CSOK feltételek, támogatás igénylés 2021

A Családi Otthonteremtési Kedvezmény ( CSOK ) egy vissza nem térítendő állami támogatás. Amennyiben Ön teljesíti a CSOK szerződésben leírtakat, a támogatást nem kell visszafizetnie. Az alábbi bejegyzésünkben a CSOK feltételeket mutatjuk be részletesen:

CSOK feltételek

Milyen lakáscélok esetén igényelhető a CSOK?

A CSOK Magyarország területén megvalósuló alábbi lakáscélok esetén igényelhető:

 • Új lakás vásárlása
 • Új lakás építése
 • Használt lakás vásárlása
 • Meglévő lakás bővítése

A támogatás vásárlás esetén a vételár kiegyenlítéséhez; építés, bővítés esetén a kérelem benyújtásakor a hitelintézet által elfogadott költségvetésből még fennmaradó bekerülési költségekre igényelhető.

Ki igényelhet CSOK-ot?

 • Magyar állampolgár, és az a személy, akit a magyar állampolgárságról szóló törvény alapján magyar állampolgárnak kell tekinteni,
 • a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozó személy, aki a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodás jogát Magyarország területén gyakorolja,
 • a harmadik országbeli állampolgár, ha a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben foglaltak szerint bevándorolt vagy letelepedett jogállással rendelkezik,
 • a hontalan, ha a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben foglaltak alapján ilyen jogállásúnak ismerték el.

A nem magyar állampolgár támogatott személy részére a CSOK a három hónapot meghaladó tartózkodási jogosultság fennállásának időtartama alatt nyújtható, ha Magyarország területén bejelentett lakóhellyel rendelkezik.

A kedvezményt házastársak, fiatal házaspárok és élettársak együttes igénylőként igényelhetik. A támogatási szerződés megkötése esetén az együttes igénylők mindketten támogatott személlyé válnak. CSOK-ra gyermeket eltartó egyedülálló támogatott személyek is jogosultak lehetnek.

Nem veheti igénybe a kedvezményt az, akit a támogatás igénylését megelőző öt évben az e rendelet vagy az egyéb lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok szerint igénybe vett vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatás vagy ezt megelőlegező kölcsön vonatkozásában a kormányhivatal, a Kincstár vagy az állami adóhatóság végleges határozatával, vagy bíróság jogerősen visszafizetésre kötelezett.

Ki számít gyermeknek CSOK feltételek szempontjából?

Gyermek:

 • a magzat a terhesség betöltött 12. hetét követően,
 • 25 évesnél fiatalabb eltartott gyermek,
 • 25 évesnél idősebb, megváltozott munkaképességű személy.

Mely gyermek után igényelhető a CSOK:

 • vér szerinti gyermek után,
 • örökbe fogadott gyermek után
 • legalább egy éve a támogatott személy gyámsága alatt álló gyermek után (a gyermek szüleinek halála esetén)

CSOK összege

Az alábbi táblázatban összefoglaljuk, mekkora összegű CSOK támogatás igényelhető az egyes lakáscélok esetén.

CSOK összege használt lakás vásárlásra:

CSOK összege használt lakás vásárlás esetén
Gyermekek száma Minimális hasznos alapterület (lakás / lakóház) CSOK összege
1 40 m2 600.000 Ft
2 50 m2 1.430.000 Ft
3 60 m2 2.200.000 Ft
4 vagy több 70 m2 2.750.000 Ft

CSOK összege új lakás vásárlásra / építkezésre:

CSOK összege új építésü lakás vásárlása, építkezés esetén
Gyermekek száma Minimális hasznos alapterület (lakás / lakóház) CSOK összege
1 40/70 m2 600.000 Ft
2 50/80 m2 2.600.000 Ft
3 vagy több 60/90 m2 10.000.000 Ft

CSOK összege tetőtérben kialakító új lakásra

CSOK összege tetőtérben kialakításra kerülő új lakás esetén
Gyermekek száma CSOK összege
1 600.000 Ft
2 2.600.000 Ft
3 vagy több 10.000.000 Ft

CSOK összege bővítésre

CSOK összege ingatlan bővítés esetén
Gyermekek száma Minimális hasznos alapterület CSOK összege
1 40 m2 600.000 Ft
2 50 m2 1.430.000 Ft
3 60 m2 2.200.000 Ft
4 vagy több 70 m2 2.750.000 Ft

Hasznos alapterület: a lakáson belül közvetlenül megközelíthető, következő helyiségek alapterületének – a nettó alapterületnek csak azon része vehető figyelembe, ahol a belmagasság legalább 1,90 m – összege: előszoba, közlekedő, nappali, hálószoba, étkező, konyha, étkezőkonyha, fürdőszoba, WC, kamra, tároló, gardrób, mosókonyha, kazánhelyiség és egyéb fűthető helyiség. A számítás során nem lehet figyelembe venni a gépjárműtároló és a pinceszinti helyiség alapterületét.

Falusi CSOK összege bővítés / korszerűsítés esetén

Csak meghatározott településeken elérhető. További részletekért kattints ide.

Falusi CSOK összege bővítés/korszerűsítés esetén
Gyermekek száma Támogatás összege
1 300.000 Ft
2 1.300.000 Ft
3 vagy több 5.000.000 Ft

Falusi CSOK összege vásárlással egybekötött bővítés, korszerűsítés esetén

Csak meghatározott településeken elérhető. További részletekért kattints ide.

