fbpx

ÁFA visszatérítési támogatás 2023, feltételek

Az ÁFA visszatérítési támogatás 2021. január elsejétől már nem csak preferált kistelepülésen vehető igénybe! Az adó-visszatérítési támogatás több fajtája érhető el januártól.

ÁFA visszatérítés támogatás

Mely esetben vehető igénybe ÁFA visszatérítési támogatás?

2021. január elsejétől érvényes szabályozás

 1. Új, nem generálkivitelezéssel megvalósuló lakás építése esetén a 27% ÁFA tartalommal kiállított számlák visszaigénylése maximum 5M Ft-ig
 2. Újépítésű lakás vásárlása vagy generálkivitelezéssel megvalósuló új lakásépítés esetén 5% ÁFA igényelhető vissza, amennyiben a finanszírozáshoz CSOK is kapcsolódik
 3. Falusi CSOK által preferált kistelepülésen lakás/lakóépület bővítése és/vagy korszerűsítése esetén a 27% ÁFA tartalommal kiállított számlák visszaigénylése maximum 5M Ft-ig

Új, nem generálkivitelezéssel megvalósuló lakás építése esetén a 27% ÁFA tartalommal kiállított számlák visszaigénylése maximum 5M Ft-ig

A kedvezményt új lakás építés esetén igényelheti:

 • a) a legfeljebb 150 m2 hasznos alapterületű lakás vagy a legfeljebb 300 m2 hasznos alapterületű egylakásos lakóépület természetes személy építője vagy építtetője az építési bekerülési költség megfizetéséhez, illetve
 • b) az építkezés helyéül szolgáló építési telek vételárához

Az ÁFA visszatérítési támogatás összege megegyezik az építkezés helyéül szolgáló építési telek, valamint a lakás vagy az egylakásos lakóépület építéséhez megvásárolt anyagok és igénybe vett szolgáltatások számlájában feltüntetett és a kiállított számla szerint megfizetett általános forgalmi adó összegével, de legfeljebb 5 000 000 forint.

Az ÁFA visszatérítési támogatás legfeljebb egy alkalommal, kizárólag a 27%-os, általános forgalmi adó mértékkel kiállított számla vagy számlák benyújtása esetén vehető igénybe. A számlabemutatási kötelezettség teljesítésénél az 5%-os általános forgalmi adó mértékkel kiállított számla nem vehető figyelembe.

A támogatás 2018. január 1-jén vagy azt követően kiállított számla alapján legkésőbb 2024. december 31-ig igényelhető.

Újépítésű lakás vásárlása vagy generálkivitelezéssel megvalósuló új lakásépítés esetén 5% ÁFA igényelhető vissza, amennyiben a finanszírozáshoz CSOK is kapcsolódik

A legfeljebb 150 m2 hasznos alapterületű új lakás vagy a legfeljebb 300 m2 hasznos alapterületű új egylakásos lakóépület vásárlása vagy építése esetén – az e rendelet szerinti családi otthonteremtési kedvezmény igénylésével egyidejűleg – a telekárat is tartalmazó vételárához a természetes személy vevő, illetve a hitelintézet által elfogadott költségvetésben szereplő bekerülési költségéhez a természetes személy telektulajdonos építtető ÁFA visszatérítési támogatást igényelhet.

Az ÁFA visszatérítési támogatás összege megegyezik a telekárat is tartalmazó vételár, illetve a hitelintézet által elfogadott költségvetésben szereplő bekerülési költség számlájában feltüntetett és a kiállított számla szerint megfizetett általános forgalmi adó összegével.

Az ÁFA visszatérítési támogatás legfeljebb egy alkalommal, ebben az esetben kizárólag az 5%-os általános forgalmi adó mértékkel kiállított számla vagy számlák benyújtása esetén vehető igénybe. A számlabemutatási kötelezettség teljesítésénél a 27%-os általános forgalmi adó mértékkel kiállított számla nem vehető figyelembe.

A támogatás 2021. január 1-jén vagy azt követően kiállított számla alapján legkésőbb 2024. december 31-ig igényelhető.

Falusi CSOK által preferált kistelepülésen lakás/lakóépület bővítése és/vagy korszerűsítése esetén a 27% ÁFA tartalommal kiállított számlák visszaigénylése maximum 5M Ft-ig

A Falusi CSOK bevezetése része a kormány új vidékfejlesztési politikájának.  Nem véletlen, hogy a támogatási körbe bekerült települések között sok a kimondottan hátrányos helyzetű. A falvakban még mindenfelé látni a régi “kádár kocka” házakat, amelyek a ’70-es évek falusi összefogásból épített sablon házai. Nagy szükség van korszerűsítési, bővítési támogatásra és építési támogatásokra egyaránt, növelve ezzel a vidék népesség megtartó erejét. Azok számára, akik nem rendelkeznek elegendő forrással, van támogatás használt lakás vásárlásához kapcsolódóan is.

Az ÁFA visszatérítési támogatás preferált kistelepülésen az alábbi lakáscélra igényelhető:

 • a falusi CSOK szerinti lakás/lakóépület bővítési és/vagy korszerűsítési célok hitelintézet által elfogadott költségvetésben szereplő bekerülési költségének megfizetéséhez

Az ÁFA visszatérítési támogatás összege megegyezik a bővítéshez, illetve a korszerűsítéshez megvásárolt anyagok és igénybe vett szolgáltatások számlájában feltüntetett és a kiállított számla szerint megfizetett általános forgalmi adó összegével, de legfeljebb 5 000 000 forint.

Az ÁFA visszatérítési támogatás ebben az esetben kizárólag a 27%-os általános forgalmi adó mértékkel kiállított számla benyújtása esetén vehető igénybe. A számlabemutatási kötelezettség teljesítésénél az 5 százalékos általános forgalmi adó mértékkel kiállított számla nem vehető figyelembe.

A támogatás 2018. január 1-jén vagy azt követően kiállított számla alapján legkésőbb 2024. december 31-ig igényelhető.

Mi minősül új lakásnak?

