ÁFA visszatérítési támogatás 2021, feltételek

Az ÁFA visszatérítési támogatás 2021. január elsejétől már nem csak preferált kistelepülésen vehető igénybe! Az adó-visszatérítési támogatás több fajtája érhető el januártól.

Mely esetben vehető igénybe ÁFA visszatérítési támogatás?

2021. január elsejétől érvényes szabályozás

 1. Új, nem generálkivitelezéssel megvalósuló lakás építése esetén a 27% ÁFA tartalommal kiállított számlák visszaigénylése maximum 5M Ft-ig
 2. Újépítésű lakás vásárlása vagy generálkivitelezéssel megvalósuló új lakásépítés esetén 5% ÁFA igényelhető vissza, amennyiben a finanszírozáshoz CSOK is kapcsolódik
 3. Falusi CSOK által preferált kistelepülésen lakás/lakóépület bővítése és/vagy korszerűsítése esetén a 27% ÁFA tartalommal kiállított számlák visszaigénylése maximum 5M Ft-ig

ÁFA visszatérítési támogatás

Új, nem generálkivitelezéssel megvalósuló lakás építése esetén a 27% ÁFA tartalommal kiállított számlák visszaigénylése maximum 5M Ft-ig

A kedvezményt új lakás építés esetén igényelheti:

 • a) a legfeljebb 150 m2 hasznos alapterületű lakás vagy a legfeljebb 300 m2 hasznos alapterületű egylakásos lakóépület természetes személy építője vagy építtetője az építési bekerülési költség megfizetéséhez, illetve
 • b) az építkezés helyéül szolgáló építési telek vételárához az építési telek természetes személy tulajdonosa

Az ÁFA visszatérítési támogatás összege megegyezik az építkezés helyéül szolgáló építési telek, valamint a lakás vagy az egylakásos lakóépület építéséhez megvásárolt anyagok és igénybe vett szolgáltatások számlájában feltüntetett és a kiállított számla szerint megfizetett általános forgalmi adó összegével, de legfeljebb 5 000 000 forint.

Az ÁFA visszatérítési támogatás legfeljebb egy alkalommal, kizárólag a 27%-os, általános forgalmi adó mértékkel kiállított számla vagy számlák benyújtása esetén vehető igénybe. A számlabemutatási kötelezettség teljesítésénél az 5%-os általános forgalmi adó mértékkel kiállított számla nem vehető figyelembe.

A támogatás 2018. január 1-jén vagy azt követően kiállított számla alapján legkésőbb 2022. december 31-ig igényelhető.

Újépítésű lakás vásárlása vagy generálkivitelezéssel megvalósuló új lakásépítés esetén 5% ÁFA igényelhető vissza, amennyiben a finanszírozáshoz CSOK is kapcsolódik

A legfeljebb 150 m2 hasznos alapterületű új lakás vagy a legfeljebb 300 m2 hasznos alapterületű új egylakásos lakóépület vásárlása vagy építése esetén – az e rendelet szerinti családi otthonteremtési kedvezmény igénylésével egyidejűleg – a telekárat is tartalmazó vételárához a természetes személy vevő, illetve a hitelintézet által elfogadott költségvetésben szereplő bekerülési költségéhez a természetes személy telektulajdonos építtető ÁFA visszatérítési támogatást igényelhet.

Az ÁFA visszatérítési támogatás összege megegyezik a telekárat is tartalmazó vételár, illetve a hitelintézet által elfogadott költségvetésben szereplő bekerülési költség számlájában feltüntetett és a kiállított számla szerint megfizetett általános forgalmi adó összegével.

Az ÁFA visszatérítési támogatás legfeljebb egy alkalommal, ebben az esetben kizárólag az 5%-os általános forgalmi adó mértékkel kiállított számla vagy számlák benyújtása esetén vehető igénybe. A számlabemutatási kötelezettség teljesítésénél a 27%-os általános forgalmi adó mértékkel kiállított számla nem vehető figyelembe.

A támogatás 2021. január 1-jén vagy azt követően kiállított számla alapján legkésőbb 2022. december 31-ig igényelhető.

Falusi CSOK által preferált kistelepülésen lakás/lakóépület bővítése és/vagy korszerűsítése esetén a 27% ÁFA tartalommal kiállított számlák visszaigénylése maximum 5M Ft-ig

Az ÁFA visszatérítési támogatás preferált kistelepülésen az alábbi lakáscélra igényelhető:

 • a falusi CSOK szerinti lakás/lakóépület bővítési és/vagy korszerűsítési célok hitelintézet által elfogadott költségvetésben szereplő bekerülési költségének megfizetéséhez

Az ÁFA visszatérítési támogatás összege megegyezik a bővítéshez, illetve a korszerűsítéshez megvásárolt anyagok és igénybe vett szolgáltatások számlájában feltüntetett és a kiállított számla szerint megfizetett általános forgalmi adó összegével, de legfeljebb 5 000 000 forint.

Az ÁFA visszatérítési támogatás ebben az esetben kizárólag a 27%-os általános forgalmi adó mértékkel kiállított számla benyújtása esetén vehető igénybe. A számlabemutatási kötelezettség teljesítésénél az 5 százalékos általános forgalmi adó mértékkel kiállított számla nem vehető figyelembe.

A támogatás 2018. január 1-jén vagy azt követően kiállított számla alapján legkésőbb 2022. december 31-ig igényelhető.

Mi minősül új lakásnak?

Új lakásépítés fogalma:

A meglévő épület vagy épületrész átalakítása kivételével:

 • az alapozási munkáktól kezdődően – kivéve, ha a meglévő alap szakértői vélemény alapján felhasználható – újonnan épített, a lakhatás feltételeinek a vonatkozó jogszabályi követelmények szerint megfelelő, az ingatlan-nyilvántartásban lakóház vagy lakás megnevezéssel nyilvántartott vagy ilyenként feltüntetésre váró ingatlan a hozzá tartozó földrészlettel (a továbbiakban: lakás), amely elkészültét követően használatbavételi vagy hatósági bizonyítvánnyal igazolandó használatbavétel tudomásulvételi vagy bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvány iránti eljárásra köteles, ideértve a tanyán és birtokközponton található lakóépületet is, és amely legalább az alábbi feltételeknek megfelel:

a) 12 négyzetmétert meghaladó alapterületű lakószobával és főzőhelyiséggel – ennek hiányában további, legalább 4 négyzetméter alapterületű, a főzést lehetővé tevő, önálló szellőzésű lakótérrel, térbővülettel –, továbbá fürdőhelyiséggel és WC-vel rendelkezik,

b) közműves villamos energia szolgáltatással rendelkezik,

c) egyedi fűtési móddal rendelkezik,

d) közműves szennyvízelvezetéssel rendelkezik, vagy ha nincs a településen (településrészen) közműves szennyvízelvezetés, a szennyvíz tisztítása és elhelyezése egyedi szennyvízkezelő berendezéssel vagy tisztítómezővel ellátott oldómedencés műtárggyal vagy időszakos tárolása egyedi zárt szennyvíztárolóban történik, és

e) közműves ivóvíz-szolgáltatással rendelkezik, vagy ha a településen (településrészen) nincs közműves vízszolgáltatás, a telken ivóvíz minőségű vizet szolgáltató kút van;

 • tetőtér beépítéssel vagy emelet-ráépítéssel létrehozott lakás akkor, ha a tetőtér beépítés vagy emelet-ráépítés révén új önálló albetétként nyilvántartott, lépcsőházból vagy szabadlépcsőn megközelíthető, külön bejárattal rendelkező, az előző pont a)-e) pontja szerinti feltételnek megfelelő újabb lakás jön létre.

Új lakásépítésnek minősül továbbá: a használatbavételi engedéllyel, a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvánnyal vagy az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvánnyal még nem rendelkező lakás tulajdonjogának a használatbavételi engedély megszerzése, a használatbavétel tudomásulvétele vagy az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítése bejelentésének megtörténte előtt történő átruházás esetén, ha az építkezés 2008. július 1-jén vagy azt követően kiadott építési engedély vagy 2016. január 1-jét követően az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység esetén az építési tevékenység bejelentése alapján történt, úgy a támogatást az új tulajdonos – az e rendeletben meghatározott feltételekkel – igénybe veheti.

