CSOK feltételek, támogatás igénylés 2021

A Családi Otthonteremtési Kedvezmény ( CSOK ) egy vissza nem térítendő állami támogatás. Amennyiben Ön teljesíti a CSOK szerződésben leírtakat, a támogatást nem kell visszafizetnie. Az alábbi bejegyzésünkben a CSOK feltételeket mutatjuk be részletesen:

CSOK feltételek

Milyen lakáscélok esetén igényelhető a CSOK?

A CSOK Magyarország területén megvalósuló alábbi lakáscélok esetén igényelhető:

 • Új lakás vásárlása
 • Új lakás építése
 • Használt lakás vásárlása
 • Meglévő lakás bővítése

A támogatás vásárlás esetén a vételár kiegyenlítéséhez; építés, bővítés esetén a kérelem benyújtásakor a hitelintézet által elfogadott költségvetésből még fennmaradó bekerülési költségekre igényelhető.

Ki igényelhet CSOK-ot?

 • Magyar állampolgár, és az a személy, akit a magyar állampolgárságról szóló törvény alapján magyar állampolgárnak kell tekinteni,
 • a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozó személy, aki a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodás jogát Magyarország területén gyakorolja,
 • a harmadik országbeli állampolgár, ha a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben foglaltak szerint bevándorolt vagy letelepedett jogállással rendelkezik,
 • a hontalan, ha a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben foglaltak alapján ilyen jogállásúnak ismerték el.

A nem magyar állampolgár támogatott személy részére a CSOK a három hónapot meghaladó tartózkodási jogosultság fennállásának időtartama alatt nyújtható, ha Magyarország területén bejelentett lakóhellyel rendelkezik.

A kedvezményt házastársak, fiatal házaspárok és élettársak együttes igénylőként igényelhetik. A támogatási szerződés megkötése esetén az együttes igénylők mindketten támogatott személlyé válnak. CSOK-ra gyermeket eltartó egyedülálló támogatott személyek is jogosultak lehetnek.

Nem veheti igénybe a kedvezményt az, akit a támogatás igénylését megelőző öt évben az e rendelet vagy az egyéb lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok szerint igénybe vett vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatás vagy ezt megelőlegező kölcsön vonatkozásában a kormányhivatal, a Kincstár vagy az állami adóhatóság végleges határozatával, vagy bíróság jogerősen visszafizetésre kötelezett.

Ki számít gyermeknek CSOK feltételek szempontjából?

Gyermek:

 • a magzat a terhesség betöltött 12. hetét követően,
 • 25 évesnél fiatalabb eltartott gyermek,
 • 25 évesnél idősebb, megváltozott munkaképességű személy.

Mely gyermek után igényelhető a CSOK:

 • vér szerinti gyermek után,
 • örökbe fogadott gyermek után
 • legalább egy éve a támogatott személy gyámsága alatt álló gyermek után (a gyermek szüleinek halála esetén)

CSOK összege

Az alábbi táblázatban összefoglaljuk, mekkora összegű CSOK támogatás igényelhető az egyes lakáscélok esetén.

CSOK összege használt lakás vásárlásra:

CSOK összege használt lakás vásárlás esetén
Gyermekek száma Minimális hasznos alapterület (lakás / lakóház) CSOK összege
1 40 m2 600.000 Ft
2 50 m2 1.430.000 Ft
3 60 m2 2.200.000 Ft
4 vagy több 70 m2 2.750.000 Ft

CSOK összege új lakás vásárlásra / építkezésre:

CSOK összege új építésü lakás vásárlása, építkezés esetén
Gyermekek száma Minimális hasznos alapterület (lakás / lakóház) CSOK összege
1 40/70 m2 600.000 Ft
2 50/80 m2 2.600.000 Ft
3 vagy több 60/90 m2 10.000.000 Ft

CSOK összege tetőtérben kialakító új lakásra

CSOK összege tetőtérben kialakításra kerülő új lakás esetén
Gyermekek száma CSOK összege
1 600.000 Ft
2 2.600.000 Ft
3 vagy több 10.000.000 Ft

CSOK összege bővítésre

CSOK összege ingatlan bővítés esetén
Gyermekek száma Minimális hasznos alapterület CSOK összege
1 40 m2 600.000 Ft
2 50 m2 1.430.000 Ft
3 60 m2 2.200.000 Ft
4 vagy több 70 m2 2.750.000 Ft

Hasznos alapterület: a lakáson belül közvetlenül megközelíthető, következő helyiségek alapterületének – a nettó alapterületnek csak azon része vehető figyelembe, ahol a belmagasság legalább 1,90 m – összege: előszoba, közlekedő, nappali, hálószoba, étkező, konyha, étkezőkonyha, fürdőszoba, WC, kamra, tároló, gardrób, mosókonyha, kazánhelyiség és egyéb fűthető helyiség. A számítás során nem lehet figyelembe venni a gépjárműtároló és a pinceszinti helyiség alapterületét.

Falusi CSOK összege bővítés / korszerűsítés esetén

Csak meghatározott településeken elérhető. További részletekért kattints ide.

Falusi CSOK összege bővítés/korszerűsítés esetén
Gyermekek száma Támogatás összege
1 300.000 Ft
2 1.300.000 Ft
3 vagy több 5.000.000 Ft

Falusi CSOK összege vásárlással egybekötött bővítés, korszerűsítés esetén

Csak meghatározott településeken elérhető. További részletekért kattints ide.

