ÁFA visszatérítési támogatás 2021, feltételek

Az ÁFA visszatérítési támogatás 2021. január elsejétől már nem csak preferált kistelepülésen vehető igénybe! Az adó-visszatérítési támogatás több fajtája érhető el januártól.

Mely esetben vehető igénybe ÁFA visszatérítési támogatás?

2021. január elsejétől érvényes szabályozás

 1. Új, nem generálkivitelezéssel megvalósuló lakás építése esetén a 27% ÁFA tartalommal kiállított számlák visszaigénylése maximum 5M Ft-ig
 2. Újépítésű lakás vásárlása vagy generálkivitelezéssel megvalósuló új lakásépítés esetén 5% ÁFA igényelhető vissza, amennyiben a finanszírozáshoz CSOK is kapcsolódik
 3. Falusi CSOK által preferált kistelepülésen lakás/lakóépület bővítése és/vagy korszerűsítése esetén a 27% ÁFA tartalommal kiállított számlák visszaigénylése maximum 5M Ft-ig

ÁFA visszatérítési támogatás

Új, nem generálkivitelezéssel megvalósuló lakás építése esetén a 27% ÁFA tartalommal kiállított számlák visszaigénylése maximum 5M Ft-ig

A kedvezményt új lakás építés esetén igényelheti:

 • a) a legfeljebb 150 m2 hasznos alapterületű lakás vagy a legfeljebb 300 m2 hasznos alapterületű egylakásos lakóépület természetes személy építője vagy építtetője az építési bekerülési költség megfizetéséhez, illetve
 • b) az építkezés helyéül szolgáló építési telek vételárához az építési telek természetes személy tulajdonosa

Az ÁFA visszatérítési támogatás összege megegyezik az építkezés helyéül szolgáló építési telek, valamint a lakás vagy az egylakásos lakóépület építéséhez megvásárolt anyagok és igénybe vett szolgáltatások számlájában feltüntetett és a kiállított számla szerint megfizetett általános forgalmi adó összegével, de legfeljebb 5 000 000 forint.

Az ÁFA visszatérítési támogatás legfeljebb egy alkalommal, kizárólag a 27%-os, általános forgalmi adó mértékkel kiállított számla vagy számlák benyújtása esetén vehető igénybe. A számlabemutatási kötelezettség teljesítésénél az 5%-os általános forgalmi adó mértékkel kiállított számla nem vehető figyelembe.

A támogatás 2018. január 1-jén vagy azt követően kiállított számla alapján legkésőbb 2022. december 31-ig igényelhető.

Újépítésű lakás vásárlása vagy generálkivitelezéssel megvalósuló új lakásépítés esetén 5% ÁFA igényelhető vissza, amennyiben a finanszírozáshoz CSOK is kapcsolódik

A legfeljebb 150 m2 hasznos alapterületű új lakás vagy a legfeljebb 300 m2 hasznos alapterületű új egylakásos lakóépület vásárlása vagy építése esetén – az e rendelet szerinti családi otthonteremtési kedvezmény igénylésével egyidejűleg – a telekárat is tartalmazó vételárához a természetes személy vevő, illetve a hitelintézet által elfogadott költségvetésben szereplő bekerülési költségéhez a természetes személy telektulajdonos építtető ÁFA visszatérítési támogatást igényelhet.

Az ÁFA visszatérítési támogatás összege megegyezik a telekárat is tartalmazó vételár, illetve a hitelintézet által elfogadott költségvetésben szereplő bekerülési költség számlájában feltüntetett és a kiállított számla szerint megfizetett általános forgalmi adó összegével.

Az ÁFA visszatérítési támogatás legfeljebb egy alkalommal, ebben az esetben kizárólag az 5%-os általános forgalmi adó mértékkel kiállított számla vagy számlák benyújtása esetén vehető igénybe. A számlabemutatási kötelezettség teljesítésénél a 27%-os általános forgalmi adó mértékkel kiállított számla nem vehető figyelembe.

A támogatás 2021. január 1-jén vagy azt követően kiállított számla alapján legkésőbb 2022. december 31-ig igényelhető.

Falusi CSOK által preferált kistelepülésen lakás/lakóépület bővítése és/vagy korszerűsítése esetén a 27% ÁFA tartalommal kiállított számlák visszaigénylése maximum 5M Ft-ig

Az ÁFA visszatérítési támogatás preferált kistelepülésen az alábbi lakáscélra igényelhető:

 • a falusi CSOK szerinti lakás/lakóépület bővítési és/vagy korszerűsítési célok hitelintézet által elfogadott költségvetésben szereplő bekerülési költségének megfizetéséhez

Az ÁFA visszatérítési támogatás összege megegyezik a bővítéshez, illetve a korszerűsítéshez megvásárolt anyagok és igénybe vett szolgáltatások számlájában feltüntetett és a kiállított számla szerint megfizetett általános forgalmi adó összegével, de legfeljebb 5 000 000 forint.

Az ÁFA visszatérítési támogatás ebben az esetben kizárólag a 27%-os általános forgalmi adó mértékkel kiállított számla benyújtása esetén vehető igénybe. A számlabemutatási kötelezettség teljesítésénél az 5 százalékos általános forgalmi adó mértékkel kiállított számla nem vehető figyelembe.

A támogatás 2018. január 1-jén vagy azt követően kiállított számla alapján legkésőbb 2022. december 31-ig igényelhető.

Mi minősül új lakásnak?

Új lakásépítés fogalma:

A meglévő épület vagy épületrész átalakítása kivételével:

 • az alapozási munkáktól kezdődően – kivéve, ha a meglévő alap szakértői vélemény alapján felhasználható – újonnan épített, a lakhatás feltételeinek a vonatkozó jogszabályi követelmények szerint megfelelő, az ingatlan-nyilvántartásban lakóház vagy lakás megnevezéssel nyilvántartott vagy ilyenként feltüntetésre váró ingatlan a hozzá tartozó földrészlettel (a továbbiakban: lakás), amely elkészültét követően használatbavételi vagy hatósági bizonyítvánnyal igazolandó használatbavétel tudomásulvételi vagy bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvány iránti eljárásra köteles, ideértve a tanyán és birtokközponton található lakóépületet is, és amely legalább az alábbi feltételeknek megfelel:

a) 12 négyzetmétert meghaladó alapterületű lakószobával és főzőhelyiséggel – ennek hiányában további, legalább 4 négyzetméter alapterületű, a főzést lehetővé tevő, önálló szellőzésű lakótérrel, térbővülettel –, továbbá fürdőhelyiséggel és WC-vel rendelkezik,

b) közműves villamos energia szolgáltatással rendelkezik,

c) egyedi fűtési móddal rendelkezik,

d) közműves szennyvízelvezetéssel rendelkezik, vagy ha nincs a településen (településrészen) közműves szennyvízelvezetés, a szennyvíz tisztítása és elhelyezése egyedi szennyvízkezelő berendezéssel vagy tisztítómezővel ellátott oldómedencés műtárggyal vagy időszakos tárolása egyedi zárt szennyvíztárolóban történik, és

e) közműves ivóvíz-szolgáltatással rendelkezik, vagy ha a településen (településrészen) nincs közműves vízszolgáltatás, a telken ivóvíz minőségű vizet szolgáltató kút van;

 • tetőtér beépítéssel vagy emelet-ráépítéssel létrehozott lakás akkor, ha a tetőtér beépítés vagy emelet-ráépítés révén új önálló albetétként nyilvántartott, lépcsőházból vagy szabadlépcsőn megközelíthető, külön bejárattal rendelkező, az előző pont a)-e) pontja szerinti feltételnek megfelelő újabb lakás jön létre.

