CSOK 2017-ben is, akár 10+10 millió lakáscélra: Hitelnet.hu

CSOK feltételek, változások 2017-ben

Utolsó módosítás: 2017. január 11. szerda

CSOK – mi változott 2017-ben

2017-től lényeges változás csupán az új lakóingatlan építéséhez igényelhető CSOK feltételekben történt. A támogatás – családi otthonteremtési kedvezmény, adó-visszatérítési támogatás, otthonteremtési kamattámogatott lakáskölcsön – 2017. január elsejétől az épület készültségi fokának megfelelő, az építési költségvetésből még fennmaradó bekerülési költségre igényelhető. A kedvezményeket fenti időponttól benyújtott kérelmek estén a már megfizetett bekerülési költségre nem lehet igénybe venni.

A használt és új lakásra vonatkozó CSOK rendelet legutóbbi, 2016. szeptember 16.-tól hatályos változásai az alábbiak:

Módosult a gyermek fogalma

 • A magzat vagy ikermagzat már a várandósság betöltött 12. hetétől kezdve gyermeknek számít.
 • Szintén gyermeknek minősül az igénylő vér szerinti vagy örökbefogadott eltartottja, aki:
 • a 25. életévét még nem töltötte be vagy
 • a 25. életévét már betöltötte, megváltozott munkaképességű személy és ez az állapota legalább egy éve tart, vagy egy év alatt előreláthatóan nem szűnik meg.

CSOK gyámság alatt lévő gyermek után is

gyermek szüleinek halála esetén legalább egy éve az igénylő gyámsága alatt álló gyermek után is igényelhető a CSOK. Élettársak esetén, amennyiben csak az egyik igénylő kerül gyámként kirendelésre, a gyermek a gyámként kirendelt igénylő saját gyermekének minősül.

Tervező asztalról történő vásárlás új építésű lakás esetén

A CSOK a támogatás iránti kérelem benyújtásának időpontjában építési engedéllyel (vagy az egyszerű bejelentéshez kapcsolódó megfelelő igazolással) rendelkező, olyan új lakás vásárlásához is igényelhető, amelyet gazdálkodó szervezet természetes személy részére való értékesítés céljára épít vagy építtet, és amelyet első ízben, természetes személy részére értékesítenek, valamint amely használatbavételi engedéllyel még nem rendelkezik. A folyósításra azonban kizárólag a használatbavételi engedély megszerzése után, egy összegben kerülhet sor.

Építőközösség tagjaként is elérhető a CSOK

Építőközösség tagja is igényelhet CSOK-ot az építőközösségi szerződés szerint tulajdonába kerülő lakásra számított és a közös tulajdonba kerülő épületrészekből őt megillető tulajdoni hányad arányában, az építőközösség nevére kiállított számlák alapján.

Támogatás osztatlan közös tulajdonra

Osztatlan közös tulajdonú – használt és új – lakóingatlan esetén is igényelhető a támogatás, ha a használati megállapodás alapján a támogatott személyek kizárólagos használati joga fennáll. Nem érinti a támogatásra való jogosultságot, ha az igénylő vagy a támogatott személy halála esetén az új lakásban annak egyenes ági rokona, házastársa vagy élettársa szerez tulajdont.

Rokoni kapcsolatra vonatkozó előírás

Új lakás építése esetén akkor igényelhető CSOK, ha az igénylő az építési tevékenységet végző gazdálkodó szervezetben nem rendelkezik tulajdonnal, valamint a gazdálkodó szervezet tulajdonosa az igénylőnek nem közeli hozzátartozója vagy élettársa.

Új építésű lakóingatlan vásárlása esetén a kedvezmény akkor igényelhető, ha az eladó az igénylőnek nem közeli hozzátartozója vagy élettársa. Ha az eladó gazdálkodó szervezet, az igénylő nem lehet vele tulajdonosi kapcsolatban álló magánszemély.

Használt lakás vásárlása vagy bővítése esetén az eladó vagy az építési tevékenységet végző az igénylőnek nem lehet közeli hozzátartozója vagy élettársa, valamint ha az eladó vagy az építési munkálatokat végző gazdálkodó szervezet, az igénylő a gazdálkodó szervezetben nem rendelkezhet tulajdonnal.

A bentlakási kötelezettség nem vonatkozik a szolgálati lakásban élőkre

Nem minősül a bentlakási kötelezettség megszegésének, ha a támogatott személy és a gyermek – foglalkoztatásra irányuló jogviszony következtében – ideértve a sajátos egyházi jogviszonyt is – a foglalkoztatásra irányuló jogviszony jellegéből következően köteles a szolgálati helyén a foglalkoztató által térítésmentesen biztosított szolgálati lakásban lakni a foglalkoztatásra irányuló jogviszony fennállása

Szocpol

Milyen lakáscélok esetén igényelhető az új CSOK?

Magyarország területén

 • Új és használt lakóingatlan vásárlása esetén a vételár,
 • Új lakóingatlan építése és meglévő lakóingatlan bővítése esetén a bekerülési költség megfizetéséhez igényelhető

CSOK összege

csok_osszefoglalo

Ki igényelhet CSOK-ot?

 • Magyar állampolgár,
 • a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozó személy, aki a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodás jogát Magyarország területén gyakorolja,
 • a harmadik országbeli állampolgár, ha a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben foglaltak szerint bevándorolt vagy letelepedett jogállással rendelkezik,
 • a hontalan, ha a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben foglaltak alapján ilyen jogállásúnak ismerték el,
 • a menedékjogról szóló törvényben foglaltak szerint menekült vagy oltalmazott jogállással rendelkező személy.

A nem magyar állampolgár támogatott személy részére a CSOK a három hónapot meghaladó tartózkodási jogosultság fennállásának időtartama alatt nyújtható, ha Magyarország területén bejelentett lakóhellyel rendelkezik.

A kedvezményt házastársak, fiatal házaspárok és élettársak együttes igénylőként igényelhetik. A támogatási szerződés megkötése esetén az együttes igénylők mindketten támogatott személlyé válnak.

Nem veheti igénybe a kedvezményt az, akit a támogatás igénylését megelőző öt évben az e rendelet vagy az egyéb lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok szerint igénybe vett vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatás vagy ezt megelőlegező kölcsön vonatkozásában a kormányhivatal, a Kincstár vagy bíróság jogerősen visszafizetésre kötelezett.

Ki után igényelhető a CSOK?

A CSOK az igénylővel közös háztartásban élő és a felépített, bővített vagy megvásárolt új illetve használt lakásba vele együtt beköltöző gyermeke után és az igénylő által vállalt gyermek után igényelhető.

A CSOK-ot – ideértve az egyéb lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok szerint vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatásokat és az azt megelőző kölcsönöket is – ugyanazon gyermek után csak egy alkalommal lehet igénybe venni.

Haz igénylő a CSOK kérelem benyújtását megelőzően a meglévő vagy vállalt gyermekére tekintettel e rendelet vagy az egyéb lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok szerint vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatást vagy ezt megelőlegező kölcsönt vett igénybe, a vele közös háztartásban élő gyermeke után vagy fiatal házaspár általi gyermekvállalás esetén a korábban folyósított támogatással csökkentett támogatási összeg igényelhető.

Ha az igénylő korábban vállalt gyermek után kapott támogatást, úgy a hatályos rendelet szerinti CSOK vállalt gyermek után akkor igényelhető, ha a korábbi gyermekvállalás teljesült.

A korábban igénybe vett támogatással összefüggésben előírt életvitelszerű bentlakási kötelezettséget az e rendelet szerinti családi otthonteremtési kedvezménnyel érintett új lakásban kell teljesíteni.

CSOK összegének meghatározása

A gyerekszám meghatározása az alábbiak szerint történik:

 • egyedülálló esetén az igénylővel közös háztartásban élő, vele együtt költöző gyermeket vagy gyermekeket,
 • házastársak esetén a házastársakkal közös háztartásban élő, velük együtt költöző közös, valamint a házastársak nem közös gyermekeit együttesen,
 • fiatal házaspár esetén a fiatal házaspárral közös háztartásban élő, velük együtt költöző közös, a házastársak nem közös, valamint a fiatal házaspár által közösen vállalt gyermekeket együttesen

kell figyelembe venni.

CSOK összegének meghatározása élettársak esetén

 • Ha az élettársak a CSOK-ot a velük közös háztartásban élő közös gyermekeik után igénylik, – együttes igénylőként – az adott lakáscélnak és gyermekszámnak megfelelően lehetnek jogosultak a támogatásra.
 • Ha az élettársak a CSOK-ot az egyik fél velük közös háztartásban élő gyermeke után igénylik, – együttes igénylőként -. az adott lakáscélnak és gyermekszámnak megfelelően lehetnek jogosultak a támogatásra.
 • Ha az élettársak a CSOK-ot a velük közös háztartásban élő nem közös gyermekeik után igénylik, az általuk – együttes igénylőként – igényelhető támogatási összeget akként kell meghatározni, hogy mindkét fél esetében ki kell számolni, hogy a saját gyermekei után milyen összegű kedvezményre lenne jogosult. Az élettársak az így kiszámított összegek közül a számukra kedvezőbbet vehetik igénybe.
 • Ha az élettársak a CSOK-ot a velük közös háztartásban élő közös és az egyik fél saját gyermekei után igénylik, – együttes igénylőként – az adott lakáscélnak és gyermekszámnak megfelelően lehetnek jogosultak a támogatásra.
 • Ha az élettársak a CSOK-ot a velük közös háztartásban élő közös és mindkét fél saját gyermeke után igénylik, az általuk – együttes igénylőként – igényelhető támogatási összeget akként kell meghatározni, hogy mindkét fél esetében ki kell számolni, hogy a saját gyermekei után mekkora összegű kedvezményre lenne jogosult. A közös gyermeket a számítás során csak az egyik igénylőnél lehet figyelembe venni. Az élettársak az így kiszámított összegek közül a számukra kedvezőbbet vehetik igénybe.

A további részleteket az alábbi linkre kattintva tekintheti meg:

Legfrissebb bejegyzések szocpol témában:

Tegye fel kérdését, szóljon hozzá Ön is a fenti témához!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

CAPTCHA AREA

A hozzászólás elküldésével Ön elfogadja felhasználási feltételeinket

Hozzászólások
 • Ágnes szerint:

  Üdvözlöm,
  Idén kívánunk lakáshitelt felvenni használt lakásra. Erre a lakásra amire később már fizetjük a hitelt utólag, ha születik gyermek, fel tudjuk venni a CSOK-ot?
  Válaszát köszönöm.
  Ágnes

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Ágnes!
   A hatályos CSOK rendelet alapján az utóbb született gyermek után a fennálló lakásvásárlási hitel csökkentésére igényelhető lesz a CSOK, ha az egyéb jogszabályi feltételek is teljesülnek.

 • Lajos szerint:

  Tisztelt Hitelnet!
  Az lenne a kérdésem, van három gyerekem, bárlistám, lakásunk nem volt még, hogyan tudnánk lakáshoz jutni a csokkal?

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Lajos!
   A BAR lista nem zárja ki a CSOK igénylést, a hitelfelvételt azonban igen. CSOK igénybevételével tehát akkor működhet a lakásvásárlás, ha a CSOK összege fedezi a teljes vételárat, vagy a vételár kiegyenlítéséhez szükséges – CSOK-on felüli összeg – önerőként rendelkezésre áll. A további feltételekről ITT tájékozódhat.

 • Heni szerint:

  Tisztelt szakértő!
  2005-ben vásároltam új építésű 50 nm-es lakást (100%-ban az én tulajdonom), amelyhez lakáskölcsönt vettem igénybe. Ezt jelenleg is törlesztem.
  2013-ban született egy gyermekem, akit egyedülállóként nevelek, 40 éves elmúltam.
  Kérdésem, hogy utólagosan tudom-e érvényesíteni 1 gyermek után a kedvezményt a lakásvásárlási hitel csökkentésére és ha igen, mekkora összegben?
  Köszönöm válaszát.

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Heni!
   Az utólagos kedvezményre való jogosultság ügyében célszerű lenne felkeresnie a hitelnyújtó bankot, ahol a további részletek ismeretében (például méltányolható lakásigény) tájékoztatást tudnak adni a jogosultsággal kapcsolatban. Jogosultság esetén a 2005-ben, első gyermek után érvényes támogatási összeg (900.000 Ft) használható fel a lakáshitel csökkentésére.

 • Szabolcs szerint:

  Üdv!
  45 és 43 éves szülők 8 és 10 éves gyermekei után igényelhető a csok és a szocpol? Vagy ez a két fogalom most már ugyanaz? A kérdés 3. gyermek vállalása nélkül értendő.

  • Hitelnet.hu szerint:

   kedves Szabolcs!
   A korábbi szocpol elnevezésű gyermekek utáni támogatás jelenleg elérhető formája a csok (családi otthonteremtési kedvezmény). A támogatás 40 év feletti szülők esetén, 2 meglévő gyermek után is igényelhető új és használt lakás vásárlásához, új lakóingatlan építéséhez vagy meglévő bővítéséhez. Ha korábban vettek igénybe szocpolt, akkor a csok összegét csökkenteni kell a kapott szocpol összegével és a különbözet igényelhető. A feltételekről részletes tájékoztatás honlapunkon olvasható. További kérdés esetén készséggel állunk rendelkezésükre.

 • Csaba szerint:

  Tisztelt Szakértő!
  Van egy saját tulajdonunkban lévő családi házunk, valamint 4 gyermekünk.
  Két variáción gondolkodunk:
  A) A meglévő, házunkhoz tartozó ~1000 m2-es telkünkön építünk fel a Csokból egy új házat. Így a meglévőt nem kell eladni és a gyermekeknek életkezdésnek jó lehet). Ebben az esetben a telket valóban meg kell osztatni saját magunkkal? (Háttérinfó, hogy most még Fundamenta jelzálog van a házon\telken).
  B) Az is felmerült opcióként, hogy a mostani ház felett alakítunk ki egy új lakást, külön bejárattal, külön konyhával és mindennel, amit a Csok kér lakás címszó alatt. Ebben az esetben lakásról beszélünk és a minimum 60 m2-nek kell megfelelni? Tényleg társasházzá kell ez esetben alakulni? És mi van ilyenkor a telekkel?
  Válaszát előre is nagyon köszönöm!

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Csaba!
   A) Osztatlan közös tulajdonon megvalósuló építkezés esetén – ha ugyanaz a tulajdonosi kör – akkor információink szerint használati megállapodás valóban nem fogadható el. Ilyen esetben az új épület külön helyrajzi számra való kiemelése lehet megoldás. Az ingatlant terhelő jelzálog miatt azonban előzetesen a Fundamentával való egyeztetés szükséges.
   A jogosultság további feltétele, hogy a CSOK igénybevételével felépített lakóházban életvitelszerűen kell élniük a támogatott személyeknek és gyermekeiknek.
   B) Családi ház tetőterében vagy emeletén létrehozott önálló lakás CSOK szempontjából nem minősül új lakásépítésnek, csak bővítésnek, így arra az emelt összegű CSOK nem, legfeljebb a bővítés esetén járó támogatási összeg vehető igénybe. Erről bővebben ITT olvashat.

   • Csaba szerint:

    Tisztelt Szakértő!
    Válaszában a B) verziómra azt írta: “Családi ház tetőterében vagy emeletén létrehozott önálló lakás CSOK szempontjából nem minősül új lakásépítésnek, csak bővítésnek…”. Az Ön által belinkelt oldalon azonban a bővítésnél ezt olvasom:
    Bővítés:
    “emelet-ráépítéssel vagy tetőtér-beépítéssel létrehozott lakás akkor, ha az emelet-ráépítés vagy tetőtér-beépítés révén nem jön létre két új, önálló albetétként nyilvántartott lakás.”
    Én értelmezem rosszul, hogy az általam leírt esetben pedig létrejönne a 2 önálló albetét? Hiszen az egyik önálló albetét a most meglévő lakás lenne a földszinten, a másik pedig a fenti, emeleti új lakás lenne.
    Mi a helyzet abban az esetben, ha a mostani ház mellé építünk fel közvetlen falkapcsolattal egy új házat (mint ahogy az ikerházak vannak)? Természetesen a telekkiemelés így is kellene, de talán megoldható lenne így az, hogy a telken maradjon még olyan terület, ahol a gyerekek majd felnőtt korukban építkezni tudnak.

    • Hitelnet.hu szerint:

     Kedves Csaba!
     A Nemzetgazdasági Minisztérium állásfoglalása a következő a fent leírtakkal kapcsolatban:
     “A B) pont szó szerinti értelmezése alapján a két új! utalás azon esetre vonatkozik a gyakorlatban, ha egy társasház tetőterét építik be új lakások kialakításával. Azaz ezek alapján az egylakásos lakóház tetőtér beépítése, illetve emeletráépítése – amennyiben külön külső bejáratot hoznak is létre, teljes külön lakóegységként társasházzá alakítva is, mindenféle kapcsolat nélküliség ellenére, mivel ott nem jön létre két új lakás, csak egy! – nem minősül új lakás építésének, csak legfeljebb a meglévő lakás bővítésének.”
     Fenti esetben tehát a két új albetétnek a tetőtér-beépítés/emeletráépítés által kellene létrejönnie.
     A jelenlegi lakással falkapcsolatosan épített új lakásra – amennyiben az új lakásépítésre vonatkozó feltételek is teljesülnek – igényelhető az emelt összegű támogatás.

     • Csaba szerint:

      Tisztelt Szakértő!
      Köszönöm a válaszát, egyértelmű volt.
      Talán már csak két kérdésem maradt:
      – ha a meglévő ház mellé építjük, akkor ikerházként tekinti a jogszabály és kérető hozzá a társasházzá alakulás? (ez azért lenne számunkra jó, mert akkor nem lenne feltétlenül szükséges a minimum 90 m2-nek eleget tennünk, hanem lakásként 70-80 m2 is elég lenne)
      – Amit tudunk építhetjük mi magunk felelős műszaki vezető bevonásával?

     • Hitelnet.hu szerint:

      Kedves Csaba!
      Ha falkapcsolatosan építik, akkor társasházzá alakítás nélkül (osztatlan közös tulajdon használati megállapodással) is többlakásos lakóépületnek számít és a jogosultsághoz elegendő a legalább 60 m2 hasznos alapterület. Kérheti azonban a bank a társasház alapítást is.
      Saját kivitelezésben is történhet az építkezés felelős műszaki vezető bevonásával, azonban a számlabenyújtási kötelezettséget (hitelintézet által elfogadott költségvetés 70%-a) teljesíteni kell.