Falusi CSOK összege vásárlással egybekötött bővítés/korszerűsítés esetén
Gyermekek száma Támogatás összege
1 600.000 Ft
2 2.600.000 Ft
3 vagy több 10.000.000 Ft

Támogatott ingatlanra vonatkozó előírások

A kedvezmény az alábbi ingatlanra vehető igénybe:

A lakhatás feltételeinek megfelelő, az ingatlan-nyilvántartásban lakóház vagy lakás megnevezéssel nyilvántartott ingatlan a hozzá tartozó földrészlettel, amely rendelkezik legalább:

 • 12 négyzetmétert meghaladó alapterületű lakószobával és főzőhelyiséggel – ennek hiányában további, legalább 4 négyzetméter alapterületű, a főzést lehetővé tevő, önálló szellőzésű lakótérrel, térbővülettel –, továbbá fürdőhelyiséggel és WC-vel,
 • közműves villamos energia szolgáltatással,
 • egyedi fűtési móddal,
 • közműves szennyvízelvezetéssel, vagy ha nincs a településen (településrészen) közműves szennyvízelvezetés, a szennyvíz tisztítása és elhelyezése egyedi szennyvízkezelő berendezéssel vagy tisztítómezővel ellátott oldómedencés műtárggyal vagy időszakos tárolása egyedi zárt szennyvíztárolóban történik, és
 • közműves ivóvíz-szolgáltatással, vagy ha a településen (településrészen) nincs közműves vízszolgáltatás, a telken ivóvíz minőségű vizet szolgáltató kút van.

A lakásnak – az ingatlan értékbecslési szakvélemény alapján – a lakhatási igények kielégítésére alkalmasnak kell lennie, melyet a hitelintézet a CSOK kérelem elbírálása során helyszíni szemle keretében, szemrevételezéssel vizsgál.

Ha a helyszíni szemle során a hitelintézet megállapítja, hogy a lakás a lakhatási igények kielégítésére nem alkalmas, az igénylő a hitelintézet részére szakvéleménnyel igazolhatja a lakás lakhatási igények kielégítésére való alkalmasságát. A lakhatási igények kielégítésére való alkalmasságot igazoló statikai szakvélemény megléte esetén a lakhatási igények kielégítésére való alkalmatlanságra hivatkozással a hitelintézet nem utasíthatja el a kérelmet.

Tulajdonszerzés a támogatott ingatlanban

A támogatott lakásban kizárólag az igénylő szerezhet tulajdont. Házaspár, illetve élettársak esetén mindkét félnek – bármilyen arányban – az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdonjoggal kell rendelkeznie.

Több lakásból álló osztatlan közös tulajdonú ingatlan esetén a CSOK-kal érintett lakásra vonatkozó használati megállapodással igazolni szükséges az igénylő kizárólagos használati jogát.

Amennyiben a CSOK kérelem benyújtása előtt a kiskorú gyermek – az elhunyt szülő után – már korábban tulajdont szerzett, akkor az újabb lakásban – a gyámhatóság rendelkezésének megfelelő mértékben – a támogatott személy mellett a kiskorú gyermek is szerezhet tulajdont.

A támogatásra való jogosultságot nem érint, ha a kérelem benyújtását követően az igénylő, illetve a támogatási szerződés megkötését követően a támogatott személy elhalálozása esetén, a lakásban annak egyenes ági rokona, házastársa vagy élettársa szerez tulajdont.

Jogosultsági alapfeltételek

A támogatás igényléséhez az alábbi alapvető feltételeknek is teljesülni kell: 

 • Büntetlen előélet
 • Adótartozás-mentesség
 • Megfelelő TB jogviszony

Életvitelszerű bentlakás a támogatott ingatlanban

A támogatott személyeknek és azon gyermekeknek – akikre tekintttel a vissza nem térítendő támogatás folyósításra került – a folyósítást követő 10 évig kell életvitelszerűen a támogatott lakásban lakniuk. A folyósítást követő 90 napon belül be kell mutatni a lakcímet igazoló hatósági igazolványt.

A 10 éves elidegenítési és terhelési tilalom idején a lakásra a támogatott személynek lakásbiztosítással kell rendelkeznie.

A célingatlanra a CSOK szerződés megkötését követő 10 évig terjedő időszakra az állam javára jelzálogjog, valamint annak biztosítására elidegenítési és terhelési tilalom kerül bejegyzésre.

A CSOK-ot biztosító jelzálogjog ranghelyét kizárólag a CSOK-kal érintett lakás építése, bővítése vagy vásárlása érdekében felvett lakáscélú hitelintézeti, illetve lakás-takarékpénztári kölcsönt, valamint az építkezés helyéül szolgáló építési telek megvásárlására felvett hitelintézeti, illetve lakás-takarékpénztári kölcsönt biztosító jelzálogjog előzheti meg.

Bentlakásra vonatkozó kivételek

Nem minősül a bentlakási kötelezettség megszegésének az alábbi eset:

 • a gyermek – a gyermekvédelmi szakellátások körébe tartozó otthont nyújtó ellátás keretében elhelyezett gyermek kivételével – tanulmányai folytatása miatt átmenetileg nem a támogatott személy lakásában lakik,
 • a támogatott személyt vagy a gyermeket, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igényelte, egészségi állapota miatt tartósan egészségügyi intézményben kezelik,
 • ha a támogatott személy és a gyermek, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igényelték, a támogatott személy munkavállalására tekintettel – indokoltan – legfeljebb öt évig a lakás elhelyezkedése szerinti településtől eltérő településen tartózkodik,
 • ha a támogatott személy és a gyermek – foglalkoztatásra irányuló jogviszony következtében – ideértve a sajátos egyházi jogviszonyt is – a foglalkoztatásra irányuló jogviszony jellegéből következően köteles a szolgálati helyén a foglalkoztató által térítésmentesen biztosított szolgálati lakásban lakni a foglalkoztatásra irányuló jogviszony fennállása alatt,
 • a támogatott személy vagy a gyermek, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igényelte, közeli hozzátartozó ápolása miatt ideiglenesen nem a támogatott személy lakásában lakik,
 • a támogatott személy az 1. mellékletben nem szereplő vétség miatt letöltendő szabadságvesztés büntetését tölti,
 • a nagykorú gyermek, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igényelték, elköltözik vagy
 • a kiskorú gyermek, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igényelték, a nagykorúvá válását követően elköltözik.

