CSOK feltételek, támogatás igénylés 2021

A Családi Otthonteremtési Kedvezmény ( CSOK ) egy vissza nem térítendő állami támogatás. Amennyiben Ön teljesíti a CSOK szerződésben leírtakat, a támogatást nem kell visszafizetnie.

CSOK

Milyen lakáscélok esetén igényelhető a CSOK?

A CSOK Magyarország területén megvalósuló alábbi lakáscélok esetén igényelhető:

 • Új lakás vásárlása
 • Új lakás építése
 • Használt lakás vásárlása
 • Meglévő lakás bővítése

A támogatás vásárlás esetén a vételár kiegyenlítéséhez; építés, bővítés esetén a kérelem benyújtásakor a hitelintézet által elfogadott költségvetésből még fennmaradó bekerülési költségekre igényelhető.

Ki igényelhet CSOK-ot?

 • Magyar állampolgár, és az a személy, akit a magyar állampolgárságról szóló törvény alapján magyar állampolgárnak kell tekinteni,
 • a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozó személy, aki a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodás jogát Magyarország területén gyakorolja,
 • a harmadik országbeli állampolgár, ha a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben foglaltak szerint bevándorolt vagy letelepedett jogállással rendelkezik,
 • a hontalan, ha a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben foglaltak alapján ilyen jogállásúnak ismerték el.

A nem magyar állampolgár támogatott személy részére a CSOK a három hónapot meghaladó tartózkodási jogosultság fennállásának időtartama alatt nyújtható, ha Magyarország területén bejelentett lakóhellyel rendelkezik.

A kedvezményt házastársak, fiatal házaspárok és élettársak együttes igénylőként igényelhetik. A támogatási szerződés megkötése esetén az együttes igénylők mindketten támogatott személlyé válnak. CSOK-ra gyermeket eltartó egyedülálló támogatott személyek is jogosultak lehetnek.

Nem veheti igénybe a kedvezményt az, akit a támogatás igénylését megelőző öt évben az e rendelet vagy az egyéb lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok szerint igénybe vett vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatás vagy ezt megelőlegező kölcsön vonatkozásában a kormányhivatal, a Kincstár vagy az állami adóhatóság végleges határozatával, vagy bíróság jogerősen visszafizetésre kötelezett.

Ki számít gyermeknek CSOK szempontjából?

Gyermek:

 • a magzat a terhesség betöltött 12. hetét követően,
 • 25 évesnél fiatalabb eltartott gyermek,
 • 25 évesnél idősebb, megváltozott munkaképességű személy.

Mely gyermek után igényelhető a CSOK:

 • vér szerinti gyermek után,
 • örökbe fogadott gyermek után
 • legalább egy éve a támogatott személy gyámsága alatt álló gyermek után (a gyermek szüleinek halála esetén)

CSOK összege

Az alábbi táblázatban összefoglaljuk, mekkora összegű CSOK támogatás igényelhető az egyes lakáscélok esetén.

CSOK összege használt lakás vásárlásra:

CSOK összege használt lakás vásárlás esetén
Gyermekek száma Minimális hasznos alapterület (lakás / lakóház) CSOK összege
1 40 m2 600.000 Ft
2 50 m2 1.430.000 Ft
3 60 m2 2.200.000 Ft
4 vagy több 70 m2 2.750.000 Ft

CSOK összege új lakás vásárlásra / építkezésre:

CSOK összege új építésü lakás vásárlása, építkezés esetén
Gyermekek száma Minimális hasznos alapterület (lakás / lakóház) CSOK összege
1 40/70 m2 600.000 Ft
2 50/80 m2 2.600.000 Ft
3 vagy több 60/90 m2 10.000.000 Ft

CSOK összege tetőtérben kialakító új lakásra

CSOK összege tetőtérben kialakításra kerülő új lakás esetén
Gyermekek száma CSOK összege
1 600.000 Ft
2 2.600.000 Ft
3 vagy több 10.000.000 Ft

CSOK összege bővítésre

CSOK összege ingatlan bővítés esetén
Gyermekek száma Minimális hasznos alapterület CSOK összege
1 40 m2 600.000 Ft
2 50 m2 1.430.000 Ft
3 60 m2 2.200.000 Ft
4 vagy több 70 m2 2.750.000 Ft

Hasznos alapterület: a lakáson belül közvetlenül megközelíthető, következő helyiségek alapterületének – a nettó alapterületnek csak azon része vehető figyelembe, ahol a belmagasság legalább 1,90 m – összege: előszoba, közlekedő, nappali, hálószoba, étkező, konyha, étkezőkonyha, fürdőszoba, WC, kamra, tároló, gardrób, mosókonyha, kazánhelyiség és egyéb fűthető helyiség. A számítás során nem lehet figyelembe venni a gépjárműtároló és a pinceszinti helyiség alapterületét.

