Babaváró hitelhez szükséges TB jogviszony igazolás

A vonatkozó kormányrendelet meghatározza azokat a személyi és egyéb jogosultsági feltételeket, melyek teljesülése elengedhetetlen babaváró hitel igényléséhez. Egyik ilyen követelmény a megfelelő TB jogviszony igazolása.

Babaváró hitelhez szükséges TB jogviszony igazolás

Babaváró hitelhez szükséges TB jogviszony

Az igénylő házaspárok közül legalább az egyik félnek igazolnia kell, hogy 3 éve folyamatosan:

  • a magyar társadalombiztosítási rendszerben biztosított (1997. évi LXXX. törvény 6. §-a alapján), vagy
  • felsőoktatási intézményben nappali képzés keretében hallgatói jogviszonyban állt, vagy
  • kereső tevékenysége alapján valamely más állam társadalombiztosítási rendszerének vagy nemzetközi szerződéssel létrehozott nemzetközi szervezet társadalombiztosítási rendszerének hatálya alá tartozott (csak magyar állampolgár vagy olyan személy esetében fogadható el, akit a magyar állampolgárságról szóló törvény alapján magyar állampolgárnak kell tekinteni)
  • diplomás GYED-ben részesült.

A 3 éves időszak számítása során a fenti, egymást követő időszakok összeadódnak.

A TB jogviszony folyamatosnak tekinthető akkor is, ha:

  • abban legfeljebb 30 nap megszakítás van, illetve
  • felsőoktatási intézménynél fennálló hallgatói jogviszony megszűnését követően a következő, babaváró támogatásra jogosító jogviszony megkezdéséig 6 hónapnál hosszabb megszakítás nincs

Babaváró hitel igényelne?

Kérje szakértőnk egyedi, névre szóló ajánlatát online. Tekintse meg egyedi kedvezményeinket

Ajánlatot kérek

Fontos!

A kölcsönkérelem benyújtását megelőző 180 napos időtartamnak a Tbj. 6. § (1) bekezdés a), b) vagy d)-i) pontja szerinti jogviszonyban töltött időnek kell minősülnie. Ez azt jelenti, hogy a babaváró hitelkérelem benyújtásának időpontjában (és az azt megelőző 180 napban – külföldről hazatérők esetében 90 napban – ) kizárólag a magyar társadalombiztosítási rendszerben fennálló, alábbi TB jogviszony fogadható el:

a) a munkaviszonyban (ide nem értve a saját jogú nyugdíjasnak minősülő személy által létesített Mt. szerinti munkaviszonyt), közalkalmazotti jogviszonyban, rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban, közszolgálati jogviszonyban, kormányzati szolgálati jogviszonyban, politikai szolgálati jogviszonyban, biztosi jogviszonyban, ügyészségi szolgálati jogviszonyban, bírói szolgálati jogviszonyban, igazságügyi alkalmazotti szolgálati viszonyban, nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyban, ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszonyban, vendégoktatói vagy külügyi szakmai ösztöndíjas jogviszonyban, közfoglalkoztatási jogviszonyban álló személy, a Magyar Honvédség, a rendvédelmi szervek, az Országgyűlési Őrség, a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hivatásos állományú tagja, a Magyar Honvédség szerződéses állományú tagja, a katonai szolgálatot teljesítő önkéntes tartalékos katona, a honvédelmi alkalmazott, az országgyűlési képviselő, a nemzetiségi szószóló, tekintet nélkül arra, hogy foglalkoztatása teljes vagy részmunkaidőben történik,

b) a szövetkezet tagja, aki a szövetkezet tevékenységében munkaviszony, vállalkozási vagy megbízási jogviszony keretében személyesen közreműködik, kivéve az iskolaszövetkezet nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytató tanuló, képzésben részt vevő személy, hallgató tagját – 25. életévének betöltéséig a tanulói, hallgatói, felnőttképzési jogviszonya szünetelésének időtartama alatt is -, a közérdekű nyugdíjas szövetkezet öregségi nyugdíjban vagy átmeneti bányászjáradékban részesülő tagját, valamint a szociális szövetkezetben tagi munkavégzés keretében munkát végző tagot 

