CSOK feltételek, támogatás igénylés 2021

A Családi Otthonteremtési Kedvezmény ( CSOK ) egy vissza nem térítendő állami támogatás. Amennyiben Ön teljesíti a CSOK szerződésben leírtakat, a támogatást nem kell visszafizetnie.

CSOK

Milyen lakáscélok esetén igényelhető a CSOK?

A CSOK Magyarország területén megvalósuló alábbi lakáscélok esetén igényelhető:

 • Új lakás vásárlása
 • Új lakás építése
 • Használt lakás vásárlása
 • Meglévő lakás bővítése

A támogatás vásárlás esetén a vételár kiegyenlítéséhez; építés, bővítés esetén a kérelem benyújtásakor a hitelintézet által elfogadott költségvetésből még fennmaradó bekerülési költségekre igényelhető.

Ki igényelhet CSOK-ot?

 • Magyar állampolgár, és az a személy, akit a magyar állampolgárságról szóló törvény alapján magyar állampolgárnak kell tekinteni,
 • a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozó személy, aki a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodás jogát Magyarország területén gyakorolja,
 • a harmadik országbeli állampolgár, ha a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben foglaltak szerint bevándorolt vagy letelepedett jogállással rendelkezik,
 • a hontalan, ha a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben foglaltak alapján ilyen jogállásúnak ismerték el.

A nem magyar állampolgár támogatott személy részére a CSOK a három hónapot meghaladó tartózkodási jogosultság fennállásának időtartama alatt nyújtható, ha Magyarország területén bejelentett lakóhellyel rendelkezik.

A kedvezményt házastársak, fiatal házaspárok és élettársak együttes igénylőként igényelhetik. A támogatási szerződés megkötése esetén az együttes igénylők mindketten támogatott személlyé válnak. CSOK-ra gyermeket eltartó egyedülálló támogatott személyek is jogosultak lehetnek.

Nem veheti igénybe a kedvezményt az, akit a támogatás igénylését megelőző öt évben az e rendelet vagy az egyéb lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok szerint igénybe vett vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatás vagy ezt megelőlegező kölcsön vonatkozásában a kormányhivatal, a Kincstár vagy az állami adóhatóság végleges határozatával, vagy bíróság jogerősen visszafizetésre kötelezett.

Ki számít gyermeknek CSOK szempontjából?

Gyermek:

 • a magzat a terhesség betöltött 12. hetét követően,
 • 25 évesnél fiatalabb eltartott gyermek,
 • 25 évesnél idősebb, megváltozott munkaképességű személy.

Mely gyermek után igényelhető a CSOK:

 • vér szerinti gyermek után,
 • örökbe fogadott gyermek után
 • legalább egy éve a támogatott személy gyámsága alatt álló gyermek után (a gyermek szüleinek halála esetén)

CSOK összege

Az alábbi táblázatban összefoglaljuk, mekkora összegű CSOK támogatás igényelhető az egyes lakáscélok esetén.

CSOK összege használt lakás vásárlásra:

CSOK összege használt lakás vásárlás esetén
Gyermekek száma Minimális hasznos alapterület (lakás / lakóház) CSOK összege
1 40 m2 600.000 Ft
2 50 m2 1.430.000 Ft
3 60 m2 2.200.000 Ft
4 vagy több 70 m2 2.750.000 Ft

CSOK összege új lakás vásárlásra / építkezésre:

CSOK összege új építésü lakás vásárlása, építkezés esetén
Gyermekek száma Minimális hasznos alapterület (lakás / lakóház) CSOK összege
1 40/70 m2 600.000 Ft
2 50/80 m2 2.600.000 Ft
3 vagy több 60/90 m2 10.000.000 Ft

CSOK összege tetőtérben kialakító új lakásra

CSOK összege tetőtérben kialakításra kerülő új lakás esetén
Gyermekek száma CSOK összege
1 600.000 Ft
2 2.600.000 Ft
3 vagy több 10.000.000 Ft

CSOK összege bővítésre

CSOK összege ingatlan bővítés esetén
Gyermekek száma Minimális hasznos alapterület CSOK összege
1 40 m2 600.000 Ft
2 50 m2 1.430.000 Ft
3 60 m2 2.200.000 Ft
4 vagy több 70 m2 2.750.000 Ft

Hasznos alapterület: a lakáson belül közvetlenül megközelíthető, következő helyiségek alapterületének – a nettó alapterületnek csak azon része vehető figyelembe, ahol a belmagasság legalább 1,90 m – összege: előszoba, közlekedő, nappali, hálószoba, étkező, konyha, étkezőkonyha, fürdőszoba, WC, kamra, tároló, gardrób, mosókonyha, kazánhelyiség és egyéb fűthető helyiség. A számítás során nem lehet figyelembe venni a gépjárműtároló és a pinceszinti helyiség alapterületét.

Falusi CSOK összege bővítés / korszerűsítés esetén

Csak meghatározott településeken elérhető. További részletekért kattints ide.

Falusi CSOK összege bővítés/korszerűsítés esetén
Gyermekek száma Támogatás összege
1 300.000 Ft
2 1.300.000 Ft
3 vagy több 5.000.000 Ft

Falusi CSOK összege vásárlással egybekötött bővítés, korszerűsítés esetén

Csak meghatározott településeken elérhető. További részletekért kattints ide.

Falusi CSOK összege vásárlással egybekötött bővítés/korszerűsítés esetén
Gyermekek száma Támogatás összege
1 600.000 Ft
2 2.600.000 Ft
3 vagy több 10.000.000 Ft

Támogatott ingatlanra vonatkozó előírások

A kedvezmény az alábbi ingatlanra vehető igénybe:

A lakhatás feltételeinek megfelelő, az ingatlan-nyilvántartásban lakóház vagy lakás megnevezéssel nyilvántartott ingatlan a hozzá tartozó földrészlettel, amely rendelkezik legalább:

 • 12 négyzetmétert meghaladó alapterületű lakószobával és főzőhelyiséggel – ennek hiányában további, legalább 4 négyzetméter alapterületű, a főzést lehetővé tevő, önálló szellőzésű lakótérrel, térbővülettel –, továbbá fürdőhelyiséggel és WC-vel,
 • közműves villamos energia szolgáltatással,
 • egyedi fűtési móddal,
 • közműves szennyvízelvezetéssel, vagy ha nincs a településen (településrészen) közműves szennyvízelvezetés, a szennyvíz tisztítása és elhelyezése egyedi szennyvízkezelő berendezéssel vagy tisztítómezővel ellátott oldómedencés műtárggyal vagy időszakos tárolása egyedi zárt szennyvíztárolóban történik, és
 • közműves ivóvíz-szolgáltatással, vagy ha a településen (településrészen) nincs közműves vízszolgáltatás, a telken ivóvíz minőségű vizet szolgáltató kút van.