 • József szerint:

  Tisztelt Hitelnet.
  Régóta olvasgatom az oldalt, nagyon hasznos és bennem is megfogalmazódott kérdésekre találtam már választ. Ám valójában csak most jutok el oda, hogy lakást szeretnék vásárolni. Ezzel kapcsolatban szeretném a kérdésem feltenni.
  Párom 2006-ban házasságot kötött egy személlyel, akivel lakást vásároltak és 2 gyermek után igénybe vették az akkori támogatást. A két gyerekből egy született meg és a lakáshitelt az akkoriban kialakult válság miatt bebukták. 2009-ben elváltak. 2014-ben közös gyermekünk megszületett, kedvesemmel nem kötöttünk házasságot.
  Közös gyermekünk után szeretném igényelni a CSOK-ot a megvásárolandó lakáshoz.
  Meg tudom ezt valósítani?
  Előre köszönöm válaszát.

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves József!
   Élettársak CSOK igénylésekor a következőképp kell számolni a támogatás összegét: mindkét fél esetén ki kell számolni, hogy saját gyermekei után mekkora összegű CSOK-ra jogosult és azt az összeget vehetik igénybe, amelyik kedvezőbb. Így véleményünk szerint élettársával együttes igényléssel közös gyermekük után igényelhető a 600.000 Ft összegű CSOK.

 • Kornélia szerint:

  Tisztelt Hitelnet!
  Egy olyan kérdésem lenne önhöz, hogy ha meg szeretném igényelni 2 gyermekemre a Csokot, azt a szocpol igényléséhez felhasználhatom önerőként?
  Válaszát előre is köszönöm.

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Kornélia!
   A szocpol egy korábbi, már megszűnt gyermekek utáni támogatási forma volt. Ami jelenleg igényelhető gyermekek után új lakás építéséhez, új és használt lakás vásárlásához, valamint meglévő lakóingatlan bővítéséhez, az a CSOK.

 • Gabriella szerint:

  Üdvözletem!
  Szeretném megkérdezni, hogy csokot használt ház vásárlására fel tudom-e venni, ha gyesen vagyok?
  Más jövedelmem nincs és önerővel sem rendelkezem. Magyarul 2.200.000 Ft-ért vennék házat!
  Köszönöm.

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Gabriella!
   Ha a gyes mellett korábbi munkaviszonya fennáll, akkor információink szerint az OEP ki tudja adni a jogosultsághoz szükséges TB igazolást. Ellenkező esetben sajnos nem.

 • Kornélia szerint:

  Jó napot.
  Szeretném megérdeklődni, hogy feltétlenül összkomfortos házat kell keresni és hogy tanyát is lehetne-e venni?

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Kornélia!
   Használt lakásvásárláshoz igényelt CSOK esetén nem feltétel, hogy a ház összkomfortos legyen. Arról, hogy milyen feltételeknek kell megfelelnie az ingatlannak, IDE kattintva tájékozódhat. Tanya megnevezésű ingatlan vásárlásához a kedvezmény nem vehető igénybe.

 • János szerint:

  Tisztelt Hitenet!
  Ausztriában dolgozom 1 év 3 hónapja. Szeretném igénybe venni a 10+10 csokot 3 gyermekre.
  Kérdésem, hogy menyit kell dolgoznom magyarba a magyar tb miatt, hogy az igénylés beadható legyen? Mivel úgy halottam, hogy csak külföldi 2 éves tb nem fogadnak el.
  Köszönöm.

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves János!
   A biztosított jogviszonyt a kérelem benyújtásakor Magyarországi TB rendszerből kell igazolni. A magyar és külföldi biztosított jogviszonyban átfedés nem lehet, viszont a 2 éves időszakból már a benyújtást megelőző 180 nap együtt is igazolható külföldi és magyarországi tb rendszerből beszerzett igazolással.

 • Erzsébet szerint:

  A lányomék tavaly vettek fel 2 millió jelzáloghitelt az OTP-től, mindjárt a kocsijuk árát le is vették belőle 600 ezer Ft-ot. Egy 6 éves kislányuk van és most 21 hetes terhes. Azt mondták nem kaphatnak szocpolt, pedig az az 1,2 millió most nagyon jól jönne, mert a fürdőszobát felújították, a picinek a szobát kialakították. Igaz ez, vagy ha kaphatnák, akkor hol induljanak el?
  Üdv.

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Erzsébet!
   A CSOK új lakóingatlan építéséhez, új és használt lakóingatlan vásárlásához, valamint meglévő lakóingatlan bővítéséhez igényelhető, így az Ön által leírtak alapján valóban nincs lehetőségük a támogatás igénybevételére.

 • Gábor szerint:

  Tisztelt Hitelnet!
  Az alábbi kérdéssel fordulok Önökhöz: hitelből vásároltunk egy családi házat; a korábbi lakásunk eladásából származó forrást arra használjuk, hogy a megvásárolt családi házat lebontassuk és az alapozástól kezdődően egy új házat építsünk fel (3 gyermekes család). Így elkerülve a vásárlás és az építés együttes összegének előfinanszírozását a CSOK kiutalása előtt.
  Van mód arra, hogy a támogatást az elkészült újépítésű ház használatba vétele előtt megigényeljük anélkül, hogy a hitelt visszafizessük? Amennyiben vissza kell fizetni a hitelt, úgy nem maradna forrásunk az építkezésre. Építkezési projekt hitelben nem gondolkodunk.
  Köszönettel: Gábor

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Gábor!
   A fent leírtak alapján sajnos nem működhet az építkezés finanszírozása. Jelzáloghitellel terhelt ingatlant nem lehet lebontani, hiszen akkor megszűnik a kölcsön visszafizetésének biztosítéka. Ha lebontják az ingatlant, akkor a kölcsönt vissza kell fizetni. Az építkezéssel kapcsolatban költségvetést kell benyújtani, s ez alapján van lehetőség CSOK, illetve amennyiben szükséges kölcsönigénylésre. A 10 milliós CSOK-hoz kapcsolódó támogatott lakáshitel kamata lényegesen kedvezőbb a korábbi vásárláshoz nyújtott kölcsön kamatánál. Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat!

 • Zoltán szerint:

  Tisztelt Hitelnet!
  A kérdésem a 10+10M Ft-os CSOK-os témában a következő. Ha jól emlékszem egy változtatás eredményeképpen külterületi telekre is lehet építeni ilyen házat.
  Valóban így van ez?
  Köszönettel:
  Zoltán

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Zoltán!
   A vonatkozó kormányrendelet értelmében a támogatás olyan ingatlan építéséhez vehető igénybe, mely az ingatlan-nyilvántartásban lakóházként vagy lakásként kerül feltüntetésre. Amennyiben az Önök által építendő ingatlan ennek a feltételnek eleget tesz, úgy a támogatásra jogosultak lehetnek. Erről pontos tájékoztatást a területileg illetékes építési hatóság tud adni.

 • Krisztián szerint:

  Tiszteletem.
  Én vajdasági vagyok és magyar állampolgár. Szeretnék érdeklődni, hogy átköltöznénk az anyaországba feleségemmel és 2 gyerekkel.
  Milyen lehetőségem van megkapni a támogatást? Mi az, ami szükséges hozzá és hol tudnék teljes információt kapni ezzel kapcsolatosan?

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Krisztián!
   A jogosultság egyik feltétele, hogy legalább egyikük minimum 180 napos TB jogviszonnyal rendelkezzen, melyben legfeljebb 30 nap megszakítás lehet. A kérelem benyújtásakor magyarországi társadalombiztosítási jogviszonyt kell igazolni. A fennmaradó időszak igazolására elfogadható más EGT állambeli TB jogviszony is. Magyarországi lakcím igazolás szintén szükséges. A használt lakás vásárlása esetén előírt további CSOK feltételekről IDE kattintva tájékozódhat. További tájékoztatást a hitelintézetek tudnak adni Önnek.

 • Judit szerint:

  Tisztelt Szakértő!
  Van egy 21 éves gyermekem, aki már nem tanuló, de egy háztartásban élünk. A másik gyermekem 10 éves. A tavalyi információim szerint két gyermekre igénybe tudtam volna venni a CSOK-ot. Azonban most azt olvastam, hogy a 2017-es rendelet szerint a 20-25 év közötti gyermekre akkor lehet igényelni, ha felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanul. Több ingatlan ügynökségen is érdeklődtem ahol foglalkoznak hitelekkel és CSOK-kal, hogy 2017-ben hogyan változott, változott-e a rendelet, ha nagykorú gyermekre is szeretném igénybe venni használt lakás vásárláshoz a CSOK-ot. Sajnos mindenhol más információt kaptam. Az egyik szerint nem gond, ha már nem tanuló, a másik szerint viszont igen.
  Jó lenne tudni, hogy a nagykorút is figyelembe lehet-e venni, nem mindegy, hogy milyen árkategóriában nézelődünk használt lakást.
  Köszönöm a segítséget!
  Judit

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Judit!
   21 éves gyermeke után jogosult lehet CSOK-ra akkor is, ha a gyermek már nem tanuló, de az Ön eltartottja és közös háztartásban élnek. Erről bővebben ITT olvashat.

 • Ancsa szerint:

  Tisztelt Hitelnet!
  Érdeklődni szeretnék, hogy mekkora igazolt jövedelem szükséges, ha CSOK igénybevételével építkezni szeretnénk? 3 gyermekünk van. Jelenleg csak a férjemnek van igazolt jövedelme. Nincs hitelünk, és hitelből szeretnénk a telket is megvenni. Azt tudom, hogy ezt a CSOK-ból nem lehetséges. Lehetséges, hogy a telekvásárlásra felvett hitel mellé megkapjuk a CSOK-ot is? Vagy nekem is rendelkeznem kell bejelentett munkaviszonnyal?
  Válaszukat előre is köszönöm.

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Ancsa!
   A vonatkozó kormányrendelet értelmében a CSOK-ot biztosító jelzálogjog ranghelyét csak az épített új lakásra felvett lakáscélú hitelintézeti, lakás-takarékpénztári kölcsönt biztosító jelzálog ranghelye előzheti meg. Az ingatlanon tehát nem lehet bejegyezve telekvásárlási hitel. Telekvásárlási hitel felvételéhez tehát másik ingatlanfedezetre lenne szükség. Továbbá a maximálisan felvehető hitel összegét befolyásolja az igénylők jövedelmi helyzete is. Arról, hogy adott jövedelemmel mekkora összegű hitel felvételére jogosultak, Szakértőink az előzetes hitelbírálat elvégzése után tudnak pontos tájékoztatást adni. Ehhez kérjük, töltse ki online adatlapunkat!

 • Tünde szerint:

  Tisztelt hitelnet!
  Nekem egy kérdésem lenne: a csok igénylése korhatárhoz van kötve vagy nem? A párom 46 éves és én meg 31. Bármelyikünk fel tudja venni vagy csak én, mert én azt hallottam, hogy életkorhoz van kötve.
  A választ előre is köszönöm.

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Tünde!
   Házastársak, élettársak kizárólag együttes igénylés esetén lehetnek jogosultak CSOK-ra, tehát csak egyikük nem tudja felvenni a támogatást.
   Ha vállalt gyermek után szeretnék igényelni, akkor feltétele a házastársi kapcsolat, valamint legalább egyiküknek 40 év alattinak kell lenni a megelőlegezett CSOK kérelem benyújtásakor. Amennyiben meglévő gyermek után történik az igénylés, akkor nincs életkorhatár és nem feltétele a házasság sem.

 • János szerint:

  Tisztelt Szakértő!
  Kert tervezésére, külső földbe süllyesztett esővíztároló létesítésére, valamint növények megvásárlására fel lehet használni a CSOK-ot? Illetve az erről szóló számlák benyújthatóak az ÁFA visszaigényléshez?
  Üdvözlettel.
  János

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves János!
   Fentiekre információink szerint sem a CSOK, sem az adó-visszatérítési támogatás nem vehető igénybe.

 • Éva szerint:

  Tisztelt Cím!
  A CSOK 10 +10-zel kapcsolatban a következő kérdésre szeretnék hiteles választ kapni: Jelenleg a CSOK 10 +10 igénybevétele mellett is csak egy kb. 60-65 nm-es lakás megvásárlása tűnik elérhetőnek számunkra.
  Ezt a lakást 3 gyerekkel meglehetősen hamar ki fogjuk nőni. Ha a támogatott 1. lakásunkat eladjuk, és szeretnénk helyette egy nagyobbat venni, milyen feltételeknek kell a 2. lakásnak megfelelnie? Például az is új építésű legyen, vagy az akkori lakáspiaci kínálatból már szabadon választhatunk?

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Éva!
   5 éven belül lakásvásárlás esetén csak új építésű lakóingatlan vásárolható, 5 éven túl használt is. Mindkét esetben feltétel, hogy a vásárolandó lakás nagyobb hasznos alapterületű legyen az eladottnál és az eladásból származó bevételt tovább kell forgatni az újabb lakás vételárába a csökkentő tételek figyelembevételével:
   A korábbi lakás elidegenítéséből származó bevétel csökkenthető
   a) a lakás átruházásából származó jövedelem után az állami adóhatóság által igazoltan megfizetett személyi jövedelemadó összegével,
   b) azzal az összeggel, melyet az adós az elidegenítésből származó bevételből az értékesített lakás építését vagy vásárlását szolgáló lakáscélú hitelintézeti kölcsön egyösszegű előtörlesztésére és annak díjára fordított,
   de legfeljebb akkora összeggel, hogy az így csökkentett bevétel összege elérje az igénybe vett családi otthonteremtési kedvezmény összegének kétszeresét.

 • Anikó szerint:

  Tisztelt Hitelnet!
  Az alábbi problémám kapcsán szeretnék tanácsot kérni Önöktől:
  2007-ben vásároltunk lakást a párommal jelzálogfedezetű lakáshitelből. Két gyermekem van, akik után szocpolt még nem igényeltünk. Lakásbővítésre lenne szükségünk. Néhány hónappal ezelőtt érdeklődtünk a Bankunknál Csok-kal kapcsolatban, de azt a tájékoztatást kaptuk, hogy mivel a ház jelzáloggal terhelt (mellesleg másik kettővel együtt!!!), ezért a Csok nem vehető igénybe. Kérdeztem továbbá azt is, hogy amennyiben a bővítés ilyenformán nem lehetséges, akkor a meglévő, használt lakásvásárlásra felvett lakáshitelembe törlesztéshez igénybe tudnám venni? Természetesen erre is nemleges választ kaptam.
  Szeretném kérdezni, hogy a Bank tájékoztatása helytálló volt-e? Amennyiben igen, igazságtalannak érzem a szabályozást…..:(:(:(
  Segítségüket előre is köszönöm.
  Anikó

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Anikó!
   Bővítés esetén a CSOK-ot biztosító jelzálogjog ranghelyét kizárólag a családi otthonteremtési kedvezménnyel érintett lakás építése, bővítése vagy vásárlása érdekében felvett lakáscélú hitelintézeti, lakástakarék-pénztári kölcsönt biztosító jelzálogjog előzheti meg. Ebből következően véleményünk szerint nem akadály a meglévő lakásvásárlási hitelük.
   A fennálló lakáshitel csökkentésére azonban nem vehető igénybe a támogatás.

 • Edit szerint:

  Tisztelt Hitelnet!
  3 gyermekes elvált anyuka vagyok, és csak a 10+10 (csok + hitel) megoldással tudnék ingatlant vásárolni magunknak. Jelenleg egy kb. 90%-os készültségű ingatlant, (melyet úgy hirdetnek, hogy Csok igényelhető) tervezek megnézni.
  47 éves vagyok, gyermekeim 11; 9; és 7 évesek. Az ingatlan vételárának kb. 50 %-a a hitel és a csok.
  Önerőként számolódik-e a csok ebben az esetben, és fenti készültségi fok megfelel-e a 2017-es feltételeknek?
  Köszönöm segítségüket.

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Edit!
   Új lakás vásárlása esetén a 10+10 milliós támogatás iránti kérelem benyújtható úgy, hogy az ingatlan még csak 90%-os készültségű, de szerződéskötési feltétel, hogy az ingatlan használatbavételi engedéllyel rendelkezzen. A további feltételeket ITT tekintheti meg.
   A CSOK önerőként vehető figyelembe.

 • Tünde szerint:

  Tisztelt Hitelnet!
  Értem, hogy magánszemélytől nem vásárolhatok, csak azt nem, miért van leírva akkor, hogy nem lehet rokon az eladó, ha nem is lehet magánszemély az eladó?!! Értik mi a problémám?

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Tünde!
   Gazdálkodó szervezet például az egyéni vállalkozó is. Ha az eladó egyéni vállalkozó, akkor mint magánszemély nem lehet a vevőnek közeli hozzátartozója.

 • Mária szerint:

  Tisztelt Hitelnet!
  Igényelhető-e CSOK, ha a gyermek még 25 év alatti, de a szülők 50 év felettiek?
  Igényelhető-e akkor, ha a gyermek születésekor már szocpolt igénybe vett a házaspár? Vagy a valamikori szocpol és a mostani CSOK közötti különbözet igényelhető?
  Válaszukat köszönöm.
  Mária

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Mária!
   50 év feletti szülők is jogosultak lehetnek CSOK-ra 25 év alatti eltartott gyermekük után. A korábban kapott szocpol és a jelenleg elérhető CSOK különbözete igényelhető.

 • Tünde szerint:

  Tisztelt Hitelnet!
  Segítséget szeretnék kérni, mert most már teljesen össze vagyok zavarodva. 3 gyermekünk van. Van egy félkész ház a közelünkben, amit meg szeretnénk venni. Érdeklődtem már több bankban is, de elutasítanak azzal, hogy az építtető magánszemély és ez már kizáró ok. 2010-ben kezdődött az építkezés, szerkezetkész a ház. Az lenne a kérdésem, hogy ha az építtető befejezné, megvehetnénk-e, mint új házat? Azért kérdezem, mert ez a leírás, amit bemásolok számomra ezt mondja: Új építésű lakóingatlan vásárlása esetén a kedvezmény akkor igényelhető, ha az eladó az igénylőnek nem közeli hozzátartozója vagy élettársa. Ha az eladó gazdálkodó szervezet, az igénylő nem lehet vele tulajdonosi kapcsolatban álló magánszemély.
  Lehet vásárlás esetén az eladó magánszemély? Mert ha igen és igényelhetnénk a 10+10 csok-ot, ő megcsináltatná készre. Mert e szerint a leírás szerint lehet, nem?
  Köszönöm válaszukat!

