Babaváró hitel kalkulátor - Hitelnet.hu

Babaváró hitel kalkulátor

Akár kamatmentes hitel szabad felhasználásra ingatlanfedezet nélkül

Ft
év

Miért a Hitelnet?

Professzionális szakmai összehasonlító rendszerek

Professzionális szakmai összehasonlító rendszerek

Banki előminősítő és összehasonlító kalkulátoraink segítségével egy helyen mutatjuk be az összes banki ajánlatot.

17 éves szakmai tapasztalat a hitelezésben

17 éves szakmai tapasztalat a hitelezésben

A C&I Hitelnet országos szakértő hálózata 2001 óta több ezer lakáshitel igénylés során segített megtalálni a legkedvezőbb banki ajánlatot.

Akár kedvezőbb ajánlatunk van, mint a bankfiókban!

Akár kedvezőbb ajánlatunk van, mint a bankfiókban!

Segítségünkkel a legtöbb banki partnerünknél kedvezőbb feltételekkel juthatsz hitelhez, mintha közvetlenül a bankhoz fordulnál.

Szakértőnk visszahív telefonon

Szakértőnk visszahív telefonon

Hitelszakértőnk a megadott elérhetőségeken visszahív telefonon, hogy a legkedvezőbb ajánlatot tudja elkészíteni a számodra. A teljes körű ügyintézés a mi dolgunk!

Valóban díjmentesek vagyunk

Valóban díjmentesek vagyunk

Azon túl, hogy rengeteg időt és pénzt takaríthatunk meg a számodra, szolgáltatásunk egy filléredbe sem kerül és mindent mi intézünk helyetted.

Babavaró hitel állami támogatással

Babavaró hitel állami támogatással

Államilag támogatott akár kamatmentes, szabadon felhasználható hitel ingatlanfedezet nélkül. Fordítsa arra, amire csak akarja.

Miben segítenek a hitelnet.hu szakértői?

 • Hitelszakértőnk néhány órán belül felveszik veled a kapcsolatot és válaszolnak minden kérdésedre
 • A számodra leginkább megfelelő időpontra egyeztetett személyes találkozón bemutatjuk a banki ajánlatokat tartalmazó összehasonlító elemzéseinket.
 • Segítségünk és a teljes körű ügyintézés INGYENES, mindent mi intézünk helyetted!
 • Adataid elküldése semmilyen kötelezettséget nem jelent, sem előre sem utólag nem kell fizetned semmit

Babaváró támogatás címmel megjelentek a 10 millió forintos kamatmentes szabad felhasználású hitel részletei a Magyar Közlönyben! A kérelem jóváhagyása normál banki hitelbírálatot követően lehetséges. A havi törlesztő részlet mellett pedig néhány ezer forintos állami kezességvállalási díj is felszámításra kerül. Lássuk a részleteket!

A babaváró támogatás részletszabályai

A babaváró támogatás részleteit a 44/2019. (III. 12.) Kormányrendelet szabályozza, amely a mai Magyar Közlönyben került kihirdetésre.

Kamattámogatás

A 10 millió forintos, kamatmentes szabad felhasználású konstrukció tulajdonképpen mindaddig egy kölcsön, amíg az igénylő házaspárnak nem születik 2019. július elsejét követően 3 gyermeke.

Általános rendelkezések

 • A kölcsönszerződés 2019. július 1-jétől 2022. december 31-éig köthető meg.
 • Gyermek: az igénylők, illetve a támogatott személyek vér szerinti és – a halva született vagy elhunyt gyermek kivételével – velük közös háztartásban élő gyermeke, ideértve a magzatot a várandósság betöltött 12. hetétől, valamint az igénylők által közösen örökbefogadott gyermek
  Az igénylővel közös háztartásban élő gyermeknek azt kell tekinteni, akinek bejelentett magyarországi lakóhelye vagy tartózkodási helye az igénylőével megegyezik.

Átmeneti időszakra vonatkozó rendelkezés

A júliusban születendő gyermekek esetében az sem jelent problémát, ha a kérelem a gyermek születése után kerül benyújtásra. Erre az átmeneti – 2019. július 1-je és 31-e közötti – időszakra az alábbi rendelkezés vonatkozik:

A támogatott személyek a kölcsön teljes futamideje alatt jogosultak a kamattámogatás igénybevételére, a törlesztés szüneteltetésére, valamint a vissza nem térítendő támogatásra a 2019. július 1-je és 31-e közötti időszakban – a kölcsönkérelem benyújtását megelőzően – született vér szerinti gyermekük után, ha a kölcsönkérelmet 2019. július 31-éig benyújtják.

A rendeletmódosítás tehát egyértelművé teszi a júliusban születendő gyerekek utáni támogatás igénybevételének lehetőségét is. Ebben az 1 hónapos időszakban már a kölcsönigénylés előtt, de 2019.07.01. után megszületett gyermekre is érvényesíthetők a kedvezmények. Fentiek értelmében a július 1-je után született gyerekek szülei július 31-éig benyújthatják babaváró hitelkérelmüket, és így ezzel egy időben azonnal felfüggesztésre kerül a babaváró támogatás törlesztése.

További könnyítés, hogy amennyiben a babaváró támogatás iránti kölcsönkérelmet a várandósság idején (betöltött 12. hét után) nyújtják be, azonnal kérni lehet a törlesztés szüneteltetését is. Az eredeti rendelkezések alapján ezt csak a kölcsönszerződés megkötésével egy időben kérhették volna a támogatott személyek.

Az igénybevétel feltételei

 • A feleség betöltötte a 18. életévét, de még nem töltötte be a 41. életévét
 • Az igénylő házaspár rendelkezik magyarországi lakcímmel
 • A házastársak legalább egyike minimum 3 éve, folyamatosan:
  o magyarországi TB jogviszonnyal rendelkezik, vagy
  o felsőoktatási tanulmányokat folytat, vagy
  o külföldi TB jogviszonya van

A fenti időszakok összeadhatók. Folyamatosnak kell tekinteni az időszakot, ha abban legfeljebb 30 nap megszakítás van, illetve a felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben folytatott tanulmányok befejezését követően a következő, babaváró támogatásra jogosító jogviszony megkezdéséig hat hónapnál hosszabb megszakítás nincs. A kölcsönkérelem benyújtását megelőző 180 napos időtartamnak a Tbj. 5. § (1) bekezdés a), b) vagy e)–j) pontja szerinti jogviszonyban töltött időnek kell minősülnie. A közfoglalkoztatási jogviszonyban töltött időszakból egy év vehető figyelembe.

 • A házaspár nem büntetett.
 • A házastársaknak nincs az állami adóhatóságnál nyilvántartott köztartozása
 • Magyar állampolgárság vagy magyarországi tartózkodási hely
 • Ha a házaspár valamely tagja legalább egy gyermeket nevel, akkor legalább az egyik házastárs az első házasságában él, azzal, hogy az özvegyülés miatt megszűnt házasságot e feltétel érvényesülése szempontjából figyelmen kívül kell hagyni
 • A negatív KHR információ nem minden esetben kizáró ok!
 • Nem áll fenn olyan tény vagy körülmény, amellyel a közös gyermekvállalás nyilvánvalóan lehetetlennek tekinthető,
 • A házaspár vállalja, hogy a kölcsönszerződés megkötését követően született vagy örökbefogadott gyerekeiket a nagykorúvá válásukig, de legfeljebb a kölcsönszerződés megszűnéséig a saját háztartásukban nevelik
 • Kölcsönszerződés csak olyan igénylőkkel köthető, akiket a hitelintézet az általános belső szabályai szerint az igényelt kölcsön felvételéhez hitelképesnek minősít.
 • Ugyanazon igénylővel kölcsönszerződés csak egy alkalommal köthető.

A kölcsönkérelem elbírálása

 • A kölcsönkérelmet a hitelintézeteknél kell benyújtani.
 • A hitelintézet a kölcsönkérelmet a benyújtást követő 10 napon belül bírálja el, a rendeletben foglalt igénybevételi feltételek és a hitelképesség meglétét a hitelintézet teljeskörűen köteles ellenőrizni.
 • A hitelintézet – a kamattámogatás megszűnése esetén az ügyleti kamaton kívül – a kölcsönkérelem elbírálásáért és a kölcsön folyósításáért a támogatott személyek felé díjat, költséget vagy egyéb ellenszolgáltatást nem számíthat fel.
 • Ha a hitelintézet a kölcsönkérelmet a jogszabályi feltételek hiány miatt utasítja el, az igénylő – az erről szóló írásbeli tájékoztatás kézhezvételétől számított 15 napon belül – a járási hivatalhoz fordulhat.

A kölcsönszerződés

 • A kölcsön összege nem haladhatja meg a 10 millió forintot.
 • A folyósítására a kölcsönszerződés megkötését követően egy összegben kerül sor.
 • A törlesztés csak forintban történhet.
 • A kölcsönszerződésben meghatározott ügyleti kamat mértéke a kamattámogatás időszaka alatt nem lehet magasabb, mint a közzétételt megelőző 3 hónapban tartott 5 éves állampapír-aukciókon kialakult átlaghozamok súlyozott számtani átlaga 130 százalékának 2 százalékponttal növelt értéke
 • A kölcsön kamata a kamattámogatás időszaka alatt csak 5 évente változhat.
 • A kölcsön teljes futamideje a 20 évet nem haladhatja meg, amelybe nem számít bele az első gyermek születését vagy örökbefogadását követően igénybe vett szüneteltetés időtartama
 • A törlesztő részlet havi összege a kamattámogatás időszaka alatt – a kezességvállalási díjjal együtt – nem lehet több 50 ezer forintnál.
 • A hitelintézet az előtörlesztésért a támogatott személyek terhére díjat és egyéb költséget nem számíthat fel.
 • A támogatott személyek nem teljesítése esetén a hitelintézet a kölcsön felmondását megelőzően a belső szabályai szerint felszólítja a támogatott személyeket a tartozás rendezésére, a kezesség beváltására az állam által vállalt kezesség előkészítésének és a kezesség beváltásának eljárási rendjéről szóló kormányrendelet rendelkezéseit kell alkalmazni.

Kamattámogatás és a törlesztés szüneteltetése

 • A támogatott személy a kamattámogatás időszakában ügyleti kamatot nem fizet, azt kamattámogatás formájában az állam nevében a kincstár folyósítja a hitelintézet részére annak elszámolása alapján.
 • A támogatott személyek a törlesztés szüneteltetésére jogosultak
  a) a várandósság legalább 12. hetét betöltött magzatuk után, ha a várandósság a kölcsönszerződés megkötésének időpontjában vagy azt követően fennáll, és a magzat legkésőbb a kölcsön folyósításától számított 5 éves időszakon belül betölti a várandósság 12. hetét, vagy
  b) az e rendelet hatálybalépését követően született, a támogatott személyek által közösen örökbefogadott gyermek után, ha az örökbefogadást engedélyező határozat a kölcsönszerződés megkötését követően, de legkésőbb a kölcsön folyósításától számított 5 éven belül válik véglegessé.
 • A támogatott személyek nem jogosultak a törlesztés szüneteltetésére, ha egyikük sem rendelkezik már magyarországi lakcímmel.
 • A törlesztés szüneteltetésére a támogatott személyek a második gyermekre tekintettel is jogosultak.
 • Ha a kölcsönszerződést a várandósság ideje alatt, a várandósság betöltött 12. hetét követően kötik meg, a törlesztés szüneteltetése iránti kérelmet a kölcsönszerződés megkötésekor is be lehet nyújtani.
 • Az előző bekezdésben nem említett esetben a törlesztés szüneteltetése iránti kérelem
  a) vér szerinti gyermek esetén a várandósság betöltött 12. hetét követően – ideértve a szülést követő időszakot is –,
  b) örökbefogadott gyermek esetén az örökbefogadást engedélyező határozat véglegessé válását követően nyújtható be.
 • Ha a támogatott személyek 5 éven belül nem teljesítik a gyermekvállalásra vonatkozó feltételeket, vagy már egyik fél sem rendelkezik magyarországi lakcímmel, illetve a támogatással érintett kiskorú gyermeket egyik fél sem neveli már a saját háztartásában, akkor a kamattámogatás megszűnik, a már igénybe vett kamattámogatást a jogosultság megszűnését követő 120 napon belül egy összegben, a hitelintézeten keresztül kell visszafizetni a kincstárnak.
 • A járási hivatalnál méltányossági kérelem nyújtható be, pl. lombikbébi programban való részvétel vagy megváltozott munkaképességűvé válás esetén.
 • A kamattámogatás megszűnése után az ügyleti kamat nem lehet magasabb, mint a megelőző 3 hónapban tartott 5 éves állampapír-aukciókon kialakult átlaghozamok súlyozott számtani átlaga 130 százalékának 5 százalékponttal növelt értéke
 • Kamattal növelt összeget kell fizetniük azoknak is, akik elválnak, ha pedig nem született 5 éven belül gyerekük, nekik is vissza kell fizetniük a már igénybe vett kamattámogatást egy összegben.
 • Ha azonban új házasságot köt egyik vagy minkét fél, akkor a gyerekvállalási határidő újraindul, és az általános feltételek fennállása esetén igénybe vehető a támogatás.
 • A hitelfelvevők a kölcsön fennálló összege után a központi költségvetés javára – a hitelintézet útján a havonta fizetendő törlesztőrészlettel egyidejűleg – kezességvállalási díjat fizetnek. A kezességvállalási díj mértéke évente a kezességgel biztosított fennálló kötelezettség összegének 0,5%-a (a maximális 10 millió forint esetében az első évben ez havi 4000 ezer forint körül lehet).

Gyermekvállalási támogatás

A támogatott személyek

 • második gyermekük esetén a még fennálló, e rendelet szerinti kölcsöntartozás 30%-ának megfelelő összegű,
 • harmadik gyermekük esetén az e rendelet szerinti teljes fennmaradó kölcsöntartozásnak megfelelő összegű
  vissza nem térítendő gyermekvállalási támogatásra jogosultak.

A gyermekvállalási támogatás

 • a kölcsönszerződés megkötésének időpontjában vagy azt követően fennálló várandósság esetén, a támogatott személyeknek a várandósság legalább 12. hetét betöltött magzata után igényelhető, és
 • az e rendelet hatálybalépését követően született, a támogatott személyek által közösen örökbefogadott gyermek után igényelhető, ha az örökbefogadást engedélyező határozat a kölcsönszerződés megkötését követően válik véglegessé.

Ha a kölcsönszerződést ikerterhesség ideje alatt, a várandósság betöltött 12. hetét követően kötik meg, a gyermekvállalási támogatás iránti kérelmet a kölcsönszerződés megkötésekor is be lehet nyújtani.