A lakásnak – az ingatlan értékbecslési szakvélemény alapján – a lakhatási igények kielégítésére alkalmasnak kell lennie, melyet a hitelintézet a CSOK kérelem elbírálása során helyszíni szemle keretében, szemrevételezéssel vizsgál.

Ha a helyszíni szemle során a hitelintézet megállapítja, hogy a lakás a lakhatási igények kielégítésére nem alkalmas, az igénylő a hitelintézet részére szakvéleménnyel igazolhatja a lakás lakhatási igények kielégítésére való alkalmasságát. A lakhatási igények kielégítésére való alkalmasságot igazoló statikai szakvélemény megléte esetén a lakhatási igények kielégítésére való alkalmatlanságra hivatkozással a hitelintézet nem utasíthatja el a kérelmet.

Tulajdonszerzés a támogatott ingatlanban

A támogatott lakásban kizárólag az igénylő szerezhet tulajdont. Házaspár, illetve élettársak esetén mindkét félnek – bármilyen arányban – az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdonjoggal kell rendelkeznie.

Több lakásból álló osztatlan közös tulajdonú ingatlan esetén a CSOK-kal érintett lakásra vonatkozó használati megállapodással igazolni szükséges az igénylő kizárólagos használati jogát.

Amennyiben a CSOK kérelem benyújtása előtt a kiskorú gyermek – az elhunyt szülő után – már korábban tulajdont szerzett, akkor az újabb lakásban – a gyámhatóság rendelkezésének megfelelő mértékben – a támogatott személy mellett a kiskorú gyermek is szerezhet tulajdont.

A támogatásra való jogosultságot nem érint, ha a kérelem benyújtását követően az igénylő, illetve a támogatási szerződés megkötését követően a támogatott személy elhalálozása esetén, a lakásban annak egyenes ági rokona, házastársa vagy élettársa szerez tulajdont.

Jogosultsági alapfeltételek

A támogatás igényléséhez az alábbi alapvető feltételeknek is teljesülni kell: 

 • Büntetlen előélet
 • Adótartozás-mentesség
 • Megfelelő TB jogviszony

Életvitelszerű bentlakás a támogatott ingatlanban

A támogatott személyeknek és azon gyermekeknek – akikre tekintttel a vissza nem térítendő támogatás folyósításra került – a folyósítást követő 10 évig kell életvitelszerűen a támogatott lakásban lakniuk. A folyósítást követő 90 napon belül be kell mutatni a lakcímet igazoló hatósági igazolványt.

A 10 éves elidegenítési és terhelési tilalom idején a lakásra a támogatott személynek lakásbiztosítással kell rendelkeznie.

A célingatlanra a CSOK szerződés megkötését követő 10 évig terjedő időszakra az állam javára jelzálogjog, valamint annak biztosítására elidegenítési és terhelési tilalom kerül bejegyzésre.

A CSOK-ot biztosító jelzálogjog ranghelyét kizárólag a CSOK-kal érintett lakás építése, bővítése vagy vásárlása érdekében felvett lakáscélú hitelintézeti, illetve lakás-takarékpénztári kölcsönt, valamint az építkezés helyéül szolgáló építési telek megvásárlására felvett hitelintézeti, illetve lakás-takarékpénztári kölcsönt biztosító jelzálogjog előzheti meg.

Bentlakásra vonatkozó kivételek

Nem minősül a bentlakási kötelezettség megszegésének az alábbi eset:

 • a gyermek – a gyermekvédelmi szakellátások körébe tartozó otthont nyújtó ellátás keretében elhelyezett gyermek kivételével – tanulmányai folytatása miatt átmenetileg nem a támogatott személy lakásában lakik,
 • a támogatott személyt vagy a gyermeket, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igényelte, egészségi állapota miatt tartósan egészségügyi intézményben kezelik,
 • ha a támogatott személy és a gyermek, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igényelték, a támogatott személy munkavállalására tekintettel – indokoltan – legfeljebb öt évig a lakás elhelyezkedése szerinti településtől eltérő településen tartózkodik,
 • ha a támogatott személy és a gyermek – foglalkoztatásra irányuló jogviszony következtében – ideértve a sajátos egyházi jogviszonyt is – a foglalkoztatásra irányuló jogviszony jellegéből következően köteles a szolgálati helyén a foglalkoztató által térítésmentesen biztosított szolgálati lakásban lakni a foglalkoztatásra irányuló jogviszony fennállása alatt,
 • a támogatott személy vagy a gyermek, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igényelte, közeli hozzátartozó ápolása miatt ideiglenesen nem a támogatott személy lakásában lakik,
 • a támogatott személy az 1. mellékletben nem szereplő vétség miatt letöltendő szabadságvesztés büntetését tölti,
 • a nagykorú gyermek, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igényelték, elköltözik vagy
 • a kiskorú gyermek, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igényelték, a nagykorúvá válását követően elköltözik.

Támogatott ingatlan, mint vállalkozás székhelye

A CSOK kérelem benyújtásakor az igénylőnek teljes bizonyító erejű magánokiratban nyilatkoznia kell arról, hogy a legalább többségi tulajdonában álló gazdasági társaság – ide nem értve a részvénytársaságot -, illetve az általa folytatott egyéni vállalkozói tevékenység székhelyenként – az állam javára bejegyzett elidegenítési és terhelési tilalom fennállása alatt – a CSOK-kal érintett lakást jelenti be a cégnyilvántartásba, illetve az egyéni vállalkozók nyilvántartásába.