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Tünde!
   Mivel az építtető magánszemély, ezért a tőle történő vásárláshoz az új lakásra vonatkozó CSOK sajnos nem igényelhető. Ha a magánszemély befejezi az építkezést és kiadásra kerül a használatbavételi engedély, akkor a vásárláshoz a használt lakásra vonatkozó CSOK összeg vehető igénybe. A vonatkozó kormányrendelet értelmében ugyanis újnak az a lakás minősülhet, melyet gazdálkodó szervezet természetes személy részére való értékesítés céljára építi vagy építteti, és amelyet első ízben természetes személy részére értékesítenek. Alapfeltétel tehát, hogy az eladó ne magánszemély, hanem gazdálkodó szervezet legyen. Ezen belül található az Ön által idézet előírás, miszerint a gazdálkodó szervezet és a vevő között nem lehet tulajdonosi kapcsolat. Az új lakással szemben támasztott további követelményekről ITT olvashat.

 • Erzsi szerint:

  Tisztelt Szakértő!
  2005-ben már egyszer igénybe vettük a szocpolt (akkor még ezen a néven volt ismert) 3 gyerekre. Időközben született 2 gyermekem és most újra ki szeretnénk használni a CSOK-ot. A Férjem és én már elmúltunk 40 évesek. 180 nap Tb jogviszonnyal rendelkezem és az lenne a kérdésem, hogy jár-e nekünk a csok a 2 gyermekre?

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Erzsi!
   Új lakás vásárlása vagy építése esetén a korábban kapott szocpol és a 10 milliós CSOK különbözetére lehetnek jogosultak. Ennek egyik feltétele a legalább 2 éves TB jogviszony. A további feltételekről honlapunkon részletes leírás olvasható.

 • Gina szerint:

  Tisztelt szakértő!
  Szerettük volna igényelni a csok-ot, de mire bementünk a bankba új változás miatt, hogy az építő és az építtető között nem lehet rokoni kapcsolat, be sem tudtuk adni az igénylést, mivel mikor elkezdtük az építkezést még ez nem volt így és a párom cége kezdte el a kivitelezést.
  Az lenne a kérdésem, hogy vállalkozó váltással igényelhető-e a csok és az elkészült munkálatokkal ilyenkor mi a teendő, amit a párom cége már elvégzett.
  Köszönöm.

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Gina!
   Ha már elkezdődött a közeli hozzátartozóval történő kivitelezés, akkor információink szerint a támogatásra való jogosultság kivitelező váltással sem szerezhető meg.

 • Anett szerint:

  Tisztelt Szakértők.
  Én szeretnék érdeklődni. Egyedül nevelem két lányomat. 3 és 5 évesek. Közmunkán vagyok.
  Az a kérdésem, hogy így én igényelhetném-e a csokot?

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Anett!
   Amennyiben legalább 180 napja fennáll a közfoglalkoztatotti munkaviszonya és megfelel a további CSOK feltételeknek is, jogosult lehet a használt lakás vásárlásához igényelhető támogatásra.

 • Richárd szerint:

  Tisztelt Hitelnet!
  Két kérdésem lenne. Egyik, hogy a bankok hatáskörébe tartozik eldönteni, hogy CSOK kedvezményes hitel igénylésnél beszámítja-e a GYED-en lévő anyuka keresetét is vagy nem? Másik: Az ÁFA-visszaigénylésnél tényleg az a szabály, hogy az összes ÁFA 70%-át adják csak vissza újbóli felhasználásra? Az egyik bankban ezt mondták. Meg azt is, hogy bár 2015-ben vettük a telkünket, mivel még nem történt meg az építéshez a bejelentés, így annak ÁFA-ját már biztosan nem kaphatjuk vissza.

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Richárd!
   A gyed minden banknál másodlagos, kiegészítő jövedelemként fogadható el. Azonban van olyan bank, ahol emiatt a gyes teljes összege nem vehető figyelembe, csupán az elsődleges jövedelem meghatározott arányában.
   Az ÁFA visszatérítés összege a kiállított számla szerint megfizetett ÁFA összege, de legfeljebb 5 millió Ft lehet. Tehát nem az ÁFA tartam 70%-a, hanem a teljes ÁFA összeg visszaigényelhető.
   Új lakás építése esetén az építési engedély vagy az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének bejelentését legfeljebb 6 hónappal megelőzően kiállított számla fogadható el, így amennyiben az egyszerű bejelentés még nem történt meg, a telekről kiállított számla a bejelentéshez képest adott esetben biztosan nem 6 hónapon belüli, ezért a telek vonatkozásában véleményünk szerint sem igényelhető vissza az ÁFA.

 • Anna szerint:

  Tisztelt címzett,
  Párommal külföldön élünk, de tervezzük a haza utazást. Meg lehet-e igényelni a CSOK-ot külföldről? Két gyermekünk kettős állampolgár és szeptemberre várjuk a harmadik érkezését.
  Válaszukat előre is köszönettel.

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Anna!
   CSOK igénylés esetén a kérelem benyújtásakor kizárólag magyarországi TB jogviszony fogadható el, ezért amíg külföldön dolgoznak, addig CSOK igénylésre sajnos nincs lehetőségük.

 • Zsanett szerint:

  Gyesen vagyok és 4 gyermeket nevelek egyedülálló szülőként. Érdekelne, milyen lehetőségem van, mert nincs házunk albérletben lakunk, de nem dolgozom, mert a gyerekekkel vagyok gyesen és tudni szeretnem, hogy igényelni tudom-e így is a szocpolt.

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Zsanett!
   Csak gyesre információink szerint nem adható ki a CSOK igényléshez szükséges TB jogviszony igazolás. Erről pontos tájékoztatást a területileg illetékes OEP tud adni Önnek.

 • Andrea szerint:

  Tisztelt Szakértő!
  Márciusban születik 3. gyermekünk. Én jelenleg 15 éves munkaviszonnyal gyesen vagyok 2. gyermekünkkel, mellette pedig kapom a munkahelyemről a havi munkabérem, ahol igazolt távolléten vagyok. Így a rendes fizetésem kapom 200.000 Ft havonta + a gyesem. Férjem az adókedvezmény érvényesítésével 330.000 Ft-ot kap havonta, neki 7 éves munkaviszonya van, de a munkahelye március 31-el megszűnik csődeljárással, de április 1-től tovább foglalkoztatja őket ugyanaz a főnök egy másik cégnél.
  Kérdesem az lenne, mivel építkezni szeretnénk a 10+10 igénylésével, így tudunk-e igényelni 10+10-et? Ha igen, mennyi idő után (hány hónap munkaviszony kell neki az új cégnél,) na és az én csedem beszámítható-e a havi keresetbe a hiteligénylésnél? Márciusban lesz meg a telkünk, akkor kezdjük terveztetni a házat, ami azt jelenti, hogy kb. júliusban be tudnánk adni a csok igénylést.
  Előre is nagyon köszönöm megtisztelő válaszukat!!!
  Üdvözlettel: Andrea

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Andrea!
   Jogutódlás esetén folyamatosnak tekinthető férje munkaviszonya, így nem szükséges várni az igényléssel. Ellenkező esetben 3 hónapos, nem próbaidős munkaviszony szükséges. Kiegészítő jövedelemként a CSED összege is figyelembe vehető a jövedelemvizsgálat során. Fentiek alapján a jogosultsághoz szükséges 2 éves TB jogviszonnyal rendelkeznek.
   Amennyiben az új ház építése esetén előírt további CSOK feltételek is teljesülnek, jogosultak lehetnek a 10+10 kedvezményre.

  • Andrea szerint:

   Tisztelt Tanácsadó!
   A gyed beszámítható 10+10 igénylésénél keresetként a férjem keresete mellé?
   Megtisztelő válaszukat előre is köszönöm szépen!
   Üdvözlettel.
   Andrea

   • Hitelnet.hu szerint:

    Kedves Andrea!
    Férje önállóan elfogadható jövedelme mellett a gyed kiegészítő jövedelemként figyelembe vehető.

 • Zsanett szerint:

  Tisztelt Szakértők!
  Az általunk kinézett ház hasznos alapterülete 46 nm, ehhez tartozik egy 5 nm-es kazánház, mely fűtött. Két gyerekre igényelnénk csokot.
  Kérdésem az lenne, hogy így megfelel-e a feltételeknek? A törvényben azt olvastam, hogy a kazánházat is bele kell számolni, ám a gyakorlatban úgy értesültem, hogy nem szokták beleszámolni.
  Mire számíthatok?

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Zsanett!
   A vonatkozó kormányrendelet értelmében a kazánhelyiség alapterülete abban az esetben számítható bele a hasznos alapterületbe, ha a lakáson, mint önálló rendeltetési egységen belül található.

 • Henriett szerint:

  Tisztelt Szakértő!
  A párom és én tavaly év végén beadtuk igényünket a csok + 8 millió + áfa visszatérítésre. Az épülő ingatlan osztatlan közös tulajdonú telekre épülne, ami a férjem és húga tulajdona. Egy kétlakásos lakóépület lenne, két családnak.
  A kérdésem az, hogy nekem miért kell tulajdont szereznem a telekben (és így gondolom a sógornőm férjének is)? Mert erről aztán végképp sehol sem lehet olvasni. (Ha már erre szükség van, elég-e minimális tulajdont szereznem?) És hogyan lehet előzetesen társasházzá nyilvánítani egy fel sem épült ingatlant? Mert a bank ezt is kéri.
  Válaszát előre is köszönöm.

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Henriett!
   A telekben elegendő a minimális tulajdonszerzés.
   Az előzetes társasház alapító okirat elkészítésében ügyvéd segítségét kérheti.

 • Attila szerint:

  T. Hitelnet!
  Új házat építettünk, kifutottunk a pénzünkből, a befejezéshez szükségünk lenne még kb. 3 millióra. Mi a legolcsóbb megoldás, annak figyelembevételével, hogy a két gyermekre járó Csokot felvettük? Lehet-e utólag még egy gyermek beígérésével a 10 millióhoz hozzájutni? Vagy mit javasolnak?
  Tisztelettel.

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Attila!
   Véleményünk szerint utólag már nincs lehetőség még egy gyermek vállalásával a 10 milliós támogatás, illetve a különbözet igénybevételére. A folyósító bankfiókkal kellene egyeztetni az ügyben.

 • Krisztina szerint:

  Tisztelt Szakértő!
  Érdeklődni szeretnék, hogy igényelhetem-e a CSOK-ot használt lakás vásárlására 2 gyermekem után, ha férjemmel közösen 2/3 lakástulajdonunk van, melyet 2006-ban kötött eltartási szerződéssel szereztünk haszonélvezettel terhelten, de a haszonélvező 2 éve elhunyt?

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Krisztina!
   Amennyiben adott lakásban egyikük tulajdoni hányada sem haladja meg külön-külön az 50%-ot, úgy az említett lakástulajdon nem zárja ki a jogosultságot.

 • Klaudia szerint:

  Üdv!
  Az lenne a kérdésem, hogy 1 gyermek után is igényelhető a CSOK ha fiatal, friss házaspárról van szó?

 • Balázs szerint:

  Tisztelt Szakértő!
  Egy olyan kérdésem lenne, hogy csak 10M forintos vissza nem térítendő támogatást vennénk igénybe. Az adott lakás új építésű és a finanszírozás az elkészültségi fokozat szerinti, azaz már egy nagyobb összeget fizettünk. Az utolsó részlet lenne a 10M-os összeg. Ezzel gond lehet? Tehát a lakás mondjuk 35M-ba kerül. Eddig előszerződésünk van csak. Mire szerződést kötünk és elindíthatjuk az igénylést, addig már csak két részlet lenne, egy 4 milliós részlet plusz a CSOK, ami 10M!
  Gond lehet a tervvel? Úgy értem, ez így járható út?

 • Orsolya szerint:

  Tisztelt Szakértő!
  Az a szülő, akinél a válást követően a gyerekét elhelyezték, egy általa vállalt második gyerekre megelőlegező CSOK-ot szeretne felvenni. A másik szülő azonban a gyerekelhelyezés megváltoztatását követően – az azóta született 2 gyereke mellett – szintén szeretné beszámítani ezt a gyereket. Ezzel ugyanezt a gyereket két különböző támogatott is beszámíthatná.
  Milyen módon lehet kizárni az ilyen visszaéléseket?
  Köszönettel, Orsolya

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Orsolya!
   Ha az egyik szülő igénybe veszi a CSOK-ot meglévő és vállalt gyermeke után, akkor a gyermekeknek az adott ingatlanban kell lakóhelyet létesíteniük 10 évig. Ha ezt megszegik – néhány kivételtől eltekintve – akkor a kapott támogatást vissza kell fizetni.

 • Szabolcs szerint:

  Kedves Szakértő!
  Feleségemmel szeretnénk új építésű ingatlanra CSOK támogatást igényelni. Van egy közös gyermekünk és a feleségemnek kettő az előző házasságából. A váláskor megegyeztek a gyerekek közös felügyeletéről. Állandó lakcímük nálunk van és velünk is költöznének az új ingatlanba. Első helyen ahol próbálkoztunk a közös felügyelet miatt nem támogatottnak minősítettek minket. Amúgy két gyerkőc apukája nem kíván csokot igényelni, úgymond lemond a javunkra.
  Kérdés: csak kizárólagos felügyeleti joggal kaphatjuk meg a támogatást?
  Üdvözlettel.

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Szabolcs!
   A leírtak alapján jogosultak lehetnek a CSOK-ra közös felügyeleti jog esetén is, mivel a gyermekek Önökkel egy háztartásban, közös lakcímen élnek (vagyis Önöknél kerültek elhelyezésre) és a célingatlanba is együtt költöznek.

 • Marika szerint:

  40 év felettiek vagyunk férjem is és én is. Használt lakást szeretnénk vásárolni. 1 gyermekünk felső oktatásban tanul. Még sohasem vettünk igénybe lakásvásárláshoz és építéshez sem szocpolt.
  Az lenne a kérdésem, igényelhetjük-e mi ezt a támogatást?

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Marika!
   Meglévő gyermek után 40 éves kor felett is igényelhető a támogatás. Lényeges, hogy a gyermek 25 év alatti legyen. A további feltételekről IDE kattintva tájékozódhat.

 • Balázs szerint:

  Tisztelt szakértők!
  Érdeklődni szeretnék, hogy felvehetjük-e a 10 M vissza nem térítendő támogatást.
  Scenario:
  2 gyermek és a jövőben (Júliusban születik a következő), azaz már a 90 napon túl. Feleségem az első gyermek születése óta itthon van a gyerkcökkel! Nekem van munkahelyem.
  Hallottam olyanról, hogy némelyik bank elutasította a CSOK kérelmet, mert csak a vissza nem térítendő támogatást igényelte valaki, és nem igényelt melle hitelt.
  Mennyire “legális”, hiszen úgy tudom, hogy ha megfelelnek minden követelménynek, akkor nem utasítható el, ha csak a támogatást kérik és a hitelt nem…
  Üdv.
  Balázs

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Balázs!
   Ez valóban így van. Amennyiben az igénylők megfelelnek valamennyi feltételnek, csak azért, mert hitelt nem kívánnak igénybe venni, CSOK kérelmük nem utasítható el, amit a vonatkozó kormányrendelet is rögzít: “A hitelintézet a családi otthonteremtési kedvezmény nyújtását nem tagadhatja meg, ha az igénylő a személyi és egyéb feltételeknek megfelel és a lakáscélját – a hitelintézet számára bizonyíthatóan – kölcsön igénybevétele nélkül meg tudja valósítani.”

 • Dóra szerint:

  Én egyedül nevelem gyerekeimet és gyesen vagyok. Nem tudok hozzáférni a cskhoz.
  Mi tévő legyek?

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Dóra!
   A CSOK jogosultsághoz legalább 180 napos TB jogviszony szükséges. Ez információink szerint akkor adható ki, ha a gyes mellett rendelkezik legalább féléve munkaviszonnyal.

 • Richárd szerint:

  Tisztelt Cím!
  Elvált férfiként szeretném megkérdezni milyen lehetőségeim lennének használt ingatlan (ház) vásárlásának támogatására. Az előző házasságomból született két gyermekem, rájuk kaptunk új házunk építésekor 2.400.000.-Ft szocpolt.
  Kérdésem az lenne, hogy milyen lehetőségem lenne új párommal egy harmadik gyermek vállalása esetén és milyen feltételeknek kellene megfelelni?
  Segítségüket nagyon köszönöm.
  Üdvözlettel: Richárd

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Richárd!
   Ha a gyermekek Önnél kerültek elhelyezésre jogerős bírósági határozat alapján, az Ön eltartottjai, Önnel egy lakcímen élnek és együtt is költöznek, akkor új lakás építéséhez vagy vásárlásához egy további gyermek vállalásával jogosultak lehetnek a 10 milliós CSOK és a korábban kapott szocpol különbözetére.
   Amennyiben a gyermekek nem Önnél kerültek elhelyezésre, akkor 1 vállalt gyermek után 600.000 Ft-ra lehetnek jogosultak.

 • János szerint:

  Tisztelt Szakértő!
  Kérdésem a következő:
  Szeretnénk új lakást vagy építkezni! Élettársi viszonyban élünk 1 háztartásban a párommal és 3 gyerekünkkel! Viszont egyik gyerek sem közös! A páromnak előző házasságából született 2, jómagamnak pedig 1 gyerekem! Mind a 3 gyerek 1 lakcímen van bejelentve (velünk élnek). Nekem 8 éves folyamatos munkaviszonyom van, párom viszont 3 éve gyesen van a 6 évből, mivel ikrei születtek! 300 ezer bruttó fizetéssel rendelkezek! Így én és párom havi bevétele 340 ezer nettó! Jelenleg rendelkezünk ingatlannal a nevünkön, de lehet eladnánk!
  Kérdésem, hogy a 10+10 millió így is igényelhető?
  Válaszát előre is köszönöm!

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves János!
   Ha élettársi kapcsolatban élnek és nem közös gyermekek után szeretnék igénybe venni a támogatást, akkor mindkét fél esetén ki kell számolni, hogy saját gyermekei után mekkora összegű CSOK-ra jogosult és azt az összeget vehetik igénybe, amelyik kedvezőbb. E rendelkezésből következően élettársként sajnos nem jogosultak a 10+10 milliós támogatásra.
   Házastársak esetén azonban a nem közös gyermekek is együttesen vehetők figyelembe, ha tehát összeházasodnak, akkor jogosultak lehetnek a 10+10 milliós támogatásra a nem közös gyermekek után. Minderről részletes tájékoztatást ITT olvashat.

 • Eszti szerint:

  Tisztelt Hitelnet!
  2005-ben vettünk lakást. Akkor még csak egy gyermekünk volt, akire a szocpolt igénybe vettük. Azóta született még 2 gyermek. Nagyobb lakás vásárlása esetén igényelhetem a másik 2 gyermek után a szocpolt?
  Ha vállalnánk egy gyermeket még, akkor meg lehetne igényelni a 10 plusz 10 milliós hitelt?
  Ha igen, milyen feltételekkel?
  Válaszát előre is köszönöm!

