fbpx

Babaváró hitelhez szükséges TB jogviszony igazolás

A vonatkozó kormányrendelet meghatározza azokat a személyi és egyéb jogosultsági feltételeket, melyek teljesülése elengedhetetlen babaváró hitel igényléséhez. Egyik ilyen követelmény a megfelelő TB jogviszony igazolása.

Babaváró hitelhez szükséges TB jogviszony igazolás

Babaváró hitelhez szükséges TB jogviszony

Az igénylő házaspárok közül legalább az egyik félnek igazolnia kell, hogy 3 éve folyamatosan:

  • a magyar társadalombiztosítási rendszerben biztosított (1997. évi LXXX. törvény 6. §-a alapján), vagy
  • felsőoktatási intézményben nappali képzés keretében hallgatói jogviszonyban állt, vagy
  • kereső tevékenysége alapján valamely más állam társadalombiztosítási rendszerének vagy nemzetközi szerződéssel létrehozott nemzetközi szervezet társadalombiztosítási rendszerének hatálya alá tartozott (csak magyar állampolgár vagy olyan személy esetében fogadható el, akit a magyar állampolgárságról szóló törvény alapján magyar állampolgárnak kell tekinteni)
  • diplomás GYED-ben részesült.

A 3 éves időszak számítása során a fenti, egymást követő időszakok összeadódnak.

A TB jogviszony folyamatosnak tekinthető akkor is, ha:

  • abban legfeljebb 30 nap megszakítás van, illetve
  • felsőoktatási intézménynél fennálló hallgatói jogviszony megszűnését követően a következő, babaváró támogatásra jogosító jogviszony megkezdéséig 6 hónapnál hosszabb megszakítás nincs

Babaváró hitel igényelne?

Kérje szakértőnk egyedi, névre szóló ajánlatát online. Tekintse meg egyedi kedvezményeinket

Ajánlatot kérek

Fontos!

A kölcsönkérelem benyújtását megelőző 180 napos időtartamnak a Tbj. 6. § (1) bekezdés a), b) vagy d)-i) pontja szerinti jogviszonyban töltött időnek kell minősülnie. Ez azt jelenti, hogy a babaváró hitelkérelem benyújtásának időpontjában (és az azt megelőző 180 napban – külföldről hazatérők esetében 90 napban – ) kizárólag a magyar társadalombiztosítási rendszerben fennálló, alábbi TB jogviszony fogadható el:

a) a munkaviszonyban (ide nem értve a saját jogú nyugdíjasnak minősülő személy által létesített Mt. szerinti munkaviszonyt), közalkalmazotti jogviszonyban, rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban, közszolgálati jogviszonyban, kormányzati szolgálati jogviszonyban, politikai szolgálati jogviszonyban, biztosi jogviszonyban, ügyészségi szolgálati jogviszonyban, bírói szolgálati jogviszonyban, igazságügyi alkalmazotti szolgálati viszonyban, nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyban, ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszonyban, vendégoktatói vagy külügyi szakmai ösztöndíjas jogviszonyban, közfoglalkoztatási jogviszonyban álló személy, a Magyar Honvédség, a rendvédelmi szervek, az Országgyűlési Őrség, a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hivatásos állományú tagja, a Magyar Honvédség szerződéses állományú tagja, a katonai szolgálatot teljesítő önkéntes tartalékos katona, a honvédelmi alkalmazott, az országgyűlési képviselő, a nemzetiségi szószóló, tekintet nélkül arra, hogy foglalkoztatása teljes vagy részmunkaidőben történik,

b) a szövetkezet tagja, aki a szövetkezet tevékenységében munkaviszony, vállalkozási vagy megbízási jogviszony keretében személyesen közreműködik, kivéve az iskolaszövetkezet nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytató tanuló, képzésben részt vevő személy, hallgató tagját - 25. életévének betöltéséig a tanulói, hallgatói, felnőttképzési jogviszonya szünetelésének időtartama alatt is -, a közérdekű nyugdíjas szövetkezet öregségi nyugdíjban vagy átmeneti bányászjáradékban részesülő tagját, valamint a szociális szövetkezetben tagi munkavégzés keretében munkát végző tagot 

