CSOK építkezésre, új ház építésére 2022

CSOK támogatás építkezésre Magyarország területén új lakóingatlan építése esetén – az épület kérelem benyújtásakor meglévő készültségi foka figyelembevételével – az építési költségvetésből még fennmaradó bekerülési költségre igényelhető. 2022. január elsejétől a CSOK másodszor is igényelhető (CSOK kiegészítés) a még folyamatban lévő építkezéshez.

A CSOK (családok otthonteremtési kedvezménye) a korábbi szocpol helyébe lépő lakástámogatás, amely széles körben vehető igénybe (használt és új lakás vásárlása, építés, bővítés, falusi CSOK, stb.) és – sok egyéb feltétel mellett – elsősorban a gyermekvállalást igyekszik ösztönözni. Lássuk, hogy építkezés esetén milyen feltételekkel vehető igénybe a támogatás. A maximálisan elérhető támogatási összeg 10 millió forint, ami akár 15 millió forint kamattámogatott lakáshitellel is kiegészíthető.

Bekerülési költség: a következő kiadásoknak ténylegesen megfizetett, telekárat és a beépített vagy szabadon álló berendezési tárgyakat nem tartalmazó, új lakásra jutó hányada:

 • az új lakás épületszerkezeteinek, közös használatra szolgáló helyiségeinek és központi berendezéseinek építési költségei,
 • az új lakás rendeltetésszerű használhatóságát biztosító
  • helyiségeinek,
  • tároló helyiségeknek, ideértve a különálló épületben megvalósuló tüzelőanyag-tárolót, a lomkamrát,
  • melléképítményeknek, ideértve a hulladéktartály-tárolót, a közműpótló építményeket és berendezéseket, a közmű-becsatlakozás építményeit,
  • egyéb építményeknek, ideértve a lakótelek homlokvonalán álló kerítést, az építésügyi hatóság által előírt kerítést, az épület megközelítését szolgáló tereplépcsőt, lejtőt és járdát, valamint támfalat és szivárgó övárkot, valamint
  • a gépkocsitároló helyiségnek az építési költségei,
 • a közműbekötések költségvetés szerinti építési költségei,
 • a lebonyolítási költségek, köztük a műszaki tervezés, a hatósági engedélyezés – ideértve a használatbavétel tudomásulvételét, illetve az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvány kiállítását is – és a műszaki ellenőrzés költségeit,
 • a jogszabály alapján fizetendő útépítési- és közművesítési hozzájárulás,
 • a távfűtés bekapcsolási díj, az elektromos hálózat fejlesztési hozzájárulások,
 • az új lakáshoz kapcsolódó közterületi út-, járda- és közműépítési költségek és hozzájárulások,
 • az új lakás megépítéséhez szükséges földmunka elvégzésének költségei,
 • az új lakás megépítése érdekében felmerült építménybontási költségek
 • a tetőtér-beépítéssel vagy emelet-ráépítéssel létrehozott új lakás biztonságos megközelítését biztosító lépcső
 • a Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Lechner Tudásközpont) honlapján nyilvánosan elérhető Nemzeti Mintaterv Katalógusból kiválasztott, felhasználói szerződésben rögzített mintatervnek az érintett építési helyszínre történő adaptálásához kapcsolódó tervezési díj (a továbbiakban: adaptációs költség).

Mi minősül új lakásépítésnek CSOK építkezésre szempontjából?

CSOK szempontjából új lakásépítésnek számít az alábbi két eset:

 • A kiadott építési engedéllyel vagy az egyszerű bejelentési kötelezettséghez kötött építési tevékenység bejelentésének megtörténtét az építésügyi hatósági engedélyezési eljárást támogató elektronikus dokumentációs rendszer által előállított igazoló dokumentummal rendelkező lakás építése, vagy 
 • a használatbavételi engedéllyel (a használatbavétel tudomásulvételét vagy az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtét igazoló hatósági bizonyítvánnyal) még nem rendelkező lakás tulajdonjogának, a használatbavételi engedély megszerzése (a használatbavétel tudomásulvétele, vagy az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének bejelentése) előtt történő átruházása esetén, az új tulajdonos igénylő – az e rendeletben meghatározott feltételekkel – új lakás építéseként CSOK-ot igényelhet, ha az építkezés a 2008. július 1-jén, vagy azt követően kiadott építési engedély ( az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység esetén az építési tevékenység bejelentése) alapján történt.

Fentieken túlmenően új lakásnak minősül a meglévő épület vagy épületrész átalakítása kivételével:

