Lakásfelújítási támogatás gyakori kérdések

Gyakran felett kérdések

 • A kapott előlegszámlát szükséges csatolni a lakásfelújítási támogatás elszámolásakor?

  A MÁK által kiadott tájékoztató az előlegszámlával kapcsolatban:
  “Elegendő a végszámlát csatolni, ha tartalmazza a szükséges adatokat, azonban a kifizetést igazoló dokumentum ebben az esetben is szükséges. Amennyiben az előlegszámla 2020. évi, az arra eső összeg a támogatás meghatározásánál nem vehető figyelembe.”

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban 

 • Milyen borítása lehet a télikertnek, hogy a lakásfelújítási támogatás elszámolható legyen?

  A télikert elfogadható borítása az alábbi MÁK válasz alapján:”
  A Télikert általában alumínium, fém, fa vázszerkezet, illetve műanyag, vagy üveg borítású építmény, melynek kialakítására a legelterjedtebb megoldás a terasz beépítése. A kormányrendelet hatodik § P pontja szerint a terasz ponyvázása a támogatott építési tevékenységek közé tartozik. A rendelet nem tartalmaz kikötést arra vonatkozóan, hogy a kialakításhoz milyen anyagokat kell felhasználni. A fa anyag ács munka, tetőfedés, műanyag nyílászáró PVC ponyva is a támogatás szempontjából megfelelő.

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban 

 • Milyen képesítéssel végezheti el a vállalkozó a felújítási munkálatokat?

  A lakás felújítási támogatás elszámolás során milyen TEÁOR számmal kell rendelkeznie a vállalkozónak ahhoz, hogy elfogadható számlát tudjon kiállítani?
  A Magyar Államkincstár válasza egy témában feltett kérdésre:
  A rendelet 9. § 5. bekezdése értelmében vállalkozási szerződés csak olyan kivitelezővel köthető, aki a szerződéskötéskor szerepel a működő adóalanyok állami adóhatóságnál vezetett nyilvántartásában.
  A vállalkozó vállalkozói szerződés aláírásakor felelősséget vállal a szerződésben végzendő munkafolyamatokra. A vállalkozó / kivitelező felelőssége, hogy rendelkezzen a felújítási munkálat hoz szükséges tevékenységi körrel és betartsa a rá vonatkozó előírásokat. A tevékenységi körre vonatkozó megkötést a kormányrendelet nem tartalmaz. Az ÖVTJ-és a TEÁOR számot a kincstár nem ellenőrzi, az a NAV hatáskörébe tartozik, a NAV ellenőrizheti.

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban 

 • Vízlágyító, víztisztító berendezés beszerelésére igényelhető a lakásfelújítási támogatás?

  Vízlágyító, víztisztító berendezés beszerelésével kapcsolatban az alábbi MÁK válasz olvasható:
  “Amennyiben a víztisztító, vízlágyító berendezés a vízszolgáltatás belső hálózatának felújítása keretében kerül beépítésre, annak költsége a támogatás keretében elszámolható.”

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban 

 • Mivel jár támogatott lakásfelújítási hitelnél, ha a felújítás nem a költségvetés szerint készül el?

  Vannak olyan esetek, melyek következményeként az otthonfelújítási kamattámogatást vissza kell fizetni. Ezek az alábbiak:

  Ha az ügyfél a folyósítástól számított 1 éven belül a számlabemutatási kötelezettségét nem teljesíti. Ekkor az 1 éves határidő lejártát követő naptól áll fenn a visszafizetési kötelezettség.

  Ha az otthonfelújítási kölcsön felhasználásával megvalósított építési tevékenységekkel kapcsolatban kiállított számlák közül az utolsó számla kifizetésének napjától, de legkésőbb 2022. december 31-étől számított 150 napon belül a MÁK a támogatott személy részére nem állítja ki a támogatói okiratot, akkor a 150. naptól.

  Ha az igénylő részére megállapított otthonfelújítási támogatás összege nem éri el az otthonfelújítási kölcsönszerződésben megállapított otthonfelújítási hitel összegének 25%-át. Ekkor a kamattámogatást a támogatói okirat kézhezvételét követő naptól számított 60 napon belül kell visszafizetni.

  Ha MÁK megállapítja, hogy az igénylő jogosulatlanul vette igénybe a támogatást, akkor a MÁK felszólítására az igénybe vevőnek vissza kell fizetnie a támogatás összegét. Ezt az államháztartásról szóló 2011 évi CXV. törvény szerinti kamattal növelten kell megtennie. Ezzel egyidejűleg a Bank a MÁK értesítése alapján intézkedik a kamattámogatás visszavonásáról.

  Vannak olyan esetek, amikor nem kell visszafizetni az igénybe vett kamattámogatást. Ilyen, ha a támogatói okirat kibocsátására azért nem kerül sor, mert a várandóság 12, hetét betöltött magzat az otthonfelújítási támogatás igénylése előtt elhal, vagy halva születésre kerül sor, illetve a már megszületett gyermek az otthonfelújítási támogatás igénylése előtt elhalálozott.

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban

 • Télikert építésére milyen feltételekkel igényelhető a lakásfelújítási támogatás?

  Az alábbiakban a télikert építésével kapcsolatos MÁK-tól kapott válaszokat mutatnánk be:
  “A gyermeket nevelő családok otthonfelújítási támogatásáról szóló 518/2020. (XI.25) Kormányrendelet ( a továbbiakban: Rendelet) alapján a télikert kialakítása támogatható tevékenység.
  A Rendelet, sem más jogszabály nem rendezi a télikert fogalmát. A télikert egyik funkciója, hogy a téli, illetve az őszi és a tavaszi átmeneti hűvösebb időjárásban is a természethez közeli érzetet teremtsen a használóiban, így ezt az életteret akár esőben, akár hóesés közben is kényelmesen használható legyen”

  Egy másik MÁK válasz alapján a télikert építése akkor is támogatható, ha az teljesen új betonalappal, a házhoz kapcsolódóan készül, tehát nem a meglévő terasz befedése csak a cél.

  Összességében elmondható tehát, hogy a rendeletben külön elvárás és követelmény nincs arra vonatkozóan, hogy tékikert milyen anyagból és milyen módszerrel épüljön.

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban 

 • Két munkálat között mennyi idő telhet el a lakásfelújítási munkálatok során?

  Nincs arra vonatkozó előírás, hogy két munkálat között mennyi idő telhet el. Tehát, ha a két munkálat között fél év telik el, az sem probléma. Ami fontos, hogy az igénylés benyújtásakor az utolsó teljesített számla nem lehet régebbi, mint 60 nap.

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban

 • Állványozás költsége elszámolható a lakásfelújítási támogatás igénylése során?

  Egy MÁK által adott válasz alapján:
  “A daruzási költség, állványzat bérlése, a tevékenység elvégzéséhez szükséges gépbérlés beszámítható a vállalkozói díjba (amennyiben ez a szigeteléssel összefüggésben a szigetelési munkálatra kötött vállalkozói szerződésben szerepel) Önállóan azonban nem, tehát az állványozást végző vállalkozóval kötött, csak állvány épétísére vonatkozó szerződés alapján támogatás nem igényelhető.

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban 

 • Tető ablakok beépítésére igényelhető a lakásfelújítási támogatás?

  Egy MÁK válasz alapján:
  “Támogatható építési tevékenység a Rendelet 6.§, f) szerint a tető cseréje, felújítása, szigetelése, de nem támogatható új külső nyílászáró beépítése, csakis a rendelet 6.§ e) szerint a meglévő külső nyílászáró cseréje vagy felújítása. Így új tetőablak beépítése nem támogatható, de a többi költség (tetőcsere) támogatható építési tevékenység.”

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban 

 • Melléképület tetőfelújítása támogatható tevékenység?

  Igen,a MÁK által kiadott írásbeli válasz alapján: ” A rendelet 6. par. k) alapján a nem lak célra szolgáló helyiség tetőfelújítása, homlokzat szigetelése is felújítási tevékenységnek mindősül és igényelhető rá a lakásfelújítási támogatás. ”

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban 

 • Tető szerkezetének megváltoztatására, felújításra igényelhető a lakásfelújítási támogatás?

  Egy korábbi MÁK válasz alapján:
  “Amennyiben nem kerüli kialakításra tetőtér, az ingatlan alapterülete a tető cseréjének köszönhetően nem változik, akkor támogatható hitelcél a lapos tetőről sima magas tetőre történő cseréje.”

  Egy másik MÁK válasz a témában:
  “A tető cseréje, felújítása, szigetelése támogatott tevékenység, a bővítése azonban nem. A tető formájának módosulása nem zárja ki a támogatás igénylését, amennyiben a Korm. rendeletben meghatározott valamennyi feltételnek együttesen megfelelnek.

  Támogatható építési tevékenység a Rendelet 6.§, f) szerint a tető cseréje, felújítása, szigetelése, de nem támogatható új külső nyílászáró beépítése, csakis a rendelet 6.§ e) szerint a meglévő külső nyílászáró cseréje vagy felújítása. Így új tetőablak beépítése nem támogatható, de a többi költség (tetőcsere) támogatható építési tevékenység.”

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban 

 • Ereszcsatorna felújítása támogatható tevékenységnek minősül a lakásfelújítási támogatás igénylése során?

  Igen, a MÁK által kiadott tájékoztató szerint: “A tető cseréje, felújítása, szigetelése a támogatható építési tevékenységek közé tartozik, ennek megfelelően a tetőcserével együtt az ereszcsatorna cseréjét is el lehet számolni.”

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban 

 • Lakásfelújítási támogatást igénylésekor szükséges-e TB jogviszony igazolást benyújtani?

  Nem,  a köztartozást, és a TB jogviszonyt a Magyar Államkincstár fogja vizsgálni. Így nem szükséges az OEP-ben igazolást kérni. Munkáltatói igazolásra nincs szükség. A köztartozás mentességről és a TB jogviszonyról csak nyilatkozni szükséges.

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban

 • Fűtéskorszerűsítésnél a gáztervről készült számla is elszámolható?

  Igen, a tervezés költségei elszámolhatók a lakásfelújítási támogatás igénylése során, azonban a hatósági díjak és a szolgáltatónak fizetett díjak nem.

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban 

 • Igényelhető a támogatott otthonfelújítási hitel, ha kiskorú a tulajdonos?

  Az otthonfelújítási támogatásra való jogosultság feltétele, hogy az igénylő(k), illetve kiskorú gyermeke a támogatással érintett lakásban együttesen legalább 50%-os mértékű tulajdoni hányaddal rendelkezzen. Magára a támogatásra való jogosultság tehát abban az esetben is fennáll, ha a kiskorú gyermek rendelkezik a jogszabály által előírt 50% tulajdoni hányaddal.

  A támogatott felújítási kölcsön azonban nem minden hitelintézetnél vehető igénybe olyan ingatlanra, amelyben kiskorúnak is van tulajdonrésze. Vannak olyan pénzintézetek, melyek belső szabályzata kizárja a kiskorú tulajdonában, résztulajdonában lévő ingatlan jelzáloghitellel történő finanszírozását. Ezeknél a bankoknál tehát nem érdemes a felújítási hitelt igényelni, ha kiskorú gyermek is van a tulajdonosok között, mert elutasításra fog kerülni kérelmünk.

