ÁFA visszatérítési támogatás 2021, feltételek

Az ÁFA visszatérítési támogatás 2021. január elsejétől már nem csak preferált kistelepülésen vehető igénybe! Az adó-visszatérítési támogatás több fajtája érhető el januártól.

Mely esetben vehető igénybe ÁFA visszatérítési támogatás?

2021. január elsejétől érvényes szabályozás

 1. Új, nem generálkivitelezéssel megvalósuló lakás építése esetén a 27% ÁFA tartalommal kiállított számlák visszaigénylése maximum 5M Ft-ig
 2. Újépítésű lakás vásárlása vagy generálkivitelezéssel megvalósuló új lakásépítés esetén 5% ÁFA igényelhető vissza, amennyiben a finanszírozáshoz CSOK is kapcsolódik
 3. Falusi CSOK által preferált kistelepülésen lakás/lakóépület bővítése és/vagy korszerűsítése esetén a 27% ÁFA tartalommal kiállított számlák visszaigénylése maximum 5M Ft-ig

ÁFA visszatérítési támogatás

Új, nem generálkivitelezéssel megvalósuló lakás építése esetén a 27% ÁFA tartalommal kiállított számlák visszaigénylése maximum 5M Ft-ig

A kedvezményt új lakás építés esetén igényelheti:

 • a) a legfeljebb 150 m2 hasznos alapterületű lakás vagy a legfeljebb 300 m2 hasznos alapterületű egylakásos lakóépület természetes személy építője vagy építtetője az építési bekerülési költség megfizetéséhez, illetve
 • b) az építkezés helyéül szolgáló építési telek vételárához az építési telek természetes személy tulajdonosa

Az ÁFA visszatérítési támogatás összege megegyezik az építkezés helyéül szolgáló építési telek, valamint a lakás vagy az egylakásos lakóépület építéséhez megvásárolt anyagok és igénybe vett szolgáltatások számlájában feltüntetett és a kiállított számla szerint megfizetett általános forgalmi adó összegével, de legfeljebb 5 000 000 forint.

Az ÁFA visszatérítési támogatás legfeljebb egy alkalommal, kizárólag a 27%-os, általános forgalmi adó mértékkel kiállított számla vagy számlák benyújtása esetén vehető igénybe. A számlabemutatási kötelezettség teljesítésénél az 5%-os általános forgalmi adó mértékkel kiállított számla nem vehető figyelembe.

A támogatás 2018. január 1-jén vagy azt követően kiállított számla alapján legkésőbb 2022. december 31-ig igényelhető.

Újépítésű lakás vásárlása vagy generálkivitelezéssel megvalósuló új lakásépítés esetén 5% ÁFA igényelhető vissza, amennyiben a finanszírozáshoz CSOK is kapcsolódik

A legfeljebb 150 m2 hasznos alapterületű új lakás vagy a legfeljebb 300 m2 hasznos alapterületű új egylakásos lakóépület vásárlása vagy építése esetén – az e rendelet szerinti családi otthonteremtési kedvezmény igénylésével egyidejűleg – a telekárat is tartalmazó vételárához a természetes személy vevő, illetve a hitelintézet által elfogadott költségvetésben szereplő bekerülési költségéhez a természetes személy telektulajdonos építtető ÁFA visszatérítési támogatást igényelhet.

Az ÁFA visszatérítési támogatás összege megegyezik a telekárat is tartalmazó vételár, illetve a hitelintézet által elfogadott költségvetésben szereplő bekerülési költség számlájában feltüntetett és a kiállított számla szerint megfizetett általános forgalmi adó összegével.

Az ÁFA visszatérítési támogatás legfeljebb egy alkalommal, ebben az esetben kizárólag az 5%-os általános forgalmi adó mértékkel kiállított számla vagy számlák benyújtása esetén vehető igénybe. A számlabemutatási kötelezettség teljesítésénél a 27%-os általános forgalmi adó mértékkel kiállított számla nem vehető figyelembe.

A támogatás 2021. január 1-jén vagy azt követően kiállított számla alapján legkésőbb 2022. december 31-ig igényelhető.

Falusi CSOK által preferált kistelepülésen lakás/lakóépület bővítése és/vagy korszerűsítése esetén a 27% ÁFA tartalommal kiállított számlák visszaigénylése maximum 5M Ft-ig

Az ÁFA visszatérítési támogatás preferált kistelepülésen az alábbi lakáscélra igényelhető:

 • a falusi CSOK szerinti lakás/lakóépület bővítési és/vagy korszerűsítési célok hitelintézet által elfogadott költségvetésben szereplő bekerülési költségének megfizetéséhez

Az ÁFA visszatérítési támogatás összege megegyezik a bővítéshez, illetve a korszerűsítéshez megvásárolt anyagok és igénybe vett szolgáltatások számlájában feltüntetett és a kiállított számla szerint megfizetett általános forgalmi adó összegével, de legfeljebb 5 000 000 forint.

Az ÁFA visszatérítési támogatás ebben az esetben kizárólag a 27%-os általános forgalmi adó mértékkel kiállított számla benyújtása esetén vehető igénybe. A számlabemutatási kötelezettség teljesítésénél az 5 százalékos általános forgalmi adó mértékkel kiállított számla nem vehető figyelembe.

A támogatás 2018. január 1-jén vagy azt követően kiállított számla alapján legkésőbb 2022. december 31-ig igényelhető.

Mi minősül új lakásnak?

Új lakásépítés fogalma:

A meglévő épület vagy épületrész átalakítása kivételével:

 • az alapozási munkáktól kezdődően – kivéve, ha a meglévő alap szakértői vélemény alapján felhasználható – újonnan épített, a lakhatás feltételeinek a vonatkozó jogszabályi követelmények szerint megfelelő, az ingatlan-nyilvántartásban lakóház vagy lakás megnevezéssel nyilvántartott vagy ilyenként feltüntetésre váró ingatlan a hozzá tartozó földrészlettel (a továbbiakban: lakás), amely elkészültét követően használatbavételi vagy hatósági bizonyítvánnyal igazolandó használatbavétel tudomásulvételi vagy bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvány iránti eljárásra köteles, ideértve a tanyán és birtokközponton található lakóépületet is, és amely legalább az alábbi feltételeknek megfelel:

a) 12 négyzetmétert meghaladó alapterületű lakószobával és főzőhelyiséggel – ennek hiányában további, legalább 4 négyzetméter alapterületű, a főzést lehetővé tevő, önálló szellőzésű lakótérrel, térbővülettel –, továbbá fürdőhelyiséggel és WC-vel rendelkezik,

b) közműves villamos energia szolgáltatással rendelkezik,

c) egyedi fűtési móddal rendelkezik,

d) közműves szennyvízelvezetéssel rendelkezik, vagy ha nincs a településen (településrészen) közműves szennyvízelvezetés, a szennyvíz tisztítása és elhelyezése egyedi szennyvízkezelő berendezéssel vagy tisztítómezővel ellátott oldómedencés műtárggyal vagy időszakos tárolása egyedi zárt szennyvíztárolóban történik, és

e) közműves ivóvíz-szolgáltatással rendelkezik, vagy ha a településen (településrészen) nincs közműves vízszolgáltatás, a telken ivóvíz minőségű vizet szolgáltató kút van;

 • tetőtér beépítéssel vagy emelet-ráépítéssel létrehozott lakás akkor, ha a tetőtér beépítés vagy emelet-ráépítés révén új önálló albetétként nyilvántartott, lépcsőházból vagy szabadlépcsőn megközelíthető, külön bejárattal rendelkező, az előző pont a)-e) pontja szerinti feltételnek megfelelő újabb lakás jön létre.