Új lakásépítés fogalma:

A meglévő épület vagy épületrész átalakítása kivételével:

 • az alapozási munkáktól kezdődően - kivéve, ha a meglévő alap szakértői vélemény alapján felhasználható - újonnan épített, a lakhatás feltételeinek a vonatkozó jogszabályi követelmények szerint megfelelő, az ingatlan-nyilvántartásban lakóház vagy lakás megnevezéssel nyilvántartott vagy ilyenként feltüntetésre váró ingatlan a hozzá tartozó földrészlettel (a továbbiakban: lakás), amely elkészültét követően használatbavételi vagy hatósági bizonyítvánnyal igazolandó használatbavétel tudomásulvételi vagy bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvány iránti eljárásra köteles, ideértve a tanyán és birtokközponton található lakóépületet is, és amely legalább az alábbi feltételeknek megfelel:

a) 12 négyzetmétert meghaladó alapterületű lakószobával és főzőhelyiséggel – ennek hiányában további, legalább 4 négyzetméter alapterületű, a főzést lehetővé tevő, önálló szellőzésű lakótérrel, térbővülettel –, továbbá fürdőhelyiséggel és WC-vel rendelkezik,

b) közműves villamos energia szolgáltatással rendelkezik,

c) egyedi fűtési móddal rendelkezik,

d) közműves szennyvízelvezetéssel rendelkezik, vagy ha nincs a településen (településrészen) közműves szennyvízelvezetés, a szennyvíz tisztítása és elhelyezése egyedi szennyvízkezelő berendezéssel vagy tisztítómezővel ellátott oldómedencés műtárggyal vagy időszakos tárolása egyedi zárt szennyvíztárolóban történik, és

e) közműves ivóvíz-szolgáltatással rendelkezik, vagy ha a településen (településrészen) nincs közműves vízszolgáltatás, a telken ivóvíz minőségű vizet szolgáltató kút van;

 • tetőtér beépítéssel vagy emelet-ráépítéssel létrehozott lakás akkor, ha a tetőtér beépítés vagy emelet-ráépítés révén új önálló albetétként nyilvántartott, lépcsőházból vagy szabadlépcsőn megközelíthető, külön bejárattal rendelkező, az előző pont a)-e) pontja szerinti feltételnek megfelelő újabb lakás jön létre.

Új lakásépítésnek minősül továbbá: a használatbavételi engedéllyel, a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvánnyal vagy az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvánnyal még nem rendelkező lakás tulajdonjogának a használatbavételi engedély megszerzése, a használatbavétel tudomásulvétele vagy az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítése bejelentésének megtörténte előtt történő átruházás esetén, ha az építkezés 2008. július 1-jén vagy azt követően kiadott építési engedély vagy 2016. január 1-jét követően az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység esetén az építési tevékenység bejelentése alapján történt, úgy a támogatást az új tulajdonos - az e rendeletben meghatározott feltételekkel - igénybe veheti.

Bekerülési költség új lakásépítés esetén: a következő kiadásoknak ténylegesen megfizetett, telekárat és a beépített vagy szabadon álló berendezési tárgyakat nem tartalmazó, új lakásra jutó hányada:

a) az új lakás épületszerkezeteinek, közös használatra szolgáló helyiségeinek és központi berendezéseinek építési költségei,

b) az új lakás rendeltetésszerű használhatóságát biztosító

ba) helyiségeinek,

bb) tároló helyiségeknek, ideértve a különálló épületben megvalósuló tüzelőanyag-tárolót, a lomkamrát,

bc) melléképítményeknek, ideértve a hulladéktartály-tárolót, a közműpótló építményeket és berendezéseket, a közmű-becsatlakozás építményeit,

bd) egyéb építményeknek, ideértve a lakótelek homlokvonalán álló kerítést, az építésügyi hatóság által előírt kerítést, az épület megközelítését szolgáló tereplépcsőt, lejtőt és járdát, valamint támfalat és szivárgó övárkot, valamint

be) a gépkocsitároló helyiségnek az építési költségei,

c) a közműbekötések költségvetés szerinti építési költségei,

d) a lebonyolítási költségek, köztük a műszaki tervezés, a hatósági engedélyezés - ideértve a használatbavétel tudomásulvételét, illetve az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvány kiállítását is - és a műszaki ellenőrzés költségeit,

e) a jogszabály alapján fizetendő útépítési- és közművesítési hozzájárulás,

f) a távfűtés bekapcsolási díj, az elektromos hálózat fejlesztési hozzájárulások,

g) az új lakáshoz kapcsolódó közterületi út-, járda- és közműépítési költségek és hozzájárulások,

h) az új lakás megépítéséhez szükséges földmunka elvégzésének költségei,

i) az új lakás megépítése érdekében felmerült építménybontási költségek;

j) a tetőtér-beépítéssel vagy emelet-ráépítéssel létrehozott új lakás biztonságos megközelítését biztosító lépcső

k) a Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Lechner Tudásközpont) honlapján nyilvánosan elérhető Nemzeti Mintaterv Katalógusból kiválasztott, felhasználói szerződésben rögzített mintatervnek az érintett építési helyszínre történő adaptálásához kapcsolódó tervezési díj (a továbbiakban: adaptációs költség).

Az igénylő az építési munkákat végző gazdálkodó szervezetben nem rendelkezhet tulajdonnal, valamint a gazdálkodó szervezet tulajdonosa, illetve az építési tevékenységet végző egyéni vállalkozó az igénylőnek nem lehet közeli hozzátartozója vagy élettársa.

Új lakásvásárlás fogalma:

a) a 2008. július 1-jén vagy azt követően kiállított használatbavételi engedéllyel, használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvánnyal vagy az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvánnyal rendelkező, vagy

b) a kérelem benyújtásának időpontjában építési engedéllyel vagy az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység bejelentésének megtörténtét az építésügyi hatósági engedélyezési eljárást támogató elektronikus dokumentációs rendszer vagy 2019. október 24. előtt tett bejelentés esetén az elektronikus építési napló üzemeltetője által előállított igazoló dokumentummal, hatósági bizonyítvánnyal vagy az elektronikus építési napló üzemeltetője által előállított visszaigazolással rendelkező, de használatbavételi engedéllyel, használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvánnyal vagy az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvánnyal még nem rendelkező

olyan új lakás, amelyet gazdálkodó szervezet természetes személy részére való értékesítés céljára épít vagy építtet, és amelyet első ízben, természetes személy részére értékesítenek.

