CSOK feltételek, támogatás igénylés 2021

A Családi Otthonteremtési Kedvezmény ( CSOK ) egy vissza nem térítendő állami támogatás. Amennyiben Ön teljesíti a CSOK szerződésben leírtakat, a támogatást nem kell visszafizetnie.

CSOK

Milyen lakáscélok esetén igényelhető a CSOK?

A CSOK Magyarország területén megvalósuló alábbi lakáscélok esetén igényelhető:

 • Új lakás vásárlása
 • Új lakás építése
 • Használt lakás vásárlása
 • Meglévő lakás bővítése

A támogatás vásárlás esetén a vételár kiegyenlítéséhez; építés, bővítés esetén a kérelem benyújtásakor a hitelintézet által elfogadott költségvetésből még fennmaradó bekerülési költségekre igényelhető.

Ki igényelhet CSOK-ot?

 • Magyar állampolgár, és az a személy, akit a magyar állampolgárságról szóló törvény alapján magyar állampolgárnak kell tekinteni,
 • a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozó személy, aki a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodás jogát Magyarország területén gyakorolja,
 • a harmadik országbeli állampolgár, ha a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben foglaltak szerint bevándorolt vagy letelepedett jogállással rendelkezik,
 • a hontalan, ha a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben foglaltak alapján ilyen jogállásúnak ismerték el.

A nem magyar állampolgár támogatott személy részére a CSOK a három hónapot meghaladó tartózkodási jogosultság fennállásának időtartama alatt nyújtható, ha Magyarország területén bejelentett lakóhellyel rendelkezik.

A kedvezményt házastársak, fiatal házaspárok és élettársak együttes igénylőként igényelhetik. A támogatási szerződés megkötése esetén az együttes igénylők mindketten támogatott személlyé válnak. CSOK-ra gyermeket eltartó egyedülálló támogatott személyek is jogosultak lehetnek.

Nem veheti igénybe a kedvezményt az, akit a támogatás igénylését megelőző öt évben az e rendelet vagy az egyéb lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok szerint igénybe vett vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatás vagy ezt megelőlegező kölcsön vonatkozásában a kormányhivatal, a Kincstár vagy az állami adóhatóság végleges határozatával, vagy bíróság jogerősen visszafizetésre kötelezett.

Ki számít gyermeknek CSOK szempontjából?

Gyermek:

 • a magzat a terhesség betöltött 12. hetét követően,
 • 25 évesnél fiatalabb eltartott gyermek,
 • 25 évesnél idősebb, megváltozott munkaképességű személy.

Mely gyermek után igényelhető a CSOK:

 • vér szerinti gyermek után,
 • örökbe fogadott gyermek után
 • legalább egy éve a támogatott személy gyámsága alatt álló gyermek után (a gyermek szüleinek halála esetén)

CSOK összege

Az alábbi táblázatban összefoglaljuk, mekkora összegű CSOK támogatás igényelhető az egyes lakáscélok esetén.

CSOK összege használt lakás vásárlásra:

CSOK összege használt lakás vásárlás esetén
Gyermekek száma Minimális hasznos alapterület (lakás / lakóház) CSOK összege
1 40 m2 600.000 Ft
2 50 m2 1.430.000 Ft
3 60 m2 2.200.000 Ft
4 vagy több 70 m2 2.750.000 Ft

CSOK összege új lakás vásárlásra / építkezésre:

CSOK összege új építésü lakás vásárlása, építkezés esetén
Gyermekek száma Minimális hasznos alapterület (lakás / lakóház) CSOK összege
1 40/70 m2 600.000 Ft
2 50/80 m2 2.600.000 Ft
3 vagy több 60/90 m2 10.000.000 Ft

CSOK összege tetőtérben kialakító új lakásra

CSOK összege tetőtérben kialakításra kerülő új lakás esetén
Gyermekek száma CSOK összege
1 600.000 Ft
2 2.600.000 Ft
3 vagy több 10.000.000 Ft

CSOK összege bővítésre

CSOK összege ingatlan bővítés esetén
Gyermekek száma Minimális hasznos alapterület CSOK összege
1 40 m2 600.000 Ft
2 50 m2 1.430.000 Ft
3 60 m2 2.200.000 Ft
4 vagy több 70 m2 2.750.000 Ft

Hasznos alapterület: a lakáson belül közvetlenül megközelíthető, következő helyiségek alapterületének – a nettó alapterületnek csak azon része vehető figyelembe, ahol a belmagasság legalább 1,90 m – összege: előszoba, közlekedő, nappali, hálószoba, étkező, konyha, étkezőkonyha, fürdőszoba, WC, kamra, tároló, gardrób, mosókonyha, kazánhelyiség és egyéb fűthető helyiség. A számítás során nem lehet figyelembe venni a gépjárműtároló és a pinceszinti helyiség alapterületét.

Falusi CSOK összege bővítés / korszerűsítés esetén

Csak meghatározott településeken elérhető. További részletekért kattints ide.

Falusi CSOK összege bővítés/korszerűsítés esetén
Gyermekek száma Támogatás összege
1 300.000 Ft
2 1.300.000 Ft
3 vagy több 5.000.000 Ft

Falusi CSOK összege vásárlással egybekötött bővítés, korszerűsítés esetén

Csak meghatározott településeken elérhető. További részletekért kattints ide.

Falusi CSOK összege vásárlással egybekötött bővítés/korszerűsítés esetén
Gyermekek száma Támogatás összege
1 600.000 Ft
2 2.600.000 Ft
3 vagy több 10.000.000 Ft

Támogatott ingatlanra vonatkozó előírások

A kedvezmény az alábbi ingatlanra vehető igénybe:

A lakhatás feltételeinek megfelelő, az ingatlan-nyilvántartásban lakóház vagy lakás megnevezéssel nyilvántartott ingatlan a hozzá tartozó földrészlettel, amely rendelkezik legalább:

 • 12 négyzetmétert meghaladó alapterületű lakószobával és főzőhelyiséggel – ennek hiányában további, legalább 4 négyzetméter alapterületű, a főzést lehetővé tevő, önálló szellőzésű lakótérrel, térbővülettel –, továbbá fürdőhelyiséggel és WC-vel,
 • közműves villamos energia szolgáltatással,
 • egyedi fűtési móddal,
 • közműves szennyvízelvezetéssel, vagy ha nincs a településen (településrészen) közműves szennyvízelvezetés, a szennyvíz tisztítása és elhelyezése egyedi szennyvízkezelő berendezéssel vagy tisztítómezővel ellátott oldómedencés műtárggyal vagy időszakos tárolása egyedi zárt szennyvíztárolóban történik, és
 • közműves ivóvíz-szolgáltatással, vagy ha a településen (településrészen) nincs közműves vízszolgáltatás, a telken ivóvíz minőségű vizet szolgáltató kút van.