CSOK-hoz szükséges TB jogviszony

A vonatkozó kormányrendelet meghatározza azokat a személyi és egyéb jogosultsági feltételeket, melyek teljesülése elengedhetetlen CSOK igényléséhez. Egyik ilyen követelmény a megfelelő TB jogviszony igazolása.
CSOK-ra az a támogatott személy lehet jogosult, aki megfelelő TB jogviszonyt tud igazolni. Házastársak vagy élettársak igénylése esetén elegendő, ha legalább az egyik fél rendelkezik az előírt társadalombiztosítási jogviszonnyal.

TB Jogviszony igazolása a különböző lakáscélú támogatások igénylésnél
Használt lakás vásárlás, bővítés Új lakás vásárlás és építés "Falusi" CSOK "Babaváró" hitel "Lakásfelújítási" támogatás
Igényléskor legalább az egyik fél biztosított igen igen igen igen igen
Mentesülés TB jogviszony alól (GYOD, ápolási esetén) igen igen igen nem igen
TB jogviszony minimális időtartama 180 nap 180 nap 1 év 3 év 1 év
10 M CSOK: 2 év 10M CSOK: 2 év
Tbj. 6. § igen igen igen igen igen
Tbj. 4. § 11. pontja szerinti kiegészítő tevékenységet folytató személy igen igen igen - igen
Igényléskor Közfoglalkoztatott igen nem Igen max 1 év nem
10 M CSOK: nem
Igényléskor középfokú nappali tanulmány Igen igen nem nem nem
10 M CSOK: nem
Igényléskor felsőfokú nappali tanulmány Igen igen nem nem nem
10 M CSOK: nem 10 M CSOK: Igen
Magyar állampolgár külfödi TB jogviszonya Igen igen igen igen igen
Igényléskor külfödi TB (magyar TB 180 napon belüli vállallásával igen igen igen nem nem
Igényléskor magyar TB nem nem nem igen Igen

Társadalombiztosítási jogviszony – egészségbiztosítási jogviszony

Már az elején fontos tisztázni, hogy a TB jogviszony nem azonos az egészségbiztosítási jogviszonnyal. A társadalombiztosítást keletkeztető jogviszonyok köre szűkebb, mint a kizárólag egészségügyi szolgáltatásra jogosító jogviszonyoké.

A kizárólag egészségügyi szolgáltatásra jogosultak nem biztosítotti jogviszonyban állnak, ezért részükre nem állítható ki olyan igazolás, mely CSOK igénylésének feltétele. Kizárólag egészségügyi szolgáltatásra jogosultak például azok a cseden, gyeden, vagy gyesen lévő személyek, akiknek nem áll fenn munkaviszonyuk a családtámogatások ideje alatt, illetve ide tartoznak a nyugdíjasok is. Azzal, hogy valaki befizeti saját maga után az egészségbiztosítási hozzájárulást, még nem keletkezik TB jogviszonya.

Ki minősül biztosítottnak?

 • Alkalmazottként dolgozó
 • Szövetkezet tevékenységében személyesen közreműködő tag
 • Álláskeresési támogatásban részesülők
 • Nem kiegészítő tevékenységet folytató egyéni és társas vállalkozók
 • Egyházi személyek
 • Mezőgazdasági őstermelő
 • Egyéb, munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személyek
 • Választott tisztségviselők
 • Főállású kisadózók
 • Állami projektértékelők

TB jogviszonyra vonatkozó előírások

Az, hogy CSOK igénylése esetén a TB jogviszony igazolására vonatkozóan milyen feltételeknek kell megfelelni, eltérő attól függően, hogy a támogatást mely lakáscélra (új vagy használt) és hány gyermek után (legfeljebb 2 vagy legalább 3) kívánjuk igénybe venni. 

TB jogviszony időtartama

A támogatások igénylésének alapfeltétele, hogy az igénylő a CSOK kérelem benyújtásakor, valamint az azt megelőző időszakban rendelkezzen TB jogviszonnyal. A jogviszony időtartamára az alábbi előírások vonatkoznak:

 • Használt lakás esetén – gyermekszámtól függetlenül: minimum 180 nap
 • Új lakás esetén – legfeljebb 2 gyermek után igényelt CSOK esetén: minimum 180 nap
 • Új lakás esetén – legalább 3 gyermek után igényelt 10M Ft CSOK esetén: minimum 2 év

Itt érdemes megjegyezni a falusi CSOK-ra, babaváró hitelre vonatkozó előírásokat is:

 • Falusi CSOK esetén: minimum 1 év
 • A 10M Ft összegű falusi CSOK esetén: minimum 2 év
 • Babaváró hitel esetén: minimum 3 év

A folyamatos TB jogviszonyban 30 nap megszakítás megengedett. Ez akár többszöri megszakítás is lehet, lényeg, hogy összesen ne legyen 30 napnál hosszabb kiesés a TB jogviszonyban.

Közfoglalkoztatotti jogviszony figyelembevétele az igénylést megelőző időszakban

Használt lakás esetén a közmunka is beleszámít a TB jogviszonyba, új lakás esetén azonban nem vehető figyelembe.

Itt érdemes megjegyezni falusi CSOK és babaváró hitel vonatkozásában is a közmunka elfogadhatóságát:

 • Falusi CSOK esetén: figyelembe vehető
 • A 10M Ft összegű falusi CSOK esetén: nem vehető figyelembe
 • Babaváró hitel esetén: maximum 1 év vehető figyelembe

Középfokú, felsőfokú nappali tanulmányok figyelembevétele az igénylést megelőző időszakban

Középfokú nevelési-oktatási intézményben vagy felsőoktatási intézményben folytatott tanulmányok az alábbiak szerint vehetők figyelembe:

 • Használt lakás esetén: közép- és felsőfokú tanulmány egyaránt figyelembe vehető
 • Új lakás esetén: közép- és felsőfokú tanulmány egyaránt figyelembe vehető

Falusi CSOK és babaváró hitel tekintetében egyaránt:

 • Középfokú tanulmány nem vehető figyelembe
 • Felsőfokú tanulmány figyelembe vehető 

Külföldi munkavégzés figyelembevétele

A külföldi munkavégzés tekintetében meg kell különböztetni a támogatási kérelem benyújtásakor, valamint a támogatási kérelem benyújtását megelőző időszak igazolásaként elfogadható külföldi TB jogviszonyt.