Lakás/lakóépület fogalma bővítés, korszerűsítés esetén:

A lakhatás feltételeinek a vonatkozó jogszabályi követelmények szerint megfelelő, az ingatlan-nyilvántartásban lakóház vagy lakás megnevezéssel nyilvántartott ingatlan a hozzá tartozó földrészlettel, amely rendelkezik legalább:

 • 12 négyzetmétert meghaladó alapterületű lakószobával és főzőhelyiséggel – ennek hiányában további, legalább 4 négyzetméter alapterületű, a főzést lehetővé tevő, önálló szellőzésű lakótérrel, térbővülettel –, továbbá fürdőhelyiséggel és WC-vel,
 • közműves villamos energia szolgáltatással,
 • egyedi fűtési móddal,
 • közműves szennyvízelvezetéssel, vagy ha nincs a településen (településrészen) közműves szennyvízelvezetés, a szennyvíz tisztítása és elhelyezése egyedi szennyvízkezelő berendezéssel vagy tisztítómezővel ellátott oldómedencés műtárggyal vagy időszakos tárolása egyedi zárt szennyvíztárolóban történik, és
 • közműves ivóvíz-szolgáltatással, vagy ha a településen (településrészen) nincs közműves vízszolgáltatás, a telken ivóvíz minőségű vizet szolgáltató kút van.

A fűtés szempontjából a központi fűtéssel, vagy távfűtéssel rendelkező lakások is megfelelőek.

Korszerűsítés esetén a támogatott ingatlan vonatkozásában elegendő, ha a támogatási kérelem benyújtásakor a lakás 12 négyzetmétert meghaladó alapterületű lakószobával és főzőhelyiséggel – ennek hiányában további, legalább 4 négyzetméter alapterületű, a főzést lehetővé tevő, önálló szellőzésű lakótérrel, térbővülettel – rendelkezik, és a támogatást igénylő vállalja, hogy a lakásvásárlással egybekötötten, vagy a meglévő lakás korszerűsítési munkáinak eredményeképpen teljesíteni fogja a lakásra vonatkozóan elvárt minimum követelményeket.

Bekerülési költség korszerűsítés esetén:

a) víz-, csatorna-, elektromos-, gáz-közműszolgáltatás bevezetése, illetve belső hálózatának kiépítése,

b) fürdőhelyiség, illetve WC létesítése olyan lakásban, amely nem rendelkezik ilyen helyiséggel,

c) központi fűtés kialakítása vagy cseréje, ideértve a megújuló energiaforrások alkalmazását is,

d) az épület szigetelése, ideértve a hő-, hang-, illetve vízszigetelési munkálatokat,

e) a külső nyílászáró energiatakarékos nyílászáróra való cseréje,

f) tető cseréje, felújítása, szigetelése,

g) kémény építése, korszerűsítése,

h) belső tér felújítása, ideértve a belső burkolat cseréjét, a galériaépítést, a belső elektromos-, vízhálózat cseréjét, a fürdőhelyiség-felújítást, a WC-felújítást; a konyhafelújítást,

i) a lakással azonos ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számon található melléképület felújítása vagy kerítés építése, a korszerűsítés költségeinek legfeljebb 30%-áig, valamint

j) a korszerűsítéshez közvetlenül kapcsolódó helyreállítási munka, a korszerűsítés költségeinek legfeljebb 20%-áig.

A korszerűsítési munkálatokat a támogatási szerződés megkötésétől számított 3 éven belül kell teljesíteni, amelyet a hitelintézet helyszíni szemle keretében ellenőrzi.

Lakás bővítésének minősül a lakás hasznos alapterületének legalább egy lakószobával történő növelése érdekében végzett építési tevékenység, ideértve az építmény térfogatnövelésével nem járó tetőtér-beépítést, valamint az emelet-ráépítést is abban az esetben, ha azok révén nem jön létre a 16/2016. (II. 1.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés 9. pont b) alpontja szerinti új lakás.

Bővítés fogalma:

 • a lakás hasznos alapterületének legalább egy lakószobával történő növelése érdekében végzett építési tevékenység, ideértve az építmény térfogatnövelésével nem járó tetőtérbeépítést, valamint az emelet-ráépítést is abban az esetben, ha az emelet-ráépítés vagy tetőtér-beépítés révén nem jön létre új, önálló albetétként nyilvántartott lakás.

A meglévő épület, épületrész vagy építmény átalakítása nem minősül a lakás bővítésének.

Bekerülési költség bővítés esetén: a ténylegesen megfizetett, telekárat és a beépített vagy szabadon álló berendezési tárgyat nem tartalmazó alábbi költség:

a) a bővítés érdekében a lakás épületszerkezeteinek, közös használatra szolgáló helyiségeinek, tároló helyiségeinek - ide nem értve a különálló épületben megvalósuló tüzelőanyag-tárolót, a lomkamrát és központi berendezéseinek építési költsége -,

b) a lebonyolítási költségek, köztük a műszaki tervezés, a hatósági engedélyezés - ideértve a használatbavétel tudomásulvételét - és a műszaki ellenőrzés költsége,

c) a bővítéshez szükséges földmunka elvégzésének költségei,

d) a bővítés megépítése érdekében felmerült építménybontási költségek.

A bővítési munkálatokat a támogatás alapját képező bővítési munkák elvégzését a támogatási szerződésben meghatározott határidőn, de legfeljebb a bővítés megkezdésétől számított öt éven belül kell teljesíteni.

Bővítés és korszerűsítés esetén az igénylőnek nem lehet Ptk. szerinti közeli hozzátartozója vagy élettársa az építési munkálatokat végző egyéni vállalkozó vagy gazdasági társaság, továbbá − ha az építési munkálatokat gazdálkodó szervezet végzi − az igénylő a gazdálkodó szervezetben nem rendelkezhet tulajdonnal.

Az igényelés határideje

Az ÁFA visszatérítési támogatás a telek vételárához, valamint a hitelintézet által elfogadott költségvetésben szereplő, még hátralévő építési költségek finanszírozásához egyidejűleg és legfeljebb egy alkalommal, a 2018. január 1-jén vagy azt követően, kizárólag 27%-os általános forgalmi adó-mértékkel kiállított számla alapján legkésőbb 2024. december 31-ig igényelhető.

Az ÁFA visszatérítési támogatás a hitelintézet által elfogadott költségvetésben szereplő, még hátralévő bővítési/korszerűsítési bekerülési költségek finanszírozásához egyidejűleg és legfeljebb egy alkalommal, a 2018. január 1-jén vagy azt követően, kizárólag 27%-os általános forgalmi adó-mértékkel kiállított számla alapján legkésőbb 2024. december 31-ig igényelhető.

A támogatás iránti kérelem a meglévő lakás bővítése és/vagy korszerűsítése esetén a bővítési és/vagy korszerűsítési munkálatok befejezését, illetve – engedély köteles építés, bővítés esetén – a használatbavételi engedély kiadását, a használatbavétel tudomásulvételét megelőzően vagy az egyszerű bejelentéshez kötött építés, bővítés esetén a felépítés megtörténtét tanúsító hatósági bizonyítvány kiállítását megelőzően lehet kérni a hitelintézettől.