Falusi CSOK összege bővítés / korszerűsítés esetén

Csak meghatározott településeken elérhető. További részletekért kattints ide.

Falusi CSOK összege bővítés/korszerűsítés esetén
Gyermekek száma Támogatás összege
1 300.000 Ft
2 1.300.000 Ft
3 vagy több 5.000.000 Ft

Falusi CSOK összege vásárlással egybekötött bővítés, korszerűsítés esetén

Csak meghatározott településeken elérhető. További részletekért kattints ide.

Falusi CSOK összege vásárlással egybekötött bővítés/korszerűsítés esetén
Gyermekek száma Támogatás összege
1 600.000 Ft
2 2.600.000 Ft
3 vagy több 10.000.000 Ft

Támogatott ingatlanra vonatkozó előírások

A kedvezmény az alábbi ingatlanra vehető igénybe:

A lakhatás feltételeinek megfelelő, az ingatlan-nyilvántartásban lakóház vagy lakás megnevezéssel nyilvántartott ingatlan a hozzá tartozó földrészlettel, amely rendelkezik legalább:

 • 12 négyzetmétert meghaladó alapterületű lakószobával és főzőhelyiséggel – ennek hiányában további, legalább 4 négyzetméter alapterületű, a főzést lehetővé tevő, önálló szellőzésű lakótérrel, térbővülettel –, továbbá fürdőhelyiséggel és WC-vel,
 • közműves villamos energia szolgáltatással,
 • egyedi fűtési móddal,
 • közműves szennyvízelvezetéssel, vagy ha nincs a településen (településrészen) közműves szennyvízelvezetés, a szennyvíz tisztítása és elhelyezése egyedi szennyvízkezelő berendezéssel vagy tisztítómezővel ellátott oldómedencés műtárggyal vagy időszakos tárolása egyedi zárt szennyvíztárolóban történik, és
 • közműves ivóvíz-szolgáltatással, vagy ha a településen (településrészen) nincs közműves vízszolgáltatás, a telken ivóvíz minőségű vizet szolgáltató kút van.

A lakásnak – az ingatlan értékbecslési szakvélemény alapján – a lakhatási igények kielégítésére alkalmasnak kell lennie, melyet a hitelintézet a CSOK kérelem elbírálása során helyszíni szemle keretében, szemrevételezéssel vizsgál.

Ha a helyszíni szemle során a hitelintézet megállapítja, hogy a lakás a lakhatási igények kielégítésére nem alkalmas, az igénylő a hitelintézet részére szakvéleménnyel igazolhatja a lakás lakhatási igények kielégítésére való alkalmasságát. A lakhatási igények kielégítésére való alkalmasságot igazoló statikai szakvélemény megléte esetén a lakhatási igények kielégítésére való alkalmatlanságra hivatkozással a hitelintézet nem utasíthatja el a kérelmet.

Tulajdonszerzés a támogatott ingatlanban

A támogatott lakásban kizárólag az igénylő szerezhet tulajdont. Házaspár, illetve élettársak esetén mindkét félnek – bármilyen arányban – az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdonjoggal kell rendelkeznie.

Több lakásból álló osztatlan közös tulajdonú ingatlan esetén a CSOK-kal érintett lakásra vonatkozó használati megállapodással igazolni szükséges az igénylő kizárólagos használati jogát.

Amennyiben a CSOK kérelem benyújtása előtt a kiskorú gyermek – az elhunyt szülő után – már korábban tulajdont szerzett, akkor az újabb lakásban – a gyámhatóság rendelkezésének megfelelő mértékben – a támogatott személy mellett a kiskorú gyermek is szerezhet tulajdont.

A támogatásra való jogosultságot nem érint, ha a kérelem benyújtását követően az igénylő, illetve a támogatási szerződés megkötését követően a támogatott személy elhalálozása esetén, a lakásban annak egyenes ági rokona, házastársa vagy élettársa szerez tulajdont.

Jogosultsági alapfeltételek

A támogatás igényléséhez az alábbi alapvető feltételeknek is teljesülni kell: 

 • Büntetlen előélet
 • Adótartozás-mentesség
 • Megfelelő TB jogviszony

Életvitelszerű bentlakás a támogatott ingatlanban

A támogatott személyeknek és azon gyermekeknek – akikre tekintttel a vissza nem térítendő támogatás folyósításra került – a folyósítást követő 10 évig kell életvitelszerűen a támogatott lakásban lakniuk. A folyósítást követő 90 napon belül be kell mutatni a lakcímet igazoló hatósági igazolványt.