Falusi CSOK összege vásárlással egybekötött bővítés/korszerűsítés esetén
Gyermekek száma Támogatás összege
1 600.000 Ft
2 2.600.000 Ft
3 vagy több 10.000.000 Ft

Támogatott ingatlanra vonatkozó előírások

A kedvezmény az alábbi ingatlanra vehető igénybe:

A lakhatás feltételeinek megfelelő, az ingatlan-nyilvántartásban lakóház vagy lakás megnevezéssel nyilvántartott ingatlan a hozzá tartozó földrészlettel, amely rendelkezik legalább:

 • 12 négyzetmétert meghaladó alapterületű lakószobával és főzőhelyiséggel – ennek hiányában további, legalább 4 négyzetméter alapterületű, a főzést lehetővé tevő, önálló szellőzésű lakótérrel, térbővülettel –, továbbá fürdőhelyiséggel és WC-vel,
 • közműves villamos energia szolgáltatással,
 • egyedi fűtési móddal,
 • közműves szennyvízelvezetéssel, vagy ha nincs a településen (településrészen) közműves szennyvízelvezetés, a szennyvíz tisztítása és elhelyezése egyedi szennyvízkezelő berendezéssel vagy tisztítómezővel ellátott oldómedencés műtárggyal vagy időszakos tárolása egyedi zárt szennyvíztárolóban történik, és
 • közműves ivóvíz-szolgáltatással, vagy ha a településen (településrészen) nincs közműves vízszolgáltatás, a telken ivóvíz minőségű vizet szolgáltató kút van.

A lakásnak – az ingatlan értékbecslési szakvélemény alapján – a lakhatási igények kielégítésére alkalmasnak kell lennie, melyet a hitelintézet a CSOK kérelem elbírálása során helyszíni szemle keretében, szemrevételezéssel vizsgál.

Ha a helyszíni szemle során a hitelintézet megállapítja, hogy a lakás a lakhatási igények kielégítésére nem alkalmas, az igénylő a hitelintézet részére szakvéleménnyel igazolhatja a lakás lakhatási igények kielégítésére való alkalmasságát. A lakhatási igények kielégítésére való alkalmasságot igazoló statikai szakvélemény megléte esetén a lakhatási igények kielégítésére való alkalmatlanságra hivatkozással a hitelintézet nem utasíthatja el a kérelmet.

Tulajdonszerzés a támogatott ingatlanban

A támogatott lakásban kizárólag az igénylő szerezhet tulajdont. Házaspár, illetve élettársak esetén mindkét félnek – bármilyen arányban – az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdonjoggal kell rendelkeznie.

Több lakásból álló osztatlan közös tulajdonú ingatlan esetén a CSOK-kal érintett lakásra vonatkozó használati megállapodással igazolni szükséges az igénylő kizárólagos használati jogát.

Amennyiben a CSOK kérelem benyújtása előtt a kiskorú gyermek – az elhunyt szülő után – már korábban tulajdont szerzett, akkor az újabb lakásban – a gyámhatóság rendelkezésének megfelelő mértékben – a támogatott személy mellett a kiskorú gyermek is szerezhet tulajdont.

A támogatásra való jogosultságot nem érint, ha a kérelem benyújtását követően az igénylő, illetve a támogatási szerződés megkötését követően a támogatott személy elhalálozása esetén, a lakásban annak egyenes ági rokona, házastársa vagy élettársa szerez tulajdont.

Jogosultsági alapfeltételek

A támogatás igényléséhez az alábbi alapvető feltételeknek is teljesülni kell: 

 • Büntetlen előélet
 • Adótartozás-mentesség
 • Megfelelő TB jogviszony

Életvitelszerű bentlakás a támogatott ingatlanban

A támogatott személyeknek és azon gyermekeknek – akikre tekintttel a vissza nem térítendő támogatás folyósításra került – a folyósítást követő 10 évig kell életvitelszerűen a támogatott lakásban lakniuk. A folyósítást követő 90 napon belül be kell mutatni a lakcímet igazoló hatósági igazolványt.

A 10 éves elidegenítési és terhelési tilalom idején a lakásra a támogatott személynek lakásbiztosítással kell rendelkeznie.

A célingatlanra a CSOK szerződés megkötését követő 10 évig terjedő időszakra az állam javára jelzálogjog, valamint annak biztosítására elidegenítési és terhelési tilalom kerül bejegyzésre.

A CSOK-ot biztosító jelzálogjog ranghelyét kizárólag a CSOK-kal érintett lakás építése, bővítése vagy vásárlása érdekében felvett lakáscélú hitelintézeti, illetve lakás-takarékpénztári kölcsönt, valamint az építkezés helyéül szolgáló építési telek megvásárlására felvett hitelintézeti, illetve lakás-takarékpénztári kölcsönt biztosító jelzálogjog előzheti meg.

Bentlakásra vonatkozó kivételek

Nem minősül a bentlakási kötelezettség megszegésének az alábbi eset:

 • a gyermek – a gyermekvédelmi szakellátások körébe tartozó otthont nyújtó ellátás keretében elhelyezett gyermek kivételével – tanulmányai folytatása miatt átmenetileg nem a támogatott személy lakásában lakik,
 • a támogatott személyt vagy a gyermeket, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igényelte, egészségi állapota miatt tartósan egészségügyi intézményben kezelik,
 • ha a támogatott személy és a gyermek, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igényelték, a támogatott személy munkavállalására tekintettel – indokoltan – legfeljebb öt évig a lakás elhelyezkedése szerinti településtől eltérő településen tartózkodik,
 • ha a támogatott személy és a gyermek – foglalkoztatásra irányuló jogviszony következtében – ideértve a sajátos egyházi jogviszonyt is – a foglalkoztatásra irányuló jogviszony jellegéből következően köteles a szolgálati helyén a foglalkoztató által térítésmentesen biztosított szolgálati lakásban lakni a foglalkoztatásra irányuló jogviszony fennállása alatt,
 • a támogatott személy vagy a gyermek, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igényelte, közeli hozzátartozó ápolása miatt ideiglenesen nem a támogatott személy lakásában lakik,
 • a támogatott személy az 1. mellékletben nem szereplő vétség miatt letöltendő szabadságvesztés büntetését tölti,
 • a nagykorú gyermek, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igényelték, elköltözik vagy
 • a kiskorú gyermek, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igényelték, a nagykorúvá válását követően elköltözik.

