Babaváró hitelhez szükséges TB jogviszony igazolás

A vonatkozó kormányrendelet meghatározza azokat a személyi és egyéb jogosultsági feltételeket, melyek teljesülése elengedhetetlen babaváró hitel igényléséhez. Egyik ilyen követelmény a megfelelő TB jogviszony igazolása.

Babaváró hitelhez szükséges TB jogviszony igazolás

Babaváró hitelhez szükséges TB jogviszony

Az igénylő házaspárok közül legalább az egyik félnek igazolnia kell, hogy 3 éve folyamatosan:

  • a magyar társadalombiztosítási rendszerben biztosított (1997. évi LXXX. törvény 6. §-a alapján), vagy
  • felsőoktatási intézményben nappali képzés keretében hallgatói jogviszonyban állt, vagy
  • kereső tevékenysége alapján valamely más állam társadalombiztosítási rendszerének vagy nemzetközi szerződéssel létrehozott nemzetközi szervezet társadalombiztosítási rendszerének hatálya alá tartozott (csak magyar állampolgár vagy olyan személy esetében fogadható el, akit a magyar állampolgárságról szóló törvény alapján magyar állampolgárnak kell tekinteni)
  • diplomás GYED-ben részesült.

A 3 éves időszak számítása során a fenti, egymást követő időszakok összeadódnak.

A TB jogviszony folyamatosnak tekinthető akkor is, ha:

  • abban legfeljebb 30 nap megszakítás van, illetve
  • felsőoktatási intézménynél fennálló hallgatói jogviszony megszűnését követően a következő, babaváró támogatásra jogosító jogviszony megkezdéséig 6 hónapnál hosszabb megszakítás nincs

Babaváró hitel igényelne?

Kérje szakértőnk egyedi, névre szóló ajánlatát online. Tekintse meg egyedi kedvezményeinket

Ajánlatot kérek

Fontos!

A kölcsönkérelem benyújtását megelőző 180 napos időtartamnak a Tbj. 6. § (1) bekezdés a), b) vagy d)-i) pontja szerinti jogviszonyban töltött időnek kell minősülnie. Ez azt jelenti, hogy a babaváró hitelkérelem benyújtásának időpontjában (és az azt megelőző 180 napban – külföldről hazatérők esetében 90 napban – ) kizárólag a magyar társadalombiztosítási rendszerben fennálló, alábbi TB jogviszony fogadható el:

a) a munkaviszonyban (ide nem értve a saját jogú nyugdíjasnak minősülő személy által létesített Mt. szerinti munkaviszonyt), közalkalmazotti jogviszonyban, rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban, közszolgálati jogviszonyban, kormányzati szolgálati jogviszonyban, politikai szolgálati jogviszonyban, biztosi jogviszonyban, ügyészségi szolgálati jogviszonyban, bírói szolgálati jogviszonyban, igazságügyi alkalmazotti szolgálati viszonyban, nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyban, ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszonyban, vendégoktatói vagy külügyi szakmai ösztöndíjas jogviszonyban, közfoglalkoztatási jogviszonyban álló személy, a Magyar Honvédség, a rendvédelmi szervek, az Országgyűlési Őrség, a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hivatásos állományú tagja, a Magyar Honvédség szerződéses állományú tagja, a katonai szolgálatot teljesítő önkéntes tartalékos katona, a honvédelmi alkalmazott, az országgyűlési képviselő, a nemzetiségi szószóló, tekintet nélkül arra, hogy foglalkoztatása teljes vagy részmunkaidőben történik,

b) a szövetkezet tagja, aki a szövetkezet tevékenységében munkaviszony, vállalkozási vagy megbízási jogviszony keretében személyesen közreműködik, kivéve az iskolaszövetkezet nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytató tanuló, képzésben részt vevő személy, hallgató tagját – 25. életévének betöltéséig a tanulói, hallgatói, felnőttképzési jogviszonya szünetelésének időtartama alatt is -, a közérdekű nyugdíjas szövetkezet öregségi nyugdíjban vagy átmeneti bányászjáradékban részesülő tagját, valamint a szociális szövetkezetben tagi munkavégzés keretében munkát végző tagot 

d) a kiegészítő tevékenységet folytatónak nem minősülő egyéni vállalkozó, 

e) a kiegészítő tevékenységet folytatónak nem minősülő társas vállalkozó, 

f) a díjazás ellenében munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében (megbízási szerződés alapján, egyéni vállalkozónak nem minősülő vállalkozási jogviszonyban) személyesen munkát végző személy – a külön törvényben meghatározott- közérdekű önkéntes tevékenységet végző személy kivételével – amennyiben az e tevékenységéből származó, tárgyhavi járulékalapot képező jövedelme eléri a minimálbér harminc százalékát, illetőleg naptári napokra annak harmincad részét

g) az egyházi szolgálati viszonyban álló egyházi személy, kivéve a saját jogú nyugdíjast,

h) a mezőgazdasági őstermelő, ha a reá irányadó nyugdíjkorhatárig hátralévő idő és a már megszerzett szolgálati idő együttesen legalább 20 év, kivéve

  1. az őstermelői tevékenységet közös igazolvány alapján folytató kiskorú személyt és a gazdálkodó család kiskorú tagját,
  2. az egyéb jogcímen – ide nem értve a g) pont és a (2) bekezdés szerint – biztosítottat,
  3. a saját jogú nyugdíjast és az özvegyi nyugdíjban részesülő személyt, aki a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte

i) a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló törvényben meghatározottak szerint a főállású kisadózóként bejelentett személy

Fontos!

Míg CSOK más államban fennálló TB jogviszonnyal is igényelhető akkor, ha a támogatott személy a támogatási szerződés megkötését követő 180 napon belül magyar TB jogviszony létesítését vállalja, addig babaváró hitel igénylésénél erre nincs lehetőség! Babaváró hitelre nem lehet jogosult az a házaspár, aki a hitelkérelem benyújtásakor külföldi TB jogviszonnyal rendelkezik.

Fontos!

A babaváró hitelhez szükséges 3 éves folyamatos TB jogviszony igazolása során a közfoglalkoztatási jogviszonyban töltött idő egy évet meghaladó része nem számítható be! 

A babaváró hitel feltételeit részletesebben is meg tudja tekinteni honlapunkon.

Babaváró hitel kalkulátor

Számolja ki, mennyi lenne a havi törlesztő részlete. Tekintse meg egyedi kedvezményeinket

Babaváró hitel kalkulátor

Fontos!

Utolsó módosítás: 2021. január 13. szerda

Feliratkozás az új kérdésekre/válaszokra
Visszajelzés
132 hozzászólás
Inline Feedbacks
Minden hozzászólás megtekintése

Ha tavasszal csak a kötelező 7,300 Ft-ot fizettem egy változás miatt, akkor ez beleszámít a korábbi TB jogviszonyba, vagy ez nem igazodik a folyamatos TB viszonyhoz? Milyen 3 éves TB jogviszonnyal kell rendelkezni? Amit a vállalat von le és azt igazolja a TB?

Kedves Edit!
A saját maga után fizetett TB nem keletkeztet társadalombiztosítási jogviszonyt, csak egészségbiztosítási jogviszonyt.
Fenti bejegyzésünkből tájékozódhat az elfogadható TB jogviszonyokról.

Minden feltételnek megfelelünk, de a TB feltételei nem teljesen érthető számunkra.
Párom 2018. júniusától dolgozik folyamatosan. Előtte ugyanennél a cégnél tanulmányi szerződéssel alkalmazták 4 hónapig. Mindezek előtt pedig középiskolai tanulmányait folytatta megszakítás nélkül.
Érdeklődnék, hogy jogosultak vagyunk-e a babaváró hitelre?

Kedves Barbi!
A babaváró hitel igényléshez 3 évesfolyamatos TB jogviszony szükséges.
A középfokú nappali tanulmány Babaváró hitel esetében nem számít bele a TB jogviszonyba.
Azt, hogy a tanulmányi szerződéssel alkalmazotti időszak beleszámít, sajnos ennyi információ alapján nem tudjuk megmondani. Javasoljuk hogy a területileg illetékes OEP-ben érdeklődjön.

Lengyelországban dolgozom 12 éve. Feleségem lengyel. Baba novemberben lesz. Összkeresetünk most 1.3 millió. Magyar lakcimem van, de nem használt.
Mi az esélyünk?

Kedves András!
A kölcsönkérelem benyújtását megelőző 180 napos időtartamnak a Tbj. 5. § (1) bekezdés a), b) vagy e)-j) pontja szerinti jogviszonyban töltött időnek kell minősülnie. Ez azt jelenti, hogy a babaváró hitelkérelem benyújtásának időpontjában (és az azt megelőző 180 napban – külföldről hazatérők esetében 90 napban – ) kizárólag a magyar társadalombiztosítási rendszerben fennálló, alábbi TB jogviszony fogadható el.

Üdvözlöm!
A babaváró hitellel kapcsolatban érdeklődnék, ha volt esetleg olyan időszak, mely alatt nem volt munkaviszonyom, viszont saját magam befizettem a tb járulékot, akkor az folyamatos jogviszonynak tekinthet- e. Illetve igényelhetnénk úgy is a babavárót, ha a párom igaz külföldi munkaviszonnyal rendelkezik, azonban neki folyamatosan megvan itthon is a 3 év TB jogviszony megszakítás nélkül.
Köszönöm a segítséget!

Kedves Fatime!
A saját maga után fizetett TB nem keletkeztet társadalombiztosítási jogviszonyt, csak egészségbiztosítási jogviszonyt. Ez utóbbi viszont babaváró hitel esetén nem vehető figyelembe. Elegendő azonban, ha az igénylők egyike rendelkezik a 3 éves TB jogviszonnyal, így ha ez férje esetében teljesül itthon, jogosultak lehetnek a babaváró hitelre ha a tovább jogosultsági feltételek is teljesülnek.
További, személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük töltse ki Online adatlapunkat. Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű babaváró hitelügyintézést!

Jó napot!

A 3 éves jogviszonyba bele számoljak a gyes/gyedet is?

Kedves Szilvi!
Csak abban az esetben, ha munkaviszonya ezalatt az idő alatt is fennállt. Önmagában a gyes/gyed nem keletkeztet TB jogviszonyt.

Tisztelt Ügyintéző! A párommal a babavárót szeretnénk igényelni és a TB jogviszonnyal kapcsolatban lenne kérdésem, mert nem vagyok biztos benne, hogy megfelelek a 3 éves feltételnek. A következő időszakokból állna össze elvileg a 3 év: – 2016.09.03 – 2018.02.02 – nappali felsőoktatási jogviszony – 2018.04.17 – 2020.02.29 – munkavégzés során keletkezett jogviszony – 2020.03.09 – 2020.05.15 – regisztrált álláskereső voltam és kaptam álláskeresési járadékot – 2020.05.16 – 2020.07.15 – FHT-t kaptam csak,viszont továbbra is regisztrált álláskeresőként voltam nyilvántartva – 2020.07.15 – től állandó, bejelentett munkahelyem van. A kérdésem az lenne, hogy a fent leírtak megfelelnek-e a babaváró 3 éves feltételének?… Továbbiak »

Kedves Beáta!
A leírtak alapján több, mint 30 nap megszakítás van a 3 éves TB jogviszonyban.

Tisztelt Tanácsadó!
Olyan kérdéssel fordulok Önhöz, hogy egy éve költöztünk haza férjemmel külföldről, és mivel nem egyszerű minden papírt összesedni és lezárni egy életet külföldön, bármennyire siettünk, de 44 nap telt el a külföldi jogviszony megszűnése és a magyar jogviszony létrejötte között.
Ebben az esetben sincs semmi kivétel a 30 napnál nem több megszakítást illetően?
Köszönettel: Nóra

Kedves Nóra!
Nem tudunk méltányossági lehetőségről fenti eset vonatkozásában. A hatályos rendelkezések értelmében 30 napnál hosszabb megszakítás nem elfogadható.

Tisztelt Címzett!
Az lenne a kérdésem, hogy elektronikus úton hogyan lehet igényelni a tb jogviszony fennállását igazoló hatósági bizonyítványt (ügyfélkapun keresztül, Kormányhivatal oldalán keresztül stb.)
Köszönettel: Ferenc

Kedves Ferenc!
A TB jogviszony igazolás elektronikus úton az Ügyfélkapun keresztül kérhető le. Ha ez megvan, Szakértőink készséggel állnak rendelkezésére a díjmentes hitelügyintézésben. Ehhez kérjük, töltse ki online adatlapunkat vagy keressék a lakóhelyükhöz legközelebbi Hitelnet irodát.

TB folytonossággal kapcsolatos kérdésem lenne, még pedig a következő:
Páromnak 2 hónap hiányzik a folytonosságból, de 1992-től vissza tudja igazolni. 2020. március-áprlisi hónap hiányzik sajnos.
Nekem 2010-től sajnos nem látszik 2019-ig az Angliai Társadalom Biztosítási befizetésem.
Mit tudna tanácsolni így a Babaváró hitel igényléséhez?
Válaszukat előre is köszönöm.
Tisztelettel: Anita

Kedves Anita!
Kérdésével kapcsolatban IDE kattintva tájékozódhat. További, személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinikban díjmentesen vállaljuk a teljes körű babaváró hitel ügyintézését is!

Üdv!
Nekem 2020.04.23-án szűnt meg a munkaviszonyom a járvány miatt. 2020. 07.08.-tól új munkahelyet találtam viszont a tb igazolásomat nem hajlandóak kiadni arra hivatkozva, hogy nem folyamatos az utólsó 180 napom. De ha én jól értelmeztem, akkor a jarványra való tekintettel ezt a munkaviszony megszünést nem kellene figyelembe venni mivel találtam új munkahelyet!
Ilyenkor mi a teendő?

Kedves Fatime!
Igen, ha az igénylő a veszélyhelyzet ideje alatt vagy az azt követő 90 napon belül újabb, a jogszabályban az utolsó 180 napra előírt típusú biztosítási jogviszonyt létesít, akkor a veszélyhelyzet időtartamát a jogszabályban elvárt biztosítási jogviszonyban töltött időnek kell tekinteni.
Javasoljuk, hogy vegye fel a kapcsolatot a lakóhelyéhez legközelebbi Hitelnet irodával, ahol Szakértőink segítenek Önnek az ügyintézésben!

Tavaly áprilistól GYOD-ban részesülök. A csokhoz hasonlóan a babaváró támogatásnál is igaz az, hogy aki a fent nevezett ellátásban részesül igényelheti a támogatást?

Kedves Robi!
A babaváró hitel igénylésnél nem helyettesíthető a kötelező TB jogviszony az GYOD-dal.

Üdv. Kérdésem a következő lenne. Januárban hazajöttem kiküldetédsi szerződésemből Németországból. Január, Február, Március, Április feléig munkanélküli ellátásban voltam. Utánna a vírus miatt nemtudtam elhelyezkedni, Aug elejétől sikerül elhelyezkednem.Ebben az esetben a TB jogviszonyom megszakadt, vagy még így is van esély a hitel elnyerésére? Köszönöm a választ.

Üdvözlöm!
Nekünk 30 napon túl 4 nappal haladtunk meg tb jogviszonyt! 6 éve folyamatosan van tb jogviszonyom, de a költözés miatt 4 nappal túl haladtunk a megengedett 30 napot! A baba úton van és a kölcsön ez miatt a 4 nap miatt nem sikerül, mert ez lenne az önerő! Így maradhatunk albérletben a kisbabával! Nincs erre a 4 napra valami megoldást!
Köszönöm válaszát!
Krisztina

Kedves Krisztina!
A TB jogviszonnyal kapcsolatos könnyítésekről IDE kattintva tájékozódhatnak. További, személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű hitel és támogatás ügyintézést is!

Tisztelt Ügyintéző!
3 éves folyamatos jelenleg is aktív felsőoktatási tanulói jogviszonnyal lehet igényelni a babaváróhitelt?

Köszönöm a választ!

Kedves Sándor!
A felsőoktatási intézményben nappali képzés keretében hallgatói jogviszony elfogadható Babaváró hitel igényléshez! További, személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük töltse ki online adatlapunkat. Irodáinkban Díjmentesen vállaljuk a teljes körű Babaváró Hitel ügyintézést!

A vészhelyzet (Covid-19) ideje alatt 2 hónapra megszűnt a munkaviszonom, regisztrált álláskereső voltam, tehát a TB hozzájárulásom nem szakadt meg. Júniustól újra elkezdtem dolgozni, ugyanazon a munkahelyen, mint előtte. Az elmúlt 6 évben folyamatos munkaviszonyom volt. A feleségem gyes ellátásban részesül.
Kérdésem a következő:
Tudunk-e babaváró hitelt igényelni ezekkel a feltételekkel?

Kedves Róbert!
A TB jogviszonya megfelelő, de babaváró hitel felvételéhez megfelelő jövedelemfedezettség is kell. Ha a jelenlegi munkaviszonya június 1-től áll fenn, akkor meg kell várni a hiteligényléssel, míg meglesz legalább a 3 havi, határozatlan idejű munkaviszonya, ahol már letelt a próbaidő.
Ezt követően Szakértőink készséggel tájékoztatják majd Önöket a lehetőségekről. Ehhez majd online adatlapunkat kellene kitölteni. Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű hitelügyintézést is!

Kedves Ügyintéző,

Kérdésem merült fel a TB joviszony kapcsán. 2017.04.03.-2018.05.31 ig és 2018.09.05 mai napig folyamatosan dolgozom 8 órában. a két időintervallum között van 3 hónap amelyet nem tudok igazolni akkor állást kerestem de a hivatal segítségét nem vettem igénybe. Ez által jogosult vagyok babaváró támogatásra vagy a 3 hónap miatt csak jövőre leszek jogosult?

Előre is köszönöm.

Kedves Henriett!
Az álláskeresési támogatás TB jogviszonyt keletkeztet, mivel Ön nem részesült az álláskeresési támogatásban így nem folyamatos a szükséges TB jogviszonya. A babaváró hitelhez szükséges folyamatos 3 év TB jogviszonyban összesen 30 nap megszakítás lehet. Amennyiben párja nem rendelkezik a szükséges TB jogviszonnyal, úgy sajnos csak jövőre tudják igényelni a Babaváró hitelt.

Üdvözlöm!
Az lenne a kérdésem, hogy csak munkabérből származó jövedelem számít a babavárónál? Ugyanis nekem folyamatosan megvan a 3 év, viszont a tavalyi évben pár hónapot magam után fizettem a tb-t.
Válaszukat előre is köszönöm!

Kedves Nikolett!
A saját maga után fizetett TB nem keletkeztet társadalombiztosítási jogviszonyt, csak egészségbiztosítási jogviszonyt. Ez utóbbi viszont babaváró hitel esetén nem vehető figyelembe.

Jó napot kívánok!
Babaváró kölcsönt szeretnék felvenni szabad felhasználásra, de egy kérdésem lenne, hogy én gyodon vagyok itthon, arra lehet felvenni ilyen hitelt?

Kedves Veronika!
A GYOD önmagában nem elegendő babaváró hitel felvételéhez. Az előírt legalább 3 éves TB jogviszonyt azonban elegendő egyik házasfélnek teljesíteni. Így amennyiben férje rendelkezik ezzel, igényelhető a kölcsön. A babaváró hitel további igénylési feltételeiről IDE kattintva tájékozódhat. Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű babaváró hitel ügyintézését is!

Üdvözlöm!
Lányom 2018 február 28-val befejezte a nappali OKI-s képzést, amivel megszerezte az első szakmáját. Addig folyamatosan tanult. 2018 04.03-tól határozatlan idejű munkaszerződéssel folyamatosan dolgozik. 2020. 03. hóban férjhez ment. A férje 4 éve az Óbudai egyetem hallgatója. A vészhelyzet miatt a szakdolgozatát nem tudta leadni 2020 májusban. 2020 június 10-e óta határozatlan munkaszerződéssel elhelyezkedett, de csak szeptemberben tudja beadni a halasztást az egyetemre, hogy jövőre le tudjon vizsgázni a munka mellett.
Szeretném megkérdezni, hogy a folyamatos 3 év TB igazolás melyiküknek lesz meg, melyiküknek érdemes igényelni?
Válaszát előre is köszönöm.
Csilla

Kedves Csilla!
A leírtak alapján a férj részéről lesz meg a babaváró hitel igényléséhez szükséges TB jogviszony 6 hónap munkaviszony után. További, személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltsék ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű hitelügyintézést is!

Szeretném megkérdezni, hogy utólag befizetett 3 havi Tb-t elfogadják-e a Babaváró hitelhez? Előre is köszönöm a gyors választ.

Kedves Andrea!
A saját maga után befizetett egészségbiztosítás nem keletkeztet TB jogviszonyt.

Üdvözletem,
Párom német állampolgár, én magyar. Mindketten rendelkezünk magyarországi lakóhellyel. Jövedelmünk külföldről (Eu-s országból) származik.Jövedelmünk az elvárt szint felett van. Páromnak megvan a folyamatos 3 éves (külföldi)Tb fizetése. Nem vagyunk benne biztosak, de talán az én esetemben is. Házasok vagyunk. Babánk októberben érkezik.
Jelen feltételek mellett megigényelhető számunkra a babaváró hitel?
Köszönettel,
István

Kedves István!
Babaváró hitel igényléséhez a kérelem benyújtásakor minden esetben magyarországi TB jogviszony igazolása szükséges. Külföldről hazatérők esetében a korábbi 180 napos magyar TB jogviszony helyett 90 napos magyar TB jogviszony is elegendő. A kérelem benyújtásakor igazolt külföldi TB jogviszony sajnos nem megfelelő ehhez a hitelhez.

Tisztelt szakértők!
A kérdésem az lenne, hogy a babaváró hitelnél a tb jogviszony az igénylést megelőző 3 évre vonatkozik? Tehát férjem 2007-től 2015-ig folyamatosan dolgozott. 2015-től őstermelő volt. Itt maga után fizette a tb-t, de nem főállásban volt őstermelő, ez tavaly júniusig tartott. Tavaly júliustól 8 órás munkaviszonya van, decembertől ez mellett még egy vállalkozása is van.
Így megkapnánk a babaváró hitelt? Mert akkor idáig, ha az elmúlt 3 évet nézzük még csak 1 éves munkaviszonya van, ha az őstermelő nem számít bele a munkaviszonyba! Jelenleg 7 hetes terhes vagyok 3. Babánkkal, rá szeretnénk felvenni!
Köszönöm a választ!

Kedves Zsuzsanna!
Információink szerint férje őstermelői tevékenysége nem minősül TB jogviszonynak, javasoljuk azonban az illetékes OEP felkeresését az ügyben, ahol pontos választ kaphat a kérdésre.

Tisztelt Ügyintéző!
Én 25 éves vagyok, érdeklődni szeretnék. Párommal idén szeretnénk összeházasodni, már tervben van az első baba. Én 2018. szeptember 1. óta dolgozom óvónőként megszakítás nélkül (azaz mire megszületne a gyermekünk, nem lenne meg a 3 év munkaviszonyom). Diplomámat 2018. június 13-án szereztem, viszont külföldön, Komárnoban, a Selye János Egyetemen. Ez idő alatt Magyarországra fizettem a tb járulékot. Arról szeretnék érdeklődni, hogy ez az időszak beleszámít-e a szükséges 3 évbe? Párom szintén csak 2 év munkaviszonnyal rendelkezne addigra, ő OKJ esti tagozaton tanult.
Köszönettel
Reni

Kedves Reni!
A vonatkozó kormányrendeletet értelmében a felsőfokú tanulmányokat illetően a vonatkozó kormányrendelet értelmében csak a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali képzés keretében fennállt hallgatói jogviszony számítható be a 3 éves TB jogviszonyba.

Katás vállalkozóként szünetel jelenleg a vállalkozásom a vírus miatt! Viszont álláskeresési támogatásban részesülők.
Úgy tudom folyamatos így is a tb jogviszony?

Kedves Ferenc!
Fenti esetben folyamatos a TB jogviszony. Személyre szabott babaváró tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű hitelügyintézést is!

Érdeklődnék, hogy a jelen pandémiás helyzetben, hogy tudom a legegyszerűbben és leggyorsabban igényelni a TB igazolást babaváró hitel felvételéhez.
Köszönöm: Nikoletta

Kedves Niki!
Minden hitelintézet elfogadja az Ügyfélkapun keresztül lekért TB jogviszony igazolást. Jelenleg ez a legegyszerűbb és leggyorsabb módja az igazolás beszerzésének.

3 éves tb jogviszonyom meglenne most 30.-án (pulykatelepen dolgozok). Olyan madárinfluenzát elkaptak a madarak és kiölték a telepet és így 4 órára visszajelentettek 8 órából. 2 hét hiányzik.
Az a kérdésem, így megfogom kapni attól mert nem 8 órába vagyok bejelentve? Így a 4 órás bejelentett is jó a tb-hez?

Kedves Laci!
A 4 órás bejelentés is keletkeztet TB jogviszonyt, tehát ez is beleszámít a 3 évbe. További, személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű hitelügyintézést is!

A kérdésem az lenne hogy a Babaváró hitelhez szükséges 3 éves TB jogviszonyhoz a 4 órás munkaviszony is a Tbj. 5. § (1) bekezdés a), b) vagy e)–j) pontja alá tartozik?

Esetünkben 2019-ben 4 órás munkaviszonyom volt csak, ezt beleszámolják a 3 évbe?

Előre is köszönöm a választ.

Kedves Dávid!
Információink szerint a 4 órás bejelentés is keletkeztet megfelelő TB jogviszonyt. Bővebb információt a kérdésben a területileg illetékes OEP tud adni Önnek.

Üdvözlöm!
A kérdésem az lenne, hogy több mint 10 év folyamatos munkaviszony után megszűnt a munkahelyem. 3 hónap álláskeresési támogatás után 6 hónap foglalkoztatás helyettesítő támogatást kaptam és csak ezután sikerült közalkalmazotti viszonyban újra elhelyezkedni. A babaváró hitelhez szükséges Tb igazolást megkaphatom még így, ha fél év múlva igényelném a hitelt?
Köszönöm válaszát.

Kedves János!
A foglalkoztatást helyettesítő támogatás információink szerint nem keletkeztet TB jogviszonyt, így a babaváró hitel sajnos nem igényelhető.

Üdv!
A párommal a közeljövőben babaváró hitelt szeretnénk igényelni. Nem igazán egyértelmű számunkra, hogy a Tb jogviszony 3 éves időtartama mit takar. Ezt a 3 évet a mai naptól visszamenőleg kell számolni? Vagy pedig egy régebben egybefüggő időszak is beletartozik?
Előre is köszönöm válaszát.

Kedves Lilla!
A TB jogviszonynak a kérelem benyújtásakor és azt közvetlenül megelőző 3 évben kell fennállni. Bővebb információt minderről fenti bejegyzésünkben olvashat.
További, személyre szabott díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű babaváró hitel ügyintézését!

2020. 04. 01.-én igényeltem, az OEP igazolást, azaz holnap hétfőn lesz már huszadik napja, és még mindig nem kaptam meg. 30 napig érvényes, ebből se lesz babaváró!
Hol akadhatott el, hol reklamáljak?

Kedves Ricsi!
A területileg illetékes OEP tud tájékoztatást adni Önnek.

132
0
Tedd fel kérdésed vagy szól hozzá a témához!x