Itt a bővítéshez szükséges CSOK dokumentumok listája - Hitelnet.hu

Itt a bővítéshez szükséges CSOK dokumentumok listája

A 2018. március 15-től életbe lépett CSOK rendelet egyik lényeges változása a bővítéshez kapcsolódik. Két jelentős könnyítésnek köszönhetően – a támogatás a gyermekszám figyelembevételével a teljes bekerülési költségre igénybe vehető, valamint már megkezdett bővítéshez is igényelhető – sokak számára elérhető közelségbe került ez a támogatási forma. Olvasóink megnövekedett érdeklődésre tekintettel összefoglaljuk, hogy milyen dokumentumokkal nyújtható be a CSOK kérelem lakásbővítés esetén!

CSOK kérelem benyújtása lakásbővítés esetén

A CSOK már megkezdett, folyamatban lévő bővítéshez is igényelhető, de fontos hangsúlyozni, hogy a támogatás kizárólag a kérelem benyújtásakor a hitelintézet által elfogadott költségvetésből még fennmaradó bekerülési költség finanszírozására használható fel.

kalkulátor

Hitelkalkulátor

Számoljon hitelkalkulátorunkkal, tekintse meg egyedi kedvezményeinket

Tovább a Hitelkalkulátorhoz

A kérelem benyújtására vonatkozó határidő:

– építésiengedély-köteles bővítés esetén a használatbavételi engedély kiadását vagy a használatbavétel tudomásulvételét megelőzően,

– egyszerű bejelentéshez kötött bővítése esetén a felépítés megtörténtét tanúsító hatósági bizonyítvány kiállítását megelőzően.

CSOK igényléshez szükséges dokumentumok bővítés esetén

Célingatlanra vonatkozó dokumentáció

 • 30 napnál nem régebbi tulajdoni lap a bővítendő ingatlanról (Bank által TAKARNET rendszerből lekérhető)
 • 60 napnál nem régebbi helyszínrajz vagy térképmásolat (családi ház, ikerház vagy sorházi lakás esetén, Bank által TAKARNET rendszerből lekérhető)
 • Méretezett alaprajz
 • Osztatlan közös tulajdonban lévő ingatlan esetén
  • Amennyiben nélkül, csak CSOK igénylés történik: büntetőjogi felelősség vállalásával teljes bizonyító erejű magánokiratban tett nyilatkozat a kizárólagos használati jogról
  • Lakáshitellel történő igénylés esetén: közokiratba, vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba foglalt, a részére a lakás teljes területének használatára jogosító használati megosztási megállapodás

2017.01.01-től engedélyezett, 300 m2-t meg nem haladó hasznos alapterületűre történő bővítés esetén (egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység a 155/2016. (VI.13.) kormányrendelet szerint)

 • Egyszerű bejelentés visszaigazolása: az építési napló PDF formátumú „Készenlétbe helyezés adatai” című dokumentuma
 • Kivitelezési dokumentáció, e-naplóból letöltött, PDF formátumban, tartalma:
  o Aláírólap tervjegyzékkel
  o Helyszínrajz
  o Kitűzési helyszínrajz
  o Utcakép
  o Eltérő szintek alaprajzai
  o Metszetek
  o Homlokzatok
  o Tartószerkezeti tervek
  o Épületgépészeti és épületvillamossági rendszerleírás
  o Műszaki leírás
  o Költségvetési kiírás
 • E-napló PDF formátumban – ha a bővítés megkezdődött
 • E-napló nyilatkozat összesítő lap PDF formátumban – ha a bővítés megkezdődött
 • Tervezői művezetés igazolása, amennyiben a bővítés már megkezdődött és már legalább az alapozási munkálatokkal végeztek
 • Kivitelező esetén vállalkozói, kivitelezői szerződés, kivitelező aláírási címpéldánya

2017.04.27-től benyújtott 300 m2-t meghaladó saját célú lakás bővítése esetén az előző pontban foglalt dokumentumokon felül:

 • Építtető teljes bizonyító erejű magánokiratban tett nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy természetes személy és a bővítési tevékenységet saját lakhatásának biztosítása céljából végzi

Jogosultsági dokumentumok

TB jogviszony igazolása: 30 napnál nem régebbi igazolás legalább 1 igénylő részéről

 • OEP által kiadott hatósági bizonyítvány a legalább 180 napos TB jogviszonyról vagy
 • A külföldi hatóság által kiállított igazolás az EGT állambeli legalább 180 napos TB jogviszonyról* vagy
 • Nyilatkozat arról, hogy az igénylő középfokú nevelési-oktatási vagy felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytat.

*További feltétel, hogy az igénylő teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan vállalja, hogy hogy a támogatási szerződés megkötését követő 180 napon belül a magyar társadalombiztosítási rendszerben biztosítottá válik.

Nem szükséges fenti igazolások valamelyikének benyújtása, ha az igénylő a fővárosi és megyei kormányhivatal ápolási díjat megállapító jogerős határozata alapján ápolási díjban részesül. Ebben az esetben a fővárosi, megyei kormányhivatal ápolási díjat megállapító jogerős határozatának benyújtása szükséges.

