CSOK – Családi Otthonteremtési Kedvezmény (Szocpol) információk, tudnivalók

Mikor és mi fog változni a CSOK bevezetésével?

A családok otthonteremtési kedvezménye (CSOK), mint vissza nem térítendő állami támogatás az alábbi célokra igényelhető 2015. július 1-jét követően:

1.) 2008. július 1-jén vagy azt követően kiadott

 • építési engedéllyel rendelkező és „B” (követelménynél jobb) vagy annál kedvezőbb tervezett energetikai minősítésű új, összkomfortos lakás építéséhez,
 • használatbavételi engedéllyel vagy a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvánnyal és „B” (követelménynél jobb) vagy annál kedvezőbb energetikai minősítéssel rendelkező új lakás vásárlásához,

amennyiben építés esetén az ÁFA nélkül, a lakóépület nettó alapterületére számított, egy m2-re jutó bekerülési költség vagy vásárlás esetén az ÁFA és telekár nélkül meghatározott, a lakás teljes nettó alapterületére számított, egy m2-re jutó vételár nem haladja meg a 300 000 Ft-ot, alacsony energiafogyasztású lakás esetében a 350 000 Ft-ot,
Szocpol

2.) legfeljebb 350 ezer Ft/m2 vételárú, legalább komfortos, használt lakás vásárlásához, de a vételár nem haladhatja meg a területileg meghatározott vételár maximumot, melyek a következők:

Közép-Magyarország területi egysége esetén

 • Budapesten a 35 millió Ft-ot,
 • városokban a 28 millió Ft-ot,
 • egyéb településeken a 23 millió Ft-ot,

Dunántúl területi egysége esetén

 • megyeszékhelyeken a 28 millió Ft-ot,
 • városokban a 23 millió Ft-ot,
 • egyéb településeken a 18 millió Ft-ot,

Alföld és Észak területi egysége esetén

 • megyeszékhelyeken a 25 millió Ft-ot,
 • városokban a 19 millió Ft-ot,
 • egyéb településeken a 16 millió Ft-ot.

3.) meglévő, legalább komfortos, (vagy a bővítéssel azzá váló) használt lakás kérelem benyújtásának időpontját követően megkezdett bővítéséhez.

Kik igényelhetik a CSOK-ot?

 • a természetes személyek (házastársak, élettársak, egyedülállók) már meglévő gyermekek után, illetve
 • a 40. életévüket be nem töltött házaspárok a nevelt gyermekek számától függetlenül legfeljebb két gyermek vállalása esetében (megelőlegezett családok otthonteremtési kedvezménye),
 • a családok otthonteremtési kedvezményét korábban született gyermeke után igénybevevő a később született gyermeke után is a lakáscélú hitelintézeti kölcsönszerződésből (2015. július 1-jét követően kötött) eredő tartozás törlesztésére, a lakáscélú hitelintézeti kölcsönszerződés megkötésének időpontjában érvényes összegben és feltételek szerint.

Ki után vehető igénybe a CSOK?

A kedvezményre jogosult igénylő a vele közös háztartásban élő, általa eltartott és a felépített vagy megvásárolt lakásba vele együtt beköltöző

 • vér szerinti és örökbe fogadott gyermeke után, vagy
 • gyámsága alatt álló, legalább egy éve vele együttélő és általa eltartott gyermek után, ha az igénylő vállalja, hogy a gyámság három éven belüli megszűnése esetén a családok otthonteremtési kedvezményét visszafizeti, vagy
 • a fiatal házaspár (egyik fél sem töltötte be a 40. életévet) – a meglévő gyermekei számától függetlenül – legfeljebb két születendő gyermek vállalásához.

Ki minősül gyermeknek?

 • a magzat vagy ikermagzat a terhesség betöltött 24. hetét követően, valamint
 • aki az igénylő eltartottja, de nem töltötte be a 16. életévét, vagy a 25. életévét nem töltötte be, de oktatási intézmény nappali tagozatán tanul, vagy 16. életévét betöltötte, de legalább egy éve megváltozott munkaképességű személy.

Mitől függ a kedvezmény mértéke?

Az igénybe vehető CSOK összege függ:

 • a meglévő és a vállalt gyermekek együttes számától (ide nem értve azon gyermeket, aki után az egyéb lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok szerint vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatást már igénybevettek)
 • a lakás hasznos alapterületétől
 • a lakás energetikai besorolásától

Mennyi a CSOK összege 2015. július 1-jétől?
A CSOK összege új lakás építése vagy vásárlása, használt lakás vásárlása vagy bővítése esetén egyaránt a következők szerint alakul:

Gyermekek száma Alapterület Alap összeg A energiamin. A+ energiamin. Alacsony Fogyasztás
1 gyermek 40-55 m2 500.000 Ft 550 000 Ft 600 000 Ft 650 000 Ft
55,01-160 m2 600 000 Ft 660 000 Ft 720 000 Ft 780 000 Ft
2 gyermek 50-65 m2 800 000 Ft 880 000 Ft 960 000 Ft 1 040 000 Ft
65,01-80 m2 1 000 000 Ft 1 100 000 Ft 1 200 000 Ft 1 300 000 Ft
80,01-160 m2 1 300 000 Ft 1 430 000 Ft 1 560 000 Ft 1 690 000 Ft
3 gyermek 60-75 m2 1 200 000 Ft 1 320 000 Ft 1 440 000 Ft 1 560 000 Ft
75,01-90 m2 1 500 000 Ft 1 650 000 Ft 1 800 000 Ft 1 950 000 Ft
90,01-160 m2 2 000 000 Ft 2 200 000 Ft 2 400 000 Ft 2 600 000 Ft
4 gyermek 70-85 m2 1 600 000 Ft 1 760 000 Ft 1 920 000 Ft 2 080 000 Ft
85,01-100 m2 2 000 000 Ft 2 200 000 Ft 2 400 000 Ft 2 600 000 Ft
100,01-160 m2 2 500 000 Ft 2 750 000 Ft 3 000 000 Ft 3 250 000 Ft
 

A kölcsönszerződés megkötését követően született gyermek után a kedvezmény összege gyermekenként 400.000 Ft.

FONTOS !

A családok otthonteremtési kedvezményét az új és használt lakás vásárlása esetén a lakásra vonatkozó végleges adásvételi szerződés megkötését követő 120 napos határidőn belül (legkorábban 2015. március 4-e után kötött adásvételi szerződések esetén), építés esetén a használatbavételi engedély vagy a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvány kiadása előtt lehet igényelni (de legkorábban 2015. július 1-jét követően), bővítés esetén a kedvezményre vonatkozó kérelem benyújtását követően (legkorábban 2015. július 1-jét követően) megkezdett bővítési munkálatokra lehet igényelni.

Mi a helyzet jelenleg?

A szocpol építkezéshez akkor igényelhető, ha az építési engedély kiadása 2008. január 1. után történt, vásárlás esetén pedig az új lakás 2010. január 1. után kapott/kap használatbavételi engedélyt.

Építkezés esetén új lakásnak az az épület minősül, melyet az alapozási munkáktól kezdve teljes egészében újonnan építenek vagy tetőtér-beépítéssel jön létre, s a lakhatás feltételeinek a vonatkozó jogszabály előírásai szerint megfelel, s amely elkészülte után használatbavételi engedély köteles.

Vásárlás esetén új az a lakás, amelyet jogi személy, jogi személyiség nélküli társaság vagy egyéni vállalkozó természetes személy részére való értékesítés céljára épít, vagy építtet, és

 • amelyet első ízben természetes személy részére értékesítenek, vagy
 • amelyet másodízben értékesítenek természetes személy részére, feltéve, hogy a második eladó hitelintézet vagy ingatlan-forgalmazással üzletszerűen foglalkozó jogi személy, jogi személyiség nélküli társaság vagy egyéni vállalkozó.

