CSOK építkezése, új ház építésére 2017-től: Hitelnet.hu

CSOK építkezésre, új ház építésére 2017-től

Utolsó módosítás: 2017. január 04. szerda

Mi változott a CSOK esetében  2017. január elsejétől?

A támogatás 2017. január elsejétől az épület készültségi fokának megfelelő, az építési költségvetésből még fennmaradó bekerülési költségre igényelhető. 2016. december 31-ig a már megfizetett bekerülési költségre is igénybe vehető volt.

A 2016. szeptember 16.-tól hatályos CSOK rendelet változásai:

CSOK osztatlan közös tulajdonra használati megállapodással

Lakástakarék akció és kalkulátor

30 % állami támogatás, akár díjmentes számlanyitás és most Erzsébet utalványt adunk ajándékba

Részletek

Osztatlan közös tulajdonú lakóingatlan építéséhez is igényelhető a CSOK, ha a használati megállapodás alapján a támogatott személyek kizárólagos használati joga fennáll.

Rokoni kapcsolatra vonatkozó előírás

Új lakás építése esetén akkor igényelhető CSOK, ha az igénylő az építési tevékenységet végző gazdálkodó szervezetben nem rendelkezik tulajdonnal, valamint a gazdálkodó szervezet tulajdonosa az igénylőnek nem közeli hozzátartozója vagy élettársa.

Építőközösség tagjaként is elérhető a CSOK

Építőközösség tagja is igénybe veheti a kedvezményt az építőközösségi szerződés szerint tulajdonába kerülő lakásra számított és a közös tulajdonba kerülő épületrészekből őt megillető tulajdoni hányad arányában, az építőközösség nevére kiállított számlák alapján.

Új igénylés nyújtható be elutasított kérelmek esetén

2016 január 1. után elutasított kérelmek esetén új igénylést nyújthatnak be azok – akkor is, ha az építési cél időközben megvalósult – akik kérelmét az alábbiak miatt utasították el:

 • Az építkezés magas készültségi fokára hivatkozással került elutasításra a CSOK kérelem.
 • Nem feleltek meg az osztatlan közös tulajdonnal összefüggésben előírt feltételeknek. Most már használati megállapodással rendelkező osztatlan közös tulajdonú lakóingatlanokra is igényelhető a támogatás!

Gyermek fogalma

A magzat vagy ikermagzat már a várandósság betöltött 12. hetétől kezdve gyermeknek számít. Szintén gyermeknek minősül az igénylő vér szerinti vagy örökbefogadott eltartottja, aki:

 • a 25. életévét még nem töltötte be vagy
 • a 25. életévét már betöltötte, megváltozott munkaképességű személy és ez az állapota legalább egy éve tart, vagy egy év alatt előreláthatóan nem szűnik meg.

A gyermek szüleinek halála esetén legalább egy éve az igénylő gyámsága alatt lévő gyermek után is igényelhető.

Február 10-én került kihirdetésre az új lakás vásárlásához, építéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről szóló 16/2016. (II.10.) kormányrendelet, mely alapján összefoglaltuk a CSOK igénylés legfontosabb feltételeit.

Mire igényelhető a CSOK építkezés esetén?

Magyarország területén

 • új lakóingatlan építése esetén 2016. december 31-ig a már megfizetett bekerülési költségre is, 2017. január elsejétől az épület készültségi fokának megfelelő, az építési költségvetésből még fennmaradó bekerülési költségre igényelhető
 • új lakóingatlan vásárlása esetén a vételár megfizetéséhez

Mit jelent az új építésű lakás?

a meglévő épület vagy épületrész átalakítása kivételével

 • az alapozási munkáktól kezdődően teljes egészében újonnan épített, a lakhatás feltételeinek a vonatkozó jogszabályi követelmények szerint megfelelő, az ingatlan-nyilvántartásban lakóház vagy lakás megnevezéssel nyilvántartott vagy ilyenként feltüntetésre váró ingatlan a hozzá tartozó földrészlettel, amely elkészültét követően használatbavételi vagy hatósági bizonyítvánnyal igazolandó használatbavétel tudomásulvételi vagy bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvány iránti eljárásra köteles, ideértve a tanyán található lakóépületet is, és amely legalább az alábbi feltételeknek megfelel:
  • 12 négyzetmétert meghaladó alapterületű lakószobával és főzőhelyiséggel – ennek hiányában további, legalább 4 négyzetméter alapterületű, a főzést lehetővé tevő, önálló szellőzésű lakótérrel, térbővülettel -, továbbá fürdőhelyiséggel és WC-vel rendelkezik,
  • közműves villamos energia szolgáltatással rendelkezik,
  • egyedi fűtési móddal rendelkezik,
  • közműves szennyvízelvezetéssel rendelkezik, vagy ha nincs a településen (településrészen) közműves szennyvízelvezetés, a szennyvíz tisztítása és elhelyezése egyedi szennyvízkezelő berendezéssel vagy tisztítómezővel ellátott oldómedencés műtárggyal vagy időszakos tárolása egyedi zárt szennyvíztárolóban történik, és
  • közműves ivóvíz-szolgáltatással rendelkezik, vagy ha a településen (településrészen) nincs közműves vízszolgáltatás, a telken ivóvíz minőségű vizet szolgáltató kút van; vagy
 • tetőtér beépítéssel vagy emelet-ráépítéssel létrehozott lakás akkor, ha a tetőtér beépítés vagy emelet-ráépítés révén legalább két új önálló albetétként nyilvántartott, lépcsőházból vagy szabadlépcsőn megközelíthető, külön bejárattal rendelkező, az a) pont aa)-ae) alpontja szerinti feltételnek megfelelő újabb lakás

A b) pont szó szerinti értelmezése alapján a két új! utalás azon esetre vonatkozik a gyakorlatban, ha egy társasház tetőterét építik be új lakások kialakításával. Azaz ezek alapján az egylakásos lakóház tetőtér beépítése, illetve emeletráépítése – amennyiben külön külső bejáratot hoznak is létre, teljes külön lakóegységként társasházzá alakítva is, mindenféle kapcsolat nélküliség ellenére, mivel ott nem jön létre két új lakás, csak egy! – nem minősül új lakás építésének, csak legfeljebb a meglévő lakás bővítésének.

Bekerülési költség: a következő kiadásoknak ténylegesen megfizetett, telekárat és a beépített vagy szabadon álló berendezési tárgyakat nem tartalmazó, új lakásra jutó hányada:

 • az új lakás épületszerkezeteinek, közös használatra szolgáló helyiségeinek és központi berendezéseinek építési költségei,
 • az új lakás rendeltetésszerű használhatóságát biztosító
  • helyiségeinek,
  • tároló helyiségeknek, ideértve a különálló épületben megvalósuló tüzelőanyag-tárolót, a lomkamrát,
  • melléképítményeknek, ideértve a hulladéktartály-tárolót, a közműpótló építményeket és berendezéseket, a közmű-becsatlakozás építményeit,
  • egyéb építményeknek, ideértve a lakótelek homlokvonalán álló kerítést, az építésügyi hatóság által előírt kerítést, az épület megközelítését szolgáló tereplépcsőt, lejtőt és járdát, valamint támfalat és szivárgó övárkot, valamint
  • a gépkocsitároló helyiségnek az építési költségei,
 • a közműbekötések költségvetés szerinti építési költségei,
 • a lebonyolítási költségek, köztük a műszaki tervezés, a hatósági engedélyezés – ideértve a használatbavétel tudomásulvételét, illetve az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvány kiállítását is – és a műszaki ellenőrzés költségeit,
 • a jogszabály alapján fizetendő útépítési- és közművesítési hozzájárulás,
 • a távfűtés bekapcsolási díj, az elektromos hálózat fejlesztési hozzájárulások,
 • az új lakáshoz kapcsolódó közterületi út-, járda- és közműépítési költségek és hozzájárulások,
 • az új lakás megépítéséhez szükséges földmunka elvégzésének költségei,
 • az új lakás megépítése érdekében felmerült építménybontási költségek.

Mi tovább előírásoknak kell teljesülni új lakás építése esetén?

2008 július 1-jén vagy azt követően kiállított építési engedéllyel vagy az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység bejelentésének megtörténtét az építésügyi hatóság által kiállított igazoló dokumentummal rendelkező új lakás építéséhez igényelhető.

Félkész lakóingatlan finanszírozása

A használatbavételi engedéllyel, a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvánnyal vagy az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvánnyal még nem rendelkező lakás tulajdonjogának a használatbavételi engedély megszerzése, a használatbavétel tudomásulvétele vagy az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítése bejelentésének megtörténte előtt történő átruházás esetén, ha az építkezés 2008. július 1-jén vagy azt követően kiadott építési engedély vagy 2016. január 1-jét követően az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység esetén az építési tevékenység bejelentése alapján történt, úgy a családi otthonteremtési kedvezményt az új tulajdonos – az e rendeletben meghatározott feltételekkel – igénybe veheti.

CSOK összege építkezés esetén

csok_bovites_2
A lakás hasznos alapterületének kiszámításánál az igénylővel közös háztartásban élő és vállalt valamennyi gyermeket figyelembe kell venni, ideértve azon gyermekeket is, akik után az egyéb lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok szerint vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatást vagy ezt megelőlegező kölcsönt már igénybe vettek.

Ha a feltételeknek megfelelő igénylő a CSOK kérelem benyújtását megelőzően a meglévő vagy vállalt gyermekére tekintettel e rendelet vagy az egyéb lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok szerint vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatást vagy ezt megelőlegező kölcsönt vett igénybe, a háztartásában nevelt gyermeke után folyósított támogatással csökkentett támogatási összeg igényelhető.

Maximális alapterületre vonatkozó korlátozás nincsen!

Hasznos alapterület: az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Kormányrendelet fogalom-meghatározásának keretein belül a következő helyiségek alapterületének összege, amelyek a lakáson mint önálló rendeltetési egységen belül találhatók:

 • előszoba, közlekedő,
 • nappali,
 • hálószoba,
 • étkező,
 • konyha, étkezőkonyha,
 • fürdőszoba,
 • WC,
 • kamra, tároló,
 • gardrób,
 • mosókonyha,
 • kazánhelyiség és
 • egyéb fűthető helyiség, ide nem értve a gépjárműtárolót és a pinceszinti helyiséget.

Mely gyermek(ek) után igényelhető a támogatás?

A CSOK az alábbi, közös háztarásban élő gyermekek után igényelhető:

 • a magzat vagy az ikermagzat után a terhesség betöltött 12. hetét követően
 • az igénylő vér szerinti vagy örökbefogadott eltartottja után, aki
 • a 25. életévét még nem töltötte be,
 • a 25. életévét már betöltötte, de megváltozott munkaképességű személy és ez az állapota legalább egy éve tart, vagy egy év alatt előreláthatóan nem szűnik meg.
 • Fiatal házaspár esetén – meglévő gyermekeik számától függetlenül – legfeljebb három gyermek vállalása esetén

Kik igényelhetik a támogatást építkezésre?

CSOK igénybevételére meglévő gyermekeik után házastársak, élettársak és egyedülálló személyek – életkortól függetlenül – egyaránt jogosultak lehetnek. Vállalt gyermek után kizárólag házaspárok igényelhetik a kedvezményt, akik közül legalább az egyik fél 40 év alatti.

Építkezés esetén hány gyermek után igényelhető a megelőlegező CSOK?

Új lakás vásárlása esetén:

 • Gyermektelen fiatal házaspár legfeljebb három,
 • Egygyermekes fiatal házaspár legfeljebb kettő,
 • Kétgyermekes fiatal házaspár egy gyermek születését vállalhatja

A gyermekvállalás teljesítésére előírt határidő

 • a 600.000 Ft illetve 2.600.000 Ft összegű támogatás igénybevételekor:
  • 1 gyermek esetében 4 év,
  • 2 gyermek esetében 8 év,
 •  a 10.000.000 Ft összegű támogatás igénylése esetén – a vállalt gyermekek számától függetlenül – 10 év.

Megelőlegezett CSOK esetében a hitelintézetnek azon kérelmet el kell utasítania, ahol nyilvánvalóan lehetetlen (pl. az igénylők életkora miatt) a gyermekvállalás!

CSOK építkezésre utóbb született gyermek után

Amennyiben a meglévő gyerek/gyerekek mellé utóbb újabb gyermek születik, vagy fiatal házaspárok esetén a vállalt gyerekeknél több gyermek születik, az újonnan született gyerek után nem jár többlettámogatás.

A nagyobb összegű támogatásra csak akkor van lehetőség, ha az igénylők újabb új lakást építenek, vagy vásárolnak.

CSOK igénylés feltételei a célingatlanra vonatkozóan építkezés esetén:

 • Az új lakás a műszaki állapotára tekintettel – az ingatlan-értékbecslési szakvélemény alapján − a lakhatási igények kielégítésére alkalmas.
 • Az építendő lakás bekerülési költségére vonatkozóan nincsen korlátozás.
 • A felépített lakásban kizárólag a támogatott személyek szerezhetnek tulajdont. Házastársak és élettársak esetén a lakásban mindkét félnek az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdonnal kell rendelkeznie.
 • Legkésőbb a CSOK utolsó részfolyósításáig be kell mutatni a használatbavételi engedélyt, a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítványt vagy az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítványt.
 • A 10 éves elidegenítési és terhelési tilalom idején a lakásra a támogatott személynek lakásbiztosítással kell rendelkeznie.
 • A folyósítást követő 30 napon belül be kell mutatni a lakcímet igazoló hatósági igazolványt.

CSOK igénylés személyi és egyéb feltételei építkezés esetén:

 • Az igénylő és házastársa büntetőjogi felelősségét a bíróság a Btk. bizonyos paragrafusaiban (gazdasági és vagyoni jellegű, gyermekek érdekét sértő és család elleni, költségvetést károsít) rögzített bűncselekmény miatt nem állapította meg, vagy e bűncselekmények vonatkozásában a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól már mentesült.
 • Az igénylőnek az állami adóhatóságnál nyilvántartott köztartozása nincsen.
 • Egy vagy két gyermek után igényelt CSOK esetén az igénylő – házastársak, élettársak igénylése esetén legalább az egyik fél – a CSOK kérelem benyújtásának időpontjában 30 napnál nem régebbi okirattal igazolja, hogy:
 • a TBJ 5.§ szerint biztosított – kivéve a közfoglalkoztatotti jogviszonyban foglalkoztatott személyt – vagy a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytat, és
 • legalább 180 napja folyamatosan – ideértve azt is, ha a legalább 180 nap folyamatos biztosításban legfeljebb 30 nap megszakítás van –
  • a Tbj. 5. §-a szerint biztosítottként szerepel,
  • a nemzeti köznevelésről szóló törvény hatálya alá tartozó középfokú oktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytat, a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytat
  • keresőtevékenysége alapján valamely másik Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam társadalombiztosítási rendszerének hatálya alá tartozott és ezt az illetékes külföldi hatóság által kiállított igazolással igazolja.

Három vagy több gyermek után igényelt CSOK esetén az igénylő – házastársak, élettársak igénylése esetén legalább az egyik fél – a CSOK kérelem benyújtásának időpontjában:

 • a Tbj. 5. §-a szerint biztosított – ide nem értve a közfoglalkoztatási jogviszonyban foglalkoztatott személyt – vagy a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytat,
 • 30 napnál nem régebbi okirattal igazolja, hogy legalább 2 éve folyamatosan – ideértve azt is, ha a legalább 2 év folyamatos biztosításban legfeljebb harminc nap megszakítás van –
  • a TBJ 5. §-a alapján biztosított
  • a köznevelésről szóló törvény hatálya alá tartozó középfokú nevelési oktatási intézményben vagy a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytat
  • kereső tevékenysége alapján valamely más Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam társadalombiztosítási rendszerének hatálya alá tartozott és ezt az illetékes külföldi hatóság által kiállított igazolással igazolja.

Nem szükséges az előírt TB jogviszony, ha az igénylő a fővárosi és megyei kormányhivatal ápolási díjat megállapító jogerős határozata alapján ápolási díjban részesül.

 • Lakástulajdonra vonatkozó korlátozás nincsen.
 • A CSOK igénylését megelőző 5 évben eladott lakóingatlanok eladási árát nem szükséges a CSOK-kal érintett lakóingatlan bekerülési költségébe beforgatni
 • A CSOK kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül az e rendelet vagy az egyéb lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok szerint igénybe vett, vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatás vagy ezt megelőlegező kölcsön visszafizetésre jogerősen nem kötelezték.
 • Az igénylő és azon gyermek, akire tekintettel a CSOK folyósításra került, a folyósítástól számított 10 évig – a meglévő gyermek legalább nagykorúvá válásáig – a lakásban életvitelszerűen lakik kivéve az alábbi eseteket:
  • a gyermek – a gyermekvédelmi szakellátások körébe tartozó otthont nyújtó ellátás keretében elhelyezett gyermek kivételével – tanulmányai folytatása miatt átmenetileg nem a támogatott személy lakásában lakik,
  • a támogatott személyt vagy a gyermeket, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igényelte, egészségi állapota miatt tartósan egészségügyi intézményben kezelik,
  • ha a támogatott személy és a gyermek, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igényelték, a támogatott személy munkavállalására tekintettel – indokoltan – legfeljebb öt évig a lakás elhelyezkedése szerinti településtől eltérő településen tartózkodik,
  • ha a támogatott személy és a gyermek – foglalkoztatásra irányuló jogviszony következtében – ideértve a sajátos egyházi jogviszonyt is – a foglalkoztatásra irányuló jogviszony jellegéből következően köteles a szolgálati helyén a foglalkoztató által térítésmentesen biztosított szolgálati lakásban lakni a foglalkoztatásra irányuló jogviszony fennállása alatt.
  • a támogatott személy vagy a gyermek, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igényelte, közeli hozzátartozó ápolása miatt ideiglenesen nem a támogatott személy lakásában lakik,
  • a támogatott személy az 1. mellékletben nem szereplő vétség miatt letöltendő szabadságvesztés büntetését tölti,
  • a nagykorú gyermek, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igényelték, elköltözik vagy
  • a kiskorú gyermek, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igényelték, a nagykorúvá válását követően elköltözik.

Számlabemutatásra vonatkozó feltételek új ház építése esetén

 • Az igénylő a készültségi fokkal arányos folyósítást megelőzően bemutatja az adott készültségi foknak megfelelő, a hitelintézet által elfogadott költségvetésben szereplő bekerülési költség legalább 70%-áról a támogatott személy saját nevére kiállított számlákat.

A használatbavételi engedéllyel, a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvánnyal vagy az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvánnyal még nem rendelkező lakás tulajdonjogának a használatbavételi engedély megszerzése vagy a használatbavétel tudomásulvétele, illetve az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténte előtt történő megvásárlása esetén a készültségi fokkal arányos folyósítást megelőzően bemutatja az adásvételi szerződéssel vagy számlával igazolt vagy ennek hiányában a hitelintézet által megállapított telekárral csökkentett vételár 70%-a erejéig az előző építtető nevére vagy − amennyiben az előző építtető gazdálkodó szervezet − a gazdálkodó szervezet által a teljes vételárról kiállított számlákat.

 • Ha az új lakás építése során bontott anyagok is felhasználásra kerülnek, úgy ezeknek az építőipari kivitelezési tevékenység felelős műszaki vezetője által írásban igazolt értékéig a számlabenyújtási kötelezettség legfeljebb a fentiek alapján meghatározott összeg 20%-ával csökkenthető.

Hatósági árverésen vásárolt, használatbavételi engedéllyel, a használatbavétel tudomásulvételét igazoló vagy bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvánnyal nem rendelkező új lakás esetén a számlabenyújtási kötelezettség az árverési jegyzőkönyv szerinti vételárral csökkenthető.