A lakásnak – az ingatlan értékbecslési szakvélemény alapján – a lakhatási igények kielégítésére alkalmasnak kell lennie, melyet a hitelintézet a CSOK kérelem elbírálása során helyszíni szemle keretében, szemrevételezéssel vizsgál.

Ha a helyszíni szemle során a hitelintézet megállapítja, hogy a lakás a lakhatási igények kielégítésére nem alkalmas, az igénylő a hitelintézet részére szakvéleménnyel igazolhatja a lakás lakhatási igények kielégítésére való alkalmasságát. A lakhatási igények kielégítésére való alkalmasságot igazoló statikai szakvélemény megléte esetén a lakhatási igények kielégítésére való alkalmatlanságra hivatkozással a hitelintézet nem utasíthatja el a kérelmet.

Tulajdonszerzés a támogatott ingatlanban

A támogatott lakásban kizárólag az igénylő szerezhet tulajdont. Házaspár, illetve élettársak esetén mindkét félnek – bármilyen arányban – az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdonjoggal kell rendelkeznie.

Több lakásból álló osztatlan közös tulajdonú ingatlan esetén a CSOK-kal érintett lakásra vonatkozó használati megállapodással igazolni szükséges az igénylő kizárólagos használati jogát.

Amennyiben a CSOK kérelem benyújtása előtt a kiskorú gyermek – az elhunyt szülő után – már korábban tulajdont szerzett, akkor az újabb lakásban – a gyámhatóság rendelkezésének megfelelő mértékben – a támogatott személy mellett a kiskorú gyermek is szerezhet tulajdont.

A támogatásra való jogosultságot nem érint, ha a kérelem benyújtását követően az igénylő, illetve a támogatási szerződés megkötését követően a támogatott személy elhalálozása esetén, a lakásban annak egyenes ági rokona, házastársa vagy élettársa szerez tulajdont.

Jogosultsági alapfeltételek

A támogatás igényléséhez az alábbi alapvető feltételeknek is teljesülni kell: 

 • Büntetlen előélet
 • Adótartozás-mentesség
 • Megfelelő TB jogviszony

Életvitelszerű bentlakás a támogatott ingatlanban

A támogatott személyeknek és azon gyermekeknek – akikre tekintttel a vissza nem térítendő támogatás folyósításra került – a folyósítást követő 10 évig kell életvitelszerűen a támogatott lakásban lakniuk. A folyósítást követő 90 napon belül be kell mutatni a lakcímet igazoló hatósági igazolványt.

A 10 éves elidegenítési és terhelési tilalom idején a lakásra a támogatott személynek lakásbiztosítással kell rendelkeznie.

A célingatlanra a CSOK szerződés megkötését követő 10 évig terjedő időszakra az állam javára jelzálogjog, valamint annak biztosítására elidegenítési és terhelési tilalom kerül bejegyzésre.

A CSOK-ot biztosító jelzálogjog ranghelyét kizárólag a CSOK-kal érintett lakás építése, bővítése vagy vásárlása érdekében felvett lakáscélú hitelintézeti, illetve lakás-takarékpénztári kölcsönt, valamint az építkezés helyéül szolgáló építési telek megvásárlására felvett hitelintézeti, illetve lakás-takarékpénztári kölcsönt biztosító jelzálogjog előzheti meg.

Bentlakásra vonatkozó kivételek

Nem minősül a bentlakási kötelezettség megszegésének az alábbi eset:

 • a gyermek – a gyermekvédelmi szakellátások körébe tartozó otthont nyújtó ellátás keretében elhelyezett gyermek kivételével – tanulmányai folytatása miatt átmenetileg nem a támogatott személy lakásában lakik,
 • a támogatott személyt vagy a gyermeket, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igényelte, egészségi állapota miatt tartósan egészségügyi intézményben kezelik,
 • ha a támogatott személy és a gyermek, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igényelték, a támogatott személy munkavállalására tekintettel – indokoltan – legfeljebb öt évig a lakás elhelyezkedése szerinti településtől eltérő településen tartózkodik,
 • ha a támogatott személy és a gyermek – foglalkoztatásra irányuló jogviszony következtében – ideértve a sajátos egyházi jogviszonyt is – a foglalkoztatásra irányuló jogviszony jellegéből következően köteles a szolgálati helyén a foglalkoztató által térítésmentesen biztosított szolgálati lakásban lakni a foglalkoztatásra irányuló jogviszony fennállása alatt,
 • a támogatott személy vagy a gyermek, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igényelte, közeli hozzátartozó ápolása miatt ideiglenesen nem a támogatott személy lakásában lakik,
 • a támogatott személy az 1. mellékletben nem szereplő vétség miatt letöltendő szabadságvesztés büntetését tölti,
 • a nagykorú gyermek, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igényelték, elköltözik vagy
 • a kiskorú gyermek, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igényelték, a nagykorúvá válását követően elköltözik.

Támogatott ingatlan, mint vállalkozás székhelye

A CSOK kérelem benyújtásakor az igénylőnek teljes bizonyító erejű magánokiratban nyilatkoznia kell arról, hogy a legalább többségi tulajdonában álló gazdasági társaság – ide nem értve a részvénytársaságot -, illetve az általa folytatott egyéni vállalkozói tevékenység székhelyenként – az állam javára bejegyzett elidegenítési és terhelési tilalom fennállása alatt – a CSOK-kal érintett lakást jelenti be a cégnyilvántartásba, illetve az egyéni vállalkozók nyilvántartásába.