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Eszti!
   Mivel van 3 gyermekük, ezért további vállalt gyermek után információink szerint nem igényelhető a támogatás. A meglévő 3 gyermek után a 10 milliós CSOK és a korábban kapott szocpol különbözetére lehetnek jogosultak újépítésű lakóingatlan vásárlása vagy építése esetén.

 • Kriszta szerint:

  Üdvözlöm!
  Folyamatban van használt lakás vásárlásunk CSOK + hitel finanszírozással. A kérdésem az, hogy a beköltözésre van-e valami szabály a CSOK miatt. A hitelszerződésben az szerepel, hogy 1 éven belül be kell mutatnunk a banknak a lakcímkártyánkat, de a CSOK-nál nem találtam erre vonatkozó leírást.
  Köszönöm válaszukat, üdvözlettel: Kriszta

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Kriszta!
   A CSOK rendelet értelmében az igénylőnek vállalnia kell, hogy a családi otthonteremtési kedvezmény folyósítását követő 90 napon belül bemutatja a hitelintézet számára a lakcímet igazoló hatósági igazolványt, amely igazolja, hogy a családi otthonteremtési kedvezménnyel vásárolt lakás mindazon személyek lakóhelye, akikre tekintettel a családi otthonteremtési kedvezmény folyósítása történt.

 • Csaba szerint:

  Üdvözlöm!
  Az lenne a kérdésem, hogy ha a becsüs mindent rendbe talál, onnantól hány nap vagy hét mire megjön a szocpol?

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Csaba!
   A CSOK ügyintézés ideje bankfiókonként eltérő lehet, jellemzően 30-60 napos átfutási idővel kell számolni. Pontos tájékoztatást az érintett hitelintézet tud Önnek adni.

 • Hena szerint:

  Tisztelt cím!
  Csokot vettünk igénybe használt házra 4 gyermekünk után. A 17 éves fiam otthagyta az iskolát és el akar költözni itthonról. Ha megteszi, akkor az egész csokos összeget kell visszafizetnünk vagy csak a ráeső egynegyedet?
  Várom válaszukat.
  Tisztelettel.
  Hena

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Hena!
   Ha az ingatlan nem szolgál a kiskorú gyermek lakóhelyéül, akire tekintettel a támogatást igénybe vették, akkor a családi otthonteremtési kedvezmény folyósított összegét a lakóhely megváltoztatásának napjától számított, a Ptk. szerinti késedelmi kamattal növelten vissza kell fizetni. A visszafizetés tehát a CSOK teljes összegére vonatkozik. A gyermek nagykorúvá válása után elköltözhet a CSOK-kal finanszírozott lakásból.

 • Vilmos szerint:

  Tisztelt szakértő!
  Megkaptam még a tavalyi évben a CSOK összeget, amit 2 gyermekre igényeltünk a feleségemmel és azóta is rendeltetés szerűen használjuk a lakásunkat. Jelen pillanatban ketten vagyunk állandó lakcímre bejelentve, a lakásunk 60 nm. Egy egyenesági rokonom be szeretne jelentkezni hozzám állandó lakcímre (egyéb problémák miatt).
  A kérdésem az lenne, hogy:
  Ütközik ez bármilyen jogszabályba a CSOK-kal kapcsolatban, hogy hány ember lehet egy lakcímen bejelenteni (állandó vagy ideiglenes ) pl. van-e maximum?
  Ha létezik valamiféle törvény erre, akkor ez pontosan hogy szól?
  Üdvözlettel.
  Vilmos

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Vilmos!
   A 17/2016. (II.10.) kormányrendelet 36.§ a CSOK-kal finanszírozott lakás vonatkozásában a következőket tiltja, melyek esetén az igénylő a támogatás visszafizetésére kötelezett:
   a) lakást az állam javára bejegyzett elidegenítési és terhelési tilalom fennállása alatt lebontják – kivéve, ha a bontás természeti katasztrófa miatt vált szükségessé – vagy elidegenítik,
   b) lakás nem a támogatott személy és azon kiskorú gyermekének lakóhelyéül szolgál, akire tekintettel a támogatást igénybe vette,
   c) lakás használatát harmadik személynek átengedik, azon használati vagy haszonélvezeti jogot alapítanak, vagy
   d) lakást a lakáscéltól eltérően hasznosítják.
   Amennyiben a fenti pontok egyike sem áll fenn, véleményünk szerint azzal, hogy 3. személy is bejelentkezik akár állandó, akár ideiglenes címre, nem szegik meg a CSOK előírásokat. Állásfoglalást a területileg illetékes járási hivataltól kérhet az ügyben.

 • János szerint:

  Kedves Szakértő!
  A 2 gyermekes CSOK a lakóingatlan használatbavételi engedélyének kiadásáig bármikor igényelhető? Vagy feltétele, hogy az ÁFA visszatérítési megállapodással együtt kell kérni?
  Mindezt azért kérdezem, mert az esküvőt ősszel tervezzük a menyasszonyommal, de az építkezést mihamarabb el szeretnénk kezdeni.
  Üdvözlettel.
  János

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves János!
   Információink szerint a támogatásokat egyidejűleg szükséges igényelni.

   • János szerint:

    Kedves Szakértő!
    Köszönöm a választ! Meglátásom szerint ez elég életszerűtlen előírás, tekintve, hogy az ÁFA visszatérítést egyedülállók is igényelhetik, a CSOK pedig (esetemben) házassághoz kötött.
    Az az élethelyzet esetleg nem keletkeztet kivételt, hogy az ÁFA visszaigénylésre vonatkozó megállapodás megkötésének időpontjában még nem állt fent a házasság? Ergo nem is volt lehetőség együtt igényelni a két támogatást?
    Üdvözlettel.
    János

    • Hitelnet.hu szerint:

     Kedves János!
     Az adó-visszatérítési támogatás szabályait tartalmazó rendelkezés szerint az igénylő ugyanazon hitelintézetnél egyidejűleg nyújthatja be az adó-visszatérítési támogatás és a családi otthonteremtési kedvezmény iránti kérelmét. Kivételről, méltányolható élethelyzetről nem tudunk.

 • Sándor szerint:

  T. Hitelnet!
  2015-ben használt lakás vásárlásához 1 meglévő és egy 2. vállalt gyermekre kaptunk CSOK-ot. 2016 júliusában a vállalt gyermek terhessége sajnos fejlődési rendellenesség miatt orvosi javaslatra a 18. héten megszakításra került. 2016 szeptemberében jött a változás a 24, illetve 12 hetes terhesség, magzat vonatkozásában.
  Szeretném megkérdezni, hogy
  – esetünkben is érvényes-e a 12 hét, vagyis teljesítettnek számít-e a vállalt gyermekszám a meglévő és a sajnálatos 18. hetes magzattal a meglévő támogatási szerződés szerint az új törvényi környezetben?
  – most ismét gyermeket várunk szerencsére, ez a 2. vagy a 3. gyermeknek számít a jog szerint, ha új lakásvásárlására vállalkozunk, tehát igényelhető-e a 10 milliós támogatás?
  Válaszukat köszönettel vennénk.
  Üdvözlettel,

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Sándor!
   CSOK kérdésekben a szerződéskötéskor hatályos rendelet előírásai alapján kell eljárni. Mivel a CSOK szerződésük megkötésekor, 2015-ben még a betöltött 24. terhességi héttől számított a magzat gyermeknek, ezért az Önök sajnálatos esetében a gyermekvállalás nem számít teljesítettnek.
   A most várt gyermek fentiek alapján véleményünk szerint a 2. gyermeknek számít.

 • Tünde1977 szerint:

  Gyámként nevelek 2 éve 4 kiskorú gyereket.
  Szeretném tudni, mi vonatkozik a gyámokra, ha a 10 milliós csokot szeretném igényelni.

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Tünde!
   A gyermek szüleinek halála esetén legalább egy éve az igénylő gyámsága alatt lévő gyermek(ek) után igényelhető a támogatás.

 • Ágnes szerint:

  Szép napot!
  2 gyermekünk után szeretnénk párommal igénybe venni a csok-ot. Én 5 éve folyamatosan gyesen vagyok. A párom már 6 éve az önkormányzaton dolgozik közmunka programban. A páromnak van a nevén egy ház, amit örökölt. Az érdekelne, hogy mi igényelhetjük-e a támogatást.

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Ágnes!
   A leírtak alapján párja rendelkezik a használt lakásra igényelhető CSOK esetén előírt legalább 180 napos TB jogviszonnyal. Az 1/1 arányban tulajdonolt ház azonban kizárja a CSOK jogosultságot, ha az ingatlanra nincs bejegyezve haszonélvezeti jog. Ebben az esetben megoldás esetleg az lehet, hogy a ház 50%-át párja Önnek ajándékozza. A használt lakásra vonatkozó további CSOK feltételeket IDE kattintva ismerhetik meg.

 • Bernadett szerint:

  Tisztelt Tanácsadó!
  Azután szeretnék érdeklődni, hogy ha én mint egyedülálló anya, igénybe veszem a két gyermekemre a támogatást, akkor én 10 évig nem létesíthetek hivatalosan élettársi kapcsolatot, mert nem jelenthetem be a támogatott ingatlanomba az új páromat?
  Válaszát előre is köszönöm: Bernadett

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Bernadett!
   A CSOK rendelet nem tiltja, hogy a támogatott személyen és gyermekein kívül a későbbiekben leendő élettársa is lakóhelyet létesítsen a célingatlanban.

 • József szerint:

  Tisztelt Tanácsadó!
  Új családi ház építéséhez 2005-ben igényeltünk svájci frank alapú lakáshitelt. Az ingatlant 2006-ban vettük használatba, akkor még gyermektelen házaspárként, 2013-ban azonban született egy gyermekünk. Feleségem jelenleg 37, én 48 éves vagyok.
  Van-e jelenleg lehetőségünk szocpol támogatást igénybe venni az egy gyermekre tekintettel visszamenőleg, akár a hitel tőketartozásának előtörlesztése céljából?
  Köszönettel: József

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves József!
   A leírtak alapján úgy véljük van lehetőség utóbb született gyermekük után támogatást igényelni, mely a fennálló tartozás csökkentésére fordítható, amennyiben a további jogosultsági feltételek is teljesülnek. Ennek megállapítását a hitelnyújtó bankban kérhetik.

 • Andrea szerint:

  Tisztelt Tanácsadó!
  Mindketten elmúltunk 40 évesek, van 3 gyermekünk. Eladtuk a régi ingatlanunkat.
  Jogosultak vagyunk a 10 milliós csokra és a hozzá járó 10 milliós kamattámogatott hitelre?
  Előre is köszönöm szépen válaszát!
  Üdvözlettel.
  Andrea

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Andrea!
   Meglévő gyermekek esetén 40 éves kor felett is igényelhető a kedvezmény.
   Új lakásszerzéshez igényelt CSOK esetén nincsen továbbforgatási kötelezettség az 5 éven belül eladott lakóingatlan vonatkozásában.
   A 10 milliós kamattámogatott hitelre azok lehetnek jogosultak, akik a 10 milliós CSOK-ra is jogosultak és igénybe is veszik azt. Azt, hogy a teljes 10 millió forintot megkaphatják-e, függ a jövedelmi helyzettől. Pontos választ erre a kérdésre Szakértőink az előzetes hitelbírálat elvégzése után tudnak adni. Ehhez kérjük, töltse ki online adatlapunkat!

 • Zsolt szerint:

  Tisztelt tanácsadó!
  2008-ban építkeztem, akkor 2 gyermekre felvettem a 2.400.000 Ft szocpolt. Most jön a harmadik baba.
  Kérdésem: maradunk a meglévő ingatlanban, a harmadik gyermekre mekkora összeg igényelhető? Van hitelünk és abba beforgatnánk, és csak beforgatásra használható-e fel?

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Zsolt!
   Jogosultság esetén a 2008-ban, 3. gyermek esetén érvényes támogatási összeget (1.400.000 Ft) kaphatják meg, ami a fennálló tartozás csökkentésére használható fel.
   A jogosultság megállapítását a hitelnyújtó banknál kérhetik.

 • Laci szerint:

  Üdvözlöm!
  Érdeklődnék, hogy használt lakásvásárlásnál vegyes falazat jó-e?
  Köszönöm.

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Laci!
   A vegyes falazat önmagában nem jelent kizáró okot, de ez esetben az értékbecslő kiemelten ellenőrzi a műszaki tartalmat és állapotot.

 • Zoli szerint:

  Tisztelt Szakértő!
  Abban az esetben ha már megtörtént a lakásvétel korábban hitellel (használt lakás, 2 éve), lehet-e utólag igényelni a CSOK-ot 2 gyerekre?
  Vagyis a meglévő hitel csökkenthető-e a CSOK-kal? Ha igen, mi a menete?
  Vagy csak egy újabb lakásvétel esetén lehetne-e CSOK-kal is számolni?
  Köszönöm válaszukat.
  Üdv, Zoli

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Zoli!
   A CSOK-ot visszamenőleg már nem lehet igényelni a két évvel ezelőtti lakásvásárlás vonatkozásában. A kedvezményre egy újabb lakáscél esetén lehetnének jogosultak.

 • Júlia szerint:

  2 gyermekes, válófélben lévő édesanya vagyok. A gyermekeket közösen neveljük, 50-50%-ban, a bíróságon is így kérvényezzük a válást. Igényelhetem a Csok-ot ha én veszek új lakást, de a gyerekek nem nálam vannak állandó lakcímen bejelentve, viszont a bírósági végzéssel és az 50%-os családi pótlékkal rendelkezni fogok?

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Júlia!
   Elvált szülők kiskorú gyermekeinek elhelyezését a jogerős bírósági ítélettel kell igazolni. Feltétel tehát, hogy a gyermekek Önnél legyenek elhelyezve, s Önnel egy lakcímen lakjanak. A CSOK-kal finanszírozott lakóingatlan mindazon személyek állandó lakóhelye kell, hogy legyen, akikre tekintettel a támogatásra jogosult.

 • Adrienn szerint:

  Tisztelt Tanácsadó!
  A gyakorlati alkalmazás érdekelne, különböző információkat kaptam banki tanácsadóktól. A CSOK feltételeinek az igénylés pillanatában kell fennállnia? (Gondolok itt a például 25. életév betöltésére, ha 2 héttel a betöltés előtt adom be az igényt, de mire ellenőrzik a papírokat eltelik 3-4 hét? És már a feltétel nem áll fenn.) Mi a gyakorlat ebben az esetben?
  Épülő társasházi lakás megvásárlásánál, mikor adható be a CSOK igény? Azt hirdetik, hogy tervezőasztalról. Nyilván nem. Előszerzôdést kötnek, aztán még egyet, végül az “rendes” adásvételit. Eközben egy év is eltelhet! Az előszerződéssel is beadható, azt mondta az egyik hozzáértő, a másik azt, hogy csak az adásvételi után, ami szerkezetkész állapotot feltételez. Melyik valós információ?!
  Köszönettel.
  Adrienn

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Adrienn!
   Információink szerint a CSOK feltételeknek – így például a gyermek életkorára vonatkozó előírásnak – a CSOK kérelem befogadásának pillanatában kell teljesülnie.
   A CSOK kérelem befogadásához végleges adásvételi szerződés szükséges, mely tervezőasztalról történő értékesítés esetén is megköthető. A kérelem benyújtására az adásvételi szerződés megkötését követő 120 napon belül van lehetőség.

 • Andrea szerint:

  Tisztelt Szakértő!
  Kérdésem a következő lenne:
  3 gyerekre szeretnénk a Csok-ot igényelni, de én passzív KHR listás vagyok, így hitelt nem vehetünk fel. A kivitelező felajánlotta, igényeljük a csok 10 milliós támogatást, a fennmaradó összegre pedig kapnánk 1 év fizetési haladékot.
  Szeretném kérdezni, megoldható lenne-e így a lakásvásárlás?
  Válaszát előre is köszönöm!
  Tisztelettel: Andrea

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Andrea!
   A hitelintézetek a CSOK összegét a vételár utolsó részeként folyósítják, ezért addig nem utalná a bank a támogatás összegét, amíg a vételár fennmaradó része nincsen kifizetve. Így a támogatást most csak akkor tudnák igénybe venni, ha a fennmaradó összeget egyéb forrásból megfizetnék.

 • Mária szerint:

  Tisztelt Szakértő!
  Férjemmel külföldön dolgozunk és jövő tavasszal kezdjük építtetni a családi házunkat. 2 gyermekünk után szeretnénk felvenni a 2,6 M Ft CSOK összeget. A ház elkészülésekor tudunk csak hazaköltözni, mert építkezés mellett nem tudunk albérletet is fizetni.
  Van-e bármilyen lehetőség, hogy igénybe tudjuk venni a CSOK-ot? Ha igen, kell-e CSOK igényt beadnunk az építkezés kezdetekor vagy elég a használatbavételi engedély előtt igényelnünk a CSOK összeget, ha már rendelkezünk magyar TB jogviszonnyal?

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Mária!
   A CSOK igényléshez a kérelem benyújtásakor csak magyar TB jogviszony fogadható el, tehát legalább az egyiküknek magyarországi társadalombiztosítási jogviszonnyal kell rendelkezni a kérelem benyújtásakor. A CSOK 2017. január elsejétől kizárólag a még hátralévő munkálatok finanszírozásához vehető igénybe, ezért a kérelmet úgy kell benyújtani, hogy még legalább a CSOK összegét kitevő munkálat hátra legyen.

 • Júlia szerint:

  Tisztelt Szakértő!
  Négy gyermeket nevelek a férjemmel. Mi már felhasználtuk a szocpolt és szeretnénk felújítani a házunkat. Két millióért vettük még 2006-ban. Közhasznú munkásként dolgozok, a férjemnek jelenleg nincs munkája.
  Így lehetséges-e, hogy megkapjuk a csokot?

 • Lajos szerint:

  Érdeklődnék, hogy a feleségem és én már vettünk igénybe 3 gyerek után szocpolt az első lakásunkra, amit eladtunk (20 millió) és a szocpolt letétbe helyeztük amíg új lakást nem találunk. Találtunk új építésű lakást (30 millió).
  Kérdésem, hogy a régi szocpolt valamint az új csok különbözetét egyszerre rá tudjuk-e vinni az új lakásra vagy ha nem, akkor mit javasol, hogy a legjobban jöjjünk ki?

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Lajos!
   A vételár utolsó részletének megfizetéséhez mind a kincstári felfüggesztő számlára befizetett szocpol összegét, mind a CSOK különbözetet fel tudják használni A kincstári számlán lévő összeg felhasználásához szükséges dokumentumokról a területileg illetékes kincstárban kaphatnak pontos felvilágosítást, a CSOK különbözetre vonatkozó igényüket pedig a hitelintézetek valamelyikéhez nyújthatják be.

