CSOK feltételek, támogatás igénylés 2021

A Családi Otthonteremtési Kedvezmény ( CSOK ) egy vissza nem térítendő állami támogatás. Amennyiben Ön teljesíti a CSOK szerződésben leírtakat, a támogatást nem kell visszafizetnie.

CSOK

Milyen lakáscélok esetén igényelhető a CSOK?

A CSOK Magyarország területén megvalósuló alábbi lakáscélok esetén igényelhető:

 • Új lakás vásárlása
 • Új lakás építése
 • Használt lakás vásárlása
 • Meglévő lakás bővítése

A támogatás vásárlás esetén a vételár kiegyenlítéséhez; építés, bővítés esetén a kérelem benyújtásakor a hitelintézet által elfogadott költségvetésből még fennmaradó bekerülési költségekre igényelhető.

Ki igényelhet CSOK-ot?

 • Magyar állampolgár, és az a személy, akit a magyar állampolgárságról szóló törvény alapján magyar állampolgárnak kell tekinteni,
 • a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozó személy, aki a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodás jogát Magyarország területén gyakorolja,
 • a harmadik országbeli állampolgár, ha a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben foglaltak szerint bevándorolt vagy letelepedett jogállással rendelkezik,
 • a hontalan, ha a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben foglaltak alapján ilyen jogállásúnak ismerték el.

A nem magyar állampolgár támogatott személy részére a CSOK a három hónapot meghaladó tartózkodási jogosultság fennállásának időtartama alatt nyújtható, ha Magyarország területén bejelentett lakóhellyel rendelkezik.

A kedvezményt házastársak, fiatal házaspárok és élettársak együttes igénylőként igényelhetik. A támogatási szerződés megkötése esetén az együttes igénylők mindketten támogatott személlyé válnak. CSOK-ra gyermeket eltartó egyedülálló támogatott személyek is jogosultak lehetnek.

Nem veheti igénybe a kedvezményt az, akit a támogatás igénylését megelőző öt évben az e rendelet vagy az egyéb lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok szerint igénybe vett vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatás vagy ezt megelőlegező kölcsön vonatkozásában a kormányhivatal, a Kincstár vagy az állami adóhatóság végleges határozatával, vagy bíróság jogerősen visszafizetésre kötelezett.

Ki számít gyermeknek CSOK szempontjából?

Gyermek:

 • a magzat a terhesség betöltött 12. hetét követően,
 • 25 évesnél fiatalabb eltartott gyermek,
 • 25 évesnél idősebb, megváltozott munkaképességű személy.

Mely gyermek után igényelhető a CSOK:

 • vér szerinti gyermek után,
 • örökbe fogadott gyermek után
 • legalább egy éve a támogatott személy gyámsága alatt álló gyermek után (a gyermek szüleinek halála esetén)

CSOK összege

Az alábbi táblázatban összefoglaljuk, mekkora összegű CSOK támogatás igényelhető az egyes lakáscélok esetén.

CSOK összege használt lakás vásárlásra:

CSOK összege használt lakás vásárlás esetén
Gyermekek száma Minimális hasznos alapterület (lakás / lakóház) CSOK összege
1 40 m2 600.000 Ft
2 50 m2 1.430.000 Ft
3 60 m2 2.200.000 Ft
4 vagy több 70 m2 2.750.000 Ft

CSOK összege új lakás vásárlásra / építkezésre:

CSOK összege új építésü lakás vásárlása, építkezés esetén
Gyermekek száma Minimális hasznos alapterület (lakás / lakóház) CSOK összege
1 40/70 m2 600.000 Ft
2 50/80 m2 2.600.000 Ft
3 vagy több 60/90 m2 10.000.000 Ft

CSOK összege tetőtérben kialakító új lakásra

CSOK összege tetőtérben kialakításra kerülő új lakás esetén
Gyermekek száma CSOK összege
1 600.000 Ft
2 2.600.000 Ft
3 vagy több 10.000.000 Ft

CSOK összege bővítésre

CSOK összege ingatlan bővítés esetén
Gyermekek száma Minimális hasznos alapterület CSOK összege
1 40 m2 600.000 Ft
2 50 m2 1.430.000 Ft
3 60 m2 2.200.000 Ft
4 vagy több 70 m2 2.750.000 Ft

Hasznos alapterület: a lakáson belül közvetlenül megközelíthető, következő helyiségek alapterületének – a nettó alapterületnek csak azon része vehető figyelembe, ahol a belmagasság legalább 1,90 m – összege: előszoba, közlekedő, nappali, hálószoba, étkező, konyha, étkezőkonyha, fürdőszoba, WC, kamra, tároló, gardrób, mosókonyha, kazánhelyiség és egyéb fűthető helyiség. A számítás során nem lehet figyelembe venni a gépjárműtároló és a pinceszinti helyiség alapterületét.

Falusi CSOK összege bővítés / korszerűsítés esetén

Csak meghatározott településeken elérhető. További részletekért kattints ide.

Falusi CSOK összege bővítés/korszerűsítés esetén
Gyermekek száma Támogatás összege
1 300.000 Ft
2 1.300.000 Ft
3 vagy több 5.000.000 Ft

Falusi CSOK összege vásárlással egybekötött bővítés, korszerűsítés esetén

Csak meghatározott településeken elérhető. További részletekért kattints ide.

Falusi CSOK összege vásárlással egybekötött bővítés/korszerűsítés esetén
Gyermekek száma Támogatás összege
1 600.000 Ft
2 2.600.000 Ft
3 vagy több 10.000.000 Ft

Támogatott ingatlanra vonatkozó előírások

A kedvezmény az alábbi ingatlanra vehető igénybe:

A lakhatás feltételeinek megfelelő, az ingatlan-nyilvántartásban lakóház vagy lakás megnevezéssel nyilvántartott ingatlan a hozzá tartozó földrészlettel, amely rendelkezik legalább:

 • 12 négyzetmétert meghaladó alapterületű lakószobával és főzőhelyiséggel – ennek hiányában további, legalább 4 négyzetméter alapterületű, a főzést lehetővé tevő, önálló szellőzésű lakótérrel, térbővülettel –, továbbá fürdőhelyiséggel és WC-vel,
 • közműves villamos energia szolgáltatással,
 • egyedi fűtési móddal,
 • közműves szennyvízelvezetéssel, vagy ha nincs a településen (településrészen) közműves szennyvízelvezetés, a szennyvíz tisztítása és elhelyezése egyedi szennyvízkezelő berendezéssel vagy tisztítómezővel ellátott oldómedencés műtárggyal vagy időszakos tárolása egyedi zárt szennyvíztárolóban történik, és
 • közműves ivóvíz-szolgáltatással, vagy ha a településen (településrészen) nincs közműves vízszolgáltatás, a telken ivóvíz minőségű vizet szolgáltató kút van.

