Babaváró hitelhez szükséges TB jogviszony igazolás

A vonatkozó kormányrendelet meghatározza azokat a személyi és egyéb jogosultsági feltételeket, melyek teljesülése elengedhetetlen babaváró hitel igényléséhez. Egyik ilyen követelmény a megfelelő TB jogviszony igazolása.

Babaváró hitelhez szükséges TB jogviszony igazolás

Babaváró hitelhez szükséges TB jogviszony

Az igénylő házaspárok közül legalább az egyik félnek igazolnia kell, hogy 3 éve folyamatosan:

  • a magyar társadalombiztosítási rendszerben biztosított (1997. évi LXXX. törvény 6. §-a alapján), vagy
  • felsőoktatási intézményben nappali képzés keretében hallgatói jogviszonyban állt, vagy
  • kereső tevékenysége alapján valamely más állam társadalombiztosítási rendszerének vagy nemzetközi szerződéssel létrehozott nemzetközi szervezet társadalombiztosítási rendszerének hatálya alá tartozott (csak magyar állampolgár vagy olyan személy esetében fogadható el, akit a magyar állampolgárságról szóló törvény alapján magyar állampolgárnak kell tekinteni)
  • diplomás GYED-ben részesült.

A 3 éves időszak számítása során a fenti, egymást követő időszakok összeadódnak.

A TB jogviszony folyamatosnak tekinthető akkor is, ha:

  • abban legfeljebb 30 nap megszakítás van, illetve
  • felsőoktatási intézménynél fennálló hallgatói jogviszony megszűnését követően a következő, babaváró támogatásra jogosító jogviszony megkezdéséig 6 hónapnál hosszabb megszakítás nincs

Babaváró hitel igényelne?

Kérje szakértőnk egyedi, névre szóló ajánlatát online. Tekintse meg egyedi kedvezményeinket

Ajánlatot kérek

Fontos!

A kölcsönkérelem benyújtását megelőző 180 napos időtartamnak a Tbj. 6. § (1) bekezdés a), b) vagy d)-i) pontja szerinti jogviszonyban töltött időnek kell minősülnie. Ez azt jelenti, hogy a babaváró hitelkérelem benyújtásának időpontjában (és az azt megelőző 180 napban – külföldről hazatérők esetében 90 napban – ) kizárólag a magyar társadalombiztosítási rendszerben fennálló, alábbi TB jogviszony fogadható el:

a) a munkaviszonyban (ide nem értve a saját jogú nyugdíjasnak minősülő személy által létesített Mt. szerinti munkaviszonyt), közalkalmazotti jogviszonyban, rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban, közszolgálati jogviszonyban, kormányzati szolgálati jogviszonyban, politikai szolgálati jogviszonyban, biztosi jogviszonyban, ügyészségi szolgálati jogviszonyban, bírói szolgálati jogviszonyban, igazságügyi alkalmazotti szolgálati viszonyban, nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyban, ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszonyban, vendégoktatói vagy külügyi szakmai ösztöndíjas jogviszonyban, közfoglalkoztatási jogviszonyban álló személy, a Magyar Honvédség, a rendvédelmi szervek, az Országgyűlési Őrség, a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hivatásos állományú tagja, a Magyar Honvédség szerződéses állományú tagja, a katonai szolgálatot teljesítő önkéntes tartalékos katona, a honvédelmi alkalmazott, az országgyűlési képviselő, a nemzetiségi szószóló, tekintet nélkül arra, hogy foglalkoztatása teljes vagy részmunkaidőben történik,

b) a szövetkezet tagja, aki a szövetkezet tevékenységében munkaviszony, vállalkozási vagy megbízási jogviszony keretében személyesen közreműködik, kivéve az iskolaszövetkezet nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytató tanuló, képzésben részt vevő személy, hallgató tagját – 25. életévének betöltéséig a tanulói, hallgatói, felnőttképzési jogviszonya szünetelésének időtartama alatt is -, a közérdekű nyugdíjas szövetkezet öregségi nyugdíjban vagy átmeneti bányászjáradékban részesülő tagját, valamint a szociális szövetkezetben tagi munkavégzés keretében munkát végző tagot 

d) a kiegészítő tevékenységet folytatónak nem minősülő egyéni vállalkozó, 

e) a kiegészítő tevékenységet folytatónak nem minősülő társas vállalkozó, 

f) a díjazás ellenében munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében (megbízási szerződés alapján, egyéni vállalkozónak nem minősülő vállalkozási jogviszonyban) személyesen munkát végző személy – a külön törvényben meghatározott- közérdekű önkéntes tevékenységet végző személy kivételével – amennyiben az e tevékenységéből származó, tárgyhavi járulékalapot képező jövedelme eléri a minimálbér harminc százalékát, illetőleg naptári napokra annak harmincad részét

g) az egyházi szolgálati viszonyban álló egyházi személy, kivéve a saját jogú nyugdíjast,

h) a mezőgazdasági őstermelő, ha a reá irányadó nyugdíjkorhatárig hátralévő idő és a már megszerzett szolgálati idő együttesen legalább 20 év, kivéve

  1. az őstermelői tevékenységet közös igazolvány alapján folytató kiskorú személyt és a gazdálkodó család kiskorú tagját,
  2. az egyéb jogcímen – ide nem értve a g) pont és a (2) bekezdés szerint – biztosítottat,
  3. a saját jogú nyugdíjast és az özvegyi nyugdíjban részesülő személyt, aki a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte

i) a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló törvényben meghatározottak szerint a főállású kisadózóként bejelentett személy

Fontos!