d) a kiegészítő tevékenységet folytatónak nem minősülő egyéni vállalkozó, 

e) a kiegészítő tevékenységet folytatónak nem minősülő társas vállalkozó, 

f) a díjazás ellenében munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében (megbízási szerződés alapján, egyéni vállalkozónak nem minősülő vállalkozási jogviszonyban) személyesen munkát végző személy - a külön törvényben meghatározott- közérdekű önkéntes tevékenységet végző személy kivételével - amennyiben az e tevékenységéből származó, tárgyhavi járulékalapot képező jövedelme eléri a minimálbér harminc százalékát, illetőleg naptári napokra annak harmincad részét

g) az egyházi szolgálati viszonyban álló egyházi személy, kivéve a saját jogú nyugdíjast,

h) a mezőgazdasági őstermelő, ha a reá irányadó nyugdíjkorhatárig hátralévő idő és a már megszerzett szolgálati idő együttesen legalább 20 év, kivéve

  1. az őstermelői tevékenységet közös igazolvány alapján folytató kiskorú személyt és a gazdálkodó család kiskorú tagját,
  2. az egyéb jogcímen - ide nem értve a g) pont és a (2) bekezdés szerint - biztosítottat,
  3. a saját jogú nyugdíjast és az özvegyi nyugdíjban részesülő személyt, aki a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte

i) a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló törvényben meghatározottak szerint a főállású kisadózóként bejelentett személy

Fontos!

Míg CSOK más államban fennálló TB jogviszonnyal is igényelhető akkor, ha a támogatott személy a támogatási szerződés megkötését követő 180 napon belül magyar TB jogviszony létesítését vállalja, addig babaváró hitel igénylésénél erre nincs lehetőség! Babaváró hitelre nem lehet jogosult az a házaspár, aki a hitelkérelem benyújtásakor külföldi TB jogviszonnyal rendelkezik.

Fontos!

A babaváró hitelhez szükséges 3 éves folyamatos TB jogviszony igazolása során a közfoglalkoztatási jogviszonyban töltött idő egy évet meghaladó része nem számítható be! 

A babaváró hitel feltételeit részletesebben is meg tudja tekinteni honlapunkon.

Babaváró hitel kalkulátor

Számolja ki, mennyi lenne a havi törlesztő részlete. Tekintse meg egyedi kedvezményeinket

Babaváró hitel kalkulátor

Gyakor kérdések babaváró hitellel kapcsolatban

Szeretnék érdeklődni, hogy ha a gyerkőc nem jön össze se 5 éven belül, se utána, és orvosilag ezt tudjuk igazolni, akkor is a kamatot vissza kell fizetni? Péter Válaszunk: Kedves Péter! Az igénylők számára a kamattámogatás megszűnése és visszafizetési kötelezettsége alól a kormányhivatal a hozzá benyújtott kérelem alapján hatósági eljárásban, méltányosságból felmentést engedélyezhet, ha a) a támogatott személyek egyike a kölcsönszerződés megkötését követően megváltozott munkaképességűvé vált, és emiatt a gyermek megszületését nem vállalták, b) az emberi reprodukcióra irányuló különleges eljárások végzésére vonatkozó, valamint az ivarsejtekkel és embriókkal való rendelkezésre és azok fagyasztva tárolására vonatkozó részletes szabályokról szóló 30/1998. (VI. 24.) NM rendelet [a továbbiakban: 30/1998. (VI. 24.) NM rendelet] szerinti, az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet 4. számú melléklet 13. főcsoportjában megjelölt egészségügyi szolgáltató igazolja, hogy a támogatott személyek ba) a kötelező egészségbiztosítás keretében finanszírozott számú, a kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető meddőségkezelési eljárásokról szóló 49/1997...... További részletek »
Hitelnet    
Tisztelt Cím! Babaváró hitellel kapcsolatban szeretném szíves tájékoztatását kérni! Németországban élő házaspár vagyunk, szeretnénk hazatérni. A nejem már otthon van, dolgozik, így számára adott lesz az utolsó 90 napra vonatkozóan a magyar TB jogviszony. Előtte viszont Németországban nem dolgozott, hanem az én biztosításomon keresztül volt ő is biztosítva (úgynevezett családi biztosítás - Familienversicherung keretében). Ez itt egy bevett, teljesen általános, egyenértékű dolog. Természetesen egyebekben a megszakítás nélküli 3 évet mindketten tudjuk igazolni. Problémát jelent-e ez a Babaváró hitel igénylése szempontjából? A nejem egyébként már várandós az első gyermekünkkel. Nekem még egy ideig kint kell maradnom a megélhetésünk és a gyermek érkezésének zökkenőmentes biztosítása érdekében. Kaphatunk-e tehát Babaváró hitelt avagy sem? Egyébként van valami hivatalos elérhetőség a NEAK-nál (vagy OEP?), ahol az ember ilyen dolgokat megkérdezhet? Köszönöm szépen! Válaszunk: Kedves Kérdező! Babaváró hitel igénylésénél fontos, hogy a TB jogviszonyt igazoló félnek ne csak egészségbiztosítási jogviszonya legyen, hanem társadalombiztosítási jogviszonya. A társadalombiztosítási..... További részletek »
Hitelnet    