 • az alapozási munkáktól kezdődően – kivéve ha a meglévő alap szakértői vélemény alapján felhasználható – újonnan épített, a lakhatás feltételeinek megfelelő, az ingatlan-nyilvántartásban lakóház vagy lakás megnevezéssel nyilvántartott vagy ilyenként feltüntetésre váró ingatlan a hozzá tartozó földrészlettel, amely elkészültét követően használatbavételi vagy hatósági bizonyítvánnyal igazolandó használatbavétel tudomásulvételi vagy bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvány iránti eljárásra köteles, ideértve a tanyán és birtokközponton található lakóépületet is, és amely legalább az alábbi feltételeknek megfelel:
  • 12 négyzetmétert meghaladó alapterületű lakószobával és főzőhelyiséggel – ennek hiányában további, legalább 4 négyzetméter alapterületű, a főzést lehetővé tevő, önálló szellőzésű lakótérrel, térbővülettel -, továbbá fürdőhelyiséggel és WC-vel rendelkezik,
  • közműves villamos energia szolgáltatással rendelkezik,
  • egyedi fűtési móddal rendelkezik,
  • közműves szennyvízelvezetéssel rendelkezik, vagy ha nincs a településen (településrészen) közműves szennyvízelvezetés, a szennyvíz tisztítása és elhelyezése egyedi szennyvízkezelő berendezéssel vagy tisztítómezővel ellátott oldómedencés műtárggyal vagy időszakos tárolása egyedi zárt szennyvíztárolóban történik, és
  • közműves ivóvíz-szolgáltatással rendelkezik, vagy ha a településen (településrészen) nincs közműves vízszolgáltatás, a telken ivóvíz minőségű vizet szolgáltató kút van; vagy
 • tetőtér beépítéssel vagy emelet-ráépítéssel létrehozott lakás akkor, ha a tetőtér beépítés vagy emelet-ráépítés révén új önálló albetétként nyilvántartott, lépcsőházból vagy szabadlépcsőn megközelíthető, külön bejárattal rendelkező, a fenti feltételnek megfelelő új lakás jön létre.

Tulajdonszerzés a támogatott lakásban

Az újonnan épített lakásban csak a támogatott személyek szerezhet tulajdont. Házaspár, illetve élettársak igénylése esetén a lakásban mindkét félnek – bármilyen arányban – az ingatlan-nyilvántartásban bejegyzett tulajdonjoggal kell rendelkeznie.

Több lakásból álló osztatlan közös tulajdonú ingatlan építése esetén a tulajdonjog mellett igazolni kell a CSOK-kal érintett lakásra vonatkozó használati megállapodással a támogatott személy kizárólagos használati jogának fennállását.

Tetőtér-beépítéssel, emelet-ráépítéssel megvalósuló új lakás esetén az emelt összegű CSOK abban az esetben vehető igénybe, ha abban a lakóépületben, amelynek tetőterében vagy emeletén az új lakás kialakításra kerül

 • az igénylő, illetve az igénylő gyermeke,
 • az olyan gazdálkodó szervezet, amellyel az igénylő tulajdonosi jogviszonyban áll, vagy
 • olyan alapítvány vagy egyesület, amelynek az igénylő az alapítója,

nem rendelkezik tulajdonjoggal, vagy – osztatlan közös tulajdon esetén – kizárólagos használati joggal.

Kiskorú tulajdonszerzése CSOK építkezés esetén

Ha a CSOK kérelem benyújtását megelőzően a kiskorú gyermek – az elhunyt szülő után – már korábban tulajdont szerzett, akkor az újabb lakásban – a gyámhatóság rendelkezésének megfelelő mértékben – a támogatott személy mellett a kiskorú gyermek is szerezhet tulajdont.

A támogatásra való jogosultságot nem érinti, ha a kérelem benyújtását követően az igénylő, illetve a támogatási szerződés megkötését követően a támogatott személy elhalálozása esetén, a lakásban annak egyenes ági rokona, házastársa vagy élettársa szerez tulajdont.

CSOK összege – ideértve a megelőlegezett kedvezményt is – új lakás építése esetén

CSOK összege új építésü lakás vásárlása, építkezés esetén
Gyermekek száma Minimális hasznos alapterület (lakás / lakóház) CSOK összege
1 40/70 m2 600.000 Ft
2 50/80 m2 2.600.000 Ft
3 vagy több 60/90 m2 10.000.000 Ft

A CSOK megelőlegezett formában – új lakás építése esetén – legfeljebb 3 vállalt gyermek után igényelhető. A gyermekvállalás teljesítésére előírt határidő 1 gyermek vállalása esetén 4 év, 2 gyermek vállalása esetén 8 év, a 10 milliós támogatás igénylése esetén – a vállalt gyermekek számától függetlenül10 év.

Megelőlegezett CSOK igénylésére 2022-től több alkalommal is van lehetőség:

 • A támogatott személyek által korábbi támogatási szerződésben vállalt gyermek már megszületett.
 • A támogatott személyek által korábbi támogatási szerződésben vállalt gyermek még nem született meg, de az igénylők a korábbi támogatási összegnek legalább a nem teljesült gyermekvállalásra jutó hányadát visszafizették.

A hasznos alapterületre vonatkozó előírásokat fenti táblázat is szemlélteti:

A kedvezménnyel építhető:

új lakás hasznos alapterülete:

 • egy gyermek esetén legalább 40 m2,
 • két gyermek esetén legalább 50 m2,
 • három vagy több gyermek esetén legalább 60 m2

új egylakásos lakóépület hasznos alapterülete:

 • egy gyermek esetén legalább 70 m2
 • két gyermek esetén legalább 80 m2
 • három vagy több gyermek esetén legalább 90 m2

Egylakásos lakóépület: a tulajdoni formától függetlenül olyan

 • szabadon álló, oldalhatáron álló, zártsorú beépítési móddal vagy a telken meglévő épülethez csatlakozó módon épített egy lakást magába foglaló lakóépület, amely önálló tető- és épületszerkezettel és a terepszintről közvetlen bejárattal rendelkezik, vagy
 • ikerház, sorház vagy láncház, amelyben a CSOK-kal érintett lakás önálló tető- és épületszerkezettel és a terepszinttől közvetlen bejárattal rendelkezik.

