CSOK feltételek, támogatás igénylés 2021

A Családi Otthonteremtési Kedvezmény ( CSOK ) egy vissza nem térítendő állami támogatás. Amennyiben Ön teljesíti a CSOK szerződésben leírtakat, a támogatást nem kell visszafizetnie.

CSOK

Milyen lakáscélok esetén igényelhető a CSOK?

A CSOK Magyarország területén megvalósuló alábbi lakáscélok esetén igényelhető:

 • Új lakás vásárlása
 • Új lakás építése
 • Használt lakás vásárlása
 • Meglévő lakás bővítése

A támogatás vásárlás esetén a vételár kiegyenlítéséhez; építés, bővítés esetén a kérelem benyújtásakor a hitelintézet által elfogadott költségvetésből még fennmaradó bekerülési költségekre igényelhető.

Ki igényelhet CSOK-ot?

 • Magyar állampolgár, és az a személy, akit a magyar állampolgárságról szóló törvény alapján magyar állampolgárnak kell tekinteni,
 • a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozó személy, aki a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodás jogát Magyarország területén gyakorolja,
 • a harmadik országbeli állampolgár, ha a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben foglaltak szerint bevándorolt vagy letelepedett jogállással rendelkezik,
 • a hontalan, ha a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben foglaltak alapján ilyen jogállásúnak ismerték el.

A nem magyar állampolgár támogatott személy részére a CSOK a három hónapot meghaladó tartózkodási jogosultság fennállásának időtartama alatt nyújtható, ha Magyarország területén bejelentett lakóhellyel rendelkezik.

A kedvezményt házastársak, fiatal házaspárok és élettársak együttes igénylőként igényelhetik. A támogatási szerződés megkötése esetén az együttes igénylők mindketten támogatott személlyé válnak. CSOK-ra gyermeket eltartó egyedülálló támogatott személyek is jogosultak lehetnek.

Nem veheti igénybe a kedvezményt az, akit a támogatás igénylését megelőző öt évben az e rendelet vagy az egyéb lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok szerint igénybe vett vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatás vagy ezt megelőlegező kölcsön vonatkozásában a kormányhivatal, a Kincstár vagy az állami adóhatóság végleges határozatával, vagy bíróság jogerősen visszafizetésre kötelezett.

Ki számít gyermeknek CSOK szempontjából?

Gyermek:

 • a magzat a terhesség betöltött 12. hetét követően,
 • 25 évesnél fiatalabb eltartott gyermek,
 • 25 évesnél idősebb, megváltozott munkaképességű személy.

Mely gyermek után igényelhető a CSOK:

 • vér szerinti gyermek után,
 • örökbe fogadott gyermek után
 • legalább egy éve a támogatott személy gyámsága alatt álló gyermek után (a gyermek szüleinek halála esetén)

CSOK összege

Az alábbi táblázatban összefoglaljuk, mekkora összegű CSOK támogatás igényelhető az egyes lakáscélok esetén.

CSOK összege használt lakás vásárlásra:

CSOK összege használt lakás vásárlás esetén
Gyermekek száma Minimális hasznos alapterület (lakás / lakóház) CSOK összege
1 40 m2 600.000 Ft
2 50 m2 1.430.000 Ft
3 60 m2 2.200.000 Ft
4 vagy több 70 m2 2.750.000 Ft

CSOK összege új lakás vásárlásra / építkezésre:

CSOK összege új építésü lakás vásárlása, építkezés esetén
Gyermekek száma Minimális hasznos alapterület (lakás / lakóház) CSOK összege
1 40/70 m2 600.000 Ft
2 50/80 m2 2.600.000 Ft
3 vagy több 60/90 m2 10.000.000 Ft

CSOK összege tetőtérben kialakító új lakásra

CSOK összege tetőtérben kialakításra kerülő új lakás esetén
Gyermekek száma CSOK összege
1 600.000 Ft
2 2.600.000 Ft
3 vagy több 10.000.000 Ft

CSOK összege bővítésre

CSOK összege ingatlan bővítés esetén
Gyermekek száma Minimális hasznos alapterület CSOK összege
1 40 m2 600.000 Ft
2 50 m2 1.430.000 Ft
3 60 m2 2.200.000 Ft
4 vagy több 70 m2 2.750.000 Ft

Hasznos alapterület: a lakáson belül közvetlenül megközelíthető, következő helyiségek alapterületének – a nettó alapterületnek csak azon része vehető figyelembe, ahol a belmagasság legalább 1,90 m – összege: előszoba, közlekedő, nappali, hálószoba, étkező, konyha, étkezőkonyha, fürdőszoba, WC, kamra, tároló, gardrób, mosókonyha, kazánhelyiség és egyéb fűthető helyiség. A számítás során nem lehet figyelembe venni a gépjárműtároló és a pinceszinti helyiség alapterületét.

Falusi CSOK összege bővítés / korszerűsítés esetén

Csak meghatározott településeken elérhető. További részletekért kattints ide.

Falusi CSOK összege bővítés/korszerűsítés esetén
Gyermekek száma Támogatás összege
1 300.000 Ft
2 1.300.000 Ft
3 vagy több 5.000.000 Ft

Falusi CSOK összege vásárlással egybekötött bővítés, korszerűsítés esetén

Csak meghatározott településeken elérhető. További részletekért kattints ide.

Falusi CSOK összege vásárlással egybekötött bővítés/korszerűsítés esetén
Gyermekek száma Támogatás összege
1 600.000 Ft
2 2.600.000 Ft
3 vagy több 10.000.000 Ft

Támogatott ingatlanra vonatkozó előírások

A kedvezmény az alábbi ingatlanra vehető igénybe:

A lakhatás feltételeinek megfelelő, az ingatlan-nyilvántartásban lakóház vagy lakás megnevezéssel nyilvántartott ingatlan a hozzá tartozó földrészlettel, amely rendelkezik legalább:

 • 12 négyzetmétert meghaladó alapterületű lakószobával és főzőhelyiséggel – ennek hiányában további, legalább 4 négyzetméter alapterületű, a főzést lehetővé tevő, önálló szellőzésű lakótérrel, térbővülettel –, továbbá fürdőhelyiséggel és WC-vel,
 • közműves villamos energia szolgáltatással,
 • egyedi fűtési móddal,
 • közműves szennyvízelvezetéssel, vagy ha nincs a településen (településrészen) közműves szennyvízelvezetés, a szennyvíz tisztítása és elhelyezése egyedi szennyvízkezelő berendezéssel vagy tisztítómezővel ellátott oldómedencés műtárggyal vagy időszakos tárolása egyedi zárt szennyvíztárolóban történik, és
 • közműves ivóvíz-szolgáltatással, vagy ha a településen (településrészen) nincs közműves vízszolgáltatás, a telken ivóvíz minőségű vizet szolgáltató kút van.