A babaváró hitel kizárólag házastársi kapcsolat esetén vehető igénybe. A közjegyző által bejegyzett élettársi kapcsolat nem helyettesíti a házasságkötést. A babaváró hitel tehát élettársi, bejegyzett élettársi kapcsolat esetén nem érhető el.

A házastársi kapcsolaton kívül további feltétel, hogy a babaváró hitel igénylésekor a feleség életkora nem haladhatja meg a 41. életévet. A férj életkorára vonatkozó felső korlát a legtöbb hitelintézetnél nem került meghatározásra. Az igénylők minimum életkorára vonatkozóan azonban - pénzintézettől függően - eltérő előírások vonatkoznak.

Hitelnet.hu    
A kamattámogatás megszűnik, ha - a támogatott személyek a kölcsön folyósításától számított 5 éven belül nem teljesítik az első gyermeket - a támogatott személyek egyike sem rendelkezik már magyarországi lakcímmel - a gyermekvállalási támogatással érintett kiskorú gyermeket a támogatott személyek egyike sem neveli saját háztartásában - a házasságukat a kölcsönszerződés futamideje alatt felbontják, vagy érvénytelennek nyilvánítják. A kamattámogatás megszűnése esetén az Adósoknak a hátralévő futamidőben fizetniük kell a kölcsön támogatás nélküli kamatát. Kamatozóvá vált babaváró hitelnél az adósok a havi törlesztő részletben tőkét, kamatot és kezességvállalási díjat fizetnek. A fenti első három esetben történő kamattámogatás megszűnésekor a támogatott személyeknek a kamattámogatás megszűnését követő 120 napon belül egy összegben vissza kell fizetniük az addig kapott kamattámogatás összegét. A fenti utolsó esetben a kamattámogatás visszafizetési kötelezettsége akkor áll fenn, ha a házasság felbontásának időpontjáig a gyermekvállalás nem teljesült.
Hitelnet    
Tisztelt Szakértő! Az alábbi ügyben fordulok Önökhöz: Babaváró hitel felvételéhez szükséges tb jogviszony igazolás kiállítása kapcsán a következő problémábaütköztem. 2020.04.09-én elveszítettem a munkámat, ezt követően 2021.08.23-án keletkezett újra bejelentett jogviszonyom. Magyarországon a vészhelyzet 2020.03.11-én lett kihirdetve a Magyar Közlöny szerint, és a mai napog is tart. Tehát a fenti két dátum beletartozik ebbe az időszakba. Az OTP az alábbiakat írja a honlapján: -legalább a házaspár egyik tagjának van 3 év folyamatos, maximum 30 napig megszakított társadalombiztosítási jogviszonya (TB). A veszélyhelyzet időtartama alatt vagy az azt követő 90 napig a TB 30 napos megszakítási korlátját nem kell figyelembe venni akkor sem, ha az a 30 napot meghaladja, -ha az igénylő a veszélyhelyzet ideje alatt vagy a veszélyhelyzet megszűnését követő 90 napon belül újabbTB jogviszonyt létesít, akkor a veszélyhelyzet időtartamát TB jogviszonyban töltött időnek kell tekinteni Ezen leírás alapján szerintem, és az OTP-s ügyintéző szerint is jogosult vagyok. Megigényeltem 2021. december végén..... További részletek »
Hitelnet    

Babaváró hitelnél nem kell előre vállalni a gyermeket úgy, mint megelőlegezett CSOK igénylésénél. Amennyiben a babaváró hitel felvételét követő 5 éven belül legalább 1 gyermek születik, akkor a babaváró hitel kamatmentes marad a teljes futamidőre. Ha születik 2. gyermekük, akkor a fennálló tartozás 30%-a elengedésre kerül. Amennyiben 3. gyermekük is lesz, akkor a teljes fennálló tőketartozást elengedik.

