CSOK feltételek, támogatás igénylés 2021

A Családi Otthonteremtési Kedvezmény ( CSOK ) egy vissza nem térítendő állami támogatás. Amennyiben Ön teljesíti a CSOK szerződésben leírtakat, a támogatást nem kell visszafizetnie.

Milyen lakáscélok esetén igényelhető a CSOK?

A CSOK Magyarország területén megvalósuló alábbi lakáscélok esetén igényelhető:

 • Új lakás vásárlása
 • Új lakás építése
 • Használt lakás vásárlása
 • Meglévő lakás bővítése

A támogatás vásárlás esetén a vételár kiegyenlítéséhez; építés, bővítés esetén a kérelem benyújtásakor a hitelintézet által elfogadott költségvetésből még fennmaradó bekerülési költségekre igényelhető.

Ki igényelhet CSOK-ot?

 • Magyar állampolgár, és az a személy, akit a magyar állampolgárságról szóló törvény alapján magyar állampolgárnak kell tekinteni,
 • a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozó személy, aki a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodás jogát Magyarország területén gyakorolja,
 • a harmadik országbeli állampolgár, ha a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben foglaltak szerint bevándorolt vagy letelepedett jogállással rendelkezik,
 • a hontalan, ha a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben foglaltak alapján ilyen jogállásúnak ismerték el.

A nem magyar állampolgár támogatott személy részére a CSOK a három hónapot meghaladó tartózkodási jogosultság fennállásának időtartama alatt nyújtható, ha Magyarország területén bejelentett lakóhellyel rendelkezik.

A kedvezményt házastársak, fiatal házaspárok és élettársak együttes igénylőként igényelhetik. A támogatási szerződés megkötése esetén az együttes igénylők mindketten támogatott személlyé válnak. CSOK-ra gyermeket eltartó egyedülálló támogatott személyek is jogosultak lehetnek.

Nem veheti igénybe a kedvezményt az, akit a támogatás igénylését megelőző öt évben az e rendelet vagy az egyéb lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok szerint igénybe vett vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatás vagy ezt megelőlegező kölcsön vonatkozásában a kormányhivatal, a Kincstár vagy az állami adóhatóság végleges határozatával, vagy bíróság jogerősen visszafizetésre kötelezett.

Ki számít gyermeknek CSOK szempontjából?

Gyermek:

 • a magzat a terhesség betöltött 12. hetét követően,
 • 25 évesnél fiatalabb eltartott gyermek,
 • 25 évesnél idősebb, megváltozott munkaképességű személy.

Mely gyermek után igényelhető a CSOK:

 • vér szerinti gyermek után,
 • örökbe fogadott gyermek után
 • legalább egy éve a támogatott személy gyámsága alatt álló gyermek után (a gyermek szüleinek halála esetén)

CSOK összege

Az alábbi táblázatban összefoglaljuk, mekkora összegű CSOK támogatás igényelhető az egyes lakáscélok esetén.

CSOK összege használt lakás vásárlásra:

CSOK összege használt lakás vásárlás esetén
Gyermekek száma Minimális hasznos alapterület (lakás / lakóház) CSOK összege
1 40 m2 600.000 Ft
2 50 m2 1.430.000 Ft
3 60 m2 2.200.000 Ft
4 vagy több 70 m2 2.750.000 Ft

CSOK összege új lakás vásárlásra / építkezésre:

CSOK összege új építésü lakás vásárlása, építkezés esetén
Gyermekek száma Minimális hasznos alapterület (lakás / lakóház) CSOK összege
1 40/70 m2 600.000 Ft
2 50/80 m2 2.600.000 Ft
3 vagy több 60/90 m2 10.000.000 Ft

CSOK összege tetőtérben kialakító új lakásra

CSOK összege tetőtérben kialakításra kerülő új lakás esetén
Gyermekek száma CSOK összege
1 600.000 Ft
2 2.600.000 Ft
3 vagy több 10.000.000 Ft

CSOK összege bővítésre

CSOK összege ingatlan bővítés esetén
Gyermekek száma Minimális hasznos alapterület CSOK összege
1 40 m2 600.000 Ft
2 50 m2 1.430.000 Ft
3 60 m2 2.200.000 Ft
4 vagy több 70 m2 2.750.000 Ft

Hasznos alapterület: a lakáson belül közvetlenül megközelíthető, következő helyiségek alapterületének – a nettó alapterületnek csak azon része vehető figyelembe, ahol a belmagasság legalább 1,90 m – összege: előszoba, közlekedő, nappali, hálószoba, étkező, konyha, étkezőkonyha, fürdőszoba, WC, kamra, tároló, gardrób, mosókonyha, kazánhelyiség és egyéb fűthető helyiség. A számítás során nem lehet figyelembe venni a gépjárműtároló és a pinceszinti helyiség alapterületét.

Falusi CSOK összege bővítés / korszerűsítés esetén

Csak meghatározott településeken elérhető. További részletekért kattints ide.

Falusi CSOK összege bővítés/korszerűsítés esetén
Gyermekek száma Támogatás összege
1 300.000 Ft
2 1.300.000 Ft
3 vagy több 5.000.000 Ft

Falusi CSOK összege vásárlással egybekötött bővítés, korszerűsítés esetén

Csak meghatározott településeken elérhető. További részletekért kattints ide.

Falusi CSOK összege vásárlással egybekötött bővítés/korszerűsítés esetén
Gyermekek száma Támogatás összege
1 600.000 Ft
2 2.600.000 Ft
3 vagy több 10.000.000 Ft

Támogatott ingatlanra vonatkozó előírások

A kedvezmény az alábbi ingatlanra vehető igénybe:

A lakhatás feltételeinek megfelelő, az ingatlan-nyilvántartásban lakóház vagy lakás megnevezéssel nyilvántartott ingatlan a hozzá tartozó földrészlettel, amely rendelkezik legalább:

 • 12 négyzetmétert meghaladó alapterületű lakószobával és főzőhelyiséggel – ennek hiányában további, legalább 4 négyzetméter alapterületű, a főzést lehetővé tevő, önálló szellőzésű lakótérrel, térbővülettel –, továbbá fürdőhelyiséggel és WC-vel,
 • közműves villamos energia szolgáltatással,
 • egyedi fűtési móddal,
 • közműves szennyvízelvezetéssel, vagy ha nincs a településen (településrészen) közműves szennyvízelvezetés, a szennyvíz tisztítása és elhelyezése egyedi szennyvízkezelő berendezéssel vagy tisztítómezővel ellátott oldómedencés műtárggyal vagy időszakos tárolása egyedi zárt szennyvíztárolóban történik, és
 • közműves ivóvíz-szolgáltatással, vagy ha a településen (településrészen) nincs közműves vízszolgáltatás, a telken ivóvíz minőségű vizet szolgáltató kút van.

A lakásnak – az ingatlan értékbecslési szakvélemény alapján – a lakhatási igények kielégítésére alkalmasnak kell lennie, melyet a hitelintézet a CSOK kérelem elbírálása során helyszíni szemle keretében, szemrevételezéssel vizsgál.

Ha a helyszíni szemle során a hitelintézet megállapítja, hogy a lakás a lakhatási igények kielégítésére nem alkalmas, az igénylő a hitelintézet részére szakvéleménnyel igazolhatja a lakás lakhatási igények kielégítésére való alkalmasságát. A lakhatási igények kielégítésére való alkalmasságot igazoló statikai szakvélemény megléte esetén a lakhatási igények kielégítésére való alkalmatlanságra hivatkozással a hitelintézet nem utasíthatja el a kérelmet.

Tulajdonszerzés a támogatott ingatlanban

A támogatott lakásban kizárólag az igénylő szerezhet tulajdont. Házaspár, illetve élettársak esetén mindkét félnek – bármilyen arányban – az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdonjoggal kell rendelkeznie.

Több lakásból álló osztatlan közös tulajdonú ingatlan esetén a CSOK-kal érintett lakásra vonatkozó használati megállapodással igazolni szükséges az igénylő kizárólagos használati jogát.

Amennyiben a CSOK kérelem benyújtása előtt a kiskorú gyermek – az elhunyt szülő után – már korábban tulajdont szerzett, akkor az újabb lakásban – a gyámhatóság rendelkezésének megfelelő mértékben – a támogatott személy mellett a kiskorú gyermek is szerezhet tulajdont.

A támogatásra való jogosultságot nem érint, ha a kérelem benyújtását követően az igénylő, illetve a támogatási szerződés megkötését követően a támogatott személy elhalálozása esetén, a lakásban annak egyenes ági rokona, házastársa vagy élettársa szerez tulajdont.

Jogosultsági alapfeltételek

A támogatás igényléséhez az alábbi alapvető feltételeknek is teljesülni kell: 

 • Büntetlen előélet
 • Adótartozás-mentesség
 • Megfelelő TB jogviszony

Életvitelszerű bentlakás a támogatott ingatlanban

A támogatott személyeknek és azon gyermekeknek – akikre tekintttel a vissza nem térítendő támogatás folyósításra került – a folyósítást követő 10 évig kell életvitelszerűen a támogatott lakásban lakniuk. A folyósítást követő 90 napon belül be kell mutatni a lakcímet igazoló hatósági igazolványt.

A 10 éves elidegenítési és terhelési tilalom idején a lakásra a támogatott személynek lakásbiztosítással kell rendelkeznie.

A célingatlanra a CSOK szerződés megkötését követő 10 évig terjedő időszakra az állam javára jelzálogjog, valamint annak biztosítására elidegenítési és terhelési tilalom kerül bejegyzésre.

A CSOK-ot biztosító jelzálogjog ranghelyét kizárólag a CSOK-kal érintett lakás építése, bővítése vagy vásárlása érdekében felvett lakáscélú hitelintézeti, illetve lakás-takarékpénztári kölcsönt, valamint az építkezés helyéül szolgáló építési telek megvásárlására felvett hitelintézeti, illetve lakás-takarékpénztári kölcsönt biztosító jelzálogjog előzheti meg.

Bentlakásra vonatkozó kivételek

Nem minősül a bentlakási kötelezettség megszegésének az alábbi eset:

 • a gyermek – a gyermekvédelmi szakellátások körébe tartozó otthont nyújtó ellátás keretében elhelyezett gyermek kivételével – tanulmányai folytatása miatt átmenetileg nem a támogatott személy lakásában lakik,
 • a támogatott személyt vagy a gyermeket, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igényelte, egészségi állapota miatt tartósan egészségügyi intézményben kezelik,
 • ha a támogatott személy és a gyermek, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igényelték, a támogatott személy munkavállalására tekintettel – indokoltan – legfeljebb öt évig a lakás elhelyezkedése szerinti településtől eltérő településen tartózkodik,
 • ha a támogatott személy és a gyermek – foglalkoztatásra irányuló jogviszony következtében – ideértve a sajátos egyházi jogviszonyt is – a foglalkoztatásra irányuló jogviszony jellegéből következően köteles a szolgálati helyén a foglalkoztató által térítésmentesen biztosított szolgálati lakásban lakni a foglalkoztatásra irányuló jogviszony fennállása alatt,
 • a támogatott személy vagy a gyermek, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igényelte, közeli hozzátartozó ápolása miatt ideiglenesen nem a támogatott személy lakásában lakik,
 • a támogatott személy az 1. mellékletben nem szereplő vétség miatt letöltendő szabadságvesztés büntetését tölti,
 • a nagykorú gyermek, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igényelték, elköltözik vagy
 • a kiskorú gyermek, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igényelték, a nagykorúvá válását követően elköltözik.

Támogatott ingatlan, mint vállalkozás székhelye

A CSOK kérelem benyújtásakor az igénylőnek teljes bizonyító erejű magánokiratban nyilatkoznia kell arról, hogy a legalább többségi tulajdonában álló gazdasági társaság – ide nem értve a részvénytársaságot -, illetve az általa folytatott egyéni vállalkozói tevékenység székhelyenként – az állam javára bejegyzett elidegenítési és terhelési tilalom fennállása alatt – a CSOK-kal érintett lakást jelenti be a cégnyilvántartásba, illetve az egyéni vállalkozók nyilvántartásába.

CSOK-hoz szükséges TB jogviszony

A vonatkozó kormányrendelet meghatározza azokat a személyi és egyéb jogosultsági feltételeket, melyek teljesülése elengedhetetlen CSOK igényléséhez. Egyik ilyen követelmény a megfelelő TB jogviszony igazolása.
CSOK-ra az a támogatott személy lehet jogosult, aki megfelelő TB jogviszonyt tud igazolni. Házastársak vagy élettársak igénylése esetén elegendő, ha legalább az egyik fél rendelkezik az előírt társadalombiztosítási jogviszonnyal.