Új lakásépítésnek minősül továbbá: a használatbavételi engedéllyel, a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvánnyal vagy az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvánnyal még nem rendelkező lakás tulajdonjogának a használatbavételi engedély megszerzése, a használatbavétel tudomásulvétele vagy az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítése bejelentésének megtörténte előtt történő átruházás esetén, ha az építkezés 2008. július 1-jén vagy azt követően kiadott építési engedély vagy 2016. január 1-jét követően az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység esetén az építési tevékenység bejelentése alapján történt, úgy a támogatást az új tulajdonos – az e rendeletben meghatározott feltételekkel – igénybe veheti.

Bekerülési költség új lakásépítés esetén: a következő kiadásoknak ténylegesen megfizetett, telekárat és a beépített vagy szabadon álló berendezési tárgyakat nem tartalmazó, új lakásra jutó hányada:

a) az új lakás épületszerkezeteinek, közös használatra szolgáló helyiségeinek és központi berendezéseinek építési költségei,

b) az új lakás rendeltetésszerű használhatóságát biztosító

ba) helyiségeinek,

bb) tároló helyiségeknek, ideértve a különálló épületben megvalósuló tüzelőanyag-tárolót, a lomkamrát,

bc) melléképítményeknek, ideértve a hulladéktartály-tárolót, a közműpótló építményeket és berendezéseket, a közmű-becsatlakozás építményeit,

bd) egyéb építményeknek, ideértve a lakótelek homlokvonalán álló kerítést, az építésügyi hatóság által előírt kerítést, az épület megközelítését szolgáló tereplépcsőt, lejtőt és járdát, valamint támfalat és szivárgó övárkot, valamint

be) a gépkocsitároló helyiségnek az építési költségei,

c) a közműbekötések költségvetés szerinti építési költségei,

d) a lebonyolítási költségek, köztük a műszaki tervezés, a hatósági engedélyezés – ideértve a használatbavétel tudomásulvételét, illetve az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvány kiállítását is – és a műszaki ellenőrzés költségeit,

e) a jogszabály alapján fizetendő útépítési- és közművesítési hozzájárulás,

f) a távfűtés bekapcsolási díj, az elektromos hálózat fejlesztési hozzájárulások,

g) az új lakáshoz kapcsolódó közterületi út-, járda- és közműépítési költségek és hozzájárulások,

h) az új lakás megépítéséhez szükséges földmunka elvégzésének költségei,

i) az új lakás megépítése érdekében felmerült építménybontási költségek;

j) a tetőtér-beépítéssel vagy emelet-ráépítéssel létrehozott új lakás biztonságos megközelítését biztosító lépcső

Az igénylő az építési munkákat végző gazdálkodó szervezetben nem rendelkezhet tulajdonnal, valamint a gazdálkodó szervezet tulajdonosa az igénylőnek nem lehet közeli hozzátartozója vagy élettársa.

Új lakásvásárlás fogalma:

a) a 2008. július 1-jén vagy azt követően kiállított használatbavételi engedéllyel, használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvánnyal vagy az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvánnyal rendelkező, vagy

b) a kérelem benyújtásának időpontjában építési engedéllyel vagy az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység bejelentésének megtörténtét az építésügyi hatósági engedélyezési eljárást támogató elektronikus dokumentációs rendszer vagy 2019. október 24. előtt tett bejelentés esetén az elektronikus építési napló üzemeltetője által előállított igazoló dokumentummal, hatósági bizonyítvánnyal vagy az elektronikus építési napló üzemeltetője által előállított visszaigazolással rendelkező, de használatbavételi engedéllyel, használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvánnyal vagy az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvánnyal még nem rendelkező

olyan új lakás, amelyet gazdálkodó szervezet természetes személy részére való értékesítés céljára épít vagy építtet, és amelyet első ízben, természetes személy részére értékesítenek.

Lakás/lakóépület fogalma bővítés, korszerűsítés esetén:

A lakhatás feltételeinek a vonatkozó jogszabályi követelmények szerint megfelelő, az ingatlan-nyilvántartásban lakóház vagy lakás megnevezéssel nyilvántartott ingatlan a hozzá tartozó földrészlettel, amely rendelkezik legalább:

 • 12 négyzetmétert meghaladó alapterületű lakószobával és főzőhelyiséggel – ennek hiányában további, legalább 4 négyzetméter alapterületű, a főzést lehetővé tevő, önálló szellőzésű lakótérrel, térbővülettel –, továbbá fürdőhelyiséggel és WC-vel,
 • közműves villamos energia szolgáltatással,
 • egyedi fűtési móddal,
 • közműves szennyvízelvezetéssel, vagy ha nincs a településen (településrészen) közműves szennyvízelvezetés, a szennyvíz tisztítása és elhelyezése egyedi szennyvízkezelő berendezéssel vagy tisztítómezővel ellátott oldómedencés műtárggyal vagy időszakos tárolása egyedi zárt szennyvíztárolóban történik, és
 • közműves ivóvíz-szolgáltatással, vagy ha a településen (településrészen) nincs közműves vízszolgáltatás, a telken ivóvíz minőségű vizet szolgáltató kút van.

A fűtés szempontjából a központi fűtéssel, vagy távfűtéssel rendelkező lakások is megfelelőek.

Korszerűsítés esetén a támogatott ingatlan vonatkozásában elegendő, ha a támogatási kérelem benyújtásakor a lakás 12 négyzetmétert meghaladó alapterületű lakószobával és főzőhelyiséggel – ennek hiányában további, legalább 4 négyzetméter alapterületű, a főzést lehetővé tevő, önálló szellőzésű lakótérrel, térbővülettel – rendelkezik, és a támogatást igénylő vállalja, hogy a lakásvásárlással egybekötötten, vagy a meglévő lakás korszerűsítési munkáinak eredményeképpen teljesíteni fogja a lakásra vonatkozóan elvárt minimum követelményeket.

Bekerülési költség korszerűsítés esetén:

a) víz-, csatorna-, elektromos-, gáz-közműszolgáltatás bevezetése, illetve belső hálózatának kiépítése,

b) fürdőhelyiség, illetve WC létesítése olyan lakásban, amely nem rendelkezik ilyen helyiséggel,

c) központi fűtés kialakítása vagy cseréje, ideértve a megújuló energiaforrások alkalmazását is,

d) az épület szigetelése, ideértve a hő-, hang-, illetve vízszigetelési munkálatokat,

e) a külső nyílászáró energiatakarékos nyílászáróra való cseréje,

f) tető cseréje, felújítása, szigetelése,

g) kémény építése, korszerűsítése,

h) belső tér felújítása, ideértve a belső burkolat cseréjét, a galériaépítést, a belső elektromos-, vízhálózat cseréjét, a fürdőhelyiség-felújítást, a WC-felújítást; a konyhafelújítást,

i) a lakással azonos ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számon található melléképület felújítása vagy kerítés építése, a korszerűsítés költségeinek legfeljebb 30%-áig, valamint

j) a korszerűsítéshez közvetlenül kapcsolódó helyreállítási munka, a korszerűsítés költségeinek legfeljebb 20%-áig.

A korszerűsítési munkálatokat a támogatási szerződés megkötésétől számított 3 éven belül kell teljesíteni, amelyet a hitelintézet helyszíni szemle keretében ellenőrzi.

Lakás bővítésének minősül a lakás hasznos alapterületének legalább egy lakószobával történő növelése érdekében végzett építési tevékenység, ideértve az építmény térfogatnövelésével nem járó tetőtér-beépítést, valamint az emelet-ráépítést is abban az esetben, ha azok révén nem jön létre a 16/2016. (II. 1.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés 9. pont b) alpontja szerinti új lakás.