A 10 éves elidegenítési és terhelési tilalom idején a lakásra a támogatott személynek lakásbiztosítással kell rendelkeznie.

A célingatlanra a CSOK szerződés megkötését követő 10 évig terjedő időszakra az állam javára jelzálogjog, valamint annak biztosítására elidegenítési és terhelési tilalom kerül bejegyzésre.

A CSOK-ot biztosító jelzálogjog ranghelyét kizárólag a CSOK-kal érintett lakás építése, bővítése vagy vásárlása érdekében felvett lakáscélú hitelintézeti, illetve lakás-takarékpénztári kölcsönt, valamint az építkezés helyéül szolgáló építési telek megvásárlására felvett hitelintézeti, illetve lakás-takarékpénztári kölcsönt biztosító jelzálogjog előzheti meg.

Bentlakásra vonatkozó kivételek

Nem minősül a bentlakási kötelezettség megszegésének az alábbi eset:

 • a gyermek – a gyermekvédelmi szakellátások körébe tartozó otthont nyújtó ellátás keretében elhelyezett gyermek kivételével – tanulmányai folytatása miatt átmenetileg nem a támogatott személy lakásában lakik,
 • a támogatott személyt vagy a gyermeket, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igényelte, egészségi állapota miatt tartósan egészségügyi intézményben kezelik,
 • ha a támogatott személy és a gyermek, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igényelték, a támogatott személy munkavállalására tekintettel – indokoltan – legfeljebb öt évig a lakás elhelyezkedése szerinti településtől eltérő településen tartózkodik,
 • ha a támogatott személy és a gyermek – foglalkoztatásra irányuló jogviszony következtében – ideértve a sajátos egyházi jogviszonyt is – a foglalkoztatásra irányuló jogviszony jellegéből következően köteles a szolgálati helyén a foglalkoztató által térítésmentesen biztosított szolgálati lakásban lakni a foglalkoztatásra irányuló jogviszony fennállása alatt,
 • a támogatott személy vagy a gyermek, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igényelte, közeli hozzátartozó ápolása miatt ideiglenesen nem a támogatott személy lakásában lakik,
 • a támogatott személy az 1. mellékletben nem szereplő vétség miatt letöltendő szabadságvesztés büntetését tölti,
 • a nagykorú gyermek, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igényelték, elköltözik vagy
 • a kiskorú gyermek, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igényelték, a nagykorúvá válását követően elköltözik.

Támogatott ingatlan, mint vállalkozás székhelye

A CSOK kérelem benyújtásakor az igénylőnek teljes bizonyító erejű magánokiratban nyilatkoznia kell arról, hogy a legalább többségi tulajdonában álló gazdasági társaság – ide nem értve a részvénytársaságot -, illetve az általa folytatott egyéni vállalkozói tevékenység székhelyenként – az állam javára bejegyzett elidegenítési és terhelési tilalom fennállása alatt – a CSOK-kal érintett lakást jelenti be a cégnyilvántartásba, illetve az egyéni vállalkozók nyilvántartásába.

CSOK-hoz szükséges TB jogviszony

A vonatkozó kormányrendelet meghatározza azokat a személyi és egyéb jogosultsági feltételeket, melyek teljesülése elengedhetetlen CSOK igényléséhez. Egyik ilyen követelmény a megfelelő TB jogviszony igazolása.
CSOK-ra az a támogatott személy lehet jogosult, aki megfelelő TB jogviszonyt tud igazolni. Házastársak vagy élettársak igénylése esetén elegendő, ha legalább az egyik fél rendelkezik az előírt társadalombiztosítási jogviszonnyal.

