CSOK feltételek, támogatás igénylés 2021

A Családi Otthonteremtési Kedvezmény ( CSOK ) egy vissza nem térítendő állami támogatás. Amennyiben Ön teljesíti a CSOK szerződésben leírtakat, a támogatást nem kell visszafizetnie.

CSOK

Milyen lakáscélok esetén igényelhető a CSOK?

A CSOK Magyarország területén megvalósuló alábbi lakáscélok esetén igényelhető:

 • Új lakás vásárlása
 • Új lakás építése
 • Használt lakás vásárlása
 • Meglévő lakás bővítése

A támogatás vásárlás esetén a vételár kiegyenlítéséhez; építés, bővítés esetén a kérelem benyújtásakor a hitelintézet által elfogadott költségvetésből még fennmaradó bekerülési költségekre igényelhető.

Ki igényelhet CSOK-ot?

 • Magyar állampolgár, és az a személy, akit a magyar állampolgárságról szóló törvény alapján magyar állampolgárnak kell tekinteni,
 • a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozó személy, aki a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodás jogát Magyarország területén gyakorolja,
 • a harmadik országbeli állampolgár, ha a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben foglaltak szerint bevándorolt vagy letelepedett jogállással rendelkezik,
 • a hontalan, ha a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben foglaltak alapján ilyen jogállásúnak ismerték el.

A nem magyar állampolgár támogatott személy részére a CSOK a három hónapot meghaladó tartózkodási jogosultság fennállásának időtartama alatt nyújtható, ha Magyarország területén bejelentett lakóhellyel rendelkezik.

A kedvezményt házastársak, fiatal házaspárok és élettársak együttes igénylőként igényelhetik. A támogatási szerződés megkötése esetén az együttes igénylők mindketten támogatott személlyé válnak. CSOK-ra gyermeket eltartó egyedülálló támogatott személyek is jogosultak lehetnek.

Nem veheti igénybe a kedvezményt az, akit a támogatás igénylését megelőző öt évben az e rendelet vagy az egyéb lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok szerint igénybe vett vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatás vagy ezt megelőlegező kölcsön vonatkozásában a kormányhivatal, a Kincstár vagy az állami adóhatóság végleges határozatával, vagy bíróság jogerősen visszafizetésre kötelezett.

Ki számít gyermeknek CSOK szempontjából?

Gyermek:

 • a magzat a terhesség betöltött 12. hetét követően,
 • 25 évesnél fiatalabb eltartott gyermek,
 • 25 évesnél idősebb, megváltozott munkaképességű személy.

Mely gyermek után igényelhető a CSOK:

 • vér szerinti gyermek után,
 • örökbe fogadott gyermek után
 • legalább egy éve a támogatott személy gyámsága alatt álló gyermek után (a gyermek szüleinek halála esetén)

CSOK összege

Az alábbi táblázatban összefoglaljuk, mekkora összegű CSOK támogatás igényelhető az egyes lakáscélok esetén.

CSOK összege használt lakás vásárlásra:

CSOK összege használt lakás vásárlás esetén
Gyermekek száma Minimális hasznos alapterület (lakás / lakóház) CSOK összege
1 40 m2 600.000 Ft
2 50 m2 1.430.000 Ft
3 60 m2 2.200.000 Ft
4 vagy több 70 m2 2.750.000 Ft

CSOK összege új lakás vásárlásra / építkezésre:

CSOK összege új építésü lakás vásárlása, építkezés esetén
Gyermekek száma Minimális hasznos alapterület (lakás / lakóház) CSOK összege
1 40/70 m2 600.000 Ft
2 50/80 m2 2.600.000 Ft
3 vagy több 60/90 m2 10.000.000 Ft

CSOK összege tetőtérben kialakító új lakásra

CSOK összege tetőtérben kialakításra kerülő új lakás esetén
Gyermekek száma CSOK összege
1 600.000 Ft
2 2.600.000 Ft
3 vagy több 10.000.000 Ft

CSOK összege bővítésre

CSOK összege ingatlan bővítés esetén
Gyermekek száma Minimális hasznos alapterület CSOK összege
1 40 m2 600.000 Ft
2 50 m2 1.430.000 Ft
3 60 m2 2.200.000 Ft
4 vagy több 70 m2 2.750.000 Ft

Hasznos alapterület: a lakáson belül közvetlenül megközelíthető, következő helyiségek alapterületének – a nettó alapterületnek csak azon része vehető figyelembe, ahol a belmagasság legalább 1,90 m – összege: előszoba, közlekedő, nappali, hálószoba, étkező, konyha, étkezőkonyha, fürdőszoba, WC, kamra, tároló, gardrób, mosókonyha, kazánhelyiség és egyéb fűthető helyiség. A számítás során nem lehet figyelembe venni a gépjárműtároló és a pinceszinti helyiség alapterületét.

Falusi CSOK összege bővítés / korszerűsítés esetén

Csak meghatározott településeken elérhető. További részletekért kattints ide.

Falusi CSOK összege bővítés/korszerűsítés esetén
Gyermekek száma Támogatás összege
1 300.000 Ft
2 1.300.000 Ft
3 vagy több 5.000.000 Ft

Falusi CSOK összege vásárlással egybekötött bővítés, korszerűsítés esetén

Csak meghatározott településeken elérhető. További részletekért kattints ide.

Falusi CSOK összege vásárlással egybekötött bővítés/korszerűsítés esetén
Gyermekek száma Támogatás összege
1 600.000 Ft
2 2.600.000 Ft
3 vagy több 10.000.000 Ft

Támogatott ingatlanra vonatkozó előírások

A kedvezmény az alábbi ingatlanra vehető igénybe:

A lakhatás feltételeinek megfelelő, az ingatlan-nyilvántartásban lakóház vagy lakás megnevezéssel nyilvántartott ingatlan a hozzá tartozó földrészlettel, amely rendelkezik legalább:

 • 12 négyzetmétert meghaladó alapterületű lakószobával és főzőhelyiséggel – ennek hiányában további, legalább 4 négyzetméter alapterületű, a főzést lehetővé tevő, önálló szellőzésű lakótérrel, térbővülettel –, továbbá fürdőhelyiséggel és WC-vel,
 • közműves villamos energia szolgáltatással,
 • egyedi fűtési móddal,
 • közműves szennyvízelvezetéssel, vagy ha nincs a településen (településrészen) közműves szennyvízelvezetés, a szennyvíz tisztítása és elhelyezése egyedi szennyvízkezelő berendezéssel vagy tisztítómezővel ellátott oldómedencés műtárggyal vagy időszakos tárolása egyedi zárt szennyvíztárolóban történik, és
 • közműves ivóvíz-szolgáltatással, vagy ha a településen (településrészen) nincs közműves vízszolgáltatás, a telken ivóvíz minőségű vizet szolgáltató kút van.