A gyermekvállalási támogatás iránti kérelmet a hitelintézethez kell benyújtani, s a kedvezményt a fel nem mondott kölcsönszerződésből eredő tőketartozás és kamatainak csökkentésére kell felhasználni.

Fiatal házasok gyermekvállalási támogatása

A tervezet szerint ez a támogatási forma 2019. július 1. és 2022. december 31-ig lesz elérhető. Erre a szabad felhasználású, maximum 10 millió forint összegű, kamatmentes hitelre azok a házaspárok lehetnek jogosultak, ahol a feleség életkora 18 és 40 év közötti és rendelkezik legalább 3 éves munka- vagy felsőoktatási jogviszonnyal. További feltétel, hogy a házaspár legalább egyik tagja első házasságában éljen. Ha korábban mindketten házasok voltak, de nem született gyermekük, az is megfelelő lehet. Fontos kiemelni, hogy az özvegység ebben a helyzetben nem számít korábbi házasságnak. Akinek tehát meghalt a házastársa, az „első házasnak” számít e támogatás szempontjából.

A tartozás elengedésére vonatkozó szabályok

 • Az első gyermek 5 éven belüli megszületése esetén a hitel továbbra is kamatmentesen törleszthető, valamint a törlesztő részlet fizetését felfüggesztik 3 évre
 • A második gyermek születése után a tőketartozás 30%-a elengedésre kerül, valamint a törlesztő részlet fizetését további 3 évre felfüggesztik
 • A harmadik gyerek megszületésénél a hitel további része is teljes egészében elengedésre kerül

Amennyiben az igényléstől számítva 5 éven belül nem születik gyermek, a kölcsön piaci kamatozásúvá alakul és azt a korábban felvett kamattámogatással növelten kell visszafizetni.

Ha a házasok hibáján kívül nem született gyermek, a járási hivatal kedvezőbb feltételeket állapíthat meg a visszafizetés vonatkozásában.

Férfiak és elváltak is jogosultak lehetnek rá

A mostani bejelentés alapján férfiak is jogosultak lehetnek a fiatal házasok gyermekvállalási támogatására és nem számít az sem, ha mindkét házastárs elvált, ha korábban nem született gyermekük. Ha tehát még sem a férjnek, sem a feleségnek nem született gyermeke, de korábban házasok voltak, igénybe vehetik a 10 millió forintos kamatmentes támogatást.

Amennyiben azonban valamelyik félnek született már gyermeke, akkor legalább az egyik félnél feltétel, hogy az első házasságában éljen. Így például, ha egy 40 év alatti, elvált, gyermekes nő ismét férjhez megy egy első házasságát kötő férfihez, akkor ők jogosultak lehetnek a támogatásra. A kölcsönt a házaspár minden esetben közösen veszi fel és közösen törleszti.

Életkori megkötés

A 18 és 40 év közötti életkori megkötés csak a feleségekre vonatkozik, a férjükre nem. A támogatásra való jogosultságot tehát nem zárja ki, ha a férj már elmúlt 40 éves.

Munkaviszonyra vonatkozó előírás

A fiatal házasok gyermekvállalási támogatásának további feltétele a legalább hároméves munka-, vagy felsőoktatási jogviszony. Az is jogosult lehet tehát a támogatásra, aki az egyetem elvégzése után nem tölt munkaviszonyban három évet, hanem gyermeket szül.

Mekkora összeg kerül elengedésre?

Ha a kölcsön igénylésétől számított öt éven belül megszületik egy gyermek, a hitel továbbra is kamatmentesen törleszthető, a törlesztő részlet fizetését pedig felfüggesztik 3 évre. A második gyerek születésénél további 3 évre felfüggesztik a törlesztést és elengedik a tőketartozás 30%-át. A harmadik gyerek megszületésénél pedig a hitel további része is teljes egészében elengedésre kerül.

Mi történik, ha nem születik gyermek?

Amennyiben az igényléstől számítva 5 éven belül nem születik gyermek, a kölcsön piaci kamatozásúvá alakul és azt a korábban felvett kamattámogatással növelten kell visszafizetni. Ha a házasok hibáján kívül nem született gyermek, a járási hivatal kedvezőbb feltételeket állapíthat meg a visszafizetés vonatkozásában.

Mikortól igényelhető?

A maximum 10 milliós forint összegű, kamatmentes szabad felhasználású hitel júliustól lesz elérhető és e támogatási formát 2022 végéig lehet majd kihasználni.

Kérdése van? Tegye fel online!

A támogatásokkal kapcsolatban felmerülő további kérdések esetén Szakértőink készséggel állnak rendelkezésükre online. Tegye fel kérdését most!

kalkulátor

Babaváró hitel kalkulátor

Akár kamatmentes hitel ingatlanfedezet nélkül

Tovább a Hitelkalkulátorhoz

Tegye fel kérdését, szóljon hozzá Ön is a fenti témához!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

CAPTCHA AREA


Hozzászólások

Zoltán szerint:

2019-10-13 - 23:01

Tisztelt Hitelnet!
Tisztelt Szakértők!

Az alábbi kérdéssel szeretnék Önökhöz fordulni:

10 MFt babaváró hitelt szeretnék felvenni.

Abban az esetben, ha a felvételt követő 60. hónap végére gyermekkel vagy magzattal nem rendelkezem, az első 5 év kamattámogatását 120 napon belül vissza kell fizetnem illetőleg a fennmaradó tőketartozásom piaci kamatozású (ÁKK 130% + 5%) hitellé alakul át.

Fentiek világosak, de mi a helyzet akkor, ha:
– gyermekkel nem fogok rendelkezni a 60. hónap végéig
– a 60. hónapot követően a fennmaradó tőketartozást (kb 7,5 MFt) egy összegben végtörleszteni akarom (a végtörlesztést kb 61-62 hónapban tudnám megtenni mert a felvett 10 MFt-ot egyösszegben MÁP+ – ba fektetném és a kamatokkal növelt összeget kb ennyi csúszással kapnám vissza és csak ezt követően tudnék végtörleszteni a babaváró hitelre).
Tehát nem akarom, hogy piaci kamatozású hitelbe átforduljon a megmaradó tartozás, mert akkor további 15 év kamatát is meg kell fizetnem.
Kérdésem: fentiekre van lehetőség vagy mindenképpen átfordul adott bank piaci hitelébe a 61. hónap első napjától a fennmaradt tőketartozás és mindenképpen meg kell majd fizetnem +15 év kamatot is?

Előre is köszönöm válaszukat!

Hitelnet.hu szerint:

2019-10-14 - 08:14

Kedves Zoltán!
Ha nem születik gyermek, a hitel törlesztése a 61. hónaptól piaci kamatszint mellett folytatódik tovább. Végtörlesztés esetén a hátralévő futamidőre vonatkozó kamatot nem kell megfizetni.

András szerint:

2019-10-04 - 09:34

Vállalkozó részt vehet a programban?

Hitelnet.hu szerint:

2019-10-07 - 13:20

Kedvevs András!
Vállalkozói jogviszonyból származó TB jogviszony is elfogadható.

Mária szerint:

2019-10-03 - 18:32

Jó napot kívánok!
A Babaváró hitellel kapcsolatosan érdeklődnék. Tételezzük fel, felvesszük a 10 milliót, de nem jön a baba, és a 4. év elején előtörlesztek, a felvett hitel 45%-át. Ebben az esetben, mekkora összegű előre megkapott kamattámogatási büntetéssel számolhatok? Egyáltalán van-e 45%-os előtörlesztésnél büntetés? Ha pedig letelik az 5 év, és nincs előtörlesztéskor “büntetőkamat”, akko a 61. hónaptól mi után kell törlesztenem, illetve milyen összeg után számítják ki a büntetőkamatot?
Üdvözlettel.
Mária

Hitelnet.hu szerint:

2019-10-07 - 12:59

Kedves Mária!
A gyermekszületésre vonatkozó feltételeket nem teljesítő támogatott személyeknek az előtörlesztett összegre vonatkozó kamattámogatást akkor kell egy összegben visszafizetniük, ha a kamattámogatással érintett kölcsönt a folyósítástól számított 5 éven belül legalább 50%-os mértékben előtörlesztik. Előtörlesztéshez kapcsolódó “büntetőkamat” 5 év után csak abban az esetben nincs, ha legalább egy gyermek született. Az előtörlesztett összeg után kell megfizetni a kapott kamattámogatást.

Timea szerint:

2019-09-30 - 19:45

Kedves Szakértők!
A férjemmel szeretnénk igénybe venni a babaváró hitelt. Január 24.-én érkezik az első gyermekünk. Mi külföldön dolgozunk és szeretnénk hazaköltözni. Minden kritériumnak megfelelünk, kiveéve a tb-vel kapcsolatban nem. Ha a férjem fél évre visszamenőleg kifizetné a magyarországi tb-t, akkor igénybe vehetnénk az első gyermekre is a babaváró hitelt? Esetleg van már lehetőségünk, mert a baba 17 hét múlva érkezik.
Válaszát előre köszönjük.

Hitelnet.hu szerint:

2019-10-04 - 09:39

Kedves Tímea!
Babaváró hitel igénylésének feltétele, hogy a hitelkérelem benyújtásakor és az azt megelőző 180 napban magyarországi TB jogviszonya legyen legalább az igénylők egyikének. Az egészségügyi hozzájárulás megfizetése nem keletkeztet TB jogviszonyt, így a támogatást sajnos akkor sem tudnák igénybe venni, ha azt férje visszamenőleg megfizetné.

Dorka szerint:

2019-09-28 - 19:49

Tisztelt Szakértő!
Van olyan bank, amelyik elfogadja az előző lezárt évi elkülönülten adózó jövedelmet (vagyis az osztalékot nem KATA-s egyéni vállalkozónál) és a rendszeres havi jövedelmet (is) tőlem független munkáltatónál?!
Köszönettel.
Dorka

Hitelnet.hu szerint:

2019-10-02 - 14:08

Kedves Dorka!
Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat!

Nikolett szerint:

2019-09-28 - 18:09

Kedves Válaszadó!
A férjemnek és nekem is ez már a második házasságunk, de a férjemnek az előzőből van két gyermeke, őket viszont nem mi neveljük, nem velünk élnek.
Ilyen esetben igényelhetjük a hitelt, ha mi is szeretnénk közös gyermeket?
Köszönöm a választ.

Hitelnet.hu szerint:

2019-10-02 - 14:07

Kedves Nikolett!
Fenti esetben – amennyiben a további jogosulsági feltételek is fennállnak – igényelhető a babaváró hitel.

Éva szerint:

2019-09-26 - 17:56

Üdv!
Érdeklődöm, hogy babaváró hitel esetén örökbefogadásnál mi számít, a baba születési időpontja vagy az örökbefogadás időpontja. Ebben az esetben is 07.01. után kell születni a babának, vagy a biológiai születési időponttól függetlenül az örökbefogadás kell, hogy 07.01. után történjen?

Hitelnet.hu szerint:

2019-09-27 - 09:21

Kedves Éva!
A babaváró hitel nyújtását szabályozó rendelet hatálybalépését követően született, a támogatott személyek által közösen örökbefogadott gyermek után igényelhető a támogatás. Feltétel tehát örökbefogadott gyermek esetén is, hogy 2019. július 1. után született gyermek legyen.

Gábor szerint:

2019-09-23 - 23:05

Kedves Szakértők!
3 kérdés kapcsán kérem szíves segítségüket:
1. Mit lehet tenni, ha a bank nem tartja a 10 napos bírálati időkeretet?
2. A 10 nap mikor indul? Amikor minden szükséges dokumentumot beadtam VAGY beadom a dokumentumokat, s ők ugyan átveszik tőlem, de a befogadásáról napokkal később értesítenek, s ezáltal a 10 nap is később indul (a befogadás datumától)!
3. Aláírt szerződést követően mennyi időn belül köteles a bank folyósítani?
Köszönöm!

Hitelnet.hu szerint:

2019-09-24 - 08:47

Kedves Gábor!
Esetleges panasszal az MNB Péngyügyi Fogyasztóvédelmi Központhoz lehet fordulni.
A 10 nap a befogadás napjától indul.
A kölcsön folyósítására a kölcsönszerződés megkötését követően, egy összegben kerül sor.

Gina szerint:

2019-09-23 - 21:05

Üdvözlöm!
Olyan után szeretnék érdeklődni, hogy nekem 2015. április 3-án született a kisfiam. Akkor gyesen voltam vele, munkahelyem nem volt végig a 3 év alatt, 2018 április 3.-ával megszűnt a gyesem. Én fizettem magam utan a tb-t agusztusig. Agusztus 27-én munkába álltam, ahol 2019. május 23.-áig dolgoztam és egyből munkanélküli járadékot kaptam, aztán június 12-én elhelyezkedtem egy másik munkahelyre, jelenleg is itt vagyok. 2 meglévő gyermekünk van a férjemmel és bevállalnánk a 3. Babát. A babaváró hitelt szeretnénk felvenni. Esetleg valami a mi számunkra létezne? Párom sajnos egészségügyi problémák végett egy éve nem tud dolgozni.
Előre is köszönöm a választ.
Üdv.
Gina

Hitelnet.hu szerint:

2019-09-24 - 08:40

Kedves Gina!
A leírtak alapján úgy véljük, hogy 2018. augusztus 27. óta rendelkezik megfelelő TB jogviszonnyal, ez azonban sajnos nem elegendő a babaváró hitelre való jogosultsághoz.

Béla szerint:

2019-09-19 - 16:01

Kedves szakértö!
4 vagy 8 órás munkaviszony kell az utolsó 180 napos magyar TB jogviszonyhoz? 180 naptári nap? Tehat ha október elsejével kezdek, akkor március végén igényelhetem az igazolást? Vagy ez munkanap?
Válaszát előre is köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2019-09-20 - 11:44

Kedves Béla!
180 naptári napnak kell meglenni. Ha tehát október elsejével kezd, akkor március végén igényelheti az igazolást.

Sára szerint:

2019-09-18 - 10:12

Üdvözlöm!
A 3 év Tb jogviszonyba beleszámít a GYED is? Folyamatos munkaviszonyom van 2004 óta ugyanazon a helyen.
Ugye a 3 év 2016. szeptembertől napjainkig tart, én 2016. szeptemberétől 2017. áprilisig GYED-en voltam.
Ez alapján jogosult vagyok a hitel felvételére?
Köszönöm előre is a válaszát.

Hitelnet.hu szerint:

2019-09-18 - 12:18

Kedves Sára!
Mivel a gyed ideje alatt munkaviszonya is fennállt, információink szerint kiadható a jogosultsághoz szükséges TB jogviszony igazolás. Célszerű lenne azonban ezzel kapcsolatban a területileg illetékes egészségbiztosítóval egyeztetni.