Kizárólag magyar állampolgár igénylő esetén a benyújtáskor szükséges, a magyar társadalombiztosítási rendszerben megvalósuló jogviszony kiváltható valamely másik állam vagy nemzetközi szerződéssel létrehozott nemzetközi szervezet társadalombiztosítási rendszerének hatálya alatt fennálló biztosítotti jogviszonnyal, ha ezt az igénylő – házastársak, fiatal házaspár vagy élettársak esetén legalább az egyik fél – az illetékes külföldi hatóság vagy a nemzetközi szervezet által kiállított igazolással igazolja, valamint teljes bizonyító erejű magánokiratban vállalja, hogy a támogatási szerződés megkötését követő 180 napon belül a magyar társadalombiztosítási rendszerben biztosítottá válik.

A NAV a CSOK igénylésekor vállalt, e kötelezettség teljesülését valamennyi támogatott személynél hatósági ellenőrzés keretében vizsgálja!

A támogatási kérelem benyújtásakor fennálló külföldi TB – a fenti feltétel vállalása mellett – az alábbi támogatások esetén fogadható el:

 • CSOK használt lakásra
 • CSOK új lakásra
 • Falusi CSOK

A támogatási kérelem benyújtását megelőző időszakban fennálló külföldi TB jogviszony valamennyi támogatás esetében elfogadható:

 • CSOK használt és új lakásra
 • Falusi CSOK
 • Babaváró hitel

TB jogviszonyra vonatkozó speciális feltétel

Új lakásra igényelt 10M Ft-os CSOK és babaváró hitel igénylése esetén

a 2 éves időszak számítása során a családi otthonteremtési kedvezmény igénylését megelőző 180 napos időtartamnak a Tbj. 6. § (1) bekezdés a), b) és d)-i) pontja szerinti jogviszonyban töltött időnek kell minősülnie, melybe a közfoglalkoztatási jogviszonyban töltött idő nem számít bele.

Az Egyesült Királyságból hazatérők TB jogviszonya

A családi otthonteremtési kedvezmény igénylésénél az Egyesült Királyságból hazaköltözők számára méltányossági eljárás lehetősége biztosított a külföldi TB jogviszony igazolása során.

Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága esetében – amennyiben a TB jogviszony igazolás nem megfelelősége vagy hiánya miatt a hitelintézet a támogatás iránti kérelmet elutasítja – az egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal az igénylő külön kérelmére, méltányosság keretében

a) az illetékes külföldi hatóságtól − az egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal bevonásával − nemzetközi jogsegély igénybevételével beszerzett vagy

b) az igénylő által benyújtott igazolásban, valamint a külföldi foglalkoztató által kiállított, foglalkoztatási jogviszonyról szóló igazolásban szereplő

adatok mérlegelése alapján, határozatában megállapíthatja, hogy az előírt jogviszony Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságában fennáll vagy fennállt.

A külföldi foglalkoztató által kiállított igazolás akkor fogadható el, ha

a) azt a külföldi foglalkoztató a támogatás iránti kérelem benyújtását legfeljebb 30 nappal megelőzően, vagy a kérelem benyújtását követően állította ki,

b) olyan foglalkoztatási jogviszonyt igazol, amelyre nézve az igénylő nem nyújtott be igazolást,

c) teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy a kiállítási hely joga szerinti más bizonyító erővel rendelkező okiratba foglalták, és

d) az igénylő annak hiteles magyar nyelvű fordítását is benyújtja a kormányhivatal részére.

Mentesülés TB jogviszony igazolása alól

Új és használt lakásra igényelt CSOK, valamint falusi CSOK igénylése esetén

mentesül a TB jogviszony igazolása alól az igénylő, ha végleges határozat alapján gyermekek otthongondozási díjában vagy ápolási díjban részül.

Ebben az esetben a CSOK összege (és a hozzá kapcsolódó, többgyermekes, családok kamattámogatott kölcsönének kamattámogatási része is) csekély összegű (de minimis) támogatásnak minősül. Ha a támogatásoknak az igénylő részére megállapítható összege – az igénylő nyilatkozata alapján – meghaladná a csekély összegű (de minimis) támogatásokra megállapított összeghatárt, akkor az igénylő legfeljebb ezen összeghatárig jogosult CSOK-ra (és a többgyermekes családok kamattámogatott kölcsönére).

CSOk igényléssel kapcsolatos gyakori kérdések

 • Jár a CSOK a lakóház, udvar, műhely megnevezés esetén?

  A CSOK a vonatkozó kormányrendelet értelmében vásárlás esetén “lakás” vásárlására használható fel. A lakás fogalmát a rendelet így definiálja: “az ingatlan-nyilvántartásban lakóház vagy lakás megnevezéssel nyilvántartott ingatlan a hozzá tartozó földrészlettel”. Ez alapján a műhely megnevezés kizárja a támogatásra való jogosultságot. A műhely egyéb hasznot hozó tevékenységre ad lehetőséget, melyet a jogszabály szintén kizár.

 • 45 év felett igényelhető a CSOK meglévő gyermekekre?

  Meglévő gyermekek után igényelt CSOK esetén nincsen szülői felső korhatár. Meglévő gyermeknek számít a magzat is a várandósság betöltött 12. hetét követően. Ez azt jelenti, hogy 45 év feletti igénylő is jogosult lehet a támogatásra, ha meglévő gyermekei után veszi igénybe a támogatást.

  Életkorhatárra vonatkozó előírás abban az esetben van, ha az igénylők nem 12. várandóssági hetet betöltött magzat vagy már meglévő gyermek vagy gyermekek után igénylik a támogatást, hanem vállalt gyermek után. Ekkor az igénylők egyike a megelőlegezett CSOK iránti kérelem benyújtásakor nem töltheti be 40. életévét. Vállalt gyermek utáni CSOK jogosultság további feltétele a támogatott személyek házastársi kapcsolata.

 • Melyik szülő igényelhet CSOK-ot a gyermek után válás esetén?

  Elvált szülők esetében az a szülő lehet jogosult a CSOK-ra, akinél a gyermek jogerős bírósági határozat alapján elhelyezésre került és akivel a gyermek állandó lakcíme – lakcímkártyával igazoltan – megegyezik. További feltétel, hogy a gyermek a támogatott ingatlanba is együtt költözzön a támogatott személlyel. A CSOK igénylés során be kell nyújtani a gyermekelhelyezésről szóló jogerős bírósági határozatot és a gyermek lakcímkártyáját.