Ha a támogatott személy az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény szerinti közhasznú jogállású szervezet vagy települési önkormányzat által kiírt nyilvános pályázat útján az építkezéshez szükséges természetbeni juttatásban részesül, a természetbeni juttatás támogatást nyújtó által igazolt értékéig a számlabenyújtási kötelezettség csökkenthető.

 • Az építési engedély vagy az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének bejelentését legfeljebb 6 hónappal megelőzően kiállított számla fogadható el, melynek kibocsátója az állami adóhatóság nyilvántartásában működő adóalanyként szerepel, vagy ennek hiányában az állami adóhatóság a működő adóalanyiságot a számlakibocsátó tekintetében igazolja.

Az azonos kibocsátó által kiállított számlák esetében, ha a számlák alapján az igénylő által visszaigényelhető általános forgalmi adó mértéke a 2 000 000 Ft-ot meghaladja, a hitelintézet csak abban az esetben fogadhatja el a számlákat, ha a támogatott személy bemutatja a kivitelezővel kötött szerződést

CSOK kérelem benyújtásának határideje

Új lakás vásárlása esetén a használatbavételi engedély, használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvány, illetve egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtét megelőzően kell benyújtani a hitelintézethez.

CSOK folyósítása építkezés során

Új lakás építése esetén a folyósítás készültségi fokkal arányosan, utólagosan történik. A folyósítás akkor kezdhető meg, ha az építtető támogatott személy a CSOK-on és a hitelintézeti kölcsönön kívül saját erejét az új lakás építésére már felhasználta. A CSOK utolsó részletének folyósítására a használatbavételi engedély, a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvány vagy az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvány hitelintézet részére történő bemutatását követően kerülhet sor.

Lakáépítési kölcsön nélkül is igénybe vehető a CSOK?

A hitelintézet a CSOK nyújtását nem tagadhatja meg, ha az igénylő a személyi és egyéb feltételeknek megfelel és a lakáscélját – a hitelintézet számára bizonyíthatóan – kölcsön igénybevétele nélkül meg tudja valósítani.

Ha lakáscélját az igénylő kölcsön igénybevételével tudja megvalósítani, úgy a CSOK abban az esetben igényelhető, ha a hitelintézet az igénylőt az igényelt kölcsön felvételéhez hitelképesnek minősíti.

Ha a támogatott személy a lakáscélját a saját erőn és a CSOK-on felül hitelintézeti kölcsön igénybevételével valósítja meg, és a CSOK-ot és a hitelintézeti kölcsönt két különböző hitelintézettől igényli, a támogatott személy a CSOK-ot nyújtó hitelintézetnek bemutatja a kölcsönt nyújtó hitelintézet által kiadott hitelígérvényt. A kölcsön folyósítása a CSOK folyósítását megelőzően történik.

Legfrissebb bejegyzések építkezésre igényelhető szocpol témában:


Tegye fel kérdését, szóljon hozzá Ön is a fenti témához!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

CAPTCHA AREA

A hozzászólás elküldésével Ön elfogadja felhasználási feltételeinket

Hozzászólások
 • Robi szerint:

  Tisztelt Szakértő!
  2007-ben építkeztünk, kaptunk a két gyerekünkre 2,4M Ft szocpolt és vettünk fel hitelt is. 2015-ben született a 3. gyerekünk, akinek a szocpoljával az addigra már 400 ezer forintra apadt lakáshitelt törlesztettük ki. Ha most újra építkeznénk jól számolom, hogy 10 – 2,8 = 7,2 Csokra vagyunk jogosultak?

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Robi!
   Igen, a leírtak alapján 7,2M Ft CSOK különbözetre lehetnének jogosultak új lakás építése esetén.

 • Gábor szerint:

  Kedves Hitelnet.hu!
  Új építésű ingatlant szeretnék építeni saját tulajdonú kft-vel eladásra.
  Három kérdésem lenne:
  1) Kell-e valamilyen különleges bizonyítvánnyal rendelkezzen a cégem ahhoz, hogy a leendő vásárlóm CSOK-t igénybe tudjon venni az ingatlan megvásárlásához? Gondolok itt a társasági szerződésben meghatározott tevékenységi körre, vagy bármilyen NAV-s igazolás vagy bármilyen tagság, kamara stb…
  2) Kaphat-e majd CSOK-t a leendő vásárlóm, ha a telek egy magánember nevén van, akivel leszerződik a kft-m. A telek nem lenne “bevíve” a kft-be, de az épület a kft tulajdona lesz.
  3) Az eladáskor szét lehet-e választani a telekrészt és az épületrészt? A telket a magánszemélytől venné meg, az épületet a kft-től.
  Családi házról van szó vagy 2 lakásos kis társasházról.
  Válaszukat előre is köszönöm!

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Gábor!
   1. A cég tevékenységi köre alapján jogosult kell, hogy legyen ingatlanértékesítésre.
   2-3. Az adásvételi szerződésben ugyan külön fel kell tüntetni a telekárat és a felépítmény árát, de a teleknek szintén az eladó gazdálkodó szervezet nevén kell lenni. Információink szerint nem megfelelő, ha a telekhányad magánszemély nevén van.

 • Incy szerint:

  Szép napot.
  A kérdésem az lenne, ha van egy saját telkünk és erre szeretnénk generálkivitelezéssel házat építtetni, annak mi a menete? Mert nekünk azt mondta a vállalkozó, hogy ez akkor lehetséges, ha ügyvéd által mi eladjuk neki a telket és úgy kötünk rá egy generálkivitelezésű házépítési szerződést.
  Kérdésem az lenne, hogy ez megoldható-e nélkül is vagy ezt tényleg így kell?

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Incy!
   Generálkivitelezővel történő építkezés esetén (is) az Önök nevén kell lenni a teleknek, nem pedig a generálkivitelezőén.

 • János szerint:

  Tisztelt cím!
  Jelenleg használt lakás vásárlásra szeretnénk kihasználni 2 gyerek után a csok -ot. Kérdésem az lenne, hogy a későbbiekben ha építkezni akarunk, mivel feleségem jelenleg terhes jogosultak leszünk-e még a 10 + 10-re?

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves János!
   Ha most használt lakás vásárlásra 2 gyermek után igénybe veszik az 1.430.000 Ft összegű támogatást, úgy egy későbbi építkezés esetén a 10M-s CSOK és az igénybe vett 1.430.000 Ft összegű támogatás különbözetére lehetnek jogosultak.

 • Özséb szerint:

  Tisztelt Szakember!
  Érdeklődöm, hogy a új lakás építése esetén a támogatás megítélése után mennyi idő áll rendelkezésre az építkezés befejezésére és az utolsó részlet lehívására.
  Továbbá érdeklődöm, hogy – a támogatást igénylők azonosításán és jogosultságuk ellenőrzésén felül – alábbiak közül melyek az igénylés feltételei:
  – az igénylők telekre vonatkozó 100% tulajdonrészének megléte, vagy elegendő a telek megjelölése az igényléshez, majd a támogatás megítélése után rendezni a tulajdonszerzést
  – lakóingatlanra vonatkozó tervrajzok
  – önkormányzat részéről kiadott építési engedély
  – kivitelezővel történő szerződés
  Válaszát előre is köszönöm!
  J. Özséb

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Özséb!
   Az építési munkák elvégzését a támogatási szerződésben meghatározott határidőn, de legfeljebb az építés megkezdésétől számított öt éven belül kell befejezni. Ha építési engedélyhez kötött munkálatok esetén az építtető támogatott személy az építésügyi hatósági engedély hatálya meghosszabbítását a hitelintézet részére igazolja, az építési engedély meghosszabbított hatályának lejártáig kell bemutatni a használatbavételi engedélyt.
   A CSOK igénybevételével építendő lakóingatlanban kizárólag a támogatott személyek szerezhetnek tulajdonjogot, ezért a hitelintézetek már a támogatás iránti kérelem benyújtásakor elvárják az igénylők telekre vonatkozó 100% tulajdonrészének meglétét. Szintén az igényléskor kell benyújtani a tervdokumentációt, az építési engedélyt (vagy igazolni az egyszerű bejelentést), valamint – kivitelezővel történő építés esetén – a kivitelezői szerződést.

 • Zsolt szerint:

  Jó napot kívánok!
  Idén év elején aláírtuk a CSOK szerződést a bankunkkal. Minden feltételnek megfeleltünk. Mostanában lett meg a készültségi fok (az értékbecslő megállapította 48 %-os készültséget), ami után a banknak folyósítania kellene az első összeget, 8.000.000 Ft-ot. Most azonban azzal fogadott a bank, hogy a 8.000.00 Ft-ról előre kell számlát vinnünk és igazolnunk, hogy azt át is utaltuk a szakembereknek.
  Megteheti-e ezt a bank, hogy egy még be sem épített összegről számlát kér?
  Köszönöm válaszát!

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Zsolt!
   A vonatkozó kormányrendelet értelmében új lakás építése esetén a támogatott személynek a készültségi fokkal arányos folyósítást megelőzően az adott készültségi foknak megfelelő, a hitelintézet által elfogadott költségvetésben szereplő bekerülési költség legalább 70%-áról a saját nevére kiállított számlákat kell bemutatnia. Ha tehát az értékbecslő 48%-os készültségi fokot állapított meg, akkor információink szerint ezt kell összegszerűsíteni a költségvetés alapján és a folyósításhoz ennek a 70%-át kell számlával igazolni.

 • Szilvia szerint:

  Hitelnet!
  A kérdésem az lenne, ha 3 gyermek után igényelnénk a csok-ot építésre, az ugye 10 millió + áfa visszatérítés 2 és fél millió. De egy könnyűszerkezetes lakóház építése ha kevesebből is kijön, akkor hogy alakul a csok? Mi a protokoll?
  Köszönöm.

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Szilvia!
   A támogatások együttes összege nem haladhatja meg a hitelintézet által elfogadott költségvetés összegét.

 • Edina szerint:

  Tisztelt Cím!
  2003-ban vásároltunk egy 1930-as évben épült 90 m2 vert falú házat. A ház elején lévő két szoba falai 5 éve elkezdetek repedezni. A házat egy további szobával szerettük volna bővíteni, melynek az építése ugyan megkezdődött, de nem fejeztük be, mivel az a ház elején lévő repedések tovább romlottak. Statikai vélemény kértünk és közölték, hogy záros határidőn belül le kell bontani. Ennek kapcsán az engedélyeztetéshez elkészítésre került a tervdokumentáció, mely a családi ház részleges bontására és átépítésére vonatkozik és amelyet a Hatóság idén év elején engedélyezett is.
  Kérdésem az lenne, hogy ebben az esetben a Csok igénybe vehető-e a használt házra, hiszen így a ház teljesen új lesz (falazat, szigetelés, ablakok, fűtés stb.), a bővítés megtartásával és annak befejezésével pedig az eredeti 115 m2 helyett 146 m2 lesz.
  Válaszukat előre is köszönöm,

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Edina!
   A lakóingatlan részleges bontására és átépítésére kiadott engedéllyel az új lakás építésére vonatkozó CSOK sajnos nem igényelhető. Az, hogy a bővítéshez igényelhető-e a kedvezmény, a tervdokumentáció és a további részletek ismeretében határozható meg.

 • Szilvia szerint:

  Kedves hitelnet!
  Kérdésem az lenne, hogy könnyűszerkezetes lakóház(fa)-ra igénybe vehető-e csok?
  Köszönöm.

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Szilvia!
   Nincsen szerkezeti megkötés, tehát ha az egyéb, fenti bejegyzésben olvasható feltételeknek megfelel az ingatlan, igényelhető rá a kedvezmény.

 • Ferenc szerint:

  Üdvözlet!
  Maximum mennyi vissza nem térítendő állami támogatást (CSOK) lehet igényelni öt gyermek esetén használt ház vagy lakás vásárlásra? Sokak szerint már a 10 milliót is megadják. Gondolom ez csak egy szóbeszéd, vagy esetleg a jövőben ez aktuális lenne? Ha igen, akkor mikorra tervezhetik?

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Ferenc!
   A hatályos rendelkezések értelmében 5 gyermek után használt lakóingatlan esetében 2.750.000 Ft összegű CSOK igényelhető. Egyelőre nincs információnk a támogatási összeg jövőben várható emeléséről.

 • N. szerint:

  Tisztelt Hitelnet!
  Szerződtünk egy kivitelezővel egy társasházi lakás építésére/megvételére. Az építkezés 2018 decemberében lesz kész, a párommal 2018 októberében házasodunk össze, 2 gyermeket tervezünk.
  Ilyen esetben lehetséges-e a CSOK igénybevétele?
  Köszönettel,
  N.

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves N!
   Vállalt gyermek után házastársi kapcsolatban igényelhető CSOK, tehát a CSOK kérelmet csak akkor tudják benyújtani, ha már összeházasodtak. Fontos továbbá, hogy a CSOK kérelem az adásvételi szerződés megkötését követő 120 napon belül nyújtható be, így egyelőre csak előszerződést érdemes kötni, a végleges adásvételi szerződést pedig csak a fenti dátumra vonatkozó előírás figyelembevételével.

 • Gergely szerint:

  Tisztelt Hitelnet!
  A CSOK használt lakás vásárlásáról írt cikkükben szerepel az igénylés feltételei között az alábbi bekezdés: “más lakásban legfeljebb 50%-os tulajdoni hányaddal rendelkezik”.
  Ez csak a használt lakásra történő CSOK igénylésére vonatkozik, vagy az új lakásra történő CSOK igénylésére is?
  Üdvözlettel.
  Gergely

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Gergely!
   Ez csak a használt lakás vásárlásához igényelt CSOK-ra vonatkozik. Új lakásra igényelt CSOK esetén nincsen lakástulajdonra vonatkozó korlátozás.

 • György szerint:

  Üdv.
  Érdeklődni szeretnék, ha a jelenlegi nem befejezett építkezésemre már igényeltem egy meglévő és egy bevállalt gyermek utáni csokot, amit már szinte teljes egészében folyósítottak, és időközben már teljesítettük is a gyermekvállalást, legalábbis a párom már 6, hónapban van. De rájöttünk, hogy kicsi lesz a ház, ezért 2016-ban beadott tervet, engedélyt módosítanánk úgy, hogy plusz helységekkel növelnénk és aláírnánk harmadik gyermekre!
  Ez lehetséges? Illetve miként? A költségvetést újból a nulláról kell beadni?
  Várom válaszát!

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves György!
   Mivel már elkezdődött a CSOK folyósítás a jelenlegi szerződésük alapján, így információink szerint nincs lehetőség módosításra. Javasoljuk azonban az érintett hitelintézettel történő egyeztetést!

 • Aranka szerint:

  T. Szakértő!
  CSOK igénybevételét tervezik a gyerekek (fiam-menyem, már meglévő két kisgyermekkel), telket most fogunk vásárolni. Kérdésem, hogy kinek a nevén kell, hogy szerepeljen az építési telek?
  Lehet a szülőkén, vagy csak a fiatalok közül az egyik nevén, vagy mindkettő tulajdonába kell, hogy kerüljön?
  Válaszát köszöni: Aranka szülő

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Aranka!
   Az építési teleknek a támogatott személyek (fia-menye) nevén kell lenni, más személy nem szerezhet tulajdonjogot és haszonélvezeti jog sem terhelheti. Nem feltétel azonban az 50-50%-os tulajdoni arány.

 • György szerint:

  Három meglévő gyerekre vennénk fel a CSOK-ot 10+10 összetételben, új ház építésre. Az építési telek 1000 m2, a feleségem 100%-os tulajdona.
  Kell-e nekem mint férj résztulajdonosnak lennem a telekben, vagy elég a ráépítési nyilatkozat mindkettőnktől ügyvéddel ellenjegyezve.
  Köszönöm a választ.

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves György!
   Általában minden hitelintézet elvára, hogy mindkét félnek legyen tulajdonrésze már az építési telekben is, hiszen a jogosultság feltételeként a felépítményben is mindkettejüknek tulajdonrészt kell szerezni.

 • Zsoli szerint:

  Tisztelt Hitelnet!
  Elváltam, két gyermekem után igénybe vett szocpol 800.000.- és 1200000.- megelőlegező + 400.000.- kamattámogatás hitel lezárva, 10 év eltelt! Újranősültem, páromnak van 1 gyermeke, aki után még nem volt támogatás és vállalnánk egy közös gyermeket is!
  Kérdésem, hogy mennyi csokot kaphatunk új építés esetén?

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Zsoli!
   Új lakás építésére 2 gyermek után 2.600.000 Ft igényelhető, ám mivel Ön az előző házasságában már kapott 2.000.000 Ft gyermekek utáni támogatást, ezért azon összeg felével csökkenteni kell az építkezéshez igényelhető CSOK összegét, így 1.600.000 Ft kedvezményre lehetnek jogosultak.

 • Zsoli szerint:

  Kedves HItelnet!
  Első kérdésem intézném Önökhöz, elnézést, ha esetleg egyértelmű, vagy ismétlés. Két meglévő gyermekünk van, házasságban, nem tervezünk harmadikat, és új ház építésébe kezdtünk (már épp elkezdett). Szeretnénk a 2.6-os támogatást ehhez megigényelni, és egy 2017. januári leírás alapján (illetve részben bank) kezdtem tájékozódni a feltételekről, kizáró okokról. 1/1 lakástulajdonom van, és egy 1/1 jelzáloghitellel terhelten, feleségem adóstársként, illetve a nyár folyamán egy másik 1/1-es lakást eladtam. A mondat első fele lenne a kizáró ok? Ez csak a három gyermeknél nem akadály? Milyen elméleti megoldásunk/összeg lenne lehetséges a két meglévő gyermekre? Korábban semmilyen építéshez/vásárláshoz kapcsolódó támogatást nem vettünk még igénybe.
  Nagyon szépen köszönöm a tanácsadást, Üdv

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Zsoli!
   Új lakás építéséhez igényelt CSOK esetén – két gyermek után történő CSOK igénylésre is vonatkozik – nincsen lakástulajdonra vonatkozó korlátozás és az 5 éven belül eladott lakóingatlan eladási árának vonatkozásában sincs továbbforgatási kötelezettség.
   Két gyermek után új lakás építéséhez 2.600.000 Ft összegű kedvezményre lehetnek jogosultak, amennyiben a fenti bejegyzésünkben olvasható további feltételek is teljesülnek.

 • Zsolt szerint:

  Üdvözlöm!
  Érdeklődni szeretnék afelől, hogy nekiállhatunk-e az építkezésnek, ha még nem igényeltük meg sem a CSOK-ot, sem a hitelt. 28.000.000 Ft a költségvetés. Kb. 8.000.000 Ft az önerőnk.
  Válaszát előre köszönöm.

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Zsolt!
   Az építkezés megkezdhető a CSOK és hitelkérelem benyújtása előtt is. Arra azonban figyelni kell, hogy a kölcsön és a kedvezmény a költségvetésből csak a még hátralevő munkálatok finanszírozására vehető igénybe, tehát túlkészültség nem lehet.

 • Bálint szerint:

  Tisztelt Hitelnet!
  Amennyiben építkeznénk meglevő 3 gyermekkel, es a telek 90-10 %-ban a tulajdonunk, a felépítmény tulajdoni hányada is automatikusan 90-10 lesz? Esetleg megoldható, hogy a telek így maradjon, de a felépített házat 50-50%-ban birtokoljuk?
  Köszönettel: Bálint

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Bálint!
   Ha a telek 90-10% tulajdoni hányadú, akkor a felépítményben is automatikusan ugyanilyen tulajdoni hányadok keletkeznek majd. Ha 50-50%-ot szeretnének a felépítményben, akkor már most célszerű lenne 40%-ot a másik félnek ajándékozni. (Házastársak közötti ajándékozás illetékmentes.)