Támogatott ingatlan, mint vállalkozás székhelye

A CSOK kérelem benyújtásakor az igénylőnek teljes bizonyító erejű magánokiratban nyilatkoznia kell arról, hogy a legalább többségi tulajdonában álló gazdasági társaság – ide nem értve a részvénytársaságot -, illetve az általa folytatott egyéni vállalkozói tevékenység székhelyenként – az állam javára bejegyzett elidegenítési és terhelési tilalom fennállása alatt – a CSOK-kal érintett lakást jelenti be a cégnyilvántartásba, illetve az egyéni vállalkozók nyilvántartásába.

CSOK-hoz szükséges TB jogviszony

A vonatkozó kormányrendelet meghatározza azokat a személyi és egyéb jogosultsági feltételeket, melyek teljesülése elengedhetetlen CSOK igényléséhez. Egyik ilyen követelmény a megfelelő TB jogviszony igazolása.
CSOK-ra az a támogatott személy lehet jogosult, aki megfelelő TB jogviszonyt tud igazolni. Házastársak vagy élettársak igénylése esetén elegendő, ha legalább az egyik fél rendelkezik az előírt társadalombiztosítási jogviszonnyal.

TB Jogviszony igazolása a különböző lakáscélú támogatások igénylésnél
Használt lakás vásárlás, bővítés Új lakás vásárlás és építés "Falusi" CSOK "Babaváró" hitel "Lakásfelújítási" támogatás
Igényléskor legalább az egyik fél biztosított igen igen igen igen igen
Mentesülés TB jogviszony alól (GYOD, ápolási esetén) igen igen igen nem igen
TB jogviszony minimális időtartama 180 nap 180 nap 1 év 3 év 1 év
10 M CSOK: 2 év 10M CSOK: 2 év
Tbj. 6. § igen igen igen igen igen
Tbj. 4. § 11. pontja szerinti kiegészítő tevékenységet folytató személy igen igen igen - igen
Igényléskor Közfoglalkoztatott igen nem Igen max 1 év nem
10 M CSOK: nem
Igényléskor középfokú nappali tanulmány Igen igen nem nem nem
10 M CSOK: nem
Igényléskor felsőfokú nappali tanulmány Igen igen nem nem nem
10 M CSOK: nem 10 M CSOK: Igen
Magyar állampolgár külfödi TB jogviszonya Igen igen igen igen igen
Igényléskor külfödi TB (magyar TB 180 napon belüli vállallásával igen igen igen nem nem
Igényléskor magyar TB nem nem nem igen Igen

Társadalombiztosítási jogviszony – egészségbiztosítási jogviszony

Már az elején fontos tisztázni, hogy a TB jogviszony nem azonos az egészségbiztosítási jogviszonnyal. A társadalombiztosítást keletkeztető jogviszonyok köre szűkebb, mint a kizárólag egészségügyi szolgáltatásra jogosító jogviszonyoké.

A kizárólag egészségügyi szolgáltatásra jogosultak nem biztosítotti jogviszonyban állnak, ezért részükre nem állítható ki olyan igazolás, mely CSOK igénylésének feltétele. Kizárólag egészségügyi szolgáltatásra jogosultak például azok a cseden, gyeden, vagy gyesen lévő személyek, akiknek nem áll fenn munkaviszonyuk a családtámogatások ideje alatt, illetve ide tartoznak a nyugdíjasok is. Azzal, hogy valaki befizeti saját maga után az egészségbiztosítási hozzájárulást, még nem keletkezik TB jogviszonya.

Ki minősül biztosítottnak?

 • Alkalmazottként dolgozó
 • Szövetkezet tevékenységében személyesen közreműködő tag
 • Álláskeresési támogatásban részesülők
 • Nem kiegészítő tevékenységet folytató egyéni és társas vállalkozók
 • Egyházi személyek
 • Mezőgazdasági őstermelő
 • Egyéb, munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személyek
 • Választott tisztségviselők
 • Főállású kisadózók
 • Állami projektértékelők

TB jogviszonyra vonatkozó előírások

Az, hogy CSOK igénylése esetén a TB jogviszony igazolására vonatkozóan milyen feltételeknek kell megfelelni, eltérő attól függően, hogy a támogatást mely lakáscélra (új vagy használt) és hány gyermek után (legfeljebb 2 vagy legalább 3) kívánjuk igénybe venni. 