Hitelnet    
Üdvözlöm! A lakáshitel igénylési lehetőségeinkről szeretnék érdeklődni. Feleségem orosz származású és orosz állampolgársággal rendelkezik, 2019 óta él Magyarországon. 2021 áprilisban házasodtunk össze magyar anyakönyvvezető előtt. 2019 óta magyarországi hallgatói jogviszonya volt, 2022 januárja óta bejelentett magyarországi munkahellyel rendelkezik, 2023 januárjában pedig megszerezte a magyar nemzeti letelepedési engedélyt is, amely mellé lakcímkártyát állítanak ki neki. Magyarul körülbelül A2-B1 szinten beszél. Én egész életemben rendelkeztem TB jogviszonnyal, teljes állásban pedig 2020 óta dolgozom. Feleségemmel közösen szeretnénk megvásárolni első ingatlanunkat, amelyhez szeretnénk babaváró kölcsönt, CSOK-ot és kereskedelmi hitelt is igénybe venni. Az ingatlan árfekvésétől függően 50-33% önerővel rendelkezünk. A kérdésem a következő; a fenti adatokat figyelembe véve lehetséges-e a hitelfelvétel magyarországi pénzintézetnél, illetve ha igen, mi lesz ennek az ügymenete? Különösképp gondolok itt a nyelvi kérdésre, illetve a tolmácsra vonatkozó előírásokra. Megtisztelő válaszukat előre is köszönöm! Bence Válaszunk: Kedves Bence, amennyiben nem magyar állampolgár, és nem EGT tagállam polgára az ügyfél, akkor nem..... További részletek »
Hitelnet    
Üdvözlöm! Olyan kérdésem lenne, volt egy folyószámla hitelem, amit nem jól fizettem. Részletfizetésben megállapodtunk. Ahogy megengedhettem magamnak, megegyezéssel kifizettem. (Itt 5 évig szerepelek a KHR-ben). Most 2021.11.22. kifizettem a fennálló tartozásom, hogy csak 1 évig szerepeljek a KHR-ben. De mint kiderült, nem jó összeget mondtak, amit utalnom kellett (telefonos beszélgetés volt, panaszt tettem ellenünk.....) A lényeg az, hogy 2021.11.30-án a bank kérvényezte a KHR módosítást (1 éves passzív státuszra). Most már a 7. munkanapnál vagyunk és még mindig nem módosult 1 éves passzív státuszra. Azért lenne fontos számomra, mert a párommal babaváró kölcsönt szeretnénk felvenni. Kérdések: A kifizetett tartozás napjától hány munkanap még 5 éves passzívból áttesz a rendszer 1 éves passzív státuszra? És 1 éves passzív státuszra kaphatunk-e a párommal (ő igényelné) babaváró hitelt? Köszönöm a válaszát előre is! Válaszunk: Kedves Kérdező! Bankpartnereink egyikénél van lehetőség passzív KHR-rel is babaváró hitelt igényelni. Ennek feltétele, hogy a KHR-ben rögzített adatok..... További részletek »
Hitelnet    

Nem jelent problémát, ha a babaváró hitel felvételét követően nem lesz közös lakcím. A babaváró hitelre vonatkozó kamattámogatás abban az esetben szűnik meg, ha a támogatott személyek egyike sem rendelkezik már magyarországi lakcímmel.

Hitelnet    
Az igénylő házaspárok közül legalább az egyik félnek igazolnia kell, hogy 3 éve folyamatosan: - a magyar társadalombiztosítási rendszerben biztosított (1997. évi LXXX. törvény 6. §-a alapján), vagy - felsőoktatási intézményben nappali képzés keretében hallgatói jogviszonyban állt, vagy - kereső tevékenysége alapján valamely más állam társadalombiztosítási rendszerének vagy nemzetközi szerződéssel létrehozott nemzetközi szervezet társadalombiztosítási rendszerének hatálya alá tartozott (csak magyar állampolgár vagy olyan személy esetében fogadható el, akit a magyar állampolgárságról szóló törvény alapján magyar állampolgárnak kell tekinteni) - diplomás GYED-ben részesült. A 3 éves időszak számítása során a fenti, egymást követő időszakok összeadódnak. A TB jogviszony folyamatosnak tekinthető akkor is, ha: - abban legfeljebb 30 nap megszakítás van, illetve - felsőoktatási intézménynél fennálló hallgatói jogviszony megszűnését követően a következő, babaváró támogatásra jogosító jogviszony megkezdéséig 6 hónapnál hosszabb megszakítás nincs. - a közfoglalkoztatási jogviszonyban töltött idő egy évet meghaladó része nem számítható be A kölcsönkérelem benyújtását megelőző 180 napos időtartamnak..... További részletek »
Hitelnet.hu    