A lakásnak – az ingatlan értékbecslési szakvélemény alapján – a lakhatási igények kielégítésére alkalmasnak kell lennie, melyet a hitelintézet a CSOK kérelem elbírálása során helyszíni szemle keretében, szemrevételezéssel vizsgál.

Ha a helyszíni szemle során a hitelintézet megállapítja, hogy a lakás a lakhatási igények kielégítésére nem alkalmas, az igénylő a hitelintézet részére szakvéleménnyel igazolhatja a lakás lakhatási igények kielégítésére való alkalmasságát. A lakhatási igények kielégítésére való alkalmasságot igazoló statikai szakvélemény megléte esetén a lakhatási igények kielégítésére való alkalmatlanságra hivatkozással a hitelintézet nem utasíthatja el a kérelmet.

Tulajdonszerzés a támogatott ingatlanban

A támogatott lakásban kizárólag az igénylő szerezhet tulajdont. Házaspár, illetve élettársak esetén mindkét félnek – bármilyen arányban – az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdonjoggal kell rendelkeznie.

Több lakásból álló osztatlan közös tulajdonú ingatlan esetén a CSOK-kal érintett lakásra vonatkozó használati megállapodással igazolni szükséges az igénylő kizárólagos használati jogát.

Amennyiben a CSOK kérelem benyújtása előtt a kiskorú gyermek – az elhunyt szülő után – már korábban tulajdont szerzett, akkor az újabb lakásban – a gyámhatóság rendelkezésének megfelelő mértékben – a támogatott személy mellett a kiskorú gyermek is szerezhet tulajdont.

A támogatásra való jogosultságot nem érint, ha a kérelem benyújtását követően az igénylő, illetve a támogatási szerződés megkötését követően a támogatott személy elhalálozása esetén, a lakásban annak egyenes ági rokona, házastársa vagy élettársa szerez tulajdont.

Jogosultsági alapfeltételek

A támogatás igényléséhez az alábbi alapvető feltételeknek is teljesülni kell: 

 • Büntetlen előélet
 • Adótartozás-mentesség
 • Megfelelő TB jogviszony

Életvitelszerű bentlakás a támogatott ingatlanban

A támogatott személyeknek és azon gyermekeknek – akikre tekintttel a vissza nem térítendő támogatás folyósításra került – a folyósítást követő 10 évig kell életvitelszerűen a támogatott lakásban lakniuk. A folyósítást követő 90 napon belül be kell mutatni a lakcímet igazoló hatósági igazolványt.

A 10 éves elidegenítési és terhelési tilalom idején a lakásra a támogatott személynek lakásbiztosítással kell rendelkeznie.

A célingatlanra a CSOK szerződés megkötését követő 10 évig terjedő időszakra az állam javára jelzálogjog, valamint annak biztosítására elidegenítési és terhelési tilalom kerül bejegyzésre.

A CSOK-ot biztosító jelzálogjog ranghelyét kizárólag a CSOK-kal érintett lakás építése, bővítése vagy vásárlása érdekében felvett lakáscélú hitelintézeti, illetve lakás-takarékpénztári kölcsönt, valamint az építkezés helyéül szolgáló építési telek megvásárlására felvett hitelintézeti, illetve lakás-takarékpénztári kölcsönt biztosító jelzálogjog előzheti meg.

Bentlakásra vonatkozó kivételek

Nem minősül a bentlakási kötelezettség megszegésének az alábbi eset:

 • a gyermek – a gyermekvédelmi szakellátások körébe tartozó otthont nyújtó ellátás keretében elhelyezett gyermek kivételével – tanulmányai folytatása miatt átmenetileg nem a támogatott személy lakásában lakik,
 • a támogatott személyt vagy a gyermeket, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igényelte, egészségi állapota miatt tartósan egészségügyi intézményben kezelik,
 • ha a támogatott személy és a gyermek, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igényelték, a támogatott személy munkavállalására tekintettel – indokoltan – legfeljebb öt évig a lakás elhelyezkedése szerinti településtől eltérő településen tartózkodik,
 • ha a támogatott személy és a gyermek – foglalkoztatásra irányuló jogviszony következtében – ideértve a sajátos egyházi jogviszonyt is – a foglalkoztatásra irányuló jogviszony jellegéből következően köteles a szolgálati helyén a foglalkoztató által térítésmentesen biztosított szolgálati lakásban lakni a foglalkoztatásra irányuló jogviszony fennállása alatt,
 • a támogatott személy vagy a gyermek, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igényelte, közeli hozzátartozó ápolása miatt ideiglenesen nem a támogatott személy lakásában lakik,
 • a támogatott személy az 1. mellékletben nem szereplő vétség miatt letöltendő szabadságvesztés büntetését tölti,
 • a nagykorú gyermek, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igényelték, elköltözik vagy
 • a kiskorú gyermek, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igényelték, a nagykorúvá válását követően elköltözik.

Támogatott ingatlan, mint vállalkozás székhelye

A CSOK kérelem benyújtásakor az igénylőnek teljes bizonyító erejű magánokiratban nyilatkoznia kell arról, hogy a legalább többségi tulajdonában álló gazdasági társaság – ide nem értve a részvénytársaságot -, illetve az általa folytatott egyéni vállalkozói tevékenység székhelyenként – az állam javára bejegyzett elidegenítési és terhelési tilalom fennállása alatt – a CSOK-kal érintett lakást jelenti be a cégnyilvántartásba, illetve az egyéni vállalkozók nyilvántartásába.

CSOK-hoz szükséges TB jogviszony

A vonatkozó kormányrendelet meghatározza azokat a személyi és egyéb jogosultsági feltételeket, melyek teljesülése elengedhetetlen CSOK igényléséhez. Egyik ilyen követelmény a megfelelő TB jogviszony igazolása.
CSOK-ra az a támogatott személy lehet jogosult, aki megfelelő TB jogviszonyt tud igazolni. Házastársak vagy élettársak igénylése esetén elegendő, ha legalább az egyik fél rendelkezik az előírt társadalombiztosítási jogviszonnyal.