Bővítés fogalma:

 • a lakás hasznos alapterületének legalább egy lakószobával történő növelése érdekében végzett építési tevékenység, ideértve az építmény térfogatnövelésével nem járó tetőtérbeépítést, valamint az emelet-ráépítést is abban az esetben, ha az emelet-ráépítés vagy tetőtér-beépítés révén nem jön létre új, önálló albetétként nyilvántartott lakás.

A meglévő épület, épületrész vagy építmény átalakítása nem minősül a lakás bővítésének.

Bekerülési költség bővítés esetén: a ténylegesen megfizetett, telekárat és a beépített vagy szabadon álló berendezési tárgyat nem tartalmazó alábbi költség:

a) a bővítés érdekében a lakás épületszerkezeteinek, közös használatra szolgáló helyiségeinek, tároló helyiségeinek – ide nem értve a különálló épületben megvalósuló tüzelőanyag-tárolót, a lomkamrát és központi berendezéseinek építési költsége -,

b) a lebonyolítási költségek, köztük a műszaki tervezés, a hatósági engedélyezés – ideértve a használatbavétel tudomásulvételét – és a műszaki ellenőrzés költsége,

c) a bővítéshez szükséges földmunka elvégzésének költségei,

d) a bővítés megépítése érdekében felmerült építménybontási költségek.

A bővítési munkálatokat a támogatás alapját képező bővítési munkák elvégzését a támogatási szerződésben meghatározott határidőn, de legfeljebb a bővítés megkezdésétől számított öt éven belül kell teljesíteni.

Bővítés és korszerűsítés esetén az igénylőnek nem lehet Ptk. szerinti közeli hozzátartozója vagy élettársa az építési munkálatokat végző, továbbá − ha az építési munkálatokat gazdálkodó szervezet végzi − az igénylő a gazdálkodó szervezetben nem rendelkezhet tulajdonnal.

Az igényelés határideje

Az ÁFA visszatérítési támogatás a telek vételárához, valamint a hitelintézet által elfogadott költségvetésben szereplő, még hátralévő építési költségek finanszírozásához egyidejűleg és legfeljebb egy alkalommal, a 2018. január 1-jén vagy azt követően, kizárólag 27%-os általános forgalmi adó-mértékkel kiállított számla alapján legkésőbb 2022. december 31-ig igényelhető.

Az ÁFA visszatérítési támogatás a hitelintézet által elfogadott költségvetésben szereplő, még hátralévő bővítési/korszerűsítési bekerülési költségek finanszírozásához egyidejűleg és legfeljebb egy alkalommal, a 2018. január 1-jén vagy azt követően, kizárólag 27%-os általános forgalmi adó-mértékkel kiállított számla alapján legkésőbb 2022. június 30-ig igényelhető.

A támogatás iránti kérelem a meglévő lakás bővítése és/vagy korszerűsítése esetén a bővítési és/vagy korszerűsítési munkálatok befejezését, illetve – engedély köteles építés, bővítés esetén – a használatbavételi engedély kiadását, a használatbavétel tudomásulvételét megelőzően vagy az egyszerű bejelentéshez kötött építés, bővítés esetén a felépítés megtörténtét tanúsító hatósági bizonyítvány kiállítását megelőzően lehet kérni a hitelintézettől.

Az aÁFA visszatérítési támogatás újépítésű lakás vásárlása vagy generálkivitelezéssel megvalósuló új lakásépítés esetén – amennyiben a finanszírozáshoz CSOK is kapcsolódik – legfeljebb egy alkalommal, kizárólag az 5%-os általános forgalmi adó mértékkel kiállított számla vagy számlák benyújtása esetén 2021. január 1-jén vagy azt követően kiállított számla alapján legkésőbb 2022. december 31-ig igényelhető.

Az áfa visszatérítési támogatás mértéke

Az ÁFA visszatérítési támogatás összege megegyezik az építkezés helyszínéül szolgáló építési telek, valamint az építéshez, bővítéshez, illetve a korszerűsítéshez megvásárolt anyagok és igénybe vett szolgáltatások számlájában feltüntetett és a kiállított számla szerint megfizetett általános forgalmi adó összegével, de legfeljebb 5 000 000 forint.

Az ÁFA visszatérítési támogatás összege – CSOK-kal történő új lakásvásárlás-, illetve építés esetén – megegyezik a telekárat is tartalmazó vételár, illetve a hitelintézet által elfogadott költségvetésben szereplő bekerülési költség számlájában feltüntetett és a kiállított számla szerint megfizetett általános forgalmi adó összegével.

Az ÁFA visszatérítés támogatás folyósítása

Az adó-visszatérítési támogatás

 • építési telekre jutó részét az építési telek vételáráról kiállított számla benyújtását követően egy összegben,
 • az építkezés, bővítés, korszerűsítés bekerülési költségre jutó részét készültségi foknak megfelelően, utólagosan folyósítja a hitelintézet a támogatott személy fizetési számlájára akkor, ha a támogatottak a saját erőként vállalt pénzeszközeiket már felhasználták.
 • összegének folyósítása új lakás vásárlása esetén a támogatási szerződés megkötését követően, egy összegben történik.

Kötelező tulajdonszerzési elvárások a támogatással érintett ingatlanban

 • Új lakás esetén:

Kizárólag a támogatott személyek szerezhetnek tulajdont. Házaspár, illetve élettársak esetén a lakásban mindkét félnek (bármilyen arányban) az ingatlan-nyilvántartásban bejegyzett tulajdonjoggal kell rendelkeznie.

Ha a támogatásra vonatkozó kérelem benyújtását megelőzően a kiskorú gyermek – elhunyt szülő után – már korábban tulajdont szerzett, akkor az új lakásban – a gyámhatóság rendelkezésének megfelelő mértékben – a támogatott személy mellett a kiskorú gyermek is szerezhet tulajdont.

A támogatásra való jogosultságot nem érinti, ha a kérelem benyújtását követően az igénylő, illetve a támogatási szerződés megkötését követően a támogatott személy elhalálozása esetén, az új lakásban annak egyenes ági rokona, házastársa vagy élettársa szerez tulajdont.

Tetőtér beépítéssel vagy emelet-ráépítéssel létrehozott új lakás esetén lépcső kialakítására a támogatás abban az esetben is felhasználható, ha a lépcső

a) az osztatlan közös tulajdonban álló ingatlannak nem az igénylő kizárólagos, hanem a tulajdonostársak közös használatába tartozó részében, vagy

b) társasháztulajdon esetében annak közös tulajdonban álló épületrészében

található.

 • Lakásbővítés, korszerűsítés esetén:

Az igénylőnek – házastárssal, élettárssal történő igénylés esetén az igénylőknek együttesen – az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett, legalább 50 százalékos tulajdoni hányaddal kell rendelkeznie.

Fenti feltétel hiányában is igényelhető a támogatás, ha a kedvezménnyel érintett lakás tekintetében a fenti feltétel az igénylő elhunyt házastársa vagy élettársa esetében fennállt, és a lakásban az elhunyt házastárs vagy élettárs kiskorú gyermeke legalább 50%-ot elérő mértékben tulajdonjogot szerzett.