d) a kiegészítő tevékenységet folytatónak nem minősülő egyéni vállalkozó, 

e) a kiegészítő tevékenységet folytatónak nem minősülő társas vállalkozó, 

f) a díjazás ellenében munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében (megbízási szerződés alapján, egyéni vállalkozónak nem minősülő vállalkozási jogviszonyban) személyesen munkát végző személy – a külön törvényben meghatározott- közérdekű önkéntes tevékenységet végző személy kivételével – amennyiben az e tevékenységéből származó, tárgyhavi járulékalapot képező jövedelme eléri a minimálbér harminc százalékát, illetőleg naptári napokra annak harmincad részét

g) az egyházi szolgálati viszonyban álló egyházi személy, kivéve a saját jogú nyugdíjast,

h) a mezőgazdasági őstermelő, ha a reá irányadó nyugdíjkorhatárig hátralévő idő és a már megszerzett szolgálati idő együttesen legalább 20 év, kivéve

  1. az őstermelői tevékenységet közös igazolvány alapján folytató kiskorú személyt és a gazdálkodó család kiskorú tagját,
  2. az egyéb jogcímen – ide nem értve a g) pont és a (2) bekezdés szerint – biztosítottat,
  3. a saját jogú nyugdíjast és az özvegyi nyugdíjban részesülő személyt, aki a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte

i) a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló törvényben meghatározottak szerint a főállású kisadózóként bejelentett személy

Fontos!

Míg CSOK más államban fennálló TB jogviszonnyal is igényelhető akkor, ha a támogatott személy a támogatási szerződés megkötését követő 180 napon belül magyar TB jogviszony létesítését vállalja, addig babaváró hitel igénylésénél erre nincs lehetőség! Babaváró hitelre nem lehet jogosult az a házaspár, aki a hitelkérelem benyújtásakor külföldi TB jogviszonnyal rendelkezik.

Fontos!

A babaváró hitelhez szükséges 3 éves folyamatos TB jogviszony igazolása során a közfoglalkoztatási jogviszonyban töltött idő egy évet meghaladó része nem számítható be! 

A babaváró hitel feltételeit részletesebben is meg tudja tekinteni honlapunkon.

Babaváró hitel kalkulátor

Számolja ki, mennyi lenne a havi törlesztő részlete. Tekintse meg egyedi kedvezményeinket

Babaváró hitel kalkulátor

Fontos!

Feliratkozás az új kérdésekre/válaszokra
Visszajelzés
172 hozzászólás
Inline Feedbacks
Minden hozzászólás megtekintése

Tisztelt Hitelnet!
A férjemnek 2020. október 12-én megszűnt az állása. Egyből munkakeresőire jelentkezett. ahol azt mondtak neki. hogy biztosítva van minden téren. Az űj munkahelyen november 14-én kezdett, de sajnos túllépte a 30 napot. Én még felsőoktatásban tanulok, ez már az utolsó félévem.
Az lenne a kérdésem, hogy ezekkel a feltételekkel megkaphatjuk-e a babaváróhoz szükséges igazolást?
Válaszát előre is köszönöm.

Tisztelt Hitelnet!
A kérdésem az lenne, hogy Babaváró hitel igénylése esetében mivel igazolható a külföldi biztosítási jogviszony?
Magyarországon 2019.03.01-től vagyok biztosítva, előtte pedig Romániában voltam biztosítva 2019.02.09-ig. Tehát a két biztosított időszak között csak 19 nap telt el. Megkaphatom-e ebben az esetben a Babaváró hitelt? Illetve, a Magyarországi Kormányablakban kikérhető E104 nyomtatvány biztosítási időszakról szóló tájékoztatás tartalmazza-e a külföldi jogviszonyt.
A Romániából kikért E104 nyomtatvány be lett adva a Társadalombiztosítóhoz akkor, amikor Taj számot igényeltem.
Előre is köszönöm válaszukat.