CSOK-hoz szükséges TB jogviszony

A vonatkozó kormányrendelet meghatározza azokat a személyi és egyéb jogosultsági feltételeket, melyek teljesülése elengedhetetlen CSOK igényléséhez. Egyik ilyen követelmény a megfelelő TB jogviszony igazolása.
CSOK-ra az a támogatott személy lehet jogosult, aki megfelelő TB jogviszonyt tud igazolni. Házastársak vagy élettársak igénylése esetén elegendő, ha legalább az egyik fél rendelkezik az előírt társadalombiztosítási jogviszonnyal.

TB Jogviszony igazolása a különböző lakáscélú támogatások igénylésnél
Használt lakás vásárlás, bővítés Új lakás vásárlás és építés "Falusi" CSOK "Babaváró" hitel "Lakásfelújítási" támogatás
Igényléskor legalább az egyik fél biztosított igen igen igen igen igen
Mentesülés TB jogviszony alól (GYOD, ápolási esetén) igen igen igen nem igen
TB jogviszony minimális időtartama 180 nap 180 nap 1 év 3 év 1 év
10 M CSOK: 2 év 10M CSOK: 2 év
Tbj. 6. § igen igen igen igen igen
Tbj. 4. § 11. pontja szerinti kiegészítő tevékenységet folytató személy igen igen igen - igen
Igényléskor Közfoglalkoztatott igen nem Igen max 1 év nem
10 M CSOK: nem
Igényléskor középfokú nappali tanulmány Igen igen nem nem nem
10 M CSOK: nem
Igényléskor felsőfokú nappali tanulmány Igen igen nem nem nem
10 M CSOK: nem 10 M CSOK: Igen
Magyar állampolgár külfödi TB jogviszonya Igen igen igen igen igen
Igényléskor külfödi TB (magyar TB 180 napon belüli vállallásával igen igen igen nem nem
Igényléskor magyar TB nem nem nem igen Igen

Társadalombiztosítási jogviszony – egészségbiztosítási jogviszony

Már az elején fontos tisztázni, hogy a TB jogviszony nem azonos az egészségbiztosítási jogviszonnyal. A társadalombiztosítást keletkeztető jogviszonyok köre szűkebb, mint a kizárólag egészségügyi szolgáltatásra jogosító jogviszonyoké.

A kizárólag egészségügyi szolgáltatásra jogosultak nem biztosítotti jogviszonyban állnak, ezért részükre nem állítható ki olyan igazolás, mely CSOK igénylésének feltétele. Kizárólag egészségügyi szolgáltatásra jogosultak például azok a cseden, gyeden, vagy gyesen lévő személyek, akiknek nem áll fenn munkaviszonyuk a családtámogatások ideje alatt, illetve ide tartoznak a nyugdíjasok is. Azzal, hogy valaki befizeti saját maga után az egészségbiztosítási hozzájárulást, még nem keletkezik TB jogviszonya.

Ki minősül biztosítottnak?

 • Alkalmazottként dolgozó
 • Szövetkezet tevékenységében személyesen közreműködő tag
 • Álláskeresési támogatásban részesülők
 • Nem kiegészítő tevékenységet folytató egyéni és társas vállalkozók
 • Egyházi személyek
 • Mezőgazdasági őstermelő
 • Egyéb, munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személyek
 • Választott tisztségviselők
 • Főállású kisadózók
 • Állami projektértékelők

TB jogviszonyra vonatkozó előírások

Az, hogy CSOK igénylése esetén a TB jogviszony igazolására vonatkozóan milyen feltételeknek kell megfelelni, eltérő attól függően, hogy a támogatást mely lakáscélra (új vagy használt) és hány gyermek után (legfeljebb 2 vagy legalább 3) kívánjuk igénybe venni. 

TB jogviszony időtartama

A támogatások igénylésének alapfeltétele, hogy az igénylő a CSOK kérelem benyújtásakor, valamint az azt megelőző időszakban rendelkezzen TB jogviszonnyal. A jogviszony időtartamára az alábbi előírások vonatkoznak:

 • Használt lakás esetén – gyermekszámtól függetlenül: minimum 180 nap
 • Új lakás esetén – legfeljebb 2 gyermek után igényelt CSOK esetén: minimum 180 nap
 • Új lakás esetén – legalább 3 gyermek után igényelt 10M Ft CSOK esetén: minimum 2 év

Itt érdemes megjegyezni a falusi CSOK-ra, babaváró hitelre vonatkozó előírásokat is:

 • Falusi CSOK esetén: minimum 1 év
 • A 10M Ft összegű falusi CSOK esetén: minimum 2 év
 • Babaváró hitel esetén: minimum 3 év

A folyamatos TB jogviszonyban 30 nap megszakítás megengedett. Ez akár többszöri megszakítás is lehet, lényeg, hogy összesen ne legyen 30 napnál hosszabb kiesés a TB jogviszonyban.

Közfoglalkoztatotti jogviszony figyelembevétele az igénylést megelőző időszakban

Használt lakás esetén a közmunka is beleszámít a TB jogviszonyba, új lakás esetén azonban nem vehető figyelembe.

Itt érdemes megjegyezni falusi CSOK és babaváró hitel vonatkozásában is a közmunka elfogadhatóságát:

 • Falusi CSOK esetén: figyelembe vehető
 • A 10M Ft összegű falusi CSOK esetén: nem vehető figyelembe
 • Babaváró hitel esetén: maximum 1 év vehető figyelembe

Középfokú, felsőfokú nappali tanulmányok figyelembevétele az igénylést megelőző időszakban

Középfokú nevelési-oktatási intézményben vagy felsőoktatási intézményben folytatott tanulmányok az alábbiak szerint vehetők figyelembe:

 • Használt lakás esetén: közép- és felsőfokú tanulmány egyaránt figyelembe vehető
 • Új lakás esetén: közép- és felsőfokú tanulmány egyaránt figyelembe vehető

Falusi CSOK és babaváró hitel tekintetében egyaránt:

 • Középfokú tanulmány nem vehető figyelembe
 • Felsőfokú tanulmány figyelembe vehető 

Külföldi munkavégzés figyelembevétele

A külföldi munkavégzés tekintetében meg kell különböztetni a támogatási kérelem benyújtásakor, valamint a támogatási kérelem benyújtását megelőző időszak igazolásaként elfogadható külföldi TB jogviszonyt.