TB Jogviszony igazolása a különböző lakáscélú támogatások igénylésnél
Használt lakás vásárlás, bővítés Új lakás vásárlás és építés "Falusi" CSOK "Babaváró" hitel "Lakásfelújítási" támogatás
Igényléskor legalább az egyik fél biztosított igen igen igen igen igen
Mentesülés TB jogviszony alól (GYOD, ápolási esetén) igen igen igen nem igen
TB jogviszony minimális időtartama 180 nap 180 nap 1 év 3 év 1 év
10 M CSOK: 2 év 10M CSOK: 2 év
Tbj. 6. § igen igen igen igen igen
Tbj. 4. § 11. pontja szerinti kiegészítő tevékenységet folytató személy igen igen igen - igen
Igényléskor Közfoglalkoztatott igen nem Igen max 1 év nem
10 M CSOK: nem
Igényléskor középfokú nappali tanulmány Igen igen nem nem nem
10 M CSOK: nem
Igényléskor felsőfokú nappali tanulmány Igen igen nem nem nem
10 M CSOK: nem 10 M CSOK: Igen
Magyar állampolgár külfödi TB jogviszonya Igen igen igen igen igen
Igényléskor külfödi TB (magyar TB 180 napon belüli vállallásával igen igen igen nem nem
Igényléskor magyar TB nem nem nem igen Igen

Társadalombiztosítási jogviszony – egészségbiztosítási jogviszony

Már az elején fontos tisztázni, hogy a TB jogviszony nem azonos az egészségbiztosítási jogviszonnyal. A társadalombiztosítást keletkeztető jogviszonyok köre szűkebb, mint a kizárólag egészségügyi szolgáltatásra jogosító jogviszonyoké.

A kizárólag egészségügyi szolgáltatásra jogosultak nem biztosítotti jogviszonyban állnak, ezért részükre nem állítható ki olyan igazolás, mely CSOK igénylésének feltétele. Kizárólag egészségügyi szolgáltatásra jogosultak például azok a cseden, gyeden, vagy gyesen lévő személyek, akiknek nem áll fenn munkaviszonyuk a családtámogatások ideje alatt, illetve ide tartoznak a nyugdíjasok is. Azzal, hogy valaki befizeti saját maga után az egészségbiztosítási hozzájárulást, még nem keletkezik TB jogviszonya.

Ki minősül biztosítottnak?

 • Alkalmazottként dolgozó
 • Szövetkezet tevékenységében személyesen közreműködő tag
 • Álláskeresési támogatásban részesülők
 • Nem kiegészítő tevékenységet folytató egyéni és társas vállalkozók
 • Egyházi személyek
 • Mezőgazdasági őstermelő
 • Egyéb, munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személyek
 • Választott tisztségviselők
 • Főállású kisadózók
 • Állami projektértékelők

TB jogviszonyra vonatkozó előírások

Az, hogy CSOK igénylése esetén a TB jogviszony igazolására vonatkozóan milyen feltételeknek kell megfelelni, eltérő attól függően, hogy a támogatást mely lakáscélra (új vagy használt) és hány gyermek után (legfeljebb 2 vagy legalább 3) kívánjuk igénybe venni. 

TB jogviszony időtartama

A támogatások igénylésének alapfeltétele, hogy az igénylő a CSOK kérelem benyújtásakor, valamint az azt megelőző időszakban rendelkezzen TB jogviszonnyal. A jogviszony időtartamára az alábbi előírások vonatkoznak:

 • Használt lakás esetén – gyermekszámtól függetlenül: minimum 180 nap
 • Új lakás esetén – legfeljebb 2 gyermek után igényelt CSOK esetén: minimum 180 nap
 • Új lakás esetén – legalább 3 gyermek után igényelt 10M Ft CSOK esetén: minimum 2 év

Itt érdemes megjegyezni a falusi CSOK-ra, babaváró hitelre vonatkozó előírásokat is:

 • Falusi CSOK esetén: minimum 1 év
 • A 10M Ft összegű falusi CSOK esetén: minimum 2 év
 • Babaváró hitel esetén: minimum 3 év

A folyamatos TB jogviszonyban 30 nap megszakítás megengedett. Ez akár többszöri megszakítás is lehet, lényeg, hogy összesen ne legyen 30 napnál hosszabb kiesés a TB jogviszonyban.

Közfoglalkoztatotti jogviszony figyelembevétele az igénylést megelőző időszakban

Használt lakás esetén a közmunka is beleszámít a TB jogviszonyba, új lakás esetén azonban nem vehető figyelembe.

Itt érdemes megjegyezni falusi CSOK és babaváró hitel vonatkozásában is a közmunka elfogadhatóságát:

 • Falusi CSOK esetén: figyelembe vehető
 • A 10M Ft összegű falusi CSOK esetén: nem vehető figyelembe
 • Babaváró hitel esetén: maximum 1 év vehető figyelembe

Középfokú, felsőfokú nappali tanulmányok figyelembevétele az igénylést megelőző időszakban

Középfokú nevelési-oktatási intézményben vagy felsőoktatási intézményben folytatott tanulmányok az alábbiak szerint vehetők figyelembe:

 • Használt lakás esetén: közép- és felsőfokú tanulmány egyaránt figyelembe vehető
 • Új lakás esetén: közép- és felsőfokú tanulmány egyaránt figyelembe vehető

Falusi CSOK és babaváró hitel tekintetében egyaránt:

 • Középfokú tanulmány nem vehető figyelembe
 • Felsőfokú tanulmány figyelembe vehető 

Külföldi munkavégzés figyelembevétele

A külföldi munkavégzés tekintetében meg kell különböztetni a támogatási kérelem benyújtásakor, valamint a támogatási kérelem benyújtását megelőző időszak igazolásaként elfogadható külföldi TB jogviszonyt.

Kizárólag magyar állampolgár igénylő esetén a benyújtáskor szükséges, a magyar társadalombiztosítási rendszerben megvalósuló jogviszony kiváltható valamely másik állam vagy nemzetközi szerződéssel létrehozott nemzetközi szervezet társadalombiztosítási rendszerének hatálya alatt fennálló biztosítotti jogviszonnyal, ha ezt az igénylő – házastársak, fiatal házaspár vagy élettársak esetén legalább az egyik fél – az illetékes külföldi hatóság vagy a nemzetközi szervezet által kiállított igazolással igazolja, valamint teljes bizonyító erejű magánokiratban vállalja, hogy a támogatási szerződés megkötését követő 180 napon belül a magyar társadalombiztosítási rendszerben biztosítottá válik.

A NAV a CSOK igénylésekor vállalt, e kötelezettség teljesülését valamennyi támogatott személynél hatósági ellenőrzés keretében vizsgálja!

A támogatási kérelem benyújtásakor fennálló külföldi TB – a fenti feltétel vállalása mellett – az alábbi támogatások esetén fogadható el:

A támogatási kérelem benyújtását megelőző időszakban fennálló külföldi TB jogviszony valamennyi támogatás esetében elfogadható:

 • CSOK használt és új lakásra
 • Falusi CSOK
 • Babaváró hitel

TB jogviszonyra vonatkozó speciális feltétel

Új lakásra igényelt 10M Ft-os CSOK és babaváró hitel igénylése esetén

a 2 éves időszak számítása során a családi otthonteremtési kedvezmény igénylését megelőző 180 napos időtartamnak a Tbj. 6. § (1) bekezdés a), b) és d)-i) pontja szerinti jogviszonyban töltött időnek kell minősülnie, melybe a közfoglalkoztatási jogviszonyban töltött idő nem számít bele.

Az Egyesült Királyságból hazatérők TB jogviszonya

A családi otthonteremtési kedvezmény igénylésénél az Egyesült Királyságból hazaköltözők számára méltányossági eljárás lehetősége biztosított a külföldi TB jogviszony igazolása során.

Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága esetében – amennyiben a TB jogviszony igazolás nem megfelelősége vagy hiánya miatt a hitelintézet a támogatás iránti kérelmet elutasítja – az egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal az igénylő külön kérelmére, méltányosság keretében

a) az illetékes külföldi hatóságtól − az egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal bevonásával − nemzetközi jogsegély igénybevételével beszerzett vagy

b) az igénylő által benyújtott igazolásban, valamint a külföldi foglalkoztató által kiállított, foglalkoztatási jogviszonyról szóló igazolásban szereplő

adatok mérlegelése alapján, határozatában megállapíthatja, hogy az előírt jogviszony Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságában fennáll vagy fennállt.

A külföldi foglalkoztató által kiállított igazolás akkor fogadható el, ha

a) azt a külföldi foglalkoztató a támogatás iránti kérelem benyújtását legfeljebb 30 nappal megelőzően, vagy a kérelem benyújtását követően állította ki,

b) olyan foglalkoztatási jogviszonyt igazol, amelyre nézve az igénylő nem nyújtott be igazolást,

c) teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy a kiállítási hely joga szerinti más bizonyító erővel rendelkező okiratba foglalták, és

d) az igénylő annak hiteles magyar nyelvű fordítását is benyújtja a kormányhivatal részére.

Mentesülés TB jogviszony igazolása alól

Új és használt lakásra igényelt CSOK, valamint falusi CSOK igénylése esetén

mentesül a TB jogviszony igazolása alól az igénylő, ha végleges határozat alapján gyermekek otthongondozási díjában vagy ápolási díjban részül.

Ebben az esetben a CSOK összege (és a hozzá kapcsolódó, többgyermekes, családok kamattámogatott kölcsönének kamattámogatási része is) csekély összegű (de minimis) támogatásnak minősül. Ha a támogatásoknak az igénylő részére megállapítható összege – az igénylő nyilatkozata alapján – meghaladná a csekély összegű (de minimis) támogatásokra megállapított összeghatárt, akkor az igénylő legfeljebb ezen összeghatárig jogosult CSOK-ra (és a többgyermekes családok kamattámogatott kölcsönére).

CSOk igényléssel kapcsolatos gyakori kérdések

 • GYOD-ra felvehető a falusi CSOK?

  TB jogviszonyt nem kell igazolni, ha az igénylő a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalának végleges határozata alapján gyermekek otthongondozási díjában vagy ápolási díjban részesül.

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban

 • Terasz beépítésére igényelhető a CSOK?

  Bővítésnek minősül az épület függőleges (emeletráépítés, tetőtér-beépítés) és/vagy vízszintes irányú (hozzáépítés) fűthető hasznos alapterületének legalább egy lakószobával történő növelése érdekében végzett építési tevékenység.

  Nem minősül azonban bővítésnek a meglévő épület, épületrész vagy építmény átalakítása (pl: a terasz, gépjárműtároló beépítése, lakószobává alakítása, többlakásos épület esetében a szomszédos lakásból egy szobának a meglévő
  lakáshoz csatolása).

  Fentiek alapján terasz beépítésére a CSOK nem vehető igénybe.

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban

 • A lakásvásárlásra felvett CSOK után igényelhető a falusi CSOK felújításra?

  Falusi CSOK felújítási összegének igénylésekor ugyanezen ingatlan vásárlására felvett CSOK összegét nem kell levonni.

  Ha azonban a preferált településen lévő ingatlanra korábban nem vásárlási CSOK, hanem például építési, vagy nem CSOK, hanem szocpol vagy bármely egyéb vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatás lett felvéve, akkor annak összegével csökkenteni kell a felújításra adható falusi CSOK összegét.

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban

 • Falusi CSOK-os házba ki jelenthető be?

  A falusi CSOK-os ingatlanba a támogatott személyeknek és a gyermekeknek, akikre tekintettel a támogatás igénylése történt, állandó lakcímet kell létesíteniük. Úgy tudjuk, hogy nem szegi meg a CSOK előírást az a támogatott személy, akinek közeli hozzátartója is lakóhelyet létesít az ingatlanban. Azonban javasoljuk ez ügyben az illetékes járási hivatal lakástámogatási osztályának megkérdezését!

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban

 • Családtagtól történő házvásárlásra jár a falusi CSOK?

  A falusi CSOK nem igényelhető használt lakóingatlan vásárlásával egybekötött korszerűsítésre és/vagy bővítésre, amennyiben az eladó támogatott személyeknek közeli hozzátartozója.

  Közeli hozzátartozó: a házastárs, az egyeneságbeli rokon (szülő, nagyszülő, dédszülő, illetve a gyermek, unoka, dédunoka), az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő és a testvér.

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban

 • Feliratkozás az új kérdésekre/válaszokra
  Visszajelzés
  4.1K hozzászólás
  Inline Feedbacks
  Minden hozzászólás megtekintése

  Tisztelt Szakértő!
  A kérdésem az, hogy használt lakás vásárlása esetén az ingatlannak milyen energetikai besorolással kell rendelkeznie ahhoz, hogy a CSOK igényelhető legyen?

  Kedves Krisztina!
  A használt lakás vásárlása esetén szükséges energetikai minősítésről IDE kattintva tájékozódhat.

