CSOK 2018 változások, akár 10+10 millió lakáscélra: Hitelnet.hu

CSOK feltételek, tudnivalók

Utolsó módosítás: 2018. március 26. hétfő

Mi változott 2018-ban?

A CSOK rendelet legutóbbi, 2018. március 15.-től hatályos módosításai – melyek a támogatás valamennyi típusát érintik – a következők:

Lakástakarék akció és kalkulátor

30 % állami támogatás, akár díjmentes számlanyitás és most Erzsébet utalványt adunk ajándékba

Részletek

A CSOK igénylés személyi feltételeiben történt változás

A menedékjogról szóló törvényben foglaltak szerint menekült vagy oltalmazott jogállással rendelkező személy a támogatásra nem lehet jogosult.

Adminisztratív terhek csökkentése

Az igénylő eldöntheti, hogy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan büntetőjogi felelősség vállalásával tett nyilatkozattal VAGY dokumentumokkal igazolja a kedvezményre való jogosultság feltételeinek meglétét a következő esetekben:

CSOK összegének meghatározása

Ha az igénylő számára kedvezőbb, úgy a CSOK összegét azon gyermekek figyelmen kívül hagyásával kell megállapítani, akik után az igénylő korábban támogatást vett igénybe. Ebben az esetben a CSOK-ból nem kell levonni a korábban kapott támogatás összegét.

Példa: ha a támogatott személy korábban 2 gyermeke után már igénybe vett 2,4 millió Ft szocpolt, de azóta született még 3 gyermeke, akik után nem vett igénybe támogatást, akkor új lakás vásárlása vagy építése esetén jogosult lehet a 10 milliós CSOK-ra.

 Kiskorú tulajdonszerzése a célingatlanban

Ha a CSOK kérelem benyújtása előtt a kiskorú gyermek az elhunyt szülő után ingatlan tulajdont szerzett, és a túlélő szülő, a gyám vagy az örökbefogadó szülő a támogatás igénybevételével új lakást épít vagy vásárol, a CSOK-kal érintett lakásban – a gyámhatóság rendelkezésének megfelelő mértékben – a támogatott személy mellett a kiskorú gyermek is szerezhet tulajdont.

Hasznos alapterület fogalmának pontosítása

A hasznos alapterület az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Kormányrendelet szerint számított helyiségek hasznos alapterületének összege, melyek a lakáson belül közvetlenül megközelíthetők.

Hasznos alapterület: a lakáson belül közvetlenül megközelíthető, következő helyiségek − az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Kormányrendelet (a továbbiakban: OTÉK) szerint számított − hasznos alapterületének összege:
a) előszoba, közlekedő,
b) nappali,
c) hálószoba,
d) étkező,
e) konyha, étkezőkonyha,
f) fürdőszoba,
g) WC,
h) kamra, tároló,
i) gardrób,
j) mosókonyha,
k) kazánhelyiség és
l) egyéb fűthető helyiség, ide nem értve a gépjárműtárolót és a pinceszinti helyiséget;

Bekerült a rendeletbe az egylakásos lakóépület fogalma

Egylakásos lakóépület: a tulajdoni formájától függetlenül olyan

 1. a) szabadon álló, oldalhatáron álló, zártsorú beépítési móddal vagy a telken meglévő épülethez csatlakozó módon épített egy lakást magába foglaló lakóépület, amely önálló tető- és épületszerkezettel és a terepszintről közvetlen bejárattal rendelkezik, vagy
 2. b) ikerház, sorház vagy láncház, amelyben a családi otthonteremtési kedvezménnyel érintett lakás önálló tető- és épületszerkezettel és a terepszintről közvetlen bejárattal rendelkezik.

CSOK kérelem elbírálásának határideje

Lakásvásárlás esetén a kérelem benyújtását követő 30 napon belül.

Lakásépítés, bővítés esetén a kérelem benyújtását követő 60 napon belül

CSOK-ot biztosító jelzálogjog ranghelye

CSOK-kal érintett lakás építése, vásárlása vagy bővítése esetén korábban a CSOK-ot biztosító jelzálogjog ranghelyét kizárólag a kedvezménnyel érintett lakás építése, bővítése vagy vásárlása érdekében felvett lakáscélú hitelintézeti, illetve lakás-takarékpénztári kölcsönt biztosító jelzálogjog előzhette meg. Az új rendelkezések értelmében, az építkezés helyéül szolgáló építési telek megvásárlására felvett hitelintézeti, illetve lakás-takarékpénztári kölcsönt biztosító jelzálogjog is megelőzheti.