Kizárólag magyar állampolgár igénylő esetén a benyújtáskor szükséges, a magyar társadalombiztosítási rendszerben megvalósuló jogviszony kiváltható valamely másik állam vagy nemzetközi szerződéssel létrehozott nemzetközi szervezet társadalombiztosítási rendszerének hatálya alatt fennálló biztosítotti jogviszonnyal, ha ezt az igénylő – házastársak, fiatal házaspár vagy élettársak esetén legalább az egyik fél – az illetékes külföldi hatóság vagy a nemzetközi szervezet által kiállított igazolással igazolja, valamint teljes bizonyító erejű magánokiratban vállalja, hogy a támogatási szerződés megkötését követő 180 napon belül a magyar társadalombiztosítási rendszerben biztosítottá válik.

A NAV a CSOK igénylésekor vállalt, e kötelezettség teljesülését valamennyi támogatott személynél hatósági ellenőrzés keretében vizsgálja!

A támogatási kérelem benyújtásakor fennálló külföldi TB – a fenti feltétel vállalása mellett – az alábbi támogatások esetén fogadható el:

 • CSOK használt lakásra
 • CSOK új lakásra
 • Falusi CSOK

A támogatási kérelem benyújtását megelőző időszakban fennálló külföldi TB jogviszony valamennyi támogatás esetében elfogadható:

 • CSOK használt és új lakásra
 • Falusi CSOK
 • Babaváró hitel

TB jogviszonyra vonatkozó speciális feltétel

Új lakásra igényelt 10M Ft-os CSOK és babaváró hitel igénylése esetén

a 2 éves időszak számítása során a családi otthonteremtési kedvezmény igénylését megelőző 180 napos időtartamnak a Tbj. 6. § (1) bekezdés a), b) és d)-i) pontja szerinti jogviszonyban töltött időnek kell minősülnie, melybe a közfoglalkoztatási jogviszonyban töltött idő nem számít bele.

Az Egyesült Királyságból hazatérők TB jogviszonya

A családi otthonteremtési kedvezmény igénylésénél az Egyesült Királyságból hazaköltözők számára méltányossági eljárás lehetősége biztosított a külföldi TB jogviszony igazolása során.

Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága esetében – amennyiben a TB jogviszony igazolás nem megfelelősége vagy hiánya miatt a hitelintézet a támogatás iránti kérelmet elutasítja – az egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal az igénylő külön kérelmére, méltányosság keretében

a) az illetékes külföldi hatóságtól − az egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal bevonásával − nemzetközi jogsegély igénybevételével beszerzett vagy

b) az igénylő által benyújtott igazolásban, valamint a külföldi foglalkoztató által kiállított, foglalkoztatási jogviszonyról szóló igazolásban szereplő

adatok mérlegelése alapján, határozatában megállapíthatja, hogy az előírt jogviszony Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságában fennáll vagy fennállt.

A külföldi foglalkoztató által kiállított igazolás akkor fogadható el, ha

a) azt a külföldi foglalkoztató a támogatás iránti kérelem benyújtását legfeljebb 30 nappal megelőzően, vagy a kérelem benyújtását követően állította ki,

b) olyan foglalkoztatási jogviszonyt igazol, amelyre nézve az igénylő nem nyújtott be igazolást,

c) teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy a kiállítási hely joga szerinti más bizonyító erővel rendelkező okiratba foglalták, és

d) az igénylő annak hiteles magyar nyelvű fordítását is benyújtja a kormányhivatal részére.

Mentesülés TB jogviszony igazolása alól

Új és használt lakásra igényelt CSOK, valamint falusi CSOK igénylése esetén

mentesül a TB jogviszony igazolása alól az igénylő, ha végleges határozat alapján gyermekek otthongondozási díjában vagy ápolási díjban részül.

Ebben az esetben a CSOK összege (és a hozzá kapcsolódó, többgyermekes, családok kamattámogatott kölcsönének kamattámogatási része is) csekély összegű (de minimis) támogatásnak minősül. Ha a támogatásoknak az igénylő részére megállapítható összege – az igénylő nyilatkozata alapján – meghaladná a csekély összegű (de minimis) támogatásokra megállapított összeghatárt, akkor az igénylő legfeljebb ezen összeghatárig jogosult CSOK-ra (és a többgyermekes családok kamattámogatott kölcsönére).

CSOk igényléssel kapcsolatos gyakori kérdések

 • Önkéntes visszafizetés után újra jár a CSOK?

  A CSOK – ideértve az egyéb lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok szerint vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatásokat és az azt megelőző kölcsönöket is – ugyanazon gyermek után – csak egy alkalommal vehető igénybe.

  Ha a támogatott személyek korábban már vettek igénybe fentiek szerinti lakáscélú állami támogatást, akkor a korábban folyósított támogatással csökkentett támogatási összeg, vagyis CSOK különbözet igényelhető.

  Ha az igénylő számára kedvezőbb, a fenti bekezdésben meghatározott számítási mód helyett a CSOK összegét azon gyermekek figyelmen kívül hagyásával kell megállapítani, akik után az igénylő korábban fentiek szerinti támogatást vett igénybe.

  A fentiektől eltérően a CSOK összegének megállapításánál nem kell azonban figyelembe venni a 2011. december 31. napját követően igényelt és az újabb támogatási kérelem benyújtásának időpontjáig már visszafizetett vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatás vagy ezt megelőlegező kölcsön összegét.

  Önkéntes visszafizetés után tehát újra igénybe vehető a támogatás, ha a korábbi támogatást 2012. január elseje után kapták meg és az újabb CSOK igénylésig azt visszafizették.

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban

 • Egyedülállóként is igényelhetem a CSOK támogatást?