Támogatott ingatlan, mint vállalkozás székhelye

A CSOK kérelem benyújtásakor az igénylőnek teljes bizonyító erejű magánokiratban nyilatkoznia kell arról, hogy a legalább többségi tulajdonában álló gazdasági társaság – ide nem értve a részvénytársaságot -, illetve az általa folytatott egyéni vállalkozói tevékenység székhelyenként – az állam javára bejegyzett elidegenítési és terhelési tilalom fennállása alatt – a CSOK-kal érintett lakást jelenti be a cégnyilvántartásba, illetve az egyéni vállalkozók nyilvántartásába.

CSOK-hoz szükséges TB jogviszony

A vonatkozó kormányrendelet meghatározza azokat a személyi és egyéb jogosultsági feltételeket, melyek teljesülése elengedhetetlen CSOK igényléséhez. Egyik ilyen követelmény a megfelelő TB jogviszony igazolása.
CSOK-ra az a támogatott személy lehet jogosult, aki megfelelő TB jogviszonyt tud igazolni. Házastársak vagy élettársak igénylése esetén elegendő, ha legalább az egyik fél rendelkezik az előírt társadalombiztosítási jogviszonnyal.

TB Jogviszony igazolása a különböző lakáscélú támogatások igénylésnél
Használt lakás vásárlás, bővítés Új lakás vásárlás és építés "Falusi" CSOK "Babaváró" hitel "Lakásfelújítási" támogatás
Igényléskor legalább az egyik fél biztosított igen igen igen igen igen
Mentesülés TB jogviszony alól (GYOD, ápolási esetén) igen igen igen nem igen
TB jogviszony minimális időtartama 180 nap 180 nap 1 év 3 év 1 év
10 M CSOK: 2 év 10M CSOK: 2 év
Tbj. 6. § igen igen igen igen igen
Tbj. 4. § 11. pontja szerinti kiegészítő tevékenységet folytató személy igen igen igen - igen
Igényléskor Közfoglalkoztatott igen nem Igen max 1 év nem
10 M CSOK: nem
Igényléskor középfokú nappali tanulmány Igen igen nem nem nem
10 M CSOK: nem
Igényléskor felsőfokú nappali tanulmány Igen igen nem nem nem
10 M CSOK: nem 10 M CSOK: Igen
Magyar állampolgár külfödi TB jogviszonya Igen igen igen igen igen
Igényléskor külfödi TB (magyar TB 180 napon belüli vállallásával igen igen igen nem nem
Igényléskor magyar TB nem nem nem igen Igen

Társadalombiztosítási jogviszony – egészségbiztosítási jogviszony

Már az elején fontos tisztázni, hogy a TB jogviszony nem azonos az egészségbiztosítási jogviszonnyal. A társadalombiztosítást keletkeztető jogviszonyok köre szűkebb, mint a kizárólag egészségügyi szolgáltatásra jogosító jogviszonyoké.

A kizárólag egészségügyi szolgáltatásra jogosultak nem biztosítotti jogviszonyban állnak, ezért részükre nem állítható ki olyan igazolás, mely CSOK igénylésének feltétele. Kizárólag egészségügyi szolgáltatásra jogosultak például azok a cseden, gyeden, vagy gyesen lévő személyek, akiknek nem áll fenn munkaviszonyuk a családtámogatások ideje alatt, illetve ide tartoznak a nyugdíjasok is. Azzal, hogy valaki befizeti saját maga után az egészségbiztosítási hozzájárulást, még nem keletkezik TB jogviszonya.

Ki minősül biztosítottnak?

 • Alkalmazottként dolgozó
 • Szövetkezet tevékenységében személyesen közreműködő tag
 • Álláskeresési támogatásban részesülők
 • Nem kiegészítő tevékenységet folytató egyéni és társas vállalkozók
 • Egyházi személyek
 • Mezőgazdasági őstermelő
 • Egyéb, munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személyek
 • Választott tisztségviselők
 • Főállású kisadózók
 • Állami projektértékelők

TB jogviszonyra vonatkozó előírások

Az, hogy CSOK igénylése esetén a TB jogviszony igazolására vonatkozóan milyen feltételeknek kell megfelelni, eltérő attól függően, hogy a támogatást mely lakáscélra (új vagy használt) és hány gyermek után (legfeljebb 2 vagy legalább 3) kívánjuk igénybe venni. 

TB jogviszony időtartama

A támogatások igénylésének alapfeltétele, hogy az igénylő a CSOK kérelem benyújtásakor, valamint az azt megelőző időszakban rendelkezzen TB jogviszonnyal. A jogviszony időtartamára az alábbi előírások vonatkoznak:

 • Használt lakás esetén – gyermekszámtól függetlenül: minimum 180 nap
 • Új lakás esetén – legfeljebb 2 gyermek után igényelt CSOK esetén: minimum 180 nap
 • Új lakás esetén – legalább 3 gyermek után igényelt 10M Ft CSOK esetén: minimum 2 év

Itt érdemes megjegyezni a falusi CSOK-ra, babaváró hitelre vonatkozó előírásokat is:

 • Falusi CSOK esetén: minimum 1 év
 • A 10M Ft összegű falusi CSOK esetén: minimum 2 év
 • Babaváró hitel esetén: minimum 3 év

A folyamatos TB jogviszonyban 30 nap megszakítás megengedett. Ez akár többszöri megszakítás is lehet, lényeg, hogy összesen ne legyen 30 napnál hosszabb kiesés a TB jogviszonyban.