TB Jogviszony igazolása a különböző lakáscélú támogatások igénylésnél
Használt lakás vásárlás, bővítés Új lakás vásárlás és építés "Falusi" CSOK "Babaváró" hitel "Lakásfelújítási" támogatás
Igényléskor legalább az egyik fél biztosított igen igen igen igen igen
Mentesülés TB jogviszony alól (GYOD, ápolási esetén) igen igen igen nem igen
TB jogviszony minimális időtartama 180 nap 180 nap 1 év 3 év 1 év
10 M CSOK: 2 év 10M CSOK: 2 év
Tbj. 6. § igen igen igen igen igen
Tbj. 4. § 11. pontja szerinti kiegészítő tevékenységet folytató személy igen igen igen - igen
Igényléskor Közfoglalkoztatott igen nem Igen max 1 év nem
10 M CSOK: nem
Igényléskor középfokú nappali tanulmány Igen igen nem nem nem
10 M CSOK: nem
Igényléskor felsőfokú nappali tanulmány Igen igen nem nem nem
10 M CSOK: nem 10 M CSOK: Igen
Magyar állampolgár külfödi TB jogviszonya Igen igen igen igen igen
Igényléskor külfödi TB (magyar TB 180 napon belüli vállallásával igen igen igen nem nem
Igényléskor magyar TB nem nem nem igen Igen

Társadalombiztosítási jogviszony – egészségbiztosítási jogviszony

Már az elején fontos tisztázni, hogy a TB jogviszony nem azonos az egészségbiztosítási jogviszonnyal. A társadalombiztosítást keletkeztető jogviszonyok köre szűkebb, mint a kizárólag egészségügyi szolgáltatásra jogosító jogviszonyoké.

A kizárólag egészségügyi szolgáltatásra jogosultak nem biztosítotti jogviszonyban állnak, ezért részükre nem állítható ki olyan igazolás, mely CSOK igénylésének feltétele. Kizárólag egészségügyi szolgáltatásra jogosultak például azok a cseden, gyeden, vagy gyesen lévő személyek, akiknek nem áll fenn munkaviszonyuk a családtámogatások ideje alatt, illetve ide tartoznak a nyugdíjasok is. Azzal, hogy valaki befizeti saját maga után az egészségbiztosítási hozzájárulást, még nem keletkezik TB jogviszonya.

Ki minősül biztosítottnak?

 • Alkalmazottként dolgozó
 • Szövetkezet tevékenységében személyesen közreműködő tag
 • Álláskeresési támogatásban részesülők
 • Nem kiegészítő tevékenységet folytató egyéni és társas vállalkozók
 • Egyházi személyek
 • Mezőgazdasági őstermelő
 • Egyéb, munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személyek
 • Választott tisztségviselők
 • Főállású kisadózók
 • Állami projektértékelők

TB jogviszonyra vonatkozó előírások

Az, hogy CSOK igénylése esetén a TB jogviszony igazolására vonatkozóan milyen feltételeknek kell megfelelni, eltérő attól függően, hogy a támogatást mely lakáscélra (új vagy használt) és hány gyermek után (legfeljebb 2 vagy legalább 3) kívánjuk igénybe venni. 

TB jogviszony időtartama

A támogatások igénylésének alapfeltétele, hogy az igénylő a CSOK kérelem benyújtásakor, valamint az azt megelőző időszakban rendelkezzen TB jogviszonnyal. A jogviszony időtartamára az alábbi előírások vonatkoznak:

 • Használt lakás esetén – gyermekszámtól függetlenül: minimum 180 nap
 • Új lakás esetén – legfeljebb 2 gyermek után igényelt CSOK esetén: minimum 180 nap
 • Új lakás esetén – legalább 3 gyermek után igényelt 10M Ft CSOK esetén: minimum 2 év

Itt érdemes megjegyezni a falusi CSOK-ra, babaváró hitelre vonatkozó előírásokat is:

 • Falusi CSOK esetén: minimum 1 év
 • A 10M Ft összegű falusi CSOK esetén: minimum 2 év
 • Babaváró hitel esetén: minimum 3 év

A folyamatos TB jogviszonyban 30 nap megszakítás megengedett. Ez akár többszöri megszakítás is lehet, lényeg, hogy összesen ne legyen 30 napnál hosszabb kiesés a TB jogviszonyban.

Közfoglalkoztatotti jogviszony figyelembevétele az igénylést megelőző időszakban

Használt lakás esetén a közmunka is beleszámít a TB jogviszonyba, új lakás esetén azonban nem vehető figyelembe.

Itt érdemes megjegyezni falusi CSOK és babaváró hitel vonatkozásában is a közmunka elfogadhatóságát:

 • Falusi CSOK esetén: figyelembe vehető
 • A 10M Ft összegű falusi CSOK esetén: nem vehető figyelembe
 • Babaváró hitel esetén: maximum 1 év vehető figyelembe

Középfokú, felsőfokú nappali tanulmányok figyelembevétele az igénylést megelőző időszakban

Középfokú nevelési-oktatási intézményben vagy felsőoktatási intézményben folytatott tanulmányok az alábbiak szerint vehetők figyelembe:

 • Használt lakás esetén: közép- és felsőfokú tanulmány egyaránt figyelembe vehető
 • Új lakás esetén: közép- és felsőfokú tanulmány egyaránt figyelembe vehető

Falusi CSOK és babaváró hitel tekintetében egyaránt:

 • Középfokú tanulmány nem vehető figyelembe
 • Felsőfokú tanulmány figyelembe vehető 

Külföldi munkavégzés figyelembevétele

A külföldi munkavégzés tekintetében meg kell különböztetni a támogatási kérelem benyújtásakor, valamint a támogatási kérelem benyújtását megelőző időszak igazolásaként elfogadható külföldi TB jogviszonyt.

Kizárólag magyar állampolgár igénylő esetén a benyújtáskor szükséges, a magyar társadalombiztosítási rendszerben megvalósuló jogviszony kiváltható valamely másik állam vagy nemzetközi szerződéssel létrehozott nemzetközi szervezet társadalombiztosítási rendszerének hatálya alatt fennálló biztosítotti jogviszonnyal, ha ezt az igénylő – házastársak, fiatal házaspár vagy élettársak esetén legalább az egyik fél – az illetékes külföldi hatóság vagy a nemzetközi szervezet által kiállított igazolással igazolja, valamint teljes bizonyító erejű magánokiratban vállalja, hogy a támogatási szerződés megkötését követő 180 napon belül a magyar társadalombiztosítási rendszerben biztosítottá válik.