  Meglévő gyermekek után egyedülállóként is igényelhető a támogatás, ha a további jogosultsági feltételek is teljesülnek.

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban 

 • Előző házasságból meglévő gyermek után igényelhető a CSOK?

  Korábbi házasságban született gyermek után az a szülő lehet jogosult CSOK-ra, akinél a gyermek jogerős bírósági határozat alapján elhelyezésre került és akinél az állandó lakcíme is van. A jogosultsághoz nem elegendő az állandó lakcím átíratása tehát, a gyermekelhelyezésről szóló határozatot is be kell nyújtani.

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban 

 • Jár a CSOK a lakóház, udvar, műhely megnevezés esetén?

  A CSOK a vonatkozó kormányrendelet értelmében vásárlás esetén “lakás” vásárlására használható fel. A lakás fogalmát a rendelet így definiálja: “az ingatlan-nyilvántartásban lakóház vagy lakás megnevezéssel nyilvántartott ingatlan a hozzá tartozó földrészlettel”. Ez alapján a műhely megnevezés kizárja a támogatásra való jogosultságot. A műhely egyéb hasznot hozó tevékenységre ad lehetőséget, melyet a jogszabály szintén kizár.

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban 

 • 45 év felett igényelhető a CSOK meglévő gyermekekre?

  Meglévő gyermekek után igényelt CSOK esetén nincsen szülői felső korhatár. Meglévő gyermeknek számít a magzat is a várandósság betöltött 12. hetét követően. Ez azt jelenti, hogy 45 év feletti igénylő is jogosult lehet a támogatásra, ha meglévő gyermekei után veszi igénybe a támogatást.

  Életkorhatárra vonatkozó előírás abban az esetben van, ha az igénylők nem 12. várandóssági hetet betöltött magzat vagy már meglévő gyermek vagy gyermekek után igénylik a támogatást, hanem vállalt gyermek után. Ekkor az igénylők egyike a megelőlegezett CSOK iránti kérelem benyújtásakor nem töltheti be 40. életévét. Vállalt gyermek utáni CSOK jogosultság további feltétele a támogatott személyek házastársi kapcsolata.

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban 

 • Melyik szülő igényelhet CSOK-ot a gyermek után válás esetén?

  Elvált szülők esetében az a szülő lehet jogosult a CSOK-ra, akinél a gyermek jogerős bírósági határozat alapján elhelyezésre került és akivel a gyermek állandó lakcíme – lakcímkártyával igazoltan – megegyezik. További feltétel, hogy a gyermek a támogatott ingatlanba is együtt költözzön a támogatott személlyel. A CSOK igénylés során be kell nyújtani a gyermekelhelyezésről szóló jogerős bírósági határozatot és a gyermek lakcímkártyáját,

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban 

 • BAR listával igénybe vehető a CSOK?

  A negatív tartalmú KHR információ nem jelent kizáró okot CSOK igénylésnél. Ha azonban a kívánt lakáscélhoz kölcsönre is szükség van, az aktív KHR  (BAR lista) minden hitelintézetnél problémát jelent. Passzív KHR esetén már megoldható lehet lakáscélú jelzáloghitel felvétele, de a pozitív hitelbírálat ez esetben sem automatikus. Pénzintézettől függően meghatározott feltételek teljesülése esetén oldható meg ilyen esetben a piaci kamatozású lakáshitel felvétele. Állami kamattámogatású lakáshitel, CSOK hitel felvételére azonban ez esetben egyáltalán nincs lehetőség.

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban 

 • Telekvásárlásra igénybe vehető CSOK vagy ÁFA?

  Telekvásárláshoz a CSOK nem használható fel. Amennyiben a telket gazdálkodó szervezettől vásárolják, úgy lehetőség nyílik adó-visszatérítési támogatás igénybevételére. A 27% ÁFA tartalommal kiállított számla ÁFA tartalmaz igényelhető vissza maximum 5M Ft összegben, a vásárlást követően. A visszatérítésnek azonban további feltételei is vannak. Még abban az esetben is, ha az igénylő csak az építési telek vételárának vonatkozásában kíván élni az adó-visszatérítési támogatással – be kell nyújtani a hitelintézet részére az építési engedélyt, illetve az egyszerű bejelentés megtörténtének igazolását, a jogszabályban meghatározott építési és tervdokumentációkat, továbbá a hitelintézet által elfogadott, a bekerülési költségeket tartalmazó költségvetést. A támogatás folyósításához az építési költségvetés legalább 70%- áról, a saját nevére kiállított számlákat kell benyújtani.

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban 

 • Tulajdonrész kivásárlásra igényelhető a CSOK?

  A vonatkozó CSOK rendelet értelmében a támogatás az ingatlan 100%-os tulajdoni hányadának egyidejűleg történő vásárlásához használható fel. Arra tehát nincs lehetőség, hogy a kedvezmény igénybevételével az ingatlannak csak egy bizonyos tulajdoni hányada kerüljön megvásárlásra.

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban 

 • Gyesre igénybe vehető a CSOK?

  A CSOK jogosultsághoz TB jogviszony igazolás benyújtása szükséges. Attól függően, hogy a támogatás melyik fajtáját igényeljük, az elvárt TB jogviszony hossza változó lehet. Legalább 180 napos, folyamatos TB jogviszonnyal minden esetben rendelkezni kell a támogatási kérelem benyújtásakor.

  A gyes önmagában nem keletkeztet társadalombiztosítási jogviszonyt, csak egészségbiztosítási jogviszonyt. Ha a gyes mellett nem áll fenn tehát munkaviszony vagy egyéb keresőtevékenységből származó megfelelő TB jogviszony, akkor a CSOK nem vehető igénybe.

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban 

 • Utolsó módosítás: 2021. január 21. csütörtök

  Kérje ajánlatunkat!

  Kérje a Hitelnet szakértőinek egyedi ajánlatát. Díjmentesen segítünk megtalálni az elérhető legkedvezőbb hitel lehetőségeket és a teljes körű ügyintézést is vállaljuk Ön helyett.