TB jogviszony időtartama

A támogatások igénylésének alapfeltétele, hogy az igénylő a CSOK kérelem benyújtásakor, valamint az azt megelőző időszakban rendelkezzen TB jogviszonnyal. A jogviszony időtartamára az alábbi előírások vonatkoznak:

 • Használt lakás esetén – gyermekszámtól függetlenül: minimum 180 nap
 • Új lakás esetén – legfeljebb 2 gyermek után igényelt CSOK esetén: minimum 180 nap
 • Új lakás esetén – legalább 3 gyermek után igényelt 10M Ft CSOK esetén: minimum 2 év

Itt érdemes megjegyezni a falusi CSOK-ra, babaváró hitelre vonatkozó előírásokat is:

 • Falusi CSOK esetén: minimum 1 év
 • A 10M Ft összegű falusi CSOK esetén: minimum 2 év
 • Babaváró hitel esetén: minimum 3 év

A folyamatos TB jogviszonyban 30 nap megszakítás megengedett. Ez akár többszöri megszakítás is lehet, lényeg, hogy összesen ne legyen 30 napnál hosszabb kiesés a TB jogviszonyban.

Közfoglalkoztatotti jogviszony figyelembevétele az igénylést megelőző időszakban

Használt lakás esetén a közmunka is beleszámít a TB jogviszonyba, új lakás esetén azonban nem vehető figyelembe.

Itt érdemes megjegyezni falusi CSOK és babaváró hitel vonatkozásában is a közmunka elfogadhatóságát:

 • Falusi CSOK esetén: figyelembe vehető
 • A 10M Ft összegű falusi CSOK esetén: nem vehető figyelembe
 • Babaváró hitel esetén: maximum 1 év vehető figyelembe

Középfokú, felsőfokú nappali tanulmányok figyelembevétele az igénylést megelőző időszakban

Középfokú nevelési-oktatási intézményben vagy felsőoktatási intézményben folytatott tanulmányok az alábbiak szerint vehetők figyelembe:

 • Használt lakás esetén: közép- és felsőfokú tanulmány egyaránt figyelembe vehető
 • Új lakás esetén: közép- és felsőfokú tanulmány egyaránt figyelembe vehető

Falusi CSOK és babaváró hitel tekintetében egyaránt:

 • Középfokú tanulmány nem vehető figyelembe
 • Felsőfokú tanulmány figyelembe vehető 

Külföldi munkavégzés figyelembevétele

A külföldi munkavégzés tekintetében meg kell különböztetni a támogatási kérelem benyújtásakor, valamint a támogatási kérelem benyújtását megelőző időszak igazolásaként elfogadható külföldi TB jogviszonyt.

Kizárólag magyar állampolgár igénylő esetén a benyújtáskor szükséges, a magyar társadalombiztosítási rendszerben megvalósuló jogviszony kiváltható valamely másik állam vagy nemzetközi szerződéssel létrehozott nemzetközi szervezet társadalombiztosítási rendszerének hatálya alatt fennálló biztosítotti jogviszonnyal, ha ezt az igénylő – házastársak, fiatal házaspár vagy élettársak esetén legalább az egyik fél – az illetékes külföldi hatóság vagy a nemzetközi szervezet által kiállított igazolással igazolja, valamint teljes bizonyító erejű magánokiratban vállalja, hogy a támogatási szerződés megkötését követő 180 napon belül a magyar társadalombiztosítási rendszerben biztosítottá válik.

A NAV a CSOK igénylésekor vállalt, e kötelezettség teljesülését valamennyi támogatott személynél hatósági ellenőrzés keretében vizsgálja!

A támogatási kérelem benyújtásakor fennálló külföldi TB – a fenti feltétel vállalása mellett – az alábbi támogatások esetén fogadható el:

 • CSOK használt lakásra
 • CSOK új lakásra
 • Falusi CSOK

A támogatási kérelem benyújtását megelőző időszakban fennálló külföldi TB jogviszony valamennyi támogatás esetében elfogadható:

 • CSOK használt és új lakásra
 • Falusi CSOK
 • Babaváró hitel

TB jogviszonyra vonatkozó speciális feltétel

Új lakásra igényelt 10M Ft-os CSOK és babaváró hitel igénylése esetén

a 2 éves időszak számítása során a családi otthonteremtési kedvezmény igénylését megelőző 180 napos időtartamnak a Tbj. 6. § (1) bekezdés a), b) és d)-i) pontja szerinti jogviszonyban töltött időnek kell minősülnie, melybe a közfoglalkoztatási jogviszonyban töltött idő nem számít bele.

Az Egyesült Királyságból hazatérők TB jogviszonya

A családi otthonteremtési kedvezmény igénylésénél az Egyesült Királyságból hazaköltözők számára méltányossági eljárás lehetősége biztosított a külföldi TB jogviszony igazolása során.

Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága esetében – amennyiben a TB jogviszony igazolás nem megfelelősége vagy hiánya miatt a hitelintézet a támogatás iránti kérelmet elutasítja – az egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal az igénylő külön kérelmére, méltányosság keretében

a) az illetékes külföldi hatóságtól − az egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal bevonásával − nemzetközi jogsegély igénybevételével beszerzett vagy

b) az igénylő által benyújtott igazolásban, valamint a külföldi foglalkoztató által kiállított, foglalkoztatási jogviszonyról szóló igazolásban szereplő

adatok mérlegelése alapján, határozatában megállapíthatja, hogy az előírt jogviszony Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságában fennáll vagy fennállt.

A külföldi foglalkoztató által kiállított igazolás akkor fogadható el, ha

a) azt a külföldi foglalkoztató a támogatás iránti kérelem benyújtását legfeljebb 30 nappal megelőzően, vagy a kérelem benyújtását követően állította ki,

b) olyan foglalkoztatási jogviszonyt igazol, amelyre nézve az igénylő nem nyújtott be igazolást,

c) teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy a kiállítási hely joga szerinti más bizonyító erővel rendelkező okiratba foglalták, és

d) az igénylő annak hiteles magyar nyelvű fordítását is benyújtja a kormányhivatal részére.