A 256/2011. számú kormányrendeletben olvashatók a 2012. január 1-től hatályos Lakásépítési támogatás részletei.

Az igénylés feltételei:

 • Új lakóingatlan építése esetén az ÁFA nélkül, új lakóingatlan vásárlása esetén az ÁFA és telekár nélkül meghatározott, az ingatlan teljes nettó alapterületére számított egy négyzetméterre jutó bekerülési költség/vételár nem haladhatja meg a 300.000 Ft-ot, alacsony energiafogyasztású lakás esetén a 350.000 Ft-ot.
 • Az épített vagy vásárolt új lakás „B” (követelménynél jobb) vagy annál kedvezőbb energetikai minősítési osztályú.
 • A lakóingatlan hasznos alapterülete 2 gyermek esetén legalább 60 m2, 3 gyermek esetén legalább 70 m2, 4 vagy több gyermek esetén legalább 80 m2, de nem haladja meg a 160 m2-t.
 • A szocpol igénybevételével épített vagy vásárolt lakóingatlanban az igénylőknek/támogatott személyeknek legalább 50%-os tulajdoni hányaddal kell rendelkezniük. Élettársak és házastársak esetén a lakóingatlanban mindkét félnek az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdonjoggal kell rendelkeznie. Rajtuk kívül csak az általuk eltartott gyermek(ek) szerezhet(nek) tulajdonjogot.
 • Az igénylőnek, házastársának, élettársának, gyermekeiknek valamint az együttköltöző családtagoknak nem lehet lakástulajdona, állandó lakáshasználati joga, illetve e jogok ingatlan-nyilvántartási bejegyzésére irányuló kérelme, önkormányzati tulajdonban lévő, vagy szolgálati jogviszonyhoz vagy munkakörhöz kötött lakásra bérleti jogviszonya vagy lízingbe vett lakása nincs. (A kivételt képező lakástulajdonokról a „Szocpol feltételek” pont alatt olvashat.)
 • Az 5 éven belül értékesített lakástulajdon eladási árát – mely bizonyos tételekkel csökkenthető – a bekerülési költség vagy vételár kiegyenlítéséhez kell felhasználni. Ezek a tételek a következők:
  • az értékesített lakást terhelő és visszafizetett önkormányzati, munkáltatói támogatás,
  • az értékesített lakás vásárlására vagy építésére felvett és azt terhelő lakáscélú hitelintézeti kölcsön végtörlesztett összege,
  • a számlával igazolt ingatlanközvetítői jutalék összege,
  • a támogatás nyújtásáról szóló szerződés megkötését legfeljebb egy évvel megelőzően vásárolt és az építés helyszínéül szolgáló építési teleknek az általános forgalmi adó összegével növelt vételára,
  • a szocpollal vásárolni kívánt lakás telekárat is tartalmazó vételárának 10%-a, ha ezen összeg kifizetése – adásvételi szerződéssel igazoltan – a korábbi lakás eladását bejegyző földhivatali határozat kiadásának időpontját legfeljebb 120 nappal előzi meg,
  • olyan 2009. július 1-jét követően kiállított számla vagy szerződés alapján kifizetett összeg, melyet az igénylő a meg nem valósult lakásvásárlás céljából fizetett ki, ha az összeg az értékesítés céljára lakást építő gazdasági társaság bíróság által elrendelt felszámolásának teljes befejezését követően nem térült meg
 • Lakásvásárlás esetén az eladó az igénylőnek nem lehet közeli hozzátartozója vagy élettársa. Ha az eladó jogi személy, jogi személyiség nélküli társaság vagy egyéni vállalkozó, akkor az igénylő nem lehet vele tulajdonosi kapcsolatban álló magánszemély.
 • A támogatott személy – házastársak, élettársak esetén legalább az egyik fél – minimum 180 napja folyamatosan az egészségbiztosítás nyilvántartásában a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 5. §-a szerinti biztosítottként szerepel – ideértve azt is, ha a legalább 180 nap folyamatos biztosításban legfeljebb 15 nap megszakítás van.
 • Az állami vám- és adóhatóságnál nincsen nyilvántartott köztartozása.
 • Vásárlás esetén a telekárat is tartalmazó vételárról, építkezés esetén a bank által elfogadott bekerülési költség 70%-áról saját névre szóló számlát kell bemutatni.

A szociálpolitikai kedvezmény jellemzői:

A szocpol 1 gyermek után nem jár. A jogosultsághoz legalább 2 meglévő vagy vállalt gyermek szükséges. Meglévő gyermekek után igényelt szocpol esetén nincsen felső életkorhatár a támogatott személyekre vonatkozóan, s a házastársi kapcsolat sem követelmény, vagyis 40 év felett, élettársak vagy egyedülálló személyek is jogosultak lehetnek rá.

A szocpol ugyanazon gyermek után csak egy alkalommal vehető igénybe. A meglévő gyermekek számánál figyelmen kívül kell hagyni azon gyermeket, aki után az egyéb lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok alapján vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatást már igénybevettek. Ha vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatás (lakásépítési támogatás, lakásépítési/-vásárlási kedvezmény) igénybevételével korábban már lakáscél megvalósult, és ezt követően a támogatottaknak a támogatást valamilyen okból vissza kellett fizetniük, akkor e támogatás alapjául szolgáló gyermekre újból a lakásépítési támogatás nem vehető igénybe.

Mekkora a szocpol összege jelenleg?

Alapterület 2 gyermek Alapterület  3 gyermek Alapterület  4 vagy több gyermek
60-75 m2 800 000 Ft 70-85 m2 1 200 000 Ft 80,01-95 m2 1 600 000 Ft
75,01-90 m2 1 000 000 Ft 85,01-100 m2 1 500 000 Ft 95,01-110 m2 2 000 000 Ft
90,01-160 m2 1 300 000 Ft 100,01-160 m2 2 000 000 Ft 110,01-160 m2 2 500 000 Ft
 

A fenti összegeket a következő mennyiségekkel lehet beszorozni (ennyivel növekedhet a szocpol összege):

 • 1,1, ha “A” energiaosztályú a lakás
 • 1,2, ha “A+” energiaosztályú a lakás
 • 1,3, ha alacsony energiafogyasztású a lakás (passzívház).

Megelőlegező szocpol

A meglévő gyermekek számától függetlenül, maximum 2 gyermeket vállalhatnak azok a támogatott személyek, akik házasok és egyikük életkora sem haladja meg a megelőlegező szocpolkérelem benyújtásakor a 40. életévet.

Utólagos szocpol

A 2012. január 1-től hatályos lakásépítési támogatást utóbb született gyermeke után az a támogatott személy veheti igénybe, aki korábban született gyermeke után is igénybe vette. A támogatás kizárólag a pénzintézeti lakáskölcsönből eredő tartozás csökkentésére fordítható. Összege azonos a kölcsönszerződés megkötésének időpontjában érvényes összeggel. A jogosultságot a hitelintézet a szerződéskötéskor érvényes feltételek szerint vizsgálja.

Ki minősül gyermeknek?

Az igénylő által eltartott vér szerinti, örökbefogadott, vagy gyámság alapján nevelésbe vett gyermek, aki nem töltötte be a 16. életévét, vagy nappali tagozaton tanuló gyermek esetén a 25. életévét. A 16. életévét már betöltött gyermek is a támogatott személy eltartottjának minősül, ha testi vagy szellemi fogyatékossága (betegsége) miatt megváltozott munkaképességű személy és ez az állapota legalább egy éve tart, vagy egy év alatt előreláthatóan nem szűnik meg.