Beáta szerint:

2019-09-17 - 16:15

Üdv!
A férjemmel minden feltételnek megfelünk. Az ő nettó jövedelme 420 ezer, határozatlan idejű munkaszerződése van már 15 éve ugyanazon a helyen. Az én jövedelmem közalkalmazottként nettó 155 ezer, de sajnos határozott idejű munkaszerződéssel. Ahol én dolgozom, mindig hosszabítják a szerződéseket. Eddig egyszer lett hosszabítva fél év után. A kiadásaink összesen 226 ezer amiből 22 ezer törlesztő lejönne, mivel a babaváróból azt rendeznénk.
A kérdésem az lenne, hogy így is jogosultak lennénk a babaváró hitelre?
Válaszát előre is köszönöm!
Tisztelettel.
B

Hitelnet.hu szerint:

2019-09-18 - 09:22

Kedves Beáta!
Meghatározott feltételekkel határozott idejű munkaviszonyból származó jövedelem is elfogadható. További, személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű hitelügyintézést is!

Gábor szerint:

2019-09-17 - 11:43

Üdvözlöm,
Feleségemmel külföldről költöztünk haza a Babaváró hitel miatt.
A feleségem külföldi TB jogviszonya 2019.06.16-án járt le és a budapesti munkaügyi központba 2019.07.23-án regisztrált.
(Jelenleg dolgozik, hogy meglegyen a 180 nap.)
De, ha jól számolom 36 naptári nap van a kettő között, ezek szerint már nem tudjuk megigényelni a 10 milliós Babaváró hitelt ?
Köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2019-09-17 - 13:49

Kedves Kérdező!
Kérdését a mai napon 7:49-kor megválaszoltuk.

Barbara szerint:

2019-09-15 - 08:58

Üdvözlöm!
Ha hazaköltözünk külföldről és megigényeljük a hitelt, utána mennyi ideje lesz a páromnak munkába állnia?
Köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2019-09-16 - 12:50

Kedves Barbara!
Babaváró hitel igényléséhez 3 éves TB jogviszony szükséges, melyhez a kérelem benyújtását megelőző fél évnek már magyarországi TB jogvisonynak szükséges lenni.

Emese szerint:

2019-09-13 - 20:12

Jó napot kívánok!
A következő kérdésem lenne: Jelenleg 23 hetes kismama vagyok. A férjemmel megfelelünk a hitel feltételeinek, tudomásunk szerint. Amennyiben felvennénk, az első gyermek után járó szüneteltetést is igénybe szeretnénk venni már a felvétel hónapjától.
Az lenne a kérdésem, hogy ebben az esetben van-e lehetőség akár a teljes összeg visszafizetésére (előtörlesztés formájában) a felvételt követő egy éven belül, és ez jár-e valamiféle plusz költséggel.
Köszönöm a választ!

Hitelnet.hu szerint:

2019-09-16 - 10:19

Kedves Emese!
Miután a gyermekvállalási támogatást is igénybe veszik, a hitel akár egy éven belül is díjmentesen végtörleszthető.

Bence szerint:

2019-09-11 - 16:32

Tisztelt Hitelnet,
Angol-magyar kettős állampolgár vagyok, Angliában élek, de van magyarországi lakcímem is. Párom nem magyar állampolgár, viszont hamarosan összeházasodunk.
Kérdésem az lenne, hogy ilyen felállásban jogosultak lennénk-e a babaváró hitelre?
Tisztelettel: Bence

Hitelnet.hu szerint:

2019-09-12 - 10:06

Kedves Bence!
Mindkét házasfélnek meg kell felelni az alábbi feltételek valamelyikének:
a) magyar állampolgár vagy olyan személy, akit a magyar állampolgárságról szóló törvény alapján magyar állampolgárnak kell tekinteni,
b) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozó személy, aki a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodás jogát Magyarország területén gyakorolja, vagy
c) a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben foglaltak alapján hontalan jogállásúnak ismerték el.

Manka szerint:

2019-09-10 - 18:51

Tisztelt Hölgyem!
Nem találom a pontos választ arra, hogy a jövőben örökbefogadott gyermek esetén van-e konkrét életkori kikötés, vagy csak annyi, hogy a gyermek 2019. július 1. után született kell hogy legyen. Magyarul arra gondolok, hogy ha mondjuk 2020-ban örökbefogadunk egy nyolc hónapos babát, aki az adott dátum után született, akkor is létre jöhet a kamatmentesség, feltételezve, hogy a kölcsönszerződést már idén aláírjuk, vagy csak akkor, ha a baba újszülött?
Köszönöm a válaszát!

Hitelnet.hu szerint:

2019-09-11 - 08:48

Kedves Manka!
2020-ban örökbefogadott nyolc hónapos baba után, aki az adott dátum után született, érvényesíthető a kamatmentesség, ha a kölcsönszerződést már az örökbefogadást megállapító határozat előtt aláírják.

Ewa szerint:

2019-09-09 - 12:48

Üdvözlöm!
Érdeklődnék, hogy a babavárót csak akkor lehet felvenni, ha a feleség már várandós, vagy akkor is, ha a baba még csak terveben van (jövőre szeretnénk).
Köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2019-09-10 - 09:39

Kedves Ewa!
A babaváró hitel akkor is igényelhető, ha a feleség még nem várandós.

Gréti szerint:

2019-09-08 - 22:23

Üdv!
Érdeklődnék, hogy van egy 4 éves kislányom, s most betöltöttem a 13. hét terhességet, 2020 március 12-re vagyok kiírva. Gondoltuk, hogy felvennénk a babaváró hitelt, de az lenne a kérdésem, hogy beleszámítanak a 4 éves kislányom s a mostani terhességem? Vagy csak a mostani terhességem, baba számít innentől a babaváró hitelhez?

Hitelnet.hu szerint:

2019-09-09 - 09:46

Kedves Gréti!
A babaváró hitel kedvezményeinél a jelenlegi várandóssága vehető figyelembe és az jövőben esetlegesen születendő gyermekek, a már meglévő gyermek nem.

Tímea szerint:

2019-09-04 - 13:47

Üdvözlöm.
A férjemnek megvan a 3 éves folyamatos munkaviszonya, de most elbocsátották a munkahelyéről, én kismamaként táppénzen vagyok itthon. Nekem határozatlan idejű szerződésem van 2 éve.
Jogosultak lehetünk a babaváró hitelre?

Hitelnet.hu szerint:

2019-09-06 - 09:45

Kedves Tímea!
A leírtak alapján sajnos nem igényelhető a babaváró hitel.

Julianna szerint:

2019-09-03 - 09:05

Üdv.
Azt szeretném kérdezni, hogy hány éves kortól lehet felvenni a babaváró hitelt? Szeretnék nagyon venni egy házat, de én csak 20 éves leszek, a férjem meg 20 éves múlt. Van már 1 gyermekünk és szeretnénk egy másodikat is, de az anyósomékkal lakunk.

Hitelnet.hu szerint:

2019-09-03 - 14:29

Kedves Julianna!
Több hitelintézetnél is van lehetőség már 18 éves kortól igényelni a babaváró kölcsönt. További feltétel azonban, hogy legalább egyiküknek meglegyen minimum a 3 éves folyamatos TB jogviszonya, melyben legfeljebb 30 nap megszakítás lehet.

Mariann szerint:

2019-08-30 - 09:01

Tisztelt Hitelnet!
Az lenne a kérdésem, hogy házasság előtt igényelhető-e a babaváró?
Jövő évben szeretnénk összehazasodni, viszont már előbb igényelnénk, ha van rá lehetőség. Minden feltételnek megfelelünk.
Köszönöm a választ!

Hitelnet.hu szerint:

2019-09-17 - 09:17

Kedves Mariann!
Babaváró hitel kizárólag házastársi kapcsolatban igényelhető.

Éva szerint:

2019-08-28 - 11:27

Üdvözlöm!
Az lenne a kérdésem, hogy a hitelkérelmet bármelyik banknál be lehet nyújtani vagy csak ott ahol van bankszámlánk?
Illetve ha annál a banknál nyújtjuk be, ahol van bankszámlánk, annak van valami előnye az elbírálásnál?
Üdv, Évi

Hitelnet.hu szerint:

2019-08-30 - 06:43

Kedves Évi!
A babaváró hitelhez mindkettejüknek kell rendelkezni bankszámlával az adott banknál, emiatt célszerű a számlavezető bankhoz fordulni, hogy ne kelljen több pénzintézet felé is havi számlavezetés díjat fizetni.

Márk szerint:

2019-08-28 - 11:05

Üdv.
2018.08.31-én véget ért a munkaviszonyom. Az utána következő munkaviszony kezdete 2018.09.30. (30 nap). Utána volt még egy megszakitás, (6 nap). 2019.1.29 – 2019. 02.06). A második megszakításnál, álláskeresői járadékot kaptam. Oda nem tudtam, egyik napról a másikra bejelentkezni. Ez befolyásol valamit? Egyik megszakításnál sem haladtam meg a 30 napot, de nem tudom egybe nézik-e!?
Jogosult lehetek babaváró hitel igénylésére?

Hitelnet.hu szerint:

2019-08-30 - 06:41

Kedves Márk!
A 3 éves TB jogviszonyban összességében nem lehet 30 napnál hosszabb megszakítás. Az álláskeresési támogatás ideje alatt is fennáll a TB jogviszony, de ha nem tudott bejelentkezni közvetlenül a munkaviszony megszűnését követő naptól, akkor sajnos több mint 30 nap lesz a megszakítás a folyamatos jogviszonyban, ami sajnos kizárja a jogosultságot.
Célszerű lenne azért a területileg illetékes OEP-nél is érdeklődnie. A nyilvántartás alapján pontosan meg tudják Önnek mondani, hogy mennyi volt az összes megszakítás az elmúlt 3 évben.

Lajos szerint:

2019-08-27 - 14:52

Tisztelt Hölgyem/Uram!
Egyszerre több bankhoz is beadhatom a babaváró hitelkérelmet? Úgy értem, minket sürget az idő, az első banktól, ahova beadtuk még nem kaptunk választ. Esetleges negatív hitelbírálat esetén nem szeretnénk kifutni az időből, ezért párhuzamosan másik bankhoz is beadnánk a kérelmet.
Lehet ennek negatív következménye?
Válaszát előre is köszönöm!

Hitelnet.hu szerint:

2019-08-28 - 11:02

Kedves Lajos!
Ha már egy hitelintézethez benyújtásra került a babaváró hitelkérelem, másik pénzintézethez nem nyújtható be.

Edina szerint:

2019-08-26 - 08:58

Tisztelt Hölgyem/Uram!
Babaváró hitelt szeretnénk felvenni a férjemmel. Jelenleg veszélyeztetett terhesként táppénzen vagyok 2019 júliusa óta. A férjem szeptember 01-től lesz vállalkozó. Előző munkahelye 2019.06.30-ig tartott, így részemről teljesített a 3 éves folyamatos biztosítási jogviszony, mivel már több mint 3 éve a jelenlegi munkahelyemen dolgozom. A többi feltételnek megfelelünk. Egy, már meglévő hitelünk van, ezért jelenleg is fizetünk hitelt.
Van-e olyan bank, akinél ezekkel a feltételekkel jogosultak lennénk babaváró hitelre?
Amennyiben ezekkel a feltételekkel nem lennénk jogosultak, ha esetleg csak akkor lennénk jogosultak, ha visszamennék dolgozni, minimum mennyi időre kellene visszamennem, hogy kapjunk hitelt?
Amennyiben ez sem lenne megoldás, hogy visszamegyek dolgozni, hanem maradok veszélyeztetett terhes, akkor ha a férjem a vállalkozása helyett munkába állna, mint alkalmazott, akkor mi a minimum bejelentett havi óra, jövedelem és ledolgozott idő, mely után jogosultak lehetnénk babaváró hitelre?
Előre is köszönettel:
Edina

Hitelnet.hu szerint:

2019-08-26 - 13:56

Kedves Edina!
A táppénz önálló jövedelemként nem fogadható el, így jelenleg sajnos nem hitelképesek.
Legalább 3 hónapos, határozatlan időre szóló, nem próbaidős jövedelemmel már igényelhető babaváró hitel.
Együttesen legalább akkora összegű jövedelmet szükséges igazolniuk, hogy jövedelmük 50%-ába beleférjen az összeg meglévő (esetleges hitelkeret, hitelkártya, stb. is) és felvenni kívánt hitel havi törlesztő részlete. További, személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük keressék a lakóhelyükhöz legközelebbi Hitelnet irodát! Díjmentesen vállaljuk a teljes körű hitelügyintézést is!

András szerint:

2019-08-23 - 10:46

Tisztelt HITELNET!
Babaváró hitelt szeretnék feleségemmel felvenni, október közepére várjuk a babát. Diákhitel tartozás miatt felkerültem KHR listára, melyről értesítést nem kaptam levél formájában. Két évig fent szerepeltem, míg 2019. márciusán kaptam értesítést, hogy a mulasztás megfizetésével 8-án törölték a mulasztást a rendszerből és az információt továbbították a KHR felé mint passzív adós, így 2020. március 8-val kerülök le a KHR-ről. Kormányrendelet értelmében június 26-tól a bankok egyedi elbíráslás alapján dönthetnek, viszont a passzív KHR listán való szereplés nem akadálya a babaváró hitel felvételnek.
Több helyen olvastam, hogy banki partnereik egyikénél 6 hó elteltével passzív negatív adósok is “lakáshitelhez” juthatnak. Kérdésem, hogy ezen banki partnerüknél ez babaváró hitelre is vonatkozik-e.
Másik kérdésem, hogy a Diákhitel Központ felé érdemes-e az előzetes tájékoztatáshoz való jogommal kapcsolatban kifogással élni, hogy egyedül a tartozás megszűnésének tényéről kaptam és olvastam levelet.
Köszönettel,
András

Hitelnet.hu szerint:

2019-08-23 - 10:52

Kedves András!
Az a bankpartnerünk, amely legalább 6 havi passzív KHR státusszal már nyújt lakáshitelt, babaváró hitelnél ezt sajnos nem teszi lehetővé. Van azonban olyan pénzügyi partnerünk, amely passzív KHR státusz esetén is elfogadja a babaváró hitelkérelmet, ha a korábbi mulasztást az ügyfél saját maga rendezte. Ebben az esetben nincsen a passzív KHR státusz időtartamára vonatkozó megkötés. Szakértőink készséggel tájékoztatják a részletekről! Ehhez kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű hitelügyintézést is.
A másik kérdésben az MNB Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központjához fordulhat.