A NAV a CSOK igénylésekor vállalt, e kötelezettség teljesülését valamennyi támogatott személynél hatósági ellenőrzés keretében vizsgálja!

A támogatási kérelem benyújtásakor fennálló külföldi TB – a fenti feltétel vállalása mellett – az alábbi támogatások esetén fogadható el:

 • CSOK használt lakásra
 • CSOK új lakásra
 • Falusi CSOK

A támogatási kérelem benyújtását megelőző időszakban fennálló külföldi TB jogviszony valamennyi támogatás esetében elfogadható:

 • CSOK használt és új lakásra
 • Falusi CSOK
 • Babaváró hitel

TB jogviszonyra vonatkozó speciális feltétel

Új lakásra igényelt 10M Ft-os CSOK és babaváró hitel igénylése esetén

a 2 éves időszak számítása során a családi otthonteremtési kedvezmény igénylését megelőző 180 napos időtartamnak a Tbj. 6. § (1) bekezdés a), b) és d)-i) pontja szerinti jogviszonyban töltött időnek kell minősülnie, melybe a közfoglalkoztatási jogviszonyban töltött idő nem számít bele.

Az Egyesült Királyságból hazatérők TB jogviszonya

A családi otthonteremtési kedvezmény igénylésénél az Egyesült Királyságból hazaköltözők számára méltányossági eljárás lehetősége biztosított a külföldi TB jogviszony igazolása során.

Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága esetében – amennyiben a TB jogviszony igazolás nem megfelelősége vagy hiánya miatt a hitelintézet a támogatás iránti kérelmet elutasítja – az egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal az igénylő külön kérelmére, méltányosság keretében

a) az illetékes külföldi hatóságtól − az egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal bevonásával − nemzetközi jogsegély igénybevételével beszerzett vagy

b) az igénylő által benyújtott igazolásban, valamint a külföldi foglalkoztató által kiállított, foglalkoztatási jogviszonyról szóló igazolásban szereplő

adatok mérlegelése alapján, határozatában megállapíthatja, hogy az előírt jogviszony Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságában fennáll vagy fennállt.

A külföldi foglalkoztató által kiállított igazolás akkor fogadható el, ha

a) azt a külföldi foglalkoztató a támogatás iránti kérelem benyújtását legfeljebb 30 nappal megelőzően, vagy a kérelem benyújtását követően állította ki,

b) olyan foglalkoztatási jogviszonyt igazol, amelyre nézve az igénylő nem nyújtott be igazolást,

c) teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy a kiállítási hely joga szerinti más bizonyító erővel rendelkező okiratba foglalták, és

d) az igénylő annak hiteles magyar nyelvű fordítását is benyújtja a kormányhivatal részére.

Mentesülés TB jogviszony igazolása alól

Új és használt lakásra igényelt CSOK, valamint falusi CSOK igénylése esetén

mentesül a TB jogviszony igazolása alól az igénylő, ha végleges határozat alapján gyermekek otthongondozási díjában vagy ápolási díjban részül.

Ebben az esetben a CSOK összege (és a hozzá kapcsolódó, többgyermekes, családok kamattámogatott kölcsönének kamattámogatási része is) csekély összegű (de minimis) támogatásnak minősül. Ha a támogatásoknak az igénylő részére megállapítható összege – az igénylő nyilatkozata alapján – meghaladná a csekély összegű (de minimis) támogatásokra megállapított összeghatárt, akkor az igénylő legfeljebb ezen összeghatárig jogosult CSOK-ra (és a többgyermekes családok kamattámogatott kölcsönére).

CSOk igényléssel kapcsolatos gyakori kérdések

 • CSOK önkéntes visszafizetése után újra igényelhető új lakásra?

  A CSOK önkéntes visszafizetése után – újabb lakáscél esetén – van lehetőség a CSOK-ot újra igényelni a gyermekszám alapján járó maximális összegben. Ennek jogosultsági feltételeiről bővebb leírás IDE kattintva olvasható.

  Új építésű lakóingatlan vásárlása esetén – amennyiben a vásárláshoz CSOK igénylés is kapcsolódik – igénybe vehető az 5% ÁFA visszatérítés és az illetékmentesség is. Az ÁFA visszatérítés menetéről részletes tájékoztatás IDE kattintva érhető el.

  Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű ügyintézést is!

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban

 • Falusi CSOK esetén meddig nem adható el a ház?

  Falusi CSOK igénybevétele esetén 10 éves időtartamra elidegenítési és terhelési tilalom kerül bejegyzésre a támogatott ingatlanra. Ezen időszakban is eladható az ingatlan és a támogatás továbbvitelére is van lehetőség. Feltétel azonban, hogy szintén preferált településen lévő, nagyobb alapterületű és értékű ingatlant vásároljon a támogatott személy.

  Amennyiben nem preferált településen történne a vásárlás, akkor megoldás lehet, hogy még az ingatlan eladása előtt önkéntesen visszafizetésre került a CSOK, s az újabb vásárlás során új CSOK igénylés történik.

  A visszafizetésről bővebb információ IDE kattintva olvasható. A támogatás továbbvitelének feltételeiről a területileg illetékes járási hivatal lakástámogatási osztálya tud pontos tájékoztatást adni.

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban

 • Újépítésű lakás esetén van CSOK előírás Csok szobák méretére vonatkozóan?

  Új lakás vásárlásakor a szobák méretére vonatkozóan nincsen hasznos alapterület előírás. Az a feltétel, hogy a lakás rendelkezzen legalább egy, 12 m2-t meghaladó hasznos alapterületű szobával, ami a nappali is lehet.

  Magára az új építésű lakásra/lakóingatlanra vonatkozó minimális hasznos alapterület elvárásokról részletes tájékoztató IDE kattintva olvasható.

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban

 • A falusi CSOK-ból mekkora hányad igényelhető a vételár kifizetéséhez?

  A preferált kistelepülésen lévő lakás vásárlásával egybekötött bővítés, illetve korszerűsítés esetén a lakásvásárlásra a támogatás maximális összegének legfeljebb 50%-a használható fel. Ha ennél magasabb vételárú lakást kíván a támogatást igénylő vásárolni, akkor a támogatás összegét meghaladó vételárrészt kölcsönből vagy saját forrásból kell kiegyenlítenie.