 • András szerint:

  Tisztelt Hitelnet.hu!
  Abban az esetben jár-e a CSOK és adó-visszatérítési támogatás, ha maga az igénylő építési vállalkozó, a kőműves munkákat maga végzi, de számlát nem állít ki, a költségvetés 70%-ról más vállalkozóktól és anyagról lesz számlája, azonban az építési naplóban feltüntette magát mint kivitelezői fővállalkozó?
  Köszönettel: András

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves András!
   Információink szerint problémát jelenthet, hogy az igénylő, mint kivitelező fővállalkozó feltüntette magát az építési naplóban, mivel a vonatkozó kormányrendelet kimondja: “az új lakás építéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményre támogatási szerződés abban az esetben köthető, ha az igénylő az építési tevékenységet végző gazdálkodó szervezetben nem rendelkezik tulajdonnal”. A kőműves szakember saját lakóingatlanának kőműves munkálatait házilagos kivitelezésben végezheti el.

 • Rita szerint:

  Tisztelt Hitelnet!
  Kérdésem lenne. Van egy új építésű házunk, ami 2013-tól épül. Akkor nem kaptuk meg a CSOK-ot, mert nekem van egy házam, amit az édesanyámtól örököltem 50%-ban és van egy házrészem 1/4 részben. Ezt is örököltem.
  Most van lehetőségem CSOK-ot igényelni? 2 gyermekem van.
  Köszönöm a segítségüket, válaszukat várom.

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Rita!
   Új lakásra vonatkozó CSOK igénylés esetén nincsen lakástulajdonra vonatkozó korlátozás. Építkezés esetén a támogatás a használatbavételi engedély kiadása előtt, a bekerülési költségből még hátralévő munkálatokra igényelhető, amennyiben a fenti bejegyzésben olvasható feltételek is teljesülnek.

 • Judit szerint:

  Tisztelt Hitelnet!
  Kérdésem lenne a Tb jogviszony igazolásával kapcsolatban. Olvastam, hogy ide nem értve a közfoglakoztatottként biztosított személyt. Szóval, ha jól értem, akkor aki közfoglalkoztatott, az nem tudja kihasználni a használt lakás vásárlásra a támogatást? Mert én személy szerint az vagyok. Legyen szíves megválaszolni, hogy jogosult vagyok-e a támogatásra?
  Köszönöm: Judit

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Judit!
   Az Ön által említett előírást az új lakás vásárlására, építésére igényelhető CSOK rendelet tartalmazza. A használt lakásra vonatkozó CSOK rendeletben ez a kikötés nem szerepel. Közfoglalkoztatottként tehát a használt lakásra vonatkozó CSOK-ra Ön is jogosult lehet, ha minden egyéb feltétel teljesül. Ezekről ITT olvashat.

 • Judit szerint:

  Tisztelt Hitelnet!
  Kérdéseim lennének az új lakás építésével kapcsolatban. Szóval saját ingatlanom van 100%-os tulajdonjoggal. Ha ezt az ingatlant lebontanám és abból az anyagból meg újból is, ha újra felépíttetném az ingatlant, igényelhetem-e a 2 gyermekemre az új lakás építésére járó összeget, tehát a 2 600 000 Ft-ot? Ez megvalósítható-e így? Ha igen, akkor hogyan?
  Legyen szíves válaszában lépésről lépésre leírni a teendőket.
  Előre is köszönöm.

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Judit!
   Kérdését illetően irodánk annyiban illetékes, hogy új lakóház építéséhez valóban igényelhető a CSOK, a fenti bejegyzésünkben olvasható feltételek teljesítése mellett, melyhez akár bontott anyag is felhasználásra kerülhet.
   Arról, hogy adott ingatlan lobontását követően milyen módon valósítható meg az újraépítés, a területileg illetékes építési hatóság és építési szakember tud Önnek pontos felvilágosítást adni.

   • Judit szerint:

    Köszönöm a választ. Volt még egy kérdésem, ami nem került megválaszolásra, vagyis nem találom itt, ami így szólt, hogy az unokatestvéremtől (akinek a vezetékneve ugyanaz mint az enyém, mivel apáink voltak édestestvérek) vehetek-e használt lakást a 2 gyermekem szocpoljára?
    Válaszát előre is köszönöm!

 • Anita szerint:

  Tisztelt Hitelnet!
  Van egy 3700 nm-es telkünk GKSZ-2-es építési övezetben. Mi műhellyel egybe szeretnénk építeni a házat és szeretnénk igényelni a 10+10 milliós CSOK-ot.
  Érdeklődnék, hogy ez a lehetőség minden építési övezetre vonatkozik-e? Villany, gáz megoldott, víz fúrt kútról, csatorna a telek előtt az utcában van.
  Ilyen esetben igényelhetnénk?
  Köszönettel: Anita

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Anita!
   A 10+10M-s támogatás csak lakóingatlan építéséhez vehető igénybe. Ha tehát adott építési övezetben felépülő ingatlan a földhivatalnál nem lakóház/lakás megnevezéssel kerül feltüntetésre elkészültét követően, akkor sajnos nem vehető igénybe a támogatás.

 • Borisz szerint:

  Tisztelt Hitelnet!
  Szeretnék vásárolni egy 1500 m2-es telket, amire házat építenék. A talált ingatlan mérete 3000 m2 és van rajta egy 40 m2-es garázs, emiatt tulajdoni lapon egyéb épület, udvar elnevezés szerepel. A megvásárolható 1500 m2-es terület teljesen üres, földmérővel ki lesz mérve. Osztatlan közös tulajdonban lennénk.
  Kérdésem, hogy lehetséges-e ezen feltételek mellett a CSOK igénylése erre a telekre?
  Köszönöm, várom a választ!

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Borisz!
   Fenti telekre – a leírtak alapján – működhet a CSOK-kal történő házépítés, amennyiben ez egyéb jogosultsági feltételek is teljesülnek.

   • Borisz szerint:

    Tisztelt Hitelnet!
    Köszönöm válaszát. Hallottam olyat, hogy a CSOK igényléséhez a tulajdoni lapon a vásárolt ingatlannak jelen esetben telek – telekként, udvarként kell, hogy bejegyezve legyen és nem lehet semmilyen építmény rajta, “vagyis üres telek” Akkor ez nem igaz? Olyanról is hallottam, hogy ha van rajta épület, akkor is lehetséges, de illetéket kell fizetni.
    Előre is köszönöm válaszát.

    • Hitelnet.hu szerint:

     Kedves Borisz!
     Nincs olyan rendelkezés, miszerint kizárólag teleként, udvarként nyilvántartott ingatlanra történhet CSOK igénylés. Feltétel, hogy az építendő ingatlan megfeleljen a vonatkozó kormányrendeletben foglalt feltételeknek és elkészültét követően lakóingatlanként kerüljön feltüntetésre az ingatlan-nyilvántartásban.
     Amennyiben hitelfelvétel is kapcsolódik az ügylethez, javasoljuk, hogy töltse ki online adatlapunkat és Szakértőink személyre szabottan fogják Önt tájékoztatni. Irodáinkban mind a tájékoztatás, mind a teljes körű CSOK és hitelügyintézés díjmentes.

 • Pettike szerint:

  Tisztelt Hitelnet!
  Az lenne a kérdésem, hogy a CSOK 10+10 mellé külön vehetek még fel hitelt, új lakás építése esetén?
  A feltételeknek megfelelünk, van is önerő, de az kevésnek bizonyult, annyi pénzre lenne szükség, ami a ház értékének nem haladja meg összesen a 60%-át. Ha jól tudom, 80% ig lehet terhelni az ingatlant.
  Segítségüket előre is köszönöm.

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Pettike!
   Megfelelő ingatlan- és jövedelemfedezettség esetén van lehetőség a 10+10 milliós támogatáson felüli további hitel felvételére. Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat!

 • Mihály szerint:

  Üdvözlöm Önöket!
  A kérdésem az lenne, hogy amennyiben új építésű házra szeretném igényelni a CSOK-ot és keresek egy ezzel foglalkozó céget, ez cég átadhatja a kivitelezést egy külföldön működő cégnek?

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Mihály!
   A családi otthonteremtési kedvezmény igénybevételének egyik feltétele, hogy a költségek igazolásaként bemutatott számlát a hitelintézet akkor fogadhatja el, ha a kibocsátó a számla hitelintézetnél történő benyújtásának időpontjában az állami adóhatóság honlapján közétett működő adóalany nyilvántartásban szerepel.

 • Márk szerint:

  Tisztelt hitelnet!
  Érdeklődni szeretnék, hogy idén áprilisban vásároltunk egy belterületi telket, melyen már található egy ház alap! Építési engedély is volt rá, ami már lejárt. 2007-ben adták ki rá az engedélyt! Érdeklődnék, hogy a 3 gyermekre 10+10-es CSOK-ot hogyan tudjuk igénybe venni? Van rá lehetőségünk?

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Márk!
   Új ház építéséhez igényelt CSOK esetén az eredeti építési engedély kiadásának dátuma nem lehet 2008. július 1-nél korábbi, így véleményünk szerint a meglévő alap folytatásaként építendő ház finanszírozásához a 10+10-es CSOK nem igényelhető. Ha nem a megkezdett építkezést folytatják, hanem az alapoktól kezdődően egy teljesen új házat építenének, úgy véleményünk szerint igényelhető lenne a támogatás.

 • Ilona szerint:

  Tisztelt Cím!
  A kérdésem az lenne, hogy van a nevemen egy telek és erre szeretnénk építkezni CSOK igénybevételével. A telekből kell-e átíratni a férjem nevére, hogy Ő is tulajdonos legyen benne vagy így is megkapjuk a csok-ot, hisz az építendő ház már közös tulajdonú lesz.
  Köszönöm.

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Ilona!
   Általában minden banknál elvárás, hogy már az építkezés helyszínéül szolgáló telekben is legyen tulajdonrésze mindkét félnek. Tulajdoni arányra vonatkozó megkötés nincs.

 • Noémi szerint:

  Jó napot.
  38 éves vagyok, házas, de Angliában élek (magyar állampolgár vagyok) 10 éve. Angliában fizetem a tb-t, ottani lakcímem van. A párom angol állampolgár. (Ő is Angliában fizet mindent.) Most akarunk haza költözni és telket venni.
  Ezek alapján megfelelnénk a csoknak?
  Köszönöm előre is.

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Noémi!
   A CSOK jogosultsághoz a kérelem benyújtásakor mindenképpen magyarországi TB jogviszony igazolása szükséges, s a fennmaradó időszak is csak EGT állambeli TB jogviszonnyal igazolható le. Az igényléshez állandó magyarországi lakcímmel szükséges rendelkezni.
   Arról, hogy nem magyar állampolgár esetén ki lehet jogosult a támogatásra, IDE kattintva tájékozódhat.

   • Noémi szerint:

    Jó napot.
    Portfolio írta:
    Az igénylőknek 180 napos folyamatos társadalombiztosítással kell rendelkezniük akár belföldön, akár külföldön.
    Ez azt jelenti, hogy akkor külföldön is fizethetem a tb-t továbbra is?
    Illetve mikor igényelni szeretnénk maradhat-e mindkettőnknek a külföldi munkaviszony?

    • Hitelnet.hu szerint:

     Kedves Noémi!
     Az igénylőknek a kérelem benyújtásakor továbbra is magyarországi TB jogviszonyt szükséges igazolni. A 1890 napból fennmaradó időszak igazolható EGT állambeli TB jogviszonnyal.

     • Noémi szerint:

      Jó napot.
      Úgy is lehet, hogy külföldi munkaviszonyunk van, de Magyarországon meg pluszban fizetjük a tb-t?
      Üdv.

     • Hitelnet.hu szerint:

      Kedves Noémi!
      Azzal, hogy Magyarországon TB-t (egészségbiztosítást) fizetnek maguk után, még nem keletkezik TB jogviszonyuk, csak az egészségügyi ellátásra válnak jogosulttá. Ez tehát sajnos nem elegendő a CSOK jogosultsághoz.

    • Noémi szerint:

     Jó napot!
     Az lenne még a kérdésem, hogy ha csak áfát szeretnénk visszaigényelni, akkor is ugyanezeknek a feltételeknek kell megfelelni?
     Üdv.
     Noémi

     • Hitelnet.hu szerint:

      Kedves Noémi!
      Igen, adó-visszatérítési támogatás igénylésénél is meg kell felelni ugyanezen feltételeknek.

 • Somasamuel szerint:

  Tisztelt Hitelnet!
  Megkaptuk a 10+10 csokotm de akit kivitelezőnek választattunk az elején elég lazán veszi az építkezést. Ha menet közben alapozás megléte után váltanánk kivitelezőt, abban az esetben elesnénk az 5%-os áfa kedvezménytől?
  Köszönöm.

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves SomaSamuel!
   Nem egészen értjük a kérdést. Építkezésnél 27%-os ÁFA visszatérítés érvényesíthető, de csak akkor, ha nem generálkivitelezővel építtetnek, vagyis az építési munkák befejezéséig nem kötnek olyan kivitelezési szerződést, amely alapján a vállalkozó az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésre alkalmas lakás vagy lakóépület felépítésére és igénylő részére történő átadására köteles. 5%-os ÁFA új lakás vásárlásánál lehetséges. Amennyiben erről van szó, úgy az 5%-os ÁFA kérdés ügyében a NAV illetékese tud pontos felvilágosítást adni.

 • Nikoletta szerint:

  Külterületi ingatlanra lehet csokot igényelni?

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Nikoletta!
   Amennyiben a CSOK igénybevételével építeni kívánt ingatlan megfelel a vonatkozó kormányrendeletben rögzített új lakás fogalmának – többek között felépültét követően lakóházként kerül feltüntetésre az ingatlan-nyilvántartásban – úgy igényelhető a CSOK. A további részleteket fenti bejegyzésünkben találja.

 • Csilla szerint:

  Üdvözlöm!
  Családi házunk építését 2012-ben elkezdtük. Az építkezés ház befedés és még a közfalak állnak. Igényelnénk a csokot 2 gyerek után, de munka számlát saját cég adna, így kezdtük el régi építési naplóval. Azt mondta bank, hogy nem lehet. Hol az igazság? Nem adják meg a csokot.

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Csilla!
   A leírtak alapján a kedvezmény sajnos nem vehető igénybe a vonatkozó kormányrendelet alábbi rendelkezése miatt: “Az új lakás építéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményre támogatási szerződés abban az esetben köthető, ha az igénylő az építési tevékenységet végző gazdálkodó szervezetben nem rendelkezik tulajdonnal, valamint a gazdálkodó szervezet tulajdonosa az igénylőnek nem közeli hozzátartozója vagy élettársa.”

 • Gábor szerint:

  Tisztelt Hitelnet.hu!
  A kérdésem az lenne, hogy ha csak a kőműves munkát nem tudom számlával igazolni (10%-a az építési költségeknek), mert nem vállalkozóval csináltatnám, hanem egy olyan kőművessel, aki nem tud számlát adni, akkor nem is érdemes elkezdenem építkezni? Vagy elkezdhetem az építkezést, de büntetésre számíthatok?
  Köszönettel: Gábor

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Gábor!
   CSOK-kal történő építkezés esetén a hitelintézet által elfogadott költségvetés 70%-át kell számlával igazolni. Amennyiben ez a feltétel teljesíthető, úgy nem jelent problémát, ha a kőművel munkát nem tudja számlával igazolni.

 • Ilona szerint:

  Tisztelt Tanácsadó!
  Igényelhető-e csok és hitel olyan használt házas ingatlanra, melyen az ingatlan-nyilvántartásban üzlet is van bejegyezve, vagy szükséges-e az üzlet átminősítése pl. garázsra?
  Köszönöm válaszát, Ilona.

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Ilona!
   Véleményünk szerint az üzlet megnevezés problémát jelentene CSOK igénylésnél, mivel a támogatás kizárólag lakóingatlanra használható fel. Lakóház, garázs megnevezés esetén igényelhető a támogatás.

 • Eszter szerint:

  Van egy 2015-ben, az akkori használt lakás vásárlásra 3 meglévő gyermek után igényelhető CSOKkal vásárolt, akkor 11M Ft-ra becsült, 12,5M-ért vett, ma 15M Ft forgalmi értékű 60 nm-es lakásunk, 2,5M hitellel. Új ház építése esetén 10+10-es konstrukcióban mi a teendőnk ezzel a lakással?

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Eszter!
   Új lakásra igényelt CSOK esetén nincsen lakástulajdonra vonatkozó korlátozás, tehát az ingatlant akár meg is tarthatják, s ez esetben a bentlakási kötelezettséget az újabb lakásban kell teljesíteni.
   Másik lehetőség, hogy az ingatlan értékesítése után – a bevétel továbbforgatásával – építenek új lakást, melynek hasznos alapterülete meghaladja az eladott lakás hasznos alapterületét. További részletes tájékoztatást az ügyben a területileg illetékes járási hivatal tud adni Önöknek.

 • N.-né szerint:

  Üdvözlöm!
  Az lenne a kérdésem, külterületi ingatlanra, gázfűtéses, kapható-e CSOK?

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Asszonyom!
   Amennyiben az ingatlan-nyilvántartásban lakóházként vagy lakásként van, (illetve elkészültét követően lesz) feltüntetve az ingatlan és megfelel a rendeletben meghatározott további feltételeknek is, úgy igényelhető a CSOK. Az új lakásra vonatkozó további feltételekről fenti bejegyzésünkből tájékozódhat.

 • Ferenc szerint:

  Tisztelt Tanácsadó!
  Egy kétlakásos családi ház építés megvalósítható 10+10-es CSOK-ból?

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Ferenc!
   Az egyik lakásra vonatkozóan igénybe vehető a támogatás, ha az megfelel valamennyi CSOK feltételnek.

 • Attila szerint:

  Tisztelt Tanácsadó!
  Második feleségemmel közösen neveljük az ő első házasságából született 2 gyermekét, valamit az én első házasságomból született 1 gyermekemet. Mindhárom gyermek állandó lakcíme megegyezik a miénkkel. Feleségem gyermekei esetében az övé a felügyelet joga, míg nálam közös felügyelet van megállapítva a volt feleségemmel.
  Ebben az esetben is jogosultak vagyunk a 3 gyermekes CSOK támogatásra?
  Köszönettel.

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Attila!
   A leírtak alapján jogosultak lehetnek a 3 gyermekes CSOK-ra, amennyiben az előírt további feltételek is teljesülnek.

 • Maisa szerint:

  Kedves Hölgyem/Uram!
  Kérdésem, hogy egyedülálló anyaként (30 éves), 3 gyermekemre igényelhető a csok (hitel nem)? Telek már megvan, belterület. Saját tulajdonú lakásban lakunk.
  Előre is köszönöm válaszát!

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Maisa!
   Egyedülálló anya is jogosult lehet CSOK igénylésre, amennyiben a vonatkozó jogszabályi feltételeknek megfelel.

 • Csilla szerint:

  Tisztelt Tanácsadó!
  Telekvásárlás előtt állunk, amire majd szeretnénk családi házat építtetni. Szeretnék majd igénybe venni a CSOK 10+10 lehetőségét.
  A kérdésem az lenne, hogy külterületi zártkerti ingatlanon ami ki van vonva művelés alól, lehet-e építkezni a CSOK igénybevételével?
  A telken áram van, a víz fúrt kútból lenne, ami ivóvíz minőségű.
  Válaszát előre is köszönöm: Csilla

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Csilla!
   Ha megoldható, hogy az ingatlan-nyilvántartásban az ingatlan lakóházként legyen feltüntetve az elkészültét követően, akkor elvileg igénybe vehető a 10+10 konstrukció. Ezzel kapcsolatban előzetesen az illetékes építési hatósággal, illetve a földhivatallal kellene egyeztetni.

 • Ilona szerint:

  Tisztelt Tanácsadó!
  Olyan használt ingatlant szeretnénk vásárolni, ahol a telek önkormányzati tulajdonban van örökös használati joggal, a rajta levő ház magántulajdon.
  Igényelhető-e hitel és csok?
  Köszönöm válaszát.