Bekerülési költség új lakásépítés esetén: a következő kiadásoknak ténylegesen megfizetett, telekárat és a beépített vagy szabadon álló berendezési tárgyakat nem tartalmazó, új lakásra jutó hányada:

a) az új lakás épületszerkezeteinek, közös használatra szolgáló helyiségeinek és központi berendezéseinek építési költségei,

b) az új lakás rendeltetésszerű használhatóságát biztosító

ba) helyiségeinek,

bb) tároló helyiségeknek, ideértve a különálló épületben megvalósuló tüzelőanyag-tárolót, a lomkamrát,

bc) melléképítményeknek, ideértve a hulladéktartály-tárolót, a közműpótló építményeket és berendezéseket, a közmű-becsatlakozás építményeit,

bd) egyéb építményeknek, ideértve a lakótelek homlokvonalán álló kerítést, az építésügyi hatóság által előírt kerítést, az épület megközelítését szolgáló tereplépcsőt, lejtőt és járdát, valamint támfalat és szivárgó övárkot, valamint

be) a gépkocsitároló helyiségnek az építési költségei,

c) a közműbekötések költségvetés szerinti építési költségei,

d) a lebonyolítási költségek, köztük a műszaki tervezés, a hatósági engedélyezés – ideértve a használatbavétel tudomásulvételét, illetve az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvány kiállítását is – és a műszaki ellenőrzés költségeit,

e) a jogszabály alapján fizetendő útépítési- és közművesítési hozzájárulás,

f) a távfűtés bekapcsolási díj, az elektromos hálózat fejlesztési hozzájárulások,

g) az új lakáshoz kapcsolódó közterületi út-, járda- és közműépítési költségek és hozzájárulások,

h) az új lakás megépítéséhez szükséges földmunka elvégzésének költségei,

i) az új lakás megépítése érdekében felmerült építménybontási költségek;

j) a tetőtér-beépítéssel vagy emelet-ráépítéssel létrehozott új lakás biztonságos megközelítését biztosító lépcső

Az igénylő az építési munkákat végző gazdálkodó szervezetben nem rendelkezhet tulajdonnal, valamint a gazdálkodó szervezet tulajdonosa az igénylőnek nem lehet közeli hozzátartozója vagy élettársa.

Új lakásvásárlás fogalma:

a) a 2008. július 1-jén vagy azt követően kiállított használatbavételi engedéllyel, használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvánnyal vagy az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvánnyal rendelkező, vagy

b) a kérelem benyújtásának időpontjában építési engedéllyel vagy az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység bejelentésének megtörténtét az építésügyi hatósági engedélyezési eljárást támogató elektronikus dokumentációs rendszer vagy 2019. október 24. előtt tett bejelentés esetén az elektronikus építési napló üzemeltetője által előállított igazoló dokumentummal, hatósági bizonyítvánnyal vagy az elektronikus építési napló üzemeltetője által előállított visszaigazolással rendelkező, de használatbavételi engedéllyel, használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvánnyal vagy az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvánnyal még nem rendelkező

olyan új lakás, amelyet gazdálkodó szervezet természetes személy részére való értékesítés céljára épít vagy építtet, és amelyet első ízben, természetes személy részére értékesítenek.

Lakás/lakóépület fogalma bővítés, korszerűsítés esetén:

A lakhatás feltételeinek a vonatkozó jogszabályi követelmények szerint megfelelő, az ingatlan-nyilvántartásban lakóház vagy lakás megnevezéssel nyilvántartott ingatlan a hozzá tartozó földrészlettel, amely rendelkezik legalább:

 • 12 négyzetmétert meghaladó alapterületű lakószobával és főzőhelyiséggel – ennek hiányában további, legalább 4 négyzetméter alapterületű, a főzést lehetővé tevő, önálló szellőzésű lakótérrel, térbővülettel –, továbbá fürdőhelyiséggel és WC-vel,
 • közműves villamos energia szolgáltatással,
 • egyedi fűtési móddal,
 • közműves szennyvízelvezetéssel, vagy ha nincs a településen (településrészen) közműves szennyvízelvezetés, a szennyvíz tisztítása és elhelyezése egyedi szennyvízkezelő berendezéssel vagy tisztítómezővel ellátott oldómedencés műtárggyal vagy időszakos tárolása egyedi zárt szennyvíztárolóban történik, és
 • közműves ivóvíz-szolgáltatással, vagy ha a településen (településrészen) nincs közműves vízszolgáltatás, a telken ivóvíz minőségű vizet szolgáltató kút van.

A fűtés szempontjából a központi fűtéssel, vagy távfűtéssel rendelkező lakások is megfelelőek.

Korszerűsítés esetén a támogatott ingatlan vonatkozásában elegendő, ha a támogatási kérelem benyújtásakor a lakás 12 négyzetmétert meghaladó alapterületű lakószobával és főzőhelyiséggel – ennek hiányában további, legalább 4 négyzetméter alapterületű, a főzést lehetővé tevő, önálló szellőzésű lakótérrel, térbővülettel – rendelkezik, és a támogatást igénylő vállalja, hogy a lakásvásárlással egybekötötten, vagy a meglévő lakás korszerűsítési munkáinak eredményeképpen teljesíteni fogja a lakásra vonatkozóan elvárt minimum követelményeket.

Bekerülési költség korszerűsítés esetén:

a) víz-, csatorna-, elektromos-, gáz-közműszolgáltatás bevezetése, illetve belső hálózatának kiépítése,

b) fürdőhelyiség, illetve WC létesítése olyan lakásban, amely nem rendelkezik ilyen helyiséggel,

c) központi fűtés kialakítása vagy cseréje, ideértve a megújuló energiaforrások alkalmazását is,

d) az épület szigetelése, ideértve a hő-, hang-, illetve vízszigetelési munkálatokat,

e) a külső nyílászáró energiatakarékos nyílászáróra való cseréje,

f) tető cseréje, felújítása, szigetelése,

g) kémény építése, korszerűsítése,

h) belső tér felújítása, ideértve a belső burkolat cseréjét, a galériaépítést, a belső elektromos-, vízhálózat cseréjét, a fürdőhelyiség-felújítást, a WC-felújítást; a konyhafelújítást,

i) a lakással azonos ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számon található melléképület felújítása vagy kerítés építése, a korszerűsítés költségeinek legfeljebb 30%-áig, valamint

j) a korszerűsítéshez közvetlenül kapcsolódó helyreállítási munka, a korszerűsítés költségeinek legfeljebb 20%-áig.

A korszerűsítési munkálatokat a támogatási szerződés megkötésétől számított 3 éven belül kell teljesíteni, amelyet a hitelintézet helyszíni szemle keretében ellenőrzi.

Lakás bővítésének minősül a lakás hasznos alapterületének legalább egy lakószobával történő növelése érdekében végzett építési tevékenység, ideértve az építmény térfogatnövelésével nem járó tetőtér-beépítést, valamint az emelet-ráépítést is abban az esetben, ha azok révén nem jön létre a 16/2016. (II. 1.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés 9. pont b) alpontja szerinti új lakás.

Bővítés fogalma:

 • a lakás hasznos alapterületének legalább egy lakószobával történő növelése érdekében végzett építési tevékenység, ideértve az építmény térfogatnövelésével nem járó tetőtérbeépítést, valamint az emelet-ráépítést is abban az esetben, ha az emelet-ráépítés vagy tetőtér-beépítés révén nem jön létre új, önálló albetétként nyilvántartott lakás.

A meglévő épület, épületrész vagy építmény átalakítása nem minősül a lakás bővítésének.