Negatív tartalmú KHR esetén bankpartnereink egyikénél van lehetőség babaváró hitel felvételére. Ennek feltétele, hogy a korábbi mulasztás 1 éven belül az ügyfél által maradéktalanul rendezve lett. Ennek az információnak a KHR-ben is meg kell jelenni.

Hitelnet    
Feliratkozás az új kérdésekre/válaszokra
Visszajelzés

262 hozzászólás
Inline Feedbacks
Minden hozzászólás megtekintése

Jó napot!
Érdeklődnék, hogy Ausztriában élek a férjemmel és a 11 hónapos kislányunkkal, én jelenleg osztrák gyesen vagyok, ez az időszak is beleszámít a 3 év tb jogviszonyba? Előtte már 4 éve volt osztrák folyamatos tb-m.
Mikor visszaköltözünk magyarba szeretnék munkába állni. Így is tudnám igényelni a babaváró hitelt?
Válaszát előre is köszönöm!

Jó napot kívánok!
Azt szeretném megkérdezni, hogy ha ki futok a 30 nap tb jogviszony igazolásból, akkor utána van még esély lekérdezni még 1x?
A válaszát előre is köszönöm!

Jó napot.
2015-2019 november végig volt folyamatos munkaviszonyom. Leépítés miatt megszűnt a munkaviszonyom. 3 hónap álláskereső járulékban részesültem, utána 3 hónap aktív korúak szociális ellátásában. Majd 2020 júniusában újból munkába álltam.
A kérdésem az lenne, hogy az álláskeresői és a szociális járulék bele számít a folyamatos TB jogviszonyba?

Üdvözlöm .
A kérdésem az lenne, hogy december 1-gyel lett volna meg a 3 év tb igazolásom, viszont eddig Cseden voltam, most 4-étől viszont már gyeden vagyok.
Ez az időszak is beleszámít a TB jogviszonyba? Vagy így már nem lesz meg a három évem?
Köszönöm.

Üdvözlöm!
Kérdésem, hogy alkalmas-e a tb jogviszonyom a babaváró hitel igénylésre?
2019.10.08-án kezdtem dolgozni, viszont 2020.04.21-től fizetés nélküli szabadságra mentem az iskolabezárások miatt és magamnak fizettem a TB-t egészen 2021.02.26-ig (itt megszűnt a munkaviszonyom), utána legközelebb 2021.06.21-től van folyamatosan jelenleg is fennálló munkaviszonyom.
Saját értelmezésem:
2021.02.26 – 2021.06.21 jogviszony nélküli időszak nem számít a vészhelyzet miatt.
Egyedül a fizetés nélküli időszakra, ahol saját magam fizettem TB-t nem találtam egyértelmű választ az interneten, de ha beleszámít akkor elméletben jogosult vagyok a babaváróra.
Válaszát előre is köszönöm.
Köszönettel.
István

Szép napot!
Sajnos úgy néz ki, félreinformáltak a bankomnál a babaváró hitellel kapcsolatban. A folyamatos 3 év TB jogviszonyom megvan, viszont 2020.06.15-2020.09.12. napjáig álláskereső támogatásban részesültem, 2020.09.13-2021.05.02 között pedig a helyi Önkormányzat által volt TB támogatásom.
Így ténylegesen nem lehetséges a babaváró igénylése?
Előre is köszönöm a választ!
Üdvözlettel,
Dávid

Üdvözlöm!
Azt szeretném megkérdezni, hogy az álláskeresési támogatás is beleszámít-e a babaváróhoz szükséges TB biztosítottságba?

Üdvözlöm.
Sajnos október 2-ával megszakadt a 30 napos megszakításom, viszont már 04-én kezdek a munkahelyemen.
Ilyenkor úszott a 3 éves tb jogviszonyom? Nincs rá valami megoldás? Csupán 2 nap.

