CSOK használt lakás, ház vásárlásra, feltételek 2022

A CSOK – vételárkorláttól függetlenül használt lakás vásárlásához és lakáscseréjéhez vehető igénybe. A támogatással kizárólag Magyarország területén vásárolható használt lakás.

CSOK használt lakás ház vásárlásra

Fontos feltételek: CSOK használt lakás vásárlása esetén

Amikor a CSOK felváltotta a korábbi lakástámogatást (szocpolnak hívták), akkor csak új lakás vásárlására lehetett igénybe venni, használt lakás vásárlásához nem. Sok gyermeket nevelő pár várta ennek a módosításnak az életbelépését, ami 2019. nyarán meg is történt.

Fontos, hogy a támogatás olyan használt ingatlan vásárlásához vehető igénybe, amely az ingatlan-nyilvántartás szerint lakóház vagy lakás megnevezésű a hozzá tartozó földrészlettel.

Lakáscsere:

 • a Ptk. szerinti csereszerződéssel vásárolt lakás, ha egyidejűleg két adásvétel történik, melynek során az egyik lakás eladója a másik lakás vevőjévé válik és ugyanez történik a másik lakás tekintetében is.

A CSOK a használt lakás megvásárlásáról szóló adásvételi szerződésben szereplő vételár, illetve lakáscsere esetén a vételár-különbözet megfizetéséhez igényelhető, ezért mindenképpen szükséges az adásvételi szerződésben a családi otthonteremtési kedvezmény megnevezését és annak igényelt összegét is feltüntetni.  Ha a teljes vételár kiegyenlítésre került, CSOK igénybevételére utólagosan már nincs lehetőség.

Az adásvételi szerződésben szereplő vételár legfeljebb 20%-kal haladhatja meg a hitelintézet által megállapított forgalmi értéket.

A CSOK-kal vásárolni kívánt ingatlannak az alábbi feltételeknek kell megfelelnie :

 • 12 négyzetmétert meghaladó alapterületű lakószobával és főzőhelyiséggel – ennek hiányában további, legalább 4 négyzetméter alapterületű, a főzést lehetővé tevő, önálló szellőzésű lakótérrel, térbővülettel -, továbbá fürdőhelyiséggel és WC-vel,
 • közműves villamos energia szolgáltatással,
 • egyedi fűtési móddal,
 • közműves szennyvízelvezetéssel, vagy ha nincs a településen (településrészen) közműves szennyvízelvezetés, a szennyvíz tisztítása és elhelyezése egyedi szennyvízkezelő berendezéssel vagy tisztítómezővel ellátott oldómedencés műtárggyal vagy időszakos tárolása egyedi zárt szennyvíztárolóban történik, és
 • közműves ivóvíz-szolgáltatással, vagy ha a településen (településrészen) nincs közműves ivóvíz-szolgáltatás, a telken ivóvíz minőségű vizet szolgáltató kút van.

A fűtés szempontjából a központi fűtéssel, vagy távfűtéssel rendelkező lakások is megfelelőek.

Lakhatási igények kielégítésére alkalmas lakás

A CSOK rendelet értelmében a támogatott ingatlannak a lakhatási igények kielégítésére alkalmasnak kell lenni. Ezt a hitelintézet a CSOK kérelem elbírálása során helyszíni szemle kertében, szemrevételezéssel vizsgálja.

Ha a helyszíni szemle során a hitelintézet megállapítja, hogy a lakás a lakhatási igények kielégítésére nem alkalmas, akkor az igénylő a hitelintézet részére szakvéleménnyel igazolhatja a lakás lakhatási igények kielégítésére való alkalmasságát. A lakhatási igények kielégítésére való alkalmasságot igazoló statikai szakvélemény megléte esetén a lakhatási igények kielégítésére való alkalmatlanságra hivatkozással a hitelintézet nem utasíthatja el a kérelmet.

Fontos!