TB Jogviszony igazolása a különböző lakáscélú támogatások igénylésnél
Használt lakás vásárlás, bővítés Új lakás vásárlás és építés "Falusi" CSOK "Babaváró" hitel "Lakásfelújítási" támogatás
Igényléskor legalább az egyik fél biztosított igen igen igen igen igen
Mentesülés TB jogviszony alól (GYOD, ápolási esetén) igen igen igen nem igen
TB jogviszony minimális időtartama 180 nap 180 nap 1 év 3 év 1 év
10 M CSOK: 2 év 10M CSOK: 2 év
Tbj. 6. § igen igen igen igen igen
Tbj. 4. § 11. pontja szerinti kiegészítő tevékenységet folytató személy igen igen igen - igen
Igényléskor Közfoglalkoztatott igen nem Igen max 1 év nem
10 M CSOK: nem
Igényléskor középfokú nappali tanulmány Igen igen nem nem nem
10 M CSOK: nem
Igényléskor felsőfokú nappali tanulmány Igen igen nem nem nem
10 M CSOK: nem 10 M CSOK: Igen
Magyar állampolgár külfödi TB jogviszonya Igen igen igen igen igen
Igényléskor külfödi TB (magyar TB 180 napon belüli vállallásával igen igen igen nem nem
Igényléskor magyar TB nem nem nem igen Igen

Társadalombiztosítási jogviszony – egészségbiztosítási jogviszony

Már az elején fontos tisztázni, hogy a TB jogviszony nem azonos az egészségbiztosítási jogviszonnyal. A társadalombiztosítást keletkeztető jogviszonyok köre szűkebb, mint a kizárólag egészségügyi szolgáltatásra jogosító jogviszonyoké.

A kizárólag egészségügyi szolgáltatásra jogosultak nem biztosítotti jogviszonyban állnak, ezért részükre nem állítható ki olyan igazolás, mely CSOK igénylésének feltétele. Kizárólag egészségügyi szolgáltatásra jogosultak például azok a cseden, gyeden, vagy gyesen lévő személyek, akiknek nem áll fenn munkaviszonyuk a családtámogatások ideje alatt, illetve ide tartoznak a nyugdíjasok is. Azzal, hogy valaki befizeti saját maga után az egészségbiztosítási hozzájárulást, még nem keletkezik TB jogviszonya.

Ki minősül biztosítottnak?

 • Alkalmazottként dolgozó
 • Szövetkezet tevékenységében személyesen közreműködő tag
 • Álláskeresési támogatásban részesülők
 • Nem kiegészítő tevékenységet folytató egyéni és társas vállalkozók
 • Egyházi személyek
 • Mezőgazdasági őstermelő
 • Egyéb, munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személyek
 • Választott tisztségviselők
 • Főállású kisadózók
 • Állami projektértékelők

TB jogviszonyra vonatkozó előírások

Az, hogy CSOK igénylése esetén a TB jogviszony igazolására vonatkozóan milyen feltételeknek kell megfelelni, eltérő attól függően, hogy a támogatást mely lakáscélra (új vagy használt) és hány gyermek után (legfeljebb 2 vagy legalább 3) kívánjuk igénybe venni. 

TB jogviszony időtartama

A támogatások igénylésének alapfeltétele, hogy az igénylő a CSOK kérelem benyújtásakor, valamint az azt megelőző időszakban rendelkezzen TB jogviszonnyal. A jogviszony időtartamára az alábbi előírások vonatkoznak:

 • Használt lakás esetén – gyermekszámtól függetlenül: minimum 180 nap
 • Új lakás esetén – legfeljebb 2 gyermek után igényelt CSOK esetén: minimum 180 nap
 • Új lakás esetén – legalább 3 gyermek után igényelt 10M Ft CSOK esetén: minimum 2 év

Itt érdemes megjegyezni a falusi CSOK-ra, babaváró hitelre vonatkozó előírásokat is:

 • Falusi CSOK esetén: minimum 1 év
 • A 10M Ft összegű falusi CSOK esetén: minimum 2 év
 • Babaváró hitel esetén: minimum 3 év

A folyamatos TB jogviszonyban 30 nap megszakítás megengedett. Ez akár többszöri megszakítás is lehet, lényeg, hogy összesen ne legyen 30 napnál hosszabb kiesés a TB jogviszonyban.

Közfoglalkoztatotti jogviszony figyelembevétele az igénylést megelőző időszakban

Használt lakás esetén a közmunka is beleszámít a TB jogviszonyba, új lakás esetén azonban nem vehető figyelembe.