CSOK – mi változott korábban?

2017-től lényeges változás csupán az új lakóingatlan építéséhez igényelhető CSOK feltételekben történt. A támogatás – családi otthonteremtési kedvezmény, adó-visszatérítési támogatás, otthonteremtési kamattámogatott lakáskölcsön – 2017. január elsejétől az épület készültségi fokának megfelelő, az építési költségvetésből még fennmaradó bekerülési költségre igényelhető. A kedvezményeket fenti időponttól benyújtott kérelmek estén a már megfizetett bekerülési költségre nem lehet igénybe venni.

A használt és új lakásra vonatkozó CSOK rendelet legutóbbi, 2016. szeptember 16.-tól hatályos változásai az alábbiak:

Módosult a gyermek fogalma

 • A magzat vagy ikermagzat már a várandósság betöltött 12. hetétől kezdve gyermeknek számít.
 • Szintén gyermeknek minősül az igénylő vér szerinti vagy örökbefogadott eltartottja, aki:
 • a 25. életévét még nem töltötte be vagy
 • a 25. életévét már betöltötte, megváltozott munkaképességű személy és ez az állapota legalább egy éve tart, vagy egy év alatt előreláthatóan nem szűnik meg.

CSOK gyámság alatt lévő gyermek után is

gyermek szüleinek halála esetén legalább egy éve az igénylő gyámsága alatt álló gyermek után is igényelhető a CSOK. Élettársak esetén, amennyiben csak az egyik igénylő kerül gyámként kirendelésre, a gyermek a gyámként kirendelt igénylő saját gyermekének minősül.

Tervező asztalról történő vásárlás új építésű lakás esetén

A CSOK a támogatás iránti kérelem benyújtásának időpontjában építési engedéllyel (vagy az egyszerű bejelentéshez kapcsolódó megfelelő igazolással) rendelkező, olyan új lakás vásárlásához is igényelhető, amelyet gazdálkodó szervezet természetes személy részére való értékesítés céljára épít vagy építtet, és amelyet első ízben, természetes személy részére értékesítenek, valamint amely használatbavételi engedéllyel még nem rendelkezik. A folyósításra azonban kizárólag a használatbavételi engedély megszerzése után, egy összegben kerülhet sor.

Építőközösség tagjaként is elérhető a CSOK

Építőközösség tagja is igényelhet CSOK-ot az építőközösségi szerződés szerint tulajdonába kerülő lakásra számított és a közös tulajdonba kerülő épületrészekből őt megillető tulajdoni hányad arányában, az építőközösség nevére kiállított számlák alapján.

Támogatás osztatlan közös tulajdonra

Osztatlan közös tulajdonú – használt és új – lakóingatlan esetén is igényelhető a támogatás, ha a használati megállapodás alapján a támogatott személyek kizárólagos használati joga fennáll. Nem érinti a támogatásra való jogosultságot, ha az igénylő vagy a támogatott személy halála esetén az új lakásban annak egyenes ági rokona, házastársa vagy élettársa szerez tulajdont.

Rokoni kapcsolatra vonatkozó előírás

Új lakás építése esetén akkor igényelhető CSOK, ha az igénylő az építési tevékenységet végző gazdálkodó szervezetben nem rendelkezik tulajdonnal, valamint a gazdálkodó szervezet tulajdonosa az igénylőnek nem közeli hozzátartozója vagy élettársa.

Új építésű lakóingatlan vásárlása esetén a kedvezmény akkor igényelhető, ha az eladó az igénylőnek nem közeli hozzátartozója vagy élettársa. Ha az eladó gazdálkodó szervezet, az igénylő nem lehet vele tulajdonosi kapcsolatban álló magánszemély.

Használt lakás vásárlása vagy bővítése esetén az eladó vagy az építési tevékenységet végző az igénylőnek nem lehet közeli hozzátartozója vagy élettársa, valamint ha az eladó vagy az építési munkálatokat végző gazdálkodó szervezet, az igénylő a gazdálkodó szervezetben nem rendelkezhet tulajdonnal.

A bentlakási kötelezettség nem vonatkozik a szolgálati lakásban élőkre

Nem minősül a bentlakási kötelezettség megszegésének, ha a támogatott személy és a gyermek – foglalkoztatásra irányuló jogviszony következtében – ideértve a sajátos egyházi jogviszonyt is – a foglalkoztatásra irányuló jogviszony jellegéből következően köteles a szolgálati helyén a foglalkoztató által térítésmentesen biztosított szolgálati lakásban lakni a foglalkoztatásra irányuló jogviszony fennállása

Szocpol

Milyen lakáscélok esetén igényelhető az új CSOK?