  Tisztelt Cím!
  Egyedüli tulajdonosa vagyok családi házunknak, melyet édesanyám ajándékozott nekem. A párommal nem vagyunk sem házasok, sem bejegyzett élettársak. Ebben az esetben én igényelhetném egyedül a CSOK-ot? (Jelenleg második babánkat várjuk.)Ha összeházasodnánk, nem igényelhetem egyedül?
  Köszönettel: Katalin

  Kedves Katalin!
  Már tulajdonban lévő ház esetén a július 1-től hatályba lépő rendelkezések szerint a ház bővítése esetén lehet elérhető a gyermekek utáni kedvezmény. Nem bejegyzett élettársak esetén is feltétel azonban, hogy mindkét félnek kell rendelkeznie az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdonjoggal.

  Tisztelt Szakértő!
  Szeretnék érdeklődni, hogy valamilyen formában jogosultak leszünk-e a Csokra. Párommal új házat építettünk. A lakhatási engedélyt megkaptuk hiánypótlással. A kérdésem az lenne, hogy burkolás, fürdőszoba, konyha, terasz, járda kialakítására esetleg kerítés építésére felhasználható lesz-e a keret részünkre.
  Köszönöm válaszát.
  Tamás

  Kedves Tamás!
  A felsorolt munkálatok elvégzésére a CSOK sajnos nem lesz igénybe vehető.

  Tisztelt Szakértő!
  Élettársammal szüleim nevén lévő házba költöztünk, azóta lett egy gyermekünk. Meg szeretnénk vásárolni. Igényelhetjük-e a szocpolt?

  Kedves Éva!
  A CSOK közeli hozzátartozótól történő lakásvásárláshoz nem lesz igényelhető!

  Tisztelt Szakértő!
  Mi márciusban írjuk alá az ingatlan megvásárlásáról szóló szerződést és szeptemberben vesszük át a kulcsokat, mivel először az ingatlanon lévő hitelt kifizetjük a banknak, majd a készpénzes rész jön, majd kettő hitelt veszünk fel a fundamentától, ami még a lakásvásárláshoz kell.
  Kérdésem, hogy a szerződésbe bele kell-e írnunk, ha szeretnénk szocpolt igénybe venni, így hogy még nem tudjuk a törvényben mi lesz, mekkora összeg és pontosan ki igényelheti? Lakáskassza befolyásoló tényező-e? Egy gyerekünk van, férjem 40 éves múlott, van ingatlan a nevén. Én 34 vagyok, használt lakást vásárolunk 16 millióért. Mire számítsunk? Kinél igényeljük?
  Köszönöm.

  Kedves Ági!
  A vételárba a CSOK összegét is bele kell kalkulálni, mivel a kedvezmény utólag a fennálló hitel csökkentésére már nem vehető igénybe. A szerződésnek tehát tartalmaznia kell a CSOK igénybevételével történő finanszírozást. A vonatkozó kormányrendelet már megszületett, a 2014. december 18.-ai Magyar Közlönyben meg is jelent, tehát a vonatkozó szabályozás, az összeg, a támogatásra jogosultak köre már ismert. Minderről honlapunkon részletes leírás olvasható. A lakáskassza nem befolyásolja a CSOK-ra való jogosultságot. Mivel a férje elmúlt már 40 éves, ezért megelőlegező CSOK igénybevételére nincs lehetőség, a meglévő gyermekük után lehetnek jogosultak a támogatásra. A meglévő lakástulajdon azonban kizáró ok lehet. Arról, hogy mely lakástulajdon mellett igényelhető a CSOK, IDE kattintva tájékozódhat. A CSOK azoknál a hitelintézeteknél lesz elérhető, akik az erre vonatkozó szerződést a lakáspolitikáért felelőt miniszterrel és a kincstárral megkötik. A konkrét hitelintézetekről egyelőre nincs információnk.

  Érdeklődnék az iránt, hogy a párommal most vásárolunk családi házat hitelre. Az adásvétel 2014 novemberében elindult és a ház 2015 márciusában fog a nevünkre kerülni a kiutalások után. Van egy 3 éves gyermekünk, valamint február végén fog megszületni második gyermekünk. Ezek alapján igénybe tudjuk-e venni a CSOK adta lehetőségeket előtörlesztésre vagy más célra?
  Köszönöm.

  Kedves Gábor!
  A CSOK-ot visszamenőlegesen a felvett kölcsön előtörlesztésére sajnos nem fogják tudni felhasználni. Meglévő lakóingatlan esetén a kedvezményt 2015. július 1. után legalább 1 lakószobával történő bővítéshez, tetőtér-beépítéshez vehetik igénybe. Ennek feltételeiről IDE kattintva tájékozódhat.

  Tisztelt Szakértő!
  Érdeklődni szeretnék, hogy jogosultak vagyunk-e a támogatásra, amennyiben most van a nevemen egy ingatlan, de februárban eladom és az új házat pedig március 04. után vásárolnánk.
  Szeretném még megtudni, hogy az újonnan vásárolt ingatlant teljesen ki lehet-e fizetni márciusban vagy fent kell hagyni a CSOK összegét és kinek utalják majd ki.
  Köszönettel,
  Péter

  Kedves Péter!
  A leírtak alapján elvileg igényelhető a CSOK. Az eladott lakás eladási árát tovább kell majd forgatni a vásárolandó lakás vételárába. A teljes vételár nem kerülhet kiegyenlítésre, mert a CSOK a vételár megfizetéséhez vehető igénybe, a vételár kifizetése után, visszamenőlegesen már nem igényelhető. A CSOK összegén felüli saját erőt ki lehet egyenlíteni. A kedvezményt az eladó adásvételi szerződésben rögzített számlájára utalják.

  Kedves Ákos!
  A vonatkozó kormányrendelet kimondja, ha az eladó jogi személy, jogi személyiség nélküli társaság vagy egyéni vállalkozó, az igénylő nem lehet vele tulajdonosi kapcsolatban álló magánszemély. Így olyan lakóingatlan vásárlásához sajnos nem tudja igénybe venni majd a CSOK-ot, amelynek eladója olyan Kft., amelyben Ön is tulajdonos.

  Tisztelt Hitelnet!
  A CSOK kapcsolatban információt és segítséget szeretnék kérni Önöktől!
  Téma: Tulajdonjog és haszonélvezet
  Családi ház bővítését tervezzük 2 szobával megtoldva, jelenleg 1 gyermekünk van.
  1999-ben édesanyám halála után örököltem a bővíteni kívánt ingatlan felét, másik fele édesapámat illette meg.
  Későbbiekben eltartási szerződést kötöttem vele, így a tulajdonrészem 100% lett, ő pedig magkapta az ingatlanra a teljes haszonélvezeti jogot. 2013 júniusában módosítottuk ezt a szerződést édesapám beleegyezésével úgy, hogy az édesanyámtól örökölt rész felét (azaz a teljes ingatlan ¼-ét) a feleségemnek ajándékoztam.
  Ebben az esetben igényt tarthatok-e a feleségemmel házastársként az otthonteremtési kedvezményre?
  Ha ez így nem valósítható meg, milyen megoldást lehet találni? Tartási szerződés felbontásával?
  Kérem pontos tájékoztatásukat!
  Üdv.
  Tamás

  Kedves Tamás!
  A CSOK igénybevételével bővítendő ingatlannak az igénylők tulajdonában kell lenni, tehát ha Önnek jelenleg 3/4, a feleségének 1/4 része van, az megfelelő. Problémát a haszonélvezeti jog jelent. A kedvezménnyel érintett ingatlant ugyanis a CSOK-ot biztosító jelzálogjog és elidegenítési és terhelési tilalom 10 éves időszakában nem terhelheti haszonélvezeti jog. A támogatás akkor vehető igénybe, ha töröltethető az ingatlanról a haszonélvezeti jog.

  Tisztelt Hitelnet !
  A kérdésem a következő lenne: idén szeretnénk élettársammal lakást vásárolni. 1 nem közös gyereket nevelünk, van saját tőkénk, nem szeretnénk hitelt felvenni. Ebben a formában igényelhető-e szocpol, valamint használt lakásnál maximum hány éves lehet a lakás, hogy jogosultak legyünk, illetve kell-e hozzá bejegyzett élettársi viszony?
  Valamint szükséges-e valamelyik fél részéről kereseti igazolás.
  Válaszát előre is köszönöm.

  Kedves Edit!
  Nem bejegyzett élettársi kapcsolat esetén, 1 nem közös, de Önök által eltartott gyermek után, használt lakás vásárlásához 2015. július elsejét követően igényelhetik a kedvezményt, ha az egyéb igénylési feltételeknek is megfelelnek, melyekről IDE kattintva tájékozódhat. A kedvezményt akkor is igénybe vehetik, ha kölcsönt nem vesznek fel a lakásvásárláshoz. Nincs meghatározva, hogy maximum hány éves lehet a lakás, de az egyéb igénylési feltételekben szereplő követelményeknek meg kell felelnie az ingatlannak. A jogosultsághoz legalább az egyiküknek minimum 180 napos társadalombiztosítási jogviszony igazolást kell benyújtani, melyet az OEP állít ki.

  Tisztelt Szakértő!
  2013-ban, édesanyám halála után 50%-ban megörököltem azt az ingatlant, amiben lakom. Ezen kívül 50-50%-ban örököltünk termőföldnek, gyümölcsösnek nyilvántartott területet, amin ingatlan nincs.
  Szeretném a testvérem 50%-os tulajdonrészét megvásárolni az ingatlan esetében, erre igénybe tudom venni a CSOK-ot, vagy ebben az esetben is kizáró ok, hogy az eladó közeli hozzátartozó? Egy gyermekem van, 40 év alattiak vagyunk.
  Köszönettel,
  Mariann

  Kedves Mariann!
  Tulajdonrész kivásárlásához a július 1. után elérhető CSOK-t nem lehet igénybe venni. Erre a célra lakáshitelt vehet fel. Amennyiben a hitellel történő finanszírozás is érdekli, kérjük, töltse ki online ajánlatkérő nyomtatványunkat!

  Tisztelt Szakértő !
  2013-ban vásároltunk egy külterületen lévő ingatlant. A kertes ház tulajdoni lapján tanya megnevezés szerepel. Feleségemmel és két gyermekemmel itt élünk, állandó lakcímünk itt van. Kérdésem az lenne, hogy ha egy szobát szeretnénk hozzáépíteni van-e rá esély hogy részesüljünk a támogatásban.

  Kedves Gergely!
  A vonatkozó kormányrendelet alapján az ingatlan-nyilvántartásban lakóházként nyilvántartott ingatlan esetében igényelhető a kedvezmény bővítésre. Így véleményünk szerint a tanyaként nyilvántartott ingatlan bővítéséhez sajnos nem tudják igénybe venni.

  Tisztelt Szakértő!
  2013. áprilisában vettünk egy használt lakást hitellel. Két gyermekünk van (2011 és 2014-es születésű), de egyikre se tudtuk ezidáig igényelni a szocpolt.
  Érdeklődni szeretnék, hogy a CSOK-ot mi is igénybe tudjuk venni 2015. július 1-től a hitelfelvevő bankon keresztül (hogy a hitelbe beletudjuk forgatni) vagy nekünk abszolút nem fog járni?
  Illetve használt lakásnál is figyelembe veszik, hogy milyen energiabesorolású a lakás/épület?
  Válaszát előre is köszönöm,
  Mariann

  Kedves Marianna!
  2013-ban vásárolt használt lakásra visszamenőleg sajnos nem fogják tudni igénybe venni a CSOK-ot a vonatkozó kormányrendelet értelmében.

  Tisztelt Szakértő!
  Érdeklődni szeretnék, hogy az élettársamnak van csak munkaviszonya, nekem nincs, két gyermekem van, de csak egy közös, igényelhetnénk a félszocpolt?
  Válaszát előre is köszönöm.

  Kedves Mónika!
  Ha az egyéb igénylési feltételeknek is megfelelnek, akkor 2015. július 1. után jogosultak lehetnek a kedvezményre.

  Üdvözlöm,
  három gyermekünk van (1999, 2003, 2008) és még nem igényeltünk szocpolt. 2010-ben vettünk egy használt házat, amire 2011-ben lakásbővítési hitelt vettünk fel. A házra 2013-ban kaptuk meg a használatbavételi engedélyt. Érdeklődnék, hogy számunkra elérhető-e az utólagos szocpol a hitelünk előtörlesztésére? Ha igen, akkor ebben az esetben a hitelt nyújtó pénzintézetnél kell majd igényelni?
  Válaszát köszönöm.

  Kedves Melinda!
  A 2011-ben lakásbővítésre felvett lakáshitel csökkentésére sajnos nem igényelhető a 3 gyermek utáni támogatás a vonatkozó rendelkezések értelmében.