Tímea szerint:

2019-08-23 - 09:59

Kedves szakértő!
Párommal októberben házasodunk és november végére várjuk első kisbabánkat. Októberben szeretnénk felvenni a Babaváró hitelt. Ő 4 órás minimálbérre van bejelentve március óta. Én 8 órás minimálbérre vagyok bejelentve 2015. októbere óta, viszont a bruttó fizetésem elég változó, mert jutalékos rendszerben dolgoztam. Viszont 2019.07.01. óta táppénzen vagyok itthon veszélyeztett terhesként.
A kérdésem az lenne, hogy így kaphatunk-e hitelt? Melyik bankhoz lenne érdemes mennünk? Hogyan járnánk a legjobban?
Milyen papírok lennének szükségesek? És azokat már érdemes most kikérni vagy csak miután összeházasodtunk?
Köszönettel,
Tímea

Hitelnet.hu szerint:

2019-08-23 - 14:18

Kedves Tímea!
A kismama táppénz önálló jövedelemként sajnos nem vehető figyelembe. Csak akkor lehetne vele számolni, ha lenne mellette férje részéről legalább egy 8 órás minimálbérnek megfelelő igazolt jövedelem.

Petra szerint:

2019-08-18 - 11:53

Szép napot!
Második gyermekemmel vagyok itthon GYED-en, aki januárban tölti a 2 évet. Mindennel együtt kb. 196 ezer Ft-ot küld a cég. Férjem őstermelő, így az ő jövedelme nem mérvadó. Kérdésem az lenne, mivel minden más követelménynek megfelelnénk, ilyen jövedelemmel igényelhetjük-e a babaváró hitelt?
Köszönettel: Petra

Hitelnet.hu szerint:

2019-08-18 - 23:33

Kedves Petra!
A gyed önálló jövedelemként sajnos nem fogadható el, csak kiegészítő jövedelemként. Amennyiben férje részéről nem igazolható legalább a minimálbérnek megfelelő összegű jövedelem NAV jövedelemigazolás alapján, úgy a gyed sajnos nem vehető figyelembe.

CSaba szerint:

2019-08-16 - 07:23

Tisztelt Hitelnet,
Az lenne a kérdésem, hogy rendelkeznek esetleg egy összefoglaló táblázattal, hogy melyik bank mekkora összeggel veszi figyelembe a babaváró hitelt a JTM-be?
Köszönettel.

Hitelnet.hu szerint:

2019-08-16 - 09:08

Kedves Csaba!
Kérdésével kapcsolatban Szakértőink készségel adnak tájékoztatást, ha kitölti online adatlapunkat vagy felkeresi a lakóhelyéhez legközelebbi Hitelnet irodát!

Annamária szerint:

2019-08-14 - 11:36

Mi is már 20 napja adtuk be, és sehol semmi 🙁 Ha telefonálunk, annyit mondanak döntés alatt van.. :(.. Jó lenne tudni, hogy ha így húzák az időt, az jó vagy rossz…

Hitelnet.hu szerint:

2019-08-14 - 14:26

Kedves Annamária!
Valószínűleg a sok ügylet miatt húzódik el a bírálat.

Anikó szerint:

2019-08-13 - 19:05

17 éves vagyok, de férjhez mehetek, megkaptunk minden engedélyt. Viszont csak a férjem dolgozik. 4 éve folyamatos munkahelye van.
Kérdés az, hogy így alkalmasak vagyunk az igényléshez? Csak az ő fizetése elég ehhez? Vagy hogyan mükődik?
Köszönöm.
Anikó

Hitelnet.hu szerint:

2019-08-14 - 14:08

Kedves Anikó!
18 éves kor alatt babaváró hitel nem igényelhető. Van olyan bank, ahol a miminális életkor 20, 21, illetve 23 év.

Zsuzsa szerint:

2019-08-13 - 16:49

Tisztelt Hitelnet!
Babaváró hitelkérelmünket már beadtuk 6 napja, melyre bírálat még nem érkezett. Ez idő alatt genetikai problémák merültek fel, mely alapján a terhességet meg kell szakítani.
Hiteligénylési kérelmünket beadtuk, 14 hetet betöltöttem, viszont szerződés aláírásakor a terhességem már nem fog fennállni.
Ebben az esetben figyelembe veszik a terhességet, első babának számít?
Köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2019-08-15 - 09:05

Kedves Zsuzsa!
Ha igénybeadáskor igazoltan fennállt a 12 hetes várandósság, akkor a támogatás már igényelhető. A kiskönyvben bent kell lennie a 7. oldalon a szülés várható idejének (lap alja), a lap közepén a 7. oldalon meg bent kell lenni, hogy 12 hetes terhesség igazolásnak.

Vivien szerint:

2019-08-12 - 18:29

Tisztelt Hitelnet!
Ha elmúltam 41 éves, de van négy gyerekem (20, 14, 12, 2, évesek) és egy csokos lakáshitelem és ha szeretnék még egy gyereket, akkor jár a támogatás vagy nem?

Hitelnet.hu szerint:

2019-08-14 - 12:41

Kedves Vivien!
Ha betöltötte 41. életévét, akkor sajnem nem igényelhetik a babaváró hitelt.

Krisztina szerint:

2019-08-10 - 13:00

Tisztelt hitelnet!
A babaváró támogatást úgy mint a csok-nál is elfogadott az ápolasi (gyod)?
Ennél is elfogadott tb jogviszony igazolás helyett?

Hitelnet.hu szerint:

2019-08-14 - 10:39

Kedves Krisztina!
Babaváró hitelnél a szükséges TB jogviszony igazolás helyett nem fogadható el az ápolási határozat.

Roland szerint:

2019-08-07 - 21:45

Tisztelt Szakértő,
A kamattámogatás feltétele, hogy a hiteligénylés benyújtása, vagy a szerződés aláírása, esetleg a hitel folyósítása kell, hogy korábban történjen, mint a gyermek születése?
Előre is köszönöm válaszát.

Hitelnet.hu szerint:

2019-08-13 - 10:39

Kedves Roland!
A babaváró hitelkérelem benyújtását követően született gyermekek után érvényesíthetők a kedvezmények.

Nikolett szerint:

2019-08-05 - 22:22

Tisztelt Hitelnet!
Július 21.-én beadtuk az igénylést babaváró hitelre az Otp-hez. Elméletileg minden papír rendben van, mégsem kapunk választ. Személyesen bementem ma érdeklődni, ott annyit mondtak, hogy a központnál vannak a papirjaink.
A kérdésem, hogy ilyen esetben mit lehet tenni, hiszen a törvényi előírások szerint 10 napon belül válaszolniuk kellene.
Köszönettel: Nikolett

Hitelnet.hu szerint:

2019-08-12 - 11:35

Kedves Nikolett!
Esetleges panaszával az MNB pénzügyi fogyasztóvédelmi központjához fordulhat.

Éva szerint:

2019-08-05 - 16:04

Tisztelt Hitelnet!
Érdeklődöm, hogy melyik bank veszi figyelembe a jövedelem esetén a fő állás melletti mellékállás jövedelmét?
Esetemben van egy 8 órás főfoglalkozásom nettó 160.000 és egy 12 órás részmunkaidős hivatalos mellékállásom nettó 116.000 Ft.
Válaszukat várva:
Éva

Hitelnet.hu szerint:

2019-08-12 - 11:06

Kedves Éva!
Több pénzintézet is figyelembe vesz kiegészítő jövedelmet. Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adalapunkat!

Debbi szerint:

2019-08-05 - 09:35

Kedves Szakértő!
A hitel igénylésekor mindkét fél fizetését, illetve fennálló tartozásait nézik vagy csak egyik félét? Ha minden más feltételnek megfelelnek.
Előre is köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2019-08-07 - 13:27

Kedves Debbi!
A jövedelemvizsgálat során van lehetőség arra, hogy a bank csak az egyik fél jövedelmével számoljon, ha az is elegendő a hitelfelvételhez, ám ami a fennálló tartozásokat illeti, az mindkét félnél minden esetben figyelembevételre kerül. További, személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat!

Annamari szerint:

2019-08-03 - 06:52

Tisztelt Hitelnet!
Amennyiben 5 éven belül teljes előtörlesztés történik, ennek milyen díja van? A másik kérdésem, ha megtörténik 5 éven belül a teljes előtörlesztés, például a 4. évben, de 1 év múlva az 5. év utan nem születik baba, ebben az esetben mi történik?

Hitelnet.hu szerint:

2019-08-07 - 10:39

Kedves Annamari!
Ha a hitel legalább 50%-os mértékben előtörlesztére kerül az első 5 évben úgy, hogy még nem született gyermek, akkor a támogatott személyeknek az előtörlesztett összegre vonatkozó kamattámogatást egy összegben, a hitelintézet útján vissza kell fizetniük.

Georgina szerint:

2019-08-02 - 07:49

Jó napot!
Ha veszélyeztetett terhesség áll fenn, akkor is igényelhető a támogatás?

Hitelnet.hu szerint:

2019-08-06 - 13:11

Kedves Georgina!
A hitelre való jogosultságot ez nem befolyásolja.

Valeria szerint:

2019-08-01 - 17:29

Tisztelt Hitelnet.hu!
Egy kérdésre nem találok választ sehol:
Ha felvesszük a babaváró hitelt és 5 éven belül megszületik egy vagy két gyermekünk, és utána szeretnénk végtörleszteni a babaváró hitelt, akkor ezt bármikor megtehetjük a gyerekszületések után?
Ha már megvannak a gyerekek és végtörlesztettük a hitelt, és esetleg utána válásra kerül a sor vagy külföldre költöznénk, akkor bármi extra kamatot vissza kell fizetnünk vagy akkor már a végtörlesztéssel rendezettnek tekinthető a hitel?
Köszönöm előre is válaszát.
Üdv.
Valéria

Hitelnet.hu szerint:

2019-08-06 - 10:55

Kedves Valéria!
Fenti esetben nincs akadálya az elő- vagy végtörlesztésnek.
Végtörlesztést követően további kötelezettségük nincs.

Dóra szerint:

2019-07-31 - 12:48

Tisztelt Hitelnet!
Férjemmel júliusban kötöttünk házasságot, első babánkat várjuk. Szetetnénk felvenni a babaváró hitelt, azonban nem tudjuk, hogy jogosultak vagyunk-e rá?
Férjem több éve dolgozik, azonban az elmúlt 3 évben volt megszakítás, amikor nem volt bejelentve, csak egészségügyi hozzájárulást fizetett maga után. Én 4 éve járok egyetemre, 2020 januárjában diplomázom, viszont nem tudok utána munkába állni, mert február közepére várjuk az első babát, így a diplomás gyedet venném igénybe.
A kérdésem az lenne, hogy az egyetemi évek megfelelnek-e a TB jogviszony igazolására? Jogosultak vagyunk-e a babaváró hitelre?

Hitelnet.hu szerint:

2019-07-31 - 14:25

Kedves Dóra!
A babaváró hitelkérelem benyújtását megelőző 180 napban kizárólag a Tbj. 5.§ (1) bekezdés a), b), e) – j) pontja szerinti jogviszony vehető figyelembe. Információink szerint ebbe nem számít bele az egyetemen folytatott nappali tagozatos képzés. További pontos tájékoztatást ez ügyben a területileg illetékes egészségbiztosító tud adni Önnek.

Laura szerint:

2019-07-30 - 12:24

Jó napot.
Ma beszéltem egy banki ügyintézővel. 4 évet jártam középiskolába, utána 4 hónapra rá gyermekem született. Azt mondták, hogy jogosult vagyok a hitelre.
Ez tényleg így van?

Hitelnet.hu szerint:

2019-07-31 - 12:39

Kedves Laura!
A babaváró hitel igénybevételéhez minimum 3 éves folyamatos TB jogviszonnyal kell rendelkeznie az igényő házastársak közül legalább az egyik félnek. A leírtak alapján véleményünk szerint az Ön részére nem adható ki a jogosultsághoz szükséges TB jogviszonnyal. Javasoljuk, az ügyben keresse fel a területileg illetékes egészségbiztosítót.

Zsanett szerint:

2019-07-29 - 12:07

Tisztelt Hitelnet!
Férjemmel mindketten egyéni vállalkozók vagyunk. Én csak pár hónapja, ő több, mint 1 éve, viszont még lezárt üzleti éve nincsen (tavaly májusban vált KATAs vállalkozóvá). Előtte is megvolt a folyamatos TB jogviszonyunk.
Azt olvastam, hogy vannak megengedőbb bankok, akik nem kérik a lezárt üzleti évet, megelégszenek a “sima” egy éves jogviszonnyal is.
Tudnának segíteni abban, hogy mely bankoknál lehetne érdemes próbálkozunk?
Köszönöm előre is, üdv,
Zsanett

Hitelnet.hu szerint:

2019-07-31 - 09:52

Kedves Zsanett!
Kérjük, töltse ki online adatlapunkat és Szakértőink ismertetni fogják a fenti esetben elérhető hitelkonstrukciókat!

Boldizsár szerint:

2019-07-29 - 08:31

Tisztelt Hitelnet!
Úgy értesültem, hogy a babaváró hitelt Katás-egyéni vállalkozóként is lehet igényelni, mindössze egy 1 éves Nav igazolásra van szükség. Az lenne a kérdésem, hogy ha én nem vagyok még egy egész éve Katás, akkor is kikérhető ez az igazolás, vagy a babaváró hitelnek alapfeltétele, hogy az egyéni vállalkozó már egy egész éve folytassa tevékenységét.
Sajnos nincs lehetőségünk arra, hogy megvárjuk az egy évet, mert addigra gyermekünk megszületik.
Ezzel párhuzamosan feleségem felől is megpróbáltuk igényelni a hitelt, de sajnos kétszer is elutasították, vélhetően azért mert neki jelenleg nincs jövedelme. Ezzel kapcsolatban az lenne a kérdésem, hogy a diplomás-gyed nem számít bele a hitelképes jövedelembe? Vagy ez bankfüggő esetleg?
Válaszukat előre is köszsönöm!
Boldizsár

Hitelnet.hu szerint:

2019-07-31 - 08:25

Kedves Boldizsár!
A jogosultsághoz legalább 3 éves folyamatos TB jogviszony szükséges. A jövedelemvizsgálathoz már elegendő a legalább egy éves l vállalkozói múlt. Az ebből származó jövedelmet NAV jövedelemigazolással kell igazolni. A bankok többsége egy lezárt üzleti évet vár el, de van olyan bankpartnerünk, amely azt is elfogadja, ha legalább az egy teljes év megvan. Az viszont sajnos nem megfelelő, ha nincs meg az egy teljes év sem.
A gyed önálló jövedelemként sajnos nem fogadható el, csak kiegészítő jövedelemként akkor, ha a főadós a bank számára megfelelő elsődleges jövedelmet tud igazolni.