A lakásnak – az ingatlan értékbecslési szakvélemény alapján – a lakhatási igények kielégítésére alkalmasnak kell lennie, melyet a hitelintézet a CSOK kérelem elbírálása során helyszíni szemle keretében, szemrevételezéssel vizsgál.

Ha a helyszíni szemle során a hitelintézet megállapítja, hogy a lakás a lakhatási igények kielégítésére nem alkalmas, az igénylő a hitelintézet részére szakvéleménnyel igazolhatja a lakás lakhatási igények kielégítésére való alkalmasságát. A lakhatási igények kielégítésére való alkalmasságot igazoló statikai szakvélemény megléte esetén a lakhatási igények kielégítésére való alkalmatlanságra hivatkozással a hitelintézet nem utasíthatja el a kérelmet.

Tulajdonszerzés a támogatott ingatlanban

A támogatott lakásban kizárólag az igénylő szerezhet tulajdont. Házaspár, illetve élettársak esetén mindkét félnek – bármilyen arányban – az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdonjoggal kell rendelkeznie.

Több lakásból álló osztatlan közös tulajdonú ingatlan esetén a CSOK-kal érintett lakásra vonatkozó használati megállapodással igazolni szükséges az igénylő kizárólagos használati jogát.

Amennyiben a CSOK kérelem benyújtása előtt a kiskorú gyermek – az elhunyt szülő után – már korábban tulajdont szerzett, akkor az újabb lakásban – a gyámhatóság rendelkezésének megfelelő mértékben – a támogatott személy mellett a kiskorú gyermek is szerezhet tulajdont.

A támogatásra való jogosultságot nem érint, ha a kérelem benyújtását követően az igénylő, illetve a támogatási szerződés megkötését követően a támogatott személy elhalálozása esetén, a lakásban annak egyenes ági rokona, házastársa vagy élettársa szerez tulajdont.

Jogosultsági alapfeltételek

A támogatás igényléséhez az alábbi alapvető feltételeknek is teljesülni kell: 

 • Büntetlen előélet
 • Adótartozás-mentesség
 • Megfelelő TB jogviszony

Életvitelszerű bentlakás a támogatott ingatlanban

A támogatott személyeknek és azon gyermekeknek – akikre tekintttel a vissza nem térítendő támogatás folyósításra került – a folyósítást követő 10 évig kell életvitelszerűen a támogatott lakásban lakniuk. A folyósítást követő 90 napon belül be kell mutatni a lakcímet igazoló hatósági igazolványt.

A 10 éves elidegenítési és terhelési tilalom idején a lakásra a támogatott személynek lakásbiztosítással kell rendelkeznie.

A célingatlanra a CSOK szerződés megkötését követő 10 évig terjedő időszakra az állam javára jelzálogjog, valamint annak biztosítására elidegenítési és terhelési tilalom kerül bejegyzésre.

A CSOK-ot biztosító jelzálogjog ranghelyét kizárólag a CSOK-kal érintett lakás építése, bővítése vagy vásárlása érdekében felvett lakáscélú hitelintézeti, illetve lakás-takarékpénztári kölcsönt, valamint az építkezés helyéül szolgáló építési telek megvásárlására felvett hitelintézeti, illetve lakás-takarékpénztári kölcsönt biztosító jelzálogjog előzheti meg.

Bentlakásra vonatkozó kivételek

Nem minősül a bentlakási kötelezettség megszegésének az alábbi eset:

 • a gyermek – a gyermekvédelmi szakellátások körébe tartozó otthont nyújtó ellátás keretében elhelyezett gyermek kivételével – tanulmányai folytatása miatt átmenetileg nem a támogatott személy lakásában lakik,
 • a támogatott személyt vagy a gyermeket, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igényelte, egészségi állapota miatt tartósan egészségügyi intézményben kezelik,
 • ha a támogatott személy és a gyermek, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igényelték, a támogatott személy munkavállalására tekintettel – indokoltan – legfeljebb öt évig a lakás elhelyezkedése szerinti településtől eltérő településen tartózkodik,
 • ha a támogatott személy és a gyermek – foglalkoztatásra irányuló jogviszony következtében – ideértve a sajátos egyházi jogviszonyt is – a foglalkoztatásra irányuló jogviszony jellegéből következően köteles a szolgálati helyén a foglalkoztató által térítésmentesen biztosított szolgálati lakásban lakni a foglalkoztatásra irányuló jogviszony fennállása alatt,
 • a támogatott személy vagy a gyermek, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igényelte, közeli hozzátartozó ápolása miatt ideiglenesen nem a támogatott személy lakásában lakik,
 • a támogatott személy az 1. mellékletben nem szereplő vétség miatt letöltendő szabadságvesztés büntetését tölti,
 • a nagykorú gyermek, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igényelték, elköltözik vagy
 • a kiskorú gyermek, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igényelték, a nagykorúvá válását követően elköltözik.

Támogatott ingatlan, mint vállalkozás székhelye

A CSOK kérelem benyújtásakor az igénylőnek teljes bizonyító erejű magánokiratban nyilatkoznia kell arról, hogy a legalább többségi tulajdonában álló gazdasági társaság – ide nem értve a részvénytársaságot -, illetve az általa folytatott egyéni vállalkozói tevékenység székhelyenként – az állam javára bejegyzett elidegenítési és terhelési tilalom fennállása alatt – a CSOK-kal érintett lakást jelenti be a cégnyilvántartásba, illetve az egyéni vállalkozók nyilvántartásába.

CSOK-hoz szükséges TB jogviszony

A vonatkozó kormányrendelet meghatározza azokat a személyi és egyéb jogosultsági feltételeket, melyek teljesülése elengedhetetlen CSOK igényléséhez. Egyik ilyen követelmény a megfelelő TB jogviszony igazolása.
CSOK-ra az a támogatott személy lehet jogosult, aki megfelelő TB jogviszonyt tud igazolni. Házastársak vagy élettársak igénylése esetén elegendő, ha legalább az egyik fél rendelkezik az előírt társadalombiztosítási jogviszonnyal.