Magyarország területén

 • Új és használt lakóingatlan vásárlása esetén a vételár,
 • Új lakóingatlan építése és meglévő lakóingatlan bővítése esetén a kérelem benyújtásakor a hitelintézet által elfogadott költségvetésből még fennmaradó bekerülési költségekre igényelhető.

CSOK összegeKi igényelhet CSOK-ot?

 • Magyar állampolgár,
 • a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozó személy, aki a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodás jogát Magyarország területén gyakorolja,
 • a harmadik országbeli állampolgár, ha a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben foglaltak szerint bevándorolt vagy letelepedett jogállással rendelkezik,
 • a hontalan, ha a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben foglaltak alapján ilyen jogállásúnak ismerték el.

A nem magyar állampolgár támogatott személy részére a CSOK a három hónapot meghaladó tartózkodási jogosultság fennállásának időtartama alatt nyújtható, ha Magyarország területén bejelentett lakóhellyel rendelkezik.

A kedvezményt házastársak, fiatal házaspárok és élettársak együttes igénylőként igényelhetik. A támogatási szerződés megkötése esetén az együttes igénylők mindketten támogatott személlyé válnak.

Nem veheti igénybe a kedvezményt az, akit a támogatás igénylését megelőző öt évben az e rendelet vagy az egyéb lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok szerint igénybe vett vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatás vagy ezt megelőlegező kölcsön vonatkozásában a kormányhivatal, a Kincstár vagy bíróság jogerősen visszafizetésre kötelezett.

Ki után igényelhető a CSOK?

A CSOK az igénylővel közös háztartásban élő és a felépített, bővített vagy megvásárolt új illetve használt lakásba vele együtt beköltöző gyermeke után és az igénylő által vállalt gyermek után igényelhető.

A CSOK-ot – ideértve az egyéb lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok szerint vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatásokat és az azt megelőző kölcsönöket is – ugyanazon gyermek után csak egy alkalommal lehet igénybe venni.

Ha az igénylő a CSOK kérelem benyújtását megelőzően a meglévő vagy vállalt gyermekére tekintettel e rendelet vagy az egyéb lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok szerint vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatást vagy ezt megelőlegező kölcsönt vett igénybe, a vele közös háztartásban élő gyermeke után vagy fiatal házaspár általi gyermekvállalás esetén a korábban folyósított támogatással csökkentett támogatási összeg igényelhető.

Ha az igénylő számára kedvezőbb, a fenti bekezdésben meghatározott számítási mód helyett a családi otthonteremtési kedvezmény összegét azon gyermekek figyelmen kívül hagyásával kell megállapítani, akik után az igénylő korábban a fenti bekezdés szerinti támogatást vagy kölcsönt vett igénybe.

Ha az igénylő korábban vállalt gyermeke után kapott támogatást, úgy a hatályos rendelet szerinti CSOK vállalt gyermek után akkor igényelhető, ha a korábbi gyermekvállalás teljesült.

A korábban igénybe vett támogatással összefüggésben előírt életvitelszerű bentlakási kötelezettséget az e rendelet szerinti családi otthonteremtési kedvezménnyel érintett új lakásban kell teljesíteni.

CSOK összegének meghatározása

A gyerekszám meghatározása az alábbiak szerint történik:

 • egyedülálló esetén az igénylővel közös háztartásban élő, vele együtt költöző gyermeket vagy gyermekeket,
 • házastársak esetén a házastársakkal közös háztartásban élő, velük együtt költöző közös, valamint a házastársak nem közös gyermekeit együttesen,
 • fiatal házaspár esetén a fiatal házaspárral közös háztartásban élő, velük együtt költöző közös, a házastársak nem közös, valamint a fiatal házaspár által közösen vállalt gyermekeket együttesen

kell figyelembe venni.