Új lakásépítésnek minősül továbbá: a használatbavételi engedéllyel, a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvánnyal vagy az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvánnyal még nem rendelkező lakás tulajdonjogának a használatbavételi engedély megszerzése, a használatbavétel tudomásulvétele vagy az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítése bejelentésének megtörténte előtt történő átruházás esetén, ha az építkezés 2008. július 1-jén vagy azt követően kiadott építési engedély vagy 2016. január 1-jét követően az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység esetén az építési tevékenység bejelentése alapján történt, úgy a támogatást az új tulajdonos – az e rendeletben meghatározott feltételekkel – igénybe veheti.

Bekerülési költség új lakásépítés esetén: a következő kiadásoknak ténylegesen megfizetett, telekárat és a beépített vagy szabadon álló berendezési tárgyakat nem tartalmazó, új lakásra jutó hányada:

a) az új lakás épületszerkezeteinek, közös használatra szolgáló helyiségeinek és központi berendezéseinek építési költségei,

b) az új lakás rendeltetésszerű használhatóságát biztosító

ba) helyiségeinek,

bb) tároló helyiségeknek, ideértve a különálló épületben megvalósuló tüzelőanyag-tárolót, a lomkamrát,

bc) melléképítményeknek, ideértve a hulladéktartály-tárolót, a közműpótló építményeket és berendezéseket, a közmű-becsatlakozás építményeit,

bd) egyéb építményeknek, ideértve a lakótelek homlokvonalán álló kerítést, az építésügyi hatóság által előírt kerítést, az épület megközelítését szolgáló tereplépcsőt, lejtőt és járdát, valamint támfalat és szivárgó övárkot, valamint

be) a gépkocsitároló helyiségnek az építési költségei,

c) a közműbekötések költségvetés szerinti építési költségei,

d) a lebonyolítási költségek, köztük a műszaki tervezés, a hatósági engedélyezés – ideértve a használatbavétel tudomásulvételét, illetve az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvány kiállítását is – és a műszaki ellenőrzés költségeit,

e) a jogszabály alapján fizetendő útépítési- és közművesítési hozzájárulás,

f) a távfűtés bekapcsolási díj, az elektromos hálózat fejlesztési hozzájárulások,

g) az új lakáshoz kapcsolódó közterületi út-, járda- és közműépítési költségek és hozzájárulások,

h) az új lakás megépítéséhez szükséges földmunka elvégzésének költségei,

i) az új lakás megépítése érdekében felmerült építménybontási költségek;

j) a tetőtér-beépítéssel vagy emelet-ráépítéssel létrehozott új lakás biztonságos megközelítését biztosító lépcső

Az igénylő az építési munkákat végző gazdálkodó szervezetben nem rendelkezhet tulajdonnal, valamint a gazdálkodó szervezet tulajdonosa az igénylőnek nem lehet közeli hozzátartozója vagy élettársa.

Új lakásvásárlás fogalma:

a) a 2008. július 1-jén vagy azt követően kiállított használatbavételi engedéllyel, használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvánnyal vagy az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvánnyal rendelkező, vagy

b) a kérelem benyújtásának időpontjában építési engedéllyel vagy az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység bejelentésének megtörténtét az építésügyi hatósági engedélyezési eljárást támogató elektronikus dokumentációs rendszer vagy 2019. október 24. előtt tett bejelentés esetén az elektronikus építési napló üzemeltetője által előállított igazoló dokumentummal, hatósági bizonyítvánnyal vagy az elektronikus építési napló üzemeltetője által előállított visszaigazolással rendelkező, de használatbavételi engedéllyel, használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvánnyal vagy az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvánnyal még nem rendelkező

olyan új lakás, amelyet gazdálkodó szervezet természetes személy részére való értékesítés céljára épít vagy építtet, és amelyet első ízben, természetes személy részére értékesítenek.

Lakás/lakóépület fogalma bővítés, korszerűsítés esetén:

A lakhatás feltételeinek a vonatkozó jogszabályi követelmények szerint megfelelő, az ingatlan-nyilvántartásban lakóház vagy lakás megnevezéssel nyilvántartott ingatlan a hozzá tartozó földrészlettel, amely rendelkezik legalább:

 • 12 négyzetmétert meghaladó alapterületű lakószobával és főzőhelyiséggel – ennek hiányában további, legalább 4 négyzetméter alapterületű, a főzést lehetővé tevő, önálló szellőzésű lakótérrel, térbővülettel –, továbbá fürdőhelyiséggel és WC-vel,
 • közműves villamos energia szolgáltatással,
 • egyedi fűtési móddal,
 • közműves szennyvízelvezetéssel, vagy ha nincs a településen (településrészen) közműves szennyvízelvezetés, a szennyvíz tisztítása és elhelyezése egyedi szennyvízkezelő berendezéssel vagy tisztítómezővel ellátott oldómedencés műtárggyal vagy időszakos tárolása egyedi zárt szennyvíztárolóban történik, és
 • közműves ivóvíz-szolgáltatással, vagy ha a településen (településrészen) nincs közműves vízszolgáltatás, a telken ivóvíz minőségű vizet szolgáltató kút van.

A fűtés szempontjából a központi fűtéssel, vagy távfűtéssel rendelkező lakások is megfelelőek.

Korszerűsítés esetén a támogatott ingatlan vonatkozásában elegendő, ha a támogatási kérelem benyújtásakor a lakás 12 négyzetmétert meghaladó alapterületű lakószobával és főzőhelyiséggel – ennek hiányában további, legalább 4 négyzetméter alapterületű, a főzést lehetővé tevő, önálló szellőzésű lakótérrel, térbővülettel – rendelkezik, és a támogatást igénylő vállalja, hogy a lakásvásárlással egybekötötten, vagy a meglévő lakás korszerűsítési munkáinak eredményeképpen teljesíteni fogja a lakásra vonatkozóan elvárt minimum követelményeket.

Bekerülési költség korszerűsítés esetén:

a) víz-, csatorna-, elektromos-, gáz-közműszolgáltatás bevezetése, illetve belső hálózatának kiépítése,

b) fürdőhelyiség, illetve WC létesítése olyan lakásban, amely nem rendelkezik ilyen helyiséggel,

c) központi fűtés kialakítása vagy cseréje, ideértve a megújuló energiaforrások alkalmazását is,

d) az épület szigetelése, ideértve a hő-, hang-, illetve vízszigetelési munkálatokat,

e) a külső nyílászáró energiatakarékos nyílászáróra való cseréje,

f) tető cseréje, felújítása, szigetelése,

g) kémény építése, korszerűsítése,

h) belső tér felújítása, ideértve a belső burkolat cseréjét, a galériaépítést, a belső elektromos-, vízhálózat cseréjét, a fürdőhelyiség-felújítást, a WC-felújítást; a konyhafelújítást,

i) a lakással azonos ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számon található melléképület felújítása vagy kerítés építése, a korszerűsítés költségeinek legfeljebb 30%-áig, valamint

j) a korszerűsítéshez közvetlenül kapcsolódó helyreállítási munka, a korszerűsítés költségeinek legfeljebb 20%-áig.

A korszerűsítési munkálatokat a támogatási szerződés megkötésétől számított 3 éven belül kell teljesíteni, amelyet a hitelintézet helyszíni szemle keretében ellenőrzi.

Lakás bővítésének minősül a lakás hasznos alapterületének legalább egy lakószobával történő növelése érdekében végzett építési tevékenység, ideértve az építmény térfogatnövelésével nem járó tetőtér-beépítést, valamint az emelet-ráépítést is abban az esetben, ha azok révén nem jön létre a 16/2016. (II. 1.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés 9. pont b) alpontja szerinti új lakás.