 • BAR listával igénybe vehető a CSOK?

  A negatív tartalmú KHR információ nem jelent kizáró okot CSOK igénylésnél. Ha azonban a kívánt lakáscélhoz kölcsönre is szükség van, az aktív KHR  (BAR lista) minden hitelintézetnél problémát jelent. Passzív KHR esetén már megoldható lehet lakáscélú jelzáloghitel felvétele, de a pozitív hitelbírálat ez esetben sem automatikus. Pénzintézettől függően meghatározott feltételek teljesülése esetén oldható meg ilyen esetben a piaci kamatozású lakáshitel felvétele. Állami kamattámogatású lakáshitel, CSOK hitel felvételére azonban ez esetben egyáltalán nincs lehetőség.

 • Telekvásárlásra igénybe vehető CSOK vagy ÁFA?

  Telekvásárláshoz a CSOK nem használható fel. Amennyiben a telket gazdálkodó szervezettől vásárolják, úgy lehetőség nyílik adó-visszatérítési támogatás igénybevételére. A 27% ÁFA tartalommal kiállított számla ÁFA tartalmaz igényelhető vissza maximum 5M Ft összegben, a vásárlást követően. A visszatérítésnek azonban további feltételei is vannak. Még abban az esetben is, ha az igénylő csak az építési telek vételárának vonatkozásában kíván élni az adó-visszatérítési támogatással – be kell nyújtani a hitelintézet részére az építési engedélyt, illetve az egyszerű bejelentés megtörténtének igazolását, a jogszabályban meghatározott építési és tervdokumentációkat, továbbá a hitelintézet által elfogadott, a bekerülési költségeket tartalmazó költségvetést. A támogatás folyósításához az építési költségvetés legalább 70%- áról, a saját nevére kiállított számlákat kell benyújtani.

 • Tulajdonrész kivásárlásra igényelhető a CSOK?

  A vonatkozó CSOK rendelet értelmében a támogatás az ingatlan 100%-os tulajdoni hányadának egyidejűleg történő vásárlásához használható fel. Arra tehát nincs lehetőség, hogy a kedvezmény igénybevételével az ingatlannak csak egy bizonyos tulajdoni hányada kerüljön megvásárlásra.

 • Gyesre igénybe vehető a CSOK?

  A CSOK jogosultsághoz TB jogviszony igazolás benyújtása szükséges. Attól függően, hogy a támogatás melyik fajtáját igényeljük, az elvárt TB jogviszony hossza változó lehet. Legalább 180 napos, folyamatos TB jogviszonnyal minden esetben rendelkezni kell a támogatási kérelem benyújtásakor.

  A gyes önmagában nem keletkeztet társadalombiztosítási jogviszonyt, csak egészségbiztosítási jogviszonyt. Ha a gyes mellett nem áll fenn tehát munkaviszony vagy egyéb keresőtevékenységből származó megfelelő TB jogviszony, akkor a CSOK nem vehető igénybe.

 • Utolsó módosítás: 2021. január 21. csütörtök

  Kérje ajánlatunkat!

  Kérje a Hitelnet szakértőinek egyedi ajánlatát. Díjmentesen segítünk megtalálni az elérhető legkedvezőbb hitel lehetőségeket és a teljes körű ügyintézést is vállaljuk Ön helyett.

  Ajánlatot kérek
  Feliratkozás az új kérdésekre/válaszokra
  Visszajelzés
  3.7K hozzászólás
  Inline Feedbacks
  Minden hozzászólás megtekintése

  Jónapot kívánok!
  Szeretném megkérdezni, hogy 6 gyerekem van és én tudnám igényelni? Vagy mi kellene hozzá, hogy igényelni tudjam a CSOK-ot?

  Kedves Natláia!
  A CSOK-ról és a jogosultsági feltételekről fenti bejegyzésünkből tájékozódhat részletesen.

  A kérdésem az lenne, hogy tudnak – e segíteni csók ügyinzézésben.? Szeretnék egy telefonszám öt kérni.
  Mien papírok kellenek hozzá?
  Mik a feltételek?
  Mennyi és milyen munka jogviszony kell hozzá?
  Házasnak kell – e lenni vagy nem?

  Kedves Tímea!
  A jogosultsági feltételekről fenti bejegyzésünkből tájékozódhat.
  Javasoljuk, hogy töltse ki online adatlapunkat és Szakértőnk rövid időn belül felveszi Önnel a kapcsolatot. Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű CSOK ügyintézést!

  Tisztelt Szakértő! 

  Gyermekem házas, két kisgyermekkel. Használt lakás vásárláshoz szeretnének CSOK-ot igényelni.

  A vásárláshoz szükség van az én anyagi támogatásomra, amit én úgy szeretnék adni, hogy cserében a vásárolt ingatlanban az általam adott összeg arányában résztulajdont kapok.

  Nem egyértelmű számomra, hogy az én résztulajdoni igényem kizáró oka-e a CSOK igénylésének. 
  Köszönöm segítségüket.

  Kedves Tamás!
  A vonatkozó CSOK rendelet értelmében a családi otthonteremtési kedvezménnyel megvásárolt lakásban – a (3) és a (3a) bekezdésben foglalt kivétellel – kizárólag a támogatott személyek szerezhetnek tulajdont.
  Így tehát, nem fog működni a CSOK igénylés, ha Ön is tulajdonrészt szerezne az ingatlanban.

  Szép napot!

  Szeretnénk megvásárolni egy 43 nm-es lakást. 1 gyerek után vennénk igénybe a CSOK-ot. A hálószoba 9 nm. A nappali és a konyha 24 nm, de egy légtérben van, amerikai konyha. Ez kizáró ok? Erre sehol nem térnek ki pontosan, hogy a 12 nm-es lakószobának bővebben milyen feltételeknek kell megfelelnie.
  Köszönöm.

  Kedves Sam!
  Ha egy gyermekük van, úgy az ingtalannak minimum 40m2-nek kell lennie. Elegendő, ha a nappali meghaladja a 12 m2-t.
  További, személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük tölste ki online adatlapunkat. Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű CSOK ügyintézést!