  Ellenben más banknál elvileg működhet a finanszírozás a gyámhivatal hozzájárulásával. Kiskorú tulajdonos esetén tehát elsőként a területileg illetékes gyámhivatalt kell felkeresni és az elvi hozzájárulás kérdését egyeztetni velük. Ezt követően kerülhet sor a kölcsönkérelem benyújtására.

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban

 • A támogatott felújítási hitelhez is szükséges 1 év állandó lakcím?

  Az otthonfelújítási kölcsönnek és az otthonfelújítási támogatásnak egyaránt feltétele, hogy az igénylő – együttes igénylés esetén mindkét fél – valamint a támogatásra való jogosultságnál figyelembe vett legalább egy gyermeke a támogatással érintett lakásban legalább egy éve – lakcímkártyán szereplő állandó lakcím szerint – lakóhellyel rendelkezzen.

  Az állandó lakcím 1 éves időtartamát abban az esetben nem vizsgálják a hitelintézetek és a MÁK, ha

  – a támogatással érintett ingatlan tulajdonjogának megszerzésére vagy az igénylő, illetve kiskorú gyermekei tulajdonában lévő telken felépült lakás ingatlan-nyilvántartásbeli bejegyzésére a támogatási kérelem benyújtását megelőző 1 éven belül került sor
  – magzat és az 1 évnél nem régebben született gyermek esetén

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban

 • Támogatott lakásfelújítási hitel igénybevétele esetén a támogatás összegét mindenképp a kölcsön előtörlesztésére kell fordítani?

  Igen, a MÁK állásfoglalása ezzel kapcsolatosan egyértelmű:
  A Rendelet 2021. február 1. napján hatályba lépő rendelkezései szerint otthonfelújítási kölcsön igénybevétele esetén, a Magyar Államkincstár a támogatást az otthonfelújítási
  kölcsönt nyújtó hitelintézet belföldi fizetési számlájára folyósítja, az igénylő javára történő előtörlesztés érdekében.

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban 

 • Pince felújítására igényelhető a lakásfelújítási támogatás?

  Igen, a Rendelet szerint a lakással azonos ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számon található épület, nem lakás céljára szolgáló helyiség (így különösen: nyári konyha, mosókonyha, tároló) felújítása támogatható építési tevékenység.

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban 

 • Elektromos hálózat bővítésével kapcsolatos díjakra igénybe vehető-e a támogatás?

  A szolgáltató számára fizetendő csatlakozási, hálózatfejlesztési illetve más hatósági díjakra a támogatás nem vehető igénybe.

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban 

 • Ha vállalkozó állítja ki a számlát, milyen részletezettségűnek kell lennie?

  A számlán külön tételként kell megjelennie az anyagköltségnek és munkadíjnak! A vállalkozói szerződésben már részletezett felújítási munkálatokat a számlán nem
  fontos részletesen feltüntetnie. Az anyagköltség vagy munkadíj a számlán egy tételként összevontan nem szerepelhet. A vállalkozási szerződésben, vagy annak mellékletében mind az anyag, mind a munkadíj olyan részletezettségű legyen („szerződött konkrét felújítási munka”), mely a megvalósított felújítás pontos tartalmának megismerését, annak ellenőrizhetőségét lehetővé teszi. (Erre megfelelő lehet pl. a vállalkozói árajánlat szerinti részletezettség.)

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban 

 • Milyen részletességűnek kell lennie egy anyagszámlának?

  A MÁK honlapján található leírás értelmében A felhasznált anyagokat részletezni kell, mely megtehető a számlán, vagy elfogadható a számla mellé csatolt – a megrendelés alapjául szolgáló, a vállalkozó által készített – költségvetésben, vagy számlarészletezőn.

  Amennyiben a vállalkozó állítja ki a számlát az anyagköltségről:
  A számlán külön tételként kell megjelennie az anyagköltségnek és munkadíjnak!
  A vállalkozói szerződésben már részletezett felújítási munkálatokat a számlán nem fontos részletesen feltüntetni. Az anyagköltség vagy munkadíj a számlán egy tételként összevontan nem szerepelhet.
  A vállalkozási szerződésben, vagy annak mellékletében mind az anyag, mind a munkadíj olyan részletezettségű legyen („szerződött konkrét felújítási munka”), mely a megvalósított felújítás pontos tartalmának megismerését, annak ellenőrizhetőségét lehetővé teszi. (Erre megfelelő lehet pl. a vállalkozói árajánlat szerinti részletezettség.)

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban 

 • A lakcímbejelentést megelőzően lehet gyűjthetni a felújítási támogatással kapcsolatos számlákat?

  Egy nemrég kiadott Magyar Államkincstár válasz alapján:
  A felújítással kapcsolatos számlák gyűjtése megkezdődhet 2021. január 1-jétől, függetlenül a lakcím bejelentéstől, a Rendeletben meghatározott feltételeknek a kérelem benyújtásának időpontjában kell megfelelni. Ez alól kivétel, ha az új építésű lakás az ingatlan-nyilvántartásba még nem került bejegyzésre, mivel az otthonfelújítás keretében az építés nem támogatható.

  Egy MÁK által kiadott másik válasz a kérdésben:

  “A számlák attól a naptól gyűjthetőek, amikor a lakcím bejegyzésre került a lakcímkártyán, a tulajdonviszony rendezése elegendő a támogatási kérelem benyújtásáig.”

  A MÁK által kiadott harmadik válasz:
  “Az igénylés feltételeként a lakóhelynek a lakcímet igazoló hatósági igazolványon lakóhelyként feltüntetett cím fogadható el. Ennek értelmében szükséges megvárni a lakcímet igazoló hatósági igazolványt. A tulajdonjog bejegyzést és a felújítani kívánt ingatlanba való bejelentkezést (állandó lakcím) követően a felújítási munkálatok és a számlák gyűjtése megkezdhető. ”

  Egy újabb válasz:
  “A számára 2020. január 1-jétől gyűjthetők. Nem probléma ha az ingatlan ezt követően kerül a tulajdonukba.”

  Ahogyan az a fenti válaszokból is látható, a MÁK álláspontja nem teljesen egyértelmű a kérdésben. Amennyiben újabb információk állnak rendelkezésünkre, jelezni fogjuk holnapunkon.

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban 

 • Falusi CSOK és felújítási támogatás igényelhető együtt?

  Igen, igényelhető a falusi CSOK és a lakásfelújítási támogatás egyszerre, ugyanazon ingatlanra, de más-más munkálatokra. A falusi CSOK-os költségvetésben szereplő munkálatok nem vehetők figyelembe az otthonfelújítási program során. Ugyanazon számlák is csak az egyik támogatásnál vehetők figyelembe.

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban 

 • Osztatlan közös tulajdonban lévő ingatlanra igényelhető a lakásfelújítási támogatás?

  Az elvárt tulajdonviszonnyal kapcsolatba a lakásfelújítási támogatásról szóló rendelet így szól:

  A támogatás abban az esetben igényelhető, ha
  a) az igénylő, illetve kiskorú gyermeke – együttes igénylés esetén az igénylők együtt, vagy kiskorú gyermekeik – a támogatással érintett lakásban együttesen legalább 50%-os mértékű, az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdoni hányaddal rendelkeznek.

  Több lakásból álló osztatlan közös tulajdonban lévő ingatlan esetén a fent előírt feltétel teljesülését a támogatással érintett ingatlanrészre vonatkozóan az igénylő által benyújtott használati megállapodás vagy bírósági ítélet alapján is szükséges vizsgálni.

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban 

 • Az igénylők lakcíme különböző, igényelhető így a lakásfelújítási támogatás?

  A lakásfelújítási támogatásról szóló rendelet szerint:
  ‘„Ha a szülők lakóhelye nem azonos,
  a) azon szülő jogosult a támogatási összegre, akinél legalább egy közös gyermek lakóhelye van, ha a másik szülőnél egyetlen közös gyermeknek sincs lakóhelye, vagy
  b) mindkét szülő az 5. § szerinti támogatási összeg 50%-os mértékére jogosult, amennyiben külön-külön mindkettejük lakóhelye megegyezik legalább az egyik gyermekük lakóhelyével.

  Fenti b.) esetben a szülők egyike a tejes támogatási összeget igényelheti, ha a másik szülő teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatban lemond a támogatás saját nevében történő igényléséről.

  Fentiteket nem kell alkalmazni arra a szülőre, akinek lakóhelyén másik, eltérő gyermeke is lakóhellyel rendelkezik, és e gyermek másik szülőjének
  a) a lakóhelye szintén velük azonos, vagy
  b) a lakóhelye eltérő, de nála egyetlen közös gyermeküknek sincsen lakóhelye.”

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban 

 • Szemét, törmelék elszállításának költsége elszámolható a lakásfelújítási támogatásnál?

  Nem, egy korábbi Magyar Államkincstár által kiadott válasz értelmében a felújítási korszerűsítési munkálatokat követően a szemét, törmelék elszállítására kiállított munkadíjszámlákra nem igényelhető a lakásfelújítási támogatás, tehát ezeket a számlákat nem lehet benyújtani igényléskor.

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban 

 • Mi a lakásfelújítási támogatás igénylésének menete?

  A lakás felújítási támogatás igénylése utólagos, tehát a kérelem benyújtására csak a munkálatok befejezését követően van lehetőség. Ekkor már rendelkezni kell a felújítással kapcsolatos számlákkal is. Az igénylés pillanatában kell megfelelni valamennyi feltételnek.
  A támogatás iránti kérelem a Kincstár által rendszeresített formanyomtatványon,

  • az igénylő, együttes igénylés esetén az igénylők egyike elektronikus azonosítását követően – a Kincstár által üzemeltetett elektronikus felületen,
  • postai úton vagy
  • személyesen a kormányablaknál

  nyújtható be.

  Az igényléshez szükséges nyomtatványok letölthetők a Magyar Államkincstár honlapjáról.

  Sok kérdés érkezett hozzánk azzal kapcsolatban hogy lehetséges e a kérelem előzetes bírálata, megelőzve ezáltal azt,hogy a munkálatok befejezését követően az igénylő mégsem kapja meg aa támogatást. Sajnos azonban erre nincs lehetőség, a kérelem benyújtása mindenképpen csak utólag lehetséges a munkálatok befejezését követően.

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban 

 • Most vásárolt ingatlanra meg kell várni az egy éves bejelentetett lakcímet a felújítási támogatás igényléshez?

  A rendelet így fogalmaz:
  (2) bekezdés b) pontjában előírt egyéves időtartamra vonatkozó feltételt nem kell alkalmazni

  b) ha a támogatással érintett lakás tulajdonjogának megszerzésére, vagy az igénylő, illetve kiskorú gyermekei tulajdonában lévő telken felépült lakás ingatlan-nyilvántartási bejegyzésére a támogatási kérelem benyújtását megelőző egy éven belül került sor.

  Egy éven belül vásárolt ingatlan esetében tehát nem kell megfelelni az egy éves állandó bejelentett lakcím feltételnek. Fontos azonban, hogy az igénylés pillanatában nem lehet 1 évnél régebbi a tulajdonszerzés időpontja.

  Fontos tudnivaló azonban, hogy számlát gyűjteni, vállalkozási szerződést kötni csak azt követően lehet, ha a felújítandó ingatlanban megtörtént a tulajdonjog bejegyzés és az állandó lakcím bejelentés is!