Hasznos alapterület: a lakáson belül közvetlenül megközelíthető, következő helyiségek – az OTÉK (az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet) szerint számított – alapterületének összege:

a) előszoba, közlekedő,

b) nappali,

c) hálószoba,

d) étkező,

e) konyha, étkezőkonyha,

f) fürdőszoba,

g) WC,

h) kamra, tároló,

i) gardrób,

j) mosókonyha,

k) kazánhelyiség és

l) egyéb fűthető helyiség, ide nem értve a gépjárműtárolót és a pinceszinti helyiséget

A lakás hasznos alapterületének kiszámításánál az igénylővel közös háztartásban élő és vállalt valamennyi gyermeket figyelembe kell venni, ideértve az igénylővel közös háztartásban élő azon gyermekeket is, akik után az egyéb lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok szerint vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatást vagy ezt megelőlegező kölcsönt már igénybe vettek.

CSOK kiegészítés igénylése

Erre abban az esetben van lehetőség, ha az igénylők az építkezéshez már kaptak CSOK-ot, de a még folyamatban lévő munkálatok ideje alatt úgy döntenek, hogy további vállalt, vagy esetleg időközben a családba érkező gyermek után is szeretnék kihasználni a támogatást.

Az igényelhető összeg ebben az esetben a további gyermekekkel együttesen igénybe vehető támogatási összeg és a már megkötött CSOK igénybevételéről szóló támogatási szerződés szerinti összeg különbözete.

Az igénybevétel feltétele, hogy a korábbi munkálatok még tartanak, valamint a korábbi építési költségvetést legalább a különbözeti támogatási összegnek megfelelő költséggel meg kell emelni és fontos, hogy azt a hitelintézet el is fogadja. A magasabb gyermekszám további követelmények teljesítését vonhatja maga után. Ilyen például a gyermekszám alapján meghatározott minimális hasznos alapterület vagy a TB jogviszonyra vonatkozó előírás.

TB jogviszonyra vonatkozón előírások

TB jogviszony egy vagy két gyermek után igényelt CSOK esetén

Az igénylő – házastársak, élettársak igénylése esetén legalább az egyik fél – a CSOK kérelem benyújtásának időpontjában:

a) 30 napnál nem régebbi okirattal igazolja, hogy a TBJ 6.§ szerint (magyar társadalombiztosítási rendszerben) biztosított, vagy a Tbj. 4. § 11. pontja szerinti kiegészítő tevékenységet folytató személynek minősül – kivéve a közfoglalkoztatotti jogviszonyban foglalkoztatott személyt – vagy a köznevelésről szóló törvény hatálya alá tartozó középfokú nevelési-oktatási intézményben vagy a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytat, és

b) legalább 180 napja folyamatosan – ideértve azt is, ha a legalább 180 nap folyamatos biztosításban legfeljebb 30 nap megszakítás van –

ba) a Tbj. 6. §-a szerint (magyar társadalombiztosítási rendszerben) biztosított – ide nem értve a közfoglalkoztatási jogviszonyban foglalkoztatott személyt,

bb) a köznevelésről szóló törvény hatálya alá tartozó középfokú nevelési-oktatási intézményben vagy a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytat,

bc) keresőtevékenysége alapján valamely másik állam vagy nemzetközi szerződéssel létrehozott nemzetközi szervezet társadalombiztosítási rendszerének hatálya alá tartozott és ezt az illetékes külföldi hatóság által kiállított igazolással igazolja, vagy

bd) a Tbj. 4. § 11. pontja szerinti kiegészítő tevékenységet folytató személynek minősül – ide nem értve a közfoglalkoztatási jogviszonyban foglalkoztatott személyt -, és ezt 30 napnál nem régebbi okirattal igazolja.

TB jogviszony három vagy több gyermek után igényelt CSOK esetén

Az igénylő – házastársak, élettársak igénylése esetén legalább az egyik fél – a CSOK kérelem benyújtásának időpontjában:

a) 30 napnál nem régebbi okirattal igazolja, hogy a 6. §-a szerinti (magyar társadalombiztosítási rendszerben) (1) bekezdés a), b) vagy d)-i) pontja szerint biztosított vagy a Tbj. 4. § 11. pontja szerinti kiegészítő tevékenységet folytató személynek minősül, a Tbj. 6. § (1) bekezdés c), j) pontja vagy (3) bekezdése szerinti jogviszony kivételével, és

b) legalább 2 éve folyamatosan – ideértve azt is, ha a legalább 2 év folyamatos biztosításban legfeljebb harminc nap megszakítás van –

ba) a TBJ 6. §-a alapján (magyar társadalombiztosítási rendszerben) biztosított,

bb) a köznevelésről szóló törvény hatálya alá tartozó középfokú nevelési oktatási intézményben vagy a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytatott,  

bc) kereső tevékenysége alapján valamely másik állam vagy nemzetközi szerződéssel létrehozott nemzetközi szervezet társadalombiztosítási rendszerének hatálya alá tartozott és ezt az illetékes külföldi hatóság vagy a nemzetközi szervezet által kiállított igazolással igazolja, vagy

bd) a Tbj. 4. § 11. pontja szerinti kiegészítő tevékenységet folytató személynek minősül, és ezt 30 napnál nem régebbi okirattal igazolja.