  Tisztelt Szakértő!
  2008-ban vásároltunk egy 86,62 nm-es hasznos alapterületű házat. Azóta született 3 gyermekünk. 2014-ben megkaptuk a 48,28 nm hasznos alapterületre, bővítésre az építési engedélyt. Energetikai besorolása ha elkészül az egész ház A+ lesz (a meglévő részen is ablakcserét és szigetelés növelést terveztünk). 2015. március-áprilisban szeretnénk elkezdeni a bővítési munkálatokat. Kb. 2015. szeptember-októberben végeznénk a munkákkal, ekkor kérnénk ki a lakhatási engedélyt a bővített részre. Kérdésem: pontosan mennyi támogatást kaphatunk a CSOK alapján? Megkezdhetjük-e a munkálatokat március-áprilisban, vagy mindenképpen meg kell várnunk a munkálatok megkezdéséhez a 2015. július 1. határidőt, hogy a CSOK-ot igénybe tudjuk venni? Ha elkezdenénk a munkákat tavasszal, július 1. után is még maradna sok olyan munkafolyamat amire a CSOK-ot el tudnánk költeni.
  Válaszát előre is köszönöm.
  Üdvözlettel:
  Norbert

  Kedves Norbert!
  A CSOK rendelet kimondja, hogy a kedvezmény csak a kérelem benyújtásának időpontját követően megkezdett bővítéséhez igényelhető. Ha március-áprilisban elkezdik a munkálatokat, akkor sajnos nem lehetnek jogosultak a támogatásra. CSOK-ra akkor lehetnek jogosultak, ha először benyújtják valamelyik hitelintézethez a kérelmet, majd az után kezdik el a bővítési munkálatokat.
  3 gyermek, 90 négyzetméternél nagyobb hasznos alapterület és A+ energetikai minősítést esetén 2.400.000 Ft összegű kedvezmény kapható.

  Érdeklődni szeretnék, hogy a mi esetünkben reménykedhetünk-e a szocpol megigénylésének pozitív elbírálásában.
  A feleségemnek több mint 10 éve meghaltak a szülei. Akkor a testvérével közösen 50-50 %-ban örökölték a szülői házat. Feleségem állami gondozásba került, így 2002-ben a szülői ház 1/6 részét megvásárolta a testvérétől abból a pénzből, amit otthonteremtési támogatásként kapott. Így a nevén 4/6 részben van családi ház.
  Nekem édesapám 1 éve halt meg. Egyedüli gyermekként én örököltem a családi házunk rá eső részét, édesanyám pedig a haszonélvező.
  Ebben ez esetben megigényelhetjük-e a szocpolt?

  Kedves Károly!
  Véleményünk szerint kizáró ok lehet a felesége 1/6-od tulajdonrészhez, amit vásárlás jogcímén szerzett.

  Egyedülálló anya vagyok, 3 gyerekem van. Vehetek-e fel szocpolt?

  Kedves Regina!
  Amennyiben a szocpoligénylés további feltételeinek is megfelel – melyekről honlapunkon olvashat – akkor jogosult lehet szocpol igénybevételére.

  Tisztelt Cím!
  Azután érdeklődnék, hogy az új szocpolnál megmaradt-e feltételnek, hogy a házaspárnál legalább egyik félnek nem lehet a nevén ingatlan. Ha nekem is és a páromnak is van 1-1 lakásunk, de szeretnénk egy nagyobbat a gyerekvállalás előtt, erre kaphatunk-e szocpolt?
  Vagy mit jelent konkrétan a bővítés lehetősége? Ez csak családi háznál áll fenn, nem? Én a társasházi lakásomat hogy tudnám bővíteni? Ha megveszem a szomszédét és összenyitom? Az járható út?
  Az új feltételek csak az év második felétől élnek? Ha mi most találunk egy megfelelő eladó lakást, akkor várjunk fele júliusig? Vagy honnan lehet megtudni, hogy mi egyáltalán igénybe vehetjük-e?
  Mielőbbi válaszukat nagyon köszönöm!

  Kedves Melinda!
  Vannak bizonyos esetek, amikor a meglévő lakástulajdon nem zárja ki a szocpolra való jogosultságot. Ezekről ITT olvashat. Amennyiben az Önök lakása nem tartozik a kivételek közé, akkor azok értékesítése után lehetnek jogosultak a támogatásra.
  Bővítésnek a hozzáépítés és a tetőtér-beépítés minősül. Társasházi lakás esetén erre nincs lehetőség. A szomszéd lakás megvétele és a két ingatlan összenyitása nem minősül bővítésnek.
  Használt lakás vásárlásához július 1. után lesz igényelhető a CSOK. Amennyiben használt lakást szeretnének vásárolni, akkor tehát július 1. után lesz lehetőség CSOK kérelem benyújtására. Új ház építéséhez és újépítésű lakás vásárlásához a szocpol jelenleg is igényelhető. A mostani és a július 1. után érvényes feltételekről honlapunkon részletes leírást olvashat.

  Jó napot!
  Hova forduljak, az első gyerekemet várom, szocpol ügyben?

  Kedves Alexandra!
  A szocpollal kapcsolatban fenti bejegyzésünkből tájékozódhat. A támogatás 1 gyermek esetén július 1. után lesz elérhető a hitelintézeteknél.

  Kedves Hitelnet!
  2008-ban házasodtunk össze és vásároltunk használt lakást hitel felhasználásával. Akkor nem vettünk igénybe szocpolt. Van két gyermekünk (2010 és 2012-ben születtek) és maradt még deviza alapú hiteltartozásunk. Van-e lehetőség a hiteltörlesztéshez utólagos szocpolt felvenni? Ha lehetséges, akkor mi a menete?
  Válaszukat előre is köszönöm:
  Veronika

  Kedves Veronika!
  A fennálló deviza alapú hitelük csökkentésére sajnos nem tudják igénybe venni a szocpolt a leírtak alapján.

  Üdvözlöm!
  Az első rovatnál 600 vagy 650 ezer forint jár egy gyerek után, később olvasva 1 gyerek után nem jár szocpol! Akkor most hogy is van ez? A férjem 42 éves, én 36 akkor, nekünk semmiféleképpen nem jár a korunk miatt?
  Köszönöm.

  Kedves Zsuzsanna!
  Ennek oka, hogy jelenleg 1 gyermek után nem igényelhető szocpol, de 2015. július 1. után már 1 gyermek esetén is elérhető lesz a kedvezmény.

  2015. január 6-án töltöttem be a 40. életévemet, feleségem 38 éves lesz ebben az évben. Igénybe vehetjük-e a Családi Otthonteremtési Kedvezményt?

  Kedves Sándor!
  Ha meglévő gyermekek után szeretnék igényelni a CSOK-ot, akkor ezt 40 éves kor felett is megtehetik majd.

  Tisztelt Hitelnet!

  A Jogszabályban ma ez olvasható :
  “3.1 fiatal házaspár: házastársak, melyek közül a családok otthonteremtési kedvezménye iránti kérelem benyújtásának időpontjában egyik fél sem töltötte be a 40. életévét;”
  Önök az írják, hogy meglévő gyerek(ek) esetében nincs ilyen határ, illetve nem lesz. Erről hol tudok hivatalos információt kapni?
  Előre is köszönöm:
  Erika

  Kedves Erika!
  Ugyanezen jogszabály rendelkezéseiből következik, hogy a 40 éves korhatárt csak vállalt gyermekek esetén kell figyelembe venni.

  Igénybe vehetem-e a csok támogatást, ha 1990-ben 50%-os tulajdoni hányaddal, édesanyám haszonélvezetével nevemre került egy lakás? Édesanyám él, s a lakáson hitel van, amit ő vett fel mikor megvásárolta az ingatlant. Két gyermekem van.

  Kedves Géza!
  Amennyiben vásárolás jogcímén szerezte az ingatlant, az sajnos kizárja a jogosultságot. Amennyiben másik lakást szeretne vásárolni, akkor két megoldás van. Az egyik, hogy eladja a lakást és az eladási ár továbbforgatásával vásárol másikat, vagy elajándékozza azt.

  Tisztelt Szakértő,
  van egy telkem – 1,5 millió Ft-ot ér – a házunkon kívül. Szeretnénk júliusban igénybe venni a szocpolt. Anyukámnak ajándékoznám most februárban a telket. Ez nem akadálya a szocpol igénylésnek?
  Köszönöm előre is a segítségüket.
  Üdvözlettel: Edina

  Kedves Edina!
  A telek tulajdon nem zárja ki a szocpolra való jogosultságot.

  Házastársak esetén, ha a feleség nevén van ingatlan, amit a házasságkötés előtt szerzett, abban az esetben a férj, akinek nincs ingatlan a nevén, igényelheti-e a szocpolt?
  3 gyermekünk van és még nem igényeltünk szocpolt. Minden egyéb más feltételnek megfelelnénk.
  Válaszát előre is ķöszönöm!
  Tisztelettel: Adrienn

  Kedves Adrienn!
  Házastársak esetén nincs lehetőség arra, hogy csak a férj vegye igénybe a támogatást. Arról, mely lakástulajdon nem zárja ki a szocpoljogosultságot, IDE kattintva tájékozódhat.

  Hány éves korig igényelhető CsOK?
  Köszönöm!

  Kedves Ildikó!
  Amennyiben meglévő gyermekek után szeretné igényelni, akkor nincsen életkorhatár. Vállalt gyermek(ek) után viszont csak azok a házaspárok lehetnek jogosultak megelőlegező CSOK-ra, aki nem töltötték be 40. életévüket a kérelem benyújtásának időpontjában.

  Tisztelt Hölgyem, Uram!
  Szeretnék érdeklődni az új 2015-ös szocpol után!
  2007-ben vásároltunk egy használt házat, természetesen a ház vásárlásakor lakáscélú hitelt vettünk fel!
  Jelenleg 3. gyerekünket várjuk, és még nem vettünk igénybe 1 gyermek után sem szocpolt!
  Az új támogatás értelmében 3 gyerek után vagyunk jogosultak a támogatás igénylésére!
  Az én értelmezésemben, 90 m2 felett minimum 2 millió forint jár!
  Szeretném megkérdezni, hogy az új rendszerben utólag igénybe tudjuk-e venni a támogatást meglévő lakáshitelünk előtörlesztésére?
  Vagy ha eladjuk az ingatlant és másik használtat vásárolunk, jogosultak vagyunk-e a támogatás igénylésére, amennyiben az adásvételi szerződés március 4-e utánra szól!
  Ebben az esetben van-e valami értékhatár az eladott és vásárolt ingatlan között, kb. megegyezik a két ingatlan értéke!
  A megvásárolt ingatlan energetikai minősítése számít-e, csak B vagy annál jobb vehető?
  Előre is köszönöm válaszukat!
  Üdv.
  Ottó

  Kedves Ottó!
  A 2007-ben vásárolt használt lakás vonatkozásában utólagos szocpolra sajnos nem jogosultak a leírtak és a vonatkozó kormányrendelet alapján.
  Amennyiben meglévő lakásukat eladva másikat vásárolnak, megilletheti Önöket a kedvezmény. Az ingatlanok értékére vonatkozó előírás nincsen. Azonban az eladott lakás eladási árát tovább kell forgatniuk a vásárolandó lakás vételárárba. A tovább forgatandó összeg csökkenthető azzal az összeggel, amit a korábbi vásárláskor felvett lakáshitel visszafizetésére fordítanak. A vásárolandó lakásnak legalább “C” (követelménynek megfelelő) energetikai minősítésűnek kell lenni, vagy ha ennél kedvezőtlenebb, akkor az építési hatóságnak kell igazolni, hogy az épület állapota az élet- és vagyonbiztonságot közvetlenül és súlyosan nem veszélyezteti. A további feltételekről ITT talál bővebb leírást.

  Tisztelt Hitelnet!
  Meglévő 2 gyermekünkre szeretnénk igényelni a csok-ot bővítésre. Mivel kb. 40 nm-t szeretnénk hozzátoldani a házhoz, a tetőt is bővítenünk kell.
  A kérdésem: Ha július 1. előtt az alapot és a felet felhúzzuk, akkor is megkapjuk a támogatást?
  Válaszát előre is köszönöm.

  Kedves Szilvia!
  A vonatkozó kormányrendelet alapján CSOK-ra csak abban az esetben lehetnek jogosultak, ha a munkálatokat a CSOK kérelem benyújtása előtt NEM kezdik el.

  Üdvözlöm!
  A 2015 júliusában bevezetendő Család Otthonteremtési Kedvezményt kizárólag első lakás vásárlásához lehet igényelni? Mi jelenleg lakástulajdonosok vagyunk, de tervezünk nagyobb házba való költözést. Ha a kérelem beadásakor nincs a nevünkön ingatlan bejegyezve az ingatlan-nyilvántartásba (tegyük fel, a jelenlegit eladtuk, de új ingatlan még nincs a mi tulajdonunkban), akkor számunkra is igényelhető a támogatás?
  Válaszát előre is köszönöm!