TB jogviszonyra vonatkozó előírás

Újépítésű lakáshoz igényelt ÁFA visszatérítés támogatás esetén:

Az igénylő – házaspár, illetve élettárs esetén legalább az egyik fél – 30 napnál nem régebbi okirattal igazolja, hogy

a vissza nem térítendő támogatásra vonatkozó kérelem benyújtásakor a magyar társadalombiztosítási rendszerben (Tbj. 6.§ szerint) biztosított, vagy a Tbj. 4. § 11. pontja szerinti kiegészítő tevékenységet folytató személynek minősül  – ide nem értve a közfoglalkoztatási jogviszonyban foglalkoztatott személyt – vagy a köznevelésről szóló törvény hatálya alá tartozó középfokú nevelési-oktatási intézményben vagy a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytat, és

legalább 180 napja folyamatosan – ideértve azt is, ha a legalább 180 nap folyamatos biztosításban legfeljebb 30 nap megszakítás van –:

 • a Tbj. 6.§-a alapján a magyar társadalombiztosítási rendszerben biztosított – ide nem értve a közfoglalkoztatási jogviszonyban foglalkoztatott személyt –,
 • a nemzeti köznevelésről szóló törvény hatálya alá tartozó középfokú nevelésioktatási intézményben vagy a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytat,
 • kereső tevékenysége alapján valamely másik állam társadalombiztosítási rendszerének hatálya alá tartozott és ezt az illetékes külföldi hatóság által kiállított igazolás hiteles fordításával igazolja, vagy
 • a Tbj. 4. § 11. pontja szerinti kiegészítő tevékenységet folytató személynek minősül – ide nem értve a közfoglalkoztatási jogviszonyban foglalkoztatott személyt -, és ezt 30 napnál nem régebbi okirattal igazolja.

Bővítéshez, korszerűsítéshez igényelt adó-visszatérítés támogatás esetén:

Az igénylő – házaspár, illetve élettárs esetén legalább az egyik fél – 30 napnál nem régebbi okirattal igazolja, hogy

az ÁFA visszatérítési támogatás iránti kérelem benyújtásának időpontjában a magyar társadalombiztosítási rendszerben (a továbbiakban: Tbj.) 6. §-a szerint biztosított, vagy a Tbj. 4. § 11. pontja szerinti kiegészítő tevékenységet folytató személynek minősül, és

legalább 180 napja – legfeljebb 30 nap megszakítással – folyamatosan –

 • a magyar társadalombiztosítási rendszerben (Tbj. 6. §-a szerint) biztosítottként szerepel,
 • a nemzeti köznevelésről szóló törvény hatálya alá tartozó középfokú oktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytat, a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytatott,
 • kereső tevékenysége alapján valamely másik állam társadalombiztosítási rendszerének hatálya alá tartozott és ezt az illetékes külföldi hatóság által kiállított igazolással igazolja, vagy
 • a Tbj. 4. § 11. pontja szerinti kiegészítő tevékenységet folytató személynek minősü

TB jogviszonyra vonatkozó közös szabályok adó-visszatérítési támogatás esetén:

A benyújtáskor szükséges, a magyar társadalombiztosítási rendszerben megvalósuló jogviszony kiváltható valamely másik állam társadalombiztosítási rendszerének hatálya alatt fennálló biztosítotti jogviszonnyal, ha az igénylő – házastársak, fiatal házaspár vagy élettársak esetén legalább az egyik fél – a kérelem benyújtásának időpontjában kereső tevékenysége alapján másik állam társadalombiztosítási rendszerének hatálya alatt áll és ezt az illetékes külföldi hatóság által kiállított igazolással igazolja, valamint teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan vállalja, hogy a támogatási szerződés megkötését követő 180 napon belül a magyar társadalombiztosítási rendszerben biztosítottá válik.

Az állami adóhatóság ezen kötelezettség teljesülését valamennyi támogatott személynél hatósági ellenőrzés keretében vizsgálja!

Mentesül a TB jogviszony igazolása alól az adó-visszatérítési támogatást igénylő:

 • ha a fővárosi és megyei kormányhivatal jogerős határozata alapján gyermekek otthongondozási díjban vagy ápolási díjban részesül,
 • öregségi nyugdíjban, korhatár előtti ellátásban, vagy szolgálati járandóságban részesülő személy.

Kizáró tényezők ÁFA visszatérítési támogatás igénylésénél

Nem igényelhető a kedvezmény:

 • a jogszabály 1. melléklete szerinti felsorolt bűncselekmény elkövetése esetén, illetve amennyiben az igénylő ehhez kapcsolódóan a büntetett előélethez kapcsolódó hátrányos jogkövetkezmények alól még nem mentesült.
 • Az igénylők bármelyike az állami adóhatóságnál nyilvántartott köztartozással rendelkezik
 • az igénylőt a kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül a családok otthonteremtési kedvezménye vagy az egyéb lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok alapján igénybevett támogatások tekintetében a járási hivatal, a Kormányhivatal, a Kincstár vagy a bíróság jogerősen visszafizetésre kötelezte
 • Külterületi lakás vonatkozásában nem vehető igénybe támogatás lakóingatlan korszerűsítése esetén azon fejlesztési tevékenységekre, amelyek a VP6-7.2.1.4-17 azonosító jelű „Tanyák háztartási léptékű villamos energia és vízellátás, valamint szennyvízkezelési fejlesztései” megnevezésű felhívás, továbbá valamely Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatás igénybevételének feltételeiről szóló miniszteri rendelet vagy pályázati felhívás szerinti támogatás keretében, vagy korábban ilyen támogatásból kerültek megvalósításra, amennyiben az azokkal kapcsolatos, a támogatói okiratban vagy támogatási szerződésben foglalt fenntartási, üzemeltetési kötelezettség még fennáll.

További jogosultsági feltételek

 • Az utolsó részfolyósítást követő 90 napon belül be kell mutatni a lakcímet igazoló hatósági igazolványt.
 • A támogatott személyeknek az utolsó részfolyósítását követő 10 évig életvitelszerűen a támogatott lakásban kell lakniuk.
 • A 10 éves elidegenítési és terhelési tilalom idején a lakásra a támogatott személynek lakásbiztosítással kell rendelkeznie.
 • Az állam javára szóló jelzálog ranghelyét csak a támogatással épített/bővített/korszerűsített lakásra felvett lakáscélú hitelintézeti, lakás-takarékpénztári kölcsönt biztosító jelzálog ranghelye előzheti meg.

Magyar állampolgáron kívül az alábbi személyek igényelhetnek adó-visszatérítési támogatást:

 • a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozó személy, aki a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodás jogát Magyarország területén gyakorolja,
 • a harmadik országbeli állampolgár, ha a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben foglaltak szerint bevándorolt vagy letelepedett jogállással rendelkezik,
 • a hontalan, ha a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben foglaltak alapján ilyen jogállásúnak ismerték el

Nem magyar állampolgár részére a családi otthonteremtési kedvezmény a három hónapot meghaladó tartózkodási jogosultság fennállásának időtartama alatt nyújtható, ha Magyarország területén bejelentett lakóhellyel rendelkezik.

Támogatott ingatlan, mint egyéni vállalkozás és gazdasági társaság székhelye

A támogatási kérelem benyújtásakor az igénylőnek teljes bizonyító erejű magánokiratban nyilatkoznia kell arról, hogy a legalább többségi tulajdonában álló gazdasági társaság – ide nem értve a részvénytársaságot –, illetve az általa folytatott egyéni vállalkozói tevékenység székhelyeként – az állam javára bejegyzett elidegenítési és terhelési tilalom fennállása alatt – a támogatással érintett lakást jelenti be a cégnyilvántartásba, illetve az egyéni vállalkozók nyilvántartásába.

Ebben az esetben az adó-visszatérítési támogatás is csekély összegű (de minimis) támogatásnak minősül. Ha a támogatásoknak az igénylő részére megállapítható összege – az igénylő nyilatkozata alapján – meghaladná a csekély összegű (de minimis) támogatásokra megállapított összeghatárt, akkor az igénylő legfeljebb ezen összeghatárig jogosult falusi CSOK kedvezményre, a kamattámogatott kölcsönre és az adó-visszatérítési támogatásra.

