOK összege új lakás vásárlásra / építkezésre:

CSOK összege új építésü lakás vásárlása, építkezés esetén
Gyermekek száma Minimális hasznos alapterület (lakás / lakóház) CSOK összege
1 40/70 m2 600.000 Ft
2 50/80 m2 2.600.000 Ft
3 vagy több 60/90 m2 10.000.000 Ft

CSOK összege tetőtérben kialakító új lakásra

CSOK összege tetőtérben kialakításra kerülő új lakás esetén
Gyermekek száma CSOK összege
1 600.000 Ft
2 2.600.000 Ft
3 vagy több 10.000.000 Ft

CSOK összege bővítésre

CSOK összege ingatlan bővítés esetén
Gyermekek száma Minimális hasznos alapterület CSOK összege
1 40 m2 600.000 Ft
2 50 m2 1.430.000 Ft
3 60 m2 2.200.000 Ft
4 vagy több 70 m2 2.750.000 Ft

Hasznos alapterület: a lakáson belül közvetlenül megközelíthető, következő helyiségek alapterületének – a nettó alapterületnek csak azon része vehető figyelembe, ahol a belmagasság legalább 1,90 m – összege: előszoba, közlekedő, nappali, hálószoba, étkező, konyha, étkezőkonyha, fürdőszoba, WC, kamra, tároló, gardrób, mosókonyha, kazánhelyiség és egyéb fűthető helyiség. A számítás során nem lehet figyelembe venni a gépjárműtároló és a pinceszinti helyiség alapterületét.

Falusi CSOK összege bővítés / korszerűsítés esetén

Csak meghatározott településeken elérhető. További részletekért kattints ide.

Falusi CSOK összege bővítés/korszerűsítés esetén
Gyermekek száma Támogatás összege
1 300.000 Ft
2 1.300.000 Ft
3 vagy több 5.000.000 Ft

Falusi CSOK összege vásárlással egybekötött bővítés, korszerűsítés esetén

Csak meghatározott településeken elérhető. További részletekért kattints ide.

Falusi CSOK összege vásárlással egybekötött bővítés/korszerűsítés esetén
Gyermekek száma Támogatás összege
1 600.000 Ft
2 2.600.000 Ft
3 vagy több 10.000.000 Ft

Támogatott ingatlanra vonatkozó előírások

A kedvezmény az alábbi ingatlanra vehető igénybe:

A lakhatás feltételeinek megfelelő, az ingatlan-nyilvántartásban lakóház vagy lakás megnevezéssel nyilvántartott ingatlan a hozzá tartozó földrészlettel, amely rendelkezik legalább:

 • 12 négyzetmétert meghaladó alapterületű lakószobával és főzőhelyiséggel – ennek hiányában további, legalább 4 négyzetméter alapterületű, a főzést lehetővé tevő, önálló szellőzésű lakótérrel, térbővülettel –, továbbá fürdőhelyiséggel és WC-vel,
 • közműves villamos energia szolgáltatással,
 • egyedi fűtési móddal,
 • közműves szennyvízelvezetéssel, vagy ha nincs a településen (településrészen) közműves szennyvízelvezetés, a szennyvíz tisztítása és elhelyezése egyedi szennyvízkezelő berendezéssel vagy tisztítómezővel ellátott oldómedencés műtárggyal vagy időszakos tárolása egyedi zárt szennyvíztárolóban történik, és
 • közműves ivóvíz-szolgáltatással, vagy ha a településen (településrészen) nincs közműves vízszolgáltatás, a telken ivóvíz minőségű vizet szolgáltató kút van.

A lakásnak – az ingatlan értékbecslési szakvélemény alapján – a lakhatási igények kielégítésére alkalmasnak kell lennie, melyet a hitelintézet a CSOK kérelem elbírálása során helyszíni szemle keretében, szemrevételezéssel vizsgál.

Ha a helyszíni szemle során a hitelintézet megállapítja, hogy a lakás a lakhatási igények kielégítésére nem alkalmas, az igénylő a hitelintézet részére szakvéleménnyel igazolhatja a lakás lakhatási igények kielégítésére való alkalmasságát. A lakhatási igények kielégítésére való alkalmasságot igazoló statikai szakvélemény megléte esetén a lakhatási igények kielégítésére való alkalmatlanságra hivatkozással a hitelintézet nem utasíthatja el a kérelmet.

Tulajdonszerzés a támogatott ingatlanban

A támogatott lakásban kizárólag az igénylő szerezhet tulajdont. Házaspár, illetve élettársak esetén mindkét félnek – bármilyen arányban – az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdonjoggal kell rendelkeznie.