  Ajánlatot kérek
  Feliratkozás az új kérdésekre/válaszokra
  Visszajelzés
  3.7K hozzászólás
  Inline Feedbacks
  Minden hozzászólás megtekintése

  Érdekelne, hogy támogatási szerződés aláírását követően 180 napon belül magyar TB jogviszonyt kell létesíteni, de meddig? Valamint a koronavírus miatt ha pl. nehezebb munkát találni magyarba, akkor elég, ha a magyar tb-t csak maga után fizeti az ember csekken? Vagy munkahelyhez kötött?

  Kedves Anita!
  A CSOK rendelet nem tartalmaz arra vonatkozó előírást, hogy a magyar TB jogviszonyt meddig szükséges fenntartani. Ha teljesítik a 180 napon belüli magyar TB jogviszony létesítést, azzal már eleget tesznek az előírásnak.
  Nem elegendő a támogatott személy saját maga után fizetett egészségügyi hozzájárulása, az ugyanis önmagában nem keletkeztet TB jogviszonyt.

  Minden CSOK formához kell a munkáltatói vagy családi gyesre is lehet igényelni?

  Kedves Ágoston!
  A CSOK igényléshez nem feltétel a munkáltatói igazolás bemutatása, azonban TB jogviszony szükséges. Erről bővebben IDE kattintva tájékozódhat.

  Tisztelt Címzett,
  az lenne a kérdésem, hogy a Csok/falusi Csok esetében feltétel, hogy a vételár maximum 10%-a lehet készpénzes fizetés, az ügyvédi letét számla készpénzes vagy utalásos fizetésnek számít, ha a bank oda utal, de az ügyvéd készpénzben fizeti ki az eladót?
  Válaszát előre is köszönöm.

  Kedves Anikó!
  Az ügyvédi letéti számlára történő teljesítés fizetési számlára történő fizetésnek minősül információink szerint, így a 10% feletti rész ebben a formában is teljesíthető CSOK-os lakásvásárlás esetén.
  További, személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű CSOK és hitelügyintézést is!

  Helló!
  A 180 napos kötelező magyar TB jogviszony halasztható-e, ha igen, milyen okból?
  Válaszukat köszönöm előre is!

  Kedves György!
  Nem halasztható, a támogatási szerződés aláírását követően 180 napon belül magyar TB jogviszont kell létesíteni.

  Érdekelne, hogy OKJ-s tanfolyamot végeztem 1 évig a munkaügyin keresztül, vagyis fizetést kaptam (10 hónap lett volna, de a vírus miatt tolódott 2019. nov. 7_ – 2020. nov. 10-ig), most pedig regisztrált álláskereső vagyok.
  Ez Tb. viszonynak számítható-e, ha a jövő évi lakásfelújítási támogatással szeretnék élni?

  Kedves Ildikó!
  Javasoljuk, hogy a területileg illetékes OEP-ben érdeklődjön, hogy a tanfolyam alatt bíztosítottként volt-e nyilvántartva.

  Azt szeretném megkérdezni, hogy miskolci lakást is tudnánk venni?

  Kedves Anita!
  Használt ingatlan vásárlásra CSOK igényelhető Miskolcon is.
  A jogosultság egyik feltétele, hogy az igénylők legalább egyike rendelkezzen 180 napos folymatos TB jogviszonnyal.
  A további jogosultsági feltételekről IDE kattintva tájékozódhat részletesen.
  További, személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük töltse ki online adatlapunkat. Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű CSOK ügyintézést!

  Üdvözlöm!
  Olyan kérdéssel fordulok Önhöz, hogy én egyedül nevelem a 10 éves lányomat, de hamarosan összeköltözök a barátommal és szeretnénk 2 közös gyereket.
  Mivel a lányom nem az övé, így 3 gyerekre felvehetjük a CSOK-ot?
  Köszönöm

  Kedves Anita!
  Lehetőségük van egy meglévő, és két vállalt gyermek után igényelni a CSOK támogatást. Azonban vállat gyermek esetén feltétel a házastársi viszony, illetve feltétel még, hogy az igénylők egyike 40 év alatti legyen a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában.
  A megelőlegezett CSOK-ról bővebben IDE kattintva olvashat részletesen.
  A CSOK jogosultsághoz szükséges TB jogviszonyokról IDE kattintva tájékozódhat.
  További, személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük töltse ki online adatlapunkat. Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű CSOK ügyintézést!

  Lányomnak 2 gyereke van. Szeretne egy használt lakást vásárolni. Még középiskolába jár nappali tagozatra. Ez társadalombiztosítási jogviszonynak számít? Vagy így, hogy nem volt még munkaviszonya kizáró ok, hogy igénybe vehesse a CSOK-ot?

  Kedves Valéria!
  Használt lakás vásárláshoz igényelhető CSOK-nál elfogadható a középfokú tanulmányi viszony nappali tagozaton.
  További, személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük töltse ki online adatlapunkat. Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű CSOK ügyintézést!

  Üdvözlöm!
  A párommal élettársi kapcsolatban élünk 5 éve, de ez sehol nincs hivatalosan rögzítve. Van egy 2 éves kislányunk, és jövőre szeretnénk neki testvért. Ennek kapcsán szeretnénk a lakásunkat átalakítani. A nappali részből szeretnénk leválasztani egy háló fülkét. Ehhez igényelhető az 1 gyermek után járó, vissza nem térítendő 600.000 Ft-os támogatás?
  Válaszát előre is köszönöm!

  Kedves Tímea!
  Az ingatlan átalakítására nem igényelhető CSOK. Ha bővítenék ingatlanukat akkor igényelhetnének CSOK-ot bővítésre. Erről bővebben IDE kattintva tájékozódhatnak.

  Helló!
  Szandi vagyok, 20 éves és egyedülállóként kibírom használni a csokot?

  Kedves Szandi!
  Egyedülállóként meglévő gyermek után igényelhető a CSOK, vállalt gyermek után nem.
  A jogosultsági feltételekről IDE kattintva tájékozódhat részletesen.

  Tb jogviszonyként elfogadjak-e a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatali tb jogviszonyt?