Mentesülés TB jogviszony igazolása alól

Új és használt lakásra igényelt CSOK, valamint falusi CSOK igénylése esetén

mentesül a TB jogviszony igazolása alól az igénylő, ha végleges határozat alapján gyermekek otthongondozási díjában vagy ápolási díjban részül.

Ebben az esetben a CSOK összege (és a hozzá kapcsolódó, többgyermekes, családok kamattámogatott kölcsönének kamattámogatási része is) csekély összegű (de minimis) támogatásnak minősül. Ha a támogatásoknak az igénylő részére megállapítható összege – az igénylő nyilatkozata alapján – meghaladná a csekély összegű (de minimis) támogatásokra megállapított összeghatárt, akkor az igénylő legfeljebb ezen összeghatárig jogosult CSOK-ra (és a többgyermekes családok kamattámogatott kölcsönére).

CSOK igényléssel kapcsolatos gyakori kérdések

 • Munkavállalás miatt elköltözhetünk a CSOK-os lakásból?
  Kedves Hitelnet, Valamint kaptam egy jó munkát vidéken. 5 év eltelt a 10 éves CSOK moratóriumból. A következő 5 évben elköltözhetünk legálisan a pesti CSOK ingatlanunkból vidékre? Költözhetünk az egész…További részletek
 • Mennyi CSOK jár 2011. előtt igényelt és visszafizetett megelőlegező kölcsön esetén?
  CSOK igényléssel kapcsolatban szeretném a tájékoztatását kérni: 2005-ben 2 400 000 Ft megelőlegező kölcsönt igényeltünk korábbi házastársammal 2 gyermek vállalására. A gyermekvállalás teljesítésére vonatkozó határidő 2015. december 1. volt. 2006-ban…További részletek
 • Mennyi CSOK-ot kaphatunk a nem közös gyermekek után?
  Tisztelt Hitelnet! 2005-ben új lakás vásárlására 3.8M Ft szocpol lett felhasználva három gyermekre. Később született még egy gyermek. Majd elváltam, egyedül maradtam a 4 gyermekkel. Élettársi kapcsolatban élek, ahol szintén…További részletek
 • A melléképület (garázs, mosókonyha, kamra) alapterülete is figyelembe vehető CSOK igénylésnél?
  Tisztelt Címzett! Az OTP Bank elutasította aláírt szerződés utána Falusi CSOK kérelmünket, mi szerint a fedezetet nyújtó ingatlanunk hitelbiztosítéki értéke nem elegendő, ezért nem adtak hozzájáruló nyilatkozatot a jelzálogjog bejegyzéshez.…További részletek
 • Jogos a CSOK elutasítás, ha a ház közútról közvetlenül nem megközelíthető?
  Üdvözlöm! A bank elutasította a CSOK kérelmüket a pénzügyminisztériumtól kapott állásfoglalás alapján, mely az alábbi: “A lakás megközelíthetősége a lakás használata szempontjából bír jelentőséggel. Ahhoz, hogy az igénylők (később támogatott…További részletek
 • Hány napon belül kell bejelentkezni a CSOK-os lakásba?
  A CSOK-kal vásárolt lakásban a CSOK folyósítását követő 90 napon belül állandó lakóhelyet kell létesíteni. Ezt a hitelintézet felé a lakcímkártya bemutatásával igazolni is szükséges.
 • Ápolási díjra igényelhető a CSOK?
  Nem szükséges TB jogviszony igazolás benyújtása, ha az igénylő végleges határozat alapján ápolási díjban részesül.
 • Egyéni vállalkozás működhet a CSOK-os ingatlanban?
  A CSOK rendelet lehetővé teszi vállalkozás székhelyként történő bejelentését a támogatott ingatlanba. Ez azonban nem vonatkozik a telephelyre, amely alapvetően gazdasági tevékenység helyszíne. Gazdasági tevékenység nem végezhető a CSOK-os ingatlanban.
 • Illetékmentes a lakásvásárlás, ha csak 1 gyermek után igénylünk CSOK-ot?
  2021. január elsejétől megkötött adásvételi szerződések esetén a lakásvásárlás abban az esetben is illetékmentes, ha a támogatott személyek 1 gyermek után igénylik a CSOK-ot.
 • Egyedülállóként is igényelhető a CSOK 1 gyermekre?
  Egyedülálló személyek is jogosultak lehetnek CSOK-ra, ha megfelelnek a jogosultsági feltételeknek. A használt lakásvásárlásra vonatkozó CSOK feltételekről részletes leírás IDE kattintva olvasható. A CSOK igényléshez szükséges dokumentumokról IDE kattintva tájékozódhat.…További részletek
 • Feliratkozás az új kérdésekre/válaszokra
  Visszajelzés
  4.2K hozzászólás
  Inline Feedbacks
  Minden hozzászólás megtekintése

  Tisztelt Hitelnet!
  Kérdésem az volna, hogy csak a használt lakás vásárlásra vonatkozik az a kitétel, hogy a CSOK igénylése előtt nem lehet az igénylők nevén csak benyújtást követő 120 napon belül? Tetőtér beépítésre igényelt CSOK, ha az ingatlan ajándékozás útján kerül a nevünkre, akkor annak még a kedvezmény igénybevétele előtt meg kell történnie vagy erre is az a szabály vonatkozik hogy nem lehet a nevünkön az igényléskor csak az azt követő 120 napon belül?
  Válaszukat köszönöm!

  Tisztelt Hitelnet !
  Feleségemmel használt lakást vennénk 1 gyermek vállalásával.
  10 éve a tulajdonomban van vásárlás révén egy lakás, melyben édesanyám lakik azóta is és ő is a haszonélvező. Ha jól értem, csak akkor lenne ez nem kizáró ok, ha a tulajdoni hányadom 50% lenne csak és nem 100%? Ha elajándékoznám neki a lakást (az egészet, vagy csak 50%-ot), akkor elvileg igénybe vehetném a CSOK-ot, ha a többi feltétel teljesül?
  Arra van valamilyen kitétel, hogy a jövőben majd folyósított CSOK után nem lehet több ingatlan a nevünkön? Én csak annyit találtam, hogy nem lehet eladni a lakást 10 évig, vagy vissza kell fizetni a támogatást.
  Válaszát előre is köszönöm.

  Tisztelt hitelnet!
  Egy olyan kérdéssel fordulnék önökhöz, hogy ezt a CSOK támogatást mely bankoknál tudom megigényelni használt lakásvásárlásra július 1-től? És ha már megigényeltem, akkor mennyi időn belül bírálják el?
  Ha használt lakást szeretnék venni, akkor a CSOK felhasználható-e önrésznek hitelfelvételhez? És az alapösszeget megkapom mindenképpen, ha nem vizsgáltatom be a házat az energia besorolás szerint, mert nekem nem kellene nagyobb összeg?

  Üdvözlöm!
  Párommal most vagyunk a lakásvásárlás utolsó stádiumában, kb. 1-2 hét múlva megtörténik a kifizetés. Párom a 26. hétben jár. Használt lakás, amely megvásárlásra kerül. Igényelhetünk-e szocpolt, ha július 1. előtt a tulajdonunkba kerül az ingatlan? Az adásvételi szerződés januárban került aláírásra.
  Üdvözlettel: Sándor

  Tisztelt Szakértő!
  2013-ban építési telket vásároltunk, melyre Fundamenta-t használtunk fel és azt a hitelt jelenleg is fizetjük. A ház felépült, 1 éve lakhatásink van rá. A hitelbe betörleszthető – felhasználható lesz a CSOK? Egy gyerekkel előbb sajnos nem tudjuk igényelni.
  Köszönöm a választ!
  Andrea

  Tisztelt Hitelnet!
  Jelenleg vásárlás alatt van egy 40 nm-es ingatlan, melynek a tetőterét szeretnénk beépíteni vagy megemelni falmagasságot és úgy beépíteni, továbbá van az ingatlan mögött egy tárolásra alkalmazott épület, melynek közös a fala a házzal, azt szeretnénk megcsinálni fürdőszobának, mert a jelenlegi ingatlanban nagyon kicsi a fürdő. Érdeklődnék, hogy ebben az esetben a tetőtér beépítése illetve a fürdőszoba megépítése (átjárással) bővítésnek számít-e, erre lehet-e igénybe venni a CSOK-ot. Illetve felmerült még, hogy a gáz bevezetésére (bevezetés + kazán) igénybe lehet-e venni.
  A CSOK igénybevételének akadálya-e, ha a most vásárolt ingatlan 50-50%-ban lesz tulajdona a férjemnek és nekem, viszont a férjemnek már van egy ingatlan a tulajdonában? A férjemnek 16 évvel ezelőtt ajándékozás címén lett ingatlan tulajdonjoga.
  Válaszát előre is köszönöm.
  Tisztelettel:
  M. Attiláné

  Én gyeden vagyok, így meg tudom-e igényelni? A párom dolgozik, 3 gyerekünk van.

  Tisztelt Szakértő!
  Érdeklődni szeretnék, hogy jogosult vagyok-e a CSOK-ra, ha kb. 10 évvel ezelőtt örököltem édesanyám után lakás egynegyed részének tulajdonjogát, amiben még benne él édesapám?
  Válaszát előre is köszönöm!

  Tisztelt Szakértő!
  2006-ban vásároltam jelenlegi 50 nm-es panel lakásunkat. A lakás 1/1-ben az én tulajdonom. Azóta két gyermekünk született és most július végére várjuk a harmadikat feleségemmel. Most lehetőségünk nyílik a közvetlenül mellettünk lévő lakás megvásárlására, abból a célból, hogy összenyissuk a két lakást, ezzel növelve jelenlegi lakóterünket.
  Az lenne a kérdésem, hogy ebben az esetben igénybe lehet-e vennünk a CSOK-ot lakásbővítés címén?
  Válaszát előre is köszönöm:
  Zoltán

  Tisztelt Hitelnet!
  C kategóriánál rosszabb besorolású használt ingatlan esetében is – várhatóan – jogosult vagyok-e támogatásra?
  Köszönöm.

  Érdeklődnék, hogy a férjemnek az előző párjától van 2 gyereke, akiket együtt nevelünk. Későbbiek folyamán szeretnénk egy közöset is, de a férjem idén betöltötte a 40-et, én 25 vagyok. Ilyenkor hogy hatna ki ránk a korhatár és 2 vagy 3 gyerekre tudnánk-e igényelni CSOK-ot?
  Válaszát előre is köszönöm!

  Tisztelt Hitelnet!
  Két gyermekemet nevelem egyedül, egyikre sem vettem illetve vettünk fel még szocpolt, hamarosan eladjuk a lakásunkat, és nagyobbat szeretnénk venni.
  Kérdésem az, hogy jogosult vagyok-e 45 évesen 6 és 14 éves gyermekekkel a CSOK-ra, használt lakás vásárlásához? Illetve ha a lakás vásárlásnál a szerződéskötésre március, április hónapokban kerülne sor, tehát mindenképpen július 1. előtt, erre utólagosan meg fogom-e kapni a CSOK-ot?
  Köszönöm segítségüket!
  Anikó

  Tisztelt Hitelnet!
  Érdeklődni szeretnék, ha mi az önkormányzat tulajdonában lévő Fiatal Házasok Otthona elnevezésű lakást béreljük, az kizáró ok lehet a CSOK igénylésénél?
  Válaszát köszönöm!

  Szocpolt szeretnénk igénybe venni, de elmúltunk negyven évesek. Két kiskorú gyermekünk van. Ez első lakás, amit meg szeretnék venni, de ez használt lakás és sok felújítást igényel. Kérdésünk: miben tudnak nekünk segíteni?
  Köszönöm előre a segítségnyújtásokat!

  Kedves Hitelnet.hu!
  Tanácsot szeretnék kérni szocpol ügyben. A feleségemmel 2 vállalt gyerekre tervezzük felvenni a szocpolt új építkezés esetében 100-160 m2-es hasznos alapterületre. Ez 1,3M Ft-ot jelent, amire jön majd az energetikai besorolás szorzó. Várható-e ebben az összegben változás 2015. július 1. után vagy ez már biztosra vehető, hogy marad ugyanaz? Amiatt kérdem, mert ha ez 100%, hogy nem változik, akkor már most elindítanánk a szocpol kérelmet, de ha van rá bármi esély, hogy az összeg növekedhet akkor még várnánk vele.
  Köszönöm!
  Üdv.
  Tamás

  Tisztelt Szakértő!
  Új építésű családi ház esetén, ha már van lakhatási engedélyünk, utólag is kérhető majd a CSOK?
  Ha igen, utólag készpénzben kapjuk meg vagy csak hitelből lehet levonni? Ha nincs hitel, nem jár?
  Ennek mennyi az összege? Két gyermekünk van, de az egyikre már korábban kaptunk támogatást.
  Köszönettel: Bianka

  Tisztelt Szakértő!
  2013 augusztusában kaptunk építési engedélyt és 2013-14 évben építkeztünk, a ház új építésű. 2014 áprilisában kaptuk meg a lakhatási engedélyünket. Sajnos amikor építettük nem vehettük fel a szocpolt, mivel egy gyermek után nem járt. Ha lehet, most szeretnénk felvenni a CSOK-ot egy gyerekre. Jogosultak leszünk rá július 1-től? Milyen formában? Egyéb feltételek rendben lennének.
  Köszönöm a segítséget!
  Norbert

  Tisztelt Szakértő!
  Párommal várhatólag idén nyár végén vásárolnánk használt lakást. Mindketten 40 év alattiak vagyunk, egyelőre még nem házasok.
  Ebben az esetben, ha igényelnénk a CSOK-ot, mindenképpen 2 gyermek vállalása szükséges 8 éven belül? Amennyiben ezt egészségügyi okokból nem sikerülne, abban az esetben is kamatostul vissza kellene fizetni a támogatás összegét?
  Előre is köszönöm megtisztelő válaszát!

  Tisztelt hitelnet.hu!
  Egy éve vásároltunk feleségemmel és három gyermekünkkel egy kertes ingatlant két-harmadrészt munkáltatói kölcsönből. Kiváltható-e a CSOK-kal e kölcsön, ami ugye nem bankon keresztüli, viszont használt lakásvásárlásra fordítottuk? A munkáltatói kölcsön összege messze nem haladja meg a három gyermekünk után járó illetve igényelhető CSOK összegét.
  Köszönöm válaszát előre is.

  Üdvözlöm!
  A párommal mi is szeretnénk igényelni a CSOK támogatást 1 gyermek után. Egy 70 nm-es családi házban élünk, egy szoba kialakítását terveztük a támogatás által. A párom idén decemberben lesz 40 éves, viszont az ingatlan 1/1 arányban az én tulajdonomban van. Ha jól olvastam a cikket, akkor ez így nem vehető igénybe. Ezt az ingatlant én örököltem a nagyszülőktől 1/2 részben, a másik felét ajándékozási szerződés által kaptam meg.
  Mit tudnánk tenni, hogy mi is igénybe vehessük a támogatást?
  Köszönöm előre is a válaszát!
  Zita

  Szép napot!
  Mit igényelhetünk? 2007-ben vásároltunk hitelre családi házat, semmi szocpolt nem igényeltünk. Született 2 gyermekünk és tervezzük a 3.-at. Nagyon sok a hiteltörlesztőnk, esetleg abba nem lehet beleforgatni ezt az új támogatást? Vagy bővítésre igényelhetnénk valamilyen támogatást?
  Előre is köszönöm.

  Tisztelt Hitelnet!
  Az eddigi kérdésekre adott válaszokból sok mindent megértettem a CSOK szabályaiból. Az lenne még a kérdésem, ha a házastársak egyik tagja egy városban az önkormányzattól határozott időre /5 év/ kapott egy önkormányzati bérlakás bérlésére lehetőséget, de egy másik városban szeretnének vásárolni egy saját tulajdonú, az előírt paramétereknek megfelelő lakást, le kell-e mondani a bérleti jogviszonyról és mikor, mert amíg nem kerül az ingatlan nyilvántartásba bejegyzésre a vásárolt ingatlan, bármi megtörténhet és elveszik az önkormányzati lakás is és esetleg meghiúsul a vásárlás. Az a probléma, hogy amit meg kívánunk vásárolni kiskorú gyermek örökölte /nem rokon/ és az eladáshoz gyámhivatali hozzájárulás is kell.
  Előre is köszönöm válaszukat.