Bekerülési költség bővítés esetén: a ténylegesen megfizetett, telekárat és a beépített vagy szabadon álló berendezési tárgyat nem tartalmazó alábbi költség:

a) a bővítés érdekében a lakás épületszerkezeteinek, közös használatra szolgáló helyiségeinek, tároló helyiségeinek – ide nem értve a különálló épületben megvalósuló tüzelőanyag-tárolót, a lomkamrát és központi berendezéseinek építési költsége -,

b) a lebonyolítási költségek, köztük a műszaki tervezés, a hatósági engedélyezés – ideértve a használatbavétel tudomásulvételét – és a műszaki ellenőrzés költsége,

c) a bővítéshez szükséges földmunka elvégzésének költségei,

d) a bővítés megépítése érdekében felmerült építménybontási költségek.

A bővítési munkálatokat a támogatás alapját képező bővítési munkák elvégzését a támogatási szerződésben meghatározott határidőn, de legfeljebb a bővítés megkezdésétől számított öt éven belül kell teljesíteni.

Bővítés és korszerűsítés esetén az igénylőnek nem lehet Ptk. szerinti közeli hozzátartozója vagy élettársa az építési munkálatokat végző, továbbá − ha az építési munkálatokat gazdálkodó szervezet végzi − az igénylő a gazdálkodó szervezetben nem rendelkezhet tulajdonnal.

Az igényelés határideje

Az ÁFA visszatérítési támogatás a telek vételárához, valamint a hitelintézet által elfogadott költségvetésben szereplő, még hátralévő építési költségek finanszírozásához egyidejűleg és legfeljebb egy alkalommal, a 2018. január 1-jén vagy azt követően, kizárólag 27%-os általános forgalmi adó-mértékkel kiállított számla alapján legkésőbb 2022. december 31-ig igényelhető.

Az ÁFA visszatérítési támogatás a hitelintézet által elfogadott költségvetésben szereplő, még hátralévő bővítési/korszerűsítési bekerülési költségek finanszírozásához egyidejűleg és legfeljebb egy alkalommal, a 2018. január 1-jén vagy azt követően, kizárólag 27%-os általános forgalmi adó-mértékkel kiállított számla alapján legkésőbb 2022. június 30-ig igényelhető.

A támogatás iránti kérelem a meglévő lakás bővítése és/vagy korszerűsítése esetén a bővítési és/vagy korszerűsítési munkálatok befejezését, illetve – engedély köteles építés, bővítés esetén – a használatbavételi engedély kiadását, a használatbavétel tudomásulvételét megelőzően vagy az egyszerű bejelentéshez kötött építés, bővítés esetén a felépítés megtörténtét tanúsító hatósági bizonyítvány kiállítását megelőzően lehet kérni a hitelintézettől.

Az aÁFA visszatérítési támogatás újépítésű lakás vásárlása vagy generálkivitelezéssel megvalósuló új lakásépítés esetén – amennyiben a finanszírozáshoz CSOK is kapcsolódik – legfeljebb egy alkalommal, kizárólag az 5%-os általános forgalmi adó mértékkel kiállított számla vagy számlák benyújtása esetén 2021. január 1-jén vagy azt követően kiállított számla alapján legkésőbb 2022. december 31-ig igényelhető.

Az áfa visszatérítési támogatás mértéke

Az ÁFA visszatérítési támogatás összege megegyezik az építkezés helyszínéül szolgáló építési telek, valamint az építéshez, bővítéshez, illetve a korszerűsítéshez megvásárolt anyagok és igénybe vett szolgáltatások számlájában feltüntetett és a kiállított számla szerint megfizetett általános forgalmi adó összegével, de legfeljebb 5 000 000 forint.

Az ÁFA visszatérítési támogatás összege – CSOK-kal történő új lakásvásárlás-, illetve építés esetén – megegyezik a telekárat is tartalmazó vételár, illetve a hitelintézet által elfogadott költségvetésben szereplő bekerülési költség számlájában feltüntetett és a kiállított számla szerint megfizetett általános forgalmi adó összegével.

Az ÁFA visszatérítés támogatás folyósítása

Az adó-visszatérítési támogatás

 • építési telekre jutó részét az építési telek vételáráról kiállított számla benyújtását követően egy összegben,
 • az építkezés, bővítés, korszerűsítés bekerülési költségre jutó részét készültségi foknak megfelelően, utólagosan folyósítja a hitelintézet a támogatott személy fizetési számlájára akkor, ha a támogatottak a saját erőként vállalt pénzeszközeiket már felhasználták.
 • összegének folyósítása új lakás vásárlása esetén a támogatási szerződés megkötését követően, egy összegben történik.

Kötelező tulajdonszerzési elvárások a támogatással érintett ingatlanban

 • Új lakás esetén:

Kizárólag a támogatott személyek szerezhetnek tulajdont. Házaspár, illetve élettársak esetén a lakásban mindkét félnek (bármilyen arányban) az ingatlan-nyilvántartásban bejegyzett tulajdonjoggal kell rendelkeznie.

Ha a támogatásra vonatkozó kérelem benyújtását megelőzően a kiskorú gyermek – elhunyt szülő után – már korábban tulajdont szerzett, akkor az új lakásban – a gyámhatóság rendelkezésének megfelelő mértékben – a támogatott személy mellett a kiskorú gyermek is szerezhet tulajdont.

A támogatásra való jogosultságot nem érinti, ha a kérelem benyújtását követően az igénylő, illetve a támogatási szerződés megkötését követően a támogatott személy elhalálozása esetén, az új lakásban annak egyenes ági rokona, házastársa vagy élettársa szerez tulajdont.

Tetőtér beépítéssel vagy emelet-ráépítéssel létrehozott új lakás esetén lépcső kialakítására a támogatás abban az esetben is felhasználható, ha a lépcső

a) az osztatlan közös tulajdonban álló ingatlannak nem az igénylő kizárólagos, hanem a tulajdonostársak közös használatába tartozó részében, vagy

b) társasháztulajdon esetében annak közös tulajdonban álló épületrészében

található.

 • Lakásbővítés, korszerűsítés esetén:

Az igénylőnek – házastárssal, élettárssal történő igénylés esetén az igénylőknek együttesen – az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett, legalább 50 százalékos tulajdoni hányaddal kell rendelkeznie.

Fenti feltétel hiányában is igényelhető a támogatás, ha a kedvezménnyel érintett lakás tekintetében a fenti feltétel az igénylő elhunyt házastársa vagy élettársa esetében fennállt, és a lakásban az elhunyt házastárs vagy élettárs kiskorú gyermeke legalább 50%-ot elérő mértékben tulajdonjogot szerzett.

TB jogviszonyra vonatkozó előírás

Újépítésű lakáshoz igényelt ÁFA visszatérítés támogatás esetén:

Az igénylő – házaspár, illetve élettárs esetén legalább az egyik fél – 30 napnál nem régebbi okirattal igazolja, hogy

a vissza nem térítendő támogatásra vonatkozó kérelem benyújtásakor a magyar társadalombiztosítási rendszerben (Tbj. 6.§ szerint) biztosított, vagy a Tbj. 4. § 11. pontja szerinti kiegészítő tevékenységet folytató személynek minősül  – ide nem értve a közfoglalkoztatási jogviszonyban foglalkoztatott személyt – vagy a köznevelésről szóló törvény hatálya alá tartozó középfokú nevelési-oktatási intézményben vagy a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytat, és

legalább 180 napja folyamatosan – ideértve azt is, ha a legalább 180 nap folyamatos biztosításban legfeljebb 30 nap megszakítás van –:

 • a Tbj. 6.§-a alapján a magyar társadalombiztosítási rendszerben biztosított – ide nem értve a közfoglalkoztatási jogviszonyban foglalkoztatott személyt –,
 • a nemzeti köznevelésről szóló törvény hatálya alá tartozó középfokú nevelésioktatási intézményben vagy a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytat,
 • kereső tevékenysége alapján valamely másik állam társadalombiztosítási rendszerének hatálya alá tartozott és ezt az illetékes külföldi hatóság által kiállított igazolás hiteles fordításával igazolja, vagy
 • a Tbj. 4. § 11. pontja szerinti kiegészítő tevékenységet folytató személynek minősül – ide nem értve a közfoglalkoztatási jogviszonyban foglalkoztatott személyt -, és ezt 30 napnál nem régebbi okirattal igazolja.

