CSOK feltételek, támogatás igénylés 2021

A Családi Otthonteremtési Kedvezmény ( CSOK ) egy vissza nem térítendő állami támogatás. Amennyiben Ön teljesíti a CSOK szerződésben leírtakat, a támogatást nem kell visszafizetnie.

CSOK

Milyen lakáscélok esetén igényelhető a CSOK?

A CSOK Magyarország területén megvalósuló alábbi lakáscélok esetén igényelhető:

 • Új lakás vásárlása
 • Új lakás építése
 • Használt lakás vásárlása
 • Meglévő lakás bővítése

A támogatás vásárlás esetén a vételár kiegyenlítéséhez; építés, bővítés esetén a kérelem benyújtásakor a hitelintézet által elfogadott költségvetésből még fennmaradó bekerülési költségekre igényelhető.

Ki igényelhet CSOK-ot?

 • Magyar állampolgár, és az a személy, akit a magyar állampolgárságról szóló törvény alapján magyar állampolgárnak kell tekinteni,
 • a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozó személy, aki a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodás jogát Magyarország területén gyakorolja,
 • a harmadik országbeli állampolgár, ha a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben foglaltak szerint bevándorolt vagy letelepedett jogállással rendelkezik,
 • a hontalan, ha a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben foglaltak alapján ilyen jogállásúnak ismerték el.

A nem magyar állampolgár támogatott személy részére a CSOK a három hónapot meghaladó tartózkodási jogosultság fennállásának időtartama alatt nyújtható, ha Magyarország területén bejelentett lakóhellyel rendelkezik.

A kedvezményt házastársak, fiatal házaspárok és élettársak együttes igénylőként igényelhetik. A támogatási szerződés megkötése esetén az együttes igénylők mindketten támogatott személlyé válnak. CSOK-ra gyermeket eltartó egyedülálló támogatott személyek is jogosultak lehetnek.

Nem veheti igénybe a kedvezményt az, akit a támogatás igénylését megelőző öt évben az e rendelet vagy az egyéb lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok szerint igénybe vett vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatás vagy ezt megelőlegező kölcsön vonatkozásában a kormányhivatal, a Kincstár vagy az állami adóhatóság végleges határozatával, vagy bíróság jogerősen visszafizetésre kötelezett.

Ki számít gyermeknek CSOK szempontjából?

Gyermek:

 • a magzat a terhesség betöltött 12. hetét követően,
 • 25 évesnél fiatalabb eltartott gyermek,
 • 25 évesnél idősebb, megváltozott munkaképességű személy.

Mely gyermek után igényelhető a CSOK:

 • vér szerinti gyermek után,
 • örökbe fogadott gyermek után
 • legalább egy éve a támogatott személy gyámsága alatt álló gyermek után (a gyermek szüleinek halála esetén)

CSOK összege

Az alábbi táblázatban összefoglaljuk, mekkora összegű CSOK támogatás igényelhető az egyes lakáscélok esetén.

CSOK összege használt lakás vásárlásra:

CSOK összege használt lakás vásárlás esetén
Gyermekek száma Minimális hasznos alapterület (lakás / lakóház) CSOK összege
1 40 m2 600.000 Ft
2 50 m2 1.430.000 Ft
3 60 m2 2.200.000 Ft
4 vagy több 70 m2 2.750.000 Ft

CSOK összege új lakás vásárlásra / építkezésre:

CSOK összege új építésü lakás vásárlása, építkezés esetén
Gyermekek száma Minimális hasznos alapterület (lakás / lakóház) CSOK összege
1 40/70 m2 600.000 Ft
2 50/80 m2 2.600.000 Ft
3 vagy több 60/90 m2 10.000.000 Ft

CSOK összege tetőtérben kialakító új lakásra

CSOK összege tetőtérben kialakításra kerülő új lakás esetén
Gyermekek száma CSOK összege
1 600.000 Ft
2 2.600.000 Ft
3 vagy több 10.000.000 Ft

CSOK összege bővítésre

CSOK összege ingatlan bővítés esetén
Gyermekek száma Minimális hasznos alapterület CSOK összege
1 40 m2 600.000 Ft
2 50 m2 1.430.000 Ft
3 60 m2 2.200.000 Ft
4 vagy több 70 m2 2.750.000 Ft

Hasznos alapterület: a lakáson belül közvetlenül megközelíthető, következő helyiségek alapterületének – a nettó alapterületnek csak azon része vehető figyelembe, ahol a belmagasság legalább 1,90 m – összege: előszoba, közlekedő, nappali, hálószoba, étkező, konyha, étkezőkonyha, fürdőszoba, WC, kamra, tároló, gardrób, mosókonyha, kazánhelyiség és egyéb fűthető helyiség. A számítás során nem lehet figyelembe venni a gépjárműtároló és a pinceszinti helyiség alapterületét.

Falusi CSOK összege bővítés / korszerűsítés esetén

Csak meghatározott településeken elérhető. További részletekért kattints ide.

Falusi CSOK összege bővítés/korszerűsítés esetén
Gyermekek száma Támogatás összege
1 300.000 Ft
2 1.300.000 Ft
3 vagy több 5.000.000 Ft

Falusi CSOK összege vásárlással egybekötött bővítés, korszerűsítés esetén

Csak meghatározott településeken elérhető. További részletekért kattints ide.

Falusi CSOK összege vásárlással egybekötött bővítés/korszerűsítés esetén
Gyermekek száma Támogatás összege
1 600.000 Ft
2 2.600.000 Ft
3 vagy több 10.000.000 Ft

Támogatott ingatlanra vonatkozó előírások

A kedvezmény az alábbi ingatlanra vehető igénybe:

A lakhatás feltételeinek megfelelő, az ingatlan-nyilvántartásban lakóház vagy lakás megnevezéssel nyilvántartott ingatlan a hozzá tartozó földrészlettel, amely rendelkezik legalább:

 • 12 négyzetmétert meghaladó alapterületű lakószobával és főzőhelyiséggel – ennek hiányában további, legalább 4 négyzetméter alapterületű, a főzést lehetővé tevő, önálló szellőzésű lakótérrel, térbővülettel –, továbbá fürdőhelyiséggel és WC-vel,
 • közműves villamos energia szolgáltatással,
 • egyedi fűtési móddal,
 • közműves szennyvízelvezetéssel, vagy ha nincs a településen (településrészen) közműves szennyvízelvezetés, a szennyvíz tisztítása és elhelyezése egyedi szennyvízkezelő berendezéssel vagy tisztítómezővel ellátott oldómedencés műtárggyal vagy időszakos tárolása egyedi zárt szennyvíztárolóban történik, és
 • közműves ivóvíz-szolgáltatással, vagy ha a településen (településrészen) nincs közműves vízszolgáltatás, a telken ivóvíz minőségű vizet szolgáltató kút van.

A lakásnak – az ingatlan értékbecslési szakvélemény alapján – a lakhatási igények kielégítésére alkalmasnak kell lennie, melyet a hitelintézet a CSOK kérelem elbírálása során helyszíni szemle keretében, szemrevételezéssel vizsgál.

Ha a helyszíni szemle során a hitelintézet megállapítja, hogy a lakás a lakhatási igények kielégítésére nem alkalmas, az igénylő a hitelintézet részére szakvéleménnyel igazolhatja a lakás lakhatási igények kielégítésére való alkalmasságát. A lakhatási igények kielégítésére való alkalmasságot igazoló statikai szakvélemény megléte esetén a lakhatási igények kielégítésére való alkalmatlanságra hivatkozással a hitelintézet nem utasíthatja el a kérelmet.

Tulajdonszerzés a támogatott ingatlanban

A támogatott lakásban kizárólag az igénylő szerezhet tulajdont. Házaspár, illetve élettársak esetén mindkét félnek – bármilyen arányban – az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdonjoggal kell rendelkeznie.

Több lakásból álló osztatlan közös tulajdonú ingatlan esetén a CSOK-kal érintett lakásra vonatkozó használati megállapodással igazolni szükséges az igénylő kizárólagos használati jogát.

Amennyiben a CSOK kérelem benyújtása előtt a kiskorú gyermek – az elhunyt szülő után – már korábban tulajdont szerzett, akkor az újabb lakásban – a gyámhatóság rendelkezésének megfelelő mértékben – a támogatott személy mellett a kiskorú gyermek is szerezhet tulajdont.

A támogatásra való jogosultságot nem érint, ha a kérelem benyújtását követően az igénylő, illetve a támogatási szerződés megkötését követően a támogatott személy elhalálozása esetén, a lakásban annak egyenes ági rokona, házastársa vagy élettársa szerez tulajdont.

Jogosultsági alapfeltételek

A támogatás igényléséhez az alábbi alapvető feltételeknek is teljesülni kell: 

 • Büntetlen előélet
 • Adótartozás-mentesség
 • Megfelelő TB jogviszony

Életvitelszerű bentlakás a támogatott ingatlanban

A támogatott személyeknek és azon gyermekeknek – akikre tekintttel a vissza nem térítendő támogatás folyósításra került – a folyósítást követő 10 évig kell életvitelszerűen a támogatott lakásban lakniuk. A folyósítást követő 90 napon belül be kell mutatni a lakcímet igazoló hatósági igazolványt.

A 10 éves elidegenítési és terhelési tilalom idején a lakásra a támogatott személynek lakásbiztosítással kell rendelkeznie.

A célingatlanra a CSOK szerződés megkötését követő 10 évig terjedő időszakra az állam javára jelzálogjog, valamint annak biztosítására elidegenítési és terhelési tilalom kerül bejegyzésre.

A CSOK-ot biztosító jelzálogjog ranghelyét kizárólag a CSOK-kal érintett lakás építése, bővítése vagy vásárlása érdekében felvett lakáscélú hitelintézeti, illetve lakás-takarékpénztári kölcsönt, valamint az építkezés helyéül szolgáló építési telek megvásárlására felvett hitelintézeti, illetve lakás-takarékpénztári kölcsönt biztosító jelzálogjog előzheti meg.

Bentlakásra vonatkozó kivételek

Nem minősül a bentlakási kötelezettség megszegésének az alábbi eset:

 • a gyermek – a gyermekvédelmi szakellátások körébe tartozó otthont nyújtó ellátás keretében elhelyezett gyermek kivételével – tanulmányai folytatása miatt átmenetileg nem a támogatott személy lakásában lakik,
 • a támogatott személyt vagy a gyermeket, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igényelte, egészségi állapota miatt tartósan egészségügyi intézményben kezelik,
 • ha a támogatott személy és a gyermek, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igényelték, a támogatott személy munkavállalására tekintettel – indokoltan – legfeljebb öt évig a lakás elhelyezkedése szerinti településtől eltérő településen tartózkodik,
 • ha a támogatott személy és a gyermek – foglalkoztatásra irányuló jogviszony következtében – ideértve a sajátos egyházi jogviszonyt is – a foglalkoztatásra irányuló jogviszony jellegéből következően köteles a szolgálati helyén a foglalkoztató által térítésmentesen biztosított szolgálati lakásban lakni a foglalkoztatásra irányuló jogviszony fennállása alatt,
 • a támogatott személy vagy a gyermek, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igényelte, közeli hozzátartozó ápolása miatt ideiglenesen nem a támogatott személy lakásában lakik,
 • a támogatott személy az 1. mellékletben nem szereplő vétség miatt letöltendő szabadságvesztés büntetését tölti,
 • a nagykorú gyermek, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igényelték, elköltözik vagy
 • a kiskorú gyermek, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igényelték, a nagykorúvá válását követően elköltözik.

Támogatott ingatlan, mint vállalkozás székhelye

A CSOK kérelem benyújtásakor az igénylőnek teljes bizonyító erejű magánokiratban nyilatkoznia kell arról, hogy a legalább többségi tulajdonában álló gazdasági társaság – ide nem értve a részvénytársaságot -, illetve az általa folytatott egyéni vállalkozói tevékenység székhelyenként – az állam javára bejegyzett elidegenítési és terhelési tilalom fennállása alatt – a CSOK-kal érintett lakást jelenti be a cégnyilvántartásba, illetve az egyéni vállalkozók nyilvántartásába.

CSOK-hoz szükséges TB jogviszony

A vonatkozó kormányrendelet meghatározza azokat a személyi és egyéb jogosultsági feltételeket, melyek teljesülése elengedhetetlen CSOK igényléséhez. Egyik ilyen követelmény a megfelelő TB jogviszony igazolása.
CSOK-ra az a támogatott személy lehet jogosult, aki megfelelő TB jogviszonyt tud igazolni. Házastársak vagy élettársak igénylése esetén elegendő, ha legalább az egyik fél rendelkezik az előírt társadalombiztosítási jogviszonnyal.

TB Jogviszony igazolása a különböző lakáscélú támogatások igénylésnél
Használt lakás vásárlás, bővítés Új lakás vásárlás és építés "Falusi" CSOK "Babaváró" hitel "Lakásfelújítási" támogatás
Igényléskor legalább az egyik fél biztosított igen igen igen igen igen
Mentesülés TB jogviszony alól (GYOD, ápolási esetén) igen igen igen nem igen
TB jogviszony minimális időtartama 180 nap 180 nap 1 év 3 év 1 év
10 M CSOK: 2 év 10M CSOK: 2 év
Tbj. 6. § igen igen igen igen igen
Tbj. 4. § 11. pontja szerinti kiegészítő tevékenységet folytató személy igen igen igen - igen
Igényléskor Közfoglalkoztatott igen nem Igen max 1 év nem
10 M CSOK: nem
Igényléskor középfokú nappali tanulmány Igen igen nem nem nem
10 M CSOK: nem
Igényléskor felsőfokú nappali tanulmány Igen igen nem nem nem
10 M CSOK: nem 10 M CSOK: Igen
Magyar állampolgár külfödi TB jogviszonya Igen igen igen igen igen
Igényléskor külfödi TB (magyar TB 180 napon belüli vállallásával igen igen igen nem nem
Igényléskor magyar TB nem nem nem igen Igen

Társadalombiztosítási jogviszony – egészségbiztosítási jogviszony

Már az elején fontos tisztázni, hogy a TB jogviszony nem azonos az egészségbiztosítási jogviszonnyal. A társadalombiztosítást keletkeztető jogviszonyok köre szűkebb, mint a kizárólag egészségügyi szolgáltatásra jogosító jogviszonyoké.

A kizárólag egészségügyi szolgáltatásra jogosultak nem biztosítotti jogviszonyban állnak, ezért részükre nem állítható ki olyan igazolás, mely CSOK igénylésének feltétele. Kizárólag egészségügyi szolgáltatásra jogosultak például azok a cseden, gyeden, vagy gyesen lévő személyek, akiknek nem áll fenn munkaviszonyuk a családtámogatások ideje alatt, illetve ide tartoznak a nyugdíjasok is. Azzal, hogy valaki befizeti saját maga után az egészségbiztosítási hozzájárulást, még nem keletkezik TB jogviszonya.

Ki minősül biztosítottnak?

 • Alkalmazottként dolgozó
 • Szövetkezet tevékenységében személyesen közreműködő tag
 • Álláskeresési támogatásban részesülők
 • Nem kiegészítő tevékenységet folytató egyéni és társas vállalkozók
 • Egyházi személyek
 • Mezőgazdasági őstermelő
 • Egyéb, munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személyek
 • Választott tisztségviselők
 • Főállású kisadózók
 • Állami projektértékelők

TB jogviszonyra vonatkozó előírások

Az, hogy CSOK igénylése esetén a TB jogviszony igazolására vonatkozóan milyen feltételeknek kell megfelelni, eltérő attól függően, hogy a támogatást mely lakáscélra (új vagy használt) és hány gyermek után (legfeljebb 2 vagy legalább 3) kívánjuk igénybe venni. 

TB jogviszony időtartama

A támogatások igénylésének alapfeltétele, hogy az igénylő a CSOK kérelem benyújtásakor, valamint az azt megelőző időszakban rendelkezzen TB jogviszonnyal. A jogviszony időtartamára az alábbi előírások vonatkoznak:

 • Használt lakás esetén – gyermekszámtól függetlenül: minimum 180 nap
 • Új lakás esetén – legfeljebb 2 gyermek után igényelt CSOK esetén: minimum 180 nap
 • Új lakás esetén – legalább 3 gyermek után igényelt 10M Ft CSOK esetén: minimum 2 év

Itt érdemes megjegyezni a falusi CSOK-ra, babaváró hitelre vonatkozó előírásokat is:

 • Falusi CSOK esetén: minimum 1 év
 • A 10M Ft összegű falusi CSOK esetén: minimum 2 év
 • Babaváró hitel esetén: minimum 3 év

A folyamatos TB jogviszonyban 30 nap megszakítás megengedett. Ez akár többszöri megszakítás is lehet, lényeg, hogy összesen ne legyen 30 napnál hosszabb kiesés a TB jogviszonyban.

Közfoglalkoztatotti jogviszony figyelembevétele az igénylést megelőző időszakban

Használt lakás esetén a közmunka is beleszámít a TB jogviszonyba, új lakás esetén azonban nem vehető figyelembe.

Itt érdemes megjegyezni falusi CSOK és babaváró hitel vonatkozásában is a közmunka elfogadhatóságát:

 • Falusi CSOK esetén: figyelembe vehető
 • A 10M Ft összegű falusi CSOK esetén: nem vehető figyelembe
 • Babaváró hitel esetén: maximum 1 év vehető figyelembe

Középfokú, felsőfokú nappali tanulmányok figyelembevétele az igénylést megelőző időszakban

Középfokú nevelési-oktatási intézményben vagy felsőoktatási intézményben folytatott tanulmányok az alábbiak szerint vehetők figyelembe:

 • Használt lakás esetén: közép- és felsőfokú tanulmány egyaránt figyelembe vehető
 • Új lakás esetén: közép- és felsőfokú tanulmány egyaránt figyelembe vehető

Falusi CSOK és babaváró hitel tekintetében egyaránt:

 • Középfokú tanulmány nem vehető figyelembe
 • Felsőfokú tanulmány figyelembe vehető 

Külföldi munkavégzés figyelembevétele

A külföldi munkavégzés tekintetében meg kell különböztetni a támogatási kérelem benyújtásakor, valamint a támogatási kérelem benyújtását megelőző időszak igazolásaként elfogadható külföldi TB jogviszonyt.

Kizárólag magyar állampolgár igénylő esetén a benyújtáskor szükséges, a magyar társadalombiztosítási rendszerben megvalósuló jogviszony kiváltható valamely másik állam vagy nemzetközi szerződéssel létrehozott nemzetközi szervezet társadalombiztosítási rendszerének hatálya alatt fennálló biztosítotti jogviszonnyal, ha ezt az igénylő – házastársak, fiatal házaspár vagy élettársak esetén legalább az egyik fél – az illetékes külföldi hatóság vagy a nemzetközi szervezet által kiállított igazolással igazolja, valamint teljes bizonyító erejű magánokiratban vállalja, hogy a támogatási szerződés megkötését követő 180 napon belül a magyar társadalombiztosítási rendszerben biztosítottá válik.

A NAV a CSOK igénylésekor vállalt, e kötelezettség teljesülését valamennyi támogatott személynél hatósági ellenőrzés keretében vizsgálja!

A támogatási kérelem benyújtásakor fennálló külföldi TB – a fenti feltétel vállalása mellett – az alábbi támogatások esetén fogadható el:

A támogatási kérelem benyújtását megelőző időszakban fennálló külföldi TB jogviszony valamennyi támogatás esetében elfogadható:

 • CSOK használt és új lakásra
 • Falusi CSOK
 • Babaváró hitel

TB jogviszonyra vonatkozó speciális feltétel

Új lakásra igényelt 10M Ft-os CSOK és babaváró hitel igénylése esetén

a 2 éves időszak számítása során a családi otthonteremtési kedvezmény igénylését megelőző 180 napos időtartamnak a Tbj. 6. § (1) bekezdés a), b) és d)-i) pontja szerinti jogviszonyban töltött időnek kell minősülnie, melybe a közfoglalkoztatási jogviszonyban töltött idő nem számít bele.

Az Egyesült Királyságból hazatérők TB jogviszonya

A családi otthonteremtési kedvezmény igénylésénél az Egyesült Királyságból hazaköltözők számára méltányossági eljárás lehetősége biztosított a külföldi TB jogviszony igazolása során.

Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága esetében – amennyiben a TB jogviszony igazolás nem megfelelősége vagy hiánya miatt a hitelintézet a támogatás iránti kérelmet elutasítja – az egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal az igénylő külön kérelmére, méltányosság keretében

a) az illetékes külföldi hatóságtól − az egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal bevonásával − nemzetközi jogsegély igénybevételével beszerzett vagy

b) az igénylő által benyújtott igazolásban, valamint a külföldi foglalkoztató által kiállított, foglalkoztatási jogviszonyról szóló igazolásban szereplő

adatok mérlegelése alapján, határozatában megállapíthatja, hogy az előírt jogviszony Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságában fennáll vagy fennállt.

A külföldi foglalkoztató által kiállított igazolás akkor fogadható el, ha

a) azt a külföldi foglalkoztató a támogatás iránti kérelem benyújtását legfeljebb 30 nappal megelőzően, vagy a kérelem benyújtását követően állította ki,

b) olyan foglalkoztatási jogviszonyt igazol, amelyre nézve az igénylő nem nyújtott be igazolást,

c) teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy a kiállítási hely joga szerinti más bizonyító erővel rendelkező okiratba foglalták, és

d) az igénylő annak hiteles magyar nyelvű fordítását is benyújtja a kormányhivatal részére.

Mentesülés TB jogviszony igazolása alól

Új és használt lakásra igényelt CSOK, valamint falusi CSOK igénylése esetén

mentesül a TB jogviszony igazolása alól az igénylő, ha végleges határozat alapján gyermekek otthongondozási díjában vagy ápolási díjban részül.

Ebben az esetben a CSOK összege (és a hozzá kapcsolódó, többgyermekes, családok kamattámogatott kölcsönének kamattámogatási része is) csekély összegű (de minimis) támogatásnak minősül. Ha a támogatásoknak az igénylő részére megállapítható összege – az igénylő nyilatkozata alapján – meghaladná a csekély összegű (de minimis) támogatásokra megállapított összeghatárt, akkor az igénylő legfeljebb ezen összeghatárig jogosult CSOK-ra (és a többgyermekes családok kamattámogatott kölcsönére).

CSOk igényléssel kapcsolatos gyakori kérdések

 • Csak vásárlásra is igényelhető a falusi CSOK?

  A falusi CSOK preferált településen kizárólag használt lakásvásárlással egybekötött korszerűsítésre és/vagy bővítésre igényelhető. Már tulajdonban lévő lakóingatlan esetén a támogatás annak korszerűsítésére és/vagy bővítésére használható fel.

  Ha a vételár megfizetésén kívül egyéb felújítási, bővítési munkálatok nem lennének, akkor önmagában a vásárláshoz a falusi CSOK nem használható fel. Ebben az esetben a normál CSOK igényelhető preferált településen is. Ennek összege 1 gyermek után 600.000 Ft. 2 gyermek után 1.430.000 Ft. 3 gyermek után 2.200.000 Ft. 4 vagy több gyermek után 2.750.000 Ft.

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban

 • Milyen településen érhető el a Falusi CSOK?

  A támogatott települések bővített listája IDE kattintva érhető el. A rendelet 2020.12.18-n került módosításra, ekkor került be számos új település a listába.

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban 

 • Megelőlegezett CSOK esetén mikor igényelhető falusi CSOK?

  A vonatkozó kormányrendelet értelmében, ha ugyanazon fiatal házaspár megelőlegezett formában nyújtott lakáscélú állami támogatást – ideértve a megelőlegező kölcsönt is – vett igénybe korábban, újabb megelőlegezett családi otthonteremtési kedvezményt akkor igényelhet, ha a korábbi gyermekvállalás teljesült.

  Megelőlegezett CSOK esetén információink szerint a gyermekvállalás akkor tekinthető teljesítettnek, ha a gyermek megszületik. A gyermek születését anyakönyvi kivonattal szükséges igazolni és be kell mutatni a lakcímkártyáját is.

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban 

 • Falusi CSOK és felújítási támogatás igényelhető együtt?

  Igen, igényelhető a falusi CSOK és a lakásfelújítási támogatás egyszerre, ugyanazon ingatlanra, de más-más munkálatokra. A falusi CSOK-os költségvetésben szereplő munkálatok nem vehetők figyelembe az otthonfelújítási program során. Ugyanazon számlák is csak az egyik támogatásnál vehetők figyelembe.

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban 

 • A vízelvezető járda vízszigetelésére jár a falusi CSOK?

  Információink szerint a járda felújítása nem minősül vízszigetelésnek. Így erre a munkálatra a falusi CSOK nem vehető igénybe.
  Az elvégezni kívánt egyéb munkálatokról költségvetést szükséges készíteni. Ez banki formanyomtatvány. Ezen munkanemenként fel kell tüntetni az anyagárat és munkadíjat. Fontos, hogy azokra a munkálatokra adható a támogatás, amelyek a falusi CSOK kérelem benyújtásakor és az első helyszín szemle alapján még nem kerültek elvégzésre.

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban 

 • Utolsó módosítás: 2021. január 26. kedd

  További kérdése lenne a témában?

  Mielőtt kérdését feltenné kattintson ide és olvassa el a gyakori kérdéseket és válaszokat a témában

  Feliratkozás az új kérdésekre/válaszokra
  Visszajelzés
  3.9K hozzászólás
  Inline Feedbacks
  Minden hozzászólás megtekintése

  Meglévő használt ingatlan bővítése esetén, 2 kiskorú közös gyermeket nevelő házaspár, több éves munkaviszonnyal, mennyi összegű számlával kell elszámolni ahhoz, hogy a csokot megkapja?

  Kedves Asszonyom!
  A hitelintézet által elfogadott költségvetés legalább 70%-át kell számlával igazolni a CSOK jogosultsághoz.
  Személyre szabott tájékoztatáshoz bővebb információkra lenne szükség. Kérjük, töltse ki online adatlapunkat és Szakértőink ismertetni fogják a lehetőségeket. >! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű ügyintézést is!

  Tisztelt Szakértő!

  Elváltam, van egy nagykorú – 25 év alatti- gyermekem (rendszeres jövedelemmel nemigen rendelkezik, jelenleg nincs munkája), illetve két kiskorú, akik heti váltásban vannak velem. Jogosult vagyok e CSOK-ra? Új párommal, egy új építésű házat szeretnénk. (Nem vagyunk még házasok, valószínűleg csak én igényelném.)
  Köszönettel:
  Ágnes

  Kedves Ágnes!
  Korábbi házasságban született gyermekek után az a szülő lehet jogosult a támogatásra, akinél a gyermekek jogerős bírósági határozat alapján elhelyezésre kerültek és akivel a gyermekek jelenleg is lakcímkártyával igazolhatóan közös háztartásban élnek és a támogatott ingatlanba is együtt költöznek.
  Amennyiben ez teljesül, akkor igényelheti 3 gyermeke után a CSOK-ot.
  A CSOK támogatást élettársak együttesen tudják igényelni.
  További, személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük tölste ki online adatlapunkat. Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű CSOK ügyintézést!

  Meglévő használt ingatlan bővítése esetén, 2 kiskorú közös gyermeket nevelő házaspár, több éves munkaviszonnyal, mennyi összegű számlával kell elszámolni ahhoz, hogy a csokot megkapja?

  Kedves Asszonyom!
  A hitelintézet által elfogadott költségvetés legalább 70%-át kell számlával igazolni a CSOK jogosultsághoz.
  Személyre szabott tájékoztatáshoz bővebb információkra lenne szükség. Kérjük, töltse ki online adatlapunkat és Szakértőink ismertetni fogják a lehetőségeket. >! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű ügyintézést is!

  Tisztelt Szakértő!

  Elváltam, van egy nagykorú – 25 év alatti- gyermekem (rendszeres jövedelemmel nemigen rendelkezik, jelenleg nincs munkája), illetve két kiskorú, akik heti váltásban vannak velem. Jogosult vagyok e CSOK-ra? Új párommal, egy új építésű házat szeretnénk. (Nem vagyunk még házasok, valószínűleg csak én igényelném.)
  Köszönettel:
  Ágnes

  Kedves Ágnes!
  Korábbi házasságban született gyermekek után az a szülő lehet jogosult a támogatásra, akinél a gyermekek jogerős bírósági határozat alapján elhelyezésre kerültek és akivel a gyermekek jelenleg is lakcímkártyával igazolhatóan közös háztartásban élnek és a támogatott ingatlanba is együtt költöznek.
  Amennyiben ez teljesül, akkor igényelheti 3 gyermeke után a CSOK-ot.
  A CSOK támogatást élettársak együttesen tudják igényelni.
  További, személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük tölste ki online adatlapunkat. Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű CSOK ügyintézést!

  Tisztelt Szakértő!
  Két szobás bérházban lakunk, két gyerekkel. A konyhából szeretnénk plusz egy szobát kialakítani, a konyha áthelyezésével, a nagyszoba (nappali) átalakításával.Az átalakításhoz igénybe vehetjük a CSOK-ot?

  Kedves Ferenc!
  Meglévő ingatlan átalakításához nem igényelhető CSOK.

  Tisztelt Szakértő!
  Két szobás bérházban lakunk, két gyerekkel. A konyhából szeretnénk plusz egy szobát kialakítani, a konyha áthelyezésével, a nagyszoba (nappali) átalakításával.Az átalakításhoz igénybe vehetjük a CSOK-ot?

  Kedves Ferenc!
  Meglévő ingatlan átalakításához nem igényelhető CSOK.

  Jó napot. Érdeklődnék hogy tetőtér beépítésre is igénybe lehet venni a Csok támogatást?

  Kedves Gábor!
  Igen, a CSOk-ot bővítésre is lehet igényelni, amibe a tetőtér beépítése is beletartozik.
  A támogatásról bővebben IDE kattintva olvashat.
  További, személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük tölste ki online adatlapunkat. Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű CSOK ügyintézést!

  Jó napot. Érdeklődnék hogy tetőtér beépítésre is igénybe lehet venni a Csok támogatást?

  Kedves Gábor!
  Igen, a CSOk-ot bővítésre is lehet igényelni, amibe a tetőtér beépítése is beletartozik.
  A támogatásról bővebben IDE kattintva olvashat.
  További, személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük tölste ki online adatlapunkat. Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű CSOK ügyintézést!

  Tisztelt Szakértő!
  Házunkat 2004-ben építettünk és két gyermekünkre kaptunk 1,2M Ft szocpolt. Most felújításra igénybe vehetjük az 1,3 M Ft falusi CSOK támogatást? A fent leírt kritériumoknak megfelelünk.
  Előre is köszönöm válaszát!
  Miklós

  Kedves Miklós!
  Fenti esetben falusi CSOK különbözetre lehetnek jogosultak. Az 1,3M Ft-os falusi CSOK-ból le kell vonni a korábban kapott szocpol 1,2M Ft összegét, így 100.000 Ft falusi CSOK igényelhető.
  A falusi CSOK jogosultsági feltételeiről IDE kattintva tájékozódhat. Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű falusi CSOK ügyintézést is!

  Tisztelt Szakértő!
  Házunkat 2004-ben építettünk és két gyermekünkre kaptunk 1,2M Ft szocpolt. Most felújításra igénybe vehetjük az 1,3 M Ft falusi CSOK támogatást? A fent leírt kritériumoknak megfelelünk.
  Előre is köszönöm válaszát!
  Miklós

  Kedves Miklós!
  Fenti esetben falusi CSOK különbözetre lehetnek jogosultak. Az 1,3M Ft-os falusi CSOK-ból le kell vonni a korábban kapott szocpol 1,2M Ft összegét, így 100.000 Ft falusi CSOK igényelhető.
  A falusi CSOK jogosultsági feltételeiről IDE kattintva tájékozódhat. Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű falusi CSOK ügyintézést is!

  Kedves válaszadó!
  Svájcban dolgozom, párom, azaz élettársam otthon van 3 éves gyermekünkkel. Szeretnénk lakást vásárolni, viszont nincs meg a teljes vételár, csak töredéke. Emiatt érdeklődnék, milyen lehetőségek vannak lakástámogatásra, hitelre, illetve létezik-e még szocpol és társai? Párom munkanélküli, most fejezte be tanulmányait, érvényes betegbiztosítással rendelkezik, amely nem volt megszakítva. Mint említettem egy gyermekünk van. Én pedig Svájcban vagyok munkavállaló 2019. június 1-től!
  Tehát kérdésünk csupán annyi, mely lehetőségek birtokában tudunk otthont teremteni? Mivel ha lehetőségünk lenne svájci munkavállalói igazolással, illetve megfelelő dokumentumok beszerzésével otthonra szert tenni, akkor én is talán Magyarországon dolgozhatnék!
  Előre is köszönöm válaszát!
  Szívélyes üdvözlettel: Attila

  Kedves válaszadó!
  Svájcban dolgozom, párom, azaz élettársam otthon van 3 éves gyermekünkkel. Szeretnénk lakást vásárolni, viszont nincs meg a teljes vételár, csak töredéke. Emiatt érdeklődnék, milyen lehetőségek vannak lakástámogatásra, hitelre, illetve létezik-e még szocpol és társai? Párom munkanélküli, most fejezte be tanulmányait, érvényes betegbiztosítással rendelkezik, amely nem volt megszakítva. Mint említettem egy gyermekünk van. Én pedig Svájcban vagyok munkavállaló 2019. június 1-től!
  Tehát kérdésünk csupán annyi, mely lehetőségek birtokában tudunk otthont teremteni? Mivel ha lehetőségünk lenne svájci munkavállalói igazolással, illetve megfelelő dokumentumok beszerzésével otthonra szert tenni, akkor én is talán Magyarországon dolgozhatnék!
  Előre is köszönöm válaszát!
  Szívélyes üdvözlettel: Attila

  Kedves Attila! 1 gyermek után használt és új lakás vásárlásához egyaránt 600.000 Ft összegű CSOK igényelhető. Vállalt gyermek után is van lehetőség az igénylésre. Ennek feltétele, hogy házasok legyenek és legalább egyikük 40 év alatti legyen a megelőlegezett CSOK kérelem benyújtásakor. Ennek további feltételeiről és az elérhető támogatási összegekről részletes leírást IDE kattintva olvashat. Ha legalább a két gyermekes (meglévő és vállalt) CSOK-ot igénybe veszik, akkor 3%-os, állami kamattámogatású lakáshitel felvételére is lehetőség van, maximum 10M Ft összegben. 3 gyermek esetén az elérhető hitelösszeg ebben a konstrukcióban 15M Ft. Szükség esetén további piaci kamatozású lakáshitel felvételére is van lehetőség. Új… Továbbiak »

  Jó estét kívánok!
  Egyedülálló szülő vagyok 3 gyermekkel.
  Igénybe vehetem-e a csokot?

  Jó estét kívánok!
  Egyedülálló szülő vagyok 3 gyermekkel.
  Igénybe vehetem-e a csokot?

  Kedves Katalin!
  Ha a további CSOK feltételek is fennállnak, akkor egyedülállóként is igénybe tudja venni a CSOK-ot. A feltételekről – lakáscéltól függően – honlapunkon részletes leírás olvasható.
  Személyre szabott tájékoztatáshoz bővebb információkra lenne szükség. Kérjük, töltse ki online adatlapunkat és Szakértőink ismertetni fogják a lehetőségeket. Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű CSOK ügyintézést is!

  Kedves hitelnet!
  Azzal a kérdéssel fordulok önhöz, hogy a feleségem neven van egy ház! Úgy jár-e a szocpol?

  Kedves hitelnet!
  Azzal a kérdéssel fordulok önhöz, hogy a feleségem neven van egy ház! Úgy jár-e a szocpol?

  Kedves Tamás!
  A meglévő lakástulajdon nem zárja ki a CSOK jogosultságot!
  Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű CSOK ügyintézést is!

  Tisztelt Szakértő!
  A férjemmel van két gyermekünk és még nem vettük ez idáig igénybe a CSOK-ot.
  Most szeretnénk a házunkba garázs helyett egy nappalit.
  Az lenne a kérdésem, hogy fel tudjuk-e venni bővítésre az 1.430.000Ft-ot?
  A garázs a házban van és városban lakunk.
  Köszönettel.

  Kedves Katalin!
  Meglévő épületrész átalakítása nem minősül bővítésnek, így a garázs nappalivá alakításához a CSOK-ot nem tudják igénybe venni.

  Tisztelt Szakértő!
  A férjemmel van két gyermekünk és még nem vettük ez idáig igénybe a CSOK-ot.
  Most szeretnénk a házunkba garázs helyett egy nappalit.
  Az lenne a kérdésem, hogy fel tudjuk-e venni bővítésre az 1.430.000Ft-ot?
  A garázs a házban van és városban lakunk.
  Köszönettel.

  Kedves Katalin!
  Meglévő épületrész átalakítása nem minősül bővítésnek, így a garázs nappalivá alakításához a CSOK-ot nem tudják igénybe venni.

  Tetőtér beépítés kapcsán igényelhető-e a CSOK, ha a kiskorú gyermekek a tulajdonosok és mi szülők használatbavételi joggal rendelkezünk?

  Tetőtér beépítés kapcsán igényelhető-e a CSOK, ha a kiskorú gyermekek a tulajdonosok és mi szülők használatbavételi joggal rendelkezünk?

  Kedves Kata!
  A CSOK jogosultságot a gyermekek tulajdonjoga és az Önök haszonélvezeti joga egyaránt kizárja.

  CSOK igénybevételével vettünk egy házat, amelybe már be is jelentkeztünk (szülők és 3 gyermek), a lakcímkártyákat bemutattuk a bankban.
  Azt szeretném kérdezni, hogy más személy, pl. nagykorú gyermek, aki már dolgozik, vagy egyéb rokon bejelentkezhet-e hozzánk a 10 év alatt. Erre vonatkozóan nem találtam egyértelmű rendelkezést, a bankban sem tudták.

  CSOK igénybevételével vettünk egy házat, amelybe már be is jelentkeztünk (szülők és 3 gyermek), a lakcímkártyákat bemutattuk a bankban.
  Azt szeretném kérdezni, hogy más személy, pl. nagykorú gyermek, aki már dolgozik, vagy egyéb rokon bejelentkezhet-e hozzánk a 10 év alatt. Erre vonatkozóan nem találtam egyértelmű rendelkezést, a bankban sem tudták.

  Kedves Katalin!
  Javasoljuk, hogy az ügyben kérje a területileg illetékes járási hivatal állásfoglalását.

  Tisztelt Szakértő!
  Van egy lakásunk, amire 2 éve CSOK-ot igényeltünk 2 gyermek után, de le szeretnénk cserélni egy nagyobb családi házra, amit ajándékozás útján kapnék meg a szüleimtől. Ami azt jelentené, hogy én lennék a 100%-os tulajdonos.
  Ha erre a házra tovább szeretnénk vinni a CSOK-ot, akkor itt is a tulajdoni hányadnak fenn kell állnia 50-50%-ban?
  Előre is köszönöm a segítségét!
  Üdvözlettel:
  Fruzsina

  Tisztelt Szakértő!
  Van egy lakásunk, amire 2 éve CSOK-ot igényeltünk 2 gyermek után, de le szeretnénk cserélni egy nagyobb családi házra, amit ajándékozás útján kapnék meg a szüleimtől. Ami azt jelentené, hogy én lennék a 100%-os tulajdonos.
  Ha erre a házra tovább szeretnénk vinni a CSOK-ot, akkor itt is a tulajdoni hányadnak fenn kell állnia 50-50%-ban?
  Előre is köszönöm a segítségét!
  Üdvözlettel:
  Fruzsina

  Kedves Fruzsina!
  Ajándékozás útján szerzett lakóingatlanra a CSOK nem vihető át. További tájékoztatásért kérjük, keresse a lakóhelye szerint illetékes járási hivatal családtámogatási osztályát.

  Üdvözlöm Hitelnet!
  2 kérdésem lenne.

  A tetőtér beépítésére, jár az 5 gyerek után a csok? (az ingatlan utcára néző oldalán kész a szoba az udvarra eső résznél csak tető látható, ebből lenne még 2 szoba), a csokot 2M 750..-ezret az ingatlan vásárlásakkor a kamat (3%)támogatott hitelnél igénybe vettük..
  Tetőtér beépítésre 10M olvastuk oldalukon. (külömbözetet 10M -2M 750ezer között)

  Az ingatlan illetéket aki részletben fizeti azoknak nem engedi el az állam?
  2020-ban vásároltuk..
  Válaszukat előre is köszönöm. Anita

  Üdvözlöm Hitelnet!
  2 kérdésem lenne.

  A tetőtér beépítésére, jár az 5 gyerek után a csok? (az ingatlan utcára néző oldalán kész a szoba az udvarra eső résznél csak tető látható, ebből lenne még 2 szoba), a csokot 2M 750..-ezret az ingatlan vásárlásakkor a kamat (3%)támogatott hitelnél igénybe vettük..
  Tetőtér beépítésre 10M olvastuk oldalukon. (külömbözetet 10M -2M 750ezer között)

  Az ingatlan illetéket aki részletben fizeti azoknak nem engedi el az állam?
  2020-ban vásároltuk..
  Válaszukat előre is köszönöm. Anita

  Kedves Anita!
  Az illetékmentesség a 2021-ben új vagy használt ingatlan vásárlásakor vehető igénybe. Ha az adásvételi szerződést 2020-ban megkötötötték, akkor Önök sajnos nem jogosultak rá.
  Az emelt összegű CSOK tetőtér beépítésről IDE kattintva tájékozódhat bővebben.

  Kedves Szakértő!
  Olyan kérdésem lenne, hogy új ház építése közben mégis szeretnénk CSOK-ot igényelni. Megtehetjük-e? (3 gyerekre 10 milliót) Ha igen, használatbavétel előtt vagy esetleg utána is lehet?
  Köszönöm válaszát!

  Kedves Szakértő!
  Olyan kérdésem lenne, hogy új ház építése közben mégis szeretnénk CSOK-ot igényelni. Megtehetjük-e? (3 gyerekre 10 milliót) Ha igen, használatbavétel előtt vagy esetleg utána is lehet?
  Köszönöm válaszát!

  Kedves Fruzsina!
  A CSOK új ház építése esetén a még hátralévő munkálatok finanszírozására vehető igénybe. A támogatást tehát akkor tudják kihasználni, ha hátravan még legalább 10 millió forintnak megfelelő munkálat. A további feltételekről fenti bejegyzésünkben olvashat. Kérdés az is, hogy az építkezéshez igényeltek-e esetleg hitelt. Ha igen, akkor az további kérdéseket vet fel.
  Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű ügyintézést is!

  Tisztelt Szakértő!
  Olyan kérdéssel fordulnék Önhöz, hogy egyedülállóként szeretném igénybe venni a CSOK-ot. 1 gyermekem van. A feltételekkel tisztában vagyok, azok rendben lennének.
  Apával nem voltunk sem házasok, sem bejegyzett élettársi kapcsolatban, de együtt éltünk. Ilyen esetben kell gyermekelhelyezési papír vagy bármi hasonló?
  Válaszát köszönöm!
  Adrienn

  Kedves Adrienn!
  Ha nem házassági kapcsolatban született a gyermek, akkor nem szükséges az elhelyezésről jogerős bírósági határozat. Ez esetben elegendő a lakcímkártyával alátámasztani, hogy a gyermek Önnel közös háztartásban él és a CSOK kérelemben szükséges nyilatkozni, hogy a gyermek az Ön eltartottja.
  Személyre szabott tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! A használt lakásra vonatkozó normál CSOK jogosultsági feltételeiről IDE kattintva tájékozódhat. Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű CSOK ügyintézést is!

  Tisztelt Szakértő!
  Olyan kérdéssel fordulnék Önhöz, hogy egyedülállóként szeretném igénybe venni a CSOK-ot. 1 gyermekem van. A feltételekkel tisztában vagyok, azok rendben lennének.
  Apával nem voltunk sem házasok, sem bejegyzett élettársi kapcsolatban, de együtt éltünk. Ilyen esetben kell gyermekelhelyezési papír vagy bármi hasonló?
  Válaszát köszönöm!
  Adrienn

  Kedves Adrienn!
  Ha nem házassági kapcsolatban született a gyermek, akkor nem szükséges az elhelyezésről jogerős bírósági határozat. Ez esetben elegendő a lakcímkártyával alátámasztani, hogy a gyermek Önnel közös háztartásban él és a CSOK kérelemben szükséges nyilatkozni, hogy a gyermek az Ön eltartottja.
  Személyre szabott tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! A használt lakásra vonatkozó normál CSOK jogosultsági feltételeiről IDE kattintva tájékozódhat. Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű CSOK ügyintézést is!

  3.9K
  0
  Tedd fel kérdésed vagy szól hozzá a témához!x