A lakásnak – az ingatlan értékbecslési szakvélemény alapján – a lakhatási igények kielégítésére alkalmasnak kell lennie, melyet a hitelintézet a CSOK kérelem elbírálása során helyszíni szemle keretében, szemrevételezéssel vizsgál.

Ha a helyszíni szemle során a hitelintézet megállapítja, hogy a lakás a lakhatási igények kielégítésére nem alkalmas, az igénylő a hitelintézet részére szakvéleménnyel igazolhatja a lakás lakhatási igények kielégítésére való alkalmasságát. A lakhatási igények kielégítésére való alkalmasságot igazoló statikai szakvélemény megléte esetén a lakhatási igények kielégítésére való alkalmatlanságra hivatkozással a hitelintézet nem utasíthatja el a kérelmet.

Tulajdonszerzés a támogatott ingatlanban

A támogatott lakásban kizárólag az igénylő szerezhet tulajdont. Házaspár, illetve élettársak esetén mindkét félnek – bármilyen arányban – az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdonjoggal kell rendelkeznie.

Több lakásból álló osztatlan közös tulajdonú ingatlan esetén a CSOK-kal érintett lakásra vonatkozó használati megállapodással igazolni szükséges az igénylő kizárólagos használati jogát.

Amennyiben a CSOK kérelem benyújtása előtt a kiskorú gyermek – az elhunyt szülő után – már korábban tulajdont szerzett, akkor az újabb lakásban – a gyámhatóság rendelkezésének megfelelő mértékben – a támogatott személy mellett a kiskorú gyermek is szerezhet tulajdont.

A támogatásra való jogosultságot nem érint, ha a kérelem benyújtását követően az igénylő, illetve a támogatási szerződés megkötését követően a támogatott személy elhalálozása esetén, a lakásban annak egyenes ági rokona, házastársa vagy élettársa szerez tulajdont.

Jogosultsági alapfeltételek

A támogatás igényléséhez az alábbi alapvető feltételeknek is teljesülni kell: 

 • Büntetlen előélet
 • Adótartozás-mentesség
 • Megfelelő TB jogviszony

Életvitelszerű bentlakás a támogatott ingatlanban

A támogatott személyeknek és azon gyermekeknek – akikre tekintttel a vissza nem térítendő támogatás folyósításra került – a folyósítást követő 10 évig kell életvitelszerűen a támogatott lakásban lakniuk. A folyósítást követő 90 napon belül be kell mutatni a lakcímet igazoló hatósági igazolványt.

A 10 éves elidegenítési és terhelési tilalom idején a lakásra a támogatott személynek lakásbiztosítással kell rendelkeznie.

A célingatlanra a CSOK szerződés megkötését követő 10 évig terjedő időszakra az állam javára jelzálogjog, valamint annak biztosítására elidegenítési és terhelési tilalom kerül bejegyzésre.

A CSOK-ot biztosító jelzálogjog ranghelyét kizárólag a CSOK-kal érintett lakás építése, bővítése vagy vásárlása érdekében felvett lakáscélú hitelintézeti, illetve lakás-takarékpénztári kölcsönt, valamint az építkezés helyéül szolgáló építési telek megvásárlására felvett hitelintézeti, illetve lakás-takarékpénztári kölcsönt biztosító jelzálogjog előzheti meg.

Bentlakásra vonatkozó kivételek

Nem minősül a bentlakási kötelezettség megszegésének az alábbi eset:

 • a gyermek – a gyermekvédelmi szakellátások körébe tartozó otthont nyújtó ellátás keretében elhelyezett gyermek kivételével – tanulmányai folytatása miatt átmenetileg nem a támogatott személy lakásában lakik,
 • a támogatott személyt vagy a gyermeket, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igényelte, egészségi állapota miatt tartósan egészségügyi intézményben kezelik,
 • ha a támogatott személy és a gyermek, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igényelték, a támogatott személy munkavállalására tekintettel – indokoltan – legfeljebb öt évig a lakás elhelyezkedése szerinti településtől eltérő településen tartózkodik,
 • ha a támogatott személy és a gyermek – foglalkoztatásra irányuló jogviszony következtében – ideértve a sajátos egyházi jogviszonyt is – a foglalkoztatásra irányuló jogviszony jellegéből következően köteles a szolgálati helyén a foglalkoztató által térítésmentesen biztosított szolgálati lakásban lakni a foglalkoztatásra irányuló jogviszony fennállása alatt,
 • a támogatott személy vagy a gyermek, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igényelte, közeli hozzátartozó ápolása miatt ideiglenesen nem a támogatott személy lakásában lakik,
 • a támogatott személy az 1. mellékletben nem szereplő vétség miatt letöltendő szabadságvesztés büntetését tölti,
 • a nagykorú gyermek, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igényelték, elköltözik vagy
 • a kiskorú gyermek, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igényelték, a nagykorúvá válását követően elköltözik.

Támogatott ingatlan, mint vállalkozás székhelye

A CSOK kérelem benyújtásakor az igénylőnek teljes bizonyító erejű magánokiratban nyilatkoznia kell arról, hogy a legalább többségi tulajdonában álló gazdasági társaság – ide nem értve a részvénytársaságot -, illetve az általa folytatott egyéni vállalkozói tevékenység székhelyenként – az állam javára bejegyzett elidegenítési és terhelési tilalom fennállása alatt – a CSOK-kal érintett lakást jelenti be a cégnyilvántartásba, illetve az egyéni vállalkozók nyilvántartásába.