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Ilona!
   Információink szerint a CSOK és hiteligénylés nem oldható meg, ha a telek önkormányzati tulajdonban van.

 • Gabriella szerint:

  Tisztelt Tanácsadó!
  Az én kérdésem az lenne, hogy arra az új építésű ingatlanra is vonatkozik-e a rokoni kapcsolatra vonatkozó előírás, amelynek építési engedélye 2015 decemberi? Építési napló által is igazolható kivitelezés megkezdése 2016. március. Ha jól tudom, akkor ez a rendelet még nem volt hatályos?
  Válaszát előre is köszönöm!

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Gabriella!
   A rokoni kapcsolatra vonatkozó előírás minden olyan CSOK kérelemre vonatkozik – függetlenül az építési engedély, illetve az építkezés megkezdésének dátumától – amely 2016. szeptember 16-a után kerül a hitelintézetbe benyújtásra.

 • Csaba szerint:

  Tisztelt Csok Tanácsadó!
  Csok 10+10-ből szeretnénk építkezni, megvan a belterületi építési telkünk és a 3 gyerekünk. Közművel kapcsolatos kérdésem lenne: megfelel-e a feltételeknek, ha hivatalos almérőórával kapjuk az áramot és a vizet a szomszéd hálózatán keresztül + a csatorna is oda lenne bekötve? Így sokat tudnánk spórolni a közmű kiépítésen, mert a szomszéd után kb. 300 méterre helyezkedik el a legközelebbi áramforrás. Válaszát előre is köszönöm.

 • Olivér szerint:

  Tisztelt Hitelnet!
  Félkész ház vétele esetén „építés” kategóriában igénybe vehető CSOK-kal kapcsolatban szeretnék érdeklődni. A megvásárolni kívánt ingatlanra családi lakóépület rendeltetésű épület építésére végleges jelleggel 2006. július 6-án kiadott építési engedélyt 2008.09.08-án módosították, mely ugyanezen naptól jogerős. Az építési engedély lejárt, valamint fennmaradási engedély és továbbépítési engedély megkérése folyamatban van. A családi házat magánszemélytől vásárolnánk és félkész állapotban van.
  Kérdéseim a következők:
  – A fent említett körülmények között – új lakás építésre jelleggel – igénybe vehető-e a CSOK?
  – Az építési engedély 2008. július 1. után kiadottnak minősül-e a módosítás és új ügyiratszám miatt, vagy az első dátum a mérvadó?
  Válaszukat előre is köszönöm!

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Olivér!
   Információink szerint az eredeti építési engedély kiadásának időpontja a meghatározó, így a 2006. július 6-án kiadott építés engedély alapján véleményünk szerint az új ház építésére vonatkozó emelt összegű CSOK sajnos nem igényelhető.

 • Ferenc szerint:

  Tisztelt Szakértő!
  Érdeklődni szeretnék, hogy egy közművektől mentes telekre való közművek (gáz, víz csatorna, áram) bekötésének költségeit a bekerülési költség tartalmazhatja?
  Az alábbi bekezdések ezt takarnák vagy én értelmezem félre.
  – a közműbekötések költségvetés szerinti építési költségei,
  – a jogszabály alapján fizetendő útépítési- és közművesítési hozzájárulás,
  -a járda- és közműépítési költségek és hozzájárulások
  Köszönöm válaszát!

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Ferenc!
   A bekerülési költség információink szerint tartalmazhatja az Ön által említett munkálatokat.

 • Norbert szerint:

  Üdvözlöm!
  Érdeklődni szeretnék, hogy adott esetben egy nagyváros külterületén lévő telekre kaphatok-e 20 százalék önerőre hitelt építés céljából? 16 millió Ft lenne az épület, és 3-3,8 millió Ft-ot tudnék beletenni. Ez úgy 20-25 százalék önerő lenne. 8,5 ezer négyzetméter a telek nagysága, ami már magában több millió Ft. 800 méterre található a belterülettől, beton úton. Külföldön dolgozom és a keresetem 450 ezer Ft-nak felel meg. Hitelem nincs. Nem szerepelek a Khr listán.
  Köszönöm válaszát.

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Norbert!
   Előzetes hitelbírálat alapján határozható meg a maximálisan finanszírozási arány. Ehhez további információkra lenne szükség. Javasoljuk, hogy töltse ki online adatlapunkat és Szakérőink személyre szabottan fogják Önt tájékoztatni a lehetőségekről!

 • Lajos szerint:

  Tisztelt Szakértő!
  Családi házunk tetőterét szeretnénk beépíteni.
  Kérdésem a CSOK 10+10 ilyen célú felhasználhatóságára vonatkozik: a tetőtérben 1 vagy 2 albetétet, azaz 1 vagy 2 db minimum 60 m2-es lakást kell-e létrehozni, (amely a többi építészeti előírásnak is megfelel – külön bejárat stb) a meglévő földszinti lakás mellett?
  Köszönöm válaszukat.
  Üdv.
  Lajos

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Lajos!
   A CSOK jogosultsághoz a tetőtérben legalább 2 új albetétnek kell létrejönnie, melyből legalább az egyik lakásnak kell megfelelni a CSOK követelményeinek.

 • Vera szerint:

  Tisztelt Hitelnet!
  Az általunk kinézett ingatlanban a fürdőszobát elkezdték felújítani, de csak a burkolat eltávolításáig jutottak. A zuhanyzó használható, mosdókagyló van, mindkettő csappal felszerelt, wc szintén használható. Meleg víz villanybojlerrel.
  Kérdésem, hogy csempe, járólap hiányában kaphatunk negatív elbírálást?
  Köszönettel: Vera

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Vera!
   A leírtak alapján úgy véljük, hogy az ingatlan megfelel a CSOK követelményeinek.

 • István szerint:

  Tisztelt Hölgyem/Uram!
  Kérdésem az lenne, hogy igényelhetnénk-e CSOK-ot új ház építésére, amennyiben azt a meglévő 1960-as években épült családi házunk mellé/mögé szeretnénk megépíteni?
  Válaszát előre is köszönöm!

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves István!
   Elvileg igen, de a jogosult megállapítása minden esetben egyedileg történik, ezért a pontos tájékoztatáshoz a további részletek ismerete szükséges. Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat!

 • Roland szerint:

  Építési engedéllyel épülő CSOK-os beruházásnál az építtető saját tulajdonában álló építőipari vállalkozással dolgoztathat-e? Fogadhat-e be számlát ettől a cégtől, melyet a CSOK-ra el kíván számolni? Ütközik-e egyéb jogszabályba a saját céges építkezés, ha egyébként a képesítési, munkajogi, egyéb feltételeket a vállalkozás teljesíti?

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Roland!
   Az új lakás építéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményre támogatási szerződés abban az esetben köthető, ha az igénylő az építési tevékenységet végző gazdálkodó szervezetben nem rendelkezik tulajdonnal, valamint a gazdálkodó szervezet tulajdonosa az igénylőnek nem közeli hozzátartozója vagy élettársa.
   Saját tulajdonban lévő építőipari vállalkozással történő építkezés esetén tehát nem igényelhető a CSOK.

 • Tibor szerint:

  Tisztelt Cím!
  Vásároltunk egy ingatlant, amelyen egy régi családi ház áll. Ezen ház 1/3-ára meg lett kérve a bontási és építési engedély. Ezen házrészt önerőből, valamint OTP-s lakáskassza felhasználásával felépítettük 2011-ben. Használatbavételi engedélyt még nem kértük meg, esetleges továbbépítés lehetősége miatt.
  3 meglévő gyermek mellé járó CSOK igényléséhez a további feltételek mind adottak.
  Kérdésem, hogy a ház további részének (nagyobb mint 90 nm) lebontását és újjáépítését lehet-e finanszírozni CSOK-kal?
  Köszönettel: Tibor

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Tibor!
   A CSOK teljesen az alapoktól kezdődően újonnan épített lakásra igényelhető. Mivel adott esetben nem egy új lakóház építéséről, hanem továbbépítésről van szó, véleményünk szerint nem igényelhető a támogatás.

 • Oliver szerint:

  Tisztelt szakértő!
  Jelzálog alapon vásárolt telekre is lehet csokból lakást építeni?

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Oliver!
   A CSOK-ot biztosító jelzálog ranghelyét kizárólag a családi otthonteremtési kedvezménnyel épített új lakásra felvett lakáscélú hitelintézeti, lakás-takarékpénztári kölcsönt biztosító jelzálog ranghelye előzi meg.

 • Zoli szerint:

  Tisztelt szakértő!
  Szeretnénk megvásárolni CSOK 10+10-el egy kb. 90-95%-os készültségi fokú lakóingatlant, de elbizonytalanított, amit az első bekezdésben írtak:
  “A támogatás 2017. január elsejétől az épület készültségi fokának megfelelő, az építési költségvetésből még fennmaradó bekerülési költségre igényelhető.”
  Az ingatlanos ugyanis alábbi információt adta:
  “A CSOK-ot úgy lehet igénybe venni, hogy a ti nevetekre átírják az építkezést és ti kéritek meg a használatbavételi engedélyt.”
  Jól gondolom, hogy a fentiek alapján nem kapnánk meg a szükséges 10+10 millió forintot erre az ingatlanra? A CSOK 10+10 igénybevétel ránk vonatkozó kritériumainak egyébkent megfelelünk.
  Válaszukat előre is köszönöm.

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Zoli!
   Ha az ingatlan már 90-95%-os készültségi fokú, akkor az építkezés befejezéséhez sajnos a 10+10 milliós támogatást már nem tudnák kihasználni az Ön által is idézett rendelkezés miatt. Januártól már csak a költségvetésből fennmaradó bekerülési költségre vehető igénybe a kedvezmény. Amennyiben az eladó gazdálkodó szervezet, akkor a használatbavételi engedély megszerzése után első ízben történő értékesítés esetén a vevő új lakás vásárlás jogcímén jogosult lehet a támogatásra.

 • Róbert szerint:

  Tisztel Hitelnet!
  2016 júniusában vásároltam egy építési telket és júliusában megterveztettem rá egy családi házat, amelyre akkor még egyszerű bejelentéssel meg is kaptam az építési engedélyt. Majd július végén összeházasodtam a feleségemmel. 2017 februárjában bementünk az OTP-be, hogy igényeljünk csok-ot (10+10), mert a telekre építkezni szeretnénk. Megvan a generálkivitelezőnk és a költségvetésünk is, de azt mondták, hogy a telekben is 50-50%os tulajdonban kell állni és az építési engedélynek is a kettőnk nevére kell szólni. Ezt azért nem értem, mert ha felépítjük a házat, az úgyis közös tulajdon lesz, mert házasságban megszerzett vagyonnak számít. Másrészt rajta lesz az elidegenítési tilalom a gyerekek 10 éves koráig. Szóval miért nem mindegy kié a telek és kinek a nevén van az építési engedély?

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Róbert!
   A támogatás igénylése esetén minden hitelintézetnél feltétel, hogy az építési engedély és az építési telek a házastársak nevén legyen.

 • Anita szerint:

  Tisztelt Hitelnet!
  Érdeklődni szeretnék, hogy esetleg 2017-től történt-e változás a tekintetben, hogy zártkerten van a házunk, de bővíteni szeretnék plusz szobával, 3 gyerekünk van és ehhez szeretnénk a Csok-ot igénybe venni. Igénybe vehetjük-e? A Földhivatalnál átírattuk, amit 2016.12.31-ig kellett.
  Köszönöm a segítségét.
  Anita

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Anita!
   Bővítéshez jelenleg is akkor igényelhető a CSOK, ha az épület az ingatlan-nyilvántartásban lakóházként van feltüntetve.

 • Adrienn szerint:

  Az idén szeretnénk telket vásárolni Pest megyében, amit önerőből tudnánk megvásárolni (6M Ft.) Későbbiekben egy könnyűszerkezetes házat (CSOK igényelhető rá) szeretnénk rá építtetni kb. 18M Ft összegig, viszont az építkezéshez már nem rendelkezünk önerővel. A CSOK-ot szeretnénk majd igénybe venni két kiskorú gyermek után (úgy olvastam: 2,6 M Ft.), 40 év alattiak vagyunk.
  Van esély rá, hogy kapunk hitelt a fennmaradó részhez és a ház lenne a későbbiekben a fedezet?
  Válaszukat előre is köszönöm.

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Adrienn!
   A maximálisan felvehető hitel összege nem haladhatja meg az ingatlan várható jövőbeni értékének 80%-át, de ez a finanszírozási arány függ az igénylők jövedelmi helyzetétől is. Javasoljuk, hogy töltse ki online adatlapunkat és Szakértőink felveszik Önökkel a kapcsolatot, hogy a további részletek ismeretében személyre szabott kalkulációt tudjanak készíteni Önöknek.

 • Sándor szerint:

  Tisztelt Hitelnet!
  3 gyermekünk van és egy családi házban lakunk, amely egy akkora telken található, hogy fel tudnák rá építeni egy nettó 90 m2 hasznos alapterületű (kb. bruttó 110 m2) új családi házat is a már meglévő megtartása mellett (beépíthetőség figyelembevételével).
  A kérdésem az, hogy ebben az esetben is igényelhetnénk a 10+10M CSOK-os támogatást a már meglévő saját telkünkre? Nem kizáró ok, hogy azon már van egy házunk?
  Köszönöm!
  Üdvözlettel:
  Sándor

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Sándor!
   Ha a rendezési terv lehetővé teszi a ház felépítését és az előírt CSOK feltételek is teljesülnek, akkor a leírtak alapján működhet a támogatás.

 • Mia szerint:

  Tisztelt Hitelnet,
  A követekező problémával keresem Önöket:
  El szerettetük volna indítani a CSOK-os igénylést, amihez minden papírt beszereztünk (nagyjából 2 hónapba telt). Azonban a megvásárolt telken volt egy nyaraló, ezért “kivett hétvégi ház” áll a tulajdoni lapunkon, így a bank azt kéri, hogy bizonyítsam, hogy az érvényes építéssel rendelkező családi házunk, új építés és nem felújítás. Azaz, hogy például nem használtuk fel a hétvégi ház alapját. A bontás nem volt engedélyköteles, számláink, szerződésünk nincs róla. Azonban az alapba került rengeteg betonról és vasról van (lejtős telek), az alapozási munkáról is. Videó is készült a földmunkáról, ahol jól látszik, hogy a hétvégéi háznak már hűlt helye van. A ház már alapozás utolsó fázisánál tart, de most nem merünk tovább haladni.
  Hogyan tudnám igazolni gyors módon, hogy az épület nincs ott? (Az építésügyi hatóságnál 2 hónap az átfutási idő, ezt szeretnénk elkerülni, mivel ez esetben kezdhetnénk újra az összes többi irat beszerzését.) Hallottam olyat, hogy bontási jegyzőkönyvet készítettek, amit elfogadott a bank, ezt ki készítheti, van-e bármilyen más módja ennek az igazolásának?
  Köszönettel,
  Mia

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Mia!
   Az érintett hitelintézettel kellene egyeztetni, hogy az építésügyi hatóság igazolásán kívül elfogadnak-e bármilyen más igazolást fenti esetben.

 • Attila szerint:

  T. Szakértő!
  Az általam kinézett telek, ahová CSOK-kal építkeznék: hétvégi házas üdülő terület.
  Igényelhető csok? Minek kellene lennie a teleknek a tulajdoni lapon? (Belterületi vagy zártkert?)
  Hol, milyen szabályzatban vannak ezek a szabályok felsorolva?
  Köszönettel, Attila

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Attila!
   Építkezésre abban az esetben igényelhető CSOK, ha az építendő ingatlan lakóházként vagy lakásként kerül feltüntetésre az ingatlan-nyilvántartásban. Üdülő területen történő ingatlanépítés esetén információink szerint üdülőként és nem lakóházként kerül feltüntetésre az ingatlan, így arra CSOK nem igényelhető. A területileg illetékes építési hatóság tud tájékoztatást adni arról, hogy mely területre milyen típusú ingatlan építhető.

 • Anita szerint:

  Kedves Hitelnet!
  Új házat építünk fel, a Csok segítségével szeretnénk. Telek megvan már, Elműnél intézve lett az áram, csatorna be van vezetve a telek területére.
  Érdeklődnénk, hogy a Csok megköveteli-e a gáz bevezetését? Egyedi fűtés lenne.
  Várom válaszukat, előre is köszönöm.
  Anita

 • Tamás szerint:

  Kedves Hitelnet!
  Már folyamatban van a CSOK-os házépítésünk. (10+10, 5% generálkivitelezői Áfa, a csokos szerződést már aláírtuk, kiutalás még nem történt).
  A kivitelezés erősen megcsúszott a kivitelező hibájából és most gondolkodunk a kivitelezőváltásban. A bankot megkérdeztem, azt mondták nekik mindegy, hogy ki állítja ki a számlákat, csak az elfogadott költségvetésnek feleljenek meg. Jelenleg a tetőszerkezetig van kész (kb. 35%-os készültség), kérdés, hogy egy másik kivitelező átveheti-e a generálkivitelezést innen és ő is továbbra is 5%-os Áfával tudja-e építeni a házat?
  Illetve a korábbi kivitelezőnek így elfogadják-e az 5%-os számláit (hiszen igazából ebben az esetben egyik kivitelező se készítené a teljes házat)?
  Esetleg bármi egyéb probléma felmerülhet?
  Köszönöm segítségük,
  Tamás

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Tamás!
   Fenti kérdéseket az esetleges újabb generálkivitelezővel és az érintett hitelintézettel kellene egyeztetni, ebben sajnos nem tudunk segíteni.

 • Kristóf szerint:

  Kedves Hitelnet,
  azzal a kérdéssel fordulok Önökhöz, hogy jól tudom-e hogyha egy lakóingatlan banki tulajdonban van, akkor annak építési, használatbavételi időpontja nem releváns, vagyis mindegy akkor, ha ezt vásárolná meg valaki a CSOK támogatás segítségével? Vagyis nem kell új (2008.06.) utáni kiadott engedélyes legyen.
  Hasonlóan igaz ez akkor is, ha végrehajtási eljárásból szeretne valaki ingatlant vásárolni, ott sem számít, hogy mikori a használatbavételi engedély?
  Segítségüket ezúton is köszönöm,
  Kristóf

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Kristóf!
   Ha még a használatbavételi engedély megszerzése előtt került az ingatlan a bank tulajdonába és a bank volt az, aki a használatbavételi engedélyt megszerezte az ingatlan befejezése után, akkor információink szerint természetes személy részére első ízben történő értékesítés esetén újnak minősül a lakás és az emelt összegű CSOK igényelhető. Ennek természetesen feltétele, hogy az ingatlan az új lakásra vonatkozó feltételeknek is megfeleljen, például a használatbavételi engedély 2008. június 30. után kiadott legyen.

  • Kristóf szerint:

   Kedves Hitelnet szakértő,
   válaszát, a banki tulajdonlás tekintetében ezúton is köszönöm.
   A végrehajtásból történő ingatlanvásárlásra viszont, ha jól értelmezen a feltételeket, nem kell alkalmazni a 2008. június 30. utáni használatbavételi dátumot. Vagyis, ezen eljárásból való vásárláskor, lehet a maximális CSOK igénylést beadni, függetlenül a használatbavételi dátumától?
   Segítségét köszönöm.

   • Hitelnet.hu szerint:

    Kedves Kristóf!
    Végrehajtás esetén is ugyanazon feltételek teljesülése esetén tekinthető újnak a lakás, s igényelhető az emelt összegű CSOK.

 • Róbert szerint:

  Tisztelt Hölgyem/Uram!
  Új lakást fogunk vásárolni hamarosan. A foglalót már letettük, most fognak következni az adásvételi a telekhányadra és az építési szerződés a felépítményre.
  Érdeklődnék, hogy ilyenkor milyen határidővel kell kalkulálnunk a CSOK felvételéhez? A 120 napos határidőt mondták nekünk a bankban, de attól félünk abba nem fogunk beleférni. Fundamenta hitellel lesz kombinálva a vásárlás és ők csak 60%-os készültségi foktól kezdenek el foglalkozni az ügylettel, viszont a CSOK nem hitelez addig, amíg nincs “biztos” hitelígérvény mindenkitől.
  Köszönettel,

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Róbert!
   Véleményünk szerint ebben a kérdésben az érintett Fundamenta ügyintéző tájékoztatása lehet mérvadó.