Több lakásból álló osztatlan közös tulajdonú ingatlan esetén a CSOK-kal érintett lakásra vonatkozó használati megállapodással igazolni szükséges az igénylő kizárólagos használati jogát.

Amennyiben a CSOK kérelem benyújtása előtt a kiskorú gyermek – az elhunyt szülő után – már korábban tulajdont szerzett, akkor az újabb lakásban – a gyámhatóság rendelkezésének megfelelő mértékben – a támogatott személy mellett a kiskorú gyermek is szerezhet tulajdont.

A támogatásra való jogosultságot nem érint, ha a kérelem benyújtását követően az igénylő, illetve a támogatási szerződés megkötését követően a támogatott személy elhalálozása esetén, a lakásban annak egyenes ági rokona, házastársa vagy élettársa szerez tulajdont.

Jogosultsági alapfeltételek

A támogatás igényléséhez az alábbi alapvető feltételeknek is teljesülni kell: 

 • Büntetlen előélet
 • Adótartozás-mentesség
 • Megfelelő TB jogviszony

Életvitelszerű bentlakás a támogatott ingatlanban

A támogatott személyeknek és azon gyermekeknek – akikre tekintttel a vissza nem térítendő támogatás folyósításra került – a folyósítást követő 10 évig kell életvitelszerűen a támogatott lakásban lakniuk. A folyósítást követő 90 napon belül be kell mutatni a lakcímet igazoló hatósági igazolványt.

A 10 éves elidegenítési és terhelési tilalom idején a lakásra a támogatott személynek lakásbiztosítással kell rendelkeznie.

A célingatlanra a CSOK szerződés megkötését követő 10 évig terjedő időszakra az állam javára jelzálogjog, valamint annak biztosítására elidegenítési és terhelési tilalom kerül bejegyzésre.

A CSOK-ot biztosító jelzálogjog ranghelyét kizárólag a CSOK-kal érintett lakás építése, bővítése vagy vásárlása érdekében felvett lakáscélú hitelintézeti, illetve lakás-takarékpénztári kölcsönt, valamint az építkezés helyéül szolgáló építési telek megvásárlására felvett hitelintézeti, illetve lakás-takarékpénztári kölcsönt biztosító jelzálogjog előzheti meg.

Bentlakásra vonatkozó kivételek

Nem minősül a bentlakási kötelezettség megszegésének az alábbi eset:

 • a gyermek – a gyermekvédelmi szakellátások körébe tartozó otthont nyújtó ellátás keretében elhelyezett gyermek kivételével – tanulmányai folytatása miatt átmenetileg nem a támogatott személy lakásában lakik,
 • a támogatott személyt vagy a gyermeket, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igényelte, egészségi állapota miatt tartósan egészségügyi intézményben kezelik,
 • ha a támogatott személy és a gyermek, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igényelték, a támogatott személy munkavállalására tekintettel – indokoltan – legfeljebb öt évig a lakás elhelyezkedése szerinti településtől eltérő településen tartózkodik,
 • ha a támogatott személy és a gyermek – foglalkoztatásra irányuló jogviszony következtében – ideértve a sajátos egyházi jogviszonyt is – a foglalkoztatásra irányuló jogviszony jellegéből következően köteles a szolgálati helyén a foglalkoztató által térítésmentesen biztosított szolgálati lakásban lakni a foglalkoztatásra irányuló jogviszony fennállása alatt,
 • a támogatott személy vagy a gyermek, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igényelte, közeli hozzátartozó ápolása miatt ideiglenesen nem a támogatott személy lakásában lakik,
 • a támogatott személy az 1. mellékletben nem szereplő vétség miatt letöltendő szabadságvesztés büntetését tölti,
 • a nagykorú gyermek, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igényelték, elköltözik vagy
 • a kiskorú gyermek, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igényelték, a nagykorúvá válását követően elköltözik.

Támogatott ingatlan, mint vállalkozás székhelye

A CSOK kérelem benyújtásakor az igénylőnek teljes bizonyító erejű magánokiratban nyilatkoznia kell arról, hogy a legalább többségi tulajdonában álló gazdasági társaság – ide nem értve a részvénytársaságot -, illetve az általa folytatott egyéni vállalkozói tevékenység székhelyenként – az állam javára bejegyzett elidegenítési és terhelési tilalom fennállása alatt – a CSOK-kal érintett lakást jelenti be a cégnyilvántartásba, illetve az egyéni vállalkozók nyilvántartásába.