CSOK-hoz szükséges TB jogviszony

A vonatkozó kormányrendelet meghatározza azokat a személyi és egyéb jogosultsági feltételeket, melyek teljesülése elengedhetetlen CSOK igényléséhez. Egyik ilyen követelmény a megfelelő TB jogviszony igazolása.
CSOK-ra az a támogatott személy lehet jogosult, aki megfelelő TB jogviszonyt tud igazolni. Házastársak vagy élettársak igénylése esetén elegendő, ha legalább az egyik fél rendelkezik az előírt társadalombiztosítási jogviszonnyal.

TB Jogviszony igazolása a különböző lakáscélú támogatások igénylésnél
Használt lakás vásárlás, bővítés Új lakás vásárlás és építés "Falusi" CSOK "Babaváró" hitel "Lakásfelújítási" támogatás
Igényléskor legalább az egyik fél biztosított igen igen igen igen igen
Mentesülés TB jogviszony alól (GYOD, ápolási esetén) igen igen igen nem igen
TB jogviszony minimális időtartama 180 nap 180 nap 1 év 3 év 1 év
10 M CSOK: 2 év 10M CSOK: 2 év
Tbj. 6. § igen igen igen igen igen
Tbj. 4. § 11. pontja szerinti kiegészítő tevékenységet folytató személy igen igen igen - igen
Igényléskor Közfoglalkoztatott igen nem Igen max 1 év nem
10 M CSOK: nem
Igényléskor középfokú nappali tanulmány Igen igen nem nem nem
10 M CSOK: nem
Igényléskor felsőfokú nappali tanulmány Igen igen nem nem nem
10 M CSOK: nem 10 M CSOK: Igen
Magyar állampolgár külfödi TB jogviszonya Igen igen igen igen igen
Igényléskor külfödi TB (magyar TB 180 napon belüli vállallásával igen igen igen nem nem
Igényléskor magyar TB nem nem nem igen Igen

Társadalombiztosítási jogviszony – egészségbiztosítási jogviszony

Már az elején fontos tisztázni, hogy a TB jogviszony nem azonos az egészségbiztosítási jogviszonnyal. A társadalombiztosítást keletkeztető jogviszonyok köre szűkebb, mint a kizárólag egészségügyi szolgáltatásra jogosító jogviszonyoké.

A kizárólag egészségügyi szolgáltatásra jogosultak nem biztosítotti jogviszonyban állnak, ezért részükre nem állítható ki olyan igazolás, mely CSOK igénylésének feltétele. Kizárólag egészségügyi szolgáltatásra jogosultak például azok a cseden, gyeden, vagy gyesen lévő személyek, akiknek nem áll fenn munkaviszonyuk a családtámogatások ideje alatt, illetve ide tartoznak a nyugdíjasok is. Azzal, hogy valaki befizeti saját maga után az egészségbiztosítási hozzájárulást, még nem keletkezik TB jogviszonya.

Ki minősül biztosítottnak?

 • Alkalmazottként dolgozó
 • Szövetkezet tevékenységében személyesen közreműködő tag
 • Álláskeresési támogatásban részesülők
 • Nem kiegészítő tevékenységet folytató egyéni és társas vállalkozók
 • Egyházi személyek
 • Mezőgazdasági őstermelő
 • Egyéb, munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személyek
 • Választott tisztségviselők
 • Főállású kisadózók
 • Állami projektértékelők

TB jogviszonyra vonatkozó előírások

Az, hogy CSOK igénylése esetén a TB jogviszony igazolására vonatkozóan milyen feltételeknek kell megfelelni, eltérő attól függően, hogy a támogatást mely lakáscélra (új vagy használt) és hány gyermek után (legfeljebb 2 vagy legalább 3) kívánjuk igénybe venni. 

TB jogviszony időtartama

A támogatások igénylésének alapfeltétele, hogy az igénylő a CSOK kérelem benyújtásakor, valamint az azt megelőző időszakban rendelkezzen TB jogviszonnyal. A jogviszony időtartamára az alábbi előírások vonatkoznak:

 • Használt lakás esetén – gyermekszámtól függetlenül: minimum 180 nap
 • Új lakás esetén – legfeljebb 2 gyermek után igényelt CSOK esetén: minimum 180 nap
 • Új lakás esetén – legalább 3 gyermek után igényelt 10M Ft CSOK esetén: minimum 2 év

Itt érdemes megjegyezni a falusi CSOK-ra, babaváró hitelre vonatkozó előírásokat is:

 • Falusi CSOK esetén: minimum 1 év
 • A 10M Ft összegű falusi CSOK esetén: minimum 2 év
 • Babaváró hitel esetén: minimum 3 év

A folyamatos TB jogviszonyban 30 nap megszakítás megengedett. Ez akár többszöri megszakítás is lehet, lényeg, hogy összesen ne legyen 30 napnál hosszabb kiesés a TB jogviszonyban.

Közfoglalkoztatotti jogviszony figyelembevétele az igénylést megelőző időszakban

Használt lakás esetén a közmunka is beleszámít a TB jogviszonyba, új lakás esetén azonban nem vehető figyelembe.

Itt érdemes megjegyezni falusi CSOK és babaváró hitel vonatkozásában is a közmunka elfogadhatóságát:

 • Falusi CSOK esetén: figyelembe vehető
 • A 10M Ft összegű falusi CSOK esetén: nem vehető figyelembe
 • Babaváró hitel esetén: maximum 1 év vehető figyelembe

Középfokú, felsőfokú nappali tanulmányok figyelembevétele az igénylést megelőző időszakban

Középfokú nevelési-oktatási intézményben vagy felsőoktatási intézményben folytatott tanulmányok az alábbiak szerint vehetők figyelembe:

 • Használt lakás esetén: közép- és felsőfokú tanulmány egyaránt figyelembe vehető
 • Új lakás esetén: közép- és felsőfokú tanulmány egyaránt figyelembe vehető

Falusi CSOK és babaváró hitel tekintetében egyaránt:

 • Középfokú tanulmány nem vehető figyelembe
 • Felsőfokú tanulmány figyelembe vehető 

Külföldi munkavégzés figyelembevétele

A külföldi munkavégzés tekintetében meg kell különböztetni a támogatási kérelem benyújtásakor, valamint a támogatási kérelem benyújtását megelőző időszak igazolásaként elfogadható külföldi TB jogviszonyt.