   • Lajos szerint:

    Köszönöm gyors válaszukat. Akkor, ha jól értelmezem nincs semmi jogi akadálya annak, hogy a meglévő, jelenleg letéti számlán lévő szocpolunk és az új CSOK különbözete is szerepeljen a megvásárolt lakás tulajdoni lapján jelzálog és elidegenítési teherként egyszerre, mert nekünk a Államkincstárnál az ügyintéző azt mondta ez év nyarán, hogy ez nem lehetséges.

    • Hitelnet.hu szerint:

     Kedves Lajos!
     Információink szerint nincs akadálya. Javasoljuk, hogy még egyszer egyeztessenek ez ügyben az Államkincstárral.

 • Orsolya szerint:

  Érdeklődnék, hogy ha házunkon jelzáloghitel és CSOK miatt a tulajdoni lapon bejegyzés van, van-e lehetőségünk társasházzá alakítani (gondolom a bank értesítése és szerződésmódosítás mellett)?
  Köszönöm.

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Orsolya!
   Véleményünk szerint a jelzálog-jogosultak hozzájárulásával nyílhat lehetőség a társasház alapításra. Az ügyben ingatlanügyekkel foglalkozó ügyvéd tud Önöknek segíteni.

 • Csilla szerint:

  Tisztelt Szakértő!
  1970-es években épült, használt családi ház vásárlására is felhasználható a CSOK?
  Köszönöm a válaszát!

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Csilla!
   Amennyiben a ház megfelel az előírt feltételeknek, akkor felhasználható a CSOK a vásárlásához. A feltételekről IDE kattintva olvashat.

 • Mónika szerint:

  3 gyermekemet egyedül nevelem. Jelenleg nincs munkaviszonyom, de szeptember 21-ig volt.
  Milyen formáját tudom kihasználni a Csok-nak? Közalkalmazott jogviszonyban dolgoztam.

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Mónika!
   A CSOK igénylés feltétele a kérelem benyújtásakor fennálló és visszamenőlegesen legalább 180 napos TB jogviszony megléte. Mivel Önnek jelenleg nincs munkaviszonya, ezért TB jogviszonnyal sem rendelkezik. Így nem tudja teljesíteni a jogosultság ezen feltételét, ezért sajnos a CSOK egyik formáját sem tudja kihasználni.

 • Nikolett szerint:

  Szeretném kérdezni, hogy van egy házunk és arra szeretném igénybe venni a szocpolt! Ezt milyen feltételekkel tudnám megtenni?!
  Két gyermeket nevelünk a férjemmel! Ő minimálbért keres, nekem 120.000 bruttó fizetésem van!
  Köszönöm a válaszát!

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Nikolett!
   Már meglévő lakóház esetén a CSOK annak legalább egy szobával történő bővítéséhez vehető igénybe. Ennek feltételeit IDE kattintva ismerheti meg.

 • Zsanett szerint:

  Tisztelt Szakértő!
  Mi a párommal nemrég vásároltunk egy ikerházat. Nem vettük igénybe a csokot, mivel akkor még a rendelet nem engedélyezte osztatlan közös ingatlanra. 3 gyermekünk van, a kisebb most született szeptemberben. A társasházzá alapítást elkezdtük.
  Érdekelne, hogy valamilyen formában igénybe tudjuk-e venni még a támogatást? Akár új szint ráépítéssel, aminek külön helyrajzi száma lenne, arra igényelhető a 10 millió forint?
  Köszönöm a segítséget!

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Zsanett!
   Amennyiben korábbi CSOK kérelmük a több lakásból álló, osztatlan közös tulajdonra hivatkozással került elutasításra, akkor a hitelintézethez intézett nyilatkozat benyújtásával kérhetik kérelmük ismételt elbírálását. A kedvezményre akkor is jogosultak lehetnek, ha a lakáscél időközben megvalósult.
   Új szint ráépítésével a 10 milliós támogatásra sajnos nem lennének jogosultak, legfeljebb a 3 gyermek után bővítéshez adható 2,2 millió forint összegű kedvezményre. Erről bővebben ITT olvashat.

   • Zsanett szerint:

    Tisztelt Szakértő!
    Köszönöm a gyors válaszát. Szeretnék még egy kérdést feltenni, mert a banknál ahol hitelt vettünk fel a ház megvásárlásához azt mondták, hogy gyerekenként 400.000 Ft-ot igényelhetünk vissza a hitelbe.
    Ön viszont azt mondta, hogy arra hivatkozva, hogy osztatlan közös tulajdon új bírálatot kérhetünk és akkor a 2.200.000 Ft-ot visszaigényelhetnénk?
    Köszönöm előre is a válaszát!
    További szép napot!

    • Hitelnet.hu szerint:

     Kedves Zsanett!
     A hatályos kormányrendelet értelmében, ha az igénylő 2016. január elseje után benyújtott kérelmét a hitelintézet a több lakásból álló, osztatlan közös tulajdonra hivatkozással utasította el, akkor az igénylő a 25. § szerinti díjak felszámítása nélkül, a hitelintézethez intézett nyilatkozata benyújtásával kérheti kérelmének ismételt elbírálását. Az ismételten elbírált kérelmek esetén – ha a lakáscél már megvalósult – a családi otthonteremtési kedvezmény folyósítása a támogatott személy fizetési számlájára történik.
     Amennyiben az Önök esetében a fent leírtakról van szó, akkor 3 gyermek után 2,2M Ft összegű kedvezményre lehetnek jogosultak.

 • Béla szerint:

  Tisztelt Szakértő!
  CSOK és ÁFA visszatérítés igénylés előtt állunk. Kérdésem az lenne, ha teljes egészében önerőből meg tudjuk valósítani az építkezést, akkor megtehetjük, ha csak most (az igényléskor), és csak az építkezés befejezésekor hívatunk értékbecslőt? Ha az építkezés kész, és mindent rendben talál a bank, utólagosan a már elvégzett munkák díját is kifizetik?
  Másik kérdésem, hogy amennyiben a költségvetésben nem szereplő munkálatokat is elvégzünk (ezzel szemlátomást is emelve a bekerülési költséget) az utolsó értékbecslésig, az nem okozhat problémát a banki ügyintézés folyamatában (gondolok itt esetleges tereprendezésre, kerítésépítésre, stb.).
  Válaszát előre is köszönöm:
  Béla

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Béla!
   2016. december 31-ig benyújtott kérelmek esetén a kedvezmény a kérelem benyújtásakor már megfizetett bekerülési költségre is igényelhető. 2017. január elsejétől az épület készültségi fokának megfelelő, az építési költségvetésből még fennmaradó bekerülési költségre igényelhető a támogatás.
   Előzetesen a konkrét ügylet egyeztetését javasoljuk a választott hitelintézettel.

 • Gabriella szerint:

  Piaci alapú lakáshitelhez lehet igényelni, illetve megkaphatjuk a CSOK támogatást.
  Igaz, hogy bankoktól függ megadja-e a CSOK-ot annak ellenére, hogy minden adataink megfelelnek?

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Gabriella!
   A CSOK piaci kamatozású lakáshitel mellett is igényelhető. Amennyiben a CSOK igénylés valamennyi feltételének megfelelnek, a bank nem utasíthatja el a támogatás iránti kérelmüket.

 • Péter szerint:

  Tisztelt Szakértő!
  2008-ban vettünk egy ingatlant, két gyermekre előre kértük a szocpolt, 2,4 milliót. Ezt teljesítettük is. Majd született egy harmadik gyerkőc. Tavaly még a 10+10 milliós előtt vettünk egy ikerházrészt vidéken, ide költöztünk. Ide a harmadik gyerkőcre 600.000 forint CSOK-ot kaptunk. Így eddig 3 millió forintnyi összeget kaptunk szocpol-csokból.
  Kérdésem a következő, a CSOK törvény nem tiltja egy második ingatlan vételét. Kinéztünk egy 61 m2-es ingatlant a városban 17 millióért. Lehetséges, hogy a maradék 7 millió CSOK-ból és a 10 milliós állami hitelből megvegyük ezt az ingatlant? Most kezdik építeni a lakótömböt.
  Köszönöm válaszát!

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Péter!
   Amennyiben a CSOK- és hiteligénylés egyéb feltételei is teljesülnek, akkor kivitelezhető a lakásvásárlás a fent leírtak szerint. Személyre szabott tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat vagy keressék fel a lakóhelyükhöz legközelebbi Hitelnet irodát, ahol Szakértőink díjmentese vállalják a teljes körű CSOK- és hitelügyintézést is.

 • Csaba szerint:

  Tisztelt Szakértő!
  2015 őszén három meglévő gyermek után használt családi ház vásárlásához megkaptam az akkori rendeltben szabályozottak szerinti 1.200.000 Ft-ot. Jelenleg a 4. gyermeket várjuk.
  Kérdésem az lenne, hogy a mostani rendelet szerinti összeg és a megkapott összeg különbözetét valamilyen formában megigényelhetem-e?
  Amennyiben nincs rá mód, úgy az újabb gyermek után járó 400.000 Ft-ot lakáscélú hiteltörlesztésre azt gondolom, megigényelhetem.
  Köszönettel.
  Csaba

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Csaba!
   A leírtak alapján a különbözet igénylésére nincs lehetőség, de az utóbb született gyermek utáni 400.000 Ft összegű támogatásra véleményünk szerint jogosult lehet, ami a házvásárláshoz felvett banki kölcsön törlesztésére fordítható.

 • Erzsébet szerint:

  3 kiskorú gyerekem van. Szeretnék érdeklődni, hogy igényelhetem-e a csokot, szocpolt? Semmit nem vettem fel. Jelzáloghitel van a házon, amit fizetünk. 40 évesek elmúltunk párommal.

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Erzsébet4
   A meglévő lakóingatlan vonatkozásában a fennálló jelzáloghitel csökkentésére a támogatást nem tudják felhasználni.
   Új lakóingatlan építése, új és használt vásárlása, valamint meglévő lakóház legalább egy szobával történő bővítése esetén igényelhető a kedvezmény. Mindezekről részletes tájékoztatás olvasható honlapunkon.

 • Imre szerint:

  Tisztelt szakértő!
  Feleségemmel együtt lakunk 2 közös gyermekünkkel, és útban van a 3. is. Az én állandó lakcímem eltér a feleségemétől, és a gyerekekétől, azonban a valóságban mindannyian egy háztartásban élünk, ahova a lakcímkártya szerinti Tartózkodási helyünk szól. Természetesen az új otthonban mindketten tulajdonjogot is szereznénk, és a majdani állandó lakcímünk is ott lenne.
  Akadálya lehet-e az eltérő jelenlegi állandó lakcímnek a CSOK és ÁFA-visszaigénylésénél, ha a jelenlegi tartózkodási helyünk azonos?
  Üdvözlettel:
  Imre

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Imre!
   A jelenlegi eltérő állandó lakcím véleményünk szerint nem lehet akadálya a CSOK és ÁFA jogosultságnak. A témáról bővebben IDE kattintva olvashat. A számlák kiállítása előtt célszerű az érintett pénzintézet tájékoztatását kérni a címre vonatkozóan.

 • Tibor szerint:

  Kedves Hitelnet!
  Az alábbi CSOK változással kapcsolatban szeretnék kérdezni!
  “függetlenül, hogy a gyermekek felsőoktatásban tanulnak vagy sem, az igénylésnél 25 éves korig lehet figyelembe venni őket” ez a mondat pontosan mit takar?
  Az igénylés feltétele, hogy a gyermek nappali tagozaton tanuljon (nem kell felsőoktatásban) vagy elég ha otthon él a szülőkkel és közben dolgozik és persze nem töltötte be a 25. életévét?
  Válaszát előre is köszönöm!

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Tibor!
   A CSOK rendelet értelmében a 25. életévét be nem töltött, eltartott gyermek után igényelhető a CSOK. Az a gyermek, aki a szülőkkel együtt él, de dolgozik, önálló keresettel rendelkezik, véleményünk szerint nem számít eltartottnak.

 • Zsolt szerint:

  Kedves Hitelnet!
  Egy nagyon lesújtó és övön aluli ütést kaptam tegnap a feleségemmel. Csokot szeretnénk felvenni az OTP-től. Majd héthavi rohangálás és ügyintézés és pár százezer forintos engedélyeztetések után az OTP-nél aláírtuk a szerződést. Ezután küldtek egy levelet, hogy az ingatlan értéke megnőtt, és mivel köztisztviselői hitelt vettem fel a ház megvásárlására jelzáloggal terhelt. (13 éve fizetem pontosan, becsülettel.) Tehát, akkor kapom meg a Csokot, ha befizetek nekik 2 millió 300 ezer Ft-ot. Előtörlesztés gyanánt.
  Kérdésem: A Csok hitel? Ha igen, miért nem tájékoztatott a Bank? A szerződés aláírása előtt ezt nem tudták? Hiszen náluk vettem fel a hitelt is!
  Egy szobában lakunk három gyermekkel. Egy kisiskolás és két óvodáskorú. Ha már az önrészemet beletettem az építkezésbe, s a csokot kellene nekik folyósítani, akkor “derül” ki, hogy nem adják?
  Példátlan gonoszság! Hogyan fizessek két milliót, mikor azért venném fel a Csokot, mert nincs elég!!
  Köszönöm előre a válaszukat!
  Zsolt

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Zsolt!
   Irodánk fenti kérdésben sajnos nem illetékes. Az OTP Banktól kérhet pontos tájékoztatást arra vonatkozóan, hogy miért írják elő a 2,3M Ft összegű előtörlesztést. Panasszal az MNB Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központjához fordulhat, illetve CSOK ügyben a területileg illetékes kormányhivatal álláspontját kérheti.

 • Zsuzsanna szerint:

  Olyan kérdésem lenne mivel nekem tartozásom van, hogy azt számításba veszik, ha én kölcsönt akarok felvenni? Egyedülálló anyaként 2 gyermekre mennyi pénz jár? Csak erre volnék kíváncsi!
  Köszönöm szépen előre is.
  Szép napot!

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Zsuzsanna!
   Kölcsönigénylés során a fennálló tartozást minden hitelintézet figyelembe veszi.
   A gyermekek után járó támogatás összege a megvalósítani kívánt lakáscéltól függ. Új lakás építéséhez, vásárlásához 2 gyermek után 2,6M Ft, használt lakóingatlan vásárlásához, bővítéséhez 1,43M Ft összegű CSOK vehető igénybe

 • Edina szerint:

  Tisztelt Válaszadó!
  Szeretném megkérdezni, hogy melyik bank fogadja el a vállalt gyereket úgy, hogy az összeg önerőnek számítson. 2 gyermekünk van és szeretnénk még egyet. Használt és újépítésű ház vásárlása esetén is érdekelne.
  Valamint ha 10 millió alatti használt házat veszünk, akkor kevesebb önerő is elegendő mintha 10 felettit vennénk?

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Edina!
   Több olyan pénzintézet is van, amely nem számítja teherként a megelőlegező CSOK összegét. Erről részletes tájékoztatást Szakértőinktől kérhet online vagy a lakóhelyéhez legközelebbi Hitelnet irodában.
   A bankok maximális finanszírozási aránya százalékos mértékben kerül megadásra, amit több tényező – például az ingatlan területi elhelyezkedése, az igénylők jövedelmi helyzete – is befolyásol. A finanszírozási arány mértéke százalékban kifejezve – 10 millió forint felett is ugyanannyi lehet, mint 10 millió forint alatti ingatlan esetén, de összegszerűen 10 millió forint felett több készpénz szükséges.

 • Tímea szerint:

  Tisztelt szakérő!
  Ha már igénybe vettük a használt lakásra (családi házra) a 2.200.000-forintot, akkor milyen feltételekkel lehet igénybe venni a 10.000.000 forintot? Felújításra, bővítésre?
  Előre is köszönöm válaszát!

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Tímea!
   A 10 milliós CSOK felújításra, bővítésre nem vehető igénybe. A korábban kapott CSOK és a 10 milliós kedvezmény különbözetére kizárólag új építésű lakóingatlan vásárlása vagy építése esetén lehetnek jogosultak.

 • Julianna szerint:

  Tisztelt szakértő!
  Van már egy 2 éves kislányom, és a másodikkal most vagyok terhes. Nincs félre tett pénzünk, jelenleg albérletben élünk. Mindketten 40 év alattiak vagyunk.
  Az a kérdésem lenne, hogy tudunk igényelni Csokot lakásvásárlásra?
  Köszönöm előre is a választ!

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Julianna!
   Bővebb információk ismeretében tudnak Szakértőink választ adni arra a kérdésére, hogy mekkora összegű lakáshitel felvételére jogosultak, s a CSOK összegét azzal kiegészítve megvalósulhat-e a lakásvásárlás. Csak a két gyermek után járó 1.430.000 Ft összegű CSOK-ból a finanszírozás valószínűleg nem valósítható meg önerő vagy hitel felvétele nélkül.
   Személyre szabott tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat!

 • László szerint:

  Tisztelt szakértő!
  49 éves vagyok, a feleségem 48. 5 gyermekünk van: 16, 19, 19, 21 és 23 évesek.
  Igényelhetünk-e CSOK-ot családi ház vásárlása esetén, vagy erre már nincs lehetőség?
  Előre is köszönöm!

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves László!
   Életkoruk alapján jogosultak lehetnek CSOK-ra, ha a további igénylési feltételeknek is megfelelnek. 20. életévét betöltött gyermek után akkor igényelhető a kedvezmény, ha a gyermek felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanul és a 25. életévét még nem töltötte be.

 • Emőke szerint:

  T Szakértő!
  A hitelintézetek valóba elutasíthatják a CSOK folyósítását, ha a kivitelezés m2 ára nem az általuk, szakértőik által megszabott határok között mozog? Lehet információt szerezni arról, hogy mik ezek az elfogadott m2 határok?
  Esetleg szükséges erről előre tájékozódni az adott pénzintézetnél? Mert a hivatalos tájékoztatójukban erre vonatkozólag nem találtam feltételeket.
  A választ előre is köszönöm!
  Emőke

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Emőke!
   CSOK igénylésnél a hitelintézetek a műszaki szakértőik által készített értékbecslést, s az általuk elfogadott költségvetést veszik alapul. Elfogadott m2 határokról nincs információnk. Az értékbecslőknek vannak – területi elhelyezkedés alapján – összehasonlító adataik.

 • Mária szerint:

  Tisztelt szakértő!
  Olyan kérdéssel kapcsolatban fordulnék önhöz, hogy az élettársammal házat tervezünk venni. Egy meglévő és vállalással.
  Az érdekelne, hogy a csok igénylésénél nézik-e mind a két félnél, hogy van-e hitele?