Bővítéshez, korszerűsítéshez igényelt adó-visszatérítés támogatás esetén:

Az igénylő – házaspár, illetve élettárs esetén legalább az egyik fél – 30 napnál nem régebbi okirattal igazolja, hogy

az ÁFA visszatérítési támogatás iránti kérelem benyújtásának időpontjában a magyar társadalombiztosítási rendszerben (a továbbiakban: Tbj.) 6. §-a szerint biztosított, vagy a Tbj. 4. § 11. pontja szerinti kiegészítő tevékenységet folytató személynek minősül, és

legalább 180 napja – legfeljebb 30 nap megszakítással – folyamatosan –

 • a magyar társadalombiztosítási rendszerben (Tbj. 6. §-a szerint) biztosítottként szerepel,
 • a nemzeti köznevelésről szóló törvény hatálya alá tartozó középfokú oktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytat, a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytatott,
 • kereső tevékenysége alapján valamely másik állam társadalombiztosítási rendszerének hatálya alá tartozott és ezt az illetékes külföldi hatóság által kiállított igazolással igazolja, vagy
 • a Tbj. 4. § 11. pontja szerinti kiegészítő tevékenységet folytató személynek minősü

TB jogviszonyra vonatkozó közös szabályok adó-visszatérítési támogatás esetén:

A benyújtáskor szükséges, a magyar társadalombiztosítási rendszerben megvalósuló jogviszony kiváltható valamely másik állam társadalombiztosítási rendszerének hatálya alatt fennálló biztosítotti jogviszonnyal, ha az igénylő – házastársak, fiatal házaspár vagy élettársak esetén legalább az egyik fél – a kérelem benyújtásának időpontjában kereső tevékenysége alapján másik állam társadalombiztosítási rendszerének hatálya alatt áll és ezt az illetékes külföldi hatóság által kiállított igazolással igazolja, valamint teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan vállalja, hogy a támogatási szerződés megkötését követő 180 napon belül a magyar társadalombiztosítási rendszerben biztosítottá válik.

Az állami adóhatóság ezen kötelezettség teljesülését valamennyi támogatott személynél hatósági ellenőrzés keretében vizsgálja!

Mentesül a TB jogviszony igazolása alól az adó-visszatérítési támogatást igénylő:

 • ha a fővárosi és megyei kormányhivatal jogerős határozata alapján gyermekek otthongondozási díjban vagy ápolási díjban részesül,
 • öregségi nyugdíjban, korhatár előtti ellátásban, vagy szolgálati járandóságban részesülő személy.

Kizáró tényezők ÁFA visszatérítési támogatás igénylésénél

Nem igényelhető a kedvezmény:

 • a jogszabály 1. melléklete szerinti felsorolt bűncselekmény elkövetése esetén, illetve amennyiben az igénylő ehhez kapcsolódóan a büntetett előélethez kapcsolódó hátrányos jogkövetkezmények alól még nem mentesült.
 • Az igénylők bármelyike az állami adóhatóságnál nyilvántartott köztartozással rendelkezik
 • az igénylőt a kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül a családok otthonteremtési kedvezménye vagy az egyéb lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok alapján igénybevett támogatások tekintetében a járási hivatal, a Kormányhivatal, a Kincstár vagy a bíróság jogerősen visszafizetésre kötelezte
 • Külterületi lakás vonatkozásában nem vehető igénybe támogatás lakóingatlan korszerűsítése esetén azon fejlesztési tevékenységekre, amelyek a VP6-7.2.1.4-17 azonosító jelű „Tanyák háztartási léptékű villamos energia és vízellátás, valamint szennyvízkezelési fejlesztései” megnevezésű felhívás, továbbá valamely Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatás igénybevételének feltételeiről szóló miniszteri rendelet vagy pályázati felhívás szerinti támogatás keretében, vagy korábban ilyen támogatásból kerültek megvalósításra, amennyiben az azokkal kapcsolatos, a támogatói okiratban vagy támogatási szerződésben foglalt fenntartási, üzemeltetési kötelezettség még fennáll.

További jogosultsági feltételek

 • Az utolsó részfolyósítást követő 90 napon belül be kell mutatni a lakcímet igazoló hatósági igazolványt.
 • A támogatott személyeknek az utolsó részfolyósítását követő 10 évig életvitelszerűen a támogatott lakásban kell lakniuk.
 • A 10 éves elidegenítési és terhelési tilalom idején a lakásra a támogatott személynek lakásbiztosítással kell rendelkeznie.
 • Az állam javára szóló jelzálog ranghelyét csak a támogatással épített/bővített/korszerűsített lakásra felvett lakáscélú hitelintézeti, lakás-takarékpénztári kölcsönt biztosító jelzálog ranghelye előzheti meg.

Magyar állampolgáron kívül az alábbi személyek igényelhetnek adó-visszatérítési támogatást:

 • a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozó személy, aki a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodás jogát Magyarország területén gyakorolja,
 • a harmadik országbeli állampolgár, ha a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben foglaltak szerint bevándorolt vagy letelepedett jogállással rendelkezik,
 • a hontalan, ha a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben foglaltak alapján ilyen jogállásúnak ismerték el

Nem magyar állampolgár részére a családi otthonteremtési kedvezmény a három hónapot meghaladó tartózkodási jogosultság fennállásának időtartama alatt nyújtható, ha Magyarország területén bejelentett lakóhellyel rendelkezik.

Támogatott ingatlan, mint egyéni vállalkozás és gazdasági társaság székhelye

A támogatási kérelem benyújtásakor az igénylőnek teljes bizonyító erejű magánokiratban nyilatkoznia kell arról, hogy a legalább többségi tulajdonában álló gazdasági társaság – ide nem értve a részvénytársaságot –, illetve az általa folytatott egyéni vállalkozói tevékenység székhelyeként – az állam javára bejegyzett elidegenítési és terhelési tilalom fennállása alatt – a támogatással érintett lakást jelenti be a cégnyilvántartásba, illetve az egyéni vállalkozók nyilvántartásába.

Ebben az esetben az adó-visszatérítési támogatás is csekély összegű (de minimis) támogatásnak minősül. Ha a támogatásoknak az igénylő részére megállapítható összege – az igénylő nyilatkozata alapján – meghaladná a csekély összegű (de minimis) támogatásokra megállapított összeghatárt, akkor az igénylő legfeljebb ezen összeghatárig jogosult falusi CSOK kedvezményre, a kamattámogatott kölcsönre és az adó-visszatérítési támogatásra.

Számlabenyújtásra vonatkozó feltételek

 • A támogatott személynek vállalnia kell, hogy a készültségi fokkal arányos folyósítást megelőzően a hitelintézet részére bemutatja az adott készültségi foknak megfelelő, a hitelintézet által elfogadott teljes bekerülési költség legalább 70 %-áról, saját nevére szóló, az általános forgalmi adóról szóló törvény hatálya alá tartozó termékértékesítésről, szolgáltatásnyújtásról kiállított számlákat.
 • Épülő (még használatbavételi engedéllyel vagy a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvánnyal nem rendelkező) lakóingatlan tulajdonjogának az építkezés befejezése előtti megvásárlása esetén a vételár – ide nem értve a telek vételárát – 70 %-a erejéig az előző építtető nevére vagy – ha az előző építtető gazdálkodó szervezet – a gazdálkodó szervezet által a teljes vételárról kiállított számlákat kell bemutatni.
 • Újépítésű lakás vásárlása esetén a támogatott személy az adásvételi szerződésben szereplő telekárat is tartalmazó vételárról a saját nevére szóló, az általános forgalmi adóról szóló törvény hatálya alá tartozó termékértékesítésről, szolgáltatásnyújtásról kiállított számlákat, egyszerűsített számlákat a hitelintézet részére bemutatja.
 • Bővítés, korszerűsítés esetén a bővítési, korszerűsítési munkák megkezdését legfeljebb hat hónappal megelőzően kiállított számla fogadható el.
 • Új lakás építése esetén az építési engedély vagy az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének bejelentését legfeljebb 6 hónappal megelőzően kiállított számla fogadható el.
 • Lakásépítést/ővítést/korszerűsítést igazoló számlaként csak olyan számla fogadható el, amelyet olyan egyéni vállalkozó, gazdasági társaság állított ki, amely a számlakibocsátás időpontjában szerepel a NAV külön nyilvántartásában működő adóalanyként, vagy ennek hiányában az állami adóhatóság a működő adóalanyiságot a számlakibocsátó tekintetében igazolja.