Hogyan kell kiszámítani a hasznos alapterületet?

A hasznos alapterület a lakás fűthető alapterületének azon része, amelyen a belmagasság legalább 1,90 m. Ebbe a gépkocsi tároló helyiség, az erkély, a loggia és a terasz alapterülete nem számít bele.

A hasznos alapterület nagysága a szocpol összegének meghatározásánál játszik szerepet.

Hogyan kell kiszámítani a teljes nettó alapterületet?

A lakóépület teljes nettó alapterületébe, a fűthető és a fűtetlen (pl.: gépkocsi tároló helyiség, az erkély, a loggia és a terasz, tároló) épületrészek alapterülete egyaránt beszámítandó.

A teljes nettó alapterület a bekerülési költség meghatározásánál mérvadó.

Legfrissebb bejegyzések szocpol témában:

Kérje személyre szabott ajánlatunkat

Tanácsadóink egyedi ajánlatot készítenek Önnek díjmentesen, kötelezettségek nélkül!

Érdeklődöm
Hozzászólások
 • Ferenc szerint:

  Tisztelt Hölgyem/Uram!
  Azzal a kérdéssel fordulok Önhöz, hogy biztosan jól értelmeztem-e a feltételeknél, hogy használt ingatlanra adásvételi szerződést elméletileg a CSOK hatálybalépése előtt is 120 nappal, azaz 2015. március 4-től lehet kötni, és ettől a dátumtól kezdve 120 nap áll rendelkezésre arra, hogy a CSOK-ot megigényeljem, tehát pl. már áprilisban is bejelenthetem az igényemet? Amennyiben ez így van, a CSOK-ot részemre csak július 1-től, vagy korábban is folyósíthatják?
  Fontos lenne, mivel ez alapján nem kellene várni július elsejéig az ingatlan vásárlással, hanem már március elejétől is meg lehetne kezdeni elméletileg.
  Válaszát előre is köszönöm!
  Tisztelettel:
  Ferenc

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Ferenc!
   Az adásvételi szerződés megköthető július 1. előtt, de a CSOK kérelem benyújtására csak a rendelet hatályba lépése – július 1. – után kerülhet sor. Arról jelenleg nincs információink, hogy a hitelintézetek pontosan mely dátumtól fogadnak be CSOK kérelmet, de a jogosultság feltétele, hogy az adásvételi szerződés megkötése és a kérelem benyújtása között nem lehet 120 napnál hosszabb idő.

  • Norbert szerint:

   Üdvözlöm!
   Kérdésem a következő lenne, hogy jelenleg van egy saját tulajdonú házunk, amit még gyermekeink születése és házasságkötésünk előtt építettem. Mivel egyikőnk sem érte még el a 40 éves életkort, így abban az esetben ha eladom a házat és egyikőnknek sincsen éppen lakóingatlan tulajdona az igényléskor, de van egy építési telkünk, akkor jogosultak vagyunk a 4 gyermek után járó szocpolra, ha házat szeretnénk építeni?
   Köszönöm a választ.

   • Hitelnet.hu szerint:

    Kedves Norbert!
    Mivel meglévő gyermekek után igényelnék a szocpolt, ezért a meglévő házuk eladása után, 40 éves kor felett is jogosultak lehetnek szocpolra új ház építése esetén, az előírt egyéb feltételek teljesülése esetén.

   • Tamás szerint:

    Tisztelt Szakértő!
    Érdeklődnék, hogy a párommal 2008. óta együtt élünk, van egy 4 éves gyermekünk. Semmilyen támogatást még nem igényeltünk. A ház, amiben élünk, 2000-ben épült. A hasznos alapterület 110 négyzetméter. Szeretném tudni, hogy jogosultak lennék-e csok-ra? Mekkora összeg járna?
    Köszönöm.

    • Hitelnet.hu szerint:

     Kedves Tamás!
     CSOK-ra jelen esetben a házuk lakószobával történő bővítése vagy a tetőtér beépítése esetén lehetnek jogosultak. 1 gyermek esetén 600.000 Ft összegű kedvezményt kaphatnak. Ha házasok, mindketten 40 év alattiak, akkor további gyermek vállalására is van lehetőség. Ezzel a kedvezmény összege növelhető. A CSOK további összegéről és a bővítés esetén előírt feltételekről IDE kattintva tájékozódhat.

  • Rajnai Zsófia szerint:

   Tisztelt Hitelnet!
   Azt szeretném megtudni, hogy várhatólag jogosultak leszünk-e júliusban a szocpolra, ill. mekkora összegre a következők szerint:
   – Még nincs gyermekünk a férjemmel, de 2 gyermeket szeretnénk vállalni
   – 100 m2 alapterületű, használt családi házat szeretnénk vásárolni (az energetikai besorolását még nem tudom a háznak)
   – köztartozás mentesek vagyunk
   – nincs ingatlan tulajdonunk (egyikőnknek sem)
   Az ingatlan vásárláshoz önerőnk is van, emellett fumdamenta lakáshitellel, és azt kiegészítve a CSOK-kal szeretnénk a házat megvásárolni.
   Emellett érdeklődnék, hogy hol lehetne személyesen a CSOK életbe lépéséről, és egyéb információkról informálódni.
   Ha március vagy április hónapban kötjük meg az adásvételi szerződést, akkor is igényelhetjük a CSOK-ot majd (ha 120 napon belül van az adásvételi szerződés megkötése)?
   Köszönöm szépen válaszát!

   • Hitelnet.hu szerint:

    Kedves Zsófia!
    Megelőlegező szocpolra amellett, hogy házasok, akkor lehetnek jogosultak, ha egyikül életkora sem haladja meg a 40. évet a CSOK kérelem benyújtásakor. A kedvezmény összege 2 gyermek és 100 négyzetméter hasznos alapterületű ház esetén 1.300.000 Ft.
    A CSOK-kal kapcsolatban eddig ismert információkat megtalálja honlapunkon, személyesen az országszerte elérhető Hitelnet irodákban, illetve július 1-től a hitelintézeteknél érdeklődhet.
    A CSOK hatályba lépése előtt kötött adásvételi szerződések esetén is igényelhető a támogatás, ha 120 napon belül megtörténik a CSOK kérelem benyújtása.

 • Tóth Róbert szerint:

  Lakástulajdonos vagyok,azt szeretném kérdezni,hogy 2 gyermek után igénybe tudom e venni a félszocpolt pl.ajtó,ablak cserére milyen összegben.

  • Hitelnet szerint:

   Kedves Róbert!

   A 2015 júliusban bevezetésre kerülő CSOK lakásfejújításra, korszerűsítésre nem lesz igényelhető. További részleteket a fenti bejegyzésben olvashat.

 • Ildikó szerint:

  2009 márciusában igénybe vettem a szocpolt 3 gyerekre, 2 gyermekre még nem vér szerintiek. Csak most egyedül állo vagyok és hogy lehetne igényelni és igényelhetem e még?

  • Hitelnet szerint:

   Kedves Ildikó!

   Amennyiben 2 gyermekre még nem kapta meg a támogatást, akkor a jövőben természetesen igényelhető lesz, amennyiben az egyéb feltételeknek is megfelel. A júliustól bevezetésre kerülő támogatás részleteiről fent bejegyzésünkben olvashat.

 • Sándor szerint:

  Tisztelt Szakértő! 43-éves, 16-éves gyermekét egyedül nevelő elvált férfi vagyok. Első lakásomat szeretném megvásárolni és igényelhetem-e a támogatást? Ha a rendelet hatályba lépését megelőzően vásárolom meg hitelre a lakást, utólag igényelhetem-e a támogatást? Válaszukat köszönöm. Sándor

  • Hitelnet szerint:

   Kedves Sándor!
   A rendelet szerint a 2015. március 4-e után megkötött adásvételi szerződésekre már kérhető lesz a CSOK (szocpol), azt azonban jelenleg még nem tudjuk, hogy július 1. után melyik bankoknál lesz igényelhető.