TB Jogviszony igazolása a különböző lakáscélú támogatások igénylésnél
Használt lakás vásárlás, bővítés Új lakás vásárlás és építés "Falusi" CSOK "Babaváró" hitel "Lakásfelújítási" támogatás
Igényléskor legalább az egyik fél biztosított igen igen igen igen igen
Mentesülés TB jogviszony alól (GYOD, ápolási esetén) igen igen igen nem igen
TB jogviszony minimális időtartama 180 nap 180 nap 1 év 3 év 1 év
10 M CSOK: 2 év 10M CSOK: 2 év
Tbj. 6. § igen igen igen igen igen
Tbj. 4. § 11. pontja szerinti kiegészítő tevékenységet folytató személy igen igen igen - igen
Igényléskor Közfoglalkoztatott igen nem Igen max 1 év nem
10 M CSOK: nem
Igényléskor középfokú nappali tanulmány Igen igen nem nem nem
10 M CSOK: nem
Igényléskor felsőfokú nappali tanulmány Igen igen nem nem nem
10 M CSOK: nem 10 M CSOK: Igen
Magyar állampolgár külfödi TB jogviszonya Igen igen igen igen igen
Igényléskor külfödi TB (magyar TB 180 napon belüli vállallásával igen igen igen nem nem
Igényléskor magyar TB nem nem nem igen Igen

Társadalombiztosítási jogviszony – egészségbiztosítási jogviszony

Már az elején fontos tisztázni, hogy a TB jogviszony nem azonos az egészségbiztosítási jogviszonnyal. A társadalombiztosítást keletkeztető jogviszonyok köre szűkebb, mint a kizárólag egészségügyi szolgáltatásra jogosító jogviszonyoké.

A kizárólag egészségügyi szolgáltatásra jogosultak nem biztosítotti jogviszonyban állnak, ezért részükre nem állítható ki olyan igazolás, mely CSOK igénylésének feltétele. Kizárólag egészségügyi szolgáltatásra jogosultak például azok a cseden, gyeden, vagy gyesen lévő személyek, akiknek nem áll fenn munkaviszonyuk a családtámogatások ideje alatt, illetve ide tartoznak a nyugdíjasok is. Azzal, hogy valaki befizeti saját maga után az egészségbiztosítási hozzájárulást, még nem keletkezik TB jogviszonya.

Ki minősül biztosítottnak?

 • Alkalmazottként dolgozó
 • Szövetkezet tevékenységében személyesen közreműködő tag
 • Álláskeresési támogatásban részesülők
 • Nem kiegészítő tevékenységet folytató egyéni és társas vállalkozók
 • Egyházi személyek
 • Mezőgazdasági őstermelő
 • Egyéb, munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személyek
 • Választott tisztségviselők
 • Főállású kisadózók
 • Állami projektértékelők

TB jogviszonyra vonatkozó előírások

Az, hogy CSOK igénylése esetén a TB jogviszony igazolására vonatkozóan milyen feltételeknek kell megfelelni, eltérő attól függően, hogy a támogatást mely lakáscélra (új vagy használt) és hány gyermek után (legfeljebb 2 vagy legalább 3) kívánjuk igénybe venni. 

TB jogviszony időtartama

A támogatások igénylésének alapfeltétele, hogy az igénylő a CSOK kérelem benyújtásakor, valamint az azt megelőző időszakban rendelkezzen TB jogviszonnyal. A jogviszony időtartamára az alábbi előírások vonatkoznak:

 • Használt lakás esetén – gyermekszámtól függetlenül: minimum 180 nap
 • Új lakás esetén – legfeljebb 2 gyermek után igényelt CSOK esetén: minimum 180 nap
 • Új lakás esetén – legalább 3 gyermek után igényelt 10M Ft CSOK esetén: minimum 2 év

Itt érdemes megjegyezni a falusi CSOK-ra, babaváró hitelre vonatkozó előírásokat is:

 • Falusi CSOK esetén: minimum 1 év
 • A 10M Ft összegű falusi CSOK esetén: minimum 2 év
 • Babaváró hitel esetén: minimum 3 év

A folyamatos TB jogviszonyban 30 nap megszakítás megengedett. Ez akár többszöri megszakítás is lehet, lényeg, hogy összesen ne legyen 30 napnál hosszabb kiesés a TB jogviszonyban.

Közfoglalkoztatotti jogviszony figyelembevétele az igénylést megelőző időszakban

Használt lakás esetén a közmunka is beleszámít a TB jogviszonyba, új lakás esetén azonban nem vehető figyelembe.

Itt érdemes megjegyezni falusi CSOK és babaváró hitel vonatkozásában is a közmunka elfogadhatóságát:

 • Falusi CSOK esetén: figyelembe vehető
 • A 10M Ft összegű falusi CSOK esetén: nem vehető figyelembe
 • Babaváró hitel esetén: maximum 1 év vehető figyelembe

Középfokú, felsőfokú nappali tanulmányok figyelembevétele az igénylést megelőző időszakban

Középfokú nevelési-oktatási intézményben vagy felsőoktatási intézményben folytatott tanulmányok az alábbiak szerint vehetők figyelembe:

 • Használt lakás esetén: közép- és felsőfokú tanulmány egyaránt figyelembe vehető
 • Új lakás esetén: közép- és felsőfokú tanulmány egyaránt figyelembe vehető

Falusi CSOK és babaváró hitel tekintetében egyaránt:

 • Középfokú tanulmány nem vehető figyelembe
 • Felsőfokú tanulmány figyelembe vehető 

Külföldi munkavégzés figyelembevétele

A külföldi munkavégzés tekintetében meg kell különböztetni a támogatási kérelem benyújtásakor, valamint a támogatási kérelem benyújtását megelőző időszak igazolásaként elfogadható külföldi TB jogviszonyt.

Kizárólag magyar állampolgár igénylő esetén a benyújtáskor szükséges, a magyar társadalombiztosítási rendszerben megvalósuló jogviszony kiváltható valamely másik állam vagy nemzetközi szerződéssel létrehozott nemzetközi szervezet társadalombiztosítási rendszerének hatálya alatt fennálló biztosítotti jogviszonnyal, ha ezt az igénylő – házastársak, fiatal házaspár vagy élettársak esetén legalább az egyik fél – az illetékes külföldi hatóság vagy a nemzetközi szervezet által kiállított igazolással igazolja, valamint teljes bizonyító erejű magánokiratban vállalja, hogy a támogatási szerződés megkötését követő 180 napon belül a magyar társadalombiztosítási rendszerben biztosítottá válik.