Kizárólag magyar állampolgár igénylő esetén a benyújtáskor szükséges, a magyar társadalombiztosítási rendszerben megvalósuló jogviszony kiváltható valamely másik állam vagy nemzetközi szerződéssel létrehozott nemzetközi szervezet társadalombiztosítási rendszerének hatálya alatt fennálló biztosítotti jogviszonnyal, ha ezt az igénylő – házastársak, fiatal házaspár vagy élettársak esetén legalább az egyik fél – az illetékes külföldi hatóság vagy a nemzetközi szervezet által kiállított igazolással igazolja, valamint teljes bizonyító erejű magánokiratban vállalja, hogy a támogatási szerződés megkötését követő 180 napon belül a magyar társadalombiztosítási rendszerben biztosítottá válik.

A NAV a CSOK igénylésekor vállalt, e kötelezettség teljesülését valamennyi támogatott személynél hatósági ellenőrzés keretében vizsgálja!

A támogatási kérelem benyújtásakor fennálló külföldi TB – a fenti feltétel vállalása mellett – az alábbi támogatások esetén fogadható el:

A támogatási kérelem benyújtását megelőző időszakban fennálló külföldi TB jogviszony valamennyi támogatás esetében elfogadható:

 • CSOK használt és új lakásra
 • Falusi CSOK
 • Babaváró hitel

TB jogviszonyra vonatkozó speciális feltétel

Új lakásra igényelt 10M Ft-os CSOK és babaváró hitel igénylése esetén

a 2 éves időszak számítása során a családi otthonteremtési kedvezmény igénylését megelőző 180 napos időtartamnak a Tbj. 6. § (1) bekezdés a), b) és d)-i) pontja szerinti jogviszonyban töltött időnek kell minősülnie, melybe a közfoglalkoztatási jogviszonyban töltött idő nem számít bele.

Az Egyesült Királyságból hazatérők TB jogviszonya

A családi otthonteremtési kedvezmény igénylésénél az Egyesült Királyságból hazaköltözők számára méltányossági eljárás lehetősége biztosított a külföldi TB jogviszony igazolása során.

Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága esetében – amennyiben a TB jogviszony igazolás nem megfelelősége vagy hiánya miatt a hitelintézet a támogatás iránti kérelmet elutasítja – az egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal az igénylő külön kérelmére, méltányosság keretében

a) az illetékes külföldi hatóságtól − az egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal bevonásával − nemzetközi jogsegély igénybevételével beszerzett vagy

b) az igénylő által benyújtott igazolásban, valamint a külföldi foglalkoztató által kiállított, foglalkoztatási jogviszonyról szóló igazolásban szereplő

adatok mérlegelése alapján, határozatában megállapíthatja, hogy az előírt jogviszony Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságában fennáll vagy fennállt.

A külföldi foglalkoztató által kiállított igazolás akkor fogadható el, ha

a) azt a külföldi foglalkoztató a támogatás iránti kérelem benyújtását legfeljebb 30 nappal megelőzően, vagy a kérelem benyújtását követően állította ki,

b) olyan foglalkoztatási jogviszonyt igazol, amelyre nézve az igénylő nem nyújtott be igazolást,

c) teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy a kiállítási hely joga szerinti más bizonyító erővel rendelkező okiratba foglalták, és

d) az igénylő annak hiteles magyar nyelvű fordítását is benyújtja a kormányhivatal részére.

Mentesülés TB jogviszony igazolása alól

Új és használt lakásra igényelt CSOK, valamint falusi CSOK igénylése esetén

mentesül a TB jogviszony igazolása alól az igénylő, ha végleges határozat alapján gyermekek otthongondozási díjában vagy ápolási díjban részül.

Ebben az esetben a CSOK összege (és a hozzá kapcsolódó, többgyermekes, családok kamattámogatott kölcsönének kamattámogatási része is) csekély összegű (de minimis) támogatásnak minősül. Ha a támogatásoknak az igénylő részére megállapítható összege – az igénylő nyilatkozata alapján – meghaladná a csekély összegű (de minimis) támogatásokra megállapított összeghatárt, akkor az igénylő legfeljebb ezen összeghatárig jogosult CSOK-ra (és a többgyermekes családok kamattámogatott kölcsönére).

CSOk igényléssel kapcsolatos gyakori kérdések

 • Csak vásárlásra is igényelhető a falusi CSOK?

  A falusi CSOK preferált településen kizárólag használt lakásvásárlással egybekötött korszerűsítésre és/vagy bővítésre igényelhető. Már tulajdonban lévő lakóingatlan esetén a támogatás annak korszerűsítésére és/vagy bővítésére használható fel.

  Ha a vételár megfizetésén kívül egyéb felújítási, bővítési munkálatok nem lennének, akkor önmagában a vásárláshoz a falusi CSOK nem használható fel. Ebben az esetben a normál CSOK igényelhető preferált településen is. Ennek összege 1 gyermek után 600.000 Ft. 2 gyermek után 1.430.000 Ft. 3 gyermek után 2.200.000 Ft. 4 vagy több gyermek után 2.750.000 Ft.

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban

 • Milyen településen érhető el a Falusi CSOK?

  A támogatott települések bővített listája IDE kattintva érhető el. A rendelet 2020.12.18-n került módosításra, ekkor került be számos új település a listába.

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban 

 • Megelőlegezett CSOK esetén mikor igényelhető falusi CSOK?

  A vonatkozó kormányrendelet értelmében, ha ugyanazon fiatal házaspár megelőlegezett formában nyújtott lakáscélú állami támogatást – ideértve a megelőlegező kölcsönt is – vett igénybe korábban, újabb megelőlegezett családi otthonteremtési kedvezményt akkor igényelhet, ha a korábbi gyermekvállalás teljesült.