Bővítés fogalma:

 • a lakás hasznos alapterületének legalább egy lakószobával történő növelése érdekében végzett építési tevékenység, ideértve az építmény térfogatnövelésével nem járó tetőtérbeépítést, valamint az emelet-ráépítést is abban az esetben, ha az emelet-ráépítés vagy tetőtér-beépítés révén nem jön létre új, önálló albetétként nyilvántartott lakás.

A meglévő épület, épületrész vagy építmény átalakítása nem minősül a lakás bővítésének.

Bekerülési költség bővítés esetén: a ténylegesen megfizetett, telekárat és a beépített vagy szabadon álló berendezési tárgyat nem tartalmazó alábbi költség:

a) a bővítés érdekében a lakás épületszerkezeteinek, közös használatra szolgáló helyiségeinek, tároló helyiségeinek – ide nem értve a különálló épületben megvalósuló tüzelőanyag-tárolót, a lomkamrát és központi berendezéseinek építési költsége -,

b) a lebonyolítási költségek, köztük a műszaki tervezés, a hatósági engedélyezés – ideértve a használatbavétel tudomásulvételét – és a műszaki ellenőrzés költsége,

c) a bővítéshez szükséges földmunka elvégzésének költségei,

d) a bővítés megépítése érdekében felmerült építménybontási költségek.

A bővítési munkálatokat a támogatás alapját képező bővítési munkák elvégzését a támogatási szerződésben meghatározott határidőn, de legfeljebb a bővítés megkezdésétől számított öt éven belül kell teljesíteni.

Bővítés és korszerűsítés esetén az igénylőnek nem lehet Ptk. szerinti közeli hozzátartozója vagy élettársa az építési munkálatokat végző, továbbá − ha az építési munkálatokat gazdálkodó szervezet végzi − az igénylő a gazdálkodó szervezetben nem rendelkezhet tulajdonnal.

Az igényelés határideje

Az ÁFA visszatérítési támogatás a telek vételárához, valamint a hitelintézet által elfogadott költségvetésben szereplő, még hátralévő építési költségek finanszírozásához egyidejűleg és legfeljebb egy alkalommal, a 2018. január 1-jén vagy azt követően, kizárólag 27%-os általános forgalmi adó-mértékkel kiállított számla alapján legkésőbb 2022. december 31-ig igényelhető.

Az ÁFA visszatérítési támogatás a hitelintézet által elfogadott költségvetésben szereplő, még hátralévő bővítési/korszerűsítési bekerülési költségek finanszírozásához egyidejűleg és legfeljebb egy alkalommal, a 2018. január 1-jén vagy azt követően, kizárólag 27%-os általános forgalmi adó-mértékkel kiállított számla alapján legkésőbb 2022. június 30-ig igényelhető.

A támogatás iránti kérelem a meglévő lakás bővítése és/vagy korszerűsítése esetén a bővítési és/vagy korszerűsítési munkálatok befejezését, illetve – engedély köteles építés, bővítés esetén – a használatbavételi engedély kiadását, a használatbavétel tudomásulvételét megelőzően vagy az egyszerű bejelentéshez kötött építés, bővítés esetén a felépítés megtörténtét tanúsító hatósági bizonyítvány kiállítását megelőzően lehet kérni a hitelintézettől.

Az aÁFA visszatérítési támogatás újépítésű lakás vásárlása vagy generálkivitelezéssel megvalósuló új lakásépítés esetén – amennyiben a finanszírozáshoz CSOK is kapcsolódik – legfeljebb egy alkalommal, kizárólag az 5%-os általános forgalmi adó mértékkel kiállított számla vagy számlák benyújtása esetén 2021. január 1-jén vagy azt követően kiállított számla alapján legkésőbb 2022. december 31-ig igényelhető.

Az áfa visszatérítési támogatás mértéke

Az ÁFA visszatérítési támogatás összege megegyezik az építkezés helyszínéül szolgáló építési telek, valamint az építéshez, bővítéshez, illetve a korszerűsítéshez megvásárolt anyagok és igénybe vett szolgáltatások számlájában feltüntetett és a kiállított számla szerint megfizetett általános forgalmi adó összegével, de legfeljebb 5 000 000 forint.

Az ÁFA visszatérítési támogatás összege – CSOK-kal történő új lakásvásárlás-, illetve építés esetén – megegyezik a telekárat is tartalmazó vételár, illetve a hitelintézet által elfogadott költségvetésben szereplő bekerülési költség számlájában feltüntetett és a kiállított számla szerint megfizetett általános forgalmi adó összegével.

Az ÁFA visszatérítés támogatás folyósítása

Az adó-visszatérítési támogatás

 • építési telekre jutó részét az építési telek vételáráról kiállított számla benyújtását követően egy összegben,
 • az építkezés, bővítés, korszerűsítés bekerülési költségre jutó részét készültségi foknak megfelelően, utólagosan folyósítja a hitelintézet a támogatott személy fizetési számlájára akkor, ha a támogatottak a saját erőként vállalt pénzeszközeiket már felhasználták.
 • összegének folyósítása új lakás vásárlása esetén a támogatási szerződés megkötését követően, egy összegben történik.

Kötelező tulajdonszerzési elvárások a támogatással érintett ingatlanban

 • Új lakás esetén:

Kizárólag a támogatott személyek szerezhetnek tulajdont. Házaspár, illetve élettársak esetén a lakásban mindkét félnek (bármilyen arányban) az ingatlan-nyilvántartásban bejegyzett tulajdonjoggal kell rendelkeznie.

Ha a támogatásra vonatkozó kérelem benyújtását megelőzően a kiskorú gyermek – elhunyt szülő után – már korábban tulajdont szerzett, akkor az új lakásban – a gyámhatóság rendelkezésének megfelelő mértékben – a támogatott személy mellett a kiskorú gyermek is szerezhet tulajdont.

A támogatásra való jogosultságot nem érinti, ha a kérelem benyújtását követően az igénylő, illetve a támogatási szerződés megkötését követően a támogatott személy elhalálozása esetén, az új lakásban annak egyenes ági rokona, házastársa vagy élettársa szerez tulajdont.

Tetőtér beépítéssel vagy emelet-ráépítéssel létrehozott új lakás esetén lépcső kialakítására a támogatás abban az esetben is felhasználható, ha a lépcső

a) az osztatlan közös tulajdonban álló ingatlannak nem az igénylő kizárólagos, hanem a tulajdonostársak közös használatába tartozó részében, vagy

b) társasháztulajdon esetében annak közös tulajdonban álló épületrészében

található.

 • Lakásbővítés, korszerűsítés esetén:

Az igénylőnek – házastárssal, élettárssal történő igénylés esetén az igénylőknek együttesen – az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett, legalább 50 százalékos tulajdoni hányaddal kell rendelkeznie.

Fenti feltétel hiányában is igényelhető a támogatás, ha a kedvezménnyel érintett lakás tekintetében a fenti feltétel az igénylő elhunyt házastársa vagy élettársa esetében fennállt, és a lakásban az elhunyt házastárs vagy élettárs kiskorú gyermeke legalább 50%-ot elérő mértékben tulajdonjogot szerzett.