   • Róbert szerint:

    Kedves Hitelnet!
    A Fundamentás ügyintéző szerint ez az eset építésnek minősül, így nem a 120 napos határidő vonatkozik ránk az adásvételi megkötésétől számítva. Viszont a banki ügyintéző szerint (ahol igényelni fogjuk a CSOK-ot) csak az adásvételitől számítva 120 napunk van az igénylés leadására. Ahogy előbb írtam, ekkor még nem lesz a társasház 60% készültségi fokon, a Fundamenta pedig nem foglalkozik velünk addig és így a CSOK-ra sem leszünk jogosultak, mert nincs fedezve a teljes költségvetés.
    Érzésem szerint azt kellene eldönteni, hogy a lakóközösségben épített társasházi lakás építésnek, vagy vételnek számít-e? Biztos vagyok benne, hogy nem mi leszünk az elsők akik ilyen konstrukcióval vennék fel a CSOK-ot, Önöknél nem volt hasonló precedens?

    • Hitelnet.hu szerint:

     Kedves Róbert!
     Igen, valóban az a kérdés, hogy építkezésről vagy lakásvásárlásról van szó. Ha az építési telek és az építési engedélyek egyaránt az Önök nevére szólnak, akkor építkezésről beszélhetünk, s ez esetben valóban nem vonatkozik Önökre az adásvételi szerződés keltétől számított 120 napos benyújtási határidő.

 • Mónika szerint:

  Tisztelt Hitelnet!
  Előző kérdésemet pontosítanám. A szerkezetkész ház még nincs a tulajdonunkban, hanem CSOK-kal kapcsolatosan szeretnénk megvenni.
  Így is csak a befejezéshez szükséges összeget kaphatnánk meg?
  Üdv. Mónika

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Mónika!
   Szerkezetkészen vásárolt ingatlan esetén magához a vásárláshoz a kedvezmény sajnos nem vehető igénybe. Fenti esetben csak a befejezéshez igényelhető a CSOK.

 • Szabolcs szerint:

  Tisztelt Hitelnet!
  Érdeklődni szeretnék, hogy a használt lakás vásárlásához igényelhető CSOK esetén okoz-e problémát, ha a megvásárolni kívánt ingatlan a tulajdoni lap szerint belterületi besorolású, “kivett lakóház és udvar”-ként szerepel.
  Válaszát előre is köszönöm, üdvözlettel:
  Szabolcs

 • Károly szerint:

  Tisztelt Hitelnet!
  Hitelből vásárolt telekre építeni tervezett házra is igényelhető a CSOK?
  Köszönettel,

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Károly!
   Feltétel, hogy a jelzálogjogosult bank hozzájáruljon ahhoz, hogy a CSOK-ot biztosító jelzálogot az őt megelőző ranghelyre bejegyezhessék.

 • Mónika szerint:

  Tisztelt Hitelnet!
  Szerkezetkész házra, amely megfelel a kritériumoknak, valamint mi is megfelelünk a CSOK előírásainak, előre vállalt 3 gyerek esetén, a teljes összeg igényelhető (10M Ft)?
  Üdvözlettel: Mónika

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Mónika!
   Szerkezetkész ház esetén az építkezés befejezéséhez igényelhető a CSOK a bekerülési költségből még hátralévő munkálatok értékéig. Az, hogy a 10 milliós CSOK-ból mekkora összeget tudnak igénybe venni, függ attól, hogy mekkora a hitelintézet által elfogadott költségvetés és hány százalékos a készültségi fok.

 • Gabó szerint:

  Tisztelt Hitelnet,
  CSOK-kal kapcsolatos kérdésre szeretnek választ kapni:
  Háromgyermekes a családunk. Eddig nem vettünk igénybe szocpoltámogatást. A saját tulajdonú családi házunk tetőterében szeretnénk kialakítani külön lakást.
  Kérdésem: mennyi és mekkora alapterületű különálló lakást kell építeni a tetőtérben ahhoz, hogy a 3 gyermekre kapható maximális 10 millió forintos támogatást megkapjuk?
  Köszönettel.
  G

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Gabó!
   Legalább 2 új lakásnak kell létrejönnie a tetőtérben, melyből a CSOK-kal finanszírozni kívánt lakás hasznos alapterületének legalább 60 m2-nek kell lenni.

  • Gabó szerint:

   Köszönöm gyors válaszukat!
   Egy dolgot nem értek a válaszban. Tegyük fel, hogy megépítünk egy 25 négyzetméteres garzont /főzőfülke, fürdő, nappali/ és egy 61 négyzetméteres lakást a tetőtérben. Ebben az esetben a CSOK 10 milliós összegét csak a 61 négyzetméteres lakásra költhetem?
   Köszönöm.

   • Hitelnet.hu szerint:

    Kedves Gabó!
    Igen, a CSOK összege csak a legalább 60 m2 hasznos alapterületű lakás bekerülési költségének finanszírozására használható fel.

 • Ildikó szerint:

  Tisztelt Hitelszakértő!
  Olyan kérdésem van, hogy építkezés előtt állunk, 3 gyerekünk van, s házastársak. Terv folyamatban, a telket már tavaly októberben megvettük adásvételi szerződéssel, az építkezés céljából.
  Kérdésem az lenne, hogy maga az építési telek ára elfogadható-e az önerő részeként? A Bank szerint nem, s nem tudom őket meggyőzni. Ebben kérném az Ön segítségét! Hol van ez leírva pontosan?
  Nagyon szépen köszönöm a segítségét!
  Üdvözlettel:
  Ildikó

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Ildikó!
   Az építési telek ára sajnos nem fogadható el önerőként a banki gyakorlatban. Ez általában a banki ügyféltájékoztatókban is olvasható. Saját erőként a pénzintézetek jellemzően a készpénzt, az elkészült munka értékét, az építkezés helyszínén tárolt, még be nem épített építési anyagokat, LTP alapján folyósított szerződéses összeget, gyermekek után igényelhető állami támogatást (CSOK), munkáltatói, önkormányzati támogatást/kölcsönt vesznek figyelembe.

 • Mária szerint:

  Tisztelt Válaszadó!
  Egy 1990-es építési engedéllyel szerkezetkészre felépült (alaptest, falazat és tető), de nyílászáró nélküli, vakolatlan falazatú, gépészet nélküli házat szeretnénk megvásárolni, ha ez egy továbbépítési engedéllyel CSOK igénybevételére alkalmas. Szeretnék állásfoglalást kérni, hogy az-e.
  Várom mielőbbi válaszát, köszönettel:
  Mária

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Mária!
   Mivel az eredeti építési engedély 2008. július 1. előtti, ezért az új lakás építésére vonatkozó CSOK igénybevételére sajnos nincs lehetőség.

 • Katalin szerint:

  Tisztelt cím!
  Házat szeretnénk építeni, nem generál, önerő + CSOK + kb. 5 millió Ft hitel.
  Szeretném tudni, hogy tervezhetünk-e bele üzlethelyiséget, ha különben fodrászként dolgozok?

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Katalin!
   Információink szerint üzlethelyiség nem szerepelhet a CSOK-kal finanszírozni kívánt ingatlanban.

 • Andrea szerint:

  Tisztelt Cím!
  Veszprém mellett történő házépítéshez szeretnénk banki hitelt felvenni. Előzetes kalkulációnk szerint 15 millió forint összegű hitelre lenne szükségünk, amelyet élettársakként ketten vennénk fel. Egy tehermentes lakással rendelkezünk, amiben élünk, és egy telekkel, amelyen az építkezést megvalósítanánk. CSOK-ot nem kívánunk igénybe venni. Havi nettó összes jövedelmünk 240-260.000.-Ft. A kiválasztott banknál vezetnénk a számlánkat, oda helyeznénk át az utalási megbízásainkat, illetve irányítanánk a fizetésünket. Amennyiben lakástakarék nyitásával kedvezőbb a hitel, az is érdekelne bennünket.
  Mivel kevés az időnk valamennyi banki lehetőséget személyesen megérdeklődni, ez úton kíséreljük ezt meg.
  Kérem szíves segítségüket a legmegfelelőbb ajánlat meglelésében. Napközben telefonon nem vagyok elérhető, inkább elektronikus úton várnám válaszukat. Esetleg 17 óra után telefonon.
  Köszönettel: Andrea

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Andrea!
   Szakértőink készséggel készítenek Önöknek személyre szabott, díjmentes tájékoztatót az elérhető építési hitelekről. Ehhez első körben kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Az optimális hitelkonstrukció kiválasztása után díjmentesen vállaljuk a teljes körű hitelügyintézést is a lakóhelyükhöz legközelebbi Hitelnet irodában. Irodáink elérhetőségét ITT tekintheti meg.

 • Zsófia szerint:

  Üdvözlöm!
  Érdeklődni szeretnék, hogy meglévő telekre, új lakás építése esetén 3 előrevállalt gyermekre is lehet CSOK támogatást kapni vagy csak 2 gyermekre? Még nincsen gyermekünk, de tervezgetjük és idővel mindenképpen nagy családot szeretnénk. A telkünkön van egy régi ház és mögé szeretnénk egy új házat építeni, majd ha elkészült, lebontanánk a régi házat. Erre kaphatunk támogatást és ha igen, akkor mik a feltételei?
  Köszönettel:
  Zsófia

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Zsófia!
   Új lakóház építésére igényelt CSOK esetén 3 gyermek vállalására is van lehetőség. A teljesítési idő 10 év.
   A fenti házépítéshez elvileg igényelhető a CSOK, azonban elsőként az illetékes építési hatóságnál (önkormányzatnál) lenne célszerű érdeklődni arról, hogy adott telekre építhető-e további lakóház.
   Az új lakásépítés esetén előírt jogosultsági feltételekről fenti bejegyzésünkből tájékozódhat.

 • Magdi szerint:

  Üdvözlöm!
  Az ÁFA visszaigénylés lehetőségével (új, magánerős építés esetén) élhetnek-e a nyugdíjas építtetők?

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Magdi!
   Az adó-visszatérítési támogatás igénybevételéhez legalább 180 napos folyamatos TB jogviszony szükséges, amely nyugdíjasok esetén nem áll fenn. Így sajnos nem igényelhető a támogatás.

 • Ramóna szerint:

  Tiszteletem.
  A párommal építkezni szeretnénk. 1 gyermekünk már van, illetve 1-et még vállalnánk. Így 2 gyermekre igényelnénk CSOK-ot. Ez lenne az önerőnk. Az ingatlan gyors szerkezetű, 10,9 millió Ft lenne kulcsra készen.
  A kérdésem az lenne, hogy ez a megoldás kivitelezhető vagy a gyorsszerkezet kizáró ok? Az építkezést még nem kezdtük meg.
  Telekvásárlásnál áfát tudunk-e vissza igényelni?
  Köszönöm.

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Ramóna!
   A könnyűszerkezetes építésű mód nem jelent kizáró okot CSOK igénylésnél. Generálkivitelezővel történő építés esetén a telek ÁFA sem igényelhető vissza.

 • Péter szerint:

  Jó napot!
  Olyan kérdésem lenne, hogy kamattámogatott hitelnél, hogyha a bank nélkül elkezdek építkezni és eljutok a szerkezetkész állapotig, akkor is a teljes költségvetés 70%-áról kell számla vagy csak arról amire felveszem a hitelt?
  Válaszukat előre is köszönöm!

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Péter!
   Kamattámogatott hitel igénylésénél függetlenül attól, hogy meddig jutnak el önerőből, a számlabenyújtási kötelezettség a teljes költségvetés 70%-ára vonatkozik.

 • Kristóf szerint:

  Kedves Hitelnet,
  Jól tudom, hogy a banki tulajdonban lévő ingatlanok esetében érvényesíthető az “új lakás” vásárláshoz nyújtott 10M CSOK? Vagyis itt nem feltétel a 2008 júliusi határ a használatbavétel szempontja.
  Lehet régebbi építésű, átadású is?
  Köszönöm.

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Kristóf!
   Az új lakásra vonatkozó CSOK összeg csak akkor vehető igénybe, ha a lakás 2008. július elsején vagy azt követően kapott használatbavételi engedélyt, valamint a lakást gazdálkodó szervezet természetes személy részére való értékesítés céljára építi vagy építteti, és amelyet első ízben természetes személy részére értékesítenek.

 • Róbert szerint:

  Üdvözlöm.
  Építkezni szeretnénk, de bár listán szerepelek. Így megkapnám a 10 milliót és az áfát? Ebből a 12,5 millióiból nem lehet felépíteni egy 90 négyzetméteres házat?

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Róbert!
   A BAR lista nem zárja ki a családi otthonteremtési kedvezményre és adó-visszatérítési támogatásra való jogosultságot, de véleményünk szerint 12,5 millió forintból nem finanszírozható egy 90 m2 hasznos alapterületű új lakóház bekerülési költsége.

 • Pál szerint:

  Üdvözlöm.
  Üdülőövezetben jelenleg épül a házam. Az építési engedélyt üdülőépületre kaptuk, de nem lesz más ingatlanunk, állandó lakcímmel fogunk itt lakni három gyermekünkkel. Csak a csok-ot igényelhetem?
  Köszönöm válaszát.

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Pál!
   A CSOK csak lakóingatlan építéséhez igényelhető. Üdülőként nyilvántartott ingatlan finanszírozásához a kedvezmény sajnos nem vehető igénybe.

 • Roland szerint:

  Helló!
  Engem most kimondottan a CSOK érdekelne, de már igencsak “túlkorosak” vagyunk (43/47), de van egy közös 6 éves és két felnőtt, 22 és 24 éves gyerekünk.
  Van-e esélyünk építési hitel mellé a CSOK-ot is igénybe venni? Telek van már van.
  Üdv.
  Roland

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Roland!
   Meglévő gyermekek után igényelt CSOK esetén az igénylőkre vonatkozóan nincsen felső életkorhatár. Az igénylő vér szerinti eltartottja, aki még nem töltötte be a 25. életévét gyermeknek minősül és igényelhető utána a CSOK.

 • Andrea szerint:

  Tisztelt Szakértő!
  CSOK-ot szeretnénk igénybe venni az építkezéshez. Az általunk kiszemelt telek tulajdoni lapján “kivett lakóház, udvar” szerepel, ugyanis a telek elejére épült már ház korábban, teljesen külön, elkerítve. A telek tulajdonosa a telek fennmaradó részét árulja.
  A kérdésem az lenne, hogy tudjuk-e bárhogyan igazolni, hogy az általunk vásárolni kívánt telek önálló, üres telek, vagy itt már sérül a CSOK jogosultság?
  Válaszát előre is köszönöm!

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Andrea!
   Osztatlan közös tulajdonú ingatlanról lévén szó, ügyvéd által készített Használati megosztási szerződéssel elvileg igényelhető a CSOK. Célszerű azonban a vásárlás előtt utánanézni, hogy az adott ingatlanra – a rendezési terv alapján – építhető-e újabb lakóház.

 • Erika szerint:

  Tisztelt Szakértő!
  Most vásárolunk egy lakást, ami három szintes. Az alsó szinten eddig egy üzem működött és ennek helyén szeretnénk egy különálló lakást kialakítani. A külső falak kivételével mindent nulláról kell kialakítani, mint egy új építésű lakásnál (belső falak, padlózás, fűtés, konyha- fürdőszoba kialakítás stb.)
  Kérdésem, hogy ebben az esetben igényelhetjük a két gyermek után járó család támogatást új építésű ingatlanra vonatkozóan?
  Köszönöm válaszát.
  Üdvözlettel: Erika

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Erika!
   Nem az alapozási munkálatoktól kezdődően teljesen újonnan épített ingatlan nem minősül új építésnek CSOK szempontjából, így arra a támogatás sajnos nem vehető igénybe.
   Arról, hogy minősül új lakásépítésnek, fenti bejegyzésünkből tájékozódhat.

 • Kristóf szerint:

  Kedves Hitelnet!
  Érdeklődnék, ha egy teleknek 80%-20% arányban vagyunk tulajdonosa feleségemmel, akkor igényelhető-e rá CSOK házépítésre.
  Illetve, ha a feleségem házasság előtti telke van, arra igénylehető-e?
  Válaszát előre is köszönöm.

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Kristóf!
   CSOK-kal finanszírozott házépítés esetén mindkettejüknek tulajdonrésszel (bármely arányban) kell rendelkezniük már a telekben is. Így a 80%-20% tulajdoni arányú telken történő építkezésre igényelhető a CSOK. A másik teleknél feltétel, hogy Önnek is tulajdonrésze legyen benne már a CSOK kérelem benyújtásakor.

 • Pál szerint:

  Tisztelt Hitelnet!
  Feleségemmel szeretnénk új építésű lakást vásárolni a CSOK 10+10 konstrukció keretében, 1 gyermek már van, 2 előre vállalt lenne. (Az ingatlan ára 20 millió forint.) A társasházi lakás jelenleg még induló projekt keretében, látványtervek formájában van kész, és mivel legtöbb esetben már a tervező asztalon elkelnek az ilyen kivitelezések, szükséges lenne lefoglalni a kívánt lakást.
  Milyen lehetőség van az épülő projektben lakás lefoglalására a CSOK finanszírozás segítségével?
  A vásárláshoz szükséges önerőt is a 10+10 fedezné, egyéb saját forrás nem áll rendelkezésre.
  Egyáltalán történhet a CSOK igénylése, részbeni folyósítása az ingatlanberuházás megindulásakor?
  Válaszukat előre is köszönöm!
  Üdvözlettel: Pál

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Pál!
   A CSOK-ot a hitelintézetek a vételár utolsó részeként folyósítják akkor, ha a lakás megkapta már a használatbavételi engedélyt. Arra tehát nincs lehetőség, hogy a CSOK-ból foglalózzák le a lakást.
   A 10+10 milliós támogatásból történő finanszírozás (önerő nélkül) csak akkor tud működni, ha nem adnak át foglalót. Ha igen, akkor azt saját erőből kell megtenni és az az összeg csökkenti a felvehető hitelösszeget. Arról, hogy jövedelmük alapján mekkora összegű támogatott hitelt felvételére jogosultak, Szakértőink az előzetes hitelbírálat elvégzése után tudnak pontos tájékoztatást adni. Az előzetes hitelbírálat elvégzése az Önök részéről nem jár semmilyen kötelezettséggel és díjmentes. Ehhez online adatlapunkat kellene kitölteni vagy felkeresni a lakóhelyükhöz legközelebbi Hitelnet irodát!

 • Attila szerint:

  Tisztelt Hitelnet!
  2 gyermekünk van, 3-at szeretnénk 4 éven belül. 10+10-et szeretném felvenni lakásépítésre Győrben. A kivitelező szerkezetkészen adná 19M Ft-ért, mely tartalmazza a telekhányadot 60 m2-es lakásra. Szükség van önerőre? Mennyire? A befejezésre is kérhetem a csokot, tehát a teljes 20 M Ft-ot?

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Attila!
   Információink szerint a lakásépítés teljes bekerülési költségére (szerkezetkész állapot + befejezés) igényelhető a 10+10 milliós támogatás. Az önerő mértéke függ attól, mennyi lesz a teljes költségvetés, illetve mekkora összegű lakáshitel felvételére lennének jogosultak. Ez utóbbi megállapítása előzetes hitelbírálat alapján történik. Ehhez első körben online adatlapunkat kellene kitöltenie.