Az ÁFA visszatérítési támogatás újépítésű lakás vásárlása vagy generálkivitelezéssel megvalósuló új lakásépítés esetén - amennyiben a finanszírozáshoz CSOK is kapcsolódik - legfeljebb egy alkalommal, kizárólag az 5%-os általános forgalmi adó mértékkel kiállított számla vagy számlák benyújtása esetén 2021. január 1-jén vagy azt követően kiállított számla alapján legkésőbb 2024. december 31-ig igényelhető.

Az áfa visszatérítési támogatás mértéke

Az ÁFA visszatérítési támogatás összege megegyezik az építkezés helyszínéül szolgáló építési telek, valamint az építéshez, bővítéshez, illetve a korszerűsítéshez megvásárolt anyagok és igénybe vett szolgáltatások számlájában feltüntetett és a kiállított számla szerint megfizetett általános forgalmi adó összegével, de legfeljebb 5 000 000 forint.

Az ÁFA visszatérítési támogatás összege - CSOK-kal történő új lakásvásárlás-, illetve építés esetén - megegyezik a telekárat is tartalmazó vételár, illetve a hitelintézet által elfogadott költségvetésben szereplő bekerülési költség számlájában feltüntetett és a kiállított számla szerint megfizetett általános forgalmi adó összegével.

Az ÁFA visszatérítés támogatás folyósítása

Az adó-visszatérítési támogatás

 • építési telekre jutó részét az építési telek vételáráról kiállított számla benyújtását követően egy összegben,
 • az építkezés, bővítés, korszerűsítés bekerülési költségre jutó részét készültségi foknak megfelelően, utólagosan folyósítja a hitelintézet a támogatott személy fizetési számlájára akkor, ha a támogatottak a saját erőként vállalt pénzeszközeiket már felhasználták.
 • összegének folyósítása új lakás vásárlása esetén a támogatási szerződés megkötését követően, egy összegben történik.

Kötelező tulajdonszerzési elvárások a támogatással érintett ingatlanban

 • Új lakás esetén:

Kizárólag a támogatott személyek szerezhetnek tulajdont. Házaspár, illetve élettársak esetén a lakásban mindkét félnek (bármilyen arányban) az ingatlan-nyilvántartásban bejegyzett tulajdonjoggal kell rendelkeznie.

Ha a támogatásra vonatkozó kérelem benyújtását megelőzően a kiskorú gyermek – elhunyt szülő után – már korábban tulajdont szerzett, akkor az új lakásban – a gyámhatóság rendelkezésének megfelelő mértékben – a támogatott személy mellett a kiskorú gyermek is szerezhet tulajdont.

A támogatásra való jogosultságot nem érinti, ha a kérelem benyújtását követően az igénylő, illetve a támogatási szerződés megkötését követően a támogatott személy elhalálozása esetén, az új lakásban annak egyenes ági rokona, házastársa vagy élettársa szerez tulajdont.

Tetőtér beépítéssel vagy emelet-ráépítéssel létrehozott új lakás esetén lépcső kialakítására a támogatás abban az esetben is felhasználható, ha a lépcső

a) az osztatlan közös tulajdonban álló ingatlannak nem az igénylő kizárólagos, hanem a tulajdonostársak közös használatába tartozó részében, vagy

b) társasháztulajdon esetében annak közös tulajdonban álló épületrészében

található.

 • Lakásbővítés, korszerűsítés esetén:

Az igénylőnek – házastárssal, élettárssal történő igénylés esetén az igénylőknek együttesen - az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett, legalább 50 százalékos tulajdoni hányaddal kell rendelkeznie.

Fenti feltétel hiányában is igényelhető a támogatás, ha a kedvezménnyel érintett lakás tekintetében a fenti feltétel az igénylő elhunyt házastársa vagy élettársa esetében fennállt, és a lakásban az elhunyt házastárs vagy élettárs kiskorú gyermeke legalább 50%-ot elérő mértékben tulajdonjogot szerzett.

TB jogviszonyra vonatkozó előírás

Újépítésű lakáshoz igényelt ÁFA visszatérítés támogatás esetén:

Az igénylő – házaspár, illetve élettárs esetén legalább az egyik fél - 30 napnál nem régebbi okirattal igazolja, hogy

a vissza nem térítendő támogatásra vonatkozó kérelem benyújtásakor a magyar társadalombiztosítási rendszerben (Tbj. 6.§ szerint) biztosított, vagy a Tbj. 4. § 11. pontja szerinti kiegészítő tevékenységet folytató személynek minősül  – ide nem értve a közfoglalkoztatási jogviszonyban foglalkoztatott személyt – vagy a köznevelésről szóló törvény hatálya alá tartozó középfokú nevelési-oktatási intézményben vagy a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytat, és

legalább 180 napja folyamatosan – ideértve azt is, ha a legalább 180 nap folyamatos biztosításban legfeljebb 30 nap megszakítás van –:

 • a Tbj. 6.§-a alapján a magyar társadalombiztosítási rendszerben biztosított – ide nem értve a közfoglalkoztatási jogviszonyban foglalkoztatott személyt –,
 • a nemzeti köznevelésről szóló törvény hatálya alá tartozó középfokú nevelésioktatási intézményben vagy a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytat,
 • kereső tevékenysége alapján valamely másik állam társadalombiztosítási rendszerének hatálya alá tartozott és ezt az illetékes külföldi hatóság által kiállított igazolás hiteles fordításával igazolja, vagy
 • a Tbj. 4. § 11. pontja szerinti kiegészítő tevékenységet folytató személynek minősül - ide nem értve a közfoglalkoztatási jogviszonyban foglalkoztatott személyt -, és ezt 30 napnál nem régebbi okirattal igazolja.