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Mária!
   Amennyiben lakáshitelt nem, csak CSOK-ot kívánnak igénybe venni, a hitelintézetek nem végeznek jövedelemvizsgálatot, így nem jelent problémát az ügyfél meglévő hitele.
   Vállalt gyermek után házastársak nem jogosultak CSOK igénylésre. A megelőlegező CSOK igénybevételének feltétele a házastársi kapcsolat, továbbá a kérelem benyújtásakor legalább egyiküknek 40 év alattinak kell lenni.

 • Krisztina szerint:

  Tisztelt Szakértő!
  Párommal élettársak vagyunk, van 1 gyermekünk. Jelenleg épül a házunk, mely nem közös tulajdon, a párom nevén lesz. Nekem van már egy lakásom. Páromnak ez lesz az első kizárólagosan saját tulajdonú ingatlana.
  Kérdésem: jogosultak vagyunk-e 1 gyermek utáni CSOK-ra? Mikor lehet, kell megigényelnünk?
  Válaszát előre is köszönöm!
  Krisztina

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Krisztina!
   Élettársak kizárólag együttes igénylés esetén lehetnek jogosultak CSOK-ra, s a kedvezménnyel érintett lakásban mindkét félnek tulajdonjoghoz kell jutnia.

 • Árpád szerint:

  Tisztelt Szakértő!
  Párommal építkezésbe fogunk 2017-ben, egy a testvére által neki ajándékozott telekre. CSOK-ot egyelőre nem vennénk igénybe, hanem egy lakáshitel felvétele segítségével kezdenénk el, mivel élettársak vagyunk és gyerek még nincs. A későbbiek során 3 gyermeket szeretnénk és összeházasodnánk.
  A kérdésem az lenne, hogy a 2. gyermeket követően 3 gyermekre milyen összegű támogatásra lennénk jogosultak, valamint mire használhatnánk azt fel?
  Segítő közreműködését előre is köszönöm!

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Árpád!
   A CSOK-ot az építkezéshez tudnák felhasználni, melyet még a használatbavételi engedély kiadása előtt kell igényelni. Vállalt gyermek után akkor lehetnek jogosultak a támogatásra, ha összeházasodnak és legalább egyikük 40 év alatti a megelőlegező CSOK kérelem benyújtásakor.
   Új lakás építése esetén utóbb született gyermek utáni támogatás igénybevételére nincs lehetőség.

   • Árpád szerint:

    Tisztelt szakértő!
    Köszönöm a válaszát! Ugyanebben az esetben, ha felépült a házunk, van építési hitelünk, CSOK-ot nem érvényesítettük, házasok vagyunk és van 2 vagy 3 gyermekünk, akkor milyen összegű SZOCPOL-ra vagy állami támogatásra lennénk jogosultak.
    Válaszát köszönöm!
    Árpád

    • Hitelnet.hu szerint:

     Kedves Árpád!
     A meglévő lakóház vonatkozásában annak legalább egy szobával történő bővítéséhez tudnák igényelni a CSOK-ot. Erről bővebben IDE kattintva olvashat. Illetve újabb lakáscél (vásárlás vagy építés) esetén lehetnek jogosultak a támogatásra.
     A fennálló építési hitel csökkentésére utóbb született gyermek utáni támogatás nem érvényesíthető a hatályos kormányrendelet értelmében.

 • Antal szerint:

  Tisztelt Szakértő!
  Idén 2 meglévő gyermekünk után vettük igénybe használt lakás vásárlásához a CSOK-ot (+ banki hitelt). Amennyiben vállalnánk a 3. gyermeket, és jövőre új lakást vásárolnánk (vagy új házat építenénk), akkor ehhez igénybe vehetjük a magasabb összegű CSOK, illetve a már igénybe vett CSOK különbözetét? Feleségemmel mindketten 40 év alattiak vagyunk.
  Köszönöm!

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Antal!
   Amennyiben az idén, CSOK igénybevételével vásárolt használt lakás helyett újat vásárolnának jövőre, akkor – információink szerint – az ÚJ ÉPÍTÉSŰ lakóingatlan megszerzéséhez jogosultak lehetnek a 10 milliós és az idén kapott CSOK különbözetére.

 • Mark szerint:

  Tisztelt Szakértő,
  alábbi kérdésem lenne, amit a kormányrendeletből nem tudtam kiolvasni.
  Jelenleg két gyermekünk van. Családi ház építésre vennénk igénybe csok-ot 2 gyermekre. Megelőlegező kölcsönt nem szeretnénk aláírni, annak esetleges későbbi negatív kockázatai miatt.
  Mi történik (természetesen a jelenlegi jogszabályok szerint), ha 1-2 év múlva megszületik a 3. gyermekünk?
  Válaszát előre is köszönöm:
  Üdvözlettel:
  Márk

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Márk!
   Ha most új lakás építéséhez meglévő két gyermekük után igénybe veszik a CSOK-ot, s a későbbiekben megszületik a 3. gyermek, akkor az utóbb született gyermek után sajnos nem érvényesíthető utólagos CSOK.

 • Ferenc szerint:

  Üdv.
  Azt szeretném megkérdezni, hogy van 2 gyermekem és le szeretnénk szerződni még 1 gyermekre használt lakásra.
  Mi ennek a feltétele?
  Válaszát előre is köszönöm.

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Ferenc!
   Vállalt gyermek után akkor igényelhető a megelőlegező CSOK, ha házasok és legalább egyikük 40 év alatti a kérelem benyújtásakor. A használt lakás vásárlása esetén előírt további feltételekről ITT olvashat. További kérdés esetén készséggel állunk rendelkezésére!

 • Sándor szerint:

  Tisztelt Szakértő!
  Feleségemmel két éven belül szeretnénk Magyarországra visszaköltözni. Születendő első gyermekünk által mennyi Csok támogatást tudunk igénybe venni használt ingatlan vásárlására?

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Sándor!
   Használt lakóingatlan vásárlásához 1 gyermek után 600.000 Ft összegű CSOK igényelhető.

 • Alexa szerint:

  Tisztelt Asszonyom/Uram!
  Három gyermeket egyedül nevelő édesanya vagyok. A munkaviszonyom 2016.06.25.ével megszűnt, mert megszületett a 3. babám is. De van 8 hónapos munkaviszonyom.
  A kérdésem a következő: jogosult vagyok a szocpolra? 638 ezer Ft megtakarításom is van. A szeretett ház 70 nm feletti, 2.900.000 Ft-ba kerül és minden feltételnek megfelel.

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Alexa!
   Arról, hogy kiadható-e az Ön részére a CSOK igényléshez szükséges TB jogviszony igazolás a fent leírtak alapján, a területileg illetékes OEP tud pontos választ adni.

 • Krisztina szerint:

  Tisztelt Szakértő!
  Használt ingatlant szeretnénk vásárolni. 2 gyermekem van. A párom nevén van 100%-ban a ház ahol élünk. Az én nevemen 100% tulajdonban van egy lakás, azon van szüleimnek haszonélvezeti jog. 2011 augusztusában vásároltam.
  Igényelhetem-e én a CsOK-ot egyedül a leendő közös tulajdonú házra?
  Válaszát előre is köszönöm!

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Krisztina!
   Élettársak, házastársak kizárólag együttes igénylés esetén lehetnek jogosultak a CSOK-ra. A leendő közös tulajdonú házra tehát Ön egyedül nem igényelheti a támogatást. Párja nevén lévő 1/1 lakástulajdon sajnos kizárja a jogosultságot.

   • Krisztina szerint:

    Kedves Hitelnet!
    Köszönöm az előző válaszukat!
    Viszont így felmerült egy másik kérdésem. A CSOK igénylését nem zárja ki az, hogy a 1/1 tulajdonú lakásomon haszonélvezeti jog van.
    A párom 1/1 tulajdonú házán nincs haszonélvezeti jog, ezért lesz kizáró ok. Az járható út, ha a ház felének tulajdonjogát elajándékozza vagy eladja? (pl. az édesanyjának) (Igazából, ha nekünk sikerül új házat venni, akkor a szóban forgó jelenlegi házba lehet beköltözne a párom édesanyja.)
    Válaszát előre is köszönöm!

    • Hitelnet.hu szerint:

     Kedves Krisztina!
     Járható út lehet, ha párja nevén csak 50% lakástulajdon lesz. A közeli hozzátartozónak történő ajándékozás illetékmentes, viszont adásvétel esetén illeték- és adófizetési kötelezettség merülhet fel, továbbá az 5 éven belül eladott lakás tulajdoni hányad eladási árát tovább kell forgatni a vásárolandó lakás vételárába.

 • Évi szerint:

  Tisztelt Szakértő!
  Férjemmel használt ingatlan vásárlására készülünk. Férjem nevén öröklésből származó 50% tulajdon van lakóingatlanon és 1/3 rész szintén öröklésből származó tanya épület. 2 gyermeket nevelünk, 40 év alatt vagyunk, az összes többi feltételnek megfelelünk.
  Jogosultak vagyunk-e így a CSOK-ra?
  Köszönettel!

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Évi!
   A leírt lakástulajdonok nem zárják ki a CSOK-ra való jogosultságot.

 • Katka szerint:

  Tisztelt Szakértő!
  Két kérdésem lenne.
  1. Csokot szeretnénk igényelni 3 gyerek után, építkezéshez. Elutasíthatnak-e, ha az építési telken jelzáloghitel van?
  2.Az adó-visszatérítést megkaphatjuk-e a telekből, ha az adásvételi szerződésben nem szerepel a vételár nettó + Áfa bontásban csak a bruttó ára?
  Válaszát előre is köszönöm.
  Üdvözlettel: Katka

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Katka!
   1. Ha másik hitelintézetnél történik a CSOK igénylés, akkor kizáró ok lehet az építési telket terhelő jelzáloghitel. Ugyanazon banknál történő igénylés esetén a ranghely csere lehet megoldás.
   2. Információink szerint az adásvételi szerződésben is nettó ár + ÁFA megbontásban kell szerepelnie a vételárnak. Ha bruttó ár került megadásra, akkor az előzőek szerint módosítani kell a szerződést.

 • Zsolt szerint:

  Tisztelt Hitelnet!
  A feleségemmel még tavaly ősszel igényeltük a CSOK-ot, két gyereket vállalva, használt lakás vásárlásának céljából. A lakás vásárlásához önerőt, Fundamenta hitelt és a CSOK akkori (800.000) Ft-os összegét használtuk fel. A kölcsönt és a CSOK összegét megkaptuk, a lakás vásárlása megtörtént, mindent kifizettünk az eladó felé. Most felmerült bennünk, hogy az azóta emelkedett összeg (2 gyermek után 1.460.000 Ft) és a 800.000 Ft különbözetét szeretnénk igényelni a lakás felújítására (mivel lakótelepi lakásról van szó, ezért bővíteni nem lehetséges).
  Tehát a kérdés, hogy a különbözetet, a 660.000 Ft-ot tudjuk-e igényelni a lakás felújítására?
  Köszönöm a választ.

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Zsolt!
   A CSOK különbözet lakásfelújításra sajnos nem vehető igénybe.

 • Rómeo szerint:

  Tisztelt hitelnet.
  kérdésem az volna, hogy párom 40 éves, én meg 38. Lehet-e igényelni ilyen korosztállyal csokot? 2 kisgyerekünk van már.

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Rómeó!
   Életkoruk alapján jogosultak lehetnek CSOK igénylésre. A meglévő gyermekek után igényelt támogatásnál nincsen felső korhatár. Vállalt gyermek esetén akkor igényelhető a megelőlegező CSOK, ha legalább egyikük 40 év alatti és házasok.

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Rómeó!
   Életkoruk alapján jogosultak lehetnek CSOK-ra. Meglévő gyermekek után igényelt CSOK esetén nincsen felső korhatár. Vállalt gyermek után akkor igényelhetik a támogatást, ha legalább egyikük 40 év alatti és házasok.

 • Gábor szerint:

  Tisztelt Szakértő!
  Használt családi ház vásárláshoz szeretnék CSOK-ot igényelni. 2 kiskorú gyermekünk van. A jelenlegi lakásunk 100%-ban a feleségem tulajdona, ezt értékesíteni szeretnénk és teljesen beforgatnánk az árát az új ingatlan vételárába. Az én nevemen 2 ingatlan van, ahol az egyikben 50%-os tulajdonos vagyok, míg a másik örökölt lakásban 30%-os tulajdonrészem van, de ez haszonélvezettel terhelt.
  Kérdésem, hogy jogosultak vagyunk-e ezek alapján a támogatásra?
  Segítségét előre is köszönöm!
  Üdvözlettel.
  Gábor

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Gábor!
   A kérdésében megjelölt lakástulajdonok nem zárják ki a CSOK-ra való jogosultságot. Erről bővebben ITT olvashat.

 • Anita szerint:

  Jó napot kívánok!
  3 közös gyermekünk édesapja elköltözik tőlünk, és én szeretnék egy új lakásba költözni a gyerekekkel, amihez szükségem volna a CSOK-ra. Jelenleg GYED-en vagyok itthon a legkisebbel, jogosult vagyok a támogatásra? A másik kérdésem az volna, hogy az apuka is szeretné felvenni a CSOK-ot, de a gyerekek velem fognak élni, ebben az esetben ő is megkaphatja?
  Válaszukat köszönöm, üdvözlettel,
  Anita

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Anita!
   A CSOK-ot az a szülő veheti igénybe, akinél a gyermekek elhelyezésre kerülnek és amelyik szülővel együtt költöznek. Ha házasok, akkor a CSOK igényléshez jogerős bírósági határozat is szükséges a válásról. Ugyanazon gyermekek után mindketten nem jogosultak a támogatásra.
   Arról, hogy gyed mellett kiadható-e Önnek a CSOK jogosultsághoz szükséges TB jogviszony igazolás, a területileg illetékes OEP tud tájékoztatást adni Önnek.

 • Bence szerint:

  Tisztelt Szakértő!
  Jelenleg folyik hitellel terhelt ingatlanom eladása, melyben 1/1 tulajdonos vagyok közel 20 éve. A vételárból kifizetésre kerül a fennálló tartozás, a maradvány összeg minimális lesz. Ezt követően szeretnénk feleségemmel és 6 éves kislányommal igénybe venni a csok-ot. Vállalnánk még két gyermeket és egy nem megyei jogú Komárom-Esztergom megyei városban szeretnénk lakást vagy házat vásárolni 10M Ft-ig.
  Érdeklődni szeretnék, hogy konkrétan esetünkben ez lehetséges-e? 28-29 évesek vagyunk feleségemmel.

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Bence!
   A CSOK jogosultság egyik feltétele, hogy az 5 éven belül eladott lakás árát a CSOK igénybevételével vásárolni kívánt lakás vételárába forgassák. A továbbforgatandó összeg csökkenthető a lakást terhelő hitel végtörlesztett összegével, de csak akkor, ha azt a lakás vásárlására vagy építésére vették fel.
   Az 1 meglévő és 2 vállalt gyermek után használt lakás vásárlásához 2,2M Ft összegű CSOk-ra lehetnek jogosultak. A további feltételeket IDE kattintva ismerhetik meg.

 • Ildikó szerint:

  Tisztelt Hitelnet!
  Családi házat szeretnénk venni meglévő 4 gyermekre.
  A kérdésem az lenne, hogy jár-e a CSOK, mivel két ingatlan van egy telken, persze egy a tulaj és egyben eladó, mind a két ház lakható.
  Válaszát köszönöm szépen.
  Ildikó

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Ildikó!
   Osztatlan közös tulajdonú ingatlan nem finanszírozható CSOK-kal. Mindkét épületet ki kellene emeltetni, a telekre használati megállapodást kötni és vázrajzot mellékelni. Így működhetne a CSOK igénylés.

 • Amira szerint:

  Amikor elindítottuk az élettársammal a Csok igénylést, akkor még gyesen voltam, de már most anyaságin vagyok és még most sem kaptuk meg a csok-ot. Januárban indítottuk el. Most talán már június végén kézhez kapjuk a pénzt, de akkor most minden papírt előről be kell szerezni, mert lejárt? Most a MÁK akkor nekem miről ad igazolást a gyetről vagy a gyesről? A gyetre tudtommal nem adnak ki olyan igazolást, ami a csokhoz kell.

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Amira!
   Amennyiben januárban hiánytalan dokumentációval befogadásra került a CSOK kérelem, akkor elvileg nincs szükség a dokumentumok újbóli benyújtására.
   (Anyasági támogatás esetén információink szerint nem adható ki a CSOK igényléshez szükséges TB jogviszony igazolás. Élettársak igénylése esetén azonban elegendő, ha legalább az egyik fél rendelkezik ezzel a dokumentummal.)

 • Viki szerint:

  A ház, amit meg szeretnénk venni egy testvérpáré. 50-50 %-ban tulajdonosok. Így igénybe vehetem-e a 10+10 milliót? A házat felértékelték 22 millió forintra. 2 milliót már letétbe helyeztünk a szerződéskötéskor. Most ez osztott vagy osztatlan tulajdonnak számít?

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Viki!
   Amennyiben egy külön helyrajzi számon lévő lakóházról van szó, akkor ez nem osztatlan közös tulajdon. A 10+10 milliós támogatás azonban csak új építésű lakóingatlan vásárlásához igényelhető. A szóban forgó ingatlan vásárlásához a használt lakás esetén elérhető összegre lehetnek jogosultak, ami 3 gyermek után 2,2M Ft. A maximum 10 millió Ft összegű, kedvezményes kamatozású lakáshitel használt lakás vásárlásához szintén nem igényelhető. A használt lakás esetén elérhető legkedvezőbb lakáshitelekről Szakértőink készséggel tájékoztatják Önöket, ha kitölti online adatlapunkat vagy felkeresik a lakóhelyükhöz legközelebbi Hitelnet irodát!

 • Viktória szerint:

  Élettársak vagyunk a párommal, van két közös gyermekünk, a harmadikat bevállaljuk.
  Meg kell-e esküdnünk?

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Viktória!
   Igen, vállalt gyermek után kizárólag házastársak igényelhetnek megelőlegező CSOK-ot. További feltétel, hogy legalább egyikük 40 év alatti legyen a megelőlegező CSOK kérelem benyújtásakor. Élettársi kapcsolatban a meglévő gyermekek után igényelhető a kedvezmény. A magzat a terhesség 24. hetét követően már gyermeknek számít CSOK szempontjából.

 • Erzsó szerint:

  Örököltünk egy családi házat. Igényelhető csok arra 3 gyerek mellett, hogy kifizessem a testvéreim részét, így a mi tulajdonunkban lehetne a ház?
  Előre is köszönöm.

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Erzsó!
   A CSOK tulajdonrész kivásárlásához sajnos nem használható fel. Erre a célra lakáshitel igényelhető. Az elérhető legkedvezőbb hitelkonstrukciókról Szakértőink készséggel tájékoztatják Önöket, ha kitölti online adatlapunkat vagy felkeresik a lakóhelyükhöz legközelebbi Hitelnet irodát!