Bogi szerint:

2019-07-26 - 09:38

Tisztelt Hitelnet!
A kismama táppénzes (veszélyeztetett terhesség) ellátása jövedelemnek számít?
A férj próbaidő alatti jövedelme – a bankoknál – jövedelemnek számít? (Egyébként folyamatos munkaviszony és TB van.)

Hitelnet.hu szerint:

2019-07-29 - 10:18

Kedves Bogi!
A próbaidős jövedelem sajnos nem vehető figyelembe. Kismama táppénzes jövedelme önálló jövedelemként nem, csak kiegészítő jövedelemként fogadható el.

Dóra szerint:

2019-07-25 - 15:35

Tisztelt hitelnet.hu!
Júliusban kötöttünk házasságot férjemmel, februárra várjuk az első babánkat. Neki sajnos volt megszakítás a munkaviszonyában, amikor csak egészségügyi hozzájárulást fizetett maga után. Én 4 éve járok nappali főiskolai képzésre, 2020 januárjában diplomázom, viszont szülés előtt már nem tudok dolgozni.
A kérdésem az lenne, hogy a főiskolai évek beszamíthatók tb jogviszonyba és igénybe vehetjük így is a babaváró hitelt?

Hitelnet.hu szerint:

2019-07-30 - 13:05

Kedves Dóra!
A 3 éves folyamatos TB jogviszonyban legfeljebb 30 nap megszakítás megengedett.
A kérelem benyújtását megelőző 180 nap információink szerint nem igazolható felsőoktatási intézmény nappali tagozatán folytatott tanulmányokkal.

Andrea szerint:

2019-07-25 - 12:53

Tisztelt Hitelnet!
A babaváró kölcsön elbírálási ideje 10 nap vagy 10 munkanap? Mindenhol 10 napként, nem pedig 10 munkanapként emlegetik, de mindenki mást mond válaszul erre a kérdésre.
Köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2019-07-29 - 09:43

Kedves Andrea!
A vonatkozó kormányrendelt 10 napot rögzít, ami nem munkanapot, hanem naptári napot jelent.

Edit szerint:

2019-07-25 - 06:41

Tisztelt hitelnet.hu!
Szeretnénk igényelni a babaváró kölcsönt, azonban 2018 decemberében Kft tulajdonosa vagyok. A férjem és én is 8 órás bejelentéssel dolgozunk a cégben. Átutalással kapjuk a fizetésünk. Létezik olyan bank, amelyik eltekint a lezárt üzleti évtől? Minden más egyéb feltételnek megfelelünk hiteligénylés tekintetében.

Hitelnet.hu szerint:

2019-08-12 - 09:19

Kedves Edit!
Az igényléshez sajnos meg kell lenni a lezárt évnek.

Niki szerint:

2019-07-24 - 15:54

Jó napot kívánok!
Párommal van két közös gyermekünk és csak abban az esetben lehet igényelni a babaváró támogatást, ha születik még gyermek vagy már a meglévő két gyermekre is igénybe lehet venni?

Hitelnet.hu szerint:

2019-07-29 - 09:09

Kedves Niki!
A babaváró hitelhez kapcsolódó kedvezmények csak a 2019. júliustól születendő gyermekek után érvényesíthetők.

Barbara szerint:

2019-07-24 - 13:34

Tisztelt Hitelnet.
Érdeklődni szeretnék, hogy fa ház építésére lehet használni a CSOK-ot?
Válaszát köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2019-07-30 - 08:58

Kedves Barbara!
CSOK-kal történő építkezés esetén nincsen szerkezeti megkötés, tehát fa ház építésére is felvehető a támogatás, ha minden egyéb feltételnek megfelel az ingatlan. Minderről bővebb információt IDE kattintva talál.

András szerint:

2019-07-24 - 12:52

Tisztelt Hitelnet!

Párommal nemrég nyújtottunk be a Babaváró támogatásra igényt. Sajnos teljes elutasítást kaptunk. Azt a választ kaptuk, hogy az alap követelményeknek/feltételeknek megfelelünk, azonban van olyan körülmény ami miatt teljesen el kell utasítaniuk.
Sajnos feltételezem azt, hogy a kért két havi részletes bankszámlakivonatomon látszódó Sportfogadás utalások miatt történt ez. Más tippünk nincs, és ezt az információt ki sem adják.
Az lenne a kérdésem, hogy tudnátok olyan bankot ajánlani ahol ezt nem veszik figyelembe? Vagy mik a lehetőségeink? A “problémás” számlát megszüntetve új számlanyitás egy másik banknál majd 3 hónap múlva a fogadásokat elfeledve újra megpróbálni?
Segítségeteket előre is köszönöm.
Üdv,
András

Hitelnet.hu szerint:

2019-07-29 - 08:09

Kedves András!
Jóllehet nem ismerjük pontosan a bankok belső szabályzatát, elképzelhető, hogy a sportfogadások miatt került elutasításra a kérelmük. Megoldás lehet, ha néhány hónap múlva megpróbáják újra az igénylést “tiszta” bankszámla kivonatokkal.

Gergő szerint:

2019-07-24 - 06:59

Tisztelt hitelnet.hu!
Ideiglenes személyi igazolványt is elfogadnak az igénylés indításakor a babaváró hitelnél?

Hitelnet.hu szerint:

2019-07-24 - 07:17

Kedves Gergő!
Babaváró hitelkérelem benyújtásához ideiglenes személyi igazolvány információink szerint nem fogadható el.

Niki szerint:

2019-07-23 - 18:50

Kedves netbank!
Párommal 2017-ben megigényeltük a csok támogatást két gyermek után és érdeklődni szeretnék, hogy a babaváró támogatást igénybe vehetjük-e így is, hogy a közeljövőben még szeretnénk egy harmadik gyereket?

Hitelnet.hu szerint:

2019-07-24 - 08:08

Kedves Niki!
A korábban igénybe vett CSOK nem zárja ki a babaváró hitel igénybevételének lehetőségét. További, személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat!

Laura szerint:

2019-07-23 - 17:49

Az után szeretnék érdeklődni, hogy jogosult vagyok-e? 4 évet jártam középiskolába. Utolsó évemben kiderült, hogy várandós vagyok. Viszont leérettségiztem. Azóta gyesen vagyok. Jogosult vagyok a babaváró hitelre?

Hitelnet.hu szerint:

2019-07-24 - 08:18

Kedves Laura!
A babaváró hitelhez szükséges 3 éves TB jogviszonyba a középiskolai tanulmányok időtartama és a gyes, ha nincs mellette munkaviszony, sajnos nem számítható be.

Tamás szerint:

2019-07-23 - 14:50

Tisztelt Hitelnet!
A mi helyzetünk a feleségemmel, hogy a 3 éves Tb jogviszony a feleségemnek van meg (Gyes-en van), de az összeg amit kap kevés. Én külföldön dolgozom (hivatalosan bejelentve) és érdekelne, hogy az én jövedelmemet nem lehet számításba venni? Az lett volna a tervem, hogy a feleségem igazolja a TB jogviszonyt, de az én jövedelmemet néznék, hogy legalább egy 8.000.000 Ft-ot tudjunk igényelni. Az OTP bankban voltam bent, onnan elhajtottak, hogy nem fogadják el!
A kérdésem, van valami lehetőségünk egy másik banknál esetleg vagy így nincs mit tennünk?

Hitelnet.hu szerint:

2019-07-30 - 08:38

Kedves Tamás!
Amennyiben az Ön külföldi jövedelme alkalmazotti munkaviszonyból származik, megoldható annak elfogadása, felesége részéről pedig a szükséges TB jogviszony elfogadása.
További, személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű hitelügyintézést is!

Melinda szerint:

2019-07-23 - 10:26

Van már 2 közös gyerekünk, 19 éve vagyunk együtt, de nem vagyunk házasok.

Hitelnet.hu szerint:

2019-07-23 - 13:39

Kedves Melinda!
Babaváró hitel igénylésének alapfeltétele a házastársi kapcsolat. A további jogosultsági feltételekről fenti bejegyzésünkből tájékozódhatnak. További konkrét kérdés esetén készséggel állunk rendelkezésükre!

Kata szerint:

2019-07-23 - 09:25

Érdeklődni szeretnék, hogy ha első házasságunkból van már egy közös gyerekünk, akkor már nem igényelhetjük a babavárót?
Köszönöm a választ!

Hitelnet.hu szerint:

2019-08-12 - 09:13

Kedves Kata!
Babaváró hitel feltétele, hogy legalább egyikük az első házasságában éljen.

Gergő szerint:

2019-07-23 - 05:29

Tisztelt hitelnet.hu!
Megigényeljük az új személyi igazolvánt, adókártyát, lakcímkártyát. A feleségemnek a személyi igazolványnál kap egy ideiglenes papírt. Azt elfogadják vagy csak az eredetit fogadják el? Ugyanígy az adókártyánál is.
Válaszát előre is köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2019-07-23 - 13:51

Kedves Gergő!
Az adóazonosítóról kiállított igazolás véleményünk szerint elfogadható, de a személyi igazolványból nem elegendő az ideiglenes.

Dániel szerint:

2019-07-22 - 15:50

Tisztelt hitelnet!
A babaváró hitel 10 millió forintjának egy részét (kb. 7 millió) jelzáloghitelem előtörlesztésére szeretném felhasználni. A banki ügyintéző szerint csak végtörlesztésre használhatnám fel. Ezzel kapcsolatban kérnék segítséget. Jól tudom, hogy bármilyen mértékú előtörlesztésre használhatom, hiszen szabad felhasználású?
Köszönettel:
Dániel

Hitelnet.hu szerint:

2019-07-30 - 12:54

Kedves Dániel!
Igen, a babaváró hitel szabad felhasználású.

Gergő szerint:

2019-07-21 - 14:16

Tisztelt hitelnet.hu!
Az lenne a kérdésem, hogy megvan a TB igazolás az én részemről, következő hónap 7, azaz augusztus 7-én esküdünk meg.
A feleségemnek milyen iratokra van szüksége az igénylés elindításakor, mert augusztus 8-ra van időpontunk a bankunkhoz.

Hitelnet.hu szerint:

2019-07-22 - 09:33

Kedves Gergő!
Személyes okmányok szükségesek. Ha nem változik a felesége neve a házasságkötés után, akkor megfelelőek a jelenlegi okmányok, de ha változik a neve, akkor csak az új, érvényes okmányokkal lesz elindítható a babaváró hitel.

Bálint szerint:

2019-07-20 - 08:50

Kedves “Hitelnet”!
Párommal gondolkodunk a babaváró hitel későbbi felvételén.
Egy kérdésre nem találtunk egyértelmű választ eddi :
Lehet igényelni a babaváró hitelt már a várandósság későbbi szakaszában is, például 7 hónapos terhesen, és ez a születendő gyermek már bele is számítana a hitelbe, tehát már élne is az állami kamattámogatás amint megszületik?
Vagy van egy maximum idő, amíg még a várandósság ideje alatt lehet igényelni a hitelt, de azután már nem?
Válaszukat előre is köszönöm!

Hitelnet.hu szerint:

2019-07-22 - 11:06

Kedves Bálint!
A babaváró hitel a várandósság 7. hónapjában is igényelhető. A kamatmentesség feltétele, hogy a babaváró hitelfelvétel korábbi dátumú legyen mint a gyermekszületés.

István szerint:

2019-07-18 - 08:57

Tisztelt hitelnet!
Érdeklődnék, hogyha az OTP Banknál lévő személyi hitelemet szeretném kiváltani a szintén OTP-nél lévő babaváró hitellel, akkor a bank beleszámolja a kiváltandó hitel törlesztőrészletét a JTM-be?
Előre is köszönöm a válaszát!

Hitelnet.hu szerint:

2019-07-19 - 12:21

Kedves István!
Ebben az esetben a bank a JTM számításnál nem veszi figyelembe a kiváltásra kerülő OTP személyi kölcsön havi törlesztő részletét.

Anna szerint:

2019-07-17 - 12:30

A babaváró hitel használható más hitelhez önerőként?
Válaszukat előre is köszönöm!! 🙂

Hitelnet.hu szerint:

2019-07-22 - 14:15

Kedves Anna!
A babaváró hitel felhasználható önerőként pl. lakásvásárlás esetén, de ha a lakásvásárlási hitel igénylése a babaváró hitel elindításához képest 90 napon belül történik, akkor a lakásvásárlási hitel ingatlanfedezettség vizsgálatánál a babaváró hitel 25%-át teherként kell figyelembe venni.
További, személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat!

Anita szerint:

2019-07-16 - 21:08

Üdv,
érdeklődni szeretnék, hogy melyik bank hajlandó személyi kölcsön kiváltására a babaváró hitellel? Szakmunkás minimálbérre vett fel a párom és én is személyi kölcsönt, ami a lehetséges 50%-ban leterhelte a jövedelmünket. Ezt szeretnénk kiváltani, de nem minden bank engedi, hogy a jövedelmet ezek ellenére vizsgálja a babaváró kölcsönnél.
Válaszukat előre is köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2019-08-07 - 14:27

Kedves Anita!
Kérjük, töltse ki online adatlapunkat és a további információk ismeretében Szakértőink személyre szabottan fogják Önöket tájékoztatni az igényeiknek megfelelő babaváró hitelről. Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű hitelügyintézést is!

Erika szerint:

2019-07-16 - 20:41

Devizahitelünket kérésünk ellenére átforintosították, ezután ajánlották a gyűjtőszámla beállítását.
Ez elutasító ok lehet-e a babaváró hitelnél?

Hitelnet.hu szerint:

2019-08-07 - 14:25

Kedves Erika!
Ez önmagában nem elutasítási ok véleményünk szerint, de a hitelbírálat során figyelembe kell venni az igénylők meglévő hiteltartozásait.

Viki szerint:

2019-07-16 - 06:26

Tisztelt Hitelnet!
A babaváró támogatáshoz szükséges TB jogviszony igazolásnál a 3 évet nézve az elején pár hónapot regisztrált álláskeresőként voltam nyilvántartva, azóta dolgozom és előtte is dolgoztam.
Problémát jelenthet-e ez a jogviszony kiadásánál?

Hitelnet.hu szerint:

2019-07-16 - 14:18

Kedves Viki!
Amennyiben álláskeresési támogatásról van szó, az TB jogviszonynak számít.

Marcsi szerint:

2019-07-15 - 23:53

Kedves Hitelnet!
Egy olyan kérdésem lenne, hogy mi a helyzet akkor, ha férjemmel a második közös gyermekünk születését követően elváltunk, majd újra összeházasodtunk. Jogosultak vagyunk a babaváró hitelre egy újabb gyermek születését követően?
Köszönöm a válaszát.