Tisztelt Hitelnet.hu!
Babaváró támogatással kapcsolatban az lenne a kérdésem, hogy 2018. április 25-től van folyamatos munkaviszonyom, ami ugye nincs még 3 év, de az egyetemi diplomámat 2017. július 1.-én kaptam meg. Ez alapján sem tudnám igénybe venni, mivel közötte több mint 6 hónap eltelt.
Viszont a biztosítotti jogviszonyom az egyetem után 2017. 10.30.ig állt fenn. Így viszont 5 nap híján, de benne van a 6 hónapban.
Lehetséges-e ez így?

Üdvözlöm!
3 éves TB jogviszony alatt 30 helyett 36 napos megszakítással teljesen kízár a babaváró hitel igénylésétől?

Tisztelt Hitelét!
Olyan kérdésem lenne, hogy a férjemnek sajnos nincs meg a folyamatos 3 éves tb jogviszonya. A max. 30 napot is figyelembe véve se.
Én alanyi jogon vagyok itthon GYES-en a gyermekünkkel. Tehát sajnos nem álltam sehol sem munkaviszonyban a szülés előtt. Gyermekünk ez év április 19-én tölti be a 3. életévét. Ez után sem tudok sehol munkaviszonyba állni. Már csak azért sem, mert jelenleg 23. hétben járó veszélyeztetett terhes vagyok.
Ebben az esetben én jogosult vagyok a 3 éves tb jogviszony igazolásra a babaváró hitelhez? Ha igen, akkor mikor (mettől meddig) érdemes az igazolást megigényelni, hogy ne csússzunk ki az időből?
Köszönöm a választ!

Üdvözlöm!
A 3 év TB jogviszonyba az álláskeresési támogatás időszaka úgy is beleszámít, ha abban a 3 évben kétszer is regisztrált álláskereső voltam és igénybe vettem ezt a támogatást?

Jó napot kívánok!
Következő lenne a kérdésem: Gyodra babaváró hitelt igényelni lehetséges?

Tisztelt hitelnél.hi
Azzal a kérdéssel fordulnék önökhöz, hogy mit tegyek abban az esetben, ha nem kapom meg a tb igazolást, vagyis elutasítottak (most)! 2020.11.17-én igényeltem tb igazolást babaváró hitelhez és meg is kaptam!
2020.09.15-vel megszűnt a munkaviszonyom, elmentem álláskeresőire, találtam magamnak munkát és 2020.10.15-én már ismét volt bejelentett munkahelyem! Több ismerősöm mondta, hogy miért nem kérem az álláskeresői fent maradt részének egy összegű kifizetését, mivel magamnak találtam munkát és ez így kérhető és én így tettem! De minek? Ugyanis most emiatt utasítottak el, én nem tudtam, hogy ez azzal jár, hogy a munkaügyi központ 2020.12.15-vél zárta le az én munkanélküliségemet, de közbe én dolgoztam és be is voltam jelentve 2020.10.15-töl! Hogy van ez, most akkor jogosult vagyok vagy nem? Előzőleg amikor megkaptam az igazolást az volt a probléma, hogy ahol ezelőtt dolgoztam, nem kártyára kaptam a fizetésem, ezért várnom kellett 3 hónapot a kártyára utalás miatt. Nos most mit tegyek? A feleségem áprilisra van kiírva szülni!

Jó napot.
Érdeklődni szeretnék a Babaváró hitellel kapcsolatban. Páromnak 2020. június végén járt le a gyes, utána dolgozott 2020.08.12-ig. 2020.08.13-tól regisztrált álláskereső volt. 2020.09.09-től elhelyezkedett, de sajna a vírus miatt elbocsátották 2020.10.16-án. Utána talált munkát, ahol jelenleg is dolgozik 2020.11.03-ától. Összeszámoltuk sajna a kiesett napok 42 napnak felelnek meg. Csak nem tudjuk, hogy ha regisztrált álláskereső volt, az beleszámít a tb jogviszonyba?
Köszönjük szépen a válaszukat előre is.