TB jogviszonyra vonatkozó előírás

Újépítésű lakáshoz igényelt ÁFA visszatérítés támogatás esetén:

Az igénylő – házaspár, illetve élettárs esetén legalább az egyik fél – 30 napnál nem régebbi okirattal igazolja, hogy

a vissza nem térítendő támogatásra vonatkozó kérelem benyújtásakor a magyar társadalombiztosítási rendszerben (Tbj. 6.§ szerint) biztosított, vagy a Tbj. 4. § 11. pontja szerinti kiegészítő tevékenységet folytató személynek minősül  – ide nem értve a közfoglalkoztatási jogviszonyban foglalkoztatott személyt – vagy a köznevelésről szóló törvény hatálya alá tartozó középfokú nevelési-oktatási intézményben vagy a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytat, és

legalább 180 napja folyamatosan – ideértve azt is, ha a legalább 180 nap folyamatos biztosításban legfeljebb 30 nap megszakítás van –:

 • a Tbj. 6.§-a alapján a magyar társadalombiztosítási rendszerben biztosított – ide nem értve a közfoglalkoztatási jogviszonyban foglalkoztatott személyt –,
 • a nemzeti köznevelésről szóló törvény hatálya alá tartozó középfokú nevelésioktatási intézményben vagy a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytat,
 • kereső tevékenysége alapján valamely másik állam társadalombiztosítási rendszerének hatálya alá tartozott és ezt az illetékes külföldi hatóság által kiállított igazolás hiteles fordításával igazolja, vagy
 • a Tbj. 4. § 11. pontja szerinti kiegészítő tevékenységet folytató személynek minősül – ide nem értve a közfoglalkoztatási jogviszonyban foglalkoztatott személyt -, és ezt 30 napnál nem régebbi okirattal igazolja.

Bővítéshez, korszerűsítéshez igényelt adó-visszatérítés támogatás esetén:

Az igénylő – házaspár, illetve élettárs esetén legalább az egyik fél – 30 napnál nem régebbi okirattal igazolja, hogy

az ÁFA visszatérítési támogatás iránti kérelem benyújtásának időpontjában a magyar társadalombiztosítási rendszerben (a továbbiakban: Tbj.) 6. §-a szerint biztosított, vagy a Tbj. 4. § 11. pontja szerinti kiegészítő tevékenységet folytató személynek minősül, és

legalább 180 napja – legfeljebb 30 nap megszakítással – folyamatosan –

 • a magyar társadalombiztosítási rendszerben (Tbj. 6. §-a szerint) biztosítottként szerepel,
 • a nemzeti köznevelésről szóló törvény hatálya alá tartozó középfokú oktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytat, a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytatott,
 • kereső tevékenysége alapján valamely másik állam társadalombiztosítási rendszerének hatálya alá tartozott és ezt az illetékes külföldi hatóság által kiállított igazolással igazolja, vagy
 • a Tbj. 4. § 11. pontja szerinti kiegészítő tevékenységet folytató személynek minősü

TB jogviszonyra vonatkozó közös szabályok adó-visszatérítési támogatás esetén:

A benyújtáskor szükséges, a magyar társadalombiztosítási rendszerben megvalósuló jogviszony kiváltható valamely másik állam társadalombiztosítási rendszerének hatálya alatt fennálló biztosítotti jogviszonnyal, ha az igénylő – házastársak, fiatal házaspár vagy élettársak esetén legalább az egyik fél – a kérelem benyújtásának időpontjában kereső tevékenysége alapján másik állam társadalombiztosítási rendszerének hatálya alatt áll és ezt az illetékes külföldi hatóság által kiállított igazolással igazolja, valamint teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan vállalja, hogy a támogatási szerződés megkötését követő 180 napon belül a magyar társadalombiztosítási rendszerben biztosítottá válik.

Az állami adóhatóság ezen kötelezettség teljesülését valamennyi támogatott személynél hatósági ellenőrzés keretében vizsgálja!

Mentesül a TB jogviszony igazolása alól az adó-visszatérítési támogatást igénylő:

 • ha a fővárosi és megyei kormányhivatal jogerős határozata alapján gyermekek otthongondozási díjban vagy ápolási díjban részesül,
 • öregségi nyugdíjban, korhatár előtti ellátásban, vagy szolgálati járandóságban részesülő személy.

Kizáró tényezők ÁFA visszatérítési támogatás igénylésénél

Nem igényelhető a kedvezmény:

 • a jogszabály 1. melléklete szerinti felsorolt bűncselekmény elkövetése esetén, illetve amennyiben az igénylő ehhez kapcsolódóan a büntetett előélethez kapcsolódó hátrányos jogkövetkezmények alól még nem mentesült.
 • Az igénylők bármelyike az állami adóhatóságnál nyilvántartott köztartozással rendelkezik
 • az igénylőt a kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül a családok otthonteremtési kedvezménye vagy az egyéb lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok alapján igénybevett támogatások tekintetében a járási hivatal, a Kormányhivatal, a Kincstár vagy a bíróság jogerősen visszafizetésre kötelezte
 • Külterületi lakás vonatkozásában nem vehető igénybe támogatás lakóingatlan korszerűsítése esetén azon fejlesztési tevékenységekre, amelyek a VP6-7.2.1.4-17 azonosító jelű „Tanyák háztartási léptékű villamos energia és vízellátás, valamint szennyvízkezelési fejlesztései” megnevezésű felhívás, továbbá valamely Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatás igénybevételének feltételeiről szóló miniszteri rendelet vagy pályázati felhívás szerinti támogatás keretében, vagy korábban ilyen támogatásból kerültek megvalósításra, amennyiben az azokkal kapcsolatos, a támogatói okiratban vagy támogatási szerződésben foglalt fenntartási, üzemeltetési kötelezettség még fennáll.

További jogosultsági feltételek

 • Az utolsó részfolyósítást követő 90 napon belül be kell mutatni a lakcímet igazoló hatósági igazolványt.
 • A támogatott személyeknek az utolsó részfolyósítását követő 10 évig életvitelszerűen a támogatott lakásban kell lakniuk.
 • A 10 éves elidegenítési és terhelési tilalom idején a lakásra a támogatott személynek lakásbiztosítással kell rendelkeznie.
 • Az állam javára szóló jelzálog ranghelyét csak a támogatással épített/bővített/korszerűsített lakásra felvett lakáscélú hitelintézeti, lakás-takarékpénztári kölcsönt biztosító jelzálog ranghelye előzheti meg.

Magyar állampolgáron kívül az alábbi személyek igényelhetnek adó-visszatérítési támogatást:

 • a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozó személy, aki a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodás jogát Magyarország területén gyakorolja,
 • a harmadik országbeli állampolgár, ha a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben foglaltak szerint bevándorolt vagy letelepedett jogállással rendelkezik,
 • a hontalan, ha a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben foglaltak alapján ilyen jogállásúnak ismerték el

Nem magyar állampolgár részére a családi otthonteremtési kedvezmény a három hónapot meghaladó tartózkodási jogosultság fennállásának időtartama alatt nyújtható, ha Magyarország területén bejelentett lakóhellyel rendelkezik.

Támogatott ingatlan, mint egyéni vállalkozás és gazdasági társaság székhelye

A támogatási kérelem benyújtásakor az igénylőnek teljes bizonyító erejű magánokiratban nyilatkoznia kell arról, hogy a legalább többségi tulajdonában álló gazdasági társaság – ide nem értve a részvénytársaságot –, illetve az általa folytatott egyéni vállalkozói tevékenység székhelyeként – az állam javára bejegyzett elidegenítési és terhelési tilalom fennállása alatt – a támogatással érintett lakást jelenti be a cégnyilvántartásba, illetve az egyéni vállalkozók nyilvántartásába.

Ebben az esetben az adó-visszatérítési támogatás is csekély összegű (de minimis) támogatásnak minősül. Ha a támogatásoknak az igénylő részére megállapítható összege – az igénylő nyilatkozata alapján – meghaladná a csekély összegű (de minimis) támogatásokra megállapított összeghatárt, akkor az igénylő legfeljebb ezen összeghatárig jogosult falusi CSOK kedvezményre, a kamattámogatott kölcsönre és az adó-visszatérítési támogatásra.