Míg CSOK más államban fennálló TB jogviszonnyal is igényelhető akkor, ha a támogatott személy a támogatási szerződés megkötését követő 180 napon belül magyar TB jogviszony létesítését vállalja, addig babaváró hitel igénylésénél erre nincs lehetőség! Babaváró hitelre nem lehet jogosult az a házaspár, aki a hitelkérelem benyújtásakor külföldi TB jogviszonnyal rendelkezik.

Fontos!

A babaváró hitelhez szükséges 3 éves folyamatos TB jogviszony igazolása során a közfoglalkoztatási jogviszonyban töltött idő egy évet meghaladó része nem számítható be! 

A babaváró hitel feltételeit részletesebben is meg tudja tekinteni honlapunkon.

Babaváró hitel kalkulátor

Számolja ki, mennyi lenne a havi törlesztő részlete. Tekintse meg egyedi kedvezményeinket

Babaváró hitel kalkulátor

Fontos!


Feliratkozás az új kérdésekre/válaszokra
Visszajelzés
134 hozzászólás
Inline Feedbacks
Minden hozzászólás megtekintése

Üdvözlettel!
Az lenne a kérdésem, hogy tegyük fel én és párom külföldön dolgozunk évek óta, majd aztán haza jövünk, 60 nap után igénybe vennénk a babaváró hitelt, a külföldi tb jogviszonyt hol tudjuk, illetve hogyan tudjuk igazolni? Mivel az ügyfélkapuban csak az itthoni munkáknak a jogviszonyait mutatja, a külföldiket ahol eddig dolgoztam azokat nem?

Kedves Gergő!
Külföldről hazatérők esetén elegendő a legalább 90 napos magyarországi TB jogviszony igazolása. A 3 évből fennmaradó további külföldi TB jogviszony az illetékes külföldi hatóság igazolásával támasztható alá.
Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű babaváró hitelügyintézést is!

Tisztelt Tanácsadó.
2019.01.28-án abszolváltam az egyetemen és 2019.07.06-án álltam munkába. Azóta folyamatos a munkaviszonyom. A babaváró hitel egyik kritériumának, miszerint egyetem után hat hónapnál hosszabb megszakítás nem lehet, megfelelek, viszont a hallgatói jogviszony igazolásomban 2018-ban van egy passzív félévem. Ez utóbbi gondot jelenthet a hivatalnál a szükséges tb. igazolás kiállításával kapcsolatban? A neak.gov.hu oldal ügyfélkapus lekérdezésében folyamatos a biztosítási jogviszony, nincs megszakítás a passzív félévben.
Válaszát előre is köszönöm.

Kedves Áron!
Célszerű lenne a területileg illetékes OEP-nél megpróbálni kikérni babaváró hitel igényléséhez szükséges TB jogviszony igazolást. Ott tudják megmondani Önnek pontosan, hogy kiadható-e adott esetben az igazolás.

Tisztelt Tanácsadó!
Az ügyfélkapun keresztül történő bejelentkezéssel a biztosítási jogviszony lekérdezésekor, a nappali tagozatos felsőfokú tanulmányok által keletkeztetett jogviszony nem jelenik meg nekem. Az adatbázissal kapcsolatos információk között ezt a tájékoztatást találtam: “A befejezett egyetemi/főiskolai tanulmányok idejének visszamenőleges bejelentését nem szorgalmazzuk, ezért, ha az intézmény a hallgatói státuszának jelentését elmulasztotta, előfordulhat, hogy az Ön diák évei nincsenek nyilvántartva az egészségbiztosítás nyilvántartási rendszerében. Ez azonban hátrányos következményekkel nem jár.” A babaváró hitel igényléséhez szükséges a 3 éves TB jogviszony miatt, hogy szerepeljen itt a hallgatói jogviszony, vagy esetleg elég egy igazolás kikérése az egyetemtől?

Kedves Krisztián!
A hallgatói jogviszony fennállását a felsőoktatási intézmény által kiadott igazolással elegendő alátámasztani. Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű babaváró hitelügyintézést is!

Tisztelt Tanácsadó!
2021.04.02-án megszűnt a munkaviszonyom felmondás miatt. Május 2-ig valószínűleg nem fogok másik munkát találni. Annak elkerülése érdekében, hogy 30 napnál több idő ne teljen el, opció lehet, ha még áprilisban kiváltom a főállású katát, majd amikor új munkát találok, megszüntetem a katás “tevékenységet”?
Segítségét előre is köszönöm!