Jó napot.
Érdeklődni szeretnék a Babaváró hitellel kapcsolatban. Páromnak 2020. június végén járt le a gyes, utána dolgozott 2020.08.12-ig. 2020.08.13-tól regisztrált álláskereső volt. 2020.09.09-től elhelyezkedett, de sajna a vírus miatt elbocsátották 2020.10.16-án. Utána talált munkát, ahol jelenleg is dolgozik 2020.11.03-ától. Összeszámoltuk sajna a kiesett napok 42 napnak felelnek meg. Csak nem tudjuk, hogy ha regisztrált álláskereső volt, az beleszámít a tb jogviszonyba?
Köszönjük szépen a válaszukat előre is.

Üdv.
Feleségemnek 1,5 éve van munkahelye, azelőtt nappali oktatásban volt (érettségi).
Az is beleszámít a tb jogviszonyba?

Üdv.
Feleségemnek 1,5 éve van munkahelye, azelőtt nappali oktatásban volt (érettségi).
Az is beleszámít a tb jogviszonyba?

Kedves hitelnet.hu!

Szeretném megtudni, hogy jogosultak vagyunk-e férjemmel a babaváró hitelre.
Jelenleg Németországban élünk, az elmúlt 3 évben férjem folyamatos, németországi munkaviszonnyal és tb-vel rendelkezik. Én augusztus óta munkanélküli segélyben részesülök, emellé német tb jár. Előtte 18 hónapig német, 4 hónapig magyar, ezelőtt pedig szintén német munkaviszonnyal és tb-vel rendelkeztem az elmúlt 3 évben. Megszakítás nélkül.
Adódott egy lehetőség, egy rövid ideig tartó megbízás keretein belül, hogy 3-4 hónapig magyar munkaviszonnyal és biztosítással rendelkezzem. Ezzel -illetve érdekelne a magyar megbízás nélkül is- jogosultak vagyunk a babaváró hitel igénybe vételére? Ha igen, milyen összegig? Ha nem, legyenek szívesek megírni, hogy milyen feltételnek nem tettünk eleget.
Válaszukat előre is köszönöm és szép napot kívánok.

Tisztelt Hölgyem/Uram
Kérdésem az lenne, hogy családi vállalkozásban dolgozom. 2 évem le van igazolva hivatalosan is. 2017 novemberében szállodában dolgoztam, majd 2018 február 28-án felmondtam és május 1-től az apehnal volt a tb-m fizetve magam után. Ebben az évben decemberben kezdtem családi vállalkozásban dolgozni.
Kérdésem, hogy mi úton-módon lehet kiváltani a magam után fizetett 1 évet? Akár különbözeti kifizetéssel a NAV felé vagy családi vállalkozásra hivatkozva? A kirendelt kormányhivatalban már jártam. Ott arra hivatkoztak, hogy beleszámít a tb-m a 3 évbe, melyet magam után fizettem.
Mit lehet ilyenkor tenni, pláne, ha érkezik a gyerkőc.
Válaszát köszönöm.

Tisztelt Hölgyem/Uram!
A babaváró hitelhez szükséges 3 éves egybefüggő TB jogviszonyhoz lenne egy kérdésem. 30 napot nem meghaladó TB szünetelés még megengedett.
Ha több munkahelyről beszélünk a 3 év alatt, és többször volt a jogviszony kisebb intervallumokra megszakítva, akkor a 30 napot összesen kell nézni, vagy megszakításonként 30 nap a megengedett?
Válaszát előre köszönöm.

Üdvözlöm
Érdeklődni szeretnék az új kormány rendelet után.
11§) Az R6. 4. § (2) bekezdés b) pontjában foglaltaktól eltérően a biztosítási jogviszonyban a veszélyhelyzet ideje alatt vagy a veszélyhelyzet megszűnését követő 30 napon belül bekövetkező megszakítás esetén a veszélyhelyzet megszűnését követő 90. napig nem kell figyelembe venni a megszakítás időtartamát akkor sem, ha az a 30 napot meghaladja. Ha az igénylő a veszélyhelyzet ideje alatt vagy a veszélyhelyzet megszűnését követő 90 napon belül újabb, a Tbj. 6. § (1) bekezdés a), b) vagy d)–i) pontja szerinti biztosítási jogviszonyt létesít, akkor a veszélyhelyzet időtartamát az R6. 4. § (1) és (2) bekezdés c) pontja alkalmazása során a Tbj. 6. § (1) bekezdés a), b) vagy d)–i) pontja szerinti biztosítási jogviszonyban töltött időnek kell tekinteni.
Jól értelmeztem, hogy a vészhelyzet lejártát követő 90. napon belül új munkahelyet létesítettem, akkor folyamatos a Tb viszonyom?
2016.05.01 jogviszonyom kezdete, 2018. május 4-től cseden, gyeden voltam, jogviszonyom vége 2020. március 26., (ugye itt kaptam a hosszabbított gyedet, ezért nem mentem el munkanélküli támogatásra), 2020. augusztus 01. új jogviszony kezdete.
Önök szerint jogosult vagyok a 3 év folyamatos Tb viszonyra?
Válaszukat előre is köszönöm!

Kedves Szakértő!

A TB jogviszonnyal kapcsolatban lenne az alábbi kérdésem:

A menyasszonyomnak sajnos van 30 napnál több TB megszakítása.

Én idén diplomáztam és 2020.06.30. dátummal Aktív’ státuszról ’Diplomát szerzett’ -re változott a státuszom. A TB biztosításom az ügyfélkapu szerint viszont csak 2020.10.31. -én szűnt meg.

Önök ezt irják:
“felsőoktatási intézménynél fennálló hallgatói jogviszony megszűnését követően a következő, babaváró támogatásra jogosító jogviszony megkezdéséig 6 hónapnál hosszabb megszakítás nincs”

Kérdésem tehát az, hogy ilyenkor melyik időpontot kell figyelembe venni a “6 hónapnál nem több megszakítási idő” szerint?

Illetve, ha a 2020.06.30. -át kell nézni, akkor még ha most decemberben találok bejelentett munkahelyet, azzal még életben tarthatom az esélyeinket?

Köszönöm válaszát!

Tisztelettel,
M

Kedves Hitelnet!
A babaváró támogatott hitellel kapcsolatban kérdezem a következőt: nem magyar állampolgár férjem, aki magyarországi lakcímmel rendelkezik, magyarországi munkaviszonyt létesít a külföldi biztosítása után. A külföldi állampolgár férj magyar biztosítása elfogadható-e a babavárónál?
Köszönöm válaszukat.

Kedves szakértő
A fiamék friss házasok, szeretnék a babaváró hitelt igényelni. 2 éve dolgozik folyamatosan előtte 2 évig szakmát tanult, érettségire alapuló képzésben. megkapta a tb igazolást is, a bank viszont nem fogadja el. Van rá esély, hogy mégis sikerüljön kapniuk? Köszönöm!

Tisztelt Szakértő!
2021 nyarán tervezzük a külföldről történő hazaköltözésünket és a későbbiekben szeretnénk a babaváró hitelt megigényelni. A férjemnek kint 4 év folyamatos munkaviszonya van, de megtudtuk, hogy a magyar tb jogviszony kapcsán max. 30 nap megszakítás lehet a jogviszonyban, tehát elméletileg az itteni munkaviszonya megszűnése után 30 napja van költözni és új állást találni.
Kérdésem a következő, ha KATA-s vállalkozóként tevékenykedne az első időben, majd később létesítene munkaviszonyt, az beleszámít-e a tb jogviszonyba, illetve, ha álláskeresőként regisztrál, akkor a külföldi munkaviszonya után jár-e az álláskeresési járadék és a tb jogviszony?
Köszönöm előre is válaszát.
Üdv.
Adrienn

Kedves szakértő!
Szeretnénk a babavárót felvenni. Nekem külföldi TB jogviszonyom van 2018.02.06-tól 2018.12.31-ig, aztán haza 2019.01.01-től nincs TB-m, míg nem álltam munkába. 2019. 04.01-től dolgozom itthon.
Van rá esély, hogy megkapjam a babavárót?

Kedves szakértő!
Szeretnék érdeklődni, hogy a babavárót szeretnék igényelni, de én 2014 óta a jelenlegi munka helyemen dolgozok megszakítás nélkül. 2014.01.01-től 2018.09.02-ig közfoglalkoztatási munkaviszonyom volt 2018.09.03-től pedig megkaptam a továbbképzést KÖZALKALMAZOTTI VISZONYT, HATÁROZATLAN szerződést. Így Önök szerint meg van a 3 éves TB munkaviszonyom?