Üdvözlöm!
2020.09.30-al megszűnt az osztrák munkaviszonyom, mert már megvolt az itthoni munkahelyem. Októberben 12 munkanapot egyszerűsített munkaszerződéssel voltam bejelentve (betanulás miatt), majd november 1-től főállás. Így a tb megszakításom 30 nap helyett 31 nap lett, mivel október 31 napos.
Nincs lehetőség fellebbezni, méltányossági kérelmet írni?
Köszönöm, üdvözlettel, Áron

Üdv,
kérdésem a következő: ha a TB igazolás feltételei rendben vannak és az igényléskor is van megfelelő magyar TB jogviszony, és meg is kapjuk a hitelt, van-e olyan feltétel a hitelszerződésben, ami szerint ha a későbbiekben megszűnik a magyar TB jogviszony, akkor vissza kell fizetni a folyósított összeget vagy megszűnik a kamattámogatás?
Köszönöm előre is.

Üdv!
Nekem 31 nap megszakításom van. 2020. 03. 17-én mentem el munkanélkülire, előtte külföldön dolgoztunk, és február 14-el ki lettem ott jelentve. A vészhelyzet március 16-án lépett életbe, tehát elvileg azt az 1 napot nem kéne figyelembe venni. Melyik szerv fogja ezt a napot elnézni? Mivel az OEP addig nem ad ki igazolást sem.

Jó napot kívánok!
Mit tehetünk abban az esetben, ha minden feltétel adott, kivéve a 3 éves tb viszony, mert 30 nap helyett 33 nap megszakítása rendelkezünk.

Üdvözlöm!
Férjem 6 éve külföldön dolgozik, nekem megvan a 90 nap TB jogviszony itthon. Akkor igényelhetjük a babaváró hitelt? Én úgy olvastam, hogy ha külföldön megvan a 3 év, akkor a másik félnek csak 90 napot kell itthon igazolnia.
Köszönöm válaszát.
Hajnalka

Kedves Hitelnet!
Az lenne a kérdésem, hogy a kikért oep igazolás alapján 2021.01.08-2021.01.31. alatti időszak hiányzik a folyamatos 3 év munkaviszonyhoz, viszont itt saját hibámon kívül az étterem, ahol dolgoztam zárva volt a vészhelyzet miatt.
Tudok valamit csinálni, hogy ne utasítsák el emiatt a kérelmemet?
Köszönöm szépen!

2019.08.08-től 2021.10.19-ig dolgoztam a másik helyen. 10.25-én kezdtem. Mikor tudom intézni a babaváró hitelt? Csak akkor, ha meglesz a 3 évem vagy akkor is lehet már, ha pár nap van, hogy meglegyen a 3 évem?

Én azt szeretném kérdezni, hogy 2019. 09. 05-én kezdtem dolgozni és 2020. 08. 17-ig. 2022. 09. 18-án kezdtem újra dolgozni és ez tart mai napig. Azt szeretném kérdezni, hogy így 31 nap tb van megszakítva. Így 2022. 09. 18-án kaphatok-e tb igazolást babaváró kölcsönhöz mivel veszélyhelyzet alatt volt a megszakításom!

Kedves Hitelnet,
Mi mar megkaptuk az OEP-től a tb jogviszonyt a babaváró hitelre. Sajnos mire mindent összegyűjtöttünk, illetve megtaláltuk a számunkra megfelelő bankot, addigra lejárt a 30 nap.
Van rá lehetőség, hogy újfent megigényeljük, ha még nem vettünk fel babaváró hitelt?

Kedves Hitelnet!
Férjem Németországban dolgozik, magyar állampolgár magyar lakcímmel. Nekem nincs munkahelyem. Babavárót illetve CSOK-ot szeretnénk igényelni. Azt olvastam, hogy külföldi munkavállaló is igényelheti, amennyiben vállalja a támogatási szerződés megkötését követő 180 napon belül a magyar tb biztosítottja lesz. (Tervben van, hogy itthon fog dolgozni.) Akkor most elég lenyilatkozni az igénylés előtt, és akkor a külföldi tb nem lehet kizáró ok?