Lakáshitel kalkulátor

Tekintse meg az elérhető banki lakáshitel lehetőségeket egyedi Hitelnet kedvezményekkel. Kérje egyedi ajánlatunkat.

Lakáshitelek összehasonlítása

ÁFA-visszatérítési támogatással kapcsolatos gyakori kérdések

 • Gyermektelen párok is visszaigényelhetik az áfát lakásépítésnél?

  Új lakóház építéséhez igénybe vehető adó-visszatérítési támogatás attól függően, hogy milyen formában történik a lakásépítés. Ha saját maguk szervezik össze a szakembereket, akkor 27% ÁFA tartalmú számlák kerülnek kiállításra. Ezek ÁFA tartalma igényelhető vissza maximum 5M Ft-ig. Ebben az esetben nem feltétel, hogy az igénylőknek legyen gyermeke vagy vállaljanak gyermeket a jövőben. A támogatásnak ez a fajtája tehát olyan gyermektelen párok esetében is elérhető, akik nem szeretnének előre gyermeket vállalni.

  Ha generálkivitelezővel építtetnek, akkor 5% ÁFA tartalmú számlák kerülnek kiállításra. Ez az 5% ÁFA azonban csak akkor igényelhető vissza, ha legalább egy meglévő vagy vállalt gyermek után is igénybe veszik a CSOK-ot.

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban 

 • Hogyan igényelhető vissza az 5% ÁFA új lakás vásárlása esetén?

  Új építésű lakás vásárlása esetén az 5% ÁFA akkor igényelhető vissza, ha a vásárláshoz CSOK-ot is vesz igénybe a vevő. A jogosultsághoz elegendő, ha legalább 1 meglévő vagy vállalt gyermek után történik a CSOK igénylés.

  A 5%-os ÁFA visszaigénylés iránti kérelmet – ahogy a CSOK kérelmet is – a hitelintézetekhez lehet benyújtani. Az adásvételi szerződésben szükséges feltüntetni az ÁFA összegét. Ezt a CSOK – és hitelfelvétel esetén a lakáshitel – összegével együtt a vételár utolsó részeként utalja a bank az eladó adásvételi szerződésben megadott számlájára, miután az önerő maradéktalanul megfizetésre került.

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban 

 • Jár az ÁFA az építkezéshez, ha a CSOK-ból már folyósított a bank?

  A vonatkozó kormányrendelet értelmében a családi otthonteremtési kedvezményt (CSOK) és az adó-visszatérítési támogatást (ÁFA) az igénylő ugyanazon hitelintézetnél egyidejűleg, egy alkalommal igényelheti. Mivel Önök már korábban benyújtottak támogatás (CSOK) iránti kérelmet, a támogatási szerződést alá is írták, valamint a CSOK-ból már folyósítottak is Önöknek, újabb támogatás igénybevételére nem lesz lehetőségük.

  Jóllehet az ÁFA visszatérítés iránti kérelem a használatbavételi engedély megszerzéséig benyújtható, fentiek miatt erre adott esetben nem lenne lehetőség.

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban 

 • Mit jelent a saját kivitelezés ÁFA visszaigénylésnél?

  Saját kivitelezés vagy “saját/magánerős építkezés” alatt azt értjük, amikor nem generálkivitelező építi az ingatlant, hanem a támogatott személy külön-külön szakembereket bíz meg egy-egy munkálattal. Ebben az esetben a 27% ÁFA tartalommal kiállított számlák ÁFA tartalma igényelhető vissza maximum 5M Ft összegben.

  A hitelintézet által elfogadott költségvetés legalább 70%-át számlával kell lefedni. A számlabenyújtási kötelezettség teljesítésénél az ÁFA mentesen kiállított számla is elfogadható. Azonban a KATA vállalkozás esetén kiállított 0% ÁFA tartalmú számláknál nincsen visszaigényelhető ÁFA tartalom. 5% ÁFA tartalommal kiállított számla egyáltalán nem fogadható el.

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban 

 • A telekáfa visszaigényelhető új építés esetén?

  2021. január elsejétől az adó-visszatérítési támogatás két fajtája (27%, illetve 5%) érhető el és a kettő közül az egyik érvényesíthető.

  Nem generálkivitelezős, hanem saját szervezésben megvalósuló építkezés esetén a telek és bekerülési költség után igényelhető vissza 27% ÁFA tartalommal kiállított számlák ÁFA összege maximum 5M Ft-ig. Ennek keretében van tehát lehetőség a telekáfa visszaigénylésére, amennyiben a telek gazdálkodó szervezettől került megvásárlásra. Magánszemélytől vásárolt telek esetén visszaigénylésre nincs lehetőség.

  Generálkivitelezés esetén 5% ÁFA tartalmú számlák kerülnek kiállításra és ez az 5% ÁFA is visszaigényelhető, ha CSOK is kapcsolódik hozzá.

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban 

 • Utolsó módosítás: 2021. január 25. hétfő

  Kérje ajánlatunkat!

  Kérje a Hitelnet szakértőinek egyedi ajánlatát. Díjmentesen segítünk megtalálni az elérhető legkedvezőbb hitel lehetőségeket és a teljes körű ügyintézést is vállaljuk Ön helyett.

  Ajánlatot kérek
  Feliratkozás az új kérdésekre/válaszokra
  Visszajelzés
  1.2K hozzászólás
  Inline Feedbacks
  Minden hozzászólás megtekintése

  Tisztelt Hitelnet!
  Mi 2020-ban kezdtünk el építkezni, CSOK, OTK és piaci hitellel. 2 utalás már megtörtént, most a tetőszerkezet építésénél tartunk.
  Több helyen azt olvastam, hogy az 5 millió forintos áfa visszatérítést így nem kaphatjuk meg, mivel már igényelték CSOK-t. Viszont a jogszabályvan a kizárások között ilyet nem olvastam. Önök szerint már megigényelt és részben folyósított CSOK esetében élhetünk-e a 27%os áfa tartalmú számlák áfa visszaigénylésével?
  Köszönöm a válaszukat.
  Zsuzsa

  Kedves Zsuzsa!
  A vonatkozó kormányrendelet rögzíti, hogy a támogatásokat (CSOK, OTK, ÁFA) egyidejűleg lehet igényelni. Mivel Önök CSOK-ot és OTK-t már igényeltek, illetve ezek részfolyósítása is megtörtént, információink szerint már nem lesz lehetőségük adó-visszatérítési támogatás iránti kérelem benyújtására.

  Tisztelt Hitelnet!
  Saját kivitelezésben építünk CSOK-os + hitelintézeti hiteles finanszírozással házat. A ház most kb 50%-os készültségű, a CSOK + hitelintézeti hitel első részletét a napokban folyósítják.
  A hitel költségvetésében ÁFA nem volt nevesítve, de nyilván azzal számoltunk, hogy ki kell fizetnünk.
  Igénybe vehetünk ÁFA kedvezményt a 27%-os áfás számláinkból, melyek 2021-ben lettek/lesznek kiállítva? Ha igen, hogyan? Hitelintézeten keresztül, vagy az Államkincstárnál lehet ezt intézni?

  Kedves András!
  Mivel a támogatásokat egyidejűleg lehet igényelni a hitelintézetnél és Önök a CSOK-ot már korábban igényelték, ezért információink szerint nem lesz lehetőségük az ÁFA visszatérítés igénybevételére.