  Kedves Imre!
  Nemcsak első lakásvásárláshoz igényelhető a CSOK. Amennyiben a jelenlegit eladják, akkor az újabb lakás vásárlásához kérhetik a kedvezményt július 1. után. Az igénylés további feltételeiről ITT olvashat.

  Üdvözlöm!
  Érdeklődni szeretnék a szocpol (Csok) iránt!
  2009-ben vettünk fel hitelt (6.000.000 Ft) a feleségemmel. Családi házat építettünk, amiben jelenleg is élünk. 2013-ban született egy gyermekünk. 2015 júliusában érkezik a testvére! Milyen és mekkora jogosultságra számíthatunk, ha még nem igényeltük a szocpolt?
  Köszönöm válaszukat.
  Péter

  Kedves Péter!
  Amennyiben a hitelszerződést 2009. július 1. előtt kötötték meg, akkor a később született gyermekek után jogosultak lehetnek utólagos szocpolra. A jogosultság megállapítását a hitelnyújtó banknál kérhetik.

  Tisztelt Szakértő! 43-éves, 16-éves gyermekét egyedül nevelő elvált férfi vagyok. Első lakásomat szeretném megvásárolni és igényelhetem-e a támogatást? Ha a rendelet hatályba lépését megelőzően vásárolom meg hitelre a lakást, utólag igényelhetem-e a támogatást? Válaszukat köszönöm. Sándor

  Érdeklődni szeretnék, hogy jogosultak vagyunk-e élettársammal szocpolra. Június elején vásárolunk meg egy 110 nm-es ingatlant. Folyamatban van a vásárlás. Már júniusban kettőnk nevünkre kerül az ingatlan. Nem tudjuk, hogy ha életbe lép ez az új szocpol, visszamenőleg igénybe tudjuk-e venni? Jelenleg 4 hónapos állapotos kismama vagyok. Egy gyermek után szeretnénk igénybe venni a novemberben születendő gyermekünkre.
  Válaszukat előre is köszönöm.

  Kedves Nikoletta!
  Ha már júniusban végleges bejegyzéssel az Önök nevére kerül az ingatlan, vagyis a teljes vételárat kifizetik, akkor visszamenőleg sajnos nem lesz lehetőségük a CSOK igénybevételére.

  2009 márciusában igénybe vettem a szocpolt 3 gyerekre, 2 gyermekre még nem vér szerintiek. Csak most egyedül állo vagyok és hogy lehetne igényelni és igényelhetem e még?

  Lakástulajdonos vagyok,azt szeretném kérdezni,hogy 2 gyermek után igénybe tudom e venni a félszocpolt pl.ajtó,ablak cserére milyen összegben.

  Tisztelt Hölgyem/Uram!
  Azzal a kérdéssel fordulok Önhöz, hogy biztosan jól értelmeztem-e a feltételeknél, hogy használt ingatlanra adásvételi szerződést elméletileg a CSOK hatálybalépése előtt is 120 nappal, azaz 2015. március 4-től lehet kötni, és ettől a dátumtól kezdve 120 nap áll rendelkezésre arra, hogy a CSOK-ot megigényeljem, tehát pl. már áprilisban is bejelenthetem az igényemet? Amennyiben ez így van, a CSOK-ot részemre csak július 1-től, vagy korábban is folyósíthatják?
  Fontos lenne, mivel ez alapján nem kellene várni július elsejéig az ingatlan vásárlással, hanem már március elejétől is meg lehetne kezdeni elméletileg.
  Válaszát előre is köszönöm!
  Tisztelettel:
  Ferenc

  Kedves Ferenc!
  Az adásvételi szerződés megköthető július 1. előtt, de a CSOK kérelem benyújtására csak a rendelet hatályba lépése – július 1. – után kerülhet sor. Arról jelenleg nincs információink, hogy a hitelintézetek pontosan mely dátumtól fogadnak be CSOK kérelmet, de a jogosultság feltétele, hogy az adásvételi szerződés megkötése és a kérelem benyújtása között nem lehet 120 napnál hosszabb idő.

  Tisztelt Hitelnet!
  Arról érdeklődnék, hogy szocpol igényléshez mi szükséges. Ha igényelni szeretnék az élettársammal lakásépítésre, akkor mi szükséges ehhez, ha még nincs gyerekünk, de szeretnénk?

  Kedves Tamás!
  Vállalt gyermek után akkor tudják igényelni a megelőlegező szocpolt, ha összeházasodnak és a kérelem benyújtásakor egyikük életkora sem haladja meg a 40. évet. Az építkezés esetén előírt további feltételeket IDE kattintva ismerheti meg.

  Jó napot!
  Azt szeretném tudni, hogy pontosan hogyan és milyen feltételekkel vehetem igénybe a szocpolt? Két gyermekem van és gyesen vagyok.

  Kedves Veronika!
  Ha egyedülálló és a gyes előtti munkaviszonya már nem áll fenn, akkor sajnos nem rendelkezik a szocpol (CSOK) igényléshez szükséges legalább 180 napos TB jogviszonnyal.
  A további feltételekről honlapunkon részletes leírást talál.

  Adásvételi szerződésünk március 31-én lépett életbe, melynek vételárát ezzel a nappal bezárólag megfizettük az eladónak. Férjemmel szeretnénk 2 gyermeket vállalni. Korábban volt már lakásom, melyet eladtam (ezen jelzálog volt), melynek eladási ára a megvásárolt ingatlan vételárának egy részét képezte. A fedezetcsere (korábbi tulajdonú lakásomról az új ingatlanra) folyamatban van és várhatóan júliusban megtörténik. A házon haszonélvezeti joggal rendelkeznek a szüleim. Férjemmel mindketten 40 éven aluliak vagyunk, az új ingatlannak 50-50%-ban vagyunk tulajdonosai.
  Igényelhetünk ebben az esetben Csokot?

  Kedves Bernadett!
  Mivel a lakóingatlan teljes vételára kiegyenlítésre került már, ezért a CSOK igénybevételére sajnos nem jogosultak.

  Jó napot!
  A következő lenne a kérdésem:
  Igénybe vehetjük-e a CSOK-ot, ha:
  – A férjemmel mindketten 40 év alattiak vagyunk
  – Van egy 5 éves gyermekünk és egy még a pocakban
  – 2006-ban vettük a lakásunkat hitelre, a Fészekrakó program keretében (a lakás mindkettőnk nevén van 50%-ban, viszont nekem van a nevemen egy másik ház, amit az édesapám íratott rám ajándékozás címén több, mint 2éve, ahol ő a haszonélvező.)
  – Mindkettőnknek van több éves munkaviszonya
  – Még semmilyen támogatást nem vettünk fel ilyen téren
  Nem szeretnénk másik lakást venni, vagy építeni, csak a meglévőt egy kicsit rendbe hozni, vagy a fészekrakós hitel egy részét kiváltani, ha van ilyenre lehetőség.
  Nagyon köszönöm előre is a válaszát.
  Dia

  Kedves Dia!
  A CSOK felújításra és már meglévő lakáshitel csökkentésére sajnos nem vehető igénybe.

  Tisztelt Hitelnet!
  Milyen úton-módon lehet megtudni azt, hogy az ingatlan milyen energetikai besorolásban van? Hova kell menni? Ki nézi meg? Mennyibe kerül? Egy gyermekünk van, 80 négyzetméteres az ingatlan. Van adás-vételi szerződésünk, ami nem régebbi 120 napnál, de a bank kéri a tanúsítványt a CSOK elbírálásához.
  Köszönöm a válaszát!

  Kedves Krisztina!
  Az energiatanúsítványt az eladónak kötelezően el kell készíttetnie ingatlan eladása vagy bérbeadása előtt. Energiatanúsítványt a Magyar Mérnöki Kamara vagy a Magyar Építész Kamara névjegyzékébe felvett tanúsítók végezhetnek. Díjáról a tanúsítványt készítő szakértő tud pontos tájékoztatást adni.

  Kérdésem:
  2007-ben született két gyermekem, akik után megelőlegező kölcsönt vettünk fel, 2015-ben született harmadik gyermekünk, aki után szintén.
  A kérdésem, hogy így is lehet lakásbővítésre CSOK-ot felvenni?
  Köszönöm válaszukat.

  Kedves Róbert!
  A gyermekek utáni lakáscélú állami támogatást egy gyermek után egy alkalommal lehet igénybe venni. CSOK-ra tehát csak azon gyermeke után lehet jogosult, aki után még nem vett igénybe ilyen jellegű támogatást (szocpol, megelőlegező szocpol, fiatalok otthonteremtési támogatása, stb.)

  Tisztelt Hitelnet,
  érdeklődnék, hogy mi a helyzet az ÁFA visszatérítéssel folyamatban lévő magánerős építkezésnél? Még nincs használatba vételi, kb. 60%-nál járunk. A kérdés, hogy mikori keltezésű számlákat fogadnak el? Csak 2016.01.01 után kiállítottat vagy ezt megelőzőt is?
  Illetve 2015 szeptemberében kötöttünk CSOK szerződést 2 gyerekre, de még nem kaptunk támogatást. Felvehetjük a különbözetet vagy nem?
  Köszönöm.

  Kedves Burnocpe!
  Az építkezéshez igényelhető az adó-visszatérítési támogatás, ha megfelelnek az igénylés feltételeinek, melyekről IDE kattintva tájékozódhat. Az építési engedély kiadását 6 hónappal megelőzően kiállított számlák fogadhatók el.
  A korábban kötött CSOK szerződés visszavonásával és új kérelem beadásával információink szerint igényelhető a különbözet, ha minden igénylési feltételnek megfelelnek.

  Üdvözlöm!
  Kérdésem a következő lenne, hogy jelenleg van egy saját tulajdonú házunk, amit még gyermekeink születése és házasságkötésünk előtt építettem. Mivel egyikőnk sem érte még el a 40 éves életkort, így abban az esetben ha eladom a házat és egyikőnknek sincsen éppen lakóingatlan tulajdona az igényléskor, de van egy építési telkünk, akkor jogosultak vagyunk a 4 gyermek után járó szocpolra, ha házat szeretnénk építeni?
  Köszönöm a választ.

  Kedves Norbert!
  Mivel meglévő gyermekek után igényelnék a szocpolt, ezért a meglévő házuk eladása után, 40 éves kor felett is jogosultak lehetnek szocpolra új ház építése esetén, az előírt egyéb feltételek teljesülése esetén.

  Tisztelt Ügyintéző!
  41 éves vagyok, kisfiammal szeretnék költözni, és 6,5 M Ft hitelt szeretnénk felvenni egy 8,5 M Ft-os új lakásra.
  Igényelhetem a CSOk-ot?
  Köszönettel.
  Andrea

  Kedves Andrea!
  A CSOK 41 évesen, egyedülállóként, egy gyermek után is igényelhető, amennyiben az egyéb feltételek is teljesülnek, melyekről honlapunkon tájékozódhat.
  Azt, hogy mekkora összegű hitel felvétele lehetséges, függ az Ön igazolt nettó jövedelmétől és rendszeres kiadásaitól. Szakértőink készséggel készítenek Önnek személyre szóló lakáshitel ajánlatot, ha kitölti online adatlapunkat!

  Tisztelt Szakértő!
  Érdeklődnék, hogy a párommal 2008. óta együtt élünk, van egy 4 éves gyermekünk. Semmilyen támogatást még nem igényeltünk. A ház, amiben élünk, 2000-ben épült. A hasznos alapterület 110 négyzetméter. Szeretném tudni, hogy jogosultak lennék-e csok-ra? Mekkora összeg járna?
  Köszönöm.

  Kedves Tamás!
  CSOK-ra jelen esetben a házuk lakószobával történő bővítése vagy a tetőtér beépítése esetén lehetnek jogosultak. 1 gyermek esetén 600.000 Ft összegű kedvezményt kaphatnak. Ha házasok, mindketten 40 év alattiak, akkor további gyermek vállalására is van lehetőség. Ezzel a kedvezmény összege növelhető. A CSOK további összegéről és a bővítés esetén előírt feltételekről IDE kattintva tájékozódhat.