  Például egy 6M Ft-os ingatlan esetén a 3 gyermek után járó 10M Ft-os falusi CSOK-nak maximum a fele, 5M Ft használható fel a vételár kiegyenlítéséhez. A vételárból fennmaradó 1M Ft saját erőből vagy – megfelelő jövedelem- és ingatlanfedezettség esetén – lakáshitelből finanszírozható.

  A támogatási összegnek bővítésre és/vagy korszerűsítésére felhasználható keretére vonatkozóan nincs a fentiekhez hasonló megkötés. Ha a támogatást igénylő 10 millió Ft falusi CSOK támogatásra jogosult, és a megvásárolni kívánt lakás vételára 3 millió Ft, akkor a fennmaradó, legfeljebb 7 millió Ft-ot fordíthatja a támogatási szerződésben, költségvetéssel alátámasztott bővítési és korszerűsítési munkálatokra.

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban

 • 2,4M Ft Szocpol után igényelhető CSOK különbözet új lakás vásárláshoz?

  Jogosult lehet az igénylő CSOK különbözetre új építésű lakás vásárlása esetén akkor is, ha korábban szocpolt vett igénybe. Új építésú lakás vásárlásához két gyermek után jelenleg 2,6M Ft összegű CSOK igényelhető. Ha az igénylők korábban 2,4M Ft összegű szocpolt kaptak, akkor most ugyanazon 2 gyermek után a CSOK és a szocpol különbözetére, jelen esetben 0,2M Ft-ra lehetnek jogosultak.

  A CSOK különbözet igénylésével egyidejűleg jogosulttá válnak az illetékmentességre, valamint az 5%-os ÁFA visszatérítésére is.

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban

 • Utolsó módosítás: 2021. január 26. kedd

  Feliratkozás az új kérdésekre/válaszokra
  Visszajelzés
  3.9K hozzászólás
  Inline Feedbacks
  Minden hozzászólás megtekintése

  Tisztelt Hitelnet.
  Meglévő 80 m2 alapterületű ingatlanunkat szeretnénk bővíteni 18 m2-el, melyben lenne egy 10 m2-es lakószoba, egy előtér és egy WC.
  Szeretnénk a CSOK-ot 2 gyermek után felhasználni.
  Kérdésem az lenne, hogy erre fel tudom-e használni és ha igen, akkor milyen feltételeknek kell megfelelni? Milyen tervdokumentációt kell leadni, szükséges-e vállalkozóval elkészíttetni? Mi családilag valósítanánk meg a bővítést.
  Köszönettel.
  István

  Kedves István! A leírt bővítéshez két gyermek után a CSOK igénybe vehető, ha a további jogosultsági feltételek is fennállnak. Ezekről IDE kattintva tájékozódhatnak. Hivatalos, tervező által elkészített tervdokumentáció szükséges és költségvetést is be kell nyújtani a bővítési munkálatokról. A jogosultság további feltétele, hogy a hitelintézet által elfogadott költségvetés legalább 70%-át számlával igazolják. Az igénylőnek nem lehet Ptk. közeli hozzátartozója vagy élettársa az építési munkálatokat végző, továbbá − ha az építési munkálatokat gazdálkodó szervezet végzi − az igénylő a gazdálkodó szervezetben nem rendelkezhet tulajdonnal. Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű CSOK ügyintézést… Továbbiak »

  Ha van egy telkem, ami belterület, de kivett telek és épület néven van nyilvántartva és ide szeretnék építeni, akkor igénybe tudom venni a Csok-ot? Vagy ez esetben bár építkezés szemszögéből nem kötelező, de mindenképp át kell minősíttetnem építési telekké először?

  Kedves Nándor!
  A fenti megnevezés megfelelő lehet CSOK igénylésnél, ha adott telekre építhető lakóház. Erről a területileg illetékes építési hatóság tud pontos tájékoztatást adni a helyi rendezés terv ismeretében.
  Az új lakásépítésre vonatkozó CSOK feltételekről IDE kattintva tájékozódhat. Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű CSOK ügyintézést is!

  Köszönöm és a 10 millióra hogy vagyok jogosult? Az hogy működik?

  Kedves Kamilla!
  A 10 milliós falusi CSOK 3 gyermek után vehető igénybe. Ennek maximum fele fordítható a vásárlásra, a fennmaradó összeg pedig a korszerűsítésre és/vagy bővítésre. Ehhez legalább 2 éves TB jogviszony szükséges. Többi feltételében megegyezik a kisebb összegű falusi CSOK esetén előírt feltételekkel.

  Üdvözlöm!
  Olyan kérdésem lenne, hogy szeretném igénybe venni a csokot. Van egy 5 hónapos pici, a másik majd érkezik és betöltöttem a 12. hetet és szeretnék használt lakást vásárolni.
  Mi a teendő? Csak a fele pénzből lehet lakást vásárolni, a másik feléből újítani kell? Azért kérdem, mert erre Békés megyébe azon belül Körösladányba a használt lakások 2.5 milliótól kezdődnek.

  Kedves Kamilla! Körösladány falusi CSOK-os település. Itt kétféle lehetőség közül választhat. Ha a normál CSOK-ot igényli csak a vásárláshoz, akkor két gyermek után 1.430.000 Ft-ra CSOK-ra lehet jogosult. A használt lakásra vonatkozó CSOK feltételekről IDE kattintva tájékozódhat. Amennyiben a használt lakásvásárlással egybekötött korszerűsítésre és/vagy bővítésre felhasználható falusi CSOK-ot igényli, akkor a két gyermek után 2.600.000 Ft-ra lehet jogosult. Ennek azonban maximum a fele, 1.300.000 Ft fordítható a vételár kifizetésére, a fennmaradó összeget az ingatlan korszerűsítésére és/vagy bővítésére szükséges fordítani. Erről bővebb információ IDE kattintva érhető el. Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes… Továbbiak »

  Tisztelt Hitelnet!
  Az a kérdésem, ha a CSOK-ot igénybe vesszük egy előrevállalt gyermekre (600 ezer Ft), és négy éven belül meg is születik, viszont elköltöznénk a CSOK igénylésétől számított 5 éven belül, akkor vissza kell-e fizetnünk a 600 ezer forintot, vagy a vagyonszerzési illetéket?