Az 2 éves időszak számítása során a családi otthonteremtési kedvezmény igénylését megelőző 180 napos időtartamnak

a) va Tbj. 6. § (1) bekezdés a), b) és d)-i) pontja szerinti jogviszonyban töltött időnek,

b) olyan időszaknak kell minősülnie, amely alatt az igénylő a Tbj. 4. § 11. pontja szerinti kiegészítő tevékenységet folytató személynek minősül, ide nem értve a Tbj. 6. § (1) bekezdés c), j) pontja vagy (3) bekezdése szerinti jogviszonytkell minősülnie,

melybe a közfoglalkoztatási jogviszonyban töltött idő nem számít bele.

Attól függetlenül, hogy hány gyermek után történik a CSOK igénylése:

A benyújtáskor szükséges, a magyar társadalombiztosítási rendszerben megvalósuló jogviszony kiváltható valamely másik állam vagy nemzetközi szerződéssel létrehozott nemzetközi szervezet társadalombiztosítási rendszerének hatálya alatt fennálló biztosítotti jogviszonnyal, ha ezt az igénylő – házastársak, fiatal házaspár vagy élettársak esetén legalább az egyik fél – az illetékes külföldi hatóság által kiállított igazolással igazolja, valamint teljes bizonyító erejű magánokiratban vállalja, hogy a CSOK szerződés megkötését követő 180 napon belül a magyar társadalombiztosítási rendszerben biztosítottá válik.

A NAV a CSOK építkezés igénylésekor vállalt, e kötelezettség teljesülését valamennyi támogatott személynél hatósági ellenőrzés keretében vizsgálja.

Mentesül a TB jogviszony igazolása alól az igénylő, ha végleges határozat alapján gyermekek otthongondozási díjában vagy ápolási díjban részül.

További tudnivalók CSOK-kal történő lakásépítés esetén:

A támogatás akkor igényelhető, ha az igénylő az építési munkákat végző gazdálkodó szervezetben nem rendelkezik tulajdonnal, valamint a gazdálkodó szervezet tulajdonosa az igénylőnek nem közeli hozzátartozója vagy élettársa.

A lakásnak a lakhatási igények kielégítésére alkalmasnak kell lenni. A lakhatási igények kielégítésére való alkalmasságot a hitelintézet a CSOK kérelem elbírálása során helyszíni szemle kertében, szemrevételezéssel vizsgálja.

Ha a helyszíni szemle során a hitelintézet megállapítja, hogy a lakás a lakhatási igények kielégítésére nem alkalmas, az igénylő a hitelintézet részére szakvéleménnyel igazolhatja a lakás lakhatási igények kielégítésére való alkalmasságát. A lakhatási igények kielégítésére való alkalmasságot igazoló statikai szakvélemény megléte esetén a lakhatási igények kielégítésére való alkalmatlanságra hivatkozással a hitelintézet nem utasíthatja el a kérelmet.

CSOK kérelem benyújtásának határideje építkezés esetén

A CSOK kérelem új lakás építése esetén a használatbavételi engedélyről szóló határozat, a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági dokumentum vagy az egyszerű bejelentéshez kötött új lakóépület felépítésének megtörténtét igazoló hatósági bizonyítvány kiállítását megelőzően nyújtható be, azzal a további feltétellel, hogy az igénylés időpontjában legalább az igényelt támogatás összegének (kölcsön igénylése esetén a kölcsön összegének is) megfelelő, még hátralévő építési munka fennáll.

A hitelintézeteknek a CSOK építkezés kérelmet lakásépítés esetén 60 napon belül el kell bírálniuk. 

CSOK folyósítása építkezés esetén

A folyósítás a támogatási szerződés megkötését követően akkor kezdhető meg, ha a támogatott személyek a saját erőként vállalt pénzeszközeiket az építés finanszírozására már felhasználták. A készültéségi foknak megfelelő támogatási összeget a hitelintézet a támogatott személy bankszámlájára folyósítja.

A támogatott személy köteles az utolsó részfolyósításig bemutatni a használatbavételi engedélyt, a használatbavétel tudomásulvételét vagy az egyszerűsített bejelentéshez kötött épület felépítését igazoló hatósági bizonyítványt.

Építőközösség esetén, valamint amennyiben az építtető igénylő vagy támogatott személy a támogatásokkal kapcsolatos ügyintézéssel mást hatalmaz meg, úgy a CSOK folyósítása csak a használatbavételi engedély, a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvány vagy az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvány bemutatását követően, egy összegben történhet.