  Tisztelt Cím!
  Azt szeretném kérdezni, hogy mi a helyzet abban az esetben, ha: 2020. év augusztusban, egyszerű bejelentéssel kezdtük a családi házunk építését saját kivitelezésben 27%-os áfatartalmú számlákkal. Jelen pillanatban nem rendelkezünk sem használatbavételi, sem hatósági bizonyítvánnyal. A bank által elfogadott költségvetés 70%-ról fogunk számlával rendelkezni. A meglévő számlák 6 hónapnál nem régebbiek és még 2021-ben is annyi számla kerül kifizetésre, aminek bőven lesz 5 millió forint áfatartalma.
  Ebben az esetben jogosultak vagyunk-e, ha igen, akkor mekkora mértékű áfa visszatérítésre és hol tudjuk visszaigényelni?
  Válaszukat és segítségüket előre is nagyon szépen köszönöm!
  Köszönettel: Róbert

  Kedves Róbert!
  Több kérdés is felmerül: nyújtottak-e be bármely bank hitel és/vagy egyéb támogatási kérelmet, ha igen, szerződtek-e már, történt-e folyósítás, illetve mekkora értékű munkálat van még hátra.

  Tisztelt Cím!
  A feltett kérdésekre a válaszok:
  Igen, nyújtottunk be hitelkérelmet (Takarékbank Zrt.), piaci hitel + 10M kedvezményes támogatott hitel + Csok igénylés 2 gyermek után. A szerződések is meg lettek kötve, 2020. decemberben megtörtént az első folyósítás is. Visszalévő anyag és munkadíj költség kb. 23-25M forint.
  Válaszukat előre is nagyon szépen köszönöm!
  Üdvözlettel.
  Róbert

  Kedves Róbert!
  Véleményünk szerint a leírt esetben már nem lesz lehetőség visszamenőlegesen adó-visszatérítési támogatás iránti kérelmet benyújtani, de javasoljuk, hogy az ügyben az érintett bankfiókkal egyeztessen!

  Tisztelet Címzett!
  A 27%-os áfa visszatérítéssel kapcsolatban szeretnék kérdezni. Családi házunk bővítése folyamatban van, az ingatlan a vállalkozásunk székhelye és telephelye is. Az lenne a kérdésem, hogy amennyiben másik címre lenne a vállalkozás átjelentve, akkor jogosultak lennénk-e az áfa visszatérítésre? Konkrétan mikor nem lehet vállalkozás az adott címen? A munkálatok alatt vagy a visszaigénylés beadásának pillanatában?
  Köszönöm szépen a választ!

  Kedves Melinda!
  Székhely lehet a támogatott ingatlan, de telephely nem. A kérelem benyújtásakor és az azt követő 10 évben kell teljesülnie ennek a feltételnek.

  Üdvözlöm!
  Csok-kal támogatott felújításon túl a lakásfelújítási támogatással is élni kívánunk. Az Áfa Vissza igénylés vonatkozik arra az összegre is, amit a lakásfelújítási támogatás felé elszámolunk, vagy csak a Csok által elfogadott számlánkra? Köszönöm válaszát.

  Kedves Ildikó!
  A falusi CSOK-ot az ÁFA visszatérítéssel együtt lehet igényelni, így ugyanazon munkálatokra vehetők igénybe. Ezen munkálatokra benyújtott számlák a lakásfelújítási támogatás során nem fogadható el.

  Tisztelt Hitelnet!
  Nagyjából áprilisban kezdünk építkezni nem generálkivitelezés keretében, így jogosultak lehetünk a 27% ÁFA visszatérítésre.
  A kérdéseim:
  1. Önerőből+plusz egyéb hitelből építkezünk. (nem CSOK és nem építési hitel)
  1.1. Mikor kell vagy mikor tudjuk az igényünket beadni?
  1.2. Hova kell benyújtani az igénylést?

  2. Folyósítási időszak.
  2.1 Hány részletben történhet a folyósítás (3-4)?
  2.2. Milyen feltételek teljesülése esetén folyósítanak? (pl.: ha az elfogadott költségvetésben meghatározott bekerülési költség mínusz az ÁFA visszaigénylés összege (5mill.) (pl.:Teljes ktg. 36mill.- áfavissz.5.mill =31mill.)elértük? Ez esetben akár egy összegben is?

  Előre is köszönöm a válaszokat.

  Kedves Tamás!
  A folyósítás készültségi foknak megfelelően, utólagosan történik.
  Személyre szabott tájékoztatáshoz kérjük töltse ki online adatlapunkat. Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű hitel és Áfa visszatérítés ügyintézést!

  Én 2 éve újítottam a régi házat meg bővítettem. Központit tetettem belle. Ez érvényes? VAN VALLAMENYI ÁFÁS SZÁMLÁM .

  Kedves Éva!
  A támogatás visszamenőleg nem igényelehtő.

  Tisztelt Hölgyem/Uram!
  “Új, nem generálkivitelezéssel megvalósuló lakás építése esetén a 27% ÁFA tartalommal kiállított számlák visszaigénylése maximum 5M Ft-ig” téma kapcsán szeretném megtudni, hogy a visszaigényléssel élhet az a természetes személy tulajdonos, akinek nincsen és nem is lesz gyereke, sem CSOK-ot, sem hitelt nem kíván felvenni?

  Amennyiben igen, akkor az visszaigénylést, elszámolást illetően milyen kritériumoknak kell eleget tenni?

  Válaszát nagyon köszönöm, üdvözlettel: Kata

  Kedves Kata!
  Nem feltétel a CSOK és hitel felvétel a jogosultságoz.
  A jogosultság egyik feltétele, hogy az igénylő rendelkezzen legalább 180 napos TB jogviszonnyal. Bővebben fenti bejegyzésünkből tájékozódhat.
  További, személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük töltse ki online adatlapunkat. Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű Áfa visszatérítési ügyintézést!

  50 feletti házaspárként saját telken építkeznénk, korábbi 5%-os Áfa-val épített ingatlan értékesítéséből befolyt összegből. Értelemszerűen CSOK-ot nem tudunk igénybe venni, így ha jól értem a generálkivitelezővel történő építkezés esetén az 5%-os Áfa kedvezmény nem jár. Kizárólag az 5 M Ft-os áfavisszatérítésre vagyunk csak jogosultak, illetveezzel párhuzamosan kötelező a hitelintézetnél hitel felvétele is a támogatás igényléséhez?

  Kedves Tamás!
  Nem feltétele a jogosultságnak, hogy CSOK-ot vagy hitelt vegyenek fel a legfeljebb 5 millió Ft-os Áfa visszatérítés igénybevételéhez.
  A jogosultság egyik feltételte, hogy az igénylők legalább egyike rendelkezzen 180 napos folyamatos TB jogviszonnyal.
  További, személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük töltse ki online adatlapunkat. Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű Áfa visszatérítési támogatás ügyintézést!

  Kedves Szakértő!
  2020 augusztusában kezdtük el építeni csok + hiteles házunkat! Jelenleg szerkezetkész, eddig önerőből épült!
  A kérdésem az lenne, hogy a 2020-ban vásárolt anyagokra és munkadíjra is vissza lehet-e igényelni a 27%-os áfát?
  A meglévő számlákat még nem adtuk le a bankba!
  Köszönettel!
  Anita

  Kedves Anita!
  Mivel a támogatásokat egyidejűleg lehet igényelni és adott esetben Önök már igényelték a CSOK-ot, véleményünk szerint utólag nem lesz lehetőségük az adó-visszatérítési támogatás iránti kérelem benyújtására. Erre esetleg akkor lenne lehetőség, ha a korábbi szerződéseket visszavonnák és újra beadnák az igényléseket. Ezzel kapcsolatban az érintett hitelintézettel lenne célszerű egyeztetniük.