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban 

 • Igényelhető lakásfelújítási támogatás, ha az ingatlan tulajdonosának nincs munkaviszonya?

  A rendelet szövege így szól:

  “A támogatás igénybevételének feltétele, hogy az igénylő – együttes igénylés esetén legalább az egyik igénylő
  b) legalább 1 éve – egybefüggően legfeljebb 30 nap megszakítással – folyamatosan a Tbj. 6. §-a szerint biztosítottként szerepel ….”
  Amennyiben az lakásfelújítási támogatás igénylése együttes igényléssel történik, (házaspárok, élettársak esetén) akkor elegendő, ha az egyik fél rendelkezik megfelelő TB jogviszonnyal.
  Együttes igénylés nem feltétel továbbá, hogy mindkét fél rendelkezzen a felújítani kívánt ingatlanban tulajdoni hányaddal:
  “…A támogatás abban az esetben igényelhető, ha
  a) az igénylő, illetve kiskorú gyermeke – együttes igénylés esetén az igénylők együtt, vagy kiskorú gyermekeik – a támogatással érintett lakásban együttesen legalább 50%-os mértékű, az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdoni hányaddal rendelkeznek,…”

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban 

 • Ápolási díjra igényelhető a lakásfelújítási támogatás?

  Igen, a rendelet szerint:  Nem kell megfelelni a TB jogviszony igazolásnak, ha ” az igénylő végleges határozat alapján gyermekek otthongondozási díjában vagy ápolási díjban részesül” Az erről szóló járási vagy fővárosi (kerületi) hivatal által kiállított határozatot csatolni kell az igényléshez.

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban 

 • CSOK-kal várásolt ingatlanra igényelhető a lakásfelújítási támogatás?

  Igen, igényelhető, nincs erre vonatkozó tiltás a rendeletben. CSOK-kal korábban vásárolt ingatlanra a lakásfelújítási támogatást lehet igényelni. A rendelet annyi megkötést tartalmaz, hogy amennyiben FALUSI CSOK-kal kapcsolatos korszerűsítés történt már, akkor ugyanarra a munkálatokra nem lehet benyújtani a lakásfelújítási támogatás igénylését.

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban 

 • Milyen munkálatokhoz igényelhető a lakásfelújítási támogatás?

  A lakásfelújítási támogatás a rendelet szövege szerint a következő építési tevékenységekhez igényelhető:

  • víz-, csatorna-, elektromos-, gáz-közműszolgáltatás bevezetése, illetve belső hálózatának kiépítése vagy cseréje,
  • fürdőhelyiség, illetve WC létesítése olyan lakásban, amely nem rendelkezik ilyen helyiséggel,
  • fűtési rendszer kialakítása, korszerűsítése vagy elemeinek cseréje, ideértve a megújuló energiaforrások alkalmazását is,
  • az épület külső festése, színezése, valamint szigetelése, utóbbinál, ideértve a lábazatszigetelést, a hő-, hang-, illetve vízszigetelési munkálatokat,
  • a külső nyílászáró cseréje, redőny, árnyékoló, spaletta, rovarháló, biztonsági rács felszerelése vagy cseréje, párkányok, küszöbök cseréje vagy felújítása,
  • tető cseréje, felújítása, szigetelése,
  • égéstermék-elvezető építése, korszerűsítése,
  • klímaberendezés beépítése, cseréje,
  • napkollektor, napelemes rendszer telepítése, cseréje,
  • belső tér felújítása, ideértve
  – a lakás helyiségeinek belső fali, padló-, födém- vagy álmennyezeti burkolat cseréjét, felújítását, festését, tapétázását,
  – a galériaépítést,
  – a belső lépcső kialakítását és cseréjét,
  – a szaniterek beépítését vagy cseréjét,
  – a villanykapcsolók és -dugaljak kialakítását és cseréjét,
  – a belső nyílászárók, belső párkányok, küszöbök beépítését, cseréjét vagy felújítását,
  – lámpák vagy világítótestek beépítését vagy cseréjét,
  • a lakással azonos ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számon található épület, nem lakás céljára szolgáló helyiség (így különösen: nyári konyha, mosókonyha, tároló) felújítása,
  • kerítés építése,
  • gépjárműtároló építése vagy nyitott gépkocsibeálló kialakítása,
  • terasz, loggia, erkély, előtető építése,
  • térburkolat készítése, cseréje,
  • télikert kialakítása,
  • amennyiben az igénylő vagy gyermeke mozgáskorlátozott személynek minősül – a 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet 9. § (10) bekezdésében meghatározott akadálymentesítési munkák,
  • alapozási szerkezet megerősítése, valamint
  • beépíthető bútor vagy konyhai gép beépítése, cseréje,
  • használati melegvíz rendszer kialakítása, korszerűsítése vagy elemeinek cseréje, ideértve a megújuló energiaforrások alkalmazását is.

  Mely munkálatokra nem igényelhető a lakásfelújítási támogatás?

  Kattintson ide a NEM támogatható munkálatokkal kapcsolatos cikkükért.

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban 

 • Falusi CSOK és lakásfelújítási támogatás igényelhető egyszerre?

  Igen, igényelhető a falusi csak és a lakásfelújítási támogatás egyszerre. Fontos kitétel azonban, hogy ugyanazokra munkálatokra mindkét támogatás nem igényelhető. Amennyiben egy számla az egyik támogatás igénylése benyújtásra került, ugyanaz a számla másik támogatásnál már nem vehető figyelembe, a költségvetés és hogy kell elkészíteni, hogy ne fedjék egymást.

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban 

 • Tartózkodási hely lakcímmel gyűjthetjük a számlákat a lakásfelújítási tánogatáshoz?

  A rendelet szerint:
  “A támogatás abban az esetben igényelhető, ha
  b) az igénylő – együttes igénylés esetén mindkét fél –, valamint a támogatásra való jogosultságnál figyelembe vett valamennyi gyermeke a támogatással érintett lakásban legalább egy éve lakóhellyel rendelkezik,”
  A MÁK értelmezése szerint tehát egy éves állandó lakcím szükséges a felújítási támogatás igényléséhez a felújítani kívánt ingatlanban.
  Kivétel:
  “ha a támogatással érintett lakás tulajdonjogának megszerzésére, vagy az igénylő, illetve kiskorú gyermekei tulajdonában lévő telken felépült lakás ingatlan-nyilvántartási bejegyzésére a támogatási kérelem benyújtását megelőző egy éven belül került sor”

  Fontos tudnivaló, hogy számlát gyűjteni, vállalkozási szerződést kötni csak azt követően lehet, ha a felújítandó ingatlanban megtörtént a tulajdonjog bejegyzés és az állandó lakcím bejelentés is!

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban 

 • Ajándékozással tulajdonba került ingatlanra igényelhető a lakásfelújítási támogatás?

  Igen, a rendelet szövege a tulajdoni viszonyokkal kapcsolatos előírás tekintetében:
  A támogatás abban az esetben igényelhető, ha

  a)az igénylő, illetve kiskorú gyermeke – együttes igénylés esetén az igénylők együtt, vagy kiskorú gyermekeik – a támogatással érintett lakásban együttesen legalább 50%-os mértékű, az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdoni hányaddal rendelkeznek,”

  “A (2) bekezdés b) pontjában előírt egyéves időtartamra vonatkozó feltételt nem kell alkalmazni,
  b) ha a támogatással érintett lakás tulajdonjogának megszerzésére, vagy az igénylő, illetve kiskorú gyermekei tulajdonában lévő telken felépült lakás ingatlan-nyilvántartási bejegyzésére a támogatási kérelem benyújtását megelőző egy éven belül került sor.”

  Vizsgálják az ajándékozással tulajdonba került ingatlan esetén az 1 éves bejelentett lakcímet?

  Egy korábbi MÁK válasz szerint, amennyiben legalább 50 % tulajdoni hányad ajándékozással került az igénylő tulajdonába, akkor ebben az esetben nem szükséges vizsgálni az 1 éves állandó lakcímet, enélkül is igényelhető a lakásfelújítási támogatás. Igaz ez akkor is, ha az 50 % -os tulajdoni hányad bármilyen más mértékű tulajdonrész ajándékozásával került az igénylő tulajdonába.

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban 

 • Kiskorú tulajdonában lévő ingatlanra igényelhető a lakásfelújítási támogatás?

  A rendelet szövegéből idézve:
  A támogatás abban az esetben igényelhető, ha

  a) az igénylő, illetve kiskorú gyermeke – együttes igénylés esetén az igénylők együtt, vagy kiskorú gyermekeik – a támogatással érintett lakásban együttesen legalább 50%-os mértékű, az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdoni hányaddal rendelkeznek…

  Tehát amennyiben kiskorú az ingatlan tuladjonosa, igényelhető a lakásfelújítási támogatás.

  Az ingatlan tulajdonosa (100%-ban) kiskorú. Ki igényelheti a támogatást?

  A támogatási kérelem benyújtására a támogatásra való jogosultságnál figyelembe vett gyermekkel azonos lakóhelyen lakó szülő vagy a Rendelet szerinti gyám jogosult.

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban 

 • Tetőcserére igényelhető a lakásfelújítási támogatás?

  Egy korábbi MÁK válasz alapján: a tető cseréje illetve felújítása támogatható, azonban a tető szerkezetének változtatása (forma, térfogat) és a padlás beépítése már bővítésnek minősül, ezért nem támogatható. Az ingatlan bővítés nem támogatható tevékenység.

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban 

 • Minden munkadíj számla mögé kell vállalkozói szerződés?

  Igen, ezt a rendelet kötelezően előírja, csak azon számlák fogadhatók el a lakásfelújítási támogatás igénylése során, melyek mögött van vállalkozói szerződés is. Fontos, hogy a vállalkozói szerződés dátuma csak 2021.01.01 utáni lehet. Amennyiben a vállalkozó saját maga szerzi be az anyagokat, akkor ezt fel kell tüntetni a vállalkozói szerződésben és el kell különíteni a vállalkozó által kiállított számlán is.

  <a href=”https://hitelnet.hu/gyakran-feltett-kerdesek/minden-munkadij-szamla-moge-kell-vallalkozoi-szerzodes/#comments”>Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban </a>

 • Tetőtér felújítására igényelhető a lakásfelújítási támogatás?

  Igen , tetőtér felújítására igényelhető a támogatás. Egy korábbi MÁK válasz alapján:
  “Amennyiben a tetőtér kialakítása már elkészült, és a tetőtér alapterülete a tulajdoni lapon is megjelenik, akkor a már meglévő a házhoz tartozó belső térnek számít így a villany víz és fűtés rendszer belső hálózatának Kiépítése, felújítása már támogatható. A támogatás folyamatban lévő építkezés befejezéséhez nem vehető igénybe.

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban 

 • Vállalkozó által kiállított számlán hogyan kell feltüntetni az anyagköltséget?

  A MÁK által kiadott tájékoztató alapján:
  “A számlán külön tételként kell megjelennie az anyagköltségnek és munkadíjnak!
  A vállalkozói szerződésben már részletezett felújítási munkálatokat a számlán nem fontos részletesen feltüntetnie. Az anyagköltség vagy munkadíj a számlán egy tételként összevontan nem szerepelhet.
  A vállalkozási szerződésben, vagy annak mellékletében mind az anyag, mind a munkadíj olyan részletezettségű legyen („szerződött konkrét felújítási munka”), mely a megvalósított felújítás pontos tartalmának megismerését, annak ellenőrizhetőségét lehetővé teszi. (Erre megfelelő lehet pl. a vállalkozói árajánlat szerinti részletezettség.)