 • Péter szerint:

  Üdvözlöm!
  Érdeklődni szeretnék a szocpol (Csok) iránt!
  2009-ben vettünk fel hitelt (6.000.000 Ft) a feleségemmel. Családi házat építettünk, amiben jelenleg is élünk. 2013-ban született egy gyermekünk. 2015 júliusában érkezik a testvére! Milyen és mekkora jogosultságra számíthatunk, ha még nem igényeltük a szocpolt?
  Köszönöm válaszukat.
  Péter

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Péter!
   Amennyiben a hitelszerződést 2009. július 1. előtt kötötték meg, akkor a később született gyermekek után jogosultak lehetnek utólagos szocpolra. A jogosultság megállapítását a hitelnyújtó banknál kérhetik.

 • Imre szerint:

  Üdvözlöm!
  A 2015 júliusában bevezetendő Család Otthonteremtési Kedvezményt kizárólag első lakás vásárlásához lehet igényelni? Mi jelenleg lakástulajdonosok vagyunk, de tervezünk nagyobb házba való költözést. Ha a kérelem beadásakor nincs a nevünkön ingatlan bejegyezve az ingatlan-nyilvántartásba (tegyük fel, a jelenlegit eladtuk, de új ingatlan még nincs a mi tulajdonunkban), akkor számunkra is igényelhető a támogatás?
  Válaszát előre is köszönöm!

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Imre!
   Nemcsak első lakásvásárláshoz igényelhető a CSOK. Amennyiben a jelenlegit eladják, akkor az újabb lakás vásárlásához kérhetik a kedvezményt július 1. után. Az igénylés további feltételeiről ITT olvashat.

 • Ottó szerint:

  Tisztelt Hölgyem, Uram!
  Szeretnék érdeklődni az új 2015-ös szocpol után!
  2007-ben vásároltunk egy használt házat, természetesen a ház vásárlásakor lakáscélú hitelt vettünk fel!
  Jelenleg 3. gyerekünket várjuk, és még nem vettünk igénybe 1 gyermek után sem szocpolt!
  Az új támogatás értelmében 3 gyerek után vagyunk jogosultak a támogatás igénylésére!
  Az én értelmezésemben, 90 m2 felett minimum 2 millió forint jár!
  Szeretném megkérdezni, hogy az új rendszerben utólag igénybe tudjuk-e venni a támogatást meglévő lakáshitelünk előtörlesztésére?
  Vagy ha eladjuk az ingatlant és másik használtat vásárolunk, jogosultak vagyunk-e a támogatás igénylésére, amennyiben az adásvételi szerződés március 4-e utánra szól!
  Ebben az esetben van-e valami értékhatár az eladott és vásárolt ingatlan között, kb. megegyezik a két ingatlan értéke!
  A megvásárolt ingatlan energetikai minősítése számít-e, csak B vagy annál jobb vehető?
  Előre is köszönöm válaszukat!
  Üdv.
  Ottó

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Ottó!
   A 2007-ben vásárolt használt lakás vonatkozásában utólagos szocpolra sajnos nem jogosultak a leírtak és a vonatkozó kormányrendelet alapján.
   Amennyiben meglévő lakásukat eladva másikat vásárolnak, megilletheti Önöket a kedvezmény. Az ingatlanok értékére vonatkozó előírás nincsen. Azonban az eladott lakás eladási árát tovább kell forgatniuk a vásárolandó lakás vételárárba. A tovább forgatandó összeg csökkenthető azzal az összeggel, amit a korábbi vásárláskor felvett lakáshitel visszafizetésére fordítanak. A vásárolandó lakásnak legalább “C” (követelménynek megfelelő) energetikai minősítésűnek kell lenni, vagy ha ennél kedvezőtlenebb, akkor az építési hatóságnak kell igazolni, hogy az épület állapota az élet- és vagyonbiztonságot közvetlenül és súlyosan nem veszélyezteti. A további feltételekről ITT talál bővebb leírást.

 • Ildikó szerint:

  Hány éves korig igényelhető CsOK?
  Köszönöm!

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Ildikó!
   Amennyiben meglévő gyermekek után szeretné igényelni, akkor nincsen életkorhatár. Vállalt gyermek(ek) után viszont csak azok a házaspárok lehetnek jogosultak megelőlegező CSOK-ra, aki nem töltötték be 40. életévüket a kérelem benyújtásának időpontjában.

 • Adrienn szerint:

  Házastársak esetén, ha a feleség nevén van ingatlan, amit a házasságkötés előtt szerzett, abban az esetben a férj, akinek nincs ingatlan a nevén, igényelheti-e a szocpolt?
  3 gyermekünk van és még nem igényeltünk szocpolt. Minden egyéb más feltételnek megfelelnénk.
  Válaszát előre is ķöszönöm!
  Tisztelettel: Adrienn

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Adrienn!
   Házastársak esetén nincs lehetőség arra, hogy csak a férj vegye igénybe a támogatást. Arról, mely lakástulajdon nem zárja ki a szocpoljogosultságot, IDE kattintva tájékozódhat.

 • Edina szerint:

  Tisztelt Szakértő,
  van egy telkem – 1,5 millió Ft-ot ér – a házunkon kívül. Szeretnénk júliusban igénybe venni a szocpolt. Anyukámnak ajándékoznám most februárban a telket. Ez nem akadálya a szocpol igénylésnek?
  Köszönöm előre is a segítségüket.
  Üdvözlettel: Edina

 • Géza szerint:

  Igénybe vehetem-e a csok támogatást, ha 1990-ben 50%-os tulajdoni hányaddal, édesanyám haszonélvezetével nevemre került egy lakás? Édesanyám él, s a lakáson hitel van, amit ő vett fel mikor megvásárolta az ingatlant. Két gyermekem van.

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Géza!
   Amennyiben vásárolás jogcímén szerezte az ingatlant, az sajnos kizárja a jogosultságot. Amennyiben másik lakást szeretne vásárolni, akkor két megoldás van. Az egyik, hogy eladja a lakást és az eladási ár továbbforgatásával vásárol másikat, vagy elajándékozza azt.

 • Sándor szerint:

  2015. január 6-án töltöttem be a 40. életévemet, feleségem 38 éves lesz ebben az évben. Igénybe vehetjük-e a Családi Otthonteremtési Kedvezményt?

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Sándor!
   Ha meglévő gyermekek után szeretnék igényelni a CSOK-ot, akkor ezt 40 éves kor felett is megtehetik majd.

   • Erika szerint:

    Tisztelt Hitelnet!

    A Jogszabályban ma ez olvasható :
    “3.1 fiatal házaspár: házastársak, melyek közül a családok otthonteremtési kedvezménye iránti kérelem benyújtásának időpontjában egyik fél sem töltötte be a 40. életévét;”
    Önök az írják, hogy meglévő gyerek(ek) esetében nincs ilyen határ, illetve nem lesz. Erről hol tudok hivatalos információt kapni?
    Előre is köszönöm:
    Erika

    • Hitelnet.hu szerint:

     Kedves Erika!
     Ugyanezen jogszabály rendelkezéseiből következik, hogy a 40 éves korhatárt csak vállalt gyermekek esetén kell figyelembe venni.

 • Zsuzsanna szerint:

  Üdvözlöm!
  Az első rovatnál 600 vagy 650 ezer forint jár egy gyerek után, később olvasva 1 gyerek után nem jár szocpol! Akkor most hogy is van ez? A férjem 42 éves, én 36 akkor, nekünk semmiféleképpen nem jár a korunk miatt?
  Köszönöm.