Közfoglalkoztatotti jogviszony figyelembevétele az igénylést megelőző időszakban

Használt lakás esetén a közmunka is beleszámít a TB jogviszonyba, új lakás esetén azonban nem vehető figyelembe.

Itt érdemes megjegyezni falusi CSOK és babaváró hitel vonatkozásában is a közmunka elfogadhatóságát:

 • Falusi CSOK esetén: figyelembe vehető
 • A 10M Ft összegű falusi CSOK esetén: nem vehető figyelembe
 • Babaváró hitel esetén: maximum 1 év vehető figyelembe

Középfokú, felsőfokú nappali tanulmányok figyelembevétele az igénylést megelőző időszakban

Középfokú nevelési-oktatási intézményben vagy felsőoktatási intézményben folytatott tanulmányok az alábbiak szerint vehetők figyelembe:

 • Használt lakás esetén: közép- és felsőfokú tanulmány egyaránt figyelembe vehető
 • Új lakás esetén: közép- és felsőfokú tanulmány egyaránt figyelembe vehető

Falusi CSOK és babaváró hitel tekintetében egyaránt:

 • Középfokú tanulmány nem vehető figyelembe
 • Felsőfokú tanulmány figyelembe vehető 

Külföldi munkavégzés figyelembevétele

A külföldi munkavégzés tekintetében meg kell különböztetni a támogatási kérelem benyújtásakor, valamint a támogatási kérelem benyújtását megelőző időszak igazolásaként elfogadható külföldi TB jogviszonyt.

Kizárólag magyar állampolgár igénylő esetén a benyújtáskor szükséges, a magyar társadalombiztosítási rendszerben megvalósuló jogviszony kiváltható valamely másik állam vagy nemzetközi szerződéssel létrehozott nemzetközi szervezet társadalombiztosítási rendszerének hatálya alatt fennálló biztosítotti jogviszonnyal, ha ezt az igénylő – házastársak, fiatal házaspár vagy élettársak esetén legalább az egyik fél – az illetékes külföldi hatóság vagy a nemzetközi szervezet által kiállított igazolással igazolja, valamint teljes bizonyító erejű magánokiratban vállalja, hogy a támogatási szerződés megkötését követő 180 napon belül a magyar társadalombiztosítási rendszerben biztosítottá válik.

A NAV a CSOK igénylésekor vállalt, e kötelezettség teljesülését valamennyi támogatott személynél hatósági ellenőrzés keretében vizsgálja!

A támogatási kérelem benyújtásakor fennálló külföldi TB – a fenti feltétel vállalása mellett – az alábbi támogatások esetén fogadható el:

 • CSOK használt lakásra
 • CSOK új lakásra
 • Falusi CSOK

A támogatási kérelem benyújtását megelőző időszakban fennálló külföldi TB jogviszony valamennyi támogatás esetében elfogadható:

 • CSOK használt és új lakásra
 • Falusi CSOK
 • Babaváró hitel

TB jogviszonyra vonatkozó speciális feltétel

Új lakásra igényelt 10M Ft-os CSOK és babaváró hitel igénylése esetén

a 2 éves időszak számítása során a családi otthonteremtési kedvezmény igénylését megelőző 180 napos időtartamnak a Tbj. 6. § (1) bekezdés a), b) és d)-i) pontja szerinti jogviszonyban töltött időnek kell minősülnie, melybe a közfoglalkoztatási jogviszonyban töltött idő nem számít bele.

Az Egyesült Királyságból hazatérők TB jogviszonya

A családi otthonteremtési kedvezmény igénylésénél az Egyesült Királyságból hazaköltözők számára méltányossági eljárás lehetősége biztosított a külföldi TB jogviszony igazolása során.

Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága esetében – amennyiben a TB jogviszony igazolás nem megfelelősége vagy hiánya miatt a hitelintézet a támogatás iránti kérelmet elutasítja – az egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal az igénylő külön kérelmére, méltányosság keretében

a) az illetékes külföldi hatóságtól − az egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal bevonásával − nemzetközi jogsegély igénybevételével beszerzett vagy

b) az igénylő által benyújtott igazolásban, valamint a külföldi foglalkoztató által kiállított, foglalkoztatási jogviszonyról szóló igazolásban szereplő

adatok mérlegelése alapján, határozatában megállapíthatja, hogy az előírt jogviszony Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságában fennáll vagy fennállt.

A külföldi foglalkoztató által kiállított igazolás akkor fogadható el, ha

a) azt a külföldi foglalkoztató a támogatás iránti kérelem benyújtását legfeljebb 30 nappal megelőzően, vagy a kérelem benyújtását követően állította ki,

b) olyan foglalkoztatási jogviszonyt igazol, amelyre nézve az igénylő nem nyújtott be igazolást,

c) teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy a kiállítási hely joga szerinti más bizonyító erővel rendelkező okiratba foglalták, és

d) az igénylő annak hiteles magyar nyelvű fordítását is benyújtja a kormányhivatal részére.