CSOK-hoz szükséges TB jogviszony

A vonatkozó kormányrendelet meghatározza azokat a személyi és egyéb jogosultsági feltételeket, melyek teljesülése elengedhetetlen CSOK igényléséhez. Egyik ilyen követelmény a megfelelő TB jogviszony igazolása.
CSOK-ra az a támogatott személy lehet jogosult, aki megfelelő TB jogviszonyt tud igazolni. Házastársak vagy élettársak igénylése esetén elegendő, ha legalább az egyik fél rendelkezik az előírt társadalombiztosítási jogviszonnyal.

TB Jogviszony igazolása a különböző lakáscélú támogatások igénylésnél
Használt lakás vásárlás, bővítés Új lakás vásárlás és építés "Falusi" CSOK "Babaváró" hitel "Lakásfelújítási" támogatás
Igényléskor legalább az egyik fél biztosított igen igen igen igen igen
Mentesülés TB jogviszony alól (GYOD, ápolási esetén) igen igen igen nem igen
TB jogviszony minimális időtartama 180 nap 180 nap 1 év 3 év 1 év
10 M CSOK: 2 év 10M CSOK: 2 év
Tbj. 6. § igen igen igen igen igen
Tbj. 4. § 11. pontja szerinti kiegészítő tevékenységet folytató személy igen igen igen - igen
Igényléskor Közfoglalkoztatott igen nem Igen max 1 év nem
10 M CSOK: nem
Igényléskor középfokú nappali tanulmány Igen igen nem nem nem
10 M CSOK: nem
Igényléskor felsőfokú nappali tanulmány Igen igen nem nem nem
10 M CSOK: nem 10 M CSOK: Igen
Magyar állampolgár külfödi TB jogviszonya Igen igen igen igen igen
Igényléskor külfödi TB (magyar TB 180 napon belüli vállallásával igen igen igen nem nem
Igényléskor magyar TB nem nem nem igen Igen

Társadalombiztosítási jogviszony – egészségbiztosítási jogviszony

Már az elején fontos tisztázni, hogy a TB jogviszony nem azonos az egészségbiztosítási jogviszonnyal. A társadalombiztosítást keletkeztető jogviszonyok köre szűkebb, mint a kizárólag egészségügyi szolgáltatásra jogosító jogviszonyoké.

A kizárólag egészségügyi szolgáltatásra jogosultak nem biztosítotti jogviszonyban állnak, ezért részükre nem állítható ki olyan igazolás, mely CSOK igénylésének feltétele. Kizárólag egészségügyi szolgáltatásra jogosultak például azok a cseden, gyeden, vagy gyesen lévő személyek, akiknek nem áll fenn munkaviszonyuk a családtámogatások ideje alatt, illetve ide tartoznak a nyugdíjasok is. Azzal, hogy valaki befizeti saját maga után az egészségbiztosítási hozzájárulást, még nem keletkezik TB jogviszonya.

Ki minősül biztosítottnak?

 • Alkalmazottként dolgozó
 • Szövetkezet tevékenységében személyesen közreműködő tag
 • Álláskeresési támogatásban részesülők
 • Nem kiegészítő tevékenységet folytató egyéni és társas vállalkozók
 • Egyházi személyek
 • Mezőgazdasági őstermelő
 • Egyéb, munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személyek
 • Választott tisztségviselők
 • Főállású kisadózók
 • Állami projektértékelők

TB jogviszonyra vonatkozó előírások

Az, hogy CSOK igénylése esetén a TB jogviszony igazolására vonatkozóan milyen feltételeknek kell megfelelni, eltérő attól függően, hogy a támogatást mely lakáscélra (új vagy használt) és hány gyermek után (legfeljebb 2 vagy legalább 3) kívánjuk igénybe venni. 

TB jogviszony időtartama

A támogatások igénylésének alapfeltétele, hogy az igénylő a CSOK kérelem benyújtásakor, valamint az azt megelőző időszakban rendelkezzen TB jogviszonnyal. A jogviszony időtartamára az alábbi előírások vonatkoznak:

 • Használt lakás esetén – gyermekszámtól függetlenül: minimum 180 nap
 • Új lakás esetén – legfeljebb 2 gyermek után igényelt CSOK esetén: minimum 180 nap
 • Új lakás esetén – legalább 3 gyermek után igényelt 10M Ft CSOK esetén: minimum 2 év

Itt érdemes megjegyezni a falusi CSOK-ra, babaváró hitelre vonatkozó előírásokat is:

 • Falusi CSOK esetén: minimum 1 év
 • A 10M Ft összegű falusi CSOK esetén: minimum 2 év
 • Babaváró hitel esetén: minimum 3 év

A folyamatos TB jogviszonyban 30 nap megszakítás megengedett. Ez akár többszöri megszakítás is lehet, lényeg, hogy összesen ne legyen 30 napnál hosszabb kiesés a TB jogviszonyban.