Itt érdemes megjegyezni falusi CSOK és babaváró hitel vonatkozásában is a közmunka elfogadhatóságát:

 • Falusi CSOK esetén: figyelembe vehető
 • A 10M Ft összegű falusi CSOK esetén: nem vehető figyelembe
 • Babaváró hitel esetén: maximum 1 év vehető figyelembe

Középfokú, felsőfokú nappali tanulmányok figyelembevétele az igénylést megelőző időszakban

Középfokú nevelési-oktatási intézményben vagy felsőoktatási intézményben folytatott tanulmányok az alábbiak szerint vehetők figyelembe:

 • Használt lakás esetén: közép- és felsőfokú tanulmány egyaránt figyelembe vehető
 • Új lakás esetén: közép- és felsőfokú tanulmány egyaránt figyelembe vehető

Falusi CSOK és babaváró hitel tekintetében egyaránt:

 • Középfokú tanulmány nem vehető figyelembe
 • Felsőfokú tanulmány figyelembe vehető 

Külföldi munkavégzés figyelembevétele

A külföldi munkavégzés tekintetében meg kell különböztetni a támogatási kérelem benyújtásakor, valamint a támogatási kérelem benyújtását megelőző időszak igazolásaként elfogadható külföldi TB jogviszonyt.

Kizárólag magyar állampolgár igénylő esetén a benyújtáskor szükséges, a magyar társadalombiztosítási rendszerben megvalósuló jogviszony kiváltható valamely másik állam vagy nemzetközi szerződéssel létrehozott nemzetközi szervezet társadalombiztosítási rendszerének hatálya alatt fennálló biztosítotti jogviszonnyal, ha ezt az igénylő – házastársak, fiatal házaspár vagy élettársak esetén legalább az egyik fél – az illetékes külföldi hatóság vagy a nemzetközi szervezet által kiállított igazolással igazolja, valamint teljes bizonyító erejű magánokiratban vállalja, hogy a támogatási szerződés megkötését követő 180 napon belül a magyar társadalombiztosítási rendszerben biztosítottá válik.

A NAV a CSOK igénylésekor vállalt, e kötelezettség teljesülését valamennyi támogatott személynél hatósági ellenőrzés keretében vizsgálja!

A támogatási kérelem benyújtásakor fennálló külföldi TB – a fenti feltétel vállalása mellett – az alábbi támogatások esetén fogadható el:

 • CSOK használt lakásra
 • CSOK új lakásra
 • Falusi CSOK

A támogatási kérelem benyújtását megelőző időszakban fennálló külföldi TB jogviszony valamennyi támogatás esetében elfogadható:

 • CSOK használt és új lakásra
 • Falusi CSOK
 • Babaváró hitel

TB jogviszonyra vonatkozó speciális feltétel

Új lakásra igényelt 10M Ft-os CSOK és babaváró hitel igénylése esetén

a 2 éves időszak számítása során a családi otthonteremtési kedvezmény igénylését megelőző 180 napos időtartamnak a Tbj. 6. § (1) bekezdés a), b) és d)-i) pontja szerinti jogviszonyban töltött időnek kell minősülnie, melybe a közfoglalkoztatási jogviszonyban töltött idő nem számít bele.

Az Egyesült Királyságból hazatérők TB jogviszonya

A családi otthonteremtési kedvezmény igénylésénél az Egyesült Királyságból hazaköltözők számára méltányossági eljárás lehetősége biztosított a külföldi TB jogviszony igazolása során.

Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága esetében – amennyiben a TB jogviszony igazolás nem megfelelősége vagy hiánya miatt a hitelintézet a támogatás iránti kérelmet elutasítja – az egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal az igénylő külön kérelmére, méltányosság keretében

a) az illetékes külföldi hatóságtól − az egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal bevonásával − nemzetközi jogsegély igénybevételével beszerzett vagy

b) az igénylő által benyújtott igazolásban, valamint a külföldi foglalkoztató által kiállított, foglalkoztatási jogviszonyról szóló igazolásban szereplő

adatok mérlegelése alapján, határozatában megállapíthatja, hogy az előírt jogviszony Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságában fennáll vagy fennállt.

A külföldi foglalkoztató által kiállított igazolás akkor fogadható el, ha

a) azt a külföldi foglalkoztató a támogatás iránti kérelem benyújtását legfeljebb 30 nappal megelőzően, vagy a kérelem benyújtását követően állította ki,

b) olyan foglalkoztatási jogviszonyt igazol, amelyre nézve az igénylő nem nyújtott be igazolást,

c) teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy a kiállítási hely joga szerinti más bizonyító erővel rendelkező okiratba foglalták, és

d) az igénylő annak hiteles magyar nyelvű fordítását is benyújtja a kormányhivatal részére.

Mentesülés TB jogviszony igazolása alól

Új és használt lakásra igényelt CSOK, valamint falusi CSOK igénylése esetén

mentesül a TB jogviszony igazolása alól az igénylő, ha végleges határozat alapján gyermekek otthongondozási díjában vagy ápolási díjban részül.