  Kedves Lili!
  Ha a gyermek megszületett, akkor az illetéket nem kell visszafizetniük. Ha 10 éven belül elköltöznek a támogatott ingatlanból, akkor van lehetőségük arra, hogy a kapott CSOK-ot továbbvigyék, ha a korábban támogatott lakás helyett nagyobb hasznos alapterületű és nagyobb értékű lakást vásárolnak. Ha kisebb alapterületű és értékű lakást vennének, akkor nem a teljes összeg, hanem arányos része vihető tovább. A témában bővebb információt IDE kattintva olvashat. A CSOK áthelyezéssel kapcsolatban további információt az ebben illetékes járási hivatal családtámogatási osztálya tud adni Önnek.

  Kedves Hitelnet!
  Az lenne a kérdésem, amennyiben többgenerációs családi házat szeretnénk létrehozni a tetőtér beépítésével, önálló bejárattal, és külön helyrajzi számmal, igényelhető-e csok, ha az egyik szülő már meghalt, és az alsó, régi szint özvegyi joggal terhelt?
  Köszönöm szépen a választ, üdvözlettel:
  Attila

  Kedves Attila!
  Nem zárja ki a jogosultságot, ha az alsó szint, melynek tetőterében az új lakás kialakításra kerülne, özvegyi joggal terhelt. Az a lényeg, hogy Önöknek, mint támogatott személyeknek ne legyen tulajdonrésze benne. A további feltételekről IDE kattintva tájékozódhat.
  Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű CSOK ügyintézést is!

  Tisztelt Hitelnet!
  Az lenne a kérdésem, hogyha mi eladnánk a házunkat, aminél 2 gyerek utáni CSOK-ot 1.430.000 Ft-ot vettünk igénybe 2016-tól, mennyi büntető kamattal kell számolnunk mondjuk a mai napig?
  Válaszát előre is köszönöm.
  Tímea

  Kedves Tímea!
  Erre a kérdésben az ebben illetékes járási hivatal családtámogatási osztálya tud Önnek pontos tájékoztatást adni a további részletek ismeretében.

  Helló!
  A konyhát szeretnék felújítani. Erre lehet használni a csokot? És ha igen, akkor bármely banknál lehet igényelni?

  Kedves Erik!
  Konyha felújítására a CSOK nem, de a falusi CSOK felhasználható, amennyiben az ingatlan preferált településen található. A preferált települések listáját és a további jogosultsági feltételeket IDE kattintva érheti el. A falusi CSOK nem érhető el minden hitelintézetnél. Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű falusi CSOK ügyintézést is!

  Tisztelt Hitelnet!
  Jelenleg egy 100 négyzetméter alapterületű lakásban élünk édesanyámmal. Feleségem és én 50% tulajdonjoggal rendelkezünk. 2 gyermekünk van, a 3. pedig úton.
  Kérdésem, hogy a tetőtér beépítésével jogosult vagyok-e a 10 millió forintos támogatásra, valamint milyen feltételeknek kell teljesülnie, hogy ezt igénybe tudjam venni.
  Köszönettel: Pál

  Kedves Pál!
  A tetőtérben kialakításra kerülő új lakásra felvehető 10M Ft-os CSOK jogosultságnak feltétele, hogy abban az ingatlanban, melynek tetőterében az új lakás kialakításra kerül, a támogatott személyek nem rendelkezhetnek tulajdonrésszel. Ez esetben tehát a felesége és az Ön 50%-os tulajdonrésze kizáró okot jelent.
  A jogosultság további feltételeiről IDE kattintva tájékozódhatnak.
  Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű CSOK ügyintézést is!

  Tisztelt Hitelnet!
  Nincs még gyermekünk, 2-őt szeretnénk, de csak akkor amikor már kertes házban lakunk. Ehhez szeretnénk felvenni pénzt.
  A kérdésem az lenne, hogy igényelhető-e falusi CSOK és sima CSOK egyszerre?

  Kedves Petra!
  CSOK és falusi CSOK közül az egyik igényelhető. A falusi CSOK-ot kizárólag preferált településeken használt lakásvásárlással egybekötött korszerűsítés és/vagy bővítés esetén lehet igénybe venni. Erről részletes tájékoztatót IDE kattintva olvashat. A használt lakásvásárláshoz igényelhető CSOK-ról IDE kattintva talál bővebb információt!
  Vállalt gyermekek után igényelt támogatás esetén feltétel, hogy házasok legyenek.
  Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű CSOK/falusi CSOK ügyintézést is!

  Üdv!
  Hol lehet igényelni a tetőtér beépítésre kapható CSOK-ot?
  Köszönöm.

  Kedves Rózsa!
  A tetőtér-beépítésre is igényelhető CSOK a hitelintézeteknél igényelhető.
  További, személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű CSOK ügyintézést is!

  Tisztelt Hitelnet!
  Az lenne a kérdésem, hogy igényelhetjük-e a Csok-ot (2 gyermekre, új ingatlan vásárlására) teljes összegben, ha korábban ugyanezekre a gyermekekre tekintettel már kaptunk 1 MFt jelzáloghitel elengedést?
  Köszönettel,
  T

  Kedves Tamás!
  A CSOK összegét nem kell csökkenteni a korábban kapott tartozáscsökkentő támogatás összegével.
  További, személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű CSOK ügyintézést is!

  Falusi csokot korszerűsítésre, nyílászáró cserére igényelnénk. A költségvetésben benne lenne a redőnycsere és pár szúnyogháló is.
  Ezt is elfogadják benne?
  Üdv.
  Anita

  Kedves Anita!
  A falusi CSOK redőnycserére és szúnyogháló finanszírozására nem vehető igénybe. A falusi CSOK jogosultsági feltételeiről IDE kattintva tájékozódhat. Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű falusi CSOK ügyintézést is!

  Jó napot!
  2 gyerekem van. Igényelni tudnám a csokot 1 gyerekkel? Gyesen vagyok, 1 éves, a másik már 4 éves.

  Kedves Renáta!
  Ha 2 eltartott gyermeke van, akkor a támogatás 2 gyermek után igényelhető. A CSOK jogosultsághoz szükséges TB jogviszony akkor áll fenn, ha a gyes mellett korábbi munkaviszony is fennáll.
  Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű CSOK ügyintézést is!

  Mennyi idő munkaviszony kell hozzá? Már 2. éve, hogy van szerződésem, csak minden évben megszakítják.

  Kedves Levente!
  A 10M Ft-os CSOK-hoz legalább 2 éves TB jogviszony szükséges. A CSOK többi összegéhez elegendő a legalább 180 napos TB jogviszony. A folyamatos jogviszonyban legfeljebb 30 nap megszakítás lehet. A szükséges TB jogviszony fennállásáról a területileg illetékes OEP tud Önnek pontos tájékoztatást adni.
  Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű CSOK ügyintézést is!