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban 

 • A lakásfelújítási támogatás konyhaszekrény cseréjére is felhasználható ?

  Igen, egy korábbi MÁK válasz alapján a lakásfelújítási támogatás beépített bútor cserére is igényelhető:
  ““Általánosságban beépített bútornak minősül, ami az ingatlanba állagsérelem nélkül el nem választható módon beépítésre került, az ingatlan részét képezi, így különösen a beépített konyhabútor, beépített szekrény, kazán, szaniterek, a fürdőszobai szekrény mosdóval is.”
  Fontos azonban megjegyezni, hogy a rámogatás igénylése során figyelembe kell venni a számlákkal történő elszámolás alap szabályait is:
  Az igényelhető támogatás a benyújtott költségvetés fele, melyet le kell fedni teljes egészében számlákkal.
  A támogatás összegét 50-50 %-ban anyag és munkadíj számlákkal kell igazolni

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban 

 • Milyen anyagból készült télikertre igényelhető a lakás felújítási támogatás?

  Egy korábban kiadott mák állásfoglalás alapján a rendelet 6. § .b) pontja szerint a Télikert kialakítása támogatható építési tevékenység. A rendelet nem fogalmaz meg követelményt arra vonatkozóan, hogy a Télikert milyen anyagokból milyen módszerrel épüljön.

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban 

 • Terasz burkolására igényelhető a lakásfelújítási támogatás?

  Egy korábbi, Kincstár által adott válasz alapján: „a rendelet  6. § . n) pontja alapján a már meglévő terasz aljzatburkolása támogatható építési tevékenységnek minősül.

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban 

 • Házhoz szállítás esetén a szállítási költség elszámolható?

  Egy MÁK válasz alapján tudjuk a kérdést megválaszolni: ” Házhoz szállítás igénybevétele esetén a a szállítási díj “anyagköltségként” elszámolható, ha az anyagköltség beszerzésére vonatkozó számlában ez külön tételként szerepel. Külön számlán szereplő szállítási költséget / fuvardíjat nem lehet elszámolni.

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban 

 • Házastársak esetén, ha csak az egyik fél tulajdonában van az ingatlan akkor mennyi összeget lehet igényelni?

  A rendelet szerint elvárás hogy az igénylőknek legalább 50 %-os tulajdoni hányaddal kell rendelkezni az igénylés pillanatában. Arra vonatkozó elvárás nincs, hogy mindkét félnek tulajdonnal kell rendelkeznie a feltölteni kívánt ingatlanban.
  Amennyiben a házastársak vagy élettársak és a támogatásra jogósító gyermek bejelentett állandó lakcíme közös és a felújítani kívánt ingatlanba szól, akkor az igénylést csak együttesen adhatják be. Ebben az esetben a teljes támogatásra jogosultak.
  Abban az esetben viszont ha a házastársak, élettársak lakcíme nem egyezik meg, akkor az igénylő az ingatlanban tulajdon joggal és legalább egy éves állandó bejelentett lakcím el ellenkező személy. Ebben az esetben viszont az igénylőnek egyedül kell megfelelnie minden feltételnek.

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban 

 • Fürdőszoba felújítása is belefér a lakásfelújítási támogatás igénylésére?

  Igen, a fürdőszoba felújítására is igényelhető a lakásfelújítási támogatás az alábbi pontok alapján:

  “belső tér felújítása, ideértve
  – a lakás helyiségeinek belső fali, padló-, födém- vagy álmennyezeti burkolat cseréjét, felújítását, festését, tapétázását,
  – a szaniterek beépítését vagy cseréjét,”
  – a villanykapcsolók és -dugaljak kialakítását és cseréjét,

  “beépíthető bútor vagy konyhai gép beépítése, cseréje,”

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban 

 • Több kivitelező esetén külön kell szerződni minden kivitelezővel?

  A különböző munkálatokat végző vállalkozókkal külön-külön vállalkozói szerződést szükséges kötni a munkálatok megkezdése előtt. Természetesen a számlákat külön és ki tudják állítani, nem szükséges azokat egyben egy generálkivitelezővel elvégeztetni. A megrendelő együttes igénylő esetén lehet bármelyik igénylő, fontos, hogy a számlának a felújítani kívánt ingatlan címére kell szólnia.

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban 

 • A lakásfelújítási támogatás a számlák bruttó vagy nettó összegére vonatkozik?

  Az elérhető lakásfelújítási támogatás összegének megállapítása során minden esetben az anyag és munkadíj számláknak a bruttó összegét kell figyelembe venni.  Elfogadható a 27 %-os ÁFA tartalommal rendelkező számlák, a  KATA-s vagy alanyi adómentes vállalkozó által kiállított számla is. Egyedül az 5 %-os ÁFA tartalommal kiállított számlákat nem lehet figyelrmbe venni az igénylés során.

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban 

 • Szekcionált garázskapu cseréjére, motorizálására igényelhető a lakásfelújítási támogatás?

  Egy korábbi MÁK állásfoglalás alapján, ahol a fenti kérdésre ez a válasz érkezett: ”  A már korábban elkészült garázsajtó cseréje (bontási munkát követően új garázsajtó építése) támogatható építési tevékenységnek minősül.

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban 

 • Az anyagokat megvehetem saját magam is a felújítási munkálatokhoz?

  Igen, a Lakásfelújítási támogatás igénylése során benyújtott számlák esetében az anyagköltségek lehetnek a igénylő által megvásárolt számlák is. Ebben az esetben a kérelmi dokumentum mellékletét képező számla összesítőben kell felvinni a az egyes számlákat. A rendelet nem tartalmaz arra vonatkozó előírást, amely kizárná hogy a felújítási munkálatok során felhasznált anyagokat ne vásárolhatná meg az igénylő saját maga.

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban 

 • Kerítés felújítására igényelhető a lakásfelújítási támogatás?

  Egy MÁK-tól kapott válasz alapján a a korábban épített kerítés részben vagy egészben felújítható, vagy újraépíthető. Arra vonatkozón nem találtunk korlátozást, hogy a kerítés mely részére lenne az előírás kizárólagosan lehetőv téve.

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban 

 • Még csak fél éve vagyok a felúítani kívánt ingatlanba bejelentve, elkezdhetem gyűjteni a számlákat?

  igen, az igénylés pillanatában kell legalább 1 éves bejelentett állandó lakcímmel rendelkezni a felújítani kívánt ingatanban, addig a számlák gyűjthetőek. Amennyiben az ingatan kevesebb, mint 1 éve került az igénylő birtokába, akkor nem kell megfelelni az éves bejelentett lakcím szabálynak.

  Fontos tudnivaló tehát, hogy számlát gyűjteni, vállalkozási szerződést kötni csak azt követően lehet, ha a felújítandó ingatlanban megtörtént a tulajdonjog bejegyzés és az állandó lakcím bejelentés is!

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban 

 • Együtt élő házastársak esetén van-e lehetőség arra, hogy csak az egyikünk igényelje az otthon-felújítási támogatást?

  A támogatást a legalább egy gyermeket váró vagy nevelő igénylő – azonos lakóhellyel rendelkező házastársak vagy élettársak közösen, együttes igénylőként – igényelheti, nincs lehetőség arra, hogy csak az egyik fél igényelje a támogatást.

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban 

 • Lízingelt ingatlanra igényelhető a támogatás?

  Nem, a támogatás feltétele, hogy ” az igénylő, illetve kiskorú gyermeke – együttes igénylés esetén az igénylők együtt, vagy kiskorú gyermekeik – a támogatással érintett lakásban együttesen legalább 50%-os mértékű, az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdoni hányaddal rendelkeznek”

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban 

 • Külföldi vállalkozó által kiállított számla elfogadható?

  Nem, külföldi számla sem vállalkozási díjról, sem anyagról nem fogadható el, kivéve, ha a vállalkozó rendelkezik magyar adószámmal és a magyar jogszabályoknak megfelelően állítja ki a számlát.

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban 

 • Ausztriában dolgozó, magyar lakcímmel rendelkező igényelheti a támogatást?

  Az igénylés pillanatában kell az igénylőnek magyar elfogadható munkaviszonnyal rendelkeznie. ( a Tbj. 6. §-a szerint biztosítottként szerepeljen). Az ezt megelőző 1 évben, legfeljebb 30 napos megszakítással elfogadható az ausztriai munkaviszony is. Az elfogadható TB jogviszonyokról fenti cikkünkben írunk részletsebben.

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban 

 • Igényelhető a lakásfelújítási támogatás a tetőtérben kialakításra kerülő új lakásra is?

  A támogatás igénylésekor célként nem lehet megjelölni az új lakás kialakítását, de amennyiben a lakás elkészült és a használatba vételi engedély már megtörtént, a kialakításra került új lakás feltüntetésre került az ingatlan-nyilvántartásban, akkor további – fenti bejegyzésben olvasható – munkálatokra igénybe vehető.

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban 

 • Ingatlan bővítésre igényelhető a felújítási támogatás?

  A lakásfelújítási támogatás lakóingatlan bővítésére (a bővítési munkálatokat tartalmazó költségvetésben található munkálatokra) nem igényelhető, az elfogadható és támogatható munkálatokat a fenti lista tartalmazza. A bővítésre elérhető CSOK támogatásról ide kattintva olvashat bővebben. A

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban 

 • A lakásfelújítási támogatás nevelt gyermekre is vonatkozik?

  A rendelet szerint a gyermek:
  az igénylő
  a) magzata a várandósság betöltött 12. hetét követően, valamint
  b) vér szerinti vagy örökbefogadott eltartott gyermeke, aki
  ba) a 25. életévét még nem töltötte be, vagy
  bb) a 25. életévét már betöltött, megváltozott munkaképességű személy,
  c) kiskorú rokona, ha a gyermek szüleinek halála miatt az igénylő a kirendelt gyámja;”

  Amennyiben a gyermek szülei meghaltak és az igénylő az örökbefogadó, akkor igényelheti a támogatást.

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban 

 • Jelzáloggal terhelt ingatlanra igényelhető a lakásfelújítási támogatás?

  Igen, a támogatáshoz nem szükséges ingatlanfedezet és így a felújítani kívánt ingatlanra korábban bejegyzett jelzálog sem akadálya a támogatás igénylésének.

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban 

 • Egyéni vállalkozás szüneteltetése esetén igényelhető a támogatás?

  A rendelet így írja elő: “A támogatás igénybevételének feltétele, hogy az igénylő – együttes igénylés esetén legalább az egyik igénylő legalább 1 éve – egybefüggően legfeljebb 30 nap megszakítással – folyamatosan a Tbj. 6. §-a szerint biztosítottként szerepel”
  Információink szerint amennyiben a vállalkozás szünetel 30 napnál hosszabb időre, akkor nem igényelhető a támogatás akkor sem, ha a vállalkozó a TB-t megfizeti maga után.

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban 

 • Haszonélvezeti joggal terhelt ingatlanra igényelhető a lakásfelújítási támogatás?