CSOK összegének meghatározása élettársak esetén

 • Ha az élettársak a CSOK-ot a velük közös háztartásban élő közös gyermekeik után igénylik, – együttes igénylőként – az adott lakáscélnak és gyermekszámnak megfelelően lehetnek jogosultak a támogatásra.
 • Ha az élettársak a CSOK-ot az egyik fél velük közös háztartásban élő gyermeke után igénylik, – együttes igénylőként -. az adott lakáscélnak és gyermekszámnak megfelelően lehetnek jogosultak a támogatásra.
 • Ha az élettársak a CSOK-ot a velük közös háztartásban élő nem közös gyermekeik után igénylik, az általuk – együttes igénylőként – igényelhető támogatási összeget akként kell meghatározni, hogy mindkét fél esetében ki kell számolni, hogy a saját gyermekei után milyen összegű kedvezményre lenne jogosult. Az élettársak az így kiszámított összegek közül a számukra kedvezőbbet vehetik igénybe.
 • Ha az élettársak a CSOK-ot a velük közös háztartásban élő közös és az egyik fél saját gyermekei után igénylik, – együttes igénylőként – az adott lakáscélnak és gyermekszámnak megfelelően lehetnek jogosultak a támogatásra.
 • Ha az élettársak a CSOK-ot a velük közös háztartásban élő közös és mindkét fél saját gyermeke után igénylik, az általuk – együttes igénylőként – igényelhető támogatási összeget akként kell meghatározni, hogy mindkét fél esetében ki kell számolni, hogy a saját gyermekei után mekkora összegű kedvezményre lenne jogosult. A közös gyermeket a számítás során csak az egyik igénylőnél lehet figyelembe venni. Az élettársak az így kiszámított összegek közül a számukra kedvezőbbet vehetik igénybe.

A további részleteket az alábbi linkre kattintva tekintheti meg:

Legfrissebb bejegyzések szocpol témában:


Tegye fel kérdését, szóljon hozzá Ön is a fenti témához!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

CAPTCHA AREA

Hozzászólások
 • Niki szerint:

  Párommal még nem vagyunk házasok. Korábbi kapcsolatomból nekem egy kiskorú gyermekem van. Szeretnénk még két gyermeket. Több kérdésem is lenne:
  1) Akár használt, akár új lakás vásárlása esetén miként tudjuk igényelni a meglévő és a tervezett gyermekek után a Csok-ot?
  2) Lehetséges az, hogy a szülők helyett a gyermekek nevére kerüljön az ingatlan? Vagy a korábbi kapcsolatomból született gyermek nevére és az élettársam nevére?
  Válaszukat köszönöm!

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Niki!
   1. Megelőlegező CSOK igénybevételére – új és használt lakás vásárlása esetén egyaránt – házasként van lehetőségük, ha a megelőlegező CSOK kérelem benyújtásakor legalább egyikük 40 év alatti. E feltétel teljesülése esetén három gyermek után jogosultak lehetnek a támogatásra, ha a további CSOK feltételeknek is megfelelnek.
   2. A CSOK-kal finanszírozott lakásban a szülők szerezhetnek tulajdonjogot. Kiskorú gyermek csak az alábbi esetben szerezhet tulajdonrészt a célingatlanban: Ha a CSOK iránti kérelem benyújtása előtt a kiskorú gyermek az elhunyt szülő után ingatlan tulajdont szerzett, és a túlélő szülő, a gyám vagy az örökbefogadó szülő a CSOK igénybevételével új vagy használt lakást vásárol, a CSOK-kal érintett lakásban – a gyámhatóság rendelkezésének megfelelő mértékben − a támogatott személy mellett a kiskorú gyermek is szerezhet tulajdont.

 • Nikoletta szerint:

  Jó napot!
  A férjem nevén van haszonélvezeti jog, a két kiskorú gyermekem a tulajdonos, de nekünk van még egy házunk, ami 50%-50% tulajdonjoggal bír. A férjem elmúlt negyven éves, én 28 éves vagyok, de négy kiskorú gyermekem van.
  Lehetőség van így is arra, hogy megkapjuk a csokot?

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Nikoletta!
   Már nincsen lakástulajdonra vonatkozó korlátozás CSOK igénylésnél, ezért új vagy használt lakás vásárlása, új lakóház építése vagy 50-50%-ban tulajdonolt házuk – amennyiben itt életvitelszerűen élnek – legalább egy szobával történő bővítése esetén jogosultak lehetnek a támogatásra.

 • Zsolt szerint:

  Tisztelt Szakértő!
  Szeretném ezt a 10+10 milliót megigényelni egy szerkezetileg kész új építésű házra és a kérdésem, hogy ehhez az összeghez kell-e önerő és ha igen, mennyi százalék?

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Zsolt!
   Szerkezetkész ház esetén a vásárláshoz nem, de a befejezéshez igényelhető a 10+10M támogatás. Erről bővebben ITT olvashat.
   Személyre szabott, díjmentes tájékoztatást a további részletek ismeretében készséggel adnak Szakértőink. Ehhez kérjük, töltse ki online adatlapunkat.

 • Viktória szerint:

  Azt szeretném tudni, hogy ha Kft.-ben van adótartozásom, akkor kérhetem-e a Csokot?