  Szép estét.
  Kissé kinőttük lakásunkat a 4 gyerekkel és elmennénk nagyobba. Lehet, hogy buta kérdésem lesz, de érdekelne, hogy a 2.750.000 mellé, ha szeretnénk a 15 v 10.000.000 lakáshitelt, ott is számlával kell igazolni a felújítást? És utólag utalják? (Bútorokra is szeretnénk belőle költeni azért kérdezem.)

  Kedves Mónika!
  A használt lakás vásárlása esetén járó 2.750.000 Ft összegű CSOK mellé igénybe vehető a maximum 15M Ft összegű CSOK hitel, de az kizárólag a vételár finanszírozásához vehető fel.
  Falusi CSOK által preferált településen történő vásárlás esetén van lehetőség arra, hogy a CSOK hitelt az adott ingatlan korszerűsítésére és/vagy bővítésére is felhasználják. Azonban bútorok ebben az esetben sem finanszírozhatók a támogatásból.
  A falusi CSOK jogosultsági feltételeiről IDE kattintva tájékozódhat. Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű falusi CSOK ügyintézést is!

  Tisztelt Hitelnet! CSOK igénylésével kapcsolatban lenne a következő kérdésem: Jelenleg külföldön élünk életvitelszerűen a feleségemmel és három kiskorú gyermekkel, többéves folyamatos munka- és társadalombiztosítási viszonnyal. Már régóta gondolkozunk a hazaköltözésről és a magyarországi házépítésről, ezért már 2015-ben vásároltunk egy építési telket Budapest agglomerációjában. A tervek szerint néhány hét múlva megkezdődik az építkezés (300 nm alatti családi ház) és a kivitelező szerint (nem generálkivitelező, megbízás útján történik a teljesítés) az ősz folyamán a külső kulcsrakész állapot elérhető (az épület kívülről teljes mértékben kész van, de belül semmilyen munkavégzés nem történik, tehát pl. az elektromos és gépészeit munkák, hideg- és melegburkolás, stb.… Továbbiak »

  Kedves Tamás! CSOK igénylésnél nem jelent kizáró okot az 5% ÁFA tartalommal kiállított számla. Ha nem egy kivitelező építi fel a teljes házat és így 27% ÁFA tartalmú számlák kerülnek kiállításra, akkor maximum 5M Ft összegben adó-visszatérítési támogatás is igénybe vehető. Ennek feltételeiről bővebb információt ITT olvashat. Az új lakásépítésre való CSOK követelmények IDE kattintva tekinthetők meg. Külföldi TB jogviszonnyal igényelhető a CSOK, azonban a TB jogviszony igazolást benyújtó félnek vállalnia kell, hogy a CSOK szerződés megkötését követő 180 napon belül magyarországi TB jogviszonyt létesít. Továbbá a támogatások a kérelem benyújtásakor még hátralévő munkálatokra vehetők igénybe. További, személyre szabott tájékoztatáshoz… Továbbiak »

  Jó napot! Új lakást vásárolnánk 3 gyerekkel. Dec.31-ig EGT államban voltam folyamatosan biztosított több évig. Jan.4-től Magyarországon dolgozom, magyar TB alatt. Ha most nyújtok be igényt 3 gyerekes CSOK-ra, (10M Ft) jogosult vagyok-e már? Köszönöm szives válaszát!

  Kedves Csaba!
  Ha összeségében megvan a 2 éves jogviszony, úgy igen, jogosultak lehetnek a CSOK támogatásra. Javasoljuk, hogy töltse ki online adatlapunkat és bővebb információk ismeretében Szakértőnk személyre szabott, díjmentes tájékoztatást készít Önnek. Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű CSOK ügyintézést!

  Üdvözlöm! Kérdésem 2016 ban csokra vásároltunk házat 2,2 milliót kaptunk 3 gyermek után. Kérdésem mivel kinöttük az ingatlant úgy döntöttünk vennénk falun nagyobbat. Kérdésem a falusi csók szabályai szerint , a már meglévő ingatlanból levonodik a 2,2 millió. Azt szeretném tudni az igényelhető falusi csók összegéből vonodik le mármint a 10 millióból. De ugye nem 10 millióról beszélünk hanem 5 millió vásárlás és 5 millió felújítás. Így 10 millió az a kérdésem hogy csak az 5 millió vásárlásbol vonódhat le az összeg vagy az 5 millió felujitásbol ? Válaszukat köszönöm.

  Kedves József!
  Ha új ingatlant terveznek vásárolni akkor két lehetőség van. Az egyik, hogy önkénetes visszafizetik a korábban kapott támogatást és újra igénylik azt. A másik opció, hogy a korábban kapott CSOk támogatással csökkentett Falusi CSOK-ra lehetnek jogosultak. Ebben az esetben a 10 millió Ft-ból kerül levonásra a korábban kapott 2.2 millió Ft. Így tehát 3,9 millió Ft jut a vételér megfizetésére és 3,9 millió Ft a korszerűsítésre. A témában bővebben IDE kattintva olvashat.
  További, személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük tölste ki online adatlapunkat. Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű CSOK ügyintézést!

  Tisztelt Szakértő
  Azzal a kérdéssel fordulók Önökhöz, hogy van egy telkem rajta egy régi ingatlannal, én erre a telekre szeretnék modulházat venni, hitelre vagy, ha van mód és lehetőség CSOKRA.
  Modulházra vagy mobilházra lehet-e CSokot felvenni?
  Ha lehet akkor:
  Elvált vagyok, 3 gyerekkel, a gyerekek közös szülői felügyelet alatt vannak, az ex férjemtől szükséges-e hozzájárulás beleegyezés, hogy én felvegyem a CSok-ot?

  Kedves Linda!
  Modulházra, mobilházra CSOK nem vehető fel.

  Üdvözlöm.
  Szolgálati járadékos vagyok 2 kiskorú gyermeket nevelek. Élettársi kapcsolatban.
  Igénylehetek CSOK-ot?

  Kedves Zsolt!
  CSOK igénylésre akkor lehet jogosult, ha a szolgálati járadék mellett egyéb keresőtevékenységet is folytat.

  Jó napot!
  Azt szeretném kérdezni, hogy Gyodra igényelhető a csok? Illetve hitelt is szeretnénk mellé felvenni, mert nem találunk a CSOK árán 3 gyermekre házat.
  Előre köszönöm válaszát.