  Igen, igényelhető. A lakásfelújítási támogatás igénylésénél a szabályozó rendeletben nincs kizárva a haszonélvezeti jog, illetve maga a támogatás nem igényel jelzálog bejegyzést, így nem szükséges a haszonélvezők hozzájárulása sem.

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban 

 • Még nem jelentkeztünk át egy éve a felújítani kívánt ingatlanba. Addig is gyűjthetjük a számlákat a felújításról?

  Nem, a MÁKáltal kiadott válaszok alapján fontos tudnivaló, hogy számlát gyűjteni, vállalkozási szerződést kötni csak azt követően lehet, ha a felújítandó ingatlanban megtörtént a tulajdonjog bejegyzés és az állandó lakcím bejelentés is!

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban 

 • A felújítandó ingatlan a céges vállalkozásunk székhelye is! Kizáró ok ez a támogatásból?

  Nem jelent kizáró okot az, ha a felújítani kívánt ingatlanban cég székhely vagy telephely is be van jelentve, amennyiben az igénylés egyéb feltételeinek megfelel az igénylő. Nincs ezt kizáró vagy korlátozó rész a rendeletben.

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban 

 • Külön élünk a férjemmel, a felújítani kívánt ingatlanba csak én és az egyetlen gyermekünk van bejelentve. Igényelhetem a támogatást?

  Igen, igényelhető a teljes támogatás. A kormányrendelet így szól:
  „Ha a szülők lakóhelye nem azonos, az egyéb feltételnek is megfelelő
  a) azon szülő jogosult a támogatási összegre, akinél legalább egy közös gyermek lakóhelye van, ha a másik szülőnél egyetlen közös gyermeknek sincs lakóhelye.”

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban 

 • Mit kell tartalmaznia egy vállalkozói szerződésnek? Honnan lehet letölteni sablont?

  A vállalkozói szerződésekről mintákat az alábbi linkre kattintva tölteti le:

  Kattintson ide

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban 

 • Hűtőgép vásárlásra igényelhető a támogatás?

  Igen, a támogatható hitelcélok között így szerepel: “beépíthető bútor vagy konyhai gép beépítése, cseréje” Véleményünk szerint amennyiben a hűtőgép beépíthető, akkor igényelhető a támogatás.

  MÁK állásfoglalás szerint: “Általánosságban beépített bútornak minősül, ami az ingatlanba állagsérelem nélkül el nem választható módon beépítésre került, az ingatlan részét képezi, így különösen a beépített konyhabútor, beépített szekrény, kazán, szaniterek, a fürdőszobai szekrény mosdóval is.”

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban 

 • Minden anyagköltség számlához tartoznia kell munkadíj számlának is?

  Nem, nincs ilyen lőírás a rendeletben. 2 dolgot kell vizsgálni:
  1. A felújítás támogatás mértéke nem lehet több, mint a felújítási munkálatokról benyújtott teljes költségvetés fele.
  2. A benyújtott költségvetést teljes egészben le kell fedni számlákkal.
  3. A támogatás teljes összegének 50-50%-ban kell tartalmazniuk anyag és munkadíj számlát is

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban 

 • A lakásfelújítási támogatás igénylését követően meddig kell a bejelentett lakcímen laknom?

  A rendelet nem tartalmaz arra vonatkozó előírást, hogy a támogatás igénylését és folyósítását követően meddig kell a felújított ingatlanban lakni, feltételek csak a támogatás benyújtása pillanatában fogalmaz meg, ezekről más kérdésekben már válaszoltunk.

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban 

 • A felújítandó ház csak a párom és gyermekünk nevén van. Igényelhető így a támogatás?

  Igen, élettársak, házastársak igénylése esetén a támogatással érintett lakásban együttesen legalább 50%-os mértékű, az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdoni hányaddal szükséges rendelkezni. Tehát amennyiben az egyik fél nem rendelkezik a felújítani kívánt ingatlanban tulajdoni hányaddal, attól még igényelhető a támogatás. Az ingatlan tulajdonosának azonban mindenképp igénylőként kell szerepelnie.

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban 

 • Ingatlan vásárlás után meg kell várni az egy évet a lakásfelújítási támogatás igényléséig?

  A felújítani kívánt ingatlanban az 1 éves állandó lakcím feltételt nem kell alkalmazni, ha “b) ha a támogatással érintett lakás tulajdonjogának megszerzésére, vagy az igénylő, illetve kiskorú gyermekei tulajdonában lévő telken felépült lakás ingatlan-nyilvántartási bejegyzésére a támogatási kérelem benyújtását megelőző egy éven belül került sor.”

  A felújítással kapcsolatos számlák gyűjtése megkezdődhet 2021. január 1-jétől, a Rendeletben meghatározott feltételeknek a kérelem benyújtásának időpontjában kell megfelelni. Ez alól kivétel, ha az új építésű lakás az ingatlan-nyilvántartásba még nem került bejegyzésre, mivel az otthonfelújítás keretében az építés nem támogatható.

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban 

 • Ki számít közeli hozzátartózónak, akinek a számlája nem fogadható el lakásfelújítási támogatás igénylésénél?

  A felújítással kapcsolatos tervezési, építési, szerelési munkálatokat végző vállalkozó által kiállított számla csak akkor fogadható el, ha a vállalkozó az igénylőnek nem közeli hozzátartozója vagy élettársa, vagy gazdálkodó szervezet esetében az igénylő vagy az igénylő közeli hozzátartozója vagy élettársa annak nem tagja, munkavállalója vagy vezető tisztségviselője. Együttes igénylés esetén e bekezdés rendelkezéseit mindkét igénylőnek teljesíteni kell.

  A közeli hozzátartozó fogalma: “A Polgári Törvénykönyv 8:1. § (1) bekezdése alapján közeli hozzátartozók: a házastárs (bejegyzett élettárs), az egyeneságbeli rokon (lemenők: gyermek, unoka; felmenők: szülő, nagyszülő…), az örökbefogadott, a mostoha- és neveltgyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő, valamint a testvér.”

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban 

 • Mobil garázs építésére igényelhető a lakásfelújítási támogatás?

  Nem, hivatalos MÁK állásfoglalás alapján a mobil garázs felállítása nem tartozik a támogatható építési tevékenységek körébe. Erről több MÁK állásfoglalás is olvasható volt.
  Frissítve!
  A Magyar Államkincstár legfrissebb tájékoztató lap tájékoztatója alapján mobil garázsra abban az esetben igényelhető a támogatás, amennyiben fix beton alapra készült és a garázs arra rögzítésre kerül.

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban 

 • Eredeti számlákat kell a lakásfelújítási támogatás igénylés során benyújtani?

  Nem, lakásfelújítási támogatás igénylésekor a kitöltött kérelmi nyomtatvány mellé elegendő a számlák másolatát csatolni a megfelelő számlaösszesítővel együtt.

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban 

 • Amennyiben a szülők lakóhelye nem azonos, hogyan lehet igényelni a támogatást?

  A rendelet így fogalmaz:

  (3) „Ha a szülők lakóhelye nem azonos, a (2) bekezdés szerinti feltételnek is megfelelő

  a) azon szülő jogosult az 5. § szerinti támogatási összegre, akinél legalább egy közös gyermek lakóhelye van, ha a másik szülőnél egyetlen közös gyermeknek sincs lakóhelye, vagy
  b) mindkét szülő az 5. § szerinti támogatási összeg 50%-os mértékére jogosult, amennyiben külön-külön mindkettejük lakóhelye megegyezik legalább az egyik gyermekük lakóhelyével.
  (3a) A (3) bekezdés b) pontját nem kell alkalmazni arra a szülőre, akinek lakóhelyén másik, a (3) bekezdés szerintitő leltérő gyermeke is lakóhellyel rendelkezik, és e gyermek másik szülőjének

  a) a lakóhelye szintén velük azonos, vagy
  b) a lakóhelye eltérő, de nála egyetlen közös gyermeküknek sincsen lakóhelye.”
  (4) A (3) bekezdés b) pontja szerinti esetben a szülők egyike az 5. § szerinti támogatási összeget igényelheti, ha a másik szülő teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatban lemond a támogatás saját nevében történő igényléséről.

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban 

 • GYED, GYES elfogadható a lakásfelújítási támogatás igénylése során?

  Igen, amennyiben a munkaviszonya fennáll, akkor elfogadható TB jogviszonyba számít a GYES és GYED is. Amennyiben az igénylő munkanélküliként ment GYES-re és nem rendelkezik igazolt munkaviszonnyal, akkor a lakásfelújítási támogatás nem igényelhető.

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban 

 • BAR listások igényelhetik a lakásfelújítási támogatást?

  A lakásfelújítási támogatás igénylése során nem kizáró ok a BAR lista (Negatív KHR), így azok is igényelhetik akkor valamilyen mulasztás miatt szerepelnek a rendszerben.

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban 

 • Együttes igénylőként kinek a nevére kell szólnia a számláknak?

  Együttes igénylés esetén bármely fél nevére szóló számla elfogadható a lakásfelújítási támogatás igénylése során. A számlázási cím minden esetben a felújítani kívánt ingatlan címe.

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban 

 • Gyermek esetén a 25. életév határa mire vonatkozik lakásfelújítási támogatás igénylésekor?

  A rendelet előírása szerint az igénylés pillanatában a támogatásra jogosító gyermek nem tölthette be a 25. életévét.
  A gyermek fogalma:
  gyermek: az igénylő

  a) magzata a várandósság betöltött 12. hetét követően, valamint
  b) vér szerinti vagy örökbefogadott gyermeke, aki
  ba) a 25. életévét még nem töltötte be, vagy
  bb) a 25. életévét már betöltött, megváltozott munkaképességű személy,
  c) kiskorú rokona, ha a gyermek szüleinek halála miatt az igénylő a kirendelt gyámja;

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban 

 • Mi számít beépíthető bútornak, amire a lakásfelújítás támogatás igényelhető?

  A MÁK állásfoglalása alapján: “Általánosságban beépített bútornak minősül, ami az ingatlanba állagsérelem nélkül el nem választható módon beépítésre került, az ingatlan részét képezi, így különösen a beépített konyhabútor, beépített szekrény, kazán, szaniterek, a fürdőszobai szekrény mosdóval is.”

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban 

 • A támogatással felújított ingatlan bérbe adható?

  Az otthonfelújítási támogatással felújított lakás bérbeadható a felújítást követően. Az viszont feltétel, hogy az igénylőknek ez legyen az állandó lakcíme már a támogatási kérelem benyújtásakor is.

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban 

 • Társasház közös tulajdonában lévő tetőre, tetőfelújításra igényelhető a támogatás?

  Információink szerint a társasházi közös tulajdonú épületrész felújítására ez a támogatási forma nem használható. Csak a külön, saját tulajdonba tartozó ingatlan felújítására, korszerűsítésére használható fel a lakásfelújítási támogatás.

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban 

 • Önkormányzati lakás felújítására igényelhető a támogatás?

  Nem, önkormányzati lakás felújítására ez a fajta támogatás nem igényelhető. Feltétel, hogy az igénylő, illetve kiskorú gyermeke – együttes igénylés esetén az igénylők együtt, vagy kiskorú gyermekeik – a támogatással érintett lakásban együttesen legalább 50%-os mértékű, az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdoni hányaddal rendelkeznek,

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban 

 • Használatba vételi engedély előtt gyűjthetjük a számlákat a felújítási támogatáshoz?