A NAV a CSOK igénylésekor vállalt, e kötelezettség teljesülését valamennyi támogatott személynél hatósági ellenőrzés keretében vizsgálja!

A támogatási kérelem benyújtásakor fennálló külföldi TB – a fenti feltétel vállalása mellett – az alábbi támogatások esetén fogadható el:

 • CSOK használt lakásra
 • CSOK új lakásra
 • Falusi CSOK

A támogatási kérelem benyújtását megelőző időszakban fennálló külföldi TB jogviszony valamennyi támogatás esetében elfogadható:

 • CSOK használt és új lakásra
 • Falusi CSOK
 • Babaváró hitel

TB jogviszonyra vonatkozó speciális feltétel

Új lakásra igényelt 10M Ft-os CSOK és babaváró hitel igénylése esetén

a 2 éves időszak számítása során a családi otthonteremtési kedvezmény igénylését megelőző 180 napos időtartamnak a Tbj. 6. § (1) bekezdés a), b) és d)-i) pontja szerinti jogviszonyban töltött időnek kell minősülnie, melybe a közfoglalkoztatási jogviszonyban töltött idő nem számít bele.

Az Egyesült Királyságból hazatérők TB jogviszonya

A családi otthonteremtési kedvezmény igénylésénél az Egyesült Királyságból hazaköltözők számára méltányossági eljárás lehetősége biztosított a külföldi TB jogviszony igazolása során.

Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága esetében – amennyiben a TB jogviszony igazolás nem megfelelősége vagy hiánya miatt a hitelintézet a támogatás iránti kérelmet elutasítja – az egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal az igénylő külön kérelmére, méltányosság keretében

a) az illetékes külföldi hatóságtól − az egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal bevonásával − nemzetközi jogsegély igénybevételével beszerzett vagy

b) az igénylő által benyújtott igazolásban, valamint a külföldi foglalkoztató által kiállított, foglalkoztatási jogviszonyról szóló igazolásban szereplő

adatok mérlegelése alapján, határozatában megállapíthatja, hogy az előírt jogviszony Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságában fennáll vagy fennállt.

A külföldi foglalkoztató által kiállított igazolás akkor fogadható el, ha

a) azt a külföldi foglalkoztató a támogatás iránti kérelem benyújtását legfeljebb 30 nappal megelőzően, vagy a kérelem benyújtását követően állította ki,

b) olyan foglalkoztatási jogviszonyt igazol, amelyre nézve az igénylő nem nyújtott be igazolást,

c) teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy a kiállítási hely joga szerinti más bizonyító erővel rendelkező okiratba foglalták, és

d) az igénylő annak hiteles magyar nyelvű fordítását is benyújtja a kormányhivatal részére.

Mentesülés TB jogviszony igazolása alól

Új és használt lakásra igényelt CSOK, valamint falusi CSOK igénylése esetén

mentesül a TB jogviszony igazolása alól az igénylő, ha végleges határozat alapján gyermekek otthongondozási díjában vagy ápolási díjban részül.

Ebben az esetben a CSOK összege (és a hozzá kapcsolódó, többgyermekes, családok kamattámogatott kölcsönének kamattámogatási része is) csekély összegű (de minimis) támogatásnak minősül. Ha a támogatásoknak az igénylő részére megállapítható összege – az igénylő nyilatkozata alapján – meghaladná a csekély összegű (de minimis) támogatásokra megállapított összeghatárt, akkor az igénylő legfeljebb ezen összeghatárig jogosult CSOK-ra (és a többgyermekes családok kamattámogatott kölcsönére).

CSOk igényléssel kapcsolatos gyakori kérdések

 • Önkéntes visszafizetés után újra jár a CSOK?

  A CSOK – ideértve az egyéb lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok szerint vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatásokat és az azt megelőző kölcsönöket is – ugyanazon gyermek után – csak egy alkalommal vehető igénybe.

  Ha a támogatott személyek korábban már vettek igénybe fentiek szerinti lakáscélú állami támogatást, akkor a korábban folyósított támogatással csökkentett támogatási összeg, vagyis CSOK különbözet igényelhető.

  Ha az igénylő számára kedvezőbb, a fenti bekezdésben meghatározott számítási mód helyett a CSOK összegét azon gyermekek figyelmen kívül hagyásával kell megállapítani, akik után az igénylő korábban fentiek szerinti támogatást vett igénybe.

  A fentiektől eltérően a CSOK összegének megállapításánál nem kell azonban figyelembe venni a 2011. december 31. napját követően igényelt és az újabb támogatási kérelem benyújtásának időpontjáig már visszafizetett vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatás vagy ezt megelőlegező kölcsön összegét.

  Önkéntes visszafizetés után tehát újra igénybe vehető a támogatás, ha a korábbi támogatást 2012. január elseje után kapták meg és az újabb CSOK igénylésig azt visszafizették.

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban

 • Egyedülállóként is igényelhetem a CSOK támogatást?

  Meglévő gyermekek után egyedülállóként is igényelhető a támogatás, ha a további jogosultsági feltételek is teljesülnek.

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban 

 • Előző házasságból meglévő gyermek után igényelhető a CSOK?

  Korábbi házasságban született gyermek után az a szülő lehet jogosult CSOK-ra, akinél a gyermek jogerős bírósági határozat alapján elhelyezésre került és akinél az állandó lakcíme is van. A jogosultsághoz nem elegendő az állandó lakcím átíratása tehát, a gyermekelhelyezésről szóló határozatot is be kell nyújtani.

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban 

 • Jár a CSOK a lakóház, udvar, műhely megnevezés esetén?

  A CSOK a vonatkozó kormányrendelet értelmében vásárlás esetén “lakás” vásárlására használható fel. A lakás fogalmát a rendelet így definiálja: “az ingatlan-nyilvántartásban lakóház vagy lakás megnevezéssel nyilvántartott ingatlan a hozzá tartozó földrészlettel”. Ez alapján a műhely megnevezés kizárja a támogatásra való jogosultságot. A műhely egyéb hasznot hozó tevékenységre ad lehetőséget, melyet a jogszabály szintén kizár.

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban 

 • 45 év felett igényelhető a CSOK meglévő gyermekekre?