Ebben az esetben a CSOK összege (és a hozzá kapcsolódó, többgyermekes, családok kamattámogatott kölcsönének kamattámogatási része is) csekély összegű (de minimis) támogatásnak minősül. Ha a támogatásoknak az igénylő részére megállapítható összege – az igénylő nyilatkozata alapján – meghaladná a csekély összegű (de minimis) támogatásokra megállapított összeghatárt, akkor az igénylő legfeljebb ezen összeghatárig jogosult CSOK-ra (és a többgyermekes családok kamattámogatott kölcsönére).

CSOK gyakori kérdések

 • Mennyi a CSOK összege 1 gyermek után?

  1 gyermek után – új és használt lakás esetén – egyaránt 600.000 Ft összegű támogatás vehető igénybe.

 • Mennyi a CSOK összsege 2 gyermek után?

  Két gyermek után használt lakás vásárlására, illetve bővítésére (ide értve a meglévő lakóingatlan tetőtér-beépítéssel történő bővítését is) 1.430.000 Ft, új lakás vásárlására, illetve építésére (ide értve a tetőtér-beépítéssel kialakításra kerülő új lakást is) 2.600.000 Ft összegű támogatás vehető igénybe.

 • Mennyi a CSOK összege 3 gyermek után?

  3 gyermek után használt lakás vásárlása, illetve bővítése esetén (ide értve a meglévő lakóingatlan tetőtér-beépítéssel történő bővítését is) 2.200.000 Ft, új lakás vásárlása, illetve építése esetén (ide értve a tetőtér-beépítéssel kialakításra kerülő új lakást is) 10.000.000 Ft összegű támogatás vehető igénybe.

 • Mennyi a CSOK összege 4 vagy több gyermek esetén?

  4 vagy több gyermek után használt lakás vásárlása, illetve bővítése esetén (ide értve a meglévő lakóingatlan tetőtér-beépítéssel történő bővítését is) 2.750.000 Ft összegű támogatás vehető igénybe.
  3 vagy több gyermek esetén új lakás vásárlása, illetve építése esetén (ide értve a tetőtér-beépítéssel kialakításra kerülő új lakást is) 10.000.000 Ft összegű CSOK igényelhető.

 • Két gyermekem után férjemmel igénybe vettük 2017-ben a CSOK-ot. 1.430 ezret kaptunk lakásvásárlásra. Érdeklődni szeretnék, hogy új lakásvásárlásra, ha ezt eladjuk, tudunk igénybe venni 10 + 10 millió CSOK-ot?
  Új építésű lakás vásárlása esetén van lehetőség a 10+10 milliós támogatás igénybevételére már most is. Egyik lehetőség, ha a meglévő lakás eladásakor felfüggesztő számlára befizetik az igénybe vett CSOK összegét és különbözetet igényelnek vagy önkéntesen már akár most is visszafizetik a korábbi CSOK-ot, majd a 10M Ft CSOK-ot a hozzá kapcsolódó támogatott hitellel együtt igénylik.
 • Lakásfelújításra igényelhető CSOK?
  Lakásfelújításra, korszerűsítésre kizárólag preferált településen igényelhető falusi CSOK. Erről részletek leírás IDE kattintva olvasható. A normál CSOK lakásfelújításra nem használható fel.
 • 1 meglévő és 2 vállalt gyermekre vettünk igénybe CSOK-ot használt lakásra. Az egyik vállalt gyermek már teljesült. Ha most új házat szeretnék építeni, igényelhetjük a CSOK különbözetet?
  Amíg a korábbi gyermekvállalás nem teljesül, nincs lehetőség újabb CSOK igénylésre.
 • Ha 2020 novemberében kötöttünk adásvételi szerződést, de a CSOK-ot januárban igényeljük, akkor illetékmentes lesz a vásárlás?
  Az illetékmentesség akkor áll fenn, ha az adásvételi szerződés megkötésére 2021. január elsején vagy azt követően került sor és CSOK-ot is igényelnek. Mivel adott esetben az adásvételi szerződés 2021. január 1. előtt aláírásra került, így az illetékmentességgel sajnos nem tudnak élni.
 • Büntetett előéletű vagyok. Igényelhetek CSOK-ot?
  A CSOK jogosultság feltétele a büntetlen előélet.
 • Gyesre igényelhető a CSOK?
  Önmagában a gyes és egyéb családtámogatási juttatások (GYED, családi pótlék, CSED, stb.) nem keletkeztet TB jogviszonyt. Ha nincs mellette társadalombiztosítási jogviszonyt keletkeztető keresőtevékenység, pl. munkaviszony, akkor a CSOK jogosultság nem áll fenn.