  Kedves Andrea!
  Igényelhető a CSOK támogatás GYOD-ra. Így a TB jogviszonyra vonatkozó feltételnek nem kell megfelelniük.
  Lehetőség van a CSOK támogatás mellé kamattámogatott CSOK hitel igénylésre. Erről bővebben IDE kattintva olvashat.
  További, személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük töltse ki online adatlapunkat. Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű CSOK és hitelügyintézést!

  Üdvözlöm
  Érdeklődni szeretnék, hogy ha már igénybe vettük 3 gyermek után használt lakás vásárlásra a 2200000ft CSOK ot ettől függetlenül igénybe lehet e venni a falusi CSOK ot lakás újításra?

  Kedves Katalin!
  A leírtak alapján jogosultak lehetnek a Falusi CSOK-ra, ha a további jogosultsági feltételek is teljesülnek.
  A Falusi CSOK-ról bővebben IDE kattintva tájékozódhat.
  További, személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük tölste ki online adatlapunkat. Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű Falusi CSOK ügyintézést!

  Férj 3/4-ed részben tulajdonos az ingatlanban a feleség 1/4-ed részben. A közös tulajdont meg akarják szüntetni. Feleség a lakásban lakik a 3 kiskorú gyermekkel. Jár-e a közös tulajdon megszüntetése érdekében a házat megvásároló feleségnek (aki a lakásban marad a gyerekekkel) a 10 milliós vissza nem térítendő CSOK – 3 kiskorú gyermek után, továbbá a vételár (összesen 30 millió a férjnek) kamattámogatott CSOK hitel. Feleség havi nettó jövedelme kb. 450 ezer Ft. Az ingatlan egészének tulajdonjogát a feleség szerezné meg, a lakásban ő marad a 3 gyerekkel, a férj már elköltözött, elváltak.

  Kedves Ilona!
  A fent leírt célra sem a CSOK, sem a CSOK hitel nem használható fel.
  További, személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű ügyintézést is!

  Tisztelt szakértő! Az lenne a kérdésem,hogy most várandós vagyok az első gyermekemmel a párommal élek,ha be vállalunk még 2 babát 10 éven belül akkor megkaphatjuk a 10 milliot ház vásárlásra,vagy most csak a 600ezer forintot?

  Kedves Tünde!
  A CSOK támogatást vállat és meglévő gyermekek után is lehet igényelni. Amennyiben vállalt gyermek után is igényelnék a támogatást, úgy feltétel a házastársi viszony. Így 1 meglévő, és 2 vállat gyermek esetében 10 millió ft CSOK-ra lehetnek jogosultak új építésű ház vásárlása vagy építése esetén. A vállalt gyermekeket 10 éven belül kell teljesíteni. A jogosultsági feltételekről és a CSOK-ról bővebben fenti bejegyzésünkből tájékozódhat.
  További, személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük töltse ki online adatlapunkat. Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű CSOK ügyintézést!

  Tisztelt Ügyintéző!
  2006-ban igényeltük 2 gyermekünk után, akkor még szocpolt. Ebben az esetben mi már nem vagyunk jogosultak új lakás vásárlás esetén csokra, illetékmentességre esetleg kedvezményes hitelre?
  Maradok tisztelettel:
  Beáta

  Kedves Beáta!
  Az új lakásvásárláshoz CSOK különbözetre jogosultak lehetnek. Ebben az esetben az illetékmentesség és a kedvezményes hitel is elérhető lehet.
  Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű CSOK és hitelügyintézést is!

  Új lakás építésekor a 3 vállalt gyermekre 10 MFt felvehető CSOK hitelből 6 MFt-ot igényeltünk. A használatbavétel megtörtént, elindult a hiteltörlesztés, azonban most szükség lenne további összegre is az udvar befejezéséhez.
  Lehet esetleg utólag módosítani, emelni a hitel összegen?

  Kedves Györgyi!
  A CSOK hitel egy alkalommal igényelhető. További igénybevételre sajnos akkor sincs lehetőség, ha nem használták ki a maximális összeget.
  Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű hitelügyintézést is!

  Üdv. 1,5 éve otthon vagyok a gyerekemmel GYES-en folyamatos munkaviszonyom van, mivel a szülés után nem váltottam munkahelyet és valószínüleg oda is fogok visszamenni dolgozni. Az életem sajnos úgy alakult, hogy elválunk és mindenképpen házat kell vennem egyedül állóként. Kérdésem lenne, hogy szeretném a CSOK -ot és a CSOK mellé felvehető kamattámogatott lakáshitelt felvenni amint visszamegyek dolgozni? Két gyerekem van az első után öt évet dolgoztam ugyanezen a munkahelyen és utána született a második, mely születésekor ugyanennél a cégnél vagyok biztosított. Felvehetem-e a fenti CSOK+kamattámogatott lakáshitelt ha a gyerek 2 éves kora után visszamegyek? A 180 igazolandó napba beleszámít-e a… Továbbiak »

  Kedves Erika!
  Akkor számít bele a GYES a 180 napba, ha munkaviszonya ezalatt az idő alatt is fennált, és nem szűnt meg. Amennyiben megszűnt, úgy szükséges, hogy újra biztosított legyen és 180 nap múlva beadhatja az igénylést.
  Egyedülállóként is igényelhető a CSOK 2 meglévő gyermeke után. A kamattámogatott CSOK hitelről IDE kattintva olvashat bővebben.

  Tisztelt Hitelnet!
  2020.novemberében falusi CSOK-kal szerettünk volna házat venni. Minden rendben ment,az elbírálás során, de az eladó hibájából meghiúsult a tényleges vásárlás, a kifizetés még nem történt meg. Azt szeretném tudni, hogy igényelhetünk-e újra CSOK-ot ha találunk másik megfelelő házat.

  Kedves Mária!
  A leírtak alapján a Falusi CSOK igénylés nem teljesült, ha nem került kifizetésre az ingatlan, így tehát igényelhetik továbbra is a CSOK-ot lakásvásárláshoz.
  További, személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük töltse ki online adatlapunkat. Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű CSOK ügyintézést!