Mentesülés TB jogviszony igazolása alól

Új és használt lakásra igényelt CSOK, valamint falusi CSOK igénylése esetén

mentesül a TB jogviszony igazolása alól az igénylő, ha végleges határozat alapján gyermekek otthongondozási díjában vagy ápolási díjban részül.

Ebben az esetben a CSOK összege (és a hozzá kapcsolódó, többgyermekes, családok kamattámogatott kölcsönének kamattámogatási része is) csekély összegű (de minimis) támogatásnak minősül. Ha a támogatásoknak az igénylő részére megállapítható összege – az igénylő nyilatkozata alapján – meghaladná a csekély összegű (de minimis) támogatásokra megállapított összeghatárt, akkor az igénylő legfeljebb ezen összeghatárig jogosult CSOK-ra (és a többgyermekes családok kamattámogatott kölcsönére).

CSOK igényléssel kapcsolatos gyakori kérdések

 • Munkavállalás miatt elköltözhetünk a CSOK-os lakásból?
  Kedves Hitelnet, Valamint kaptam egy jó munkát vidéken. 5 év eltelt a 10 éves CSOK moratóriumból. A következő 5 évben elköltözhetünk legálisan a pesti CSOK ingatlanunkból vidékre? Költözhetünk az egész…További részletek
 • Mennyi CSOK jár 2011. előtt igényelt és visszafizetett megelőlegező kölcsön esetén?
  CSOK igényléssel kapcsolatban szeretném a tájékoztatását kérni: 2005-ben 2 400 000 Ft megelőlegező kölcsönt igényeltünk korábbi házastársammal 2 gyermek vállalására. A gyermekvállalás teljesítésére vonatkozó határidő 2015. december 1. volt. 2006-ban…További részletek
 • Mennyi CSOK-ot kaphatunk a nem közös gyermekek után?
  Tisztelt Hitelnet! 2005-ben új lakás vásárlására 3.8M Ft szocpol lett felhasználva három gyermekre. Később született még egy gyermek. Majd elváltam, egyedül maradtam a 4 gyermekkel. Élettársi kapcsolatban élek, ahol szintén…További részletek
 • A melléképület (garázs, mosókonyha, kamra) alapterülete is figyelembe vehető CSOK igénylésnél?
  Tisztelt Címzett! Az OTP Bank elutasította aláírt szerződés utána Falusi CSOK kérelmünket, mi szerint a fedezetet nyújtó ingatlanunk hitelbiztosítéki értéke nem elegendő, ezért nem adtak hozzájáruló nyilatkozatot a jelzálogjog bejegyzéshez.…További részletek
 • Jogos a CSOK elutasítás, ha a ház közútról közvetlenül nem megközelíthető?
  Üdvözlöm! A bank elutasította a CSOK kérelmüket a pénzügyminisztériumtól kapott állásfoglalás alapján, mely az alábbi: “A lakás megközelíthetősége a lakás használata szempontjából bír jelentőséggel. Ahhoz, hogy az igénylők (később támogatott…További részletek
 • Hány napon belül kell bejelentkezni a CSOK-os lakásba?
  A CSOK-kal vásárolt lakásban a CSOK folyósítását követő 90 napon belül állandó lakóhelyet kell létesíteni. Ezt a hitelintézet felé a lakcímkártya bemutatásával igazolni is szükséges.
 • Ápolási díjra igényelhető a CSOK?
  Nem szükséges TB jogviszony igazolás benyújtása, ha az igénylő végleges határozat alapján ápolási díjban részesül.
 • Egyéni vállalkozás működhet a CSOK-os ingatlanban?
  A CSOK rendelet lehetővé teszi vállalkozás székhelyként történő bejelentését a támogatott ingatlanba. Ez azonban nem vonatkozik a telephelyre, amely alapvetően gazdasági tevékenység helyszíne. Gazdasági tevékenység nem végezhető a CSOK-os ingatlanban.
 • Illetékmentes a lakásvásárlás, ha csak 1 gyermek után igénylünk CSOK-ot?
  2021. január elsejétől megkötött adásvételi szerződések esetén a lakásvásárlás abban az esetben is illetékmentes, ha a támogatott személyek 1 gyermek után igénylik a CSOK-ot.
 • Egyedülállóként is igényelhető a CSOK 1 gyermekre?
  Egyedülálló személyek is jogosultak lehetnek CSOK-ra, ha megfelelnek a jogosultsági feltételeknek. A használt lakásvásárlásra vonatkozó CSOK feltételekről részletes leírás IDE kattintva olvasható. A CSOK igényléshez szükséges dokumentumokról IDE kattintva tájékozódhat.…További részletek
 • Feliratkozás az új kérdésekre/válaszokra
  Visszajelzés
  4.2K hozzászólás
  Inline Feedbacks
  Minden hozzászólás megtekintése

  Tisztelt Hitelnet!
  Megelőlegezett szocpol csak házastársaknak jár vagy esetleg bejegyezett élettársaknak, élettársaknak is?
  Köszönöm.

  Tisztelt Szakértők!
  Ezzel a résszel kapcsolatban kérnék felvilágosítást:
  “Az 5 éven belül értékesített lakástulajdon eladási árát – mely bizonyos tételekkel csökkenthető – a bekerülési költség vagy vételár kiegyenlítéséhez kell felhasználni.”
  Házasok vagyunk, én 2014 novemberében adtam el a lakásomat, most feleségem lakásában élünk és ez is eladás alatt van. A két lakás árából vett nagyobb ingatlanhoz szeretnénk igénybe venni a CSOK-ot.
  Az ugye alapfeltétel, hogy feleségem nevén sem lehet ingatlan, tehát először ezt is el kell adni. Azonban akkor a fenti idézett rész alapján a két lakás eladási árát 100%-ban a nagyobb ingatlan árába be kell adni és csak így igényelhető a CSOK? A nagyobb ingatlanra még a vételáron kívül is kellene költeni (átalakítás és korszerűsítés), ezért nem biztos, hogy az értékesített két ingatlan ára 100%-ban a nagyobb ingatlan árába kerülne befizetésre.