Számlabenyújtásra vonatkozó feltételek

 • A támogatott személynek vállalnia kell, hogy a készültségi fokkal arányos folyósítást megelőzően a hitelintézet részére bemutatja az adott készültségi foknak megfelelő, a hitelintézet által elfogadott teljes bekerülési költség legalább 70 %-áról, saját nevére szóló, az általános forgalmi adóról szóló törvény hatálya alá tartozó termékértékesítésről, szolgáltatásnyújtásról kiállított számlákat.
 • Épülő (még használatbavételi engedéllyel vagy a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvánnyal nem rendelkező) lakóingatlan tulajdonjogának az építkezés befejezése előtti megvásárlása esetén a vételár – ide nem értve a telek vételárát – 70 %-a erejéig az előző építtető nevére vagy – ha az előző építtető gazdálkodó szervezet – a gazdálkodó szervezet által a teljes vételárról kiállított számlákat kell bemutatni.
 • Újépítésű lakás vásárlása esetén a támogatott személy az adásvételi szerződésben szereplő telekárat is tartalmazó vételárról a saját nevére szóló, az általános forgalmi adóról szóló törvény hatálya alá tartozó termékértékesítésről, szolgáltatásnyújtásról kiállított számlákat, egyszerűsített számlákat a hitelintézet részére bemutatja.
 • Bővítés, korszerűsítés esetén a bővítési, korszerűsítési munkák megkezdését legfeljebb hat hónappal megelőzően kiállított számla fogadható el.
 • Új lakás építése esetén az építési engedély vagy az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének bejelentését legfeljebb 6 hónappal megelőzően kiállított számla fogadható el.
 • Lakásépítést/ővítést/korszerűsítést igazoló számlaként csak olyan számla fogadható el, amelyet olyan egyéni vállalkozó, gazdasági társaság állított ki, amely a számlakibocsátás időpontjában szerepel a NAV külön nyilvántartásában működő adóalanyként, vagy ennek hiányában az állami adóhatóság a működő adóalanyiságot a számlakibocsátó tekintetében igazolja.

ÁFA-visszatérítési támogatással kapcsolatos gyakori kérdések

 • Visszaigényelhető a telekáfa, ha egyelőre nem építkezünk rá?

  Ha csak a gazdálkodó szervezettől vásárolt építési telek vonatkozásában szeretnénk élni az ÁFA visszatérítés lehetőségével, a támogatás igénybevételének akkor is feltétele, hogy az igénylő a hitelintézet részére az építési engedélyt, illetve az egyszerű bejelentés megtörténtének igazolását, a jogszabályban meghatározott építési és tervdokumentációkat, továbbá a hitelintézet által elfogadott, a bekerülési költségeket tartalmazó költségvetést, és annak legalább 70%-áról, a saját nevére kiállított számlákat benyújtsa.

  A telekáfa tehát nem igényelhető vissza, ha egyelőre nem építkezünk rá.

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban

 • Családi ház bővítés esetén is jár a 27% ÁFA visszatérítés?

  Családi ház bővítésekor, mely bővítés egyszerű bejelentéshez kötött, és használatbavételi engedélyt kell kapjon az ingatlan a bővítést követően, az 5 millió Ft ÁFA visszatérítés a vonatkozó kormányrendelet értelmében kizárólag abban abban az esetben vehető igénybe, ha a bővítendő ingatlan preferált településen található.

  A preferált települések listáját és a további jogosultsági feltételeket IDE kattintva ismerhetők meg.

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban

 • Milyen címre szólhat a számla ÁFA visszaigénylése esetén?

  Az adó-visszatérítési támogatás igénybevételéhez kiállított számlának az igénylő nevére és címére kell szólni. Megfelelő tehát a számla, amely nem a támogatott – esetlegesen építés alatt álló – ingatlancímre, hanem az igénylő állandó lakcímére szól.

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban

 • A 27% ÁFA visszaigényelhető hitel nélkül is?

  Az adó-visszatérítési támogatás hitel igénybevétele nélkül is igényelhető. Fontos azonban, hogy a támogatás kizárólag a bekerülési költségből még hátralévő munkálatokra használható fel.

  Már felépült lakóingatlanra utólag ÁFA visszatérítési támogatás iránti kérelem nem nyújtható be.

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban

 • A 27%-os áfa meddig igényelhető vissza?

  A támogatási kérelmet 2018. január 1-jén vagy azt követően kiállított számla alapján legkésőbb 2022. december 31-ig lehet benyújtani. A határidő a 27%-os ÁFA visszaigénylés esetén a kérelem benyújtására vonatkozik. Az tehát nem probléma, ha az igénylő az építési munkálatokat a fenti határidőig nem fejezi be. Nem az az előírás, hogy a használatbavételi engedélyt kiadják fenti dátumig, hanem az, hogy a kérelmet a támogatott személy benyújtsa.

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban

 • Gyakori kérdések és válaszok

  Olvassa el a mások által feltett további gyakori kérdéséket és válaszokat a témában.

  Megnézem

  Utolsó módosítás: 2021. február 08. hétfő

  Feliratkozás az új kérdésekre/válaszokra
  Visszajelzés
  1.6K hozzászólás
  Inline Feedbacks
  Minden hozzászólás megtekintése

  Tisztelt Hitelnet!
  Újépítésű lakást vásárolnánk, melyhez a Raiffeisen Banknál múlt héten írtuk alá a CSOK szerződést és lakáshitelt is vettünk fel, de az ÁFA visszaigénylésről még mindig nincs információnk. A jogszabályok lehetővé teszik, hogy ezt utólagosan visszakapjuk? Illetve Önök szerint ez törvényes, hogy egy bank úgy hirdet CSOK-ot, hogy nem ad teljes körű tájékoztatást és nem kapjuk meg azt a kedvezményt, ami állami szinten járna nekünk?
  Előre is köszönöm a választ!

  Kedves Viktória!
  A hatályos jogszabályok alapján sajnos visszamenőlegesen nem lesz lehetőségük ÁFA kérelmet benyújtani, mivel a támogatások (CSOK, ÁFA) iránti kérelem egy alkalommal, egyidejűleg nyújtható be.
  Azzal kapcsolatban, hogy a bank jogszerűen járt el vagy sem, esetlegesen az MNB Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Felügyeletéhez fordulhatnak.

  Tisztelt Hitelnet! Azzal a kérdéssel fordulok Önökhöz, hogy a párommal (aki még nem a férjem, közös gyermekük nincs, illetve nem is lesz az egészségügyi állapotom miatt. A páromnak van két gyermeke az előző házasságából, de rájuk az édesanya már felvette a támogatást, illetve nem is velünk élnek, így semmilyen babváró hitel vagy CSOK nem jöhet számításba). 2021.01.06-án vásároltunk egy építési telket, ahová egy 125 nm nettó alapterületű házat szeretnénk építeni! A munkálatokhoz mi keressük a különböző szakembereket, és szeretnénk mi is kivenni a részünket az építkezésből, így komplett kivitelező segítségét nem vesszük igénybe! Az építési telek és az épület szerkezetkész… Továbbiak »

  Kedves Nóra!
  A leírtak alapján működhet a 27%-os ÁFA visszatérítés. A további jogosultsági feltételekről és az igénylésről fenti bejegyzésünkben, valamint IDE kattintva olvasható bővebb információ. Az ÁFA visszatérítési kérelmet abban az esetben is a hitelintézetekhez tudják benyújtani, ha az építési hitelt a Fundamenta biztosítja.

  Köszönöm a gyors választ! Még azt szeretném kérdezni, hogy a Fundamenta is hitelintézetnek számít vagy egy bankot kell keresnünk?