Köztartozás-mentesség igazolása: minden igénylőre vonatkozóan

 • Nyilatkozat vagy
 • 30 napnál nem régebbi NAV nemleges adótartozás igazolás

Büntetlen előélet igazolása: minden igénylőre vonatkozóan

 • Nyilatkozat vagy
 • 90 napnál nem régebbi Erkölcsi bizonyítvány

5 éven belül értékesített lakóingatlanból befolyt vételár és az azt csökkentő tételek igazolása: 

 • Adásvételi szerződés
 • 30 napnál nem régebbi tulajdoni lap (Bank által TAKARNET rendszerből lekérhető) 

Továbbforgatást csökkentő tételek:

 • Az eladott ingatlan eladását követően, annak eladási árából megvásárolt lakóingatlan adásvételi szerződése
 • Az értékesített lakást terhelő és visszafizetett:
 • önkormányzati/munkáltatói támogatás visszafizetésének igazolása (szerződés + visszafizetési bizonylat/ kölcsönt nyújtó igazolása)
 • értékesített lakás vásárlására vagy bővítendő lakásra felvett lakáscélú hitelintézeti kölcsön elő, vagy végtörlesztésének igazolása (szerződés + visszafizetési bizonylat/ kölcsönt nyújtó igazolása)
 • Számla a megfizetett ingatlanközvetítői jutalékról
 • Az adásvételre tekintettel megfizetett közteherről szóló határozat/számla

Igénylőre vonatkozó dokumentumok

 • Személyazonosító okirat (érvényes személyi igazolvány vagy kártya alapú személyi azonosító igazolvány, vagy érvényes úti okmány)
 • Lakcímet igazoló hatósági igazolvány vagy EGT állam TB rendszerének hatálya alatt álló igénylő esetén a lakcímet igazoló hatósági igazolvány egyenértékű, külföldi hatóság által kiállított okirat.
 • Adóazonosító jel (adókártya vagy NAV igazolás az adóazonosító jelről)
 • Házasság fennállásának igazolása:
 • Házassági anyakönyvi kivonat, vagy
 • Nyilatkozat a házasság fennállásáról

Gyermekre vonatkozó dokumentumok és nyilatkozatok

 • Születési anyakönyvi kivonat vagy Nyilatkozat (gyermek neve, anyja születési neve, születési helye, ideje, születési anyakönyvi kivonat dátuma)
 • Lakcímet igazoló hatósági igazolvány
 • Adóazonosító jel (adókártya vagy NAV igazolás az adóazonosító jelről) vagy Nyilatkozat
 • hetet betöltött magzat vagy ikermagzat után – mint meglévő gyermek után – igényelt kedvezmény esetén:
 • Várandósgondozási könyv vagy
 • A kezelőorvos által kiállított, a várandósság tényéről és annak fennállása időpontjáról szóló igazolás
 • életévét betöltött eltartott gyermek esetén:
 • Orvos-szakértői szerv igazolása a megváltozott munkaképességű személlyé válásról, vagy
 • Nyilatkozat az igénylőtől, hogy gyermeke megváltozott munkaképességű személy
 • Elvált szülők kiskorú gyermeke Igénylőnél történő elhelyezésének igazolása:
 • Jogerős bírósági ítélettel, volt élettársak esetén a gyermek elhelyezését jogerős bírósági döntéssel, közokirattal vagy lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal, vagy
 • Nyilatkozattal az igénylőtől, amely tartalmazza kiskorú gyermek elhelyezéséről döntő hatóság, bíróság megnevezését, a döntés időpontját
 • Gyámság alatt lévő gyermek esetén:
 • Fennállásának igazolása a gyámhatóság kirendelő határozatával, vagy
 • Nyilatkozat az igénylőtől, amely tartalmazza a gyámságról szóló döntést meghozó hatóság megnevezését és a döntés időpontját
 • Örökbefogadott gyermek esetén:
 • Gyámhatóság engedélyező határozata, vagy
 • Nyilatkozat az igénylőtől, amely tartalmazza az örökbefogadásról szóló döntést meghozó hatóság megnevezését és a döntés időpontját

FONTOS!

A nyilatkozat minden esetben teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt büntetőjogi felelősség vállalásával tett nyilatkozatot jelent!

CSOK elbírálási határidő

A hitelintézeteknek a CSOK kérelmet lakásbővítés esetén a benyújtástól számított 60 napon belül el kell bírálniuk. A kérelem benyújtásának az a nap számít, amikor az igénylő a kérelmet és az igénylési feltételeket igazoló dokumentumokat és nyilatkozatokat hiánytalanul benyújtja a bank részére. Minderről a hitelintézet igazolást ad az igénylőnek. Hiánypótlás esetén a hiánypótlásra biztosított időtartam a fenti határidőbe nem számít bele.

További kérdése lenne?

További kérdés esetén Szakértőink készséggel állnak rendelkezésére! Tegye fel kérdését online

Utolsó módosítás: 2018. április 24. kedd

Tegye fel kérdését, szóljon hozzá Ön is a fenti témához!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

CAPTCHA AREA


Hozzászólások

Éva szerint:

2018-09-27 - 07:17

Tisztelt Hölgyem/Uram!
Azt szeretném kérdezni, hogy ha igénybe veszem a csok-ot 1 gyermek után tetőtér beépítésre, milyen dokumentumokat kell bemutatnom az igénybevétel előtt és után? Az elköltött összeget gondolom számlákkal kell bizonyítanom, ezen kívül kell-e még valami? Pl. Kell-e tervrajz a bővíteni kívánt részről vagy egyéb más?
Válaszát előre is köszönöm!

Hitelnet.hu szerint:

2018-09-27 - 07:35

Kedves Éva!
Fenti bejegyzésünkből tájékozódhat arról, hogy bővítés esetén milyen dokumentumok szükségesek CSOK igényléshez.
A hitelintézet által elfogadott költségvetés 70%-át számlával kell igazolni.
További kérdés esetén készséggel állunk rendelkezésére!

Tegye fel kérdését, szóljon hozzá Ön is a fenti témához!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

CAPTCHA AREA


Hasonló bejegyzések