A banki értékbecslő által végzett helyszíni szemle megtörténtekor is teljesülnie kell a lakás lakhatóságával kapcsolatos feltételeknek (ivóvízellátás, egyedi fűtési mód). Ha tehát a vásárolandó lakást az igénylő szeretné felújítani, s az eladó hozzájárulásával a lakás felújítását a tulajdonba kerülés előtt megkezdi, ügyelnie kell fentiek teljesülésére. Ha az értékbecslő helyszíni szemléjekor nem teljesül az ivóvízellátásra vagy egyedi fűtésre vonatkozó előírás, a lakás nem fog megfelelni a lakhatási feltételeknek és a hitelintézet elutasítja a CSOK kérelmet.

Tulajdonszerzés a támogatott lakásban

A támogatott lakásban csak az igénylő szerezhet tulajdont. Házaspár, illetve élettársak igénylése esetén a lakásban mindkét félnek – bármilyen arányban – az ingatlan-nyilvántartásban bejegyzett tulajdonjoggal kell rendelkeznie.

Több lakásból álló osztatlan közös tulajdonú ingatlan vásárlása esetén a tulajdonszerzés mellett igazolni kell a CSOK-kal érintett lakásra vonatkozó használati megállapodással a támogatott személy kizárólagos használati jogának fennállását.

Kiskorú tulajdonszerzése

Ha a CSOK kérelem benyújtását megelőzően a kiskorú gyermek – az elhunyt szülő után – már korábban tulajdont szerzett, akkor az újabb lakásban – a gyámhatóság rendelkezésének megfelelő mértékben – a támogatott személy mellett a kiskorú gyermek is szerezhet tulajdont.

A támogatásra való jogosultságot nem érinti, ha a kérelem benyújtását követően az igénylő, illetve a támogatási szerződés megkötését követően a támogatott személy elhalálozása esetén, a lakásban annak egyenes ági rokona, házastársa vagy élettársa szerez tulajdont.

CSOK összege használt lakás vásárlása esetén

CSOK összege használt lakás vásárlás esetén
Gyermekek száma Minimális hasznos alapterület (lakás / lakóház) CSOK összege
1 40 m2 600.000 Ft
2 50 m2 1.430.000 Ft
3 60 m2 2.200.000 Ft
4 vagy több 70 m2 2.750.000 Ft

Hasznos alapterület: a lakáson belül közvetlenül megközelíthető, következő helyiségek alapterületének – a nettó alapterületnek csak azon része vehető figyelembe, ahol a belmagasság legalább 1,90 méter – összege:

 1. a) előszoba, közlekedő,
 2. b) nappali,
 3. c) hálószoba,
 4. d) étkező,
 5. e) konyha, étkezőkonyha,
 6. f) fürdőszoba,
 7. g) WC,
 8. h) kamra, tároló,
 9. i) gardrób,
 10. j) mosókonyha,
 11. k) kazánhelyiség és
 12. l) egyéb fűthető helyiség, ide nem értve a gépjárműtárolót és a pinceszinti helyiséget

A lakás hasznos alapterületének kiszámításánál az igénylővel közös háztartásban élő és vállalt valamennyi gyermeket figyelembe kell venni, ideértve az igénylővel közös háztartásban élő azon gyermekeket is, akik után az egyéb lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok szerint vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatást vagy ezt megelőlegező kölcsönt már igénybe vettek.

Nem jogosult CSOK igénybevételére az igénylő aki, ha a jogszabály által előírtan figyelembe veendő gyerekszám szerinti legkisebb hasznos alapterületű lakásnál kisebbet vesz.

Megelőlegezett CSOK igénylésére 2022-től több alkalommal is van lehetőség:

 • A támogatott személyek által korábbi támogatási szerződésben vállalt gyermek már megszületett.
 • A támogatott személyek által korábbi támogatási szerződésben vállalt gyermek még nem született meg, de az igénylők a korábbi támogatási összegnek legalább a nem teljesült gyermekvállalásra jutó hányadát visszafizették.

TB jogviszony

A CSOK jogosultsághoz legalább 180 napos TB jogviszony igazolás szükséges.