  Meglévő gyermekek után igényelt CSOK esetén nincsen szülői felső korhatár. Meglévő gyermeknek számít a magzat is a várandósság betöltött 12. hetét követően. Ez azt jelenti, hogy 45 év feletti igénylő is jogosult lehet a támogatásra, ha meglévő gyermekei után veszi igénybe a támogatást.

  Életkorhatárra vonatkozó előírás abban az esetben van, ha az igénylők nem 12. várandóssági hetet betöltött magzat vagy már meglévő gyermek vagy gyermekek után igénylik a támogatást, hanem vállalt gyermek után. Ekkor az igénylők egyike a megelőlegezett CSOK iránti kérelem benyújtásakor nem töltheti be 40. életévét. Vállalt gyermek utáni CSOK jogosultság további feltétele a támogatott személyek házastársi kapcsolata.

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban 

 • Melyik szülő igényelhet CSOK-ot a gyermek után válás esetén?

  Elvált szülők esetében az a szülő lehet jogosult a CSOK-ra, akinél a gyermek jogerős bírósági határozat alapján elhelyezésre került és akivel a gyermek állandó lakcíme – lakcímkártyával igazoltan – megegyezik. További feltétel, hogy a gyermek a támogatott ingatlanba is együtt költözzön a támogatott személlyel. A CSOK igénylés során be kell nyújtani a gyermekelhelyezésről szóló jogerős bírósági határozatot és a gyermek lakcímkártyáját,

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban 

 • BAR listával igénybe vehető a CSOK?

  A negatív tartalmú KHR információ nem jelent kizáró okot CSOK igénylésnél. Ha azonban a kívánt lakáscélhoz kölcsönre is szükség van, az aktív KHR  (BAR lista) minden hitelintézetnél problémát jelent. Passzív KHR esetén már megoldható lehet lakáscélú jelzáloghitel felvétele, de a pozitív hitelbírálat ez esetben sem automatikus. Pénzintézettől függően meghatározott feltételek teljesülése esetén oldható meg ilyen esetben a piaci kamatozású lakáshitel felvétele. Állami kamattámogatású lakáshitel, CSOK hitel felvételére azonban ez esetben egyáltalán nincs lehetőség.

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban 

 • Telekvásárlásra igénybe vehető CSOK vagy ÁFA?

  Telekvásárláshoz a CSOK nem használható fel. Amennyiben a telket gazdálkodó szervezettől vásárolják, úgy lehetőség nyílik adó-visszatérítési támogatás igénybevételére. A 27% ÁFA tartalommal kiállított számla ÁFA tartalmaz igényelhető vissza maximum 5M Ft összegben, a vásárlást követően. A visszatérítésnek azonban további feltételei is vannak. Még abban az esetben is, ha az igénylő csak az építési telek vételárának vonatkozásában kíván élni az adó-visszatérítési támogatással – be kell nyújtani a hitelintézet részére az építési engedélyt, illetve az egyszerű bejelentés megtörténtének igazolását, a jogszabályban meghatározott építési és tervdokumentációkat, továbbá a hitelintézet által elfogadott, a bekerülési költségeket tartalmazó költségvetést. A támogatás folyósításához az építési költségvetés legalább 70%- áról, a saját nevére kiállított számlákat kell benyújtani.

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban 

 • Tulajdonrész kivásárlásra igényelhető a CSOK?

  A vonatkozó CSOK rendelet értelmében a támogatás az ingatlan 100%-os tulajdoni hányadának egyidejűleg történő vásárlásához használható fel. Arra tehát nincs lehetőség, hogy a kedvezmény igénybevételével az ingatlannak csak egy bizonyos tulajdoni hányada kerüljön megvásárlásra.

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban 

 • Gyesre igénybe vehető a CSOK?

  A CSOK jogosultsághoz TB jogviszony igazolás benyújtása szükséges. Attól függően, hogy a támogatás melyik fajtáját igényeljük, az elvárt TB jogviszony hossza változó lehet. Legalább 180 napos, folyamatos TB jogviszonnyal minden esetben rendelkezni kell a támogatási kérelem benyújtásakor.

  A gyes önmagában nem keletkeztet társadalombiztosítási jogviszonyt, csak egészségbiztosítási jogviszonyt. Ha a gyes mellett nem áll fenn tehát munkaviszony vagy egyéb keresőtevékenységből származó megfelelő TB jogviszony, akkor a CSOK nem vehető igénybe.

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban 

 • Utolsó módosítás: 2021. január 21. csütörtök

  Kérje ajánlatunkat!

  Kérje a Hitelnet szakértőinek egyedi ajánlatát. Díjmentesen segítünk megtalálni az elérhető legkedvezőbb hitel lehetőségeket és a teljes körű ügyintézést is vállaljuk Ön helyett.

  Ajánlatot kérek
  Feliratkozás az új kérdésekre/válaszokra
  Visszajelzés
  3.7K hozzászólás
  Inline Feedbacks
  Minden hozzászólás megtekintése

  Tisztelt Hitelnet!
  Szabályos-e, ha CSOK igénybevételével vásárolt ingatlanban a családomon kívül más valaki is életvitelszerűen tartózkodik. Édesanyám ellátásra szorul, és magunk mellé vennénk!
  Köszönöm:
  M.

  Kedves Miklós!
  Véleményünk szerint ezzel nem szegik meg a CSOK szabályokat, de mindenképpen a területileg illetékes járási hivatal családtámogatási osztályával történő egyeztetést javasoljuk.

  Tisztelt Hölgyem/Uram!
  Csokot igényeltünk jelenlegi házunkra 3 gyerek után (7,2 M Ft-ot; előzőleg fel lett már használva 2,8 M Ft). Válás miatt el szeretnénk adni a házat. Ha vásárolok egy másik ingatlant, arra igénybe vehetem újra a Csok-ot? Új ingatlanra nem szeretném átvinni a jelenlegit, mert akkor az egész eladási összeget arra kell fordítani. Illetve időközben a 3-ból az egyik gyermek nagykorú lett, így gondolom csak 2 gyerek után kérhetném a támogatást.
  Köszönöm válaszukat.
  Üdvözlettel:
  Andrea

  Kedves Andrea!
  Újabb CSOK igénylésre akkor lenne lehetősége, ha a támogatást még a ház eladása előtt önkéntesen visszafizetnék. Az önkéntes visszafizetés lehetőségéről a területileg illetékes járási hivatal családtámogatási osztálya tud Önnek pontos tájékoztatást adni.