  A MÁK állásfoglalása szerint egy olyan ingatlanra, amely még el sem készült nem lehet felújítással kapcsolatos számlákat elfogadni. A számlákat attól a naptól lehet gyűjteni, ha a használatba vételi engedély és az ingatlan-nyilvántartásban lakás vagy lakóház fő rendeltetés szerinti jelleg bejegyzése megtörtént.

  A gyermeket nevelő családok otthonfelújítási támogatásáról szóló 518/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: rendelet) 2. § (1) bekezdésének 4. pontja szerint lakásnak minősül Magyarország területén fekvő, az ingatlan-nyilvántartásban lakás vagy lakóház fő rendeltetés szerinti jelleggel nyilvántartott ingatlan, valamint tanya, vagy birtokközpont jogi jelleggel nyilvántartott ingatlan lakáscélú épületei.

  A még fel nem épült lakásra nem vehető igénybe a támogatás, mivel az ingatlan-nyilvántartásban az még nincs a fentiek szerint bejegyezve. Amennyiben lakásuk rendelkezik majd használatbavételi engedéllyel és a fenti, támogatható rendeltetés szerinti jelleg bejegyzésre kerül, akkor jogosultak lesznek a támogatási kérelmüket benyújtani.

  A használatbavételi engedély alapján az ingatlan-nyilvántartásban lakás vagy lakóház fő rendeltetés szerinti jelleg bejegyzést követően egy éven belül nem kell alkalmazni a 4. § (2) bekezdés b) pontjában előírt egyéves időtartamra vonatkozó feltételt a (6) bekezdés b) pontja alapján.

  Az otthonfelújítási támogatással érintett munkálatok a fent leírtak szerinti ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzését és a támogatással érintett ingatlanba lakóhelyként történő bejelentkezést követően kezdhetőek meg. Ezt követően lehet a szerződések megkötni és a számlákat gyűjteni. Fontos tudnivaló tehát, hogy számlát gyűjteni, vállalkozási szerződést kötni csak azt követően lehet, ha a felújítandó ingatlanban megtörtént a tulajdonjog bejegyzés és az állandó lakcím bejelentés is!

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban 

 • Falusi CSOK-kal vásárolt ingatlanra igényelhető a támogatás?

  Igen,igényelhető, de a támogatás igénylése esetén nem fogadható el az olyan számla, amelyet a felújítással érintett lakás vonatkozásában, falusi CSOK igénylése során már elszámoltak. A falusi csok igénylésben feltüntetett munkálatokon kívüli, fenti listában megtalálható munkálatokra tehát igényelhető a támogatás.

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban 

 • Zártkerti ingatlanra igényelhető a lakásfelújítási támogatás?

  A rendelet szerint a felújítható ingatlan: “Magyarország területén fekvő, az ingatlan-nyilvántartásban lakás vagy lakóház fő rendeltetés szerinti jelleggel nyilvántartott ingatlan, valamint tanya, vagy birtokközpont jogi jelleggel nyilvántartott ingatlan lakáscélú épületei” Amennyiben az ingatan zártkerti besorolású, de lakóingatlanként van feltüntetve, akkor igényelhető rá a támogatás.

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban 

 • A 2, 4 vagy 6 órás munkaviszony is elfogadható a támogatás igénylése esetén?

  Igen, a támogatásokhoz elfogadható TB jogviszonyhoz nem szükséges napi 8 órás munkaviszonnyal rendelkezni, elfogadható a kevesebb is. A támogatáshoz elfogadható TB jogviszonyokkal kapcsolatban fenti cikkünk olvashatók további részletek.

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban 

 • Hétvégi házra átminősítés előtt kérhető támogatás?

  Az igénylés tehát csak és kizárólag a fentiek szerinti besorolásnak már a felújítás előtt megfelelő ingatlanok esetében nyújtható be, mely pontnak való megfelelés a fejleszteni kívánt ingatlan tulajdoni lap vonatkozó bejegyzése alapján kerül vizsgálatra. (A támogatás lakás felújításra vonatkozik, tehát, ha a fejleszteni kívánt ingatlan a beruházások megkezdése előtt nem minősül fenti fogalmi körben meghatározott lakásnak, akkor annak fejlesztése sem támogatható)

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban 

 • Szüleim nevén lévő ingatlanra igényelhetem a lakásfelújítási támogatást?

  Nem, a lakásfelújítási támogatás abban az esetben igényelhető, ha
  a) az igénylő, illetve kiskorú gyermeke – együttes igénylés esetén az igénylők együtt, vagy kiskorú gyermekeik – a támogatással érintett lakásban együttesen legalább 50%-os mértékű, az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdoni hányaddal rendelkeznek.

  Szülők nevén lévő ingatlanra a támogatás tehát ebben a formában nem igényelhető..

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban 

 • Új kerti tároló kialakítására igényelhető a támogatás?

  A MÁK-tól kapott korábbi válaszok és a rendelet szövege alapján csak kerti tároló felújítására igényelhető a támogatás, kerti tároló létrehozására nem. Ezt több MÁK állásfoglalás is megerősítette.

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban 

 • Tetőtér beépítésre igényelhető a lakásfelújítási támogatás?

  Nem, a MÁK válasza több esetben is gyértelmű a kérdésben: Lakótér bővítéssel kapcsolatos munkálatokra (tetőtér beépítése és ezáltal hasznos nettó alapterület növekedése esetén ) a lakásfelújítási támogatás nem igényelhető.

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban 

 • Milyen címre kell szólniuk a felújításról kapott anyag- és munkadíj számláknak?

  A támogatás igénylése során benyújtott számláknak mindenképp a felújítani kívánt ingatlan címére kell szólniuk, a számla címzettje az igénylő vagy együttes igénylés esetén bármelyik igénylő lehet.

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban 

 • Jár-e a támogatás nevelőszülőnek, ha saját gyermeke nincs?

  Nem, amennyiben nevelőszülőnek ez a “foglalkozása” akkor nem igényelhető a nevelt gyermekek után a támogatás. Örökbefogadó személy igényelheti a támogatást az örökbefogadott gyermek után abban az esetben, ha a szülők már meghaltak.

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban 

 • A kandalló (hőtárolós) beépítése támogatható?

  Egy MÁK állásfoglalás alapján: A gyermeket nevelő családok otthonfelújítási támogatásáról szóló 518/2020. (XI.25.) Kormányrendelet (továbbiakban: rendelet) 6.§. c) fűtési rendszer kialakítása, korszerűsítése vagy elemeinek cseréje, ideértve a megújuló energiaforrások alkalmazását is, mely szerint a támogatható tevékenységek között szerepel.

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban 

 • Milyen munkálatokra NEM igényelhető a lakásfelújítási támogatás?

  A MÁK honlapon található információk szerint az alábbi munkálatokra NEM igényelhető a támogatás?

  Például nem igényelhető támogatás:

  – Például nem igényelhető támogatás:
  – a szabadon álló bútorok beszerzésére (pl.: szobabútor),
  – a szabadon álló konyhai gépek beszerzésére,
  – beépített nem konyhai gépek beszerzésére (pl.: mosógép, szárítógép),
  – lakás/épület bővítésére plusz szobákkal, tetőtér- terasz beépítés
  – a tereprendezésre, gyepszőnyeg-fektetésre, füvesítésére,
  – műfű, murva, gumilap térburkolatként történő beszerzésére,
  – a tároló építésére,
  – mobilgarázs beszerzésére, kivéve, ha beton alapra és ahhoz rögzítésre kerül,
  – a raklapra, mint anyagköltségre,
  – az infraszauna beépítésére,
  – a riasztó, kaputelefon beszerelésére
  – központi beépített porszívó gép beszerzésére,
  – tetőtér építésére, beépítésére,
  – a lakás belső átalakítására (pl. kettő szobából három szoba kialakítása, falak bontása, új falak felhúzása), kivéve a fürdőhelyiség illetve WC létesítésének esetét,
  – helyiség funkciójának megváltoztatására (pl. fürdőszoba konyhává alakítása),
  – kültéri lámpatestre,
  – a ház előtti, kerítésen kívüli (utca) járda, bejáró (közterület) felújítására,
  – új nyílászáró beépítésére (kivéve a már korábban meglévő nyílászáró cseréjének esetét),
  – társasház esetében a közös használatú (osztatlan közös tulajdonban lévő) területek felújítására,
  – a szolgáltató számára fizetendő csatlakozási díjra, hálózatfejlesztési hozzájárulásra
  – öntöző-, locsoló rendszerekre.
  – betonkeverő, szerszámgépek, földmunkagépek bérlésére
  – társasház mélygarázsában kialakított parkoló megvásárlására
  – veszélyes hulladék elszállítására, ártalmatlanítására
  – kerti tó, medence építésére

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban 

 • Hálózatfejlesztési hozzájárulásra igényelhető a támogatás?

  Nem, a MÁK válasza egy kérdésre a következő volt: “A szolgáltató felé fizetendő hálózatfejlesztési hozzájárulás és egyéb hatósági díj nem támogatható költség.”

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban 

 • Kerti tároló építésére igényelhető a támogatás?

  Nem, a rendelet és a MÁK-tól kapott válasz alapján a támogatás a lakással azonos ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számon található épület, nem lakás céljára szolgáló helyiség (így különösen: nyári konyha, mosókonyha, tároló) felújítása,kerítés építése,gépjárműtároló építése vagy nyitott gépkocsibeálló kialakítása,terasz, loggia, erkély, előtető építése céljából igényelhető.

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban 

 • Lehet-e számlát gyűjteni az adásvételi aláírása után, de használatbavételi engedély előtt?

  Véleményünk szerint nem, amíg a felújítani kívánt ingatlan nincs az igénylő tulajdonában addig a felújítással kapcsolatos számlák sem lesznek elfogadhatóak és nem nyújthatók be a lakásfelújítási támogatás igénylése során.

  Az otthonfelújítási támogatással érintett munkálatok az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzését és a támogatással érintett ingatlanba lakóhelyként történő bejelentkezést követően kezdhetőek meg. Ezt követően lehet a szerződések megkötni és a számlákat gyűjteni. Fontos tudnivaló tehát, hogy számlát gyűjteni, vállalkozási szerződést kötni csak azt követően lehet, ha a felújítandó ingatlanban megtörtént a tulajdonjog bejegyzés és az állandó lakcím bejelentés is!

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban 

 • Elektromos kapu beépítésére igényelhető a támogatás?

  Igen, a MÁK válasza alapján: Garázs építése esetán az elektromos kapu beletartozik a támogatható tevékenységek közé, így egy új elektromos szekcionált kapu beépítésére (bontási munkát követően új garázskapu építésére) igényelhető a támogatás.”

  Az alábbi kérdésre ezt a MÁK választ olvastuk:
  Családi házunk meglévő kerítésének kapujára szeretnénk elektromos kapu nyitó motort felszerelni. Minden más feltételeknek való megfelelés esetén a fenti munka támogatható-e?

  MÁK válasz:
  A MÁK válasza alapján a fenti munkálatokra a támogatás igényelhető.

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban 

 • Napelem telepítésére milyen feltételekkel igényelhető a lakásfelújítási támogatás?