Az igénylő, együttes igénylés esetén legalább az egyik igénylő 30 napnál nem régebbi okirattal igazolja, hogy a CSOK kérelem benyújtásának időpontjában Tbj. 6. §-a szerint (magyar társadalombiztosítási rendszerben) biztosított, vagy a Tbj. 4. § 11. pontja szerinti kiegészítő tevékenységet folytató személynek minősül és legalább 180 napja – legfeljebb 30 nap megszakítással – folyamatosan

a) a Tbj. 6. §-a szerint (magyar társadalombiztosítási rendszerben) biztosítottként szerepel, vagy

b) a nemzeti köznevelésről szóló törvény hatálya alá tartozó középfokú oktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytat, a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytatott és erről büntetőjogi felelősség vállalásával teljes bizonyító erejű magánokiratban az oktatási intézmény azonosító adatait, a képzésre vonatkozó adatokat – ideértve a képzés kezdetét és várható befejezését is – tartalmazó nyilatkozatot tesz,

c) kereső tevékenysége alapján valamely másik állam vagy nemzetközi szerződéssel létrehozott nemzetközi szervezet társadalombiztosítási rendszerének hatálya alá tartozott és ezt az illetékes külföldi hatóság vagy a nemzetközi szervezet által kiállított igazolással igazolja, vagy

d) a Tbj. 4. § 11. pontja szerinti kiegészítő tevékenységet folytató személynek minősül.

A benyújtáskor szükséges, a magyar társadalombiztosítási rendszerben megvalósuló jogviszony kiváltható valamely másik állam vagy nemzetközi szerződéssel létrehozott nemzetközi szervezet  társadalombiztosítási rendszerének hatálya alatt fennálló biztosítotti jogviszonnyal, ha ezt az igénylő – házastársak, fiatal házaspár vagy élettársak esetén legalább az egyik fél – az illetékes külföldi  hatóság vagy a nemzetközi szervezet által kiállított igazolással igazolja, valamint teljes bizonyító erejű magánokiratban vállalja, hogy a CSOK szerződés megkötését követő 180 napon belül a magyar társadalombiztosítási rendszerben biztosítottá válik.

A NAV a CSOK igénylésekor vállalt, e kötelezettség teljesülését valamennyi támogatott személynél hatósági ellenőrzés keretében vizsgálja.

Mentesül a TB jogviszony igazolása alól az igénylő, ha végleges határozat alapján gyermekek otthongondozási díjában vagy ápolási díjban részül.

Kedvező CSOK-hitel is igényelhető

 2019 július 1-től a 10, illetve 15 millió forintos kedvezményes CSOK kölcsön nemcsak új építésű, hanem használt ingatlanra is igényelhető(lakásra és házra is). Újdonság, hogy a  CSOK felvétel szempontjából új háznak minősül a régi ház alapjára épülő új ingatlan – ha az alapok statikailag rendben vannak. Ebben esetben az új lakásokra járó CSOK összeg igényelhető és a támogatás mellé a kölcsön is felvehető.

A CSOK-hitel összege független attól, hogy újépítésű vagy használt ingatlant vásárolunk, kizárólag a meglévő vagy vállalt gyerekszám határozza meg a lehetőségeket. 2 gyermeknél 10 millió forint, 3 gyermeknél pedig 15 millió forint a megigényelhető CSOK lakáshitel felső határa.

A bankválasztásnál fontos szempont az, hogy elfogadják-e a hitelnél a CSOK vissza nem térítendő állami támogatást önerőként vagy sem – ez nagy könnyebbséget jelenthet azoknak, akik elsősorban az állami támogatással tervezik az ingatlanvásárlást.

A CSOK-hitel államilag garantált, éves kamata 3%, maximális futamideje 25 év.

Fontos tudni: ha CSOK hitelt igényel, akkor azt csak CSOK támogatással együtt teheti meg. Ha végül nem kapja meg a banktól a hitelt, akkor a CSOK támogatást sem veheti igénybe.