Jó napot!
Páromnak megvan a 3 év munkaviszonya, de csak 4 óraban volt bejelentve. Babaváró hitelhez elfogadható a 4 órás munkából származó Tb?
Üdv.
Laci

Kedves Hitelnet!
Érdeklődnék, hogy van olyan bank ahonnan határozott idejű munkaszerződéssel igényelni tudnánk a Babaváró támogatást? A férjemnek határozatlan a munkaszerződése, de neki egyéb hitel miatt le van terhelve, így az én fizetésemre is szükségünk lenne.
Tavaly októberben kezdtem a jelenlegi munkahelyemen dolgozni és idén októberig van munkaszerződésem. Sajnos a szerződés határozatlanra való módosítása és szándéknyilatkozat kiadása nem megoldható.
Válaszukat előre is nagyon köszönöm!
Niki

Jó napot!
Nekem olyan kérdésem lenne 3 nappal túlmentem 30 napon. Ilyenkor mit udok csinálni, hogy én is jogosult legyek babaváróra?
Válaszát előre is köszönöm.

Tisztelt Hitelnet!
2017.08.05-től 2020.10.31-ig volt egyetemi nappali jogviszonyom. Ezután 2021 03.16-tól jelenleg is munkaviszonyban állok.
A jelenlegi munkahelyem (2021.03.16-jelenleg) és a tanulmányom között volt egy ideiglenes 4 hónapig tartó munkám, szintén bejelentett, viszont az ideiglenes (2020.09.25-2021.02.11) és a jelenlegi között több mint 30 nap szünet van.
A kérdésem az lenne, hogy ez belefér-e még a 6 hónapos jogviszony utáni szünetbe vagy nem? Jogosult lehetek a támogatásra?

Jó napot!
Nekem 2021 február 11-el megszűnt a munkaviszonyom, viszont 2021. február 12-től március 16-ig napi bejelentéssel voltam a jelenlegi munkahelyemen. Mivel ez több mint 30 nap, de minden papírom megvan arról, hogy dolgoztam, csak napi bejelentéssel, akkor még jogosult lehetek a támogatásra? Ha ez a kicsit több mint 30 nap, beleszámít (napi bejelentés), akkor meglenne a 3 évem.

Jó napot!
Nekem olyan kérdésem lenne, hogy egy évig gyesen voltam, aztán most 2 éve dolgozom. Volt munkaváltás, de nem volt megszakítva. Akkor jogosult vagyok a babaváró hitelre és a terhességem előtt dolgoztam.

Üdvözlöm!
Az lenne a kérdésem, ha mindketten magunk után fizettük a TB-t 2 évig és csak 1 éve dolgozunk, jogosultak vagyunk a hitelre?

Üdvözlöm!
Érdeklődni szeretnék. Jelenleg Gyesen vagyok. Az lenne a kérdésem, ha nekem lejár a gyesem és új munkahelyen szeretnék dolgozni, akkor nem szakad meg a Tb jogviszonyom, ugyanúgy jogosultak vagyunk a babaváró hitelre (mivel nekem megvan a 3 év tb jogviszonyom) és ugyanúgy 1 hónap megszakításom lehet a tb jogviszonyomban?
Meg az lenne a másik kérdésem, ha megszakítás közben intéznénk a babaváró hitelt, az alatt az idő alatt tudnék csak elállni dolgozni, elfogadják-e azt az 1 hónap megszakítás időt, amibe pont beleesnék?
Előre köszönöm.

Üdvözlöm!
Meg szeretném kérdezni, hogy ha én 2019.10.07-2020.06.16-ig folyamatosan dolgoztam, majd 2020.08.01-én tudtam csak munkába állni a vírushelyzet miatt 2020.10.30-ig és újból 2020.11.18-én álltam ismét munkába és itt vagyok a mai napig.
Jogosult vagyok a babaváróra?
Válaszát előre is köszönöm!

Üdvözlöm!
2019. július 5-én született a kisfiam, így még GYES-en vagyok. 2021. július 25-től megszűnt a munkahelyem. A 3 éves TB jogviszonyom így is meglenne vagy a GYES időtartama nem számít bele?
A páromnak sajnos a 3 év TB jogviszonya nincs meg.
Köszönöm a segítséget!

Üdvözlöm.
Az lenne a kérdésem, hogy férjemnek 5 hónapja bejelentett munkahelye van. Előtte kb. 4 évig kiemelt ápolási díjat kapott.
Így jogosultak lehetünk a babaváróra?

Kedves Hitelnet!
Érdeklődnék, hogy ha 2020. május. 11 – 2020. július 18-ig nem volt állasom, azóta van a mai napig ugyanazon a helyen, jogosult lehetek-e a babaváró hitel megigénylésére?
Válaszát előre is köszönöm!