  Kedves Nóra!
  A Fundamenta támogatások nyújtásával nem foglalkozik, úgyhogy egy bankot kellene keresni ez ügyben.

  Elnézést, ha butaságot kérdezek. Most találkoztam először ezzel a lehetőséget, próbáltam utána olvasni jobban.
  A kérdésem az lenne, hogy csak abban az esetben lehet visszaigényelni az ÁFÁ-t, ha van hitel (hitelintézet által elfogadott költségvetést olvastam sok helyen)?
  Vásároltunk egy ingatlant (Falusi CSOK-kal támogatott településen). Babavárót vettünk fel, amit a vételárban használtunk fel. Az ingatlan teljes felújítását saját forrásból intézzük, 27%-os ÁFÁ-t fizetünk az anyag- és munkadíj után is. Ebben az esetben van lehetőség az ÁFA visszaigénylésre? (Otthonfelújítási támogatást jelenleg gyermek hiányában nem tudjuk igénybe venni.)
  Köszönöm a választ előre is.

  Kedves Zsuzsa!
  A leírt esetben van lehetőség a 27%-os ÁFA visszatérítés igénylésére, maximum 5M Ft-ig. A támogatás iránti kérelem abban az esetben is a hitelintézetekhez nyújtható be, ha nem kapcsolódik hitel a finanszírozáshoz.

  Tisztelt Hitelnet!
  2019 decemberében kezdtünk építkezni, generál kivitelezővel. CSOK-ot és 27%-os számlákra 5 millió forintos ÁFA visszaigénylést is igénybe vettünk a hitelintézetnél. Az eredeti költségvetés 70%-át már tudjuk 27%-os részteljesítési számlákkal igazolni. Jól értem, hogy a továbbiakban a generálkivitelező áttérhet 5%-os számlákra, így csökkentve a bruttó költségvetés összegét számunkra? Tehát az 5%-os áfa folyamatban lévő építkezés további számláira is vonatkozik?
  Mátyás

  Kedves Mátyás!
  Elvileg igen, de a számlázással kapcsolatban a generálkivitelező, illetve a NAV tud pontos tájékoztatást adni.

  Kedves Mátyás!
  Lehetne Önhöz kérdésem, ha Ön ezt már igénybe vette? Írhatnék Önnek? Ha igen, írna nekem egy üzenetet? rdora83@gmail.com Köszönöm!!!!

  Tisztelt Hitelnet!
  Szüleimmel és két testvéremmel egy négy lakásos társasházat szeretnék építeni, mindenkinek egyforma négyzetméterű és telekhányadú résszel.
  Jelenleg külföldön dolgozunk, a közeljövőben szeretnénk hazaköltözni, ha elkészült a társasház.
  A társasház nem generál kivitelezésű.
  A kérdésem az lenne, hogy jogosultak vagyunk a 27%-os Áfa visszaigénylésre és ha igen, akkor lakásonként vagy az egész társasházra nézve?
  Válaszát előre is köszönöm!
  Krisztina

  Kedves Krisztina!
  Az ÁFA visszatérítés lakásonként igényelhető, mindenki a saját tulajdonú lakása tekintetében lehet jogosult a támogatásra, amennyiben a fenti bejegyzésünkben olvasható további feltételek is teljesülnek egyénileg.

  2020 júliusában kötöttünk szerződést telekvárárlásról és építtetünk kivitelezővel. Csok támogatást szeretnénk igénybe venni. Sajnos a telekalakítás valami oknál fogva elmaradt, így szerződést bontunk és újrakötjük. A házunk lassan tető alatt van. A kivitelező szerint nem igényelhetem vissza az áfát.
  Kérdésem az lenne, hogy ez igaz-e ? Visszaigényelhetjük az áfát?

  Kedves Katalin!
  A leírtak alapján nem derül ki számunkra, miért nincs lehetőség az 5% ÁFA visszaigénylésére. További, személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű ügyintézést is!

  Új családi ház építése esetén (nem generálkivitelezésű), ha a bekerülési költség 60%-ról van 27%-os áfa tartalmú számlánk, akkor igényelhető-e az adó-visszatérítési támogatás, csökkentett mértékben?

  Kedves Asszonyom!
  Ha a hitelintézet által elfogadott költségvetés legalább 70%-a nem igazolható számlával (27% vagy 0%), akkor az adó-visszatérítési támogatás csökkentett mértékben sem igényelhető. A támogatás összege a 27%-kal kiállított számlák ÁFA tartalma, maximum 5M Ft lehet.

  Üdv!
  Mi 2021. januárban írtuk alá a CSOK és a hozzá tartozó kamattámogatott hitel (15M) szerződéseket, plusz 5 millió piaci hitelt vettünk fel. Nem generál kivitelező fogja csinálni, teljesen új házat építünk. Tavaly adtuk be a hitelkérelmet. Most januárba szerződtünk. Azt mondták, hogy nem vagyunk jogosultak visszaigényelni.
  Miért nem?

  Kedves Szabina!
  Az ÁFA támogatást a CSOK és hitellel együtt lehet igényelni. Ha az előbbieket már megigényelték korábban, alá is írták a szerződéseket, akkor visszamenőlegesen már nem nyújtható be ÁFA kérelem. Esetleg az érintett bankfiókkal kellene egyeztetni, hogy a szerződések felbontása esetén, valamennyi támogatás és hitel újra igénylése megoldás lehetne-e. Erre csak akkor nyílhat lehetőség, ha részfolyósításra még nem került sor.

  Üdvözlöm!
  Mi korábban már megigényeltük a CSOK-ot 3 gyermekre, ami teljesítve lett! Viszont el szeretnénk adni a lakásunkat és építkeznénk, a CSOKot vissza fizetnénk, mivel 10 évig nem lehetne eladni az ingatlant. Tudomásom szerint ezután újra igényelhetnénk a CSOKot meglévő 3 gyermekre.
  A kérdésem, hogy ezzel egyidejűleg a maximum 5 millió forintos 27% ÁFÁt is vissza tudjuk igényelni?

  Kedves Rafael!
  Igen, a CSOK önkéntes visszafizetése után újra igényelhető a támogatás – jogosultság esetén – a 27%-os ÁFA visszatérítéssel együtt.
  Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű CSOK és ÁFA ügyintézést is!

  Tisztelt Hitelnet!
  Élhetek-e egy lakás 50%-os tulajdonosaként, 1 gyermekkel, magánszemélyként a maximum 5 millió forintos 27% Áfa visszatérítéssel új ikerház egyik lakásának saját részünkre történő építtetőjeként?

  Kedves Attila!
  Ha az ikerház osztatlan közös tulajdonban van, akkor használati megállapodás alapján igényelhető az Ön ikerház felének építéséhez a 27%-os ÁfA visszatérítés maximum 5M Ft-ig, ha a további jogosultsági feltételek is fennállnak. További információt a témában IDE kattintva olvashat.

  Tisztelt Címzett,
  ismernek olyan bankot, akik a 2020 decemberi előszerződésre (és CSOK-on kívüli összegeket is kifizetve még tavaly), de idén megkötendő végszerződésre visszaadják az 5% áfát? Mert most abba a helyzetbe kerültünk, hogy vagy tavaly kellett volna végszerződni, vagy idén kellett volna fizetni. De így, hogy pont emiatt csak előszerződést kötöttünk, hogy teljesüljön a 2021 január 1 utáni szerződéskötés kitétel, úgy tűnik nem vagyunk jogosultak az áfa visszatérítésre. Az ingatlan meg 5% áfás amúgy is.