Falusi CSOK

A falusi csok támogatás használt ingatlanra is igényelhető, mintha új ingatlan vásárlására fordítanánk, továbbá korszerűsítés és bővítés esetén is. igénybe vehetjük. A program  2679 preferált kistelepülés által érintett, továbbá a kedvezményes hitel ez esetben is igénybe vehető.

További tudnivalók CSOK-kal történő lakásvásárlás esetén:

 • A támogatás akkor igényelhető, ha az eladó az igénylőnek nem közeli hozzátartozója vagy élettársa. Ha az eladó jogi személy, jogi személyiség nélküli társaság vagy egyéni vállalkozó, az igénylő nem lehet vele tulajdonosi kapcsolatban álló magánszemély.
 • Az igénylőnek vállalnia kell, hogy az adásvételi szerződésben meghatározott vételárat az eladó által megjelölt – a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló törvényben meghatározott – fizetési számlára vagy pénzügyi intézmény által vezetett, kölcsöntartozást nyilvántartó technikai számlára teljesíti. A vételár legfeljebb 10%-a teljesíthető készpénzben.

CSOK kérelem benyújtásának határideje lakásvásárlás esetén

A CSOK kérelem használt lakás vásárlása esetén az adásvételi szerződés megkötését követő 180 napon belül nyújtható be.

A hitelintézeteknek a CSOK kérelmet lakásvásárlás esetén 30 napon belül el kell bírálniuk.

CSOK folyósítása lakásvásárlás esetén

A folyósítás a támogatási szerződés megkötését és az önerő maradéktalan megfizetését követően, a vételár utolsó részeként, az eladó adásvételi szerződésben meghatározott számlaszámára, egy összegben történik.

Kötelezettségek CSOK folyósítást követően

A támogatott személynek a CSOK folyósítást követő, alábbi előírásoknak kell eleget tenniük:

 • A támogatott személyeknek és azon gyermekeknek, akikre tekintettel a CSOK folyósításra került, a folyósítást követő 10 évig kell életvitelszerűen a vásárolt lakásban lakniuk. Ezt a folyósítást követő 90 napon belül lakcímkártyával kell igazolni a hitelintézet felé.
 • A 10 éves elidegenítési és terhelési tilalom idején a lakásra a támogatott személynek lakásbiztosítással kell rendelkeznie.
 • A vásárolt lakásra a CSOK szerződés megkötését követő 10 évig terjedő időszakra az állam javára jelzálogjog, valamint annak biztosítására elidegenítési és terhelési tilalom kerül bejegyzésre. Az állam javára szóló jelzálogjog ranghelyét csak a CSOK-kal vásárolt lakásra felvett lakáscélú hitelintézetik lakás-takarékpénztári kölcsönt biztosító jelzálog ranghelye előzheti meg.
 • A tilalom lejáratáig a CSOK-kal érintett lakásban harmadik személy öröklés révén szerezhet tulajdonjogot vagy haszonélvezeti jogot, illetve közérdekű használati jog kerülhet bejegyzésre.

CSOK utóbb született gyermek esetén

Amennyiben az igénylő a használt lakás vételárának megfizetéséhez lakáscélú hitelintézeti kölcsönt és meglévő vagy vállalt gyermekére tekintettel vissza nem térítendő támogatást is igénybe vett, úgy a kölcsönszerződés aláírását követően (vállalás esetén csak a gyermekvállalás teljesítését követően) született gyermeke után is igényelheti a CSOK-ot.

A lakáscélú hitelintézeti kölcsön megkötésének időpontjában hatályos jogszabályi feltételek mellett, a támogatás a kölcsönnel vásárolt lakást terhelő, a még fennálló (fel nem mondott) lakáscélú hitelintézeti kölcsöntartozás csökkentésére használható fel. Az utóbb született gyermek utáni CSOK összege gyermekenként 400.000 Ft.

A kedvezmény kizárólag a CSOK elbírálására jogosult hitelintézetnél felvett és fennálló lakáskölcsön csökkentésére számolható el.

Segítünk az ügyintézésben

Kérje szakértőnk visszahívását, segítünk a CSOK és hitel ügyintézésben!

Visszahívást kérek

Használt lakásra elérhető CSOK igényléssel kapcsolatos gyakori kérdések

 • A fali elektromos hősugárzó elfogadható fűtési mód CSOK igénylésnél?
  T. Szakértő! Használt lakás vásárlása előtt állok, és a kinézett ingatlant CSOK + hitel (1 gyermek) igénybevételével szeretném megvásárolni. A fürdőszobában nincs fűtőtest. Kérdésem, hogy ha fel lenne szerelve egy…További részletek
 • Tartózkodási és munkavállalói engedéllyel igényelhető CSOK?
  Mélyen tisztelt Hölgyeim és Uraim! Jelenleg Törökországban élünk, de a párom (aki Török állampolgár magyar tartózkodási engedéllyel) talált munkát Magyarországon és ha minden jól megy a munkavállalással kapcsolatban, áprilisban oda…További részletek
 • Házasként igényelhetem a CSOK-ot egyedül?
  Tisztelt Hitelnet! Igénybe vehetem házasként a csokot egyedül? Mulasztásként szerepelek KhR rendszerben (Központi Hitelinformációs Rendszer), de ha én azt kifizettem, akkor igénybe vehettem a vissza nem térítendő támogatás és az…További részletek
 • Hány napon belül kell bejelentkezni a CSOK-os lakásba?
  A CSOK-kal vásárolt lakásban a CSOK folyósítását követő 90 napon belül állandó lakóhelyet kell létesíteni. Ezt a hitelintézet felé a lakcímkártya bemutatásával igazolni is szükséges.
 • Ápolási díjra igényelhető a CSOK?
  Nem szükséges TB jogviszony igazolás benyújtása, ha az igénylő végleges határozat alapján ápolási díjban részesül.
 • Illetékmentes a lakásvásárlás, ha csak 1 gyermek után igénylünk CSOK-ot?
  2021. január elsejétől megkötött adásvételi szerződések esetén a lakásvásárlás abban az esetben is illetékmentes, ha a támogatott személyek 1 gyermek után igénylik a CSOK-ot.
 • Egyedülállóként is igényelhető a CSOK 1 gyermekre?
  Egyedülálló személyek is jogosultak lehetnek CSOK-ra, ha megfelelnek a jogosultsági feltételeknek. A használt lakásvásárlásra vonatkozó CSOK feltételekről részletes leírás IDE kattintva olvasható. A CSOK igényléshez szükséges dokumentumokról IDE kattintva tájékozódhat.…További részletek
 • Végrehajtás alatt álló ház vásárlására igényelhető CSOK?
  Végrehajtás/árverezés alatt álló családi ház vásárlása speciális esetén. A legtöbb bank ezt a hitelcélt nem finanszírozza. Van azonban olyan pénzintézet, ahol meghatározott feltételek mellett megoldható lehet a finanszírozás.
 • Tulajdoni hányad megvásárlására igényelhető a CSOK?
  Az igénylő résztulajdonában lévő lakóingatlan esetén az ingatlan további tulajdonrészeinek megvásárlásához a CSOK nem igényelhető. A családi otthonteremtési kedvezmény (CSOK) használt lakás vásárlása esetén ugyanis az ingatlan 100%-os tulajdoni hányadának…További részletek
 • CSOK-os lakásba nagyszülő létesíthet állandó lakcímet?
  Információink szerint a támogatott személy nem szegi meg a CSOK rendeletben foglalt előírásokat, ha a támogatott ingatlanban közeli hozzátartója állandó lakcímet létesít.
 • Feliratkozás az új kérdésekre/válaszokra
  Visszajelzés

  4.9K hozzászólás
  Inline Feedbacks
  Minden hozzászólás megtekintése

  Tisztelt Hitelnet!
  Felújított/használt családi ház vásárlásnál, amikor jönnek a CSOK alkalmasságot ellenőrizni, a konyhában a konyhabútor megléte szükséges? A tulaj az összes bútort kipakolta. Vagy elegendő a kiállásoknak meglennie? (Víz, csatorna, villany, fűtés van a házban.)
  Köszönöm.

  Tisztelt Hitelnet!
  Mi a helyzet akkor, ha van egy telken két különböző ház, az egyik tégla és minden szempontból megfelel a CSOK-nak, a másik pedig egy jelenleg nem lakható vályogház, áram és gáz nélküli, ahol a fürdő-előszoba-kisszoba belmagassága mindössze 2 méter. A hitelbírálatnál ezt hogyan vennék figyelembe? Buktatja a teljes CSOK alkalmasságot vagy ettől a téglaház részére lehet igényelni?
  Köszönöm.

  Tisztelt Szakértő!
  Szeretném megkérdezni, hogy vegyes falazat esetén mennyire szigorúak a CSOK hitel feltételei?
  Hallottam már olyanról, hogy nem lehet repedés a házon, de ez azért elég relatív. Azt értem hogy ha alaptól a tetőig van egy centis rés az alkalmatlan, de azért vannak ettől kevésbé látványos repedések is.
  Adásvételi előtt meg tudom valakivel nézetni, hogy biztosan alkalmas-e az ingatlan a CSOKra. Mivel ha már egészen apró repedés is kizáró ok, akkor nem érdemes 30-40 éves házban gondolkodnunk.
  Köszönöm:
  Enikő

  Jó napot!
  Minden helyiségben kell lennie hideg vagy meleg burkolatnak? A beton + szőnyeg elegendő? Az egy légterű nagyobb helyiségben fűtésre elég egy kandalló? Például konyha + ebédlő + nappali egyben?
  Válaszukat előre is köszönöm.

  Szép napot!
  Azt szeretném kérdezni, hogy még nincs meg a 180 nap, most lesz meg 22-én. Addig érdemes kikérni a tb papíromat és a NAV-tól, hogy nincs semmi tartozásunk és hogy a páromnak is ugyanúgy kérjem ki a NAV-tól, hogy neki sincs vagy csak elég 1 főnek?

  Tisztelt Hitelnet!
  Szeretném megkérdezni, ha a lakás a tulajdoni lapon 1 szobás, de a valóságban kialakításra került a szoba egyik részében galéria, alatta pedig egy gipszkartonból, ajtóval ellátott hálórész, attól még ez továbbra is egy szobásnak számít és nem kell oda is fűtést kiépiteni ugye?
  Illetve a tulajdoni lapon pont 40 négyzetméteres a lakás, ami az egy gyerek utáni CSOK szempontjából lényeges. Ha a galéria alatti rész 1.90-nél magasabb, akkor tudunk a biztonság kedvéért pár négyzetméter plusszal számolni a hasznos alapterületet illetően? Köszönettel: Viniczai-Illés Andrea

  Lenne egy használt ingatlan vásárlása. A ház le van szigetelve és vakolva, de még nem színeztek be, az gondot okozna? A WC-n nincs ablak és csak 1 m2? Van egy nappali padlástérben, amin ablak nincs, de fűtés van és onnan nyílnak a szobák. Csokot igényelnénk.
  Köszönöm.

  Van egy 22 éves, levelezős egyetemista lányom és egy 12 éves fiam. Egyedül nevelem őket. Készpénzért tudnék venni egy kis lakást (37nm), melyre a lányom után igényelnék CSOK-ot. Kérdésem, hogy jár-e utána is? Illetve hogy később a kisebb gyermek után is igényelhetem-e egy másik ingatlanra? Vagy akár mindkettőre, ha sikerülne venni egy nagyobb lakást. Ezesetben el kell adnom a korábbi ingatlant? Köszönöm.

  Üdv!
  14 évvel ezelőtt (akkor még szocpol néven) 2.400.000,-Ft megelőlegező támogatást vettünk fel vállalt 2 gyermekre új építésű családi háznál. A gyermekek megszülettek, 10 év után az államkincstár törlésre került a tulajdoni lapról.
  2021-ben elváltam, a gyermekek velem maradtak. Én a rám eső 1.200.000,- mellé felvettem a 230.000,-Ft CSOK-ot (idén) egy használt családi ház vásárlására (2 gyermekre 1.430.000,- mínusz a rám eső 1.200.000,-= 230.000,-) azzal a lehetőséggel élve, hogy a vásárolt ingatlan után ne kelljen illetéket fizetnem.
  Az helyi illetékes NAV hivatal közölte velem, hogy ők még ilyennel nem találkoztak, ezért az eladott ingatlan és az újonnan vásárolt ingatlan különbözeti összegére kiszabják rám az illetéket.
  Ez valóban így van?
  Nagyon várom a választ, és az erre vonatkozó jogszabályt!
  Előre is köszönöm.

  Jó napot!
  Az lenne a kérdésem, amit vásárolnánk házat, azt én már letörlesztettem részletfizetéssel és így megvásárolhatom eladótól csokra, mert még ház nevemen nincs, de víz, gáz, áram nevemen van, be is vagyok jelentkezve erre a címre.

  Jó estét!
  Azt szeretném megkérdezni, hogy használt lakásvásárlás esetén a támogatási szerződés megkötését követően, egy összegben történik?

  Üdv!
  A bankommal egyeztettem a napokban, és azt mondták, hogy lehetséges a csok-ot igénybe vennem. Használt lakást szeretnék vásárolni. 180 napos tb megvan. Ez esetben valóban sikerülhet, vagy nem? Az esetben, ha nem, milyen lakásvásárlási támogatást, vagy hitelt vehetek igénybe?
  Köszönöm!

  Üdvözlöm!
  Férjemmel az első lakásunkat fogjuk megvásárolni. Vagy egy kislányunk. Szeretnénk felvenni a CSOK-ot. Így az ingatlan illetékmentes lesz, valamint kapunk 600 ezer Ft támogatást rá.
  Az lenne a kérdésem, hogy ha mi rövid időn belül eladjuk a most vásárolt ingatlant akkor mit kell visszafizetnünk?
  Elég a 600 ezer Ft-ot, vagy az illetéket is?
  Köszönöm!

  Jó napot kívánok!
  Kérdésem a következő: szeretnék vásárolni CSOK hitelre családi házat. Minden rendben vele, de a földhivatali alaprajzon nem szerepel garázs. Baj lehet a hitelfelvétellel?

  Tisztelt Szakértő!
  Ha a kinézett ingatlan csak főzőfülkével rendelkezik, melyben gázpalackos tűzhely van, a szellőzés biztosított, de vízvételi lehetőség, illetve fűtés nincs, alkalmas lehet-e CSOK igényléséhez?
  Válaszát előre is köszönöm!
  Lilla

  Üdvözlöm.
  Az lenne a kérdésem, hogy hitellel terhelt ingatlanra lehet-e babavárót + CSOKOT felvenni, ha a hitelt visszafizetik a vételárból?
  Köszönöm a választ.

  2 gyermek után mennyi összeg jár használt lakásra?
  Milyen feltételek kellennek hozzá?
  Mennyi idő az intézkedés?
  Hány négyzetméter szükséges 2 gyermek után?

  Kaptam egy 48 oldalas dokumentumot otthoni kitöltésre, de szerintem jó része nem is vonatkozik rám, hogyan tudnám ezt személyesen átbeszélni? Egyik kiskorú gyermekem ideiglenes szem. ig-t kapott, ezzel is intézhetem-e?
  Sima csok-ot szeretnék 3 gyermekre használt lakás vásárlására felvenni, hitel nélkül.
  Az adásvételi szerződés megvan, földhivatali érkeztetés is, gyermekek lekcímkártyája, bírósági végzés, a kizárólagos szülői felügyeleti jogról.
  Ügyintézőt keresek, aki a dokumentumok kitöltésében segít!
  Üdvözlettel:
  Rita

  Ha minden papír rendben van, mennyi időt kell várni a kifizetésre, ha már az értékbecslő is ki lett fizetve?
  Köszönöm.