Kedves Krisztián!
Igen, a főállású KATA vállalkozás is keletkeztet TB jogviszonyt. A támogatásokhoz szükséges jogviszonnyal kapcsolatban az ebben illetékes egészségbiztosító tud Önnek további pontos tájékoztatást adni.

Tisztelt Hitelnet!
Szeretnék érdeklődni, hogy a Babaváró kölcsön igénylésére jogosult vagyok-e, amennyiben 2020.03.31.-én szűnt meg a hallgatói jogviszonyom, viszont 2020.06.08.-a óta dolgozom, így van folyamatos TB jogviszonyom. Fentebb írják a hallgatói jogviszony megszűnése utáni 6 hónapos türelmi időt. Ebbe az én értelmezésem szerint bőven beleférek, de kérem erősítsenek meg, hogy jól gondolom-e.
Válaszukat előre is köszönöm!
Niki

Kedves Niki!
A leírtak alapján véleményünk szerint megfelelő lehet TB jogviszony igazolása a babaváró hitelhez. Pontos tájékoztatást a területileg illetékes OEP tud adni Önnek a nyilvántartott adatok alapján.

Köszönöm szépen a megerősítő válaszát. Az OEP-től ma fogom megigényelni a dokumentumot.

Szia!
Én ma kaptam meg a hiánypótlásomat, szóval, ha igényelnél, akkor a hallgatói jogviszony igazolást mindenképpen csatolj, nehogy úgy jár, mint én (8 napot vártam, majd jött ez a hiánypótlás és benne, hogy ha teljesítem, akkor 60 nap az elbíralási idő).

Szia Kinga!

Nagyon szépen köszönöm a segítséged! Megkíméltél egy plussz körtől. Remélem az egyetemtől gyorsan megkapom az igazolást, már írtam nekik.
Sajnálom, hogy téged így megvárakoztatnak az elbírálással.

Tisztelt Hitelnet!
Szeretnék érdeklődni, hogy a Babaváró kölcsön igényléséhez minden banknál feltétel az, hogy a 3 év TB jogviszony meglétén felül az igénylést megelőző 180 napban ténylegesen megszakítás nélküli (1 nap megszakítás se) legyen a biztosítási jogviszony?
Lehetek-e a hiteligény benyújtásakor felmondási idő alatt, amennyiben a TB jogviszony (3 év + 3 hónap bérigazolás a jelenlegi munkáltatómtól + az előbb említett 180 napos tényleges megszakítás nélküli biztosítási viszony) általam van meg, azonban férjem a főadós.
Köszönettel,
Dóra

Kedves Dóra!
A 3 éves TB jogviszonyban lehet megszakítás az igénylés előtti 180 napos időszakban is, amennyiben csak maga a legalább 3 éve fennálló jogviszony igazolása a cél. Erről a babaváró kormányrendelet rendelkezik, ettől a hitelintézetek saját hatáskörben nem térhetnek el.
Amennyiben a babaváró hitel felvételéhez szükséges az Ön jövedelmét is igazolni, akkor nem fogadható el, ha Ön felmondási idő alatt van a kérelem benyújtásakor.
Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű ügyintézést is!

Kedves Cím!
Köszönöm szépen válaszát.
Esetünkben az áll fenn, hogy én 2020.október 31-ig voltam biztosítva felsőoktatási nappali hallgatói jogviszony által, azonban csak november 9-én álltam munkába, mely egyben a jelenlegi munkahelyem. A hitelkérelmünket arra hivatkozva elutasították, hogy a benyújtást megelőző 180 napban ez a 9 nap megszakításom volt, így május 9-ét javasolták a következő benyújtási időpontnak.
Párom volna a főadós -külföldi munkaviszonnyal-, mivel neki jelentősen magasabb a jövedelme (az én jövedelmemet nem fogadnák el alapnak). Májusi hitelkérelmünk során ez esetben sem lehetek felmondási idő alatt jelenlegi munkahelyemen?
Szeretnénk biztosra menni a kérelem kapcsán, és sajnos más-más információkat hallani ezzel kapcsolatban.
Válaszát előre is nagyon szépen köszönöm!

Kedves Dóra!
Véleményünk szerint a leírtak alapján jelenleg is igényelhető lehet a babaváró hitel, hiszen az Ön részéről megfelelő a TB jogviszony. Férje külföldi munkaviszonyból származó jövedelme pedig megfelelő jövedelmi oldalról. Javasoljuk, hogy vegyék fel a kapcsolatot a lakóhelyükhöz legközelebbi Hitelnet irodával, ahol Szakértőink készséggel állnak rendelkezésükre a babaváró hitel ügyintézésében. Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű babaváró hitelügyintézést is!

Kérdése van?

Kattintson ide és tegye fel

Szakértőink eddig 43671 kérdésre válaszoltak.

Iratkozz fel hírlevelünkre!

134
0
Tedd fel kérdésed vagy szól hozzá a témához!x