  Jó napot. Érdeklődni szeretnék, hogy igénybe vehető a csok ha egyedülálló vagyok 3 kiskorú gyermekkel, és gyesen vagyok? De viszont most kezdtem el dolgozni és van munkaviszonyból származó TB-m. Tb jogviszonyom eddig csak gyes által volt.

  Kedves Andrea!
  Egyedülállók is igényelhetik a CSOK-ot, azonban a GYES önmagában nem keletkeztet TB jogviszony, hacsak munkaviszonya nem szűnt meg a GYES alatt. A szükséges TB jogviszony hossza lakáscéltól eltérő, erről bővebben fenti bejegyzésünkből tájékozódhat.

  Tisztelt Hitelnet!

  Anyósom 2 szintes családi házában élünk (a ház az ő tulajdona), ez esetben – amennyiben a ház tulajdonának 50%-a a feleségem és az én nevemre kerülne – lehetséges a többgenerációs CSOK igénylése a padlás tér beépítésére? ( külön bejáratú lenne a padlás és a 2 szint)
  Köszönöm a választ!

  Kedves Ervin!
  Az új, tetőtér beépítésre igényelhető CSOK-nak feltétele, hogy az igénylők ne rendelkezzenek tulajdonrésszel a beépítendő ingatlanban. Továbbá, már meglévő tetőtéri rész különálló lakássá alakításához a CSOK sajnos nem vehető igénybe. A legfeljebb 10 millió Ft-os CSOK akkor használható fel, ha a tetőtrében teljesen újonnan kerül kialakításra egy különálló, új lakás. Ennek további részleteit IDE kattintva ismerheti meg.

  Szép napot!
  Arra lennék kiváncsi, hogy a CSOK-hoz elég 6 hónap létesített munka viszony, ill 180 nap tb igazolás?

  Kedves Ibolya!
  A CSOK-hoz szükséges TB jogviszonyról IDE kattintva tájékozódhat. A munkaviszonya TB jogviszonyt keletkeztet, így pl. használt ingatlan vásárlás esetén 180 napos munkaviszony, így TB jogviszony megfelelő.

  Két gyermek után használt ingatlan vásárlásához 1,5millió Csok-ot kaptunk 2017-ben. Elválunk, és az ingatlan értékesítésre kerül, a Csok-ot visszafizetjük. Az én részemből pedig szeretnék egy másik (használt) ingatlant vásárolni, ahol a 2 gyermekkel élni fogok. Jogosult vagyok utánuk ismételten Csokot igényelni?

  Kedves Laura!
  A leírtak alapján igényelheti a CSOK-ot a válás után, 2 meglévő gyermeke után, ha a további jogosultsági feltételek is teljesülnek.
  További, személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük töltse ki online adatlapunkat. Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű CSOK ügyintézést!

  Üdvözlöm!
  Érdeklődni szeretnék, hogy nagycsaládos családi ház építésénél a saját kivitelezésben elvégzett munka beszámítása hogyan történik CSOK+15M Hitel esetében?
  Mekkora az az értékhatár amelyről feltétlenül számla kell?
  Köszönettel:
  Dorothea

  Kedves Dorothea!
  A CSOK építkezésre az építési költségvetésből még fennmaradó bekerülési költségre igényelhető. A jogosultsági feltételekről és a számlabenyújtásra vonatkozó előírásokról IDE kattintva tájékozódhat részletesen.
  Javasoljuk, hogy töltse ki online adatlapunkat és bővebb informmációk ismeretében Szakértőnk személyre szabott, díjmentes tájékoztatást készít Önnek. Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű CSOK és hitelügyintézést!

  Tisztelt Szakértő!
  Terveink szerint babaváró felvétele után szeretnénk vásárolni egy telket, ami után CSOK + CSOK hitelre megterveztetnénk egy könnyűszerkezetes házat 80 m2 nettó alapterülettel 2 gyerekre. (A generálkivitelező az én munkáltatóm lesz és munkáltatói kedvezményt kapunk.) Ma bementünk a bankba és a hölgy arról tájékoztatott minket, hogy hiába kapjuk kedvezményesen a házat, ha a bank értékbecslője a tervek alapján a bekerülési értéket (ingatlan értékét) többnek látja, akkor a nagyobb összegről kell számlát vinnünk. Ez nekünk problémás, mivel akkor több hitelt kell felvennünk, mint amennyit vállalni tudunk törlesztő részlet szempontjából.
  Milyen megoldások vannak erre a problémára?
  Válaszát előre is köszönöm!

  Kedves Melinda!
  Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű CSOK és hitelügyintézést is!

  Szeretném a csokot igenybe venni

  Tisztelt Cím!
  Szeretnék érdeklődni, hogy árveréses ingatlanokra a vételár megfizetéséhez CSOK.-ot igénybe lehet venni?

  Várom szíves visszajelzését!

  Üdvözlettel:
  Tamás

  Kedves Tamás!
  Van olyan bankpartnerünk, ahol lehetőség van árverés alatt álló ingatlant vásárolni CSOK-kal, azonban ez speciális eset.
  Javasoljuk, hogy töltse ki online adatlapunkat és bővebb információk ismeretében Szakértőnk személyre szabott, díjmentes tájékoztatást készít Önnek. Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű CSOK ügyintézést!

  Tisztelt szakértő!
  A párommal 3 gyermeket nevelünk jelenleg az anyósomnál lakunk. Szeretnénk megtudni, hogy igényelhetünk-e többgenerációs csokot hitel nélkül? A párom 2018 decemberéig Ausztriában dolgozott, 2019 májusától itthon dolgozik egyéni vállalkozásban. Az a kérdésem lenne még, hogy januártól márciusig regisztrálva volt a munkaügyi központban, 1 hónap kimaradt, így is van lehetőségünk igényelni? Én gyesen vagyok.
  Válaszát előre is köszönöm.

  Kedves Mária!
  A leírtak alapján párja rendelkezik a többgenerációs CSOK-hoz szükséges TB jogviszonnyal. Javasoljuk azonban, hogy előzetesen egyeztessenek ez ügyben a területileg illetékes OEP-pel is. Bővebb információért kérjük, kattintsanak IDE. Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű CSOK ügyintézést is!

  1 54 55 56
  3.7K
  0
  Tedd fel kérdésed, vagy olvasd el mások kérdéseire adott válaszainkat.x