  Tisztelt Hitelnet,

  Idén készülünk lakást vásárolni és az lenne a kérdésem, hogy Egy gyermek után járó összeg az a 600ezer forint az visszatérietndő összeg vagy nem?

  Előre is köszönöm válaszát.

  Kedves Olivér!
  A CSOK vissza nem térítendő támogatás.

  Jó napot kívánok!
  Hitel nélkül vásárolnánk lakást.
  Ez esetben hol igényelhetem egy gyermekem után a csokot?

  Kedves Dóra!
  Csak CSOK igénylés esetén is a hitelintézetekhez nyújtható be a támogatási kérelem. Javasoljuk, hogy töltsék ki online adatlapunkat. Szakértőink készséggel vállalják a teljes körű díjmentes CSOK ügyintézés!

  3 gyermekem van, 1 éves, 21 éves, ő dolgozik már, jövedelemmel rendelkezik és 24 éves, egyetemista nappali, Gyed-en vagyok, egyedülálló. Szeretnék venni használt ingatlant vagy tanyát. Rám mi vonatkozik és hány gyermek a beszámítható? 42 éves vagyok. Ha lenne még gyermekem, az beleszámítana is bármiben? Mindig dolgoztam, folyamatos tb-m van.
  Köszönöm a választ.

  Kedves Gyöngyi! Mindhárom gyermek után jogosult lehet CSOK-ra. Ha dolgozó gyermek is Önnel közös háztartásban, közös állandó lakcímen él és a célingatlanba is Önökkel költözik, akkor önálló kereste ellenére még lehet az Ön eltartottja. Erről szóló részletes írásunkat IDE kattintva olvashatja. Amennyiben preferált településen történik a használt lakóingatlan vásárlása, vagy tanyán lévő lakóházat vásárol, akkor a falusi CSOK lehet elérhető. A falusi CSOK jogosultsági feltételeiről IDE kattintva tájékozódhat. Ez esetben a 3 gyermek után maximum 10M Ft igényelhető oly módon, hogy a vételár kiegyenlítéséhez maximum 5M Ft vehető fel. A fennmaradó összeg adott ingatlan korszerűsítésére és/vagy bővítésére használható fel. Egyéb… Továbbiak »

  Tisztelt Cím!
  A szülők 2000n m2-es telkükből levágnának nekem 700 m2-t, hogy épülhessek.
  De szeretnék a haszonélvezet rajta tartani a telken, ha történne valami a tulajdonosa én lennék.
  Felvehetek csokot és épülhetek azon a 700 m2-n?
  Köszönöm

  Kedves Gergely!
  Elsőként a helyi rendezési tervet kell megnézniük, hogy adott telken milyen lehetőség van további lakóingatlan építésére. Ha ez megoldható, akkor kivitelezhető a CSOK-os új lakásépítés, ennek azonban feltétele, hogy az ingatlanon nem lehet haszonélvezeti jog. Az új lakásépítésre vonatkozó további CSOK feltételekről IDE kattintva tájékozódhatnak. Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű CSOK ügyintézést is!

  Üdvözlöm,
  Az lenne a kérdésem, hogy válást követően a gyermekek lakcímkártyáján, ha nem az anya mindenkori lakóhelye szerepel állandó lakcímként, az anya fel tud-e venni CSOK-ot egy másik címen bejegyzett ingatlanra? Esetleg megoldás lehet-e, ha a hitel tárgyát képező ingatlan címe tartózkodási helyként szerepel a gyermekek lakcímkártyáján? A gyermekek felügyelete váltott elhelyezésben lesz megoldva.
  Köszönettel:
  Mónika

  Kedves Mónika!
  Korábbi házasságban született gyermekek után az a szülő lehet jogosult CSOK-ra, akinél a gyermekek jogerős bírósági határozat alapján elhelyezésre kerültek, és akinek állandó lakcímével megegyezik a gyermekek állandó lakcíme. Tartózkodási hely nem fogadható el.

  Tisztelt Hitelnet !
  Bővíteni szeretném a házunkat. Egy 10 éves gyermekem van. Az a kérdésem, ha az én nevemen van a ház, de gyermekem édesapja a haszonélvező, akivel semmilyen viszonyban nem vagyok hivatalosan, sem élettársi, sem házastársi, lakcím szerint sem élünk egy helyen, de hivatalosan a gyermekem édesapja.
  Igényelhetem-e a csok-ot így vagy mi a feltétele annak, hogy ez megoldható legyen? Nem hitelt, csak a Csok-támogatást szeretném.
  Üdvözlettel.
  Andrea

  Kedves Andrea!
  Haszonélvezeti joggal terhelt ingatlanra a CSOK nem vehető igénybe.

  Édesapám és élettársa szeretnének felvenni CSOK-ot. Az élettárs előző házasságából van egy 25 év alatti gyermeke, aki velük él.
  Kérdés, hogy jogosultak-e új lakás vársárlásához a CSOK-ra?

  Kedves Szilvi!
  A leírtak alapján igényelhető a CSOK, ha a gyermek a gyermekelhelyezésről szóló jogerős bírósági határozat alapján is az anyánál került elhelyezésre. A további CSOK feltételekről IDE kattintva tájékozódhatnak.
  Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű CSOK ügyintézést is!

  1 gyerekre mennyit pénzt lehetne felvenni?

  Kedves Enikő!
  1 gyermek után a CSOK összege – használt és új lakás esetén egyaránt – 600.000 Ft.
  A falusi CSOK keretében 1 gyermek után szintén 600.000 Ft igényelhető, melynek legfeljebb a fele használható fel a lakás vételárának kifizetésére, a fennmaradó összeg pedig korszerűsítésre és/vagy bővítésre.
  Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű CSOK ügyintézést is!

  Házas vagyok, viszont külön lakcímmel, másik élettársam van, egyéni vállalkozóként személy szerint én igényelhetem-e ezt a CSOK hitelt 2 kiskorú vérszerinti gyermekemmel?

  Kedves Asszonyom!
  Ha Ön házas, akkor kizárólag jogerős válási határozattal és gyermekelhelyezésről szóló bírósági határozattal lehetséges a CSOK igénylés.