Hitelnet.hu szerint:

2019-07-16 - 14:22

Kedves Marcsi!
A vonatkozó kormányrendelet szerint, ha a támogatott személyek egyike sem az első házasságában él és mindkettejüknek van már gyermeke, nem igényelhető a támogatás. Javasoljuk azonban a hitelintézetekkel történő egyeztetést is.

Gabor szerint:

2019-07-15 - 20:21

Üdv!
Az lenne a kérdésem, otp-s vagyok, ki lehet-e ott váltani a folyószámla hitelt ami ott van vagy csak feltöltik és szerepelni fog a JTM számításnál?
Köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2019-07-16 - 23:56

Kedves Gábor!
Ha a folyószámla tartozás feltöltésre kerül, attól még JTM számításnál figyelembe kell venni. Meg kell szüntetni a hitelkeretet ahhoz, hogy ne vegyék figyelembe a bankok JTM számításnál.

Anna szerint:

2019-07-15 - 15:47

Szép Napot!
Érdeklődnénk, hogy amennyiben 2019.05.27-én született első gyermekünk és 5 éven belül születne még 1, akkor a második baba számítana a hitel szempontjából elsőnek? Továbbá, azt szeretnénk megtudni, hogy ez a szabadon felhasználható hitel használható-e más hitel felvételéhez önerőként?
Választ előre is köszönjük!

Hitelnet.hu szerint:

2019-08-12 - 08:59

Kedves Anna!
A 2019. július elsején vagy azt követően született gyermek vehető figyelembe a babaváró hitel kedvezményeinél. A babaváró hitel lakáshitel önerjeként is felhasználható. Ha a lakáshitelt a babaváró hitel felvételét követő 90 napon belül igénylik, akkor a babaváró hitel 25%-ét teherként kell figyelembe venni a lakáshitel felvételénél. További, személyre szabott, dímentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű hitelügyintézést is!

Marcsi szerint:

2019-07-13 - 13:13

Kedves Hitelnet!
Egy olyan kérdésem lenne, hogy mi a helyzet abban az esetben, ha van két közös gyermekünk, szeretnénk még gyermeket, de idő közben elváltunk, majd újra összeházasodtunk, ebben az besetben igénybe vehetjük a babaváró hitelt, vagy nem, mert mindkettőnknek ez lenne a második házassága gyakorlatilag?
Köszönöm a válaszát!

Hitelnet.hu szerint:

2019-08-15 - 08:47

Kedves Marcsi!
A vonatkozó kormányrendelet értelmében babaváró hitel igénylésének feltétele, hogy legalább az egyikük az első házasságában éljen. Mivel ez mindkettejüknek a második házassága, ezért a hitel felvételére információink szerint nem jogosultak.

R-né szerint:

2019-07-13 - 09:28

Jó napot kivánok!
Érdeklődni szeretnék arról, hogy kb. 3 éve gyesen vagyok, előtte le tudtam a 3 éves szakiskolámat. A férjem egyenlőre álláskeresői járadékot kap.
Így jogosult lehetek a babaváró támogatásra?

Hitelnet.hu szerint:

2019-07-15 - 09:53

Kedves Asszonyom!
A leírtak alapján sajnos nem teljesülnek a babaváró hitelhez szükséges TB jogviszonnyal kapcsolatos előírások.

Noémi szerint:

2019-07-12 - 15:25

Üdv.
Azt szeretném kérdezni, hogy ha párommal felvesszünk és 5 éven belül nem születik meg a gyermek, akkor hogyan kell visszafizetni?
Meg ha elválunk, akkor is hogyan kell visszafizetni?

Hitelnet.hu szerint:

2019-08-16 - 09:22

Kedves Noémi!
Ha elválnak, akkor az addig igénybe vett kamattámogatást vissza kell fizetni, a kölcsön törlesztése pedig az aktuális piaci kamaton folytatódik tovább. Ha 5 éven belül nem születik gyermek, akkor ezt követően szintén egy összegben vissza kell fizetni az 5 év alatt kapott kamattámogatást (kb. 2,1M Ft), a kölcsönt pedig ugyancsak piaci kamaton kell tovább törleszteni.

Judit szerint:

2019-07-11 - 20:05

Ha már igénybe vettem a CSOK-ot, akkor az kizáró ok a Babaváró hitelnél?

Hitelnet.hu szerint:

2019-08-15 - 23:28

Kedves Judit!
A CSOK igénybevétele nem zárja ki a babaváró hitelre való jogosultságot. További, személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat!

Anetta szerint:

2019-07-10 - 18:31

Tisztelt Hitelnet!
Érdeklődni szeretnék, hogy ha KATÁs vállalkozó vagyok, akkor a hitelelbírálás szerint az éves jövedelem után kapom a bírálatot vagy a szakmai minimálbérem után?
A másik kérdésem az lenne, hogy párom jövedelme szakmai minimálbér és Önök szerint jogosultak vagyunk-e a teljes 10 millió forintos hitelre vagy csak valahány százalékára? Köszönettel.

Hitelnet.hu szerint:

2019-08-17 - 07:46

Kedves Anetta!
KATA jövedelem esetén a jövedelemvizsgálat a NAV által előző évre kiadott jövedelemigazolás alapján történik. Az, hogy pontosan mekkora összegű babaváró hitelre lehetnek jogosultak, a teljes körű hitelbírálat elvégzése után határozható meg. További, személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat!

Dóra szerint:

2019-07-10 - 16:05

Üdvözlöm!
Kizárólag külföldön dolgoztunk mind a ketten az elmúlt három évben. Igényelhető-e ilyen esetben a babaváró hitel? Jelenleg is külföldön dolgozunk, de magyarországi állandó lakhellyel rendelkezünk, viszont a TB-t értelemszerűen külföldön fizetjük, mivel ott dolgozunk. (Munkáltató fizeti).
Üdv,
Dóra

Hitelnet.hu szerint:

2019-08-17 - 07:58

Kedves Dóra!
Babaváró hitel igényléséhez külföldön fennálló TB jogviszony nem fogadható el. A hitelkérelem benyújtásakor és az azt megelőző 180 napban már magyar TB jogviszonynak kell lenni, az azt megelőző 2,5 év igazolására elfogadható a külföldi TB is. Erről bővebb információt ITT talál.

Marianna szerint:

2019-07-10 - 14:40

Jó napot!
Csak házaspár igényelhet? És aki nem tervezi a házasságot, az miért nem?

Hitelnet.hu szerint:

2019-08-17 - 08:04

Kedves Marianna!
A vonatkozó kormányrendelet értelmében babaváró hitel kizárólag házastársi kapcsolatban igényelhető. E jogalkotói szándékról az illetékes minisztériumot kérdezheti.

Renáta szerint:

2019-07-10 - 14:40

Gyedre lehet igényelni a támogatást?

Hitelnet.hu szerint:

2019-08-17 - 08:05

Kedves Renáta!
A gyed önálló jövedelemként nem vehető figyelembe, tehát csak gyedre nem igényelhető a babaváró hitel. Önálló jövedelem mellett, kiegészítő jövedelemként azonban elfogadható.

Attila szerint:

2019-07-09 - 12:33

Tisztelt Hitelnet!
Párommal babaváró hitelt szeretnénk igényelni, minden szükséges dokumentumot beszereztünk és vélhetőleg a kerestünk is bőven megfelel a kritériumoknak. Azonban ha jól tudom a bank telefonon egyeztet a munkáltatóval a kereseti igazolás hitelességét illetően, ami számunkra problémás, mivel a párom munkáltatója telefonon nem hajlandó kiadni harmadik félnek semmilyen információt. Annak ellenére sem, hogy a párom írt meghatalmazást.
Kérdésem, hogy jogszerűen jár-e el a munkáltató, van-e olyan jogszabály ami ez esetben véd minket, és ha nincs, mit lehetne ilyen esetben tenni?
Köszönöm!

Hitelnet.hu szerint:

2019-07-09 - 14:45

Kedves Attila!
A munkavállaló felhatalmazása alapján a munkáltató általában meg szokta adni az igazolás ellenőrzéséhez szükséges információt. Arról sajnos nincs információnk, hogy van-e a fenti esetre vonatkozóan jogszabály.

Glória szerint:

2019-07-09 - 11:58

Tisztelt Hitelnet!

A férjemmel vizsgáljuk a babaváró hitel felvételei lehetőségeinket. Én 34, ő 40 éves. Gyermekünk még nincs, a jelenlegi ismereteink szerint örökbefogadással tudjuk bővíteni a családunkat, az ehhez kapcsolódó folyamatot korábban már elindítottuk. Sajnos itt sok év a várakozási idő, és bizonytalan kissé a kimenetel.
Örökbefogadással milyen módon teljesíthető a gyermekvállalás? Ha jól értelmezem a kormányrendeletet, akkor a gyermeknek 2019.07.01 után kell születnie, illetve a babaváró hitel fevétele utáni dátumra kell szólnia az örökbefogadást engedélyező végleges határozatnak.
Ennek értelmében az elképzelhető forgatókönyv, hogy ha miután tudomásunkra jut, hogy minket választottak egy gyermek szüleinek, aki már világra jött (2019.07.01 után), és ekkor igényeljük meg a babváró támogatást, akkor még időben vagyunk? A tudomásom szerint az örökbefogadást engedélyező határozat elkészülte minimum 30 nappal a hír megérkezése után várható.
Köszönöm előre is erre a speciális esetre vonatkozó válaszát!

Hitelnet.hu szerint:

2019-07-09 - 14:50

Kedves Glória!
Igen, örökbefogadás esetén az Ön által leírtak szerint működik a támogatásra való jogosultság annyi kiegészítéssel, hogy: “az örökbefogadást engedélyező határozat a kölcsönkérelem benyújtását követően, de legkésőbb a kölcsön folyósításától számított 5 éven belül válik véglegessé“.

Angelika szerint:

2019-07-09 - 09:53

Szép napot!
Olyan kérdésem lenne, 2019 februártól házasok vagyunk, van egy 4 éves kislányunk. A férjem 1,5 éve dolgozik, előtte 6 hónapos tanfolyamra járt. Az is számít munkaviszonynak?
Mi igényelhetjük a babaváró hitelt?
Válaszát előre is köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2019-08-18 - 23:58

Kedves Angelika!
A 6 hónapos tanfolyam időszaka véleményünk szerint nem számít TB jogviszonynak. Amennyiben ez így van, akkor sajnos nem lehetnek jogosultak babaváró hitel igénylésér. Erről további pontos tájékoztatást a területileg illetékes OEP tud adni Önnek.

DNS szerint:

2019-07-08 - 21:09

Tiszteletem!
Szeretnék információt kérni az alábbi témákban:
– a házasságkötés időpontja az első gyermek megszületése után esedékes. Ebben az esetben az anyakönyvvezetőnél tett kérelem is elegendő a támogatás igényléséhez?
– a második megszületett gyermek után van lehetőség a 30%-al csökkentett tartozás egyösszegű kifizetésére?
– az egyéb NEM visszafizetendő állami támogatásra jogosult marad az igénylő család a babaváró hitel felvétele után?
Válaszát előre is köszönöm.
Üdv.

Hitelnet.hu szerint:

2019-08-23 - 11:37

Kedves DNS!
A házasságkötésreől anyakönyvi kivonat benyújtása szükséges babaváró hitel igényléséhez.
A 2. megszületett gyermek után van lehetőség a 30%-kal csökkentett tartozás egyösszegű kifizetésére.

Dávid szerint:

2019-07-08 - 12:43

Van személyi kölcsönöm, amit 16 hónapig vonnak még, s az összeg 50.000 Ft, amit vonnak havonta. A nettó fizetésem 175.000 Ft.
Így is igényelhetem a babavárót?

Hitelnet.hu szerint:

2019-08-23 - 14:11

Kedves Dávid!
Kérjük, töltse ki online adatlapunkat és a bővebb információk ismeretében Szakértőink személyre szabottan tájékoztatják az elérhető babaváró hitel összegéről.

Ádám szerint:

2019-07-08 - 10:03

Tisztelt Hitelnet.hu!
A kérdésem az lenne, hogy ha jelenleg még fent vagyok passzív státuszban a KHR listán még egy évig (tehát csak 2020 júliusában igényelhetem meg a hitelt), és a gyermekünk születése várhatóan márciusban esedékes, akkor ő beleszámít az “első” gyerekbe vagy csak a hitelfelvétel után születettek?

Hitelnet.hu szerint:

2019-08-23 - 14:21

Kedves Ádám!
Fenti esetben a várhatóan márciusban születendő gyermek után a kamatmentesség még sajnos nem lesz érvényesíthető.

Vivien szerint:

2019-06-19 - 15:27

Tisztelt hitelnet.hu!
Abban szeretném a segítségüket kérni, hogy a TB jogviszony igazolásához elegendő-e egy ‘sima’ igazolás, vagy lesz majd egy formanyomtatvány, ami a babaváró hitelhez fog kapcsolódni (és csak ehhez lesz felhasználható)?
Válaszukat előre is köszönöm!
Üdvözlettel:
V.

Hitelnet.hu szerint:

2019-06-20 - 08:48

Kedves Vivien!
A TB jogviszony igazolás kiadásával kapcsolatban a területileg illetékes egészségbiztosító tud Önnek pontos tájékoztatást adni.

Péter szerint:

2019-06-18 - 23:56

Mi történik akkor, ha a feltételeknek megfelelünk, meg is kapjuk a 10 millió babaváró hitelt, meg is születik 5 éven beül az első baba, de elválunk ezt követően.
Vissza kell fiszeni a babaváró hitelt? És mi történik, ha a második baba születése után válik a pár?

Hitelnet.hu szerint:

2019-06-19 - 09:52

Kedves Péter!
Ha a támogatott személyek közötti házasságot a kölcsönszerződés futamideje alatt felbontják, az  erről szóló bírósági ítélet jogerőre emelkedését követő törlesztési esedékesség napjától a kamattámogatás megszűnik, és a támogatott személyek az aktuális piaci kamatnak megfelelő mértékű ügyleti kamatot fizetnek a továbbiakban. Ugyanez a helyezt, ha a második gyermek születése után történik a válás.

Suki szerint:

2019-06-18 - 23:10

Üdvözlöm.
Az lenne a kérdésem, hogy a hitelfelvevő férj nem házas, viszont a feleség résznél van egy gyermek, de neki is most lesz az első házasága velem. Igazából a férj lesz az igénylő. Ilyenkor a feleség részénél levő gyermeket én örökbe fogadom ^úgymond^, mert ugye a közös háztartásunkban lesz.
Az lenne a kérdésem, hogy ilyenkor beleszámít-e a 3 gyermekbe vagy meg a meglévőn felül kellene 3 gyermek?