  Kedves Gyula!
  Kérdésével a területileg illetékes OEP-ben kellene érdeklőndie.

  Hány éves korig igényelhető a csok? Van egy unokám, 17 éves. Fiammal kettesben élnek együtt. Ha unokámnak ajándékozom 18 éves korában, akkor is igényelhetik? Felújításra lehet-e a csokot, vagy csak vásárlásra? Felújításra a most folyamatban lévő támogatást igénybe lehet-e venni?

  Kedves Rozália!
  Felújításra, korszerűsítésre a Falusi CSOK igényelhető. Ennek feltétele, hogy a támogatott ingatlan a Falus CSOK által preferált településen legyen. Ezt a listát IDE kattintva érheti el.
  Fia úgy tudja igényelni a Falusi CSOK-ot, ha legalább 50%-os tulajdonrésze van az ingatlanban. Tehát, ha unkojánának ajándékozza az ingatlant és Ő lesz 1/1 tulajdonos, úgy nem tudják igénybevenni a támogatást.
  A Falusi CSOK összege egy gyermek után meglévő ingatlan korszerűsítés esetén 300.000 Ft. A jogosultság feltétele, hogy az igénylő rendelkezzen legalább 1 éves folyamatos TB jogviszonnyal.

  Tiszteletem!
  Egy gyermek után szeretnénk felvenni a 600ezer forintos összeget lakásfelújításra, korszerűsítésre.
  2 db gipszkartonnal beépített emeleti szobánk van. Azokat szeretnénk belső szigeteléssel és meszeléssel, aljzatkiegyenlítővel és szőnyegekkel befejezni.
  Ilyen dolgokra felhasználható az összeg? Esetleg egy szűkített listát kaphatnék a felhasználható/igénybe vehető dolgokról? Tervben van klímák beszerelése is. Azok is szóba jöhetnek?
  Előre is köszönöm a válaszokat! Minden jót!

  Kedves Zsolt!
  Meglévő ingatlan korszerűsítésére Falusi CSOK igényelhető. Ennek feltétele, hogy az ingatlan a Falusi CSOK által preferált településen legyen. Ezt a listát és a jogosultsági feltételeket, továbbá a finanszírozható munkálatok listáját IDE kattintva érheti el.
  Amennyiben a jogosultsági feltételek teljesülnek, kérjük töltse ki online adatlapunkat és Szakértőnk rövid időn belül felveszi Önnel a kapcsolatot. Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű CSOK ügyintézést!

  Üdv!
  Az lenne a kérdésem hogy nappali tagozatosként külső cégnél folytatott gyakorlati tevékenység figyelembe vehető-e a tb igazolásnál, falusi csok esetében?

  Kedves Tamás!
  Javasoljuk, hogy érdeklődjön a területileg illetékes OEP-ben, vagy gyakorlati helyén, hogy milyen munkaviszonnyal alkalmazzák Önt. Azonban a felsőfokú nappali tanulmányi viszony beleszámít a falusi CSOK TB jogviszonyba!

  Jó napot!
  6 hónapos bejelentett munkaviszonyom van. Szeretném tudni, hogy 3 gyerekre mennyi CSOK jár hitel nélkül.

  Kedves György!
  Ez függ a lakáscéltól. Ha használt lakás vásárlásra igényelnék a CSOK-ot, úgy 180 nap. Erről bővebben IDE kattintva tájékozódhat.
  További, személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük töltse ki online adatlapunkat. Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű CSOK ügyintézést!

  Üdvözlöm!
  A feleségemmel 2016-ban vettünk fel csokot két gyerekre, használt lakásra. Azóta megszületett mindkét gyermekünk, de most azon gondolkozunk, hogy új építésű családi házba költöznénk. A kérdésem az lenne, hogy ilyenkor meg lehet igényelni a csok közötti különbséget? Illetve csok hitelt vehetünk fel?
  Köszönettel
  Gábor

  Kedves Gábor!
  A leírtak alapján igényelhető a CSOK különbözet igénylés.
  Az egyik opció, hogy önkéntesen visszafizetik a kapott támogatást, majd újra igénylik azt és nem kell levonni a korábban kapott támogatást.
  A másik megoldás, ha a CSOk-ot továbbviszik a következő ingatlanra, ebben az esetben az új ingatlannak drágábbna, és hasznos alapterületben nagypbbnak kell lennie, majd ehhez igényelhetik a különbözetet.
  A témában bővebben IDE kattintva olvashat.
  További, személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük töltse ki online adatlapunkat. Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű CSOK ügyintézést!

  Jó napot kívánok!
  Egyedülálló 49 éves nő vagyok és 52 éves koromtól kezdve 5 éven belül 4 gyereket szeretnék örökbefogadni.
  a falusi CSOK-ot venném igénybe használt lakás vásárláshoz,de Lakásdkasszát fizetek már 6 éve,amely 2022-ben jár le. A kérdésem az, hogy felvehetem e a CSOK-ot, ha van Lakáskasszám.Erika

  Kedves Erika!
  A CSOK-ot majd akkor tudja igényelni, amikor már örökbefogadott gyermeket.

  Jó napot kívánok!
  Használt lakás vásárlásához szeretnénk igénybe venni a CSOK ot. Az lenne a kérdésem hogy azt az eladónak utalják ki vagy nekünk?

  Kedves Pepe!
  A folyósítás a támogatási szerződés megkötését és az önerő maradéktalan megfizetését követően, a vételár utolsó részeként, az eladó adásvételi szerződésben meghatározott számlaszámára, egy összegben történik.
  További, személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük töltse ki online adatlapunkat. Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű CSOK ügyintézést!

  Kérdés: Megvásárolt CSOK-os használt ház esetén a házhoz tartozó osztatlan telket a késöbbiekben (mondjuk 1 év múlva) meg lehet-e osztani (2400 nm), és mondjuk felét eladni?

  Kedves Tomi!
  Az elidegenítési és terhelési tilalom miatt a leírtakhoz mindenképpen szükséges a bank hozzájárulása.