  Tisztelt Hitelnet!
  Magyar lányom, aki amerikai férjével és közös 3 ill. 1,5 éves gyermekeikkel jelenleg az USA-ban élnek, haza szeretne költözni a családjával. Most várja januárban a harmadik gyermekét. (A gyerekek kettős, amerikai-magyar állampolgárok.)
  Magyarországon terveznek házat építeni, amihez természetesen segítség lenne a CSOK támogatás.
  Szeretnék érdeklődni, hogyha jelenleg nem is, de később válhat-e jogosulttá a három gyerek utáni CSOK igénylésére? Ha igen, mit kell minimum teljesíteni ehhez?
  Várom szíves válaszukat!

  Kedves Péter!
  Az új lakásépítésre vonatkozó CSOK feltételek teljesítése esetén jogosultak lehetnek lányáék a 3 gyermek után a 10 millió CSOK-ra. A feltételekről IDE kattintva tájékozódhatnak.
  Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű CSOK ügyintézést is!

  Tisztelt Hitelnet!
  Utólag is lehet igényelni a csokot? 1 éve vásárolt használt lakásra.
  Köszönöm a válaszát!

  Kedves Enikő!
  Mivel a vételár már kifizetésre került, ezért utólag nem tudja igényelni a CSOK-ot.

  Családi ház építés

  Egyszerű bejelentés ügyféli beadvány kivonatán egyedüliként szerepelek építtetőként (házastárs nincs feltüntetve).
  AZ építés napló meg van nyitva, itt további építtetőket be lehet állítani.
  Csok+ hitel igény esetén a bankoknál elutasításra kerülhet a kérelem?

  Üdv
  Laci

  Kedves Laci!
  Ha az építési naplóban megadják további építtetőként a házastársat, az megfelelő.
  Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű CSOK ügyintézést is!

  Két bizonytalanság merült fel a kiszemelt ingatlannal kapcsolatban, amit férjemmel cSOk+CSOkhitel+babaváróból szeretnénk megvenni: (1) A fürdőszoba még burkolatan. De amúgy teljesen használható, laknak benne most is, sőt fűtőtest, mosógép és egy intelligens zuhanykabin is van benne. Csak még járólap helyett padlószőnyeg van. Baj lehet? (2) A tulajdoni lap térképe szerint az ingatlanhoz az egyik szomszéd felé járna mg 60 cm, a másik oldalról meg a szomszédé 60 cm. A tulaj mondta, hogy azért szerepel így a térképen, mert a városban volt egy szabály, hogy házfal nem lehet telekhatár, de ez így van már nagyon régóta, kerítések, minden. Nagyon nem is… Továbbiak »

  Kedves Katalin!
  Javasoljuk, hogy töltse ki online adatlapunkat és a további részletek ismertében Szakértőink személyre szabott fogják tájékoztatni Önöket.

  Kedves Hitelnet!
  Lejáró Fundamenta megtakarításunk kifizetése a CSOK elé vagy mögé ütemezendő? (Az állam vagy a Fundamenta ragaszkodik ahhoz, hogy az utolsó legyen a fizetési tételek sorában?)
  Nagyon köszönöm előre is!
  Ági

  Kedves Ági!
  A CSOK az utolsó.

  Tisztelt szakértő,
  CSOK igénybevétele után, hivatalból, ellenőriz-e hatósági szerv, hogy jogszerűen történt-e az ügylet? Már előző levélben írtam, hogy egy szomszéd ingatlanra egy család megkapta a CSOK-ot, de az ingatlan szerintünk egyáltalán nem felelt volna meg a feltételeknek. Van-e valami módja annak, hogy ezt felülvizsgálják, ez megtörténik-e hivatalból, szúrópróbaszerűen, vagy csak lakossági bejelentés alapján?
  Köszönöm megtisztelő válaszát,
  üdvözlettel,
  Csaba

  Kedves Csaba!
  Kérdésével kapcsolatban a területileg illetékes járási hivatal tud Önnek pontos tájékoztatást adni.

  Tisztelt Hölgyem, Uram! A feleségemmel együtt négy gyermeket vállaltunk. Dominik 2000. 01.19. Már nem velünk lakik. Benjámin 2002. 05. 03. Panna 2008. 09. 03. Kende 2013. 06. 04. 2007-ben, a két legidősebb fiainkra igényeltünk és meg is kaptunk, új lakás vásárlásra a szocpol támogatást, 2 400 000 Ft-ot összesen. Most a három életvitelszerűen velünk lakó gyermekeinkre a falusi CSOK-ot szeretnék felhasználni. A putnoki Sajóvölgye Takarék Bankon keresztül indítottuk el a folyamatot. A legelején úgy tudatták velünk, hogy a 2007-ben igénybe vett 2 400 000 Ft-ból az újonnan igényelt 5-5 milliós családtámogatás összegéből, csak a Benjáminra megkapott, 1 200 000 Ft-ot… Továbbiak »

  Kedves Tamás!
  Úgy tudjuk, hogy a korábban kapott összes támogatást, tehát azon gyermek utánit is, aki már nem Önökkel lakik és aki a mostani igénylésben nem is szerepel, le kell vonni újabb igénylés esetén. Véleményünk szerint már az igényléskor ennek megfelelően kellett volna eljárnia a banknak.
  Fellebbezéssel – a határozat kézhezvételét követő 15 napon belül – a területileg illetékes járási hivatal családtámogatási osztályához fordulhatnak.

  Külföldről hazatelepülő családnak mennyi ideig kell Magyarországon élnie, hogy kaphasson CSOK-ot?

  Előre is köszönöm a segítségét!

  Kedves Tamás!
  Állandó magyarországi lakcím szükséges. Több hitelintézet is van, amelyiknél csak az a lényeg, hogy az állandó lakcím meglegyen és nem támasztanak követelményt annak időtartamára vonatkozóan.
  Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű CSOK ügyintézést is!

  Kedves Válaszolók! 2016. augusztusban igényeltük 2 vállalt gyermekre a CSOK-ot újépítésű ingatlan után. A vállalt gyerekek már megszülettek. Szeretnénk még harmadik babát, és ezzel együtt azon is gondolkodunk, hogy építtetnénk egy nagyobb családi házat. A kérdésem arra irányul, hogy ezt hogy tudnánk meglépni? Mindenképpen szükségünk van a jelenlegi házunkból befolyó összegre, viszont nem szeretnénk az egész eladási árat beforgatni az újba (a főbb berendezési tárgyakra is szeretnénk abból költeni, pl. konyhabútor). Illetve szeretnénk igénybe venni a harmadik baba után járó összeget is, valamint a csok-hoz járó államilag támogatott hitelt is. Önkéntesen fizessük vissza a korábban felvett támogatást (2,6 millió Ft),… Továbbiak »

  Kedves Rita!
  Az 5 éven belül eladott ingatlan árának beforgatására vonatkozó kötelezettség már korábban megszűnt. Egyrészt lehetséges a támogatás önkéntes visszafizetése és a teljes támogatási összeg igénylése, másrészt, ha értékesítésre kerül a meglévő ingatlan, akkor azt felfüggesztő számlára befizetve később tovább tudják vinni az újabb lakásra. Ebben az esetben az újabb lakásnak nagyobb hasznos alapterületűnek kell lenni és nagyobb értékűnek. További tájékoztatásért kérjük, keresse az ebben illetékes járási hivatal családtámogatási osztályát.