Számlabenyújtásra vonatkozó előírások:

 • Az igénylőnek vállalnia kell, hogy készültségi fokkal arányos, utólagos folyósítást megelőzően a hitelintézet részére bemutatja az adott készültségi foknak megfelelő, a hitelintézet által elfogadott teljes bekerülési költség legalább 70%-áról saját nevére szóló, az ÁFA törvény hatálya alá tartozó termékértékesítésről, szolgáltatásnyújtásról kiállított számlákat.
 • Az építési engedély vagy az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység bejelentéséről előállított visszaigazolást legfeljebb 6 hónappal megelőzően kiállított számla fogadható el.
 • Épülő (még használatbavételi engedéllyel vagy a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvánnyal nem rendelkező) lakóingatlan tulajdonjogának az építkezés befejezése előtti megvásárlása esetén a vételár – ide nem értve a telek vételárát – 70 %-a erejéig az előző építtető nevére vagy – ha az előző építtető gazdálkodó szervezet – a gazdálkodó szervezet által a teljes vételárról kiállított számlákat kell bemutatni.
 • Építőközösség tagjaként a kedvezményt az igénylő a felépítendő társasházból az építőközösségi szerződés alapján megállapítható bekerülési költségnek az építőközösségi szerződés szerint tulajdonába kerülő lakásra számított és a közös tulajdonba kerülő épületrészekből őt megillető tulajdoni hányad arányában, az építőközösség nevére kiállított számlák alapján is igényelheti. 
 • Csak olyan számla fogadható el, amelyet olyan egyéni vállalkozó, gazdasági társaság állított ki, amely a számlakibocsátás időpontjában szerepel a NAV külön nyilvántartásában működő adóalanyként vagy a támogatott személy a számlákhoz csatolja az állami adóhatóság igazolását, mely szerint a számlakibocsátó a számla kibocsátásnak időpontjában a NAV nyilvántartásában működő alanyként szerepelt.
 • Ha a támogatott személy az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény szerinti közhasznú jogállású szervezet vagy települési önkormányzat által kiírt nyilvános pályázat útján az építkezéshez szükséges természetbeni juttatásban részesül, a természetbeni juttatás támogatást nyújtó által igazolt értékéig a számlabenyújtási kötelezettség csökkenthető.
 • Ha az új lakás építése során bontott anyagok is felhasználásra kerülnek, úgy ezeknek az építőipari kivitelezési tevékenység felelős műszaki vezetője által írásban igazolt értékéig a számlabenyújtási kötelezettség legfeljebb a fentiek alapján meghatározott összeg 20%-ával csökkenthető.

FONTOS! Az új lakás építéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményre és/vagy adó-visszatérítési támogatásra támogatási szerződés abban az esetben köthető, ha az igénylő az építési munkákat végző gazdálkodó szervezetben nem rendelkezik tulajdonnal, valamint a gazdálkodó szervezet tulajdonosa, illetve az építési tevékenységet végző egyéni vállalkozó az igénylőnek nem közeli hozzátartozója vagy élettársa.

Kötelezettségek CSOK folyósítást követően

A támogatott személynek a CSOK folyósítást követő, alábbi előírásoknak kell eleget tenniük:

 • A támogatott személyeknek és azon gyermekeknek, akikre tekintettel a CSOK folyósításra került, a folyósítást követő 10 évig kell életvitelszerűen az épített lakásban lakniuk. Ezt a folyósítást követő 90 napon belül lakcímkártyával kell igazolni a hitelintézet felé.
 • Az épített lakásra a CSOK szerződés megkötését követő 10 évig terjedő időszakra az állam javára jelzálogjog, valamint annak biztosítására elidegenítési és terhelési tilalom kerül bejegyzésre. Az állam javára szóló jelzálogjog ranghelyét csak a CSOK-kal épített lakásra felvett lakáscélú hitelintézetik lakás-takarékpénztári kölcsönt, valamint az építkezés helyéül szolgáló építési telek megvásárlására felvett hitelintézeti, illetve lakás-takarékpénztári kölcsönt biztosító jelzálog ranghelye előzi meg.
 • A 10 éves elidegenítési és terhelési tilalom idején a lakásra a támogatott személynek lakásbiztosítással kell rendelkeznie.
 • A tilalom lejáratáig a CSOK-kal érintett lakásban harmadik személy öröklés révén szerezhet tulajdonjogot vagy haszonélvezeti jogot, illetve közérdekű használati jog kerülhet bejegyzésre.

Építkezésre elérhető CSOK támogatással kapcsolatos gyakori kérdések

 • Felvehető a 10+15M CSOK építkezésre, ha a telken van már egy hitellel terhelt ház?
  Tisztelt Hitelnet.hu! Kérdésem nagyon speciális lenne, remélem lenne rá megoldás hogy ne maradjak ki az otthon termelési támogatásokból, gyermeket nevelőként. A párommal jövő tavasszal szeretnénk összeházasodni. Ő most 25 éves…További részletek
 • Feliratkozás az új kérdésekre/válaszokra
  Visszajelzés

  1.8K hozzászólás
  Inline Feedbacks
  Minden hozzászólás megtekintése

  Üdvözlöm.
  Szeretnék több kérdést feltenni. 3 meglevő gyermekem van. Egy 100 nm2-es családi ház alsó szintje 80% elkészült. Egyedülállóként Gyod-dal rendelkezem.
  Lehetne rá Csok? Mekkora összeg?

  Üdvözlöm,
  A telkünkön van egy kis ház és mögé szeretnénk építkezni (beépíthetőség szempontjából nem probléma).
  Érdeklődni szeretnék, hogy attól, hogy ez a lakóingatlan ott van, a CSOK-t, CSOK hitelt és 5%-t visszakaphatjuk-e miután a generálkivitelező végzett.
  Köszönöm.
  Martina

  Tisztelt Szakértő!
  A kérdésem a következő lenne. Új családi házat építettünk meglevő 2 gyermekkel. Kaptunk 2.6M forintot, de most feleségem terhes! 10 millió hitelt kellett akkor felvenni az építkezéshez (4 éve) De valószínű most bővíteni kell a házat is.
  Milyen pénzügyi támogatások lehetnek számunkra?
  Köszönettel.
  István

  Kedves Szakértő!
  Érdeklődnék, hogy folyamatban van egy 40 nm-es lakás építése. Szeretnénk rá felvenni az 1 gyerek után járó 600. 000 Ft-os CSOK támogatást, viszont az előszerződésben úgy van belefoglalva a méret, hogy 40 nm és 2%-os eltérés előfordulhat. Ha a végleges adásvételi szerződésben is ez lesz, akkor ez problémát okozhat a CSOK-nál?
  Köszönöm előre is!

  Tisztelt Szakértő!
  Az alábbi kérdésben szeretném a segítségét kérni. Előző kapcsolatomból van egy kiskorú gyermekem, akire vonatkozóan még nem használtam ki a CSOK-ot. Új párommal már több, mint 7 éve élünk egy háztartásban, tavaly össze is házasodtunk. Férjem édesanyja tulajdonában lévő családi házát most értékesítettük, másik ingatlant vettünk alig pár hete. Ez egyenlőre még anyósom tulajdona, de ajándékozás révén hamarosan férjemé lesz, majd pedig nekem is lesz tulajdonrészem benne. Már mindhárman be vagyunk jelentkezve a házba.
  Kérdésem az lenne, hogy van-e valamilyen lehetőség arra, hogy a gyermekem után felújításra, vagy korszerűsítésre (pl. fűtés, vagy napelem) igényelhető legyen a CSOK? Milyen lehetőségünk lenne arra, hogy valamilyen formában kiszanálhassuk ezt a fajta állami támogatást?
  Válaszát előre is köszönöm!
  Üdvözlettel: Edit

  Tisztelt Szakértő!
  Abban kérném a segítségüket, hogy CSOK 10+15-tel új házat építtettünk (2020-ban kezdtük), mely 100% készültségi fokkal rendelkezik már, a használatba vételi engedély is megvan. A vállalkozó felé kb 85%-ot számla ellenében ki is fizettük. A maradék 15% összeget visszatartom, mert közös területen való építkezés miatt egy épület kiemelési folyamat van még hátra, hogy saját HRSZ-ünk legyen. Viszont: a bank, a lehívható utolsó összeget albetétesített tulajdoni lap ellenében utalja csak ki nekünk. (Az utolsó lehívás CSOK vissza nem térítendő, illetve a hitel összeg egy részét is tartalmaz.) A saját HRSZ-t ugye nagy eséllyel 4-5 hónap múlva kaphatjuk meg.
  A kérdés: ha a vállalkozó kiszámlázza az utolsó 15%-os összeget most, én kifizethetem-e most, ami után az erre való összeget a bank csak 4-5 hónap múlva utalja ki nekünk?
  Vagy kizárólag a banki lehívás után fizethetek a vállalkozónak?
  Megtisztelő válaszukat előre is nagyon köszönöm!
  Alfonz

  Üdvözlöm.
  Lányomék jelzáloghitelre vásárolnak házat. Az lenne a kérdésem, hogy ilyen ingatlanra felújításra igényelhető-e a CSOK? Ha igen, milyen feltételekkel?
  Köszönöm válaszukat.

  Üdvözlöm!
  A 600 ezer CSOK-ot szeretném egy új, még épülő (kb. 20% készültségű) lakás vásárlására igénybe venni. Mikor igényelhetem meg, ha az épülő 3 lakásos ház még nem társasház (nincs albetét), emiatt egyelőre csak előszerződést köt az építtető/kivitelező cég velem? Beadható ez az előszerződés a kérelemhez? Megkezdik a folyósítást szakaszosan a szintén szakaszolt önerő megfizetése után, vagy csak a végén fizetnek, amikor albetét és végleges adásvételi szerződés is lesz)? És csak akkor, miután a teljes összeg 70%-át megfizettem? A CSOK-igénylés okán illetékmentesen tudok vásárolni? Akkor is, ha esetleg jövőre ezt az illetékmentességet megszüntetik, de a lakás csak 2023 februárban készül el?
  Az 5% ÁFA is visszaigényelhető? Mikor, meddig?
  Nagyon köszönöm a válaszait!

  Tisztelt Cím!
  Meglévő három gyermekre szeretnénk Csok + Csok Hitelt igényelni új ház építéséhez. Olyan házat terveztünk, ahol későbbiekben tetőtér beépítési lehetőség van, de egyelőre csak az alsó szinten élnénk. A terveken a fenti szint csak padlástérként szerepel. Van-e a Csok-nak olyan feltétele, hogy hány szobát/fürdőszobát kell minimum építeni, vagy elegendő a 90 nm-es hasznos terület megléte?
  Köszönettel.

  Kedves Hitelnet!
  Van egy telek, amelyen jelenleg egy ház található. A telek 1000 nm, ebből mi megvettük közös használati megállapodással a telek 50%-át. Helyszínrajzon jelezve, a pontos részét a teleknek, amelyet használhatunk. Erre a telekrészre szeretnénk építkezni és ha lehetséges CSOK-ot szeretnénk igénybe venni.
  A két házat egy tárolóhelyiséggel összekötnénk és így társasházzá alakítanánk, annak érdekében, hogy az új (így már lakás) alapterülete megfeleljen (79 nm) a 3 gyerekes CSOKnak. Telekfelosztás nem jöhet szóba, mert a minimum telekméret 1000 nm és nekünk csak 500 nm járna. Telekkiemeléssel pedig nem tudunk az ingatlanra 3 gyerekes CSOK-ot igényelni, mivel csak 79 nm az ingatlan.
  Lehetséges a társasház alapítása jelen esetben? A CSOK-nak megfelelne ez a kialakítás?
  Köszönöm a választ.

  Szeretném megkérdezni, hogy ha új lakást szeretnék építeni és van 6 élő vér szerinti gyermekem, mennyi csokot kapnák rá?

  Tisztelt cím!
  Olyan kérdésem lenne, hogy mi számít elfogadottnak, meglévő alapnak. Alap + lábazatot is elfogadja a bank statikus véleménnyel vagy csak magát az alapot, ami a földben van?

  Kedves Hitelnet,
  Az építkezés folyamatban van nem generálban, hanem saját kivitelezés, csok, csok hitel, áfa visszaigénylés szerződések letudva. Érdeklődnék, hogy milyen szakmunkák azok, amiket mi magunk megcsinálhatunk? Ezt úgy értem, hogy ha pl: párom édesapja gépész (víz-gáz-fűtés), megcsinálhatja-e ezeket a munkákat, illetve az e-naplóban szerepelhet-e az ő neve alatt a munkafolyamat úgy, hogy nem számláz nekünk?
  Köszönöm.

  Kedves Hitelnet!
  Magánszemélytől vásároltunk egy telket, rajta egy félkész épülettel 40% készültséggel, aminek a befejezéséhez CSOK-ot szeretnénk igényelni. Az építkezés 2017-ben kezdődött el, akkor is állt meg. Számlát az építkezésről kaptunk, viszont bőven nem mindent számoltak el.
  Kérdéseim:
  – Hogyan állapítják meg az ingatlan értékét, ami alapján be kell mutatni annak a 70%-át? És jelen, vagy múlt értéken? Mivel 2017 óta rengeteget nőttek az alapanyag, és munkadíjak is, ha most megállapítanak az épület értékének mondjuk 20 milliót, akkor sem tudnék bemutatni 70% számlát, ha mindent tökéletesen elszámoltak volna korábban.
  – Az előírás szerint az előző tulajdonos számára kiállított számlák bemutatása kötelező feltétele ahhoz, hogy felvegyem a CSOK-ot, vagy csak megengedi, hogy azokat a számlákat is bemutassam. Van-e lehetőség felvenni a CSOK-ot ennek az épületnek befejezéséhez, és ha igen, akkor hogyan?
  Köszönöm!

  Elkezdenénk most az építkezést márciusban (könnyűszerkezetes ház). Kivitelezési szerződés mindenféleképpen kell a banknak, illetve e-napló vezetése? Babaváró az önerőnk, abból elkezdenénk, aztán jutunk ameddig jutunk.

  2009-ben 2 gyerek után vettük fel az akkori “szocpolt” maximális értékben. Építkezni szeretnénk az idén. Lehet-e újra igényelni a gyerekek után vissza nem térítendő állami támogatást? Jelenleg is kiskorúak.

  Érdeklődnék, hogy építkezés lehetséges-e a következő esetben: generálkivitelező szerkezetkész állapotig, utána vállalkozókkal történő szerződéskötés. Úgy szeretnénk, ha a generál megtörténne a csok-kal, a többit pedig családdal és barátokkal fejeznénk be számlák nélkül.
  Köszönöm a segítséget.

  Tisztelt Cím!
  A kérdésem az lenne, hogyha van egy telkem, amin bejelentett melléképület van és közvetlen mellé szeretnék új házat főépületként építeni, akkor megkaphatom a támogatást?
  A melléképület egy tetőszerkezet alá kerülne a főépülettel, ez bővítésnek minősül?

  Tisztelt Szakértő!
  Építkezéshez szeretnénk igénybe venni zöld hitelt, valamint 1 gyermekre CSOK támogatást és ÁFA visszatérítést.
  A kérdésem az lenne, hogy elegendő-e, ha a bekerülési költség 20%-val rendelkezünk önerőként? Mivel az önerőnk többi, jelentős része elfogy a telekvásárlása.
  Elég ez a 20 % önerő beépítése ahhoz, hogy az értékbecslő elvégezze az első értékbecslést és normális (nem kis lépésekben, kis folyósításokkal) ütemben haladhasson az építkezés?
  Köszönöm válaszát!