Számlabenyújtásra vonatkozó feltételek

 • A támogatott személynek vállalnia kell, hogy a készültségi fokkal arányos folyósítást megelőzően a hitelintézet részére bemutatja az adott készültségi foknak megfelelő, a hitelintézet által elfogadott teljes bekerülési költség legalább 70 %-áról, saját nevére szóló, az általános forgalmi adóról szóló törvény hatálya alá tartozó termékértékesítésről, szolgáltatásnyújtásról kiállított számlákat.
 • Épülő (még használatbavételi engedéllyel vagy a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvánnyal nem rendelkező) lakóingatlan tulajdonjogának az építkezés befejezése előtti megvásárlása esetén a vételár – ide nem értve a telek vételárát – 70 %-a erejéig az előző építtető nevére vagy – ha az előző építtető gazdálkodó szervezet – a gazdálkodó szervezet által a teljes vételárról kiállított számlákat kell bemutatni.
 • Újépítésű lakás vásárlása esetén a támogatott személy az adásvételi szerződésben szereplő telekárat is tartalmazó vételárról a saját nevére szóló, az általános forgalmi adóról szóló törvény hatálya alá tartozó termékértékesítésről, szolgáltatásnyújtásról kiállított számlákat, egyszerűsített számlákat a hitelintézet részére bemutatja.
 • Bővítés, korszerűsítés esetén a bővítési, korszerűsítési munkák megkezdését legfeljebb hat hónappal megelőzően kiállított számla fogadható el.
 • Új lakás építése esetén az építési engedély vagy az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének bejelentését legfeljebb 6 hónappal megelőzően kiállított számla fogadható el.
 • Lakásépítést/ővítést/korszerűsítést igazoló számlaként csak olyan számla fogadható el, amelyet olyan egyéni vállalkozó, gazdasági társaság állított ki, amely a számlakibocsátás időpontjában szerepel a NAV külön nyilvántartásában működő adóalanyként, vagy ennek hiányában az állami adóhatóság a működő adóalanyiságot a számlakibocsátó tekintetében igazolja.

Lakáshitel kalkulátor

Tekintse meg az elérhető banki lakáshitel lehetőségeket egyedi Hitelnet kedvezményekkel. Kérje egyedi ajánlatunkat.

Lakáshitelek összehasonlítása

ÁFA-visszatérítési támogatással kapcsolatos gyakori kérdések

 • Gyermektelen párok is visszaigényelhetik az áfát lakásépítésnél?

  Új lakóház építéséhez igénybe vehető adó-visszatérítési támogatás attól függően, hogy milyen formában történik a lakásépítés. Ha saját maguk szervezik össze a szakembereket, akkor 27% ÁFA tartalmú számlák kerülnek kiállításra. Ezek ÁFA tartalma igényelhető vissza maximum 5M Ft-ig. Ebben az esetben nem feltétel, hogy az igénylőknek legyen gyermeke vagy vállaljanak gyermeket a jövőben. A támogatásnak ez a fajtája tehát olyan gyermektelen párok esetében is elérhető, akik nem szeretnének előre gyermeket vállalni.

  Ha generálkivitelezővel építtetnek, akkor 5% ÁFA tartalmú számlák kerülnek kiállításra. Ez az 5% ÁFA azonban csak akkor igényelhető vissza, ha legalább egy meglévő vagy vállalt gyermek után is igénybe veszik a CSOK-ot.

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban 

 • Hogyan igényelhető vissza az 5% ÁFA új lakás vásárlása esetén?

  Új építésű lakás vásárlása esetén az 5% ÁFA akkor igényelhető vissza, ha a vásárláshoz CSOK-ot is vesz igénybe a vevő. A jogosultsághoz elegendő, ha legalább 1 meglévő vagy vállalt gyermek után történik a CSOK igénylés.

  A 5%-os ÁFA visszaigénylés iránti kérelmet – ahogy a CSOK kérelmet is – a hitelintézetekhez lehet benyújtani. Az adásvételi szerződésben szükséges feltüntetni az ÁFA összegét. Ezt a CSOK – és hitelfelvétel esetén a lakáshitel – összegével együtt a vételár utolsó részeként utalja a bank az eladó adásvételi szerződésben megadott számlájára, miután az önerő maradéktalanul megfizetésre került.

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban 

 • Jár az ÁFA az építkezéshez, ha a CSOK-ból már folyósított a bank?

  A vonatkozó kormányrendelet értelmében a családi otthonteremtési kedvezményt (CSOK) és az adó-visszatérítési támogatást (ÁFA) az igénylő ugyanazon hitelintézetnél egyidejűleg, egy alkalommal igényelheti. Mivel Önök már korábban benyújtottak támogatás (CSOK) iránti kérelmet, a támogatási szerződést alá is írták, valamint a CSOK-ból már folyósítottak is Önöknek, újabb támogatás igénybevételére nem lesz lehetőségük.

  Jóllehet az ÁFA visszatérítés iránti kérelem a használatbavételi engedély megszerzéséig benyújtható, fentiek miatt erre adott esetben nem lenne lehetőség.

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban 

 • Mit jelent a saját kivitelezés ÁFA visszaigénylésnél?

  Saját kivitelezés vagy “saját/magánerős építkezés” alatt azt értjük, amikor nem generálkivitelező építi az ingatlant, hanem a támogatott személy külön-külön szakembereket bíz meg egy-egy munkálattal. Ebben az esetben a 27% ÁFA tartalommal kiállított számlák ÁFA tartalma igényelhető vissza maximum 5M Ft összegben.

  A hitelintézet által elfogadott költségvetés legalább 70%-át számlával kell lefedni. A számlabenyújtási kötelezettség teljesítésénél az ÁFA mentesen kiállított számla is elfogadható. Azonban a KATA vállalkozás esetén kiállított 0% ÁFA tartalmú számláknál nincsen visszaigényelhető ÁFA tartalom. 5% ÁFA tartalommal kiállított számla egyáltalán nem fogadható el.

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban 

 • A telekáfa visszaigényelhető új építés esetén?

  2021. január elsejétől az adó-visszatérítési támogatás két fajtája (27%, illetve 5%) érhető el és a kettő közül az egyik érvényesíthető.

  Nem generálkivitelezős, hanem saját szervezésben megvalósuló építkezés esetén a telek és bekerülési költség után igényelhető vissza 27% ÁFA tartalommal kiállított számlák ÁFA összege maximum 5M Ft-ig. Ennek keretében van tehát lehetőség a telekáfa visszaigénylésére, amennyiben a telek gazdálkodó szervezettől került megvásárlásra. Magánszemélytől vásárolt telek esetén visszaigénylésre nincs lehetőség.

  Generálkivitelezés esetén 5% ÁFA tartalmú számlák kerülnek kiállításra és ez az 5% ÁFA is visszaigényelhető, ha CSOK is kapcsolódik hozzá.

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban 

 • Utolsó módosítás: 2021. január 25. hétfő

  Kérje ajánlatunkat!

  Kérje a Hitelnet szakértőinek egyedi ajánlatát. Díjmentesen segítünk megtalálni az elérhető legkedvezőbb hitel lehetőségeket és a teljes körű ügyintézést is vállaljuk Ön helyett.