Bővítéshez, korszerűsítéshez igényelt adó-visszatérítés támogatás esetén:

Az igénylő - házaspár, illetve élettárs esetén legalább az egyik fél - 30 napnál nem régebbi okirattal igazolja, hogy

az ÁFA visszatérítési támogatás iránti kérelem benyújtásának időpontjában a magyar társadalombiztosítási rendszerben (a továbbiakban: Tbj.) 6. §-a szerint biztosított, vagy a Tbj. 4. § 11. pontja szerinti kiegészítő tevékenységet folytató személynek minősül, és

legalább 180 napja - legfeljebb 30 nap megszakítással - folyamatosan -

 • a magyar társadalombiztosítási rendszerben (Tbj. 6. §-a szerint) biztosítottként szerepel,
 • a nemzeti köznevelésről szóló törvény hatálya alá tartozó középfokú oktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytat, a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytatott,
 • kereső tevékenysége alapján valamely másik állam társadalombiztosítási rendszerének hatálya alá tartozott és ezt az illetékes külföldi hatóság által kiállított igazolással igazolja, vagy
 • a Tbj. 4. § 11. pontja szerinti kiegészítő tevékenységet folytató személynek minősü

TB jogviszonyra vonatkozó közös szabályok adó-visszatérítési támogatás esetén:

A benyújtáskor szükséges, a magyar társadalombiztosítási rendszerben megvalósuló jogviszony kiváltható valamely másik állam társadalombiztosítási rendszerének hatálya alatt fennálló biztosítotti jogviszonnyal, ha az igénylő – házastársak, fiatal házaspár vagy élettársak esetén legalább az egyik fél – a kérelem benyújtásának időpontjában kereső tevékenysége alapján másik állam társadalombiztosítási rendszerének hatálya alatt áll és ezt az illetékes külföldi hatóság által kiállított igazolással igazolja, valamint teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan vállalja, hogy a támogatási szerződés megkötését követő 180 napon belül a magyar társadalombiztosítási rendszerben biztosítottá válik.

Az állami adóhatóság ezen kötelezettség teljesülését valamennyi támogatott személynél hatósági ellenőrzés keretében vizsgálja!

Mentesül a TB jogviszony igazolása alól az adó-visszatérítési támogatást igénylő:

 • ha a fővárosi és megyei kormányhivatal jogerős határozata alapján gyermekek otthongondozási díjban vagy ápolási díjban részesül,
 • öregségi nyugdíjban, korhatár előtti ellátásban, vagy szolgálati járandóságban részesülő személy.

Kizáró tényezők ÁFA visszatérítési támogatás igénylésénél

Nem igényelhető a kedvezmény:

 • a jogszabály 1. melléklete szerinti felsorolt bűncselekmény elkövetése esetén, illetve amennyiben az igénylő ehhez kapcsolódóan a büntetett előélethez kapcsolódó hátrányos jogkövetkezmények alól még nem mentesült.
 • Az igénylők bármelyike az állami adóhatóságnál nyilvántartott 5.000 Ft-ot meghaladó köztartozással rendelkezik
 • az igénylőt a kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül a családok otthonteremtési kedvezménye vagy az egyéb lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok alapján igénybevett támogatások tekintetében a járási hivatal, a Kormányhivatal, a Kincstár vagy a bíróság jogerősen visszafizetésre kötelezte
 • Külterületi lakás vonatkozásában nem vehető igénybe támogatás lakóingatlan korszerűsítése esetén azon fejlesztési tevékenységekre, amelyek a VP6-7.2.1.4-17 azonosító jelű „Tanyák háztartási léptékű villamos energia és vízellátás, valamint szennyvízkezelési fejlesztései” megnevezésű felhívás, továbbá valamely Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatás igénybevételének feltételeiről szóló miniszteri rendelet vagy pályázati felhívás szerinti támogatás keretében, vagy korábban ilyen támogatásból kerültek megvalósításra, amennyiben az azokkal kapcsolatos, a támogatói okiratban vagy támogatási szerződésben foglalt fenntartási, üzemeltetési kötelezettség még fennáll.

További jogosultsági feltételek

 • Az utolsó részfolyósítást követő 90 napon belül be kell mutatni a lakcímet igazoló hatósági igazolványt.
 • A támogatott személyeknek az utolsó részfolyósítását követő 10 évig életvitelszerűen a támogatott lakásban kell lakniuk.
 • A 10 éves elidegenítési és terhelési tilalom idején a lakásra a támogatott személynek lakásbiztosítással kell rendelkeznie.
 • Az állam javára szóló jelzálog ranghelyét csak a támogatással épített/bővített/korszerűsített lakásra felvett lakáscélú hitelintézeti, lakás-takarékpénztári kölcsönt biztosító jelzálog ranghelye előzheti meg.

Magyar állampolgáron kívül az alábbi személyek igényelhetnek adó-visszatérítési támogatást:

 • a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozó személy, aki a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodás jogát Magyarország területén gyakorolja,
 • a harmadik országbeli állampolgár, ha a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben foglaltak szerint bevándorolt vagy letelepedett jogállással rendelkezik,
 • a hontalan, ha a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben foglaltak alapján ilyen jogállásúnak ismerték el

Nem magyar állampolgár részére a családi otthonteremtési kedvezmény a három hónapot meghaladó tartózkodási jogosultság fennállásának időtartama alatt nyújtható, ha Magyarország területén bejelentett lakóhellyel rendelkezik.

Támogatott ingatlan, mint egyéni vállalkozás és gazdasági társaság székhelye

A támogatási kérelem benyújtásakor az igénylőnek teljes bizonyító erejű magánokiratban nyilatkoznia kell arról, hogy a legalább többségi tulajdonában álló gazdasági társaság – ide nem értve a részvénytársaságot –, illetve az általa folytatott egyéni vállalkozói tevékenység székhelyeként – az állam javára bejegyzett elidegenítési és terhelési tilalom fennállása alatt – a támogatással érintett lakást jelenti be a cégnyilvántartásba, illetve az egyéni vállalkozók nyilvántartásába.

Ebben az esetben az adó-visszatérítési támogatás is csekély összegű (de minimis) támogatásnak minősül. Ha a támogatásoknak az igénylő részére megállapítható összege – az igénylő nyilatkozata alapján – meghaladná a csekély összegű (de minimis) támogatásokra megállapított összeghatárt, akkor az igénylő legfeljebb ezen összeghatárig jogosult falusi CSOK kedvezményre, a kamattámogatott kölcsönre és az adó-visszatérítési támogatásra.