  A lakásfelújítási támogatás igényelhető napelem rendszerek telepítésére.
  A MÁK által kiadott információ alapján:
  “Azokra a napelemes rendszerekre, amelyek esetén a villamosenergia-vásárlási szerződés 2021. július 1-je előtt kerül megkötésre, még a szaldós elszámolás vonatkozik még akkor is, ha a támogatási kérelmet a felújítási munkálatok végén, 2021. június 30. után nyújtják be. Ebben az esetben nem kell majd csatolni a kérelemhez a Rendelet – 2021. július 1-je után hatályba lépő – 9. § (3) bekezdés u) pontja szerinti dokumentumokat, de szükséges lesz a kivitelező azon nyilatkozata (a 9. § (3) bekezdés s) pontja alapján), miszerint az anyagköltség és a vállalkozói díj összesítve a 450.000 Ft/kWp összeget nem haladja meg.

  Mi történik, ha az anyagköltség és a vállalkozói díj összesítve meghaladja a 450.000 Ft/kWp összeget?

  Az elszámolandó számla nem tartalmazhat a fajlagos költségkorlát feletti összeget, a 450.000 Ft/kWp feletti összegről benyújtott számlák teljes egészében elutasításra kerülnek.

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban 

 • Szellőztető rendszer kiépítésére igényelhető a támogatás?

  A MÁK a kérdésre adott olyan választ is, hogy igényelhető, illetve olyat is, hogy nem.

  Az általunk olvasott MÁK válaszok alapján a hővisszanyerős szellőztetőrendszer kiépítése támogatható tevékenység.
  A sima szellőztetőrendszer nem támogatható.

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban 

 • 25 év felett, de tartósan beteg gyermek után igényelhető a támogatás?

  gen, a 25. életévét már betöltött, megváltozott munkaképességű személ után igényelhető a támogatás.
  megváltozott munkaképességű személy: akinek a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján egészségi állapota legfeljebb 50%-os mértékű, vagy a rehabilitációs hatóság jogelődjei által végzett hatályos minősítés alapján egészségkárosodása legalább 50%-os mértékű, vagy 2008. január 1-jét megelőzően kiállított hatályos szakvéleménye szerint a munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette, vagy aki fogyatékossági támogatásban vagy vakok személyi járadékában részesül, vagy aki után az e rendelet szerinti támogatást igénylő gyermekek otthongondozási díjában részesül.

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban 

 • A lakásfelújítási támogatás több alkalommal is benyújtható?

  A támogatási kérelmet egyszer lehet benyújtani, a felújítási munkálatok befejezését követően, csatolva a költségvetésben megjelölt munkálatokról szólü számlákat és vállalkozói szerződéseket. Miután a támogatás egyszer már benyújtásra került, a későbbiekben nincs lehetőség további számlák benyújtására. A beadás pillanatában az utolsó számla kiállításától számítva legfeljebb 60 nap telhet el.

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban 

 • Egyetemista gyermek után, akinek az ideiglenes lakcíme máshova szól igényelhető a lakásfelújítási támogatás?

  A rendelet szerint az igénylő szülőnek vagy egyedüli igénylés esetén az igénylőnek és a jogosító gyermeknek (legalább 1 gyermeknek) kell azonos bejegyzett lakóhellyel rendelkeznie, a december 22-i változások után véleményük szerint abban az esetben, ha van legalább egy olyan gyermek, akinek az állandó lakcíme a felújítani kívánt ingatlanban van, akkor igényelhető a támogatás. Amennyiben tehát egyedül az egyetemista gyermek után szeretnék igényelni a lakásfelújítási támogatást, akkor feltétel, hogy az Ő állandó lakcíme is a felújítani kívánt ingatlana legyen bejelentve.

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban 

 • Bútorvásárlás igényelhető a támogatás?

  Igen, a lakásfelújításról szóló rendelet szerint a beépíthető bútorok cseréje, beépítése támogatható, de a szabadon álló bútorok esetén NEM igényelhető támogatás.
  A MÁK állásfoglalása alapján: “Általánosságban beépített bútornak minősül, ami az ingatlanba állagsérelem nélkül el nem választható módon beépítésre került, az ingatlan részét képezi, így különösen a beépített konyhabútor, beépített szekrény, kazán, szaniterek, a fürdőszobai szekrény mosdóval is.”

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban 

 • Az egy éven belül használati engedélyt kapott új építésü ingatlanra igényelhető a lakásfelújítási támogatás?

  Igen, a 2020 december 22-n megjelent rendelet módosítás szerint az 1 éves állandó lakcím szabály alól kivételt jelent, ha a támogatással érintett lakás tulajdonjogának megszerzésére, vagy az igénylő, illetve kiskorú gyermekei tulajdonában lévő telken felépült lakás ingatlan-nyilvántartási bejegyzésére a támogatási kérelem benyújtását megelőző egy éven belül került sor. Fontos azonban megjegyezni, hogy a számlák csak a használatba vételi engedély és az épületfeltüntetés utáni dátummal fogadhatók el.

  Az otthonfelújítási támogatással érintett munkálatok tehát a fent leírtak szerinti az ingatlan ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzését és a támogatással érintett ingatlanba lakóhelyként történő bejelentkezést követően kezdhetőek meg. Ezt követően lehet a szerződések megkötni és a számlákat gyűjteni.
  A MÁK legújabb tájékoztatása alapján a felújítással kapcsolatos számlák gyűjtése megkezdődhet 2021. január 1-jétől, a Rendeletben meghatározott feltételeknek a kérelem benyújtásának időpontjában kell megfelelni. Ez alól kivétel, ha az új építésű lakás az ingatlan-nyilvántartásba még nem került bejegyzésre, mivel az otthonfelújítás keretében az építés nem támogatható.

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban 

 • Az LTP felé benyújtott számlák elfogadhatóak a lakásfelújítási támogatás igénylése esetén is?

  Igen, az is igényelheti a lakásfelújítási támogatást, aki egy Lakástakarék révén részesült már állami támogatásban. Az LTP keretében összegyűjtött összeg nagyobb része az ügyfél saját megtakarítása, kisebb része állami támogatás. Attól, hogy Ön korábban LTP megtakarításból újította fel otthonát, újabb felújítás finanszírozásához igényelheti a lakásfelújítási támogatást.
  Továbbá arra is van lehetőség lakásfelújítás esetén, hogy az előre elvégezni szükséges munkálatokat LTP megtakarításból finanszírozza, majd ezt követően nyújtsa be kérelmét a lakásfelújítási támogatásra. Az LTP felé benyújtott számlák elfogadhatók a lakásfelújítási támogatás igénylése során is.

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban 

 • Az állandó bejelentett lakcím mellett szólhat máshova a tartózkodási hely?

  Igen. A rendelet annyi előírást tartalmaz, hogy:
  “az igénylő – együttes igénylés esetén mindkét fél –, valamint a támogatásra való jogosultságnál figyelembe vett valamennyi gyermeke a támogatással érintett lakásban legalább egy éve lakóhellyel rendelkezik,”
  A MÁK-tól kapott válaszok alapján azonban elfogadható az is, ha az igénylők az állandó lakcím mellett más helyen rendelkeznek tartózkodási címmel, tehát elegendő,ha az állandó lakcím feltételnek megfelelünk.

  Egy MÁK válasz:
  “Lakóhelynek a lakcímet igazoló hatósági igazolványon lakóhelyként feltüntetett cím fogadható el, a tartózkodási hely címén lévő lakás felújítására a támogatás nem vehető igénybe. Tehát a támogatással érintett ingatlan mind a jogosító gyermekek, mind a szülők lakcímkártyáján lakóhelyként kell, hogy szerepeljen legalább 1 éve. Abban az esetben, ha a lakcímet igazoló hatósági igazolványon a lakóhelyen kívül tartózkodási hely is fel van tüntetve, az nem kizáró ok.”

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban 

 • KATA-s vállalkozó által kiállított számla elfogadható lakásfelújítási támogatás igénylés során?

  Igen, a KATA-s vagy alanyi adómentes vállalkozó által kiállított számla elfogadható a támogatás igénylése során. A Rendelet csak az 5 %-os áfát tartalmazó számlát zárja ki. A 0%-os és 27%-os általános forgalmi adó mértékkel kiállított számla figyelembe vehető a lakásfelújítási támogatás igénylés során.

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban 

 • Kiksorú gyermek nevén lévő ingatlanra igényelhető a lakásfelújítási támogatás?

  igen, ebben az esetben igényelhető a támogatás: ” az igénylő, illetve kiskorú gyermeke – együttes igénylés esetén az igénylők együtt, vagy kiskorú gyermekeik – a támogatással érintett lakásban együttesen legalább 50%-os mértékű, az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdoni hányaddal rendelkeznek,” A támogatási kérelem benyújtására a támogatásra való jogosultságnál figyelembe vett gyermekkel azonos lakóhelyen lakó szülő vagy a Rendelet szerinti gyám jogosult.

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban 

 • Nagykorú gyermek nevén lévő ingatlanra igényelhető a lakásfelújítási támogatás?

  Nem, a kormányrendelet értelmében nagykorú gyermek tulajdonában lévő ingatlanra a szülők nem igényelhetik a lakásfelújítási támogatást.

  (2) A támogatás abban az esetben igényelhető, ha

  a) az igénylő, illetve kiskorú gyermeke – együttes igénylés esetén az igénylők együtt, vagy kiskorú gyermekeik – a támogatással érintett lakásban együttesen legalább 50%-os mértékű, az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdoni hányaddal rendelkeznek.”
  Kiskorú gyerekek az ingatlan tulajdonosai igényelhetik a támogatást.

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban 

 • 25 év alatti, de már dolgozó gyermekre is igényelhető a támogatás?

  Igen, igényelhető. A lakásfelújítási támogatást szabályozó kormányrendelet kimondja, hogy mely gyermek jogosít a támogatás igénybevételére.

  Gyermek: az igénylő
  a) magzata a várandósság betöltött 12. hetét követően, valamint
  b) vér szerinti vagy örökbefogadott eltartott gyermeke, aki
  ba) a 25. életévét még nem töltötte be, vagy
  bb) a 25. életévét már betöltött, megváltozott munkaképességű személy,
  c) kiskorú rokona, ha a gyermek szüleinek halála miatt az igénylő a kirendelt gyámja.

  A rendelet nem írja elő, hogy a 25 év alatti gyermeknek iskolai tanulmányokat kellene folytatni.

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban 

 • Lehet-e különböző munkálatokra együttesen igényelni a támogatást?

  Igen, a különböző munkálatok számát és a felújítás időtartamát a jogszabály nem korlátozza. Több kivitelezővel is köthető szerződés. Fontos, hogy minden vállalkozóval készüljön vállalkozói szerződés még a munkálatok elkezdése előtt. A támogatás mértékének felét meghaladó mértékben kell a számláknak munkadíj számlákat tartalmazniuk.

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban 

 • Végezhetem csak én a felújítási munkálatokat?

  Nem, az igénylés benyújtása során a támogatást lefedő számláknak 50-50%-ban kell tartalmazniuk anyag és munkadíj számlákat is. A felújítással kapcsolatos tervezési, építési, szerelési munkálatokat végző vállalkozó által kiállított számla csak akkor fogadható el, ha a vállalkozó az igénylőnek nem közeli hozzátartozója vagy élettársa, vagy gazdálkodó szervezet esetében az igénylő vagy az igénylő közeli hozzátartozója vagy élettársa annak nem tagja, munkavállalója vagy vezető tisztségviselője. Együttes igénylés esetén e bekezdés rendelkezéseit mindkét igénylőnek teljesíteni kell.
  Mindezek alapján tehát legalább annyi munkadíj számlára szükség van, mint a támogatás összegének a fele.