  Ajánlatot kérek
  Feliratkozás az új kérdésekre/válaszokra
  Visszajelzés
  1.2K hozzászólás
  Inline Feedbacks
  Minden hozzászólás megtekintése

  Tisztelt Cím! Építés alatt lévő (300 nm alatti) házammal kapcsolatosan hogyan igényelhető vissza a 27% ÁFA? Jelenleg szerkezetkész, a gépész és villamos munkák félig vannak kész. A munkákat egyenként külön végzik a mesterek. Visszaigényelhető-e pl.: A továbbiakban beépített általam beszerzett alapanyagok ÁFÁ-ja? – esztrich beton, gázkazán és szerelvényei, radiátorok, villamos szerelvények (kapcsoló, konnektor, csillár), burkolólapok, vizes szerelvények, gipszkarton, festék, ezek segédanyagai, stb. A számlán mi kell, hogy szerepeljen? (Nevem, címem?) Az építkezési cím meg kell-e egyezzen az állandó lakcímemmel? Szükséges-e gyerek az igényléshez (az ő címe is oda kell szóljon?) Egyenként is leadhatók a számlák, vagy csak amikor már minden… Továbbiak »

  Kedves Béla! A bekerülési költségből még hátralévő munkálatok finanszírozására használható fel a támogatás. A korábban kiállított számlák 27% ÁFA tartalma is visszaigényelhető. Fenti bejegyzésünk tartalmazza, hogy mely munkálatok finanszírozható. Az Ön által felsoroltak közül a csillár nem, de a többi igen. Az Ön nevére és címére kell szólnia a számlának. Az építkezési címnek nem szükséges egyeznie az Ön állandó lakcímével. Adó-visszatérítési támogatás igénybevételéhez nem szükséges gyermek. A támogatási kérelem a hitelintézetekhez nyújtható be. Fontos, hogy legalább akkora értékű munkálat még hátra legyen, mint amennyi az áfa összege és a használatbavételi engedély még NE legyen meg. A támogatás folyósítása szakaszosan, készültségi… Továbbiak »

  Szeretnék érdeklődni ha meglévő csokkal vásárolt lakásunkat eladnánk új építésű házat vennénk helyette élhetünk-e az 5%áfa visszaigénylés lehetőségével.Köszönöm válaszukat.

  Kedves Anikó!
  Ha a korábban kapott CSOK támogatást önkéntesen visszafizetik, majd újra igényelnék azt új építésű lakás vásárláshoz, akkor élhetnek az 5%-os ÁFa visszaigénylés lehetőségével.
  További, személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük töltse ki online adatlapunkat. Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű CSOK ügyintézést!

  Kivitelezőtől kulcsrakészen vásároljuk magánszemélyként az új építésű lakást önerőből, CSOK-kal és hitelből, azaz visszaigényelhető az 5% ÁFA. De kinek utalja a bank vagy a NAV? A magánszemélynek vagy a kivitelezőnek? A kalkulációval kevesebb legyen a felvett hitel? Vagy kaphatom én majd utólag?

  Kedves Zsuzsa!
  Az igénylők a CSOK kérelem benyújtásával egy időben benyújthatják az áfa visszaigénylési kérelmüket is. Ebben az esetben tehát teljesen áfamentesen vásárolható új építésű ingatlan.
  További, személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük töltse ki online adatlapunkat. Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű CSOK és hitel ügyintézést!

  Tisztelt hitelnet!
  2017-ben vásároltam egy szerkezetkész házat, amire 2007 júliusában adták meg az építési engedélyt. Tavaly novemberben újraterveztettem a mostani előírásoknak megfelelően, hogy tovább építhessem. 2021. februárban kapom meg a fennmaradási és továbbépítési engedélyt.
  A kérdésem az lenne, hogy valamilyen módon igénybe vehetem-e az 5M Ft áfa visszaigénylést vagy 2008. júliusnál húzták meg a határt?
  Köszönettel:
  Máté

  Kedves Máté!
  Mivel az eredeti építési engedély 2008. június 30. előtti, így véleményünk szerint nem lesz igényelhető rá az adó-visszatérítési támogatás.

  Üdvözlöm! Generálkivitelezésben építtetünk házat a tavaly vásárolt építési telkünkre. Szerződéskötés történt tavaly, de azt az áfa változás miatt megsemmisítjük és újat kötünk. Pénz fizetése még nem történt. Egy gyermekünk van. A feltételeknek megfelelünk.
  Mikor és hova lehet fordulni csok igényléssel? Van a szerződéskötés időpontjához kötött határidő?
  A jogosultság befolyásolja az, hogy készpénzben vagy átutalással teljesítünk a vállalkozó felé?

  Kedves Krisztián!
  A leírtak alapján igényelhetik a CSOK-ot!
  A kérelem benyújtásakor meglévő készültségi fok figyelembevételével – az építési költségvetésből még fennmaradó bekerülési költségre igényelhető.
  A jogosultságot nem befolyásolja, hogy miként teljesítenek a vállalkozó felé.
  Javasoljuk, hogy töltse ki online adatlapunkat és Szakértőnk rövid időn belül felveszi Önnel a kapcsolatot. Díjmentesen vállaljuk a teljes körű CSOK ügyintézést!

  Tisztelt Hitelnet!
  Egy olyan újépítésű, társasházi lakás idei megvásárlásánál (a kivitelező cég első ízben értékesítené) – amelynek építési engedélye 2017 februári, a használatbavételi engedélye pedig 2020 márciusi – igényelhető az 5% ÁFA visszatérítése? Amennyiben nem, az mi módon derül ki a CSOK-ra vonatkozó hatályos 16/2016(II.10) Korm. rendeletből?
  Válaszukat előre is köszönöm.
  Máté

  Kedves Máté!
  A fenti esetben véleményünk szerint vna lehetőség az 5% ÁFA igénybevételére, valamint CSOK igénylés esetén az 5% ÁFA visszatérítésére is.
  Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű ügyintézést is!

  A már elkezdett nem generál kivitelezésű építkezés esetén, novemberben aláírt Csok+hitel szerződés esetén jogosultak vagyunk az áfa visszatérítési támogatásra?

  Kedves Enikő!
  Véleményünk szerint a CSOK-kal együtt kellene igényelni. Javasoljuk, hogy a kérdéssel kapcsolatban mihamarabb érdeklődjenek az érintett bankfiókban.

  Tisztelt Szakértő!
  Érdeklődni szeretnék, hogy a 27%-os áfa visszatérítés az otthonfelújítási támogatással együtt is igényelhető-e?
  Üdvözlettel: Tné

  Kedves Szilvia!
  Ugyanazon munkálatokra két állami támogatás nem igényelhető.

  Tisztelt Hitelnet!

  2019-ben vásároltunk egy 1960-as években épült ingatlant a férjemmel. A falak és a födém állapota nem tette lehetővé, hogy átalakítsuk, így alapig lebontottuk a házat. Az alap jó állapotban van, így csak egy köpenyezési eljárással erősítenénk meg azt, azaz a régi alap mellé új alapot öntenek. Érdeklődni szeretnék, hogy mely munkafázistól számít új építésűnek egy ingatlan? Teljesen ki kell ásnunk a régi alapot és újat önteni, hogy élhessünk újépítésű ingatlanokra vonatkozó kedvezményekkel vagy a megerősített alapra és a rá épülő új építményre vonatkoznak a kedvezmények?
  Válaszukat előre is köszönöm!

  Kedves Eszter!
  Ha a meglévő alap szakértői vélemény alapján felhasználható, akkor a meglévő alapokra építendő új házra igényelhető a CSOK. Bővebb leírást erről IDE kattintva olvashat. További, személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű CSOK ügyintézést!

  Ha egy házaspár új családi házat épít, három gyermek van, mindketten Ausztriában dolgoznak, ezért CSOK-ra nem jogosultak.
  Kérdésem, hogy az 5 millió ÁFA visszaigénylésére jogosultak-e?

  Kedves Asszonyom!
  Az Áfa visszatérítésre is ugyan az a szabály vonatkozik. Elfogadható a külföldi jogviszony, azonban vállalni kell, hogy támogatási szerződés megkötését követő 180 napon belül a Tbj. 6. §-a szerinti biztosítottá válik.

  A 27% áfa visszaigénylés csak csok-os ingatlannal lehetséges bővítés, felújítás esetén?

  Kedves Dániel!
  A 27% áfa tartalmú számlák bővítés, felújítás esetén preferált településeken igényelhető vissza maximum 5M Ft-ig. Ennek nem feltétele a CSOK igénybevétele.