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Zsuzsanna!
   Ennek oka, hogy jelenleg 1 gyermek után nem igényelhető szocpol, de 2015. július 1. után már 1 gyermek esetén is elérhető lesz a kedvezmény.

 • Klapper-Arany Veronika szerint:

  Kedves Hitelnet!
  2008-ban házasodtunk össze és vásároltunk használt lakást hitel felhasználásával. Akkor nem vettünk igénybe szocpolt. Van két gyermekünk (2010 és 2012-ben születtek) és maradt még deviza alapú hiteltartozásunk. Van-e lehetőség a hiteltörlesztéshez utólagos szocpolt felvenni? Ha lehetséges, akkor mi a menete?
  Válaszukat előre is köszönöm:
  Veronika

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Veronika!
   A fennálló deviza alapú hitelük csökkentésére sajnos nem tudják igénybe venni a szocpolt a leírtak alapján.

 • Alexandra szerint:

  Jó napot!
  Hova forduljak, az első gyerekemet várom, szocpol ügyben?

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Alexandra!
   A szocpollal kapcsolatban fenti bejegyzésünkből tájékozódhat. A támogatás 1 gyermek esetén július 1. után lesz elérhető a hitelintézeteknél.

 • Melinda szerint:

  Tisztelt Cím!
  Azután érdeklődnék, hogy az új szocpolnál megmaradt-e feltételnek, hogy a házaspárnál legalább egyik félnek nem lehet a nevén ingatlan. Ha nekem is és a páromnak is van 1-1 lakásunk, de szeretnénk egy nagyobbat a gyerekvállalás előtt, erre kaphatunk-e szocpolt?
  Vagy mit jelent konkrétan a bővítés lehetősége? Ez csak családi háznál áll fenn, nem? Én a társasházi lakásomat hogy tudnám bővíteni? Ha megveszem a szomszédét és összenyitom? Az járható út?
  Az új feltételek csak az év második felétől élnek? Ha mi most találunk egy megfelelő eladó lakást, akkor várjunk fele júliusig? Vagy honnan lehet megtudni, hogy mi egyáltalán igénybe vehetjük-e?
  Mielőbbi válaszukat nagyon köszönöm!

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Melinda!
   Vannak bizonyos esetek, amikor a meglévő lakástulajdon nem zárja ki a szocpolra való jogosultságot. Ezekről ITT olvashat. Amennyiben az Önök lakása nem tartozik a kivételek közé, akkor azok értékesítése után lehetnek jogosultak a támogatásra.
   Bővítésnek a hozzáépítés és a tetőtér-beépítés minősül. Társasházi lakás esetén erre nincs lehetőség. A szomszéd lakás megvétele és a két ingatlan összenyitása nem minősül bővítésnek.
   Használt lakás vásárlásához július 1. után lesz igényelhető a CSOK. Amennyiben használt lakást szeretnének vásárolni, akkor tehát július 1. után lesz lehetőség CSOK kérelem benyújtására. Új ház építéséhez és újépítésű lakás vásárlásához a szocpol jelenleg is igényelhető. A mostani és a július 1. után érvényes feltételekről honlapunkon részletes leírást olvashat.

 • Regina szerint:

  Egyedülálló anya vagyok, 3 gyerekem van. Vehetek-e fel szocpolt?

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Regina!
   Amennyiben a szocpoligénylés további feltételeinek is megfelel – melyekről honlapunkon olvashat – akkor jogosult lehet szocpol igénybevételére.

 • Károly szerint:

  Érdeklődni szeretnék, hogy a mi esetünkben reménykedhetünk-e a szocpol megigénylésének pozitív elbírálásában.
  A feleségemnek több mint 10 éve meghaltak a szülei. Akkor a testvérével közösen 50-50 %-ban örökölték a szülői házat. Feleségem állami gondozásba került, így 2002-ben a szülői ház 1/6 részét megvásárolta a testvérétől abból a pénzből, amit otthonteremtési támogatásként kapott. Így a nevén 4/6 részben van családi ház.
  Nekem édesapám 1 éve halt meg. Egyedüli gyermekként én örököltem a családi házunk rá eső részét, édesanyám pedig a haszonélvező.
  Ebben ez esetben megigényelhetjük-e a szocpolt?

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Károly!
   Véleményünk szerint kizáró ok lehet a felesége 1/6-od tulajdonrészhez, amit vásárlás jogcímén szerzett.

 • Melinda szerint:

  Üdvözlöm,
  három gyermekünk van (1999, 2003, 2008) és még nem igényeltünk szocpolt. 2010-ben vettünk egy használt házat, amire 2011-ben lakásbővítési hitelt vettünk fel. A házra 2013-ban kaptuk meg a használatbavételi engedélyt. Érdeklődnék, hogy számunkra elérhető-e az utólagos szocpol a hitelünk előtörlesztésére? Ha igen, akkor ebben az esetben a hitelt nyújtó pénzintézetnél kell majd igényelni?
  Válaszát köszönöm.

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Melinda!
   A 2011-ben lakásbővítésre felvett lakáshitel csökkentésére sajnos nem igényelhető a 3 gyermek utáni támogatás a vonatkozó rendelkezések értelmében.

  • Péntek Norbert szerint:

   Tisztelt Szakértő!
   2008-ban vásároltunk egy 86,62 nm-es hasznos alapterületű házat. Azóta született 3 gyermekünk. 2014-ben megkaptuk a 48,28 nm hasznos alapterületre, bővítésre az építési engedélyt. Energetikai besorolása ha elkészül az egész ház A+ lesz (a meglévő részen is ablakcserét és szigetelés növelést terveztünk). 2015. március-áprilisban szeretnénk elkezdeni a bővítési munkálatokat. Kb. 2015. szeptember-októberben végeznénk a munkákkal, ekkor kérnénk ki a lakhatási engedélyt a bővített részre. Kérdésem: pontosan mennyi támogatást kaphatunk a CSOK alapján? Megkezdhetjük-e a munkálatokat március-áprilisban, vagy mindenképpen meg kell várnunk a munkálatok megkezdéséhez a 2015. július 1. határidőt, hogy a CSOK-ot igénybe tudjuk venni? Ha elkezdenénk a munkákat tavasszal, július 1. után is még maradna sok olyan munkafolyamat amire a CSOK-ot el tudnánk költeni.
   Válaszát előre is köszönöm.
   Üdvözlettel:
   Norbert

   • Hitelnet.hu szerint:

    Kedves Norbert!
    A CSOK rendelet kimondja, hogy a kedvezmény csak a kérelem benyújtásának időpontját követően megkezdett bővítéséhez igényelhető. Ha március-áprilisban elkezdik a munkálatokat, akkor sajnos nem lehetnek jogosultak a támogatásra. CSOK-ra akkor lehetnek jogosultak, ha először benyújtják valamelyik hitelintézethez a kérelmet, majd az után kezdik el a bővítési munkálatokat.
    3 gyermek, 90 négyzetméternél nagyobb hasznos alapterület és A+ energetikai minősítést esetén 2.400.000 Ft összegű kedvezmény kapható.

 • Mónika szerint:

  Tisztelt Szakértő!
  Érdeklődni szeretnék, hogy az élettársamnak van csak munkaviszonya, nekem nincs, két gyermekem van, de csak egy közös, igényelhetnénk a félszocpolt?
  Válaszát előre is köszönöm.

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Mónika!
   Ha az egyéb igénylési feltételeknek is megfelelnek, akkor 2015. július 1. után jogosultak lehetnek a kedvezményre.