  Tisztelt cim,
  Olyan kerdesem lenne hogy Ha igenybe veszem az áfa visszateritest akkor kerul e elidegenitesi tilalom az epuletre akar 5-10 év
  Sajat erobol hitel nelkul epitem az ingatlant sajat kezemmel
  De Ha esetleg 2,3 vagy 4 ev mulva el szeretnem adni akkor
  Nem kell e visszafizetni az áfât
  Koszonom Istvan

  Kedves István!
  Áfa visszatérítés esetén az állam 10 évre elidegenítési és terhelési tilalmat jegyez be az ingatlanra. Így eladni, elajándékozni ezalatt az idő alatt nem lehet.

  Tisztelt Szerkesztőség! 2019 decemberében előszerződést kötöttünk egy új építésű ingatlanra, amely építés alatt állt. Ekkor, hogy az akkor még 5%-os ÁFA lehetőséget minél jobban kihasználhassuk, az előszerződés alapján a vételár 95%-át befizettük. Erről az építtető számlát állított ki. 2021 közepén várható az ingatlan elkészülése, illetve a végleges adás-vételi szerződés aláírása, ezzel együtt a lakás átvétele. A maradék 5%-ot a jelen törvények alapján ismét 5% ÁFA mellett tudjuk megvásárolni. Ehhez a CSOK-ot is felvennénk az időközben született gyermekünk után. A híreket olvasva tapasztaltuk, hogy az 5% ÁFA visszaigényelhető. Az lenne a kérdésem, hogy ilyen esetben csak a 2021.01.01-ét követően kiállított számlákra… Továbbiak »

  Kedves Zsolt!
  Mivel a kifizetést 2021-ben teljesítik, és az ingatlan műszaki átadására is 2021-ben kerül sor, illetve CSOK-ot is igényelnek a vételár megfizetésére, úgy jogosultak az 5%-os Áfa elengedésre. Ennek igénylését a CSOK igényléssel együtt be lehet adni. Továbbá, illetékfizetési kötelezettségük sem lesz. A témában bővebben IDE kattintva olvashat.
  További, személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük töltse ki online adatlapunkat. Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű CSOK ügyintézést!

  T. Szakértő! Kérném szíves segítő tájékoztatását az alábbiakban leírtakkal kapcsolatban:
  Ajka-Bakonygyepesen 2020.07.hóban, magánszemélytől vásárolt telken kezdtem saját erős, nem generálkivitelezésű, új ház építési tevékenységet saját lakhatásom biztosítása céljából. A 2020.december 29-én hozott (27%) Áfa visszaigénylésről szóló rendelete alapján, szeretném a tájékoztatását kérni, fentieket figyelembe véve, alkalmas vagyok visszatérítésre telek, illetve költség számlák vonatkozásában?, amennyiben igen, úgy az eljárás módjáról is kérhetném a segítségüket? (A ház jelenleg tetőszerkezetig van kész.) Készséges válaszát megköszönve: Beáta

  Kedves Beáta!
  A hátralévő munkálatokra igényelheti az Áfa visszatérítést, amennyiben a jogosultsági feltételek teljesülnek. Javasoljuk, hogy a személyre szabott tájékoztatáshoz töltse ki online adatlapunkat és Szakértőnk rövid időn belül felveszi Önnel a kapcsolatot. Díjmentesen vállaljuk a teljes körű ügyintézést!

  Tisztelt Hitelnet! Létezhet olyan eset a mai családtámogatási programban, hogy nem jár vissza semmi egy fiatal, gyermekes építkező párnak? Az eset: Nem falusi csokos településen (Nagybajcson) 2020. májusban megkezdett, bruttó áras generálkivitelezői szerződéssel (2020.12.31-én 50%-os készültségben lévő) 100 nm-es ház 2021. júniusi kulcsrakész befejezéssel. A 27-5% a kivitelezőé, mert bruttó áras a szerződés, az 5% nem jár vissza, mert már igényelték a csok-ot 2020-ban és a 2020. évi 27% nem jár vissza, mert generálkivitelezővel szerződtek és Nagybajcs a kistelepüléseknek abban a kis százalékában van, ami még most sem lett “csok-os”. Hol itt az igazság? Odaát? 🙂 Megtisztelő válaszukat előre is… Továbbiak »

  Kedves Nóra!
  A kedvező áfakulcsot és az áfa-visszatérítést valóban nem tudják igénybe venni, de a CSOK mellett lesz lehetőségük a lakásfelújítási program igénybevételére is. Erről bővebb információt IDE kattintva olvashat.

  Érdeklődni szeretnék, hogy új építésű háznál (most kezdődik az építkezés), generálkivitelező nélkül, igénybe lehet venni az áfa visszaigénylést, ha nem szeretnénk hitelt felvenni és nincs még gyerek?

  Kedves Tamás!
  Igen, ez esetben a 27%-kal kiállított számlák áfa tartalma igényelhető vissza maximum 5M Ft-ig.
  Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű ügyintézést is!

  Tisztelt Szakértő!

  Mi teljesen önerőből kezdtünk egy szerkezetkész ház befejezéséhez. Sajnos a csok-ot nem tudtuk igénybevenni, mert a ház építési engedélye még 2007 előtti. A fennmaradási és továbbépítési engedély pedig nem releváns. Építőanyagra ill. munkadíjra tudunk visszaigényelni áfát 5 millió forintig így hogy nálunk szóba sem jöhet a csok?

  Kedves Tibor!
  Az eredeti építési engedély kiadására vonatkozó időkorlát ugyanúgy 2008. június 30, mint CSOK esetében, tehát így sajnos az adó-visszatérítési támogatás igénybevételére sincs lehetőség.

  Tisztelt Hitelnet!
  Érdeklődnék, hogy az új rendelet értelmében, van-e lehetőség áfa-visszatérítésre építési telek vásárlása esetén, ha azon nem kezdődik meg egyből építkezés.
  Az építési telek magánszemélyként, 27%-os áfatartalommal kerülne megvásárlásra.
  Köszönöm szépen!

  Kedves Milán!
  Már a telekáfa visszaigényléséhez is be kell nyújtani az építkezésre vonatkozó teljes tervdokumentációt, tehát önmagában csak a telekáfára vonatkozóan nem adható be támogatási kérelem.

  Többgenerációs családi ház tetőtér-beépítése esetén visszaigényelhető-e az ÁFA?

  Kedves Bálint!
  Ha különálló, új lakás kialakítása történik a tetőtérben, akkor adó-visszatérítési támogatás igénybevételére is van lehetőség. Erről bővebb információ IDE kattintva érhető el.
  Ha csak a meglévő lakóingatlant bővítik a tetőtérben, akkor ÁFA kizárólag preferált településen lévő ingatlan esetében igényelhető vissza. Ezzel kapcsolatban IDE kattintva tájékozódhat.
  Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű ügyintézést is!

  Tisztelt Cím! Elképzelhető, hogy én vagyok felületes és/vagy nehéz felfogású, de számomra továbbra sem egyértelmű az eddig megjelent jogszabályok alapján, hogy az 5%-os áfával történő építkezés lehetséges-e abban az esetben is, ha – a telek az építtető nevén van és – az egyszerű bejelentés tervdokumentumai az építtető nevén kerültek beadásra és – az építtető generálkivitelezővel köt szerződést. Ha igen, akkor (ha jól gondolom) ez gyakorlatilag a korábbi 5%-os szabályozással azonos és a generálkivitelezővel történő építtetés olyan termékértékesítésnek minősül, amely esetén 5% az áfa, amely CSOK-kal történő vásárlás esetén visszaigényelhető, így gyakorlatilag nettóban lehet építkezni. Ha nem, akkor (ha jól gondolom)… Továbbiak »

  Kedves Zoltán!
  Az 5%-os áfa működik generálkivitelezővel történő lakásépítés esetén is!
  Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű ügyintézést is!

  Tisztelt hitelnet!
  Annyit kérdeznék ehhez a témához: jól gondolom-e, hogy kedvezőbb, ha az építési telket 27% ÁFÁ-val a generálkivitelező vásárolja meg. Az építkezés lezárultával így nem csak az építményre érvényes az 5% ÁFA, hanem a telekre is, és így az is visszaigényelhető.
  Köszönöm.