 • Béla szerint:

  Tisztelt Hitelnet!
  Az alábbiakban kérném a segítségüket:
  Feleségemmel 1/2-1/2 vagyunk tulajdonosai családi házunknak. Három meglévő gyermekünk van és szeretnénk a CSOK-ot igénybe venni. Tervünk, hogy a meglévő ház egyik oldalához egy 60nm-es külön bejáratú, minden feltételnek megfelelő lakást építsünk. A telek 4000 nm így a beépítettségbe belefér és az építési hatóság által engedélyezett.
  Jogosultak vagyunk-e ebben a formában?
  Válaszát előre is köszönöm,
  Üdv, Béla

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Béla!
   A vonatkozó kormányrendelet értelmében elvileg működhet, de pontos tájékoztatást a további részletek ismeretében tudnak adni Szakértőink. Ehhez kérjük, töltse ki online adatlapunkat vagy keressék fel a lakóhelyükhöz legközelebbi Hitelnet irodát.

 • László szerint:

  Tisztelt Hölgyem/Uram!
  Érdeklődni szeretnék, hogy belterületbe bevont jelenleg üdülő övezetnek minősített területen építendő családi ház esetén igényelhető-e CSOK illetve az 5% ÁFA és ÁFA visszaigénylés?
  Köszönettel.

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves László!
   A CSOK és az adó-visszatérítési támogatás olyan ingatlan építése esetén vehető igénybe, amely elkészültét követően lakóházként kerül feltüntetésre az ingatlan-nyilvántartásban és megfelel a fenti bejegyzésünkben olvasható, új lakóingatlanra vonatkozó feltételeknek. Arról, hogy adott üdülő övezetben építendő ingatlan miként kerül feltüntetésre, az építési hatóság tud tájékoztatást adni.

 • Katalin szerint:

  Tisztelt Hitelnet!
  2015 októberében megkaptuk a csokot 2 gyermekre. /1,2 millió/ Lakhatásink még nincs! Nincs a tervben szigetelés a házon (44-es téglából van), de szeretnénk beszigetelni (ehhez tervet módosítunk), melléképületet és kerítést szeretnénk még a csokból.
  Érdeklődni szeretnék, hogy a 3 gyermek születése eseten igényelhetnénk-e az új csokot (10 millió-s)?!
  Előre is köszönöm válaszukat!

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Katalin!
   A 10 milliós CSOK igénylésére véleményünk szerint csak akkor lenne lehetőség, ha a korábban kapott szerződést megszüntetnék, a támogatást visszafizetnék és új igénylést adnának be, ami alapján jogosultak a kedvezményre. 2016. december 31-ig a már elvégzett munkálatokra is igényelhető a CSOK. Ez ügyben javasoljuk az érintett hitelintézettel történő egyeztetést.

 • Annamária szerint:

  Tisztelt Hitelnet!
  Használt lakás bővítésre felvett CSOK esetén az ideiglenes lakcímet lehet-e változtatni vagy nem?
  Köszönöm!

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Annamária!
   Információink szerint a lakcímkártyán csak a CSOK igénybevételével finanszírozott lakóhely szerepelhet állandó lakcímként. Ideiglenes lakcím nem lehet.

 • Szilvia szerint:

  Tisztelt Hitelnet!
  Új építésű ikerház egyik felét építjük mi. Van használati megállapodás közünk tulajdonosok között (mivel a másik fele már átadásra került). Eddig családilag építettük, a bátyám egyéni vállalkozó, Ő a kivitelezőnk. Viszont beadtuk a kérvényt a CSOK-ra az egyik bankhoz, aki elutasított avval, hogy nem lehet közeli hozzátartozó a kivitelező.
  Szeretném megkérdezni, hogyha keresünk másik kivitelezőt a munkára, akkor megkaphatjuk-e a CSOk-kot?
  Válaszukat előre is köszönöm.
  Szilvia

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Szilvia!
   Ha már eljutottak bizonyos készültségig, az e-naplóban látható ezzel kapcsolatos feltöltés, vagy számla került kiállításra, akkor jelenlegi információnk szerint kivitelező-váltás esetén sem igényelhető a támogatás. Elutasítás esetén a területileg illetékes kormányhivatalhoz fordulhatnak az elutasítás felülvizsgálatával kapcsolatban.

 • Gábor szerint:

  Üdvözlöm.
  Fiam akarna vásárolni egy új lakást. 3 gyerekük van. A csok támogatással kapcsolatban annyit szeretnék érdeklődni, én az apukája vagyok, 2002-ben elkezdtem építkezni, már nem sok híja van, hogy kész legyen, lakhatási engedély nincs még kikérve.
  Az a kérdésem, milyen áron tudná a fiam felvenni a csokot erre a házra?
  Előre köszönöm a választ.

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Gábor!
   Több akadálya is van a CSOK igénybevételének. Az egyik kizáró ok, hogy CSOK kizárólag olyan új lakás építéséhez igényelhető, amelynek eredeti építési engedélyét 2008. július 1. után adták ki. Mivel adott esetben az építési engedély ennél korábbi, a támogatás nem vehető igénybe.

 • Éva szerint:

  Tisztelt Szakértő!
  Osztatlan közös tulajdonban lévő telken szeretnénk építkezni, kötnénk egy használati megosztási megállapodást nagyszüleimmel.
  Jogosultak lennénk a 10+10 milliós CSOK-ra?
  Problémát jelentene-e, hogy négyünk nevén lenne a telek, illetve nagyszüleim háza már rég megépült, s mi ezt a házat szeretnénk egy új lakással kibővíteni? Nem teljesen világos számunkra, hogy ez bővítésnek vagy új lakás építésének számít-e.
  Válaszát előre is köszönöm!
  Üdvözlettel: Éva

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Éva!
   Használati megosztási megállapodással szeptember 16.-tól ismét van lehetőség osztatlan közös tulajdon CSOK-kal történő finanszírozására.
   A meglévő lakóingatlan bővítésére a 10 milliós CSOK nem igényelhető, ha azonban az alapoktól kezdődőn teljesen új lakóingatlant építenek az adott telken, akkor jogosultak lehetnek a támogatásra. A további feltételekről fenti bejegyzésünkből olvashat.

   • Éva szerint:

    Tisztelt Szakértő!

    A helyi építkezési szabályok nem engedik második ház építését, így a megoldás a kétlakrészes ház lenne. A meglévő ház mögé építenénk alapozással kezdődően egy lakást, s a két lakást terasz, garázs és tornác kötné össze. Ez új lakás építésének vagy ház bővítésének számít?

    Köszönettel: Éva

    • Hitelnet.hu szerint:

     Kedves Éva!
     Amennyiben az építendő ingatlan megfelel a fenti bejegyzésben olvasható, új lakással szemben támasztott feltételeknek, akkor véleményünk szerint használati megállapodással igényelhető az új lakás esetén járó kedvezmény. Fontos, hogy az építési engedély új lakás építésére és ne meglévő lakóingatlan bővítésére szóljon.
     További személyre szabott, díjmentes tájékoztatást Szakértőink online adatlapunk kitöltése után tudnak adni Önöknek.

 • Bence szerint:

  Tisztelt Szakértő!
  A családom egy új házat akar építtetni és ezzel kapcsolatban van egy kérdésem. Én egy 19 éves jelenleg egyetemen tanuló diák vagyok, de úgy néz ki, hogy egyetemet fogok váltani. Ha a CSOK igénylésének benyújtásakor diáknak számítok, akkor utána ki is iratkozhatok az egyetemről? Vagy az igénylés után meddig kell a jogviszonyom meglegyen?

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Bence!
   A bankok nem vizsgálják a gyermek hallgatói jogviszonyának fennállását.

 • Péter szerint:

  Tisztelt Hitelnet!
  Üdülő övezeti besorolású telekre építendő házra jár-e a CSOK 10+10?
  Köszönöm, Péter

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Péter!
   A 10+10M-s CSOK csak olyan ingatlan építéséhez igényelhető, amely az ingatlan-nyilvántartásban lakóházként kerül feltüntetésre.

 • László szerint:

  Tisztelt Szakértő!
  Szeretnék választ kapni arra, hogy a napelemes rendszer és a kiegészítő fűtést biztosító hűtő-fűtő klíma költsége beszámítható-e az (CSOK 10+10-el) épülő új lakóház építési költségeibe, így visszaigényelhető-e azok ÁFA-ja?
  Köszönöm.

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves László!
   Amennyiben az építési engedély tartalmazza ezek kialakítását, akkor a költségvetésbe is belevehetők.

 • Márta szerint:

  Üdvözlöm!
  Vásárolnék egy külterületi zártkert ingatlant, (5000 nm), amelyre a helyi építési szabályzat szerint, 3%-os beépíthetőség mellett lakóházra kapnék építési engedélyt. Minimum 90 nm alapterület meglenne. Érdeklődnék, hogy milyen lehetőség lenne hitelfelvételre az építkezéshez. Illetve a csok 10, csok 10+10 is tisztázatlan ebben az esetben, hogy jár-e.
  Köszönöm szépen!

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Márta!
   Zártkertként nyilvántartott ingatlant bankpartnereink sajnos nem fogadnak el a 10+10 támogatás fedezeteként akkor sem, ha arra lakóház építhető.
   Bankpartnereink egyikénél piaci kamatozású lakáshitel felvételre lenne lehetőség. A kölcsön összege a hitelbiztosítéki érték maximum 50%-a lehet. Továbbá a fenti megnevezés miatt igazolni kell a földtörvény alóli mentességet.

 • Marika szerint:

  Tisztelt Hitelnet.hu!
  Kérdésem az lenne, hogy épülünk és félig kész állapotban vagyunk. Nem igényeltünk csokot, de az áfa visszaigénylést igénybe szeretnénk venni, teljesen önerőből épülünk. Az építési jogerős papíron az van …… alatti ingatlanon meglévő tároló átalakításával, bővítésével családi lakóépület építésére kiadott építési engedély jogerős.
  Mi erre az áfa visszaigénylést megkapjuk?
  Köszönöm.
  Üdv.
  Marika

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Marika!
   Az adó-visszatérítési támogatás új lakóház építése esetén igényelhető. Újnak az az ingatlan számít a vonatkozó rendelet értelmében, amit az alapoktól kezdve újonnan építenek. Amennyiben Önök családi házukat a meglévő tároló átalakításával, bővítésével építik, véleményünk szerint nem lesznek jogosultak a támogatásra.

 • Andrea szerint:

  Tisztelt Hitelnet!
  CSOK igénybevételével szeretnénk új családi ház építésébe kezdeni. A kivitelező cég tulajdonos-ügyvezetője a férjem egyenesági rokona (testvére), aki már több mint egy évtizede működteti ezt a céget.
  Ez a helyzet lehet kizáró ok?
  Köszönettel, Andrea

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Andrea!
   A vonatkozó kormányrendelet értelmében az új lakás építéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményre támogatási szerződés abban az esetben köthető, ha az igénylő az építési tevékenységet végző gazdálkodó szervezetben nem rendelkezik tulajdonnal, valamint a gazdálkodó szervezet tulajdonosa az igénylőnek nem közeli hozzátartozója vagy élettársa. Fentiek alapján sajnos kizárja a jogosultságot, hogy a kivitelező cég tulajdonosa az Ön férjének a testvére.

 • Kata szerint:

  Tisztelt Hitelnet!

  Építkezésre szeretnénk felvenni a 10+10 millió Forint +5 millió Áfát, jelenleg telekvásárlás előtt állunk. A telken, amelyet választanánk, kb. 15 évvel ezelőtt elkezdtek építeni egy házat, engedélyek nélkül. Az építkezés nem sokkal utána megállt, csak egy pince(-kezdemény) áll jelenleg is a telken (aljzatbeton például nincs). Természetesen lakhatási engedélyt sosem kapott, a telekkönyvi kivonaton nem szerepel az építmény. A bontási költségeket megspórolandó, nem szeretnénk elbontani ezt az épületkezdeményt és a tervezett házunkhoz is megfelelő lenne ez az “alap”.
  Kérdésem, jogosultak lennénk-e a CSOK-ra ezzel az adottsággal?

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Kata!
   A vonatkozó kormányrendelet szerint csak az alapoktól kezdődően épített lakóingatlan számít újnak. Javasoljuk azonban az ügyben lakóhelyükhöz legközelebbi Hitelnet irodánk felkeresését, ahol Szakértőink személyre szabott tájékoztatást tudnak adni Önöknek a fentiekkel kapcsolatban.

 • Barbara szerint:

  Kedves Hitelnet!
  Szeretnék érdeklődni, hogy a 10+10 csok teljes kihasználásához (20 millió Ft) mennyi önerővel kell rendelkeznünk, hogy mindenképp megkapjuk a 20 millió Ft-ot? Három gyermeket szeretnénk vállalni, még nincs egy sem. Bankonként eltér, hogy hol mekkora önerő szükséges? Hol a legkedvezőbbek a feltételek?
  A kivitelezővel úgy szeretnénk összeállítani a költségvetést, hogy a 10+10+ a bank által igényelt önerő összege lenne a ház ára (építkezni szeretnénk).
  Nagyon köszönöm a válaszukat előre is!
  Üdvözlettel,
  Barbara

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Barbara!
   Pénzintézetenként eltér, hogy mely bankok számítják bele a terhelhetőségbe a megelőlegezett CSOK összegét. Továbbá a maximálisan felvehető hitel összegét a jövedelemvizsgálat eredménye is befolyásolja.
   Személyre szabott, díjmentes tájékoztatást ezért Szakértőink csak az ügylet további részleteinek ismeretében tudnak adni. Ehhez kérjük, töltse ki online adatlapunkat vagy keresse fel a lakóhelyéhez legközelebbi Hitelnet irodát.

 • Anya szerint:

  Tisztelt Szakértők!
  10+10+5 áfa igénylésünk már be van adva hetek óta. Azért vágtunk bele az igénylésbe, mert a bankok szerint a 10 millió kamattámogatott hitel maximum 30%-a egy megfelelő értékű telek esetében 0% készültségnél kiutalható. A napokban sajnos azt az információt kaptuk, hogy ez az utolsó rendeletmódosítással meghiúsult! Már beadott kérelmeknél sem! Ezt mégis hogyan tehetik meg? Egyik napról a másikra döntenek? Semmilyen lehetőség nincs a hitel kiutalására? Ha lenne több millió forintom, nem vennénk fel hitelt!! Egy hitel hogyan lehet utó finanszírozott?
  Illetve melyik az a paragrafus, ami lehetetlenné teszi a kiutalást?
  Köszönettel, egy kétségbeesett anya

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Anya!
   Banki információink szerint a 10 milliós kamattámogatott hitelnél a pénzintézet a folyósítást csak a saját erő beépítését és a készültségi fokkal arányos számlaellenőrzést követően kezdheti meg. Tehát a jövőben valóban nincs arra lehetőség, hogy az igénylő önerő nélkül kezdje meg az új lakás építését, ha ahhoz csak és kizárólag kamattámogatott hitelt és támogatást igényel. Piaci lakáshitel esetén továbbra is lehetőség van az előfinanszírozásra.

 • Imre szerint:

  Tisztelt Hitelnet!
  Építkezés közben vagyunk, és szeretnék igényelni mind a CSOK-ot, mind az adó-visszatérítést. Mi van abban az esetben, ha az építkezés tényleges költsége kevesebb lesz, mint amit a költségvetésben leírtunk? A költségvetés 70 százalékáról hozzuk a számlát, azonban ténylegesen nem használjuk fel?
  Gondolom, a Banknak nem kell tudnia, ténylegesen mennyit költöttük, csak az a lényeg, hogy a költségvetés szerinti tételek elkészüljenek, és a költségvetés 70 százalékáról meg legyen a számla.
  Jól gondolom? Ebben az esetben is utalják a teljes CSOK összeget?
  Üdvözlettel:
  Imre

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Imre!
   A bankok az általuk elfogadott költségvetést veszik alapul. Az így meghatározott bekerülési költség 70%-áról szükséges számlákat benyújtani. Az elvégzett munkákat a műszaki szakértő helyszíni szemle keretében ellenőrzi.

   • Imre szerint:

    Tisztelt Hitelnet!
    Akkor, ha jól értem, nem lényeges, hogy én a költségvetést úgy készítettem, hogy például 9.000 forintos m2 áru járólapokat fektetek le, és ezzel ellentétben csak 2.500-asok kerülnek az épületbe. Az így megtakarított pénzt is megkapom, és mondjuk kerítést építhetek belőle (ami az eredeti költségvetésben nem szerepelt)?
    Üdv:
    Imre

    • Hitelnet.hu szerint:

     Kedves Imre!
     A helyszíni szemle során véleményünk szerint adódhatnak problémák abból, hogy ténylegesen nem a költségvetésben feltüntetett értékű járólap került felhasználásra. Ennek ellenőrzéséről az érintett hitelintézet értékbecslője tudna pontos tájékoztatást adni. Ugyanakkor a CSOK a lakótelek homlokvonalán álló kerítés, valamint az építésügyi hatóság által előírt kerítés bekerülési költségének finanszírozásához is igényelhető, így ezt a tételt célszerű lenne belevenni a költségvetésbe. Arról, hogy mely munkálatok finanszírozhatók CSOK-kal építkezés esetén, fenti bejegyzésünkből tájékozódhat.

 • János szerint:

  Tisztelt Szakértő!
  Kérdésem az lenne, hogy ha a hitelintézet azt állapítja meg, hogy jogosult vagyok a CSOK-ra az általam benyújtott összes dokumentumot figyelembe véve, én minden további feltételt teljesítek (folytatom az építkezést, befejezem, legkésőbb 5 éven belül használatbavételi engedélyeztetést kezdeményezek rá), akkor a későbbiekben előfordulhat, hogy visszafizettetik a CSOK-ot, vagy sem?
  Mit jelent a 16/2016. (II.10.) Kormányrendelet 49. § (3)bekezdése: “Új lakás építése esetén a hitelintézet felmondja a támogatási szerződést, ha a használatbavételi engedély kiállítása, a használatbavétel tudomásulvétele vagy az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvány kiállítása előtt a támogatási szerződés teljesítése más, az építtető támogatott személynek felróható okból hiúsul meg.”
  Milyen felróható okok fordulhatnak elő?
  Válaszát előre is köszönöm!
  Üdvözlettel: János

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves János!
   Kérdésére pontos választ az ebben illetékes kormányhivatal/kincstár tud Önnek adni.

 • Tamás szerint:

  Kérdésem a következő lenne.
  Családi házat építettünk, melyre az építési engedélyt 2008. július 1. után kaptuk meg, a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítványt pedig tavaly, azaz 2015-ben. 2 gyerekünk van. Jogosultak vagyunk-e a CSOK-ra?
  Válaszát előre is köszönöm!

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Tamás!
   Új ház építése esetén a használatbavétel tudomásulvételért igazoló hatósági bizonyítvány kiadását követően már sajnos nincs lehetőség CSOK igénylésre.

 • Viktória szerint:

  Üdvözlöm!
  Az építési engedélyünk 2013-ban lett kiadva, de még csak az alapozásig jutottunk el. Mivel a 3. gyermek ezidáig nem került szóba, így csak 2 gyerekszobával számoltunk, most viszont szeretnénk beiktatni egy harmadikat is. Indokolt lenne a tervmódosítás (ez az alapterületen nem változtatna, csak mellékfalak és ablakok lennének pluszba beiktatva, a költségvetés sem nőne nagyon). Arra gondoltunk, hogy elindítjuk ezzel a tervrajzzal a CSOK-ot és később, menet közben, mikor már épülnek a falak, módosíttatnánk.
  A kérdésem az lenne, hogy a bank ebbe beleköthet-e, esetleg visszatarthat kifizetéseket? Mennyire veszik jó néven az ilyen módosításokat? Lehet-e ennek valami hátulütője?
  Válaszát előre is nagyon köszönöm!