  Használt lakás vásárlásra lehet-e kerni a csokot egy gyerekre? 6 éves a gyerekem, kérhetek-e? Egyedülálló vagyok és közmunkás, én igényelhetem? Havonta vissza kell fizetni?

  CSOK állami támogatást igényeltünk használt lakásra. Közben az eladók kiköltöztek és már nem fizetnék a számlákat, így átadták nekünk a lakást. Hivatalosan is beköltözhetünk-e abba, ha még csak most fogjuk újra beadni a CSOK-ot (földhivatal miatt újra kellett indítani)? A lakásunkból már ki kell költözni és határidőre kijelentkezni.
  Megkapjuk-e úgy, ha már az új lakásba szól a lakcímkártyánk?

  Tisztelt Hitelnet!
  Érdeklődni szeretnék, hogy közhasznúak igénybe vehetik-e a CSOK-ot vagy nem ha már 4 éve ott dolgozik?
  Válaszukat előre is köszönöm.
  Betti

  Érdeklődnék, hogy olyan házra lehet-e CSOKot felvenni, aminél az utólag hozzáépített előszoba nem szerepel a térképmásolaton?

  A CSOK-ra vásárolt ház és közben válás történik. Ki jogosult a házra? Közben mindketten közösen fizetjük a kölcsönt továbbra is, de a volt párom lakik benne a gyerekekkel. Nem tudunk megoldást találni.

  Lehet-e lakhatatlan házra, vagy romos házra kihasználni a csokot? Mit tehetek, ha 2 tulaj van, de az egyik külföldön tartózkodik, és nem akar személyesen itt lenni?

  Tisztelt Hitelnet!
  Olyan kérdésem lenne, hogy vályogházon nincs vízszigetelés. Járda, csatorna végig van. Ha vállaljuk a korszerűsítés során, hogy megcsináljuk a falak vízszigetelését azt elfogadják? Illetve 2 szobában van konvektor, egyben csak a csonkja. Ebben a szobában az aljazat is csak föld. A konyhából kikerült a sparhelt, csak a kémény helye van meg. A fürdőből is kivették a bojlert, itt nem is volt fűtés. A sparhelt adott annyi meleget, ami a közvetlen fürdőt befűtötte. Az előszobában sincs fűtési rendszer. Oda szükséges egyáltalán? A szobák, illetve a konyha innen közelíthető meg.
  Ha vállaljuk a fűtés korszerűsítést, villanybojler beszerelést, fürdőbe és a másik szobába a fűtés beépítését, földes szoba burkolását és a falak vízszigetelését, akkor jogosultak vagyunk a falusi CSOK-ra?
  Köszönöm válaszuk!

  Adott egy 53 nm-es ingatlan, amelyben minden helyiség fűthető, kivéve a konyha (4,3 nm) illetve az előszoba (4 nm). Az ingatlanban van egy nagyszoba + étkező, (17 nm + 5 nm), amely egybe van nyitva, ez a helyiség fűthető.
  A kérdés az, hogy megfelel-e így az ingatlan a Csok feltételeinek?

  Jó napot!
  Olyat szeretnék kérdezni, hogy van egy olyan ház (házrész), amibe valamennyi szobában nincs jelenleg ablak.
  Így alkalmas lehet-e csok-ra?
  Üdvözlettel:
  Joci

  Egyedi cserépkályhás fűtésünk van az 57 m2-es önkormányzati lakásban, amit megvásárolnánk.
  Kizáró ok lenne Csok elbírásában?

  Tisztelt Cím!
  Külföldön eü. biztosítással rendelkezem, erről igazolást kértem, ennek ellenére az OEP ügyintéző megtagadta az igazolás kiállítását.
  Nem fogadta el a jelenleg is fennálló külföldi jogviszonyt, magyar jogviszony szabott feltételnek a kiállítás időpontjában.
  A 180 nap kötelezettségvállalást olvastam.
  Mit tehetek, változott valami?
  Üdvözlettel:
  András

  4.9K
  0
  Tedd fel kérdésed vagy szól hozzá a témához!x