  Telket szeretnék vásárolni, melyre CSOK-nak megfelelően házat építenénk és eladnánk.
  Milyen besorolásunak kell lennie a teleknek, hogy CSOK-kal értékesíthessük?
  A kinézett ingatlan tulajdoni lapján szerepel, hogy belterület és az is, hogy kivett hétvégi ház, udvar és az hogy “felülvizsgálat alatt”
  Ezen jelzőkkel megvásárolhatom a telket, megfelelő lenne a céljaimnak?

  Kedves Kinga!
  Az a lényeg, hogy mire értékesítésre kerül az ingatlan, a rajta lévő felépítmény lakóházként és ne hétvégéi házként legyen nyilvántartva. Új házként akkor értékesíthető az ingatlan CSOK-kal, ha nem mint magánszemély, hanem mint gazdálkodó szervezet értékesítik.
  Bővebb információt minderről IDE kattintva olvashat.

  Üdvözlöm.
  A kazánházat szeretnénk fürdőszobává alakítani, ami nem tartozik a hasznos alapterülethez. Ehhez lehet igényelni 1 gyerek után a 600.000 Ft-ot? Meg van szabva, hogy mennyi nm kell legyen a bővített rész? Köszönöm. Ildikó

  Kedves Ildikó!
  A kazánház átalakítása nem minősül bővítésnek. Erre a célra a CSOK nem használható fel.

  Csokot szeretnék igénybe venni új lakás vásárlásnál egy gyermekre. Egyedül nevelem őt! Jár nekem, ha hitelt nem igénylek hozzá?

  Kedves Mari!
  A CSOK hitel felvétele nélkül is igényelhető. Az új lakásvásárlásra vonatkozó jogosultsági feltételekről IDE kattintva tájékozódhat.
  Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű CSOK ügyintézést is!

  Használt lakást kívánok vásárolni, “cserepótló vétel” konstrukcióban, ahol az illetéket az eladott és vásárolt lakás értékkülönbözete után kell megfizetni. Kérdésem, hogy ebben az esetben a CSOK törvény szerint CSOK hitel igénylése nélkül is igénybe vehető vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatás (adott esetben 1 gyermek vállalása esetén 600.000 forint) is levonható-e az illetékalapból, illetve ilyen esetben (“cserepótló vétel”) valójában hogyan érvényesül a csok támogatás segítségével vásárolt ingatlanra vonatkozó, 2021.01.01-től érvényes illetékmentesség?
  Másik kérdésem: Ha csak a vissza nem térítendő állami támogatást veszem igénybe, kedvezményes CSOK hitelt nem, a feltételek ugyanazok-e?
  Válaszukat előre is köszönöm.

  Kedves Erzsébet! Úgy tudjuk, hogy csak az egyik lehetőség érvényesíthető: vagy a cserepótló vétel miatti kedvezmény kerül figyelembevételre vagy a CSOK révén járó illetékmentesség. Ha az első kedvezmény, akkor a különbözet után meg kell fizetni az illetéket, ahol az illetékalap csökkenthető a 600.000 Ft-tal. Ha a CSOK igényléshez kapcsolódó illetékmentesség kerül megjelölésre, akkor teljes illetékmentesség van, ez esetben a cserepótló vétel nem kerül figyelembevételre az illeték kiszabásánál. Ez utóbbi esetben számolni kell azzal, ha meghatározott időn belül mégsem születne meg a gyermek, utólag a NAV kiveti az illetéket. Az illetékfizetéssel kapcsolatban további bővebb tájékoztatást a NAV illetékfőosztálya tud adni Önnek.… Továbbiak »

  Érdeklődnék, ha bővítésre szeretnénk a CSOK-ot, akkor előbb kell számlával igazolni a munkálatokat vagy először a CSOK összegét kapjuk meg, majd később kell a számlákat beküldeni?
  Köszönöm.

  Kedves Rita!
  A támogatást bővítés esetén a hitelintézetek készültségi foknak megfelelően folyósítják. Folyósítás mindig akkor lehetséges, amikor az elért készültségi foknak megfelelő érték legalább 70%-át számlával is igazolják.
  Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű CSOK ügyintézést is!

  A kérdésem az, hogy 1 gyerekre megigényelhetem-e a 600.000 Ft CSOK kedvezményt, ha egy 58 m2-es új (1+ 2 fél) lakást vásárolok, amelyben a nappali-étkező 19 m2 és a vele egy légtérben lévő konyha csak 3,51 m2, és a 2 db félszoba 9, illetve 10 négyzetméteresek (tehát nem érik el a 12 m2-t). A kérdésemet a helyiségek méretbeli korlátozásai miatt kérdezem. Ez ugyanis nem egyértelmű számomra. A másik kérdésem az, hogy amennyiben jár ez a CSOK kedvezmény nekem, akkor az 5%-os ÁFA visszatérítés is és az illetékmentesség is jár?
  Köszönöm.

  Kedves Ágota!
  Ha a nappali rész hasznos alapterülete eléri legalább a 12 m2-t, az megfelelő. CSOK igénybevételével történő vásárlás esetén igénybe vehető az 5% ÁFA visszatérítés és érvényesíthető az illetékmentesség is.
  Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű ügyintézést is!

  Egyedülálló anyaként két kiskorúval szeretném felvenni a hitelt.
  Így lehetséges?

  Kedves Lili!
  Megfelelő jövedelem- és ingatlanfedezettség esetén egyedülálló anyaként is van lehetőség CSOK és lakáshitel felvételére.
  Személyre szabott tájékoztatáshoz bővebb információkra lenne szükség. Kérjük, töltse ki online adatlapunkat és Szakértőink ismertetni fogják a lehetőségeket. Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű CSOK és hitelügyintézést is!