  Tisztelt Hitelnet!
  Most van folyamatban házam eladása. Kinéztem egy lakást, amelyet úgy tudnék megvásárolni, hogy az eladott házból maradt tőke+hitel+szeretnénk 1 gyermekem után igénybe venni a CSOK-t. A kérdésem az lenne, hogy a hitelt elindíthatom-e július 1. előtt, illetve ha megkaptam, az önerővel együtt kifizethetem-e az eladónak? Majd ezután július 1-től a fennmaradó részre így igényelhetném-e a szocpolt? Illetve, mivel nem lehet még tudni, mely banknál lehet igényelni, azt is szeretném tudni, hogy a hitelt és a szocpolt lehet-e két különböző banktól igényelni?

  Üdvözlöm.
  A lányom örökölt egy házat, amit a gyerekeire íratott. Az egyik még kiskorú. Elcserélnénk az enyémmel, ami nagyobb is és értékben is a duplája. Azt szeretném tudni, hogy erre kaphatnak-e csok-ot. A nagyobb gyerek 18 éves múlt, iskolába jár. Kb. az 1/3 lenne a kiskorú nevén.
  Köszönöm a válaszát.

  Testvéremmel örököltünk egy lakást édesanyánktól! A lányom, aki időközben elvált és albérletben lakik, ezt szeretné megvásárolni! Egy gyermeke van! Közeli rokonság kizáró ok lehet?
  Köszönöm a Választ!

  T szakértő!
  Ha az édesanyám rám írja a házát vagy ajándékozza, akkor is igénybe vehető a CSOK? 3 gyerekem van az élettársammal.
  Köszönöm a választ.

  Tisztelt Hitelnet!
  Érdeklődni szeretnék, hogy hol kell a szocpolt intézni? Mi fundamentát vettünk fel eddig az építéshez, de ők nem intéznek szocpolt. Olvastam, hogy csak az a kereskedelmi bank intézi, akivel az állam erre le van szerződve. Nekünk a K&H-nál van számlánk, de ott az ügyintéző azt mondta, hogy ő nem tud róla, hogy lenne jelenleg szocpol.
  Akkor hova forduljak?
  Válaszát előre is köszönöm!

  Tisztelt Hitelnet!
  Leírnám a rövid történetet, mert sajnos a leírás alapján szerintem nem vagyunk jogosultak igénybe venni a CSOK-ot, de hátha létezne valami megoldás!
  Férjem 41 éves, én 37 leszek októberben, van 3 közös gyermekünk. Volt egy svájci frankos hiteles lakásunk, amit az eszközkezelő megvásárolt és mi fizetjük a bérleti díjat az ingatlanra, de tulajdonosok már nem vagyunk. Mivel eszközkezelős lakás, így KHR listások vagyunk, igaz a bank azt ígérte passzívra tesz, ez még sajnos nem történt meg tavaly nyár óta. Idén januárban ismét kértem, jelenleg nem tudom hogyan állunk, a lényeg, hogy hitelt nem tudunk és nem is akarunk a nyakunkba megint.
  Vidéken van egy 90 m2 hasznos alapterületű családi házunk (vályog, tégla alapú, hitelmentes, 2,5 szobás összkomfortos), ami a 3 gyermek nevére lett ajándékozva kb. 2-3 éve, tehát ők a bejegyzett tulajdonosok. Szeretnénk elköltözni nagyobba, de egyenlőre nincs vevő, a bővítés is elegendő lenne 1 nagy szobával és előtérrel. Gyermekeink 14-11-7 évesek. A bővítést csak számla ellenében lehet végezni?
  Válaszát köszönöm!

  Tisztelt Hitelnet!
  2013-ban felújított 50/50% tulajdonrészű házunk tetőterében szeretnék plusz egy szobát kialakítani. Három gyermekünk van. Igényelhetünk szocpolt a bővítésre?
  Ha igen, akkor ilyen bővítés esetén a szocpol összegének hány százalékát kell számlával igazolni? Csak az igénylés után kezdhetjük az építkezést?

  Tisztelt Hitelnet!
  Meglévő, 50-50%-ban közös tulajdonú ingatlanunk mögé (10 cm lesz a 2 fal között) kezdtünk el építeni egy különálló házat, mely a jelenlegivel lesz összenyitva idővel. Az építési engedély 2014 nyara óta van meg, a munkák az alapozásnál tartanak. A háznak tetőtér beépítése is lesz. Az a gondom, hogy nem egyértelmű a fentebb olvasottak alapján, hogy mi is vonatkozik ránk, mivel nem veszünk új telket/házat, mert ez a meglévő a tulajdonunk, de mégis újat építünk, hisz egy teljesen különálló ház épül, bővítés céljából. 40 éven aluliak vagyunk, 4 gyermekünk van.
  Kíváncsian várom a véleményüket!
  Anita

  Tisztelt Hitelnet!
  Férjemmel közös tulajdonú családi házunkat kezdtük el bővíteni. A bővítés építési engedély köteles, új ház építését jelenti esetünkben. A jelenlegi kisebb ház mögé építjük az újat. Az építési engedély 2014. nyara óta van meg. Jelenleg alapozási munkálatok folynak. Nem világos számunkra a helyzet, mert új ház építés is, de ugye amiben jelenleg lakunk, már a saját tulajdonunk, nem veszünk másik telket és tetőteret is építünk az új házba, így bővítés is lehet. Mindkét állítás igaz, viszont a fentebb olvasottak alapján nem tudunk megnyugodni, hogy igényelhetjük-e az új szocpolt? (4 gyermekünk van, 40 év alattiak vagyunk).
  Köszönettel várom válaszukat, Anita