  Megelőlegezett CSOK esetén információink szerint a gyermekvállalás akkor tekinthető teljesítettnek, ha a gyermek megszületik. A gyermek születését anyakönyvi kivonattal szükséges igazolni és be kell mutatni a lakcímkártyáját is.

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban 

 • Falusi CSOK és felújítási támogatás igényelhető együtt?

  Igen, igényelhető a falusi CSOK és a lakásfelújítási támogatás egyszerre, ugyanazon ingatlanra, de más-más munkálatokra. A falusi CSOK-os költségvetésben szereplő munkálatok nem vehetők figyelembe az otthonfelújítási program során. Ugyanazon számlák is csak az egyik támogatásnál vehetők figyelembe.

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban 

 • A vízelvezető járda vízszigetelésére jár a falusi CSOK?

  Információink szerint a járda felújítása nem minősül vízszigetelésnek. Így erre a munkálatra a falusi CSOK nem vehető igénybe.
  Az elvégezni kívánt egyéb munkálatokról költségvetést szükséges készíteni. Ez banki formanyomtatvány. Ezen munkanemenként fel kell tüntetni az anyagárat és munkadíjat. Fontos, hogy azokra a munkálatokra adható a támogatás, amelyek a falusi CSOK kérelem benyújtásakor és az első helyszín szemle alapján még nem kerültek elvégzésre.

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban 

 • Utolsó módosítás: 2021. január 26. kedd

  További kérdése lenne a témában?

  Mielőtt kérdését feltenné kattintson ide és olvassa el a gyakori kérdéseket és válaszokat a témában

  Feliratkozás az új kérdésekre/válaszokra
  Visszajelzés
  3.9K hozzászólás
  Inline Feedbacks
  Minden hozzászólás megtekintése

  Jó estét kívánok!
  Érdeklődnék, hogy külföldön élünk 10 éve férjemmel és 3 gyermekünkkel!
  Az elmúlt 10 évben én háztartásbeliként voltam, vagyok otthon a gyerekekkel. A férjem munkája nem is teszi lehetővé, hogy dolgozni menjek! Én a férjem által vagyok biztosítva. A CSOK-ot igénybe tudjuk-e venni úgy, hogy ő le tudja igazolni a folyamatos TB jogviszonyt (külföldi) és én írnám alá, hogy 180 munkanapon belül munkába állok? Mert ő maradna külföldön, ingázó lenne?
  Válaszát előre is köszönöm!

  Jó estét kívánok!
  Érdeklődnék, hogy külföldön élünk 10 éve férjemmel és 3 gyermekünkkel!
  Az elmúlt 10 évben én háztartásbeliként voltam, vagyok otthon a gyerekekkel. A férjem munkája nem is teszi lehetővé, hogy dolgozni menjek! Én a férjem által vagyok biztosítva. A CSOK-ot igénybe tudjuk-e venni úgy, hogy ő le tudja igazolni a folyamatos TB jogviszonyt (külföldi) és én írnám alá, hogy 180 munkanapon belül munkába állok? Mert ő maradna külföldön, ingázó lenne?
  Válaszát előre is köszönöm!

  Kedves Nóra!
  A magyarországi TB jogviszony létesítését annak a félnek kell vállalnia CSOK igénylésnél, aki a külföldi TB jogviszonyt is igazolja. Az sajnos nem lehetséges, hogy férje nyújt be TB jogviszony igazolást és Ön vállalná a hazai TB jogviszony létesítését.

  45 négyzetméteres lakást vásárolnánk, 20 négyzetméter a szoba. A konyha 10.
  Nem gond, hogy csak 1 szobás a lakás?

  45 négyzetméteres lakást vásárolnánk, 20 négyzetméter a szoba. A konyha 10.
  Nem gond, hogy csak 1 szobás a lakás?

  Kedves Mónika!
  A szobaszám a CSOK jogosultságnál nem meghatározó. Ha 1 gyermek után kívánja a támogatást igénybe venni, akkor a 45 m2 hasznos alapterületű lakás megfelelő.
  A használt lakásra vonatkozó további CSOK feltételekről IDE kattintva tájékozódhat.
  Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű CSOK ügyintézést is!

  Kérdésem csokkal kapcsolatos lenne. Mi 2006-ban felvettünk szocpolt új ház építésre 2 gyerekre. Most eladtuk a házat, és szeretnénk egy másikat építeni.
  A kérdésem, hogy ugyanazokra a gyerekekre, akikre már felvettük, tényleg lehet a különbséget felvenni? Jelen esetben 200 ezer forintot? Ezt minden bankban vagy csak valamelyikben. Kicsit hihetetlen, hogy ugyanazokra a gyerekekre engednék még egyszer felvenni.
  Köszönöm a segítséget, várom a választ.
  Zsuzsi

  Kérdésem csokkal kapcsolatos lenne. Mi 2006-ban felvettünk szocpolt új ház építésre 2 gyerekre. Most eladtuk a házat, és szeretnénk egy másikat építeni.
  A kérdésem, hogy ugyanazokra a gyerekekre, akikre már felvettük, tényleg lehet a különbséget felvenni? Jelen esetben 200 ezer forintot? Ezt minden bankban vagy csak valamelyikben. Kicsit hihetetlen, hogy ugyanazokra a gyerekekre engednék még egyszer felvenni.
  Köszönöm a segítséget, várom a választ.
  Zsuzsi

  Kedves Zsuzsi!
  CSOK különbözet – jelen esetben 200.000 Ft – ugyanazon gyermekekre is igénybe vehető. Bármely hitelintézethez benyújtható a támogatás iránti kérelem.
  Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű CSOK ügyintézést is!

  Tisztelt Hitelnet!
  Olyan kérdéssel fordulnék Önökhöz, hogy hitel nelkül szeretnék Csok támogatást igénybe venni. Jelenleg nincsen még gyerekünk. 3 gyerekre szeretnénk igényelni. Viszont a házunk egyszerű bejelentéssel épül e-napló nélkül. Hogyan tudnánk igénybe venni?
  Köszönöm előre is válaszukat!