  Tisztelt Hitelnet!
  Azt szeretném megtudni, hogy várhatólag jogosultak leszünk-e júliusban a szocpolra, ill. mekkora összegre a következők szerint:
  – Még nincs gyermekünk a férjemmel, de 2 gyermeket szeretnénk vállalni
  – 100 m2 alapterületű, használt családi házat szeretnénk vásárolni (az energetikai besorolását még nem tudom a háznak)
  – köztartozás mentesek vagyunk
  – nincs ingatlan tulajdonunk (egyikőnknek sem)
  Az ingatlan vásárláshoz önerőnk is van, emellett fumdamenta lakáshitellel, és azt kiegészítve a CSOK-kal szeretnénk a házat megvásárolni.
  Emellett érdeklődnék, hogy hol lehetne személyesen a CSOK életbe lépéséről, és egyéb információkról informálódni.
  Ha március vagy április hónapban kötjük meg az adásvételi szerződést, akkor is igényelhetjük a CSOK-ot majd (ha 120 napon belül van az adásvételi szerződés megkötése)?
  Köszönöm szépen válaszát!

  Kedves Zsófia!
  Megelőlegező szocpolra amellett, hogy házasok, akkor lehetnek jogosultak, ha egyikül életkora sem haladja meg a 40. évet a CSOK kérelem benyújtásakor. A kedvezmény összege 2 gyermek és 100 négyzetméter hasznos alapterületű ház esetén 1.300.000 Ft.
  A CSOK-kal kapcsolatban eddig ismert információkat megtalálja honlapunkon, személyesen az országszerte elérhető Hitelnet irodákban, illetve július 1-től a hitelintézeteknél érdeklődhet.
  A CSOK hatályba lépése előtt kötött adásvételi szerződések esetén is igényelhető a támogatás, ha 120 napon belül megtörténik a CSOK kérelem benyújtása.

  Tisztelt Címzett!
  Egyedülálló anya vagyok, két gyermekemmel élek egy háztartásban. Lakásomat 2009-ben vásároltam, melyen hitel van.
  Kérdésem az lenne, hogy a CSOK hitel beszámításra is igényelhető (egyedülállóként) vagy csak akkor kapom meg, ha ezt eladom és egy másik ingatlant veszek?
  Köszönettel: Anita

  Kedves Anita!
  A CSOK-ot a 2009-ben vásárolt lakásra felvett hitel előtörlesztésére sajnos nem tudja felhasználni. Ha jelenlegi lakás helyett másikat vásárol, akkor jogosult lehet ár. A feltételeket honlapunkon megismerheti.

  A férjemmel 10 éve vásároltunk egy házat. Van 2 gyermek. A férjem 43 éves, én 38. A régi ház helyére szeretnénk egy újat építeni. A férjem dolgozik, én gyeden vagyok.
  Igényelhetünk-e szocpolt?

  Kedves Éva!
  A régi ház helyére építeni kívánt új lakóház építéséhez két meglévő gyermekük után igényelhető a CSOK, ha utánuk még nem vettek igénybe vissza nem térítendő lakáscélú támogatást és az egyéb igénylési feltételek is teljesülnek.

  Üdvözlöm.
  Az lenne a kérdésem, hogy csak 3/4 részben vagyon tulajdonos egy ingatlanban, de szeretném meg vásárolni a hiányzó részt. Ilyenfajta ingatlan vásárlásnál igényelhető a CSOK bármilyen formája?

  Kedves Ákos!
  Tulajdonrész kivásárláshoz a CSOK sajnos nem vehető igénybe.

  Tisztelt szakértő!
  Köszönöm a tegnapi levelemre küldött gyors válaszukat, de lenne még egy kérdésem. Az Ön válasza az volt, hogy külföldi munkavállalásnál az OEP nem tudja kiadni a szükséges igazolást. A kérdésem az, hogyha a külföldön fizetett TB után jogosult vagyok magyarországi orvosi ellátásra (márpedig nem piros a körzeti orvosnál a kártyám), akkor miért nem tudja az OEP kiadni a papírokat? Sőt az öcsémet 2014. december 12-ével kijelentette a külföldi munkaadója és az OEP december 16-án már küldött is neki egy levelet, hogy megszűnt a biztosítása, fizesse maga után a törvényben megszabott napi X forintot. Még csekket is küldtek. Magyarul, ha kint fizetik utánam a TB-ét és az OEP-nek erről tudomása van, akkor nem értem, miért nem tudja leigazolni ezt a bankok felé?
  Előre is köszönöm a válaszukat!

  Kedves József!
  Az OEP tájékoztatása szerint: az szerepel biztosítottként az egészségbiztosítás ellátásaira jogosultakról vezetett nyilvántartásban, akinek az alap jogviszonya biztosítási kötelezettséget keletkeztet. A biztosítást keletkeztető jogviszonyok köre szűkebb, mint a kizárólag egészségügyi szolgáltatásra jogosítóé. A kizárólag egészségügyi szolgáltatásra jogosultak nem biztosítotti jogviszonyban állnak, ezért részükre nem állítható ki olyan igazolás, amely bemutatása az otthonteremtési kamattámogatás és a lakásépítési támogatás (szocpol) igénybevételének feltétele.
  Célszerű volna esetleg személyesen érdeklődni a területileg illetékes OEP-nél, hogy a náluk nyilvántartott adatok alapján kiadható-e az Ön részére a szükséges igazolás.

  Tisztelt Szerkesztő!
  Sajnos minden igyekezetem ellenére elvesztem a CSOK témájában.
  Olvastam az egyik pályázatfigyelő oldalon, hogy a napokban megjelent a CSOK rendelet végrehajtásáról szóló határozat? Igaz-ez?
  A mi ügyünk bonyolult. 2010-ben vásároltuk az ingatlanunkat a feleségemmel közösen Közép-Magyarországon, tavaly szeptemberben kaptunk jogerős építési engedélyt a meglévő bővítésére. Elkezdtük az építkezést, alapozásnál tartunk. Júliustól igényelhető a CSOK. Elképzelhető, hogy valamilyen úton-módon mielőtt megkapnánk a használatbavételi engedélyt, kérhetünk támogatást a bővítésre?
  Köszönettel.

  Kedves György!
  A CSOK nyújtását szabályozó kormányrendeletet 2014. december 18-án hirdették ki a Magyar Közlönyben. A rendelet kimondja, hogy lakásbővítéshez abban az esetben igényelhető július 1. után a CSOK, ha a bővítési munkálatok még nem kezdődtek el. Mivel Önök elkezdték már az építkezést, az előbbiek alapján sajnos nem lehetnek jogosultak a kedvezményre.

  Tisztelt Hitelnet!
  Érdeklődni szeretnék, hogy igényelhető-e a CSOK használt ház vásárlásra abban az esetben, ha 4 gyermekünkre szeretnénk igényelni (1, 3, 7, 8 évesek), még nem vettük igénybe korábban, viszont van egy ház a gyerekek nevén, ajándékozás jogcímen, egyenlő arányban elosztva. Nekünk a párommal haszonélvezeti jogunk van, az ajándékozás több mint két éve történt. Párom és én 32 évesek vagyunk. Nem vagyunk házasok, párom Németországban dolgozik bejelentett munkaviszonnyal már több éve.
  Válaszát előre is köszönöm.

  Kedves Linda!
  Arról, hogy mely lakástulajdon nem zárja ki a CSOK-ra való jogosultságot, IDE kattintva tájékozódhat.

  Tisztelt Hitelnet!
  Olyan kérdésem lenne, hogy 2011-ben volt az esküvőnk (egyikünk sincs még 35 éves) a férjemmel és hétvégén írnánk alá adásvételi szerződést egy budapesti lakásra, ez lenne az első mindkettőnk számára. Gyermek nincs még. Így szocpolt semmiképpen nem vehetünk majd fel? Milyen lehetőségeink vannak támogatásra?
  Köszönöm válaszukat!

  Kedves Erika!
  Szocpol (CSOK) július 1. után lesz igényelhető használt lakás vásárlására. A kedvezményt vállalt gyermekek után is igénybe lehet majd venni. Amennyiben szeretnének élni ezzel a támogatási lehetőséggel, akkor fontos, hogy a vételár utolsó része a CSOK-ból kerüljön kiegyenlítésre.

  Kedves Tamás!
  Köszönöm szépen gyors válaszát!
  De azt honnan tudom, hogy mikor folyósítják az összeget? Tehát mikor tudok úgy venni lakást, hogy addigra a CSOK-ot megkapjam? Mivel igazolom, hogy a kapott pénzt a vételár utolsó részébe használom fel (eladónak utalják?!)?
  Elnézést az értetlenkedésért!
  “szeretnének élni ezzel a támogatási lehetőséggel, akkor fontos, hogy a vételár utolsó része a CSOK-ból kerüljön kiegyenlítésre”
  Köszönöm!

  Kedves Erika!
  A CSOK összegét a hitelintézet az eladó adásvételi szerződésben megadott számlájára utalja. A CSOK ügyintézés átfutási idejéről még nincs pontos információnk, de a CSOK kérelem benyújtásától számítva ez 30-60 napot is igénybe vehet. Az adásvételi szerződés már most is megköthető rögzítve benne a vételár kiegyenlítésének módjait és határidőit.

  Tisztelt Hitelnet!
  A házvásárlás előtt a régi házamat értékesítem /teljes eladási árat az új ház vételárába beforgatom/. A vásárolandó házon van banki tartozás. Mikor lehet az adásvételi szerződést megkötni, hogy a CSOK.-ra jogosult legyek? A régi ház tulajdonjogának ingatlannyilvántartásból törlését meg kell-e várni? Vagy akár ugyanazon napon is megköthetem az adásvételi szerződéseket arra figyelemmel, hogy a vételár utolsó része a CSOK.-ból kerül kiegyenlítésre? Egyszerűben: mikor vizsgálják a CSOK-ra jogosultságot az új ház adásvételi szerződés kötésekor vagy a banknál igénylés időpontjában?
  Köszönettel: Tibor

  Kedves Tibor!
  Az új házra vonatkozó adásvételi szerződés már most is megköthető. CSOK jogosultság szempontjából a lényeg: a CSOK kérelem benyújtásakor már véglegesen törölve legyen az Ön tulajdonjoga az eladott házról.

  Tisztelt Hitelnet!
  Azzal a kérdéssel fordulok önökhöz, nekem és a páromnak 3 közös gyerekünk van. De mindkettőnknek van ingatlan a nevünkön, az enyémen a közös ház, ahol lakunk, a páromnak pedig hitellel terhelt, amit már az eszközkezelő átvett. Így mi ezt igénybe tudjuk venni?

  Kedves István!
  A meglévő lakástulajdon kizáró ok CSOK igénylésnél. A kivételekről IDE kattintva tájékozódhat.

  Tisztelt szakértő!
  Kérdésem a következő lenne: csak házastársak vehetik igénybe a CSOK-ot, vagy olyanok is, akik élettársi kapcsolatban vannak? Azt igazolni kell valamilyen formában? 50-50%-ban vagyunk tulajdonosok a családi házunkban, még nincs gyermekünk, de a ház bővítéséhez szeretnénk igényelni a támogatást. Az igényelhető összeg a meglévő alapterületre vagy a bővítés utáni “végleges” hasznos területre vonatkozik? Ebben az esetben is figyelembe veszik a ház energetikai besorolását? Tehát, ha például a mi házunk C besorolású, nem A, vagy B, akkor nem is igényelhetjük a támogatást?
  Válaszát előre is nagyon köszönöm!

  Kedves Viktória!
  Vállalt gyermek(ek) után csak házaspárok igényelhetnek megelőlegező CSOK-ot. Tehát mivel még nincsen gyermekük, csak házastársként tudják igénybe venni a kedvezményt.
  Az igényelhető összeg a bővítés utáni végleges hasznos alapterületre vonatkozik. Az energetikai besorolás bővítés esetén is meghatározó. A kedvezmény “B” energetikai minősítésnél kedvezőtlenebb kategória esetén is igénybe vehető, de amennyiben az egylakásos lakóingatlan “C” energiaosztálynál kedvezőtlenebb, az építési hatóságnak igazolnia kell, hogy az épület állapota közvetlenül és súlyosan nem veszélyezteti az élet- és vagyonbiztonságot.

  Tisztelt szakértő!
  Két kiskorú gyermekemmel élek együtt, 8 és 2 évesek, egyedül nevelem őket szülői segítséggel! Örököltem egy kis pénzt, ebből szeretnék magunknak egy kisebb ingatlant vásárolni. Kérdésem: mint egyedülálló szülő igénybe vehetem? Ha jól számoltam 1,3 millió forintot tudnék igénybe venni! A megvásárolni kívánt ház 100 nm kb. 🙂 Én jelenleg gyesen vagyok!
  Várom megtisztelő válaszát!

  Kedves Erika!
  Egyedülálló szülőként is van lehetőség CSOK igénybevételére, ha az igénylő megfelel a CSOK igénylés valamennyi feltételének. Ha azonban Ön jelenleg gyesen van és mellette nem áll fenn korábbi munkaviszonya, akkor sajnos nem tudja kiadni Önnek az OEP a CSOK igényléshez szükséges TB jogviszony igazolást, s így nem lehet jogosult a kedvezményre.