  Tisztelt Tanácsadó!
  Feleségemmel 2 gyermekünk van, akikre igénybe szeretnénk venni a csok-ot. Adásvételi szerződés kötése előtt állunk.
  Kérdéseim a következők:
  – szükséges-e az ingatlanban 50-50%-ban tulajdonjogot szereznie a házastársaknak, vagy csak a tulajdonjogszerzés a lényeg, de az arány nem számít?
  – szükséges-e az adásvételi szerződésbe beleírni, hogy igénybe szeretnénk venni a kedvezményt
  – kifizethetem-e a teljes vételárat márciusban, hitel felvétele nélkül, ha később (július 1.) után igénybe szeretném venni a kedvezményt?

  Tisztelt Szakértő!
  Szeretném megkérdezni, hogy igénybe vehető-e a CSOK lakásbővítésre július 1. után, ha a bővíteni kívánt ingatlanon felül más ingatlan is van a nevünkön?
  Válaszát előre is köszönöm!

  Tisztelt Szakértő!
  2013-14-ben építettünk egy új családi házat. A használatba vételi engedélyt 2014 tavaszán kaptuk meg rá. Két gyermekünk van, az egyik után már korábban kaptunk Szocpolt. Született még egy gyermekünk, de a jelenlegi szabályozás szerint nem kaphatunk támogatást. 2015 júliusától az új építésű, de már használatbavételi engedéllyel rendelkező házunkra kaphatunk Csok-ot? 50-50% tulajdon a párommal. A ház 105 m2 jelenleg és 4-en vagyunk. Van egy magas tető, a födém monolit, így a tetőtér beépíthető lenne, de még semmi nincs kialakítva. A tetőtér beépítésére járhat nekünk a Csok? A mi esetünkben mi a maximum m2 vagy szobaszám? A tetőtér részben is beépíthető? Ehhez külön terv építési engedély is kell vagy elég a munkát 2015. július 01. után megkezdeni és a számlákkal igazolni?
  Előre is köszönöm a segítséget!
  Köszönettel: Andrea

  Tisztelt Szakértő!
  Igénybe vettük a volt férjemmel 2007-ben, 2 gyermekünkre, használt lakás vásárlásra, önerőként. 3 éve elváltunk, de 50%-a még a nevemen van, ami még hitellel terhelt.
  Jelenleg – élettársi kapcsolatban – van egy közös gyermekünk. Abban az esetben, ha az ingatlanrészemet 2 gyermekemre íratom, júliusban igényelhetjük egy közös gyermek után, vásárlásra a CSOK-ot?
  Köszönettel: Rita

  Tisztelt Hitelnet.hu!
  2012-ben vásároltunk egy nettó 95 m2-es alapterületű használt házat, aminek a tetőterét szeretném beépíteni bővítésként. 3 gyermekem van és magunkhoz vettük a párom beteg apukáját! (nem tudom, hogy befolyásolja a dolgot avagy nem?)
  Van a nevemen egy ingatlan, de nem lakóingatlan csak nyaraló házzal (Nyaraló övezetben), amin a szüleimnek haszonélvezeti joga van életük végéig.
  Ezen paraméterek alapján jogosultak vagyunk a CSOK igénylésére?
  A másik kérdésem, hogy milyen papírok, dokumentumok, nyomtatványok kellenek az igényléshez? Honnan tölthetem le és mikortól lehet letölteni?
  A harmadik kérdésem pedig az, hogy július 1-től hol lehet igényelni a CSOK-ot? Mely intézmények intézik?
  Üdvözlettel: Tamás

  Tisztelt Hitelnet!
  Az új szocpol támogatásról lenne kérdésem.
  130 m2 alapterületű lakóingatlanunk van, az alapterületnél van egy kritérium, hogy 160 m2-nél nem lehet nagyobb. 3 gyermek esetén, a tetőtér beépítés is beleszámít az alapterületbe? Ha igen, akkor így maximum 30 m2-t építhetünk be? A tetőtér beépítésnél milyen költségeket lehet elszámolni?
  Köszönettel:
  Tamás

  Tisztelt Hitelnet !
  Szeretném tudni, hogy igénybe tudnánk-e venni a CSOK-ot? Feleségem januárban töltötte a 40. életévét, 3 gyermeket nevelünk, egyik elmúlt 18, de nappali tagozatos, másik kettő még kiskorú, viszont feleségem előző házasságából van egy hitellel terhelt közös ingatlan 50-50% tulajdoni hányaddal. Még nem tisztázódott a vagyonmegosztás, bár életszerűen már nem lakja 5 éve.
  Várom válaszát!

  Tisztelt Szakértő!
  Az lenne a kérdésem, hogy jogosult lehetek e a CSOK-ra, ha D-s energetikai minősítést kap a vásárolandó 3 szobás családi ház?
  Válaszát előre is köszönöm.