Utolsó módosítás: 2021. január 15. péntek

Feliratkozás az új kérdésekre/válaszokra
Visszajelzés
3.6K hozzászólás
Inline Feedbacks
Minden hozzászólás megtekintése

Szeretném a csokot igenybe venni

Jó napot kívánok. Érdeklődni szeretnék, hogy KHR listások is igénybe tudják venni a csokot 3 gyerek után bővítésre?
nagyon szépen köszönöm.

Kedves Judit!
Az aktív KHR lista nem zárja ki a CSOK jogosultságot. Hitelt azonban nem tud igényelni mellé.
A CSOK bővítésről IDE kattintva olvashat bővebben.
További, személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük töltse ki online adatlapunkat. Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű CSOK ügyintézést!

Tisztelt Cím!
Válásunk után a 2 gyermekünk közös szülői felügyelet alá került, az elhelyezésükben is heti váltásban vannak a gyerekek a szülőknél. A családi pótlékot megosztva kapjuk.
Korábbi közös lakásunkra nem vettünk fel csok-ot, ezt most sikerült értékesíteni, így külön-külön szeretnénk lakást vásárolni.
Ha egyikünknél állandó, a másiknál ideiglenes a gyermekek lakcíme, akkor csak az a szülő jogosult a csok-ra, ahol állandó a gyermekek lakcíme?
A másik szülőnek (a közös felügyelet bírósági végzése ellenére), ha csak ideiglenes a lakcím, egyáltalán nincs lehetősége?
Köszönöm!

Kedves Szilvia!
Fenti esetben az a szülő lehet csak jogosult a támogatásra, akinek állandó lakcímével a gyermek állandó lakcíme megegyezik.
Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű CSOK ügyintézést is!

Tisztelt Szakértő,

A pákozdi családi házunkra szeretnénk igénybe venni CSOK támogatást és valamennyi hitelt. Két gyermekünk van és hamarosan születnek az ikrek. Abból a szempontból egy picit egyedi az ingatlanunk, hogy FSZ + emelet + tetőtér, de ezekből csak az emelet és a tetőtér a lakott. A földszint használaton kívül van és csak ott tudnánk kialakítani külön bejárattal rendelkező teljes értékű lakást, nem pedig a tetőtérben.
Azt szeretném pontosan tudni, hogy ebben az esetben igényelhető-e többgenerációs CSOK.
Köszönöm előre is válaszát!
Gábor

Kedves Gábor!
A leírt esetben véleményünk szerint nem vehető igénybe a CSOK. A földszinti részben történő új lakás kialakítása, nem új építésnek, csak a meglévő átalakításának minősülne, amire a CSOK sajnos nem vehető igénybe.

Tisztelt hitelnet!
3 kiskorú gyerekem van. Jelenleg terhes és 6 hónapja gyesen vagyok. A férjem büntetett előéletű.
Én igénybe vehetem?

Kedves Erzsébet!
A CSOK jogosultság feltétele, hogy legalább egyikük rendelkezzen minimum 180 napos TB jogviszonnyal. Ha a gyes mellett nem áll fenn korábbi munkaviszonya, akkor az nem felel meg ennek a feltételnek. További követelmény, hogy mindketten büntetlen előéletűek legyenek, valamint a hátrányos jogkövetkezmények alól már mentesültek.

Falusi Csokot szeretnék igénybe venni saját használt lakásunk felújítására. 42, 43 évesek vagyunk 2 gyermekkel. Az életkorunk kizár bennünket?

Kedves Ferenc!
Meglévő gyermekek után igényelt falusi CSOK esetén nincsen szülői korhatár. 42, 43 évesen is jogosultak lehetnek a támogatásra, amennyiben a további jogosultsági feltételek is fennállnak. A falusi CSOK jogosultsági feltételeiről IDE kattintva tájékozódhat. Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű falusi CSOK ügyintézést is!

Tavaly január – februárban vettük fel a CSOKot (12+10M, ha jól emlékszem) 1 meglévő + 1 vállalt gyermekre. És a babavárót is felvettük (10M). Ha nem teljesítjük a gyermeket, mennyit kellene visszafizetnünk? Azt lehet, hogy eladjuk a lakást, és abból visszafizetjük a 32M + az eddigi eltelt 1 évnyi kamatot büntetésként vagy ami még el sem telt a jövőbeni 19 év kamatát is ki kéne fizetni? (Azt hiszem 20 évre vettük fel. Nagyon sokat olvasgattam, de sajnos nem értem ezeket a dolgokat.
Nagyon köszönöm, ha érthetően válaszolnak nekem!