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Viktória!
   Amennyiben módosítani szeretnének a meglévő terveken, azt mindenképpen a CSOK kérelem benyújtása előtt javasoljuk megtenni. A bankhoz az eredeti építési engedélyt és valamennyi módosítást szükséges benyújtani. A helyszíni szemlék során egyértelműen látható lenne, hogy az építkezés nem az eredeti tervek alapján folyik.

 • András szerint:

  Tisztelt Hitelnet,
  határhoz közel építkezésbe fognánk (kivitelező céggel), 2 gyerekkel (és nem is lesz több). Jelenleg még külföldön élünk, itt is vagyunk bejelentve már 6-8 éve. A külföldi munkaviszonyt nem szívesen adnánk fel. Feleségem gyesen van még 1,5 évig. Ha otthon 20 órás munkát vállalok és a külföldi munkaviszony is megmaradna 20 órában, akkor igényelhetjük a csókot? Szeretnénk jövő nyáron (2017. augusztus) költözni. Mikor tudjuk legkésőbb igényelni a csokot? Akár a használatbavételi engedély után is?
  Köszönettel,
  A.

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves András!
   Új lakóingatlan építése esetén CSOK igénylésre a használatbavételi engedély kiadása után már nincs lehetőség.
   A külföldi és magyarországi egyidejű munkaviszonnyal kapcsolatos kérdésére ITT olvashatja a választ.

 • Zsombor szerint:

  Tisztelt Hitelnet!
  Új építésű lakóházra szeretnénk igénybe venni a támogatást, a kiszemelt telek tulajdoni lapján “kivett hétvégi ház/udvar” minősítés szerepel. Beépítettségi mutató 15%-ot enged meg, melybe bőven belefér a 90 nm-es lakótér kivitelezése.
  Kérdésem tehát arra vonatkozik, hogy a minősítés kizárja-e a támogatás igénybevételét és amennyiben nem, mi az eljárás pontos folyamata?
  Köszönettel: Zsombor

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Zsombor!
   A CSOK-ra való jogosultság egyik feltétele, hogy az ingatlan felépülését követően lakóházként legyen nyilvántartva, mivel CSOK-kal kizárólag lakóingatlan építése finanszírozható, hétvégi házé nem.
   Személyre szabott tájékoztatáshoz kérjük, keresse fel a lakóhelyéhez legközelebbi Hitelnet irodát vagy töltse ki online adatlapunkat!

 • Zsolt szerint:

  Tisztelt Szakértő!
  Július 1.-től változott jogszabály szerint nem szükséges az egyszerű bejelentés építés során, csupán az e-napló megnyitása. Ezt hogy tudjuk a bank felé igazolni? Elegendő az automatikus rendszerüzenet, hogy megnyitásra került? És ehhez kell csatolni a tulajdoni lapot, valamint a jogerős terveket?
  Köszönöm!
  Zsolt

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Zsolt!
   Arról, hogy a hitelintézetekhez milyen dokumentumokat szükséges benyújtani egyszerű bejelentés esetén július 1-től, IDE kattintva tájékozódhat.

 • Timi szerint:

  Tisztelt Szakértő!
  3 gyermek után járó 10MFt összegű CSOK-kal kapcsolatban szeretném azt kérdezni, hogy egy 2015. évben megkezdett új lakóépület építésére igénybe vehető-e, (mely még nem rendelkezik használatbavételi engedéllyel), ha a 2015. évi építésügyi hatósági engedélyen lakóépület átalakítására vonatkozó engedély szerepel, mert ez az engedély az új lakóépület építése mellett a meglévő lakóépület teljes elbontásának engedélyezését is tartalmazza egyben, s ilyen esetben az építésügyi hatóság lakóépület átalakítás megnevezést szokott alkalmazni, s a határozat további részében fejti ki szövegesen, hogy ez az átalakítás ez ténylegesen teljesen új lakóépület építését jelenti, mely megfelel a kormányrendeletben szereplő új lakás definíciójának.
  Válaszát előre is köszönöm!
  Timi

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Timi!
   A hitelintézetektől és a Nemzetgazdasági Minisztériumtól származó információk alapján lakóépület átalakítására szóló engedély esetén az új lakás építésére vonatkozó CSOK nem igényelhető. Ám mivel jelen esetben nem a meglévő átalakítása, hanem valóban új lakóépület létrehozása a cél, javasoljuk, hogy kérje az ügyben a hitelintézetek állásfoglalását.

  • Timi szerint:

   Tisztelt Szakértő!
   A 2016-09-07.-én feltett kérdésemet szeretném folytatni annyiban, hogy: ha a CSOK és ÁFA-visszatérítési igényünkkel kapcsolatban megbízott hitelintézetünk – az eset specialitása miatt (az eredeti építési engedélyen átalakítás szó szerepel, mert az engedély az új lakóépület építése mellett a régi épület elbontását is tartalmazza egyben) – állásfoglalás iránti kérelmet nyújt be a Nemzetgazdasági Minisztérium felé, akkor az eddigi tapasztalatok alapján mennyi időn belül válaszol a Minisztérium, illetve a hitelintézet mennyi ideig várhat arra, van-e valamilyen határideje a benyújtott kérelmünk elbírálására vonatkozóan?
   Válaszát előre is köszönöm!
   Tisztelettel: Timi

   • Hitelnet.hu szerint:

    Kedves Timi!
    Előfordult, hogy a Nemzetgazdasági Minisztériumnak feltett kérdésre több mint 1 hónap elteltével kaptunk választ, de olyan is volt, amikor 2 napon belül.
    A kormányrendelet nem írja elő, hogy a hitelintézetnek mennyi időn belül kell elbírálnia a CSOK kérelmet, de belső szabályzatuk rögzítheti ezt. Erről az érintett pénzintézet tud Önnek pontos tájékoztatást adni.

 • Timi szerint:

  Tényleg igaz az a hír, hogy a csok 10+10-re épített lakást nem örökölhetik a gyerekek, mert ha a szülők meghalnak, akkor az államé lesz a lakás?

 • Szilvi szerint:

  T. Szakértő!
  120 nm-es családi házamra emeletet építenék, a családi házat társasházzá nyilvánítom és az emeletráépítéssel létrehozok ott két új önálló albetétet egy 40 nm garzont és egy 80 nm-es lakást. Ebben az esetben a CSOK-ot 3 gyerek útán új lakás építésére fel tudom venni. Ugye?
  Köszönöm.
  Szilvi

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Szilvi!
   A leírtak alapján jogosultak lehetnek a 10 milliós CSOK-ra, amennyiben a további igénylési feltételek is teljesülnek.

 • Balázs szerint:

  Tisztelt Cím!
  Érdeklődöm, hogy új lakás építésénél mit jelent az 5 millió forint ÁFA visszatérítés. A pénzintézet, ahol érdeklődtem azt mondta, hogy a készültségi foknak megfelelően és a bemutatott számláknak megfelelően utalják vissza az ÁFÁT, de a visszautalt összeggel csökkentve folyósítják a következő részletet.
  Én úgy értelmeztem a szabályokat, hogy az ÁFA visszatérítése nincs hatással az építkezés költségvetésére. Amikor megkapom az utolsó részletet és kész a ház, akkor a visszatérített ÁFÁ-ból esetleg meg lehet venni a konyhabútort, stb.
  Hogy van ez pontosan? Egyáltalán el kell számolnom azzal, hogy mire költöm a visszakapott ÁFÁ-t?
  Köszönettel:
  Balázs

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Balázs!
   Az NGM valóban kiadott egy olyan állásfoglalást, miszerint a folyamatban lévő építkezések esetén nem tagadható meg az adó-visszatérítési támogatás folyósítása, ha az igénylő olyan építkezéshez kívánja igénybe venni a támogatást, amelyeknél a hátralévő munkák költségeinek összegét az igényelt támogatás összege meghaladja, feltéve, hogy számlákkal igazolja a bekerülési költségek megfizetését. Ugyanakkor szintén az NGM szakmai állásfoglalása alapján nem kötelesek a hitelintézetek a folyamatban lévő, magas készültségi fokon álló, már megfizetett számlákkal igazolt építkezések esetén a támogatások nyújtására, ha úgy ítélik meg, hogy a korábban vállalt saját erő és lakáskölcsönből megvalósított építkezés befejezéséhez a támogatott összeget már nem tudja az igénylő a bekerülési költség megfizetésére felhasználni. Ebben a kérdésben tehát az egyes hitelintézetek állásfoglalása a döntő.

 • Bogi szerint:

  Tisztelt szakértő!
  Én arra lennék kíváncsi, hogy ki igényelhet vissza áfát?
  Mi szerkezetkész házat építettünk, ilyen esetben mi vagy a vállalkozó igényel, s hogyan működik az igénylés?

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Bogi!
   Szerkezetkész állapotra vonatkozó kivitelezői szerződés esetén sajnos nem jogosultak adó-visszatérítési támogatás igénybevételére az építkezéshez kapcsolódóan. A további jogosultsági feltételekről ITT olvashat.

 • Ági szerint:

  Tisztelt Hitelnet!
  Kérdésem az alábbi lenne:
  2016 február elején adtuk be igényünket a 10 milliós csokra, amit meg is kaptunk, már az első részfolyósítás is megtörtént. A problémám a következő lenne: az adó-visszatérítés is járna nekünk, ezt azonban a csok igényléskor nem adtuk be, most utólag akartuk, a bank azonban elutasított azzal, hogy csak a csokkal egyidejűleg lehetett volna igényelni. Ez valóban így lenne? Mert a jogszabályban sehol nem láttam leírva ezt, és amúgy minden feltételnek megfelelünk. Valamint a legfontosabb, hogy a csok szerződés kötésekor az ügyintéző erről nem tájékoztatott minket.
  Válaszát előre is köszönöm:
  Ági

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Ági!
   Az adó-visszatérítési támogatás nyújtását szabályozó kormányrendelet 69.§ (9) bekezdése kimondja:
   “Ha az igénylő családi otthonteremtési kedvezményt igényel, az igénylő ugyanazon hitelintézetnél egyidejűleg nyújthatja be az adó-visszatérítési támogatás és a családi otthonteremtési kedvezmény iránti kérelmét.” Ennek értelmében a bank sajnos jogosan utasította el az utólag benyújtott adó-visszatérítési támogatás iránti kérelmüket.

   • Ági szerint:

    Végül nem utasítottak el, azért írom le, hogy aki hasonló helyzetben van, tudjon róla. Nem feltétel, hogy az áfa-visszatérítést és a csokot egyszerre kell beadni. Minket azért utasítottak el először szóban, mert már le volt fedve a költségvetésünk és így nem volt mire igénybe vegyük az áfát. Viszont mivel meg tudtuk növelni a költségvetésünket olyan tételekkel, amik nem szerepeltek az eredeti költségvetésben (nálunk kerítés, járda), így végül igénybe tudtuk venni.

    • Hitelnet.hu szerint:

     Kedves Ági!
     Köszönjük, hogy megosztotta velünk tapasztalatait. Meglepődve olvastuk, hiszen az NGM éppen ezzel ellentétes választ adott erre a kérdésre. Meg tudná írni, hogy melyik hitelintézet fogadta el így az ÁFA igénylést? Köszönettel.

 • Imre szerint:

  Üdv!
  Az lenne a kérdésem, hogy igényelhető-e egy eladásra kerülő új építésű ingatlanra a csok? Az épület tető alatt van, a nyílászárók be vannak építve.
  Igényelhetek-e banktól erre kölcsönt?
  Köszönettel.
  Imre

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Imre!
   Új ház építéséhez igényelhető a CSOK, de a kedvezmény igénybevétele 10 éves bentlakási kötelezettséggel jár. Ha tehát az építkezést követően eladásra kerül az ingatlan, akkor a kapott támogatás kamatokkal növelt összegét vissza kell fizetni, így ilyen esetben nem célszerű igényelni a CSOK-ot.
   A befejezéshez építési hitelt igénybe vehet. Az elérhető legkedvezőbb építési hitelekről Szakértőink készséggel tájékoztatják, ha kitölti online adatlapunkat vagy felkeresi a lakóhelyéhez legközelebbi Hitelnet irodát.

 • Gábor szerint:

  Kedves Hitelnet!

  Hosszas küzdés után megkaptuk a CSOK-ot! Apróbb bánat az örömben (és nem tudom ezt tudják-e akik igénylik, mi nem tudtuk), utófinanszírozás van. Tehát kellene lennie pénzünknek ahhoz, hogy megkapjuk a CSOK-ot. Érdeklődnék, hogy tudnak-e olyan hitelintézetről, akik kimondottan erre adnak hitelt (olyan 3 millió forint kellene ahhoz, hogy elinduljon a folyósítás – azaz olyan százalékra hozzuk az épületet amit megkövetelnek a szerződésben, durván ennyi lesz az utolsó folyósítás is, tehát az egy esetleges hitelszerződés esetén mehetne a hiteladónak szerződés szerint). Fontos tudni, hogy jelenleg van egy hitelünk – szintén az építkezés miatt.
  Üdv.
  Gábor

 • Andrea szerint:

  Tisztelt Szakértő!
  A segítségét szeretném kérni a következő kérdésben: eladnánk hitellel terhelt családi házunkat. Az eladási ár harmadából tudnánk előtörleszteni a hitelt, a másik harmadából telket szeretnénk venni, a maradékból pedig szeretnénk elkezdeni építkezni a 10 milliós CSOK segítségével (3 gyermek már megvan).
  A kérdésem az lenne, hogy ebben (ház eladás és telek vétel) az esetben milyen adó illetve illeték fizetési kötelezettségünk van?
  Köszönöm a segítséget!

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Andrea!
   Adó- és illeték kérdésben a területileg illetékes NAV vagy ingatlanjogi szakértő tud Önöknek pontos tájékoztatást adni.

 • Éva szerint:

  A kivitelezővel kötendő szerződésnek hogyan kell tartalmaznia a fizetés ütemét, ha CSOK + hitelből /10+10/ építkezünk? A készültségi foknak megfelelően kapjuk a pénzt, dátumot nem tudunk írni, a minden hó végén sem jó, akkor mit írjunk?
  Köszönöm a segítséget!

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Éva!
   Ezt a kérdést a hitelnyújtó bankkal lenne célszerű egyeztetni, általános dátumot nem tudunk mondani.

 • Ádám szerint:

  Tisztelt Hitelnet!
  Arra vonatkozólag esetleg van-e információjuk, hogy tudok szerezni ÉTDR bejelentésről – amelyet 2016.07.04-én tettem meg – egy hatósági bizonyítványt? (vagy bármit, ami hatóság által aláírt és pecsételt)
  A pénzintézet, ahová benyújtanánk a CSOK 10+10 kérelmünket már minden más dokumentációnkat és igazolásunkat rendben talált, csak nem tudjuk számára hitelesen igazolni, hogy megtettük az egyszerű bejelentést az ÉTDR rendszerben.
  Köszönöm a válaszát.

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Ádám!
   Az egyszerű bejelentés megtörténtét igazoló dokumentumot 2016. július elsejétől kérelemre az építésügyi hatóság állítja ki és tölti fel az elektronikus építési naplóba. Minderről bővebben ITT olvashat.

 • Dalma szerint:

  Tisztelt Hitelnet!
  Szeretnénk felvenni a 10 millió forintos CSOK-ot új ház építésére. Azt szeretném kérdezni, hogy a telekre, amelyre a házat építenénk, van-e valamilyen kikötés? Pontosan milyen besorolású telek jöhet szóba?
  Köszönöm válaszát.

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Dalma!
   A vonatkozó kormányrendelet értelmében a CSOK-kal finanszírozni kívánt új lakásnak, lakóingatlannak az alábbi feltételeknek kell megfelelnie:
   az alapozási munkáktól kezdődően teljes egészében újonnan épített, a lakhatás feltételeinek a vonatkozó jogszabályi követelmények szerint megfelelő, az ingatlan-nyilvántartásban lakóház vagy lakás megnevezéssel nyilvántartott vagy ilyenként feltüntetésre váró ingatlan a hozzá tartozó földrészlettel, amely elkészültét követően használatbavételi vagy hatósági bizonyítvánnyal igazolandó használatbavétel tudomásulvételi vagy bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvány iránti eljárásra köteles, ideértve a tanyán található lakóépületet is, és amely legalább az alábbi feltételeknek megfelel:
   aa) 12 négyzetmétert meghaladó alapterületű lakószobával és főzőhelyiséggel – ennek hiányában további, legalább 4négyzetméter alapterületű, a főzést lehetővé tevő, önálló szellőzésű lakótérrel, térbővülettel –, továbbá fürdőhelyiséggel és WC-vel rendelkezik,
   ab) közműves villamos energia szolgáltatással rendelkezik,
   ac) egyedi fűtési móddal rendelkezik,
   ad) közműves szennyvízelvezetéssel rendelkezik, vagy ha nincs a településen (településrészen) közműves szennyvízelvezetés, a szennyvíz tisztítása és elhelyezése egyedi szennyvízkezelő berendezéssel vagy tisztítómezővel ellátott oldómedencés műtárggyal vagy időszakos tárolása egyedi zárt szennyvíztárolóban történik, és
   ae) közműves ivóvíz-szolgáltatással rendelkezik, vagy ha a településen (településrészen) nincs közműves vízszolgáltatás, a telken ivóvíz minőségű vizet szolgáltató kút van;
   Arról, hogy pontosan milyen megnevezésű ingatlanokra építhető lakóház vagy lakás, az építési hatóságnál tájékozódhat.

 • Andrea szerint:

  Tisztelt Hitelnet!
  Eladnánk a hitellel terhelt családi házunkat, és szeretnénk csokkal új házat építeni (3 gyermekünk van). A törvény szerint az 5 éven belül eladott ingatlan árát a csokkal támogatott új ingatlanba kell fektetni. Ebben az esetben kifizethetem a lakáshitelem az eladási árból, és lehet csak a fennmaradó részt fordítani az építkezésre?
  Köszönöm válaszát.

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Andrea!
   Új ház építéséhez igényelt CSOK esetén eltörlésre került az 5 éven belül eladott lakóingatlan eladási árára vonatkozó továbbforgatási kötelezettség, így a bank nem vizsgálja, hogy az eladott lakás árát milyen mértékben forgatják tovább.

 • Éva szerint:

  Tisztelt Hitelnet!
  Van három gyermekünk, egy 200 négyszögöles, összközműves telek, egy elbontandó házzal. Havi bevételünk 300.000Ft.
  A telek megfelel-e az önrésznek és már igényelhetjük-e az első részletet a bontásra, majd továbbá a sorrendnek megfelelően?
  Minden feltételnek megfelelünk!? (több éves közalkalmazotti munkaviszony, banki tartozás nincs, közműszámlák átutalással történnek)
  Kérem a személyre szabott szabott ajánlatukat.
  Köszönettel: Éva

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Éva!
   Személyre szabott tájékoztatáshoz további információkra lenne szükség – például: az építés várható bekerülési költsége, helyszíne stb. – melyeket online adatlapunk kitöltésével adhat meg. Ezt követően Szakértőink készséggel adnak pontos tájékoztatást!

 • Ágnes szerint:

  Szerkezetkész, építés alatt álló ház vásárlása esetén meg van határozva, hogy mennyi idő alatt kell befejezni az építkezést? Ha pl. CSOK + hitellel vásároljuk meg az ingatlant, mennyi idő múlva kell beköltöznünk?
  Válaszát előre is köszönöm.

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Ágnes!
   Szerkezetkész ház vásárlása esetén a vásárláshoz nem, a befejezéshez igényelhető a CSOK, amennyiben az eredeti építési engedélyt 2008. június 30-án után adták ki. A ház építését a szerződésben meghatározott időn, maximum 5 éven belül kell befejezni.