Hitelnet.hu szerint:

2019-06-19 - 09:48

Kedves Suki!
Ha összegházasodnak és a további – fenti bejegyzésünkben olvasható – feltételek is teljesülnek, igényelhető a babaváró hitel. Leendő felesége korábbi kapcsolatából született gyermeke a kedvezmények szempontjából nem vehető figyelembe, mivel csak azon gyermekek kerülhetnek figyelembevételre, akik a babaváró hitelszerződés aláírását követően születnek. Ha 1 közös gyermekük születik 5 éven belül, akkor futamidő végéig tartó kamatmentességet kaphatnak, ha kettő, akkor a tőketartozás 30%-a elengedésre kerül, ha három, akkor a teljes tartozás elengedésre kerül.

Beáta szerint:

2019-06-18 - 17:10

Üdvözlöm!
Jelenleg az első gyermekünket várjuk, aki augusztus 17-re van kiírva. Olvastam, hogy azok a gyerekek számítanak bele a hitelkérelemnél, akik a hitelszerződés aláírása után születnek. Ez azt jelenti, hogy igényeljük a hitelt és a bank ha kedvezően bírálja el és megkapjuk, akkor írjuk alá a hitelszerződést? Legkésőbb 10 napon belül?
A másik kérdésem az lenne, hogy ha jól tudom, kell munkáltatói igazolás, OEP igazolás, erkölcsi bizonyítvány és személyes iratok. Az OEP igazolást vajon már most kikérhetem vagy csak július 1-től? A munkáltatói igazolás nyomtatványa azé a banké legyen, ahová beadjuk a hitelkérelmet?
Válaszát köszönöm!

Hitelnet.hu szerint:

2019-06-19 - 09:11

Kedves Beáta!
A hiánytalan hitelkérelem bírálata maximum 10 nap és ezt követően alá is írható a szerződés. A munkáltatói igazolás a hitelnyújtó bank formanyomtatványa. Az OEP igazolás kiadásáról a területileg illetékes hivatal tud pontos tájékoztatást adni.

Mátyás szerint:

2019-06-18 - 16:58

Tisztelt Cím!
A babaváró támogatáshoz szükséges OEP igazolás mikortól és hol igényelhető?

Hitelnet.hu szerint:

2019-06-19 - 09:07

Kedves Mátyás!
Az OEP igazolás a területileg illetékes egészségbiztosítónál igényelhető. Azt, hogy ezt babaváró hitel esetén mikortól tudják kiadni, az illetékes hivatal tud pontos felvilágosítást adni.

J-né szerint:

2019-06-17 - 23:22

Ha minden feltétel megvan, de az első születendő gyerek iker, hogy alakul az egész támogatás?

Hitelnet.hu szerint:

2019-06-18 - 07:55

Kedves Asszonyom!
Ikergyermekek születése esetén a kölcsön a teljes futamidőre kamatmentes lesz és a tőketartozás 30%-a elengedésre kerül.

Renáta szerint:

2019-06-17 - 19:21

Ha a ferjemnek csak 2 év 5 hónap va munkaviszonya egyhuzamban, de előtte is dolgozott, csak nem folyamatosan, ez baj? A tb az állandóan volt fizetve.

Hitelnet.hu szerint:

2019-06-18 - 08:16

Kedves Renáta!
A babaváró hitelhez legalább 3 éves folyamatos TB jogviszonynak meg kell lenni, amiben maximum 30 nap megszakítás lehet.

Szilvia szerint:

2019-06-17 - 18:13

Szeretném kérdezni, hogy ha minden pontnak megfelelünk csak annyi nem egyezik, hogy ikerbabák hamarabb megszületnek mint 2019. július 1., de 2019. augusztus 1-re lett volna a rendes születési dátum, csak koraszulottként már júniusban megszületnek, akkor is jár-e a támogatás?

Hitelnet.hu szerint:

2019-06-18 - 08:18

Kedves Szilvia!
Ebben az esetben a gyermekek sajnos nem lesznek figyelembe vehetők a kedvezménynél.

Péter szerint:

2019-06-17 - 16:16

Tisztelt Hitelnet.hu!
Feleségemmel mindketten első házasságban élünk, feleségem életkora a rendeletben foglaltaknak megfelelő, van már egy gyermekünk, második gyermekünk pedig várhatóan augusztusban születik.
Kérdésem az lenne, hogy ha még a második gyermekünk születése előtt megkötjük a kölcsönszerződést, jogosultak vagyunk-e igénybe venni második gyermekünk születése után a tőketartozás 30%-ának elengedését?

Hitelnet.hu szerint:

2019-06-18 - 08:23

Kedves Péter!
Ahhoz, hogy a tőketartozás 30%-a elengedésre kerüljön 2 gyermeknek szükséges a babaváró hitel felvételét követően születnie.
Augusztusban születendő gyermekük esetén a kamatmentesség kedvezményére lehetnek jogosultak, ha a babaváró hitelszerződés még a gyermek megszületése előtt aláírásra kerül.

Mária szerint:

2019-06-17 - 10:32

Üdv!
A különböző bankoknál miben lehet eltérés ezzel a hitellel kapcsolatban? Amennyiben önhibánkon kívül nem születik gyermek hogyan alakul a hitel?

Hitelnet.hu szerint:

2019-06-17 - 14:30

Kedves Mária!
Az egyes bankoknál ugyanazok a jogosultsági alapfeltételeknek kell megfelelni és a kamatfeltételek is azonosak. Eltérés a minimális hitelösszegben, minimális futamidőben, minimum életkorban lehet. A hitelképességet a bankok a saját belső szabályzatuk alapján határozzák meg.
Ha egészségügyi okból nem születik gyermek 5 éven belül, akkor a támogatott személy – a  kölcsön folyósításától számított 5 éves időszak lejártát megelőzően benyújtott – kérelmére a korábban igénybe vett kamattámogatásnak megszűnése és visszafizetési kötelezettsége alól a járási hivatal hatósági eljárásban, méltányosságból felmentést engedélyezhet.

Péter szerint:

2019-06-17 - 08:14

Tisztelt Hitelnet!
Egy olyan kérdésem lenne, ha július elseje után születik a gyermek (pl. július 10-én), mert akkora van kiírva és utána adjuk be a hitelkérelmet, akkor már kamatmentesnek számít? Több helyen olvastam több félét a TB vagy munka jogviszonyról, mert mi 2017 december 2-án költöztünk haza külföldről, de kinn ugyanúgy folyamatos kinti TB biztosításunk volt, itthon a feleségem csak 2018-ban tudott elhelyezkedni munkába.
Kérdés, hogy a TB vagy a munka jogviszonynak kell meg lenni a 3 évnek?

Hitelnet.hu szerint:

2019-06-17 - 09:46

Kedves Péter!
A 2019. július elsején vagy azt követően született gyermek csak akkor vehető figyelembe kamatmentesség szempontjából, ha a babaváró hitelszerződés is aláírásra kerül a gyermek születése előtt.
Az igényléshez legalább egyiküknek minimum 3 éves TB jogviszonyt szükséges igazolni, melyből a kérelem benyújtását megelőző fél évnek magyar TB jogviszonynak kell lenni.

Blanka szerint:

2019-06-16 - 20:24

Üdvözlöm!
Azt szeretném kérdezni, ha van 2 és fél év tanuói jogviszonyom és dolgoztam még 1 évig, akkor lehetséges, hogy igénybe vehetem? Persze elmúltam 18 és első házasok vagyunk mind 2-en. Nincs tartozásunk, nem vagyunk büntetve. Első gyermekunket várjuk jelenleg.

Hitelnet.hu szerint:

2019-06-17 - 10:26

Kedves Blanka!
A leírtak alapján a támogatási kérelem benyújtását megelőző 1 éves munkaviszony megfelelő. Az azt megelőző 2 évnek pedig a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali képzésben folytatott tanulmányokat vehetők figyelembe. A jogosultság további feltételeiről fenti bejegyzésünkből tájékozódhat.

Tamás szerint:

2019-06-16 - 17:42

Tisztelt Hitelnet!
Az lenne a kérdésem, hogy KATa-sok is jogosultak-e a babaváró támogtásra?

Hitelnet.hu szerint:

2019-06-17 - 10:38

Kedves Tamás!
A főállású kisadózóként bejelentett személy is jogoslt lehet babaváró támogatásra, ha rendelkezik legalább 3 éves TB jogviszonnyal és a további, fenti bejegyzésben olvasható feltételek is teljesülnek.

Bettina szerint:

2019-06-16 - 13:54

Üdv.
Az érdelne, hogy a férjem nevén van egy szabad felhasználású hitel. Ettől még lehet igényelni a babaváró hitelt? Nekem 10 éves folyamatos munkaviszonyom van, a férjem most készül munkalyet váltani.
Ez akadályt jelent?

Hitelnet.hu szerint:

2019-06-17 - 10:59

Kedves Bettina!
A szabad felhasználású hitel megléte nem zárja ki a babaváró hitel igénylésénének lehetőségét. A megfelelő jövedelemfedezettségnek azonban teljesülni kell.
Ahhoz, hogy férje jövedelme is figyelembe vehető legyen, pénzintézettől függően legalább 3-6 havi munkaviszonynak meg kell lenni az aktuális munkahelyen, ahol már nincs próbaidőn és határozatlan időre szól a munkaszerződése.

Tamás szerint:

2019-06-14 - 11:48

Szeretnék érdeklődni, hogy pontosan ez mit takar Babaváró hitel esetén?
A kölcsönkérelmet a hitelintézetnél kell benyújtani az igényléshez szükséges igazolásokkal együtt. Ergo mik ezek az igazolások, amik szükségesek?
Válaszukat előre is köszönöm!

Hitelnet.hu szerint:

2019-06-14 - 12:42

Kedves Tamás!
Az igényléshez jövedelemigazolásra, OEP igazolásra, erkölcsi bizonyítványra és személyes okmányokra lesz szükség.

Irén szerint:

2019-06-14 - 07:32

Üdvözlöm!
Érdeklődnék, hogy a GYES is beleszámít a 3 éves Tb jogviszonyba?
Köszönöm válaszát.

Hitelnet.hu szerint:

2019-06-14 - 13:02

Kedves Irén!
A gyes ideje alatt csak akkor áll fenn TB jogviszony, ha a korábbi munkaviszony is fennáll ezen idő alatt.

Csilla szerint:

2019-06-13 - 08:10

Üdv,
babaváró hitelhez a TB 3 éves jogviszony igazolást előre meg lehet-e kérni, hogy az ügyintézés gyorsuljon? Vagy esetleg júl. 01-től erre külön nyomtatvány lesz?
Ezt lehet tudni?
Köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2019-06-13 - 08:33

Kedves Csilla!
A TB jogviszony igazolást a területileg illetékes OEP adja ki. Az igazolás a hitelkérelem benyújtásakor nem lehet 30 napnál régebbi. Az OEP-nél kellene érdeklődnie, hogy mikortól tudják kiadni ezt az igazolást.

Ancsa szerint:

2019-06-13 - 00:05

Tisztelt Hitelnet!
Férjem külföldön alkalmazott (10+ éve már, határozatlan szerződéssel nagy multinál, Ny-Eu), én itthon Magyarországon GYED-en. Szeretnénk felvenni a hitelt.
Kérdésem, a bankok elfogadjak a hitelbírálatnál a férjem külföldi munkáltatói/fizetési igazolását is?

Hitelnet.hu szerint:

2019-06-13 - 07:54

Kedves Ancsa!
A babaváró hitelre való jogosultság alapfeltétele, hogy legalább az igénylők egyike rendelkezzen minimum 3 éves TB jogviszonnyal, melyből a kérelem benyújtását megelőző 180 nap kizárólag magyar TB jogviszony lehet. Ha a TB jogviszonnyal kapcsolatos elvárás teljesül az Ön részéről, úgy a jövedelemvizsgálatnál a külföldi munkaviszonyból származó jövedelem figyelembe vehető.

Szandra szerint:

2019-06-12 - 19:32

Üdvözlöm!
Az lenne a kérdésem, hogy milyen íratok szükségesek az igényléshez? Gondolok itt a munkáltatói igazolásra például. Sajnos a bankom nem tudott erről felvilágositást adni.
Válaszát előre is köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2019-06-13 - 08:19

Kedves Szandra!
Munkáltatói igazolásra szükség lesz. Ez formanyomtatvány, a bankoknál érhető el. Ezen túlmenően OEP által kiállított TB jogviszony igazolás, erkölcsi bizonyítvány és személyes okmányok benyújtása is szükséges.

András szerint:

2019-06-11 - 10:12

Üdvözlöm!
Minden kritériumnak megfelelünk, viszont nekem szeptember elsejével lesz meg a 3 év TBj. Meg kell várnom a szeptembert? Vagy van valami kiskapu, amivel nyerhetek időt és előbb tudnám igényelni?
Válaszát előre is köszönöm!

Hitelnet.hu szerint:

2019-06-11 - 11:14

Kedves András!
A hitelkérelem benyújtásához meg kell várni, míg legalább egyikük részéről meglesz a minimum 3 éves TB jogviszony.

Zsuzsa szerint:

2019-06-10 - 14:09

Érdeklődni szeretnék, hogy decemberben születik a baba, de én csak jövő év júlisában szeretném igénybe venni ezt a 10 milliós támogatást. Ebben az esetben miután július 1. után született a gyermek, ezért azt is figyelembe tudják venni a 10 milliós kamattámogatásnál? A Közlönyben meghirdetett babaváró támogatásnál nem utalnak arra, hogy csak a szerződést követően születhet a baba! Azt írják, hogy a 2019 július 1. után született baba vehető figyelembe.

Hitelnet.hu szerint:

2019-06-11 - 10:18

Kedves Zsuzsa!
Információink szerint csak az a 2019. július 1. után született gyermek vehető figyelembe, aki a babaváró hitelszerződés aláírását követően születik.

Noémi szerint:

2019-06-10 - 09:15

3 éves munkaviszonyom, illetve felsőoktásban eltöltött 3 évem sincs, főállású anyaként vagyok bejelentve és a 4. gyermeket tervezzük. Egyszerűsített foglalkoztatásra voltam bejelentve, illetve vállalkozásban mint kültag szerepeltem 3 évig. A férjemnek van 20 éve bejelentett főállású munkaviszonya. Ez elegendő?
Válaszát előre is köszönöm!

Hitelnet.hu szerint:

2019-06-11 - 10:40

Kedves Noémi!
A babaváró hitel igényléséhez elegendő, ha legalább az egyik fél rendelkezik a minimum 3 éves munkavisznnyal.