Számlabenyújtásra vonatkozó feltételek

 • A támogatott személynek vállalnia kell, hogy a készültségi fokkal arányos folyósítást megelőzően a hitelintézet részére bemutatja az adott készültségi foknak megfelelő, a hitelintézet által elfogadott teljes bekerülési költség legalább 70 %-áról, saját nevére szóló, az általános forgalmi adóról szóló törvény hatálya alá tartozó termékértékesítésről, szolgáltatásnyújtásról kiállított számlákat.
 • Épülő (még használatbavételi engedéllyel vagy a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvánnyal nem rendelkező) lakóingatlan tulajdonjogának az építkezés befejezése előtti megvásárlása esetén a vételár - ide nem értve a telek vételárát - 70 %-a erejéig az előző építtető nevére vagy – ha az előző építtető gazdálkodó szervezet – a gazdálkodó szervezet által a teljes vételárról kiállított számlákat kell bemutatni.
 • Újépítésű lakás vásárlása esetén a támogatott személy az adásvételi szerződésben szereplő telekárat is tartalmazó vételárról a saját nevére szóló, az általános forgalmi adóról szóló törvény hatálya alá tartozó termékértékesítésről, szolgáltatásnyújtásról kiállított számlákat, egyszerűsített számlákat a hitelintézet részére bemutatja.
 • Bővítés, korszerűsítés esetén a bővítési, korszerűsítési munkák megkezdését legfeljebb hat hónappal megelőzően kiállított számla fogadható el.
 • Új lakás építése esetén az építési engedély vagy az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének bejelentését legfeljebb 6 hónappal megelőzően kiállított számla fogadható el.
 • Lakásépítést/ővítést/korszerűsítést igazoló számlaként csak olyan számla fogadható el, amelyet olyan egyéni vállalkozó, gazdasági társaság állított ki, amely a számlakibocsátás időpontjában szerepel a NAV külön nyilvántartásában működő adóalanyként, vagy ennek hiányában az állami adóhatóság a működő adóalanyiságot a számlakibocsátó tekintetében igazolja.

A CSOK támogatás minden formája és az ÁFA visszaigénylés folyamata is igényli a gyors és szakszerű ügyintézést. Különösen fontos ez a bonyolultabb építési hitelek esetében. Csak így lehet biztosra menni, nem elbukni a támogatást és betartani az egyes határidőket. Ehhez szükség esetén érdemes független vagy banki tanácsadó segítségét igénybe venni.

[helpie_faq show_title="1" title="ÁFA-visszatérítési támogatással kapcsolatos gyakori kérdések" title_tag="h2" show_search="1" search_placeholder="Keresés a gyakori kérdések között" search_by_tags="0" exclude_from_search="1" display_mode="simple_accordion" toggle="1" open_by_default="none" faq_url_attribute="1" faq_url_type="post_slug" display_mode_group_by="none" sortby="publish" order="desc" pagination="1" limit="10" categories="2378"]

Feliratkozás az új kérdésekre/válaszokra
Visszajelzés

2.2K hozzászólás
Inline Feedbacks
Minden hozzászólás megtekintése

Új építésű ikerházat szeretnénk vásárolni generál kivitelezőtől, nyugdíjasok vagyunk. Az ingatlan vásárlásához 5,5 Millió Ft hitelt kívánunk felvenni.
Milyen ÁFA visszatérítést és mennyi összegben igényelhetünk?

Kedves Hitelnet,
CSOK támogatást tervezünk felvenni (egy nevelt gyermekünk van) egy meglévő családi ház bővítéssel történő újjáépítéséhez.
A családi ház meglévő alapját/főfalait felhasználva, új alappal egy épületrészt (br. 40 m2) építünk a meglévő házhoz, majd az egész építmény (kb. 130 m2) új tetőszerkezetet, tetőfedést kap, melyre a hatályos műszaki előírások szerinti építési majd használatbavételi engedélyt kapunk.
Az új épület műszakilag/hőtechnikailag teljesen megfelel a magyar jogszabályok és szabványok által előírt, új építésű házra vonatkozó előírásoknak.
Érdeklődnék, hogy amennyiben generálkivitelezővel végeztetjük a munkát, jogosultak vagyunk-e az 5% ÁFA-ra ill. ha igen, az 5% ÁFA tartalomból vissza igényelhetjük-e az 5 MFt-ot?
Válaszát előre is nagyon köszönöm.
Üdvözlettel,
József

Tisztelt Hitelnet!
A segítségüket szeretném kérni ÁFA-visszaigényléssel kapcsolatban.
Van egy ingatlanunk, amit jelenleg felújítunk és bővítünk is. Nem igényeltünk hozzá sem CSOK-ot, sem babaváró hitelt (2 gyermekünk van és nem tervezünk többet). A város, ahol az ingatlan elhelyezkedik, nem tartozik a preferált települések közé.
Arról szeretnék tájékoztatást kérni, hogy a fentiek alapján van-e lehetőségünk az ÁFA-visszaigénylésre a felújítási munkálatok, valamint az anyagköltség tekintetében?
Válaszát előre is köszönöm!

Szép napot!
Családi házat építünk, generálkivitelező végzi a munkát. CSOK és zöld hitelünk van. A generálkivitelező 5%-os áfával állítja ki a számlákat. Szerződve fűtéskész állapotig vagyunk, a befejező munkákat az 5% áfa jogosultság miatt csak generálkivitelezővel végeztethetem?Vagy van mód arra, hogy egyéni szakembrekkel végeztessem és visszaigényelhető az 5% és 27% közötti áfa?

Nyugdíjas vagyok, fűtés korszerűsítést végeznek a lakásomban. Visszaigényelhetem-e az áfát? (27%) A megvásárolt anyagok után, hol kell benyújtani az igénylést? Milyen dokumentumok kellenek hozzá?
Válaszát előre is köszönöm!

Jó napot,
2022 májusában vettünk meg egy régi családi házat Budapesten. A vásárláshoz igénybe vettük a használt ingatlanra vonatkozó CSOK-ot (2 gyermekre). CSOK hitelt nem igényeltünk.
A házat elbontanánk és helyére újat építenénk az alap megtartásával. Az új ház felépítését generálkivitelezőre bízzuk. A generálkivitelezővel a szerződést most kötjük meg. Az építést most indítjuk.
– Jogosultak vagyunk az 5%-os Áfa visszatérítésre?
– Mikor kell/lehet az igényt beadni?
– Feltétlen annál a bankhoz kell az igényt beadni aki a CSOK-ot adta?
– Milyen dokumentumokat kell beadni az igényléshez?
– Annak megállapítására ki jogosult/milyen szakértő, hogy a meglévő alap felhasználható új lakásra?
Üdv, köszönöm.
Péter

Jó napot!
Telket szeretnék vásárolni egy cégtől, aki 27%-os áfás számlát tud nekem kiállítani róla. Az áfa összege meghaladja az 5 millió Ft-t.
Kérdésem az lenne, hogy ha én úgymond felhasználom az 5 millió Ft visszaigénylést a telekvásárlásnál, akkor is ugyanúgy be kell nyújtanom az egész házra vonatkozó költségvetésről a 70%-nyi számlát?
Köszönöm.