 • Anna szerint:

  Tisztelt Cím!
  Jelenleg közfoglalkoztatásban vagyok alkalmazva. Az lenne a kérdésem, hogy így lakásfelújításra igénybe tudom-e venni a Csok-ot?

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Anna!
   Lakásfelújításra a CSOK sajnos nem vehető igénybe.
   Közfoglalkoztatottak számára a CSOK használt lakás vásárlásához és bővítéséhez igényelhető.

 • Katalin szerint:

  Lakást értékesítünk CSOK támogatással. Vevőink tájékoztatása szerint a szerződést 2 hete megkötötték a bankkal. Mint eladó, mikor várhatom, hogy megkapjam az eladott lakás árát a banktól? Érdeklődtem ugyanis az adott banktól az utalásra vonatkozóan, és azt a választ kaptam, hogy harmadik félnek nem szolgáltatnak ki adatot. Ezt is megértem. Nem értek egyet azonban azzal, hogy az eladót nem tájékoztatják a bankok arról, hogy mikor kapja meg pontosan a neki járó eladási árat. Az ügyfelüket pedig úgy tájékoztatják, hogy majd csütörtökön, amikor akkor sem történt semmi, akkor pedig, hogy kedden. A mai napon szerda van, de most sem történt semmi. Érdeklődtem más CSOK-ra történt eladótól, és ők is így jártak, egy teljesen másik banknál. Miért van ez így? Bocsánat én csak a hülye eladó vagyok.

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Katalin!
   A folyósítási feltételek teljesülése esetén általában néhány napon belül megtörténik az utalás, de nem ismerve az adott ügyletet sajnos pontos tájékoztatást nem tudunk Önnek adni.

 • Gábor szerint:

  Tisztelt Hitelnet!
  A mai napon jött a banktól a jó hír, hogy megkapjuk a 10 milliós támogatást + az ÁFA visszaigénylésre is jogosultak vagyunk. Mi építkezésre kaptuk meg, a ház 65%-on áll az értékbecslés alapján, amiben a kőműves munka már teljesen kész. A kőművessel az utolsó anyagi részletet azonban a napokban számoljuk el, és most fogom megkapni a számlát is róla. Ez a számla bele fog számítani a 70%-os számla bemutatási kötelezettségbe, ami az első folyósításhoz kell? (csak mert evvel a számlával lesz meg a kötelező 70%)
  Illetve mi a tapasztalat, szerződés kötéstől számítva mennyi időn belül kapjuk meg az első folyósítást?
  Üdv.
  Gábor

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Gábor!
   A leírtak alapján úgy véljük, hogy az említett számla elfogadható. Az első részlet folyósítása a szerződéskötéstől számított néhány napon belül megtörténhet, ha elérték a szükséges készültségi fokot és bemutatták a szükséges számlákat.

   • Gábor szerint:

    Kedves Hitelnet!
    Köszönöm a gyors választ. És mi a szükséges készültségi fok? Az értékbecslés alapján 65%-on állunk, ezzel az említett számlával együtt, ennek a 70%-át le is tudjuk igazolni. 2 gyerekünk már van, a harmadikat vállaltuk be.
    Üdv.
    Gábor

    • Hitelnet.hu szerint:

     Kedves Gábor!
     A szükséges készültségi fok teljes mértékben ügyletfüggő, tehát erről pontos tájékoztatást az ügyletet ismerő ügyintéző tud Önnek pontos tájékoztatást adni.

     • Gábor szerint:

      Kedves Hitelnet!
      Köszönöm! Még 1 gyors kérdés, ami talán több embert is érinthet: a folyósításkor bemutatandó számlák esetében amelyik utalásos számla, ott maga a számla ténye kell, vagy az utalási bizonylatot is csatolni kell a számlához?
      Üdv.
      Gábor

     • Hitelnet.hu szerint:

      Kedves Gábor!
      Információink szerint pénzügyileg teljesített számla fogadható el, tehát a teljesítés megtörténtéről szóló bizonylatot is be kell mutatni.

     • Gábor szerint:

      Kedves Hitelnet!
      Kb. 3 perccel ezelőtti információm, hogy a bruttó 1,5 millió Ft feletti számláknak utalásosoknak kell lennie. Nekünk viszont van olyan számlánk (építőipari cég adta), mely bruttó 2,2 millió forint.
      A CSOK vizsgálja a számlák ilyen mérvű helyességét vagy nem? (A pénz KP-ban oda is lett adva, tehát teljesen lezárt ügylet volt.)

     • Hitelnet.hu szerint:

      Kedves Gábor!
      A CSOK rendelet ilyen előírást nem tartalmaz.

 • István szerint:

  Tisztelt Hitelnet!
  Új lakás vásárlására megkaptuk a 10 millió Ft összegű CSOK-ot. Az lenne a kérdésem, hogy meddig kell beköltözni a lakásba, hogy ne kelljen visszafizetni a támogatást? Lakcímkártyánkat már bemutattuk a Banknak, de még nem óhajtunk egyenlőre beköltözni.
  Köszönettel: István

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves István!
   A vonatkozó kormányrendelet kimondja: “Új lakás vásárlása esetén a támogatott személy és azon gyermek, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezmény folyósításra került, a támogatás folyósítását követő 10 évig életvitelszerűen az új lakásban kell, hogy lakjon.” Ebből következően, ha megtörtént a folyósítás, akkor be kell költözni.

 • Szilvia szerint:

  Tisztelt Hitelnet!
  Olyan kérdésem lenne, hogy ha a Nemzeti Eszközkezelő megvásárolja a lakásunkat, mi történik a szocpollal, amit korábban megigényeltünk? Elveszik vagy újra megigényelhetjük majd a jövőben?
  Köszönöm!

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Szilvia!
   Ebben a kérdésben a területileg illetékes Kincstár tud Önöknek pontos felvilágosítást adni.

 • István szerint:

  Tisztelt Hitelnet!
  Olyan kérdésem lenne, hogy nettó 58, bruttó 75 nm-es tetőtéri lakás esetén igényelhető-e a 10+10 milliós CSOK?

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves István!
   A 10+10 milliós CSOK-ra való jogosultsághoz a hasznos alapterületnek legalább a 60 m2-t el kell érnie. A nettó 58 m2 alapterületű lakás ennek a feltételnek sajnos nem felel meg. (Hasznos alapterület: a nettó alapterületnek azon része, ahol a belmagasság eléri az 1,90 métert.)

 • Ágnes szerint:

  Tisztelt Szakértő!
  Két gyermekre már igénybe vettük a szocpolt (2,4 millió forint). Bővítésre igénybe vehetjük-e a 2,2 millió Ft-os támogatást a harmadik gyermekre?
  Köszönöm!
  Üdvözlettel,
  Ágnes

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Ágnes!
   Bővítéshez CSOK különbözetet lehetne igényelni, mert korábban már kaptak szocpolt. Mivel azonban a korábban kapott támogatás összege magasabb, mint az adott esetben elérhető 2,2 millió forintos támogatás, így a kedvezményt sajnos nem tudják kihasználni.

 • Éva szerint:

  Tisztelt Hitelnet!
  Az óriási CSOK körüli ilyen-olyan jogi akadály végre leküzdhetőnek tűnik. Megerősítésként kérdezek. Akadt egy lehetőség arra, hogy nagy négyzetméterű 280 nm összalapterületű Budapesti házamra a 10+10 CSOK felvehető, általam értékesíteni kívánt az ingatlan. Ehhez igénybe vennék kivitelezéssel és értékesítéssel foglalkozó építési vállalkozót, így semmiféle akadály nem áll részemről az eladás útjában. A kérdésem, mivel a háznak nincsen használatbavételi jogosítványa, ami ebben az esetben kiváló, az építő jut a leendő CSOK igénylő 10+10 Millió Ft banki utalásához? Vagy a majdani CSOK igénylőhöz, vevőhöz kerül a pénz?
  Válaszát előre köszönöm: Éva

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Éva!
   Vásárlás esetén CSOK igénylés akkor lehetséges, ha az ingatlan rendelkezik már használatbavételi engedéllyel. A támogatás és a kölcsön összegét a hitelintézet ez eladónak utalja.

 • Enikő szerint:

  Tisztelt Hitelnet.hu!
  Erdélyben élő 4 gyerekes házaspár vagyunk. Első gyerekünk Magyarországon született. 40 évesek vagyunk. Még nem vagyunk magyar állampolgárok, de szeretnénk benyújtani a kérelmet a magyar állampolgárságra. A kérdésem az lenne, hogy mi jogosultak vagyunk, vagy leszünk, ha magyar állampolgárokká válunk a CSOK-ra? Itt Romániában mindketten bejelentett munkaviszonnyal rendelkezünk. Lakásunk vagy lakáshitelünk nincs. Természetesen magyarországi ingatlanba szeretnénk befektetni a pénzt és ott letelepedni a családdal együtt.
  Milyen feltételek vagy milyen okmányok szükségesek ez esetben, ha egyáltalán jogosultak vagyunk, vagy leszünk?
  Válaszukat előre is köszönöm.
  Tisztelettel.
  Enikő 🙂

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Enikő!
   Arról, hogy nem magyar állampolgárok milyen feltételekkel igényelhetik a CSOK-ot, fenti bejegyzésünkből tájékozódhat.
   Az igénylés további feltételeit IDE kattintva tekintheti meg.

 • Tímea szerint:

  Tisztelt Hitelnet!
  2015 májusában vásároltunk egy 140 nm-es családi házat, amely 60%-os készültségben volt. Az alsó szint megkapta a használatbavételi engedélyt (soha senki nem lakott benne), a tetőtér beépítéshez, födém megerősítéséhez új engedélyt kértünk, amit meg is kaptunk, júniusban megkezdtük az építkezést: födém betonozás, új tető, szigetelés, falak, stb. A házban csak villany és víz ellátás volt, új gépészet és fűtési rendszert alakítottunk ki, új ablakok. Még nincs kész a tetőtér. Szeretnénk beadni az igénylésünket, 25 hetes terhes vagyok és még egy gyermeket szeretnénk vállalni.
  Szeretném megkérdezni, hogy milyen összegre számíthatunk?
  Köszönöm válaszukat.
  Tímea

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Tímea!
   A tetőtér-beépítéshez kiadott engedély alapján a bővítés esetén elérhető támogatási összegre lehetnének jogosultak, de mivel bővítés esetén feltétel, hogy a munkálatokat csak a CSOK kérelem benyújtása után lehet megkezdeni, ezért a már megkezdett bővítés miatt a kedvezményre sajnos nem jogosultak.

 • Géza szerint:

  Üdvözlöm!
  Íme a tények, 21 éve élek házasságban, 45 éves vagyok (nejem 39), van két gyerekem (18 és 13 év), 2006-ban vásároltunk egy új építésű családi házat (150 nm), amihez igénybe vettük az akkori szocpol támogatást. Kacérkodunk a harmadik gyerek gondolatával.
  Van-e lehetőségünk a mostani CSOK támogatás igénybevételére, és ha van milyen formában?
  Üdv.
  Géza

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Géza!
   Vállalt gyermek utáni megelőlegező CSOK igénylésének feltétele, hogy legalább egyikük 40 év alatti legyen a kérelem benyújtásakor. Ha időközben felesége is betölti a 40. életévét, akkor meglévő gyermek után igényelhetik a támogatást. A magzat a 24. terhességi hetet követően gyermeknek számít.
   Mindkét esetben újabb lakáscél (új lakás építése, új építésű lakóingatlan vásárlása) esetén lehetnek jogosultak a CSOK különbözetre, vagyis a 10 milliós CSOK és a korábban kapott szocpol különbözetére.

 • István szerint:

  Üdvözlöm Tisztelt Szakértő!
  2015-ben családi ház építésébe fogtunk az akkori családi kedvezmények szerint 2 gyermek után kértük a kedvezményt és egy része átutalásra is került 2015 decemberében.
  A kérdésem az lenne, hogy a jelenlegi kedvezményt igénybe vehetnénk, ha 3 gyermeket vállalnánk be az elkövetkező időben és ha igen, milyen lehetőség van rá?
  Köszönettel.
  István

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves István!
   A folyamatban lévő építkezéshez, melynek során a CSOK egy része már folyósításra került, sajnos nem tudnak megelőlegező CSOK-ot igényelni. Erre újabb lakáscél esetén lenne lehetőség.

 • Krisztina szerint:

  Tisztelt Hitelnet!
  Elváltam és három saját gyermekem van. Nincs ingatlan tulajdonom és szeretném a csok-ot igénybe venni, azonban három gyermekem közül egy az édesapjával maradt.
  Kérdésem, hogy a férjem lemondhat-e a jogáról, hogy igénybe vegye a csok-ot az én javamra? Ha igen, abban az esetben én igényelhetem mindhárom gyerek után az összeget?
  Köszönettel.

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Krisztina!
   A CSOK az igénylőnél elhelyezett, az igénylő által eltartott, vele közös háztartásban élő gyermeke után igényelhető. Amennyiben 2 gyermek él Önnel, akkor két gyermek után lehet jogosult a támogatásra.

 • Éva szerint:

  Tisztelt Szakértők!
  Azt szeretném megtudni, hogy ki (kik) és milyen módon ellenőrzik azt, hogy csokos ingatlanba ténylegesen lakik-e az, aki igénybe vette?
  Tisztelettel: Éva

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Éva!
   Erről nincs információk, ez ügyben a területileg illetékes kormányhivatalhoz fordulhat.

 • Mónika szerint:

  Üdvözlöm.
  3 gyermekünk van. Bár listán szereplünk .Szeretnék érdeklődni, hogy igényelhetjük ennek ellenére a 2,2 millió csok támogatást?
  Köszönöm.

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Mónika!
   A BAR lista nem zárja ki a CSOK jogosultságot, hitel felvételére azonban nincs lehetőség negatív tartalmú BAR lista esetén, így a kedvezményt akkor tudják igénybe venni, ha a CSOK fedezi a teljes vételárat, vagy a hiányzó önerővel készpénzben rendelkeznek.

 • Cintia szerint:

  5 éve tartózkodunk kint, de az első gyermekünk már úton van. Szeretnénk haza költözni hamarosan és házat vásárolni. 5 éve van kint betegbiztosításom, a páromnak csak 1 éve.
  Érdeklődni szeretnénk, hogy jogosultak vagyunk-e rá. Fiatalok vagyunk még, tehát szeretnénk majd meg gyerekeket. Friss házasok vagyunk.
  Előre is köszönjük.
  Cintia

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Cintia!
   A CSOK jogosultsághoz a kérelem benyújtásának időpontjában csak magyarországi TB jogviszony fogadható el, s a fennmaradó időszak igazolható külföldi TB jogviszonnyal.

 • István szerint:

  Szeretném kérdezni mennyi jövedelemmel kell rendelkezünk a 10+10 felvételéhez?
  Köszönöm szépen a válaszát.

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves István!
   A 10 milliós kamattámogatott hitel felvételéhez szükséges jövedelem összege nem határozható meg egy általánosan megadott nettó jövedelemmel, hiszen a hitelképességet számos egyéb tényező is befolyásolja. Személyre szabott tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat!

 • Piroska szerint:

  A kérdésem az lenne, hogyha van két gyerekem, egyik hét éves, a másik 15 éves, én 46 éves vagyok, a párom is 46, viszont a gyerekeket 40 éves kor előtt szültem, jár-e nekünk a CSOK? Soha nem vettünk igényben szocpolt.
  Köszönöm előre is a választ.

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Piroska!
   Meglévő gyermekek után igényelt CSOK esetén nincsen az igénylőkre vonatkozó felső korhatár, így ha az egyéb igénylési feltételeknek is megfelelnek, jogosultak lehetnek a CSOK-ra. A feltétekről honlapunkon részletes leírás olvasható.

 • Tibor szerint:

  Tisztelt Szakértő,
  közös szülői felügyelet és váltott elhelyezés mellett hogyan alakulnak a lehetőségek? Megfelezhető-e a CSOK osszege, avagy az egyik fel veheti igénybe a két közös gyerek után, a másik fél beleegyezésével?

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Tibor!
   Információink szerint az a szülő veheti igénybe a kedvezményt, akinél a gyermek állandó lakcíme van.

 • Edina szerint:

  Jó napot kívánok!
  A kérdésem az lenne, hogy kettős állampolgárként milyen feltételekkel igényelhetnénk a 3 gyermek után járó támogatást illetve kamattámogatott hitelt?
  Köszönöm szépen a segítséget!
  ,

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Edina!
   Az igénylés feltételeiről fenti bejegyzésünkből tájékozódhat. A kamattámogatott hitel esetén előírt feltételeket IDE kattintva ismerheti meg.

 • Mária szerint:

  Tisztelt Szakértő!
  40 éves egyedülálló anya vagyok, három gyermeket nevelek. A 19 éves fiam egyetemista, a 17 éves lányom középiskolába jár, a legkisebb fiam pedig 12 éves, általános iskolába jár. Megszűnt a munkaviszonyom, átmenetileg a közmunkaprogramban veszek részt. Soha nem voltam büntetve, közüzemi tartozásom nincs. Édesanyámmal élünk és szeretnénk saját lakást.
  Ebben az esetben jogosult vagyok-e a CSOK támogatás megigénylésére?
  Köszönettel,
  Mária

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Mária!
   Közfolgalkoztatottként a használt lakás vásárlása esetén 3 gyermek után járó 2,2M Ft összegű CSOK-ra lehet jogosult.

 • Zita szerint:

  Üdvözletem!
  Férjemmel 2 gyermeket nevelünk, 2009-ben vettünk új építésű ingatlant (építési engedély 2008.01.01. utáni). Nem vettünk igénybe gyerekek utáni támogatást.
  Jogosultak vagyunk az új CSOK-ra?
  Köszönöm!

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Zita!
   Az új CSOK-ra újabb lakáscél (új lakás vásárlás, építés, használt lakás vásárlás, meglévő lakóház bővítés) esetén lehetnek jogosultak. A feltételekről honlapunkon tájékozódhat.

 • Enikő szerint:

  Szia!
  Szeretnék érdeklődni, hogy az élettársam bárlistás, de én 16 hónapja gyest és családit kapok, most úton van a 2. gyermek. Nekünk a szocpolt meg a 10 milliót megadjak attól, hogy bárlistás az élettársam?

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Enikő!
   A 10 milliós CSOK igénybevételének egyik feltétele, hogy legalább az igénylők egyike minimum 2 éves TB jogviszonnyal rendelkezzen. A 10 milliós támogatás 3 gyermek után érhető el. Vállalt gyermek után kizárólag házastársak igényelhetik akkor, ha legalább egyikük 40 év alatti. A BAR lista nem kizáró ok, de hitelfelvételre ilyen esetben nincs lehetőség. Tehát az új építésű lakóingatlan vásárlásához vagy építéséhez szükséges önerővel rendelkezni kell.