  Tisztelt Hitelnet!
  A januártól életbe lépő ÁFA visszaigényléssel kapcsolatos kérdésem van. 2018. július 18-án vásároltunk egy családi házat, melyet 1 nappalival (24 nm) bővítettünk, valamint teljes gépészeti korszerűsítést, nyílászárócserét, szigetelést végeztünk. A kivitelezés építési engedély köteles, mely 2021. márciusig érvényes.
  A kivitelezés 2019. január 7-én kezdődött, még nem fejeződött be. Használatbavételi engedéllyel nem rendelkezik az ingatlan, de állandó lakcímünkként szolgál.
  Az akkori hatályos törvények szerint nem tartozott az épületbővítés ÁFA visszaigénylési jogosultsági körbe, viszont ha jól értelmezem, mától már igen.
  Tudok-e ebben az esetben élni ezzel a lehetőséggel valamilyen módon?
  Köszönöm válaszukat!

  Kedves Beáta!
  Bővítés esetén jelenleg is csak preferált településen van lehetőség 27%-os adó-visszatérítési támogatást igényelni, a még hátralévő munkálatok értékének erejéig.

  Kedves Hitelnet,
  Érdeklődnék, hogy saját erős építkezés (nem generál kivitelezővel) nem preferált kistelepülésen is vissza igényelheti a 27%-os áfát 5M Ft-ig?
  Köszönettel.
  Tamás

  Kedves Tamás!
  Saját erős építkezés (nem generál kivitelezővel) esetén nem preferált kistelepülésen is visszaigényelhető a 27%-os áfa 5M Ft-ig. Erről további részleteket fenti bejegyzésünkben olvashat.
  További, személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat!

  Jó napot!
  Olyan kérdésem lenne, hogy ha jól értelmeztem. Nekem van 1 telkem, ami a párommal közös tulajdonban van a CSOK miatt. Ha generálban építkezünk, akkor a végén 5% számlát fogok kapni? És ennek a számlának az áfa tartalmát is visszakérhetem?
  Köszönöm előre is válaszukat.
  Üdv.
  István

  Kedves István!
  Generálkivitelezéssel megvalósuló építkezés esetén 5% ÁFA érvényesíthető. Amennyiben CSOK-ot is igényelnek, úgy az 5% ÁFA is visszaigényelhető. Bővebb információ erről fenti bejegyzésünkben olvasható.
  Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű ügyintézést is!

  Csok igénylésénél preferált (kis településen) településen új lakást építünk. A lakás építéséhez sem csokot, sem hitelt nem vettünk fel.
  Kérdésem:
  Ha hitelt, csokot nem veszünk fel új lakás építéséhez, akkor az építkezés során keletkezett számlákba érvényesített áfa 5 millió forintig visszaigényelhető-e?
  Ha igen, akkor azt hol kell intézni?

  Kedves Magdolna!
  Adó-visszatérítési támogatás akkor is igénybe vehető, ha CSOK-ot és hitelt nem igényelnek. A támogatási kérelmet ez esetben is a hitelintézetekhez lehet benyújtani. A támogatás a még hátralévő munkálatokra vehető igénybe. Bővebb információt fenti bejegyzésünkben olvashat.

  Tisztelt Szakértők!

  2017-ben építkezéshez kapott 5 m Áfa vissztérítés összegét az ingatlan 10 éven belüli elidegenítése miatt vissza kell fizetni. Kapcsolódik ehhez valami plusz költség, büntetés is, vagy csak az eredti 5M Ft összeget kell ilyenkor visszatéríteni? Köszönettel: Szilvia

  Kedves Szilvia!
  A visszafizetésről bővebben járási hivatalban érdeklődhet, illetve annak pontos összegéről.

  Tisztelt Szakértő!
  Falusi CSOK-ot tervezek igénybe venni meglévő családi házam bővítésére.
  ÁFA visszaigénylést is igénybe szeretném venni.
  Kérdéseim:
  1) A benyújtandó számlák összetétele meg van hazározva, vagy tetszőleges anyag/ munkadíj számlát tartalmazhat? OTP
  2) Elfogadja-e a bank, ha a teljes bekerülés 70% gyanánt az építési anyagot 27% áfával veszem, de a munkadíj nem 27%Áfa-s lenne. (KATA-s vállalkozóval csináltatnám).
  3) Adó-visszatérítésnél van alsó határ úgy mint a CSOK-nál a 70%, vagy annyit adnak vissza, amennyi 27% Áfás számlám van? Én esetemben az anyagszámla ÁFÁja.
  Előre is köszönöm válaszát!

  Kedves András!
  1. Nincs meghatározva. A költségvetés 70%-át kell számlával igazolni. Ha csak az anyagdíj kiteszi ezt a 70%-ot, akkor nem kell munkadíjról számlát benyújtaniuk a bank felé.
  2. A Kata-s vállakozó által kiállított számla is elfogadható.
  3. Áfa visszatérítés esetében is a hitelintézet által elfogadott teljes bekerülési költség legalább 70 %-áról kiállított számlákat kell bemutatni.
  További, személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük töltse ki online adatlapunkat. Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű Falusi CSOK ügyintézést!

  Tisztelt Hölgyem/ Uram!
  Az alábbi témában szeretném az Ön véleményét kikérni!
  2021 elején építési telket fogunk vásárolni (27 % áfa tartalommal) Győrben egy gazdálkodó szervezettől, melyre saját részre szeretnénk “CSOK” igénybevételével házat építeni/ építetni.
  A kérdéseim a következők:
  A jövőre hatályos jogszabályok figyelembevételével vissza tudjuk igényelni a telek áfatartalmát?
  Ha igen, milyen kritériumokkal?
  Esetleg jogosultak vagyunk más kedvezményre kifejezetten az építési telekkel kapcsolatban?
  Válaszát előre is köszönöm!
  Tisztelettel: Péter

  Kedves Péter!
  A telek áfát abban az esetben tudják visszaigényelni, ha az építkezés bekerülési költségéről is 27% ÁFA tartalmú számlák kerülnek kiállításra. Így maximum 5M Ft lenne visszaigényelhető a telekáfával együtt.
  Másik lehetőség, hogy a bekerülési költség 5% ÁFÁ-val kerül megfizetésre. Ha CSOK-ot is igényelnek mellé, akkor ez az 5% is visszaigényelhető. Ebben az esetben viszont a telekre vonatkozó 27% ÁFA tartalom nem igényelhető vissza.
  Mindezekről részletes leírás fenti bejegyzésünkben olvasható.
  További, személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű falusi CSOK ügyintézést is!

  Tisztelt Hitelnet!
  Érdeklődni szeretnék, hogy jól értem-e az alábbiakat. 2021-ben a tetőtér beépítésre adandó 10 millió forintos állami támogatás egy hitel, amit előre fizetnek és nem az építmény elkészülte után. Természetesen, ha a gyermekek nem születnek meg, akkor válik ez visszafizetendő kamatos hitellé.
  Üdvözlettel: Olivér

  Kedves Olivér!
  A CSOK egy vissza nem térítendő támogatás, amit készültségi foknak megfelelően folyósít a bank. Amennyiben a vállalt gyermek nem születik meg, akkor a támogatást bűntető kamatokkal együtt kell visszafizetni.

  Kedves Hitelnet!

  2020. októberében kezdtünk építkezni generálkivitelezővel preferált kistelepülésen. 2020-ban az építkezés kb. 15%-ról kaptunk 27%-os számlát, a többit 2021-ben állítja ki 5%-al. CSOK igényt az adó-visszatérítés miatt január 4.-én nyújtjuk be. Így lesz lehetőségünk a 2020-as 27%-os számlák ÁFA-ját is visszaigényelni?
  Válaszukat köszönöm!