Jó napot!
Most kezdenénk családi ház építésébe generálkivitelezés szerződéssel Budapesten. Telek már rendelkezésre áll. 3 gyerek után CSOK-ot és CSOK hitelt is igénybe veszünk.
Kérdéseinek:
– A telken lévő meglévő ház bontása része a generálkivitelezés szerződésnek. A bontási munkák után is 5% ÁFÁval állít ki számlát a kivitelező?
– Jól tudjuk, hogy az új építésű háznál a szükséges garázs után 27%-os ÁFÁT kell fizetni? Amennyiben ennek az összegét ugyan nem területarányosan kell kifizetni?
– Jól tudjuk, hogy az épület körüli járdák és a kocsibeálló térkövezésének számlázása is 5%-os ÁFA értékkel történik?
– Generálisan hol tudunk utánanézni, hogy családi ház esetén minek a számlázása történik 5% ÁFÁval és minek 27%-os ÁFÁval?
Nagyon köszönöm segítségét előre is.
Üdv.
Gergő

Tisztelt Címzett!
A Kormány a 619/2021 (XI. 8.) Korm. rendelet 1 sz. mellékletében részletezettek szerint a XI. kerületben található 3993/4 hrsz. számú területet rozsdaövezeti területté nyilvánította. Kérdés, hogy a rendelet hatálybalépése után megvásárolt, de az I.ütemben felépített lakás után is visszaigényelhető-e az 5 %-os áfa összege?

Jó napot!
Szeretnék érdeklődni, hogy ma hallottam egy olyan infót, mely szerint az új építésű lakásnál, nem csak az áfát lehet visszaigényelni, hanem a törlesztőrészlet az adóbevallásnál – bizonyos %-át – is vissza lehet kérni.
Igaz ez? Hogy van ennek pontos szabálya?
Köszönöm.

Jó napot!
Kivitelező cégtől szeretnénk házat venni és szeretnénk igénybe venni a 5%-os adó-visszatérítési támogatást.
A ház a cég nevén van, de kb. 3 éve készült el. Van annak jelentősége, hogy pontosan mikor? Ha igen, milyen dokumentummal kell igazolni?
Hogyan kell számolni az ÁFA tartalmat 131M Ft-nál (mást találtam a neten és mást mond a vállalkozó)?
Minden pénz mozgás után kell számlát kérni, vagy a végén lesz egy számla?
Nagyon köszönöm a választ!

Tisztelt Cím,
Új lakás vásárláshoz kapcsolódóan lenne kérdésem (telek n+5%, lakás n+5%, garázs n+27!%).
1Tudtommal 5%-os áfás számláknál igényelhető, 27%-nál nem. Egy másik válaszukban (2021 előtti előszerződés, első részlet 27%-os áfa, végszámla 2021-es 5%-kal) az szerepelt, hogy a „kétfajta ÁFA tartalom nem keveredhet egymással” és nem érvényesíthető egyáltalán. A fenti esetnél visszaigényelhető (5%-os részre, a garázsra nem) és csak a 2021 előtti számlánál okozott ez problémát és nem lehetett semmire, vagy nem?
2A kérelem benyújtását ebben a vásárlási esetben nem a használatba vételi engedély előtt kell megtenni, az csak építkezésnél van?
3A benyújtásnak a határideje már nem 22.12.31, hanem 24.12.31?
4Ha előszerződéskor kiállításra kerül (pl 20%-ról) számla az nem gond a későbbiekre, ilyenkor még nem lehet visszaigényelni áfát?
5ÁFÁt az önerő megfizetését követően, egy összegben, a bank folyósítja, minden korábbi számla (akár pl4) áfáját egyben kifizetve?
Köszönöm!

Üdvözlöm!
2023 év elején kezdtünk bele falusi CSOK által támogatott településen önerőből családi ház építésébe, melyet bontási munkálatok is megelőztek, jelenleg az alapozás folyik. A szerződésben az épület szerkezetkész állapotának elérése a cél, a továbbiakat saját magunk kívánjuk megvalósítani.
Kérdésem, hogy a bontásról kiállított számla is részét képezheti ebben az esetben az igénylésnek, illetve a használatbavételi engedély megszerzése előtt elindítható-e az igénylési folyamat a szerződésben foglalt munkálatokat követően? Nagyobb összegű részszámlákkal már rendelkezünk.
Köszönettel.

Csok.-os kistelepülésen lakó kisnyugdíjas vagyok. Saját lakásomon szeretném a nyílászárókat kicseréltetni.
Az a kérdésem, hogy a 27%-os áfát visszaigényelhetem-e?

Üdvözlöm!
Szeretnénk információt kérni, hogy jogosultak vagyunk-e az 5%-os áfa visszaigénylésre. Most épült fel a házunk. Használatbavételi engedély folyamatban. 2 gyermekünk van. Csok-ot nem igényelnénk, csak a férjem nevén van a ház, melyet generál kivitelező épített.
Jogosultak vagyunk az 5% áfa visszaigényléséhez?
(telekről a számlánk 27%-os)
Köszönettel.

90%-os eddig önerőből felépített családi ház esetén (természetesen lakhatási engedély még nincs), az elkészülte előtt be kell jelenteni egy akkreditált pénzintézetnél az ÁFA visszatérítésre vonatkozó igényünket? A ház építési engedélye 2021-es, illetve kalákás engedélyezésű. Így, mivel az építőanyagokat már öt éve folyamatosan vásároltuk, de ezek nem vehetnek részt az elszámolásban, az új számlák csak 12.000.000-.ról vannak, a szakmunkákra ugyanúgy nem kellett költeni.
Mi határozza meg, hogy erre a kevés építőanyag-számlára visszaigényelhető-e az ÁFA?