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban 

 • A támogatás igényléséhez szükséges felvenni a támogatott lakásfelújítási hitelt is?

  Természetesen nem kötelező a hitelfelvétel, de a lakásfelújítási támogatás utólagos, tehát el kell végezni a költségvetésben megjelölt munkálatokat és a számlákkal együtt kell benyújtani az igénylést.

  Amennyiben az előfinanszírozáshoz nem áll rendelkezésre kell forrás, akkor lehetőségként személyi kölcsön, vagy lakásfelújítási hitel igénylése lehet a megoldás. A támogatott lakásfelújítási hitelek 2021 februártól igényelhetők.

  A támogatott lakásfelújítási hitelről ide kattintva olvashat részletesebben.

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban 

 • Lehet kevesebb a munkadíj számla, mint az anyagköltség?

  Az igényelhető lakásfelújítási támogatás összege az igényléskor benyújtott teljes költségvetés (amit teljes egészében le kell fedni számlákkal) fele. A támogatást lefedő benyújtott számláknak 50-50 %-ban kell tartalmaznia anyagköltség és munkadíj számlákat. Az aránynak való megfelelést összesen kell figyelni a támogatáson összegén belül, tehát nem kell minden munkadíj mellé anyagszámlát is kapcsolni.
  Példa 1: Anyagköltség 1,000,000 Ft, munkadíj 100.000 Ft.
  Igényelhető támogatás 200.000 Ft.
  Példa 2: Anyagköltség: 1.500.000 Ft, munkadíj 500.000 Ft.
  Igényelhető támogatás mértéke ebben az esetben: 1.000.000 Ft

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban 

 • Igényelhető a lakásfelújítási támogatás, ha csak a házastársam nevén van az ingatan?

  Igen, szövege szerint:
  “A támogatás abban az esetben igényelhető, ha az igénylő, illetve kiskorú gyermeke – együttes igénylés esetén az igénylők együtt, vagy kiskorú gyermekeik – a támogatással érintett lakásban együttesen legalább 50%-os mértékű, az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdoni hányaddal rendelkeznek”
  Amennyiben tehát az ingatlan tulajdonosa a házastárs kizárólag, ez nem jelent kizáró okot a támogatás igénylésénél, lehetőség van együttes igénylésre. Közös lakcím esetén egy kiadott MÁK állasfoglalás esetén mindenképpen csak együttes igénylés lehetséges.

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban 

 • Hogyan kell értelmezni az 50-50%-ot (anyag-munkadíj) arányát a lakásfelújítási támogatásnál?

  A Lakásfelújítási támogatás igénylés beadáskor a rendelet szerinti előírás, hogy a támogatás összegében 50-50%-ban szerepelhet az anyagköltség és munkadíj (vállalkozói díj). Az anyag+munkadíjról szóló számlákat összesítetten úgy kell beadni, hogy a támogatás összegében a két költségtípus azonos arányban szerepelhessen. Ez a feltétel nem az egyes számlákra vonatkozik, hanem az összköltségen belül a támogatással érintett részre. Ezzel kapcsolatosan több MÁK állásfoglalás is megjelent, melyek szerint nem szükséges minden munkálathoz anyagköltség számláénak is szerepelnie.

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban 

 • Nyugdíjas jogosult lehet a lakásfelújítási támogatásra?

  A vonatkozó kormányrendelet az alábbiakat írja elő az elvárt TB jogviszonnyal kapcsolatban:

  A támogatás igénybevételének feltétele, hogy az igénylő – együttes igénylés esetén legalább az egyik igénylő –

  a) a támogatás iránti kérelem benyújtásának időpontjában a Tbj. törvény 6. §-a szerinti biztosított legyen – ide nem értve a közfoglalkoztatási jogviszonyban álló személyt -, vagy 30 napnál nem régebbi okirattal igazolja, hogy a Tbj. 4. § 11. pontja szerinti kiegészítő tevékenységet folytató személynek minősül, és

  b) legalább 1 éve – legfeljebb 30 nap megszakítással – folyamatosan

  ba) a Tbj. 6. §-a szerint biztosítottként szerepel – ide nem értve az igénylést megelőző 180 napban a közfoglalkoztatási jogviszonyban álló személyt,
  bb) magyar állampolgár igénylő kereső tevékenysége alapján valamely másik állam vagy nemzetközi szerződéssel létrehozott nemzetközi szervezet társadalombiztosítási rendszerének hatálya alá tartozott,
  bc) a Tbj. 4. § 11. pontja szerinti kiegészítő tevékenységet folytató személynek minősül,
  bd) a nemzeti köznevelésről szóló törvény hatálya alá tartozó középfokú oktatási intézményben vagy a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytatott,
  be) a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 42/E. §-a alapján megállapított gyermekgondozási díjban részesült.

  A nyugdíj nem keletkeztet TB jogviszonyt, így nyugdíjra a támogatás nem igényelhető. Nyugdíjas személy akkor igényelheti a lakásfelújítási támogatást, ha a nyugdíj mellett kiegészítő keresőtevékenységet folytat.

  Ha nem végez kiegészítő keresőtevékenységet a saját jogú nyugdíjas, illetve a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött özvegyi nyugdíjban részesülő személy, akkor csak abban az esetben lehet jogosult erre a támogatásra, ha kiskorú rokona után igényeli a támogatást, akinek a gyermek szüleinek halála miatt lett a kirendelt gyámja.

  Nem feltétel a Tbj. 6. §. szerinti TB jogviszony igazolása továbbá, ha az igénylő végleges határozat alapján gyermekek otthongondozási díjában vagy ápolási díjban részesül.

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban 

 • Mennyi számlát kell benyújtanom és ebből mennyi legyen az anyag és munkadíj?

  A MÁK oldalán ez olvasható:
  A támogatás összegében 50-50%-ban szerepelhet az anyagköltség és munkadíj (vállalkozói díj). Az anyag+munkadíjról szóló számlákat összesítetten úgy kell beadni, hogy a támogatás összegében a két költségtípus azonos arányban szerepelhessen. Ez a feltétel nem az egyes számlákra vonatkozik, hanem az összköltségen belül a támogatással érintett részre.

  Értelmezve egy példával (1):
  Benyújtott költségvetés 6 Millió Forint. (Ennyi számlát kel benyújtani az igénylés során összesen)
  A támogatás összege a számlával igazolt felújítási költségek 50%-a, de legfeljebb 3 000 000 forint.
  A támogatás mértékének legalább 50 %-ban kell tartalmaznia anyagköltséget és 50 %-ban munkadíjat, tehát:
  Minimum anyagköltség számla: 1,5 millió
  Minimum munkadíj számla: 1,5 millió

  Az ezen felüli számla tartalomról nincs előírás, tehát lehet pl 4,5 millió anyagköltség és 1,5 millió munkadíj.

  Értelmezve még egy példával (2):
  Benyújtott költségvetés 3 Millió Forint. (Ennyi számlát kel benyújtani az igénylés során összesen)
  A támogatás összege a számlával igazolt felújítási költségek 50%-a, ebben az esetben 1,5 millió forint.
  A támogatás mértékének legalább 50 %-ban kell tartalmaznia anyagköltséget és 50 %-ban munkadíjat, tehát:
  Minimum anyagköltség számla: 750 ezer
  Minimum munkadíj számla: 750 ezer

  Az ezen felüli számla tartalomról nincs előírás, tehát lehet pl 2.250 ezer anyagköltség és 750 ezer munkadíj.

  Az alábbi táblázatban bemutatunk néhány példát az elérhető támogatás összegéről az anyagköltség és munkadíj számla összegektől függően:

  Vállalkozói díj Anyagköltség Igényelhető támogatás
  0 Ft 6.000.000 Ft 0 Ft
  1.000.000 Ft 5.000.000 Ft 2.000.000 Ft
  1.500.000 Ft 4.500.000 Ft 3.000.000 Ft
  2.000.000 Ft 4.000.000 Ft 3.000.000 Ft
  3.000.000 Ft 3.000.000 Ft 3.000.000 Ft
  4.000.000 Ft 2.000.000 Ft 3.000.000 Ft
  4.500.000 Ft 1.500.000 Ft 3.000.000 Ft
  5.000.000 Ft 1.000.000 Ft 2.000.000 Ft
  6.000.000 Ft 0 Ft 0 Ft
  1.000.000 Ft 100.000 Ft 200.000 Ft
  500.000 Ft 500.000 Ft 500.000 Ft
  100.000 Ft 900.000 Ft 200.000 Ft
  1.200.000 Ft 200.000 Ft 400.000 Ft
  1.500.000 Ft 500.000 Ft 1.000.000 Ft
  2.000.000 Ft 500.000 Ft 1.000.000 Ft
  3.000.000Ft 500.000 Ft 1.000.000 Ft
  4.000.000 Ft 1.000.000 Ft 2.000.000 Ft

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban 

 • Mennyi a lakásfelújítási támogatás összege, hogyan kell kiszámolni az elérhető támogatást?

  A támogatás összege a számlával igazolt felújítási költségek 50%-a, de legfeljebb 3 millió forint.

  A támogatás összegében az anyagköltség, illetve a vállalkozói díj 50-50%-os arányban szerepelhet.”

  Ez gyakorlatban azt jelenti, hogy az összköltséget felezzük, maximum enni lehet a támogatás (legfeljebb 3.000.000 Ft).

  A támogatás összegét is felezni kell, mert a támogatás felének anyag költségnek kell lenni, a másik felének munkadíjnak. Ez azonban csak akkor működhet, ha van elegendő anyag illetve munkadíj számla. Ha valamelyik nem éri el a lehetséges támogatás felét, akkor nem jogosult csak a kisebb tétel kétszeresére.

  Az alábbi táblázatban bemutatunk néhány példát az elérhető támogatás összegéről az anyagköltség és munkadíj számla összegektől függően:

  Vállalkozói díj Anyagköltség Igényelhető támogatás
  0 Ft 6.000.000 Ft 0 Ft
  1.000.000 Ft 5.000.000 Ft 2.000.000 Ft
  1.500.000 Ft 4.500.000 Ft 3.000.000 Ft
  2.000.000 Ft 4.000.000 Ft 3.000.000 Ft
  3.000.000 Ft 3.000.000 Ft 3.000.000 Ft
  4.000.000 Ft 2.000.000 Ft 3.000.000 Ft
  4.500.000 Ft 1.500.000 Ft 3.000.000 Ft
  5.000.000 Ft 1.000.000 Ft 2.000.000 Ft
  6.000.000 Ft 0 Ft 0 Ft
  1.000.000 Ft 100.000 Ft 200.000 Ft
  500.000 Ft 500.000 Ft 500.000 Ft
  100.000 Ft 900.000 Ft 200.000 Ft
  1.200.000 Ft 200.000 Ft 400.000 Ft
  1.500.000 Ft 500.000 Ft 1.000.000 Ft
  2.000.000 Ft 500.000 Ft 1.000.000 Ft
  3.000.000Ft 500.000 Ft 1.000.000 Ft
  4.000.000 Ft 1.000.000 Ft 2.000.000 Ft

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban