Babaváró hitelhez szükséges TB jogviszony igazolás

A vonatkozó kormányrendelet meghatározza azokat a személyi és egyéb jogosultsági feltételeket, melyek teljesülése elengedhetetlen babaváró hitel igényléséhez. Egyik ilyen követelmény a megfelelő TB jogviszony igazolása.

Babaváró hitelhez szükséges TB jogviszony igazolás

Babaváró hitelhez szükséges TB jogviszony

Az igénylő házaspárok közül legalább az egyik félnek igazolnia kell, hogy 3 éve folyamatosan:

  • a magyar társadalombiztosítási rendszerben biztosított (1997. évi LXXX. törvény 6. §-a alapján), vagy
  • felsőoktatási intézményben nappali képzés keretében hallgatói jogviszonyban állt, vagy
  • kereső tevékenysége alapján valamely más állam társadalombiztosítási rendszerének vagy nemzetközi szerződéssel létrehozott nemzetközi szervezet társadalombiztosítási rendszerének hatálya alá tartozott (csak magyar állampolgár vagy olyan személy esetében fogadható el, akit a magyar állampolgárságról szóló törvény alapján magyar állampolgárnak kell tekinteni)
  • diplomás GYED-ben részesült.

A 3 éves időszak számítása során a fenti, egymást követő időszakok összeadódnak.

A TB jogviszony folyamatosnak tekinthető akkor is, ha:

  • abban legfeljebb 30 nap megszakítás van, illetve
  • felsőoktatási intézménynél fennálló hallgatói jogviszony megszűnését követően a következő, babaváró támogatásra jogosító jogviszony megkezdéséig 6 hónapnál hosszabb megszakítás nincs

Babaváró hitel igényelne?

Kérje szakértőnk egyedi, névre szóló ajánlatát online. Tekintse meg egyedi kedvezményeinket

Ajánlatot kérek

Fontos!

A kölcsönkérelem benyújtását megelőző 180 napos időtartamnak a Tbj. 6. § (1) bekezdés a), b) vagy d)-i) pontja szerinti jogviszonyban töltött időnek kell minősülnie. Ez azt jelenti, hogy a babaváró hitelkérelem benyújtásának időpontjában (és az azt megelőző 180 napban – külföldről hazatérők esetében 90 napban – ) kizárólag a magyar társadalombiztosítási rendszerben fennálló, alábbi TB jogviszony fogadható el:

a) a munkaviszonyban (ide nem értve a saját jogú nyugdíjasnak minősülő személy által létesített Mt. szerinti munkaviszonyt), közalkalmazotti jogviszonyban, rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban, közszolgálati jogviszonyban, kormányzati szolgálati jogviszonyban, politikai szolgálati jogviszonyban, biztosi jogviszonyban, ügyészségi szolgálati jogviszonyban, bírói szolgálati jogviszonyban, igazságügyi alkalmazotti szolgálati viszonyban, nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyban, ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszonyban, vendégoktatói vagy külügyi szakmai ösztöndíjas jogviszonyban, közfoglalkoztatási jogviszonyban álló személy, a Magyar Honvédség, a rendvédelmi szervek, az Országgyűlési Őrség, a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hivatásos állományú tagja, a Magyar Honvédség szerződéses állományú tagja, a katonai szolgálatot teljesítő önkéntes tartalékos katona, a honvédelmi alkalmazott, az országgyűlési képviselő, a nemzetiségi szószóló, tekintet nélkül arra, hogy foglalkoztatása teljes vagy részmunkaidőben történik,

b) a szövetkezet tagja, aki a szövetkezet tevékenységében munkaviszony, vállalkozási vagy megbízási jogviszony keretében személyesen közreműködik, kivéve az iskolaszövetkezet nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytató tanuló, képzésben részt vevő személy, hallgató tagját – 25. életévének betöltéséig a tanulói, hallgatói, felnőttképzési jogviszonya szünetelésének időtartama alatt is -, a közérdekű nyugdíjas szövetkezet öregségi nyugdíjban vagy átmeneti bányászjáradékban részesülő tagját, valamint a szociális szövetkezetben tagi munkavégzés keretében munkát végző tagot 

d) a kiegészítő tevékenységet folytatónak nem minősülő egyéni vállalkozó, 

e) a kiegészítő tevékenységet folytatónak nem minősülő társas vállalkozó, 

f) a díjazás ellenében munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében (megbízási szerződés alapján, egyéni vállalkozónak nem minősülő vállalkozási jogviszonyban) személyesen munkát végző személy – a külön törvényben meghatározott- közérdekű önkéntes tevékenységet végző személy kivételével – amennyiben az e tevékenységéből származó, tárgyhavi járulékalapot képező jövedelme eléri a minimálbér harminc százalékát, illetőleg naptári napokra annak harmincad részét

g) az egyházi szolgálati viszonyban álló egyházi személy, kivéve a saját jogú nyugdíjast,

h) a mezőgazdasági őstermelő, ha a reá irányadó nyugdíjkorhatárig hátralévő idő és a már megszerzett szolgálati idő együttesen legalább 20 év, kivéve

  1. az őstermelői tevékenységet közös igazolvány alapján folytató kiskorú személyt és a gazdálkodó család kiskorú tagját,
  2. az egyéb jogcímen – ide nem értve a g) pont és a (2) bekezdés szerint – biztosítottat,
  3. a saját jogú nyugdíjast és az özvegyi nyugdíjban részesülő személyt, aki a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte

i) a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló törvényben meghatározottak szerint a főállású kisadózóként bejelentett személy

Fontos!

Míg CSOK más államban fennálló TB jogviszonnyal is igényelhető akkor, ha a támogatott személy a támogatási szerződés megkötését követő 180 napon belül magyar TB jogviszony létesítését vállalja, addig babaváró hitel igénylésénél erre nincs lehetőség! Babaváró hitelre nem lehet jogosult az a házaspár, aki a hitelkérelem benyújtásakor külföldi TB jogviszonnyal rendelkezik.

Fontos!

A babaváró hitelhez szükséges 3 éves folyamatos TB jogviszony igazolása során a közfoglalkoztatási jogviszonyban töltött idő egy évet meghaladó része nem számítható be! 

A babaváró hitel feltételeit részletesebben is meg tudja tekinteni honlapunkon.

Babaváró hitel kalkulátor

Számolja ki, mennyi lenne a havi törlesztő részlete. Tekintse meg egyedi kedvezményeinket

Babaváró hitel kalkulátor

Fontos!

Feliratkozás az új kérdésekre/válaszokra
Visszajelzés
178 hozzászólás
Inline Feedbacks
Minden hozzászólás megtekintése

Jó napot!
A 3 éves folyamatos TB jogviszonyra vonatkozóan van bármilyen kötöttség, hogy mely évektől kezdve veszik ezt figyelembe? Gondolok itt arra a konkrét helyzetre, hogy 2012-2016 között felsőoktatási intézményben tanultam, majd ezt követően 2016.12.12-től munkába is álltam és 2019.09.30-ig dolgoztam azon a munkahelyen. Miután eljöttem 15 nap kiesésem volt, mert várnom kellett a papírjaimra, majd 2019.10.14-től 2019.11.18-ig voltam munkanélkülin. Majd 19-től már dolgoztam folyamatosan külföldön egészen 2020. áprilisig. Azóta már itthon dolgozom másfél éve.
Ez így elfogadható lenne? Már ha csak 2016.12.12-től is nézem az én értelmezésem szerint bele kellene férnem, hiszen a megszakítás 13 nap volt csak.
Elfogadható ez így?

Üdvözlöm!
2019.01.02-től folyamatos munkaviszonyom van, megszakítás nélkül. 2022.01.05-én megigényeltem az OEP igazolást a babaváróhoz ma (2022.01.10) érkezett a határozat, hogy elutasítják, arra hivatkozva, hogy csak a ténylegesen biztosításban töltött időt lehet figyelembe venni a teljesítendő 3 éves biztosítási idő vizsgálata során.
Nem értem, hogy miért nem elég ez a 3 év?!
Segítségét előre is köszönöm!

Üdvözlöm,
Ha a TB-s igazolást december 02-án igényeltem, azt január 05-én még elfogják a bankban fogadni? Vagy semmi esély rá?

Üdvözlöm!
Párommal 2020 februárjában költöztünk haza Londonból, ahol évekig volt folyamatos TB jogviszonyunk. Nekem 2020. február 13-án szűnt meg az angol jogviszony és itthon csak május közepétől folytatódott a magyar, amikor bejelentkeztem a munkanélkülibe. Ha jól tudom, március 11-től június 18-ig veszélyhelyzet volt, ami idő alatt nem veszik figyelembe a jogviszony kiesést.
Azt szeretném megtudni, nekem most jár-e babaváró hitel, hiszen az angol jogviszonyom megszűnése és az itthoni veszélyhelyzet kezdete között kevesebb mint egy hónap telt el.
Válaszát előre is köszönöm.

Tisztelt Szakértők!
Én a párommal 2019 decemberében jöttem haza Hollandiából. Az ottani TB papírokat csak februárban kaptam meg, így tudtam rendezni a munkanélkülire való jogosultságom itthon. A köztes időben természetesen fizettük magunk után a TB-t. A köztes idő beleszámít a 3 évbe?

Tisztelt Hitelnet!
Elsősorban arról szeretnék érdeklődni, hogy pontosan mely időszak számít veszélyhelyzetnek?

Tisztelt Szakértők!
Külföldről szeretnénk hazaköltözni és ingatlanvásárláshoz, felújításhoz hitelre lenne szükségünk. Mindketten magyar állampolgárok vagyunk, a férjem rendelkezik 3 éves külföldi TB-jogviszonnyal, az én magyar jogviszonyom viszont 2019-ben megszűnt, azóta nincs. Jelenleg itthon vagyok 2 hónapos kisbabánkkal külföldi gyesen. A férjem továbbra is külföldi tbvel fog rendelkezni még 2 évig, én viszont esetleg tudnék magyarországit létesíteni a baba mellett is, nagyon kevés vagy 0 jövedelemmel. Elegendő lenne-e ez a hitelhez? Az én magyar jogviszonyom létesítése után 90 nappal tudnánk leghamarabb igényelni?
Válaszukat előre is köszönöm!
Üdvözlettel.

Tisztelt Hitelnet!
A férjemmel 2017.06.24.-e óta Ausztriába ingázunk minden nap. A férjem tavaly júliustól itthon is fizet mindent (több százezer forintot) mint őstermelő. A TB felől mégis a “nem jogosultak rá” választ kaptuk. Itthon élünk, ide születik a gyerekünk, itt szeretnénk a kölcsönt felhasználni.
Miért nem vagyunk rá jogosultak?
Válaszát előre is köszönöm!
Üdvözlettel.

Üdvözlöm!
Érdeklődni szeretnék a férjem biztosítási jogviszonyával kapcsolatban.
2016.08.05. óta folyamatos bejelentett munkaviszonnyal rendelkezett, de szerencsétlen módon a koronavírus járvány ideje alatt ez megszakadt. Egész pontosan 2020.10.01.-2020.11.25. között. Ez sajnos a két vészhelyzet kihirdetése között történt. 2020.11.25. óta ismét folyamatos munkaviszonnyal rendelkezik.
Érdeklődni szeretnék, hogy bármilyen módon esetleg van-e lehetőségünk a babaváró hitel felvételére. Az én jogviszonyom sajnos egy kicsit hiányosabb, ezért az valószínűleg még kevésbé lenne megfelelő.
Előre is köszönöm a válaszát.

Üdvözlöm!
Az lenne a kérdésem, hogy ha 2017.08-tól 2020.02.-ig aktív hallgatói jogviszonyom volt és 2020. 01-től a mai napig munkaviszonyom van, viszont a hallgatói jogviszonyom passzív státuszban van azóta, akkor figyelembe veszik az aktív státuszban eltöltött időmet a TB igazolás kiállításakor?
Előre is köszönöm válaszát!

Üdvözlöm.
Az lenne a kérdésem, hogy ha a feleségnek van tb tartozása, akkor is járhat a babaváró hitel?

Tisztelt Hitelnet!
Az lenne a kérdésem, hogy így meg lehet-e a TB jogviszonyom, hogy több mint három éve dolgozok egy cégnél, de 2020 és 2021 januárjában és februárjában fizetés nélküli szabadságon voltam (TB fizettem)?

Az lenne a kérdésem, 6+6 osztályos gimnáziumba járok 10. évfolyamot végeztem.
Nekem a TB jogviszonyom akkor megvan?

A babaváró kölcsön igényléséhez valóban kell három év folyamatos Tb. fizetés, vagy elegendő a hat hónapos munkaviszony, igazoltan utalással történő munkabér utalás?
Tisztelettel.
János

Tisztelt Hitelnet!
Február utolsó napján lejárt a felmondásom – másik munkahelyre mentem volna – azonban az új munkahelyre nem vettek fel (csak szóbeli egyezség volt az új munkáltatóval sajnos). Így március 2-ától munkanélkülin voltam, május 31-ig. Június 21-től lett ismét munkaviszonyom.
Az lenne a kérdésem, hogy a munkanélkülin töltött 3 hónap beleszámolódik a 3 évbe, vagy ez miatt már nem tudjuk felvenni a babaváró hitelt? (A munkanélküli előtt bőven meg volt a 3 év munkaviszonyom, mivel 5 év után váltottam, egyik helyről mentem át a másikra -egyik nap még itt, a másik nap már ott voltam munkavállaló -, ahol megvolt az 1 év, plusz még két hét munkaviszony, mire a felmondási időm letelt.
A munkanélkülin töltött időről sehol nem láttam említést, hogy minek számít, ezért szeretném tudni, hogy beleszámít-e?
Köszönöm a választ és szép napot kívánok!
Veronika

Tisztelt Hitelnet!
A következő, bonyolult problémához szeretném a segítségüket kérni: Feleségemmel szeretnénk a babaváró hitelt igénybe venni. Nekem egyelőre biztosan nincs meg a 3 éves jogviszonyom. Ő 2014-től 2019-ig folytatott nappali tagozaton felsőfokú tanulmányokat. 2019 június-júliusában végzett, a diákigazolványa 2019 októberében járt le. Ezután 2019 novemberében volt egy pár napos munkaviszonya, majd 2020 januárja óta folyamatosan dolgozik.
Az lenne a kérdésem, hogy ebben az esetben hogyan kell a 6 hónapos türelmi időt értelmezni? Egyáltalán honnan kell számítani? Az a pár napos 2019 novemberi munkaviszony megszakította és utána december-januárban összegyűlt a 30 nap megszakítás, így 2020 januárjától kell a 3 évet számítani? Vagy hogy van ez?
Köszönettel.
Dávid

Jó napot kívánok.
1 évig kaptam alanyi jogon a TB járulékot a kormányhivataltól. Az lenne a kérdésem, hogy ez beleszámolódik a 3 év TB-be, ugyebár volt TB-m, csak nem dolgoztam akkor .. Most 2 éve van folyamatos munkaviszonyom, ha beleszámolódna az az 1 év, akkor jogosult lennék rá?

Kedves Hitelnet!

Ezúton szeretnék érdeklődni, hogy a feleségemnek, nincs munkahelye, fizetjuk utána minden hónapban a TB-t csekken, nemvolt szüneteltetve neki soha. Én folyamatosan munkaviszonnyal rendelkezem, és magas fizetéssel. Ez a feleségemnél lévő TB, hogy magunknak fizetjük, ez már kizáró ok, ami miatt nem kaphatjuk meg a hitelt?

Köszönöm

Tisztelt Tanácsadó!
A kérdésem arra vonatkozna, hogy elutasító határozatot kaptam egy olyan időszak miatt, amikor a próbaidő alatt, a munkáltatómnál alkalmi bejelentésen voltam. Ez februártól májusig volt így, mert májusban megkaptam a véglegesen szerződést, onnan ismét rendben vagyok.
Van esélyem a fellebbezésre ilyen esetben?
Előre is köszönöm a választ!

Tisztelt hitelnet,
Jelenleg 2015. óta vagyok az ELTE osztatlan tanárképzésének hallgatója, tanulmányaimat jövőre fogom befejezni, kizárólag aktív félévekkel rendelkezem, ezek alapján megfelelek-e a hitel TB jogviszony feltételeinek?
Előre is köszönöm!

Az lenne a kérdésem, ha én 2020.08.27.-én elvesztettem a munkahelyem és csak 2020.10.01-én tudtam elhelyezkedni, esetleg így lenne esély megkapni a hitelt?

Üdvözlettel!
Az lenne a kérdésem, hogy tegyük fel én és párom külföldön dolgozunk évek óta, majd aztán haza jövünk, 60 nap után igénybe vennénk a babaváró hitelt, a külföldi tb jogviszonyt hol tudjuk, illetve hogyan tudjuk igazolni? Mivel az ügyfélkapuban csak az itthoni munkáknak a jogviszonyait mutatja, a külföldiket ahol eddig dolgoztam azokat nem?

Tisztelt Tanácsadó.
2019.01.28-án abszolváltam az egyetemen és 2019.07.06-án álltam munkába. Azóta folyamatos a munkaviszonyom. A babaváró hitel egyik kritériumának, miszerint egyetem után hat hónapnál hosszabb megszakítás nem lehet, megfelelek, viszont a hallgatói jogviszony igazolásomban 2018-ban van egy passzív félévem. Ez utóbbi gondot jelenthet a hivatalnál a szükséges tb. igazolás kiállításával kapcsolatban? A neak.gov.hu oldal ügyfélkapus lekérdezésében folyamatos a biztosítási jogviszony, nincs megszakítás a passzív félévben.
Válaszát előre is köszönöm.