  Mi 10 éve élünk együtt, két gyermekünk van. De a kapcsolatunk tönkre ment és bár a gyerekek érdekében egy házban lakunk, szeretnék külön költözni a gyermekeimmel. Erre eddig nem volt lehetőségem. Igényelhetem a szocpolt egyedül? Az ingatlan, amiben jelenleg lakunk a volt párom tulajdonát képezi. Nincs róla papír, hogy élettársak voltunk. És a házba amit vennénk, csak mi költöznénk a gyerekekkel.
  Milyen lehetőségeim vannak?

  Kedves Erika!
  A leírtak alapján úgy véljük, hogy gyermekeit egyedül nevelő személyként, használt lakás vásárlásához igényelheti a CSOK-ot, ha az egyéb igénylési feltételek is teljesülnek.

  Köszönöm a választ! Még azt szeretném kérdezni, hogy a volt párommal kell-e valamit tennünk, hogy egyedül igénybe vegyem a szocpolt. Mert bíróságon nem voltunk a gyerekek ügyében, mert közösen neveljük és ezután is minden őket érintő dologban közösen döntünk. A költségeiket is fele-fele alapon álljuk. Nem szeretnénk egymást korlátozni a gyerekeinkkel kapcsolatban, ez nagyon jól bejött eddig, és nekik is így volt a legjobb! De voltam érdeklődni már szocpol ügyben és azt mondták, hogy kell bírósági papír a gyermek elhelyezésről, ami igen költséges. De ha az én nevemre kerülne az ingatlan, az nem lenne elég?

  Kedves Erika!
  CSOK-ra az a támogatott személy lehet jogosult, akinek az eltartásában vannak a gyermekek. Arról, hogy volt élettársak esetében erről milyen dokumentum benyújtása szükséges, a hitelintézetek tudnak pontos tájékoztatást adni. A családi állapotról Ön nyilatkozik a CSOK kérelemben büntetőjogi felelőssége tudatában.

  Tisztelt Hitelnet!
  CSOK igénylésének akadálya, ha az igénylő nevén tanya van? Tanya lakástulajdonnak számít-e?
  Köszönettel várom válaszát!

  Kedves Tibor!
  Tanyaként nyilvántartott ingatlantulajdon információink szerint nem zárja ki a CSOK-ra való jogosultságot.

  Üdvözlöm!
  Azzal a kérdéssel fordulok Önhöz, hogy van egy házam Pesten, szeretném eladni, ebből 7M Ft-ot tudunk abszolválni. Feleségemmel 36 évesek vagyunk, van egy kis fiúnk, a közeljövőben szeretnénk még egy gyermeket. Budapesten tervezünk házat venni 23-26 M Ft körül. Azt szeretném megkérdezni, hogy összesen mekkora CSOK-ot tudunk kapni, ha a ház alapterülete 80 négyzetméternél kicsivel nagyobb, energia takarékosság szempontjából A+ és alacsony rezsivel van.
  Segítségét előre is köszönöm!
  Üdv, Henrik

  Kedves Henrik!
  Amennyibe a vásárolni kívánt lakás “A+” energetikai minősítésű, a hasznos alapterület 80 négyzetméternél nagyobb és 2 gyermek után igénylik a kedvezményt, akkor a CSOK összege: 1.560.000 Ft.

  Köszönöm a választ! Még annyi kérdésem lenne, hogy ha két gyermek vállalása esetén nem jön össze csak egy gyermek, akkor kamatosan kell visszafizetni a kapott összeget? Ha igen, mennyi kamat megy rá? Köszönöm előre is!

  Kedves Eszter!
  Vannak bizonyos esetek, amikor csak a támogatás összegét kell visszafizetni, a kamatokat nem. Például ha a fiatal házaspár a kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető meddőségkezelési eljárásokról szóló 49/1997. (XII. 17.) NM rendelet szerinti maximális alkalommal emberi reprodukcióra irányuló különleges eljárásban részt vett, vagy a gyermekvállalását azért nem tudta teljesíteni, mert vele szemben a reprodukciós eljárás megkezdése előtt, vagy a reprodukciós eljárás közben az NM rendelet 1. § (2) bekezdése szerinti kizáró egészségügyi ok merült fel.

  Géza vagyok. Én azt szeretném megkérdezni, hogy városban egy használt családi ház 9,8 millió és kazán cirkó fűtéses, szigetelt, új víz és villany vezetékek, nyílászárok új szigetelt műanyag, felújított fürdő, 90 m2, igényelhetném-e erre az egyszeri 10 milliót? Megvenni szeretném. Ez beletartozik az összkomfortba?

  Kedves Géza!
  Használt lakóingatlan vásárlásához a 10 milliós CSOK nem igényelhető. A fenti ingatlan vásárlása esetén elérhető támogatási összegről IDE kattintva tájékozódhat.

  Üdvözlöm!
  Első kérdésem az lenne, hogy E energetikai besorolás esetén minek kell megfelelni ahhoz, hogy kapjunk hatósági bizonyítványt, hogy a ház élet-és vagyonbiztonságot nem veszélyeztet? Telefonáltam a helyi illetékes építésügyi hatóságnak, akik nem tudtak tájékoztatni, nem is hallottak még erről a bizonyítványról. A ház jó tetőszerkezetű, víz, gáz bent van, falai épek. Az energetikáján az is szerepel, hogy átlagosnál jobb. Mi holnap írjuk az adásvételi szerződést, ezért tudnunk kellene, hogy ki kapja meg azt a bizonyítványt, mert annak fejében jogosultak lennénk a CSOK-ra.
  Másik fontos dolog pedig az, hogy ha nem sikerül például 2 vállalt gyermekből csak 1, akkor például az 1,3 millió Ft-ból mennyit kell visszafizetni? Mennyi a kamat?
  Köszönöm előre is!
  Eszter

  Kedves Eszter!
  A CSOK nyújtására vonatkozó kormányrendelet majd csak július elsejétől lesz hatályos, az építési hatóság valószínűleg ezért nem tud még információt adni a szóban forgó igazolással kapcsolatban, mint ahogy az egyes hitelintézeteknél sem ismert minden CSOK-ra vonatkozó eljárási szabály.
  Második kérdését korábbi hozzászólásban már megválaszoltuk. Leírtuk, hogy mely esetekben kell csak a támogatás összegét visszafizetni kamat nélkül. Azokban az esetekben, amikor kamatostul kell visszafizetni a támogatást, a támogatás mértéke a Ptk. szerinti késedelmi kamat. A visszafizetendő konkrét összegről a hitelintézeteknél vagy a Magyar Államkincstárnál érdeklődhet.

  Tisztelt szakértő!
  A kérdésem az lenne, hogy a feleségemnek mikor megszületett, a mamája vásárolt egy házrészt, ami két lakóépületből áll, közte pedig a szomszéd lakik. Így 16/24-ed részben feleségem a Tulajdonos. Párom anyukája volt a haszonélvező sokáig, de lemondott a jogáról pár éve, viszont a házban él. Feleségemmel együtt élünk albérletben jelenleg. Szeretnénk saját használt lakást venni és a meglévő két kisfiunkra szocpolt igényelni júliusban ehhez. A probléma, hogy anyósomék köztartozást halmoztak fel, víz, szemét, villany, házadó elmaradás. Minden számla párom anyukája nevére megy és a NAV-nál azt mondták nekünk, a feleségem nincs adósként jelenleg a rendszerükben nyilvántartva.
  Kérdésem az lenne, akadály lehet-e bármi módon ebben az esetben az ő tartozásuk nekünk ebben? El szeretnénk adni a meglévő lakást, de miután abból kifizetnénk a tartozásukat kb. 60 százaléka maradna meg a pénznek és úgy tudom, az eladott ingatlan árát bele kell fektetni az új ingatlan vételárába. Mi banki kölcsönnel szeretnénk kiegészíteni a szocpolt.
  Mit tanácsol, mi lenne erre a helyzetre a legjobb megoldás?
  Válaszát előre is köszönöm, további szép napot.

  Kedves Gyula!
  Az 5 éven belül értékesített lakás eladási árát valóban tovább kell forgatni a vásárolandó lakás árába ahhoz, hogy jogosultak legyenek a támogatásra. A felhalmozott közüzemi tartozás visszafizetésére fordított összeggel nem csökkenthető a tovább forgatandó összeg. Ha az eladási ár egy részét a közüzemi tartozás visszafizetésére fordítják, s nem a teljes összeg lesz továbbforgatva, akkor sajnos nem tudják igénybe venni a kedvezményt. A felhalmozott tartozást egyéb forrásból kellene fedezni.

  Tisztelt Ügyintéző!
  Érdeklődnék, hogy abban az esetben mi a helyzet, ha más hitelintézettől igényeltünk kölcsönt (munkáltatói kamatmentes kölcsönt), s a szerződés kéri a jelzálogjog, valamint az elidegenítési és terhelési tilalom bejegyzést?
  Köszönöm: Eszter

  Kedves Eszter!
  A Magyar Államkincstár területileg illetékes hivatalánál érdeklődhet arról, hogy a Családok otthonteremtési kedvezményét biztosító jelzálogjog, valamint elidegenítési és terhelési tilalom második ranghelyre történő bejegyzését is elfogadják-e.

  Tisztelt Ügyintéző!
  Sajnos nem kaptam választ a Magyar Államkincstártól az elidegenítési tilalommal kapcsolatban (ha más hitelező is kéri, kaphatunk-e még CSOk-ot, vagyis több elidegenítési és terhelési tilalom “megfér-e” egymás mellett). Ők azt mondták, hogy már nem is foglalkoznak ezzel, mert a járási kormányhivatalok átvették az ügyet. Őket is hívtam, ahol ide-oda kapcsoltak, de sehol sem volt erre illetékes személy. Kérem ha tud, segítsen az ügy kiderítésében!
  Előre is köszönöm!
  Eszter

  Kedves Eszter!
  Megpróbálunk utánanézni a kérdésének!

  Tisztelt Szakértő!
  45 éves múltam áprilisban, van egy 2010 februárjában született kislányom. A meglévő családi házam bővítésére kaphatok CSOK-ot? A házunkon van egy 2006-ban felvett hitel, a férjem pedig 53 éves.

  Kedves Gabi!
  A leírtak alapján igényelhető lesz július 1. után bővítéshez a CSOK, amennyiben az egyéb igénylési feltételeknek is megfelelnek, melyekről IDE kattintva tájékozódhat.

  Tisztelt Hölgyem/Uram!
  Azt szeretném megtudni, hogyha egyedülálló anyaként nevelek egy gyermeket és lakást szeretnék vásárolni, igényelhetek-e szocpolt és ha igen, mi szükséges hozzá?

  Kedves Eszter!
  Egyedülálló szülő is jogosult lehet szocpol igénylésére használt lakás vásárlása esetén július 1. után. Ennek feltételeit IDE kattintva ismerheti meg.

  Tisztelt Hitelnet!
  2006-ban bővítésre két gyermek után kaptunk félszocpolt. 2013-ban született gyermek után jár utólag az új támogatás?

  Kedves Zoli!
  Az utóbb született gyermek utáni támogatás a vonatkozó rendelkezések értelmében sajnos nem jár.

  Üdvözlöm!
  Szeretném megkérdezni, hogy 2008-ban ugyan felvettük a szocpolt 2 gyerekre, lakásépítésre, a ház el is készült és azóta is benne lakunk. Vállalni szeretnénk harmadik gyereket. Esetleg rá is felvehetjük vagy jóváírathatjuk a hitelünkből?
  Válaszát előre is köszönöm!

  Kedves Pál!
  A gyermek megszületése után a meglévő hitelből jóváírható a támogatás összege, ha az egyéb feltételek – például méltányolható lakásigénynek való megfelelés – is teljesülnek. Ezzel kapcsolatban a hitelnyújtó banknál kérhetnek részletes tájékoztatást.

  Üdvözlöm!
  Négy gyermekünk van, kinéztünk egy számunkra megfelelő házat, minden kritériumnak megfelelünk, kivéve egyet! Párom külföldön dolgozik, tehát ott rendelkezik a 180 napos munkaviszonnyal, biztosítási jogviszonnyal. Kérdem én, ha uniós tagállam, miért nem kaphatjuk meg azt a nyamvadt 2.500.000-t? Magyar állampolgárok vagyunk, itt szeretnénk házat venni, nem akarunk elmenni innen, pedig nem sok minden miatt kellene Magyarországon maradnunk! Minek kell 180 napos munkaviszony egy VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSHOZ, ERRE ADJANAK VÁLASZT! Én elhiszem, hogy szűkíteni kell a kört, mert nem kaphatja meg mindenki, de az a cél, hogy senki se kapja meg? Mindenkinél találnak kibúvót, az állam meg bezsebeli a pénzt! Szóval elég zavaros ez az egész!
  Előre köszönöm válaszát.