  Ha egy különálló új családi házat szeretnénk épülni a szüleim családi háza mögé, akkor is igénybe lehet venni a falusi CSOK támogatást?
  A telek az édesanyám és édesapám nevén van.

  Kedves Kati!
  Önöknek is tulajdonrészt kellene szerezni a telekben, majd ügyvéd által készített úgynevezett Használati megosztási szerződés alapján finanszírozható lenne az új lakásépítés CSOK-kal. Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű CSOK ügyintézést is!

  Jó napot!
  Érdeklődnék, hogy felmondott lakáshitelnél, igénybe tudnám venni a 2 kisebb gyermekemre a szocpolt bővítésre?
  Előre is köszönöm a választ.

  Kedves Amina!
  Ha időközben végrehajtási is rákerül az ingatlanra, kizáró ok lesz.

  Jó napot!
  Ha a páromnak is van 1 gyereke és nekem is van 1, valamint van 1 közös, akkor falusi CSOK esetén mennyi pénzzel kalkulálhatunk?

  Kedves József!
  Ha házasok, akkor 3 gyermek után járó összeggel, ha élettársak, akkor 2 gyermek után érvényesíthető a támogatás.
  A falusi CSOK jogosultsági feltételeiről IDE kattintva tájékozódhat. Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű falusi CSOK ügyintézést is!

  Üdv.
  Érdeklődni szeretnék, hogy falusi csokra meg lehet-e vásárolni vagyonkezelős házat?

  Kedves Ágota!
  Elvileg működhet, ha minden egyéb jogosultsági feltétel is teljesül. Ezekről IDE kattintva tájékozódhat. , További, személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű falusi CSOK ügyintézést is!

  Mik a pontos követelmények a csok felvételére?

  Kedves Péter!
  A CSOK jogosultsági feltételeiről IDE kattintva tájékozódhat részletesen.
  További, személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük töltse ki online adatlapunkat. Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű CSOK ügyintézést!

  Egy gyermekem van, ki szeretném használni a CSOK-ot!

  Kedves Zsanett!
  A CSOK jogosultság feltételeiről IDE kattintva olvashat.
  Amennyiben a jogosultsági feltételek teljesülnek, kérjük töltse ki online adatlapunkat és Szakértőnk rövid időn belül felveszi Önnel a kapcsolatot. Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű CSOK ügyintézést!

  Tisztelt Hitelnet! Használt lakás/ház vásárlására szeretnék felvenni CSOK-ot. 2 gyerek után 1997-ben felvettem az akkor érvényben lévő kedvezményt, aminek összege 1.400.000 Ft.-volt. Megszületett a 3. gyermekem, aki most 19 éves és velem él, viszont jelenleg nem tanul és nem dolgozik. Felvehetem-e utána a CSOK-ot? Ha igen, akkor nekem elég-e ha részmunkaidős (2 vagy 4 órás) bejelentéssel rendelkezem? Köszönöm a válaszát!

  Kedves Mónika!
  Amennyiben mindhárom gyermek 25 év alatti, akkor lehetősége lehet a korábban kapott támogatással csökkentett CSOK-ot igényelni, melynek összege esetükben 800.000 Ft lenne. Amennyiben csak a harmadik gyermeke 25 év alatti, úgy igényelheti utána a 600.000 Ft CSOK-ot. Ha a gyermek Önnel él együtt, és úgy nyilatkoznak, hogy a gyermek az Ön eltartottja, akkor nem probléma, hogy éppen nem dolgozik és nem tanul.
  Mivel a részmunkaidő is keletkeztet TB jogviszonyt, így elegendő a részmunkaidős bejelentett viszony.
  További, személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük töltse ki online adatlapunkat. Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű CSOK ügyintézést!

  Hol, hogyan tudom kikérni az igazolást?

  Kedves Zsuzsanna!
  Erre 3 opció van:
  -Időpontot kér a területileg illetékes OEP-ben.
  -Gyűjtőláda az OEP-ben.
  -Ügyfélkapu.

  Tiszteletem!
  Van egy pont ami miatt van tb. jogviszony.
  A következő : Egyéb munkavègzèsre irányuló jogviszonyban àllò személyek .
  Ide tartozik az egyszerűsített szerződèsel történő folglalkoztatàs?
  Ès lenne mèg egy kérdésem .
  Párom gyes alatt meg lèvő, de szüneteltetett kata -às kisvállalkozásàra vajon van-e Tb. jogviszony?
  Előre is köszönöm válaszát!

  Kedves Pál!
  Az egyszerűsített foglalkoztatás sajnos nem keletkezetett TB jogviszonyt, illetve párja egyéni vállakozása sem a szüneteltetés alatt.

  Falusi CSOK: Érdeklődöm, hogy 3 gyermeknél a vásárolni kívánt családi ház minimum alapterülete megegyezik a használt CSOK-nál megadottal? Azt tudom, hogy már lehet falusi CSOK-os ingatlanba vállalkozást bejelenteni, de mi a helyzet most a mezőgazdasági tevékenységgel? Lehet ilyet végezni, lehet valaki falusi CSOK-os ingatlanon őstermelő pl.?

  Kedves Tamás!
  Igen, a sima CSOK-os használt ingatlanra vonatkozó hasznos alapterület vonatkozik a Falusi CSOK-kal vásárolt ingatlanra is.
  Információink szerint a Falusi CSOK-kal támogatott ingatlanba csak a vállalkozás székhelyét lehet bejelenteni. A vállalkozás telephelye nem lehet sem az ingatlan, sem a kert vagy a kertben lévő melléképület.
  További, személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük töltse ki online adatlapunkat. Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű Falusi CSOK ügyintézést!

  3.7K
  0
  Tedd fel kérdésed, vagy olvasd el mások kérdéseire adott válaszainkat.x