 • Áron szerint:

  Tisztelt Hitelnet!
  2000-ben vásárolt ingatlanra, 2002-ben építési engedély alapján elkészült az alap, és a lábazatnak és falaknak egy része. Az építkezés abba maradt, az engedély időközben lejárt. Majd 2014-ben módosított, új építési engedély alapján folytatjuk az építkezést. Jelenleg 35-40%-os a készültségi fok.
  Kérdésem, hogy ebben esetben a CSOK feltételei között szereplő 2008.07.01. dátumnál a 2002-es vagy a 2014-es építési engedélyt kell figyelembe venni?
  Köszönettel:
  Áron

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Áron!
   CSOK igénylésnél az eredeti építési engedély kiadásának dátuma a mérvadó, így a leírtak alapján sajnos nem igényelhető az építkezéshez járó CSOK.

   • Áron szerint:

    Tisztelt Hitelnet,
    Köszönöm a választ.
    Mivel új ház építésére sajnos nem tudjuk igénybe venni a támogatást, szeretnénk bővítésre felvenni a meglévő gyerekek után igénybe vehető 1,43m Ft-ot. De bővítésre fel lehet venni egy új ház építésénél? Bővítésnél feltétel-e a használatba vételi engedély?
    Köszönettel,
    Áron

    • Hitelnet.hu szerint:

     Kedves Áron!
     A vonatkozó kormányrendelet értelmében meglévő lakás bővítéséhez igényelhető a CSOK, ezért véleményünk szerint feltétel, hogy legyen használatbavételi engedély.

     • Áron szerint:

      Tehát az önök válaszai értelmében új ház építése esetén nem vehetjük igénybe a Családi Otthontermtési Kedvezményt sem új lakás építésre, sem használt lakáshoz.
      Köszönöm az állam által nyújtott teljes körű támogatást, Magyarország “jobban” teljesít!
      Az első kérdésemre nyújtott válaszukra:
      A 16/2016 (II.10) Korm. rendelet 18. paragrafusa nem tér ki az építési engedély típusára, minőségére és semmilyen további kitételre, nincsenek további értelmező rendelkezések, nem határozza meg semmilyen másik törvény, rendelet, jogszabály sem, ezért a 2002-es építési engedély elfogadása és figyelembe vétele jogellenes!
      “18. § (1) Családi otthonteremtési kedvezmény vehető igénybe a 2008. július 1-jén vagy azt követően kiállított építési engedéllyel vagy az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység bejelentésének megtörténtét az építésügyi hatóság által kiállított igazoló dokumentummal rendelkező új lakás építéséhez.”
      Az “eredeti” szó pedig értelmileg sem illik ide.

     • Hitelnet.hu szerint:

      Kedves Áron!
      A vonatkozó kormányrendelet előírja, hogy a 2008. június 30. után kiállított építési engedély új lakás építésére szóljon. Új lakásnak – szintén e kormányrendelet szerint – az alapoktól kezdve újonnan épített lakás minősülhet. Az Önök esetében a 2008. június 30. után kiadott (módosított) építési engedély viszont már nem az alapoktól történő építésre vonatkozik. Továbbra is azon a véleményen vagyunk, hogy az eredetileg 2002-es, majd 2014-ben módosított építési engedély alapján nem jogosultak az új lakás esetén igényelhető emelt összegű kedvezményre. A kormányrendelet azonban tartalmaz egy ilyen pontot: ha az igénylő (együttes igénylő) nem tud eleget tenni az új lakások építéséhez és vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásokról szóló 16/2016. (II.
      10.) Korm. rendeletben meghatározott családi otthonteremtési kedvezmény igénylési feltételeinek, de teljesíteni tudja a használt lakásra vonatkozó családi otthonteremtési kedvezményről szóló 17/2016. (II.10.) Korm. rendelet szerinti, a használt lakásokra vonatkozó jogosultsági feltételeket, akkor a használt lakásra vonatkozó támogatási összegek elérhetők lehetnek. A támogatás igénylésének eljárási szabályaira, a támogatás folyósítására, felhasználásának ellenőrzésére és a támogatás visszafizetésére az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról szóló 16/2016. (II.10.) Korm. rendelet szabályait kell megfelelően alkalmazni. Javasoljuk, hogy érdeklődjön a hitelintézeteknél, hogy előzőek alapján esetleg igénybe tudják-e venni a használt lakásra vonatkozó összeget.

     • Áron szerint:

      A 18. § (1) alapján a hitelintézetnek köteles elfogadnia a 2014 -es engedély, viszont amennyiben jól értem, önök szerinta 16/2016 (II.10.) Korm. rendelet 3. § -nak 1. bekezdésének 9. ponja alapján –

      “új lakás: a meglévő épület vagy épületrész átalakítása kivételével
      a) az alapozási munkáktól kezdődően teljes egészében újonnan épített, a lakhatás feltételeinek a vonatkozó jogszabályi követelmények szerint megfelelő, az ingatlan-nyilvántartásban lakóház vagy lakás megnevezéssel nyilvántartott vagy ilyenként feltüntetésre váró ingatlan a hozzá tartozó földrészlettel (a továbbiakban: lakás), amely elkészültét követően használatbavételi vagy hatósági bizonyítvánnyal igazolandó használatbavétel tudomásulvételi vagy bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvány iránti eljárásra köteles, ideértve a tanyán található lakóépületet is, és amely legalább az alábbi feltételeknek megfelel:”

      – a pontosan feléig elkészített alap és lábazat már nem fér bele ebbe a kategóriába, és hiába a 2014 -es tervek alapján készült további alapozási munkálatok már nem számítanak.

      További értelmezésem szerint mindaddig új valami, amíg használatba nem veszik. És mivel a félig elkészült alap-lábazat -ot nem lehet használatba venni, és használatba vételi engedélyt sem adnak rá, így ez a rész is újnak minősül.

      Előre is köszönöm válaszukat.

     • Hitelnet.hu szerint:

      Kedves Áron!
      Fenti kérdésben korábbi véleményünket fenntartjuk. Konkrét állásfoglalást az ügyben a hitelintézetektől kérhet.

 • Ági szerint:

  A közelmúltban telket vásároltunk, amin egy bontásra szánt lakóház van. Építkezni kb. 10 év múlva szeretnénk. Milyen feltétellel vehetjük fel a csok-ot (a hitelt nem)? 4 gyermeket nevelünk.

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Ági!
   A CSOK az építkezés finanszírozásához vehető igénybe. Arról, hogy jelenleg milyen feltételekkel igényelhető, fenti bejegyzésünkből tájékozódhat. Azt, hogy 10 év múlva, amikor is építkezni szeretnének milyen feltételekkel, s elérhető lesz-e egyáltalán ez a fajta támogatás, sajnos nem tudjuk megmondani.

 • Ágnes szerint:

  Párommal a közeljövőben házasodunk, két kiskorú gyermekem van, nem közös gyermekek. Ha vállalnánk még egyet, jogosultak lennénk a 10 milliós támogatásra?

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Ágnes!
   Házasként, a két nem közös és a vállat gyermek után jogosultak lehetnek a 10 milliós támogatásra új lakóingatlan építése vagy vásárlása esetén. A további feltételekről honlapunkon tájékozódhat.

 • Mária szerint:

  Kérdésem az lenne, hogy ha egy ház társasházzá van nyilvánítva, de teljesen különálló egy osztatlan közös telken, akkor az lakásnak vagy egy lakásos lakóépületnek számít. Mert a CSOK szempontjából nem mindegy hogy 60, vagy 90 nm2 a minimális nagysága. Mert ha lakás, akkor három gyermek esetén elég a 60 nm2, de ha egy lakásos lakóépület, akkor már 90 m2-nek kell lennie.
  Köszönöm válaszukat.

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Mária!
   Társasházzá olyan ingatlan nyilvánítható, melyben legalább 2 lakóingatlan található. Ilyen esetben az ingatlan lakásnak minősül, melynél elegendő a 60 m2. Különálló egylakásos lakóingatlan esetén a hasznos alapterületnek el kell érnie legalább a 90 m2-t.

 • Edina szerint:

  Tisztel Hitelnet,
  Érdeklődni szeretnék, ha van egy ház, amelyet 48%-ig építettek meg a ’90-es években, lejárt az építési engedélye, nem hosszabbították meg. Mi kérnénk rá új építési engedélyt, de változtatnánk rajta (tehát egy teljesen más terv készülne), akkor az már újnak számítana?
  Válaszát előre is köszönöm,
  Edina

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Edina!
   Információink szerint az eredeti építési engedély kiadásának dátuma számít.

 • Mariann szerint:

  Jó napot!
  Élettársammal építkezésbe kezdtünk, megigényeltük hozzá a hitelt, az értékbecslő még nem volt kinn.
  Az lenne a kérdésem, ha augusztusban összeházasodunk, utólag is benyújthatjuk csok igényünket, egy gyermek bevállalásával?
  Válaszát előre is köszönöm.

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Mariann!
   Erről a hitelt folyósító banknál kaphat pontos felvilágosítást.

 • Richárd szerint:

  Üdvözlöm!
  Két gyermekem van. 2011-ben kezdtünk építkezni és még nincs használatbavételi engedélyünk, de már 90%-ban kész van a ház!
  Kérdésem az lenne, hogy jár-e a csok, ha még szeretnénk gyermeket?
  Válaszát előre is köszönöm!
  Köszönettel: Richárd

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Richárd!
   Információink szerint ebben az esetben is van lehetőség CSOK igénylésre, amennyiben az egyéb feltételek is teljesülnek. Minderről bővebben IDE kattintva olvashat.

 • Józsi szerint:

  Édesapa vagyok, 2002-ben kezdtem el építkezni és most lett kész, de lakhatási engedély még nincs, nem is lakják. Fiamnak akarnám átadni a nevére. Megkaphatja a csokot rá? Három gyereke van. Milyen jogviszonyok kellenek hozzá?
  Köszönöm.

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Józsi!
   A leírt esetben sajnos nincs lehetőség a CSOK igénybevételére.

 • Edit szerint:

  Tisztelt Szakértő!
  Kérem, szíveskedjék válaszolni:
  Érdeklődöm, ha csak egyik fél nevén szerepel a telek s becsatolnak egy olyan ügyvéd által ellenjegyzett nyilatkozatot, hogy a felépítendő lakás tulajdonjoga 1/2 – 1/2 arányban illeti meg feleket, megkaphatják-e az igényelt, pld. két gyermek utáni 2.600.000 Ft csok-ot?
  A 2016. évi Kormányrendeletben az áll, hogy mindkét félnek ingatlannyilvántartási tulajdonosnak kell lennie.
  Tisztelettel.
  Edit

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Edit!
   A jogosultsághoz már a telekben is mindkét félnek kell rendelkeznie tulajdonjoggal.

 • Kati szerint:

  Üdvözlöm!
  Szeretnék érdeklődni, hogy új gerenda házra lehet igényelni a csokot? Telkünk van, ami közműves, két gyerekünk van már, és szeretnék még egy gyereket vállalni.

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Kati!
   Amennyiben az ingatlan megfelel a fenti bejegyzésünkben olvasható követelményeknek, úgy gerendaház esetén is igénybe vehető a CSOK.

 • Péter szerint:

  Családi házat szeretnénk építeni Hajdúböszörményben. Telket már vásároltunk önerőből, három gyermekünk van.
  A kérdésem az lenne, hogy egy 20 millió forintos költségvetésű építkezés esetén meg kapom-e a teljes 10 millió csok-ot és a 10 millió hitelt és az építkezés elkezdéséhez folyósítanak-e valamennyi összeget, vagy önerőből kell elkezdeni az építkezést és csak utólag tudnak finanszírozni?
  Válaszukat köszönöm!

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Péter!
   Elvileg kivitelezhető a 20 milliós költségvetésű lakóház 10+10 milliós támogatással való finanszírozása önerő nélkül is. Ennek azonban feltétel, hogy a hitelintézet hitelképesnek minősítse Önöket. Az előzetes hitelképesség vizsgálatot Szakértőink is készséggel elvégzik, melyhez előzetesen online adatlapunk kitöltése szükséges, illetve a lakóhelyükhöz legközelebbi Hitelnet irodával személyesen is felvehetik a kapcsolatot!

 • Renáta szerint:

  Tisztelt Hitelnet!
  A mi városunkban csak üdülőövezetben tudtunk telket vásárolni, mert máshol nincs eladó terület. 3 gyermekünk van, érdeklődnék, hogy jogosultak vagyunk-e a CSOK-ra (10+10), ha üdülőövezetben építünk lakóházat?
  Válaszát köszönöm!

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Renáta!
   A CSOK-ra akkor lehetnek jogosultak, ha az épület az ingatlan-nyilvántartásban lakóházként kerül bejegyezésre.

 • Éva szerint:

  Tisztelt Hölgyem/Uram!
  Idén tervezünk összeházasodni párommal, aki özvegy, két kiskorú gyermekkel, és nekem is van két kiskorú gyermekem, én elvált vagyok. Jelenleg édesanyámmal lakok, a tulajdonrészem az ingatlanban 1/4. Párom nevén egy másfél szobás lakás van. Jelenleg hol nálunk, hol náluk vagyunk, de összeköltözni, a család nagysága miatt csak új ingatlanban tudnánk, amihez szeretnénk igénybe venni a CSOK támogatást. Mindketten dolgozunk, igazolt TB idővel, tartozásunk, hitelünk nincsen. Akkor is igényelhető a támogatás új ház építésére, ha egyelőre fizikailag nem tudunk együtt élni, csak majd az új ingatlanban? Lenne némi önerőnk, ott lenne a támogatás, és lehetőség szerint valószínűleg a hitelt is igénybe kellene vennünk, nem teljes mértékben.
  Válaszát előre is köszönöm!

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Éva!
   Építkezéshez igényelt CSOK esetén a meglévő lakástulajdon nem zárja ki a jogosultságot. Mivel azonban nem házasok és nem közös gyermekek után igényelnék a támogatást, ezért az igénybe vehető CSOK összegét a következőképpen kell meghatározni: mindkét fél esetén ki kell számolni, hogy saját gyermekei után mekkora összegű CSOK-ra jogosult és azt az összeget vehetik igénybe, amelyik kedvezőbb. (A figyelembe nem vett gyermek után külön igényléssel nem lehet igénybe venni a kedvezményt!

 • Petra szerint:

  Tisztelt Hitelnet!
  Építeni szeretnénk, már meglévő házunk mellé ikerházként egy új házat. A beépíthetőséget ellenőriztük. 3 gyermekünk után szeretnénk igénybe venni a CsOK-ot. Hitelre nem lenne szükségünk, csak a 10 M támogatásból szeretnénk megvalósítani és önerőből. Természetesen az alapozási munkáktól kezdve új ház lenne, külön közmű bekötésekkel.
  Az lenne a kérdésem, hogy így lakóháznak vagy lakásnak minősül? 90 vagy 60 nm alapterületűnek kell lennie minimum?
  Társasházzá kellene így minősíteni?
  Másik ingatlanokban is tulajdonosok vagyunk, az áfát így is vissza lehet igényelni?
  Válaszukat előre is köszönöm!
  Petra

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Petra!
   Ikerház lévén lakásnak minősülne az ingatlan, mely hasznos alapterületének legalább a 60 m2-t kell elérni. A jogosultsághoz társasházzá kell minősíttetni az ingatlant, továbbá 10 évig életvitelszerűen az új ingatlanban kell lakniuk. Másik ingatlanban való tulajdonjog nem zárja ki az adó-visszatérítési támogatásra való jogosultságot.

 • Brigitta szerint:

  Tisztelt Szakértő!
  Szeretném a segítségét kérni! 2015 decemberében vettünk egy régi építésű családi házat, amelyre teljes mértékben hitelt vettünk fel! A mai napig nem tudtunk beköltözni, mert, mint utólag kiderült, fűtés, víz és villany korszerűsítésre is szükség van. Nem szeretnénk hozzáépíteni! A hitel egy részének kiváltására lehet igényelni a csokot? Van egy 3 éves gyermekünk és ha egyszer sikerül beköltöznünk szeretnék még egy babát!
  Megtisztelő válaszát előre is köszönöm!
  Üdvözlettel: Brigi

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Brigi!
   A CSOK az ingatlant terhelő lakáshitel kiváltására sajnos nem használható fel.

 • Valéria szerint:

  Kft tulajdonos vagyok. Tudom igényelni a csokot? Nav nullással rendelkezem.

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Valéria!
   Magánszemélyként jogosult lehet CSOK-ra, ha a jogosultság valamennyi feltételének megfelel, melyekről honnapunkon tájékozódhat.

 • Dániel szerint:

  Erdélyből települnénk át Magyarországra. Négy gyerekünk van, saját magunk építenénk házat.
  A kérdés: Az itteni társadalombiztosítás elégséges-e? Kettős állampolgárok vagyunk.

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Dániel!
   A CSOK kérelem benyújtásakor legalább egyiküknek már magyarországi TB jogviszonnyal kell rendelkezni. A fennmaradó időszak külföldi TB jogviszonnyal is igazolható.

 • László szerint:

  Tisztelt Hitelnet,

  Ha vállalkozótól veszek új építésű családi házat, amelyet még be kell fejezni, akkor a vételárban benne lehet a telek, és a 10+10-es CSOK-ot az építkezésnek megfelelő szabályok szerint, szakaszosan utalja a bank? Van ilyenkor szabott határidő az építkezés befejezésére?

  Köszönettel:
  László

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves László!
   A vonatkozó kormányrendelet alapján ha a használatbavételi engedéllyel még nem rendelkező ingatlan tulajdonjogát Ön a használatbavételi engedély kiadása előtt szerzi meg, akkor a CSOK-ot a vásárláshoz nem, csak a befejezéshez veheti igénybe, de csak abban az esetben, ha az eredeti építési engedély 2008. június 30. után került kiadásra. Az építkezés befejezéséhez a támogatást szakaszosan utalja a bank.

   • László szerint:

    Köszönöm a válaszukat! Egy ide kapcsolódó utolsó kérdés – minek minősül az, ha a vállalkozó által új építésű családi házként például 25 millió forintért hirdetett ház (telekkel együtt) építése még nem kezdődött el (a telek a vállalkozó tulajdona), és ezt lehet lefoglalózni? Ez építésnek számít (tehát a telek nem finanszírozható CSOK-ból)?
    Köszönettel:
    László

    • Hitelnet.hu szerint:

     Kedves László!
     Fenti eset lakásvásárlásnak minősül, így a telekárat is tartalmazó teljes vételár finanszírozható a CSOK-ból. A támogatást a hitelintézet a használatbavételi engedély kiadása után egy összegben folyósítja az eladónak.

 • Szilvia szerint:

  Tisztelt Hitelnet.hu!
  Szeretném felhívni az Önök figyelmét arra, hogy a Kormány a CSOK-ból kihagyott egy fontos ingatlantípust.
  A szomszéd telken van egy 2 szintes gazdasági épület. Zártkert külterületen gazdasági épülettel – állandó lakcímre bejelentkezési lehetőség, van víz, posta és szemétszállítás. A mellette lévő 2400 m2-es telek eladó, de erre nem adnak CSOK-ot, csak a külterületi tanyákra, ahol még vízvezeték sincs. Miért ez a megkülönböztetés?! Miért hagyták ki ezt az ingatlantípust a CSOK-ból, amit a fentiekben részleteztem. Sőt a konkrét helyen a telkek végei a belterületet érintik és az utca fele már belterület.
  Sokan vennének itt telket, de támogatás nélkül a kutya sem jön ide vásárolni, ezáltal teljesen elértéktelenítik ezeket az ingatlanokat.
  Kérem, legyenek szívesek járjanak már utána, miért van ez.
  Köszönettel: Szilvia

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Szilvia!
   Amennyiben az adott területen építhető olyan új ingatlan, mely az ingatlan-nyilvántartásban lakóházként vagy lakásként kerül feltüntetésre, akkor igényelhető a CSOK.
   Ha nem, akkor fenti problémával az ebben illetékes Nemzetgazdasági Minisztériumot kellene megkeresni.

Tegye fel kérdését, szóljon hozzá Ön is a fenti témához!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

CAPTCHA AREA

A hozzászólás elküldésével Ön elfogadja felhasználási feltételeinket