 • Marianna szerint:

  Tisztelt Szakértő!
  2013. áprilisában vettünk egy használt lakást hitellel. Két gyermekünk van (2011 és 2014-es születésű), de egyikre se tudtuk ezidáig igényelni a szocpolt.
  Érdeklődni szeretnék, hogy a CSOK-ot mi is igénybe tudjuk venni 2015. július 1-től a hitelfelvevő bankon keresztül (hogy a hitelbe beletudjuk forgatni) vagy nekünk abszolút nem fog járni?
  Illetve használt lakásnál is figyelembe veszik, hogy milyen energiabesorolású a lakás/épület?
  Válaszát előre is köszönöm,
  Mariann

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Marianna!
   2013-ban vásárolt használt lakásra visszamenőleg sajnos nem fogják tudni igénybe venni a CSOK-ot a vonatkozó kormányrendelet értelmében.

 • Koni Gergely szerint:

  Tisztelt Szakértő !
  2013-ban vásároltunk egy külterületen lévő ingatlant. A kertes ház tulajdoni lapján tanya megnevezés szerepel. Feleségemmel és két gyermekemmel itt élünk, állandó lakcímünk itt van. Kérdésem az lenne, hogy ha egy szobát szeretnénk hozzáépíteni van-e rá esély hogy részesüljünk a támogatásban.

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Gergely!
   A vonatkozó kormányrendelet alapján az ingatlan-nyilvántartásban lakóházként nyilvántartott ingatlan esetében igényelhető a kedvezmény bővítésre. Így véleményünk szerint a tanyaként nyilvántartott ingatlan bővítéséhez sajnos nem tudják igénybe venni.

 • Mariann szerint:

  Tisztelt Szakértő!
  2013-ban, édesanyám halála után 50%-ban megörököltem azt az ingatlant, amiben lakom. Ezen kívül 50-50%-ban örököltünk termőföldnek, gyümölcsösnek nyilvántartott területet, amin ingatlan nincs.
  Szeretném a testvérem 50%-os tulajdonrészét megvásárolni az ingatlan esetében, erre igénybe tudom venni a CSOK-ot, vagy ebben az esetben is kizáró ok, hogy az eladó közeli hozzátartozó? Egy gyermekem van, 40 év alattiak vagyunk.
  Köszönettel,
  Mariann

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Mariann!
   Tulajdonrész kivásárlásához a július 1. után elérhető CSOK-t nem lehet igénybe venni. Erre a célra lakáshitelt vehet fel. Amennyiben a hitellel történő finanszírozás is érdekli, kérjük, töltse ki online ajánlatkérő nyomtatványunkat!

 • Andorkó Péter szerint:

  Tisztelt Szakértő!
  Érdeklődni szeretnék, hogy jogosultak vagyunk-e a támogatásra, amennyiben most van a nevemen egy ingatlan, de februárban eladom és az új házat pedig március 04. után vásárolnánk.
  Szeretném még megtudni, hogy az újonnan vásárolt ingatlant teljesen ki lehet-e fizetni márciusban vagy fent kell hagyni a CSOK összegét és kinek utalják majd ki.
  Köszönettel,
  Péter

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Péter!
   A leírtak alapján elvileg igényelhető a CSOK. Az eladott lakás eladási árát tovább kell majd forgatni a vásárolandó lakás vételárába. A teljes vételár nem kerülhet kiegyenlítésre, mert a CSOK a vételár megfizetéséhez vehető igénybe, a vételár kifizetése után, visszamenőlegesen már nem igényelhető. A CSOK összegén felüli saját erőt ki lehet egyenlíteni. A kedvezményt az eladó adásvételi szerződésben rögzített számlájára utalják.

 • Gábor szerint:

  Érdeklődnék az iránt, hogy a párommal most vásárolunk családi házat hitelre. Az adásvétel 2014 novemberében elindult és a ház 2015 márciusában fog a nevünkre kerülni a kiutalások után. Van egy 3 éves gyermekünk, valamint február végén fog megszületni második gyermekünk. Ezek alapján igénybe tudjuk-e venni a CSOK adta lehetőségeket előtörlesztésre vagy más célra?
  Köszönöm.

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Gábor!
   A CSOK-ot visszamenőlegesen a felvett kölcsön előtörlesztésére sajnos nem fogják tudni felhasználni. Meglévő lakóingatlan esetén a kedvezményt 2015. július 1. után legalább 1 lakószobával történő bővítéshez, tetőtér-beépítéshez vehetik igénybe. Ennek feltételeiről IDE kattintva tájékozódhat.

 • Ági szerint:

  Tisztelt Szakértő!
  Mi márciusban írjuk alá az ingatlan megvásárlásáról szóló szerződést és szeptemberben vesszük át a kulcsokat, mivel először az ingatlanon lévő hitelt kifizetjük a banknak, majd a készpénzes rész jön, majd kettő hitelt veszünk fel a fundamentától, ami még a lakásvásárláshoz kell.
  Kérdésem, hogy a szerződésbe bele kell-e írnunk, ha szeretnénk szocpolt igénybe venni, így hogy még nem tudjuk a törvényben mi lesz, mekkora összeg és pontosan ki igényelheti? Lakáskassza befolyásoló tényező-e? Egy gyerekünk van, férjem 40 éves múlott, van ingatlan a nevén. Én 34 vagyok, használt lakást vásárolunk 16 millióért. Mire számítsunk? Kinél igényeljük?
  Köszönöm.

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Ági!
   A vételárba a CSOK összegét is bele kell kalkulálni, mivel a kedvezmény utólag a fennálló hitel csökkentésére már nem vehető igénybe. A szerződésnek tehát tartalmaznia kell a CSOK igénybevételével történő finanszírozást. A vonatkozó kormányrendelet már megszületett, a 2014. december 18.-ai Magyar Közlönyben meg is jelent, tehát a vonatkozó szabályozás, az összeg, a támogatásra jogosultak köre már ismert. Minderről honlapunkon részletes leírás olvasható. A lakáskassza nem befolyásolja a CSOK-ra való jogosultságot. Mivel a férje elmúlt már 40 éves, ezért megelőlegező CSOK igénybevételére nincs lehetőség, a meglévő gyermekük után lehetnek jogosultak a támogatásra. A meglévő lakástulajdon azonban kizáró ok lehet. Arról, hogy mely lakástulajdon mellett igényelhető a CSOK, IDE kattintva tájékozódhat. A CSOK azoknál a hitelintézeteknél lesz elérhető, akik az erre vonatkozó szerződést a lakáspolitikáért felelőt miniszterrel és a kincstárral megkötik. A konkrét hitelintézetekről egyelőre nincs információnk.

 • Éva szerint:

  Tisztelt Szakértő!
  Élettársammal szüleim nevén lévő házba költöztünk, azóta lett egy gyermekünk. Meg szeretnénk vásárolni. Igényelhetjük-e a szocpolt?

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Éva!
   A CSOK közeli hozzátartozótól történő lakásvásárláshoz nem lesz igényelhető!

 • Katalin szerint:

  Tisztelt Cím!
  Egyedüli tulajdonosa vagyok családi házunknak, melyet édesanyám ajándékozott nekem. A párommal nem vagyunk sem házasok, sem bejegyzett élettársak. Ebben az esetben én igényelhetném egyedül a CSOK-ot? (Jelenleg második babánkat várjuk.)Ha összeházasodnánk, nem igényelhetem egyedül?
  Köszönettel: Katalin

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Katalin!
   Már tulajdonban lévő ház esetén a július 1-től hatályba lépő rendelkezések szerint a ház bővítése esetén lehet elérhető a gyermekek utáni kedvezmény. Nem bejegyzett élettársak esetén is feltétel azonban, hogy mindkét félnek kell rendelkeznie az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdonjoggal.