  Kedves Zsuzsa!
  A gyermekek utáni támogatást nem az Európai Unió, hanem a Magyar Állam nyújtja, s e rendelkezés szerint azokat a Magyarországon lakást szerzők családokat kívánják támogatni, amelyekben legalább az egyik fél magyarországi munkaviszonnyal rendelkezik.

  Üdv ismét!
  A válaszában kitért a lényegre, mi Magyarországon kívánunk lakást, házat venni, nem külföldön! Minden pénzt, jövedelmünket itt költjük el Magyarországon, a Magyar államot gazdagítva! Nem kaptam kérdésemre választ, miért szükséges 180 munkaviszony egyáltalán egy VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSHOZ? NEM A GYEREKEK UTÁN JÁR EZ A PÉNZ? MIVEL SEGÍTI A MAGYAR ÁLLAM A CSALÁDOKAT? Nekünk valóban ez a 2,5 millió kellene, hogy megvegyünk egy kis házat, hogy ne kelljen 15 év után albérletben élnünk. Bizottságot kellene alapítani és valósan felülvizsgálni a rászorult családok helyzetét, nem pedig elutasítani! Az én férjem becsületesen dolgozik, és csak egy nyugodt életre vágynánk! Gondoltam, azért lenne szükség a 180 napos munkaviszonyra, hogy az állam úgy is gondolja, hogy a szegény magyar majd úgy is hitellel egészíti ki a szocpol összegét! De mi van, ha nekem nem kell hitel? Van egy kis megspórolt pénzünk és csak a szocpolra lenne szükségünk!

  Kedves Zsuzsa!
  Hiteltanácsadással, hitelügyintézéssel foglalkozó iroda vagyunk. Mivel az állami támogatásokra vonatkozó törvényhozásban nem vagyunk illetékesek, ezért kérdésére sem tőlünk kaphat választ. Ez ügyben a Nemzetgazdasági Minisztérium Ügyfélszolgálatához kellene fordulnia.

  Kedves Hitelnet!
  Érdeklődnék hogy igényelhetünk-e CSOK-ot. Férjem 42 éves, van 2 gyerekünk, van egy telek a nevünkön, az Én nevemen van a szüleim háza, de Ők a haszonélvezők. Szükség esetén ezt átajándékozzuk a szüleim nevére.
  Köszönöm!

  Kedves Zsuzsa!
  A lakástulajdon abban az esetben nem kizáró ok, ha azt több mint két éve ajándékozás vagy öröklés jogcímén, haszonélvezettel terhelten szerezte és a haszonélvező bent lakik a lakásban. Ha ezen előírások nem teljesülnek, akkor ház elajándékozása lehet megoldás. Férje életkora és telektulajdonuk alapján igényelhető a CSOK.

  Tisztelt Hitelnet!
  Érdeklődnék, hogy a már meglévő hitelhez igényelhetem-e a szocpolt? 2011-ben vásároltam egy házat, amire hitelt vettem fel. Van egy 4 éves kislányom és egyedül nevelem.

  Kedves Szilvia!
  A leírtak alapján sajnos nem tudja igénybe venni a szocpolt. A részletekről IDE kattintva tájékozódhat.

  Tisztelt Hitelnet!
  Most szeretnénk házat venni és most derült ki miután közöltük a vásárlási szándékunkat, hogy egy helyrajzi számon van a szomszéddal, tehát közös megosztott tulajdon, teljesen lekerített telek.
  Igényelhető rá a csok?

  Kedves Elek!
  Osztatlan közös tulajdoni ingatlanon lévő ház vásárlásához is igényelhet a CSOK ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba foglalt használati megosztási megállapodással.

  Tisztelt Hitelnet!
  Párommal egy gyermekünk van, én jelenleg GYED-en vagyok vele, párom dolgozik. Nem vagyunk házasok, és nincs hivatalos, közjegyző előtt aláírt élettársi papírunk se. Igényelhetjük így is a CSOK-ot? Használt lakást vennénk, a beadandó iratok között van: méretezett alaprajz, ezt honnan tudjuk igényelni?
  Válaszát előre is köszönöm.

  Kedves Anita!
  A CSOK-ra bejegyzett élettársi kapcsolat nélkül is jogosultak lehetnek, ha az egyébi igénylési feltételeknek megfelelnek. Amennyiben nincsen meg az eredeti alaprajz, akkor egy saját kezűleg készített alaprajzot is benyújthatnak, feltüntetve az egyes helyiségek alapterületét.

  Tisztelt Szakértő!
  Azzal a kérdéssel fordulok Önhöz, hogy építkezni szeretnénk, van önerőnk és fundamenta hitelt is szeretnénk felvenni és szeretnénk igénybe venni a megelőlegező CSOK-ot. Úgy hallottuk, hogyha a fundamentánál vesszük fel a hitelt, akkor a CSOK-ot nem kapjuk meg csak akkor, ha más hitelintézetnél vesszük fel a hitelt. Számíthatunk-e a CSOK-ra?
  Köszönöm előre válaszát!

  Kedves Mária!
  A Fundamenta nem foglalkozik CSOK nyújtásával, de információink szerintem megoldható, hogy a kölcsönt a Fundamentánál, a CSOK-ot pedig másik hitelintézetnél igényeljék.

  Tisztelt Hitelnet!
  Azt szeretném megkérdezni, hogy a férjem örökölt egy lakást, amelyből 50% az övé, a másik 50% az édesanyjáé. Viszont az édesanyja nem él vele, mivel férjhez ment, de mi ebben a lakásban élünk. Szeretnénk bővíteni ezt a lakást, 3 kiskorú gyereket nevelünk, és még nem használtuk ki a szocpolt. Mindkettőnknek van munkahelye, de szeretnénk igénybe venni, ha lehetséges.

  Kedves Edina!
  CSOK-kal történő bővítés esetén feltétel, hogy a bővítendő ingatlannak a támogatott személyek – Ön és férje – legyenek a tulajdonosai. A jelenlegi tulajdonviszonyok mellett tehát nem igényelhető a CSOK.
  A bővítés esetén előírt további feltételekről IDE kattintva tájékozódhatnak.

  Tisztelt Hölgyem Uram!
  Annyi lenne a kérdésem az új 2016-os CSOK-kal kapcsolatban minket elutasítottak azért, mivel 3 gyermek nevén van 1/6-od házrész. Ahol ráadásul 5-en élnek, a gyerekek természetesen velünk élnek. Ez Maguk szerint életszerű? Nekünk nem annak tűnik. Önök szerint a módosítás után igénybe vehetjük a Csok-ot? Vagy azért a házrészért, amit valójában a gyerekek használni sem tudnak, újabb kosarat kapnánk?
  Előre is köszönöm válaszuk.

  Kedves Gábor!
  Ha az új építésű lakás vásárlásához 3 gyermek után kapható 10 millió forintos CSOK-ra gondol, akkor ott nem jelent kizáró okot a gyermekek tulajdoni hányada.
  Amennyiben használt lakást szeretnének venni, akkor továbbra is érvényben van az az előírás, miszerint – bizonyos kivételektől eltekintve – az igénylőknek és együttköltöző családtagjaiknak nem lehet lakástulajdona. A kivételekről IDE kattintva tájékozódhat. Ha a gyermekek tulajdonrésze nem tartozik a kivételek közé, akkor megoldás a tulajdoni hányaduk esetleges elajándékozása vagy eladása lehet.

  Tisztelt Hölgyem/Uram!
  Egy kis segítségért fordulnék önökhöz. Párommal szeretnénk igénybe venni az új csokot, de még fél év hiányzik a 2 éves munkaviszonyhoz. De ha meglesz, akkor 17 nap volt benne a megszakítás összesen, akkor már ez nem számít egyben? Olvastam, hogy nem lehet KHR listán. Akkor is számít, ha nem szeretnénk hitelt felvenni a 10 milliós támogatás mellé? Úgy ha kifizetnénk és fél éve egyenlítve van és passzív lenne, akkor már megkaphatnánk, ha ez elengedhetetlen része?
  Nagyon megköszönném előre is a válaszát és segítségét.

  Kedves Krisztina!
  A 10 milliós CSOK-nál a legalább 2 éves TB jogviszonyban nem lehet 15 nap megszakításnál hosszabb idő. 17 nap megszakítás esetén a jogviszony nem tekinthető folyamatosnak, így a jogosultság sajnos nem teljesül.
  Az igénylő KHR-ben nyilvántartott tartozása a 10 milliós CSOK igénybevételénél is kizáró okot jelent. A támogatásra akkor lehet jogosult, ha a KHR-ben szereplő tartozását már legalább egy éve teljesítette.

  Helló!
  Azt szeretném megtudni, hogy most venném igénybe a szocpolt 3 kiskorú gyermekre, csak bár listán vagyok és ez baj. Nekem nm kell a 10 millió támogatás, csak használt lakást akarok venni ehhez is baj, hogy bár listás vagyok? Szeretném, hogy segítenének ebbe, hogy használt lakásra igénybe vehetem-e.

  Kedves Gyula!
  A használt lakás vásárlása esetén elérhető támogatási összeg igénylésénél nem kizáró ok a BAR lista. A CSOK-ra tehát jogosultak lehetnek, ha a többi igénylési feltételnek is megfelelnek, hitel azonban továbbra sem vehető fel BAR lista esetén.

  Tisztelt Hitelnet.hu!
  A következő kérdésem lenne a CSOK-kal kapcsolatban: ha munkáltatói hitelt veszünk fel a lakásvásárláshoz, akkor is igénybe tudjuk-e venni a CSOK-ot? Ha igen, akkor annak törlesztésére is, vagy csak kiegészítésként? (kerestem rá a választ itt a hozzászólások között is, de nem találtam)
  Illetve, a feltételek között szerepel, hogy 180 nap biztosítás. Én július 31-el fogok felmondani a munkahelyemen, mert költöznöm kell. Ez befolyásolhatja az igénylést, ha esetleg addig nem kapjuk meg?
  Előre is köszönöm a válaszukat!
  Üdvözlettel: Zsófi

  Kedves Zsófi!
  Munkáltatói hitel mellett is igénybe vehető a CSOK, de csak kiegészítésként. Visszamenőleg, a felvett hitel csökkentésére a CSOK nem igényelhető.
  CSOK igénylés feltétele, hogy a kérelem benyújtásakor házastársak, élettársak igénylése esetén legalább az egyik fél rendelkezzen minimum 180 napos TB jogviszonnyal, melyben legfeljebb 30 nap megszakítás lehet.

  Tisztelt Hitelnet!
  Ha egy testvérpárnak van egy telke, amit örököltek, arra építenének ikerházat. Ők külön-külön fel tudnák így venni a csok-ot? Vagy jól értelmeztem azt, hogy egylakásos házra csak? De akkor ha így van, miért lehet többlakásos ingatlanban lakásra felelni a csok-ot?

  Kedves Henriett!
  A testvérpár külön-külön az ikerház egy-egy lakásához felveheti a CSOK-ot, ha az egyéb előírások is teljesülnek. Az igényléshez ügyvédi, úgynevezett Használati megállapodást szükséges benyújtani.

  Tisztelt Hitelnet!
  Köszönöm a választ!
  Szóval, a telket földmérővel kiméretjük, ami 777 m2, ez legyen a párom és testvére nevén. Készítettünk tervrajzot egy ikerházról, engedélyeztetés, miegymás, ha ez megvan, önerőből elkezdhetünk építkezni, ha elfogyott a pénzünk, ügyvéd által íratunk egy használati megállapodást, és azzal bemehetünk a bankba, és igényelhetjük a mi részünkről a 10+10 milliós csok-ot? Említette az egyéb előírásokat, mint feltétel. Ezek melyek? Nekem van 3 gyerekem, ebből a nagy már 21 éves, és nem tanul a felsőoktatásban, a másik kettő nappali tagozatos 11. osztályos és 8. osztályos. Rájuk nem vettem igénybe szocpolt. A mostani páromtól van egy 4 éves, és egy másfél éves gyermekem. Nincs semmilyen hitelünk. Viszont a hitelképességtől tartunk kissé. De végül is a kérdés csak az, hogy tényleg elég a használati megállapodás? Nem szeretnénk belevágni, ha a banknak nem lesz elegendő ez a papír.

  Kedves Henriett!
  Több pénzintézettől is azt a választ kaptuk erre a kérdésre, hogy elegendő a használati megállapodás.

  Kérdése van?

  Kattintson ide és tegye fel

  Szakértőink eddig 45133 kérdésre válaszoltak.

  Iratkozz fel hírlevelünkre!

  4.1K
  0
  Tedd fel kérdésed vagy szól hozzá a témához!x