 • Erzsébet szerint:

  Üdvözlöm.
  Az lenne a kérdésem, hogy jogosult vagy-e a támogatásra? A lakás kb. 1 hónapja került a tulajdonomba 1/1 arányban, haszonélvező nincs a lakáson, viszont csak az én nevemen van, a férjemén nincs. Használt lakás és hitel is van rajta. Örököltem édesapám halála után másik lakásnak a felét. A férjemmel van két gyermekünk, 12 és 3 évesek. Amennyiben jogosult vagyok, hol tudom igényelni a támogatást? Válaszát előre köszönöm.

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Erzsébet!
   Már megvalósult lakáscél esetén visszamenőleg nincs lehetőség a támogatás igénybevételére.

 • Henriett szerint:

  Tisztelt Hitelnet!
  Egy hónapja döntöttük el, hogy belevágunk egy osztatlan közös telken való építkezésbe, ami egy ikerház lenne két család számára. Beszéltünk tervezővel, aki az ingatlant inkább kétlakásos lakóingatlannak nevezte. Már tudjuk, hogy a ráépítési megállapodás kevés, társasházzá kell nyilváníttatni. Mi szeretnénk a csokot is igénybe venni a kamattámogatott hitellel együtt. A tervező azt mondta, nem kell kiviteli tervet készíttetni, viszont a hagyományos építési engedélyeztetési formában kell benyújtani a tervet. Most felmerült az, hogy aki csokot+hitelt igényel, azoknak mindenképpen kell kiviteli tervet csináltatnia? Ez valóban egy újabb feltétel a csok és hitel kérelméhez?
  Válaszát előre is köszönöm.

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Henriett!
   A CSOK-os építkezés esetén benyújtandó dokumentumokról IDE kattintva tájékozódhat.

 • Brigitta szerint:

  Ha minden kritériumnak megfelelek, akkor mikor kaphatom meg a 10+10 milliót?

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Brigitta!
   Vásárlás esetén a 10+10 milliós támogatást a saját erő kifizetése után az eladónak utalja a hitelintézet. Építkezés esetén szintén a saját erő felhasználását követően, az elért készültségi foknak megfelelő számlabemutatás után, szakaszosan folyósítja a hitelintézet. Maga az ügyintézés átfutási ideje bankfiókonként eltérő, tapasztalataink szerint hozzávetőlegesen 60 napos átfutási idővel lehet számolni.

 • Csilla szerint:

  Kedves Hitelnet!
  CSOK-kal kapcsolatban szeretnénk kérdezni Önöket háromgyerekes családként, akik mindenféle szempontból elvileg jogosultak a 10+10 millió Ft igénybevételére.
  Jelenleg csepeli panelben lakunk, amit ha eladunk, remélhetőleg kapunk majd érte 10 millió Ft-ot. A csepeli Duna parton már kinéztünk kb. 25 millió Ft-ért egy összközműves nagy telket (654 nm) egy földszintes, kétszobás összkomfortos házzal (73 nm), ami ikerházként a szomszéd telken lévő ugyanilyen alapterületű házzal egy közös fallal épült kb. 50 évvel ezelőtt. A szomszéd ikerházzal közös fal miatt a vásárolandó házat nem lehet elbontani, nincs is szándékunkban, hanem a meglévő alapterületet szeretnénk számottevően növelni, legalább 90-100 nm-ig, amit a helyi Önkormányzat engedélyezne is a nagy telekméret miatt. Emelet-ráépítést, tetőtér-beépítést nem igen szeretnénk, ha nem feltétlenül szükséges.
  A kérdésünk az lenne, hogy pontosan erre az esetre vonatkoztatva, milyen lehetőségeink lennének?
  Hogyan tudnánk, akár kétlépesben is (először használt ingatlanként megvéve, majd kis bontással és jelentős bővítéssel újépítésű ingatlanná nyilvánítva) hozzájutni a teljes 10+10 millió Ft támogatáshoz?
  Nagyon köszönjük gyors és részletes válaszukat előre is!
  Üdvözlettel: Csilla

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Csilla!
   Fenti esetben a lakóingatlan megvásárlásához vagy bővítéséhez tudnák igénybe venni a 3 gyermek után járó 2,2M Ft összegű kedvezményt. A 10+10 milliós támogatást a fenti munkálatok elvégzéséhez sajnos nem vehető igénybe.

 • Judit szerint:

  Tisztelt Hitelnet!
  Mi jelenleg még külföldön élünk (itt van évek óta egészségügyi biztosításunk), most készülünk haza költözni. Van már egy gyermekünk és szeretnénk még 2 további gyermeket vállalni.
  Mi igénybe vehetjük új ház építésére a 10+10 millió forintos CSOK-ot?
  Köszönöm!

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Judit!
   Ahhoz, hogy jogosultak lehessenek a támogatásra, a kérelem benyújtásakor legalább egyikük részéről magyarországi TB jogviszony szükséges. A 2 évből fennmaradó időszak igazolására a külföldi TB jogviszony is elfogadható.
   Az építkezéshez igényelhető 10 milliós CSOK speciális feltételeit ITT olvashatja, az ehhez kapcsolódó 10 milliós kamattámogatott kölcsönről IDE kattintva tájékozódhat.

 • Niki szerint:

  Milyen papírok kellenek ahhoz, hogy igényelhessük a 10 millió Ft-ot? Ha csak egy gyerek van, akkor is igényelhetjük a 10 millió Ft-ot? Hova menjünk érdeklődni?
  Még egyszer köszönöm!

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Niki!
   A CSOK igényléshez szükséges dokumentumokról IDE kattintva tájékozódhat.
   1 gyermek után 600.000 Ft összegű CSOK igényelhető. Ha házasok, legalább egyikük 40 év alatti, akkor további két gyermek vállalásával lehetnek jogosultak a 10 milliós CSOK-ra, amennyiben új házat építenek vagy újépítésű lakóingatlant vásárolnak.
   A feltételekről honlapunkon olvashat, illetve a hitelintézeteknél tájékozódhat.

 • Enikő szerint:

  Tisztelt Szakértő!
  Érdeklődnék, hogy új társasház vásárlása esetén jogosultak vagyunk-e az Áfa visszatérítésre?
  Előre is köszönöm a válaszát.

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Enikő!
   Az ÁFA visszatérítés vásárlás esetén nem vehető igénybe. Az adó-visszatérítési támogatás új lakóingatlan építése esetén igényelhető. Erről bővebben ITT olvashat.

 • Pál szerint:

  Tisztelt Szakértő,
  szeretném megkérdezni hogy:
  1) ha nekem és feleségemnek is van egy kisebb lakása, de szeretnénk a csok keretében egy új lakást venni, de a már meglévő kettőt nem szeretnénk eladni akkor igénybe vehetjük a 10 milliós csokot? Van már 4 gyerekünk.
  2) ha külföldön dolgozunk és itt vagyunk biztosítva ez is jó, illetve itt is dolgozunk az is jó?
  3) mi az hogy biztosított jogviszony? nyugdíj vagy egészségbiztosítás?
  4) ha van egy félig kész ház a tulajdonunkban és azt szeretnénk esetleg befejezni arra is igénybe vehető a csok? még nincs használatbavételi engedély a házra..
  várom szíves válaszát,
  Pál

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Pál!
   1. Új építésű lakás vásárlásához igényelt CSOK esetén a meglévő lakástulajdon nem kizáró ok.
   2. A CSOK kérelem benyújtásakor magyarországi TB jogviszony szükséges. A fennmaradó időszak külföldi TB jogviszonnyal is igazolható.
   3. A nyugdíj és az egészségbiztosítás nem azonos a társadalombiztosítási jogviszonnyal. Erről bővebben IDE kattintva olvashat.
   4. Félig kész ház befejezéséhez abban az esetben igényelhető a CSOK, ha az eredeti építési engedély 2008. június 30. után lett kiadva.

 • Eszter szerint:

  Tisztelt Szakértő!
  Használt családi ház vásárlása eseten 3 gyermekre a bank 90 nm-t kér. Itt is és a magyar közlönyben is 60 nm-t látok, és nem találtam a közlönyben sem megkülönböztetést.
  88 nm a kiszemelt ingatlan, ezért nagyon nem mindegy, hogy most akkor mennyi is az annyi. 60 vagy 90?
  Válaszát előre is köszönöm!

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Eszter!
   Használt lakás/lakóház esetében a minimális hasznos alapterület 60 m2.
   Új lakóingatlan esetében tesz különbséget a kormányrendelet. Ott lakás esetén 60 m2, egylakásos lakóépület esetén 90 m2 az előírás.

 • Ferenc szerint:

  Tisztelt szakértő!
  Érdeklődni szeretnék. 3 gyermekünk van. Közmunkán dolgozom. Új házépítésre megkaphatnánk a hitelt vagy a közmunka nem jó hozzá? Vagy ha igen, menyit adnak 3 gyerekre építkezésre?
  Előre is köszönöm.

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Ferenc!
   Közmunka esetén sajnos nem igényelhető a 3 gyermekek után új ház építéséhez adható 10 milliós CSOK.
   Az elérhető hitelkonstrukciókról Szakértőink készséggel tájékoztatják online adatlapunk kitöltése után!

 • M. szerint:

  Tisztelt Szakértő!
  Abban szeretném a segítségét kérni, hogy mi a menete annak, hogyan lehetne megvásárolni egy új építésű ikerházfelet, melynek építését már elkezdték, ha az önerőként szolgáló családi ingatlan még nem került eladásra (abban élünk, édesanyám nevén van). Tehát jelen pillanatban még nem rendelkezünk készpénzzel.
  Azzal tisztában vagyok hogy a CSok igénylése – az építkezés megkezdése után már vásárlásnak minősül – csak adásvételi szerződés és használatbavételi engedély kiadása után lehetséges.
  36M Ft az új ingatlan, a családi tulajdonú lakás forgalmi értéke nagyjából 20 M Ft. Ahhoz hogy a vásárlás létrejöjjön nekem elő kell teremtenem a +16M Ft-ot? Vagy ebben az esetben megállapodás tárgyává válik az eladóval/építtetővel, hogy a kifizetett támogatás+hitel egyből nekik kerüljön utalásra?
  Illetőleg több ingatlannál olvastam hogy “már most leköthető”, de az átadás csak 3/4 év múlva várható. Van arra bevett gyakorlat, vagy mi az általános összeg, amivel leköthető egy épülő ingatlan?
  Válaszát előre is nagyon köszönöm!
  Tisztelettel: M.

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves M.!
   Vásárlás esetén a hitelintézet a kölcsönt és a CSOK összegét a teljes saját erő kifizetése után, a vételár utolsó részeként folyósítja az eladónak.
   Arról sajnos nincs pontos információnk, hogy általános gyakorlat szerint mekkora összeggel köthető le egy ingatlan.

 • Redzsi szerint:

  Tisztelt Szakértő!
  Van egy lakásunk aminek 1/1 tulajdoni hányaddal én vagyok a kizárólagos tulajdonosa. Egy használt házat szeretnénk venni a férjemmel az árából a CSOK támogatását is kihasználva.
  A kérdésem az lenne, hogy az új ingatlannak lehetek-e továbbra is a kizárólagos tulajdonosa, vagy a férjemnek is 50% tulajdoni hányadot kell szereznie?
  Ha muszáj neki is tulajnak lennie, akkor az átírási illetéknél neki magasabb összeget kell gondolom fizetnie, hiszen ez lesz az első lakása, illetve nekem pedig szinten az eladott lakás és a megvett ház fele közötti árkülönbségre számolnak illetéket?
  Mert ugye házat is lehet venni? Az új építésnél tudom, hogy a telekárba nem számít bele a CSOK.
  Az utolsó kérdésem: a kinézett házikó zárkerti besorolású – erre is igénybe vehető a támogatás? Gondolom az üdülőövezetire nem, hiába jelentkeznénk be állandóra és laknánk ott életvitelszerűen.
  Előre is köszönöm válaszát!

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Redzsi!
   A CSOK-kal vásárolandó házban férjének is tulajdonjoghoz kell jutni, de nem feltétel az 50-50%-os tulajdonszerzés.
   Illetékkérdésben a NAV Illetékfőosztálya tud Önöknek pontos tájékoztatást adni.
   CSOK olyan ingatlanra igényelhető, amely az lakás vagy lakóház megnevezéssel szerepel az ingatlan-nyilvántartásban.

 • Csilla szerint:

  Tisztelt Szakértő!
  A férjem és én is rendelkezünk munkaviszonnyal. Van 2 gyermekünk.
  Igénybe vehetjük a csokot lakásvásárlásra, ha bar listásak vagyunk?

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Csilla!
   A BAR lista nem zárja ki a CSOK-ra való jogosultságot, hitelfelvételre azonban nincs lehetőség, kivéve, ha passzív státuszban szerepelnek a BAR listán legalább 6 hónapja.

 • Tibor szerint:

  Tisztelt Szakértő!
  2015 decemberében vásároltunk egy családi házat CSOK igénybevételével. A tavalyi támogatás /CSOK/ és az új támogatás /CSOK/ különbözetét, hogy lehet igénybe venni?
  Illetve a szomszéd ház eladó megvásárlása esetén, milyen hatással lenne a felvett támogatásra? Mennyi idő elteltével lehet másik lakóingatlant vásárolni?
  Köszönöm válaszát.

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Tibor!
   A 2015-ben kapott és a jelenleg elérhető CSOK különbözete utólag nem érvényesíthető adott lakás vonatkozásában.
   A kincstártól kapott tájékoztatás szerint a CSOK-kal finanszírozott lakás legkorábban 5 év után adható el és vihető át a kedvezmény másik lakásra.
   Azt nem írja elő a rendelet, hogy a CSOK-kal vásárolt ingatlan mellett ne szerezhetnének további lakástulajdont, tehát a szomszéd lakás megvásárolható, de a CSOK különbözetet nem tudják érvényesíteni.

 • László szerint:

  Üdvözletem!
  Érdeklődni szeretnék, hogy egy művelés alól kivont mezőgazdasági telken van egy gazdasági épületként nyilvántartott félkész ingatlan, melynek az építési munkálatai elég régen. Közművesített, átminősíthető lakóingatlanná.
  Kérdésem az volna, hogy milyen feltétellel és egyáltalán lehet-e új lakóingatlannak minősíteni? Nyilván be kellene fejezni. (A lakható ingatlan fogalmával tisztába vagyok.) Ha mondjuk még nem volt használatbavételi engedélye, abban esetben van erre lehetőség?
  Amennyiben új lakóingatlanná nyilvánítják, úgy a CSOK igénybe vehető lenne erre az ingatlanra?
  Megtisztelő válaszát előre is köszönöm.
  László

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves László!
   Abban a kérdésben, hogy adott ingatlan lakóingatlanná nyilvánítható-e, sajnos irodánk nem illetékes.
   Amennyiben befejezik és lakóingatlanná nyilvánítják, akkor annak vásárlásához véleményünk szerint csak akkor igényelhető CSOK, ha az eladó gazdálkodó szervezet.

 • Szilvia szerint:

  Tisztelt Szakértő!
  Új házat szeretnénk építeni, 2 gyermekünk van. Meglévő lakásunkat megtarthatjuk, nincs továbbforgatási kötelezettség új ingatlan vásárlása v. építése esetén?
  Köszönöm!

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Szilvia!
   Új ház építéséhez vagy újépítésű lakóingatlan vásárlásához igényelt CSOK esetén nincsen lakástulajdonra vonatkozó korlátozás és eltörlésre került az 5 éven belül eladott lakás árának továbbforgatására vonatkozó kötelezettség is.

 • Szilvia szerint:

  Tisztelt Szakértő!
  Új ház építése esetén a munkálatok megkezdése előtt kell a CSOK-ot igényelni, vagy folyamatban lévő építkezés esetén is igényelhető? Lényeg, hogy a használatba vételi engedély előtt történjen az igénylés?
  A másik kérdésem az ÁFA visszaigénylésre vonatkozik, a visszaigényelt ÁFÁ-t bele kell forgatni az ingatlanba?
  Köszönettel,
  Szilvia

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Szilvia!
   Építkezés esetén a folyamatban lévő építkezésre is igényelhető a CSOK, ilyen esetben nem szükséges a CSOK kérelmet a munkálatok megkezdése előtt benyújtani.
   Információink szerint a kapott adó-visszatérítési támogatás a bekerülési költség finanszírozására használható fel.

 • Tibor szerint:

  2009-ben épített, majd 2012-ben eladott családi házunkhoz 3 gyermek után 3.800.000 Ft lakásépítési támogatásban részesültünk. A fenti összeget teljes egészében visszafizettük a MÁK részére.
  Jogosultak vagyunk a CSOK 10 millióra, ha minden egyéb feltételnek megfelelünk?

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Tibor!
   A vonatkozó kormányrendelet szerint: nem veheti igénybe a családi otthonteremtési kedvezményt az, akit a támogatás igénylését megelőző öt évben az e rendelet vagy az egyéb lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok szerint igénybe vett vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatás vagy ezt megelőlegező kölcsön vonatkozásában a kormányhivatal, a Kincstár vagy bíróság jogerősen visszafizetésre kötelezett.

 • Ildikó szerint:

  Kedves Hitelenet!
  Olyan kérdésem lenne, hogy nemsokára körülbelül a hónap végen vásárolunk a párommal egy használt lakóingatlant, de még nem vagyunk házasok, csak május 19-én lesz az esküvőnk. A kérdésem pedig az lenne, hogy ha az adásvételkor nem vagyunk házasok és úgy tudom, hogy az adásvétel után 120 napunk van a csok igénylés benyújtására. Akkor is igénybe vehetjük ezt a támogatást, ha csak az adásvétel után lesz meg az esküvő? De a benyújtáskor már házasok leszünk?
  Előre is köszönöm a mihamarabbi válaszát.

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Ildikó!
   Ha kifizetik a teljes vételárat, akkor utólag már sajnos nem lehetnek jogosultak a CSOK-ra. Az adásvételi szerződésben rögzíteni kell, hogy a vételár utolsó része a CSOK-ból kerül kiegyenlítésre. A hónapi végi adásvételi szerződés megkötését követően 120 napon belül kell benyújtani a CSOK kérelmet. Ha megelőlegező CSOK-ot szeretnének igényelni, akkor a kérelmet a házasságkötés után tudják benyújtani.

Tegye fel kérdését, szóljon hozzá Ön is a fenti témához!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

CAPTCHA AREA

A hozzászólás elküldésével Ön elfogadja felhasználási feltételeinket