  • Tamás szerint:

   Tisztelt Szakértő!
   Szeretnék érdeklődni, hogy valamilyen formában jogosultak leszünk-e a Csokra. Párommal új házat építettünk. A lakhatási engedélyt megkaptuk hiánypótlással. A kérdésem az lenne, hogy burkolás, fürdőszoba, konyha, terasz, járda kialakítására esetleg kerítés építésére felhasználható lesz-e a keret részünkre.
   Köszönöm válaszát.
   Tamás

   • Hitelnet.hu szerint:

    Kedves Tamás!
    A felsorolt munkálatok elvégzésére a CSOK sajnos nem lesz igénybe vehető.

 • Krisztina szerint:

  Tisztelt Szakértő!
  A kérdésem az, hogy használt lakás vásárlása esetén az ingatlannak milyen energetikai besorolással kell rendelkeznie ahhoz, hogy a CSOK igényelhető legyen?

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Krisztina!
   A használt lakás vásárlása esetén szükséges energetikai minősítésről IDE kattintva tájékozódhat.

 • Toth-Bodogan Marta szerint:

  Tisztelt Címzett!
  Érdeklődni szeretnék, hogy van egy tavaly vásárolt családi házunk, amely 75 m2 lakóterületű! Van hozza egy 35 m2-es melléképület. Házasok vagyunk feleségemmel és most született az első gyermekünk januárban. 28 évesek vagyunk.
  Kérdés: felvehetjük a melléképület lakórésszé alakítására a szocpolt? Jár a támogatás erre? Illetve szeretnénk második gyereket is. Mennyi idő az, amennyin belül meg kell születni a gyermeknek?
  Várom válaszait.
  Köszönöm.

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Márta!
   Meglévő épületrész lakórésszé történő átalakításához a szocpol nem vehető igénybe.
   (Megelőlegező szocpol igénylésénél – 1 gyermek vállalása esetén – a teljesítési határidő 4 év.)

 • Szabina szerint:

  Tisztelt Szakértő!
  A férjem és az ex-felesége 50-50%-ban tulajdonosok egy családi házban. Erre vettek fel 2 gyerek után szocpolt (akik meg is születtek). Ez év októberében jár le a 10 év, ekkor szeretném kivásárolni az ex-feleség fele tulajdonrészét. Szeretném tudni, hogy milyen formában tudnánk igényelni a támogatást?
  Köszönöm.

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Szabina!
   A CSOK, illetve szocpol tulajdonrész kivásárlásához nem vehető igénybe. Az ex-feleség tulajdonrészének megvásárlásához piaci kamatozású lakáshitelt igényelhet, melynek részleteiről Szakértőink készséggel tájékoztatják.

 • Krisztina szerint:

  Tisztelt szakértő!
  Az egyik kérdésem az, hogy használt lakás vásárlása esetén milyen energetikai besorolással kell rendelkeznie az ingatlannak ahhoz, hogy a CSOK igényelhető legyen? A másik kérdésem, hogyha korábban egy gyermekre igénybe vettük az akkor még “szocpolt”, de azóta született egy másik gyerkőcünk, akkor ránk azok a szabályok/összegek vonatkoznak, mint az egy gyerekesekre, ha jól értem.
  Válaszát előre is köszönöm.

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Krisztina!
   A használt lakás vásárlás esetén elvárt energetikai minősítésről és az egyéb feltételekről IDE kattintva tájékozódhat. A kedvezmény azon gyermekek után vehető igénybe, aki után ilyen jellegű támogatást még nem kaptak, tehát a CSOK-ra egy gyermek után lehetnek jogosultak.

  • Krisztián szerint:

   Tisztelt Hitelnet,
   Jelenleg egy bruttó 95 m2-es családi házunk van, 50/50%-kal a párommal vagyunk tulajdonosok (2 éve vettük). Energetikai besorolása az ABC vége fele van. Ő 1979-es, én 1984-es születésű vagyok. 2 kicsi gyerek van. Nem vagyunk összeházasodva. A házhoz szeretnénk építeni egy pincét 15 m2, szobát 15 m2 és garázst 20 m2. A ház leendő energetikai besorolása Alacsony fogyasztású lenne.
   Az a kérdésem, hogy ilyenkor elméletileg 1,96 M Ft-fog járni? Ilyenkor a számításnál a ház egész alapterületét fogják venni, vagy csak a hozzáépített részét, vagy csak a lakórészét?
   Az építési engedélyt meg lehet kérni korábban, jól gondolom? Viszont a munkálatokat nem szabad elkezdeni a Csok életbelépéséig és utána lehet igényelni a csok-ot és ha minden OK, utána lehet elkezdeni az építkezést?
   Köszönöm:
   Krisztián

   • Hitelnet.hu szerint:

    Kedves Krisztián!
    A két gyermek után járó kedvezmény összege függ attól, hogy a bővítést követően mennyi lesz a teljes (meglévő+bővített) lakóingatlan hasznos alapterülete. A hasznos alapterület a lakás fűthető alapterületének azon része, amelyen a belmagasság legalább 1,90 m. Ebbe a gépkocsi tároló helyiség, az erkély, a loggia és a terasz alapterülete nem számít bele.
    A bővítési engedély korábban is megkérhető, de a munkálatokat valóban csak akkor lehet elkezdeni, ha már benyújtották a CSOK iránti kérelmet.

 • Lakatos Ferenc szerint:

  Kérdésem a következő: Kell-e 180 napra visszamenőleg munkaviszony igazolása és ha igen, akkor a közmunka is elfogadható-e. Továbbá a gyermeket egyedülállóként nevelő szülőre vonatkozóan változnak-e a feltételek, például, ha gyest vagy gyedet kapnak jövedelemként.
  A választ előre is köszönöm.

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Ferenc!
   Szocpol igénylésének továbbra is feltétele a legalább 180 napja meglévő, bejelentett munkaviszony. Arról, hogy közmunka esetén a szocpoligényléshez szükséges TB igazolás kiadható-e, az OEP (Országos Egészségbiztosítási Pénztár) területileg illetékes hivatalánál érdeklődhet. Az egyedülálló szülőkre vonatkozó feltételek nem változnak.

 • Zoltán szerint:

  Tisztelt Hitelnet.hu!
  Az alábbiakban kérem segítségét:
  Szeretnék érdeklődni, hogy a jelenlegi helyzetben igényelhetek-e utólagos SZOCPOL-t, vagy bármilyen vissza nem térítendő támogatást?
  2008-ban született kisfiúnk. 2010-ben vásároltunk új építésű családi házat, melyhez hitelt is igényeltünk. Tudtommal abban az időben (2009 június, és 2012 augusztus) nem volt elérhető a SZOCPOL felvétele, ezért ezzel a lehetőséggel élni sem tudtunk. Most szeretnénk támogatáshoz jutni, akár utólagos szocpol, akár lakásfelújításra támogatást, akár CSOK támogatást.

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Zoltán!
   Az utólagos szocpol lehetőségével a fent említettek miatt sajnos valóban nem tudnak élni. Lakásfelújításhoz nem igényelhető gyermekek utáni vissza nem térítendő támogatás.
   A CSOK-ot meglévő ház esetében annak bővítéséhez lehet majd felhasználni július 1. után. Erről bővebben IDE kattintva olvashat.

 • Nikoletta szerint:

  Üdvözlöm!
  Fundamenta lakáskassza mellé igényelhető a szocpol? Fundamenta által igényelhetem, vagy más banknál lehet majd igényelni? Önerőként felhasználható a szocpol? Jelenleg a férjem dolgozik, én pedig gyesen vagyok. Házasok vagyunk, két kiskorú gyermekünk van, 1 éves, és 5 éves. Csak a férjem veheti igénybe a szocpolt?