  Jónapot kívánok!
  Ez az 1 gyerek után igényelhető 600ezer Ft az vissza nem teritendő? Válaszát előre is köszönöm

  Kedves Csaba!
  Igen, az egy gyermek után igényelhető CSOK 600.000 Ft vissza nem térítendő támogatás.
  További, személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük töltse ki online adatlapunkat. Díjmentesen vállaljuk a teljes körű CSOK ügyintézést.

  Jó napot!
  Egy olyan kérdésem volna, hogy beadott, elfogadott, aláírt, (Falusi Csok hitel + támogatás 3 gyerekre) szerződésnél van-e mód arra, hogy a korszerűsítési költségvetést és áfát növeljük utólag. (OTP) 7 milliós költségvetés. Kifizetés még nem történt, nem vagyunk még a ház tulajdonosai.

  Kedves Bali!
  A módosításra az ingatlan vételárára fordított támogatás folyósítását követően, de még a bővítési, korszerűsítési munkálatokra igényelt támogatás első folyósítása előtt van lehetőség. Ha felmerül a költségvetés módosításának igénye, azt az érintett hitelintézettel haladéktalanul célszerű egyeztetni. Nem javasoljuk tehát, hogy az újabb igényeknek megfelelően elkezdjék a munkálatokat és csak közvetlenül az első részfolyósítás előtt jelezzék a banknak a módosítási igényt.
  A témában bővebben IDE kattintva olvashat.

  Egyedülálló anyukaként igénybe lehet venni a házbővítésre a szocpolt a meglévő családi házamra, ami 57 nm?
  1 évet közmunkába dolgoztam, most munkahelyet váltottam. Akkor is igénybe lehet venni? 29 éves vagyok 2 kiskorú gyermekre szeretném kihasználni.
  Köszönöm a választ.

  Kedves Patrícia!
  A leírtak alapján igényelhető lehet a CSOK, ha a további jogosultsági feltételek is fennállnak. Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz, kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű CSOK ügyintézést!

  Üdvözlöm!
  Két gyermekünk van és a kiszemelt használt lakás pedig 49 nm-es.
  Ilyenkor igénybe lehet venni az egyik gyerekre a csokot?
  Ugye két gyerekre legalább 50 nm kell, de működhet úgy a dolog, hogy két gyerekünk van de csak az egyik után vesszük igénybe ez a lehetőséget?
  Köszönöm!

  Kedves Sándor!
  2 eltartott gyermek esetén nem lehetséges csak egy gyermek után igényelni a támogatást.

  42 éves vagyok, két fiam van és az új párommal vállalnánk harmadik gyereket.
  Milyen összegű csokot vehetnénk igénybe?

  Kedves Brigitta!
  Vállalt gyermek után akkor igényelhető a CSOK, ha házasok és legalább egyikük 40 év alatti. E feltételek teljesülése esetén 3 gyermek után használt lakásra 2,2M Ft, új lakásra 10M Ft CSOK igényelhető.
  További, személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű CSOK és hitelügyintézést is!

  Jó estét!
  Az lenne a kérdésem, hogy a szocpol igényelhető-e gyesre vagy anyaságira, mert ez lenne nekem. Munkahelyem nincs. Van 3 gyermekem és a negyedik februárban születik meg.

  Kedves Tamara!
  Gyes és anyasági támogatás esetén a CSOK igényléshez szükséges TB jogviszony igazolás sajnos nem adható ki.

  Decemberben vásároltunk használt lakást sima CSOK-kal 2 gyerek után. Akkor meg is kaptuk az 1.450.000-et. Akkor választhattunk, hogy falusi vagy simát akatunk. A sima lett.
  Úgy alakult, hogy jön a harmadik baba.
  Ez esetben van lehetőség esetleg a falusi csok igénylésére korszerűsítésre? Vagy ha anno megkaptuk a simát, akkor annyi?

  Kedves Gellért!
  A leírtak alapján igényelhetik a Falusi CSOK-ot korszerűsítésre 3 gyermek után. További, személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű Falusi CSOK ügyintézést!

  Üdvözlöm!
  Sima csokot igényeltünk 1 meglévő, 2 vállalt! Ebből még 1 gyermek vissza van, de mi szeretnénk az 5 milliós korszerűsítést, de nem kaphatjuk meg, mert a sima csokba meg a 3. nem született meg és csak 1,300.000 Ftot kapunk.
  Ez igaz? Tejesiteni kell a sima csokba a harmadikat és akkor megkapjuk az 5 milliót?

  Kedves Nikoletta!
  A vonatkozó kormányrendelet értelmében a valóban a fenti módon igényelhető a támogatás.

  Jó napot.
  Nekünk 1 gyermekünk van. Arra viszont csak 600 ezer forintot lehet igénybe venni? Ha be vállalnánk még 1-et, akkor esetleg még 1 ház árát is megkaphatnánk?

  Kedves Erika!
  2 gyermek után 1.430.000 Ft összegű CSOK vehető igénybe. A további jogosultsági feltételekről IDE kattintva tájékozódhatnak.

  Kinek jár a csok? Mikor lehet igényelni? Én nekem van egy gyermekem, novemberben lesz másik gyermekem.
  Mennyit lehet igényelni? Mire lehet felhasználni?
  Válaszát előre is köszönöm.

  Kedves István!
  A CSOK új és használt lakás vásárlására, új lakás építésére, valamint meglévő lakás bővítésére igényelhető. Két gyermek után használt lakásra 1,43M Ft, új lakásra 2,6M Ft vehető igénybe. A további feltételekről honlapunkon részletes leírás olvasható. További, személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű CSOK ügyintézést is!

  Tartósan beteg gyermekre milyen összegű szocpol jár?

  Kedves Asszonyom!
  Tartósan beteg gyermek esetén is a fenti bejegyezésben olvasható támogatási összegek érvényesek. A gyermek otthonápolása esetén kapott díjjal (GYOD) van lehetőség CSOK igénylésre. További, személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű CSOK ügyintézést is!

  3.7K
  0
  Tedd fel kérdésed, vagy olvasd el mások kérdéseire adott válaszainkat.x