  Kedves Hitelnet!
  Jelenleg én és élettársam külföldön tartózkodunk immáron öt éve bejelentett munkahellyel és egészség biztosítással itt külföldön (Németország) rendelkezünk.
  Érdeklődni szeretnék, hogy babaváró hitelre, illetve használt lakásvásárlásra vidéken (falusi CSOK) egyenlőre egy gyermeket szeretnénk, de a kettő is szóba jött már, szóval a kérdésre visszatérve az érdekelne, hogy mekkora összeget tudna minket az állam támogatni és abból mennyi a vissza térítendő?
  Válaszát előre is köszönöm.
  Tisztelettel: László

  Kedves László! A babaváró hitelnél feltétel, hogy a legalább 3 éves TB jogviszonyból a kérelem benyújtását megelőző 180 nap – külföldről hazatérők esetében 90 nap – magyarországi TB jogviszony legyen. A babaváró hitel legalább 1 gyermek 5 éven belüli születése esetén kamatmentes marad a teljes futamidőre, kamatmentesen fizethető vissza a maximum 10M Ft felvehető hitelösszeg. A falusi CSOK keretében 1 vállalt gyermek után 600.000 Ft, 2 vállalt gyermek után 2.600.000 Ft támogatás vehető igénybe oly módon, hogy a támogatás maximum fele használható fel a vételár kifizetéséhez, a fennmaradó összeg pedig a támogatott ingatlan korszerűsítéséhez és/vagy bővítéséhez. Ez vissza nem térítendő… Továbbiak »

  Tisztelt Szakértők!
  A támogatás elbírálása során jelent-e problémát, ha a szerződésben szereplő összeg eltér a vállalkozó által kiszámlázott összegtől? Ez lehet több, vagy kevesebb is, mivel a munkavégzés során adódhat előre nem látható körülmény /pl.burkolás során/
  Köszönettel: Katica

  Kedves Katica!
  CSOK esetén ez nem jelent problémát.
  Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű CSOK ügyintézést is!

  Tisztelt Cím!

  Azzal a kéréssel fordulok Önhöz, hogy van egy számomra megfelelő kis Ingatlan, melyet egyedülálló anyaként vásárolnék meg. Egy kisfiam van, bírósági végzésem van, teljes felügyeleti jog az enyém.

  A kérdésem az lenne, hogy hitel igénybe vétele nélkül is igényelhetem a CSOK-ot?

  10 éves munkaviszonyom van, és amennyiben a 600.000 Ft CSOK-ra is alkalmas lennék, akkor a saját önrészem és a CSOK elegendő lenne az ingatlan megvásárlására.

  Köszönöm válaszát!

  Üdvözlettel:
  Egy reménykedő Édesanya!

  Kedves Dóri!
  A CSOK jogosultságnak nem feltétele, hogy hitelt is igényeljen mellé.
  Amennyiben a jogosultsági feltételek teljesülnek, akkor kérjük töltse ki online adatlapunkat és Szakértőnk személyre szabott, díjmentes tájékoztatást készít Önnek. Irodáinkabn díjmentesen vállaljuk a teljes körű CSOK ügyintézést!

  Tisztelt Cím!

  Azzal a kéréssel fordulok Önhöz, hogy van egy számomra megfelelő kis Ingatlan, melyet egyedülálló anyaként vásárolnék meg. Egy kisfiam van, bírósági végzésem van, teljes felügyeleti jog az enyém.

  A kérdésem az lenne, hogy hitel igénybe vétele nélkül is igényelhetem a CSOK-ot?

  10 éves munkaviszonyom van, és amennyiben a 600.000 Ft CSOK-ra is alkalmas lennék, akkor a saját önrészem és a CSOK elegendő lenne az ingatlan megvásárlására.

  Köszönöm válaszát!

  Üdvözlettel:
  Egy reménykedő Édesanya!

  Kedves Dóri!
  A CSOK jogosultságnak nem feltétele, hogy hitelt is igényeljen mellé.
  Amennyiben a jogosultsági feltételek teljesülnek, akkor kérjük töltse ki online adatlapunkat és Szakértőnk személyre szabott, díjmentes tájékoztatást készít Önnek. Irodáinkabn díjmentesen vállaljuk a teljes körű CSOK ügyintézést!

  Üdvözlöm.
  Kérdésem lenne hogy járható út lenne-e, amit elgondoltunk.
  CSOK-ot szeretnénk önerőként (1 baba), ezt kiegészíteni párom által felvett lakáshitellel. Sajnos én KHR listán szerepelek. Így lehetséges, hogy bevállalunk még 1 babát? Olvasom, hogy így tulajdonrészemnek kell lennie a lakásból. Amíg az adósság nincs rendezve, ezt rá tudják terhelni a lakásra? CSOK esetén van kritérium nekem is?
  Köszönöm.

  Kedves Lilla!
  A negatív KHR a CSOK jogosultságot nem zárja ki, de hitelfelvételre ebben az esetben nem lesz lehetőségük. Párja Ön nélkül nem tud lakáshitelt felvenni.

  Üdvözlöm.
  Kérdésem lenne hogy járható út lenne-e, amit elgondoltunk.
  CSOK-ot szeretnénk önerőként (1 baba), ezt kiegészíteni párom által felvett lakáshitellel. Sajnos én KHR listán szerepelek. Így lehetséges, hogy bevállalunk még 1 babát? Olvasom, hogy így tulajdonrészemnek kell lennie a lakásból. Amíg az adósság nincs rendezve, ezt rá tudják terhelni a lakásra? CSOK esetén van kritérium nekem is?
  Köszönöm.

  Kedves Lilla!
  A negatív KHR a CSOK jogosultságot nem zárja ki, de hitelfelvételre ebben az esetben nem lesz lehetőségük. Párja Ön nélkül nem tud lakáshitelt felvenni.

  Lakásbővítéshez igényelhető csok esetében szükséges építési engedély, tervrajz vagy egyszerű bejelentési kötelezettség is elég, ha a toldandó szoba belmagassága 2m alatt van és csapott lemeztetővel lenne fedve?

  Kedves Merci!
  Az engedéllyel kapcsolatban a területileg illetékes építési hatóság tud Önnek pontos tájékoztatást adni. A CSOK igényléshez elegendő lehet az egyszerű bejelentés is, tervdokumentációval, költségvetéssel együtt.
  Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű CSOK ügyintézést is!

  Lakásbővítéshez igényelhető csok esetében szükséges építési engedély, tervrajz vagy egyszerű bejelentési kötelezettség is elég, ha a toldandó szoba belmagassága 2m alatt van és csapott lemeztetővel lenne fedve?

  Kedves Merci!
  Az engedéllyel kapcsolatban a területileg illetékes építési hatóság tud Önnek pontos tájékoztatást adni. A CSOK igényléshez elegendő lehet az egyszerű bejelentés is, tervdokumentációval, költségvetéssel együtt.
  Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű CSOK ügyintézést is!

  3.9K
  0
  Tedd fel kérdésed vagy szól hozzá a témához!x