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Viktória!
   Információink szerint az is kizáró ok, ha Kft-ben van adótartozása a támogatott személynek.

 • Virág szerint:

  Tisztelt szakértő!
  Szeretnék egy email címet kérni, ahova leírhatom történetemet, illetve kálváriámat bízva abban, hogy önök segítséget vagy megoldást tudnak nyújtani számomra.
  Tisztelettel.
  Virág

 • Sándor szerint:

  Tisztelt Hitelnet!
  Már van egy ingatlanom, a telek 30%-ban építhető. Ugyanezen az ingatlanon új házat szeretnénk építeni,
  milyen formában lehetne a CSOK-ot megigényelni?
  Tisztelettel:

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Sándor!
   Elsőként azt kellene tudni, hogy a helyi rendezési terv milyen formában engedélyezi az új lakóingatlan építését, például különálló lakóház, kétlakásos épület, stb. Ennek ismeretében osztatlan közös tulajdonon épületkiemeléssel vagy társsasház alapítással valósulhat meg a CSOK-kal történő új lakásépítés. Minderről bővebben ITT olvashat. Az építkezésre vonatkozó CSOK feltételekről IDE kattintva tájékozódhat.

 • Tamás szerint:

  A feleségemmel tavaly év elején kezdtünk bele a CSOK 10+10-be, a ház idén júniusban fog felépülni. Sajnos az élet úgy hozta, hogy nem tudunk az 1 meglévő gyermek mellé másikat vállalni.
  A kérdésem pedig az lenne, hogy lehetséges-e a CSOK-ot és a hitelt is egy olyan 3. fél részére átadni, aki rendelkezik minden szükséges feltétellel (3 gyermek)?

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Tamás!
   Információink szerint az ingatlan eladható, de az új tulajdonos a támogatást csak a bekerülési költségből még fennmaradó munkálatokra tudja igénybe venni.

 • Ferenc szerint:

  Milyen iratokra van szükségem a csok igényléshez abban az esetben, ha át szeretnénk települni az anyaországba?

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Ferenc!
   A CSOK igényléshez szükséges dokumentumokról IDE kattintva tájékozódhat.

 • Krisztián szerint:

  Ha már van a feleségem nevén egy ingatlan, ami ajándékozási úton került hozzá, az én nevemen meg van egy fél ház öröklés útján, akkor igényelhető-e a csok?

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Krisztián!
   A meglévő lakástulajdon nem zárja ki a CSOK jogosultságot sem új, sem használt lakásra igényelt CSOK esetén sem.

   • Krisztián szerint:

    És ha a 10+10 milliót szeretnénk megigényelni, ahhoz milyen dokumentumok kellenek?

    • Hitelnet.hu szerint:

     Kedves Krisztián!
     A CSOK igényléshez szükséges dokumentumokról IDE kattintva tájékozódhat.

 • Brigi szerint:

  Üdvözlöm!
  A férjemnek gyerektartás tartozása van, amit tiltanak a fizetéséből. Van 1 közös gyermekünk és szeretnénk csokot igényelni 2 gyermekre.
  Ez lehetséges ilyen helyzetben?
  Várom válaszát!
  Üdv, Brigi

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Brigi!
   CSOK igénylésnél a NAV felé fennálló tartozás jelent kizáró okot. Amennyiben férjének a NAV felé nincsen tartozása és a további CSOK feltételek is teljesülnek, jogosultak lehetnek a támogatásra. A további feltételekről honlapunkon tájékozódhatnak.

 • Marianna szerint:

  19 éves gyerekre felvehető-e a CSOK, aki már nem jár nappali tagozatra középiskolában, de még nem dolgozik.

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Mariann!
   CSOK igénylésnek nem feltétele a gyermek nappali tagozatos jogviszonya. 25 éves kor alatti, eltartott gyermek után még abban az esetben is igényelhető a CSOK, ha a gyermeknek van munkaviszonya. Erről bővebben ITT olvashat.

 • Erzsébet szerint:

  Kedves Hitelnet!
  Házas vagyok, a férjemnek a NAV felé van tartozása nekem nincs.
  Így nem tudom igényelni a csok támogatást?
  Köszönettel: Erzsébet

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Erzsébet!
   A CSOK jogosultsághoz egyiküknek sem lehet a NAV felé tartozása.

Tegye fel kérdését, szóljon hozzá Ön is a fenti témához!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

CAPTCHA AREA

A hozzászólás elküldésével Ön elfogadja felhasználási feltételeinket