  Tisztelt Hitelnet!
  Olyan kérdéssel fordulnék Önökhöz, hogy hitel nelkül szeretnék Csok támogatást igénybe venni. Jelenleg nincsen még gyerekünk. 3 gyerekre szeretnénk igényelni. Viszont a házunk egyszerű bejelentéssel épül e-napló nélkül. Hogyan tudnánk igénybe venni?
  Köszönöm előre is válaszukat!

  Kedves Fanni!
  Van olyan hitelintézet, amely nem írja elő E-napló meglétét CSOK igénylésnél. Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű CSOK ügyintézést is!

  Jónapot kívánok!
  Szeretném megkérdezni, hogy 6 gyerekem van és én tudnám igényelni? Vagy mi kellene hozzá, hogy igényelni tudjam a CSOK-ot?

  Jónapot kívánok!
  Szeretném megkérdezni, hogy 6 gyerekem van és én tudnám igényelni? Vagy mi kellene hozzá, hogy igényelni tudjam a CSOK-ot?

  Kedves Natláia!
  A CSOK-ról és a jogosultsági feltételekről fenti bejegyzésünkből tájékozódhat részletesen.

  A kérdésem az lenne, hogy tudnak – e segíteni csók ügyinzézésben.? Szeretnék egy telefonszám öt kérni.
  Mien papírok kellenek hozzá?
  Mik a feltételek?
  Mennyi és milyen munka jogviszony kell hozzá?
  Házasnak kell – e lenni vagy nem?

  A kérdésem az lenne, hogy tudnak – e segíteni csók ügyinzézésben.? Szeretnék egy telefonszám öt kérni.
  Mien papírok kellenek hozzá?
  Mik a feltételek?
  Mennyi és milyen munka jogviszony kell hozzá?
  Házasnak kell – e lenni vagy nem?

  Kedves Tímea!
  A jogosultsági feltételekről fenti bejegyzésünkből tájékozódhat.
  Javasoljuk, hogy töltse ki online adatlapunkat és Szakértőnk rövid időn belül felveszi Önnel a kapcsolatot. Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű CSOK ügyintézést!

  Tisztelt Szakértő! 

  Gyermekem házas, két kisgyermekkel. Használt lakás vásárláshoz szeretnének CSOK-ot igényelni.

  A vásárláshoz szükség van az én anyagi támogatásomra, amit én úgy szeretnék adni, hogy cserében a vásárolt ingatlanban az általam adott összeg arányában résztulajdont kapok.

  Nem egyértelmű számomra, hogy az én résztulajdoni igényem kizáró oka-e a CSOK igénylésének. 
  Köszönöm segítségüket.

  Tisztelt Szakértő! 

  Gyermekem házas, két kisgyermekkel. Használt lakás vásárláshoz szeretnének CSOK-ot igényelni.

  A vásárláshoz szükség van az én anyagi támogatásomra, amit én úgy szeretnék adni, hogy cserében a vásárolt ingatlanban az általam adott összeg arányában résztulajdont kapok.

  Nem egyértelmű számomra, hogy az én résztulajdoni igényem kizáró oka-e a CSOK igénylésének. 
  Köszönöm segítségüket.

  Kedves Tamás!
  A vonatkozó CSOK rendelet értelmében a családi otthonteremtési kedvezménnyel megvásárolt lakásban – a (3) és a (3a) bekezdésben foglalt kivétellel – kizárólag a támogatott személyek szerezhetnek tulajdont.
  Így tehát, nem fog működni a CSOK igénylés, ha Ön is tulajdonrészt szerezne az ingatlanban.

  Szép napot!

  Szeretnénk megvásárolni egy 43 nm-es lakást. 1 gyerek után vennénk igénybe a CSOK-ot. A hálószoba 9 nm. A nappali és a konyha 24 nm, de egy légtérben van, amerikai konyha. Ez kizáró ok? Erre sehol nem térnek ki pontosan, hogy a 12 nm-es lakószobának bővebben milyen feltételeknek kell megfelelnie.
  Köszönöm.

  Szép napot!

  Szeretnénk megvásárolni egy 43 nm-es lakást. 1 gyerek után vennénk igénybe a CSOK-ot. A hálószoba 9 nm. A nappali és a konyha 24 nm, de egy légtérben van, amerikai konyha. Ez kizáró ok? Erre sehol nem térnek ki pontosan, hogy a 12 nm-es lakószobának bővebben milyen feltételeknek kell megfelelnie.
  Köszönöm.

  Kedves Sam!
  Ha egy gyermekük van, úgy az ingtalannak minimum 40m2-nek kell lennie. Elegendő, ha a nappali meghaladja a 12 m2-t.
  További, személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük tölste ki online adatlapunkat. Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű CSOK ügyintézést!

  Köszönöm. És akkor biztos nem jelent problémát, hogy egy légtérben van a konyhával? A konyha felőli részen is van egy ablak és a nappali felőli részen pedig egy nagy teraszajtó.

  Kedves Sam!
  Nem jelent problémát, ha a nappali a konyhával egy légtérben van, de feltétel, hogy a nappali hasznos alapterülete elérje a 12 m2-t.
  Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű CSOK ügyintézést is!

  Szép estét.
  Kissé kinőttük lakásunkat a 4 gyerekkel és elmennénk nagyobba. Lehet, hogy buta kérdésem lesz, de érdekelne, hogy a 2.750.000 mellé, ha szeretnénk a 15 v 10.000.000 lakáshitelt, ott is számlával kell igazolni a felújítást? És utólag utalják? (Bútorokra is szeretnénk belőle költeni azért kérdezem.)

  Szép estét.
  Kissé kinőttük lakásunkat a 4 gyerekkel és elmennénk nagyobba. Lehet, hogy buta kérdésem lesz, de érdekelne, hogy a 2.750.000 mellé, ha szeretnénk a 15 v 10.000.000 lakáshitelt, ott is számlával kell igazolni a felújítást? És utólag utalják? (Bútorokra is szeretnénk belőle költeni azért kérdezem.)