Kedves Szakértők!
Babaváró kölcsönt szeretnénk igényelni. Én jelenleg doktorandusz hallgató vagyok, illetve diplomás gyed-et kapok. Nekem folyamatos felsőoktatási jogviszonyom van 2013 óta. A férjemnek 2011 óta van folyamatos felsőoktatási jogviszonya. Mindketten nappali tagozaton tanultunk. A férjem doktorandusz nappali jogviszonya augusztus 31-én járt le. Munkaviszonya szeptember 1-jén kezdődött. Kisbabánk várhatóan március 21-én születik.
Érdeklődnék, hogy ebben az esetben már most igényelhető a babaváró hitel vagy csak március 1. után?
Köszönöm
Üdvözlettel,
Csilla

Üdv.
Nekem az lenne a kérdésem, hogy dolgoztam egy helyen 5 évig, onnan eljöttem december 31.-el, és álláskeresési járadékot kaptam 3 hónapig, áprilisban végig, májusban pedig 15.-ig voltam aktív korúak ellátásán, mivel május 15.-től lett munkaviszonyom, ami jelenleg is tart.
Esélyesek vagyunk így a párommal a babaváró hitelre?
Neki augusztusban volt 1éve, hogy vállalkozó lett, előtte külföldön dolgozott, külföldi cégnél. (Tehát így ő biztos nem volt TB támogatott).
Előre is köszönöm a választ!

Üdvözlöm!

Babavaró hitelt szeretnénk felvenni, friss házasként a férjemnek sajnos nincs meg a 3 év TB jogviszonya, én 2,5 évig tanultam felsőoktatásban majd, márezalatt teljes is munkaidőben dolgoztam.
Esetleg a hallgatói jogviszonyom és az ezt követő munkavállalói összevonható és kiteszi a 3 év folyamatos TB jogviszonyt?

Külföldről kapom a gyest, de itthon lakunk Magyarországon a fiam és a párom is. A párom Ausztriába jár dolgozni vagyis ingázik.
Külföldi munkahelyre igényelhető a babaváró hitel?
,

Jó napot!
Érdeklődni szeretnék, hogy jogosult vagyok-e, ha 5 év után 3 hónapon keresztül munkanélküli segélyt kaptam (tb-m az idő alatt is volt), majd dolgozni kezdtem először napi bejelentéssel, azóta már állandóra vagyok bejelentve.
Ezek alapján jogosult vagyok vagy nem és várnom kellene?

Babaváró hitelt szeretnénk igényelni friss házasként és útban lévő gyermekükkel. Mivel külföldről költöztünk haza és az elmúlt 3 év során többször váltottunk munkát, volt több mint 30 nap megszakítás tb terén, így automatikusan elesünk a babaváró hitel támogatástól?
Egyszer létezett a gyere haza magyar támogatás, ez pont nem annak minősül.
Létezik e bármi mód, hogy igényelhessük?
Válaszukat előre is köszönöm.

Hol lehet beszerezni a tb jogviszony igazolását ? Bank intézetben árpád híd kötelét említettek ahol azonnal kiállítják?
Válaszukat előre is köszönjük.

Sajnálatos módon október 2.-án megszűnt a munkahelyem, de ez idáig megfelelek a 3éves TB jogviszonynak.
Feleségemnek nincs meg a jogviszony a 30 napos türelmi megszakítással sem, viszont már 2 éve egyéni vállalkozó (KATA) egy teljes évi adózott jövedelme alapján (60% és annak a fele) hitelképesek lennénk.
Tehát a terv az lenne, hogy én felelnék meg a TB jogviszonynak de a bankban a párom venné fel a babavárót.
Az lenne a kérdésem ha elmegyek regisztrált munkanélkülinek az álláskeresési járadék miatt, akkor újra bekerülök a TB rendszerbe és meg tudom kapni az igénylést?

172
0
Tedd fel kérdésed vagy szól hozzá a témához!x