Kedves Szilvi!
Akár a lakás eladása nélkül is megtehetik, hogy a vállalt gyermekre jutó CSOK összegét önkéntesen visszafizetik már most, ha biztosan tudják, hogy nem fogják teljesíteni a gyermekvállalást. Ebben az esetben a visszafizetés időpontjáig felszámított kamattal növelt összeget kell visszafizetni. A visszafizetendő összegről az érintett bankfiók, illetve a területileg illetékes járási hivatal családtámogatási osztálya tud Önnek további információkat adni.

Tisztelt Hitelnet!
Kizárólag lakásfelújításra igényelt falusi CSOK esetén is bejegyzésre kerül-e jelzálogjog az ingatlanra? Az erre vonatkozó rendeleteket böngészve a 109/2019. (V. 13.) Korm. rendelet az írja, hogy a 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet 16. § (1) alcím szerint igénybe vehető támogatásokat érinti csak a jelzálogjog, ebben pedig nincs benne a lakásfelújítás. Tényleg így van?
Köszönöm.
Róbert

Kedves Róbert!
A falusi CSOK részletszabályait ugyanezen 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet 19.§-a tartalmazza. Ebben benne van, hogy a 16.§ (1) bekezdését falusi CSOK esetén szintén alkalmazni kell. Tehát a falusi CSOK bármely fajtájának igénybevétele esetén szintén jelzálogjog, valamint elidegenítési és terhelési tilalom kerül bejegyzésre a Magyar Állam javára 10 évig.
A falusi CSOK jogosultsági feltételeiről IDE kattintva tájékozódhat. Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű falusi CSOK ügyintézést is!

Tisztelt Hitelnet!
Párommal 3 közös kisgyermeket nevelünk. Eddig semmilyen állami támogatást nem vettünk igénybe. A Csok ill. a vissza nem térítendő 10 millió forintról kérdezném önöket. A kiszemelt használt ház gázkonvektoros, fürdőszobás/wc-s. A legnagyobb szobán van nagy szellőzésre alkalmas ablak, a középsőn nincs, a lentebbi szobán kis ablak van, szellőzésre nem alkalmas. A fürdőszobának nincsen egyedi fűtési módja, a többi szoba fűtötte.
1. Alkalmas-e a ház a Csok ingatlanfeltételeinek?
2. A vissza nem térítendő 10 milliós állami támogatásnak mik a feltételei?
3. Melyik bank foglalkozik ezzel a 10 milliós vissza nem téríntendő állami támogatással?

Kedves Katalin! A lakószoba a lakás közvetlen természetes megvilágítású és szellőzésű, fűthető, huzamos tartózkodás céljára szolgáló, legalább 8 m2 hasznos alapterületű helyisége. Mivel a leírtak alapján az említett két szobában ezek a feltételek nem teljesülnek, nem számítanak be a hasznos alapterületbe. 10 millió Ft vissza nem térítendő állami támogatás 3 gyermek után újépítésű lakóingatlan vásárlására, építésére vagy preferált településen használt lakásvásárlással egybekötött korszerűsítésre és/vagy bővítésre vehető igénybe. Az új lakásvásárlásra vonatkozó CSOK feltételekről IDE, az új lakásépítésre vonatkozókról IDE, a preferált településre vonatkozókról pedig IDE kattintva olvashat részletes tájékoztatást. A 10 milliós CSOK minden hitelintézetnél elérhető. Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz… Továbbiak »

Tisztelt Hitelnet!
Használt lakás felújítására szeretném igényelni a Csok-ot. Kettő gyermekem van, mindkettőre igénybe vettük anno a szocpolt!
Az lenne a kérdésem, ez esetben levonódik az akkor kapott összeg?
Köszönöm,
Üdv.
Nikoletta

Kedves Nikoletta!
A normál CSOK lakásfelújításra nem vehető fel. Lakásfelújításra falusi CSOK igényelhető, ha az ingatlan preferált településen van. Bővebb információkért kérjük, tekintse meg a fenti bejegyzés alatt lévő Gyakori kérdéseket, ahol bővebb információt talál ezzel kapcsolatban.
Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű ügyintézést is!

Csokot szeretném igényelni kiváltásra. Jelzálogra lehetne.

Kedves Asszonyom!
A CSOK hitelkiváltásra nem vehető igénybe.

1 53 54 55
3.6K
0
Tedd fel kérdésed, vagy olvasd el mások kérdéseire adott válaszainkat.x