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Nikoletta!
   Fundamenta mellett igénybe vehető a szocpol, de nem a Fundamenta, hanem másik – szocpol nyújtásával foglalkozó – hitelintézet által. A meglévő gyermekek után igényelt támogatás információink szerint önerőként vehető figyelembe. A kedvezményt házaspárok együtt tudják igénybe venni.

 • Heni szerint:

  Üdvözlöm!
  Kinéztünk egy kétlakásos családi ház házat, melynek egyik lakását szeretnénk megvenni (külön leválasztható kertrésszel). A házat építési engedély birtokában a falak meghagyásával újraépítették, új tető, új ablak, új külső szigetelés. A használatbavételi engedélyt még nem kapták meg, mivel az adás-vételi szerződésben meghatározott kifizetések ütemezéséhez igazodva kerül kialakításra (már a mi bevonásunkkal) a belső festés, burkolás, szaniterek. A használatbavételi engedély csak ez után szerezhető meg (ha jól tudom).
  Érdeklődni szeretnék, hogy a csok-ot milyen feltételekkel, mikor és hogyan kaphatjuk meg.
  Előre is köszönöm megtisztelő válaszát.

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Heni!
   Amennyiben ez egy használt ház vásárlása lesz, akkor CSOK-ra július 1. után a használatbavételi engedély kiadását követően, de még a teljes vételár kiegyenlítése előtt lehetnek jogosultak.
   Arról, hogy szocpol szempontjából mely lakás minősül újnak, IDE kattintva tájékozódhat.

 • Karacs Zsanett szerint:

  Üdvözlöm!
  Nekem olyan kérdésem lenne, hogy az élettársaknak bejegyzett élettársaknak kell lenni?
  És kötelező tulajdoni hányaddal kell rendelkeznie az élettársnak a vásárolt ingatlanban? Ha igen, akkor mekkora tulajdoni hányaddal kell rendelkeznie?
  Válaszát előre is köszönöm!

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Zsanett!
   Az élettársnak nem kell bejegyzett élettársnak lenni. Tulajdonjogot viszont kell szereznie a vásárolandó lakásban. Az igénylőknek (Önnek és élettársának) együttesen legalább 50%-os tulajdonrésszel kell rendelkeznie, s rajtuk kívül csak az eltartott gyermekek lehetnek tulajdonosok.

 • Tóth Zsolt szerint:

  Üdvözlöm!
  Van egy 6 éves gyermekem. A nagymamától ajándékba kapott egy házat, amiben mi szülök haszonélvezők vagyunk. A kérdésem az lenne, födém szigetelésre és tetőcserére igényelhető-e a csok?
  Üdv.
  Zsolt

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Zsolt!
   A CSOK felújítási, korszerűsítési munkálatok finanszírozására nem lesz igényelhető.

 • Anna szerint:

  Tisztelt Szakértő!
  A Hitelnet oldalán olvastam, hogy "önkormányzati tulajdonban lévő, vagy szolgálati jogviszonyhoz vagy munkakörhöz kötött lakásra bérleti jogviszonya vagy lízingbe vett lakása szintén nem lehet" a használt lakás vásárlásához szocpolt igénylőnek.
  Én előtakarékos önkormányzati bérlakásban lakom, ami azt jelenti, hogy az ott tölthető öt év alatt bizonyos összeget havonta félre kell tennem és kedvezményes a bérleti díj. Az a kérdésem, hogy ez a lakás is kizáró tényező-e a szocpol szempontjából.
  Köszönöm a választ.

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Anna!
   A vonatkozó rendelkezés szerint önkormányzati bérlakása sem lehet a támogatott személynek, tehát véleményünk szerint adott esetben ez is kizáró ok.

 • Hitelnet.hu szerint:

  Kedves Ákos!
  A vonatkozó kormányrendelet kimondja, ha az eladó jogi személy, jogi személyiség nélküli társaság vagy egyéni vállalkozó, az igénylő nem lehet vele tulajdonosi kapcsolatban álló magánszemély. Így olyan lakóingatlan vásárlásához sajnos nem tudja igénybe venni majd a CSOK-ot, amelynek eladója olyan Kft., amelyben Ön is tulajdonos.

 • Molnár Tamás szerint:

  Tisztelt Hitelnet!
  A CSOK kapcsolatban információt és segítséget szeretnék kérni Önöktől!
  Téma: Tulajdonjog és haszonélvezet
  Családi ház bővítését tervezzük 2 szobával megtoldva, jelenleg 1 gyermekünk van.
  1999-ben édesanyám halála után örököltem a bővíteni kívánt ingatlan felét, másik fele édesapámat illette meg.
  Későbbiekben eltartási szerződést kötöttem vele, így a tulajdonrészem 100% lett, ő pedig magkapta az ingatlanra a teljes haszonélvezeti jogot. 2013 júniusában módosítottuk ezt a szerződést édesapám beleegyezésével úgy, hogy az édesanyámtól örökölt rész felét (azaz a teljes ingatlan ¼-ét) a feleségemnek ajándékoztam.
  Ebben az esetben igényt tarthatok-e a feleségemmel házastársként az otthonteremtési kedvezményre?
  Ha ez így nem valósítható meg, milyen megoldást lehet találni? Tartási szerződés felbontásával?
  Kérem pontos tájékoztatásukat!
  Üdv.
  Tamás

 • Hitelnet.hu szerint:

  Kedves Tamás!
  A CSOK igénybevételével bővítendő ingatlannak az igénylők tulajdonában kell lenni, tehát ha Önnek jelenleg 3/4, a feleségének 1/4 része van, az megfelelő. Problémát a haszonélvezeti jog jelent. A kedvezménnyel érintett ingatlant ugyanis a CSOK-ot biztosító jelzálogjog és elidegenítési és terhelési tilalom 10 éves időszakában nem terhelheti haszonélvezeti jog. A támogatás akkor vehető igénybe, ha töröltethető az ingatlanról a haszonélvezeti jog.

 • Kerepesi Edit szerint:

  Tisztelt Hitelnet !
  A kérdésem a következő lenne: idén szeretnénk élettársammal lakást vásárolni. 1 nem közös gyereket nevelünk, van saját tőkénk, nem szeretnénk hitelt felvenni. Ebben a formában igényelhető-e szocpol, valamint használt lakásnál maximum hány éves lehet a lakás, hogy jogosultak legyünk, illetve kell-e hozzá bejegyzett élettársi viszony?
  Valamint szükséges-e valamelyik fél részéről kereseti igazolás.
  Válaszát előre is köszönöm.

 • Hitelnet.hu szerint:

  Kedves Edit!
  Nem bejegyzett élettársi kapcsolat esetén, 1 nem közös, de Önök által eltartott gyermek után, használt lakás vásárlásához 2015. július elsejét követően igényelhetik a kedvezményt, ha az egyéb igénylési feltételeknek is megfelelnek, melyekről IDE kattintva tájékozódhat. A kedvezményt akkor is igénybe vehetik, ha kölcsönt nem vesznek fel a lakásvásárláshoz. Nincs meghatározva, hogy maximum hány éves lehet a lakás, de az egyéb igénylési feltételekben szereplő követelményeknek meg kell felelnie az ingatlannak. A jogosultsághoz legalább az egyiküknek minimum 180 napos társadalombiztosítási jogviszony igazolást kell benyújtani, melyet az OEP állít ki.

Tegye fel kérdését, szóljon hozzá Ön is a fenti témához!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

CAPTCHA AREA

A hozzászólás elküldésével Ön elfogadja felhasználási feltételeinket