Közfoglalkoztatotti jogviszony figyelembevétele az igénylést megelőző időszakban

Használt lakás esetén a közmunka is beleszámít a TB jogviszonyba, új lakás esetén azonban nem vehető figyelembe.

Itt érdemes megjegyezni falusi CSOK és babaváró hitel vonatkozásában is a közmunka elfogadhatóságát:

 • Falusi CSOK esetén: figyelembe vehető
 • A 10M Ft összegű falusi CSOK esetén: nem vehető figyelembe
 • Babaváró hitel esetén: maximum 1 év vehető figyelembe

Középfokú, felsőfokú nappali tanulmányok figyelembevétele az igénylést megelőző időszakban

Középfokú nevelési-oktatási intézményben vagy felsőoktatási intézményben folytatott tanulmányok az alábbiak szerint vehetők figyelembe:

 • Használt lakás esetén: közép- és felsőfokú tanulmány egyaránt figyelembe vehető
 • Új lakás esetén: közép- és felsőfokú tanulmány egyaránt figyelembe vehető

Falusi CSOK és babaváró hitel tekintetében egyaránt:

 • Középfokú tanulmány nem vehető figyelembe
 • Felsőfokú tanulmány figyelembe vehető 

Külföldi munkavégzés figyelembevétele

A külföldi munkavégzés tekintetében meg kell különböztetni a támogatási kérelem benyújtásakor, valamint a támogatási kérelem benyújtását megelőző időszak igazolásaként elfogadható külföldi TB jogviszonyt.

Kizárólag magyar állampolgár igénylő esetén a benyújtáskor szükséges, a magyar társadalombiztosítási rendszerben megvalósuló jogviszony kiváltható valamely másik állam vagy nemzetközi szerződéssel létrehozott nemzetközi szervezet társadalombiztosítási rendszerének hatálya alatt fennálló biztosítotti jogviszonnyal, ha ezt az igénylő – házastársak, fiatal házaspár vagy élettársak esetén legalább az egyik fél – az illetékes külföldi hatóság vagy a nemzetközi szervezet által kiállított igazolással igazolja, valamint teljes bizonyító erejű magánokiratban vállalja, hogy a támogatási szerződés megkötését követő 180 napon belül a magyar társadalombiztosítási rendszerben biztosítottá válik.

A NAV a CSOK igénylésekor vállalt, e kötelezettség teljesülését valamennyi támogatott személynél hatósági ellenőrzés keretében vizsgálja!

A támogatási kérelem benyújtásakor fennálló külföldi TB – a fenti feltétel vállalása mellett – az alábbi támogatások esetén fogadható el:

 • CSOK használt lakásra
 • CSOK új lakásra
 • Falusi CSOK

A támogatási kérelem benyújtását megelőző időszakban fennálló külföldi TB jogviszony valamennyi támogatás esetében elfogadható:

 • CSOK használt és új lakásra
 • Falusi CSOK
 • Babaváró hitel

TB jogviszonyra vonatkozó speciális feltétel

Új lakásra igényelt 10M Ft-os CSOK és babaváró hitel igénylése esetén

a 2 éves időszak számítása során a családi otthonteremtési kedvezmény igénylését megelőző 180 napos időtartamnak a Tbj. 6. § (1) bekezdés a), b) és d)-i) pontja szerinti jogviszonyban töltött időnek kell minősülnie, melybe a közfoglalkoztatási jogviszonyban töltött idő nem számít bele.

Az Egyesült Királyságból hazatérők TB jogviszonya

A családi otthonteremtési kedvezmény igénylésénél az Egyesült Királyságból hazaköltözők számára méltányossági eljárás lehetősége biztosított a külföldi TB jogviszony igazolása során.

Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága esetében – amennyiben a TB jogviszony igazolás nem megfelelősége vagy hiánya miatt a hitelintézet a támogatás iránti kérelmet elutasítja – az egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal az igénylő külön kérelmére, méltányosság keretében

a) az illetékes külföldi hatóságtól − az egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal bevonásával − nemzetközi jogsegély igénybevételével beszerzett vagy

b) az igénylő által benyújtott igazolásban, valamint a külföldi foglalkoztató által kiállított, foglalkoztatási jogviszonyról szóló igazolásban szereplő

adatok mérlegelése alapján, határozatában megállapíthatja, hogy az előírt jogviszony Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságában fennáll vagy fennállt.

A külföldi foglalkoztató által kiállított igazolás akkor fogadható el, ha

a) azt a külföldi foglalkoztató a támogatás iránti kérelem benyújtását legfeljebb 30 nappal megelőzően, vagy a kérelem benyújtását követően állította ki,

b) olyan foglalkoztatási jogviszonyt igazol, amelyre nézve az igénylő nem nyújtott be igazolást,

c) teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy a kiállítási hely joga szerinti más bizonyító erővel rendelkező okiratba foglalták, és

d) az igénylő annak hiteles magyar nyelvű fordítását is benyújtja a kormányhivatal részére.

Mentesülés TB jogviszony igazolása alól

Új és használt lakásra igényelt CSOK, valamint falusi CSOK igénylése esetén

mentesül a TB jogviszony igazolása alól az igénylő, ha végleges határozat alapján gyermekek otthongondozási díjában vagy ápolási díjban részül.

Ebben az esetben a CSOK összege (és a hozzá kapcsolódó, többgyermekes, családok kamattámogatott kölcsönének kamattámogatási része is) csekély összegű (de minimis) támogatásnak minősül. Ha a támogatásoknak az igénylő részére megállapítható összege – az igénylő nyilatkozata alapján – meghaladná a csekély összegű (de minimis) támogatásokra megállapított összeghatárt, akkor az igénylő legfeljebb ezen összeghatárig jogosult CSOK-ra (és a többgyermekes családok kamattámogatott kölcsönére).

CSOK igényléssel kapcsolatos gyakori kérdések

 • Munkavállalás miatt elköltözhetünk a CSOK-os lakásból?
  Kedves Hitelnet, Valamint kaptam egy jó munkát vidéken. 5 év eltelt a 10 éves CSOK moratóriumból. A következő 5 évben elköltözhetünk legálisan a pesti CSOK ingatlanunkból vidékre? Költözhetünk az egész…További részletek
 • Mennyi CSOK jár 2011. előtt igényelt és visszafizetett megelőlegező kölcsön esetén?
  CSOK igényléssel kapcsolatban szeretném a tájékoztatását kérni: 2005-ben 2 400 000 Ft megelőlegező kölcsönt igényeltünk korábbi házastársammal 2 gyermek vállalására. A gyermekvállalás teljesítésére vonatkozó határidő 2015. december 1. volt. 2006-ban…További részletek
 • Mennyi CSOK-ot kaphatunk a nem közös gyermekek után?
  Tisztelt Hitelnet! 2005-ben új lakás vásárlására 3.8M Ft szocpol lett felhasználva három gyermekre. Később született még egy gyermek. Majd elváltam, egyedül maradtam a 4 gyermekkel. Élettársi kapcsolatban élek, ahol szintén…További részletek
 • A melléképület (garázs, mosókonyha, kamra) alapterülete is figyelembe vehető CSOK igénylésnél?
  Tisztelt Címzett! Az OTP Bank elutasította aláírt szerződés utána Falusi CSOK kérelmünket, mi szerint a fedezetet nyújtó ingatlanunk hitelbiztosítéki értéke nem elegendő, ezért nem adtak hozzájáruló nyilatkozatot a jelzálogjog bejegyzéshez.…További részletek
 • Jogos a CSOK elutasítás, ha a ház közútról közvetlenül nem megközelíthető?
  Üdvözlöm! A bank elutasította a CSOK kérelmüket a pénzügyminisztériumtól kapott állásfoglalás alapján, mely az alábbi: “A lakás megközelíthetősége a lakás használata szempontjából bír jelentőséggel. Ahhoz, hogy az igénylők (később támogatott…További részletek
 • Hány napon belül kell bejelentkezni a CSOK-os lakásba?
  A CSOK-kal vásárolt lakásban a CSOK folyósítását követő 90 napon belül állandó lakóhelyet kell létesíteni. Ezt a hitelintézet felé a lakcímkártya bemutatásával igazolni is szükséges.
 • Ápolási díjra igényelhető a CSOK?
  Nem szükséges TB jogviszony igazolás benyújtása, ha az igénylő végleges határozat alapján ápolási díjban részesül.
 • Egyéni vállalkozás működhet a CSOK-os ingatlanban?
  A CSOK rendelet lehetővé teszi vállalkozás székhelyként történő bejelentését a támogatott ingatlanba. Ez azonban nem vonatkozik a telephelyre, amely alapvetően gazdasági tevékenység helyszíne. Gazdasági tevékenység nem végezhető a CSOK-os ingatlanban.
 • Illetékmentes a lakásvásárlás, ha csak 1 gyermek után igénylünk CSOK-ot?
  2021. január elsejétől megkötött adásvételi szerződések esetén a lakásvásárlás abban az esetben is illetékmentes, ha a támogatott személyek 1 gyermek után igénylik a CSOK-ot.
 • Egyedülállóként is igényelhető a CSOK 1 gyermekre?
  Egyedülálló személyek is jogosultak lehetnek CSOK-ra, ha megfelelnek a jogosultsági feltételeknek. A használt lakásvásárlásra vonatkozó CSOK feltételekről részletes leírás IDE kattintva olvasható. A CSOK igényléshez szükséges dokumentumokról IDE kattintva tájékozódhat.…További részletek
 • Feliratkozás az új kérdésekre/válaszokra
  Visszajelzés
  4.2K hozzászólás
  Inline Feedbacks
  Minden hozzászólás megtekintése

  Jó napot kívánok!
  Szeretném igényelni a CSOK-ot lakásfelújításra. 3 gyermekem van. Én rokkant nyugdíjjal, feleségem gyermeknevelési támogatással rendelkezik. Nem adták ki részünkre a TB igazolást. Azzal indokolták, hogy mindketten csak egészségügyi ellátásra vagyunk jogosultak.
  Ebben az esetben milyen lehetőségeink vannak CSOK terén?

  Aki 1 éves közmunkás, az mire jogosult, miként tud támogatást igénybe venni 4 gyerekre?

  Tisztelt Hitelnet,
  Saját tulajdonú házam alapterületét bővítenénk. Ezzel egyidejűleg beépítenének a bővített rész feletti tetőterét is. A ház így plusz kb. 80 m2 hasznos lakórésszel bővülne összesen.
  2 gyerek után én melyik összeget igényelhetem? 2,6M vagy 1,43M?
  Köszönöm.

  Kedves Szakértő!
  Érdeklődni szeretnék, hogy mennyiben érinti a babaváró hitel, és a vissza nem térítendő (600 e Ft) állami támogatás felvételét, hogy az általunk megvásárolni kívánt ház cégtulajdonban lévő használt ingatlan?
  Válaszát előre is köszönöm!

  Tisztelt Hitelnet!
  Falusi csokra szeretnék házat vásárolni. Az lenne a kérdésem, hogy szükséges-e ügyvéddel íratni az adásvételi szerződést, illetve ha az eladó ragaszkodik a saját ügyvédjéhez, akkor nekem kell-e fizetni az ügyvéd díját?

  Árverésen vásárolt és kifizetett ház vételárához utólag lehet-e csok-ot igényelni.

  Tisztelt Hitelnet!
  A közelmúltban vettünk egy telket, amin egy már elkészült kb. 200 m2-es pinceszint van. A terület nem belterület, hanem Lf 5-ös besorolású terület.
  Érdeklődni szeretnék, hogy erre a területre igényelhető-e új ház építésére csok három gyermekünk után?
  Üdvözlettel: Judit

  Szia!
  A falusi csokra kell önerő használt lakásra és mennyi önerővel kell rendelkezni?

  Jó napot kívánok
  Használt lakásra szeretnénk majd igénybe venni a csokot egy meglévő és egy vállalt babára, a házunk 12,5M Ft-ért kel majd el. A ház amit venni szeretnénk 10 M Ft és ennek a vásárlására szeretnénk igénybe venni, így maradna pénz a felújításra is. Vagy ez így nem lehetséges? Hogy a vételár egészét nem a vásárlásra költjük?
  Köszönöm.
  Üdvözlettel.
  Tündi

  Kedves Hitelnet!
  Ha a csok-ot bővítésre szeretném felvenni, akkor is muszáj, hogy tulajdonjogom keletkezzen a házon? Ha a párom igényelné, aki 33%-ban tulajdonosa az ingatlannak, de a lányomnak csak a nevelő apja, akkor neki nagyobb esélye lenne megkapni?

  Tisztelt Hölgyem/Uram!
  Használt családi házat szeretnénk venni egy Bács-Kiskun megyei kis városban. 3.5 millió a vételár. 1.3 milliót kp-ban, a maradék 2.2.milliót a 3 meglévő gyermekre járó csokból szeretnénk fizetni. A két fiam bírósági végzéssel nálam van elhelyezve, illetve a kislányom apukájával együtt élünk (viszont nem egy a lakcímünk, gyerekeké és az enyém ugyanaz, de apáé más.)
  Egyedül szeretném igényelni a csokot. Van erre lehetőség? A bankban a kiscsaj” azt mondta csak akkor nem kell közösen igényelni, ha van a kislányról is bírósági végzés. Viszont elég bizonytalannak tűnt. Van lehetőség egyedül igényelnem? Jelenleg gyeden vagyok, de megvan a munkahelyem, minden egyéb feltételnek eleget teszek. Nincs esetleg olyan lehetőség, hogy a kislányom apukája nyilatkozik, hogy nem szeretné igénybe venni a kislány után igénybe vehető csokot és hozzájárul, hogy én igényeljem?
  Köszönöm előre is a választ.

  Tisztelt Hölgyem/Uram!
  Használt ingatlan vásárlásához szeretnénk CSOK hitelt igénybe venni. A korábbiakban 2 gyermekem után 1.2M Ft úgynevezett szocpolt és az első közös ingatlanunk vásárlásakor 400.000 Ft áfa visszatérítést vettünk igénybe. Mivel kell most számolnunk?
  Köszönettel.
  Ilona

  Üdvözlet,
  A következőket szeretném kérdezni:
  1) A TB jogosultsági feltételnek csak a CSOK igénylés időpontjában kell fennálnia, vagy a későbbiek során is?
  2) Olvastam olyat, hogy a járványügyi veszélyhelyzet időtartama alatt elvesztett állás esetén a megszűnt TB jogviszonnyal kapcsolatosan van némi rugalmasság a CSOK-nál. Mik a pontos szabályok erre?
  3) Mindezek, és az alábbi körülmények alapján jogosult vagyok-e CSOK-ra (fél év múlva induló új építkezésre)?
  A helyzetem:
  – Élettársamnak (akivel két közös kiskorú gyerekünk van) nincs munkaviszonya.
  – Én 18 évnyi folyamatos munkaviszony után 2020.09.02-ával elvesztettem az állásomat.
  – A 2020.10.20 és 2021.01.17. közti 90 napban álláskeresési járadékon voltam.
  – Munkaviszonyom továbbra sincsen, és tartok tőle, hogy az elkövetkező hónapok során sem lesz még.
  – Az egészségbiztosítási járulékot saját magamnak fizetem (kivéve ugye az álláskeresési járadék időszakát).
  Köszönettel,
  Imre

  Tiszteletem,
  Ki számít élettársnak? Bejegyzett élettársi kapcsolatra van szükség, vagy elég, hogy van közös gyermekünk és ugyanaz az állandó lakcímünk?

  Jó napot kívánok!
  Érdeklődni szeretnék, hogy nekem az egyik gyermekem 1995-ben született, viszont beteg. Gyodon vagyok vele.
  Így igénybe tudom venni rá a csokot?

  Mennyi munkaviszony szükséges, ha 3 gyermekem van és használt lakásra szeretném a csok-ot igénybe venni?

  Üdvözlöm,
  Katalin vagyok érdeklődni szeretnék. Most fogunk válni a férjemmel. Ő lemond a gyerekek felügyeleti jogáról. Nekem nincs menedékem. 7 kiskorú gyermekünk van. Ha én gyesen vagyok, de még soha nem dolgoztam, így számomra igényelhető lenne-e a csok lakásvásárlásához?
  Válaszát előre is köszönöm.

  Külföldi tulajdonostól vásárolnék Falusi CSOK segítségével házat.
  Utalható-e a vételár külföldi bankszámlára, euróban?

  Üdvözlöm,
  amennyiben 3 gyermek után szeretném felvenni a CSOK kedvezményes hitelt és a 10 milliós támogatást új építésű ház építésére/vásárlására meg van szabva, hogy a telek mérete mekkora kell, hogy legyen minimálisan? A háznál 3 gyermeknél, ha jól tudom 90 nm kell minimum.
  Köszönettel,
  Anett

  Számít-e az ingatlan értéke? A bank értékbecslési díjat is felszámol, holott a feltételek között nem találok értékre vonatkozó feltételt.

  Tisztel Hitelnet!
  2006-ban adóstársként mentem el egy személyi hitelhez. A hitelfelvevő nem fizette és 2017-ben feltettek a KHR listára, mint adóstárs és úgy lett lezárva, hogy veszteséggel lezárva.
  Időközben a Bank egybeolvadt egy másik hitelintézettel. Én írtam egy levelet, hogy vegyenek le a KHR listából és azt a választ kaptam, hogy nem ők tettek fel. Akkor ilyen esetben kihez forduljak?
  Nekem hitelem nincs, dolgozom, minden feltételnek megfelelnék, hogy hitelt tudjak felvenni. Csakhogy emiatt nem adnak hitelt.
  Tehát a kérdésem az lenne, hogy akkor kihez forduljak, mert egyik bank mutogat a másikra.
  Válaszát előre is köszönöm.
  Sz-né

  Tisztelt Hitelnet.
  Meglévő 80 m2 alapterületű ingatlanunkat szeretnénk bővíteni 18 m2-el, melyben lenne egy 10 m2-es lakószoba, egy előtér és egy WC.
  Szeretnénk a CSOK-ot 2 gyermek után felhasználni.
  Kérdésem az lenne, hogy erre fel tudom-e használni és ha igen, akkor milyen feltételeknek kell megfelelni? Milyen tervdokumentációt kell leadni, szükséges-e vállalkozóval elkészíttetni? Mi családilag valósítanánk meg a bővítést.
  Köszönettel.
  István

  Ha van egy telkem, ami belterület, de kivett telek és épület néven van nyilvántartva és ide szeretnék építeni, akkor igénybe tudom venni a Csok-ot? Vagy ez esetben bár építkezés szemszögéből nem kötelező, de mindenképp át kell minősíttetnem építési telekké először?

  Köszönöm és a 10 millióra hogy vagyok jogosult? Az hogy működik?

  Üdvözlöm!
  Olyan kérdésem lenne, hogy szeretném igénybe venni a csokot. Van egy 5 hónapos pici, a másik majd érkezik és betöltöttem a 12. hetet és szeretnék használt lakást vásárolni.
  Mi a teendő? Csak a fele pénzből lehet lakást vásárolni, a másik feléből újítani kell? Azért kérdem, mert erre Békés megyébe azon belül Körösladányba a használt lakások 2.5 milliótól kezdődnek.

  Tisztelt Hitelnet!
  Az a kérdésem, ha a CSOK-ot igénybe vesszük egy előrevállalt gyermekre (600 ezer Ft), és négy éven belül meg is születik, viszont elköltöznénk a CSOK igénylésétől számított 5 éven belül, akkor vissza kell-e fizetnünk a 600 ezer forintot, vagy a vagyonszerzési illetéket?

  Kedves Hitelnet!
  Az lenne a kérdésem, amennyiben többgenerációs családi házat szeretnénk létrehozni a tetőtér beépítésével, önálló bejárattal, és külön helyrajzi számmal, igényelhető-e csok, ha az egyik szülő már meghalt, és az alsó, régi szint özvegyi joggal terhelt?
  Köszönöm szépen a választ, üdvözlettel:
  Attila

  Tisztelt Hitelnet!
  Az lenne a kérdésem, hogyha mi eladnánk a házunkat, aminél 2 gyerek utáni CSOK-ot 1.430.000 Ft-ot vettünk igénybe 2016-tól, mennyi büntető kamattal kell számolnunk mondjuk a mai napig?
  Válaszát előre is köszönöm.
  Tímea

  A gyerekek állandó lakcíme volt házastárshoz van állandóra bejelentve, mivel 6 éve külön élnek. A gyerekek albérletben laknak az új élettárssal, akivel nem tudtak oda állandóra bejelentkezni. Van egy ötödik évében levő közös kisfiuk. Az édesanyának öt gyereke volt, kettő már nagykorú és három kiskorú. A szocpolt se vették igénybe, gyakorlatilag 5 gyereket nevelt, nevel, és se szoc bérlakást, se semmilyen lakhatási kedvezmény. Havi 120.000 albérletet fizetnek évek óta. Az anyuka a kisfiú 1 éves kora óta dolgozik, és semmilyen támogatási formába nem férnek be. Most találtak egy házat vidéken, amire ötmillió kölcsönt kaptak, de a víz ugyan bent van, 70-ben épült ház, de a fűtése nincs megoldva. A bank szerint amiből ezt megoldhatnák nem vonatkozik a korszerűsítési támogatás sem, mert nem kaphatnak több kölcsönt. De a gyerekekre megszűnt a szocpol, amit nem vehetnek fel, és nem jár a falusi csok se, mert nem egy lakcímen vannak. Körbejárós cica fogta egér, nem értem.

  Helló!
  A konyhát szeretnék felújítani. Erre lehet használni a csokot? És ha igen, akkor bármely banknál lehet igényelni?

  Kérdése van?

  Kattintson ide és tegye fel

  Szakértőink eddig 45970 kérdésre válaszoltak.

  Iratkozz fel hírlevelünkre!

  4.2K
  0
  Tedd fel kérdésed vagy szól hozzá a témához!x