  T. Szakértő!
  Építkezünk OTP-s hitellel, csok-kal és áfa visszaigényléssel, már 80%-nál jár a készültsége a háznak, ami 145m2 alapterületű, a költségvetésünk 37,6MFT.
  Amikor szerződtünk 2 gyermekben gondolkodtunk, és az arra adható 2,6M Ft-ra jogosultak is lettünk.
  A kérdés az lenne, hogy ugyanezen építkezés esetén a 3 gyermekes CSOK-ra hogyan lehetne módosítani? vagy a különbözetet megigényelni és azt a hitelbe betörleszteni? Van ilyen opció? Az építkezés befejezése várhatóan 2022. 02 hó vége.
  köszönettel: Ferenc

  Tisztelt Ügyintéző!
  Érdeklődnék, hogy van-e arra lehetőség, hogy az ember építkezéshez a CSOK (első vállalt gyermekre) és az 5 % ÁFA visszatérítés iránti igényét ne a hitelkérelem benyújtásakor, azzal egyidejűleg adja be a bankba (házasság híján), hanem később, de még a folyósítás szakaszában? Tehát magasabb hitelösszegre kötnénk szerződést (amennyit a bank és az ingatlan forgalmi értéke enged), elkezdődne az építkezés, majd amikor megtörtént a házasság, igényelnénk a CSOK-t, az ÁFA visszatérítést, így végül nem használnánk ki a teljes hitelkeretet.
  Válaszukat előre is köszönöm!

  Kedves Hitelnet!
  Férjemmel 2 előre vállalt gyermekre szeretnénk felvenni a CSOK-ot, és a babaváró hitelt építkezésre. Emellett 15 millió forint önerővel rendelkezünk. A fennmaradó összeget lehetséges lakáshitellel kiegészíteni?
  Köszönöm a választ előre is,
  Amanda

  Vásároltunk egy használt lakást, amire a 3 + 3 millió Ft-os felújítást szeretnénk igénybe venni, de nekünk négy gyermekünk van és kicsinek bizonyulna ez az ingatlan. Az lenne a kérdésem, hogyha a telek másik részén ettől az ingatlantól kb. 7 m-re építenénk egy új házat, arra felvehetjük a Csok 10 millió Ft-ot az építkezésre? Illetve nem baj, ha ez egy címen és helyrajzi számon van?
  Köszönöm.

  Tisztelt Hölgyem/Uram!
  Építkezünk egy településen (CSOK), de még nincs kész, viszont a közeljövőben kész lesz. Már nem szeretnénk a gyermeket össze-vissza rángatni az iskolák között. A legegyszerűbb megoldás, ha bejelentkeznénk egy barátunkhoz, viszont ők felvették a CSOK-ot a házvásárláshoz (2 gyerekre) 110 nm nettó a ház. Arról érdeklődnék, ha 3 gyerkőc és 2 felnőtt tartózkodási helyként használná ideiglenesen az ingatlant (természetesen ők maradnának állandó lakóként), akkor ezzel a CSOK-ot felvett és használt házat vásárolt párt érheti-e valamilyen hátrány emiatt?
  Köszönöm.

  Jó napot!
  Szeretném megkérdezni, hogy a páromnak több mint 2 éves tb jogviszonya van és építkezni szeretnénk. 2 gyerekünk van, de vállalnánk a harmadikat. A telkünk már megvan.
  Mi az építkezés menete, hogyan kezdjünk hozzá?
  Előre is köszönöm.

  Kedves Szerző!
  Ha az építési telkemet megvettem egy cégtől 27%-os áfatartalommal, majd ugyanezzel a céggel építtetek egy házat a telekre 5%-os áfatartalommal, akkor mindkét ügylet után visszaigényelhetem az adót vagy csak választásom szerint az egyik után?
  Köszönettel:
  Marcell

  Belterületi, de ÜDÜLŐ ÖVEZETI telek vásárlása után is vissza igényelhető-e úgy, hogy jövőre tudnánk csak elkezdeni az építkezést.

  Kedves Szakértő!
  Önkormányzati telket fogunk férjemmel vásárolni, és szeretnénk az áfát visszaigényelni. Az építkezéshez egyenlőre önerőből, hitel nélkül állunk neki. Szeretném megkérdezni, hogy így is tudnánk élni 5 millióig az áfa visszatérítéssel a telek és az építkezési anyagok áfája után? Ha igen, kell valamit rögzíteni az önkormányzat adás-vételi szerződésében? Milyen további teendőink lennének ezzel kapcsolatban? Mivel hitel nélkül és nem generálkivitelezővel építtetünk, hol kell leadni az áfa visszaigénylést?
  Köszönettel!
  Nóra

  Azt szeretném kérdezni, hogy 5 gyermekem van, de abból csak 2 kiskorú, és 20 évvel ezelőtt a 3, most nagykorú gyermekekre szocpol támogatást vettem igénybe. Akkor most 4. 5. gyermekre tudom igénybe venni a csok támogatást vagy simán 2 gyermekre?

  Kérdésem még az lenne, hogy 3 gyermek után mekkora a maximális összeg, amit igénybe vehetnek használt lakásra? 180 napom még van, de szerintem hitelképes nem vagyok.
  Köszönöm.

  1.8K
  0
  Tedd fel kérdésed vagy szól hozzá a témához!x