  Üdvözlöm!
  Érdeklődni szeretnék, hogy az én, mi esetünkben igénybe vehető-e a CSOK?
  Nekem 4 kiskorú (16, 13, 7, 6) gyermekem van! 2012-ben édesapám után örököltem 1/3 tulajdoni részt, mely haszonélvezettel terhelt! Páromnak 2 kiskorú (17, 10) gyermeke van, így közösen 6 gyermeket nevelünk együtt.
  2014 nyarán elő-adásvételi szerződéssel “megvásároltunk” 1.500.000.- forint értékben egy ingatlant. Ezen szerződés szerint 50 hó x 30.000.- forintot kell fizetnünk. Az 50. hónap után kerülne az ingatlan a nevünkre. Az ingatlanra az eladó jelzáloghitelt vett fel, (1.300.000.-), melyet az elő-adásvételi szerződés értelmében az 50 hónap alatt ezt neki rendeznie kell.
  Kérdésem az lenne, hogy a csok értelmében egy összegben kifizethető lenne-e az 1.500.000.- forint? Vagy a csok-kal kiegyenlíthető-e az eladó jelzáloghitele? /ezt ugyanis nem tudjuk, hogy fizeti-e vagy sem!/
  Válaszát előre is köszönöm!

  Tisztelt Hitelnet!
  Az érdekelne, hogy a mostani szabályok szerint, akinek jelenleg 2 gyermeke van és az egyik után már felvette a szocpolt, az megtudja-e igényelni házbővítésre a támogatást?
  Üdvözlettel: Beatrix

  Tisztelt Cím!
  2007-ben építkeztünk, amikor is a meglévő két gyermekünkre igénybe vettük a szocpolt 2.400.000 Ft értékben. 2012-ben a devizahitelünket kiváltottuk és egy másik banknál devizakiváltó hitelt vettünk fel forintban, ahová a ház jelzálogjogát bejegyezték. Tavaly megszületett a 3. gyermekünk.
  Kérdésem annyi lenne, hogy utólagosan igénybe vehetjük-e rá a szocpolt, ha igen, annak mennyi lenne az összege? Ha nem, akkor milyen további lehetőségünk van? Ezt a házat el kellene adni és ha másikat (akár használtat) veszünk, ott tudnánk igénybe venni? Mekkora összeget?
  Köszönöm válaszát, üdvözlettel: Éva

  Tisztelt Hitelnet.hu!
  A kérdésem a következő lenne: Van 3 gyermekünk és eddig még nem vettük igénybe a szocpolt. Kérdezném, hogy átalakításra is igénybe lehet venni? Vagy csak bővítésre és házvásárlásra? Olyan kérdésem lenne még, hogy fűtéskorszerűsítés és nyílászárócserére lehete igényelni?

  Tisztelt Hölgyem/Uram!
  Szeretném megkérdezni, hogy férjemmel jogosultak leszünk-e a CSOK-ra? Három gyermeket nevelünk, ebből egy közös. Én még nem töltöttem be a 40. életévemet, a férjem igen. Meglévő házat szeretnénk bővíteni illetve korszerűsíteni. Eddig még nem vettünk igénybe efféle támogatást. A férjem nevén van egy lakás. A bővítendő ingatlan közös tulajdon.
  Válaszát előre is köszönöm.
  Üdvözlettel.
  Lilla

  Üdvözlöm.
  Szeretném megkérdezni, hogy egyedülálló anyaként is megigényelhetem a CSOk-ot? Ennek milyen feltételei vannak?
  Válaszát köszönöm.

  Tisztelt Hitelnet!
  A férjemmel 2 gyermekünk van és most készülünk használt lakást vásárolni. Azt odáig értem, hogy az adásvétel és a CSOK igénylés között nem szabad 120 napnál többnek eltelnie. A helyzet viszont az, hogy most tudjuk megvenni az általunk kiszemelt házat, viszont a hitelintézet, ahonnan a lakáshitelt felvesszük nem foglalkozik a szocpollal. Nem kötnek megállapodást az állammal, így náluk ezt nem lehet megigényelni. A kérdésem az, hogy egy másik hitelintézetnél igényelhető úgy a CSOK, ha a hitelünk nem onnan van? Ha igen, akkor mire költhető (hiteltörlesztésre, felújításra, átalakításra)?

  Tisztelt Szakértő!
  Azután érdeklődnék, hogy milyen feltételekkel tudnánk igénybe venni a CSOK-ot, ha feleségemmel és kislányunkkal egy meglévő családi házhoz, (amiben feleségem szülei élnek) már korábban hozzáépített házrészben élünk, amelynek egyikőnk sem tulajdonosa, (ez a ház és így a házrész is feleségem édesanyja nevén van) és májusban születik a 2. gyermekünk, ezért szeretnénk a tetőteret beépíteni úgy, hogy a homlokzaton nem változtatnánk. Ehhez kell építési engedély?
  Megtisztelő válaszát előre is köszönöm!

  Kérdése van?

  Kattintson ide és tegye fel

  Szakértőink eddig 45968 kérdésre válaszoltak.

  Iratkozz fel hírlevelünkre!

  4.2K
  0
  Tedd fel kérdésed vagy szól hozzá a témához!x