  Kedves Jenő!
  Az 5% ÁFA visszatérítés új lakóház építése esetén a hitelintézet által elfogadott költségvetésben szereplő bekerülési költségéhez vehető igénybe.

  Szeretném kérdezni, hogy kell-e hozzá az új építésű családi háznál hitelt felvenni pl. CSOKot, hogy vissza tudjuk az Áfát igényelni 5%? Vagy elegendő a saját önerő?
  Köszönöm.

  Kedves Melinda!
  Építkezés esetén az 5% ÁFA akkor igényelhető vissza, ha CSOK is kapcsolódik a finanszírozáshoz. Hitelfelvétel nem szükséges hozzá.
  Az új lakásépítésre vonatkozó CSOK feltételekről IDE kattintva tájékozódhat.
  Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű CSOK ügyintézést is!

  Jó napot!
  Az után érdeklődnék, hogy egyedülállóként, van-e lehetőségem a max. 5 milliós áfa visszaigénylésre? Telekvásárlásnál is használható? Helyileg Győrújbarátról lenne szó. Ha a telket megvásároltam, az építéssel generálkivitelezőt bízok meg, így az építés 5%-ba fog esni, vagy csak, ha a telket is tőle veszem?
  Köszönettel: Balázs

  Kedves Balázs!
  Ha a telket nem a generálkivitelezőtől vette meg, akkor is 5% ÁFA érvényesíthető a vele történő lakásépítés során. A telek vonatkozóan adó-visszatérítési támogatás azonban nem vehető igénybe.

  Először is Boldog Új Évet Kívánok!
  A kérdésem: Visszaigényelhető-e az ÁFA különbözet (27-5%) a 2020 szeptemberében megkötött adásvételi szerződéssel vásárolt, és már kifizetett új építésű ház vételárából? A ház műszaki átadása 2021. január közepén fog megtörténni.
  Ha igen, mi a módja?
  Üdvözlettel,
  György

  Kedves György!
  Már kifizetett vételár esetén információink szerint sajnos nem.

  Tisztelt Cím!
  Érdeklődni szeretnék, hogy az 5 millió Ft-ig visszaigényelhető 27%-os áfa visszatérítést hol lehet megigényelni?
  Válaszukat előre is köszönöm.
  Üdvözlettel:
  Balázs

  Kedves Balázs!
  A hitelintézeteknél.
  Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű ügyintézést is!

  Tisztelt Cím!
  Érdeklődni szeretnék, önerőből építkeznék könnyűszerkezetes házat. Szeretném az áfát 27% visszaigényelni, de szerkezetkész állapotig kivitelező csinálja 5%-os áfával, ami olyan 10.000.000 Ft, így nem lesz meg a 70%-os számla a 27%-ról, ha jól értelmezem, így nem tudok áfa visszatérítést igényelni?
  Tisztelettel: Géza

  Kedves Géza!
  Fenti esetben véleményünk szerint sem lesz érvényesíthető a 27% ÁFA visszatérítés.

  Családi házat szeretnénk építtetni kivitelezővel szerkezetkész állapotig, tető nélkül, majd a további munkálatokat vállalkozók bevonásával illetve saját magunk szeretnénk elvégezni.
  Élhetünk-e a támogatásokkal úgy, hogy a kivitelezővel 5%-os áfatartalmú szerződést kötünk, felvesszük a csokot is és visszaigényeljük az áfát, majd a befejezésig keletkező anyag és munkadíjakról szóló saját erős 27%-os számlák áfatartalmát is visszaigényeljük 5M Ft-ig.
  Illetve jól tudom-e, hogy a kivitelező vállalkozó az építőanyagot 27%-os mértékkel vásárolja meg és visszaigényelheti a NAV-tól, majd a kiszámlázott szerkezetkész családi ház értéke után pedig az 5%-os ÁFÁT kell fizetnie az adóhivatal felé?

  Kedves Sára!
  A kétféle ÁFA visszaigénylés nem működhet egyidejűleg, hiszem a költségvetés legalább 70%-át számlával kell igazolni és a 27% ÁFA visszatérítésnél nem vehető figyelembe 5% áfatartalommal kiállított számla és fordítva.

  Kedves Sára és Hitelnet!

  Az rendben, hogy az igényléshez nem lehet leadni 5 és 27%-os számlát is kombinálva.
  De mi van abban az esetben, ha a telek 27%-os, majd a kisebb mértékű szakipari (gépészet, villany, festés, burkolás), ugyancsak 27%-os számláit adjuk le?
  Időrendi sorrendben a telekvásárlás és a szakipari munkák között lehet egy szerkezetkészig történő 5%-os ÁFA tartalmú költség, melyet az igénylésbe nem adunk be?
  Köszönettel,
  Szabolcs

  Kedves Szabolcs!
  A 27%-os ÁFA visszatérítés esetén a teljes bekerülési költség legalább 70%-át számlával kell lefedni és ebben nem lehet 5% ÁFA tartalommal kiállított számla.

  Tisztelt szakértő!
  2020 év elején kezdtünk építkezni önerőből a fiam nevén lévő telekre, melyen holtig tartó haszonélvezetünk van a feleségemmel, de az építési engedély és a számlák csak az én nevemre szólnak.
  Van-e lehetőségünk az 5 millió áfa visszaigénylésre? A készültség kb. 80%.
  Válaszukat előre is köszönöm.

  Kedves Tamás!
  A leírtak alapján véleményünk szerint nem lesz lehetőségük élni az ÁFA visszatérítés lehetőségével.

  Érdeklődni szeretnék. Tavaly szeptemberben végeztünk a gáz beszereléssel.
  Erre vissza lehet igényelni az áfát?

  Kedves Enikő!
  A leírtak alapján az áfa visszatérítés lehetőségével adott esetben sajnos nem tudnak élni.

  Tisztelt Hitelnet.hu
  2020 májusában kezdtünk építkezni, saját részre, önerőből, egyszerű bejelentéssel.
  Ebben az esetben visszaigényelhető a 27%-os ÁFÁval rendelkező számlák ÁFA tartalma? Számláink jó része 2020-as keltezésű.
  Az én értelmezésem szerint igen, de egy megerősítés jól jönne!
  Köszönöm.

  Kedves Peti!
  A leírtak alapján igen, véleményünk szerint is igényelhető. Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű ügyintézést is!

  Tisztelt Cím!
  Önerős építkezést folytatok, telket 2018-ban vettem, 2020. október óta folyik a kivitelezés.
  Nics CSOK, és semmi támogatott állami hitel….
  Jogosult lehetek az 5 milliós visszaigénylésre?
  Számlákat mikortól számíthatom be?
  Hol kell igényelnem?
  Weboldalon, személyesen?

  Válaszukat köszönöm!

  Kedves Ákos!
  A hátralévő munkálatokra igényelhető az Áfa visszatérítés.
  Kérjük töltse ki online adatapunkat és Kollégánk rövid időn belül felveszi Önnel a kapcsolatot. Díjmentesen vállaljuk a teljes körű ügyintézést!

  Tisztelet Címzett!
  A 27%-os áfa visszatérítéssel kapcsolatban kérdeznék. Tavaly kezdtünk egyszerű bejelentéshez kötött bővítésbe, falusi csokos településen (hitel és csok nélkül). Az áfa visszatérítésre visszamenőleg vagy a hátra lévő munkák vonatkozásában jogosultak vagyunk-e? Minden csok feltételnek megfelelünk, azt leszámítva hogy az ingatlan egy vállalkozás telephelye is. Az áfa visszatérítés esetén ez korlátozó tényező? Köszönöm válaszukat!

  Kedves Andrea!
  Véleményünk szerint, ahogy CSOK-kal támogatott ingatlan nem lehet vállalkozás telephelye, úgy ez az Áfa visszatérítésre is vonatkozik.

  1.2K
  0
  Tedd fel kérdésed, vagy olvasd el mások kérdéseire adott válaszainkat.x