  Kedves Mónika!
  A használt lakás vásárlása esetén járó 2.750.000 Ft összegű CSOK mellé igénybe vehető a maximum 15M Ft összegű CSOK hitel, de az kizárólag a vételár finanszírozásához vehető fel.
  Falusi CSOK által preferált településen történő vásárlás esetén van lehetőség arra, hogy a CSOK hitelt az adott ingatlan korszerűsítésére és/vagy bővítésére is felhasználják. Azonban bútorok ebben az esetben sem finanszírozhatók a támogatásból.
  A falusi CSOK jogosultsági feltételeiről IDE kattintva tájékozódhat. Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű falusi CSOK ügyintézést is!

  Köszönöm szépen!!!

  Üdvözlet! 3 gyerekre szeretnénk családi házat építeni (nem falusi csok). A kérdésem: ha 3 gyereket vállalunk (még egy sincs) és maguknak építünk, mekkora legyen a minimum bekerülési összege a háznak ahhoz, hogy megkapjuk mind a 10 milliót a banktól? Vagy ennek nincs köze a bekerülési összeghez? Lehet a ház teljes bekerülési költsége mondjuk 17 millió is, ebből mondjuk 7 millió a saját erő? És ennek a 70 százalékát kell igazolnunk számlával? Illetve, General cégnél dolgozom, megveheti-e ő csak az anyagokat, melyet tovább számláz nekem és én építek magamnak? Van-e bármi összeférhetetlenség abban, hogy náluk vagyok alkalmazott és ők csak továbbadják… Továbbiak »

  Üdvözlet! 3 gyerekre szeretnénk családi házat építeni (nem falusi csok). A kérdésem: ha 3 gyereket vállalunk (még egy sincs) és maguknak építünk, mekkora legyen a minimum bekerülési összege a háznak ahhoz, hogy megkapjuk mind a 10 milliót a banktól? Vagy ennek nincs köze a bekerülési összeghez? Lehet a ház teljes bekerülési költsége mondjuk 17 millió is, ebből mondjuk 7 millió a saját erő? És ennek a 70 százalékát kell igazolnunk számlával? Illetve, General cégnél dolgozom, megveheti-e ő csak az anyagokat, melyet tovább számláz nekem és én építek magamnak? Van-e bármi összeférhetetlenség abban, hogy náluk vagyok alkalmazott és ők csak továbbadják… Továbbiak »

  Kedves Gábor!
  A hitelintézet felé költségvetést szükséges benyújtani a teljes bekerülési költségről, melynek legalább 70%-át számlával kell igazolni. Ha pl. a teljes bekerülési költség 30M Ft, akkor ennek 70%-áról 21M Ft-ról kell számlát benyújtani.
  Az új lakás építéséhez igényelhető CSOK-ra és/vagy ÁFA visszatérítési támogatásra támogatási szerződés abban az esetben köthető, ha az igénylő az építési munkákat végző gazdálkodó szervezetben nem rendelkezik tulajdonnal, valamint a gazdálkodó szervezet tulajdonosa az igénylőnek nem közeli hozzátartozója vagy élettársa.
  Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű CSOK ügyintézést is!

  Tisztelt Hitelnet! CSOK igénylésével kapcsolatban lenne a következő kérdésem: Jelenleg külföldön élünk életvitelszerűen a feleségemmel és három kiskorú gyermekkel, többéves folyamatos munka- és társadalombiztosítási viszonnyal. Már régóta gondolkozunk a hazaköltözésről és a magyarországi házépítésről, ezért már 2015-ben vásároltunk egy építési telket Budapest agglomerációjában. A tervek szerint néhány hét múlva megkezdődik az építkezés (300 nm alatti családi ház) és a kivitelező szerint (nem generálkivitelező, megbízás útján történik a teljesítés) az ősz folyamán a külső kulcsrakész állapot elérhető (az épület kívülről teljes mértékben kész van, de belül semmilyen munkavégzés nem történik, tehát pl. az elektromos és gépészeit munkák, hideg- és melegburkolás, stb.… Továbbiak »

  Tisztelt Hitelnet! CSOK igénylésével kapcsolatban lenne a következő kérdésem: Jelenleg külföldön élünk életvitelszerűen a feleségemmel és három kiskorú gyermekkel, többéves folyamatos munka- és társadalombiztosítási viszonnyal. Már régóta gondolkozunk a hazaköltözésről és a magyarországi házépítésről, ezért már 2015-ben vásároltunk egy építési telket Budapest agglomerációjában. A tervek szerint néhány hét múlva megkezdődik az építkezés (300 nm alatti családi ház) és a kivitelező szerint (nem generálkivitelező, megbízás útján történik a teljesítés) az ősz folyamán a külső kulcsrakész állapot elérhető (az épület kívülről teljes mértékben kész van, de belül semmilyen munkavégzés nem történik, tehát pl. az elektromos és gépészeit munkák, hideg- és melegburkolás, stb.… Továbbiak »

  Kedves Tamás! CSOK igénylésnél nem jelent kizáró okot az 5% ÁFA tartalommal kiállított számla. Ha nem egy kivitelező építi fel a teljes házat és így 27% ÁFA tartalmú számlák kerülnek kiállításra, akkor maximum 5M Ft összegben adó-visszatérítési támogatás is igénybe vehető. Ennek feltételeiről bővebb információt ITT olvashat. Az új lakásépítésre való CSOK követelmények IDE kattintva tekinthetők meg. Külföldi TB jogviszonnyal igényelhető a CSOK, azonban a TB jogviszony igazolást benyújtó félnek vállalnia kell, hogy a CSOK szerződés megkötését követő 180 napon belül magyarországi TB jogviszonyt létesít. Továbbá a támogatások a kérelem benyújtásakor még hátralévő munkálatokra vehetők igénybe. További, személyre szabott tájékoztatáshoz… Továbbiak »

  Jó napot! Új lakást vásárolnánk 3 gyerekkel. Dec.31-ig EGT államban voltam folyamatosan biztosított több évig. Jan.4-től Magyarországon dolgozom, magyar TB alatt. Ha most nyújtok be igényt 3 gyerekes CSOK-ra, (10M Ft) jogosult vagyok-e már? Köszönöm szives válaszát!

  Jó napot! Új lakást vásárolnánk 3 gyerekkel. Dec.31-ig EGT államban voltam folyamatosan biztosított több évig. Jan.4-től Magyarországon dolgozom, magyar TB alatt. Ha most nyújtok be igényt 3 gyerekes CSOK-ra, (10M Ft) jogosult vagyok-e már? Köszönöm szives válaszát!

  Kedves Csaba!
  Ha összeségében megvan a 2 éves jogviszony, úgy igen, jogosultak lehetnek a CSOK támogatásra. Javasoljuk, hogy töltse ki online adatlapunkat és bővebb információk ismeretében Szakértőnk személyre szabott, díjmentes tájékoztatást készít Önnek. Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű CSOK ügyintézést!

  Köszönöm. A 2 éves jogviszony összességében megvan bőven. 3 gyerek esetén azonban van egy további, 180 napos kritérium is, amit szerintem többféleképpen lehet értelmezni. Nem világos, hogy elég-e a 15 nap magyar jogviszony az igényléshez (ennyi van ma), vagy 180 nap magyar jogviszony kell és a maradék lehet csak külföldi? Utóbbi esetben ugyanis csak július 5-én válnék jogosulttá. De már most kellene a lakás, mert már hazajöttünk, hogy elkezdjünk dolgozni január első munkanapján.
  Melyik változat (most is jogosult vagyok, vagy csak július 5-én leszek jogosult) a helytálló 3 gyerek esetén? Köszönöm.

  Kedves Csaba!
  A vonatkozó kormányrendelet értelmében, aki magyarországi TB jogviszonyt igazol a kérelem benyújtásakor, annak a 2 évből a kérelem benyújtását megelőző legalább 180 napos időszakban Tbj. 6. § (1) bekezdés a), b) vagy d)-i) pontja szerinti jogviszonyt kell igazolnia.

  Üdvözlöm! Kérdésem 2016 ban csokra vásároltunk házat 2,2 milliót kaptunk 3 gyermek után. Kérdésem mivel kinöttük az ingatlant úgy döntöttünk vennénk falun nagyobbat. Kérdésem a falusi csók szabályai szerint , a már meglévő ingatlanból levonodik a 2,2 millió. Azt szeretném tudni az igényelhető falusi csók összegéből vonodik le mármint a 10 millióból. De ugye nem 10 millióról beszélünk hanem 5 millió vásárlás és 5 millió felújítás. Így 10 millió az a kérdésem hogy csak az 5 millió vásárlásbol vonódhat le az összeg vagy az 5 millió felujitásbol ? Válaszukat köszönöm.

  Üdvözlöm! Kérdésem 2016 ban csokra vásároltunk házat 2,2 milliót kaptunk 3 gyermek után. Kérdésem mivel kinöttük az ingatlant úgy döntöttünk vennénk falun nagyobbat. Kérdésem a falusi csók szabályai szerint , a már meglévő ingatlanból levonodik a 2,2 millió. Azt szeretném tudni az igényelhető falusi csók összegéből vonodik le mármint a 10 millióból. De ugye nem 10 millióról beszélünk hanem 5 millió vásárlás és 5 millió felújítás. Így 10 millió az a kérdésem hogy csak az 5 millió vásárlásbol vonódhat le az összeg vagy az 5 millió felujitásbol ? Válaszukat köszönöm.

  Kedves József!
  Ha új ingatlant terveznek vásárolni akkor két lehetőség van. Az egyik, hogy önkénetes visszafizetik a korábban kapott támogatást és újra igénylik azt. A másik opció, hogy a korábban kapott CSOk támogatással csökkentett Falusi CSOK-ra lehetnek jogosultak. Ebben az esetben a 10 millió Ft-ból kerül levonásra a korábban kapott 2.2 millió Ft. Így tehát 3,9 millió Ft jut a vételér megfizetésére és 3,9 millió Ft a korszerűsítésre. A témában bővebben IDE kattintva olvashat.
  További, személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük tölste ki online adatlapunkat. Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű CSOK ügyintézést!

  Tisztelt Szakértő
  Azzal a kérdéssel fordulók Önökhöz, hogy van egy telkem rajta egy régi ingatlannal, én erre a telekre szeretnék modulházat venni, hitelre vagy, ha van mód és lehetőség CSOKRA.
  Modulházra vagy mobilházra lehet-e CSokot felvenni?
  Ha lehet akkor:
  Elvált vagyok, 3 gyerekkel, a gyerekek közös szülői felügyelet alatt vannak, az ex férjemtől szükséges-e hozzájárulás beleegyezés, hogy én felvegyem a CSok-ot?

  Tisztelt Szakértő
  Azzal a kérdéssel fordulók Önökhöz, hogy van egy telkem rajta egy régi ingatlannal, én erre a telekre szeretnék modulházat venni, hitelre vagy, ha van mód és lehetőség CSOKRA.
  Modulházra vagy mobilházra lehet-e CSokot felvenni?
  Ha lehet akkor:
  Elvált vagyok, 3 gyerekkel, a gyerekek közös szülői felügyelet alatt vannak, az ex férjemtől szükséges-e hozzájárulás beleegyezés, hogy én felvegyem a CSok-ot?

  Kedves Linda!
  Modulházra, mobilházra CSOK nem vehető fel.

  Üdvözlöm.
  Szolgálati járadékos vagyok 2 kiskorú gyermeket nevelek. Élettársi kapcsolatban.
  Igénylehetek CSOK-ot?

  Üdvözlöm.
  Szolgálati járadékos vagyok 2 kiskorú gyermeket nevelek. Élettársi kapcsolatban.
  Igénylehetek CSOK-ot?

  Kedves Zsolt!
  CSOK igénylésre akkor lehet jogosult, ha a szolgálati járadék mellett egyéb keresőtevékenységet is folytat.

  3.9K
  0
  Tedd fel kérdésed vagy szól hozzá a témához!x