Tisztelt Tanácsadó!
Az ügyfélkapun keresztül történő bejelentkezéssel a biztosítási jogviszony lekérdezésekor, a nappali tagozatos felsőfokú tanulmányok által keletkeztetett jogviszony nem jelenik meg nekem. Az adatbázissal kapcsolatos információk között ezt a tájékoztatást találtam: “A befejezett egyetemi/főiskolai tanulmányok idejének visszamenőleges bejelentését nem szorgalmazzuk, ezért, ha az intézmény a hallgatói státuszának jelentését elmulasztotta, előfordulhat, hogy az Ön diák évei nincsenek nyilvántartva az egészségbiztosítás nyilvántartási rendszerében. Ez azonban hátrányos következményekkel nem jár.” A babaváró hitel igényléséhez szükséges a 3 éves TB jogviszony miatt, hogy szerepeljen itt a hallgatói jogviszony, vagy esetleg elég egy igazolás kikérése az egyetemtől?

Tisztelt Tanácsadó!
2021.04.02-án megszűnt a munkaviszonyom felmondás miatt. Május 2-ig valószínűleg nem fogok másik munkát találni. Annak elkerülése érdekében, hogy 30 napnál több idő ne teljen el, opció lehet, ha még áprilisban kiváltom a főállású katát, majd amikor új munkát találok, megszüntetem a katás “tevékenységet”?
Segítségét előre is köszönöm!

Tisztelt Hitelnet!
Szeretnék érdeklődni, hogy a Babaváró kölcsön igénylésére jogosult vagyok-e, amennyiben 2020.03.31.-én szűnt meg a hallgatói jogviszonyom, viszont 2020.06.08.-a óta dolgozom, így van folyamatos TB jogviszonyom. Fentebb írják a hallgatói jogviszony megszűnése utáni 6 hónapos türelmi időt. Ebbe az én értelmezésem szerint bőven beleférek, de kérem erősítsenek meg, hogy jól gondolom-e.
Válaszukat előre is köszönöm!
Niki

Tisztelt Hitelnet!
Szeretnék érdeklődni, hogy a Babaváró kölcsön igényléséhez minden banknál feltétel az, hogy a 3 év TB jogviszony meglétén felül az igénylést megelőző 180 napban ténylegesen megszakítás nélküli (1 nap megszakítás se) legyen a biztosítási jogviszony?
Lehetek-e a hiteligény benyújtásakor felmondási idő alatt, amennyiben a TB jogviszony (3 év + 3 hónap bérigazolás a jelenlegi munkáltatómtól + az előbb említett 180 napos tényleges megszakítás nélküli biztosítási viszony) általam van meg, azonban férjem a főadós.
Köszönettel,
Dóra

Tisztelt Hitelnet!
A férjemnek 2020. október 12-én megszűnt az állása. Egyből munkakeresőire jelentkezett. ahol azt mondtak neki. hogy biztosítva van minden téren. Az űj munkahelyen november 14-én kezdett, de sajnos túllépte a 30 napot. Én még felsőoktatásban tanulok, ez már az utolsó félévem.
Az lenne a kérdésem, hogy ezekkel a feltételekkel megkaphatjuk-e a babaváróhoz szükséges igazolást?
Válaszát előre is köszönöm.

Tisztelt Hitelnet!
A kérdésem az lenne, hogy Babaváró hitel igénylése esetében mivel igazolható a külföldi biztosítási jogviszony?
Magyarországon 2019.03.01-től vagyok biztosítva, előtte pedig Romániában voltam biztosítva 2019.02.09-ig. Tehát a két biztosított időszak között csak 19 nap telt el. Megkaphatom-e ebben az esetben a Babaváró hitelt? Illetve, a Magyarországi Kormányablakban kikérhető E104 nyomtatvány biztosítási időszakról szóló tájékoztatás tartalmazza-e a külföldi jogviszonyt.
A Romániából kikért E104 nyomtatvány be lett adva a Társadalombiztosítóhoz akkor, amikor Taj számot igényeltem.
Előre is köszönöm válaszukat.

Tisztelt Hitelnet.hu!
Babaváró támogatással kapcsolatban az lenne a kérdésem, hogy 2018. április 25-től van folyamatos munkaviszonyom, ami ugye nincs még 3 év, de az egyetemi diplomámat 2017. július 1.-én kaptam meg. Ez alapján sem tudnám igénybe venni, mivel közötte több mint 6 hónap eltelt.
Viszont a biztosítotti jogviszonyom az egyetem után 2017. 10.30.ig állt fenn. Így viszont 5 nap híján, de benne van a 6 hónapban.
Lehetséges-e ez így?

178
0
Tedd fel kérdésed vagy szól hozzá a témához!x