  Kedves Ádám!
  A 27%-os Áfa visszatérítés akkor működhetne, ha az elfogadott költségvetés 70%-át 27% vagy 0% Áfatartalmú számlával tudná igazolni.

  Kedves Hitelnet!
  Szeretném megkérdezni, hogy jogos-e az, ha építkezésnél Áfa visszaigénylés esetében csak akkor folyósítanak, ha felhasználtam az önerőmet, holott nincs hitelem. A bekerülési költség 70 %-a meg van, de ragaszkodnak, hogy az önerő összegéhez a számlák ügyében.
  Jogos ez így? Számla nélkül vettem a telket magánszemélytől, mondták, hogy írjak egy kérvényt, hogy számítsák bele az önerőbe. Mit tegyek?
  Köszönöm a válaszukat!

  Kedves Bea!
  A bank adott esetben akkor folyósít, ha a költségvetésből már csak akkora összegű munka van hátra, mint amekkora az Áfa visszatérítés összege. A telekre viszont nem tudja visszaigényelni az Áfát.

  2020.11.24.
  Üdvözlöm.
  Segítségére lenne szükségem. Kérdésem lenne, a 27% áfával kapcsolatban. Nem tájékoztattak róla, hogy igényelni lehet és most nekünk a falusi csok és korszerűsítésre lett benyújtva a hitel kistelepülésen. Most ott tartunk, hogy a bank már elfogadta a hitelkérelmet, de az ügyvéd nem pontosan állította ki az adásvételi szerződést és ha az elkészült, vissza kell vinni a bankba és aztán folytatódik tovább. Az ügyintéző hölgynek mi vagyunk az első, hisz akkor kezdett.
  Kérem szépen segítsenek, hogy be lehet-e meg nyújtani, mert még nem került kifizetésre semmi.

  Kedves Sarolta!
  A megoldás az lehet, ha vissza vonják a már benyújtott igénylést, és újra beadják az friss igazolásokat és igénylést. Fontos, hogy a költségvetést úgy kell megcsinálniuk, hogy az Áfa visszatérítést is tartalmazza. Ebben szakértőnk készséggek segítenek Önnek. Ehhez kérjük töltse ki online adatlapunkat és Szakértőnk rövid időn belül felveszi Önnel a kapcsolatot. Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű Falusi CSOK és Áfa visszatérítés ügyintézést!

  Kedves hitelnet!

  Építkezés közepén járunk, szeretnénk az Áfa-t visszaigényelni. Minden kritériumnak megfelelünk. Viszont az a bank ahol a hitelt felvesszük, nem passzolna azzal ahol az áfa-t visszaigényelnénk.
  Lehetséges ez így?

  Válaszát köszönöm

  Kedves Sándor!
  Ugyanannál a banknál kellene a hitelt és az Áfa visszatérítést igényelniük.

  Tisztelt Hitelnet!

  Azután szeretnék érdeklődni, hogy 2018 ban – novemberében – megkezdtem a házépítést. Hitel nélkül, önerőből.
  Folyó év októberében benyújtottam a használatba vételi kérelmet – folyamatban van.
  Van lehetőségem Áfa visszaigénylésre?
  Köszönöm a válaszát.
  Tisztelettel: Dóra

  Kedves Dóra!
  Az Áfa visszatérítést a használatbavételi engedély megszerzése előtt lehet igényelni, azonban csak a hátralévő munkálatokra igényelhető, visszamenőlegesen nem.

  Üdv!
  Olyan kérdésem volna, hogy az építkezés utáni adó visszatérítést K&H Bankba is lehet igényelni?

  Kedves Norbert!
  Szakértőink készséggel tájékoztatják Önt a lehetőségekről, ehhez kérjük tölte ki online adatlapunkat vagy keresse fel lakhelyéhez legközelebbi Hitelnet Irodánkat.

  Jó estét!
  Párommal pár hónapja vettünk családi házat, amelyet elkezdtünk felújítani. Ha jól értelmeztem a leírásban, akkor is lehet ezzel a visszaigénylési lehetőséggel élni, ha már elkezdtük és van anyag/munkadíjról számla? Ha igen, hol kezdeményezhetem ezt?
  Előre köszönöm válaszukat!

  Kedves Péter!
  Akkor tudják igényelni az Áfa visszatérítést, ha preferált településen építkeznek. A preferált települések listáját IDE kattintva érheti el.
  Az Áfa visszatérítés a hitelintézet által elfogadott költségvetésben szereplő, még hátralévő építési költségek finanszírozásához igényelhető.
  Javasoljuk, hogy töltse ki online adatlapunkat és bővebb információk ismeretében Szakértőnk személyre szabott, díjmentes tájékoztatást készít Önnek. Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű Áfa visszatérítési támogatás ügyintézést!

  A saját lányomnak tulajdonba adhatom-e az épülő házunk tetőterét, önálló lakás kialakítása céljából anélkül, hogy elveszítsem az áfa visszatérítési lehetőségemet?

  Kedves Olivér!
  Áfa visszatérítés esetén az állam 10 évre elidegenítési és terhelési tilalmat jegyez be az ingatlanra. Így eladni, elajándékozni ezalatt az idő alatt nem lehet. Javasoljuk, az ügyben az érintett bankkal való egyeztetést.

  Tisztelt Hitelnet! Igényelni szeretnénk korszerűsítésre a falusi csokot az áfával együtt a Takarékbanknál, 3 gyerekre 3.800.000 Ft-ot kapunk, mivel a régebbi szocpolt azt levonták belőle! A költségvetési terv 4.800.000 Ft! Az ügyintéző azt mondta, hogy az áfát csak a 3.800.000 Ft és a 4.800.000 Ft összegének a különbségét, tehát az 1.000.000 Ft 27%- át igényelhetem vissza, mert a 3.800.000 Ft állami támogatás után nem igényelhetem vissza az áfát, mert az már halmozott támogatás lenne! Kérdésem az lenne, hogy az ügyintéző jól értelmezi-e ezt, mert én úgy gondolom, hogy a teljes költségvetési terv, tehát a 4.800.000 Ft után igényelhetem vissza! Várom… Továbbiak »

  Kedves Zsóka!
  Véleményünk szerint is a teljes 4,8M Ft-os költségvetés után visszaigényelhető az Áfa, ha a teljes költségvetést 27%-os Áfával tudja igazolni.
  Javasoljuk, hogy töltse ki online adatlapunkat és Szakértőnk készséggel segít Önöknek a gördülékeny ügyintézésben. Díjmentesen vállaljuk a teljes körű Falusi CSOK ügyintézést!

  Tisztelt Szakértő!
  Érdeklődnék, hogy ÁFA visszaigénylés esetén elfogadható-e az alábbi adószámmal rendelkező cég 27%-os áfával kiállított számlája.
  Szlovák cég, de a magyar áfaalanyok közt szerepel és 27%-os áfás számlát adnak!
  Köszönettel.
  Ádám

  Kedves Ádám!
  Olyan számla fogadható el, amelyet olyan egyéni vállalkozó, gazdasági társaság állított ki, amely a számlakibocsátás időpontjában szerepel a NAV külön nyilvántartásában működő adóalanyként, vagy ennek hiányában az állami adóhatóság a működő adóalanyiságot a számlakibocsátó tekintetében igazolja.

  Tehát akkor az áfa már járt akkor is? Ez itt a legfontosabb kérdés: mikortól lehet igényelni? Jár-e annak is, akinek az adásvételije 2019?

  Kedves Ágnes!
  Az adó-visszatérítési támogatás visszamenőlegesen már nem igényelhető. A támogatást újabb, a falusi CSOK keretében még nem nem valósított munkálatok esetén tudnák igénybe venni.

  1.2K
  0
  Tedd fel kérdésed, vagy olvasd el mások kérdéseire adott válaszainkat.x