  Kedves Gergely!
  A jogosultság nem bankfüggő. Mi is úgy tudjuk jelen szabályozás szerinte, hogy amennyiben tavaly csak előszerződés keretében történt a kifizetés és nem adásvételi szerződés keretében, úgy a tavaly megfizetett összegek után az 5% ÁFA visszamenőlegesen sajnos nem érvényesíthető. Ha már csak a CSOK összege hiányzik a vételárból, akkor sajnos nem tudnak ÁFÁ-t visszaigényelni.

  Korábban felettem a kérdésem, hogy kőműves építhet-e a saját házát. Viszont nem tettem hozzá, hogy magán emberként és nem vállalkozóként. Ez alatt az idő alatt nem volt munkaviszonyom.

  Kedves Béla!
  Így viszont ki fogja számlával igazolni a munkálatok elvégzését? A jogosultsághoz a hitelintézet által elfogadott költségvetés legalább 70%-át számlával szükséges igazolni.

  Igényeljük lakásfelújításra 2 gyermek után a falusi csok-ot és az áfa visszatérítést. További felújításra (3+3 millió), új lakásfelújítást is igénybe vesszük. Kérdésem az volna, hogy a 3+3 millió lakásfelújításból az áfa viszaigényelhető, ha igen hogyan?

  Kedves Ági!
  ÁFA visszatérítés iránti kérelem egy alkalommal nyújtható be.

  Tisztelt Szakértő,
  Házastársként 50-50%-os tulajdonjoggal építkezünk, részben saját kivitelezéssel, részben megbízással. Hitelt nem veszünk fel. Az 5 millió áfa fejenként értelmezhető, vagy házastársak esetében összesen 5 millió? Anyag és munkadíj számla milyen arányban kell legyen a visszaigényléshez?

  Kedves Kriszta!
  Összesen 5M Ft összegű ÁFA visszatérítés igényelhető a 27% ÁFA tartalommal kiállított számlák után. A hitelintézet által elfogadott bekerülési költség legalább 70%-át számlával kell igazolni. A számlabemutatási kötelezettség teljesítésénél nem fogadható el 5% ÁFA tartalommal kiállított számla. Nincs megkötés az anyagköltség és munkadíj arányára vonatkozóan.

  A nem generálkivitelezéssel megvalósuló családi ház építése esetén visszaigényelhető 5 millió forinttal kapcsolatban szeretném kérdezni, hogy gyermektelen, együtt élő párok igényelhetik-e? Saját telken történne az építkezés, melynek 50-50%-ban tulajdonosai. Az építési anyag számlákat melyik fél nevére kell kérni, illetve milyen címmel? A leendő építkezés címére avagy a most meglévő, bejelentett lakóhely címére?
  Köszönöm szépen előre is a válaszukat!

  Kedves Valéria!
  Nem generálkivitelezéssel megvalósuló építkezés esetén a 27% ÁFA tartalommal kiállított számlák után adó-visszatérítési támogatás igényelhető maximum 5M Ft-ig akkor is, ha a finanszírozáshoz nem kapcsolódik CSOK igénylés. A számlát célszerű annak a nevére kérni, akinek a nevén benyújtásra kerül a támogatási kérelem, amelyben mindketten szerepelnek. A számla címe lehet az igénylők állandó lakcíme.

  Üdvözlöm.
  Kőműves kivitelező vagyok, megrendelőmmel fővállalkozói szerződést kötöttem (nem generál). Szerkezetkész állapotig anyaggal – munkadíjjal együtt 27%-os ÁFÁ-val számlázok.
  Jelent-e hátrányt építtető számára 5 millió Ft visszaigénylése. Új ház, márciusi kezdés.

  Kedves Tibor!
  A NAV-nál kellene egyeztetni, hogy szerkezetkész állapotig történő kivitelezés esetén kiállítható-e 27% ÁFA tartalmú számla. Ha igen, és a továbbiakban is 27% ÁFA tartalmú számlákat kap majd az építtető, akkor az megfelelő lehet a 27%-os ÁFA visszatérítéshez, amennyiben a további jogosultsági feltételek is fennállnak a támogatott személy részéről.

  “Azonban a kormányrendelet kimondja, hogy a támogatások (CSOK, ÁFA) kizárólag egyidejűleg, egy alkalommal igényelhetők. Így mivel tavaly még nem tudják igényelni az ÁFÁ-t, de CSOK-ot igényeltek, utólagosan már sajnos nem tudnak ÁFA visszatérítést igénybe venni.”
  Válaszuk értelmetlen és értelmezhetetlen:
  “Az ÁFA visszatérítési támogatás legfeljebb egy alkalommal, kizárólag a 27%-os, általános forgalmi adó mértékkel kiállított számla vagy számlák benyújtása esetén vehető igénybe. “idézem az önök tájékoztatójából. A rendelet sehol nem köti a CSOK és az adóvisszatérítés egyidejűségét.

  Kedves Ferenc!
  A Pénzügyminisztérium által kiadott tájékoztató egyértelműen rögzíti:
  “FONTOS! Az adó-visszatérítési támogatás önállóan (családi otthonteremtési kedvezményigénylése nélkül) is igényelhető a hitelintézeteknél. De, ha az új lakás bekerülési költségeinek finanszírozásához a támogatást igénylő családi otthonteremtési kedvezményt, a hozzá kapcsolódóan igényelhető többgyermekes családok otthonteremtési kamattámogatott kölcsönét, és az adó-visszatérítési támogatástis igénybe kívánja venni, akkor a támogatásokat csak egyidejűleg, egy támogatási kérelemben igényelheti a hitelintézettől.”

  Mennyire lehet figyelembe venni azt, ha valaki saját maga építi a házat, mert kőműves?

  Kedves Béla!
  Az igénylő az építési munkákat végző gazdálkodó szervezetben nem rendelkezhet tulajdonnal, valamint a gazdálkodó szervezet tulajdonosa az igénylőnek nem lehet közeli hozzátartozója vagy élettársa. Így fenti esetben sajnos nem lehet jogosult ÁFA visszatérítésre.

  Tisztelt Hitelnet!
  Élehetek-e már saját ingatlannal rendelkező, gyermektelen magánszemélyként a maximum 5.0 millió forintos Áfa visszatérítéssel új ikerházi lakás építtetése esetén, amennyiben az a cég a generál kivitelező, amelynek tulajdonosa vagyok?
  Válaszát előre is köszönöm!

  Kedves Tibor!
  A leírt esetben az ÁFA visszatérítésre sajnos nem lehet jogosult.

  Üdv!
  2020 áprilisában kezdtük az építkezést! Elvileg generál kivitelezés, de van olyan munkafolyamat, amit más vállalkozó csinált! 2020 decemberében írtuk alá a CSOK szerződést. Mindenről van 27%-os számla! Visszaigényelhető az 5 millió forint?

  Kedves Róbert!
  A CSOK és ÁFA egyidejűleg igényelhető. Mivel a CSOK szerződést már korábban aláírták, így véleményünk szerint visszamenőlegesen nem tudják igényelni az ÁFÁ-t. További tájékoztatást az ügyben az érintett bankfiók tud adni Önöknek a részletek ismeretében.

  Akkor sem ha még a csokból nem lett folyósítva semmilyen elszámolási összeg? Ha ez évben szeretném a csokot és az áfát egyszerre, akkor van esély?

  Kedves Róbert!
  Folyamatban lévő ügylet esetén a további részletek ismeretében az érintett bankfiók tud Önnek pontos tájékoztatást adni.