  Tisztelt Szakértő!
  1/2 tulajdoni hányadban tulajdonosa lettem egy " kivett hétvégi ház, udvar megjelölésű" ingatlannak, melyet eltartás fejében átruházott Rám az eltartó. Az eltartott haláláig az általa jelenleg is birtokolt ingatlanban marad.
  Ilyen feltételek mellett jogosultak vagyunk-e a családok otthonteremtési kedvezményére?
  Válaszát előre is nagyon köszönöm!
  Ilona

  Tisztelt Szakértő!
  A Hitelnet oldalán olvastam, hogy "önkormányzati tulajdonban lévő, vagy szolgálati jogviszonyhoz vagy munkakörhöz kötött lakásra bérleti jogviszonya vagy lízingbe vett lakása szintén nem lehet" a használt lakás vásárlásához szocpolt igénylőnek.
  Én előtakarékos önkormányzati bérlakásban lakom, ami azt jelenti, hogy az ott tölthető öt év alatt bizonyos összeget havonta félre kell tennem és kedvezményes a bérleti díj. Az a kérdésem, hogy ez a lakás is kizáró tényező-e a szocpol szempontjából.
  Köszönöm a választ.

  Üdvözlöm!
  Van egy 6 éves gyermekem. A nagymamától ajándékba kapott egy házat, amiben mi szülök haszonélvezők vagyunk. A kérdésem az lenne, födém szigetelésre és tetőcserére igényelhető-e a csok?
  Üdv.
  Zsolt

  Üdvözlöm!
  Nekem olyan kérdésem lenne, hogy az élettársaknak bejegyzett élettársaknak kell lenni?
  És kötelező tulajdoni hányaddal kell rendelkeznie az élettársnak a vásárolt ingatlanban? Ha igen, akkor mekkora tulajdoni hányaddal kell rendelkeznie?
  Válaszát előre is köszönöm!

  Üdvözlöm!
  Kinéztünk egy kétlakásos családi ház házat, melynek egyik lakását szeretnénk megvenni (külön leválasztható kertrésszel). A házat építési engedély birtokában a falak meghagyásával újraépítették, új tető, új ablak, új külső szigetelés. A használatbavételi engedélyt még nem kapták meg, mivel az adás-vételi szerződésben meghatározott kifizetések ütemezéséhez igazodva kerül kialakításra (már a mi bevonásunkkal) a belső festés, burkolás, szaniterek. A használatbavételi engedély csak ez után szerezhető meg (ha jól tudom).
  Érdeklődni szeretnék, hogy a csok-ot milyen feltételekkel, mikor és hogyan kaphatjuk meg.
  Előre is köszönöm megtisztelő válaszát.

  Üdvözlöm!
  Fundamenta lakáskassza mellé igényelhető a szocpol? Fundamenta által igényelhetem, vagy más banknál lehet majd igényelni? Önerőként felhasználható a szocpol? Jelenleg a férjem dolgozik, én pedig gyesen vagyok. Házasok vagyunk, két kiskorú gyermekünk van, 1 éves, és 5 éves. Csak a férjem veheti igénybe a szocpolt?

  Tisztelt Hitelnet.hu!
  Az alábbiakban kérem segítségét:
  Szeretnék érdeklődni, hogy a jelenlegi helyzetben igényelhetek-e utólagos SZOCPOL-t, vagy bármilyen vissza nem térítendő támogatást?
  2008-ban született kisfiúnk. 2010-ben vásároltunk új építésű családi házat, melyhez hitelt is igényeltünk. Tudtommal abban az időben (2009 június, és 2012 augusztus) nem volt elérhető a SZOCPOL felvétele, ezért ezzel a lehetőséggel élni sem tudtunk. Most szeretnénk támogatáshoz jutni, akár utólagos szocpol, akár lakásfelújításra támogatást, akár CSOK támogatást.

  Kérdésem a következő: Kell-e 180 napra visszamenőleg munkaviszony igazolása és ha igen, akkor a közmunka is elfogadható-e. Továbbá a gyermeket egyedülállóként nevelő szülőre vonatkozóan változnak-e a feltételek, például, ha gyest vagy gyedet kapnak jövedelemként.
  A választ előre is köszönöm.

  Tisztelt szakértő!
  Az egyik kérdésem az, hogy használt lakás vásárlása esetén milyen energetikai besorolással kell rendelkeznie az ingatlannak ahhoz, hogy a CSOK igényelhető legyen? A másik kérdésem, hogyha korábban egy gyermekre igénybe vettük az akkor még “szocpolt”, de azóta született egy másik gyerkőcünk, akkor ránk azok a szabályok/összegek vonatkoznak, mint az egy gyerekesekre, ha jól értem.
  Válaszát előre is köszönöm.

  Tisztelt Szakértő!
  A férjem és az ex-felesége 50-50%-ban tulajdonosok egy családi házban. Erre vettek fel 2 gyerek után szocpolt (akik meg is születtek). Ez év októberében jár le a 10 év, ekkor szeretném kivásárolni az ex-feleség fele tulajdonrészét. Szeretném tudni, hogy milyen formában tudnánk igényelni a támogatást?
  Köszönöm.

  Tisztelt Címzett!
  Érdeklődni szeretnék, hogy van egy tavaly vásárolt családi házunk, amely 75 m2 lakóterületű! Van hozza egy 35 m2-es melléképület. Házasok vagyunk feleségemmel és most született az első gyermekünk januárban. 28 évesek vagyunk.
  Kérdés: felvehetjük a melléképület lakórésszé alakítására a szocpolt? Jár a támogatás erre? Illetve szeretnénk második gyereket is. Mennyi idő az, amennyin belül meg kell születni a gyermeknek?
  Várom válaszait.
  Köszönöm.

  Kérdése van?

  Kattintson ide és tegye fel

  Szakértőink eddig 45970 kérdésre válaszoltak.

  Iratkozz fel hírlevelünkre!

  4.2K
  0
  Tedd fel kérdésed vagy szól hozzá a témához!x