Sarolta szerint:

2019-06-09 - 23:32

Tisztelt Hitelnet,
Kérdésem lenne, hogy a 3 év tb jogosultságban elfogadható-e olyan időszak, amely alatt munkakereső voltam és munkakeresési járulékban részesültem, illetve olyan időszak, amelyben egyénileg fizettem TB járulékot.
Köszönöm válaszukat.

Hitelnet.hu szerint:

2019-06-11 - 11:01

Kedves Sarolta!
Az álláskeresési támogatás TB jogviszonynak minősül, a saját maga után fizetett egészségbiztosítás azonban nem keletkeztet TB jogviszonyt.

Hajnalka szerint:

2019-06-06 - 22:19

Üdv!
Érdeklődnék, hogy még a gyermek megfontatása előtt is igényelhető ez a támogatás? Tehát ha összeházasodunk és bevállalunk gyermeket vagy gyeremeket, akkor mar meg is kapnánk a támogatást vagy csak ha már állapotos lennék?
Előre is köszönöm válaszát!

Hitelnet.hu szerint:

2019-06-07 - 08:43

Kedves Hajnalka!
A babaváró támogatás akkor is igényelhető, ha még nem állapotos. Ahhoz, hogy a hitel a teljes futamidőre kamatmentes maradjon, legalább egy gyermeknek 5 éven belül kell megszületnie.

Melinda szerint:

2019-06-06 - 13:59

Tisztelt ügyfelszolgalat!
Érdeklődnék, hogy ha már van egy gyerekem, akkor ő is beleszámít ebbe a babaváró kedvezménybe vagyis ha még szeretnék 2 babát, akkor már 3 lennének és akkor elengednék a törlesztést?

Hitelnet.hu szerint:

2019-06-07 - 09:39

Kedves Melinda!
A már meglévő gyermek nem vehető figyelembe a babaváró hitel kedvezményeinél (kamatmentesség, tőketartozás elenegdés). Ha tehát a július elsejei szerződéskötést követően még 2 gyermeke születne, akkor a hitel a futamidő végéig kamatmentes maradna és a tőketartozás 30%-a kerülne elengedésre.

Tamás szerint:

2019-06-05 - 21:26

Tisztelt Hitelnet!
12 évig külföldön dolgoztam, január óta ismét Magyarországon vagyok. A két munkavállalás között kevesebb mint 30 nap telt el, viszont azóta részmunkaidőben dolgozom (20 óra/hét).
Így is jogosult vagyok, vagy a részmunkaidőből származó TB-t nem felel meg?
Köszönöm.
Éva

Hitelnet.hu szerint:

2019-06-07 - 12:54

Kedves Kérdező!
Információink szerint a részmunkaidős állás is megfelelől. A babaváró hitelnél további feltétel, hogy legalább 6 hónapos TB jogviszony meglegyen Magyarországon.

Éva szerint:

2019-06-05 - 00:04

Jó estét!
A legfeljebb 30 napos megszakítás az egyhuzamban vagy összesen értendő (pl. munkaváltások között összeadódik)?
A 3 éves TB-be beleszámít az önadózás (amikor nincs munkahely, de a TB-t folyamtosan fizettük magunk után) vagy csak a munkaviszony által fizetett TB-t veszik figyelembe?
Köszönet,
Éva

Hitelnet.hu szerint:

2019-06-05 - 09:00

Kedves Éva!
A legfeljebb 30 napos megszakítás összesen értendő. A saját maguk után fizetett egészégbiztosítás nem minősül TB jogviszonynak.

Péter szerint:

2019-05-30 - 12:27

Tisztelt Hitelnet!
A párommal mindkettőnknek ez az első házassága 5 éve. Egy közös pici gyermekkel, 3 éves. A második baba augusztus 8. körül érkezik.
Jogosak vagyunk a hitelre, ha a többi feltételnek megfelelünk?
Köszönöm válaszát!
Péter

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-30 - 12:58

Kedves Péter!
Igen, de a kedvezményre csak azon gyermek után lehetnek jogosultak, aki a babaváró hitelszerződés megkötése után születik.

Annamária szerint:

2019-05-30 - 07:43

Jó napot!
Folyamatos munkavisszony? A gyermekemnek kb. 2 hetes megszakítása volt, 2 munkahely között, ez kizáró ok lehet?
Tisztelettel várom a választ!

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-30 - 11:52

Kedves Annamária!
A folyamatos TB jogviszonyban legfeljebb 30 nap megszakítás megengedett.

Gergő szerint:

2019-05-29 - 23:15

Tisztelt Hitelnet!
Szeretnénk igényelni a babaváró támogatást a maximális összeggel. Minden feltételnek megfelelünk. Jelenleg van hitelünk, amit kiváltanánk a támogatásból, viszont a jövedelmünk közel 50%-ban terhelve van a mostani törlesztőrészlettel, de a teljes összeg nem haladja meg a 10 millió forintot. A banknak ilyenkor is figyelembe kell venni a JTM-et? Ugyanannál a banknál van a hitelünk, ahol igényelnénk a babaváró támogatást.
Köszönöm válaszukat.

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-30 - 11:09

Kedves Gergő!
Kérdésével kapcsolatban még nincs pontos információnk. Ha a hitelkiváltást a bankok egymás között fogják bonyolítani, akkor elképzelhető, hogy a JTM-be nem kell beleszámítani a kiváltandó hitel havi törlesztő részletét. Ha lesz pontos információnk ezzel kapcsolatban, honlapunkon be fogunk számolni róla. Addig is kérjük, kövesse új bejegyzéseinket!

Ferenc szerint:

2019-05-29 - 21:39

Tisztelt Cím!
Érdeklődnék, hogy mi már CSOK-ot igénybevett, két gyermeket nevelő pár vagyunk! Harmadik gyermekünk ősszel születik!
Igényelhetjük a babaváró kölcsönt?
Köszönöm!

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-30 - 12:46

Kedves Ferenc!
Ha házasok és megfelelnek a babaváró hitel további feltételeinek is, akkor igényelhetik, de a kedvezmények szempontjából csak az ősszel születendő gyermekük lesz figyelembe vehető.

Tünde szerint:

2019-05-29 - 19:38

Üdv!
Mi augusztusban házasodunk össze. November végén jönnek az ikrek. Ha július 1-e után beadom a babaváró hitel kérelmet, a fent említettek alapján megkaphatom?
Vagy adjam be augusztusban, a házasság megkötése után?
Jogosult vagyok rá így is?

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-30 - 13:39

Kedves Tünde!
A babaváró hitelre kizárólag házastársak lehetnek jogosultak. A hitelkérelemet tehát csak a házasságkötés után tudják benyújtani.

Zoltán szerint:

2019-05-29 - 11:57

Tisztelt Hitelnet,
Amennyiben a hitel feltételeinek feltételei csak október 20-én teljesünek, (3 éves társadalombiztosítási jogviszony) – külföldi jogviszonnyal egybevéve. A picit október 29-re várjuk. Azt olvastam, hogy a 2019.07.01. után született gyereket már figyelembe veszik. Mivel a 2 dátum elég közel van, ezért az lenne a kérdésem, ha esetleg megszületik a pici október 21-e előtt, akkor is be tudjuk nyújtani a hitelkérelmet, és megkaphatjuk a 3 éves szüneteltetést az esetlegesen már megszületett gyermek után is?
Előre is köszönöm!

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-29 - 13:12

Kedves Zoltán!
A babaváró hitelkérelem csak akkor lesz benyújtható, ha minden jogosultsági feltétel teljesül, tehát az Önök esetében október 20-án. A kedvezmények (kamatmentesség, tőketartozás elengedése) a 2019. júliustól, de a kölcsönszerződés megkötését követően születendő gyermekek után lesznek igénybe vehetők. Ha tehát az első gyermek születése előtt nem kerül megkötésre a babaváró kölcsönszerződés, akkor jelenlegi információink szerint a gyermek sjnos nem lesz figyelembe vehető a kamatmentesség szempontjából sem.

Kristóf szerint:

2019-05-28 - 13:08

Tisztelt Hitelnet,
Én a második házasságomban élek, a feleségemnek ez az első házassága. Ebből a házasságból van már egy közös gyermekünk.
Jogosultak vagyunk így a hitelre?

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-29 - 13:23

Kedves Kristóf!
A leírtak alapján jogosultak lehetnek a babaváró hitelre, ha a további feltételek is teljesülnek.

László szerint:

2019-05-28 - 10:03

Tisztelt cím.
Ha július 1-jén igénylem a babaváró támogatást és rá egy pár napra születik a gyermek, akkor kérhető-e a 3 éves törlesztés felfüggesztés?

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-29 - 13:26

Kedves László!
Információink szerint a törlesztés szüneteltetésére csak akkor lehetnek jogosultak, ha a gyermek a kölcsönszerződés megkötését követően születik meg.

János szerint:

2019-05-28 - 07:59

Tisztelt Cím!
A hitellel kapcsolatban lehet tudni, hogy amennyiben 5 éven belül nem születik meg a gyermek, akkor az 5 év letelte utáni időszakban (a piaci hitellé való átalakulás után) a hitel fix kamatozású marad vagy 5 évenként változó.
A kalkulátorokból kiindulva (ami csalóka lehet) 5 év után többé kevésbé azonos összegű a törlesztő, azonban mennyire lehet bízni abban, hogy az ott megadott összeg 5 év múlva is közel hasonló, vagy annak megfelelő marad, vagy esetleg, azoktól mérő én eltérhet, és drasztikusan emelkedhet a havi törlesztő?
Válaszukat előre is köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-28 - 09:57

Kedves János!
Fenti esetben a babaváró hitel kamata 5 évente változhat. Az ügyleti kamat mértéke azonban em lehet magasabb, mint az ÁKK Zrt. által havi rendszerességgel közzétett, a közzétételt megelőző naptári hónapban tartott 5 éves névleges futamidejű államkötvény aukciókon kialakult – a betéti kamat és az értékpapírok hozama számításáról és közzétételéről szóló kormányrendeletnek megfelelően számított – átlaghozamok adott aukciókon elfogadott mennyiségekkel súlyozott számtani átlaga 130 százalékának 5 százalékponttal növelt értéke.

Petra szerint:

2019-05-28 - 00:00

A 2019.05.24. 10.51-kor küldött válasszal kapcsolatban: pontosan mik lehetnek a bank számára elfogadható munkaviszonyok?
Köszönöm!

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-28 - 11:17

Kedves Petra!
Általánosságban a határozatlan időre szóló, minimum 3-6 havi munkaviszony fogadható el hitelfelvétel során, de bizonyos megkötésekkel a határozott idejű munkaszerződés is megfelelő. Egyéni vagy társas vállalkozás esetén legalább 1 lezárt üzleti évvel szükséges rendelkezni. További, személyre szabott díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat vagy keresse a lakóhelyéhez legközelebbi Hitelnet irodát!

Tamás szerint:

2019-05-27 - 22:38

Tisztelt Hitelnet!
A babánk orvosi előrejelzés szerint július 4-én fog napvilágot látni. Amennyiben így történne:
– érdeklődnék, hogy erre az időpontra a teljes hitelkérelmi csomagnak beadásra kell-e kerülnie, vagy elég ha a születés július 1. után esik és utána kezdünk el bankot keresni?!
Amennyiben a baba születése előtt (július 1. és 4. között) be kellene adni a papírokat, lesz-e olyan bank, amelyik fogad be hiteleket ilyen korai stádiumban?!
Válaszukat előre is köszönöm!

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-29 - 13:34

Kedves Tamás!
Babaváró hitelkérelem benyújtására már lesz lehetőség július elsejétől, de a kedvezmények szempontjából csak azon gyermekek lesznek figyelembe vehetők információink szerint, akik a kölcsönszerződés aláírását követően születnek.

István szerint:

2019-05-27 - 12:08

Azt szeretném megtudni, ha a feleségem 2019. július 2.-án fog szülni, akkor fel tudjuk-e venni a babaváró hitelt? Vagyis már most állapotos és júliusra van kiírva szülésre.
Köszönöm!

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-29 - 13:43

Kedves István!
A babaváró hitel felvehető, de a kedvezmények szempontjából (kamatmentesség, tőketartozás elengedése) csak a babaváró kölcsönszerződés megkötését követően született gyermekek lesznek figyelembe vehetők.

Zita szerint:

2019-05-27 - 10:33

Tisztelt Hitelnet!
Olyan kérdésem lenne, hogy az Erste Bankná minimum 160 000 Ft nettó jövedelem kell, de ez együttes vagy külön kell meg lenni a férjnek is meg a feleségnek is?
Köszönöm.
Z

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-27 - 11:22

Kedves Zita!
Együttesen, ügyletszinten szükséges rendelkezni ezzel a jövedelemmel.

László szerint:

2019-05-26 - 21:00

Üdv.
A babaváró támogatással kapcsolatos kérdésem, hogy ha gyermekünk július 1. után a hitelkérelem benyújtását követően, de az elbírálás alatt, a kölcsönszerződés aláírása előtt születik meg, akkor kérhető-e a 3 éves törlesztés felfüggesztés?

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-29 - 13:44

Kedves László!
Információink szerint a törlesztés felfüggesztése csak akkor lesz igénybe vehető, ha a gyermek a babaváró kölcsönszerződés megkötését követően születik meg.

István szerint:

2019-05-26 - 19:35

Üdvözlöm!
Nekünk a 4. gyermekünk fog megszületni 2020-ban, de nem most házasodtunk, 10 éve.
Jogosultak vagyunk a babaváró hitelre?
Köszönettel.

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-27 - 10:18

Kedves István!
A babaváró hitelt nemcsak friss házasok igényelhetik. A további feltételekről fenti bejegyzésünkből tájékozódhat.

Mónika szerint:

2019-05-26 - 17:24

Érdeklődnék, hogy az is jogosult-e a hitelre akinek van 3 éves munkaviszonya Magyarországon, azonban jelenleg nem otthon él?

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-27 - 10:39

Kedves Mónika!
A babaváró hitelhez állandó magyarországi lakcím szükséges.

Kinga szerint:

2019-05-24 - 08:49

Üdv!
Érdekelne, hogy ha nekem is és a férjemnek is határozott idejű a munkaszerződésünk, az befolyásolja-e azt, hogy fel tudjuk-e venni a babavaró támogatást?
Előre is köszönöm a választ!

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-24 - 10:29

Kedves Kinga!
A babaváró hitel bírálata során a bankok jövedelemvizsgálatot végeznek. Határozott idejű munkaviszonyból származó jövedelem – hitelintézetenként némileg eltérő – megkötésekkel fogadható el. További, személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat!

Tegye fel kérdését, szóljon hozzá Ön is a fenti témához!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

CAPTCHA AREA