  Tisztelt Hölgyem/Uram!
  Érdeklődni szeretnék, hogy építési telek vásárlása esetén visszaigényelhető-e a 27%-os ÁFA, amennyiben külföldön dolgozom (EU) és nem tudom vállalni, hogy “a támogatási szerződés megkötését követő 180 napon belül a magyar társadalombiztosítási rendszerben biztosítottá válik”. Tehát jelenleg külföldön dolgozom és a következő néhány évben továbbra is külföldön fogok.
  Ha jól értelmezem ez kizáró tényező a 27%-os ÁFA visszaigénylésnél.
  Várom szíves visszajelzésüket!
  Üdvözlettel:
  Anita

  Kedves Anita!
  Igen, ez sajnos kizáró ok.

  Tisztelt szakértő!
  2020 augusztusában kezdtük újépítésű családi házunk kivitelezését. A megjelent rendeletnek megfelelően igényeltük a 27%-os ÁFA-s számlák 5M Ft-os visszatérítését. Hitelünk a K&H Banktól van. Két gyermekre megkaptuk a CSOK-ot. A bank most visszautasította az 5M Ft visszatérítését, mert nem szerepelt a tavaly megkötött hitelszerződésben.
  Kérdem, hogy szerepelhetett volna, ha a rendelt 2020 végén jelent meg és 2021.01.01.-től hatályos?

  Kedves Ferenc!
  Önnek igaza van, valóban nem szerepelhetett az ÁFA támogatás iránti igényük a tavalyi hitelkérelemben. Azonban a kormányrendelet kimondja, hogy a támogatások (CSOK, ÁFA) kizárólag egyidejűleg, egy alkalommal igényelhetők. Így mivel tavaly még nem tudják igényelni az ÁFÁ-t, de CSOK-ot igényeltek, utólagosan már sajnos nem tudnak ÁFA visszatérítést igénybe venni.

  Jó napot kívánok!
  Hol lehet az áfa visszatérítést kérni? Melyik intézménynél?

  Kedves Gergely!
  Az áfa visszatérítés a hitelintézeteknél igényelhető.

  Üdvözlöm!
  2020-as évben egy KFT.-től vásároltam egy telket, amire nyaraló lesz építve, egy 40 nm faház, tavasztól őszig tartózkodunk ott.
  Jogosult vagyok az áfa visszaigénylésre a telek árára vonatkozóan?
  Köszönöm!

  Kedves Gábor!
  A megadott információk alapján véleményünk szerint nem lesznek jogosultak ÁFA visszatérítésre a telek vonatkozásában sem, mivel arra nem lakóingatlan épül.

  5M Ft falusi csokot szeretnék igényelni pref. településen korszerűsítésre. Önerő és hitel nélkül. Az áfát hogyan lehet számolni, tehát a csok támogatás az lesz a nettó bekerülés? Tehát ha 5M Ft + áfa lesz a bekerülési költség, akkor tudom kihasználni a falusi csokot maximálisan?
  Köszönettel.
  László

  Kedves László!
  Igen, a falusi CSOK-ot és ÁFÁ-t akkor tudja kihasználni maximálisan, ha a bekerülési költség 5M Ft + ÁFA összeg.
  Ezzel kapcsolatban további információt IDE és IDE kattintva olvashat.
  A falusi CSOK jogosultsági feltételeiről IDE kattintva tájékozódhat. Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű falusi CSOK ügyintézést is!

  Tisztelt HitelNET!
  Falusi csok korszerűsítés 3 gyerekkel 5.000.000 Ft. Nem értem az adó-visszatérítési támogatást. Ez, ha nem építkezési, hanem csak korszerűsítési munkálatok lesznek abban az esetben is jár? Ha mind az 5 millió Ft-ról benyújtom a 27%-os áfatartalmú számlákat, akkor az 744.095 Ft-os visszatérítést jelent? Jól értelmezem? És ez az adó-visszatérítés a felújítási támogatásnál létrejött számlák esetén is igényelhető? Vagy azoknál nem?
  Üdvözlettel.

  Kedves Anita!
  Preferált településen korszerűsítés esetén is igényelhető adó-visszatérítési támogatás. Ha 5M Ft-ról szól a költségvetés és 5M Ft falusi CSOK-ot igényel, akkor ÁFA visszatérítést már nem tud érvényesíteni. Kb. 6M Ft-os költségvetés az, ahol kihasználható az 5M Ft falusi CSOK és a kb. 1M Ft ÁFA visszatérítés. A témában további információt IDE kattintva olvashat. Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű falusi CSOK ügyintézést is!

  Üdvözlöm,
  Azzal a kérdéssel fordulnék Önökhöz, hogy Ausztriában dolgozó ingázóként igényelhetem-e a 27%-os adó visszaigénylés új ház építése estén, biztosítva vagyok így is a Magyar társadalomban?
  Válaszukat előre is köszönöm.
  Ervin

  Kedves Ervin!
  A leírtak alapján Ön magyar TB jogviszonnyal nem rendelkezik. Az adó-visszatérítési támogatást ez esetben akkor igényelheti, ha vállalja, hogy a támogatási szerződés megkötését követő 180 napon belül magyarországi TB jogviszonyt létesít.
  Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű ügyintézést is!

  Üdvözlöm,
  Azzal a kérdéssel fordulnék Önökhöz, hogy Ausztriában dolgozó ingázóként igényelhetem-e a 27%-os adó visszaigénylés új ház építése estén, biztosítva vagyok így is a Magyar társadalomban?
  Válaszukat előre is köszönöm.
  Ervin

  2020 szeptember hónapban vásároltam építési telket, melyre házat épít a generál kivitelezőm. A telket is tőle vásároltam. Adásvételi szerződésben megállapodtunk az árról, és hogy májusban átadja a lakást. 2021-től 5% ÁFA-val állítja ki a számlákat.
  Kérdésem: 2020-ban kifizetett építési telek, valamint résszámlák után vissza tudom-e igényelni az ÁFA-t? Kérdezném még a szerződésen kívül napelemeket szeretnék a tetőre, teraszt csináltatni, tereprendezést a ház körül, beépített konyha bútort. Ezekre jár-e a számlák alapján 27%-os Áfa visszatérítés, hol tudom intézni? 63 éves vagyok, nem vettem rá fel kölcsönt.
  Köszönöm a válaszát.

  Kedves György!
  Az 5% ÁFA visszaigénylésére csak az lehet jogosult, aki CSOK-ot is igényel.
  A 27% ÁFA visszatérítést nem fogja tudni igénybe venni, ha a bekerülési költség legalább 70%-át nem tudja 27% ÁFA tartalmú számlával lefedni. (A generálkivitelezés miatt ez nem lehetséges.)

  2020 szeptember hónapban vásároltam építési telket, melyre házat épít a generál kivitelezőm. A telket is tőle vásároltam. Adásvételi szerződésben megállapodtunk az árról, és hogy májusban átadja a lakást. 2021-től 5% ÁFA-val állítja ki a számlákat.
  Kérdésem: 2020-ban kifizetett építési telek, valamint résszámlák után vissza tudom-e igényelni az ÁFA-t? Kérdezném még a szerződésen kívül napelemeket szeretnék a tetőre, teraszt csináltatni, tereprendezést a ház körül, beépített konyha bútort. Ezekre jár-e a számlák alapján 27%-os Áfa visszatérítés, hol tudom intézni? 63 éves vagyok, nem vettem rá fel kölcsönt.
  Köszönöm a válaszát.

  Kedves György!
  Az 5% ÁFA visszaigénylésére csak az lehet jogosult, aki CSOK-ot is igényel.
  A 27% ÁFA visszatérítést nem fogja tudni igénybe venni, ha a bekerülési költség legalább 70%-át nem tudja 27% ÁFA tartalmú számlával lefedni. (A generálkivitelezés miatt ez nem lehetséges.)

  1.6K
  0
  Tedd fel kérdésed vagy szól hozzá a témához!x