Üdvözlöm.
Családi házat szeretnénk építeni. 2023 márciusában kapjuk meg az építési engedélyt.
Jogosultak vagyunk az 5% áfa visszaigénylésre?
Üdvözlettel.
László

Üdvözlöm.
Falusi csok igénybevételével vásároltunk házat, valamint korszerűsítettük. A munkák végeztével szerettük volna az áfát is visszaigényelni, de a bankunk elutasított, mondván, azt nem most kell, a csokkal együtt kellet volna. Viszont a csok és a csok hitel felvételekor ez valahogy kimaradt a tájékoztatásból. Abban a tudatban voltunk hagyva, hogy utólag kell igényelni az áfát.
Kérdésem, hogy van-e lehetőség utólagos visszaigénylésre?
Köszönettel: István

Üdvözlet!
Új építésű lakás vásárlásán gondolkodunk. Van 1 gyermekünk és CSOK-ot vennénk igénybe.
Ha jól értelmezem a fent leírtakat, akkor a CSOK-ra kapnánk 600.000 Ft vissza nem térítendő támogatást + nem kell a 4%-os vagyonszerzési illetéket sem megfizetnünk, illetve az 5%-os áfát is vissza lehetne igényelni (ha a CSOK-kal együtt kérvényezzük)?

Üdvözlöm!
Tetőfelújítással kapcsolatos anyagok számlái, kazáncsere/radiátorok számlái, kőműves munkadíj (ablakcsere) esetében igényelhető a 27%-os áfavisszatérítés, ha azok előző években kerültek kiállításra és akkor még nem laktunk az ingatlanban (de a mi tulajdonunkban volt?) Falusi CSOK településen élünk.
Jól értettem, hogy egy alkalommal van lehetőség a számlák beküldésére? Idén szigetelést tervezünk, redőnyöket.

Üdvözlöm!
Ha felvettük az adó-visszatérítési támogatást és 10 éven belül válásra kerül a sor, de nem lesz értékesítve az ingatlan amire fel lett használva a támogatás, ilyenkor is vissza kell fizetni a támogatást vagy csak akkor, ha eladásra kerül az ingatlan?

Üdvözlöm!
Az lenne a kérdésem, hogy aki elintézte az otthonfelújítási támogatást, az visszaigényelheti a 27% os áfát?

Üdvözlöm!
Házastársam nevén szerepel a telek, aki hosszabb ideje munkanélküli, én rokkantsági járadékot kapok. Érdeklődöm, hogy ilyen feltétellel jogosultak vagyunk-e valamilyen kedvezményre (5%-os új lakás ÁFA, vagy 5M Ft ÁFA visszaigénylésére) hitel nélkül. Generálkivitelezés esetén az építkezés belső munkái nagy részét mi szeretnénk megvalósítani. Generálkivitelező esetén milyen elkészültségi szintnek kell megfelelni hogy 5%-os ÁFá-val számlázhasson felénk? Ebben az esetben kell-e mindkettőnknek tulajdonosnak lenni? Mivel az 5M Ft ÁFA visszatérítésnél kötelező egyik félnek 180 napos folyamatos munkahely, vagy a tulajdonostársnak, ezen feltételek vonatkoznak-e az 5% ÁFÁ-val való értékesítésre?
Előre is köszönöm a válaszát.
Tisztelettel.
Károly

Üdvözlöm!
Tudd ajánlani olyan bank-ot, akik szóba állnak 27% ÁFA visszaigénylésnél, ha hitelt nem igénylünk? Több helyen is érdeklődtem és nem túl segítőkészek, van ahol nem is tudtak ilyenről. Van ahol olyan dokumentumokat is kérnek (pld. felelősségbiztosításra vagy tervezői szerződésre vonatkozóan), melyek pont könnyítést szolgálták, hogy nem kellenek a saját célra történő kivitelezés esetén.
Köszönöm.

Tisztelt Ügyfélszolgálat!

Időjárás függvényében 2023 kora tavasszal szeretnénk nekiállni építkezni nem generálkivitelezéssel. Az építési engedélyt 2022 októberében megkaptuk.
Párommal 2023 júniusban fogunk összeházasodni, ezután szeretnénk igényelni családtámogást (pl.: babaváró, esetleges CSOK). Mindaddig a meglévő önerőnkből szeretnénk megkezdeni az építkezést.
Ilyen kondíciók mellett van-e egyáltalán lehetőségünk ÁFA visszaigénylésre és, ha igen, milyenek?

Válaszukat előre is köszönöm!

Tisztelt Ügyfélszolgálat,
Szeretnék érdeklődni, hogy jövőre lesz kész a ház, új lakóépület, családi ház, önálló, vállalkozó építi, 2 gyermekem van, 9 és 11 évesek, nem igényeltem soha sem CSOK-ot sem CSOK hitel, sem szocpolt, most szeretném erre az ingatlanra érvényesíteni a családtámogatáshoz kapcsolódó kedvezményeket (CSOK új lakásra 2 meglévő saját gyerekre, házas vagyok, CSOK hitel 10.000.000 Ft, illetékkedvezmény, áfa kedvezmény). Az Áfa visszaigénylés feltétele a törvény szerint 2022.12.31-ig érvényes, szeretnék érdeklődni, hogy jövőre is vissza tudom-e igényelni az 5%-os áfát a CSOK igénybevételével? Köszönöm a választ.
Üdv: Dóra

Üdv,
új házat építünk egy fél éve vett telekre, kivitelezővel fűtéskész állapotig. Munkálatok elkezdődtek, CSOK-ot (hitel nélkül, csak 600e Ft ill. ÁFA visszatérítés) igényeltünk, erre az 5%-os ÁFA vonatkozik. A befejező munkálatokkal egy másik céget bíznánk meg (várhatóan jövő év nyár vége), ők, mivel nem generálban dolgoznának 27%-os ÁFÁ-val tudnak számlázni. CSOK benyújtásakor a bank visszadobta a 2 külön, 5 ill. 27%-os költségvetés adatlapot, mondván, hogy vagy-vagy a kapcsolat, csak egyiket tudjuk visszaigényelni. Kérem segítségük, milyen módon tudnánk mind a kettő munkálat ÁFÁ-ját visszaigényelni, mivel közel azonos nagyságrendű összegekről van szó.
Köszönettel.

Készpénzért, CSOK igénybevétele nélkül vetünk új építésű családi házat. Ebben az esetben is vissza lehet igényelni az 5% ÁFA-t?
Köszönöm.

5M Ft ÁFA visszaigénylés esetében a benyújtás határideje megegyezik a számla kiállítás határidejével? Tehát csak 2022 év végéig kiállított számlát benyújtani és csak a benyújtáskor egyben lehet beadni vagy később is?
Köszönöm!

Önkormányzat kínál eladásra telkeket. Nem tudom ebben az esetben 5% vagy 27% áfával állítja ki a számlát.
Mely esetben lehet visszaigényelni?
Köszönöm!